„Domy Modlitwy św. Jana Pawła II”


Internetowy Ruch Katolickialt

                


Nasza barka”-X-XI-XII 2018

Po co ja tu przyjechałem?- o. dr John Baptista Bashobora
Jan Paweł II-nauczyciel świata
JPII – Uzdrowiciel
Ciasno w Grotach Watykańskich!
"Tajemnica Mszy Świętej", czyli co się
dzieje podczas Mszy Św. cz.I
Byłam przekonana, że wróżenie z kart nie jest niczym złym
Anioł i telefon
Św. Józef-cichy pomocnik w trudnych sprawach
Widzenie S.B. Wandy Malczewskiej-Dzień Zaduszny

 


Wołanie Jezusa 
/więcej informacji na końcu tej strony/
Najbardziej pilna intencja modlitewnaSzanowni Państwo!

Z wielką radością w sercu, witamy wszystkich

odwiedzających naszą stronę.

 


Jesteśmy "sługami nieużytecznymi", na drodze realizacji słów, które 2 III 2011 roku, które usłyszała  na modlitwie podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w Bazylice Watykańskiej  Alicja Maria Michalina od Apokalipsy z III Zakonu św. Franciszka.  Święty Jan Paweł II  duchowo przekazał jej następujące słowa:

 "Szukam ludzi, którzy by zakładali Domy Modlitwy mojego


imienia, przynajmniej 100 Domów na diecezję".Reguła podana przez św.JPII jest prosta. Modlimy się 3 razy każdego  miesiąca w dniach rocznicowych: 2, 16, 22,   nawiązujących do  Jego pontyfikatu / Szersze informacje w pozycji "Statut"/. W te dni modlimy się następującymi modlitwami:

Litania Loretańska do NMP
Litania do św. Józefa                                                                               
Różaniec -1 dziesiątek lub więcej
Te Deum- Ciebie Boga wysławiamy.

Jeśli
Jeśli przynajmniej 1 osoba w rodzinie modli się według tego wzoru przez wstawiennictwo św. JPII, jej dom staje się "Domem Modlitwy św. JPII"  Jeśli zgłosi swój udział w modlitwie /imię lub inicjały/, staje się członkiem Internetowego Katolickiego Ruchu , w którym nie obowiązuje żadna struktura organizacyjna. Jedyną informacją w "Ruchu" jest to, że np. osoba o imieniu Anna lub Anna K, lub A.K. przyjęła program modlitewny i jest jednym z "DM" w podanej diecezji /wymienia diecezję/.

To anonimowe zgłoszenie danej osoby, którą zna tylko Bóg potwierdza wolę zgłaszającego, i powoduje wylew łaski Bożej, gdyż w momencie zgłoszenia, dana osoba korzysta z łask wypraszanych przez wszystkich tworzących "Domy Modlitwy św. JPII". W podanych dniach/2, 16, 22/ ponad dwa tysiące wiernych/na obecny czas- koniec 2017r./ przystępuje do modlitwy, tworząc internetową wspólnotę modlitewną pod przewodnictwem  św. JPII.

Diecezja, w której takich Domów jest przynajmniej 100, jest pod Jego szczególną opieką. Tego  św. JPII pragnie, aby tak się stało. Zadanie dotyczy diecezji całego świata. Ten wielki święty pragnie być patronem i opiekunem każdej rodziny we wszystkich narodach.

Podane modlitwy to skarby Kościoła. Św. JPII pragnie je wydobyć z naszych zamkniętych serc i ofiarować za swoim pośrednictwem Bogu w intencjach naszych Rodzin, kapłanów i całego Kościoła oraz za chorych i cierpiących w czyśćcu.


Praktycznie, każda osoba świecka czy duchowna/ jej dom- rodzina/ może stać się "DM św.JPII" i rozwijać bez wielkiego rozgłosu to Boże, internetowe duchowe zadanie, na które czeka Bóg. Święty Papież podał bardzo krótki program, który może być realizowany przez zaawansowanych w modlitwie jak i przez tych, dla których odmówienie tych kilku modlitw w danych dniach to może być dużym wyzwaniem.


Zapraszamy do przyjęcia naszego programu działania w tym

kierunku i do wstępnej modlitwy:


Duchu Święty przyjdź ze swoimi darami do nas czytających teksty tej internetowej strony "Domów Modlitwy św. JPII". Porusz nasze serca, dusze i umysły, abyśmy napełni Twoim światłem, właściwie kierowali naszą ludzką uwagę na sprawy, które są najważniejsze dla naszego zbawienia, dla wypełnienia planów Boga względem całej ludzkości. Daj poznać Twoje plany jakie masz dla nas na te Ostateczne  Czasy.

Duchu płodności łask spraw, aby ten czas korzystania z tego środka medialnego nie był stracony, ale zyskany dla głębokiego przygotowania się na powtórne przyjście Chrystusa - Króla wszystkich narodów.

Duchu Święty pomóż nam zachować niezmienność Słowa Objawionego, i zrozumieć te nowe treści, które zachowałeś na te Czasy opisanej przez Jana w Apokalipsie.


 
 Św. Janie Pawle II!Spójrz z Domu Ojca na czytających  o "Domach Modlitwy"  słowa,
niech zaowocują szeroko jako Ducha Świętego Odnowa.

W miejsce szatana, niech pomoc Aniołów Bożych  rozleje się z obłoków,
i ludzkość powstrzyma się od zgubnych kroków.

Przygotuj  rodziny, szkoły, urzędy,  całą Polskę i świat na Jezusa Królowanie,
niech cud nawrócenia i ocalenia na całym świecie się stanie.

A gdy nawet trudne czasy Apokalipsy nas na tej ziemi zastaną,
Ty, nasz przewodniku, schowaj nas za niebieską bramą.Wołanie Boga o nawrócenie!

Motywacje duchowe do zakładania „DM”


Wielu współczesnych katolików budzi się z letargu i zaczyna coraz wyraźniej zauważać znaki potwierdzające następowanie czasów opisanych w Apokalipsie przez św. Jana. Bóg daje dodatkowe światło przez współczesnych proroków, nakierowując nas na wypełnienie swych końcowych planów dotyczących tego świata i przejścia do Nowej Ery. Jeszcze kilka lat temu w wielu sprawach istniało wiele nieporozumień między samymi mistykami. Zdarzały się różne interpretacje zapisywanych przez nich orędzi.


Dzisiaj tyle nieporozumień już nie ma. Mamy wiele dowodów, znaków  i zapowiadane są nowe. Zapraszamy do ich czytania, analizowania, gdyż tą dodatkową drogą oprócz dotychczasowego Objawionego Słowa Bożego,  możemy otworzyć nasze oczy na współczesne zagrożenia wiary, działania masonerii w kościele i w świecie, otworzyć nasze serca na post, modlitwę i dobre czyny. Bez tych dodatkowych „bodźców” zły duch szybko potrafi uspokoić naszą czujność, usprawiedliwić potrzebę zmian praw moralnych, zaproponować różną interpretację dotychczasowego Słowa Bożego itp.

Korzystając od wielu lat z różnych orędzi dyktowanych przez Pana Jezu, zauważymy, że w tych ostatnich mówi już do ludzkości ostrym językiem „ostatnich argumentów”.

 

Domy Modlitwy św. JPII

Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy

24.12.2017r.

+  Słowo Boże dane mocą Ducha Świętego dnia 24.12.2017r. Potwierdzenie: Apokalipsa rozdział 22  werset   1 do 8 /rozważ całość na modlitwie/, a zapisz 3-ci  i 8-my:

(3) Nic godnego klątwy już [odtąd] nie będzie. I będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego będą Mu cześć oddawali......(8) To właśnie ja, Jan, słyszę i widzę te rzeczy. A kiedym usłyszał i ujrzał, upadłem, by oddać pokłon przed stopami anioła, który mi je ukazał.

Tak dziecko Moje, Ja Maryja Matka Jezusa Maleńkiego mówię do ciebie i wszystkich dzieci Moich gromadzących się na modlitwie w Domach Modlitwy zarówno św. Jana Pawła II  i św. Józefa. Kocham was tak jak św. Jana od Apokalipsy, dając wam to zadanie apostołów tych czasów Nowej Ery przygotowania zagubionych, nieroztropnych dzieci Moich - zarówno namaszczonych sług w kapłaństwie / służąc im modlitwą wstawienniczą / jak i tych, których do was poślę - Ja  i Mój Syn Boskie Dzieciątko, by uczyć  jak Mała Tereska tej drogi  „Bożego Dziecięństwa”.

Teraz pytam was wszystkich, którym będzie dana łaska zgłębiania tego pouczenia, tak jak usłyszałaś  podczas „Eucharystii".  Na Święty, Święty........ uklęknij, bo Ja Matka przede wszystkim, a potem Królowa chcę ci coś powiedzieć.  Bóg Ojciec ma w tobie małe upodobanie, a potem może to będzie twoje ostatnie Boże Narodzenie [2017] i do was wszystkich to mówię - wasze. Czy jesteście przygotowani by oddać krew za wiarę i ojczyznę?

Czas prześladowań i w waszym kraju się zbliża. Wielu duchownych wykąpie  swoje szaty we krwi, bo  Baranka Bożego  w Eucharystii zlekceważyli, przyjmując inną formę Przeistoczenia  Krwi Pańskiej, zmieniając regułę podaną przez Mojego Syna, co jest „ohydą spustoszenia" w oczach samego Ojca Przedwiecznego. Będzie wielu męczenników, którzy z miłością oddadzą życie w obronie Eucharystii za wiarę żywą w Mojego Syna Jezusa Chrystusa. Będzie też wielu zagubionych, którzy nie odróżnią „Prawdziwej Ofiary Mszy Świętej” od mistyfikacji łączenia wszystkich wyznań rytuałów rzekomej religii fałszywej doktryny, która będzie nadana przez samego ojca lucyfera, smoka ognistego. Ale nie bójcie się. Ja Niewiasta z Apokalipsy zmiażdżę jego głowę  na wieki wieków . Amen. Amen. Amen. I tak się stanie.

Dzieci zawierzone Mojemu Niepokalanemu Sercu będą chronione, noszone jak Arka Starego Testamentu w Arce Mojego Niepokalanego Serca, a w czasie wyznaczonym przez samego Ojca Przedwiecznego  przedstawione Jego po Trzykroć Świętemu Majestatowi.  Dlatego też zaufajcie bez granic Mojej Matczynej opiece, jak Bóg Ojciec zawierzył Mnie „Słowo wcielone'', które mocą Ducha Świętego zamieszkało w Moim Dziewiczym Łonie aż do momentu Narodzenia, to Dzieciątko Boże przeniknęło i na wieki czystą pozostałam  z Woli Boga Wszechmogącego. Na to Moje  „tak" czekali patriarchowie  i prorocy  Starego Testamentu i wy dzieci Moje Nowej Ery,  a czas czasów już się wypełnia.

Błogosławię was przez Moje Niepokalane Serce i Przeczyste Serce Świętego Józefa - Bóg Ojciec, Syn Boży Dziecię Jezus i Duch Święty Nauczyciel. Amen. Amen. Amen.

/Czy to już wszystko Duchu Święty Boże?/

Nie! Przemówi jeszcze Boże Dzieciątko Jezus.

Jestem z wami, gdy Mnie uwielbiacie podczas Eucharystii i nie tylko. W ciszy waszego serca chcę mieć komnatę, jak ten skarb najdroższy być tą perłą, która wydaje owoc. Tak, dzieci Mojej Miłości, tak jak te iskry - niech promieniują na inne osoby, które Mnie nie znają lub znać nie chcą. Módlcie się gorąco za wszystkich, a szczególnie za Moje sługi w kapłaństwie. Niejednokrotnie to niby żywe, a martwe wraki co się wyrzuca na złom. Mój Ojciec Niebieski już nie będzie tolerował tego zuchwalstwa wybranych synów, bo są jak te groby pobielane na zewnątrz a w środku serc pełno plugastwa. Wołam- opamiętajcie się, padnijcie na twarz w pokucie i łzach.

Przepraszajcie Jego Wielmożności Majestat, otwórzcie kościoły, trwajcie na adoracji Mnie Syna Człowieczego w Najświętszym Sakramencie ołtarza razem z wiernymi. Przepraszajcie za wszelkie wyuzdanie, homoseksualizm, pedofilię, zakłamanie. Nie gromadźcie sobie skarbów materialnych, ale duchowych. Dajcie jałmużnę dla biednych, a tym uratujecie swoje dusze. Nie myślcie, że będąc kapłanem macie prostą drogę do nieba, nieprawda! Odpowiecie trzykrotnie za siebie i za owce, które pogubiliście przez wasze złe przykłady. Wielu z was zginie w męczeństwie, wielu będzie służyć szatanowi. Nie idźcie za nową masońską doktryną szatańską, bo Bóg Ojciec dał wam rozum, macie charyzmaty Ducha Świętego. Rozważajcie wszystko w sercu, proście Moją Mamę o pomoc śpiewając Magnifikat. W pokorze serca, modlitwą uniżenia błagajcie leżąc krzyżem, a Bóg Ojciec wam przebaczy.

We łzach proście w skrusze serca, za nim nastąpi Mały Sąd Ducha Świętego - możecie wybłagać ocalenie dla parafian i siebie. O, niegodne sługi w kapłaństwie, padnijcie na kolana. Kto błaga ten otrzyma. Nie słuchacie natchnień Ducha Świętego, bo nie macie ciszy w waszych sercach, proroków tych czasów wyśmiewacie, a Bóg mówi do maluczkich. Basta. Basta. Basta.

To jest Moje –Dzieciątka Jezus przesłanie. Nie lękaj się Alicjo Mario Michalino od Apokalipsy, bo nie są to słowa twoje ani mowa twoja. Przesłać do moich synów w kapłaństwie, opublikować na stronie internetowej DM JPII. Modlić się w tych intencjach  w tej „Godzinie za Polskę” i polskich biskupów i kapłanów razem ze św. Janem Pawłem II. I niech się tak stanie, Amen. Amen. Amen.

/Uniżam się przed Twoim po Trzykroć Świętym Majestatem Ojcze, Synu i Duchu Święty - jako Twoja poddana niewolnica Bogarodzicy Dziewicy.  AMM. Bóg zapłać. Spisany 26.XII.2017r. godz. 13.00. /

Godz.16.17 -26 XII 2017 : Dzień Św. Szczepana, Stefana patrona tego miejsca  gdzie z woli Bożej teraz jesteś -Porto Santo Stefano.  A teraz idź na Mszę Świętą  i nawiedź „szopkę żywą”, a potem Słowo Boże  da mocą Ducha Świętego sam Bóg Ojciec Stworzyciel. 
Godzina 21.00 godz. Apelu Jasnogórskiej Hetmanki.


Tak przez Jej Niepokalane Serce Ja Bóg Ojciec Wszechmogący nieustannie błogosławię wam dzieci Maryi i Polsce – Ojczyźnie waszej. Wybrana - winna dać obfite owoce w miłości do Boga w Trójcy Jedynego. Tego uczył was Mój Syn w kapłaństwie- Biskup i Wielki papież św. Jan Paweł II, a Ja Bóg Stworzyciel pytam, co zrobiliście z tym dziedzictwem za darmo wam danym?


Niech każdy z was synowie- jeszcze tak was zwę- odpowiedzcie we własnym sercu. Na prośbę Królowej Polski wam błogosławię. Nie wspomnę już, że pragnę godnego Intronizowania Mojego Syna Jezusa Chrystusa. Ile razy i przez wielu proroków współczesnych wam to przypominam.

Pytam, dlaczego tak gnuśni jesteście? Mówię wam, dokonajcie tego z Rządem i Episkopatem łącznie, bo nie ostoi się wasze państwo. Już wybija ostatni dzwon, a Ja Bóg  Ojciec Miłosierny sprawiedliwie odmierzam czas, a czas już jest – wypełnia się. Wyleje czarę gniewu na tak krnąbrny, nie rozważny w pełni Episkopat.

Wywoływał będę po imieniu, wielu  z was umrze w męczeństwie ratując swoją duszę.

Brzydzę się wami. Jednak z litości i na prośbę Niepokalanej i Świętych Polskiego Narodu – czekam, ale i czas czekania jest krótki, bardzo krótki. Napisz dziecko Moje  Alicjo Mario Michalino od Apokalipsy;  Już Aniołowie Pańscy nachylają czary, by spuścić na ziemię wszelkie spustoszenie. Ogień was oczyści, plaga za plagą da choroby nie do uleczenia - co już się dzieje. Woda wystąpi z brzegów rzek, mórz i oceanów, kontynenty się przesuną. /Wizja/ To co widziałaś w swojej rodzinnej miejscowości -rosnące gaje cytryn  i pomarańczy; też roślinność zwrotnikowa - to tak będzie w krótkim czasie.

Po "Małym Sądzie Ducha Świętego" zostanie was dzieci mało, ale Matka Najświętsza was poprowadzi. Ta Niewiasta z Apokalipsy zmiażdży głowę węża piekielnego. Jej Armia wybranych dzieci Bożych Apostołów Czasów Ostatecznych -   wprowadzi i przygotuje za sprawą Ducha Świętego  drugie namaszczenie do Nowej Ery Nowego Jeruzalem - to Moje dzieci właśnie zagubione, którym wstawienniczo wyprosiliście żal za grzechy i łaskę nawrócenia. I niech tak się stanie. Amen. Amen. Amen. Alleluja! Śpiewajcie dzieci Boże.

Potwierdzenie tego „Słowa" - psalm 19.

Zapisz: „Chwała Boża w przyrodzie i Prawie”- werset 3-8 / rozważyć całość/.

 Dzień dniowi głosi opowieść,

a noc nocy przekazuje wiadomość.

Nie jest to słowo, nie są to mowy,

których by dźwięku nie usłyszano;

ich głos się rozchodzi na całą ziemię

i aż po krańce świata ich mowy.

Tam słońcu namiot wystawił,

i ono wychodzi jak oblubieniec ze swej komnaty,

weseli się jak olbrzym, co drogę przebiega.

Ono wschodzi na krańcu nieba,

a jego obieg aż po krańce niebios,

i nic się nie schroni przed jego żarem. 

Prawo Pana doskonałe - krzepi ducha;
świadectwo Pana niezawodne - poucza prostaczka;

Duch Święty Nauczyciel- protagonista- ożywia kościół  na prośbę Niepokalanej Oblubienicy, mówi:

Codziennie wzmocnić się modlitwą uwielbienia, śpiewając Magnifikat z  Maryją. To oddala zło. Codziennie wyśpiewać Te Deum, by wychwalać Majestat Boga Ojca Wszechmogącego w wielkim uniżeniu, by wybłagać jeszcze potrzebne łaski dla Polski – Ojczyzny waszej, by dała przykład wiary na inne narody, by promieniowała.

Boskie Dzieciątko uwielbiać z chórami aniołów pieśnią kolędy, by spłynęło na was błogosławieństwo jak w tej pastorałce „Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą”, w każdym czasie bądź nam siłą  i aby to błogosławieństwo Króla królów, Króla Polski, naprawdę nad Twoimi poddanymi pod Twoim berłem było nam w trudzie i znoju siłą, by nas zło nie opanowało. Amen. Amen. Amen.

I niech tak się stanie. I tak się stanie, ale nie dla wszystkich. Wyrok zagrzmi nad światem. Amen. Amen. Amen. Nie każdy zdąży wypowiedzieć jak św. Szczepan słowa jak Chrystus: „Ojcze w Twoje ręce oddaję Ducha mego”.   


========== W okresie od 24XII2017 DO 25II2018 Alicja Maria M. od Apokalipsy otrzymała 8 bardzo ważnych orędzi. Bardzo istotna jest informacja, że więcej przekazów publicznych już nie będzie, ponieważ jak powiedział Pan:

TRZEBA CISZY SERCA BY SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO TYCH WYDARZEŃ ZAPOWIEDZIANYCH”.


TA SYTUACJA I POWYŻSZE SŁOWA MÓWIĄ PRAWIE WSZYSTKO. Bóg powiedział człowiekowi co miał powiedzieć.

Zapraszamy do analizy duchowej pozostałych orędzi  będących przedłużeniem orędzia wyżej zamieszczonego. Zamieszczamy je w 3 formach:


Menu:
"Orędzia cz.VI a - Alicja Maria M. od Apokalipsy - skrót orędzi". Jest to wypis najważniejszych treści z wszystkich 8 orędzi. Mamy nadzieję, że pozwoli on Państwu uchwycić najważniejsze polecenia na te ostatnie czasy i do nich wracać.

"Orędzia cz.VI b - Alicja Maria M. od Apokalipsy - całość orędzi". Tutaj zamieszczamy całość przekazów, bez żadnych skrótów,  łącznie z wizjami oraz słowami potwierdzenia z  Apokalipsy.

"Orędzia cz.VI c -Alicja Maria M. od Apokalipsy /zadania/- Najważniejsze zadania duchowe do przeprowadzenia w Polsce na obecny czas/esencja/.


Nowa odsłona strony- 30 XII 2017r.

Kolegium  "Domów Modlitwy św. JPII" . 

Szczęść Boże!.alt

"ALARM OSTATNI"!!!


Wielki apel

o mobilizację całej Polski

i modlitwę różańcową/zamawianie intencji

mszalnych/


w Intencji Intronizacji Pana Jezusa Chrystusa

na Króla Polski.

Módlimy się, aby Władze Świeckie i Kościelne jednomyślnie

poddały Polskę

pod Jego Władzę i Jego Boskie Prawa, by uznały Jezusa

Chrystusa Polski przez oficjalny i

zewnętrzny Akt Intronizacji.

Tylko to może uratować Polskę

przed wrogami wewnętrznymi i zewnętrznymi.


Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII” niniejszym apelem

dołącza do powyższego apelu głoszonego przez wiele środowisk /stron

internetowych/ w naszym kraju.
Przypominamy słowa Pana Jezus do Alicji M.M. od Apokalipsy z „Domów Modlitwy” w przesłaniu 7 z 24II 2018r. jako Jego ostatni "Alarm" w sprawie ratunku dla Polski.


Polskę chcieliśmy wyrwać z tego jarzma niewoli

szatańskiej. Jeszcze ufam, JA CHRYSTUS KRÓL

POLSKI NIE W PEŁNI INTRONIZOWANY,

że zdążycie?"


Jest to "ALARM OSTATNI",

który odnosi się do


PRAWDZIWEJ INTRONIZACJI

wg wcześniejszych pouczeń, które zostały podane mocą Ducha Świętego".


Przekazujmy ten apel następnym!!!

=========

                                                                             
                                                           

Nowy Wielki Apel  !!

Nowe wołanie Jezusa:

"Akt zostania  Rycerzem Najświętszego Serca Jezusa           

i Niepokalanego Serca Maryi" .


Orędzie motywujące:

Przesłanie Pana Jezusa do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy
17. 02 .2018r.
/Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”/


(...) NA JEJ  MAJESTATU prośbę  pragnę pouczyć dzieci Matki Kościoła Świętego w Polsce i na świecie,  w kapłaństwie i wszystkie Jej godne dzieci, których zachęcam  do przyjęcia „Przyrzeczenia”, by zostać  Rycerzem Jej Niepokalanego Serca i Mojego Najświętszego Serca . Tego „Zawierzenia” żądam, by to przygotowali arcybiskupi i biskupi w swoich diecezjach wg hierarchii na poszczególnych etapach. Najpierw arcybiskupi, biskupi, kapłani przez proboszczów, lud mój - w uroczystość święta NAJŚWIĘTSZEGO SERCA MEGO  I NIEPOKALANEGO SERCA MARYJI. Należy to poprzedzić w UROCZYSTOŚĆ  ŚWIĘTEGO JÓZEFA przez  JEGO PRZECZYSTE SERCE - zawierzyć rodziny sakramentalne, szczególnie młodzież na uczelniach, uniwersytetach, szkołach.

Uczyć już tego „Zawierzenia” od pierwszej komunii świętej, powtórzyć w czasie bierzmowania - to jest bardzo ważne, by ich szatan nie porywał do sekt swoich. Trzeba chronić też życie poczęte na większą skalę. Tak, Polskę wybrałem - winna dać przykład dla narodów już prawie pogańskich. To jest bardzo ważna sprawa losu polskiego pokolenia i nie tylko to praca syzyfowa, jak to mówicie dziecko moje Alicjo Mario Michalino - najmniejsza oblubienico. To są podstawy egzystencji narodu nie tylko polskiego.

Nauka ta, podana przez św. Maksymiliana Kolbego męczennika, te Małe Książeczki Rycerstwa Niepokalanej Mojej Umiłowanej Matki, powinny  w całej pełni być propagowane. To święte „Zawierzenie” jest bardzo ważne. Ono blokuje wszystkie zakusy złego ducha, ale tego trzeba uczyć od małego dziecka.

Katecheza też winna być prowadzona przez kapłanów i siostry zakonne, osoby konsekrowane  bo są namaszczone Duchem Świętym. Należy wrócić do starych wzorców. To moi kapłani winni być odpowiedzialni za naukę katechezy w szkole - wtedy nie będzie wam porywał młodzieży zły duch. Jest tego wiele przykładów, a odpowiedzialność wobec MOJEGO OJCA PRZEDWIECZNEGO I WASZEGO jest duża.

Też ważna jest odpowiedzialność rodziców. To pierwszy uniwersytet wiary wynosi się z domu rodzinnego z tradycji. Do tego trzeba się przygotować, dać przykład moi kochani rodziciele. Wasza odpowiedzialność jest olbrzymia. JA JEZUS CHRYSTUS  WIDZĘ WASZE SERCA – niejednokrotnie bardzo ciemne.

(...)

Gdy wy wszyscy  zostaniecie MOIMI RYCERZAMI MOJEGO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA I NIEPOKALANEGO SERCA MARYI,  to wzór od was pójdzie na całą Europę i nie tylko,  jak również i na kontynenty. Tylko trzeba chcieć pracować  na CHWAŁĘ  BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO. I NIECH SIĘ TAK STANIE. AMEN. AMEN. AMEN. I tak się stanie, gdy Polski Episkopat dołoży starania.

NIE ZWLEKAJĄC POLECAM: Powiadomić Episkopat Polski - Przewodniczącego, Nuncjusza papieskiego, Prymasa Polski, Arcybiskupa Krakowskiego, Arcybiskupa Częstochowskiego, biskupa Zamojsko- Lubaczowskiego, Biskupa  diecezji Elbląskiej.

Orędzia cz.VI b-Alicja M.M. /całość/                    

Akt zostania  Rycerzem Najświętszego Serca Jezusa

i Niepokalanego Serca Maryi

Nowe wołanie Jezusa: „Gdy wy wszyscy  zostaniecie MOIMI RYCERZAMI MOJEGO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA I NIEPOKALANEGO SERCA MARYI,  to wzór od was pójdzie na całą Europę i nie tylko,  jak również i na kontynenty”. /Pan Jezus do Alicji M.M. /17II2018/.

Przez ten Akt, przyrzekam być duchowym „Rycerzem Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi ”. Zobowiązuję się pełnić z pełnym oddaniem stałą służbę rycerską poprzez wzmożoną modlitwę, czujność religijną, Eucharystię i dobry przykład codziennego życia we wszystkich jego obszarach. 

W rycerskiej trosce zawierzam Bożej opiece, dzieci, młodzież i studentów ze wszystkich typów szkół  uczelni i uniwersytetów, ich nauczycieli i wychowawców, oraz rodziny sakramentalne, aby niezmiennie stały na straży ewangelicznych zasad życia.

W głębinach Bożego Miłosierdzia i powiewach Ducha Świętego skrywam moje wołanie o  siły duchowe, fizyczne i umysłowe dla rządzących Państwem i Kościołem i wszystkich, żyjących w mojej Ojczyźnie, aby mogła ona odeprzeć wszelkie ataki sił zła. Jako rycerz poddaję się królewskiej władzy Chrystusa Króla[Polski] oraz Maryi Królowej Polski.

Uwielbiając Majestat Trójcy Przenajświętszej, ufam, że wkrótce cała Polska pokryje się zastępami Rycerzy Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi, roznosząc Niepojętą Miłość Odwieczną Ich Serc po wszystkich kontynentach świata.

Tak mi dopomóż Bóg. Niech tak się stanie przez Miłość wylewającą się nieprzerwanie z Przeczystego Serca św. Józefa, zasługi św. Maksymiliana Kolbego, wstawienniczą troskę Wielkiego Polaka św. Jana Pawła II i chwałę całego Dworu Niebieskiego. Amen.

Internetowy Ruch Katolicki
„Domy Modlitwy św. JPII”  18III 2018 r.
Wigilia uroczystości św. Józefa

/Do odmówienia prywatnego szczególnie w uroczystość św. Józefa oraz w uroczystość święta Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi/.

========