Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
72
766
664

+102

Odwiedziny
...1 142 993
There are no translations available.


"Domy Modlitwy im. św. Jana Pawła

II”

Internetowy Ruch Katolicki

alt
Propozycja duchowa DM- "Nowenna do Ducha Świętego" /dowolna modlitwa/, "O łaskę Jego siedmiu darów dla siebie, rozpoznanie charyzmatów potrzebnych do posługi i ewangelizacji dla apostołów świeckich na te czasy ostateczne powołanych przez Św. JP.II". Można rozpocząć od dnia 25.01.2022r. /wtorek/do drugiego lutego włącznie w dniu Święta, Matki Bożej Gromnicznej. /ub w każdym innym najbliższym terminie/.

Najlepsze życzenia na Nowy 2022 Rok

Wszystkim Rodzinom świata, a zwłaszcza złączonym przez "Domy Modlitwy bł.JPII", życzymy błogosławionego 2014 Roku.
Niech Nowonarodzony Król królów i Pan panów ,przez wasze
ofiarne serca, ogrzewa zziębniętych, karmi głodnych,
pociesza smutnych ,oświeca rządzących, wlewa nadzieję na
zwycięstwo dobra nad złem i tryumf Dwóch Najświętszych
Serc Jezusa i Maryi we wszystkich sercach ludzkich w Polsce
i na świecie.

Wszystkie chóry anielskie i pasterze, którzy przybyli w

tamten czas do Żłóbka Betlejemskiego, niech prowadzą was
i nas po wszystkich drogach ziemskiego życia.

Gwiazdo Betlejemska rozjaśniaj ziemskie mroki, niech ludzkość rozpozna, JPII Boże kroki.

Życzenia składa Kolegium "Domów Modlitwy im. św. JPII".
W całym 2022 Roku wszystkim Domom Modlitwy św. JPII, życzymy:

1)Nieustającego światła Ducha Świętego i Jego natchnień

2)Opieki Trójcy Świętej, Świętej Rodziny, Michała Anioła i Jego
Aniołów
3)Pomocy od wszystkich Świętych i dusz czyśćcowych

4)Wypełnienia wołania JPII o "założenie w każdej diecezji przynajmniej 100 Domów Modlitwy Jego imienia".

5)Zaufania Bogu we wszystkich trudnościach.

6)Umocnienia wiary i jedności w rodzinach
7) Wspólnego wymodlenia „Intronizacji Chrystusa na Króla Polski" w każdym sercu ludzkim i tej pełnej Intonizacji z Rządem i Episkopatem Polski we wszystkich częściach kraju-
najważniejszego zadania jakie skierował Jezus do Rozalii Celakównej i nadal kieruje przez współczesnych mistyków.
Kolegium DM JPII—2022r.


alt


Ks. Jan Twardowski

Pomódlmy się w Noc Betlejemską,
w Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
by wszystko się nam rozplątało
węzły, konflikty, powikłania.

Oby się wszystkie trudne sprawy
porozkręcały jak supełki,
własne ambicje i urazy
zaczęły śmieszyć jak kukiełki.

Oby w nas paskudne jędze
pozamieniały się w owieczki,
a w oczach mądre łzy stanęły
jak na choince barwnej świeczki.

Niech anioł podrze każdy dramat
aż do rozdziału ostatniego,
i niech nastraszy każdy smutek,
tak jak goryla niemądrego.

Aby się wszystko uprościło –
było zwyczajne – proste sobie –
by szpak pstrokaty, zagrypiony,
fikał koziołki nam na grobie.

Aby wątpiący się rozpłakał
na cud czekając w swej kolejce,
a Matka Boska – cichych, ufnych –
na zawsze wzięła w swoje ręce.


św. Faustyna Kowalska

„W czasie mszy świętej znowuż ujrzałam małe Dzieciątko Jezus, niezmiernie piękne, które z radością wyciągało rączęta do mnie. Po Komunii św. usłyszałam te słowa: Ja zawsze jestem w sercu twoim, nie tylko w chwili, kiedy mnie przyjmujesz w Komunii św., ale zawsze”.


Czuwanie z JPII

Trzy razy w miesiącu szczególne z JP2 czuwamy

16-tego każdego miesiąca czcimy Jego wybór na papieża,
niech więc do niego w tym dniu każda rodzina zmierza.

22-października 1976r. rozpoczął na Stolicy Piotrowej urzędowanie, niech więc 22-każdego miesiąca, też każda rodzina do modlitwy stanie.

2-go kwietnia 2005r.Maryja JP2 w chorobie wspierała i w tym dniu do nieba go zabrała. Więc 2-go każdego miesiąca śpiewem „Ciebie Boga wysławiamy”
i miłość naszą w ten sposób w Sercu Boga składamy. Z.B. Przesłanie Trójcy Świętej, Matki Bożej i św. Jana Pawła.Przesłanie do AMM od Apokalipsy

2.I. 2022r.

+++ Niech Pan wam błogosławi i niech was strzeże, niech wam okaże Oblicze Swoje i niech zmiłuje się nad wami” i niech to błogosławieństwo dnia pańskiego pierwszej niedzieli miesiąca stycznia -
2.I.2022r. wam towarzyszy


na ten czas trwogi i pożogi,


umiłowane dzieci Matki Kościoła Świętego

przez JEJ Niepokalane Serce

I ten znak krzyża +++ czynię Ja Jezus Król Polski i Wszechświata: W Imię Boga Ojca w Imię Moje Boga Syna i w Imię Boga Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Tak jak usłyszałaś podczas Eucharystii, AMM od Apokalipsy wybranko Trójcy Świętej - otrzymasz „Słowo Boże”, a potwierdzenie brzmi: Księga Izajasza rozdział II werset 6-9, rozważyć całość w temacie: „Sąd Pana nad pychą”.

Lecz ty porzuciłeś swój lud, dom Jakuba, gdyż pełno jest wśród nich wróżbitów Wschodu i czarowników jak u Filistynów, a z cudzoziemcami zawierają umowy……I tak poniżył się człowiek, i spodlał rodzaj ludzki:Ty im nie przebaczysz”, werset 21:<>.

Napisz: Pan Mój i Bóg Mój i Jego umiłowana Matka, Królowa Polski, wasza Hetmanka, która jest bardzo dumna z waszej modlitwy różańca świętego, gdzie na zaproszenie św. JPII Wielkiego przybyliście jak ubodzy, wybrani pasterze, by adorować Mnie Dziecinę Maleńką Miłość Syna Świętej Bożej Rodzicielki.

Odczuły wasze serca Moją miłość, pokój, który daję dla wybranej „ Małej trzódki”. Wasze modlitwy, uwielbienia, kolędy śpiewne z waszym Papieżem największym z rodu Polaków, zostały wysłuchane i uradowały też Ojca Przedwiecznego, Tatusia Nowego Jeruzalem, któremu na imię wybrana Polska.

Tak jak usłyszałaś córko moja AMM od Apokalipsy w czasie dziękczynnej Mszy Świętej na zakończenie Starego Roku, w momencie okadzenia ołtarza świętego Jezusa to jest Mnie obecnego w Sakramencie Eucharystii w tej pięknej Monstrancji, której i ty masz w zakupie swój dar serca. A słowo brzmiało:

„Namaszczam cię na Apostoła tych Czasów Apokaliptycznych, byś odbierała łaski z nieba i wypraszała dla innych”.

I co roku powtarzam tą moc łaski daru Mojego Ojcowskiego Serca jaki otrzymałaś w Jerozolimie nawiedzając Ziemię Świętą, gdzie przyprowadziła cię Królowa Świętego Szkaplerza.

Ufajcie wszystkie Dzieci Boże, zgromadzeni na tym spotkaniu modlitewnym, czytające i słuchające tego przesłania i łączące się w tym czuwaniu duchowo w Domach Modlitwy św. JP II oraz dla prowadzącego str. Internetową B.Z i jego rodziny to namaszczenie jest wam dane.

To mówię mocą Ducha Świętego błogosławiąc +++ Bóg Ojciec I- sza Osoba Boska, +++ Bóg Syn Boży II-ga Osoba Boska +++ Bóg Duch Święty III-cia Osoba Boska. Amen. Amen. Amen.

W ciszy własnego serca w skupieniu na modlitwie kontemplacji, usłyszycie i odczujecie to błogosławieństwo Trójcy Świętej. I niech się tak stanie. I tak się staje. Amen. Amen. Amen.

Potwierdzenie: Rozważyć psalm 16, temat: <>,werset 2, zapisz: „Rzekłem Tyś Panem moim; nie ma dla mnie dobra poza Tobą”.

Teraz da swoje pozdrowienie Święta Boża Rodzicielka, Królowa Świętego Szkaplerza, gdzie w Sanktuarium NMP w kaplicy w Domu Pielgrzyma trwała całonocna Adoracja Najświętszego Sakramentu, podpowiedź Pana Jezusa:
,,Bądź zawsze posłuszna prowadzeniu i słuchaniu JEJ Majestatu Królowej Świętego Szkaplerza natchnień i pouczeń”.

Niech się tak stanie. I do wszystkich wybranych dzieci moich „Małej trzódki” to mówię. Kocham was wszystkich zgromadzonych tu na modlitwie, by upraszać łaski na ten Nowy Rok 2022, błogosławieństwo dla rodzin waszych i kapłańskich zgromadzeń, bo wielka jest potrzeba umacniania się nawzajem w wierze, miłości, pokoju bożym.

Bo wielkie zagrożenia wiary grożą wam.

Krew współczesnych męczenników poleje się,

zarówno świeckich

jak i wielu biskupów i kapłanów.


Dlatego jak było powiedziane w ostatnim

przesłaniu:

post, pokuta narodowa,

wynagrodzenie jest potrzebne,


by powstrzymać ten atak

na chrześcijańską Polskę -
Moje Królestwo

i Syna Mojego Jezusa Chrystusa Króla Polski.

Zakończymy psalmem 16 wersetem 8.

Bogu w Trójcy Jedynemu, oraz umiłowanej Hetmance, Królowej Polski i Świętego Szkaplerza, chwała uwielbienie i dziękczynienie, niech będzie teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Amen. Amen. AMM od Apokalipsy składa w wielkim dziękczynieniu w sercu, odmawiając Litanię do Imienia Jezus w dniu 3.I.2022r. zapraszając wszystkich do uwielbienia Imienia Jezus w dniu Imienin.


Przesłanie do AMM od Apokalipsy

Spisano w dniu Świętej Rodziny.

Oktawa Bożego Narodzenia

26XII2021r.W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

AMM od Apokalipsy służebnico pańska, mocą Ducha Świętego mówi Królowa Polski, Świętego Szkaplerza, pogromczyni złego, a przez Moje Niepokalane Serce błogosławi Mój Syn Jezus Król Polski - Boża Dziecina, dając to przesłanie. Tak jak usłyszałaś po przyjęciu Eucharystii, otrzymasz „Słowo Boże” i zobaczyłaś Moje Oblicze Jasnogórskiej Hetmanki.

Pozdrawiam Polaków dzieci Kościoła świętego, „Małą trzódkę” w Polsce i na świecie i wzywam do rychłego powrotu do ojczystej ziemi. I niech się tak stanie, bo czas się wypełnia i pełnia czasów tuż, tuż, tuż i zabrzmi sąd nad światem wg pouczenia jakie daje rozważanie tych psalmów na potwierdzenie tego Bożego Słowa: Psalm 19 werset 9: „Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce, przekazanie Pana jest jasne, oświeca oczy”. Psalm 119- wer.119 ,, Uważasz za żużel wszystkich bezbożnych na ziemi, Dlatego kocham świadectwa twoje”. Psalm 137:„Sprawiedliwy jesteś, Panie. I prawe są sądy twoje”

Objawienie św. Jana Apostoła wytłumaczy Mój Syn Jednorodzony narodzony z Niewiasty. Potwierdzenie „Słowa Bożego”: <

Błogosławię was umiłowane dzieci Matki Kościoła świętego w Polsce i rozproszone na wszystkich kontynentach . +++ W Imię Ojca Wszechmogącego I-szej Osoby boskiej, +++ Moje-Boskiego Dziecięcia - Króla Królów, Króla Polski i Wszechświata II- giej Osoby Boskiej, +++ Ducha Świętego Ożywiciela Kościoła Świętego. Amen. Amen. Amen.

Sąd Boży –„Prześwietlenia sumień” zbliża się. „Prostujcie ścieżki”, jak mówił mój poprzednik św. Jan Chrzciciel, zapowiadając Moje przyjście, łączący Stary Testament z Nowym, bo nie było większego proroka zrodzonego z człowieka. I mówię: Zachowajcie umiar we wszystkim: post, pokuta, jałmużna, dobry przykład do naśladowania w umartwianiu się i budowaniu cnót ewangelicznych.

Objawienia Apokalipsy wypełniają się: Św. Jan 9 werset 13:„ I szósty anioł zatrąbił: i usłyszałem jeden głos od czterech rogów złotego ołtarza, który jest przed Bogiem......rozważyć do końca to jest 21. Troska o mój lud rozpiera Serce Moje Najświętsze, tak jak usłyszałaś, mała oblubienico. Ty się uniżaj, a Ja będę wzrastał w twoim małym sercu i w waszych sercach, by dojść do dzieciństwa /niemowlęctwa/ Bożego, jak w tej nowennie podanej błogosławionej Leonii Nastał. którą odprawiłaś, by uczcić Moją godność, Mój Majestat, gdy wzrastałem przez dziewięć miesięcy w łonie Matki.

Wasz czas tu na ziemi ma swoje granice, dla wielu skończy się szybko, proście by dusze były przygotowane na to spotkanie w wieczności w Moich pałacach. Już nie chcę wracać do tych, którzy zdradzili, szprycując się tymi anty - szczepionkami, by wprowadzić do meritum sprawy. Wołam niech upadną na kolana i żebrzą ze wszystkimi świętymi i błogosławionymi Miłosierdzia Bożego Ojca i Syna to jest Mnie - Maleńką Miłość, bo zwiódł ich zły duch szatan, który wytęża działanie mając coraz mniej czasu, bo czas należy do Boga Ojca do twojego Tatusia, do którego codziennie modlisz się z siostrą duchową Jadzią, wybraną wg Woli Bożej.

A który da teraz Słowo Boże, wypowiedział „Słowo, które Ciałem się Stało” przez posłańca Świętego Gabriela Archanioła, a Maryja z miłością przyjęła do Swego Niepokalanego Serca. Tak Mój Syn zamieszkał pośród was ziemianie, które Ja Bóg w Trójcy Jedyny Ojciec - Tatuś stworzyłem w łonie córy Syjonu, a Duch Święty tchnieniem miłości budował. I tak się stało. I tak trwa.

A wy co zrobiliście z tym „Słowem”- chlebem życia w sakramencie Eucharystii, gdzie Mój Syn dał się wam cały przez męczeństwo na krzyżu z miłości do Apostołów tamtych czasów i teraz tych czasów nowej ery, „małej trzódki” pozwolił się zamknąć w tabernakulach całego Kościoła świętego. I jak jest kochany? Spychany na boczne ołtarze? Za zezwoleniem władz kościelnych o zakrywaniu twarzy - profanowany przez rzekomą pandemię, przyjmowany na rękę? Wymuszany ten sposób przez kapłanów, którzy po Przeistoczeniu obmywają ręce w różnych płynach śmierdzących typu alkoholowego. Błędne koło, bo ranią żywą tkankę Ciała Pańskiego.

Jak mówi św. Jan Apostoł, ”Bóg Jest Miłością” i błogosławi wam mimo w/w profanacji. Mocą tej kolędy „ Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą w dobrym bycie” niech dotknie waszych serc i sumień. Błogosławi was +++ Bóg Ojciec Wszechmogący bo jedno jesteśmy, +++ Błogosławi Bóg Syn, +++ Błogosławi Bóg Duch Święty. Amen. Amen. Amen.

Błogosławieństwo to spłynie tylko na serca otwarte mocą Ducha Świętego, Jego tchnienie, Który ożywia, promieniuje teraz na was miłością, wy wybrane dzieci Królowej Polski i Króla Polski, Który tylko w tym tytule mocą władzy królewskiej Syna Boga Żywego działa. Kto Jego Majestat prawidłowo uzna za Suwerena Narodu Polskiego, to życie wieczne ma. jak daleko do zjednoczenia w Duchu Moim Świętym w Episkopacie Polskim, jego kiedyś wybranych Apostołów, a cóż dopiero na Watykanie? Pobłądzili wybrani, wybierają Antychrysta.

Mój „Mały Sąd Ducha Świętego”, będzie szybko. Zobaczą swoje działanie w mocy ducha, swoją niewierność, a sąd będzie surowy i sprawiedliwy, bo komu więcej dano, od tego więcej wymagać się będzie. Rozliczeni zostaniecie ze swej posługi wy kapłani, biskupi, arcybiskupi, kardynałowie, co daliście się omamić złemu duchowi, denary wam zadźwięczały jak Judaszowi. Tak, też był wykształcony, znał literę prawa. Wy faryzeusze, co wam zostanie nota bene: płacz, zgrzytanie zębów. Jezioro siarki zapełni się waszymi krnąbrnymi duszami. O, wy nierozsądne i nieroztropne dzieci Mojej Oblubienicy Niepokalanej Maryi, mówię wam - anioł śmierci przyjdzie, a wy nie znacie ani dnia ani godziny kiedy to nastąpi - niebawem.

Należy bić na alarm, wzywać Miłosierdzia Bożego, upaść na kolana hierarchowie, zarządzić post narodowy.

Dzieci w Fatimie widziały Anioła z błyszczącym mieczem wskazującym na ziemię, który wołał: pokuty, pokuty, pokuty. Tak bardzo Trójca Święta liczyła na polskie dzieci, które Matka Boża dzielna Hetmanka Narodu Polskiego przygotowywała i św. JPII Wielki zawierzył was Jej Niepokalanemu Sercu, byście wydali owoce, ale cóż, każdy ma wolną wolę.

Tym człowieka odróżnił Bóg Ojciec od zwierząt, dał ten dar mądrości, by korzystać z naznaczonych wam praw wg Dekalogu.

Jest czas oczyszczenia, a kara spadnie niespodzianie. Obyście zdążyli się przygotować.

Na tym zakończymy córko moja wybrana AMM od Apokalipsy.

Wynagrodzenie jest konieczne za nieprzestrzeganie magisterium i przykazań kościelnych. Msze Święte zamawiajcie dzieci wybrane - ,,Mała trzódko”.

Na was liczy Niepokalana Matka, Królowa Narodu Polskiego i Król Polski. Wy złączeni w DM św. JPII i wszyscy, co będą rozważać to przesłanie oraz prowadzącego tą misję budowania Domów schronienia tego imienia.

Pozostawiam was z błogosławieństwem +++ Boga Ojca +++Boga Syna +++ Boga Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

AMM wybranko, narzędzie Trójcy Świętej trwaj w pokoju. To ty z łaski Naszej spisujesz to „ Słowo Boże”, otrzymałaś też błogosławieństwo z Woli Bożej od ks. Karola, którego pozdrawiam i ogarniam Moim Ojcowskim błogosławieństwem +++ i niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.Moje Ojcowskie błogosławieństwo niech spłynie też na syna wybranego - brata Marka, który z Woli Bożej poda pouczenie Jezusa Chrystusa Mojego Syna Króla Polski, który mówi:

Moje Najświętsze Ciało i Krew obecna w Komunii Świętej to jest Król Królów - ma być przyjmowany po królewsku, tylko w postawie na kolanach i do ust. Kto przyjmuje niegodnie, a więc od kapłana zamaskowanego i dezynfekującego ręce i na rękę to winien jest potępienia wiecznego. Krzyżuje Mnie na nowo, rani, zadaje boleści, odczuwam tortury jak w ciemnicy. Mówię: Dość Komunii Świętej na rękę, Sąd Boży i sprawiedliwość Moja każdego dosięgnie, nic się nie ukryje, bo coraz bliższe jest „Prześwietlenie sumień”.

Bądź uwielbiony ukochany nasz Panie Jezu Chryste, Królu Polski. Teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.

Pouczenie z Woli Bożej brata Marka - od Jezusa Chrystusa Króla Polski.

Świadectwo kapłana, który prosił o modlitwę uwolnienia i uzdrowienia, ponieważ odczuwał przy ołtarzu obecność demona i nie miał siły, by unieść Hostię Świętą i Kielich Krwi Pańskiej do góry, w czasie Przeistoczenia i Ofiarowania. Dopiero po wspólnej modlitwie Pan Jezus oczyścił, uzdrowił tego kapłana. Warunek był, by dokonał sakramentu spowiedzi, przeprosił za podawanie Komunii Świętej na rękę przez cały okres pandemii, fałszywej pandemii. Zaznaczam, że ten kapłan był niezaszczepiony, nie dezynfekował rąk i nie zakładał maski. Niech sami kapłani, biskupi wyciągną z tego autentycznego świadectwa wniosek i w sumieniu rozważą, jak zranili Króla Królów - Pana Jezusa Chrystusa obecnego w Sakramencie Eucharystii, jaka odpowiedzialność na nich ciąży, nie tylko za siebie, ale i za dusze im powierzone jako pasterzom „Trzódki pańskiej”.

Prośba, by modlić się o nawrócenie i miłosierdzie Boże dla wszystkich kapłanów, biskupów, kardynałów, a także o przemianę ich serc, światło Ducha Świętego, o zachowanie ich dusz od potępienia wiecznego i zbawienie wieczne przez wstawiennictwo Matki Bożej, św. Józefa, św. Michała, Archaniołów i Aniołów i wszystkich świętych.

Potwierdzenie „Słowa Bożego”: Księga Izajasza rozdział 9, werset 1-2 „Lud, który chodzi w ciemności ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość.....


Domy Modlitwy im. św. JPII
Zadania duchowe płynące z orędzia:

1.Wezwanie Polonii do powrotu do Polski.

2.Prostowanie „ścieżek życia” poprzez post, pokutę, jałmużnę, dobry przykład do naśladowania w umartwianiu się i budowaniu cnót ewangelicznych.

3.Szczególny zwrot do tych, którzy się zaszczepili „zdradzili, szprycując się tymi anty – szczepionkami”..... bo zwiódł ich zły duch szatan, który wytęża działanie mając coraz mniej czasu”. Mają modlić się żebrać ze ze wszystkimi świętymi i błogosławionymi o Miłosierdzie Boże Ojca i Syna.

4.Pan Jezus ubolewa, że lekceważony jest przez brak szacunku do Eucharystii: tabernakula w bocznych ołtarzach, zakrywanie twarzy z powodu rzekomej pandemii, wymuszanie przez kapłanów przyjmowania Pana Jezusa w Komunii na rękę, umywanie rąk przez kapłanów w „różnych płynach śmierdzących typu alkoholowego, raniąc żywą tkankę Ciała Pańskiego.

5. Kto uzna prawidłowo Jezusa za Króla jako Suwerena Narodu Polskiego- Jego władzę, ten będzie zbawiony. Jezioro siarki zobaczą ci, którzy ten warunek lekceważyli. Komu więcej dano, od tego się będzie więcej wymagać. Mały Sąd Ducha Świętego będzie szybko i on to wszystko obnaży.

6.Apel do hierarchów, aby bili na alarm i

zarządzili post narodowy!!

7.Kategoryczny zakaz przyjmowania Jezusa w Komunii na rękę.