„Domy Modlitwy św. Jana Pawła II”  
Internetowy Ruch Katolicki 

Z wielką radością w sercu, witamy wszystkich odwiedzających naszą  stronę.
O dar Ducha Świętego

O przyjdź, Duchu Święty, wylej dar miłości, mądrości i wiedzy na moją pokorną duszę. Napełnij mnie światłem prawdy, abym mógł odróżnić prawdę Bożą od kłamstw rozpowszechnianych przez szatana i jego demony.

Pomóż mi uchwycić pochodnię i nieść płomień zrozumienia do tych, których spotykam. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

------------------------------   

Propagujemy  i realizujemy słowa jakie  św. Jan Paweł II przekazał światu po swojej śmierci.

Jan Paweł II z Domu Boga Ojca do Alicji Marii Michaliny z III Zakonu Franciszkańskiego, Watykan-2III 2011r. :
"Szukam ludzi, którzy by zakładali Domy Modlitwy mojego imienia, przynajmniej 100 Domów na diecezję".

             alt
                     

                   Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”- internetowa ewangelizacja   

  Jan Paweł II zainicjował za swego życia wielki program ewangelizacyjny nazwany „nową ewangelizacją”, w którym świeccy, członkowie ruchów, odnajdują przestrzeń dla swojej posługi i zaangażowania. W Liście apostolskim «Novo millennio ineunte», ogłoszonym na zakończenie Jubileuszu Roku 2000, JPII napisał; bardzo ważne jest popieranie różnych form zrzeszania się, zarówno tradycyjnych, jak i nowszych ruchów kościelnych, ponieważ nadają one Kościołowi żywotność, która jest darem Bożym i przejawem prawdziwej wiosny Ducha”.

           Zapraszamy do  współpracy i przyjęcia naszego programu działania.

 

Duchu Święty natchnij nas,  miłości Boża pochłoń nas, na właściwą drogę zaprowadź nas. Maryjo Matko spojrzyj na nas, z Jezusem błogosław nas. Od wszelkiego złego, od wszelkiego złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa, zachowaj nas. Amen.
-------------------

Motywacje do powstawania DM św. JPII

 Modlitwa  ratunkiem dla kościoła i świata 


 JPII przepowiedział  współczesne cierpienia kościoła i świata

W 1981r. JPII pytany w Fuldzie o III Tajemnicę Fatimską powiedział do Niemców:
alt

 

„Musimy przy­gotować się w niedługim czasie do przetrzymania wielkich rzeczy, które będą od nas wymagać gotowości, nawet utra­ty życia i oddania całego siebie Chrystusowi i dla Chrystusa”.
 Ile razy odno­wa Kościoła kąpała się we krwi?Tym razem też nie

będzie inaczej.  Przez wasze i moje modlitwy możliwe jest

złagodzenie tej próby, ale nie jest możliwe odwrócenie jej, gdyż w

ten tylko sposób Kościół być może zostanie zbawiony”.
Kościół w ogniu i  krwi

              alt             alt                   foxnews.com                                                           nowypolskihow.co.uk                                 

                                                                                       

   Trwają prześladowanie chrześcijan w świecie : okrutne rodzaje śmierci, brutalne pobicia, palenie kościołów, domostw, wypędzanie z dotychczasowych miejsc zamieszkania, zastraszanie, terror ekonomiczny.
 

Siostra Faustyna Kowalska - Zapowiedź "chwilowej burzy"  powodującej przeniesienie odprawiania Mszy Świętych do domów prywatnych!!!    

"Dzienniczek" nr 991
26 II 1937. "Dziś ujrzałam, jak święte tajemnice[Msze Święte] były

spełniane bez szat liturgicznych i po domach prywatnych, dla

chwilowej burzy.I ujrzałam słońce, które wyszło z Najświętszego

Sakramentu i zgasły, czyli zostały przyćmione inne światła, i wszyscy

mieli zwrócone oczy ku temu światłu; lecz znaczenia nie rozumiem w tej chwili."


Odrzucenie Boga

Kościół zamieniony na salon domowy


     alt
                                                                      Fot. oldchurchhouse.co.uk

        


Kryzys religijno-moralny Europy obejmuje:

1) Odrzucenie  odwołania do Boga przez Unię Europejską w Traktacie Konstytucyjnym

2) Zmian dotychczasowej definicji rodziny

3) Nieuznawanie i ośmieszanie wartości chrześcijańskich takich jak: ochrona życia  i sprzeciw wobec aborcji i związkom homoseksualnym, gloryfikacja seksu i swobód doczesnych,  usuwania krzyży z przestrzeni publicznej

4)Konflikt z wyznawcami islamu

5) Lekceważenie tradycji narodowych
6)
Okultyzm i magia

                  

Kryzys polityczny

 Zrujnowane miasto, cierpienie i pytanie co jutro?  

                                 

alt
Źródło: Blog Amnesty International Polska Narasta  ogólno-światowe zagroże­nie pokoju: konflikty zbrojne, religijne i społeczne, terroryzm, załamanie globalnej współpracy gospodarczej,    wzrost wydatków na zbrojenia, rozbieżności polityczne dotyczące  zagrożenia suwerenności państwowych  i groźby  rozwiązań militarnych.

                              Czasy ostateczne?

Izajasz- 17, 1:
Oto Damaszek przestanie być miastem, stanie się stosem gruzów."  


Św. Faustyna (1938r.):

alt  Gdy się modliłam za Polskę, usłyszałam te słowa: "Polskę szczególnie umiłowałem...Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje". Określa się, że „iskra”to osoba JPII.


Jezus Chrystus do s. Faustyny: Napisz to:


"Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król miłosierdzia.  Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie taki. Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi.

 Wtenczas ukaże się znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, [będą] wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to na krótki czas przed dniem ostatecznym".

 

Sługa Boża Rozalia Celakówna. (1938)


/Głos w duszy podczas wizji pękniętego globu ziemskiego:/

alt

„Przyjdzie straszna katastrofa na świat...Tak się, dziecko, stanie, jeżeli ludzkość nie zwróci się do Boga”.

Rok 1939. Głos w duszy podczas modlitwy za Polskę:

„Jasna Góra jest stolicą Maryi. Przez Maryję przyszedł Syn Boży, by zbawić świat i tu również przez Maryję przyjdzie zbawienie dla Polski przez Intronizację”.


Akita, Japonia (1973-1981)

(Objawienie zatwierdzone przez bp  Ito-12X 1981r.)

alt13  X 1973r.-  56 rocznica ostatniego objawienia w Fatimie. Maryja do       

siostry Sasagawy:    „Powiedziałam ci już, że jeżeli ludzie nie zaczną pokutować i nie poprawią się, Ojciec ześle na ludzkość straszliwą karę. Będzie to kara większa niż potop, nieporównywalna z niczym, co widział świat. Ogień spadnie z nieba i unicestwi większą część ludzkości, dobrych na równi ze złymi, nie oszczędzając ani kapłanów, ani wiernych. Ci, co ocaleją, będą czuć się tak samotni, że będą zazdrościć umarłym.

Jedyną bronią, jaka wam pozostanie, to Różaniec i Znak pozostawiony przez mego Syna. Codziennie odmawiajcie Różańcowe modlitwy. Na Różańcu módlcie się za papieża, biskupów i kapłanów. Działanie szatana przeniknie nawet Kościół, do tego stopnia, że będzie można zobaczyć kardynałów sprzeciwiających się innym kardynałom i biskupów   występujących przeciwko innym biskupom.

Kapłani, którzy Mnie czczą, będą wyszydzani i prześladowani przez swych współbraci... świątynie i ołtarze będą plądrowane; Kościół będzie pełen tych, którzy pójdą na kompromis, a szatan będzie kusił wielu kapłanów i osoby konsekrowane, by opuścili służbę Panu.Wołanie Matki Bożej z KIBEHO w Afryce ( 1981-1989)
Objawienia Matki Bożej w Kibeho (Rwanda) są  pierwszy uznanym oficjalnie przez Kościół objawieniami maryjnymi w historii Afryki. Maryja:


alt

"Gdy objawiam się komuś i rozmawiam z nim, zwracam się do całego świata. Jeśli teraz zwracam się do parafii Kibeho... myślę o całym świecie i zwracam się do niego".

 „Nawróćcie się, kiedy jest jeszcze czas...... „Świat działa na własną zgubę... Jeśli nie okażecie skruchy i nie przemienicie waszych  serc, wszyscy wpadniecie w otchłań”.
                                                
                                              
                                             Medjugorje 
( 25 I 2015 r.)

alt


Maryja:Teraz, jak nigdy dotąd, Szatan chce zagłuszyć człowieka i jego duszę zaraźliwym wiatrem nienawiści i niepokoju. W wielu sercach nie ma radości, bo nie ma Boga ani modlitwy. Nienawiść i wojna rosną z dnia na dzień. Dziatki, wzywam was, abyście z zachwytem zaczęli od nowa drogę świętości i miłości, bowiem z tego powodu przyszłam do was".


Co oznaczają łzy Maryi?  Dlaczego Matka Boża płacze?


alt                                             alt    

Niżankowice 2005 -Ukraina                                                                      Hryniewicze 2012-Polska  alt            alt 

       Buneos Aires 2013- Argentyna                         Syktywkar 2014 - Rosja  


Jan Paweł II, w 1979 r. powiedział:

Jeżeli Maryja płacze, to znaczy, że ma do tego powody!”

Kiedy Ojciec Święty odwiedził w 1994 r. sanktuarium płaczącej Madonny w Syrakuzach, stwierdził:

 „Matka płacze, gdy dzieciom zagraża zło, duchowe czy  fizyczne.  Łzy Maryi są zawsze uczestnictwem w płaczu Chrystusa nad Jerozolimą”.

 

Na zakończenie rozmowy w Fuldzie,  papież wziął  różaniec  i powiedział:

„Oto lekarstwo na nieszczęścia, na zło, i módlcie się, i nie pytajcie o nic innego. Zaufajcie Matce Bożej”.

„Musimy być silni i przygotowani, aby stawić czoło zbliżającym się próbom. Musimy zaufać Chrystusowi i Jego Najświętszej Matce i być gorliwymi w odmawianiu różańca, bardzo gorliwymi". 

                                                             alt


                           Boża moc w działaniu JPII


                                       Był przewodnikiem i ojcem
Jan Paweł II uwolnił mnie z depresji, samotności i strachu i pomógł mi odpowiedzieć na głos Pana...Każde Jego słowo rozbrzmiewa w moim sercu, modlę się do codziennie, aby mnie prowadził...Dla nas, młodych, był przewodnikiem i ojcem.   Astrid, Francja   

                                  Powiedział:Wszystko będzie dobrze

Jesteśmy małżeństwem od 10 lat i przez długi czas marzyliśmy o dziecku...W maju 2001r.  przyjechaliśmy do Rzymu odwiedzić przyjaciół, oczywiście pragnęliśmy się spotkać również z Tobą na środowej audiencji generalnej. Kiedy okazało się, że możemy podejść i ucałować pierścień i zamienić kilka słów, nie omieszkaliśmy zwierzyć  się z naszego pragnienia potomstwa. Ojcze, powiedziałeś wówczas: ”wszystko będzie dobrze”, a w nas wstąpił nowy duch. I stało się! Na 2 dni przed Wigilią Bożego Narodzenia (2003r.) dowiedzieliśmy się, że będziemy rodzicami. To wielkie szczęście i pragniemy się nim z Tobą, Ojcze Święty podzielić. Wierzymy, że wsparłeś nas w modlitwie, za co z całego serca dziękujemy. Jolanta i Piotr, Warszawa 

                                            Nowotwór zaczął się cofać

Kiedy słabły moje siły fizyczne i psychiczne, zwróciłam się do Ciebie, najukochańszy Ojcze Święty. W odpowiedzi otrzymałam od Ciebie serdeczny list, różaniec i Twoje błogosławieństwo, które pomogło mi przeżyć najcięższe chwile. Nowotwór zaczął się cofać. W tym stroju, który miał mi służyć na ostatnią drogę, wystąpiłam na zorganizowanym przeze mnie spotkaniu opłatkowym dla lekarzy, by się cieszyć... Teresa (15marca 2005r.)   

 

                                                   Płakałam ze szczęścia

Mówiłam dosłownie te słowa: „Kochany Ojcze Święty, jesteś już u Pana, to wstaw się za mną, no tak cierpię, wcześniej ofiarowałam za Ciebie te cierpienia”. Po paru minutach poczułam, że noga mi nieruchomiała, a następnie poczułam w niej ciepło. Krótko potem wszystko ustało. Poczułam się zdrowa, płakałam ze szczęścia, dziękowałam Bogu..Jestem lekarzem, więc mam świadomość swojej choroby...Krystyna   

---------------


Domy Modlitwy św. JPII” - skrótowa charakterystykaCele: 
1.Pogłębienie modlitwy w rodzinach.

2. Założenie w każdej diecezji przynajmniej 100 DM

              

Błogosławieństwo Kościoła

DM  działają zgodnie z ideą „nowej ewangelizacji”, zapoczątkowanej przez JPII i mają błogosławieństwo Kościoła.


Anonimowość i prosta droga działania.

DM nie posiadają żadnych struktur organizacyjnych. Działają głównie drogą internetową,  a uczestnictwo jest anonimowe.  Program modlitewny jest krótki, nie zabiera dużo czasu i daje  możliwość dowolnego uczestnictwa.


Statut
Modlitwy w dniach  2,16,  22 każdego miesiąca:       
1)Modlitwa do św. Michała Archanioła
2)Litania Loretańska do NMP

3)Litania do św. Józefa
4)Różaniec – 10 X Zdrowaś Maryja (lub więcej)
5)
Te Deum- Ciebie Boga wysławiamy
Pozostałe dni miesiąca – modlitwa dowolna.
Ilość osób tworzących „Dom Modlitwy”: 1, lub 2,3,4,....

Uzasadnienie dat modlitwy

2 IV 2005-dzień śmierci JPII , 16X1978 – wybór na papieża,  22 X 1978- początek  pontyfikatu i wspomnienie liturgiczne .          

Intencje modlitewne

O tryumf Niepokalanego Serca Maryi, o światło Ducha Świętego dla rodzin i rządzących, o powołania i uświęcenie kapłanów, za chorych i opuszczonych, za dusze w czyśćcu cierpiące.

---------------------


Apel do wszystkich diecezji Polski i

świata!!

Panie i Panowie ! Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie !


Jeśli w Państwa diecezji nie ma „Domów Modlitwy, św. JPII”, zróbcie wszystko, aby takie powstały.  Na takie decyzje czeka św. JPII, św. Józef, a przede wszystkim Maryja. Ona mówi duchowo:
                      ”Domy Modlitwy św. JPII są radością Mojego Niepokalanego Serca”.


Wysyłając zgłoszenie danego DM  włączamy się do wspólnoty DM i korzystamy z łask wypraszanych przez wszystkich  należących do tej wspólnoty.


                              
Dlaczego liczba 100?


Można mieć nadzieję, że spełnienie tego warunku będzie prowadziło do szczególnego wstawiennictwa JPII za daną diecezją w obliczu trudnych czasów apokaliptycznych. Mamy wiele przykładów, kiedy Bóg wysyłał do ludzi proroków , przez których przekazywał warunki  ocalenia wyrażone liczbami:
1)  7
obmyć Syryjczyka Naumanna w rzece Jordan dla pozbycia się z trądu, 
2)
  7 codziennych okrążeń dla zdobycia Jerycha,
3) 10- ciu sprawiedliwych, aby ostatecznie  obronić Sodomę i Gomorę,
4)  40
dni czasu do nawrócenia Niniwy itd.

Można jeszcze dodać, że współczesne źródła historyczne podają, że JPII swoją pracę kapłańską rozpoczął w parafii, która liczyła ówcześnie sto 100 rodzin. Odnosi się to do parafii Niegowić w diecezji krakowskiej.


Jan Paweł II błogosławił wszystkich mieszkańców  ziemi

Jako papież, odbył 104 podróże apostolskie po wszystkich kontynentach świata. Był pośrednikiem miedzy niebem a ziemią. Teraz jako święty,  może wstawiać się za nami jeszcze bardziej, ale czeka na nasze zaproszenie i współpracę. Prosi o zakładanie "Domów Modlitwy Jego imienia", aby mógł mieć pod opieką nasze domy-rodziny.

Zadanie to jest postawione wobec całego świata.


                                     
-------------------


                                                                   
Prośba

Święty JPII, spójrz z Domu Ojca na "Domy Modlitwy" Twego imienia.
Prowadź nas przez wiarę, nadzieję i miłość do wiecznego zbawienia.

Miej w opiece wszystkie rodziny, narody i kraje,
 niech cud powrotu do Chrystusa Króla w całym świecie się stanie.
Polecaj w niebie nasze  sprawy,
bo Ciebie za orędownika mamy.
(Wymieniamy intencje  ...)

                     

                     Wołanie do św. Jana Pawła II

Święty Janie Pawle II, który jesteś u Pana,
spójrz jak wielka jest w naszej wierze rana.
Ty, który  jesteś otoczony miłością Boga,
czujesz jak z ziemi wylewa się nienawiść wroga?

Proś naszą Matkę z królewską koroną na głowie,
niech za nami u Ojca coś powie.
Niech pomoże rozpędzić te burze i nawały,
by rodziny nasze przy Bogu  pozostały.


Niech prawa Chrystusa Króla uznają rządy i narody,
a świat dojdzie do zgody.

Mieszkania nasze niech Twoimi Domami   się staną,
a ci co w nich mieszkają,

niech 
kiedyś w niebie piękne miejsce na swoje gniazdo dostaną.


Maryjo,  dotykaj nasze serca

Maryjo! Matko Kościoła Świętego,
dotykaj  serca bijące   w   Domach Modlitwy św. Jana Pawła II.
Polecamy Tobie  wszystkie Domy- Rodziny " świata całego!
Złącz je w jeden dom Ojca i Syna i Ducha Świętego,
przez wstawiennictwo św. JPII.                                           

                             Zaproszenie do współpracy


1.Przyjmujemy uwagi, spostrzeżenia, propozycje, a także świadectwa dotyczące uczestnictwa Państwa w budowaniu DM św. JPII.

2.Czekamy na świadectwa niebieskiej interwencji JPII i inne materiały, które mogłyby umacniać naszą duchowość. Możemy je drukować w naszym kwartalniku „Nasza barka”. Adres skrzynki e-maillowej do przesyłania materiałów:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


3.Zapraszamy do rozpowszechniania "Obrazków ze św. JPII", z najbardziej zwięzłymi informacjami o DM  jak i pozostałych materiałów pomocniczych.

4.Prosimy o rozpowszechnianie naszej strony internetowej. Oto jej adres:                   www.domymodlitwyjp2.pl

5.Zapraszajmy do udziału w Domach Modlitwy inne osoby, wysyłajmy sms-y, e-maile itp.


6. Zapisy


Często się słyszy: " A po co się zapisywać, ja i tak się będę modlić". Otóż, to nie jest to samo.  Rejestracja, jest to świadomy udział we wspólnocie i deklaracja wobec Pana Boga jako dar dla Niego, przez wstawiennictwo św. JPII.

W momencie rejestracji, dana osoba staje się członkiem wspólnoty i z tej racji dostępuje łask wypraszanych przez wszystkich uczestników modlitwy. Na potwierdzenie tej tezy, cytujemy 2 wypowiedzi Maryi.

1)Maryja-Medziugorie:

"Dziś wzywam was, abyście otwarli się na modlitwę. Niech modlitwa stanie się dla was radością. Odnówcie modlitwę w swoich rodzinach i zakładajcie grupy modlitewne, bo w ten sposób przeżyjecie radość i wspólnotę na modlitwie. Wszyscy, którzy się modlą i są członkami grup modlitewnych mają serca otwarte na wole Bożą i radośnie dają świadectwo o Bożej miłości".

2) Maryja do bł. Alana de Rupe:

„Jeśli ktoś jest członkiem Wspólnoty,

ten ma zasługę tylu różańców, ile modli się członków Wspólnoty w

danym dniu”.

---------------------

Do rejestracji potrzebna jest tylko następująca

informacja:

 imię, pierwsza litera nazwiska lub tylko imię oraz diecezja.

-----------------------------------------

Zapisy do "Domów Modlitwy św. JPII", patrz: Strona główna-->Menu: "Zapisy-kontakty"


Wszystkim czytającym naszą stronę przesyłamy serdeczne  pozdrowienia.

Dzieciom i młodzieży   życzymy szczególnej opieki św.JPII. Był On zawsze wzorem pod względem wychowawczym jak i w zdobywaniu wiedzy.


Prezentację Strony głównej kończymy wołaniem JPII :

"Bracia i Siostry, nie bójcie się przygarnąć Chrystusa i przyjąć Jego władzę, pomóżcie Papieżowi i wszystkim tym, którzy pragną służyć Chrystusowi, służyć człowiekowi i całej ludzkości. Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież  drzwi Chrystusowi.

Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw,  systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji,  rozwoju! Nie bójcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek".

                                             Końcowe pytanie?

Czy na  zaproszenie św.Jana Pawła Drugiego mogę

powiedzieć: "Mnie to nie obchodzi"?


Czy mogę spokojnie zwinąć sieć i odpłynąć,  nikogo w dodatku nie

zapraszając do łodzi.?


Drzwi Chrystusowi "na oścież" otwierajmy

i co najmniej 100 Domów
Modlitwy

w każdej diecezji    zakładajmy!!


 
                Z JPII pomagajmy Chrystusowi  Królowi świata całego

                            dojść do każdego serca ludzkiego,

        aby On doprowadził ludzkość do celu zbawczego.
Taka jest na obecne czasy pilna potrzeba, i  wielkie zadanie.


Jakie jest Państwa zdanie? 


                     Internetowy Ruch Katolicki

                                 "Domy Modlitwy św. JPII".

                                                             8 XII  2011r. ; 16VI 2015r.


-----------

Sprawy bieżące


Apel Internetowego Ruchu Katolickiego „Domy Modlitwy św. JPII”

Pilna potrzeba Mszy św. za Polskę

 i beatyfikację S.B. Rozalii Celakównej

Jesteśmy w  dobie poważnego zagrożenia światowego pokoju na różnych obszarach globu ziemskiego.  Wielu mówi /łącznie z papieżem Franciszkiem/, że III wojna światowa już się rozpoczęła. Mamy bardzo trudne sprawy w    Ojczyźnie naszej;  walka polityczna o oblicze narodu, odchodzenie od Dekalogu i pomijanie obecności Boga, wprowadzenie nowych norm moralno-obyczajowych, rozwiązłość, okultyzm, rozbicie rodzin itp.

Z każdym dniem wzrasta wielki zagrożenie płynące z fali zalewu Europy wyznawcami islamu.
Jest  to czas niezmiernie ważny i trudny. Zwróćmy uwagę na słowa wypowiedziane przez kar. Wojtyłę w USA na 2 lata przed wyborem na papieża. Mówił On, że polski kościół jak i cały naród przejdzie szczególną próbę. Zapamiętajmy te słowa:  „ To czas próby, w który musi wejść cały Kościół, a polski w szczególności. Jest to próba nie tylko naszego narodu i Kościoła”. Można przypuszczać, że tą szczególną próbą, jest obrona wiary katolickiej, wobec fali ateizmu, liberalizmu i islamizacji nie uznającej żadnych katolickich norm.


Tajemnica Mszy Świętej według Faustyny Kowalskiej /"Dzienniczek-914"/

Wielka tajemnica się dokonuje w czasie Mszy.  Z jaką pobożnością powinniśmy słuchać i brać udział w tej śmierci Jezusa. Poznamy kiedyś, co Bóg czyni dla nas w każdej Mszy świętej i jaki w niej dla nas gotuje dar      
...A jednak widzę dusze zwiędniałe i usychające z własnej winy. O Jezu mój, spraw, niech moc miłosierdzia ogarnie te dusze”.

Jeden z ks.biskupów powiedział kiedyś do nas: „Tam gdzie są Msze Święte, tam  nie ma pomyłki ”!

Msza Święta, największym darem duchowym dla Ojczyzny!!!!

Sami nie damy rady-bardzo ważne słowa Anioła Stróża Polski


Zapowiedź
 „oczyszczającego ognia” w Polsce

Przez Polskę przejdzie  jednak oczyszczający ogień podobny do tego, który Bóg posłał w odpowiedzi na modlitwę Eliasza, by pokonać wrogów prawdziwego Boga”

/str.88/Adam-Człowiek „Anioł Stróż Polski – Orędzia dla Polski i Polaków (2009-2014)”,  Wyd. św. Jakuba, Szczecin 2013, Nihil obstat ks. abp Andrzej Dzięga/. 


  
-----------------

Potrzeba działania, przekazywania ważnych informacji.

W trosce o nasze domy, rodziny i całą Ojczyznę, aktywizujmy siebie i innych- zamawiajmy msze składkowe. Nie ma większej modlitwy od modlitwy Jezusa w Ogrójcu, a ta powtarza się podczas każdej Mszy świętej. Bóg nigdy nie jest dłużny człowiekowi i  zawsze po wielokroć wynagradza jego hojność.

-Beatyfikacja S.B. Rozalii Celakównej- „dziejowa sprawa”

/Patrz: Menu:"Co dalej z Misją Rozalii Celakównej"


Bardzo ważne przykładowe intencje mszalne:

-„O rychłą beatyfikację S.B. Rozalii Celakównej”.

-„O beatyfikację S.B. Rozalii Celakównej i  owoce Boże „Jubileuszowego  Aktu  Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana” .
-„O Maryjny płaszcz opieki i Straż Aniołów nad Polską”.   

-"O światło Ducha Świętego dla posłów i wszystkich sprawujących władzę".
-   
„Wynagrodzenie  Ojcu  Niebieskiemu za grzechy w naszej Ojczyźnie i poddanie pod władzę  Chrystusa Króla wszystkich  dziedzin życia Państwa i Narodu Polskiego”, oraz o rychłą beatyfikację S.B. Rozalii Celakównej.
 -------------------                  Apel o post w 3-ch głównych intencjach:

"O beatyfikację S.B. Rozalii Celakównej"

  "O światło Ducha Świętego dla posłów i wszystkich sprawujących władzę". 

"O światło Ducha Świętego dla wszystkich kapłanów.


Matka Boża –Medziugorie

Drogie dzieci! Dzisiaj również wzywam was do modlitwy, szczególnie dziś, gdy szatan chce wojny i nienawiści. Dziatki, ponownie was wzywam- módlcie się i pośćcie, by Bóg wam dał pokój......

Najlepszym jest post o chlebie i wodzie. Postem i modlitwą można powstrzymać wojny i zawiesić prawa natury. Jałmużną nie można zastąpić postu. Ci, którzy nie są w stanie pościć, czasami mogą zastąpić postu, modlitwą, dobroczynnością i spowiedzią. Każdy, oprócz chorych, musi pościć.

 

O. Jozo z Medziugoria przestrzega Polaków przed wrogiem, który zmierza w nasze granice  i proponuje post:

JAK NIE POMOŻECIE RZĄDOWI, JAK NIE ZACZNIECIE POŚCIĆ, ABY SZATANA ODPĘDZIĆ OD NASZYCH GRANIC TO STANIECIE SIĘ TAK JAK WŁOCHY, FRANCJA, CZY INNE KRAJE EUROPY, które zatraciły wszyDo odpowiedzialnych za różne wspólnoty!!!

Organizujmy nowenny i post w różnych formach, aby w każdym dniu ktoś pościł za danego polityka, posła itp. Trzeba zmienić kierunek petycji i nie do ludzi, tylko do Boga w poście i modlitwie za Ojczyznę się zwrócić.

----------------------------------

 ZAPRASZAMY do czytania kwartalnika "Nasza Barka" -VII-VIII-IX 2017

-------------------------

     Prośba z Madagaskaru!!          

Polski ksiądz Józef Klatka misjonarz buduje na Madagaskarze w Archidiecezji Fianarantsoa  sanktuarium im. św.Jana Pawła II. Odwiedził w miesiącach letnich 2017r. Polskę i prosił o wsparcie materialne tego bardzo ważnego przedsięwzięcia. Podajemy konto na które można wpłacać ofiary pieniężne:

Bank Pekao S.A. I/o Kraków

Rynek Główny 31

13124014311111000010568712

na rzecz ks. Józef Klatka misjonarz

                            alt

alt

Pisma przewodnie /w j. francuskim/ które nadesłał nam ks.Józef Klatka zamieszczamy w "Komunikatach".


Pozdrawiamy. Słudzy nie użyteczni - Członkowie Kolegium Internetowego Ruchu Katolickiego „DM św. JPII.


--------------------


   alt                            


Szanowni Państwo! Zapraszamy do przyjęcia naszego programu działania w tym kierunku i do wstępnej modlitwy:

Duchu Święty dotykaj i uzdrawiaj wszystkich nas złączonych w” DM bł. JPII”. Pragniemy stać się  nowymi ogrodami wiary i miłości, aby wynagradzać Dwom Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi, za lekceważenie Ich Miłości i przykazań Bożych. Porusz nasze sumienia, wolę i chęć do  modlitwy, usuń zło, a zasadź dobro.

Otwórz nasze oczy na Twoje znaki obecnych czasów, oprzyj nas na Sobie jako na Kamieniu Węgielnym Kościoła i ogarnij swym gorącym Ogniem swych łask, abyśmy się stali świadkami nadziei dla zagubionego świata. Przyjdź Duchu Święty przyjdź! Wołamy do Ciebie z mocą!  Przyjdź Duchu Święty przyjdź!


Święta Rodzino z Nazaretu-Jezu, Maryjo i św. Józefie – oddajemy pod Waszą opiekę nasze rodziny i domy, w których mieszkamy. Prosimy o pomoc w pokonywaniu  trudności duchowych, fizycznych i materialnych.

Trójco Przenajświętsza, nasze mieszkanie na wieczność - przyjmij nasze intencje i modlitwy, aby stały się rosą odświeżającą oblicze ziemi, Tej Ziemi. Usłysz nasze wołanie o Wszechmogący Panie.

Bł. Janie Pawle II!

Spójrz z Domu Ojca na nasze  "Domy Modlitwy" Twojego Imienia.Niech lampy wiary w nich nie gasną           a  zapasy oliwy  pełne będą. Niech szatan odejdzie a na jego miejsce pomoc Aniołów niech się rozleje            z obłoków.  Młode pokolenie niech  wiarę i krzyż zachowa,  a na stadionach i dyskotece powstrzymała się od zgubnych kroków. Przygotuj nasze rodziny, szkoły i urzędy na Jezusa Królowanie, niech cud nawrócenia i ocalenia w  całym świecie się stanie. W tych bardzo trudnych czasach, gdy świat się oddala od Boga, my nasze  „Domom Modlitwy” Twego imienia, oddajemy  w Twoje "zarządzanie".

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II, błogosław nam Jezu Chryste- Królu i Panie. Amen.