Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
111
530
462

+68

Odwiedziny
...290 903
There are no translations available.„Domy Modlitwy św. Jana Pawła II”Internetowy Ruch Katolicki

alt
Szanowni Państwo!

Z wielką radością w sercu, witamy wszystkich odwiedzających naszą stronę.
 
alt

Zapraszamy  do wstępnej modlitwy:

Duchu Święty przyjdź ze swoimi darami do nas czytających teksty tej internetowej strony "Domów Modlitwy św. JPII". Porusz nasze serca, dusze i umysły, abyśmy napełni Twoim światłem, właściwie kierowali naszą ludzką uwagę na sprawy, które są najważniejsze dla naszego zbawienia, dla wypełnienia planów Boga względem Polski i całej ludzkości.

Przez wstawiennictwo Maryi

pomóż nam zachować niezmienność Słowa Objawionego, zrozumieć  treści, które zachowałeś na te Czasy opisanej przez Jana w Apokalipsie i intronizować Chrystusa w naszych sercach, a następnie na Króla Polski.

/Kwartalnik "Nasza barka" VII-VIII-IX2019

Kto z nas jest bez grzechu?
Spotkania  o. Pio  z duszami czyśćcowymi
Bóg mnie ocalił
Stałam u bram nieba i piekła/

---------------

Trzy zadania duchowe realizowane

przez Internetowy Ruch Katolicki
"Domy Modlitwy św. Jana Pawła II"


1) Zakładanie "Domów Modlitwy św. JPII"

2) Zawierzenie Rodzin
oraz  Narodów Wschodu i Zachodu
Matce Bożej Ostrobramskiej- Patronce Czasów Ostatnich

3)  Intronizacja Chrystusa Króla  w sercach ludzkich

Obejmuje przygotowanie serc ludzkich na Intronizację Chrystusa na Króla Polski, która nastąpi, gdy będzie zagrożona  suwerenność  Polski  i jej byt materialny. Jest to ratunek indywidualny, wobec lekceważenia  Intronizacji przez władze kościelne i państwowe.


Ad.1)"Domy Modlitwy św. Jana Pawła II"

     

Jesteśmy "sługami nieużytecznymi", na drodze realizacji słów, jakie od wielu lat otrzymuje od Boga duchowo Alicja Maria Michalina od Apokalipsy z naszego Ruchu.

Idea Domów Modlitwy św. Jana Pawła II" zrodziła się na modlitwie podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w Bazylice Watykańskiej.  Alicja Maria Michalina od Apokalipsy z III Zakonu św. Franciszka, przebywająca czasowo we Włoszech usłyszała 2 III 2011r od św. Jana Pawła II następujące słowa:


"Szukam ludzi, którzy by zakładali Domy Modlitwy mojego

imienia, przynajmniej 100 Domów na diecezję".Skrótowe założenia "Domów Modlitwy św. JPII"


Św. JPII podał  bardzo prostą, dostosowaną do wszystkich regułę Domów Modlitwy. Modlimy się 3 razy każdego  miesiąca w dniach rocznicowych: 2, 16, 22,   związanych z Jego pontyfikatem. 
Oto stały program modlitewny podany przez św. JPII:
Litania Loretańska do NMP
Różaniec -1 dziesiątek lub więcej
       Te Deum- Ciebie Boga wysławiamy.

JeśliJeśli przynajmniej 1 osoba w rodzinie modli się według tego wzoru przez wstawiennictwo św. JPII, jej dom staje się "Domem Modlitwy św. JPII".  Praktycznie, każda osoba świecka czy duchowna/ jej dom- rodzina/ może stać się "DM św. JPII" i rozwijać bez wielkiego rozgłosu to Boże, internetowe duchowe zadanie, na które czeka Bóg. Święty Papież podał bardzo krótki program, który może być realizowany przez zaawansowanych w modlitwie jak i przez tych, dla których odmówienie tych kilku modlitw w danych dniach  może być dużym wyzwaniem.


 Słowa o "Domach Modlitwy św. JPII" z orędzi Alicji M.M. od Apokalipsy

 W Starym Testamencie miejscem rozmowy Mojżesza z Bogiem była "Tenda zielona" ustawiona poza obozem. „Ile razy Mojżesz wszedł do namiotu, zstępował słup obłoku i stawał u wejścia do namiotu i wtedy Pan rozmawiał z Mojżeszem" (…). (Wj 33, 7-11). Domy Modlitwy św. Jana Pawła II mają według proroctw spełniać funkcję współczesnych  "Tend", gdy fundamentalny Kościół zejdzie do podziemi i będzie w ucisku.

21-22X  2018r. Domy Modlitwy św. JPII i innych świętych -"Dom schronienia na czas wojny i pożogi, prześladowania kapłanów, którzy nie ulegną heretyckim zmianom interpretacji OFIARY MSZY ŚWIĘTEJ I NIE BĘDĄ UWIELBIAĆ „OHYDY  SPUSTOSZENIA”, o której mówią proroctwa, księga Daniela i Apokalipsa, jak również współcześni prorocy konsekrowani i świeccy- 3,5 roku wielkiego ucisku"....

"Kto wytrwa i zachowa wiarę ojców naszych? I jest wiele miejsc i „Domów Modlitwy imieniem św. Jana Pawła II i innych świętych, a także kościołów, które na rozkaz Królowej Polski i Aniołów- tak dziecko Aniołowie przygotowali i oznaczyli te miejsca, gdzie chwała Pańska będzie oddawana wg reguły jaką Mój Syn ustanowił podczas Ostatniej Wieczerzy. Kościół Chrystusowy przetrwa w małej trzódce i dobrych pasterzach, których Bóg Ojciec Wszechmogący naznaczył. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen"...

/3XI2018/ I do wszystkich to mówię, co trwają na modlitwie w grupach modlitewnych. W rodzinie to trzeba kontynuować, bo ostoją się tylko te twierdze - Domy Modlitwy, gdy to " OSTRZEŻENIE” nastąpi, a stanie się to wkrótce....

25III2019 Też będziecie ukryci w grotach - Domach Modlitwy, gdy antychryst będzie szalał w Moim Kościele.

22IV2019 Zachować należy ciszę serca, modlić się trwać w dziękczynieniu, bo kara musi nastąpić. BĘDZIE NOWA ZIEMIA I NOWE NIEBO. I tak się stanie....Polecam opublikować na blogu „DM św. JPII”i Faceoboku....

Maryja:Tak te „Domy Modlitwy św. Jana Pawła II” dałam wam z miłości do dzieci moich wybranych. Trwajcie więc w pokoju, módlcie się uwielbiając tron Boga Najwyższego, Ojca Syna i Ducha Świętego przez Moje Niepokalane Serce i przeczyste Serce Świętego Józefa.

25VI 2019 

Trwajcie więc w cichości łaski Bożej, wy wybrani Apostołowie tych  czasów, przygotujcie się do zejścia do sprawowania Eucharystii w podziemiach - miejscach schronienia; w Domach Modlitwy św. Jana Pawła II, św. Józefa Szarbela, św. Maksymiliana i innych świętych, w grotach, gdzie was zaprowadzą aniołowie - wasi przewodnicy duchowi, oraz zabrania do Mojego Królestwa dzieci moich już w ciele uwielbionym jak będzie wola Boża w tym.

Dalsze informacje o DM---------> Menu strony:

1) Statut

2) Słowa o DM św. JPII

3)Domy Modlitwy JPII - Ratunek

4)Świadectwa DM

5)"Nasza Barka" - kwartalnik

---------

Ad. 2)  Matka Boża Ostrobramska - Patronka Czasów Ostatnich

Pan Jezus w orędziach objaśnia, że generalnie nic się nie zmienia, że możemy się zwracać do Matki Bożej pod różnymi tytułami, ale lepiej będzie jak uwzględnimy Jego obecne przesłania nakierowane na Matkę Boską Ostrobramską. Gdy zwracamy się do Niej pod takim tytułem otrzymujemy za Jej wstawiennictwem światło Boże pozwalające rozeznać zagrożenia obecnych i przyszłych czasów i się przed nimi odpowiednio zabezpieczyć.

Dzieje się to tak, ponieważ  "taką władzę jej dał Bóg”. Ewangelia wskazuje na Maryję jako Niewiastę obleczoną w słońce i  Ona na końcu ma pokonać smoka czyli szatana.  Do tego zadania jest wyznaczona, dlatego w obrazie wileńskim jest sama bez Syna, ma pod stopami półksiężyc a po bokach w kaplicy -do pomocy Swoich świętych rodziców w figurach -Annę i Joachima.

Polacy mają się szczególnie oddawać Matce Bożej Ostrobramskiej. Na nich spadnie prawdopodobnie główne uderzenie złych sił fizycznych i duchowych, przeciwnych chrześcijaństwu. Matka Boża Ostrobramska Królowa Korony Polskiej i Litwy ma pod stopami symbol islamu i jest władna w szczególny sposób pogromić te hordy niewiernych i terrorystów ISIS i ich widoczny najazd na Europę za pozwoleniem Unii Europejskiej”.

Matka Boża Ostrobramska  jako Patronka Czasów Ostatnich apeluje od 13V2019r. do swoich małych "trzódek"- Domów Modlitwy,  o liczny ruch pielgrzymkowy i nawiedzanie Jej obrazu w Ostrej Bramie w Wilnie. Każda taka "wizyta" powinna zakończyć się Zawierzeniem się Jej swojej rodzinny, Polski, Litwy i Wszystkich Narodów. Będzie to miało wielkie przełożenie duchowe na życie rodzinne i narodowe, poprzez oczekiwaną przez Niebo przyszłą Intronizację Jezusa na Króla Polski i Litwy i Wszystkich Narodów”.

„Mobilizować dzieci Moje do pielgrzymki zawierzając rodziny MNIE w tym znaku  Matki  Miłosierdzia z Ostrej Bramy  - Pani  Królowej Korony Polski i Litwy. Tak Bóg Ojciec postanowił na te Czasy Ostatnie. Właśnie w tym znaku zmiażdżę wszelkie herezje szerzące się w Kościele Katolickim, Apostolskim Mojego Syna  i zło w waszych zawierzonych mi rodzinach. I to wy pomóżcie Matce waszej organizować te pielgrzymki do Mojego Tronu w Wilnie".

Czasy Ostatnie to zaistnienie „Ostrzeżenia”- Małego Sądu Ducha Świętego, w stosunku do każdej osoby, po którym ma zostać mało ludzi, gdyż wielu go nie przeżyje ze względu na swoje grzechy. W tym kontekście, bardzo poważnie wybrzmiewają słowa: „Zostaną tylko ci, co zawierzą się i zaufają Maryi Królowej z Ostrej Bramy”.

Natomiast polityczne zagrożenie Polski i waga opieki Matki Bożej Ostrobramskiej obrazują słowa:

„Wasze modlitwy mała trzódko i wasze Zawierzenie KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ I LITWY, zmniejsza duże ryzyko, by was nie wyrugowano z mapy świata”.

Zapraszamy do Zawierzenia się MBO. Całość materiału:

Menu--------->MB Ostrobramska - patronka na czasy ostatnie

--------
Ad.3) Intronizacja Chrystusa Króla w sercach ludzkich

I -"Osobista Intronizacja Chrystusa Króla na Króla własnego serca " II-„Intronizacja Chrystusa Króla na Króla w drugim ludzkim sercu”.
  
Obejmuje przygotowanie serc ludzkich na Intronizację Chrystusa na Króla Polski, która nastąpi, gdy będzie zagrożona suwerenność Polski i jej byt materialny. Jest to ratunek indywidualny, wobec lekceważenia Intronizacji przez władze kościelne i państwowe. Reguła Intronizacji  "|

jest łaską nad łaski
daną na Matczyną prośbę Królowej Polski!".
jest łaską nad łaski daną na Moją Matczyną prośbę Królowej Polski!".

Orędzia do Alicji M.M. od Apokalipsy

2XII2018r.  Kochane dzieci Matki Kościoła Świętego w Polsce i na świecie, nie usłuchaliście wezwania do Intronizacji można rzec publicznej z rządem, parlamentem, episkopatem Polski, więc zostało to zadanie: „Budowania Królestwa Bożego w ludzkich oczyszczonych sercach” wg reguły jaką podał Mój Syn w dniach- 25-26-27 listopada 2018 r. przez moje narzędzie Alicję Marię Michalinę od Apokalipsy. To trzeba wdrażać w grupach modlitewnych, opublikować na stronie internetowej św. Jana Pawła II, wysłać jeszcze raz do biskupów wg/wzoru polecanego wcześniej.

"Rozpocząć znakiem krzyża świętego, przyjąć Eucharystię za siebie lub daną osobę, prosić gorąco, bym zechciał zamieszkać w danym sercu na nowo - w biskupim, kapłańskim w sercach swoich dzieci i rodzinie; mężu, żonie, córce, synowej, bracie, siostrze, teściowej, teściu”. Modlitwa winna być ufna. Zawierzenie dokonać przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Mojej Mamy i Świętego Józefa Przeczyste Serce, wzywając pomocy Anioła Stróża, prosząc o uzdrowienie relacji miedzy sobą i Bogiem. Bo jak nie kochasz bliźniego to jak możesz kochać BOGA TRÓJJEDYNEGO.

TA OSOBISTA INTRONIZACJA MNIE NA KRÓLA SWOJEGO SERCA winna iść z pokolenia na pokolenie, a czas nagli. Powiedziałem, że chcę koronę z ludzkich serc, czystych serc. To trzeba przygotować. Jeśli tego nie zrobią biskupi, kapłani w swoich diecezjach, parafiach, to wy maluczcy, dzieci Królowej Polski sami godnie to czyńcie. Łaska jest dana-wyproszona. Odwagi dzieci Mary".

01.01.2019r. Jaka jest wasza miłość dzieci Moje, pytam? I tych na urzędach kościelnych, państwowych i tych maluczkich wybranych Moich dzieci na te czasy ostatnie. Zaproście Mojego Syna Boskie Dziecię, by się dopełnia ta Intronizacja na Króla Polski, w ludzkich sercach niech będzie intronizowany w parafiach, dekanatach, diecezjach. Ufam i czekam, czas jednak zbliża się do końca zapowiedzianych wydarzeń. Wy nie zdajecie sobie sprawy z ważności tej Mojej Matczynej prośby Królowej waszej Hetmanki....

01.01.2019r. Tak zapraszajcie MNIE DUCHA ŚWIĘTEGO, bym przez tą osobistą Intronizację JEZUSA CHRYSTUSA W WASZYCH CZŁOWIECZYCH SERCACH  przygotował tron dla Chrystusa Króla Polski, oczyścił mocą płomieni miłości, bo Jestem Miłością i mogę wypełnić wasze serca na przyjęcie tej wielkiej Małej Miłości to jest  „Dzieciątka Jezus”.....

Tylko Jezus Chrystus Syn Boga Żywego Król Polski może to wszystko powstrzymać, te wszystkie uderzenia ''młotka i sierpa'' na Warszawę, napisz - was Polaków. Sami sobie nie dacie rady. Pytani, po co ma być ta I N T R O N I Z A C J A? Bo tylko i wyłącznie Chrystus Król Polski jest władny tego dokonać. ILE RAZY I NA WIELE sposobów trzeba wam tłumaczyć?....

Teraz na prośbę Bogarodzicy  za wstawiennictwem  świętych i błogosławionych Bóg w Trójcy Jedyny przebaczyłby wasze wszystkie grzechy, a życzyłby sobie i wam „by ta INTRONIZACJA JEZUSA NA KRÓLA POLSKI została zaplanowana i zatwierdzona jak najszybciej”. Wtedy pękną wszelkie zakusy złego ducha, wasz kraj i serca wasze Polacy oczyszczone- potwierdzą dzieło odbudowy  Królestwa Bożego w waszej Ojczyźnie. Na świat cały w potędze i miłości Bożej to się dokona i inni z was przykład brać będą......Walka będzie nie na miecze, ale Duch Święty, będzie zwyciężał. W każdym sercu, przygotuje mieszkania dla CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI, i tak się stanie.

2III 2019 Trwajcie w pokoju, wykonując tą I n t r o n i z a c j ę Mojego Syna Jezusa Chrystusa w każdym sercu wg podanej reguły, co jest łaską nad łaski daną na Moją Matczyną prośbę Królowej Polski! Dziękować należy i prosić Ducha Świętego Mojego Oblubieńca, by mocą swoją rozpalił wasze serca napełniał miłością, bo tylko ON to Duch Święty jest płodny, by uleczyć wasze skamieniałe serca. Prosić więc przez Przeczyste Serce Świętego Józefa Mojego Oblubieńca - trwając w nowennie razem ze swoim Aniołem  Stróżem, budując królestwo   przez Moje Niepokalane Serce, błagając, by Mój Syn zechciał przyjąć do Swego Serca Najświętszego daną osobę i mocą Ducha Świętego wznowił miłość, pokój dając wewnętrzne uzdrowienie na duszy i ciele.

Wszak to jest dzieło Boże niepojęte na wasz ludzki rozum, to się dokonuje przez wiarę. Tak PANIE Jezu, Ty się tym zajmij. Ufajcie dzieci Boże. Błogosławię wam na to dzieło Ja Królowa Hetmanka Narodu Polskiego. W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Czy to już wszystko Duchu Święty Boże? Nie, mocą Ducha Świętego przemówi Pan Jezus Syn Boga Żywego. Błogosławię was dzieci Maryi Mojej umiłowanej Mamy w imię Boga Ojca Mnie Syna człowieczego, Króla waszych serc i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Bym został Królem Polski, najpierw winne być przygotowane wasze serca, bo tylko w czystych sercach pragnę zamieszkać, to wtedy ta Intronizacja jest Mi miła, bo tron godny. Ciągle czekam - CHRYSTUS KRÓL POLSKI, to jest konieczne, niemniej macie wolną wolę!

Intronizować należy Chrystusa Króla w każdym sercu i na  Króla Polski. Tyle zmarnowanych łask przez wasze zaniedbania, nie wypełnianie natchnień Ducha Świętego.

Wziąć się w garść.  Kościół oczyszczony winien być w Polsce, bo to NOWE JERUZALEM.  Tej szansy nie zmarnujcie, nie idźcie na układy z antychrystem. Post, pokuta, nauczanie,  Apokalipsa w pełni, przygotować owce, sami też uderzcie się w piersi, błagać Boga Trójjedynego o ratunek dla Ojczyzny. Jest tylko jeden:Intronizacja i nadanie tego tytułu: Jezus Chrystus Król Polski. Jest władny was uratować i cały Naród Polski. Czy nie widzicie, że Islam wam zagraża?

Rozszerzenie tematu:
Menu strony----->Rozszerzenie tematu - Menu główne:
Ratunek- Intronizacja indywidualna

Reguła Intronizacji w sercach
Komentarz do "Reguły"
Intronizacja w sercu a R. Celakówna


=======


Orędz.- Alicja M.M. cz.V- Boże rozeznanie

/Rozeznanie po wyborach do Parlamentu Europejskiego/

Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”

29.05.2019r.

+++  29.05.2019r. Wigilia Wniebowstąpienia Pańskiego.  W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Tak jak usłyszałaś podczas Mszy Świętej, otrzymasz pouczenie i tak się stało. W godzinie Apelu Jasnogórskiej Pani Królowej Narodu  Polskiego potwierdzenie "Słowa Bożego" - Księga Ezechiela rozdział 6 - rozważyć całość.  Temat: Proroctwo przeciwko górom izraelskim. Zapisz werset 8: "Lecz pozostawię was przy życiu niektórych, którzy ocaleją od miecza, pośród narodów, gdy was rozproszę po krajach." Napisz co czujesz teraz AMM Moja mała duszo mistyczna różo, córo królewska od Apokalipsy? Czuję ciepło, które po błogosławieństwie ks. arcybiskupa Depo  rozgrzało mnie to jest moje serce i ducha i usłyszałam słowo: "Teraz możesz pisać".  Mocą Ducha Świętego mówi  Pan Zbawiciel, Odkupiciel, Jezus Chrystus Król. To po rannej adoracji, gdy weszłaś do „Grobu” na wzór jerozolimskiego zbudowany /Grób wielkanocny w moim kościele/ by się pokłonić, powiedziałem: "Zmartwychwstałem,  żyję". / Zabiło mocniej moje serce to jest moje  serce Twoim/.

Żyję pośród was, gdy z miłością Mnie Króla adorujecie, uwielbiacie, zapraszacie do waszych serc. Czuwam na prośbę Dziewicy Mojej Umiłowanej Mamy waszej Hetmanki, by błogosławić tym , którzy nie kłamią nie „nabijają w butelkę”, tak  jak wy to mówicie. A wybory do Parlamentu Europejskiego to wyreżyserowany cyrk pod dyktando wielkich tej ziemi nie myślących o odpowiedzialności wobec Mojego Ojca Niebieskiego. Wszechmogący Święty jest i was wezwał do świętości. Każda grupa polityczna kombinowała, by dostać jak najwięcej mandatów „zaufania”  do Unii Europejskiej, która jest proateistyczna, bez BOGA nie przestrzegająca praw Dekalogu, więc na czym oprzeć się chce? Deprawacja maluczkich weszła, to jest przekręt. Co do „Konfederacji” to już zostało podane przez Mojego proroka  Krzysztofa Michałowskiego /cyprianpolakwiara.blogspot.com – maj 2019/.

Sfałszowano wybory, ale jak powiedziałem przewodników trzeba wybierać pośród rodowitych Polaków, wg nie ludzkich kryteriów, ale Bożego wyzwania. Ten czas nagonki na polski wybrany naród jest z każdej strony. Żydokomuna ma swoje wtyki jak wy to mówicie, więc wykorzystano agentów do rozbicia i tej „Konfederacji” jak i „Kukiz 15” i pomniejszenia frekwencji za program przeciwko ustawie 447 dotyczącej mienia bez spadkowego, niesłusznego z Bożej woli. Powierzam POLSKĘ dla Polaków i Żydów - tych, którzy mają korzenie polskie, wszystko winno być  udokumentowane.

Więc nie dziwcie się dzieci Matki Kościoła Świętego w Polsce i po za jej granicami, wybrani Apostołowie Czasów Ostatecznych, że to walka wręcz. Mój przeciwnik antychryst ma mało czasu, dlatego działa ze zdwojoną po trzykroć siłą na każdym etapie zarówno przez Episkopat Polski, PIS jak i Koalicję Europejską. To wszystko runie, opadnie gospodarka rolna-głód jak i duże zachwiania w przyrodzie, co widać. Apokalipsa trwa i oczyszczenie trwa. Tak, dopiero podczas ucisku Polacy się zjednoczą, by błagać MAJESTAT BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO, by pozwolił bym Ja Jezus Chrystus Król Wszechświata Syn Maryi został Królem Polski w pełni tego słowa znaczeniu. Korona i berło  z miłością winna być MNIE OFIAROWANA  i  w pokorze serca dana. Tak wybraliście europosłów jak wam pasowało.

Co do wydania tego listu pasterskiego, który dał tylko furtkę do nowego zła, braku zaufania i zgorszenia maluczkich, czy pytaliście Mnie o radę zarówno wy arcybiskupi w Episkopacie Polski? Ale to wasza wola nie Moja Święta Wola w tym jest.

Moja mała oblubienico AMM, dlatego tak trudno było ci otworzyć serce, by spisać te święte Słowa Boże. Przecież nie jest to twoja mowa, ale JA CHRYSTUS NIEPEŁNY KRÓL POLSKI  pragnę to słowo podać dla wybranych dzieci  MOJEJ MATKI -  Apostołów Bożej Miłości Nowej Ery Ducha Świętego. Trwaj w pokoju po 2 godzinach rano i popołudniu /9.00-11.00 oraz 16.00 - 18.00  podczas adoracji całodziennej). Trwaj przy MNIE  i powiedziałem trwaj w miłości do MNIE. ''JA W TOBIE, A TY WE MNIE”- ufaj.

Burza po wyborach do PE będzie wielka. Tak, dobrze by było, by europosłowie mogli wprowadzić korzenie wiary chrześcijańskiej, ale nie oni będą rozdawać karty do tej gry. Nierządnica Wielka nie dopuści. Wszystko zależy tylko i wyłącznie od Woli Bożej, Świętej Woli. Tak jak usłyszałaś: Poprzeć prawicę modlitwą, ale i to przemogą – szybko  wpadnie w dołki masońskie. Człowiek jest łasy na mamonę, a tam rządzi ''mamona'', a  nie MOJE PRAWO ŚWIĘTE. Amen. Amen. Amen. Wasz Prezydent winien ufać  PANU BOGU, a nie kłaniać się innym monarchom. Te wszystkie postanowienia to jest zdrada i oszustwo w pełni-zobaczycie. I odbije się wielkim echem ta wasza lekkomyślność Polacy, Mój Narodzie wybrany z woli Ojca Przedwiecznego. Ufność miejcie tylko i wyłącznie w MOJEJ KOCHANEJ MAMIE HETMANCE NARODU POLSKIEGO. Módlcie się gorąco, by ta Unia Europejska nie trwała za długo: marginezowanie  religii, zbrojenia nuklearne, wojna, wcześniej głód, niszczenie życia poczętego, manifestacje zła przez marsze tęczowe, chlubienie się znamieniem bestii i jego wzorcami, zamknięcie banków żywności, handel organami, banki krwi niewinnych dzieci dla bogaczy, wprowadzenie islamu w pełni, kobiety jako kapłanki, modernizacja Eucharystii, inne formy współżycia jednopłciowego, homoseksualizm, lezbijki - to jest program Unii  Europejskiej z piekła rodem. Po co się tam pchać, tego wszystkiego nie zdzierży BÓG W TRÓJCY JEDYNY. Padnie wyrok dla świata. Żal Mi was dzieci MARYI MOJEJ UKOCHANEJ MAMY I WASZEJ GRUPY. Gdyby czas nie został skrócony, to prawie nikt by tego ucisku nie przeżył, nie przytrzymał te 3,5 roku.

Wasze modlitwy mała trzódko i wasze ZAWIERZENIE KRÓLOWEJ  KORONY  POLSKIEJ I LITWY, zmniejsza duże  ryzyko, by was nie wyrugowano z mapy świata.

Błogosławię Ja Chrystus Zmartwychwstały wiecznie żywy, ale w sercach pełnych miłości, bo Jestem Miłością. Proście Ducha Świętego Nauczyciela, by was pouczał nieustannie. Sursum corda do pracy dla Boga Ojca Syna to jest Mnie i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Msze Święte zamawiać, pokutę narodową ogłosić wy arcybiskupi, biskupi, kapłani, pielgrzymki do Królowej Korony Polskiej i Litwy; organizować, przebłagania, procesje pokutne i suplikacje w miastach i wsiach.

Tego żądam, to może jeszcze POLSKĘ WYBRANĄ, NOWE JERUZALEM  uratować, bo taka jest WOLA ŚWIĘTA BOGA OJCA PRZEDWIECZNEGO. Kocham was, kocham was, ale czy MNIE KRÓLOWI dacie koronę wg wcześniejszych pouczeń na tym portalu internetowym DM Św. JP.II podanych i innych orędziach z woli Bożej danych, przez BOGORODZICĘ DZIEWICĘ WYPROSZONYCH? W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie "Słowa Bożego": Apokalipsa św. Jana rozdz. 13 werset 2-5, ostatni zapisz: „I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące." To dotyczy Unii Europejskiej, która bluźni Bogu Najwyższemu.  A taka nie może się ostać. I tak się stanie. Nie lękaj się AMM mała różo mistyczna od Apokalipsy. Pokój Mój daję wam i /ten pokój/ ostanie się w was, którzy wierzycie ''Że Ja Jestem Zmartwychwstaniem i życiem”. Amen. Amen.Amen. Spisano dnia 29V2019r. Dziękczynienie na Chwałę Boga w Trójcy Jedynego- Kompleta. Alicja AMM. Uniżona sługa NMP.


Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy

Boże rozeznanie na temat sytuacji w Kościele

/Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”

8-9VI.2019r. Zesłanie Ducha Świętego

+++ W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen.Amen. Amen. Rozkazuję Ja Niepokalana Oblubienica Ducha Świętego, spisz "Słowo Boże", jak usłyszałaś podczas  Eucharystii po przyjęciu Chleba Życia dla Ducha, by żył w was i owoc wydawał. Podałam potwierdzenie: Psalm 20 werset 8, temat: „Prośba o zwycięstwo dla Króla". „Jedni chlubią się wozami, drudzy końmi, Lecz my chlubimy się imieniem Pana Boga naszego" - rozważyć do końca. Napisz: „Pan Mój i Bóg, Jemu Chwała na wieki, jak i Duchowi Świętemu, który teraz da Swoje święte pouczenie na Moją prośbę Królowej Narodu Polskiego Jasnogórskiej Hetmanki. Napisz. Pięć godzin po Adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele NSPJ i NMP w wigilię Zesłania Ducha Świętego twoje  serce jest przygotowane, by spisać święte pouczenie Boże Ducha Świętego, który daje życie w obfitości. Jeżeli otworzycie swoje serca dzieci wybrane Najświętszej Dziewicy Mojej Oblubienicy - ożywia, daje dary i owoce, które wyprasza Maryja ta niestrudzona wasza Hetmanka. Teraz też pragnie bym was pouczył, a więc AMM nastaw ucha i słuchaj co mówi  Duch Mój Święty do was.

Teraz jeszcze bardziej i mocniej trzeba prosić o te dary to jest siedem darów Moich, by rozeznać co należy czynić, bo czas utrapienia zbliża się szybko. Wszystko jak widzicie jest przeinaczane. Dobro jest złem a zło jest dobrem. Rozumowanie ludzkie jest wypaczane, nie odróżnia się tych dwóch podstawowych pojęć. Więc wy dzieci Maryi winniście być bardzo wyczuleni na pouczenia Moje Ducha Świętego oraz Anioła Stróża wezwania, bo już niedługo trzeba będzie decydować o sprawach wielkiej wagi w Kościele świętym. Bo antychryst  nadchodzi i zechce wprowadzić swoje plany, zastawić pułapki na dzieci Maryi. To wtedy to co czarne będzie białe. Zmiana reguły Przeistoczenia  Najdroższej Krwi i Ciała Pana Jezusa nie da wam CHLEBA EUCHARYSTYCZNEGO W PEŁNEJ FORMIE, ale namiastkę.

Żywy Chrystus Król w waszych sercach Polacy nie będzie obecny przy zmianie tej doktryny. Dlatego też bądźcie czujni, prześladowanie będzie duże.

Prawdziwy Kościół katolicki i jego dzieci wierne tradycji  zostaną rozproszeni, a szczególnie kapłani. Tu trzeba bardzo waszego działania, niech dzieci wybrane, Apostołowie tych czasów Mojej Ery Ducha Świętego przygotują tak jak usłyszałaś podczas adoracji: mszał, całą oprawę liturgiczną do sprawowania Eucharystii i wszystkich sakramentów w ukryciu, a więc zejście do podziemi.

Już teraz trzeba przygotować wszystko co dotyczy Mszy Świętej wg nie zmienionego rytu. Módlcie się za kapłanów, by nie dali się zwieść mamoną oraz by przeciwnicy nie bazowali na posłuszeństwie kapłańskim wg biskupów, bo herezji nie muszą popierać i wchodzić w układy masońskie -łączenia wszystkich religii, o czym już była mowa i Boże tłumaczenie. Wytrwać w tradycji, wiarę ojców zachować; BÓG -HONOR -OJCZYZNA  tego się trzymać.

Zmiany od Watykanu idą, papież zbłądził za namową tego kręgu modernistycznego, masońskiego, który go otacza. Wspiera herezje a Ewangelia jest tłumaczona na swoje potrzeby, przeinaczana. Ale jest to czas oczyszczenia Kościoła Katolickiego Apostolskiego i jego niegodnych hierarchów, kardynałów, arcybiskupów, biskupów i kapłanów. Sami wpadli  w te masońskie dołki i jeszcze chcą zwieść maluczkich, dzieci wybrane Mojej Oblubienicy Najświętszej Maryi Dziewicy - ale Ja na to nie pozwolę.

Tak, każdy ma wolną wolę nie można na siłę nic uczynić. Tak BÓG stworzył człowieka  na Swój obraz i podobieństwo Syna człowieczego, tak też będzie JEGO MAJESTATU INTERWENCJA SĄDU DUCHA ŚWIĘTEGO „Małego” MOJEGO jak wy mówicie             / Ostrzeżenie - wstrząs sumień/ . I to się dokona bardzo szybko, by lud został oczyszczony i jego pasterze, ale nie na siłę, a wszystko w miłości, bo wszystko w miłości do człowieka BÓG WSZECHMOGĄCY  STWORZYCIEL UCZYNIŁ. I da czas na oczyszczenie.

Jeszcze wasza modlitwa wstawiennicza za swoich kapłanów oraz najbliższych zmniejsza gniew Ojca Przedwiecznego, ale są to już godziny, godziny, godziny. Trwajcie więc na modlitwie, pokucie, poście jak było powiedziane, mobilizacja do adoracji Najświętszego Sakramentu, procesji pokutnych, przebłagań, suplikacji. Ale WY w Episkopacie Polskim czy biskupi w swoich diecezjach to zarządźcie. Dlaczego się MNIE DUCHA ŚWIĘTEGO nie radzicie?

Prosić trzeba o dar rady na te zmierzchłe czasy, o dar rozumu do wypełnienia natchnień Moich, o dar mądrości w służbie dla Boga w Trójcy Jedynego, o dar męstwa, gdy trzeba będzie oddać życie w obronie wiary, o dar umiejętności, by w tych czasach prowadzić Kościół święty według Moich pouczeń, o dar pobożności, by słuchać też maluczkich, którzy mają serca otwarte na Moje święte tchnienie, o dar bojaźni Bożej, który jest najważniejszy ze wszystkich darów, bo gdy go masz, wyprosisz wszystkie co daje też dar pobożności. Amen. Amen. Amen.

Napisz mała gołąbko Moja to jest Ducha Świętego III Osoby Boskiej, że nie jest to słowo twoje, ale MOJE DUCHA ŚWIĘTEGO SŁOWO BOŻE. Potwierdzenie: św. Piotr/ 1 P rozdział 2 werset 5:„I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa" i 2P rozdział 2 werset 2- 5 rozważyć, zapisz werset 4: „Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd”.

Pozdrawiam wszystkich, którym z łaski Bożej to tchnienie Moje to jest Ducha Świętego będzie dane do rozważania, medytowania i wypełniania woli Świętej Bożej. Trwaj w pokoju moja mała oblubienico AMM, kocham cię, kocham, kocham i do wszystkich to mówię, starajcie się wsłuchiwać w Moje nauki. Ja nieustannie na prośbę Mojej oblubienicy Niepokalanej do was mówić chcę, pouczać chcę. Amen. Amen. Amen.

Bogu Najwyższemu Ojcu Synowi i Tobie Duchu Święty niech będzie chwała, uwielbienie, dziękczynienie.

Złóż to dziękczynienie mocą Koronki różańcowej, którą codziennie się modlisz do Mnie Ducha Świętego razem z Aniołem Stróżem AVE Polski. I niech sie tak stania. Napisz: Anioł Stróż przypomina, że ta modlitwa uniżenia 9-ciu Koronek do Miłosierdzia Bożego - dała upust  łask niezmierzonych. Trwaj w pokoju Ja Duch Święty będę działał. Amen. Amen. Amen. Alleluja. Dziękuj nieustannie Moja mała oblubienico. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie. AMM uniżona służebnica Niepokalanej Maryi Oblubienicy Ducha Świętego.

=======