There are no translations available.„Domy Modlitwy św. Jana Pawła II”


Internetowy Ruch Katolickialt

                

Nasza barka”-X-XI-XII 2018

Po co ja tu przyjechałem?- o. dr John Baptista Bashobora
Jan Paweł II-nauczyciel świata
JPII – Uzdrowiciel
Ciasno w Grotach Watykańskich!
"Tajemnica Mszy Świętej", czyli co się
dzieje podczas Mszy Św. cz.I
Byłam przekonana, że wróżenie z kart nie jest niczym złym
Anioł i telefon
Św. Józef-cichy pomocnik w trudnych sprawach
Widzenie S.B. Wandy Malczewskiej-Dzień Zaduszny

 


Szanowni Państwo!

Z wielką radością w sercu, witamy wszystkich odwiedzających naszą stronę.
 

Jesteśmy "sługami nieużytecznymi", na drodze realizacji słów, które 2 III 2011 roku, które usłyszała  na modlitwie podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w Bazylice Watykańskiej  Alicja Maria Michalina od Apokalipsy z III Zakonu św. Franciszka.  Święty Jan Paweł II  duchowo przekazał jej następujące słowa:

 "Szukam ludzi, którzy by zakładali Domy Modlitwy mojego

imienia, przynajmniej 100 Domów na diecezję".

Reguła podana przez św. JPII jest prosta. Modlimy się 3 razy każdego  miesiąca w dniach rocznicowych: 2, 16, 22,   nawiązujących do  Jego pontyfikatu / Szersze informacje w pozycji "Statut"/. W te dni modlimy się następującymi modlitwami:

Litania Loretańska do NMP
Litania do św. Józefa                                                                               
Różaniec -1 dziesiątek lub więcej
Te Deum- Ciebie Boga wysławiamy.

Jeśli
Jeśli przynajmniej 1 osoba w rodzinie modli się według tego wzoru przez wstawiennictwo św. JPII, jej dom staje się "Domem Modlitwy św. JPII"  Jeśli zgłosi swój udział w modlitwie /imię lub inicjały/, staje się członkiem Internetowego Katolickiego Ruchu , w którym nie obowiązuje żadna struktura organizacyjna. Jedyną informacją w "Ruchu" jest to, że np. osoba o imieniu Anna lub Anna K, lub A.K. przyjęła program modlitewny i jest jednym z "DM" w podanej diecezji /wymienia diecezję/.

To anonimowe zgłoszenie danej osoby, którą zna tylko Bóg potwierdza wolę zgłaszającego, i powoduje wylew łaski Bożej, gdyż w momencie zgłoszenia, dana osoba korzysta z łask wypraszanych przez wszystkich tworzących "Domy Modlitwy św. JPII". W podanych dniach/2, 16, 22/ ponad dwa tysiące wiernych/na obecny czas- koniec 2017r./ przystępuje do modlitwy, tworząc internetową wspólnotę modlitewną pod przewodnictwem  św. JPII.

Diecezja, w której takich Domów jest przynajmniej 100, jest pod Jego szczególną opieką. Tego  św. JPII pragnie, aby tak się stało. Zadanie dotyczy diecezji całego świata. Ten wielki święty pragnie być patronem i opiekunem każdej rodziny we wszystkich narodach.

Podane modlitwy to skarby Kościoła. Św. JPII pragnie je wydobyć z naszych zamkniętych serc i ofiarować za swoim pośrednictwem Bogu w intencjach naszych Rodzin, kapłanów i całego Kościoła oraz za chorych i cierpiących w czyśćcu.


Praktycznie, każda osoba świecka czy duchowna/ jej dom- rodzina/ może stać się "DM św.JPII" i rozwijać bez wielkiego rozgłosu to Boże, internetowe duchowe zadanie, na które czeka Bóg. Święty Papież podał bardzo krótki program, który może być realizowany przez zaawansowanych w modlitwie jak i przez tych, dla których odmówienie tych kilku modlitw w danych dniach to może być dużym wyzwaniem.


Zapraszamy  do wstępnej modlitwy:

Duchu Święty przyjdź ze swoimi darami do nas czytających teksty tej internetowej strony "Domów Modlitwy św. JPII". Porusz nasze serca, dusze i umysły, abyśmy napełni Twoim światłem, właściwie kierowali naszą ludzką uwagę na sprawy, które są najważniejsze dla naszego zbawienia, dla wypełnienia planów Boga względem całej ludzkości. Daj poznać Twoje plany jakie masz dla nas na te Ostateczne  Czasy.

Duchu płodności łask spraw, aby ten czas korzystania z tego środka medialnego nie był stracony, ale zyskany dla głębokiego przygotowania się na powtórne przyjście Chrystusa - Króla wszystkich narodów.

Duchu Święty pomóż nam zachować niezmienność Słowa Objawionego, i zrozumieć te nowe treści, które zachowałeś na te Czasy opisanej przez Jana w Apokalipsie.


 
 Wołanie do św. Janie Pawle II!                       Spójrz z Domu Ojca na czytających  o "Domach Modlitwy"   te słowa,
niech zaowocują szeroko jako Ducha Świętego Odnowa.

W miejsce szatana, niech pomoc Aniołów Bożych  rozleje się z obłoków,
i ludzkość powstrzyma się od zgubnych kroków.

Przygotuj  rodziny, szkoły, urzędy,  całą Polskę i świat na Jezusa Królowanie,
niech cud nawrócenia i ocalenia na całym świecie się stanie.

A gdy nawet trudne czasy Apokalipsy nas na tej ziemi zastaną,
Ty, nasz przewodniku, schowaj nas za niebieską bramą.


Wołanie Boga o nawrócenie!

Zapraszamy do czytania i analizowania zamieszczanych orędzi. Wzywajmy Ducha Świętego, a On nas poprowadzi.Bóg z bólem woła do ludzkości o nawrócenie! Wszyscy jesteśmy przecież Jego dziećmi, przez Niego stworzonymi i pragnie nas mieć w niebie a nie w piekle. Skierowując nasz wzrok na Jego Słowa, mamy szansę zrozumieć, gdzie umiejscowiła się nasza pycha, zagradzająca ludzkości drogę do nieba.

Bóg w Słowach zapisanych przez Alicję Marię Michalinę od Apokalipsy zaprasza do tworzenia Domów Modlitwy im. św. JPII - filarów zachowania autentycznej wiary w diecezjach w czasach ostatecznego uciski kościoła katolickiego. Ze względu na wagę problemu- Bóg mówi   do ludzkości ostrym językiem „ostatnich argumentów”.
==========


Co Bóg mówi

poprzez Alicję MM od Apokalipsy?


W okresie od 24XII2017 DO 25II2018 Alicja Maria M. od Apokalipsy otrzymała 8 bardzo ważnych orędzi, które są traktowane przez Pana Jezusa jako jedne z ostatnich "na teraz".
 Pan powiedział:


NA TERAZ JEST TO JUŻ OSTATNI PRZEKAZ. TAKA JEST WOLA BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO. I TAK SIĘ STANIE. AMEN. AMEN. AMEN. TAK DZIECKO MOJE - ALICJO MARIO MICHALINO. DOTYCZY TO PRZESŁAŃ PUBLICZNYCH.

„TRZEBA CISZY SERCA BY SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO TYCH WYDARZEŃ ZAPOWIEDZIANYCH”.Obecnie AMM otrzymuje  orędzia w mniejszej częstotliwości niż poprzednio.  Są one kierowane do Domów Modlitwy, ale również do hierarchii kościelnej, jak np.z dn. 3XI2018 z zadaniem przekazania jego treści do księży biskupów.


Bóg na tej ostatniej prostej tego świata pragnie Swoje "małe trzódki" przygotować na ile się da na Jego przyjście w "Ostrzeżeniu", które da początek przełomowym zmianom związanym z Apokalipsą opisaną przez św.Jana.

Wszystkich czytelników naszej strony bardzo serdecznie zapraszamy do analizy wszystkich orędzi przekazywanych AMM, ponieważ zawierają one wiele bardzo ważnych wskazówek duchowych dla wszystkich.

Obecnie zamieszczamy je w 4 częściach.


/Menu Strony Głównej/:
Orędzia-Alicja M.M.  /skrót/. Jest to wypis najważniejszych treści z wszystkich 8 orędzi w formie skrótowej. Mamy nadzieję, że pozwoli on Państwu uchwycić najważniejsze polecenia na te ostatnie czasy i do nich wracać.

Orędzia - Alicja M. M./całość cz.I/ Orędzia o charakterze publicznym kierowane przede wszystkim do Episkopatu, Rządu, Senatu, Prezydenta w sprawie Intronizacji Jezusa na Króla Polski. Orędzia są "Ostatnim alarmem"Jezusa w sprawie Intronizacji- ostatniej szansy na ochronę Polski przed jej upadkiem. Orędzia obejmują  okres 24XII 2017- 25II2018r.


Orędzia - Alicja M. M./całość cz.II/. Tutaj zamieszczamy  przekazy z okresu: 2II2017-11XI2018  łącznie z wizjami.  Te orędzia są uaktualnieniem orędzi Matki Bożej z La Salette. W 1846r. Matka Boża zeszła na ziemię we Francji w miejscowości górskiej L Salette i przemówiła tam przede wszystkim do ludności wiejskiej. 

Dziś czyni to powtórnie, przekazując ostrzegawcze słowa współczesnym pokoleniom poprzez słowo skierowane do mieszkańców wiejskiej miejscowości N........w Polsce południowo- wschodniej. Orędzia odsłaniają wyziębienie wiary we współczesnych pokoleniach oraz odkrywają tajemnice dusz czyśćcowych i grzechów pokoleniowych.


Orędzia-Alicja M.M. /całość cz.III/  obejmują okres:   10III2018r. - 11XI2018r.

Mówią o 271 dniach ucisku, wzywają do natychmiastowej spowiedzi, przyjmowania Sakramentu Eucharystii jako wynagrodzenie za nieroztropne i nierozważne dzieci Moje, a więc waszych najbliższych, wzywają do Nowenny Pompejańskiej jako koła ratunkowego za Episkopat wzywa do wystawienia Najświętszego Sakramentu w każdej parafii na 1 godzinę przed Mszą Świętą.

Mamy też zapowiedź, że Domy Modlitwy będą też domami schronienia dla kapłanów /3,5 roku ucisku/- "Tendą schronienia" jak w Starym Testamencie, dla tych, którzy odrzucą heretyckie zmiany w OFIERZE MSZY ŚWIĘTEJ I NIE BĘDĄ UWIELBIAĆ„OHYDY  SPUSTOSZENIA”,   O KTÓREJ MÓWIĄ PROROCTWA,  KSIĘGA DANIELA.

Ratunek ostatniej szansy od Jezusa 2XII2018r.

Orędzia-
Alicja M.M. /całość cz.IV/obejmują okres: 27XI-2XII 2018. Orędzia zapowiadają "KRWAWY  BICZ NAD POLSKĄ'' i to, że BÓG OJCIEC DOKONA SPRAWIEDLIWEGO OSĄDU"nad Polską, a to dla tego, że Rząd- Prezydent- Episkopat nie dokonali pełnej Intronizacji. Powinniśmy Jezusowi nadać tytuł: "Jezus  Król Polski".

Nie oddaliśmy Jezusowi wolnej woli jeśli chodzi o Ojczyznę i dlatego nie może On nam pomóc. Tylko Jezus Chrystus jako "Król Polski" jest władny pokonać siły zła, które opanowały  Polskę. Ten sam mechanizm walki i obrony dotyczy każdej osoby indywidualnie. W tym tkwi cała tajemnica i determinacja Nieba  jeśli chodzi o Intronizację. Prawdopodobnie nie uratujemy pokojowo całego Narodu i Państwa, ale  możemy ratować się indywidualnie i grupowo  np. parafie, diecezje.

Oto ratunek ostatniej szansy od Jezusa 2XII2018r.

I -"Osobista Intronizacja Jezusa na Króla"

II
-„Intronizacja Jezusa na Króla w drugim ludzkim sercu”


Jezus Chrystus podaję ostatnią szansę na zbawienie poprzez dokonanie  Intronizacji Chrystusa Króla, najpierw w swoim sercu, a potem w innych sercach, w których pragniemy, aby Jezus zakrólował  jako Król i Pan. Jeśli z głębi serca wypełnimy Regułę takiej Intronizacji, Jezus  stanie się naszym Królem i najwyższym władcą, a także  Królem i najwyższym władcą tych, których Jemu polecimy.
Oddając mu naszą wolną wolę, Jezus Król będzie miał prawo nami rządzić całościowo i obetnie wszelkie zło jakie będzie się do nas zbliżać.  Intronizacja Jezusa na Króla naszych serc, da Mu takie prawo wobec wszystkich sił zła, które nas atakują i będą nadal atakować niewidzialnymi drogami. Ta walka nie będzie dla nas sielanką, ale na pewno jej nie przegramy!
Oddajmy tą drogą pod panowanie Jezusa Króla wszystkich, których zbawienie spędza nam sen z powiek. Jezus stanie się ich Królem i się nimi "zajmie".

Szczegóły: Menu strony:
Orędz-Alicja M.M./cz. IV/ Krwawy bicz
Reguła Intronizacji w sercach

Kolegium Domów Modlitwy św. JPII bardzo gorąco zaprasza do analizy orędzi. Prośmy gorąco Ducha Świętego o pomoc, a wtedy wszystkie słowa będą na tyle ważne, że przybliżą się nasze drogi do Boga.


Chryste Królu, panuj w naszych sercach! Szczęść Boże!.

Kolegium  "Domów Modlitwy św. JPII".

Nowa odsłona strony- 9XII 2018r.
alt
                                                                             
                                                           

Nowy Wielki Apel  !!

Nowe wołanie Jezusa:

"Akt zostania  Rycerzem Najświętszego Serca Jezusa           

i Niepokalanego Serca Maryi" .


Orędzie motywujące do odmówienia 

Aktu zostania  Rycerzem Najświętszego Serca Jezusa

i Niepokalanego Serca Maryi


Przesłanie Pana Jezusa do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy
17. 02 .2018r.
/Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”/


(...) NA JEJ  MAJESTATU prośbę  pragnę pouczyć dzieci Matki Kościoła Świętego w Polsce i na świecie,  w kapłaństwie i wszystkie Jej godne dzieci, których zachęcam  do przyjęcia „Przyrzeczenia”, by zostać  Rycerzem Jej Niepokalanego Serca i Mojego Najświętszego Serca . Tego „Zawierzenia” żądam, by to przygotowali arcybiskupi i biskupi w swoich diecezjach wg hierarchii na poszczególnych etapach. Najpierw arcybiskupi, biskupi, kapłani przez proboszczów, lud mój - w uroczystość święta NAJŚWIĘTSZEGO SERCA MEGO  I NIEPOKALANEGO SERCA MARYJI. Należy to poprzedzić w UROCZYSTOŚĆ  ŚWIĘTEGO JÓZEFA przez  JEGO PRZECZYSTE SERCE - zawierzyć rodziny sakramentalne, szczególnie młodzież na uczelniach, uniwersytetach, szkołach.

Uczyć już tego „Zawierzenia” od pierwszej komunii świętej, powtórzyć w czasie bierzmowania - to jest bardzo ważne, by ich szatan nie porywał do sekt swoich. Trzeba chronić też życie poczęte na większą skalę. Tak, Polskę wybrałem - winna dać przykład dla narodów już prawie pogańskich. To jest bardzo ważna sprawa losu polskiego pokolenia i nie tylko to praca syzyfowa, jak to mówicie dziecko moje Alicjo Mario Michalino - najmniejsza oblubienico. To są podstawy egzystencji narodu nie tylko polskiego.

Nauka ta, podana przez św. Maksymiliana Kolbego męczennika, te Małe Książeczki Rycerstwa Niepokalanej Mojej Umiłowanej Matki, powinny  w całej pełni być propagowane. To święte „Zawierzenie” jest bardzo ważne. Ono blokuje wszystkie zakusy złego ducha, ale tego trzeba uczyć od małego dziecka.

Katecheza też winna być prowadzona przez kapłanów i siostry zakonne, osoby konsekrowane  bo są namaszczone Duchem Świętym. Należy wrócić do starych wzorców. To moi kapłani winni być odpowiedzialni za naukę katechezy w szkole - wtedy nie będzie wam porywał młodzieży zły duch. Jest tego wiele przykładów, a odpowiedzialność wobec MOJEGO OJCA PRZEDWIECZNEGO I WASZEGO jest duża.

Też ważna jest odpowiedzialność rodziców. To pierwszy uniwersytet wiary wynosi się z domu rodzinnego z tradycji. Do tego trzeba się przygotować, dać przykład moi kochani rodziciele. Wasza odpowiedzialność jest olbrzymia. JA JEZUS CHRYSTUS  WIDZĘ WASZE SERCA – niejednokrotnie bardzo ciemne.

(...)

Gdy wy wszyscy  zostaniecie MOIMI RYCERZAMI MOJEGO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA I NIEPOKALANEGO SERCA MARYI,  to wzór od was pójdzie na całą Europę i nie tylko,  jak również i na kontynenty. Tylko trzeba chcieć pracować  na CHWAŁĘ  BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO. I NIECH SIĘ TAK STANIE. AMEN. AMEN. AMEN. I tak się stanie, gdy Polski Episkopat dołoży starania.

NIE ZWLEKAJĄC POLECAM: Powiadomić Episkopat Polski - Przewodniczącego, Nuncjusza papieskiego, Prymasa Polski, Arcybiskupa Krakowskiego, Arcybiskupa Częstochowskiego, biskupa Zamojsko- Lubaczowskiego, Biskupa  diecezji Elbląskiej.                    

Akt zostania  Rycerzem Najświętszego Serca Jezusa

i Niepokalanego Serca Maryi


Przez ten Akt, przyrzekam być duchowym „Rycerzem Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi ”. Zobowiązuję się pełnić z pełnym oddaniem stałą służbę rycerską poprzez wzmożoną modlitwę, czujność religijną, Eucharystię i dobry przykład codziennego życia we wszystkich jego obszarach. 

W rycerskiej trosce zawierzam Bożej opiece, dzieci, młodzież i studentów ze wszystkich typów szkół  uczelni i uniwersytetów, ich nauczycieli i wychowawców, oraz rodziny sakramentalne, aby niezmiennie stały na straży ewangelicznych zasad życia.

W głębinach Bożego Miłosierdzia i powiewach Ducha Świętego skrywam moje wołanie o  siły duchowe, fizyczne i umysłowe dla rządzących Państwem i Kościołem i wszystkich, żyjących w mojej Ojczyźnie, aby mogła ona odeprzeć wszelkie ataki sił zła. Jako rycerz poddaję się królewskiej władzy Chrystusa Króla[Polski] oraz Maryi Królowej Polski.

Uwielbiając Majestat Trójcy Przenajświętszej, ufam, że wkrótce cała Polska pokryje się zastępami Rycerzy Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi, roznosząc Niepojętą Miłość Odwieczną Ich Serc po wszystkich kontynentach świata.

Tak mi dopomóż Bóg. Niech tak się stanie przez Miłość wylewającą się nieprzerwanie z Przeczystego Serca św. Józefa, zasługi św. Maksymiliana Kolbego, wstawienniczą troskę Wielkiego Polaka św. Jana Pawła II i chwałę całego Dworu Niebieskiego. Amen.

 Jezus: „Gdy wy wszyscy  zostaniecie MOIMI RYCERZAMI MOJEGO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA I NIEPOKALANEGO SERCA MARYI,  to wzór od was pójdzie na całą Europę i nie tylko,  jak również i na kontynenty”. /Pan Jezus do Alicji M.M. /17II2018/.

/Do odmówienia prywatnego szczególnie w uroczystość św. Józefa oraz w uroczystość święta Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi/.