Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
102
906
866

+40

Odwiedziny
...305 106

There are no translations available.„Domy Modlitwy św. Jana Pawła II”Internetowy Ruch Katolicki

alt

Ogłoszenie nadzwyczajne dla Polski:


Obwołanie Chrystusa Króla Wszechświata na Króla POLSKI w Wolnej Elekcji na błoniach Krakowa!!!

"ALARM NADZWYCZAJNY"
Orędzia Alicja M.M. od Apokalipsy cz.VI- Bóg bogaty w miłosierdzie-

                            orędzia z 22/23 X2019 oraz 6/7X 2019r.

Wyjątki w II  części Strony głównej/ poniżej/,

Szanowni Państwo!

Z wielką radością w sercu, witamy wszystkich odwiedzających naszą stronę.
 
alt

Zapraszamy  do wstępnej modlitwy:

Duchu Święty przyjdź ze swoimi darami do nas czytających teksty tej internetowej strony "Domów Modlitwy św. JPII". Porusz nasze serca, dusze i umysły, abyśmy napełni Twoim światłem, właściwie kierowali naszą ludzką uwagę na sprawy, które są najważniejsze dla naszego zbawienia, dla wypełnienia planów Boga względem Polski i całej ludzkości.

Przez wstawiennictwo Maryi

pomóż nam zachować niezmienność Słowa Objawionego, zrozumieć  treści, które zachowałeś na te Czasy opisanej przez Jana w Apokalipsie i intronizować Chrystusa w naszych sercach, a następnie na Króla Polski.

/Kwartalnik "Nasza barka" VII-VIII-IX2019

Kto z nas jest bez grzechu?
Spotkania  o. Pio  z duszami czyśćcowymi
Bóg mnie ocalił
Stałam u bram nieba i piekła/

---------------

Trzy zadania duchowe realizowane

przez Internetowy Ruch Katolicki
"Domy Modlitwy św. Jana Pawła II"


1) Zakładanie "Domów Modlitwy św. JPII"

2) Zawierzenie Rodzin
oraz  Narodów Wschodu i Zachodu
Matce Bożej Ostrobramskiej- Patronce Czasów Ostatnich

3)  Intronizacja Chrystusa Króla  w sercach ludzkich

Obejmuje przygotowanie serc ludzkich na Intronizację Chrystusa na Króla Polski, która nastąpi, gdy będzie zagrożona  suwerenność  Polski  i jej byt materialny. Jest to ratunek indywidualny, wobec lekceważenia  Intronizacji przez władze kościelne i państwowe.


Ad.1)"Domy Modlitwy św. Jana Pawła II"

     

Jesteśmy "sługami nieużytecznymi", na drodze realizacji słów, jakie od wielu lat otrzymuje od Boga duchowo Alicja Maria Michalina od Apokalipsy z naszego Ruchu.

Idea Domów Modlitwy św. Jana Pawła II" zrodziła się na modlitwie podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w Bazylice Watykańskiej.  Alicja Maria Michalina od Apokalipsy z III Zakonu św. Franciszka, przebywająca czasowo we Włoszech usłyszała 2 III 2011r od św. Jana Pawła II następujące słowa:


"Szukam ludzi, którzy by zakładali Domy Modlitwy mojego

imienia, przynajmniej 100 Domów na diecezję".Skrótowe założenia "Domów Modlitwy św. JPII"


Św. JPII podał  bardzo prostą, dostosowaną do wszystkich regułę Domów Modlitwy. Modlimy się 3 razy każdego  miesiąca w dniach rocznicowych: 2, 16, 22,   związanych z Jego pontyfikatem. 
Oto stały program modlitewny podany przez św. JPII:
Litania Loretańska do NMP
Różaniec -1 dziesiątek lub więcej
       Te Deum- Ciebie Boga wysławiamy.

JeśliJeśli przynajmniej 1 osoba w rodzinie modli się według tego wzoru przez wstawiennictwo św. JPII, jej dom staje się "Domem Modlitwy św. JPII".  Praktycznie, każda osoba świecka czy duchowna/ jej dom- rodzina/ może stać się "DM św. JPII" i rozwijać bez wielkiego rozgłosu to Boże, internetowe duchowe zadanie, na które czeka Bóg. Święty Papież podał bardzo krótki program, który może być realizowany przez zaawansowanych w modlitwie jak i przez tych, dla których odmówienie tych kilku modlitw w danych dniach  może być dużym wyzwaniem.


 Słowa o "Domach Modlitwy św. JPII" z orędzi Alicji M.M. od Apokalipsy

 W Starym Testamencie miejscem rozmowy Mojżesza z Bogiem była "Tenda zielona" ustawiona poza obozem. „Ile razy Mojżesz wszedł do namiotu, zstępował słup obłoku i stawał u wejścia do namiotu i wtedy Pan rozmawiał z Mojżeszem" (…). (Wj 33, 7-11). Domy Modlitwy św. Jana Pawła II mają według proroctw spełniać funkcję współczesnych  "Tend", gdy fundamentalny Kościół zejdzie do podziemi i będzie w ucisku.

21-22X  2018r. Domy Modlitwy św. JPII i innych świętych -"Dom schronienia na czas wojny i pożogi, prześladowania kapłanów, którzy nie ulegną heretyckim zmianom interpretacji OFIARY MSZY ŚWIĘTEJ I NIE BĘDĄ UWIELBIAĆ „OHYDY  SPUSTOSZENIA”, o której mówią proroctwa, księga Daniela i Apokalipsa, jak również współcześni prorocy konsekrowani i świeccy- 3,5 roku wielkiego ucisku"....

"Kto wytrwa i zachowa wiarę ojców naszych? I jest wiele miejsc i „Domów Modlitwy imieniem św. Jana Pawła II i innych świętych, a także kościołów, które na rozkaz Królowej Polski i Aniołów- tak dziecko Aniołowie przygotowali i oznaczyli te miejsca, gdzie chwała Pańska będzie oddawana wg reguły jaką Mój Syn ustanowił podczas Ostatniej Wieczerzy. Kościół Chrystusowy przetrwa w małej trzódce i dobrych pasterzach, których Bóg Ojciec Wszechmogący naznaczył. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen"...

/3XI2018/ I do wszystkich to mówię, co trwają na modlitwie w grupach modlitewnych. W rodzinie to trzeba kontynuować, bo ostoją się tylko te twierdze - Domy Modlitwy, gdy to " OSTRZEŻENIE” nastąpi, a stanie się to wkrótce....

25III2019 Też będziecie ukryci w grotach - Domach Modlitwy, gdy antychryst będzie szalał w Moim Kościele.

22IV2019 Zachować należy ciszę serca, modlić się trwać w dziękczynieniu, bo kara musi nastąpić. BĘDZIE NOWA ZIEMIA I NOWE NIEBO. I tak się stanie....Polecam opublikować na blogu „DM św. JPII”i Faceoboku....

Maryja:Tak te „Domy Modlitwy św. Jana Pawła II” dałam wam z miłości do dzieci moich wybranych. Trwajcie więc w pokoju, módlcie się uwielbiając tron Boga Najwyższego, Ojca Syna i Ducha Świętego przez Moje Niepokalane Serce i przeczyste Serce Świętego Józefa.

25VI 2019 

Trwajcie więc w cichości łaski Bożej, wy wybrani Apostołowie tych  czasów, przygotujcie się do zejścia do sprawowania Eucharystii w podziemiach - miejscach schronienia; w Domach Modlitwy św. Jana Pawła II, św. Józefa Szarbela, św. Maksymiliana i innych świętych, w grotach, gdzie was zaprowadzą aniołowie - wasi przewodnicy duchowi, oraz zabrania do Mojego Królestwa dzieci moich już w ciele uwielbionym jak będzie wola Boża w tym.

Dalsze informacje o DM---------> Menu strony:

1) Statut

2) Słowa o DM św. JPII

3)Domy Modlitwy JPII - Ratunek

4)Świadectwa DM

5)"Nasza Barka" - kwartalnik

---------

Ad. 2)  Matka Boża Ostrobramska - Patronka Czasów Ostatnich

Pan Jezus w orędziach objaśnia, że generalnie nic się nie zmienia, że możemy się zwracać do Matki Bożej pod różnymi tytułami, ale lepiej będzie jak uwzględnimy Jego obecne przesłania nakierowane na Matkę Boską Ostrobramską. Gdy zwracamy się do Niej pod takim tytułem otrzymujemy za Jej wstawiennictwem światło Boże pozwalające rozeznać zagrożenia obecnych i przyszłych czasów i się przed nimi odpowiednio zabezpieczyć.

Dzieje się to tak, ponieważ  "taką władzę jej dał Bóg”. Ewangelia wskazuje na Maryję jako Niewiastę obleczoną w słońce i  Ona na końcu ma pokonać smoka czyli szatana.  Do tego zadania jest wyznaczona, dlatego w obrazie wileńskim jest sama bez Syna, ma pod stopami półksiężyc a po bokach w kaplicy -do pomocy Swoich świętych rodziców w figurach -Annę i Joachima.

Polacy mają się szczególnie oddawać Matce Bożej Ostrobramskiej. Na nich spadnie prawdopodobnie główne uderzenie złych sił fizycznych i duchowych, przeciwnych chrześcijaństwu. Matka Boża Ostrobramska Królowa Korony Polskiej i Litwy ma pod stopami symbol islamu i jest władna w szczególny sposób pogromić te hordy niewiernych i terrorystów ISIS i ich widoczny najazd na Europę za pozwoleniem Unii Europejskiej”.

Matka Boża Ostrobramska  jako Patronka Czasów Ostatnich apeluje od 13V2019r. do swoich małych "trzódek"- Domów Modlitwy,  o liczny ruch pielgrzymkowy i nawiedzanie Jej obrazu w Ostrej Bramie w Wilnie. Każda taka "wizyta" powinna zakończyć się Zawierzeniem się Jej swojej rodzinny, Polski, Litwy i Wszystkich Narodów. Będzie to miało wielkie przełożenie duchowe na życie rodzinne i narodowe, poprzez oczekiwaną przez Niebo przyszłą Intronizację Jezusa na Króla Polski i Litwy i Wszystkich Narodów”.

„Mobilizować dzieci Moje do pielgrzymki zawierzając rodziny MNIE w tym znaku  Matki  Miłosierdzia z Ostrej Bramy  - Pani  Królowej Korony Polski i Litwy. Tak Bóg Ojciec postanowił na te Czasy Ostatnie. Właśnie w tym znaku zmiażdżę wszelkie herezje szerzące się w Kościele Katolickim, Apostolskim Mojego Syna  i zło w waszych zawierzonych mi rodzinach. I to wy pomóżcie Matce waszej organizować te pielgrzymki do Mojego Tronu w Wilnie".

Czasy Ostatnie to zaistnienie „Ostrzeżenia”- Małego Sądu Ducha Świętego, w stosunku do każdej osoby, po którym ma zostać mało ludzi, gdyż wielu go nie przeżyje ze względu na swoje grzechy. W tym kontekście, bardzo poważnie wybrzmiewają słowa: „Zostaną tylko ci, co zawierzą się i zaufają Maryi Królowej z Ostrej Bramy”.

Natomiast polityczne zagrożenie Polski i waga opieki Matki Bożej Ostrobramskiej obrazują słowa:

„Wasze modlitwy mała trzódko i wasze Zawierzenie KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ I LITWY, zmniejsza duże ryzyko, by was nie wyrugowano z mapy świata”.

Zapraszamy do Zawierzenia się MBO. Całość materiału:

Menu--------->MB Ostrobramska - patronka na czasy ostatnie

--------
Ad.3) Intronizacja Chrystusa Króla w sercach ludzkich

I -"Osobista Intronizacja Chrystusa Króla na Króla własnego serca " II-„Intronizacja Chrystusa Króla na Króla w drugim ludzkim sercu”.
  
Obejmuje przygotowanie serc ludzkich na Intronizację Chrystusa na Króla Polski, która nastąpi, gdy będzie zagrożona suwerenność Polski i jej byt materialny. Jest to ratunek indywidualny, wobec lekceważenia Intronizacji przez władze kościelne i państwowe. Reguła Intronizacji  "|

jest łaską nad łaski
daną na Matczyną prośbę Królowej Polski!".
jest łaską nad łaski daną na Moją Matczyną prośbę Królowej Polski!".

Orędzia do Alicji M.M. od Apokalipsy

2XII2018r.  Kochane dzieci Matki Kościoła Świętego w Polsce i na świecie, nie usłuchaliście wezwania do Intronizacji można rzec publicznej z rządem, parlamentem, episkopatem Polski, więc zostało to zadanie: „Budowania Królestwa Bożego w ludzkich oczyszczonych sercach” wg reguły jaką podał Mój Syn w dniach- 25-26-27 listopada 2018 r. przez moje narzędzie Alicję Marię Michalinę od Apokalipsy. To trzeba wdrażać w grupach modlitewnych, opublikować na stronie internetowej św. Jana Pawła II, wysłać jeszcze raz do biskupów wg/wzoru polecanego wcześniej.

"Rozpocząć znakiem krzyża świętego, przyjąć Eucharystię za siebie lub daną osobę, prosić gorąco, bym zechciał zamieszkać w danym sercu na nowo - w biskupim, kapłańskim w sercach swoich dzieci i rodzinie; mężu, żonie, córce, synowej, bracie, siostrze, teściowej, teściu”. Modlitwa winna być ufna. Zawierzenie dokonać przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Mojej Mamy i Świętego Józefa Przeczyste Serce, wzywając pomocy Anioła Stróża, prosząc o uzdrowienie relacji miedzy sobą i Bogiem. Bo jak nie kochasz bliźniego to jak możesz kochać BOGA TRÓJJEDYNEGO.

TA OSOBISTA INTRONIZACJA MNIE NA KRÓLA SWOJEGO SERCA winna iść z pokolenia na pokolenie, a czas nagli. Powiedziałem, że chcę koronę z ludzkich serc, czystych serc. To trzeba przygotować. Jeśli tego nie zrobią biskupi, kapłani w swoich diecezjach, parafiach, to wy maluczcy, dzieci Królowej Polski sami godnie to czyńcie. Łaska jest dana-wyproszona. Odwagi dzieci Mary".

01.01.2019r. Jaka jest wasza miłość dzieci Moje, pytam? I tych na urzędach kościelnych, państwowych i tych maluczkich wybranych Moich dzieci na te czasy ostatnie. Zaproście Mojego Syna Boskie Dziecię, by się dopełnia ta Intronizacja na Króla Polski, w ludzkich sercach niech będzie intronizowany w parafiach, dekanatach, diecezjach. Ufam i czekam, czas jednak zbliża się do końca zapowiedzianych wydarzeń. Wy nie zdajecie sobie sprawy z ważności tej Mojej Matczynej prośby Królowej waszej Hetmanki....

01.01.2019r. Tak zapraszajcie MNIE DUCHA ŚWIĘTEGO, bym przez tą osobistą Intronizację JEZUSA CHRYSTUSA W WASZYCH CZŁOWIECZYCH SERCACH  przygotował tron dla Chrystusa Króla Polski, oczyścił mocą płomieni miłości, bo Jestem Miłością i mogę wypełnić wasze serca na przyjęcie tej wielkiej Małej Miłości to jest  „Dzieciątka Jezus”.....

Tylko Jezus Chrystus Syn Boga Żywego Król Polski może to wszystko powstrzymać, te wszystkie uderzenia ''młotka i sierpa'' na Warszawę, napisz - was Polaków. Sami sobie nie dacie rady. Pytani, po co ma być ta I N T R O N I Z A C J A? Bo tylko i wyłącznie Chrystus Król Polski jest władny tego dokonać. ILE RAZY I NA WIELE sposobów trzeba wam tłumaczyć?....

Teraz na prośbę Bogarodzicy  za wstawiennictwem  świętych i błogosławionych Bóg w Trójcy Jedyny przebaczyłby wasze wszystkie grzechy, a życzyłby sobie i wam „by ta INTRONIZACJA JEZUSA NA KRÓLA POLSKI została zaplanowana i zatwierdzona jak najszybciej”. Wtedy pękną wszelkie zakusy złego ducha, wasz kraj i serca wasze Polacy oczyszczone- potwierdzą dzieło odbudowy  Królestwa Bożego w waszej Ojczyźnie. Na świat cały w potędze i miłości Bożej to się dokona i inni z was przykład brać będą......Walka będzie nie na miecze, ale Duch Święty, będzie zwyciężał. W każdym sercu, przygotuje mieszkania dla CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI, i tak się stanie.

2III 2019 Trwajcie w pokoju, wykonując tą I n t r o n i z a c j ę Mojego Syna Jezusa Chrystusa w każdym sercu wg podanej reguły, co jest łaską nad łaski daną na Moją Matczyną prośbę Królowej Polski! Dziękować należy i prosić Ducha Świętego Mojego Oblubieńca, by mocą swoją rozpalił wasze serca napełniał miłością, bo tylko ON to Duch Święty jest płodny, by uleczyć wasze skamieniałe serca. Prosić więc przez Przeczyste Serce Świętego Józefa Mojego Oblubieńca - trwając w nowennie razem ze swoim Aniołem  Stróżem, budując królestwo   przez Moje Niepokalane Serce, błagając, by Mój Syn zechciał przyjąć do Swego Serca Najświętszego daną osobę i mocą Ducha Świętego wznowił miłość, pokój dając wewnętrzne uzdrowienie na duszy i ciele.

Wszak to jest dzieło Boże niepojęte na wasz ludzki rozum, to się dokonuje przez wiarę. Tak PANIE Jezu, Ty się tym zajmij. Ufajcie dzieci Boże. Błogosławię wam na to dzieło Ja Królowa Hetmanka Narodu Polskiego. W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Czy to już wszystko Duchu Święty Boże? Nie, mocą Ducha Świętego przemówi Pan Jezus Syn Boga Żywego. Błogosławię was dzieci Maryi Mojej umiłowanej Mamy w imię Boga Ojca Mnie Syna człowieczego, Króla waszych serc i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Bym został Królem Polski, najpierw winne być przygotowane wasze serca, bo tylko w czystych sercach pragnę zamieszkać, to wtedy ta Intronizacja jest Mi miła, bo tron godny. Ciągle czekam - CHRYSTUS KRÓL POLSKI, to jest konieczne, niemniej macie wolną wolę!

Intronizować należy Chrystusa Króla w każdym sercu i na  Króla Polski. Tyle zmarnowanych łask przez wasze zaniedbania, nie wypełnianie natchnień Ducha Świętego.

Wziąć się w garść.  Kościół oczyszczony winien być w Polsce, bo to NOWE JERUZALEM.  Tej szansy nie zmarnujcie, nie idźcie na układy z antychrystem. Post, pokuta, nauczanie,  Apokalipsa w pełni, przygotować owce, sami też uderzcie się w piersi, błagać Boga Trójjedynego o ratunek dla Ojczyzny. Jest tylko jeden:Intronizacja i nadanie tego tytułu: Jezus Chrystus Król Polski. Jest władny was uratować i cały Naród Polski. Czy nie widzicie, że Islam wam zagraża?

Rozszerzenie tematu:
Menu strony----->Rozszerzenie tematu - Menu główne:
Ratunek- Intronizacja indywidualna

Reguła Intronizacji w sercach
Komentarz do "Reguły"
Intronizacja w sercu a R. Celakówna

-----------

Mobilizacja powszechna Narodu Polskiego, wszystkich grup

intronizacyjnych!!!

Wolna Elekcja - Pospolite ruszenie dla ogłoszenia Chrystusa
Królem Polski!!


Orędz.- Alicja M.M. od Apokalipsy  cz.VI- Bóg bogaty w miłosierdzie

/Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”/

  Wyjątki z orędzi z 22/23IX2019r. oraz z 6/7X2019r.


Św. Jan Apostoł:

Żądam modlitwy do obwołania Chrystusa Króla Wszechświata na

Króla POLSKI w Wolnej Elekcji na błoniach Krakowa.


Mobilizacja powszechna Narodu Polskiego, wszystkich Grup Intronizacyjnych z ks. dr hab. Piotrem Natankiem, Arcybiskupów, Biskupów w wolnej woli Episkopat z łaski Bożej z abp M.J. na czele, jednym słowem „pospolite ruszenie”.

I obyście zdążyli w dniu święta  Syna Bożego dać koronę i berło z Rządem jak będzie, oraz Zawierzyć się Trójcy Świętej. Dokonać czym Polska jest i posiada: Lud Mój, kapłanów, którzy się ostaną. Wykonać.

Niech pomocą wam będą te osoby świeckie co organizowały w/w Akcje, a więc p. Maciej Bodasiński i ta cała Armia wybranych na te czasy wraz z błogosławieństwem św. Jana Apostoła, św. JPII – patrona DM i wszystkich świętych i błogosławionych tej          polskiej ziemi za przyczyną Królowej Hetmanki Polskiego Narodu, błogosławi Bóg w Trójcy Jedyny, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen .Amen. Amen.


Powiadomić z rozkazu Królowej w/w przedstawicieli Polski-

Ojczyzny twojej.

MM od Apokalipsy napisz: Ty jesteś tylko narzędziem - mocą Ducha Świętego dane "Słowo pouczenia". I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen. Tak się stanie, bo taka jest wola święta Boga Ojca Przedwiecznego......

Jedyna droga jaka pozostała to zwrócić się do Chrystusa Króla i w Wolnej Elekcji

ogłosić GO KRÓLEM POLSKI -LUDU MARYI KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ.

To uczynić trzeba, ale trzeba przywódców katolickich mądrych mądrością Boga Wszechmogącego, berło i korona dana w wielkim zaufaniu. To was i wasz kraj obroni od tego plugastwa LOBBY, UPOZORATORÓW  RZĄDZĄCYCH  NIE POLSKIEGO POCHODZENIA I EPISKOPATU ŻYDOWSKIEGO.6/7X2019r.


 ALARM NADZWYCZAJNY!!!


Alarm nadzwyczajny dla wszystkich dzieci Moich wybranych - można  rzec pożogi wojennej, która jak to wy mówicie, „wisi na włosku”. Mobilizacja Polaków do modlitwy, bo to jest ostatnia batalia w obronie Królestwa Mojego, któremu na imię POLSKA.

Wybór należy do was. Zasygnalizował już MÓJ SYN JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI /nie oficjalnie nazwany/ przez posługę słowa św. Jana Apostoła od Apokalipsy, by zwołać WOLNĄ ELEKCJĘ na Błoniach Krakowa, by Jego Majestat Syna Boga Żywego, ogłosić oficjalnie Królem Polski.

Potwierdzam to jako Hetmanka Waszego Narodu, wzywam by to „pospolite ruszenie” wszystkich ludzi, którym leży na sercu dobro ojczyzny-  wykonali w wolnej woli czyniąc ten wybór. Zarówno EP, arcybiskupi, biskupi, kapłani, lud mój, który pierwszy uwierzy w ten

„Apel Nadzwyczajny”.

Tak jak było powiedziane, napisane - ogłoszone winno być na stronie internetowej DM św. JP II i nie tylko, na wszystkich  portalach zainteresowanych tą tak ważną sprawą.

Poinformować wszystkie Grupy Intronizacyjne i odpowiedzialnych za tą nominację biskupów w Episkopacie Polskim, którzy tą zaszczytną z wybraństwa  Polskę opóźniają- jako „Nowe Jeruzalem”.

Wzywam osobiście Rząd, Parlament jak się ustabilizuje, możecie to uczynić w wolnej woli, którą wam dał BÓG, a nie w zaślepieniu służąc „dwóm panom”.

Polecenie do arcybiskupa Krakowa M.J.:

Należy już zdjąć tą nie słuszną suspensę z ks. Piotra Natanka,

którego Duch Święty przygotował i tą Armię Rycerzy Chrystusa

Króla na ten czas wojny duchowej.

I niech wraz z Waszą EXL działa, ratując Moje Królestwo, Mój Lud i kapłanów oddanych MI w niewolę macierzyńskiej miłości, którzy są w Moim Maryjnym  Ruchu Kapłańskim.Ten czas jest „brewe”, z łaski Bożej.

Mój wybrany syn ks. P. N. ma media, a więc ogłosić trzeba mojemu ludowi czas, miejsce, by dokonać tej WOLNEJ ELEKCJI jak najszybciej- o jest w dniu święta Chrystusa Króla Wszechświata - proklamując nominację na KRÓLA POLSKI wraz ze wszystkimi atrybutami władzy.

Berło i korona winna być dana z godnością i pokorze  serca, „suplika” by zechciał przyjąć. Przymierze winno być na wzór św.Jana Pawła II przygotowane i „Zawierzeniem” przez Moje Niepokalane Serce Królowej Korony Polski i Litwy, Przeczyste Serce św. Józefa – oddane Trójcy Przenajświętszej.....

Proście nieustannie, wzywając nas Litanią do  wszystkich świętych, błagając ze łzami w oczach „sercem gorejącym” jak mówił wasz wielki papież Polak -patron tych  DM św.  Jego Imienia.

Dlatego nie lękajcie się wysyłać powiadomień przez aniołów, by działali modląc się. Czas nagli! 

Macie teraz wiele możliwości:

poczta elektroniczna, TV Chrystus VINCI, TV- Gloria- TV Real, TV Republika, RADIO CHRYSTUSA  KRÓLA w Chicago. Wysłać na Katolickie Radio Maryja, ale czy ogłosi, poda do publicznej wiadomości?

A wszystko w Imieniu BOGA  W TRÓJCY JEDYNEGO za przyczyną św. Jana Pawła II- patrona Polski. TA MOBILIZACJA WINNA BYĆ SZYBKO PRZEKAZANA....
Powtarzam: III wojna wisi w  powietrzu, jeśli POLSKA - Naród mój nie dokona tej „INTRONIZACJI MOJEGO SYNA W WOLNEJ ELEKCJI!...

Wysłać do w/w osób, błagać by Rozalia Celakówna została wyniesiona na ołtarze, jak i śp. Sługa Boży Tadeusz Kiersztyn i jego dorobek duchowy uwidoczniony. Błagać, by ta INTRONIZACJA - W WOLNEJ ELEKCJI GODNIE SIĘ DOKONAŁA. I NIECH SIĘ TAK STANIE. AMEN. AMEN. AMEN.
.


Całość orędzi o Wolnej Elekcji -------->Alicja M.M. od Apokalipsy cz. VI- Bóg bogaty w miłosierdzie- orędzie z 22/23IX  oraz z 6/7 X 2019r.
--------------