Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
93
221
275

-54

Odwiedziny
...1 344 152

Nasze wiersze

PDFPrintE-mail

There are no translations available.


Nasze wiersze i pieśni


"Indywidualny ratunek"


Rozalia Celakówna o tym pisała,
że w jej Dzienniczku jest o ratunku dla Polski prawda  cała.
Władze naczelne jednak tego nie słuchają
i po swojemu sprawy Polski uprawiają.

Bóg zapowiada, że  pęknięcia globu nie powstrzyma,
a co z Polską, jak to wszystko wytrzyma?
Intronizacja Chrystusa Króla w sercu ludzkim to naczelne zadanie,
ono jest postawione przeze mnie na  pierwszym planie.

Jezu Królu z berłem i koroną na głowie,
uznaję Cię za mojego Króla w każdym moim geście, czynie i słowie.
Ściągam swoją koronę pychy i przewrotności,
niech blask Twojej władzy w  całym życiu moim się rozgości.

Nie mogąc ratować całej mej Ojczyzny od złego,
ratujesz mnie indywidualnie od  zła wszelkiego.
Dzięki Ci za łaskę, że w  moim sercu  Cię  na Króla Intronizuję
i tą drogą Królestwo Boże w sobie buduję.

Twoja władza jest najwyższa
i wszystkie inne we wszystkim przewyższa.
Szkoda, że tak wielu o tym zapomina,
i dla tego w niespokojnym świecie coraz wybucha nowa militarna mina.

Nie zazna ludzkość  ładu i spokoju bez Królewskiej władzy Chrystusa,
a po tym ją poznać, że siłą nikogo do Siebie nie przyciąga, nie zmusza.

Głośmy więc ludziom wszystkim, że to ostatnia chwila na werbunek,
gdy Chrystus Król przez „Intronizację w sercu” daje każdemu  „indywidualny ratunek” . Z.B.


Jezus Król o wstęp do naszych serc woła!

Przyjmij Jezu Królu hołdy od nas maluczkich co Tobie są radzi,
bo „trzymający władzę” nie idą za gwiazdą co do Ciebie Króla prowadzi.
Bądź przez Intronizację Panem naszych serc oczyszczonych,
bądź Królem wszystkich ludzi tą drogą Tobie poświęconych.

Na nas  buduj Swe Królestwo Duchowe,
bo Ojciec Twój Niebieski czeka na świata odnowę.
Jeśli Ty będziesz w sercach ludzkich intronizowany,
to każde takie serce  uleczy swe biologiczne i duchowe rany.

Wielu dzisiaj mówi, że daje sobie radę bez Ciebie w życiu,
ale tak naprawdę to płacze w ukryciu.
Wojny na górze  i w dole, rozwody i nowe małżeństwa orientalne,
to wątłe radości i szczęście banalne.

Uznać Ciebie za Króla we własnym sercu trzeba,
bo to wyjście jedyne, pilna potrzeba. 
Z serca na całego człowieka  władza Króla się rozchodzi
i wszystkim czynom i myślom przewodzi.

Wszystkie nawet największe złe knowania ta Władza zamyka,
bo to jest Boża siła, przed którą każdy zły duch umyka.
Ta władza nigdy nikogo nie zawiedzie,
bo jej szczęściem jest pomóc każdemu w ziemskiej biedzie.

Z  Jej oferty  niech każdy korzysta,
bo to jest czysta łaska, to rzecz oczywista.
Nie śpijmy więc, gdy Jezus Król o wstęp do naszych serc woła,
bo tylko na Jego zasadach Polska i świat się zachowa. Z.B.


-----------------

Wołanie do św. Jana Pawła II!


Spójrz z Domu Ojca na czytających  o "Domach Modlitwy"   te słowa,
niech zaowocują szeroko jako Ducha Świętego Odnowa.

W miejsce szatana, niech pomoc Aniołów Bożych  rozleje się z obłoków,

i ludzkość powstrzyma się od zgubnych kroków.

Przygotuj  rodziny, szkoły, urzędy,  całą Polskę i świat na Jezusa Królowanie,

niech cud nawrócenia i ocalenia na całym świecie się stanie.

A gdy nawet trudne czasy Apokalipsy nas na tej ziemi zastaną,

Ty, nasz przewodniku, schowaj nas za niebieską bramą.Z.B.

 

Jezu, Królu Polski prowadź nas


1.Jezu Królu Wszechświata, swych poddanych wokół masz,
Króluj wszystkim zawsze wszędzie, naszą wolną wolę znasz.

Ref. Panuj Władco Chryste Królu, to jest nasz błogosławiony czas.
Tobie służyć chcemy z wszystkich sił, Jezu, Królu Polski prowadź nas!

2. Spójrz na wioski i miasta, nasze serca to Twój tron,
Tyś Zwycięski zawsze Święty, Tobie bije wieków dzwon.

Ref. Panuj Władco Chryste Królu, to jest nasz błogosławiony czas.
Tobie służyć chcemy z wszystkich sił, Jezu, Królu Polski prowadź nas!

3.Zsyłaj Ducha Świętego, z Matką Twoją nami rządź.
W trudnych chwilach i w radościach, całej ziemi Królem bądź.

Ref. Panuj Władco Chryste Królu, to jest nasz błogosławiony czas.
Tobie służyć chcemy z wszystkich sił, Jezu, Królu Polski prowadź nas!Nasz Królu Polski dla Ciebie cześć!

Ref. Chryste Królu Narodu Polskiego,
Chryste Królu całej polskiej ziemi.

1. Zwyciężaj w nas, i poprzez nas,
złotą koronę z serc naszych masz.

Ref. Chryste Królu Narodu Polskiego,
Chryste Królu całej polskiej ziemi.


2.Panuj i rządź według swych praw,
w zbolałe serca ratunek wstaw.

Ref. Chryste Królu Narodu Polskiego,
Chryste Królu całej polskiej ziemi.

3.Przyjm od nas cześć i w świat ją nieś,
nasz Królu Polski dla Ciebie cześć.
                                                   Prośba do św. JPII

Święty JPII, spójrz z Domu Ojca na "Domy Modlitwy" Twego imienia.
Prowadź nas przez wiarę, nadzieję i miłość do wiecznego zbawienia.

Tobie  oddajemy pod opiekę wszystkie rodziny, narody i kraje.
Módl się za nami, niech cud powrotu do Chrystusa Króla w całym świecie się stanie.

Przed tronem Bożym polecaj nasze wspólne sprawy,

bo Ciebie za orędownika mamy.
(Wymieniamy intencje DM i osobiste .........)

Ojcze święty kochany, pomóż nam budować dom nasz na „skale”,
chcemy być szczęśliwi, aby Bóg był z nami stale.                                         Proś za nami JPII       

Święty Janie Pawle II, który jesteś u Pana,
spójrz jak wielka jest w naszej wierze rana.
Ty, który  jesteś otoczony miłością Boga,
czujesz jak z ziemi wylewa się nienawiść wroga?

Proś naszą Matkę z królewską koroną na głowie,
niech za nami u Ojca coś powie.
Niech pomoże rozpędzić te burze i nawały,
by rodziny nasze przy Bogu  pozostały.


Niech prawa Chrystusa Króla uznają rządy i narody,
a świat dojdzie do zgody.

Mieszkania nasze niech Twoimi Domami   się staną,
a ci co w nich mieszkają,
niech  kiedyś w niebie piękne miejsce na swoje gniazdo dostaną.


Maryjo,  dotykaj nasze serca

Maryjo! Matko Kościoła Świętego,
dotykaj  serca bijące   w   Domach Modlitwy św. Jana Pawła II.

Polecamy Tobie  wszystkie Domy- Rodziny " świata całego!
Złącz je w jeden dom Ojca i Syna i Ducha Świętego,
przez wstawiennictwo św. JPII.


   Budujcie na skale

                        JPII młodzieńcze problemy widział stale
                             i mówił: „Budujcie dom na skale”.
                       
                        Wskazywał, aby Maryi oddać życie całe,
                           a wtedy przyjdą łaski nie małe.

                      
                        Przypominał, że kto dużo o różańcu mówi,

                         ten swego szczęścia na pewno nie zgubi.
                       
                         Łaski jednak wcale się na tym nie kończą,

                                   bo i inni przez to, z Maryją się łączą. Z.B.


Czuwanie z JPII

Trzy razy w miesiącu szczególne z JP2 czuwamy
              i wielką radość z tego tytułu mamy.                                 

16-tego każdego miesiąca czcimy Jego wybór na papieża,

niech więc do niego w tym dniu każda rodzina zmierza.

22-października 1976r. rozpoczął na Stolicy Piotrowej urzędowanie,
niech więc 22-każdego miesiąca, też każda rodzina do modlitwy stanie.

2-go kwietnia 2005r.Maryja JP2 w chorobie wspierała
i w tym dniu do nieba go zabrała.


Więc 2-go każdego miesiąca śpiewem „Ciebie Boga wysławiamy”

i miłość naszą w ten sposób w Sercu Boga składamy. Z.B.


List do św. JPII”


                                                          Św. Janie Pawle II,od dzisiaj
                       mój dom staje się Domem Modlitwy Twojego imienia,

                          potrzebuję, bowiem wsparcia Twego ramienia.

                         Takie zabezpieczenie duchowe nic nie kosztuje,
                              a schody do nieba buduje.
                             
                          Dodatkowa modlitwa, do Boga popłynie,
                             a Duch Wiary we mnie nie zginie.
                           
                              Drzwi mego „Domu Modlitwy”
                              otwieram więc dla Ciebie,
                           i liczę, że Ty otworzysz kiedyś drzwi
                                  dla mnie, tam w niebie.Otwórz nas Boże na Twoje działanie 

Otwórz nas Boże na Twoje działanie, 
niech w drodze do nieba na bocznym torze nikt nie pozostanie.

Ducha Świętego wysyłaj nam do pomocy,
abyśmy byli przy Tobie we dnie i w nocy.

Daj rozeznanie,  co prawdą a co fałszem skrywanym jest w ukryciu,
bo takiego światła potrzeba nam bardzo w odpowiedzialnym życiu.

Niech wszystko tak się stanie, jak ty chcesz Panie Boże,
i to, że  pragniesz,
abyśmy byli kiedyś z Tobą w Niebieskim Dworze.
Panie Boże!

Daj nam chleba codziennego – nie za dużo, nie za mało,
tak, aby dla innych z twego niebieskiego przydziału,
też się trochę zostało.

Błogosław dary Twe, chleb, wodę, ocet i sól,
niech w chwilach trwogi, uleczą ludzki strach i ból.


Naznacz nas już teraz swoimi pieczęciami miłości,
a wszystko dla dobra całej ludzkości.

Pomóż posprzątać nam to ziemskie panowanie,
abyśmy byli gotowi, na twoje królowanie.


Zrób dla nas miejsce  w tym Nowym Raju,
po trzydniowej ziemskiej burzy,
niech oblicze naszej Królowej razem z nami,
na wieczność się rozjaśni i rozchmurzy.


Rozsądek pilnie poszukiwany


„Trzeba czasami spojrzeć na drugich upadki,

aby nie myśleć, że wszystko jest dobrze i teren jest gładki.

Sobie też trzeba spojrzeć dobrze w oczy,

czy czasem zło i do nas właśnie nie kroczy.” Z.B.


Zegnijmy kolana


"W naszej Ojczyźnie zagrożona jest wiara,

i przez niektóre państwowe osoby wyśmiewana.

Źródłem zła jest działanie szatana,

ale  to dlatego,
że przed Bogiem nie zginają się nasze kolana. "
(Z.B.)


Rachunek sumienia pod krzyżem

Pod krzyżem Twoim Panie składam rany życia mego,

egoizm, zazdrość, oportunizm i brak miłości bliźniego.

Ojczyznę oceniam tylko po tym „co mi dała”,
nie wzrusza mnie to, że nie wiele ode mnie otrzymała.

Zamrażany liberalną ciemnością wołam z tego świata,

Przez Twoją Krew i Rany,
ratuj mnie, siostrę oraz brata. /Z.B.


Matka Boża Ostrobramska -  Patronka Czasów Ostatnich

Akt zawierzenia Narodów Wschodu i Zachodu

"Domy Modlitwy św. JPII"


"Pozdrawiamy Cię Maryjo Niepokalanie Poczęta,
przez Boga Ojca  przed wiekami wybrana,
jako Matka Boża Ostrobramska,
dla obrony przed mocami złego ducha dla   ludzkości dana.
Królowo "Obojga Narodów”!
Zawierzamy Ci na nowo Polskę i Litwę poddane przed wiekami
Twojej królewskiej władzy duchowej
i wobec wielu współczesnych zagrożeń 
zwracamy się do Ciebie  w nadziei nowej.
Rozpędź te burze, zgubne ideologie, prądy i groźne nawały,
by serca ludzkie przy Tobie zostały.
Twojej opiece polecamy  nasze Rodziny
i o łaskę umocnienia wiary w Chrystusa Króla prosimy.
/
można w ciszy wymienić  nazwiska, imiona /
Matko Boża Ostrobramska - Matko Miłosierdzia!
Z pokorą oddajemy  na przemianę
nasze słabości fizyczne, duchowe i umysłowe,
wszystkie grzechy i zaniedbania  rodzinne i narodowe.
Panno Święta co w Ostrej świecisz Bramie,
przez Ducha Świętego działanie
oświecaj wszystkie pokolenia.
Niech Bóg w Trójcy  Jedyny  błogosławi
i  w odważnych Apostołów  Miłości je przemienia.
Królowo
Korony Polskiej i Litwy!
Zawierzamy Tobie   "Narody  Wschodu i Zachodu"
i przyszłe dni i noce życia naszego
i to  co będzie tworzyć dalsze losy świata całego.
Przez wstawiennictwo męczenników wiary,
wszystkich świętych oraz chórów anielskich,
prowadź wszystkie Państwa i Narody  pod  Twoim 
i Twego Syna królewskim sztandarem,
szczególnym na te czasy drogowskazem i  darem. Amen.------------