Orędz.-Alicja M.M.-cz.VI-Bóg bogaty w miłosierdzie

Print

There are no translations available.


(Alicja) M.M. od Apokalipsy - Orędzia cz. VI- Bóg

bogaty w miłosierdzie-Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy

                    Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”
                                                                  8 IX 2019r.

08.O9.2019r. W IMIĘ OJCA SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN. AMEN. AMEN. POZDRAWIAM WAS DZIECI UMIŁOWANEJ MATKI NIEPOKALANEJ KRÓLOWEJ POKOJU WSZECHŚWIATA, ZŁĄCZONYCH PRZEZ MOJE „OŁAWSKIE OBJAWIENIA”. Tak AMM, ty też jesteś jedną z nich, bo tam dokonało się twoje uzdrowienie, złączenie mistyczne, więc zaślubiny z BOGIEM w  TRÓJCY JEDYNYM przez MOJE przygotowanie twego serca do miłości Boga i bliźniego. To świadectwo trzeba dać.

Tak to było święto Mojego Narodzenia obchodzonego wg tradycji. Wtedy wasza Grupa Modlitewna Pielgrzymkowa pod przewodnictwem s. Z.Sz. prowadziła modlitwę różańca świętego część bolesną w intencji POLSKI - Ojczyzny twojej i Mojego Królestwa. Było to jeszcze na działkach w altance śp. Pana Domańskiego, gdzie się modlił i miał spotkanie  ze MNĄ Niepokalaną i to JA KRÓLOWA uzdrowiłam go polecając, by modlił się i błogosławił krzyżem Mojego Syna, a lud mój zostanie uzdrowiony na duszy i ciele. Tak wtedy, podczas tej modlitwy twoje serce po sakramencie pokuty na Jasnej Górze i zamówionej Mszy Świętej za siebie danej z natchnienia Ducha Świętego u stóp Jezusa z Mogiły - cudownej figury, Pan MÓJ SYN otworzył twoje serce i przy III tajemnicy cierniem ukoronowania wypowiedziałaś te słowa: „Tak MATKO, ja chcę przyjąć tą koronę cierniową za POLSKĘ”. I tak się stało. Szybko poczułaś I-szy ciężar bólu tej założonej korony na głowie. Przy II - gim nałożeniu omdlałaś i dopiero przy odmawianiu tajemnic różańcowych chwalebnych, to jest Zesłania Ducha Świętego, powoli dochodziłaś do przytomności. Zobaczyłaś brudne twarze osób ciekawskich i nie chciałaś wracać do tej rzeczywistości tego ziemskiego świata. /AMM: Wiem z relacji świadków tej pielgrzymki, że grupa się modliła/. Pielgrzymkę prowadziła Moja wybrana córka, która teraz prowadzi Jerycha zapoczątkowane przez śp. Anatola Kaszczuka.

Wizja duchowa: Zobaczyłam MATKĘ BOŻĄ CZĘSTOCHOWSKĄÂ  zdążającą na to wybrane miejsce. Otrzymałam wiele darów duchowych, między innymi zobaczyłam św. Jana Pawła II jak dźwigał krzyż biały na całą długość naszego autokaru, a ja mu pomagałam. Później w drodze pielgrzymki do Fatimy w Wadowicach przy chrzcielnicy Jego słowo: "Pomóż mi dźwigać ten krzyż tego pontyfikatu  wg pouczenia Pana Jezusa, bo MÓJ KRZYŻ JEST LEKKI A MOJE BRZEMIĘ SŁODKIE". Tak, to było twoje oczyszczenie - przemiana życia wewnętrznego i początki tej duchowej łączności danej z łaski Bożej.

I to świadectwo trzeba dać na chwałę Boga w Trójcy Jedynego. Stałaś się jednym z przekaźników. Dodaj tą wizję porwania cię przez Cherubinów do nieba, co już zapisałaś z polecenia Mojego Syna w temacie: „Jak Duch Święty  widzi twoje życie”. Cieszę się, że z inspiracji przekazów Mojego Syna Cypriana Polaka dajesz to świadectwo, by dać dziękczynnie. Po roku też pojechałaś na to miejsc wybrane, potem były przyjazdy waszej Grupy Modlitewnej.

AMM: Pamiętam tą Mszę Świętą w wybudowanej nowej Świątyni, kiedy nastąpił ten CUD EUCHARYSTYCZNY. Zobaczyłam duchowo te Hostie Święte przemienione, konsternację kapłanów sprawujących Misterium MĘKI Pańskiej. Po przyjęciu Komunii Świętej inność smaku. Do dziś jest mi dana łasa duchowego przyjmowania  Eucharystii, która pomnaża się. Czuję płatki Hostii w  mojej buzi, szczególnie gdy modlę się gorliwie, jak i teraz, kiedy spisuję to święte pouczenie Boże, by dać świadectwo dla umiłowanych dzieci Twoich, potwierdzając miłość moją i JEZUSA Oblubieńca Twego.

Jest też znak Komunii Duchowej dany na obrazku Świętego Oblicza Pana Jezusa z Całunu podczas modlitwy z s. S.W.  w domu moim- teraz Domem Modlitwy imienia św. JPII. Pamiętam też - to przypomina Anioł AVE- Stróż Polski, procesję pokutną na kolanach prowadzoną przez Grupę Modlitewną Warszawską od domu śp. Domańskiego do miejsca objawień, a my modliliśmy się pod krzyżem, bo był zakaz wstępu wchodzenia na działki. Ludzie przyjeżdżali z całej Polski i krajów ościennych.

Jednak JA KRÓLOWA POKOJU NAD WSZYSTKIM CZUWAŁAM I MÓJ SYN. I już jest czas, by ten niefortunny Episkopat Polski i biskup tego miejsca- Gulbinowicz, przeprosił publicznie mój lud i uznał te „Orędzia oławskie” oraz świadectwa ludzi tam uzdrowionych. U BOGA nic co jest dobre nie jest zapomniane. Wrogów tej historii było wielu: SB, MO, PZPR i inne siły, szczególnie masońskie, które triumfowały. Za pośrednictwem nie rozważnego E.P. udało się to Dzieło Boże rzec można zniszczyć.

Jednak Dzieło Boże wzrastało - trwa i trzeba to uznać, choć tyle łask zmarnowanych przez nieroztropność biskupów odpowiedzialnych i zarządzających na tym terenie i EPISKOPAT. REHABILITACJA SIĘ NALEŻY DLA ŚP. KAZIMIERZA DOMAŃSKIEGO MOJEGO SYNA WYBRANEGO, ZWRÓCENIE DOBREGO IMIENIA, a nie potępienie. Uczciwość w tej sprawie godna jest pochwały. Tak, JA KRÓLOWA POKOJU, WSZECHŚWIATA, czekam i MÓJ SYN JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI, BY TE FAKTY ZOSTAŁY UPORZĄDKOWANE.

PYTAM, CZYM SIĘ RZĄDZĄ ADMINISTRATORZY ARCYBISKUPI, BISKUPI W TYM WYPADU? ODPOWIEDZIALNOŚĆ JEST WASZA WIELKA, A „SĄD MAŁY DUCHA ŚWIĘTEGO - PRZEŚWIETLENIA SUMIEŃ” CO WAM WYKAŻE-? Wasze usługi dla dwóch panów - Panu Bogu świeczkę, a dla diabła ogarek? Jest dziecko wiele świadectw co do tych MOICH objawień w Oławie.

Niech ta strona internetowa daje dokumenty, świadectwa ludu uzdrowionego, proroctwa podane do publicznej wiadomości, by zmusić EXL do otwarcia sprawy rehabilitacji osoby wybranej, Kazimierza Domańskiego i listem pasterskim na ambonach wygłoszone.

Należy się też słowo przepraszam dla wszystkich moich dzieci, którzy tam przyjeżdżali, uwierzyli, a szczególnie  rodzinie Pana Domańskiego, która była bardzo prześladowana, Mój wybrany syn torturowany na różne sposoby psychiczne i fizyczne. Wysłać do biskupa Gulbinowicza, rodziny śp. sługi Mojego Kazimierza Domańskiego, opublikować na stronie DM św. JPII oraz „OBJAWIEŃ OŁAWSKICH”. I NIECH SIĘ TAK STANIE.

Potwierdzenie: Psalm 12 werset 6: „Wobec utrapienia biednych  i jęku ubogich- mówi Pan*: . I nich się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Uniżona sługa NMP Królowej Pokoju Wszechświata. AMM, używaj teraz słowa: Maria Michalina od Apokalipsy. I nich się tak stanie.

---------------


Słowo Boże do (Alicji) Marii Michaliny od Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”
15.IX.2019r.  Święto Matki Bożej Bolesnej/

 W Imię  Boga  w  Trójcy Jedynego Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. JA KRÓLOWA BOLESNA POLSKI, PANI  Z LA SALETTE BŁOGOSŁAWIĘ PRZEZ MOJE NIEPOKALANE SERCE, A TAK BOLEJĄCE NAD DZIEĆMI SWOIMI W POLSCE - OJCZYŹNIE TWOJEJ W  MOIM KRÓLESTWIE I NIE TYLKO; WE FRANCJI,  ITALII TEŻ I WSZYSTKICH KRAJACH OŚCIENNYCH PRZYLEGAJĄCYCH DO WASZYCH GRANIC.

 MM od Apokalipsy spisz to święte pouczenie Moje tak jak usłyszałaś. Potwierdzenie po przyjęciu  EUCHARYSTII OFIARY MSZY ŚWIĘTEJ: PSALM 3 WERSET 6, zapisz: "Kładę się, zasypiam i znowu się budzę, bo Pan mnie podtrzymuje”. Temat: „Modlitwa prześladowanego”.

 Tak dziecko moje Królestwo Moje w twojej ojczyźnie jest bardzo prześladowane, dlatego potrzeba takich serc ofiarnych do modlitwy w obronie wiary tradycji kościoła, ewangelii, by siać miłość i dać nadzieję dla innych nieroztropnych i nierozsądnych dzieci moich. Tak, zebrałam  was Moi  wybrani  Apostołowie miłości, zaprosiłam po imieniu każdego z was bracia i siostry, bo wy jesteście tymi iskrami, by zapalać innych do miłości Boga i bliźniego.

Przyprowadzili was Aniołowie, bo w tej kaplicy jestem szczególnie obecna jako KRÓLOWA ANIELSKA - 02.O8 MOJE ŚWIĘTO. Jednocześnie jestem tu z tym darem, który wyprosił Święty Franciszek z Asyżu, przebaczenia kar i win. Nie wszyscy o tym pamiętają, nawet kapłani, a winni przypominać i przygotować dusze do sakramentu pokuty, bo nie wiadomo co przyniesie następny rok i kto go dożyje!

 To jest wielki znak zapytania i tylko OPATRZNOŚĆ BOŻA -SAM BÓG OJCIEC zna czas i godzinę waszego zejścia i oby można powiedzieć o każdej duszy: „Zasnął w Panu”-„Zasnęła w Panu”. Święty Franciszek większość z was tu zebranych na modlitwie zwerbował do FZŚ, więc trzeba tą regułę zachować, która daje furtkę do nieba. I za to trzeba dziękować, bardzo dziękować.

 Wy macie żyć dla BOGA z Bogiem, a nie dla świata i miejscowych na tą drogę zaprosić. I cieszę się, że was tu zgromadziła ta miłość do BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO. Barbaro i Anno- zabrakło was, a jednak zaproszone  byłyście.!!! Pozdrawiam Moją córę wybraną Sabinę, która czuwała nad całością, błogosławię i przytulam do Mojego Macierzyńskiego  Serca. Bóg zapłać za poczęstunek MM i wszystkim, którzy swój dar przynieśli – JS za  modlitwę w ciszy serca, co daje wielkie ukojenie dla innych w rodzinie. Pozdrawiam JA MATA BOLESNA Z LA SALETTE ludność miejscową-  można rzec te rodzynki. Tyle proszę o modlitwę kół różańcowych raz w miesiącu, pytam jakie róże Mi dacie w prezencie? Moja Matczyna prośba o godzinną Adorację Najświętszego Sakramentu jak w Ogrójcu, a jednak zamknięte są wasze serca, jak również małe zaangażowanie kapłanów - trzeba chcieć oddać CHWAŁĘ BOGU W TRÓJCY JEDYNEMU POPRZEZ MOJE NIEPOKALANE BOLESNE SERCE I PRZECZYSTE SERCE ŚWIĘTEGO JÓZEFA. Czekam na poprawę, ale czasu już jest bardzo mało.

Przypominam, że Sąd Mały Ducha Świętego już we drzwiach. W jakim stanie dusze wasze się obudzą? Przykro by było znaleźć  się w jeziorze siarki i usłyszeć słowo Mojego Syna Jezusa Chrystusa: "Nie znam was, idźcie precz w ogień przeklęty".

 Napisz Mario Michalino, że spisujesz to "Słowo Boże" na polecenie MOJE - KRÓLOWEJ BOLESNEJ PANI Z LA SALETTE MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO. I nie są to słowa twoje, ty tylko jesteś narzędziem. I bardzo dziękuję ci córko moja umiłowana za tą wolę chcieć wynagradzać za innych, by ratować dusze zgubione. Tak też pozwolił Mój Syn i byłe duszy czyśćcowe, by się wykupić, o które prosiłaś, znasz po imieniu np. sąsiadka, która odprawiała Moje Nabożeństwo Majowe itp. Napisz córko moja, że ze względu na twoją wiarę Bóg Ojciec udzielił tej łaski wykupienia dusz.

 Wsłuchiwałam się w wasze modlitwy, uwielbienia, dziękczynienia i prośby, które wypełnią się w stosownym czasie. Należy dzieci moje zaufać. Cierpienia wasze są Mi bardzo potrzebne, by ratować inne dusze zagubione, za które nikt się nie modli.

 OJCZYZNA WASZA POD KRZYŻEM z inicjatywy zaangażowanych świeckich z pomocą biskupów choć nie wszystkich- wyprosiła wiele, bo Moje dzieci wybrane błagały mocą różańca świętego. Bóg zapłać wszystkim kapłanom, biskupom, którzy na terenie swoich diecezji odprawili Ofiarę Mszy Świętej, Drogę Krzyżową i inne stosowne modlitwy. Bóg zapłać tobie córo Moja umiłowana/ S.W./ za twoje działanie u stóp Moich Królowej Świętego Szkaplerza na Drodze Krzyżowej Mojego Syna. Wam córy i synowie dziękuję Ja Matka Jezusa Chrystusa i mówię kocham was, kocham was, kocham was jak Syna Mojego Jezusa, gdy wypełniacie JEGO ŚWIĘTĄ WOLĘ i słuchacie natchnień Ducha Świętego.

Napisz dziecko Moje MM od Apokalipsy - MOJE dziękczynienie dla tego księdza kanonika z Tomaszowskiego Sanktuarium; Błogosławię, umacniam, przytulam do Mojego Macierzyńskiego Serca JA MATKA KAPŁANÓW. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie: Psalm 3 werset 9, zapisz: „Od Pana pochodzi zbawienie, błogosławieństwo Moje nad narodem Twoim."

 BÓG ZAPŁAĆ za Grupę Hrubieszowską z liderką J.B. za Lucynkę, Danutę, Babcię    / Adoracje w parafii zorganizować w miesiącu różańcowym/,  Teresę z Pawłówki/ tam św. Maksymilian zaprasza,  zorganizować modlitwę różańcową za pozwoleniem ks. Proboszcza - na pewno nie  odmówi Mojej Matczynej prośbie- Jerycho też mile widziane. Bóg zapłać za grupę z Zamościa, ufajcie a prośby wasze zostaną spełnione. Znam was i miła jest MI wasza chęć trwania u stóp Mojego Syna Żywego  obecnego w Eucharystycznym Chlebie, a św.Józef Mój Oblubienic niech wam przychyli nieba. Moje wybrane córy z Tomaszowa Lub. jestem dumna z was.

 Tak trzeba stanąć na wysokości zadania, które wam dane na te czasy, trudne czasy prześladowań w Ojczyźnie Waszej szczególnie kapłanów i ich ogarniać modlitwą i postem wspierać. Pozdrawiam śpiewających, czynicie to sercem, ufajcie a spełnią się słowa powiedziane przez Mojego Syna Jezusa Chrystusa Króla – ufam Króla Polski:"Moje brzemię jest słodkie, a Mój Krzyż lekki", jak złączony  z NIM JEZUS, który za was oddał życie na krzyżu. Gospodarzom tego świętego miejsca Mojej obecności, szczególnie w tym znaku  figury Matki Bożej Bolesnej w dniu Mojego święta obficie błogosławię . W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

 Tak jak mówiłam porozbijam te kamienie wyhodowane w waszych sercach, tym młotkiem zawieszonym na Moich Piersiach, bo na nowo krzyżujecie Mojego Syna, Dekalogu nie zachowujecie. Tymi obcęgami poprzecinam waszą pychę uczniowie Jezusa w kapłaństwie, a mocą tego łańcucha zwiążę wszelkie zło panujące w Polsce, Francji, Italii te grzechy Sodomy i Gomory, która śmie paradować się kolorami tęczy. To jest profanacja świętości.

Bóg Ojciec zawarł Przymierze łukiem tęczy promieniującej na niebie ze swoim ludem, błogosławił obficie potomstwo Abrahama, Izaka, Jakuba, Józefa, Mojżesza, oraz pragnie tą Aleancę powtórzyć na nowo - zawrzeć przymierze z POLSKĄ wybraną na te czasy, NOWE JERUZALEM. Na wzór św. Jana Pawła II należy to uczynić EXL w EP. w czasie Intronizacji Mojego Syna Jezusa Chrystusa Boga Żywego Jednorodzonego na Króla Polski, by nastała jedna owczarnia i jeden pasterz – Nowa era pokoju.

Lecz nie wszystkim będzie dane tego doczekać, bo szybko nastąpi „Sąd Mały Ducha Świętego” i zdziesiątkuje wasze szeregi arcybiskupi, biskupi, kapłani, bo więcej dbacie o życie doczesne niż wieczne. Zastanówcie się, to jest Moje przesłanie do was uczeni w piśmie/ faryzeusze/, jak również do ludu mojego. Ogłoście to całemu światu. Tak mówiłam do dzieci w La Salette i to powtarzam do was: Nawróćcie się, nawróćcie się, nawróćcie się.  Jeszcze czekam, ale ramię Mojego Syna jest ciężkie, powstrzymać już nie mogę sprawiedliwej Ręki BOGA OJCA PRZEDWIECZNEGO, czas się wypełnia, czas już jest.

Módlcie się, przygotujcie się przez sakrament pokuty z życia całego, obyście zdążyli dać zadość uczynienie, błagam, daję wiele znaków. I tu też będzie dany znak, krzyż MOJEGO SYNA ZAŚWIECI - ale może  być już za późno na pokutę, teraz jest ten najszybszy czas.

Odwagi Synowi Moje w kapłaństwie, EXL - arcybiskupi, biskupi. Przygotować lud mój to jest polecenie brewe, przekazać do ks. biskupa M.R. niech powiadomi swoich kapłanów, za których jest odpowiedzialny, wysłać do miejscowego ks. proboszcza parafii G. Opublikować na stronie internetowej DM św. JPII. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

 MM od Apokalipsy złóż dziękczynienie. Spisujesz to Słowo Bożego pouczenia z woli Królowej Bolesnej z Lichenia, Zwycięskiej z Jasnej Góry, Pani z La Salette Płaczącej i w twojej Ojczyźnie krwawymi łzami z Oławy- też Królowa Pokoju- Wszechpośredniczka.

PYTAM, GDZIE SĄ DOKUMENTY TEGO BADANIA? Niech Kuria biskupia to zdementuje, publicznie ogłosi. Tyle cudów Bożej Miłości eucharystycznej-przemian świętych Hostii, gdzie Mój Syn dał znaki na tej polskiej ziemi: SOKÓŁKA, LEGNICA, zapomniany cud eucharystyczny w Oławie. Do tego też wrócić trzeba, uporządkować sprawy rehabilitacji śp. Kazimierza Domańskiego i jego rodzinę przeprosić publicznie jak było powiedziane w "Słowie Bożym w dniu 08.09.2019r. /AMM- cz.VI/ i wołać miłosierdzia stając pod krzyżem, na którym zawisło "ZBAWIENIE ŚWIATA".

 To trzeba sobie wziąć do serca, patrzeć w niebo, bo już wkrótce będzie wiele znaków Bożego oczyszczenia, które trwa. Tak, pożoga i trwoga dotyka was na żywo, otwórzcie oczy ducha i serca.

 Wy na obczyźnie wracajcie do kraju, to będzie jedyne bezpieczne miejsce dla Polaków. Bo ich wybrał Bóg Ojciec Przedwieczny, dlatego tak wielkie są te manifestacje złego, wścieka się atakuje nieustannie przez sabotaż wód ściekowych w Warszawie, szkoły loby i wszelkie przejawy kłamstwa w mediach najemników. Teraz szczególnie spotęguje swoje siły przed wyborami w POLSCE.

Należy dobrze rozeznać kandydatów do parlamentu i senatu, żądać pełnych życiorysów, które winne być ujawnione, aż co najmniej do trzeciego pokolenia, by to znów nie był rząd w myśl tej m a k s i m y  „Wasze ulice, nasze kamienice”.

Wielka jest walka teraz, by wyprosić i wybrać wg woli Bożej.  Trzeba modlitwy, postu, rozeznania, wtedy usłyszycie co wam podpowie Duch Święty, Anioł Stróż Polski- AVE, lub Anioł Stróż osobisty, ale trzeba prosić. Zaangażować się duchowo i publicznie działać na chwałę  Boga w Trójcy Jedynego.

Matko, a co z Konfederacją? Tu jest wielki znak zapytania, rozsądźcie w sercu, bo dojdzie w POLSCE do rozlewu krwi, burza będzie wielka, oby nie doszło do wielkich rozruchów z użyciem obcego wojska. Prawda zawsze wyjdzie na jaw i zwycięży, bo PRAWDĄ JEST MÓJ SYN JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI, a było powiedziane przez wielu proroków między innymi  Cypriana Polaka też:

Jak Mój Syn Jezus Chrystus Syn Boga Żywego, nie dostanie można rzec tej nominacji „Król Polski” wg życzenia, to sami się nie obronicie!

ZŁO wykorzysta ten moment - czas przed wyborami i po /wyborach/, by was rozszarpać, posegregować Kościół na „nie”. Masoni nad tym pracują jak was ujarzmić na nowo, by lud Mój wzrastał, szczególnie młodzież, dzieci bez BOGA OJCA, SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO.

To jest wielka gra nienawiści i zła, przeciw miłości BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO. Trzeba wielkiego zaangażowania EXL Kościoła Katolickiego, Apostolskiego w Polsce; modlitwy i pokuty, a nie przebierańców współpracujących z wrogiem – pachołków Antychrysta.

Tak macie wolną wolę EXL i lud mój.  BÓG wypluje was ze Swoich Wnętrzności i wzbudzi sobie z „tych kamieni” jak było powiedziane- Nowy lud kochający Boga w Trójcy Jedynego, który zawrze przymierze miłości na nowo. Bóg będzie ich Ojcem, Mój Syn Panem- Królem wszystkich narodów dwunastu pokoleń, gdzie Duch Święty będzie uznany, słuchany. I będą wykonywane zadania na miarę czasów za Moim pośrednictwem Matki Kościoła w Polsce, nie mówiąc już o świecie, Nowe Jeruzalem reszta Kościoła.

Tak, Mario Michalino od Apokalipsy - kula ziemska pęknie, tą wizję widziałaś podczas czwartej pielgrzymki do ziemi świętej-opis dołączyć: ------->[Jerozolima Terra Santa 26V2012r.

Wizja: Byłam budzona na modlitwę w nocy, każda modlitwa dyktowana, przepraszałam za moje lenistwo również duchowe. Rozumię - uczyniłaś to w kaplicy - wybłagałaś wiele, wiele, widoczne  to będzie w niebie.

Widzę pękającąÂ  ziemię na pół, wszystko spada, stacza się. Czyżby nic nie pozostało? Nie zostanie tu kamień na kamieniu.

Modlę się: Boże miej litość nad nami, proszę błagam - taka piękna ziemi, po której sam Pan Jezus chodził w ludzkim ciele wziętym z Maryi Dziewicy z woli i potęgi Boga Ojca          Wszechmogącego mocą Ducha Świętego uczynionego / Orędzia –Alicja M.M. cz. IV/ Krwawy bicz-2.II. 2019r./

I tak się stanie, bo nie można dłużej czekać. Ta wasza opieszałość w działaniu na rzecz BOGA i człowieka w miłości już skończyła się. A MIŁOŚĆ I MIŁOSIERDZIE BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO, to błogosławieństwo na Moją prośbę Matki Kościoła Świętego jeszcze daje Bóg w Trójcy Jedyny, w imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie „Słowa Bożego”, Apokalipsa rozdział 13, werset 2. Temat: „Smok przekazuje władzę Bestii". „Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, łapy jej jakoby niedźwiedzia, paszcza jej - jakoby paszcza lwa. A smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę”.

A to dziecko moje nawiązuje do Watykanu, Antychryst ten tron przyjmuje, a kościół pójdzie za nim - ten fałszywy, wy więc zejdziecie do katakumb, podziemia, gdzie prawdziwa Msza Święta wg reguły MOJEGO SYNA PODANEJ PODCZAS OSTATNIEJ WIECZERZY, BĘDZIE SPRAWOWANA I PRZETRWA W MAŁYCH GRUPKACH, WYBRANYCH KAPŁANACH, KTÓRZY POTAJEMNIE EUCHARYSTIĘ BĘDĄ PONAWIAĆ W DM św. JPII I INNYCH ŚWIĘTYCH. To już się zbliża ten czas prześladowań ucisku moich dzieci.

Ale ufajcie wybrane dzieci moje, wam jest dane wytrwać i święci Aniołowie Moi będą mieć nad wami pieczę, poślę Mojego Anioła Pokoju, który jest  Miłością i będzie wam przewodził, gdy antychryst się objawi.

Wilków przebranych w owcze skóry poznacie po pieczęci czarnego krzyża na czołach opieczętowanych demonów w ludzkiej skórze po znaku bestii.

Wybranych moich po "Pieczęci Boga Żywego"-  znak rozpoznawczy Biała Hostia na czole i Mój Święty Różaniec na szyi, znak Krzyża Świętego na  piersiach i jeszcze Moja sukienka tj. szkaplerz święty. 

Trwajcie w pokoju, tak uzbrojeni  z łaski Bożej niczego wam nie zbraknie, ufajcie dzieci Moje, czas się zbliża WIELKIEGO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO PRZEZ TĄ INTERWENCJĘ PRZEŚWIETLENIA SUMIEŃ.

Będzie podział wielki, kto przeznaczony i zapisany w księdze życia ten przetrwa, a kto dany na męczeństwo, na przelanie krwi w obronie wiary katolicko - chrześcijańskiej,  to tak się stanie, a wszystko w miłości Bożej zanurzone jest.

Mario Michalino od Apokalipsy trwaj w  pokoju. Nie są to słowa twoje, ale mocą Ducha Świętego. Powtarzam, mówi  KRÓLOWA BOLESNA POLSKI  Z LICHENIA, przypominam: Zwołać to konklawe, czas nagli EXL. To jest pilne, już, już, już.

Napisz: Błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży-Odkupiciel, Duch Święty Ożywiciel. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie. I tak się stanie.

MM OD APOKALIPSY - uniżona sługo NMP Królowej Polski, Pani z La Salette- płacząca nad zagubionym światem, tj. jego dziećmi, złóż dziękczynienie- Koronka do Siedmiu boleści 3x ze św. JPII, bo wyprosił cały Dwór Niebieski w sprawie tego czuwania modlitewno- różańcowego i teraz dziękuje ze wszystkimi świętymi. I tak się staje.

A PRZYJDZIE CZAS, ŻE DO MACIERZY DOŁĄCZY LWÓW I WILNO. Granice będą jak dawniej, bo taka jest wola Boga Ojca Przedwiecznego, który jest, był i będzie. Po trzykroć Święta Wola się wypełni. To podpowiada Anioł Ave Stróż Polski. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen.

Zapisz werset 16 z Apokalipsy, rozdział 22 :”Ja Jezus posyłam swojego anioła, by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy Kościołów, Jam jest Odrośl i Potomstwo Dawida, Gwiazda świecąca poranna.”

Spisane dnia 15.IX.2019r. w godzinie Apelu, wg polecenia Jasnogórskiej Hetmanki Narodu Polskiego.

-------------------

P.S. /8IX2019 „AMM, używaj teraz słowa: Maria Michalina od Apokalipsy”/.


Słowo Boże do (Alicji) Marii Michaliny od Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”
22-26 IX2019r.
+++ Od godz. 3.00 do 10.00 przez dwa dni burza.  Na modlitwie Słowo Boże: "Smok przekazuje władzę bestii.. Wśród niepojętej potęgi, Bóg w Trójcy Jedyny wstrząśnie posady ziemi”.

/Na modlitwie koronki do Bożego Miłosierdzia nieustanne grzmoty i błyskawice chodzące po niebie, wichura, deszcz. Modlę się więc nieustannie za przyczyną św. Faustyny, by tu gdzie teraz jestem  - ITALIA, ta burza nie zrobiła szkody. Staram się jeszcze odmówić Koronkę do Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Dziewicy, ale zmęczenie bierze górę. Wizja ranna: Widzę napis: „BÓG BOGATY W MIŁOSIERDZIE”. Tak i daj to świadectwo Mario Michalino od Apokalipsy. Zapisz też Słowa jakie usłyszałaś od PANA JEZUSA po przyjęciu EUCHARYSTII I POTWIERDZENIE. Tak, św.Jan Apostoł chce do ciebie mówić, TŁUMACZĄC APOKALIPSĘ. I niech się tak stanie, bo w tym jest wola Boża.

Pouczenie ANIOŁA STRÓŻA POLSKI AVE

Należy codziennie czytać rozważając jeden rozdział Apokalipsy, a komentarz da św. Jan Apostoł Ewangelista. Byłaś na wyspie Patmos, pielgrzymując śladami św. Pawła Apostoła do Grecji. Dotknęłaś na żywo tych kamieni Groty gdzie Ja św. Jan najmłodszy z Apostołów skazany za wiarę w Chrystusa Mojego Mistrza i twoim jest mistrzem i chce bym cię pouczył. Zostałem więźniem z miłości. W tej grocie teraz kaplica, wiele łask BÓG przygotował dla tych, którzy GO miłują, ty jesteś jedną z nich, wybrana, więc nie lękaj się przyjąć słów pouczenia danych mocą Ducha Świętego na rozkaz CHRYSTUSA KRÓL WSZECHŚWIATA I KRÓLA POLSKI, który na ten czas wypełniania się Apokalipsy błogosławi w imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie Słowa Bożego. Psalm 30, werset 6:  "Gniew Jego* bowiem trwa tyko przez chwilę, a Jego łaskawość- przez  całe życie. Płacz nadchodzi z wieczora a rankiem okrzyki radości'.  

Św. Jan Apostoł Ewangelista: I rozdział/ Apokalipsy/ - Listy " Do siedmiu Kościołów, które są w Azji" dotyczą szczególnie krajów, teraz tych  biskupów, którzy wezmą udział w tych manipulacjach, by rozbić odwieczny zamysł Boga w Trójcy Jedynego - Jego nauczanie co do wierności praw szczególnie dotyczących kapłanów namaszczonych mocą Ducha Świętego, celibat jako ślub czystości na wzór Jezusa Chrystusa Oblubieńca kościoła.

I to nie może być naruszone. Żadnego wybierania mężów żonatych i kobiet na kapłanów i kapłanki do sprawowania Eucharystii, bo to będzie profanacja sacrum, nie mówiąc już o szafarzach i szafarkach roznoszących Komunię świętą, bo to daje przekleństwo na rodziny, kościół, państwo. Wara od tych zamiarów.   Tylko osoby konsekrowane są powołane do tej dystrybucji Hostii świętych, gdzie w każdej cząstce konsekrowanego chleba jest obecny Chrystus Syn Boga Żywego i przyjmowanie do ust i na kolanach. Jeżeli prawa Boże, zarządzenia dane od wieków nie zostaną zachowane, to Bóg w Trójcy Jedyny wstrząśnie posady ziemi, a was biskupi, którzy winniście być tymi świecznikami, w których mieszka Duch Święty - na wasze życzenie unicestwi duch pogaństwa, gdy wprowadzicie rytuały szamańskie, wierzenia nie zgodne z tradycją Kościoła katolickiego, chrześcijańskiego, apostolskiego.

To mówi mocą Ducha Świętego św. Jan Apostoł - umiłowany uczeń Jezusa Chrystusa, świadek we wierze apostolskiej, chrześcijańskiej, katolickiej.  Instrumentum laboris - to jest złe tłumaczenie, zrobione i opracowane wg masońskich zasad. Potwierdzenie: Ostatni werset zapisz: "Kto ma uszy niech posłyszy co mówi Duch do kościołów”.

II- rozdział/Apokalipsy/  dotyczy  autentycznie DNIA GNIEWU  BOŻEGO.   Siedem pieczęci - obrazuje Zasiadającego na tronie otoczonego tęczą szmaragdową/ ty duszo szmaragdowa pisz/, a dwudziestu czterech  starców dokoła obleczonych w białe szaty, a na głowach złote wieńce, a z tronu wychodzą błyskawice i głosy i gromy. To widziałaś w wizji jak Bóg po raz pierwszy oddzielił twoją duszę od ciała i usłyszałaś głos, by wynagradzać za grzechy swoje, za rodziny szczególnie za grzechy Sodomy i Gomory, co teraz jest szczególnie widoczne w twoim kraju, Królestwie Hetmanki Narodu Polskiego.                     

+++ dnia 24/25 IX 2019r. -/Wigilia urodzin MM od Apokalipsy/.  Z woli Bożej Ja Maryja Królowa serca twojego błogosławię w Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.  I pozdrawiam córko Moja MM od Apokalipsy mówiąc: Jak Mnie Mój Syn Jezus Chrystus Król Wszechświata - ufaj Król Polski, z krzyża oddał w opiekę najwierniejszemu z Apostołów św. Janowi, tak Ja, Matka Twoja daję więc cię pod Jego opiekę do pomocy, daję to co najcenniejsze. Słuchaj Jego pouczeń, spisuj i przekazuj innym dzieciom Moim w tym czasie schizmy kościoła, która już jest przygotowana i dokument końcowy szybko zostanie ogłoszony,  tak - „Czarny Synod Amazoński”.  Bóg Mój Syn daje ostatnie ostrzeżenie na Moją prośbę Matki Kościoła w Polsce -Moim królestwie.

Św. Jan Apostoł Ewangelista/c.d./

Drugi rozdział /Apokalipsy/ bardzo dobrze obrazuje ks. Adam Lenik. /Apel ks. Lenika popierający wezwanie kard. L. Burke i bp A.Schneidera- twórców dokumentu „O krucjacie postu i modlitwy”, aby „błąd i herezja nie wypaczyły Specjalnego Zgromadzenia Synodu biskupów dla Regionu Panamazońskiego”/X2019/ Źródło: www.W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej/. Ks. A.Lenik proponuje Akcję „Przy Skale- Piotrze”, jako kontynuację  Akcji „Polska pod krzyżem”: „Z tym Apelem zwracam się do moich współbraci kapłanów, aby do dnia 26.10.br. włączyli do Modlitwy Powszechnej każdej Mszy Świętej końcowy fragment w/w. Wezwania:  Niech Bóg, za wstawiennictwem świętych, których dały Kościołowi rdzenne ludy Ameryki, m. in. św. Juana Diego i św. Kateri Tekakwikwa, a w szczególności za wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy Maryi, Królowej Różańca Swiętego, pozwoli, aby członkowie nadchodzącego Specjalnego Zgromadzenia Biskupów dla Regionu Panamazońskiego oraz Ojciec Święty zostali zachowani od niebezpieczeństwa zaaprobowania błędów i niejasności doktrynalnych oraz podważania apostolskiej  zasady celibatu kapłańskiego”.  Kraków- Podstolice 14.10.2019r./

/Św. Jan Apostoł c.d./: Ta Akcja Modlitewna /„Przy Skale- Piotrze”/ma być na skalę „Polska pod Krzyżem’, „Różaniec do Granic” i teraz, w Imię Boga w Trójcy Jedynego.

Św. Jan Apostoł :
Żądam modlitwy do obwołania Chrystusa Króla Wszechświata na Króla POLSKI w Wolnej Elekcji na błoniach Krakowa.
Mobilizacja powszechna Narodu Polskiego, wszystkich Grup Intronizacyjnych z ks. dr hab. Piotrem Natankiem,  Arcybiskupów, Biskupów, w wolnej woli Episkopat z łaski Bożej z abp M.J. na czele, jednym słowem „pospolite ruszenie”.

I obyście zdążyli w dniu święta  Syna Bożego dać koronę i berło z Rządem jak będzie, oraz Zawierzyć się Trójcy Świętej. Dokonać czym Polska jest i posiada: Lud Mój, kapłanów, którzy się ostaną. Wykonać.

Niech pomocą wam będą te osoby świeckie co organizowały w/w Akcje, a więc p. Maciej Bodasiński i ta cała Armia wybranych na te czasy wraz z błogosławieństwem św. Jana Apostoła, św. JPII – patrona DM i wszystkich świętych i błogosławionych tej polskiej ziemi za przyczyną Królowej Hetmanki Polskiego Narodu, błogosławi Bóg w Trójcy Jedyny, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.  Amen. Amen.

Powiadomić z rozkazu Królowej w/w przedstawicieli Polski- Ojczyzny twojej.
MM od Apokalipsy napisz: Ty jesteś tylko narzędziem - mocą Ducha Świętego dane "Słowo pouczenia". I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen. Tak się stanie, bo taka jest wola święta Boga Ojca Przedwiecznego.

Mówi teraz Anioł Stróż Ave Polski- Nowe Jeruzalem- Polska

Era pokoju będzie, gdy te zadania zostaną wykonane. Wykonać trzeba. Potwierdzenie: Księga Ezechiela, rozdz.2, temat: „Zagłada ludu i króla”, werset 1 do 2 /całość zgłębić/. „Pan skierował do mnie te słowa: Synu człowieczy, mieszkasz wśród ludu* opornego, który ma oczy na to by widzieć, a nie widzi, i ma uszy na to by słyszeć a nie słyszy, ponieważ jest ludem opornym. Synu człowieczy, przygotuj sobie rzeczy na drogę zesłania* za dnia i na ich oczach wyjdź z miejsca tego pobytu na inne miejsce. Może to zrozumieją, chociaż to lud zbuntowany. "

+++ Dnia 26/27.09.2019r. Św.Jan Apostoł: Wy jesteście w trzeciej trąbie. "I ujrzałem jednego orła lecącego przez środek nieba, mówiącego donośnym głosem: Dotyczy tej asteroidy , która spadnie na Amerykę Środkową, zahaczy południowąÂ  część wybrzeża a ludność zginie. Tak, to mówi św. Jan od Apokalipsy.

Błogosławię mocą Ducha Świętego, Pan z Tobą MM od Apokalipsy. Czemu jesteś tak toporna w spisywaniu tego pouczenia świętego, danego z woli Boga w Trójcy Jedynego. Otwórz serce i ducha, bo nie  są to słowa twoje ale Ja Jan święty Apostoł mówię. Wiem, nie czujesz się godna w swojej maleńkości, ja też czułem się najmniejszy, najmłodszy, ale Pan mnie wybrał, ciebie też. Napisz: Gniew Boga Ojca Przedwiecznego jest bardzo duży. To lekceważenie praw Dekalogu przybrało na sile, waga bilansuje na „nie”. Można rzec, nie ma ratunku dla tych dzieci, które  wybrały zło i samego Lucyfera za ojca, który działa w pełni i jak było powiedziane: zasiądzie szybko na tronie w świątyni pańskiej, a wtedy wojna III światowa zniszczy można rzec wszystko, całe wybrzeże Ameryki, bo przyłożyła RĘKI by wejść w środek konfliktów wojennych, sama zbrojąc się i wydając  rozkazy w porozumieniu z Izraelem. Ten konflikt nasili sie na IRAN rzekomo w obronie, a wtedy ruszą inne mocarstwa, które są złączone: Rosja, potajemnie Niemcy,  zakotłują się Chiny, Japonia, Indonezja itd...... Wasz kraj Królowej Polski, było wolą Bożą by was obronić, ale nie wypełniacie natchnień Ducha Świętego wy EXL w Episkopacie Polskim. 

Jak w wtedy w Sanchedrynie nie chcieli Jezusa Chrystusa Króla Syna Boga Żywego, którego Piłat ogłosił, a wybrali Cezara, tak i teraz wy Polacy, wasz Rząd, władze Kościoła nie chcą BOGA KRÓLEM POLSKI OGŁOSIĆ, a za tym, by poszły inne narody ościenne  w myśl objawień S. B. Rozalii  Celakównej.

Jednak służba dla dwóch panów w Polskim Rządzie i Polskim Episkopacie jest determinacją. Jak za czasów Mojej służby jest im na rękę wszystko na „nie” dla Mistrza, Nauczyciela, bo do ręki wzięli mamonę i z tego nie potrafią się uwolnić. Masoneria swoje macki zarzuciła i trzyma w szachu zarówno Rząd jak i Episkopat.

Rząd PIS teraz przed wyborami mógłby zadziałać wspólnie z EP, ale jedni jak i drudzy są na usługach Antychrysta,  który już jest i obejmuje władzę. 

MM od Apokalipsy będąca teraz we Włoszech- dziecko NMP Królowej, jak dziś usłyszałaś  informację; biskup RZYMU Bergolio oficjalnie po konsultacji z medykami lekarzami potwierdził wolne prawo do eutanazji. Wszystkie działania jego są kontrą BOGA NAJWYŻSZEGO.

Wasz PIS przez ten czas swojej kadencji nie podpisał tej ustawy przeciw aborcji, nie wypowiedział się też co do oficjalnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Teraz jedynie ta Konfederacja wpisała do swojego programu te dwa aspekty, a co mówi na obczyźnie ten Premier III RP? Czy dać wiarę- tu jest za małe poparcie. Wy Polacy bazujecie niby na prawie, ale jak robicie te przekręty, to tu nic nie jest pewnego.

Jedyna droga jaka pozostała to zwrócić się do Chrystusa Króla i w Wolnej Elekcji ogłosić GO KRÓLEM POLSKI -LUDU MARYI KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ. To uczynić trzeba, ale trzeba przywódców katolickich mądrych mądrością Boga Wszechmogącego, berło i korona dana w wielkim zaufaniu. To was i wasz kraj obroni od tego plugastwa LOBBY, UPOZATORÓW  RZĄDZĄCYCH  NIE POLSKIEGO POCHODZENIA I EPISKOPATU ŻYDOWSKIEGO.

MM od Apokalipsy, napisz, że nie są to twoje słowa, ale mocą Ducha Świętego mówi św. Jan Apostoł od Apokalipsy, najwierniejszy uczeń Pana Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata i opiekun Matki JEGO Umiłowanej Królowej Waszego Narodu. Błogosławię: W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Ogłosić to swojemu ludowi w Królestwie Hetmanki Narodu Polskiego. Amen. Amen. Amen. Bóg zapłać św. Janie Apostole. Jak mam podziękować? Dokończ tą modlitwę 100x Ojcze Nasz przepraszając za nie zachowanie Dekalogu błagając razem ze Mną - Jezusa i Maryję.

Spisany po Mszy Świętej godz. 21.00 APEL Jasnogórskiej Pani , 21.30- czytanie Objawień św. Jana , 22.00 do 23.30 pisanie św. pouczenia. Potwierdzenie: Księga Izajasza, 2 werset * Stanie się to na końcu czasów,  że góra świątyni Pańskiej stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną. Rozważyć do wersetu 5. Temat: Trwały pokój mesjański *

 


Słowo Boże do (Alicji) Marii Michaliny od Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”

                                                            14/15 października 2019r.

 /Orędzie od św. Franciszka/

+++ W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.  Święty Franciszku z łaski Bożej powiedz co ja mam pisać ?

Napisz: Pokój i dobro.  Niech wam błogosławi Bóg w Trójcy Jedyny, niech wam okaże oblicze swoje i niech zmiłuje się nad wami dzieci Maryi Serafickiej Hetmanki Narodu Polskiego. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Posłałem ci wiadomość; gołąbka białego na rannej modlitwie w dniu 04.10.2019r. To znaczy, że chcę z tobą rozmawiać. Potem w czasie Ofiary  Mszy Świętej w Asyżu, gdzie łączyłaś się duchowo, w momencie OFIAROWANIA powiedziałem: Ponów to ofiarowanie jak wtedy, gdy byłaś osobiście. Zapytałem, czy chcesz się ofiarować za Italię też tak jak za Polskę? I zażądałem - połóż się krzyżem w czasie Konsekracji Chleba i Wina, tak i teraz w wolnej woli to uczyń. I niech się tak stanie. A wcześniej podpowiedź: Zapal świecę w wigilii Mojego Święta, podczas uroczystych nieszporów, też trwając w łączności duchowej przez TV i radio św. Ojca PIO. Tak, córko Moja franciszkanko pomału wypełniasz wolę Bożą w Zakonie Franciszkanów Świeckich będąc. 

Napisz: Ta ceremonia na ogrodach watykańskich niby zawierzenie Mnie patronatu nad tym Synodem Amazońskim w jedności z szamanami indyjskimi, to jest zwykła ukartowana droga przez masonów, którą Syn Boga w Trójcy Jedynego nie popiera i Ja Święty Franciszek opiekę nad tym nie przejmuję, nie popiera tego niebo całe. Trzeba się przeciwstawić tym demonicznym staraniom, pląsom szamańskim, by nie zostawili wam ducha pogaństwa, a wszystko przez masonów odwiecznych wrogów kościoła świętego, którzy od wewnątrz niszczą ustalone plany Boga w Trójcy Jedynego. Łączenie religii, to jest sekt szatańskich z Ofiarą Syna Człowieczego - JEGO MĘKĄ, to nie ma nic wspólnego, to jest profanacja świętych rzeczy, to jest Misterium Męki Pańskiej. To rzekomy papież winien się modlić nad nimi i błogosławić, a nie oglądać te tańce i słuchać modlitwy rzekomo, by uratować " Matkę Ziemię ".  Więc nadano temu taki ton, by sens wiary katolickiej umniejszyć, wyrugować z kościołów jeszcze chrześcijańskich. A gdzie tu jest Pan Jezus, Żywy Bóg, gdzie Duch Święty Ożywiciel? Na to wszystko, na taką obrazę MAJESTATU BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO - NIE POZWOLI OJCIEC PRZEDWIECZNY. To jest parodia w biały dzień i na oczach całego kościoła i jeszcze aplauzu mu dodają już nie BOGA synowie - tylko na zewnątrz w kardynalskich szatach, bo wewnątrz to jest w sercu mają węża, którego karmią od wieków, adorują opasani nie cnotami kardynalskimi, czego symbolem jest "PAS". A rozwiązłość im na rękę, popierają te sekty LOBBY, celibat im ciąży. Bóg Ojciec szybko rozbije to stado, które sobie ustala sam rzekomy papież. Pochlebcy Jego nie dają Mu dobrych, Bożych rad, ale przeciwnie. Chcą i przygotowują się do wyniesienia na tron PIOTROWY ANTYCHRYSTA. Tam na Watykanie jest terror, działają demony, jest mała garstka sług JEZUSA, która milczy, a winna się oficjalnie przeciwstawić. Ja Święty Franciszek z woli Boga Ojca - patriarcha ubogich w duchu do których należy Królestwo Boże, oficjalnie ogłaszam - VETO- niech nie posługują się moim imieniem. Co to za święty, który daje dostęp do ducha pogaństwa, który już wkrótce obejmie rządy. Jeżeli teraz ci, którzy to rozumiej, ale nie chcą działać, leniwi są- niech manifestacyjnie wyjdą w procesji przeciw demonom, by ich zły duch w pełni nie opanował. Pokuty, pokuty, pokuty hierarchowie na Watykanie i w każdym kraju i w twojej Ojczyźnie też. Są arcybiskupi, biskupi, kapłani, którzy sprzyjają tym ruchom demonicznym. Prawie cała hierarchia kościelna wzięta w jasyr. Antychryst nadchodzi, robią mu miejsce.

MM córko moja z FZŚ, trzeba postu, modlitwy uniżenia, wolnej woli by ocalić jednostki, które same nie dadzą rady. To jest agonia kościoła katolickiego, chrześcijańskiego, apostolskiego. Ale jak powiedział Pan Jezus Syn Boga Żywego; mają wolną wolę, to jest próba dla całego kościoła, a szczególnie dla was Polaków, których Bóg w Trójcy Jedyny wybrał, by poprowadzić Kościół święty przez zwołanie tego Soboru w Licheniu- konklawe nowe i wybór Piotra. Bo ta „pietra”, która rządzie na Watykanie fałszywa jest - szybko to wszystko runie.

Wy macie wielkie zadanie, jak was zostanie bardzo mało po Prześwietleniu Sumień, to wtedy wasza miłość, wierność, nadzieja do zjednoczenia w Chrystusie Panu zwycięży. Czego wam życzę Ja Święty Franciszek, który zawsze trwał na posterunku miłości do Boga i bliźniego i wy tak czyńcie. Niech was błogosławi Bóg WSZECHMOGĄCY, NIECH WAM OKAŻE SWOJE OBLICZE I NIECH ZMIŁUJE SIĘ NAD WAMI. AMEN. AMEN. AMEN.

POTWIERDZENIE "słowa pouczenia" dane mocą Ducha Świętego: Psalm 8 werset 3, zapisz: „Sprawiłeś, że (nawet) usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę* na przekór Twoim przeciwnikom, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga”.

Ogłosić to publicznie na waszej stronie internetowej DM św. JPII. Pokój i dobro. Bóg  zapłać  św. Ojcze Franciszku. Zmówmy razem 13x „Ojcze nasz” jako dziękczynienie siostro w bieli. Amen. Amen. Amen. Słowo podyktowane 04.10.2019r. Spisane 14/15.pażdziernika 2019r.  Italia. Godz. 0.35.    

 


Słowo Boże do (Alicji) Marii Michaliny od

Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”
18X2019r.


PAN PREZYDENT POLSKI ANDRZEJ DUDA

                                                       Słowo Boże dnia 18. 10. 2019r. 

W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Mario Michalino os Apokalipsy -córo Moja umiłowana, potwierdzenie na modlitwie otrzymałaś: Psalm 12 werset 3, zapisz:  "Wszyscy mówią kłamliwie do bliźniego,  mówią podstępnymi wargami i sercem obłudnym".

Ja Królowa Polski Hetmanka Narodu mówię Słowa Prawdy mocą Ducha Świętego, do których należy się zastosować, stając w prawdzie i duchu przed Moim tronem na Jasnej Górze, gdzie po wyborach zawierzyłeś siebie, Kraj i lud Mój Mojej macierzyńskiej władzy. „Totus tuus” powtórzyłeś za św. Janem Pawłem II.

Ja Hetmanka dotrzymałam słowa, błogosławiąc na pracę, trud administracji, choć i wiele łask zmarnowałeś, pomału odchodząc od Boga w Trójcy Jedynego, zawierzając kłamliwym wargom sojuszników co na ustach mają słowa pochlebstwa, a w sercu knują zasadzki. Teraz w obliczu zbliżającej się katastrofy totalnej wielkich mocarstw tego świata, Polskę Moje Królestwo chcę ocalić. Powierzam Ci synu Mój będący na Urzędzie Prezydenckim z Mojej i Mojego Syna Jezusa Chrystusa świętej woli tą Misję OBWOŁANIA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA NA KRÓLA POLSKI JEGO MAJESTATU BOGA ŻYWEGO NA BŁONIACH KRAKOWSKICH, TO JEST 24.XI.2019r. i od tego terminu  NIE ODSTĄPIĘ!

Ty Synu Mój masz zadanie najprzedniejsze, by Polska rosła w siłę i wróg Jej nie dotknął. Zorganizuj w porozumieniu z J.E. abp Krakowa Markiem Jędraszewskim i władzami tego królewskiego miasta tą uroczystość ze wszystkimi honorami, by prawdziwie w twojej ojczyźnie, a Moim Królestwie rządził Mój Syn Jezus Chrystus Król Polski w każdej dziedzinie życia, zarówno państwowego, socjalnego, kościelnego to jest duchowego.

Konstytucja winna być proklamowana, tak jak jest ten zapis: BÓG, HONOR, OJCZYZNA.  Żądam, byś ofiarował berło i koronę dla Króla Polski, oddając Mu władzę symbolicznie, a to się dokona w rzeczywistości. Figura Chrystusa Króla Polski niech będzie przygotowana – wybrana przez abp Krakowa, dostojna w całej swojej godności. Przymierze zawarte Aktem na wzór św. Jana Pawła II, wszystko co Polskę stanowi, tak jak to uczynił Król Jan Kazimierz u stóp Moich- Pani Łaskawej we Lwowie. Według historii te Księstwa Mi podlegają, bo Bóg jest wierny w Swej Aleance. Trzeba to powtórzyć wraz z Episkopatem Polski z wolnej woli jak zechcą, tak jak S.B. Rozalia Celakówna to podała: „z Rządem na czele”.  I niech się tak stanie.

Synu Mój, zostałeś wybrany do tej misji mianowania Mojego Syna na Króla Polski, to jest najwyższa godność, jaką Ja Królowa Korony Polskiej ci wyprosiłam.  I żądam, by to pragnienie Mojego Bolejącego Serca zostało wypełnione. Do pomocy daję zastępy aniołów i świętych polskiej ziemi to jest dziedzictwo św. JP.II, którego nie można zaprzepaścić.

Tylko Król Polski w tej nominacji i w tym tytule Mu nadanym jest mocen ochronić Moje Królestwo, a Twoją Ojczyznę, której na imię Polska – wybrane Nowe Jeruzalem.

Wtedy potęga wasza wzrośnie, jak mówią te proroctwa księdza Klimuszki i to się dokona. Wolna Elekcja na Błoniach Krakowa to jest „pospolite ruszenie” Narodu, Ludu Mojego, którego jestem przede wszystkim Matką. To jest Mój „APEL NADZWYCZAJNY”, by tą Intronizację Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski dokonać. I to jest dziecko Moje jedyna szansa na przetrwanie w obliczu III wojny światowej.

Odpowiedzialność Twoja jako Prezydenta jest wielka, ufam, że nie zawiedziesz Matki Najświętszej, która Tobie zaufała dając Ci ten Urząd, wiele popełniłeś błędów, jednak Moje zaufanie jako Matki do ciebie jest. Napisz; córko Moja MM od Apokalipsy, że nie są to słowa twoje, ty tylko jesteś narzędziem gdzie Duch Święty otwiera twoje serce, by służyć słowem Jego mocą jako ten przekaźnik w DM św. JPII.

 Błogosławię i żądam szybkiego kontaktu z J.E. abp Markiem Jędraszewskim, ks. abp Wacławem Depo. Czas i miejsce Wolnej Elekcji winny być podane przez środki masowego przekazu, niech też ks. Piotr Natanek dołączy z Armią Rycerzy Chrystusa Króla, która jest do tej walki duchowej przygotowana w tej ciszy odosobnienia trwając. Ale teraz tą niesłuszną jak powiedziałam suspensę niech ks. abp Krakowa Marek Jędraszewski odważnie odwoła.

Powtarzam, jeżeli Moje polecenia, a wręcz żądania KRÓLOWEJ NARODU POLSKIEGO nie zostaną wypełnione, to prawdziwie po "Prześwietleniu Sumień" co jest wielkim aktem Bożego Miłosierdzia, które wam wskaże miejsce po śmierci piekło, czyściec lub niebo; to po tym wydarzeniu zostanie was Polaków bardzo mało, choć i tak was trują "chemistram” rzekomi przyjaciele, o czym mówi prorok Pana Jezusa Cyprian Polak,  jak również jest  Słowo Boże dotyczące Urzędników Krakowa.

Ja Matka Jezusa Chrystusa Syna Mojego mówię; należy zapoznać się i sercem odpowiedzieć na wezwanie Boże - czas brewe. Dołączyć orędzie, wysłać też do abp Krakowa, Częstochowy, opublikować na stronie internetowej DM św. JPII. Powtórzyć z woli Mojej Matki Kościoła na portalu Krzysztofa Michałowskiego. Pozdrawiam w/w EXL, ufam Ja Królowa Polski, że nie odmówią Mojej prośbie przy wsparciu Prezydenta Polski Andrzeja Dudy. I to zadanie zostanie wykonane. Iniech się tak stanie.  Bo mój lud tego pragnie - wywyższenia Króla Jezusa Chrystusa na Króla Polski na Błoniach Krakowa, oraz w Mojej Kaplicy Jasnogórskiej Pani umieścić ten obraz Chrystusa Króla podarowanego przez Polonię. I niech sie tak stanie. Amen. Amen. Amen.  Potwierdzenie ''Słowa Bożego": Apokalipsa św. Jana 13 werset 6: "Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstwa przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi, i mieszkańcom nieba". To już w Polsce trwa: profanacja Eucharystii, Moich świętych wizerunków, szkoły LGTB, czarne marsze kobiet co są za aborcją, „tęczowe” co słusznie abp Krakowa odważnie nazwał „zarazą”.................

Jeżeli tej Intronizacji nie dokonacie według w/w świętego pouczenia, to Antychryst zapanuje u was i w was. A więc odwagi synowie Moi na urzędach w Rządzie, EXL w Episkopacie Polski - odwagi, odwagi wspomaga was św. Andrzej Bobola patron Polski. Amen. Amen. Amen.

Błogosławię Ja Królowa Polski przez zasługi świętych i błogosławionych Polskiej ziemi. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie, by alleluja zaśpiewać w wieczności. To podpowiada Anioł AVE- Stróż Polski, przypomina też, by to konklawe w Licheniu zwołać i wybrać nowego Piotra, bo obecny biskup Rzymu - sam się tak nazywa – pobłądził. Przez swoich doradców wszedł w ducha pogaństwa, świętuje wraz z szamanami i szamankami idąc w pląsach z wieloma kardynałami, chce poprowadzić lud mój na manowce, a więc do piekła. Tak jak mówi ten tytuł psalmu 12  „Wśród  zakłamanego świata" trwa, werset 8:  "Ty nas zachowasz, o Panie, ustrzeżesz nas na wieki od tego plemienia".

I tak się stanie, gdy wykonacie to najważniejsze zadanie OBWOŁANIA W WOLNEJ ELEKCJI CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA NA KRÓLA POLSKI. Amen. Amen. Amen. Wysłać do Prezydenta Polski - Ojczyzny twojej z zaznaczeniem: „ Pilne i do rąk własnych”.    

(Alicja)MM DM św. JPII:  To jest nasz drugi list  z woli Bożej wysłany do Waszej EXL. Bóg zapłać za tamtą odpowiedź. Pozdrawiam w imieniu Kolegium DM św. JPII.  18.X.2019r.

Bóg zapłać Królowo Korony Polskiej za Twoje święte słowo pouczenia.
Uniżona niewolnica MM od Apokalipsy w posłudze ewangelicznej słowa dla braci i sióstr. Złóż dziękczynienie za tą łaskę daną dla Moich dzieci wybranych i niech się tak stanie. Zamawiajcie Msze Święte dla wykonania tego wielkiego zadania jakie Bóg w Trójcy Jedyny dał dla waszego Narodu, by być przykładem i wzorem dla upadającej Europy i innych kontynentów. Ta intencja 9-ciu Mszy Świętych, które ofiarowałaśÂ  z natchnienia Ducha Świętego brzmi: „O  łaskę  Intronizacji Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski w Wolnej Elekcji na Błoniach Krakowa za wstawiennictwem Królowej Polski, św. Józefa, św. Jadwigi Królowej, św. Kazimierza Królewicza, św. Faustyny, św. Jana Pawła II,  za przyczyną świętych Franciszkanów, świętych męczenników to jest św. Andrzeja Boboli, błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, Straży św. Michała Archanioła,  Anioła Stróża AVE – Polski, aniołów i wszystkich świętych”.

DM św. JPII z łaski Bożej zamówiły III pełne nowenny w tej intencji, zapraszamy do działania dopóki liturgia Mszy Świętych nie jest zmieniona, co daj Boże, by nie dotknęło Episkopatu Polski. Amen. Amen. Amen.


 


Słowo Boże do (Alicji) Marii Michaliny od Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”
20X2019r.

 

„O Stworzycielu Duchu przyjdź nawiedź dusz wiernych Tobie krąg, niech w drodze za przewodem Twym miniemy zło co kusi nas”. Proszę przyjdź i udziel łaski zapisania słowa Bożego pouczenia danego mocą Twojego Świętego Majestatu przez Niepokalane Serce Królowej Polski panującej w kaplicy w U........ parafia M..........    

Tak MM od Apokalipsy, potwierdzenie SŁOWA BOŻEGO otrzymałaśÂ  na modlitwie uniżenia Koronki do Bożego Miłosierdzia   łącząc się duchowo usłyszałaś tak: Otrzymasz słowo Psalm 32 werset 8, zapisz: <Pouczę Cię i wskażę drogę, którą pójdziesz, umocnię Moje spojrzenie na Tobie>.              

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.   Pozdrawiam moje wybrane dzieci trwające na modlitwie Adoracji Najświętszego Sakramentu, których po imieniu zaprosił Mój Syn  Jezus Chrystus Syn Boga Żywego, Król Polski i waszych serc. Miła jest Mu wasza modlitwa, szczególnie Różańca ŚWIĘTEGO - Mnie również, i CHĘĆ ZNOSZENIA TRUDNOŚCI DLA NIEKTÓRYCH SIÓSTR WEZWANYCH do cierpienia: Marzeny, Anny, udręczenia Bożenki, Wioli i innych, ale też jest potrzebne, by ratować rodziny wasze i inne.

Za Polskę Ojczyznę waszą trzeba wielkiej modlitwy, by ta Intronizacja Syna Mojego Króla Wszechświata na Króla Polski w Wolnej Elekcji na błoniach Krakowa dokonała się.

To jest syzyfowa praca duchowa i fizyczna, ale  ŁASKĄ BOŻĄ za wstawiennictwem świętych i błogosławionych, oraz dusz czyśćcowych, którym Bóg Wszechmogący pozwolił przyjść, szczególnie patriotom, by błagać za Ojczyzną.

Wspomagało Was całe niebo z woli Królowej Różańca Świętego bo łaskę wyprosiła Moja córa, oblubienica Jezusa Chrystusa Janina B. mająca wielką wolę by tą Adorację Mojego Syna obecnego w  EUCHARYSTII zorganizować, gdzie pomocą JEJ byli aniołowie i święci. Tak, wy wszyscy jesteście tymi małymi iskrami, by zapalić Płomień Mojego Niepokalanego Serca w tej miejscowej wspólnocie chrześcijańskiej, bym mogła otworzyć ich serca na działanie łaski Bożej. Czas jest bardzo trudny- Sodoma i Gomora pokazuje swoje języki jaźni. Marsze chce organizować różowe, tęczowe, by znowu edukować dzieci Moje w kierunku seksu źle pojętego.

Ogólnie mówiąc, choć wybory wygrała prawica, to jednak nie daje znaku "RZĄD" w cudzysłowiu, by zabronić tych deprawacji. Za mało też o tym mówią kapłani, bo są tresowani na poprawność polityczną. Nie nazywają grzech po imieniu, a za to jest wielka odpowiedzialność wobec Boga Najwyższego - Jego Przykazań Dekalogu. Ale w myśl przysłowia „ryba psuje się od głowy”, a głowa na Watykanie pląsa w tanecznym korowodzie z demonami, jak już mówiłam przy aplauzie kardynałów.

Zamiast ogłosić Chrystusa Króla Wszechświata Królem Wszystkich Narodów Intronizując GO, to Bergolio intronizował na oczach wszystkich zebranych w Bazylice św. Piotra „Boginię Płodności Amazonii”. Pytam JA- MATKA CHRYSTUSA KRÓLA Pośredniczka łask, kto mu to prawo dał bezbożne, by wyznawać Belzebuba?

To jest profanacja zrobiona w białych rękawiczkach i prawie nikt się temu nie sprzeciwia. Pytam, gdzie są godni kardynałowie, arcybiskupi, biskupi, kapłani i lud mój? Tak jest na rozdrożu. Co wy robicie, szamanów przyjmujecie, pogaństwo wprowadzacie? To jest schizma w Kościele świętym, katolickim, apostolskim, chrześcijańskim. Tego Bóg Wszechmogący nie wybaczy, Amen. Amen. Amen.             

 I mówi wam: pokuty, pokuty, pokuty, postu by ta Wolna Elekcja na błoniach Krakowskich się dokonała to mianowanie na Króla Polski  w Moim Królestwie. To będzie zwycięstwo.

Trzeba wielkiego zaangażowania hierarchów kościoła Świętego EP, władz państwowych, ale najważniejszy jest mój lud, jeżeli nie odpowiedzą wszyscy wezwani po imieniu to jest: Pan Prezydent z rządem na czele, władze miasta Krakowa, arcybiskupi z EP, szczególnie Krakowa i Częstochowy.

Winni dać Manifest ogłoszeniowy w mediach państwowych i  katolickich, by moje dzieci się zebrały, czas i miejsce, bo ich chęć i miłość do Mojego Syna jest tą siłą , która dodaje MI Skrzydeł Białego Orła by działać.  

Również zapraszam  J.E. Mojego Syna królewskiego abp Jana Pawła Legę, którego św. Jan Paweł II bardzo cenił. Zapraszam też suwerennie wybraną Konfederację, która w swoim programie deklarowała obwołanie Mojego Syna Jezusa Chrystusa Królem POLSKI, TO NIECH TERAZ SIĘ WYKAŻE DZIAŁAJĄC WSPÓLNIE Z PREZYDENTEM ANDRZEJEM DUDĄ , BY ZAŻEGNAĆ TE WAŚNIE, A DZIAŁAĆ W MIŁOŚCI DO BOGA I BLIŹNIEGO,

bo ta Koalicja  zjednoczona w ruchu lewicowym będzie bardzo przeszkadzać. Trzeba modlitwy – różaniec dać   za każdego senatora i posła, jak powiedział Mój Syn Jezus Chrystus do proroka /Cypriana Polaka/, jak czyniła ta mała grupka zgromadzona przy Chrystusie Królu z Domu Modlitwy Panny Ubogiej i św. JPII. Szczęść wam Boże. Pozdrawiam Ja Matka kapłanów proboszcza i wikariusza za ich „tak” na Adorację Mojego Syna Jezusa Chrystusa w Eucharystii.

Dziękuję i przypominam; należy wystawić do publicznej czci Najświętszy Sakrament tak jak to czynił Mój umiłowany Syn proboszcz Jerzy S. co najmniej na jedną godzinę jak  w Ogrójcu , bo Ogrójec  się zbliża dla kapłanów  Polski, ludu Mój - krzyżują Mojego Syna na nowo. Błagam otwórzcie swoje serca, sami wiecie ile łask daje ta jedna godzina Adoracji- to jest balsam kojący, wynagradzający wasze grzechy.

Gdy was Bóg powoła do wieczności to wtedy usłyszycie Jego słowo: Błogosławieni cisi i pokornego serca, albowiem oni dostąpią miłosierdzia Bożego. Dlatego parafianie winniście dziękować za tą Adorację zarówno kapłanom jak i organizatorom. Potwierdzenie Słowa Bożego: św. Jan Apokalipsa 16 werset 7, napisz: I usłyszałem, jak mówił ołtarz. .


Temat: Wizja siedmiu czasz i siedmiu plag. I to się wypełni bardzo szybko, „bo lud ten dojrzał do kary”- to podpowiada AniołÂ  AVE -Stróż Polski- jak zadania podane przez Matkę Jasnogórską Hetmankę Narodu Polskiego się nie wypełnią.

A Matka Boża mówi: „Uczyńcie wszystko co mówi Mój Syn” , a Syn Boży  mówi tak w Słowie Bożego pouczenia Mojej Umiłowanej Matki Hetmanki Waszego Narodu co do tej Wolnej Elekcji: „Przygotować tron dla Króla Polski”.  


Bóg zapłać Królowo Polski, kochana Mateńko za twoje słowo pouczenia.

Kocham was, kocham dzieci tu zebrane i łączące się duchowo -kocham. Napisz MM od Apokalipsy, że nie są to twoje słowa, ale mocą Ducha Świętego mówi Królowa Polski. I tak się stało. Amen. Amen. Amen.

Bóg zapłać. Złóż dziękczynienie mocą różańca świętego do Moich siedmiu boleści. I niech się tak stanie. Amen.  Amen. Amen.. Dnia. 20. X. 2019r. Italia. Godz. 23.00.
Powiadomić J. E. abp Jana Pawła Lengę, Posłów Konfederacji..............Wykonać i prosić św. Jana Pawła II, by wam duchowo przewodniczył w tych działaniach. I niech się tak stanie.


 

-------------

 

Słowo Boże do  Marii Michaliny od Apokalipsy

Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”

22X2019r.

Św. Jan Paweł II: W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.  Na rozkaz Królowej Polski i za Jej majestatu pozwoleniem z łaski Boga Najwyższego mocą Ducha Świętego mówi św.Jan Paweł II do was  Polacy, który całym sercem kochał i kocha swoją OJCZYZNĘ, a wy wybrani, dostojnicy w Episkopacie Polskim, pytam razem z kandydatem na ołtarze prymasem Polski, dlaczego  wasze serca nie kochają Ojczyzny Matki Swojej? Dokąd będziecie trwać w tej zmowie milczenia, czy nie widzicie, że schizma w kościele świętym już trwa, odstępstwo od wiary w Boga w Trójcy Jedynego na Watykanie i pośród was jest? Tak przyjmujecie ducha pogaństwa, bo chcecie zapewne, by  zapanował Antychryst w rodzinach polskich.

Co was opętało? Demony - jak Biskupa Rzymu, który już dawno nie ma Ducha Świętego asystencji? Zbezczeszczono Bazylikę św. Piotra - Przybytek Pański, a wy nic sobie z tego nie robicie. Za pan brat grasuje z szamanami, wywyższa Boginie Płodności Amazonii zamiast Intronizować Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Wszystkich Narodów. Całe niebo płacze nad waszą głupotą, a wasze serca jak ten mur - młotkiem i sierpem uderzyć trzeba wy dostojnicy kościoła świętego w Polsce, by usłyszeć głos Matki Królowej Polski Jasnogórskiej Hetmanki, której Ja całe swoje życie, kapłaństwo, jako biskup, arcybiskup Krakowa, pontyfikat papieski- oddałem w tym Zawierzeniu „TOTUS TUUS”.

Wolna Elekcja powinna się dokonać na Krakowskich Błoniach ze wszystkimi honorami- według świętej woli Bożej, obwołania Króla Wszechświata na Króla Polski w pełnym prawa majestacie, należnym dla Boga Żywego, ponieważ wezwała was po imieniu Królowa Polski Matka Jezusa Chrystusa z woli i potęgi Boga Trójjedynego.

Arcybiskupie Krakowa, arcybiskupie Częstochowy- was EXL z EP w onym dniu nie powinno  zabraknąć.

Czy  sobie sami chcecie być bogami? Basta /wystarczy, dość już tego/ w mojej Ojczyźnie tej profanacji sacrum, wizerunków Matki Bożej, tych fundacji za pieniądze z masońskich loży, szkół LGBT - nie będę wyliczał waszych grzechów, bo Sąd Ducha Świętego, tak zwane „Prześwietlenie sumień” to wam okaże i to bardzo szybko. Tego się nie spodziewałem, że tak szybko odeszliście od Boga, przekreślając moją pracę i całe dziedzictwo łaski jaką wam wybłagałem i teraz błagam leżąc krzyżem przed tronem Mojej Matki i Królowej, która płacze nad dziećmi swoimi pod opiekę JEJ danych. Polsko Ojczyzno Moja, kto cię stracił ten tylko do Ciebie Matki woła......                         

Bracie w Chrystusie Panie Prezydencie Andrzeju Duda! W Ojczyźnie Mojej i Twojej zrób wszystko, o co Matka Królowa Polski woła. To jest zaszczytna funkcja mianowania Boga Żywego Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski. To jest łaska nad łaski, niech Cię nic nie powstrzyma. Sejm, Senat wszystko runie, jeżeli nie oprzecie się na prawach Boga w Trójcy Jedynego. Konstytucja Narodu wybranego - Nowe Jeruzalem, niech mieści się w tych słowach i to obejmuje: „Bóg, rodzina, ojczyzna i honor”.

Proroctwa się wypełniają na waszych oczach. III wojna światowa  zmiażdży wszystko  życie na planecie "ZIEMIA". Polskę z łaski Boga Najwyższego Bóg  Ojciec chce ocalić, ale  nie widzi waszego zaangażowania.  Wy w Rządzie, Senacie, Parlamencie – wy wysokiej rangi EXL i Moi koledzy w E.P. nierozumni.  Przed kim macie schylać głowy?  

Króla Jezusa Chrystusa Syna Maryi trzeba prosić, by zechciał to berło i koronę przyjąć.

I T R O N I Z A C J A to zadanie najważniejsze. TO TYLKO URATUJE NARÓD MÓJ - OJCZYZNĘ MOJĄ, której służyłem do ostatniego oddechu Mojego życia ziemskiego, a teraz wiecznego jako kapłan, biskup, arcybiskup, kardynał, papież. I wy tak czyńcie.

Zwołać to konklawe, o czym ciągle przypomina Anioł AVE Stróż Polski, wybrać nowego papieża u stóp Królowej Bolesnej  w Licheniu, by Polska wybrana  Nowe Jeruzalem, wykonała wolę świętą OJCA PRZEDWIECZNEGO. INTRONIZACJA to dzieło teraz i ten sobór papieski szybko po tym.

Tyle słów Bożych, proroctw, danych przez osoby zakonne i świeckie, ale nie chcecie słuchać maluczkich. Oby nie było za późno. Macie też mądrych kapłanów Ducha Świętego – ich chcecie ujarzmić? To Bestię trzeba ujarzmić mocą różańca świętego Królowej z Gietrzwałdu, ale wy dostojnicy kościoła  następnych akcji modlitewnych jak „Różaniec do Granic” powtórzyć nie chcieliście? „Polska pod Krzyżem” doszła do skutku za pozwoleniem włocławskiego biskupa M....

A teraz akcja modlitewna „Polska przy tronie Chrystusa Króla w Wolnej Elekcji”. To wasz egzamin rodacy.

Ja św. Jan Paweł II mówię, przyobleczcie się w wory pokutne, posypcie głowy popiołem, bo na nowo krzyżują Jezusa Chrystusa Mistrza, Nauczyciela, Oblubieńca, który jest fundamentem kościoła pietra wiwa, dająca sakramenty kościoła. Pokutujcie,  bo ta bestia przybiera różne formy zła, za mamonę stracicie życie wieczne. Wam EXL więcej dano i z tego was Bóg rozliczy.

Mario Michalino od Apokalipsy, nie martw się. ''Słowo Boże'', które z łaski Bożej spisujesz nie jest twoje, ty jesteś tylko przekaźnikiem w DM mojego imienia. Trwaj w pokoju. Błogosławię przez Niepokalane Bolesne Serce Królowej Narodu Polskiego. W mię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Królowej Anielskiej słuchał Syn Boży i teraz Jej Majestatu prośby nie odmówi, słuchają wszystkie zastępy anielskie, wszyscy święci, cały dwór niebieski. A wy dostojnicy w królewskim kapłaństwie Kościoła świętego w Polsce nie chcecie otworzyć serca na prośbę żądania Intronizacji CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA NA KRÓLA POLSKI? Nie wszyscy słuchają natchnień Ducha Świętego, który ożywia wiarę. Gdy wykonujecie Jego Majestatu polecenia, wzmacnia miłość i jedność.

Mówię, grzech nazywać po imieniu, Dekalog zachować, Eucharystię sprawować wg reguły Przeistoczenia Krwi i Ciała Pańskiego jaką dał Chrystus Król podczas ostatniej wieczerzy.

Niech ks. abp Ryś odstąpi od tego święcenia mężów żonatych, kto mu dał to prawo co w jedno idzie z Bergolio? Schizma w kościele świętym, apostolskim, katolickim, chrześcijańskim trwa. Musicie się Wy EXL zjednoczyć w działaniu z miłością, a nie rozdwojenie jaźni.

Czy nie widzicie co ten Synod Amazoński  - „Czarny Synod” jak powiedziała Najświętsza Dziewica dokonał? Powtarzam: Ukrzyżował na nowo Chrystusa Króla Wszechświata!

A wy oddajcie Mu chwałę na Błoniach Krakowskich w Wolnej Elekcji obwołując Go Królem Polski. Tego żądam i niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Potwierdzenie "Słowa Bożego" otrzymałaś córeczko Moja mała sekretarko MM od Apokalipsy, zapisz: Psalm 36, temat: „O przewrotności człowieka i o Bożej Opatrzności”, werset 2 zapisz: "Nieprawość * mówi do bezbożnika w głębi jego serca; bojaźni Boga nie ma przed jego oczyma" i zakończ  wersetem 8: "Jak cenna jest Twoja łaska, synowie ludzcy przychodzą do Ciebie, chroniąc się w cieniu twych skrzydeł" i oby się tak stało przez tą Intronizację. Amen. Amen. Amen. Złóż dziękczynienie odmawiając Kompletę ze Mną to jest  św. Janem Pawłem II.

Pozdrawiam wszystkich złączonych w tych Domach Mojego Imienia, całe Kolegium, szczególnie Mojego syna B.Z z rodziną, wszystkich czytających, słuchających i zapraszam do działania-przygotowania tej Wolnej Elekcji, obudźcie się. Przytulam was do Mojego Ojcowskiego serca, was wszystkich, którzy odpowiecie na ten Nadzwyczajny Apel Królowej Polski Jasnogórskiej Hetmanki.

Opublikować na naszej stronie internetowej i portalu Krzysztofa Michałowskiego. Ja św. Jan Paweł II pozdrawiam i mówię Ci synu, odwagi w tym działaniu na rzecz Chrystusa Króla Polski i twojej w tym misji, bo tu o Polskę chodzi i lud Mój.

Z jaką wiarą zamanifestujecie miłość do Chrystusa Króla waszych serc na Błoniach Krakowa w tej Wolnej Elekcji to takie będzie ZWYCIĘSTWO. 

Błogosławię,  w imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. I mówię z łaską Bożą trzeba współpracować na chwałę Boga Ojca Przedwiecznego i z tymi z grup intronizacyjnych krakowskich rozmawiać i przeprosić za swoje zachowanie, bo włączą się do tej misji Stowarzyszenia smoleńskiego, o które prosi Sam Król Polski Jezus Chrystus.  To podpowiada święty Anioł Stróż Polski AVE.                              
Bóg zapłać św. JP. II za Twoje błogosławieństwo i święte słowo pouczenia, uniżona służebnica Najświętszej Dziewicy Matki Chrystusa Króla Polski- ufam, oraz Twoja podopieczna - napisz sekretarka.

A propos korony. Korona  dla Chrystusa Króla Polski i sarkofag na relikwie z inicjatywy ojca Tadeusza Kiersztyna były przygotowana przez mieszkańców Krakowa, którzy kochają S.B. Rozalię Celakówną. A więc figura Chrystusa Jezusa w Kościele Najświętszego Serca jest, korona jest, brakuje tylko berła.  Trzeba przygotować, procesyjnie doczesne szczątki przenieść do tego Kościoła - co jest wolą ludu, a lud tu jest najważniejszy. Jeżeli biskup miejsca tego nie uczyni, to proszę niech dokona tej procedury abp Jan Paweł LĘGA.

Grupa intronizacyjna krakowska- Stowarzyszenie „Róża”, niech to przygotuje. I nie ma się czego bać. Wola ludu Bożego jest święta i niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Macie wiele możliwości, tylko prosić Boga w Trójcy Jedynego, by Jezus Chrystus Syn Boga Żywego zechciał przyjąć to mianowanie na Króla Polski. To musi być Akt wielkiej waszej miłości, rodacy moi, ludu Polski wierny tradycji, zachowujący wiarę z pokolenia na pokolenie.                        

Niech mieszkańcy Krakowa Mojego Krakowa wszystko zrobią, aby się to dokonało. Moje miasto, Mój Kraj, ufam, że nie zawiedziecie.   Następna rocznica niepełnej Intronizacji Chrystusa Króla w Łagiewnikach – to wszystko można połączyć, tylko chcieć trzeba EXL w EP- ale o mądrość Bożą prosić trzeba Ducha Świętego.

Maryja Królowa Narodu Polskiego czuwa nad wszystkim, niech każdy z was udzieli ze swego. Na Jasnej Górze obrzędy równoczesne - więziony Obraz Chrystusa Króla podarowany przez Polonię w procesji przebłagalnej wprowadzić, okadzić też Figurę na placu Chrystusa Króla ze wszystkimi honorami  godnymi tego Majestatu Boga Żywego. 

Ja św. JP II tego żądam, niech każdy z was będzie tą żertwą jak mówi ks. Piotr Natanek i nie ma co iść na zaparte EXL, niech ks. abp Krakowa tą karę suspensy  ANULUJE. Ja św. JP II papież, duchowo, oficjalnie to odwołuję, bo władza rzekomego papieża Bergolio jest nieważna i witam Cię Synu w łonie Kościoła świętego, katolickiego, apostolskiego, chrześcijańskiego.

To wszystko było zanurzone w Opatrzności Bożej, byś wraz z Rycerzami Chrystusa Króla tą ważną najważniejszą WOLNĄ ELEKCJĘ NA OBWOŁANIE CHRYSTUSA KRÓLA NA KRÓLA POLSKI PRZYGOTOWAŁ. I niech się tak stanie.

Błagam Boga w Trójcy Jedynego przez wstawiennictwo Królowej Polski niech wstąpi na was, EXL, kapłani, rodacy, ludu mój, młodzieży, na to miasto królewski i wiernych zebranych, którzy tu przybędą - błogosławieństwo w imię Ojca Syna i Ducha Świętego . Amen. Amen. Amen.

I niech was wspomagają aniołowie wszyscy święci i błogosławieni i całe niebo. I niech się tak stanie. Potwierdzenie. Apokalipsa św. Jana  8/2. "Ujrzałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem i dano im siedem trąb". 

Anioł Stróż Polski przypomina: W muzeach  narodowych i w skarbcu na Jasnej Górze jest wiele koron /berła też/, które można nie tylko w Krakowie użyć do koronacji Króla Wszechświata na Króla Polski. Italia, dnia 22.X. 2019r. Godzina 22.00 do 24.00.

----------

Słowo Boże do  Marii Michaliny od Apokalipsy

Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”

9XI2019r.

+++ W IMIĘ OJCA SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. Amen. Amen. Amen. Po modlitwie Różańca świętego do Moich Siedmiu Boleści i wysłuchaniu Mszy świętej; polecenie- pouczenie Matki Kościoła Świętego w Polsce i na świecie. Spisz „Słowo Boże” Mojego świętego pouczenia dotyczące „Wolnej Elekcji –wyboru i obwołania Mojego Syna Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Napisz „Pan Mój i Bóg Mój”.

MM od Apokalipsy moja niewolnico, która z miłości do Oblubieńca potwierdzasz Jego szczególną godność królewską jako Boga Żywego co Mu się należy i z dziedzictwa Matki tj. Mnie- Królowej Obojga Narodów, a więc Polski i Litwy.

Ja KRÓLOWA KORONY POLSKIEJ błogosławię wszystkie moje wybrane dzieci, które w obliczu zagrożenia OJCZYZNY winne zamanifestować swoją miłość do Mojego Syna Jezusa Chrystusa na Błoniach Krakowskich stając w prawdzie przy „Jego Majestatu Tronie”.

TO JEST WIELKA CHWILA DZIEJOWA, by burza dziejowa nie dotknęła waszych serc, które trzeba oczyścić w sakramencie pokuty jak powiedział Mój Syn do proroka Cypriana Polaka, bo Mały Sąd Ducha Świętego, tak zwane „Prześwietlenie sumień” zbliża sie nieuchronnie. Sprawiedliwość  Boga  w Trójcy Jedynego jest święta i dokona się w wielkim milczeniu, a Was wszystkich ogarnie wielka trwoga.  

Wobec milczenia WAS EXL W  RZĄDZIE I  EPISKOPACIE  POLSKIM, braku odpowiedzi na wezwanie MOJE HETMANKI NARODU, polecam  ORGANIZACJĘ tego Świętego Zgromadzenia na Błoniach Krakowskich ANIOŁOWI STRÓŻOWI POLSKI AVE, który poda plan działania. Ja Królowa Jasnogórska Pani Hetmanka waszego Narodu – Mojego Królestwa, któremu na imię Polska, błogosławię w imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie.

Czekam na was dzieci Boże ocierając łzy, płacząc nad tymi nieroztropnymi i nierozsądnym, a więc wy na urzędach państwowych i wybrani w kapłaństwie, którzy mówicie, że brak teologii w tych orędziach. Ja mówię językiem prostym do ludu mojego - ukochanych dzieci BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO. Język uczonych w piśmie a więc teologów niejednokrotnie jest podmieniany, by wprowadzić w błąd maluczkich. A tego BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY NIE PRZYJMUJE i opadnie Jego Majestatu karząca dłoń, bo nie chcieli przyjąć Jego po Trzykroć Świętego Majestatu łaski, a to jest  Krąg Bożej Miłości Ojca SYNA I Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

 MM od Apokalipsy dziecko wybrane moje, zarówno Boga w Trójcy Jedynego, Ojca Syna i Ducha  Świętego - trwaj w pokoju, przyjmuj cierpienia, udręczenia, a wszystko na chwałę BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO. Amen. Amen. Amen.

CZEKAM na wszystkich, którzy w wolnej woli przybędą, by stanąć przy TRONIE CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI.

A teraz  plan organizacyjny poda Anioł Ave Stróż Polski:

Trzy części Różańca świętego na Błoniach, prowadzone przez grupy wybrane, co zgłoszą swój udział. Jedna/ czwarta/  część różańca w ciszy przy Tronie Chrystusa Króla Żywego obecnego w NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE wystawionym do publicznej adoracji  w wielkim uwielbieniu sercem i dziękczynieniu: na Wawelu-ołtarzu Ojczyzny, lub w Łagiewnikach u stóp Jezusa Miłosiernego Króla.  Najlepiej w milczeniu. Niech wierni się podzielą. Nawiedzenie grobu Sługi Bożej Rozalii Celakównej, nawiedzenie grobu rodziców św. Jana Pawła II.

Niech mój syn B.Z. przygotuje Akt intronizacyjny, rozważania/ referat na temat: KRÓLEWSKIEJ GODNOŚCI MOJEGO SYNA I JEGO PANOWANIA JAKO KRÓLA POLSKI. Niech mój syn K.M. też przygotuje się do rozważania Koronki do Bożego Miłosierdzia przy doczesnych szczątkach S.B. Rozalii Celakównej.

Jak mój umiłowany syn abp  Jan Paweł Lenga przyjął zaproszenie i będzie obecny - niech ogarnia całość, błogosławi, prowadzi modlitwę na Błoniach Krakowskich i Zawierzenie Aktem dokona. Jemu jest dana ta łaska z woli Królowej Obojga Narodów.

Niech wasze serca POLACY zabiją jednym echem dla KRÓLA POLSKI. I niech się tak stanie. Potwierdzenie Słowa Bożego'': Psalm 8 werset 3: Sprawiłeś, że [nawet] usta dzieci i niemowląt oddają ci chwałę, na przekór twym przeciwnikom, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga.

Przypominam- „Manifest”/ogłoszeniowy/ rozmieścić w Królewskim mieście Krakowie. To niech czyni prorok Cyprian Polak, przy pomocy innych, którzy zechcą się zaangażować jako pomocnicy Maryi Królowej waszej i Mojej Królowej Anielskiej. 

Wzywać pomocy wszystkich świętych i dusz w  czyśćcu cierpiących. Podać też, o której godzinie w najbliższych kościołach jest Msza Święta, by wszyscy, którzy przybędą mogli obowiązkowo uczestniczyć.

Rozpocząć o godz. 10.00-Apelem Jasnogórskiej Hetmanki. I niech na Błoniach – zabrzmi „Chrystus wodzem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus władcą nam”. Niech też zabrzmi „Magnifikat”, zakończyć „Te Deum”.

Wszyscy jesteście zaproszeni- zarówno J.E. Biskupi, Kapłani, Rząd, Lud Mój, Młodzież Krakowa i napisz: Wszechpolska /też/ w wolnej woli niech stanie przy Tronie Chrystusa Króla Polski, choć niewidzialnym dla oczu, ale widoczny dla ducha. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

„To takie będzie wasze zwycięstwo” – powtarzam za Królową Polski – Ja święty Anioł Ave – Stróż Polski. Amen. Amen. Amen.

Dziękuję Boże w Trójcy Jedyny za Słowa Bożego pouczenia Najdroższej MATKI KORONY POLSKIEJ i LITWY i Tobie święty Aniele Ave Stróżu Polski.

Szczęść Boże mówię wam i do zobaczenia w pielgrzymce życia teraz, a potem w wieczności. Amen. Amen. Amen. Złóż dziękczynienie: 9x AVE MARYJA na cześć chórów anielskich i św. Michała Archanioła.


Bóg zapłać. Czy jeszcze jakieś potwierdzenie Matko kochana? Dodasz, otwórz   Apokalipsę św. Jana 2 werset 8, zapisz: „To mówi Pierwszy i Ostatni, który był martwy a ożył''. Napisz: Italia, sobota 9XI 2019r. godzina 9.00-10.00.------------

Miejscem   spotkania na Błoniach Krakowskich będzie Kamień papieski. Prawdopodobnie w piątek-15XI2019r. podamy więcej informacji na temat formy elekcyjnej tego wydarzenia. Szukamy pomocy w sprawie nagłośnienia tej części placu.   / 84 515 923 141/.Słowo Boże do  Marii Michaliny od

Apokalipsy

Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”
22XI2019r.

+++  I- SOBOTA MIESIĄCA 2XI2019r. W imię Boga w Trójcy Jedynego, Ja Królowa Polski- Matka Ludu Mojego, MM od Apokalipsy błogosławię cię i pozdrawiam, przytulając również do Mojego krwawiącego Niepokalanego Serca. Amen. Amen. Amen.

Nie patrz dziecko i nie zważaj na te niechętne opinie ludzi obojętnych na Moje''Słowo Boże” dane mocą Ducha Świętego co do WOLNEJ ELEKCJI OBWOŁANIA MOJEGO SYNA JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI NA BŁONIACH KRAKOWSKICH. Napisz dziecko moje córko królewska: „PAN MÓJ I BÓG MÓJ”. 

Pozdrawiam wybrane dzieci Moje do tej Wielkiej Misji i powtarzam:                                                      
Apel nadzwyczajny trwa!
Mobilizacja Narodu Polskiego!
„Pospolite ruszenie”!

To dla was Polacy winna być wielka duma. Moje Królestwo – wasza Ojczyzna, Mój lud jest zagrożony ze wszystkich stron i na każdej płaszczyźnie życia zarówno politycznego, ekonomicznego, a najgorsze - religijnego. Czy nie widzą tego Exl. w Rządzie i uczeni hierarchowie w Episkopacie- można rzec, z nazwy Polskim?

Bóg Wszechmogący czeka na waszą konkretną decyzję, na wasze „tak” dla Króla Polski.

Czy z wami Exl. czy bez was – ważne jest serce człowieka. Z jaką miłością staniecie na ten moment w myśl hasła medialnego: „Polska przy tronie Jezusa Króla na Błoniach Krakowskich,/ jak zapisał mój syn wybrany B.Z./  takie będzie zwycięstwo.

Z wolnej woli i w pokorze serca i wielkiej miłości trzeba to uczynić. To jest jedyna szansa na przetrwanie pośród tego czasu chaosu, zbliżającej się pożogi wojennej, poniewierki Ludu Mojego i nielicznych synów godnych w kapłaństwie.

To, co powiedział Mój Syn Jezus Chrystus Syn Boga Żywego do Rozalii Celakównej winno się było wypełnić już wiele lat temu, a teraz ponownie w obliczu katastrofy totalnej-upadku wielkich mocarstw, a wręcz III wojny światowej.

Powtarzam, było wolą Boga w Trójcy Jedynego, by Moje Królestwo zachować i obronić ojczyznę waszą, której na imię POLSKA- NOWE JERUZALEM.

Powodem Mojego trudu i Moich Krwawych Łez jest też ten „Czarny Synod Amazoński” i wasze milczenie w odpowiedzi na „Słowo Boże” skierowane do J.E. abp Krakowa, abp Częstochowy i do was Exl. w Episkopacie Polskim, jak również do wybranych władz w suwerennej Polsce: Exl. Pana Prezydenta Andrzeja Dudy i Grzegorza Brauna.

Wam, którzy zechcecie rywalizować co do wyboru na przyszły rok o fotel Prezydenta Polski – mówię wam, będą też inni chętni – z nazwy Polacy, a nie z rodowodu. Oby doczekać, to nie jest pewne - stawiam wielki znak zapytania??? Pytam, jaka jest teraz wasza odpowiedzialność i wasza współpraca  wobec Boga w Trójcy Jedynego i Ludu Mojego?  Czynicie rozgrywki polityczne, a czas jest teraz dany, już, już........... To pokolenie dojrzało do chłosty, tak jak MM zobaczyłaś tą wizję duchowo na modlitwie różańca świętego w październiku:

Św. JPII w złotych szatach na Błoniach Krakowskich pośród Ludu Mojego kroczy. W jednej ręce trzyma pastorał - jakby chciał go użyć, jest zdenerwowany, groźny, pełen potęgi, w drugiej bicz. Okno w Pałacu Biskupim zamknięte. Pośród dzieci moich, tylko jeden pasterz- wybrany syn królewski Jan Paweł Lenga.

Oby tak nie było. Trzeba waszej modlitwy i ofiarowania jak powiedział Mój Syn Jezus Chrystus do proroka Krzysztofa Michałowskiego.

WIZJA II- JESTEM DUCHOWO W KAPLICY MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI, za kratą jest dużo biskupów. Czyżby uhonorowali Chrystusa Króla Polski w tym obrazie podarowanym przez Polonię? Oby tak się stało. Ale kiedy? I niech tak się stanie. Amen. Amen. Amen.

Napisz: Twoja pielgrzymka do Wiecznego miasta Rzymu /ale nie będzie wieczne/ w dniu 30.X.2019r. w intencji WOLNEJ ELEKCJI OBWOŁANIA CHRYSTUSA KRÓLA NA KRÓLA POLSKI i twoje ofiarowanie za wstawiennictwem św. JPII i św. Faustyny podczas Mszy Świętej w Kościele Polskim została przyjęta, jak duchowo powiedział św. JPII, bo dana z miłością, oczyszczona przez sakrament spowiedzi. Błagałaś ze łzami w oczach i sercem gorejącym, plus trzy Koronki do Bożego Miłosierdzia za Ojczyznę w tym jedną za Prezydenta Polski wg woli /napisz:/ Królowej Bolesnej Polski z Lichenia.

Tak dziecko MM od Apokalipsy, pokorna niewolnico Mojego Niepokalanego Serca, dałaś modlitwę różańca świętego wg pouczenia Anioła Stróża. Część bolesną u stóp św. JPII i zaproszenie, by razem odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia, potem Adoracja Najświętszego Sakramentu w Bazylice św. Piotra mocą tajemnic chwalebnych, błagalna modlitwa uniżenia - trzy dziesiątki i pouczenie, by ucałować posadzkę w czterech rogach świątyni na oczyszczenie, oraz przy bocznych ołtarzach. /Do głównego ołtarza jest wejście zamknięte, więc całuję posadzkę na vis a vis. U stóp ołtarza św. Józefa wzywam wszystkich świętych, odmawiam Różaniec do Siedmiu Boleści wg pouczenia, polecam rodziny Edyty i G. chorą Annę, Marzenkę ....................../

Szkoda tylko, że Mój syn ks. P.N. tak pochopnie potraktował te orędzia, bez modlitwy do Ducha Świętego i Bożego rozeznania. Ja oblubienica Ducha Świętego mam swój plan Boży ratowania Mojego Królestwa, moich kapłanów, a ksiądz-nie pomijając tytułów- swoją wizję. Ale to wszystko trzeba łączyć i mocą Ducha Świętego rozeznać, bo nie obrażacie „przekaźnika”, który jest tylko narzędziem spisując "Słowo Boże", które winno być respektowane, medytowane, ale  Mnie – Matkę Królową Narodu Polskiego.

Do wszystkich to mówię, co złą dają odpowiedź, ośmieszając, opluwając święte Boże pouczenia.

Wiem dziecko moje MM od Apokalipsy, że nie chcesz tego tłumaczenia, chętnie przyjmujesz wszelkie upokorzenia w tej jednej jedynej intencji, by Mój Syn Jezus Chrystus został „Królem Polski”.  Dziękuję ci dziecko Moje za tą pielgrzymkę do Rzymu, gdzie ponowiłaś swoje ofiarowanie w tej zaszczytnej intencji prosząc ze św. JPII i św. Faustyną w Kościele Polskim, gdzie kult Bożego Miłosierdzia jest kontynuowany. Ofiara wg pouczenia została przyjęta podczas Mszy Świętej. Uczyniłaś to z wolnej woli. Ofiarowałaś te modlitwy na Watykanie, by oczyścić świątynię PańskąÂ  w Bazylice św. Piotra. Ja Królowa Polski- twoja Mamusia jestem dumna, że nie zawiodłaś. Wspomagało cię całe niebo w tej intencji. Mój Syn Jezus Chrystus twój oblubieniec kocha cię bardzo. Trwaj w pokoju.

Teraz wróć do Polski i organizuj ten wyjazd do Krakowa, zbieraj Moje wybrane dzieci. Czy z Rządem czy z Episkopatem Polski, ta Wolna Elekcja Ludu Polskiego jest najważniejsza.

Potwierdzenie „Słowa Bożego” otrzymałaś: Apokalipsa św. Jana, rozdział ostatni to jest 22, werset 5/8, zapisz: "I (odtąd) już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi, i będą królować na wieki wieków. I rzekł im: .

Bóg zapłać kochana Mamusiu Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego.

Dzień zaduszny - /c.d. 2XI2019r./  modlitwą trzeba wesprzeć DUSZE CZYŚĆCOWE, szczególnie patriotów Polski, by pomogli w tym dziele Intronizacji obwołania Chrystusa Króla na Króla Polski. I niech się tak stanie, o ile wy wszyscy Polacy odpowiecie pozytywnie na wezwanie Królowej Polski. To podpowiada Anioł Ave Stróż Polski.

Jeszcze św. Jan Paweł II mówi: Ja ciągle proszę i powtarzam to swoje „Totus Tuus Maryjo” i wy też błagajcie tym zawierzeniem.   Pozdrawiam w imię Jezusa i Maryi wszystkich wybranych i powołanych do tej misji obwołania Chrystusa Króla na Króla Polski. I Ja tam będę i cały Dwór Niebieski Najświętszej Dziewicy Hetmanki Narodu Polskiego. Oby tylko serc Polaków, moich krakowskich krajanów i młodzieży nie brakło.

Mała sekretarko DM Mojego imienia MM od Apokalipsy, ufaj tak jak Ja zaufałem. Trwaj w pokoju, bo oddać życie w słusznej sprawie to jest łaska, ciesz się i raduj, że ten dar otrzymałaś. Dziękujcie, bo całe niebo stawiało się za wami, wy którzy z miłością złożyliście ofiarę ze swojego życia /Wołanie Jezusa to Cypriana Polaka o ofiarę z życia w intencji Wolnej Elekcji i „obwołania” Jezusa Królem Polski/ http://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2019/. Szczęść wam Boże.

 Z łaski Boga w Trójcy Jedynego, na rozkaz Królowej Polski i przez Jej majestat Niepokalanego Serca, błogosławię powołanych i wybranych synów i córy, Was Exl. w Rządzie i Episkopacie Polskim dostojnicy wg hierarchii - do wypełnienia posłannictwa dla Króla Polski. Myślę, że nie zawiedziecie. 

 Pozdrawiam i błogosławię sługę Chrystusa Króla - Krzysztofa Michałowskiego. Ogarniaj duchowo Kraków, jego mieszkańców, młodzież, kler. To Moja prośba i zadanie.  Pozdrawiam i błogosławię syna mojego wybranego prowadzącego tą naszą stronę internetową DM Mojego imienia  B.Z. z rodziną, oraz wszystkich, którzy ofiarowali swoją modlitwę, cierpienie w tej sprawie WOLNEJ ELEKCJI.  Bóg zapłać za każdą ofiarę Mszy Świętej, oraz kapłanom, którzy rozumieją teraz powagę sytuacji Polski.

W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie świętego pouczenia Bożego: Apokalipsa św. Jana 8/2: „ I ujrzałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem i dano im siedem trąb''.  

Dnia 2 XI2019r. Italia. Kocham cię św. Janie Pawle II. Bóg zapłać za pomoc i troskę i św. Faustynie i wszystkim świętym.      Uniżona sługa MM.  godz. 22.30  do 24.00.   

-------------                                                         

 


 


Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Słowo Boże do (Alicji) Marii Michaliny od Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”
22/23IX2019r.

+++ Od godz. 3.00 rano do 10.00 przez dwa dni burza.  Na modlitwie Słowo Boże: "SMOK PRZEKAZUJE WŁADZĘ BESTII. Wśród niepojętej potęgi, Bóg w Trójcy Jedyny WSTRZĄŚNIE POSADY ZIEMI”.

/Na modlitwie koronki do Bożego Miłosierdzia nieustanne grzmoty i błyskawice chodzące po niebie, wichura, deszcz. Modlę się  więc nieustannie za przyczyną św. Faustyny, by tu gdzie teraz jestem  - ITALIA, ta burza nie zrobiła szkody. Staram się jeszcze odmówić Koronkę do Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Dziewicy, ale zmęczenie bierze górę. Wizja ranna: Widzę napis: „BÓG BOGATY W MIŁOSIERDZIE”. Tak i daj to świadectwo Mario Michalino od Apokalipsy. Zapisz też Słowa jakie usłyszałaś od PANA JEZUSA po przyjęciu EUCHARYSTII I POTWIERDZENIE. Tak, św.Jan Apostoł chce do ciebie mówić, TŁUMACZĄC APOKALIPSĘ. I niech się tak stanie, bo w tym jest wola Boża.

Pouczenie ANIOŁA STRÓŻA POLSKI AVE

Należy codziennie czytać rozważając jeden rozdział Apokalilsy, a komentarz da św. Jan Apostoł Ewangelista. Byłaś na wyspie Patmos, pielgrzymując śladami św. Pawła Apostoła do Grecji. Dotknęłaś na żywo tych kamieni Groty gdzie Ja św. Jan najmłodszy z Apostołów skazany za wiarę w Chrystusa Mojego Mistrza i twoim jest mistrzem i chce bym cię pouczył. Zostałem więźniem z miłości. W tej grocie teraz kaplica, wiele łask BÓG przygotował dla tych, którzy GO miłują, ty jesteś jedną z nich, wybrana, więc nie lękaj się przyjąć słów pouczenia danych mocą Ducha Świętego na rozkaz CHRYSTUSA KRÓL WSZECHŚWIATA I KRÓLA POLSKI, który na ten czas wypełniania się Apokalipsy błogosławi w imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie Słowa Bożego. Psalm 30, werset 6:  "Gniew Jego* bowiem trwa tyko przez chwilę, a Jego łaskawość- przez  całe życie. Płacz nadchodzi z wieczora a rankiem okrzyki radości'.  

II- rozdział/Apokalipsy/  dotyczy  autentycznie DNIA GNIEWU  BOŻGO.   Siedem pieczęci - obrazuje Zasiadającego na tronie otoczonego tęczą szmaragdową/ ty duszo szmaragdowa pisz/, a dwudziestu czterech  starców dokoła obleczonych w białe szaty, a na głowach złote wieńce, a z tronu wychodzą błyskawice i głosy i gromy. To widziałaś w wizji jak Bóg po raz pierwszy oddzielił twoją duszę od ciała i usłyszałaś głos, by wynagradzać za grzechy swoje, za rodziny szczególnie za grzechy Sodomy i Gomory, co teraz jest szczególnie widoczne w twoim kraju, Królestwie Hetmanki Narodu Polskiego.                    

+++ dnia 24/25 IX 2019r. - Wigilia urodzin.  Z woli Bożej Ja Maryja Królowa serca twojego błogosławię w Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.  I pozdrawiam córko Moja MM od Apokalipsy mówiąc: Jak Mnie Mój Syn Jezus Chrystus Król Wszechświata - ufaj Król Polski, z krzyża oddał w opiekę najwierniejszemu z Apostołów św. Janowi, tak Ja, Matka Twoja daję więc cię pod Jego opiekę do pomocy, daję to co najcenniejsze. Słuchaj Jego pouczeń, spisuj i przekazuj innym dzieciom Moim w tym czasie schizmy kościoła, która już jest przygotowana i dokument końcowy szybko zostanie ogłoszony,  tak - „Czarny Synod Amazoński”.  Bóg Mój Syn daje ostatnie ostrzeżenie na Moją prośbę Matki Kościoła w Polsce -Moim królestwie.

 I rozdział/ Apokalipsy/ - Listy " Do siedmiu Kościołów, które są w Azji" dotyczą szczególnie krajów, teraz tych  biskupów, którzy wezmą udział w tych manipulacjach, by rozbić odwieczny zamysł Boga w Trójcy Jedynego - Jego nauczanie co do wierności praw szczególnie dotyczących kapłanów namaszczonych mocą Ducha Świętego, celibat jako ślub czystości na wzór Jezusa Chrystusa Oblubieńca kościoła. I to nie może być naruszone.

Żadnego wybierania mężów żonatych i kobiet na kapłanów i kapłanki do sprawowania Eucharystii, bo to będzie profanacja sacrum, nie mówiąc już o szafarzach i szafarkach roznoszących Komunię świętą, bo to daje przekleństwo na rodziny, kościół, państwo. Wara od tych zamiarów.  

Tylko osoby konsekrowane są powołane do tej dystrybucji Hostii świętych, gdzie w każdej cząstce konsekrowanego chleba jest obecny Chrystus Syn Boga Żywego i przyjmowanie do ust i na kolanach.

Jeżeli prawa Boże, zarządzenia dane od wieków nie zostaną zachowane, to Bóg w Trójcy Jedyny wstrząśnie posady ziemi, a was biskupi, którzy winniście być tymi świecznikami, w których mieszka Duch Święty - na wasze życzenie unicestwi duch pogaństwa, gdy wprowadzicie rytuały szamańskie, wierzenia nie zgodne z tradycją Kościoła katolickiego, chrześcijańskiego, apostolskiego.

To mówi mocą Ducha Świętego św. Jan Apostoł - umiłowany uczeń Jezusa Chrystusa, świadek we wierze apostolskiej, chrześcijańskiej, katolickiej.  Instrumentum laboris - to jest złe tłumaczenie, zrobione i opracowane wg masońskich zasad. Potwierdzenie: Ostatni werset zapisz: "Kto ma uszy niech posłyszy co mówi Duch do kościołów”.

II rozdział /Apokalipsy c.d./  bardzo dobrze obrazuje ks. Adam Lenik. /Apel ks. Lenika popierający wezwanie kard. L. Burke i bp A.Schneidera- twórców dokumentu „O krucjacie postu i modlitwy”, aby „błąd i herezja nie wypaczyły Specjalnego Zgromadzenia Synodu biskupów dla Regionu Panamazońskiego”/X2019/ Źródło: www.W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej/. Ks. A.Lenik proponuje Akcję „Przy Skale- Piotrze”, jako kontynuację  Akcji „Polska pod krzyżem”: „Z tym Apelem zwracam się do moich współbraci kapłanów, aby do dnia 26.10.br. włączyli do Modlitwy Powszechnej każdej Mszy Świętej końcowy fragment w/w. Wezwania:  Niech Bóg, za wstawiennictwem świętych, których dały Kościołowi rdzenne ludy Ameryki, m. in. św. Juana Diego i św. Kateri Tekakwikwa, a w szczególności za wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy Maryi, Królowej Różańca Swiętego, pozwoli, aby członkowie nadchodzącego Specjalnego Zgromadzenia Biskupów dla Regionu Panamazońskiego oraz Ojciec Święty zostali zachowani od niebezpieczeństwa zaaprobowania błędów i niejasności doktrynalnych oraz podważania apostolskiej  zasady celibatu kapłańskiego”.  Kraków- Podstolice 14.10.2019r./

/Św. Jan Apostoł/: Ta Akcja Modlitewna /„Przy Skale- Piotrze”/ma być na skalę „Polska pod Krzyżem’, „Różaniec do Granic” i teraz w Imię Boga w Trójcy Jedynego.

Żądam modlitwy do obwołania Chrystusa Króla Wszechświata na Króla POLSKI w Wolnej Elekcji na błoniach Krakowa.

Mobilizacja powszechna Narodu Polskiego, wszystkich Grup Intronizacyjnych z ks. dr hab. Piotrem Natankiem,  Arcybiskupów, Biskupów, w wolnej woli Episkopat z łaski Bożej z abp M.J. na czele, jednym słowem „pospolite ruszenie”.

I obyście zdążyli w dniu święta  Syna Bożego dać koronę i berło z Rządem jak będzie, oraz Zawierzyć się Trójcy Świętej. Dokonać czym Polska jest i posiada: Lud Mój, kapłanów, którzy się ostaną. Wykonać.

Niech pomocą wam będą te osoby świeckie co organizowały w/w Akcje, a więc p. Maciej Bodasiński i ta cała Armia wybranych na te czasy wraz z błogosławieństwem św. Jana Apostoła, św. JPII – patrona DM i wszystkich świętych i błogosławionych tej polskiej ziem.i za przyczyną Królowej Hetmanki Polskiego Narodu, błogosławi Bóg w Trójcy Jedyny, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen .Amen. Amen.  

Powiadomić z rozkazu Królowej w/w przedstawicieli Polski- Ojczyzny twojej. MM od Apokalipsy napisz: Ty jesteś tylko narzędziem - mocą Ducha Świętego dane "Słowo pouczenia". I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen. Tak się stanie, bo taka jest wola święta Boga Ojca Przedwiecznego.

Mówi teraz Anioł Stróż Ave Polski- Nowe Jeruzalem- Polska

Era pokoju będzie, gdy te zadania zostaną wykonane. Wykonać trzeba. Potwierdzenie: Księga Ezechiela, rozdz.2, temat: „Zagłada ludu i króla”, werset 1 do 2 /całość zgłębić/. „Pan skierował do mnie te słowa: Synu człowieczy, mieszkasz wśród ludu* opornego, który ma oczy na to by widzieć, a nie widzi, i ma uszy na to by słyszeć a nie słyszy, ponieważ jest ludem opornym. Synu człowieczy, przygotuj sobie rzeczy na drogę zesłania* za dnia i na ich oczach wyjdź z miejsca tego pobytu na inne miejsce. Może to zrozumieją, chociaż to lud zbuntowany. "

+++ Dnia 26/27.09.2019r. Św.Jan Apostoł: Wy jesteście w trzeciej trąbie. "I ujrzałem jednego orła lecącego przez środek nieba, mówiącego donośnym głosem: Dotyczy tej asteroidy , która spadnie na Amerykę Środkową, zahaczy południowąÂ  część wybrzeża a ludność zginie. Tak, to mówi św. Jan od Apokalipsy.

Błogosławię mocą Ducha Świętego, Pan z Tobą MM od Apokalipsy. Czemu jesteś tak toporna w spisywaniu tego pouczenia świętego, danego z woli Boga w Trójcy Jedynego. Otwórz serce i ducha, bo nie  są to słowa twoje ale Ja Jan święty Apostoł mówię. Wiem, nie czujesz się godna w swojej maleńkości, ja też czułem się najmniejszy, najmłodszy, ale Pan mnie wybrał, ciebie też. Napisz: Gniew Boga Ojca Przedwiecznego jest bardzo duży. To lekceważenie praw Dekalogu przybrało na sile, waga bilansuje na „nie”. Można rzec, nie ma ratunku dla tych dzieci, które  wybrały zło i samego Lucyfera za ojca, który działa w pełni i jak było powiedziane: zasiądzie szybko na tronie w świątyni pańskiej, a wtedy wojna III światowa zniszczy można rzec wszystko, całe wybrzeże Ameryki, bo przyłożyła RĘKI by wejść w środek konfliktów wojennych, sama zbrojąc się i wydając  rozkazy w porozumieniu z Izraelem. Ten konflikt nasili sie na IRAN rzekomo w obronie, a wtedy ruszą inne mocarstwa, które są złączone: Rosja, potajemnie Niemcy,  zakotłują się Chiny, Japonia, Indonezja itd......

Wasz kraj Królowej Polski, było wolą Bożą by was obronić, ale nie wypełniacie natchnień Ducha Świętego wy EXL w Episkopacie Polskim. 

Jak w wtedy w Sanchedrynie nie chcieli Jezusa Chrystusa Króla Syna Boga Żywego, którego Piłat ogłosił, a wybrali Cezara, tak i teraz wy Polacy, wasz Rząd, władze Kościoła nie chcą BOGA KRÓLEM POLSKI OGŁOSIĆ, a za tym, by poszły inne narody ościenne  w myśl objawień S. B. Rozalii  Celakównej.

Jednak służba dla dwóch panów w Polskim  Narodzie i Polskim Episkopacie jest determinacją. Jak za czasów Mojej służby jest im na rękę wszystko na „nie” dla Mistrza, Nauczyciela, bo do ręki wzięli mamonę i z tego nie potrafią się uwolnić. Masoneria swoje macki zarzuciła i trzyma w szachu zarówno Rząd jak i Episkopat.

Rząd PIS teraz przed wyborami mógłby zadziałać wspólnie z EP, ale jedni jak i drudzy są na usługach Antychrysta,  który już jest i obejmuje władzę. 

MM od Apokalipsy będąca teraz we Włoszech- dziecko NMP Królowej, jak dziś usłyszałaś  informację; biskup RZYMU Bergolio oficjalnie po konsultacji z medykami lekarzami potwierdził wolne prawo do eutanazji. Wszystkie działania jego są kontrą BOGA NAJWYŻSZEGO.

Wasz PIS przez ten czas swojej kadencji nie podpisał tej ustawy przeciw aborcji, nie wypowiedział się też co do oficjalnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Teraz jedynie ta Konfederacja wpisała do swojego programu te dwa aspekty, a co mówi na obczyźnie ten Premier III RP - czy dać wiarę- tu jest za małe poparcie.

Wy Polacy bazujecie niby na prawie, ale jak robicie te przekręty, to tu nic nie jest pewnego.

Jedyna droga jaka pozostała to zwrócić się do Chrystusa Króla i w Wolnej Elekcji ogłosić GO KRÓLEM POLSKI -LUDU MARYI KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ.

To uczynić trzeba, ale trzeba przywódców katolickich mądrych mądrością Boga Wszechmogącego, berło i korona dana w wielkim zaufaniu. To was i wasz kraj obroni od tego plugastwa LOBBY, UPOZATORÓW  RZĄDZĄCYCH  NIE POLSKIEGO POCHODZENIA I EPISKOPATU ŻYDOWSKIEGO.

MM- od Apokalipsy, napisz, że nie są to twoje słowa, ale mocą Ducha Świętego mówi Święty Jan Apostoł od Apokalipsy, najwierniejszy uczeń Pana Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata i opiekun Matki JEGO Umiłowanej Królowej Waszego Narodu. Błogosławię: W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Ogłosić to swojemu ludowi w Królestwie Hetmanki Narodu Polskiego. Amen. Amen. Amen. Bóg zapłać św. Janie Apostole. Jak mam podziękować? Dokończ tą modlitwę 100x Ojcze Nasz przepraszając za nie zachowanie Dekalogu błagając razem ze Mną - Jezusa i Maryję

. Spisany po Mszy Świętej godz. 21.00 APEL Jasnogórskiej Pani , 21.30- czytanie Objawień św. Jana , 22.00 do 23.30 pisanie św. pouczenia. Potwierdzenie: Księga Izajasza, 2 werset * Stanie się to na końcu czasów,  że góra świątyni Pańskiej stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną. Rozważyć do wersetu 5. Temat: Trwały pokój mesjański *

-------------

 

 

Słowo Boże do (Alicji) Marii Michaliny


od Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”
18X2019r.


PAN PREZYDENT POLSKI ANDRZEJ DUDA

Słowo Boże dnia 18. 10. 2019r. 

W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Mario Michalino os Apokalipsy -córo Moja umiłowana, potwierdzenie na modlitwie otrzymałaś: Psalm 12 werset 3, zapisz:  "Wszyscy mówią kłamliwie do bliźniego,  mówią podstępnymi wargami i sercem obłudnym".

Ja Królowa Polski Hetmanka Narodu mówię Słowa Prawdy mocą Ducha Świętego, do których należy się zastosować, stając w prawdzie i duchu przed Moim tronem na Jasnej Górze, gdzie po wyborach zawierzyłeś siebie, Kraj i lud Mój Mojej macierzyńskiej władzy. „Totus tuus” powtórzyłeś za św. Janem Pawłem II.

Ja Hetmanka dotrzymałam słowa, błogosławiąc na pracę, trud administracji, choć i wiele łask zmarnowałeś, pomału odchodząc od Boga w Trójcy Jedynego, zawierzając kłamliwym wargom sojuszników co na ustach mają słowa pochlebstwa, a w sercu knują zasadzki. Teraz w obliczu zbliżającej się katastrofy totalnej wielkich mocarstw tego świata, Polskę Moje Królestwo chcę ocalić.

Powierzam Ci synu Mój będący na Urzędzie Prezydenckim z Mojej i Mojego Syna Jezusa Chrystusa świętej woli tą Misję OBWOŁANIA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA NA KRÓLA POLSKI JEGO MAJESTATU BOGA ŻYWEGO NA BŁONIACH KRAKOWSKICH, TO JEST 24.XI.2019r. i od tego terminu  NIE ODSTĄPIĘ!

Ty Synu Mój masz zadanie najprzedniejsze, by Polska rosła w siłę i wróg Jej nie dotknął. Zorganizuj w porozumieniu z J.E. abp Krakowa Markiem Jędraszewskim i władzami tego królewskiego miasta tą uroczystość ze wszystkimi honorami, by prawdziwie w twojej ojczyźnie, a Moim Królestwie rządził Mój Syn Jezus Chrystus Król Polski w każdej dziedzinie życia, zarówno państwowego, socjalnego, kościelnego to jest duchowego.

Konstytucja winna być proklamowana, tak jak jest ten zapis: BÓG, HONOR, OJCZYZNA.  Żądam, byś ofiarował berło i koronę dla Króla Polski, oddając Mu władzę symbolicznie, a to się dokona w rzeczywistości. Figura Chrystusa Króla Polski niech będzie przygotowana – wybrana przez abp Krakowa, dostojna w całej swojej godności. Przymierze zawarte Aktem na wzór św. Jana Pawła II, wszystko co Polskę stanowi, tak jak to uczynił Król Jan Kazimierz u stóp Moich- Pani Łaskawej we Lwowie. Według historii te Księstwa Mi podlegają, bo Bóg jest wierny w Swej Aleance. Trzeba to powtórzyć wraz z Episkopatem Polski z wolnej woli jak zechcą, tak jak S.B. Rozalia Celakówna to podała: z Rządem na czele”.  I niech się tak stanie.

Synu Mój, zostałeś wybrany do tej misji mianowania Mojego Syna na Króla Polski, to jest najwyższa godność, jaką Ja Królowa Korony Polskiej ci wyprosiłam i żądam, by to pragnienie Mojego Bolejącego Serca zostało wypełnione. Do pomocy daję zastępy aniołów i świętych polskiej ziemi to jest dziedzictwo św. JP.II, którego nie można zaprzepaścić.

Tylko Król Polski w tej nominacji i w tym tytule Mu nadanym jest mocen ochronić Moje Królestwo, a Twoją Ojczyznę, której na imię Polska – wybrane Nowe Jeruzalem.

Wtedy potęga wasza wzrośnie, jak mówią te proroctwa księdza Klimuszki i to się dokona. Wolna Elekcja na Błoniach Krakowa to jest pospolite ruszenie Narodu, Ludu Mojego, którego jestem przede wszystkim Matką. To jest Mój „APEL NADZWYCZAJNY”, by tą Intronizację Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski dokonać. I to jest dziecko Moje jedyna szansa na przetrwanie w obliczu III wojny światowej.

Odpowiedzialność Twoja jako Prezydenta jest wielka, ufam, że nie zawiedziesz Matki Najświętszej, która Tobie zaufała dając Ci ten Urząd, wiele popełniłeś błędów, jednak Moje zaufanie jako Matki do ciebie jest.

Napisz; córko Moja MM od Apokalipsy, że nie są to słowa twoje, ty tylko jesteś narzędziem gdzie Duch Święty otwiera twoje serce, by służyć słowem Jego mocą jako ten przekaźnik w DM św. JPII.

 Błogosławię i żądam szybkiego kontaktu z J.E. abp Markiem Jędraszewskim, ks. abp Wacławem Depo. Czas i miejsce Wolnej Elekcji winny być podane przez środki masowego przekazu, niech też ks. Piotr Natanek dołączy z Armią Rycerzy Chrystusa Króla, która jest do tej walki duchowej przygotowana w tej ciszy odosobnienia trwając. Ale teraz tą niesłuszną jak powiedziałam suspensę  niech ks. abp Krakowa Marek Jędraszewski odważnie odwoła.

Powtarzam, jeżeli Moje polecenia, a wręcz żądania KRÓLOWEJ NARODU POLSKIEGO nie zostaną wypełnione, to prawdziwie po "Prześwietleniu Sumień" co jest wielkim aktem Bożego Miłosierdzia, które wam wskaże miejsce po śmierci piekło, czyściec lub niebo; to po tym wydarzeniu zostanie was Polaków bardzo mało, choć i tak was trują "chemistram' rzekomi przyjaciele, o czym mówi prorok Pana Jezusa Cyprian Polak,  jak również jest  Słowo Boże dotyczące Urzędników Krakowa.

Ja Matka Jezusa Chrystusa Syna Mojego mówię; należy zapoznać się i sercem odpowiedzieć na wezwanie Boże - czas brewe. Dołączyć orędzie, wysłać też do abp Krakowa, Częstochowy, opublikować na stronie internetowej DM św. JPII. Powtórzyć z woli Mojej Matki Kościoła na portalu Krzysztofa Michałowskiego. Pozdrawiam w/w EXL, ufam Ja Królowa Polski, że nie odmówią Mojej prośbie przy wsparciu Prezydenta Polski Andrzeja Dudy. I to zadanie zostanie wykonane. I niech się tak stanie.  Bo mój lud tego pragnie - wywyższenia Króla Jezusa Chrystusa na Króla Polski na Błoniach Krakowa, oraz w Mojej Kaplicy Jasnogórskiej Pani umieścić ten obraz Chrystusa Króla podarowanego przez Polonię. I niech sie tak stanie. Amen. Amen. Amen.

 Potwierdzenie ''Słowa Bożego": Apokalipsa św. Jana 13 werset 6: "Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstwa przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi, i mieszkańcom nieba". To już w Polsce trwa: profanacja Eucharystii, Moich świętych wizerunków, szkoły LGTB, czarne marsze kobiet co są za aborcją, „tęczowe” co słusznie abp Krakowa odważnie nazwał „zarazą”.  .................

Jeżeli tej Intronizacji nie dokonacie według w/w świętego pouczenia, to Antychryst zapanuje u was i w was. A więc odwagi synowie Moi  na urzędach w Rządzie, EXL w Episkopacie Polski - odwagi, odwagi wspomaga was św. Andrzej Bobola patron Polski. Amen. Amen. Amen.

Błogosławię Ja Królowa Polski przez zasługi świętych i błogosławionych Polskiej ziemi. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie, by alleluja zaśpiewać w wieczności. To podpowiada Anioł AVE- Stróż Polski, przypomina też, by to konklawe w Licheniu zwołać i wybrać nowego Piotra, bo obecny biskup Rzymu - sam się tak nazywa – pobłądził. Przez swoich doradców wszedł w ducha pogaństwa, świętuje wraz z szamanami i szamankami idąc w pląsach z wieloma kardynałami, chce poprowadzić lud mój na manowce, a więc do piekła. Tak jak mówi ten tytuł psalmu 12  „Wśród  zakłamanego świata" trwa, werset 8:  "Ty nas zachowasz, o Panie, ustrzeżesz nas na wieki od tego plemienia".

I tak się stanie, gdy wykonacie to najważniejsze zadanie OBWOŁANIA W WOLNEJ ELEKCJI CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA NA KRÓLA POLSKI. Amen. Amen. Amen. Wysłać do Prezydenta Polski - Ojczyzny twojej z zaznaczeniem: „ Pilne i do rąk własnych”.  

 (Alicja)MM DM św. JPII:To jest nasz drugi list  z woli Bożej wysłany do Waszej EXL. Bóg zapłać za tamtą odpowiedź. Pozdrawiam w imieniu Kolegium DM św. JPII.  18.X.2019r.

Bóg zapłać Królowo Korony Polskiej za Twoje święte słowo pouczenia.
Uniżona niewolnica MM od Apokalipsy w posłudze ewangelicznej słowa dla braci i sióstr.

Złóż dziękczynienie za tą łaskę daną dla Moich dzieci wybranych i niech się tak stanie.

Zamawiajcie Msze Święte dla wykonania tego wielkiego zadania jakie Bóg w Trójcy Jedyny dał dla waszego Narodu, by być przykładem i wzorem dla upadającej Europy i innych kontynentów. Ta intencja 9-ciu Mszy Świętych, które ofiarowałaśÂ  z natchnienia Ducha Świętego brzmi:

„O  łaskę  Intronizacji Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski w Wolnej Elekcji na Błoniach Krakowa za wstawiennictwem Królowej Polski, św. Józefa, św. Jadwigi Królowej, św. Kazimierza Królewicza, św. Faustyny, św. Jana Pawła II, za przyczyną świętych Franciszkanów, świętych męczenników to jest św. Andrzeja Boboli, błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, Straży św. Michała Archanioła, Anioła Stróża AVE – Polski, aniołów i wszystkich świętych”.

DM św. JPII z łaski Bożej zamówiły III pełne nowenny w tej intencji, zapraszamy do działania dopóki liturgia Mszy Świętych nie jest zmieniona, co daj Boże, by nie dotknęło Episkopatu Polski. Amen. Amen. Amen.

---------------------

 

 Słowo Boże do (Alicji) Marii Michaliny


od Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”
18X2019r.


PAN PREZYDENT POLSKI ANDRZEJ DUDA

Słowo Boże dnia 18. 10. 2019r. 

W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Mario Michalino os Apokalipsy -córo Moja umiłowana, potwierdzenie na modlitwie otrzymałaś: Psalm 12 werset 3, zapisz:  "Wszyscy mówią kłamliwie do bliźniego,  mówią podstępnymi wargami i sercem obłudnym".

Ja Królowa Polski Hetmanka Narodu mówię Słowa Prawdy mocą Ducha Świętego, do których należy się zastosować, stając w prawdzie i duchu przed Moim tronem na Jasnej Górze, gdzie po wyborach zawierzyłeś siebie, Kraj i lud Mój Mojej macierzyńskiej władzy. „Totus tuus” powtórzyłeś za św. Janem Pawłem II.

Ja Hetmanka dotrzymałam słowa, błogosławiąc na pracę, trud administracji, choć i wiele łask zmarnowałeś, pomału odchodząc od Boga w Trójcy Jedynego, zawierzając kłamliwym wargom sojuszników co na ustach mają słowa pochlebstwa, a w sercu knują zasadzki. Teraz w obliczu zbliżającej się katastrofy totalnej wielkich mocarstw tego świata, Polskę Moje Królestwo chcę ocalić.

Powierzam Ci synu Mój będący na Urzędzie Prezydenckim z Mojej i Mojego Syna Jezusa Chrystusa świętej woli tą Misję OBWOŁANIA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA NA KRÓLA POLSKI JEGO MAJESTATU BOGA ŻYWEGO NA BŁONIACH KRAKOWSKICH, TO JEST 24.XI.2019r. i od tego terminu  NIE ODSTĄPIĘ!

Ty Synu Mój masz zadanie najprzedniejsze, by Polska rosła w siłę i wróg Jej nie dotknął. Zorganizuj w porozumieniu z J.E. abp Krakowa Markiem Jędraszewskim i władzami tego królewskiego miasta tą uroczystość ze wszystkimi honorami, by prawdziwie w twojej ojczyźnie, a Moim Królestwie rządził Mój Syn Jezus Chrystus Król Polski w każdej dziedzinie życia, zarówno państwowego, socjalnego, kościelnego to jest duchowego.

Konstytucja winna być proklamowana, tak jak jest ten zapis: BÓG, HONOR, OJCZYZNA.  Żądam, byś ofiarował berło i koronę dla Króla Polski, oddając Mu władzę symbolicznie, a to się dokona w rzeczywistości. Figura Chrystusa Króla Polski niech będzie przygotowana – wybrana przez abp Krakowa, dostojna w całej swojej godności. Przymierze zawarte Aktem na wzór św. Jana Pawła II, wszystko co Polskę stanowi, tak jak to uczynił Król Jan Kazimierz u stóp Moich- Pani Łaskawej we Lwowie. Według historii te Księstwa Mi podlegają, bo Bóg jest wierny w Swej Aleance. Trzeba to powtórzyć wraz z Episkopatem Polski z wolnej woli jak zechcą, tak jak S.B. Rozalia Celakówna to podała: z Rządem na czele”.  I niech się tak stanie.

Synu Mój, zostałeś wybrany do tej misji mianowania Mojego Syna na Króla Polski, to jest najwyższa godność, jaką Ja Królowa Korony Polskiej ci wyprosiłam i żądam, by to pragnienie Mojego Bolejącego Serca zostało wypełnione. Do pomocy daję zastępy aniołów i świętych polskiej ziemi to jest dziedzictwo św. JP.II, którego nie można zaprzepaścić.

Tylko Król Polski w tej nominacji i w tym tytule Mu nadanym jest mocen ochronić Moje Królestwo, a Twoją Ojczyznę, której na imię Polska – wybrane Nowe Jeruzalem.

Wtedy potęga wasza wzrośnie, jak mówią te proroctwa księdza Klimuszki i to się dokona. Wolna Elekcja na Błoniach Krakowa to jest pospolite ruszenie Narodu, Ludu Mojego, którego jestem przede wszystkim Matką. To jest Mój „APEL NADZWYCZAJNY”, by tą Intronizację Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski dokonać. I to jest dziecko Moje jedyna szansa na przetrwanie w obliczu III wojny światowej.

Odpowiedzialność Twoja jako Prezydenta jest wielka, ufam, że nie zawiedziesz Matki Najświętszej, która Tobie zaufała dając Ci ten Urząd, wiele popełniłeś błędów, jednak Moje zaufanie jako Matki do ciebie jest.

Napisz; córko Moja MM od Apokalipsy, że nie są to słowa twoje, ty tylko jesteś narzędziem gdzie Duch Święty otwiera twoje serce, by służyć słowem Jego mocą jako ten przekaźnik w DM św. JPII.

 Błogosławię i żądam szybkiego kontaktu z J.E. abp Markiem Jędraszewskim, ks. abp Wacławem Depo. Czas i miejsce Wolnej Elekcji winny być podane przez środki masowego przekazu, niech też ks. Piotr Natanek dołączy z Armią Rycerzy Chrystusa Króla, która jest do tej walki duchowej przygotowana w tej ciszy odosobnienia trwając. Ale teraz tą niesłuszną jak powiedziałam suspensę  niech ks. abp Krakowa Marek Jędraszewski odważnie odwoła.

Powtarzam, jeżeli Moje polecenia, a wręcz żądania KRÓLOWEJ NARODU POLSKIEGO nie zostaną wypełnione, to prawdziwie po "Prześwietleniu Sumień" co jest wielkim aktem Bożego Miłosierdzia, które wam wskaże miejsce po śmierci piekło, czyściec lub niebo; to po tym wydarzeniu zostanie was Polaków bardzo mało, choć i tak was trują "chemistram' rzekomi przyjaciele, o czym mówi prorok Pana Jezusa Cyprian Polak,  jak również jest  Słowo Boże dotyczące Urzędników Krakowa.

Ja Matka Jezusa Chrystusa Syna Mojego mówię; należy zapoznać się i sercem odpowiedzieć na wezwanie Boże - czas brewe. Dołączyć orędzie, wysłać też do abp Krakowa, Częstochowy, opublikować na stronie internetowej DM św. JPII. Powtórzyć z woli Mojej Matki Kościoła na portalu Krzysztofa Michałowskiego. Pozdrawiam w/w EXL, ufam Ja Królowa Polski, że nie odmówią Mojej prośbie przy wsparciu Prezydenta Polski Andrzeja Dudy. I to zadanie zostanie wykonane. I niech się tak stanie.  Bo mój lud tego pragnie - wywyższenia Króla Jezusa Chrystusa na Króla Polski na Błoniach Krakowa, oraz w Mojej Kaplicy Jasnogórskiej Pani umieścić ten obraz Chrystusa Króla podarowanego przez Polonię. I niech sie tak stanie. Amen. Amen. Amen.

 Potwierdzenie ''Słowa Bożego": Apokalipsa św. Jana 13 werset 6: "Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstwa przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi, i mieszkańcom nieba". To już w Polsce trwa: profanacja Eucharystii, Moich świętych wizerunków, szkoły LGTB, czarne marsze kobiet co są za aborcją, „tęczowe” co słusznie abp Krakowa odważnie nazwał „zarazą”.  .................

Jeżeli tej Intronizacji nie dokonacie według w/w świętego pouczenia, to Antychryst zapanuje u was i w was. A więc odwagi synowie Moi  na urzędach w Rządzie, EXL w Episkopacie Polski - odwagi, odwagi wspomaga was św. Andrzej Bobola patron Polski. Amen. Amen. Amen.

Błogosławię Ja Królowa Polski przez zasługi świętych i błogosławionych Polskiej ziemi. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie, by alleluja zaśpiewać w wieczności. To podpowiada Anioł AVE- Stróż Polski, przypomina też, by to konklawe w Licheniu zwołać i wybrać nowego Piotra, bo obecny biskup Rzymu - sam się tak nazywa – pobłądził. Przez swoich doradców wszedł w ducha pogaństwa, świętuje wraz z szamanami i szamankami idąc w pląsach z wieloma kardynałami, chce poprowadzić lud mój na manowce, a więc do piekła. Tak jak mówi ten tytuł psalmu 12  „Wśród  zakłamanego świata" trwa, werset 8:  "Ty nas zachowasz, o Panie, ustrzeżesz nas na wieki od tego plemienia".

I tak się stanie, gdy wykonacie to najważniejsze zadanie OBWOŁANIA W WOLNEJ ELEKCJI CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA NA KRÓLA POLSKI. Amen. Amen. Amen. Wysłać do Prezydenta Polski - Ojczyzny twojej z zaznaczeniem: „ Pilne i do rąk własnych”.  

 (Alicja)MM DM św. JPII:To jest nasz drugi list  z woli Bożej wysłany do Waszej EXL. Bóg zapłać za tamtą odpowiedź. Pozdrawiam w imieniu Kolegium DM św. JPII.  18.X.2019r.

Bóg zapłać Królowo Korony Polskiej za Twoje święte słowo pouczenia.
Uniżona niewolnica MM od Apokalipsy w posłudze ewangelicznej słowa dla braci i sióstr.

Złóż dziękczynienie za tą łaskę daną dla Moich dzieci wybranych i niech się tak stanie.

Zamawiajcie Msze Święte dla wykonania tego wielkiego zadania jakie Bóg w Trójcy Jedyny dał dla waszego Narodu, by być przykładem i wzorem dla upadającej Europy i innych kontynentów. Ta intencja 9-ciu Mszy Świętych, które ofiarowałaśÂ  z natchnienia Ducha Świętego brzmi:

„O  łaskę  Intronizacji Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski w Wolnej Elekcji na Błoniach Krakowa za wstawiennictwem Królowej Polski, św. Józefa, św. Jadwigi Królowej, św. Kazimierza Królewicza, św. Faustyny, św. Jana Pawła II, za przyczyną świętych Franciszkanów, świętych męczenników to jest św. Andrzeja Boboli, błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, Straży św. Michała Archanioła, Anioła Stróża AVE – Polski, aniołów i wszystkich świętych”.

DM św. JPII z łaski Bożej zamówiły III pełne nowenny w tej intencji, zapraszamy do działania dopóki liturgia Mszy Świętych nie jest zmieniona, co daj Boże, by nie dotknęło Episkopatu Polski. Amen. Amen. Amen.

---------------------