Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
241
216
244

-28

Odwiedziny
...1 451 586

KOMUNIKATY

PDFPrintE-mail

There are no translations available.

W sprawie sakramentaliów dzwonić pod numer:603 468 837- Bożena.


KOMUNIKATY


Uzdrowienie mocą najwyższej władzy

Chrystusa Króla nad sercem ludzkim.

                           " Intronizacja Chrystusa Króla na Króla swojego serca"


Reguła " Intronizacji Chrystusa Króla na Króla swojego serca”.

Msza - Eucharystia- Ofiarowanie Eucharystii /za siebie /.

Modlitwa o uwolnienie z nałogów i nawiązanie do Aktu zawierzenia według reguły głoszonej przez S.B. ks. Don Dolindo Ruotolo /za siebie /.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ja........../wymienić swoje imię/ proszę Cię Panie Jezu Chryste Królu, byś dotknął moich uszu, bym usłyszał Twoje Słowo Boże, byś dotknął mojego języka, bym uwielbiał Boga w Trójcy Jedynego a nie wypowiadał bluźnierstw i przekleństw. Proszę byś dotknął mego serca, byś skruszył te kamienie przekleństw pokoleniowych i wyrzucił węża, którego wyhodowałem, bym zaprosił do życia Ciebie Chrystusa Króla, byś mocą Ducha Świętego odnowił, odrodził miłość, pokój wewnętrzny we mnie, który może dać tylko Bóg Sprawiedliwy, a jest Miłosierny dla swoich nieroztropnych, nierozsądnych dzieci, które nie są współwinne.

Proszę o uleczenie z chorób szczególnie psychicznych w pokoleniu oraz dziedzicznych, pozostawiających znamiona. Przez wstawiennictwo ks. Don Dolindo wołam do Ciebie jego słowami: „Jezu, Ty się Tym zajmij”.

/W sytuacjach trudnych odmówić 4 koronki do Bożego Miłosierdzia za 4 pokolenia/.

Akt Intronizacji Chrystusa Króla na Króla swojego serca”/opr. DM/

Panie Jezu obecny w przyjętej Eucharystii, ja uniżony sługa oddaję Tobie moje serce i proszę Cię gorąco, zamieszkaj w nim na nowo. Buduj we mnie Królestwo Boże i mocą Ducha Świętego odnów miłość, pokój i łaskę wiernego poddaństwa w pełnieniu świętej Woli Twojej na wzór pokornej Służebnicy Pańskiej Maryi, za wstawiennictwem świętego Józefa męża sprawiedliwego.

Przyjmij ten Akt Intronizacji jako wyraz uznania Cię za Króla i Pana mego serca i poddania się pod Twoją królewską władzę. Pragnę we wszystkich obszarach mego życia wypełniać Twoje przykazania i głosić nieustannie Twoją chwałę. Niech to zawierzenie i ufność płynąca z mego serca do Ciebie mojego Króla, będzie wiecznym budulcem dla Twojej Królewskiej Korony, jakiej pragniesz od wszystkich serc ludzkich po wszystkie wieki.

Znając moją niedoskonałość, wzywam pomocy mojego Anioła Stróża i zanoszę przed Twój Królewski Tron wołanie, które głosił ks. Don Dolindo: „Jezu, Ty się Tym zajmij”. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.Reguła„Intronizacji Chrystusa Króla na Króla w drugim ludzkim sercu”.

Msza Święta - Eucharystia- Ofiarowanie Eucharystii /za polecaną osobę /.

Modlitwa o uwolnienie z nałogów i nawiązanie do Aktu zawierzenia według reguły głoszonej przez S.B. ks. Don Dolindo Ruotolo /za polecaną osobę/.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Proszę Cię Panie Jezu Chryste Królu za................./wymienić imię polecanej osoby/, byś dotknął jego uszu, by usłyszał Twoje Słowo Boże, byś dotknął jego języka, by uwielbiał Boga w Trójcy Jedynego, a nie wypowiadał bluźnierstw i przekleństw. Proszę, byś zdjął bielmo z jego oczu, uleczył je, by zobaczył dzieła Boże. Proszę, byś dotknął jego serca, byś skruszył te kamienie przekleństw pokoleniowych i wyrzucił węża, którego wyhodował, by zaprosił do życia Ciebie Chrystusa Króla, byś mocą Ducha Świętego odnowił, odrodził miłość, pokój wewnętrzny, który może dać tylko Bóg Sprawiedliwy, a jest Miłosierny dla swoich nieroztropnych, nierozsądnych dzieci, które nie są współwinne. Proszę o uleczenie z chorób szczególnie psychicznych w pokoleniu oraz dziedzicznych, pozostawiających znamiona. Przez wstawiennictwo ks. Don Dolindo wołam do Ciebie jego słowami: „Jezu, Ty się Tym zajmij”.
/W sytuacjach trudnych odmówić 4 koronki do Bożego Miłosierdzia za 4 pokolenia/.

"Akt Intronizacji Chrystusa Króla na Króla w drugim ludzkim sercu"/opr. DM/

Panie Jezu obecny w przyjętej Eucharystii, ja uniżony sługa oddaję Tobie serce................./ wymienić imię polecanej osoby/ i proszę Cię gorąco, zamieszkaj w nim na nowo. Buduj w nim Królestwo Boże i mocą Ducha Świętego odnów miłość, pokój i łaskę wiernego poddaństwa w pełnieniu świętej Woli Twojej na wzór pokornej Służebnicy Pańskiej Maryi, za wstawiennictwem świętego Józefa męża sprawiedliwego.

Niech przez ten Akt Intronizacji, uzna Ciebie za Króla i Pana swego serca i podda się pod Twoją królewską władzę. Pragnę, aby we wszystkich obszarach swego życia wypełniał Twoje przykazania i głosił nieustannie Twoją chwałę. Niech to zawierzenie w jego imieniu będzie źródłem nowej ufności płynącej z jego serca do Ciebie – naszego wspólnego Króla i wiecznym budulcem dla Twojej Królewskiej Korony jakiej pragniesz od wszystkich serc ludzkich po wszystkie wieki.

Spraw Panie, niech na drodze swej niedoskonałości, wzywa stale pomocy swojego Anioła Stróża i przez Jego wstawiennictwo zanosi przed Twój Królewski Tron wołanie, które głosił ks. Don Dolindo: „Jezu, Ty się Tym zajmij”. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

-------------

Klucz do wszystkich zagrożeń obecnych i

przyszłych!!!


Namaszczenie olejem egzorcyzmowanym i Słowem Bożym:

„Zwycięża Lew z pokolenia Judy - Jezus Chrystus Król.”

"To jest klucz do wszystkich zagrożeń jakie was dotkną poprzez te wkrótce następujące wydarzenia...... Będziecie niewidoczni dla wrogów, gdy antychryst będzie szalał w katolickim kościele....Osłoni was od ognia spadającego z nieba. Uczyni was niewidzialnymi, wprowadzi do nieba".

W oparciu o moc oleju egzorcyzmowanego i moc słowa Bożego, namaszczamy kciukiem prawej ręki, olejem egzorcyzmowanym - czoło i różne miejsca zamieszkania, kultu religijnego itp: okna, drzwi, ściany, słupy posadzki, progi itp. Wymawiamy słowa: Zwycięża Lew z pokolenia Judy – Jezus Chrystus Król. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
/ Znaczymy 3x znak krzyża +++/. /AMM 30 X 2022 r./.


Geneza słów: „Zwycięża Lew z pokolenia

Judy”

Lwem z pokolenia Judy jest Jezus. W Starym Testamencie w Księdze Rodzaju jest bardzo ważna wzmianka o „Judzie, młodym lwie”/ Rdz 49,8-10/, zapowiadająca zwycięstwo i potęgę oraz błogosławieństwo dla Judy, oraz „posłuch u narodów”. Rdz 49,8-10[1]

Zasadnicze potwierdzenie spotykamy w w Nowym Testamencie, w Apokalipsie. Św. Jan w widzeniu zobaczył „Zasiadającego na tronie” i księgę zapieczętowaną na siedem pieczęci i bardzo płakał, ponieważ nikt się nie znalazł godny „na niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią”, aby tą księgę otworzyć. Wtedy jeden ze Starców upomniał św. Jana, aby nie płakał, ponieważ już wiadomo, kto jest godny tego dokonać.

>>Przestań płakać: Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, Odrośl Dawida, tak że otworzy księgę i siedem jej pieczęci>>Ap 5, 5.

„Lwem z pokolenia Judy i Odroślą Dawida, jest Jezus, będący potomkiem królewskim. To On „zwyciężył”-śmierć na krzyżu, i dlatego jest godzien otworzyć księgę i siedem jej pieczęci”.

Potwierdzenie tego w dalszych słowach z Apokalipsy. Czytamy w nich, że św. Jan ujrzał „Baranka” jakby zabitego, który krwią swoją nabył ludzi dla Boga. O tym, że chodzi tu o Jezusa, świadczą o tym słowa świętych, którzy śpiewali taką nową pieśń:

<>. /5,8-10/.

W dalszej części widzenia, św. Jan opisuje, jak wszelkie stworzenia w niebie, na ziemi, pod ziemią i na morzu i „wszystko co w nich przebywa”, oddawało chwałę Zasiadającemu na tronie” mówiąc: „Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!” /5,13/.

Zacytowane na wstępie słowa ze Starego Testamentu: O Judzie co zdobędzie „posłuch u narodów” /Rdz 49,8-10/, znajdują dalsze potwierdzenia w Apokalipsie.

„On [Juda-Jezus] będzie je pasał rózgą żelazną i On udeptuje tłocznię wina zapalczywości gniewu Boga wszechmogącego. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król królów i Pan panów”. Ap 16, 11-16.

W I –szym liście do Tymoteusza św. Paweł wskazuje na Chrystusa jako przyszłego globalnego Władcę i Króla, który w odpowiednim czasie ukaże swoje prawa. Stanie się to przez Jego objawienie: „Nakazuję w obliczu Boga.... ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu aż do objawienia się naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ukaże je, we właściwym czasie, błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących, jedyny, mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć: Jemu cześć i moc wiekuista! Amen/1Tm 6, 13-17/.

Powyższe słowa proroczo nawiązują do czasów współczesnych, do słów zapisanych przez S.B. Rozalię Celakównę i współczesnych mistyków, a dotyczących powszechnej Intronizacji Chrystusa Króla w Polsce i w narodach, jako jedynej drogi do ratunku świata i wspomnianego „posłuchu narodów”. Na obecny czas uwiarygadniamy je, wypowiadając słowa: Zwycięża Lew z pokolenia Judy – Jezus Chrystus Król.”

Odniesienie się do mocy Jezusa, czyli Lwa z pokolenia Judy, spotykamy w opracowaniu rozszerzonego egzorcyzmu papieża Leona XIII:

K: Oto Krzyż Pana, uchodźcie Jego przeciwnicy.
W: Zwyciężył Lew z pokolenia Judy, potomek Dawida.
K: Panie, niech Twoje miłosierdzie okaże się nad nami.
W: Bo w Tobie pokładamy nadzieję.
K: Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W: A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

W książce "Mistyczne miasto Boże" Marii z Agredy /Wyd. „Michalineum”1992/, spotykamy dodatkowe żródłowe potwierdzenie słowa „Lew”, w odniesieniu do Pana Jezusa. Oto słowa Matki Bożej do ludzi po narodzeniu Pana Jezusa: „Przybądźcie biedni, zbliżcie się mali i nie bójcie się: w rękach moich trzymam jako łagodnego Baranka Tego, który jest Lwem: Wszechmocnego, który stał się słabym”.

Powyższa analiza tekstowa Słowa Bożego poucza nas, że wypowiadając słowa „Zwycięża Lew z pokolenia Judy – Jezus Chrystus Król” w połączeniu z namaszczeniem olejem egzorcyzmowanym, umożliwiamy działanie „Lwa Wszechmocnego” w naszym indywidualnym, ale i narodowo- państwowym życiu. On już zwyciężył zło w momencie Swojej śmierci na krzyżu, ale powtórnie będzie zwyciężał zło w każdym z nas, w momencie. gdy będziemy prosić Go o to, wypowiadając z wiarą niezwykłe słowa: „Zwycięża Lew z pokolenia Judy – Jezus Chrystus Król. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. /3x znak krzyża +++/. Tak się dzieje i będzie się dziać, gdy tym słowom towarzyszy głęboka wiara połączona z zachowaniem przykazań w sposób „nieskalany”, o których wspomina św. Paweł do Tymoteusza.

Mamy wiele „pieczęci” tworzących od wieków nadzwyczajną duchową tkankę Kościoła: Msza Święta,sakramenty, różaniec, koronka do Bożego Miłosierdzia itp. Obrzęd „Namaszczenia rodzin i miejsc zamieszkania” je nie zastępuje, ale rozszerza.

Opatrzność Boża podaje go jako nową formę, szczególnie potrzebną na „przyszłe czasy”. To jest zgodne z zapisem św. Jana o Duchu Świętym, Który stopniowo doprowadza nas „do całej prawdy” i oznajmia nam „rzeczy przyszłe”. (J 16, 12-15).

Gdy Antychryst zacznie działać ze swą nadzwyczajną siłą, gdy Kościół nie będzie mógł korzystać z sakramentów świętych i będzie zmuszony do zejścia do „katakumb”, wtedy to błogosławieństwo olejem i słowem o zwycięskim Lwie z pokolenia Judy, zapewni nieodzowny ratunek.

Św. Jan Paweł II - 30 X 2022 r./: „O tym /namaszczeniu/ mówi Apokalipsa św. Jana rozdział 5, werset 5. To jest na potwierdzenie tego „Słowa Bożego”: <> I tym błogosławieństwem namaszczając się olejem egzorcyzmowanym, czyniąc trzykrotny znak krzyża +++ będziecie niewidoczni dla wrogów, gdy antychryst będzie szalał w katolickim kościele.... To błogosławieństwo namaszczenia +++ trzykrotnym znakiem krzyża olejem egzorcyzmowanym, jest wam dane na wieczność, uczyni was niewidzialnymi, wprowadzi do nieba. Wspomnę też na wasze prośby dotyczące ojczyzny, pokoju i rodzin. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen”. /20XI2022 –AMM/.

Namaszczenie olejem egzorcyzmowanym i powyższym słowem Bożym” jest więc na obecne czasy kluczem do wszystkich przyszłych zagrożeń i wydarzeń, jakie dotkną ludzkość.

Obrzędy namaszczenia od wieków są stosowane w praktykach religijnych Kościoła. W tej propozycji nie ma nic z magii, decyduje moc naszej wiary i łaska Boga.

Tak jak kiedyś Bóg nakazał Izraelitom zabezpieczać swoje rodziny krwią Baranka na drzwiach swoich domów, tak i dziś przez współczesnych proroków, Bóg Ojciec przekazuje, co mamy czynić, jak się zabezpieczać, aby ocalić życie wieczne.

Bóg Ojciec: „To wezwanie wypowiedziane z wiarą, te słowa, wzywające Mojego Syna Jezusa Chrystusa Króla: , to jest klucz do wszystkich zagrożeń jakie was dotkną poprzez te wkrótce następujące wydarzenia. Będą morza, burze uciszać. Osłonią was od ognia spadającego z nieba. Wszystkie kataklizmy, trzęsienia ziemi, będą góry przysuwać, by was schronić w skałach, pieczarach w czasie prześladowań chrześcijan, tak jak został ukryty mały św. Jan Chrzciciel podczas rzezi niewiniątek w Betlejem i okolic. I aniołowie będą wam służyli, przynosząc chleb z nieba, tak jak kiedyś zobaczyłaś w wizji duchowej, gdzie był z wami w górach też z grupą kapłan. To jest już bliski /czas/mocnego ucisku”. /AMM 30X, oraz 8XII 2022r./

O namaszczaniu kapłanów, królów i proroków mówi Stary i Nowy Testament. Ten obrzęd wiązał się od początku z oczekiwanym Mesjaszem. Wskazuje na to imię „Mesjasz”, które znaczy dosłownie – „namaszczony”.

Sam Pan Jezus doradzał stosowanie oleju. W Mk 6,12-13 czytamy, że dwunastu apostołów zostało wysłanych z misją. Wzywali oni do nawrócenia, wyrzucali też złe duchy, oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. W znaczeniu biblijnym olej jest symbolem mocy Bożej i namaszczeniem przez Ducha Świętego. W każdym przypadku, namaszczenie prowadzi do wyraźnej przemiany życia. Osoba czy jakiś przedmiot tracą swój dotychczasowy świecki charakter. Zostają włączone do sfery sacrum. Zaczynają pełnić inną, religijną funkcję. Namaszczenie olejem egzorcyzmowanym dokonywane jest przez kapłanów, ale również przez wiernych osobiście lub nawzajem.

Zapraszamy do zakładania nowych DM im. św. JPII, które w przyszłości będą szczególnymi „latarniami wiary”. Zapowiadany czas ucisku wiary spowoduje, że rodziny, które już teraz oddają się pod opiekę św. JPII, otrzymają przez Jego wstawiennictwo, szczególne światło wiary realizowane w ich domach. Łaski są wypraszane przez św. JPII, ale i całą Wspólnotę DM im. św. JPII, która liczy kilka tysięcy zgłoszonych rodzin.

Regulamin DM jest bardzo prosty, i praktycznie, każdy dom może być oddany pod patronat św. JPII i każdego 2, 16 i 22 każdego miesiąca cała Polska może zbierać się na wspólną modlitwę w swych rodzinach. Taka narodowa mobilizacja na pewno pomoże nam we właściwym zrozumieniu nieodzownej roli Chrystusa Króla Wszechświata i Króla Polski na ostatecznych opatrznościowych drogach zbawienia naszej Ojczyzny i i innych narodów, które pójdą tą drogą.

Uzdrowienie mocą Przenajświętszej Krwi,

Krwawych Ran Jezusa i Krwawych Łez

Niepokalanej.

Panie Jezu Chryste Królu Polski i Wszechświata! Jeśli to jest zgodne z Twoją świętą wolą, polecamy Tobie osobę..... [wymienić imię lub kilka imion, itp.]. Zanurzamy w Twojej Przenajświętszej Krwi, Krwawych Ranach i Krwawych Łzach Niepokalanej Królowej Pogromczyni złego - duszę tej osoby......., serce, ciało, umysł, wolną wolę, świadomość, podświadomość, wyobraźnię, myśli, słowa, uczynki i pragnienia, jak i wszelkie naleciałości złego ducha z całego Jej życia.

Panie Jezu Chryste, ukochany Nasz Mistrzu-ofiarując się teraz Ojcu Przedwiecznemu na wielu ołtarzach świata - jeżeli pozwolisz, zanurzamy Ją........ w kielichu Twojej Najświętszej Krwi, prosząc o łaskę obmycia i uwolnienia ze wszystkich grzechów świadomych i nieświadomych.

Oczyść, uzdrów Ją ze wszystkich chorób na duszy i ciele i umyśle, zwłaszcza tych, które nie są zamknięte w Twoim krzyżu. Prosimy Cię o to, mocą Twoich Krwawych Ran oraz Łez wylanych nad Jerozolimą i każdym dzieckiem.

Prosimy o te łaski przez Niepokalane Serce Maryi, przebite siedmioma mieczami boleści i Jej Majestatu Krwawe Łzy, oraz przez zasługi św. JPII i wszystkich świętych męczenników Polski i całego Kościoła Świętego.