Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
314
216
244

-28

Odwiedziny
...1 451 659

Orędzia - Adam Człowiek

PDFPrintE-mail

There are no translations available.

Orędzia cz. III - Adam Człowiek

Nihil obstat ks. abp Andrzej Dzięga 2015r.

Adam Człowiek „Oto czynię wszystko nowe” -Orędzia z lat 2013---2014, Instytut wydawniczy abp św. Jakuba sp. z o.o. ul. Papieża Pawła VI nr 4, 71-459 Szczecin, Nihil obstat ks. abp Andrzej Dzięga 2015r.

Internetowe Domy Modlitwy św. JPII, kontynuują rozważania na temat czasów ostatecznych. Opieramy je na niezwykle cennej pozycji książkowej Adama Człowieka „Oto czynię wszystko nowe” -Orędzia z lat 2013---2014. Adam Człowiek to ukryty polski mistyk. Od 1990r. Bóg powierzył jemu misję ukazywania sytuacji Kościoła, Polski i świata. Przez cały czas wypełniania tej misji pozostawał pod duchowym kierownictwem kapłanów i hierarchów Kościoła rzymsko-katolickiego. Książka Adama Człowieka „Oto czynię wszystko nowe” -Orędzia z lat 2013---2014, ma więc uzasadnione potwierdzenie abp Andrzeja Dzięgi.

Maryja jako najlepsza i najbardziej troskliwa Matka wszystkich nas, przybywa z łaski Boga i dyskretnie umacnia nas przez orędzia w temacie „czasów ostatecznych”. Poucza nas, przestrzega i daje syntezę treści, które Bóg przekazuje od wieków przez Pismo Święte i inne dusze wybrane. To pozwala odrzucać nam niepokój i świadomie przygotowywać się do zmian, które Bóg zapowiadał od wieków, a które teraz finalizuje. Mamy nadzieje, że wybrane fragmenty orędzi Maryi, pozwolą się nam zatrzymać chociaż na chwilę i wsłuchać się w Jej słowa. „Echa” tych słów spotykamy u wielu innych współczesnych proroków. Módlmy się, abyśmy niczego nie zaniedbali na drodze zbawienia, tym bardziej, że żyjemy według Maryi w trudnych czasach, skoro duch zamętu rozszerzył się wśród teologów, jak również pośród [Jej] dzieci.


Czeka nas w krótkim czasie światowe ostrzeżenie- „wstrząs sumień”!

Maryja 3-krotnie w orędziach „Oto czynię wszystko nowe” podkreśla wagę przygotowania się do mającego nastąpić światowego „ostrzeżenia-wstrząsu sumień”, poprzedzającego powtórne przyjście Chrystusa. Ma być to największe w historii świata wydarzenie fizyczno- duchowe, podczas którego każdy człowiek w wymiarze indywidualnym odczuje przez 15 min. obecność Boga, rozpozna grzeszność swojej duszy w perspektywie wieczności. U wielu rozmiar grzechów będzie tak wielki, że nie pozwoli im to nawet zwrócić się do Boga i prosić o miłosierdzie, bo natychmiast umrą.

Temat „wstrząsu sumień” jest również główną osnową orędzi zawartych w „Księdze Prawdy”/patrz: Orędzia cz. III/, które pochodzą od Marii Bożego Miłosierdzia z Irlandii. Nadmieniamy, że zwłaszcza w pierwszych latach/2010-2013/ było one bardzo krytykowane przez niektórych duchownych. Nie można jednak przejść obok nich obojętnie, skoro np.

sprawdziła się dosłownie zapowiadana z 2- letnim wyprzedzeniem, rezygnacja papieża Benedykta XVI. Wydaje się, że spełnienie innych „drażliwych” spraw jest kwestią czasu, bo ten proces już trwa na różnych płaszczyznach.

Orędzia Maryi „Oto czynię wszystko nowe” i Marii od Bożego Miłosierdzia łączy jedna niepowtarzalna sprawa: nawołują do pokuty, modlitwy, do zachowania nauki i tradycji Kościoła, wskazują na znaki końca czasów zapowiedziane w Apokalipsie, a dotychczas zapieczętowane. Orędzia przynaglają, aby prosić Boga o przebaczenie za grzechy, tak w wymiarze indywidualnym jak i narodowym, gdyż oczyszczenie ludzkości jest konieczne.
Orędzia Maryi „Oto czynię wszystko nowe" są przedłożeniem wołania, które Jezus zapoczątkował do Rozalii Celakównej przed II wojną światową, a które przez tyle dziesiątków lat były lekceważone. W orędziu z 3V2014r. Maryja dyskretnie wypomina to wielkie zaniedbanie:

”Mój Boski Syn przyszedł do was upomnieć się o Swoje Królestwo, lecz Jego prośba została przemilczana”/255/ zlekceważona przez kard.Hlonda/. Maryja nie zważa na niektórych teologów, którzy głoszą odmienne zdanie i poucza nas, że jeśli tytułujem Ją :” Królową Polski, to przede wszystkim najpierw Jej Syn powinien otrzymać tytuł:”Jezus Król Polski”!!

Oto tematy przewodnie z orędzi Maryi „Oto czynię wszystko nowe” , do których serdecznie zapraszamy”:

1)Zamykanie serc i uszu na znaki, które Bóg posyła w obecny czas przez Niepokalane Serce Maryi
2) Osądzenie sumień- -indywidualne doświadczenie każdej poszczególnej duszy.
3) Czas wielkiej próby i wielkiego ucisku
4)
Stan Kościoła
5) Polska i narody w planach Boga

=============

I

Zamykanie serc i uszu na znaki, które Bóg posyła w obecny czas przez Niepokalane Serce

Maryi

23III 2014 Moje kochane dzieci, przychodzę do was z polecenia Bożego, aby przynieść wam światło zrozumienia waszej wiary. Może to wydawać się dziwne i niezrozumiałe dla wielu współczesnych teologów, dla których litera prawa jest ważniejsza niż prawo miłości, że tak często przychodzę do moich kochanych dzieci z moimi słowami.

Wielu zamyka uszy serca na znaki, które Bóg posyła w obecny czasie przez Moje Niepokalane Serce. Jakże wielu kapłanów tłumaczy się brakiem czasu dla pełnienia swego duszpasterskiego powołania, aby „badać duchy, czy są od Boga”.

To właśnie powoduje coraz większe zamieszanie, ponieważ moi synowie kapłani nie znajdują czasu, aby oddzielić plewy od pszenicy. Jak widzicie, moje dzieci, czas zwodzenia dotyka wszystkich. Jest on również odczuwalny w Kościele, gdyż duch zamętu rozszerzył się wśród teologów, jak również pośród moich dzieci. Szatan zdaje się wygrywać, ponieważ doprowadził do braku jedności. Źle rozumiana wolność prowadzi do swawoli, ta zaś wprowadza jeszcze większy chaos zamieszanie. Szatan wprowadził zamieszanie najpierw przez brak dyscypliny w posłuszeństwie wobec nauczania Kościoła.

Zachwiane zostały podstawy jedności biskupów, przez co zaczęły się wypełniać słowa moich matczynych ostrzeżeń, że biskupi będą występować przeciwko sobie. Ta sytuacja powoduje, że Ciało Mojego Boskiego Syna jest biczowane i rozszarpywane na coraz większe rany. W ten sposób autorytet papieża zostaje wystawiony na próbę, gdy nie jest on postrzegany jako prawdziwy Wikariusz Mojego Boskiego Syna na ziemi, ani jako Głowa Kościoła, a [jedynie] przywódca religijny.

To kolejne zwycięstwo Szatana w jego walce z Kościołem. Moje kochane dzieci, módlcie się za papieża, aby miał siłę przeciwstawić się kolejnym atakom na Kościół Mojego Syna. Jeśli nie ma jedności pośród biskupów- jak mają oni jednym głosem wesprzeć autorytet papieża, w samym łonie Kościoła i na świecie? Nie sądźcie jednak, moje kochane dzieci, że urząd papieski przeżywa kryzys. Jest to znak czasu dla Kościoła, który potrzebuje jedności, aby mógł promieniować prawdą.

Godzina opuszczenia jest znakiem zjednoczenia Mojego Syna z Jego Mistycznym Ciałem, aby w ten sposób Kościół mógł być wywyższony na krzyżu, podobnie jak był On....Szatan już teraz widzi swoją przegraną, dlatego czyni wszystko, jak wprowadzić jak największy chaos. Posyła swoich fałszywych proroków, którzy głoszą klęskę Kościoła, bądź ogólnoświatową katastrofę. W ten sposób Szatan z jednej strony zdradza obraz swej klęski, ale zarazem chce pokazać, że wykorzystuje je w pełni- lecz jego przegrana jest pewna....

was, moi drodzy synowie kapłani, proszę, abyście nie lekceważyli znaków czasów i oddzielali dobro od zła, mocą daru, jaki otrzymaliście podczas waszych święceń. Proście Ducha Świętego, Ducha Światła, o prawdziwą modrość, by nie zgasić prawdziwego Ducha Bożego, który rozlewa swoje łaski pośród ciemności./ str.236-238/

/Adam Człowiek „Oto czynię wszystko nowe” -Orędzia z lat 2013---2014, Instytut wydawniczy abp św. Jakuba sp. z o.o. ul. Papieża Pawła VI nr 4, 71-459 Szczecin, Nihil obstat ks. Andrzej Dzięga 2015r. /

II

Osądzenie sumień - indywidualne doświadczenie każdej poszczególnej duszy

26IV2013 Ufajcie, wkrótce Mój Boski Syn ukarze Swoje Boskie Oblicze i tym samym zajaśnieje objawienie Jego chwały. Trwajcie już teraz w radości oczekiwania, moje drogie dzieci i dawajcie temu świadectwo- podobnie jak uczniowie, którzy po spotkaniu z Moim zmartwychwstałym Synem, oznajmili: ”Widzieliśmy Pana!”.

Pamiętajcie jednak, moje dzieci, że objawienie Chwały, ukazanie Oblicza Pana, będzie miało charakter duchowy osobistego spotkania- tak, aby każdy mógł w jasnym świetle rozpoznać prawdę nie tylko o sobie, ale także o całym otoczeniu i środowisku. Objawienie się Chwały Mojego Boskiego Syna dokona się bowiem poprzez olśnieni i przemianę- w taki sposób, abyście mogli wpatrywać się wprost w Oblicze Boga, który ukaże prawdziwy sens waszego życia. Przez kontemplację tego Oblicza, będziecie mogli odkryć w sobie głębię osobistego i wewnętrznego zjednoczenia z Moim Boskim Synem, co będzie szczególnym działaniem łaski.

„Widzenie Oblicza Pana” pozwoli wam rozeznać wasze powołanie i wleje do waszych serc jeszcze więcej nadziei i miłości, abyście mogli być godnymi świadkami obietnic Bożych. Dlatego ze skruszonym sercem przygotowujcie się na to wydarzenie, pamiętając, że Bóg jest Miłosierny i że czeka na was...

Pamiętajcie o tym i przygotowujcie się na to objawienie prawdy, która wstrząśnie

sumieniami. Musicie jednak wiedzieć, moje drogie dzieci, że niektórzy trwać będą

w zatwardziałości swoich serc, nie chcąc odczytywać znaków.

W chwili, gdy objawi się Chwała Mojego Syna i wielu będzie miało widzenie własnej nędzy, a zarazem ogromu łaski, jaką otrzymali inni-pozostaną ślepi na Miłość i Miłosierdzie./74/

8VI2013 Tryumf Mojego Serca ukaże się teżÂ  w  sposób widoczny, gdyż Duch Święty, który mieszka w moim Niepokalanym Sercu, sprawi, że nastąpi wielki znak: ludy i narody będą się nawracać. Będziecie świadkami wielkich nawróceń, nawet najbardziej zatwardziałych grzeszników. Lecz wpierw musu przyjść oczyszczenie, a także ukazać się światło prawdy, w którym ludzkość będzie musiała opowiedzieć się, po czyjej stoi stronie./104/

28IV2013 Wkrótce Europa doświadczy blasku zmartwychwstania Prawdy. Będzie to bolesne doświadczenie dla tych, którzy nie chcieli jej poznać i którzy się jej obawiali./77/.

6VIII2013 Zbliżające się objawienie Chwały związane będzie z ujawnieniem prawdy o stworzeniu i z obudzeniem w ludzkich sercach sumienia, aby porzucili złe uczynki, a skierowali się ku dobru. Oświecenie sumień jest dziełem Ducha Świętego, Który w jednoznaczny sposób przypomni całej ludzkości o jej grzechu, o sprawiedliwości i sądzie. Duch Święty ukaże prawdę, że sprawiedliwość jest powiązana z sądem, gdyż ludzkość dopuściła się grzechu niewiary i nieposłuszeństwa.

Wasze spostrzeganie rzeczywistości jest skażone grzechem i zewnętrzną oceną, Bóg natomiast patrzy w serce. Dlatego Duch Święty ukaże każdemu z was prawdę o was samych. Osądzenie sumień nie będzie oznaczało ukazania waszej wyższości nad wrogami, lecz będzie indywidualnym doświadczeniem każdej poszczególnej duszy....

Dlatego,  Moje dzieci, trwajcie w nadziei i miłości, gdyż ujawnienie prawdy o grzechu świata i o waszych grzechach w blasku objawienia Chwały Mojego Boskiego Syna, nie będzie znakiem potępienia, lecz oczyszczenia./128/129/130/


III

Czas wielkiej próby i wielkiego ucisku


Apostoł Jan Ewangelista pisze w apokalipsie o Smoku –szatanie, stojącym na piasku nad brzegiem morza, z którego wychodzi pierwsza Bestia, podobna częściowo do pantery, niedźwiedzia i lwa. Smok oddaje swą moc Bestii będącej ucieleśnieniem zła. Dano jej możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy. Potem ujrzał, jak z ziemi wychodzi druga Bestia, ma dwa rogi podobne do rogów Baranka. Mówi jak Smok, ma władzę pierwszej Bestii, czyni cuda i zwodzi całą ziemię. Jej liczbą jest sześćset sześćdziesiąt sześć.

Apokalipsa 13,11-18

Smok przekazuje władzę Bestii
1 I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza,
mającą dziesięć rogów i siedem głów,
a na rogach jej dziesięć diademów,
a na jej głowach imiona bluźniercze.
2 Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery,
łapy jej - jakby niedźwiedzia,
paszcza jej - jakby paszcza lwa.
A Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę.
3 I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną,
a rana jej śmiertelna została uleczona.
A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią,
4 i pokłon oddali Smokowi,
bo władzę dał Bestii.
I Bestii pokłon oddali, mówiąc:
"Któż jest podobny do Bestii
i któż potrafi rozpocząć z nią walkę?"
5 A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa,
i dano jej możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy.
6 Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu,
by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi,
i mieszkańcom nieba.
7 Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi
i zwyciężyć ich,
i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem.
8 Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy,
każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego Baranka.
9 Jeśli kto ma uszy, niechaj posłyszy!
10 Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli,
jeśli kto na zabicie mieczem - musi być mieczem zabity.
Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych.

Bestia druga, czyli Fałszywy Prorok, na usługach pierwszej

11 Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi:
miała dwa rogi podobne do rogów Baranka,
a mówiła jak Smok.
12 I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje,
i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii,
której rana śmiertelna została uleczona.
13 I czyni wielkie znaki,
tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi.
14 I zwodzi mieszkańców ziemi
znakami, które jej dano uczynić przed Bestią,
mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii,
która otrzymała cios mieczem,
a ożyła.
15 I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii,
tak iż nawet przemówił obraz Bestii
i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici,
którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii.
16 I sprawia, że wszyscy:
mali i wielcy, bogaci i biedni,
wolni i niewolnicy
otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło
17 i że nikt nie może kupić ni sprzedać,
kto nie ma znamienia -
imienia Bestii
lub liczby jej imienia.
18 Tu jest [potrzebna] mądrość.
Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy:
liczba to bowiem człowieka.
A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.


23 X2013 Maryja: Szatan wmówił dzisiejszym pokoleniom ,że nie istnieje, a straszenie piekłem jest tylko wymysłem- i to jest jego chwilowe zwycięstwo, gdyż wielu mu uwierzyło. Dlatego też to pokolenie, narażone na największe ataki złego ducha, jest znakiem czasu wielkiej próby i wielkiego ucisku, który już jest pośród was, moje drogie dzieci. Abyście jednak potrafili rozpoznać znaki czasu i nie dali się zwieść waszemu wrogowi, musicie przede wszystkim, moje kochane dzieci, pozwolić, by Chrystus w was wzrastał, a wasza wiara była dojrzała. Pamiętajcie, że w tym czasie, największemu wrogowi ludzkości została dana władza, aby i on mógł czynić cuda oraz wielkie znaki na niebie i na ziemi. W ten sposób Szatan nieustannie zwodzi ludzkość i chce ja odwieść od źródła Prawdy- aby to jemu mieszkańcy ziemi oddali pokłon i cześć, a także zaprzestali swych przygotowań napo wrót Mojego Boskiego Syna w Chwale. Szatan jest bardzo sprytny w działaniu i dlatego w świecie, którzy utworzyliście pod jego wpływem, jest [on tak] trudny do rozpoznania....

To właśnie Smok oddał władzę Bestii pierwszej i drugiej, czyli fałszywemu prorokowi. Dzisiaj, moje kochane dzieci, kult Szatana jest wszech obecny i coraz bardziej zuchwały. Bestia z ziemi i z morza coraz bardziej pokazuje swoja moc i bluźni Bogu .Rozważcie, moje kochane dzieci, że druga Bestia jest na usługach pierwszej: wygląda jak niewinny baranek, ale przemawia jak Smok i to właśnie ona skłania ludy i narody, aby oddały cześć fałszywemu prorokowi. Jak widzicie, moje drogie ziemskie dzieci, Szatan także posyła swoich dwóch światków- jako swoją demoniczną odpowiedź na działalność dwóch świadków Bożych./Ap11,3/.

To, co stworzył Smok: Bestie i fałszywego proroka, wynika nie tylko z chęci władzy nad pojedynczymi duszami, ale jest system przejmowania władzy nad całymi narodami i nad sposobem  myślenia człowieka. W ten sposób Antychryst tworzy sobie grunt i fundament dla objęcia władzy i nie pozostaje w tym sam, ale ma swoich adiutantów.....Nie dajcie się zwieść miłym słowom, gdyż ten czas żąda od was nawrócenia i poświęcenia!

Dlatego bądźcie czujni i nie gońcie za sensacjami, a w swej roztropności bądźcie odważni, aby nie biegać za tymi, którzy mówią wam, że Jezus jest tu albo tam. Mojego Syna znajdziecie przede wszystkim w Eucharystii i w Jego Słowie, czyli w Ewangelii, a także w Jego Miłosiernej, przebaczającej Miłości. /160-162/

1XI2013
Niech nie ogarnia was rozpacz, gdy słyszycie o prześladowaniach, a nawet przelanej krwi, gdyż to oznacza, że nadchodzi czas sądu nierządnicy. Czas panowania duchowego Babilonu dobiega końca, moje dzieci i wszyscy, którzy dopuściliście się nierządu z „małżonką ”Antychrysta, podzielą jego los. Nierządnica, pijana krwią świętych, stała się coraz bardziej zuchwała i pewna siebie. Przez cały czas jej działania udało się jej oszukać całe społeczeństwa, które stworzyły nie tylko cywilizację bez Boga, ale też skierowana przeciw Chrystusowi, Mojemu Synowi. Z jej bluźnierstwami współżyją wielcy tego świata, którzy poddali się jego władzy.

To, co widzicie, moje dzieci, i co odczuwacie w otaczającym was świecie, jest właśnie manifestacja jej panowania....Wielcy tego świata i ci, którzy nimi kierują, mają udział w tych wszystkich bluźnierstwach, jeśli jawnie przyczyniają się do tworzenia ziemskiego królestwa Antychrysta- który dzięki swej naturze i przebiegłości działania zawładnął ludami i narodami ziemi....Zrozumcie, moje dzieci, że władza dana Bestii nie jest wszechpotężna i chociaż towarzyszy jej ucisk i prześladowania, to jest ona ograniczona....Przeciwstawiajcie się królestwu Antychrysta przez szerzenie Królestwa Bożego!/164.165/

28XII 2013   Gdy ziemska władza sprzeciwia się Prawu Bożemu, staje się narzędziem w ręku Bestii, a nawet naśladuje przymioty Boskie, otwierając przez to drogę działaniom Antychrysta, którego celem jest wyrwać Boga z serc ludzkich i z całych narodów. To właśnie Bestia posługuje się Antychrystem, który wprowadza kult jednostki cie, drogie dzieci, że Bestia tak długo utrzymuje swą władzę, dopóki ludzkość ulega jej propagandzie. W ten sposób  buduje ona swój obraz, któremu oddają cześć mieszkańcy ziemi./Ap13,15-17/.

Bestia czyni cuda i znaki zasłaniające obraz świata, który staje się bezwzględny i zadaje śmierć. Nie chodzi tylko i wyłącznie o śmierć fizyczną, lecz [o]śmierć duchową, która oddziela od źródła życia, jakom jest Bóg. Ludzkość znajduje  się na pustyni i większość mieszkańców ziemi nie troszczy się o życie wieczne. Jeśli moje dzieci, w imię fałszywego rozumienia wolności, chcą pozostać niezależne od Boga- do czego nakłania ich Szatan- zadają sobie śmierć duchową i pozbawiają siebie życia.....Bestia nie ma władzy nad tymi, którzy należą do Chrystusa, Mojego Syna!/198,200/

23II2014 Szatan planuje jeszcze większy rozlew krwi w Europie: podobnie jak apokaliptyczna nierządnica, chce upić się krwią świadków Prawdy, pragnących wolności i sprawiedliwości...Szatan chce wywołać chaos, aby w zamieszaniu posadzić na tronie Antychrysta jako jedynego wyzwoliciela ludzkości, przynoszącego upragniony pokój. To, co dzieje się teraz na waszych oczach, moje dzieci, jest przygotowaniem do tego wydarzenia.

Świat znalazł się pod wpływem działania 2 Bestii, które dzięki swej przebiegłości wniknęły w świat duchowy i materialny, szerząc bluźnierstwa przeciwko Bogu.....Moje ukochane dzieci, jesteście teraz świadkami, jak pozornie sprzeczne ideologie zniewolenia i fałszywie rozumianej wolności realizują swoje plany wobec narodów. W rzeczywistości- jednoczą swoje siły, aby ludy i narody oddały pokłon obrazowi Bestii. Prawda i wolność leżą jedynie w zwycięstwie krzyża, w uznaniu praw Bożych, które wynikają z naturalnego porządku rzeczy....


"Módlcie się za narody Europy, by zrozumiały, jak poważny czas nadszedł dla wypełnienia

się proroctw"

23II2014 Kochane dzieci, potrzeba wielkiej modlitwy. Pamiętajcie, że stajecie się prawdziwie wolni, gdy opowiadacie się za Prawdą, która wyzwala, to znaczy za tymi wszystkimi cnotami i wartościami, które umacniają wasze dusze i sprowadzają do serc pokój i harmonię. Dążcie do takiej wolności i trwajcie w niej, ponieważ- gdy zostaną pokonane dwie Bestie i na pewien czas zapanuje pokój- nie będzie demokracji ani innych rządów czy zwierzchnictw stworzonych przez umysł ludzki pod namową i strategią Szatana, gdyż będzie on związany. Powrót do utraconego porządku rzeczy do harmonii i jedności z Bogiem. Wiąże się z podjęciem przez was zdecydowanej duchowej walki, dla dawania świadectwa i wykazania się odwagą.

Plan ,który jest doskonały, prowadzi do tego celu i wy wszystkie, moje kochane dzieci, jesteście zaproszone, aby odpowiedzieć na Boże wezwanie. W osiągnięciu tego celu towarzyszy wam moje matczyne Serce. Dlatego Bóg objawił Tryumf Mojego Niepokalanego Serca i moje posłannictwo w tym czasie, abyście plan Jego miłosiernej miłości mogli wykorzystać dla wynagrodzenia za grzechy ludzkości i dla właściwego uświęcenia.....Módlcie się za narody Europy, by zrozumiały, jak poważny czas nadszedł dla wypełnienia się proroctw./230/


IV

Stan Kościoła

Największym darem duchowym w Kościele jest Eucharystia. Szatan poprzez „ducha zamieszania i podziału” robi wszystko, aby ludzkość wyzbyła się tego daru. Maryja wzywa do godnego przyjmowania Eucharystycznego Ciała Jezusa. Wołanie Maryi jest tym bardziej uzasadnione teraz, gdy po publikacji przez papieża Franciszka niezbyt jasnej adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia”, niektóre episkopaty zezwoliły aktywnym seksualnie rozwodnikom w nowych związkach na przystępowanie do Eucharystii.

Współczesny katolik coraz mniej zgina kolana przed Ciałem Syna Maryi i coraz mniej Go adoruje. „Duch zamieszania i podziału” doprowadził do rezygnacji z urzędu papieskiego Benedykta XVI. Mieszka jednak nadal w Watykanie, nie złożył swego stroju i jest honorowany dawnym papieskim tytułem. Jego rola na pewno się nie skończyła, co widać po słowach Maryi. Bardzo cenne są słowa Maryi przestrzegające papieża Franciszka i cały Kościół przed pokusą dialogu z religiami, bo ta droga to wspólnik „synów ciemności”.

Brak szacunku do Eucharystii

25I2013 Czy nie zauważyliście, że w ostatnim czasie wielka rana została zadana Kościołowi, poprzez szerzący się brak należnej czci i wiary w Ciało i Krew Mojego Boskiego Syna w Najświętszym Sakramencie? Ta pokusa wkradła się do Świętej Matki Kościoła! Szatan domaga się coraz bardziej, aby to przed nim zgiąć kolana, aby jemu oddawać cześć. On wie, że jego klęską jest nawrócenie człowieka. Dlatego czyni wszystko, aby ludzkość trwała w zatwardziałości serc, aby ludzkie serca napełnione były strachem i trwoga./30/

....23I2014 Kościół przestał być czujny, dlatego duch zamieszania i podziału rozprzestrzenia się coraz bardziej, w widoczny sposób dotykając Najświętszej Ofiary Mojego Boskiego Syna. Szatan nie chce, aby człowiek adorował Boga na kolanach, aby upadł na twarz przed Jego Majestatem . Dlatego wzywam was, moje kochane ziemskie dzieci, abyście z należnym szacunkiem, czcią i oddaniem przyjmowali Ciało Mojego Syna i adorowali Je./212/213.

„Mała Reszta” Kościoła przygotowuje zwycięstwo

2II 2013 Nadchodzi czas zwycięstwa Boga. Nadchodzi czas zwycięstwa Kościoła i Tryumfu Mojego Niepokalanego Serca. Pamiętajcie, że Bóg przygotowuje swoją „mała Resztę”, która będzie świadkiem wypełnienia się tęsknoty pokoleń../33/


Brak szacunku do papieża Benedykta XVI /na miesiąc przed rezygnacją/

13II2013 Moje ukochane dzieci, jesteście świadkami skutków, jakie przynosi wasze odrzucenie Boga i brak należnego Mu szacunku, a także nieposłuszeństwo wobec Wikariusza , Mojego Boskiego Syna [papieża Benedykta XVI]. Obojętność i brak wrażliwości wobec Mojego Syna i Jego Kościoła, brak modlitwy i prawdziwej pokuty, jeszcze bardziej rozzuchwaliły siły ciemności w tej ostatecznej walce. Bądźcie jednak spokojne o przyszłość, moje drogie, gdyż nasz prorok, Wikariusz Mojego Boskiego Syna dzieci na ziemi, wystawił swoją armię przeciwko armii ciemności...Musicie strzec się wilków, być czujni i czuwający, lecz pełni nadziei i rozważający słowa Mojego Boskiego Syna./38/

Posłuszeństwo papieża Benedykta XVI

/W 2 miesiące po rezygnacji/

Posłuszeństwo wobec Woli Bożej ze strony Wikariusza Mojego Syna, Benedykta, ujawniło, że ze względu na wybranych, czas ucisku został skrócony, aby okazała się wytrwałość i wierność tych, którzy z godnością i świadomie noszą Imię Mojego Syna i Jego Ojca./71/


Pokusa dialogu z religiami

23II2013 Pułapką, którą zastawił Szatan, to pokusa dialogu z religiami i organizacjami, które są wrogo nastawione do Kościoła. Jeśli mówię wam, moje drogie dzieci, abyście byli wierni Ewangelii, to znaczy, że wasza wiara musu być zakorzeniona w Prawdzie Ewangelii, którą jest Mój Boski Syn. Dialog, który w imię fałszywie pojętej tolerancji może prowadzić do zachwiania w wierze, jest pokusą, aby upodobnić się do świata, stać się wspólnikami „synów ciemności”.....Dlatego bądźcie silni wiarą, ale również czujni, byście nie ulegli zwiedzeniu./41/

Aktualność Fatimy

Matka Boża w orędziu z 13V2014 wskazuje na aktualność swoich objawień w Fatimie. Nadal wzywa do pokuty i wynagrodzenia za grzechy, ponieważ ludzkość nie usłuchała Jej wezwania i nadal oddaje się w niewolę grzechu, który dotarł do samego Kościoła Jezusa. Zapowiada katastrofę, która dotknie niebo i ziemię i oczyści ludzkość z grzechu poprzez Jej Niepokalane Serce.

W orędziu z 13I2014 Maryja nawiązuje do Jej słów Fatimy i prosi o modlitwę za ”biskupa w bieli” jako aktualną sprawę, aby miał odwagę głosić Prawdę pośród ruin i zgliszcz świata zniszczonego grzechem. Jego ofiara z życia na szczycie Golgoty wejdzie w dzieje zbawienia ludzkości. Wszystko wskazuje na to, że ”biskup w bieli”, to osoba Benedykta XVI, bardzo lekceważonego w Kościele przed rezygnacją. Papież Franciszek wstąpił na swój urząd z zamiarem gruntownych reform. Maryja wskazuje, że . Kościół potrzebuje oczyszczenia i odnowienia, ale nie dokona się to poprzez ludzkie reformy i starania.

Pokusa dialogu z religiami

Pułapką, którą zastawił Szatan, to pokusa dialogu z religiami i organizacjami, które są wrogo nastawione do Kościoła. Jeśli mówię wam, moje drogie dzieci, abyście byli wierni Ewangelii, to znaczy, że wasza wiara musu być zakorzeniona w Prawdzie Ewangelii, którą jest Mój Boski Syn. Dialog, który w imię fałszywie pojętej tolerancji może prowadzić do zachwiania w wierze, jest pokusą, aby upodobnić się do świata, stać się wspólnikami „synów ciemności”.....Dlatego bądźcie silni wiarą, ale również czujni, byście nie ulegli zwiedzeniu./41/

13V2014
Mój Boski Syn posyła mnie do was, na ziemię, abym przyniosła światu słowa otuchy, pocieszenia, ale przede wszystkim słowa ostrzeżenia i wezwania do pokuty i wynagrodzenia Bogu za grzechy i zniewagi. Ostrzegałam całą ludzkość przed wybuchem wojny i rozszerzeniem błędów bezbożnej Rosji. Jak widzicie, , ludzkość nie odpowiedziała na moje matczyne wołanie i nadal je lekceważy, oddając się w niewolę ciemności i grzechu....Lekceważenie Mojego Boskiego Syna stało się publicznym grzechem zgorszenia- nawet w Kościele Mojego Syna. To wszystko sprowadza na ludzkość katastrofę, którą doświadczy niebo i ziemia. Siły przyrody wystąpią przeciwko grzechowi, aby oczyścić ziemię z wszelkiego brudu: wątpiących umocnić, grzesznych nawrócić, a świętych jeszcze bardziej uświęcić./262/

13I2014
Maryja: Gdy ukazałam [w Fatimie] małym dzieciom wizję rzeczywistego stanu dusz, codziennie wpadających do piekła oraz wizję przyszłości, gdy ludzkość odrzuci apel Mojego Niepokalanego Serca, prosiłam, aby pozostały one przez pewien czas tajemnicą. Te słowa, chociaż skierowane do całej ludzkości, były przede wszystkim apelem do Wikariusza Mojego Boskiego Syna na ziemi. To Mój Boski Syn przekazał klucze swoim następcom na ziemi i Kościół otrzymał moc odpuszczenia grzechów. ...

Proszę was, moje kochane dzieci, módlcie się za Wikariusza Mojego Boskiego Syna na ziemi. Módlcie się za ”biskupa w bieli”, który na szczycie Golgoty wraz z całym Kościołem staje pod krzyżem Mojego Boskiego Syna. Módlcie się za Biskupa Rzymu, aby miał odwagę głosić Prawdę pośród ruin i zgliszcz świata zniszczonego grzechem. Ofiara i zjednoczenie z krzyżem jest drogą dla Kościoła. Drzewo krzyża przynosi owoc i wzrasta na krwi męczenników. Surowość krzyża, jego nieciosane belki, są znakiem, że jest on rzeczywistością, która weszła w dzieje zbawienia ludzkości.....Ostateczne zwycięstwo należy do Boga. Zwycięstwo należy również do tych wszystkich, którzy poświęcili się mojemu Niepokalanemu Sercu.

Trzecia część Tajemnicy Fatimskiej, spisana przez siostrę Łucję w Tuy 1 marca 1944r.
« J.MJ.
Trzecia część tajemnicy wyjawionej 13 lipca 1917 w Cova da Iria-Fatima.

Piszę w duchu posłuszeństwa Tobie, mój Boże, który mi to nakazujesz poprzez Jego Ekscelencję Czcigodnego Biskupa Leirii i Twoją i moją Najświętszą Matkę.

Po dwóch częściach, które już przedstawiłam, zobaczyliśmy po lewej stronie Naszej Pani nieco wyżej Anioła trzymającego w lewej ręce ognisty miecz; iskrząc się wyrzucał języki ognia, które zdawało się, że podpalą świat; ale gasły one w zetknięciu z blaskiem, jaki promieniował z prawej ręki Naszej Pani w jego kierunku; Anioł wskazując prawą ręką ziemię, powiedział mocnym głosem: Pokuta, Pokuta, Pokuta! I zobaczyliśmy w nieogarnionym świetle, którym jest Bóg: "coś podobnego do tego, jak widzi się osoby w zwierciadle, kiedy przechodzą przed nim" Biskupa odzianego w Biel "mieliśmy przeczucie, że to jest Ojciec Święty".

Wielu innych Biskupów, Kapłanów, zakonników i zakonnic wchodzących na stromą górę, na której szczycie znajdował się wielki Krzyż zbity z nie-ociosanych belek jak gdyby z drzewa korkowego pokrytego korą; Ojciec Święty, zanim tam dotarł, przeszedł przez wielkie miasto w połowie zrujnowane i na poły drżący, chwiejnym krokiem, udręczony bólem i cierpieniem, szedł modląc się za dusze martwych ludzi, których ciała napotykał na swojej drodze; doszedłszy do szczytu góry, klęcząc u stóp wielkiego Krzyża, został zabity przez grupę żołnierzy, którzy kilka razy ugodzili go pociskami z broni palnej i strzałami z łuku i w ten sam sposób zginęli jeden po drugim inni Biskupi Kapłani, zakonnicy i zakonnice oraz wiele osób świeckich, mężczyzn i kobiet różnych klas i pozycji. Pod dwoma ramionami Krzyża były dwa Anioły, każdy trzymający w ręce konewkę z kryształu, do których zbierali krew Męczenników i nią skraplali dusze zbliżające się do Boga.

Tuy-3-1-1944 ».

13V2014
Za pontyfikatu tego papieża[Franciszka] Kościół i świat doznają rany, gdyż wróg, Szatan- zwodziciel planuje podział i rozłam. Módlcie się za „biskupa w bieli”. Módlcie się za Wikariusza Mojego Boskiego Syna na ziemi. On dobrze wie, że własnymi siłami nie jest w stanie odnowić Kościoła- tak, jak nie mogli uczynić tego jego poprzednicy. Jedynie Mój Boski Syn- poprzez objawienie Swojej Chwały i potęgi-pokona Szatana oraz ciemne moce. Módlcie się za papieża, który doświadczy cierpienia, aby zjednoczyć się z Krzyżem Mojego Boskiego Syna.

Kościół potrzebuje oczyszczenia i odnowienia. Ono się dokona nie poprzez ludzkie reformy i starania, lecz w momencie największej ciemności, kiedy siły zła oraz duch Antychrysta jawnie ukażą swoją działalność w Kościele. Nastąpi ciemność, która będzie o wiele bardziej przerażająca, niż za czasów wielkiej schizmy i reformacji. Ten czas musi jednak nadejść, moje kochane ziemskie dzieci, aby pośród ciemności- podobnie jak w noc zmartwychwstania Mojego Boskiego Syna- mogło się objawić światło i blask prawdy, jaśniejący mocą nowego poranka, w którym wszystko stanie się nowe./263/

===========

V
Polska i narody w planach Boga

Wielki słowa Maryi, które wezwały Polskę do narodowego rachunku sumienia i przyniosły wymierne owoce

26VIII2013
Wasze grzechy opóźniają nadejście Królestwa Bożego, lecz jeśli posłuchacie Ducha Świętego i wzbudzicie żal- nie tylko za grzechy wasze, ale również za grzechy narodu- wtedy Bóg zmiłuje się nad wami. Dlatego dzisiaj, kiedy wsłuchuję się w wasze modlitwy i prośby i kiedy polskie serca łączą się z Moim Tronem- tu, na Jasnej Górze, wzywam was do narodowego rachunku sumienia! Do pokuty i żalu za grzechy oraz do wypełnienia waszych ślubów /str.140/Adam Człowiek „Oto czynię wszystko nowe”. Orędzia z lat 2013-2014. Instytut wydawniczy św. Jakuba, sp. z o.o ul. Papieża Pawła VI nr 4, 71-459 Szczecin. Nihil obstat- ks. abp Andrzej Dzięga/.

Powyższe słowa się wypełniły 15X2016r. Tego dnia na Jasnej Górze w posiadłościach Królowej Polski zebrało się około 150 tyś. wiernych, którzy przyjechali by modlić się pokutować, przepraszać za ojczyźniane, wiekowe grzechy. W chłodzie, na kolanach przez kilkanaście godzin wznosił się do nieba szturm modlitwy za Polską o zerwanie zakuwających ją kajdan grzechu. Morze ludzi rozmodlonych, skupionych, wołających o przebaczenie uczestniczyło w narodowym  egzorcyzmie, potężnym orężu w duchowej walce o ratunek dla Polski.

Na zakończenie Mszy Świętej , przewodniczący Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki odczytał „Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana! Władza kościelna w imieniu Narodu Polskiego, w ogólnym imieniu Polski uznała publicznie królewską władzę Jezusa. Wiele razy zawierzaliśmy Ojczyznę naszą Sercu Jezusowemu. Po raz pierwszy oddaliśmy się jednoznacznie pod władzę Chrystusa Króla, zapewniając, że wypełnianie jego Prawa w życiu indywidualnym i narodowym będzie naszym celem i obowiązkiem.

Formalnie Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana był „Jubileuszowy” (Jubileusz 1050- lecia Chrztu Polski), ale wiadomo że korzenie Aktu Przyjęcia tkwią w zapisach Rozalii i że faktycznie chodzi o Intronizację Jezusa Króla Polski, o ratunek dla Kraju. Jezus zawsze był i jest i będzie Królem Wszechświata i zarazem Królem Polski, ale dopiero teraz daliśmy temu wyraz w tak szerokim wymiarze, aczkolwiek jeszcze nie pełnym. Stało się to po narodowym oczyszczeniu, które wyprosiła i „zorganizowała” Maryja w ramach spontanicznie zorganizowanej „Wielkiej Pokuty”. Wymiar tak rozumianej i zapoczątkowanej Intronizacji się rozszerzył, gdy Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana został ponownie odczytany w głównej uroczystości w Krakowie Łagiewnikach 19 XI 2016r. i nazajutrz we wszystkich świątyniach naszej Ojczyzny, z inicjatywy odgórnej Episkopatu Polski.

Tytuł „Jezus Król Polski” na pierwszym planie

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana był pewną formą Intronizacji Jezusa Króla w Polsce, jej I-szą częścią. Zabrakło dla Jezusa korony, płaszcza królewskiego i berła-symbolu władzy królewskiej. Nie było oficjalnego stanowiska władz państwowych w sprawie nadrzędności prawa Bożego nad prawem ustanawianym. Jeszcze nie do końca wierzymy w zbawczą moc Chrystusowej władzy.

Nie ma jednak innej drogi. Jeśli jednak chcemy uratować Polskę w kataklizmie III wojny światowej, która wisi na włosku, to musimy dokonać pełnej, wielkiej Intronizacji Chrystusa Króla z Rządem na czele podczas której, Jezusowi Chrystusowi zostanie przyznany oficjalny tytuł: „Jezus Król Polski”. Mówi o tym bardzo wyraźnie Maryja w słowach z dnia 3V2013, w których wskazuje, że ,ilekroć czcimy Ją jako Królową Polski, to należy pamiętać, że to Jej Syn jako pierwszy zasługuje na tytuł Króla Polski. Taka jest wola Jezusa. Gdy ją wypełnimy, doprowadzimy Ojczyznę do wielkich owoców. Jezus przez swoją Sprawiedliwości sam pokona waszych wrogów. Polska będzie wywyższona w potędze i świętości i stanie się przykładem dla innych narodów.

3V2013   Skoro objawiłam wam wolę Ojca, który chciał, abym była wzywana jako wasza Matka i Królowa- to dlaczego nie chcecie uznać swoim Królem Mojego Boskiego Syna? Przecież On- Słowo Przedwieczne, Król i Pan wszelkiego stworzenia- wybrał mnie na Swoją Matkę. Ja otrzymałam od mojego Syna tytuł Królowej, gdyż On jest Królem Odwiecznym i Nieskończonym.

W nadprzyrodzonym porządku łask, który objawił mi Anioł podczas Zwiastowania- to Król wybrał moje łono, aby w nim zamieszkać. Dlatego ,ilekroć czcicie mnie jako Królową Polski, pamiętajcie, że to mój Syn jako pierwszy zasługuje na tytuł Króla Polski. Tytuł Królowej Polski, będący objawionym przeze Mnie przywilejem dla waszego narodu, został uroczyście, w imieniu narodu, potwierdzony przez króla, co przyjęłam jako znak spełnienia woli Mojego Syna. Tak też i teraz Mój Syn domaga się uroczystego potwierdzenia Jego Królewskiej godności w waszym narodzie, aby Królestwo Naszych Serc mogło wzrastać w świadomości i w sercach naszych dzieci....Ze względu na wybranie i upodobanie, jakie okazał wam Bóg, Mój Boski Syn pragnie, abyście stali się przykładem dla innych narodów.

W Fatimie obiecałam, że w Portugalii zawsze będzie zachowany dogmat wiary; podobnie Mój Syn dał obietnicę, że Polskę wywyższy w potędze i świętości. To On sam chce wywyższyć wasz naród- nie ze względu na wasze zasługi, lecz ze względu na Jego wolę i na pragnienie wypełnienia obietnicy Jego królewskiego panowania. Mój Syn życzy sobie, aby w waszym narodzie spotkały się ze sobą łaskawość i wierność, jak również sprawiedliwość i pokój./82/83.....

Pamiętajcie: To jest dla waszej Ojczyzny czas decydujący. Uznanie królewskiego panowania Mojego Boskiego Syna w waszym narodzie ma być odpowiedzią daną Bogu, wypełnieniem Woli Bożej, a nie zrealizowaniem jakichś ludzkich ambicji- wymaga głębokiego zaangażowania się w wewnętrzną duchową przemianę.

Wiedzcie, moje kochane polskie dzieci, że publiczne uznanie królewskiego panowania mojego Boskiego Syna przyniesie wam błogosławieństwo i łaskę bezkompromisowego opowiedzenia się za Bogiem i Jego prawami. Czas zrozumienia posłannictwa waszego narodu, jaki otrzymaliście z Bożej łaskawości i przez Moje wstawiennictwo, jest czasem nawiedzenia. Bądźcie czujni, abyście go nie zmarnowali. Akt Intronizacji jest zatem wyborem Boga, wyborem Jego Sprawiedliwości przez którą On sam pokona waszych wrogów./84/


Odpowiedzialność za iskrę Bożego Miłosierdzia w innych narodach

8V2013 Szatan chce rozlewu krwi w waszej ojczyźnie! Pocieszeniem dla mojego matczynego Serca są wasze ofiary, modlitwy, i wszystko, co czynicie, aby wynagrodzić Bogu zniewagi....Każda wasza modlitwa jest wysłuchiwana....Dzięki modlitwom moich dzieci, trwających wiernie przy moim Boskim Synu, Kościele i tradycji narodu, osłabiona zostaje moc Szatana. On już został pokonany, gdyż jego klęską jest iskra Bożego Miłosierdzia, która wyszła z Polski.

Teraz, za waszym przykładem, musi ona rozpalić inne narody, aby przygotować je na ostateczne zwycięstwo Mojego Boskiego Syna....Wasze przyznanie się do Niego dokonuje się na drodze waszego oczyszczenia i nawrócenia! On jest kamieniem węgielnym , o który potkną się wasi wrogowie. Taki jest cel uznania królewskiego panowania Mojego Boskiego Syna w waszej ojczyźnie. Mój Boski Syn jest[ fundamentem, ale także warunkiem i miarą zwycięstwa. Moi umiłowani synowie biskupi, miejcie więcej odwagi, by zrozumieć, że ten żywy kamień, który jest Mistycznym Ciałem Mojego Boskiego Syna, jest fundamentem, na którym buduje się społeczność wiary

.Kto, jak nie wy, powinien wiedzieć, że Kościół, którym kierujecie tutaj na ziemi i za który ponosicie odpowiedzialność, nie może iść na kompromis ze światem, który podporządkowała sobie Bestia. Wy macie być pierwszym tego przykładem! Jedna jest droga Prawdy. Jeśli pojawiło się wiele fałszywych dróg, to właśnie wy powinniście zagubionym owocom wskazywać prawdę, że w królestwie Królowej musi się znaleźć miejsce dla Króla. /87/.

Uznanie przez inne narody prawa Króla królów i Jego władzy!

28IX2013|; Podejmijcie narodową wspólną Modlitwę Różańcową! Przypatrzcie się wysiłkom moich dzieci z Węgier, spójrzcie na duchową walkę, jak toczy się w moim królestwie w Polsce. Nie bójcie się podjąć wysiłku dla Chrystusa Króla- Pana wszystkich narodów./151,152/


Podjęcie walki ze Smokiem poprzez różaniec

3V2014 Mój Boski Syn przyszedł do was upomnieć się o Swoje Królestwo, lecz Jego prośba została przemilczana. Pozostając wierna planom Bożym przyjęłam publiczne zawierzenie i ślubowanie Kościoła w imieniu całego narodu, aby wspierać i umacniać was w budowaniu Królestwa Mojego Syna w waszej Ojczyźnie. Lecz, cóż widzę, moje kochane polskie dzieci- jeszcze nie zapłonęliście iskrą która ma przygotować świat na przyjście Mojego Syna. Ponownie znaleźliście się w zasadzce Bestii, która skusiła was fałszywą wolnością i narzuciła wam swą strategię....Dziś, gdy patrzę na was, moje kochane dzieci, widzę, jak bardzo ułomni i słabi jesteście na drodze waszej odpowiedzialności i wierności....

Jeśli prawdziwie oczekujecie i pragniecie odnowy waszego narodu, nie możecie iść na ustępstwa wobec szerzącego się zła. Pod moim płaszczem, a odwagą dzieci Bożych, podejmijcie walkę ze Smokiem, używając tej broni, którą wam dałam: mojego świętego Różańca....Nie ma zgody w narodzie ponieważ Szatan skusił wielu swoją przebiegłością, wmawiając im, iż prawo tworzy się z tego, co się podoba i co sprzyja ziemskiej władzy. W ten sposób Szatan zamieszkał w umysłach wielu, którzy ulegają jego pokusie ,by przypodobać się władzy doczesnej. Moje kochane dzieci, uległość wobec tych podszeptów sprawia, że narody nie chcą uznać prawa Króla królów i Jego władzy! /255,257/

Zadanie dla narodu polskiego i litewskiego

4III 2013Przychodzę dzisiaj do was, moje drogie dzieci narodów polskiego i litewskiego, aby umocnić waszą wiarę i nadzieję....Teraz nadchodzi czas odnowienia i ewangelizacji narodów mocą Ducha Świętego, który swoim światłem oświeci je na nowo. Drogi Boga i Jego wola objawiają się w całym Jego Bożym Planie, choć wy widzicie tylko jego część. Bóg zaplanował, aby wasz naród [litewski] poznał Chrystusa z Polski.[1388r.]

W Wilnie odbieram cześć jako Matka Miłosierdzia, Królowa Korony Polskiej. W tej właśnie kaplicy rozpoczęło się Dzieło Miłosierdzia. To wszystko są znaki dla obu waszych narodów, albowiem Bóg pragnie dalej objawiać swój plan wobec was, byście przywróconej zgodzie i jedności walczyli pod sztandarami Chrystusa Króla i świadczyli o Ewangelii wobec innych narodów....


Ostrzeżenie z Fatimy ciągle aktualne

4III 2013 Moje dzieci, rozważcie, że po pokazaniu moim małym pastuszkom [Fatima] piekła powiedziałam, iż wiele narodów zginie i przedstawiłam całemu światu warunek, od którego zależy uratowanie jeszcze wielu dusz. Narody, które wypierają się świadomie Mojego Boskiego Syna-giną, ponieważ tracą swoją prawdziwą tożsamość. Te narody, które przyjmą łaskę Ducha Świętego i powrócą do Źródła, rozkwitną nowym życiem....Lecz za nim to nastąpi, musi przyjść prawdziwe oczyszczenie i prawdziwa radość płynąca z pokoju, którego może udzielić tylko Mój Boski Syn. Narody chrześcijańskie staną się na nowo krajami, które będą posyłać swoich misjonarzy./46-48/


„Iskra Bożego Miłosierdzia”, ma zapalać inne narody i przygotować je na powtórne

przyjście Mojego Syna

23XI2013 Wezwanie Świętej Matki Kościoła do umocnienia drogi ewangelizacji nie dotyczy tylko poszczególnych dusz, ale całych narodów....W wypełnieniu Swojej Woli, Bóg także posługuje się całymi narodami. Prawdziwy pokój moje dzieci, możecie otrzymać tylko od Króla Pokoju- Mojego Boskiego Syna. Wszelkie układy, konferencje i traktaty pokojowe są tylko mrzonką. Antychryst też obiecuje pokój i erę szczęścia, lecz opartego jedynie na ludzkich pragnieniach, a nie fundamencie, którym jest Chrystus i Jego Ewangelia...

.Nie bez znaczenia jest to, że Polska znalazła się na pograniczu Wschodu i Zachodu, będąc tarczą dla narodów Europy przed zalewającym je pogaństwem i herezjami....Bóg pragnął, aby Polska pozostała wierna Kościołowi i aby nie uległa podziałom Kościoła na Wschodzie i na Zachodzie. Dlatego „iskra Bożego Miłosierdzia”, która ma zapalać inne narody i przygotować je na powtórne przyjście Mojego Syna, ma wyjść właśnie z Polski...


Bóg uczyni cud - wiele Kościołów na Wschodzie zwróci się ku Zachodowi

23XI2013   Prosiłam was , abyście modlili się za Rosję. Nadal ponawiam swoją prośbę, ponieważ Bóg pragnie jedności Kościoła....Jeśli będziecie wytrwali w modlitwie za Rosję, to wkrótce Bóg uczyni cud za wstawiennictwem Mojego Niepokalanego Serca i wiele Kościołów na Wschodzie zwróci się ku Zachodowi. Ufajcie i wierzcie w moc Ducha Świętego./176-178/


13 II 2014Bądźcie pewni, moje kochane dzieci- gdyż pragnę dziś rozwiać wasze wątpliwości- że intencja poświęcenia Rosji została powierzona Mojemu Niepokalanemu Sercu i przeze mnie przyjęta. Wy trwajcie nadal w modlitwie za ten naród, aby nie był wykorzystany przez siły zła do rozlewu niewinnej krwi./227/


Nawrócenie Izraela

2II 2013 Pamiętajcie, że Mój Boski Syn ukazał się jako światło na oświecenie pogan i na chwałę Izraela. I choć Izrael odrzucił Mojego Boskiego Syna, to nadal pozostaje w ręku Boga narzędziem i znakiem podziału na synagogę i Kościół. Gdy jednak objawi się chwała Mojego Boskiego Syna, Izrael powróci na łono Kościoła. Izrael stał się przeciwnikiem i wrogiem Mojego Boskiego Syna oraz wszystkiego, co do Niego należy. Jednak Bóg, w nadchodzącym czasie „zmartwychwstania prawdy”, doprowadzi Izrael do nawrócenia i do pełni jedności. Bóg sam zezwolił na zatwardziałość Izraela i On sam tylko może usunąć tę zatwardziałość./33/34/

8XII2013 Zrozumcie, że przyjęcie objawionej prawdy o Moim Niepokalanym Poczęciu jest kluczem do jedności Kościoła; jest znakiem dla narodów, a przede wszystkim sygnałem dla Izraela. Przypominam wam o tym właśnie dzisiaj, moje dzieci, abyście zrozumieli, że gdy Kościół wzywa mnie jako „Córę Syjonu”, to wskazuje, że jest prawdziwym dziedzicem Syjonu i prawdziwym spełnieniem Izraela.

Moje Magnificat wyśpiewuje tę przyszłą, nadchodzącą radość Izraela, który przyjmie Boskiego Syna za swojego Mesjasza. Za każdym razem, gdy w uroczystość Mojego Niepokalanego Poczęcia, w godzinie łaski. Łączycie się w modlitwie za grzeszników, pamiętajcie o modlitwie za powrót Izraela do Kościoła. Uroczystość Mojego Niepokalanego Poczęcia jest niejako wspomnieniem wybrania powracającej Reszty Izraela. /189/


Wszystkie narody mają uznać królewskie panowanie Mojego Syna i poddać się temu

panowaniu

24XI 2013 Przywrócenie utraconego porządku i harmonii w całym stworzeniu może dokonać się na drodze uznania królewskiego panowania Mojego Boskiego Syna. Całe stworzenie należy do Boskiego Syna i On jest jego Władcą, Panem i Królem, toteż konieczne jest- z naturalnego porządku rzeczy, moje dzieci,- aby stworzenie, ludy i narody uznały królewskie panowanie Mojego Syna i poddały się temu panowaniu./180/


Kochane dzieci, potrzeba wielkiej modlitwy

23II2014 Szatan planuje jeszcze większy rozlew krwi w Europie: podobnie jak apokaliptyczna nierządnica, chce upić się krwią świadków Prawdy, pragnących wolności i sprawiedliwości...Szatan chce wywołać chaos, aby w zamieszaniu posadzić na tronie Antychrysta jako jedynego wyzwoliciela ludzkości, przynoszącego upragniony pokój. To, co dzieje się teraz na waszych oczach, moje dzieci, jest przygotowaniem do tego wydarzenia. Świat znalazł się pod wpływem działania 2 Bestii, które dzięki swej przebiegłości wniknęły w świat duchowy i materialny, szerząc bluźnierstwa przeciwko Bogu.....

Moje ukochane dzieci, jesteście teraz świadkami, jak pozornie sprzeczne ideologie zniewolenia i fałszywie rozumianej wolności realizują swoje plany wobec narodów. W rzeczywistości- jednoczą swoje siły, aby ludy i narody oddały pokłon obrazowi Bestii. Prawda i wolność leżą jedynie w zwycięstwie krzyża, w uznaniu praw Bożych, które wynikają z naturalnego porządku rzeczy....Kochane dzieci, potrzeba wielkiej modlitwy. Pamiętajcie, że stajecie się prawdziwie wolni, gdy opowiadacie się za Prawdą, która wyzwala, to znaczy za tymi wszystkimi cnotami i wartościami, które umacniają wasze dusze i sprowadzają do serc pokój i harmonię.

18IV2014 Każdy , kto nie uznaje mojej Król innej drogi nie ma....Kto nie chce uznać Mojego królewskiego panowania, ten wybiera drogę cezara- ziemskiego władcy pełnego pychy, pochlebstw i bluźnierstw. /247/


Czas prawdziwej wolności dla narodów.
Systemy i partie upadną, a sprawiedliwość stanie się prawem.

8V2014 Kochane dzieci, Bóg przygotował plan dla narodów, które uznają Królewską władzę i Chwałę Boskiego Syna. Zapowiedziany czas Tryumfu Mojego Niepokalanego Serca przyniesie pokój, gdzie królować będzie sprawiedliwość Mojego Syna, a Szatan zostanie na pewien czas związany, aby nie kusił więcej narodów. To będzie czas prawdziwej wolności dla narodów.

Gdy nie będzie fałszywej tolerancji, a ludzkie sumienia i serca skierują się ku Bogu. Wszystko stanie się nowe w tajemnicy odnowienia całego stworzenia- wraz z narodami, które przyjęły krzyż i w tym znaku :zmartwychwstaną”do prawdziwego życia, jako społeczeństwa napełnione duchem Bożym, wraz ze wszystkimi Jego prawami. Moje dziecko, w tym czasie monarchie zostaną odnowione i prawo Boże zamieszka w ich sercach. Sprawiedliwość będzie na ustach moje słowa, które dzisiaj do was kieruję, są trudne do zrozumienia w rzeczywistości, w której żyjecie. Jednakże, wiedzcie, że Boży Plan i zamiar, przenika cała historię zbawienia. Teraz wypełnia was czas wyczekiwania na ostateczne objawienie Królestwa Bożego.

Moje drogie dzieci, i za nim się ono objawi w całej pełni, Bóg przygotował odnowę całego stworzenia, aby pełne Objawienie Boskiego Syna mogło ukazać się podczas Jego powtórnego przyjścia w Chwale i [podczas] Sądu Ostatecznego. Aby narody mogły wejść na „ucztę narodów” i zasiąść przy stole Królestwa Bożego, całe stworzenie musi zostać uwolnione od władzy ciemności.

Ten plan, moje dzieci, dotyczy także waszego narodu, który szczególnie został umiłowany przez Mojego Syna i prze ze mnie. Tak, jak warunkiem przyjęcia Królestwa Bożego są powtórne narodziny w Duchu Świętym, podobnie warunkiem dla odnowienia waszego narodu jest wierność krzyżowi oraz waszym ślubom i zobowiązaniom. Wtedy będziecie mogli wypełnić wasze posłannictwo przygotowania innych narodów na przyjęcie Mojego Boskiego Syna. Roztoczę mój macierzyński płaszcz nad wszystkimi powierzonymi mi terenami, gdzie rozciąga się moje macierzyńskie królestwo, a które powrócą do jedności. Systemy i partie upadną, a sprawiedliwość stanie się prawem./260,261/

Na pewien czas zapanuje pokój- nie będzie demokracji ani innych rządów czy zwierzchnictw stworzonych przez umysł ludzki

23II2014 Dążcie do takiej wolności i trwajcie w niej, ponieważ- gdy zostaną pokonane dwie Bestie i na pewien czas zapanuje pokój- nie będzie demokracji ani innych rządów czy zwierzchnictw stworzonych przez umysł ludzki pod namową i strategią Szatana, gdyż będzie on związany. Powrót do utraconego porządku rzeczy do harmonii i jedności z Bogiem. Wiąże się z podjęciem przez was zdecydowanej duchowej walki, dla dawania świadectwa i wykazania się odwagą. Plan ,który jest doskonały, prowadzi do tego celu i wy wszystkie, moje kochane dzieci, jesteście zaproszone, aby odpowiedzieć na Boże wezwanie.

W osiągnięciu tego celu towarzyszy wam moje matczyne Serce. Dlatego Bóg objawił Tryumf Mojego Niepokalanego Serca i moje posłannictwo w tym czasie, abyście plan Jego miłosiernej miłości mogli wykorzystać dla wynagrodzenia za grzechy ludzkości i dla właściwego uświęcenia.....Módlcie się za narody Europy, by zrozumiały, jak poważny czas nadszedł dla wypełnienia się proroctw./230/

==========