Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
25
616
599

+17

Odwiedziny
...1 268 764

Raport o dalszej Introniz.- Peregrynacji

PDFPrintE-mail

There are no translations available.


Raport o dalszej Intronizacji –Peregrynacji

Chrystusa Króla w Polsce

/po Koronacji Chrystusa na Króla Polski w Świebodzinie- 31X2020r./


W maju 2021r. Alicja Maria Michalina od Apokalipsy otrzymała bardzo ważne słowa, w których odczytujemy, że w oczach Boga, na drodze dotychczasowej Intronizacji Chrystusa Króla w Polsce dokonały się 3 ważne wydarzenia / Orędzie z 3 V 2021r./:

I -Akt intronizacyjny Chrystusa Króla w Łagiewnikach- 19XI 2016r.
II –Koronacja Jezusa w ludzkich sercach na Błoniach Krakowskich – 24XI2019r.
III - Koronacja Jezusa na Króla Polski w Świebodzinie-31XI2020r.


Najpierw więc była ogólna Intronizacja kościelna w Krakowie- Łagiewnikach-19XI 2016r.. W Jubileuszowym Akcie Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana dla uczczenia 1050- lecia Chrztu Polski, Episkopat Polski uznał panowanie Króla Wszechświata nad Polską i całym Narodem. Zawierzono Chrystusowi Królowi Państwo Polskie i rządzących Polską. Mimo, że Jezus nie otrzymał w Łagiewnikach korony, ani tytułu „Króla Polski.”, to jednak w swym rachunku, Bóg uznał w słowach do AMM Jubileuszowy Akt, za I-szy Akt intronizacyjny Chrystusa Króla w Polsce.

Drugim etapem na drodze Intronizacji w Polsce była Wolna Elekcja na Błoniach w Krakowie /24XI2019r./ gdzie lud wierny Jezusowi, wybrał Go na Króla Polski i obdarował koroną z własnych serc. W tej uroczystości, 864 Elektów reprezentujących Naród Polski w odczytanym Akcie opowiedziało się za Jezusem Chrystusem jako jedynym Władcą i Królem Polski. W słowach orędziowych znajdujemy wielką radość Chrystusa z tego powodu, ponieważ otworzyła ona drogę do Koronacji.

Trzecim etapem Intronizacji w Polsce, była Koronacja Chrysta Króla w Świebodzinie - 31XI2020r. , gdzie Jezus został uznany za Króla Polski przez obdarowanie Go insygniami królewskimi. Koronacji dokonał abp dr Andrzej Dzięga. Była to jak dotąd, pierwsza uroczystość koronacyjna Jezusa na Króla Polski, otwierająca drogę do Jego panowania jako Władcy, poprzez Peregrynację koronowanej Figury po Polsce.


Co dalej z Peregrynacją Figury Chrystusa Króla Polski?

Pan Jezus pragnie peregrynować po Polsce, odwiedzać wsie i miasta, przyjmować indywidualną Inronizację w sercach i rodzinach, torować drogę do Intronizacji z Rządem i Episkopatem, tak aby cała Polska we wszystkich częściach kraju mogła uznać władzę królewską Chrystusa i mieć Jego błogosławieństwo.. Zaraz w pierwszym orędziu po Koronacji w Świebodzinie jakie otrzymała AMM, Niebo przekazało bardzo ważne wytyczne co do dalszego „zarządzania” koronowaną Figurą: O wszystkich inicjatywach podanych mocą Ducha Świętego, niech decyduje Pasterz /abp A. Dzięga/ w łączności z ks. Ryszardem!”

Słowa te jednoznacznie wskazują, że świeccy liderzy dotychczasowych działań, w tym prorok Grzegorz W. mają się podporządkować władzy Kościoła szczecińsko- kamieńskiego czyli abp Andrzeja Dzięgi. W orędziu z 02. 02. 2021r. mamy dodatkowe potwierdzenie, że w Peregrynacji Figury Chrystusa Króla Polski wspomagać abp Andrzeja ma ks. prob. Ryszard Franciszek:

02. 02. 2021r. „Tak, Ja Król Polski pragnę pójść do ludu mojego w tej ufundowanej Figurze Króla Polski - intronizowanej i ukoronowanej przez kochanego abp A. Dzięgę, wspomaganego przez posługę miłą mojemu sercu ks. proboszcza Ryszarda Franciszka”.

W Słowie z 6/7 marca 2021r. odczytujemy jeszcze raz potwierdzenie i błogosławieństwo dla ks. prob. Ryszarda określonego jako „kochanego, dobrego syna”, oraz mamy nową bardzo istotną wskazówkę, że do dalszego wykonania Woli Bożej w tym zadaniu/ Peregrynacji/ został powołany ks. Piotr!! Aby te plany Boże zostały zrealizowane mocą Trzykroć Świętego Majestatu Bożego, ks. Piotr otrzymał błogosławieństwo „w Imię Ojca Syna i Ducha Świętego”: Błogosławię zarówno ks. prob. Ryszarda, kochanego, dobrego syna i ks. Piotra powołanego do wykonania zadania wg Woli Mojej, aby te plany Boże zostały zrealizowane mocą Mojego po Trzykroć Świętego Majestatu, błogosławię, w Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Dzieło Koronacji Jezusa powstało dzięki temu, że Panowie Grzegorz oraz Mariusz współpracowali z abp Andrzejem Dzięgą, ale następny etap czyli dzieło Peregrynacji należy oddać w Jego ręce i Jego pomocnikom. Taka jest wola Chrystusa Króla Polski, ukazana jednoznacznie w następnych słowach orędziowych:

18-19 IV 2021r. I ty Grzegorzu i Mariuszu, wybrani synowi Piotrze i Pawle, doprowadziliście do Intronizacji – Koronacji, współpracując z łaską Bożą, razem z wybranym moim sługą abp A. Dzięgą, ale dzieło Peregrynacji oddać Jego JXL, który reprezentuje Kościół święty! Wy macie pomagać, jeździć po kraju nad Wisłą, ale z kapłanem wybranym, którego naznaczy.

To jest dzieło Moje, Ja Chrystus Król Polski tak decyduję. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen.

Abp Andrzej Dzięga przeczuwał, że dalsza droga Peregrynacji Figury nie będzie łatwa. Na spotkaniu bezpośrednim w Domu Pielgrzyma zaraz po Koronacji, Pasterz powiedział zaskakujące słowa odnośnie dalszych działań: „Poczekajcie może miesiąc, może dwa a może i rok”. Tak mniej więcej brzmiała Jego wypowiedź. Dla czego czekać? Przede wszystkim należało zbudować techniczną bazę umożliwiającą Peregrynację, tj. stały pojazd adoptowany w odpowiedni sposób do tego zadania, znaleźć „personel” duchowy - kapłana odpowiedzialnego za to trudne zadanie Peregrynacji po różnych obszarach Ojczyzny, opracować odpowiednie materiały informacyjne oraz metodyczne związane z pobytem Króla Niebieskiego w danej parafii, gminie, zrealizować sygnalizowane wcześniej postulaty DM o wydaniu obrazka i Litanii do Chrystusa Króla z odpowiednim, a koniecznym imprimatur Kościoła? Na pewno ks. Arcybiskup miał jakiś ogólnopolski plan współdziałania z Episkopatem. Znał też pragnienia szybkiej Peregrynacji wyrażone działaniem Grzegorza Wróblewskiego. Na tym etapie brakowało Chrystusowego „okrągłego stołu”, by w cierpliwości= budować odpowiednie formy współpracy. W Polskę poszła wiadomość, że „Peregrynacja została wstrzymana”, a tymczasem chodziło o to, że początkowo Figura była przewożona w „skrzyni” i było konieczne, aby zmienić tą sytuację. Gdy koronowana Figura nawiedziła parafię Tuczępy, ks. prob. Ryszard Ostasz przystąpił do działania. Zaprojektował ze stolarzem nowy praktyczny postument, wysuwany z samochodu razem z Figurą po przyjeździe na dane miejsce. Na to był potrzebny pewien czas.

Obecne uwarunkowania organizacyjno-techniczne Peregrynacji.

Jezusowi Królowi Polski pewien ofiarodawca podarował piękny, funkcjonalny samochód, do którego wmontowano skonstruowany postument do przewozu figury. Nad stanem technicznym pojazdu jak i nad całym cyklem Peregrynacji czuwa ks. Piotr Skóra, który z własnej woli zadeklarował swoje poświęcenie dla Chrystusa Króla Polski, przenosząc się z Diecezji Zamojsko- Lubaczowskiej /za zgodą hierarchii kościelnej/ do parafii Chrystusa Króla w Świnoujściu. Peregrynacja już ma ustalone wzory działania i procedury oraz odpowiednie uwarunkowania organizacyjne. Ks Piotr dokłada wszelkich starań, aby każda wizyta królewska w danej parafii była wydarzeniem epoki. Czuwa nad odpowiednią organizacją „wizyty”, jak i nad programem duchowym. Regulamin Peregrynacji eleminuje przypadkowe, nieskoordynowane zaproszenia „Króla” do danej parafii. W tym względzie obowiązuje zasada, że zaproszenie jakie dociera w sprawie Peregrynacji, do Sanktuarium Chrystusa Króla w Świnoujściu musi zawierać podpis proboszcza, względnie odpowiedzialny podpis innej komórki organizującej „wizytę Króla”.

Figura Chrystusa Króla Polski ze Świebodzina ze złotymi insygniami królewskimi była darem królewskiego Ludu Polski i Polonii. W jego imieniu, w dniu Koronacji Pan Grzegorz Wróblewski przekazał Figurę na własność abp Andrzejowi Dziędze – podpisał odpowiedni dokument.; Od tego czasu, pasterz Archidiecezji Szczecińsko- Kamieńskiej stał się jej dysponentem, odpowiedzialnym za dalszą Peregrynację Chrystusa Króla Polski.

Figura początkowo była umiejscowiona w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie. Na początku grudnia - 2XII2020r. ks. prob.Bogusław Gurgul zaprosił Jezusa Króla Polski w koronowanej Figurze do swojej parafii, tj. Chrystusa Króla w Świnoujściu na uroczysty odpust. Procesyjna figura została uroczyście intronizowana na początku Liturgii, a na ołtarzu pojawiły się także relikwie Meksykanina Jose Sancheza del Rio - oddał życie w imię Jezusa Chrystusa Króla. Po zakończeniu odpustowej Eucharystii nastąpiło zawierzenie świnoujskiej parafii i rodzin, opiece Chrystusa Króla Jubileuszowym Aktem, który był rozważany podczas Mszy Św. Procesyjna Figura Chrystusa Króla miała pozostać jeszcze w parafii do czasu Adwentu.

Jak się później okazało-decyzją abp Andrzeja Dzięgi, ta parafia Chrystusa Króla w Świnoujściu została uznana za stałe miejsce przebywania Figury Chrystusa Króla. Z tego docelowego miejsca /Parafia pw. Chrystusa Króla pl. Kościelny 1, 72-600 Świnoujście/ ,Figura Peregrynuje obecnie po Polsce. Parafia ta, została już przemianowana na Sanktuarium Chrystusa Króla. Ks. abp Andrzej Dzięga wydał w tej sprawie dekret z datą 14II 2022r. Został on wprowadzony w życie 21 II 2022r., podczas wielkiej uroczystości miejskiej jaka miała miejsce podczas Mszy Świętej z udziałem władz miasta i licznych delegacji z terenu Świnoujścia. Peregrynacja ma swój „sztab” działania. Tworzą go ks. Ryszard Ostasz, pomocniczo z ramienia abp Andrzeja Dzięgi, oraz ks. Piotr Skóra, służbowo z ramienia parafii Chrystusa Króla w Świebodzinie.

Potrzebne jest przyjęcie cierpienia, wzajemne przeproszenie i dalsza współpraca!

Na ten temat AMM zapisała podane słowa skierowane do kapłanów jak i świeckich:

18-19 IV 2021: Trzeba się nawzajem przeprosić, podać rękę, to jest wielka próba dla was dana, na oczyszczenie zarówno kapłanów jak i świeckich. Cierpienie jest potrzebne, nie można się buntować a rozmawiać by nastąpił pokój boży w waszych sercach. Trzeba stanąć w prawdzie i w obecności Boga Najwyższego w sakramencie pokuty oczyścić dusze. Zaufać, modlić się za przyjaciół jak i nieprzyjaciół, mając ta świadomość, że wielkie dzieła buduje sie w trudzie i uniżeniu. Nie ma tu zwycięzców i pokonanych, to jest walka wręcz, zło tylko czeka, by szczeliną małą wejść. Trzeba się nawzajem przeprosić, podać rękę, to jest wielka próba dla was dana, na oczyszczenie zarówno kapłanów jak i świeckich.

AMM od Apokalipsy bardzo przeżywała brak jedności wśród proroków, po dokonaniu Koronacji Figury Chrystusa Króla Polski w Świebodzinie. Otrzymała słowo wyjaśniające, że przyczyna nieporozumień leży w złej interpretacji Peregrynacji.

Dalsze dzieje Peregrynacji oddać w ręce abp A.Dzięgi, który reprezentuje Kościół w Polsce

3V2021 Daję ci pokój serca i łaskę wytrwania w tym czasie zamętu ludzkich sumień, szczególnie kapłanów i proroków - złe tłumaczenie i rozumienie interpretacji w związku z Peregrynacją Figury Mojego Syna Króla Polski. Budowanie dalszej drogi Peregrynacji Figury powinno się odbywać tylko poprzez jedność z Kościołem i jego przedstawicielami, tj. odpowiedzialnym ks. Arcybiskupem i Kapłanami w posłuszeństwie wg Woli Bożej.

Brak jedności z Kościołem doprowadził do sytuacji, że do ruchu intronizacyjnego wkradło się duże zamieszanie. Jeśli autentycznie pragniemy dalszych Peregrynacji, czyli wizyt Chrystusa Króla w parafiach, to musi się to dokonywać poprzez współpracę z kapłanami. Inne drogi działania nie może być. Oto dalsze pouczające słowa:

18 - 19 IV2021 Upominam! Tylko miłość Moja dana mocą Ducha Świętego, buduje drogę Peregrynacji w jedności z Kościołem, a więc odpowiedzialnym ks. Arcybiskupem, Kapłanami w posłuszeństwie wg woli Bożej. Nie zachowanie tego, daje dostęp złemu duchowi, który szydzi z was i wprowadza nieład, zamęt.

W orędziach AMM od Apokalipsy mamy szereg napomnień skierowanych dosłownie do wszystkich: proroków, kapłanów i świeckich. Nikt tu nie może się czuć wywyższony nad drugim. Potrzebna jest jedność i umacnianie się modlitwą. Prorocy są ludźmi namaszczonymi przez Boga ALE spełniają tylko cząstki zadań, które mają przydzielone w tym dziele Intronizacji.

4 I. 2021r. „Nie walczcie ze sobą, ale umacniajcie się modlitwą, czasy są bardzo trudne w walce duchowej. Namaszczeni prorocy - każdy ma cząstkę daną z łaski od Boga w Trójcy Jedynego”.

Potrzebna modlitwa za proroków

Modlitwa za proroków powinna trwać nieustannie. Bowiem przez ich duchowe kanały spływają na Polskę odpowiednie informacje z Nieba, pouczenia ale i zadania.

6/7III2021 Mówię wam, modlitwa za nich niech trwa nieustannie, szczególnie za Grzegorza z Leszna, Cypriana Polaka, Żywego Płomienia, ogarnąć Ewę Rycielską, Annę od Jezusa i ciebie też dziecko AMM od Apokalipsy. Wzmocnić dodatkowo jedną częścią Różańca Świętego tajemnic światła, wzywając św. JPII i cały Dwór Niebieski Waszej Hetmanki, świętych, błogosławionych i męczenników, by wykonali te dzieła, które zostały polecone przez niebo mocą Ducha Świętego.....

Mistycy są bardzo atakowani przez złe duchy, dlatego wszyscy powinni się za nich gorliwie modlić, ale i ono sami powinni odbierać Słowo Boże po potwierdzeniu ze źródła przekazu odpowiednich znaków im danych. 4 I. 2021 r. Modląc się, słuchajcie natchnień Ducha Świętego. Proście o potwierdzenie znaków, które otrzymaliście, by zło się nie wkradło.

Abp Andrzej Dzięga na czele misji ratowania Polski

6/7III2021 JA BÓG W TRÓJCY JEDYNY pozdrawiam Apostoła tych czasów EXL. arcybiskupa Andrzeja Dz.. Trwaj w pokoju, mówię - włos z głowy Ci nie spadnie bez Mojego pozwolenia. Ciebie przytulam do Mojego Ojcowskiego Serca, błogosławię +. Moje zamiary w/g Twojej Osoby wkrótce się objawią, zaufaj do końca. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego Amen. Amen. Amen. Umacniam w tej misji ratowania Polski - Nowego Jeruzalem przez Peregrynację Chrystusa Króla Polski i Wszechświata. Amen. Amen. Amen.


Peregrynacja Figury Chrystusa Króla Polski to moc ŻYWEGO CHRYSTUSA

/Szczegółowy wypis tekstów/

Po dokonanej Koronacji Figury Chrystusa Króla Polski w Świebodzinie 31X2020r. przez abp A. Dzięgę, nowym zadaniem dla Polski stała się Peregrynacja tej Figury jako dziękczynienie za tą historyczną i pierwszą w Polsce w takim zakresie Intronizację Syna Bożego, nawiązującą do założeń pism S.B. Rozalii Celakównej. Peregrynacja jest ostatnią szansą na wyproszenie przeprowadzenia Intronizacji ogólno-polskiej z pełnym udziałem Rządu i Episkopatu.

Tylko Król Polski jest władny zniszczyć wszelkie zło w Polsce.

Pan Jezus wielokrotnie powtarzał i powtarza nadal, że w obecnym czasie władza sił zła w Polsce jest tak wielka, że tylko władzą Chrystusa Króla jesteśmy władni ją pokonać. Poniższy cytat powinien nas dopingować, aby jak najszybciej Peregrynacja zawitała do „parafii, diecezji, urzędów, rodzin, serc”.

27. XII.2020 r. Odwagi w działaniu, tylko Król Polski ma potęgę, by zniszczyć te bataliony zła na „Polskiej Ziemi - Nowego Jeruzalem”. Mój Syn Jezus Chrystus Król Polski działa, oczyszczając swój naród wybrany. Zapraszajcie JEGO MAJESTAT BOGA ŻYWEGO PO TRZYKROĆ ŚWIĘTEGO do waszych parafii, diecezji, urzędów, rodzin, serc. Niech trwa ta Peregrynacja tej Figury. Niech będzie przyjmowana w wielkim dziękczynieniu i uwielbieniu, a cuda łaski popłyną. Polska zostanie uwolniona ze wszelkiego zła również mocą tych egzorcyzmów, tylko trzeba chcieć działać. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

4I2021r. A teraz Wy biskupi, dziekani, proboszczowie, ojcowie zakonni prowadzący lud Boży, nie lekceważcie tej łaski wyproszonej przez maluczkich – „Peregrynacji Figury Mojego Syna Króla Polski do poszczególnych diecezji, parafii, domów starców, zakonów”.

Oczyszczenie Kraju nad Wisłą zależy od Króla Polski, od zaproszenia Go do miast i gmin.

Zapraszajcie Mojego Syna Króla Polski w tym tytule, odnawiając Przyrzeczenia Chrztu Świętego, wyrzekając się szatana i jego dzieł, odnawiając Akt intronizacyjny, witając Króla Królów, Boga Króla Żywego, Króla Wszechświata, Króla Polski godnie, razem z przedstawicielami władzy administracyjnej, miast i gmin, ludem wiernym, młodzieżą, dziećmi, prosząc o światło Ducha Świętego, by Kraj wasz nad Wisłą, Królestwo Dwóch Serc Miłości Chrystusa Króla Polski i Królowej Polski zostało oczyszczone szczególnie tych anten 5-G, gdzie macki masońskie wam założyli, by została zmniejszona populacja narodu. To promieniowanie falami na mózg człowieka, powoduje dużo chorób, a oddychanie moich dzieci zainfekowanych wirusem, chorujących na covit i podłączonych pod respirator tlenowy, robi dziury w płucach.

27. XII.2020 r. Powtarzam, że tylko moc ŻYWEGO CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI - PEREGRYNUJĄCEGO PO POLSKIEJ ZIEMI-NOWYM JERUZALEM, rozproszy te ciemności serc i dusz ludu Mojego, niszcząc to promieniowanie pola magnetycznego wytwarzane przez anteny 5-G zainstalowane i jeszcze będą wzmacniane przez tzw. wieże „matki” - są widoczne, stawiane po cicho,a ich działanie uaktywni się, gdy przyjmiemy tą szczepionkę. To jest wielkie spustoszenie, zagłady życia ludzi, ptaków, zwierząt, drzew - to jest całego życia biologicznego na polskiej ziemi.

4 I. 2021 r. Powtarzam, śpieszcie się moje dzieci, godni Kapłani Mojego Syna Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, Króla Polski, zapraszajcie Go do swoich parafii, diecezji, zakonów męskich i żeńskich, domów spokojnej starości, a obrona będzie wam dana. To jest "PANCERZ BOŻEJ MIŁOŚCI ". I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

02. 02. 2021r.Tak, Ja Król Polski pragnę pójść do ludu mojego w tej ufundowanej Figurze Króla Polski intronizowanej i ukoronowanej przez kochanego abp A. Dzięgę, wspomaganego przez posługę miłą mojemu sercu ks. proboszcza Ryszarda Franciszka. Jest to dar Narodu Polskiego, tych serc z kraju i z zagranicy, które Mnie kochają i pragną Mojego nawiedzenia.

Zamawiajmy msze nowennowe w intencji na „otwarcia serc kapłanów na to Dzieło Peregrynacji”.

17/18 III 2021r. Módlcie się tak gorąco jak tu w Jabłoniu, miejscu uświęconym krwią męczeńską, by się dokonała ta Peregrynacja Mojego Syna Jezusa Chrystusa, Króla Polski i Wszechświata jeszcze na polskiej ziemi. Trzeba intensywnej modlitwy, zamawiania Mszy Świętych w intencji „otwarcia serc kapłanów na to Dzieło Peregrynacji”. Zamawiajcie nowenny, czas jest krótki, walka dobra ze złem trwa, oczyszczenie trwa. Tylko ślepi i głusi w E.P. nie widzą, nie słyszą Ducha Świętego, bo nie mają namaszczenia i błogosławieństwa, ponieważ nie odnowili Przymierza ze Mną - Bogiem w Trójcy Jedynym i nie słuchają nie wypełniają natchnień Jego. Wzywam biskupów do pracy na niwie Bożej do walki ze złem panującym w waszym kraju nad Wisłą, któremu na imię Polska, by zachować wiarę Ojców waszych, bo już wkrótce powtórnie przyjdzie Mój Syn Jezus Chrystus II Osoba Boska.

Potrzeba pokory kapłanów i świeckich.

18 - 19 kwietnia 2021r. Upominam, tylko miłość Moja dana mocą Ducha Świętego, buduje drogę Peregrynacji w jedności z Kościołem, a więc odpowiedzialnym ks. Arcybiskupem, kapłanami w posłuszeństwie wg Woli Bożej. Nie zachowanie tego, daje dostęp złemu duchowi, który szydzi z was i wprowadza nieład, zamęt. Trzeba stanąć w prawdzie i w obecności Boga Najwyższego, w sakramencie pokuty oczyścić dusze. Zaufać, modlić się za przyjaciół jak i nieprzyjaciół, mając tą świadomość, że wielkie dzieła buduje się w trudzie i uniżeniu.

Nie ma tu zwycięzców i pokonanych, to jest walka wręcz, zło tylko czeka, by szczeliną małą wejść. Trzeba się nawzajem przeprosić, podać rękę, to jest wielka próba dla was dana na oczyszczenie zarówno kapłanów jak i świeckich. Cierpienie jest potrzebne, nie można się buntować a rozmawiać, by nastąpił pokój Boży w waszych sercach. Księże Ryszardzie, księże Piotrze - wybrałem was. Trzeba uderzyć się w piersi, co z tym błogosławieństwem zrobiliście, łaska zmarnowana, nie wolno wam atakować i oskarżać innych.


I ty Grzegorzu i Mariuszu - wybrani synowie „Piotrze i Pawle”, doprowadziliście do Intronizacji, Koronacji - współpracując z łaską Bożą razem z wybranym moim sługą abp Andrzejem Dz., ale dzieło „Peregrynacji” oddać Jego XL, który; reprezentuje Kościół święty. Wy macie pomagać, jeździć po kraju wybranym nad Wisłą, ale z kapłanem, którego naznaczy.

To jest dzieło Moje, Ja Chrystus Król Polski tak decyduję i tak się stanie. Amen. Amen. Amen..... Trwajcie w pokoju, przytulam was do Mojego Macierzyńskiego Serca, tak jak tuliłam Jezusa dziecię. I dla was wyprosiłam łaskę Dziecięństwa Bożego. Kocham was i wszystkich, którzy będą brać udział nawiedzając Mojego Syna w tej Peregrynującej Figurze w parafiach. ....

I-sza Rocznica Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski- „Najpiękniejsza procesja”.

1-2 listopada 2021r. To nabożeństwo / I-sza Rocznica Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski w Świebodzinie obchodzonej w parafii św. Anny w Tuczępach. Orędzie 31X2021r./ wydało owoc 100 – krotny. Wasza godność trwania z miłością na modlitwie, cisza serca, poddanie się Woli Bożej, rozbroiły Moje Ojcowskie Serce. Każdy był tu zaproszony po imieniu. Ta procesja z Najświętszym Sakramentem i rozważaniem czterech części różańca świętego prowadzona przez wybrane osoby, śpiew uwielbienia, niesamowite skupienie i różaniec Królowej Różańca Świętego niesiony przez mężczyzn, to potwierdziło, że prawdziwie chcecie, by Mój Syn Jezus Chrystus - II osoba Boska królował w waszej Ojczyźnie na wieczność i na wieki wieków. Amen. Amen. Amen.

Pozdrawiam was wszystkich zgromadzonych na tych uroczystościach intronizacyjnych. Obejmuję Swoimi ramionami i składam pocałunek na waszych czołach i sercu. Manifestacja wiary, miłości zakończona Mszą Świętą, Eucharystia przyjęta na kolanach i do ust, to jest gest wielkiej wagi i świętości dzieci moich. Zwycięstwo, zwycięstwo, zwycięstwo córko moja AMM....

Była to najpiękniejsza procesja, najpiękniejsze modlitwy i godnie sprawowana Eucharystia. Na rozpoczęcie droga krzyżowa za Naród Polski wynagradzająca z wiarą i miłością w sercu prowadzone rozważania.

Procesje modlitewne i nowenny mszy, krzyżują plany Antychrysta

1-2 listopada 2021r. Tak jak usłyszałaś trwając na modlitwie z 14/15 października, ta walka duchowa mocą dziewięciu nowenn Mszy Świętych w sprawie pokrzyżowania planów Antychrysta, postawienia „Bramy złego” / w Rzymie/ została zwycięsko osiągnięta mocą Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata i Polski i związana przez zasługi niewinnej krwi przelanej przez męczenników, oraz walki duchowej św. Michała Archanioła. Za waszą ofiarność serc, zamówione intencje mszalne i kapłanów, którzy tą Eucharystię sprawowali, wasza nagroda będzie wielka w niebie.

Dziecko moje, ta wojna duchowa bardzo zraniła twoje serce, zło uderzyło, oczerniając, mówiąc wulgarne słowa. Za zniewagi odpowiedzą wg Mojej Ojcowskiej Świętej Woli. Ale wasza modlitwa, ofiary Mszy Świętej, uratowały Kościół katolicki i jego działanie. Napisz, co zobaczyłaś duchowo i na jawie tej nocy: Święty Michał Archanioł i św. Ojciec Pio, oraz Niepokalana – czuwali razem z bratem Markiem - synem miłym Mojemu Ojcowskiemu Sercu, by związać te moce zła, zniweczyć ten plan masoński. I tak się stało, przy udziale siedmiu Archaniołów i wojska anielskiego. Uratowany został Rzym wg rozkazu Mojego Ojcowskiego Majestatu, choć nie w pełni.

Zobaczyłam nad Colosseum postać Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego z chorągwią biało-czerwoną, a potem na wysokości nieba w świetle promieni - Chrystusa Jezusa z białą chorągwią tryumfującego. A św. JPII podpowiedział: A Matka Boża Królowa Świętego Szkaplerza, Pogromczyni Złego, zwyciężyła na Watykanie w sercach tych arcybiskupów i biskupów będących na Synodzie......

26XII2021r. Błogosławieństwo to spłynie tylko na serca otwarte mocą Ducha Świętego, Jego tchnienie, Który ożywia, promieniuje teraz na was miłością, wy wybrane dzieci Królowej Polski i Króla Polski, Który tylko w tym tytule mocą władzy królewskiej Syna Boga Żywego działa. Kto Jego Majestat prawidłowo uzna za Suwerena Narodu Polskiego, to życie wieczne ma.

Przykładowy plan Peregrynacji Figury Chrystusa Króla w Parafii wojskowej w Świnoujściu.

Pon. 20 IX 2021r.

18.30. Uroczyste wprowadzenie i przywitanie Figury Jezusa Chrystusa Króla Polski
Słowo wstępne kustosza i opiekuna Figury.
Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakównej o uproszenie łask za Jej wstawiennictem.
Czas osobistej modlitwy przy Figurze Jezusa Chrystusa Króla Polski.
19.00 Uroczysta Msza Święta o Naśw. Eucharystii/ O uznanie i przyjęcie Intronizacji Pana Jezusa Chrystusa na Króla Polski/.
Wprowadzenie do Aktu Intronizacji- uznać Jezusa swym Królem w całym tego słowa znaczeniu.

Wystawienie Najśw. Sakramentu.
Czas osobistej modlitwy przy Figurze Jezusa Chrystusa Króla Polski.

20.00 Litania do Chrystusa Króla.

Wprowadzenie
Obietnice Pana Jezusa dla czcicieli Najśw. Sakramentu Ołtarza.
Koronka do Jezusa Chrystusa w Najśw. Sakramencie.
Błogosławieństwo Najśw. Sakramentem.

Wtorek 21IX 2021
18.30. Część Bolesna Różańca Świętego w intencji Intronizacji z modlitwą o beatyfikację S.B. Rozalii Celakównej, o uproszenie łask za Jej wstawiennictwem.

19.00 Uroczysta Msza Święta wotywna o Jezusie Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie (za biskupów i kapłanów).
Wystawienie Najśw. Sakramentu.
Czas osobistej modlitwy przy Figurze Jezusa Chrystusa Króla Polski.

20.30 Litania do Anioła Stróża Polski.
Wprowadzenie: Koronka do Krwawych Łez Matki Bożej.
Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakównej, o uproszenie łask za Jej wstawiennictwem.
Błogosławieństwo Najśw. Sakramentem.

21.00 Apel Jasnogórski
Środa 221IX2021
Część Chwalebna Różańca Świętego w intencji Intronizacji z modlitwą o beatyfikację S.B. Rozalii Celakównej, o uproszenie łask za Jej wstawiennictwem.
19.00 Uroczysta Msza Święta do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (odnowienie przyrzeczeń chrzecielnych – Dziękczynna za Akt Intronizacji Jezusa Króla).
Litania do Chrystusa Króla Polski.
Akt Intronizacji Chrystusa Króla z dopełnieniem Aktem Poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusa.
Pożegnanie. Uroczyste błogosławieństwo Figurą Chrystusa Króla Polski.

-----------