Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
281
216
244

-28

Odwiedziny
...1 451 626

Słowa o DM św. JPII

PDFPrintE-mail

There are no translations available.

Słowa dla „Domów Modlitwy św.

JPII”


Słowo wprowadzające

„Domy Modlitwy św. JPII” - to twierdza schronienia na czas PRZEŚLADOWANIA kościoła świętego tego autentycznego, który będzie musiał zejść do podziemia to jest do domów prywatnych. Już święta Faustyna zapowiedziała wg/ dzienniczka nr.991 /26.II. 1937r./: "Dziś widziałam te święte tajemnice /Msze Święte/ były spełniane bez szat liturgicznych i po domach prywatnych”. „Domy Modlitwy” to nasza odpowiedź na apel św. JPII na jego pytanie duchowe zadane na modlitwie w Bazylice św. Piotra na Watykanie; Alicji MM z zakonu św. Franciszka: "Szukam ludzi, którzy by zakładali Domy Modlitwy Mojego Imienia".

Jest to tego Wielkiego Papieża dar dany tuż przed Jego beatyfikacją i będzie radością Niepokalanego Serca Maryi Królowej Polski i Jej Syna Chrystusa Króla Polski, a podwaliną w zakładaniu będzie św. Józef – patron Rodziny Nazaretańskiej. To będzie twierdza duchowa.

Gdy na tronie Piotrowym na Watykanie zasiądzie antychryst, który przewróci do góry nogami dotychczasową regułę "KONSEKRACJI CHLEBA I WINA" podaną przez SAMEGO JEZUSA CHRYSTUSA SYNA BOGA ŻYWEGO JEDNORODZONEGO, na rzekomą ucztę to jest mistyfikację eucharystii świętowania różnych religii /łączenia/, CO W OCZACH SAMEGO BOGA OJCA JEST OHYDĄ SPUSTOSZENIA zapowiadaną w proroctwach starego i nowego testamentu.

Dlatego trzeba się przygotować, bo prawdziwy kościół i wierni tradycji kapłani, którzy nie ulegną "Bestii" będą w okrutny sposób męczeni. Gdy zostaną nazwani heretykami, te Domy Modlitwy będą ostojami wiary. Trzeba się przygotować pod względem duchowym i materialnym: naczynia liturgiczne i szaty, hostie do konsekracji i wino. Potrzebne też będzie pożywienie tj. chleb suszony, kasze, ryż, konserwy i woda, które mocą błogosławieństwa sam BÓG pomnoży.

Wymogi powstawania DM ŚW. JPII są proste. Każda osoba bez względu czy świecka czy we wspólnocie może swój DOM- Rodzinę zawierzyć, oddać na własność JPII - włączając się do modlitwy w dniach 2, 16, 22 każdego miesiąca wg JEGO polecenia. To jest forma "Nowej Ewangelizacji", którą sam zainicjował.
Słowo Boże o "Domach Modlitwy św. JPII"

Nakazy publikacji przekazów


I

26.O6.2012.r. JEROZOLIMA TERRA SANTA

TAK JAK USŁYSZAŁAŚ PODCZAS ADORACJI U SIÓSTR " ELŻBIETANEK - "Namaszczam cię na Apostoła Czasów Ostatecznych.... "Masz odbierać moc Bożą i rozdzielać na braci i siostry swoje", dlatego też każdy otrzyma cząstkę swoją, a idąc między siostry i braci niech czyni tak samo. Jest to bardzo wielka łaska, którą nie można zmarnować, to was będzie chronić od złego, bo już wkrótce całe bataliony zła zejdą na polską ziemię, ale jej nie przemogą bo jest MOJE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO JEZUSA CHRYSTUSA SYNA CZŁOWIECZEGO.......

/17II2018/.- Zobacz dziecko, ludzkie serca są ciemne, czarne, gdzieniegdzie jest w sercu mały płomyk, światło. Masz tak modlić się gorąco, by zapalać te serca PŁOMIENIEM MOJEGO NIEPOKALANEGO SERCA i nieść do innych.


01.IV.2018r. Zmartwychwstanie Pańskie

Namaszczenie podczas okadzania Ołtarza.

"Słowo Boże": Namaszczam cię na Rycerza Mojego Serca Ja Chrystus Król Polski, twojej parafii, twojego serca i Rycerza Niepokalanego Serca Maryi Matki Kościoła w Polsce i na świecie przez Przeczyste Serce św. Józefa na te trudne czasy trzykrotnie, mocą Ducha Świętego i niech się tak stanie z woli Boga Ojca Przedwiecznego Syna Bożego II Osoby Boskiej i Mnie Ducha Świętego Ożywiciela.

Przekaż to błogosławieństwo dla dzieci Moich wybranych z Domów Modlitwy św. Jana Pawła II i św. Józefa, oraz wszystkim, których św. Anioł Stróż ci poleci. I niech tak się stanie. Amen. Amen. Amen.

/24XII 2018/ - Nie lękaj się Alicjo Mario Michalino od Apokalipsy, bo nie są to słowa twoje ani mowa twoja. Przesłać do moich synów w kapłaństwie, opublikować na stronie internetowej DM JPII. Modlić się w tych intencjach w tej „Godzinie za Polskę” i polskich biskupów i kapłanów razem ze św. Janem Pawłem II. I niech się tak stanie, Amen. Amen. Amen.

/13I2018/- Napisz - "Słowo Boże" spisane na kolanach wg/ pouczenia Anioła Stróża/- Wysłać do J.E. Arcybiskupa Wacława Depo. I niech się tak stanie. A.A.A.


/13 I 2018/- POWIADOMIĆ Z ROZKAZU KRÓLOWEJ POLSKI: PREZYDENTA, PREMIERA, Rząd PIS, PANA KACZYŃSKIEGO, PRYMASA POLSKI, GENERAŁA ZAKONU PAULINÓW, NUNCJUSZA APOSTOLSKIEGO W POLSCE.

/20.I.2018/- POLECAM JA CHRYSTUS KRÓL WYSŁAĆ DO J.E. PRZEWODNICZĄCEGO EPISKOPATU, PRYMASA POLSKI,NUNCJUSZA PAPIESKIEGO W POLSCE I J.E. ARCYBISKUPA WACŁAWA DEPO. I NIECH SIĘ TAK STANIE. AMEN. AMEN. AMEN. POTWIERDZENIE PSALM 13 WERSET 6

/27I2018/.- Więc spieszcie się dzieci moje, bardzo się spieszcie. Powtarzam to, przez wielu mistyków współczesnych mówię. A ty mała najmniejsza córeczko trwaj w pokoju. Polecam: Wysłać jak wcześniej do PREZYDENTA, PREMIERA, PREZESA PIS, oraz do PRZEWODNICZĄCEGO EPISKOPATU, PRYMASA, NUNCJUSZA PAPIESKIEGO, ARCYBISKUPA DEPO, ARCYBISKUPA KRAKOWSKIEGO MARKA J.............. z ponowną prośbą, wręcz żądaniem dokumentacji do wyniesienia na ołtarze Sługi Bożej Rozalii Celakównej, jak również materiały niech przygotuje " Stowarzyszenie Róża". Wysłać do Watykanu dopóki jeszcze jest dana łaska, bo tam już wkrótce inne będą rządy -nie Boże.

/17II2018/-„Niech abp Wacław Depo poleca tą sprawę / uznanie przez „Magisterium Kościoła” dogmatu; Maryja WSZECHPOŚREDNICZKA ŁASK/. Opracuje i poda w ruch wg wymaganych kryteriów. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

/17II2018/- NIE ZWLEKAJĄC POLECAM: Powiadomić Episkopat Polski - Przewodniczącego, Nuncjusza papieskiego, Prymasa Polski, Arcybiskupa Krakowskiego, Arcybiskupa Częstochowskiego, biskupa Zamojsko- Lubaczowskiego, Biskupa diecezji Elbląskiej.

/17II2018/.- Opublikować na Naszych Domach Modlitwy i Fecebooku. Amen. Amen. Amen.
/24II2018/- ANI ŁZY MOJE WAS NIE WZRUSZYŁY, ZLEKCEWAŻYLIŚCIE CZAS DANEJ ŁASKI. NIE CHCECIE PROROCTW DANYCH DUSZOM MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO, LEKCEWAŻYCIE MALUCZKICH, A UNIKNĘLIBYŚCIE WIELU ZAGROŻEŃ ZARÓWNO DUCHOWYCH JAK I TYCH, KTÓRE GROŻĄ OJCZYŹNIE WASZEJ.

/24II2018/POLECAM!
Wysłać do wcześniej wymienionych biskupów, opublikować na naszych DM JPII.


2XII 2018 Te Deum jako dziękczynienie, bo JA NIEUSTANNIE też to moje zawierzenie TOTUS TUUS Maryi powtarzam i wy tak czyńcie kochane dzieci Maryi Niepokalanej. Błogosławię przez Niepokalane Serce Was wszystkich złącznych w tych DOMACH MODLITWY, prosząc Boga w Trójcy Jedynego Ojca Syna i Ducha Świętego by POWSTRZYMAŁ KARZĄCĄ WSZECHPOTĘŻNĄ DŁOŃ SWOJĄ....

2XII2018r. To trzeba wdrażać w grupach modlitewnych, opublikować na stronie internetowej św. Jana Pawła II, wysłać jeszcze raz do biskupów wg/wzoru polecanego wcześniej".

25XII2018

Przez Moje Niepokalane Serce proszę Boskie Dzieciątko, by pobłogosławiło wybrane moje córy i synów, którzy czytają te przekazy z nieba, szczególnie na portalu „Domy Modlitwy imieniem św. Jana Pawła II” Tak, trzeba brać wzór z tego waszego patrona Polski: „Cały mój Totus Tuus”. I wy to powtarzajcie wybrani synowi Exl. w biskupstwie i kapłaństwie.


5-I-2019 „Słowo Boże " odczytać, wysłać do biskupów wg wzoru podanego wcześniej, opublikować na portalu DM św. JPII.

5-6 I 2019r. Nie blokujcie łaski z nieba danej wyproszonej przez wstawiennictwo świętych i błogosławionych oraz was dusz maluczkich, uciśnionych, ale kochających Matkę Najświętszą i Mnie Jej Syna z Niewiasty zrodzonego.


6I2019

Błogosławię na Jej prośbę Niepokalanego Serca i Przeczystego Serca św. Józefa, wstawiennictwo wszystkich świętych nie tylko polskiej ziemi. W imię Ojca Moje Syna człowieczego Króla serc Polaków i Ducha Świętego ożywiciela. Amen. Amen. Amen.

I niech to błogosławieństwo poprzecina wszelką waszą pychę, zarozumiałość, brak miłości, jedności w działaniu i korzystaniu z dziedzictwa miłości całego kościoła w Polsce i na świecie. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

2II2019

Pozdrawiam i polecam wysłać do Episkopatu Polski z zaznaczeniem: „wykonać polecenie Niepokalanej Matki Kościoła świętego w Polsce i na świecie”.

2III2019

Trwaj w pokoju dziecko AMM Moja mała niewolnico, jest czas milczenia, przygotowania się do tych nadchodzących wydarzeń, zostało już wszystko powiedziane w SłOWIE BOGA ŻYWEGO w tych wcześniejszych przekazach.

Otrzymywać będziesz jak usłyszałaś po przyjęciu Eucharystii Chleba Życia - wewnętrzne pouczenia, które będą budować relacje w grupach modlitewnych. Trwaj więc w pokoju i do wszystkich z DM św. Jana Pawła mówię:

Trwajcie w pokoju, wykonując tą I n t r o n i z a c j ę Mojego Syna Jezusa Chrystusa w każdym sercu wg podanej reguły, co jest łaską nad łaski daną na Moją Matczyną prośbę Królowej Polski.

Dziękować należy i prosić Ducha Świętego Mojego Oblubieńca, by mocą swoją rozpalił wasze serca napełniał miłością, bo tylko ON to Duch Święty jest płodny, by uleczyć wasze skamieniałe serca.

Prosić więc przez Przeczyste Serce Świętego Józefa Mojego Oblubieńca - trwając w nowennie razem ze swoim Aniołem Stróżem, budując królestwo przez Moje Niepokalane Serce, błagając, by Mój Syn zechciał przyjąć do Swego Serca Najświętszego daną osobę i mocą Ducha Świętego wznowił miłość, pokój dając wewnętrzne uzdrowienie na duszy i ciele. Wszak to jest dzieło Boże niepojęte na wasz ludzki rozum, to się dokonuje przez wiarę. /Tak PANIE Jezu, Ty się tym zajmij/.

Ufajcie dzieci Boże. Błogosławię wam na to dzieło Ja Królowa Hetmanka Narodu Polskiego. W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

AMM mała duszo mistyczna od Apokalipsy, czas się wypełnia, zostało go bardzo mało. Będziecie pouczani co trzeba czynić, gdy te zapowiedziane wydarzenia zaczną się wypełniać.....

To są jednostki, tak jak wasza grupa wybrana, błagała przez wstawiennictwo świętych i błogosławionych ofiarowując Msze Święte - 3 Nowenny „O siedem darów i owoce Ducha Świętego dla Episkopatu i rządzących”, za co wam dziękuję i mówię : Ofiara Wielka w Oczach Ojca Przedwiecznego została przyjęta.

/JPII/ Pozdrawiam was Matki Kościoła Świętego w Polsce i na świecie, szczególnie portal naszej strony internetowej. Nawiedzającym „Szczęść Boże” mówię staropolskim obyczajem. Ufać trzeba bezgranicznie, tak jak Ja zaufałem Maryi „cały Twój Totus Tuus”, tak i ty AMM moja mała sekretarko. Trwaj w pokoju, wzmacniaj grupę dzieci Maryi Królowej Polski. Dawać dziesięcinę [zamawiać Msze Święte] to prawo Boże-więc Bóg zapłać wszystkim, którzy to uczynili. Hojnego dawcę Bóg miłuje i ma upodobanie w tobie i w was....

Bóg zapłać za wasze /chcieć/ Msze Święte ofiarowane z prośbą o Moje dary i owoce. Ja słucham waszych serc, choć usta kapłana nie zawsze to wypowiedzą, by się przyznać do zaniedbania.

2III2019

Błogosławię wszystkim co to "Słowo Boże" będą rozważać, kontemplować i wprowadzać w ruch działania dopóki łaska dana. W Imię Boga Ojca Przedwiecznego, Syna Bożego Jednorodzonego, Króla Wszechświata i Polski oraz Mnie Ducha Świętego zlekceważonego. Amen. Amen. Amen....

Błogosławię was wszystkich czytających i waszych najbliższych i wasze domy - ostoje modlitwy przez Przeczyste Serce Świętego Józefa w Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Opublikować na stronie internetowej św. Jana Pawła II. To dotyczy szczególnie kapłanów zaniedbujących natchnienia Ducha Świętego w tym Episkopatu Polski. Amen. Amen. Amen....
Wysłać do Episkopatu Polski polecam, podkreśl AMM.
Błogosławieństwo Boga

Trójjedynego dla DM/13I2018/ .- Błagam, polecam trwać na modlitwie, słuchać natchnień Ducha Świętego, Adorować Najświętszy Sakrament, Różaniec Święty. Do tego dodać Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Wiem co odpowiecie – „wiemy o tym”, ale nie wykonujecie, zbyt leniwi jesteście. Przemyślcie to "BOŻE SŁOWO" .

/13II2018- Błogosławieństwo Boga Ojca Przedwiecznego, Syna Bożego Króla, Ducha Świętego Pocieszyciela przez Moje Niepokalane Serce Królowej Polski spłynie na wszystkich, którym będzie dana łaska odczytania i kontemplowania tego Matczynego pouczenia i zastosowania się wg prośby - już nie mówię wam, że mam prawo żądać. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

- Napisz: Błogosławieństwo Boga w Trójcy Jedynego Ojca Przedwiecznego i Mnie Syna Bożego II Osoby Boskiej i Ducha Świętego niech spłynie na cały naród polski, episkopat, oraz arcybiskupów, biskupów i kapłanów. Amen. Amen. Amen.

/ 24II2018/

- I niech się tak stanie, by jako wybrana POLSKA wytrwała w wierze i miłości do końca. Amen. Amen. Amen. I tak się stanie, gdy odrzuci wszelkie bożki, pogańskie zwyczaje. Amen. Amen. Amen. / 24II2018/

Dnia 04.04.2018r.

Maryja: 271 dni to jest ucisku dzieci moich nastąpi od dnia13 miesiąca, a więc tak jak usłyszałaś w Oktawie Bożego Miłosierdzia. Znak o północy Świetlisty Krzyż MOJEGO SYNA będzie widoczny.

Trwać więc na modlitwie w Domach Modlitwy Św. Jana Pawła II i Św. Józefa w wyznaczonych miejscach i kościołach, tam gdzie wskaże przewodnik duchowy i was zaprowadzi. W ufności trwać wierząc w niezgłębione MIŁOSIERDZIE BOŻE. JA MATKA I KRÓLOWA MIŁOSIERDZIA WSKAŻĘ CZAS I OPIEKĘ DAM. MÓJ ŚWIĘTY SZKAPLERZ WAS OSŁONI. UFAJCIE DZIECI MOJE, CÓRY I SYNOWIE NAZNACZENI ZNAMIENIEM BOŻYM, PIECZĘCIĄ BOGA ŻYWEGO. UFAJCIE POWTARZAM, NIC ZŁEGO SIĘ WAM NIE WYDARZY. Gdyby ktoś z was nie dokonał spowiedzi świętej sakramentu pokuty - to ostatnie wezwanie już jest......................... Teraz trzeba ratować dusze zagrożone przyjmując Sakrament Eucharystii jako wynagrodzenie za nieroztropne i nierozważne dzieci Moje, a więc waszych najbliższych .

21-22X 2018r. AMM -wizja „Dom” - Zabudowania na posesji J.B. oczyszczone. Każdy kąt czysty, bo to jest Dom Króla Polski i Królowej. Przybytek Pański oddzielony.W Starym Testamencie "Tenda zielona" to było miejsce rozmowy z Bogiem ustawione poza obozem. "Mojżesz wziął namiot i rozbił go poza obozem, i nazwał go Namiotem Spotkania (…). Ile razy Mojżesz wszedł do namiotu, zstępował słup obłoku i stawał u wejścia do namiotu i wtedy Pan rozmawiał z Mojżeszem" (…). (Wj 33, 7-11). W czasach ucisku kościoła, rozmowa z Bogiem będzie możliwa tylko w takich współczesnych "Tendach."

/Dom J.B. Domy Modlitwy św. JPII i innych świętych/ -"Dom schronienia na czas wojny i pożogi, prześladowania kapłanów, którzy nie ulegną heretyckim zmianom interpretacji OFIARY MSZY ŚWIĘTEJ I NIE BĘDĄ UWIELBIAĆ „OHYDY SPUSTOSZENIA”, o której mówią proroctwa, księga Daniela i Apokalipsa, jak również współcześni prorocy konsekrowani i świeccy- 3,5 roku wielkiego ucisku"....

"Kto wytrwa i zachowa wiarę ojców naszych? I jest wiele miejsc i „Domów Modlitwy imieniem św. Jana Pawła II i innych świętych, a także kościołów, które na rozkaz Królowej Polski i Aniołów- tak dziecko Aniołowie przygotowali i oznaczyli te miejsca, gdzie chwała Pańska będzie oddawana wg reguły jaką Mój Syn ustanowił podczas Ostatniej Wieczerzy. Kościół Chrystusowy przetrwa w małej trzódce i dobrych pasterzach, których Bóg Ojciec Wszechmogący naznaczył. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen"...

„A teraz razem ze Mną i twoim Aniołem Stróżem złóż dziękczynienie mocą Różańca Świętego. Dołączy też z miłością Św. Jan Paweł II, bo dziś Jego liturgiczne wspomnienie i dzień modlitw w „Domach” nazwanych tym imieniem. I niech się tak stanie. I tak się staje . Amen. Amen. Amen".

3XI2018/ I dziś w godzinie Apelu Jasnogórskiej Królowej Polski i na Jej wszechmocną prośbę daję to święte pouczenie przez Jej najmniejszą służebnicę [Alicję MM od Apokalipsy] niewolnictwem złączoną z JEJ NIEPOKALANYM SERCEM. Ta mała mistyczna róża codziennie trwająca na modlitwie 3 - 5 godzin, na kolanach uwielbia Mój Majestat, i to co powiedziała Ci na tej audiencji Moja i twoja Umiłowana Matka jest prawdą. "Kocham cię i mam w tobie małe upodobanie".

/3XI2018/ I do wszystkich to mówię, co trwają na modlitwie w grupach modlitewnych. W rodzinie to trzeba kontynuować, bo ostoją się tylko te twierdze - Domy Modlitwy, gdy to " OSTRZEŻENIE” nastąpi, a stanie się to wkrótce....

Jeszcze możecie obronić O J C Z Y Z N Ę W A S Z Ą - ale trzeba chcieć wystawić MNIE OBECNEGO Ż Y W E G O w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, a będę promieniował i zapalał wasze już prawie martwe serca. Niech adorują Mnie dzieci szkolne, młodzież, dorośli, starcy, babcie; by wybłagać łaski dla swoich parafii, otoczyć się murem warownym modlitwy, by przetrwać czas próby prześladowań Prawdziwego Kościoła i wytrwać w wierze ojców waszych....

2XII 2018r.

Mówi mocą Ducha Świętego św. Jan

Paweł II


TE DEUM JAKO DZIĘKCZYNIENIE, bo JA NIEUSTANNIE też to moje zawierzenie TOTUS TUUS Maryi powtarzam i wy tak czyńcie kochane dzieci Maryi Niepokalanej. Błogosławię przez Niepokalane Serce Was wszystkich złącznych w tych DOMACH MODLITWY, prosząc Boga w Trójcy Jedynego Ojca Syna i Ducha Świętego by POWSTRZYMAŁ KARZĄCĄ WSZECHPOTĘŻNĄ DŁOŃ SWOJĄ.

W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Składam pocałunek pokoju na twoim policzku Moja Mała Sekretarko. Amen. Amen. Amen. I niech ten pocałunek świętego pokoju umocni was i da radość, daną wam wszystkim prowadzącym to dzieło, szczególnie Kolegium, wymienię z imienia; B.Z z rodziną, MM z rodziną, M. M z Basią, W.P. J.B i brat Marian. W.S. Błogosławię, ufajcie, proście nieustannie, bo my tu w niebie błagamy za wami, trwajcie w pokoju, cokolwiek Bóg Wszechmogący postanowi JEGO WOLA JEST ŚWIĘTA....

To jest koniec, Apokalipsa w pełni, na co czekacie? Dajcie wyraz waszej wiary w obronie krzyża walczyć, ojczyzny - zachować "magisterium Kościoła”, „Dekalog” a nie używać sloganów,słów zastępczych, które prowadzą na manowce, a gdzie wasza wiara - przysięga, którą składaliście BOGU W TRÓJCY JEDYNEMU? Nie możecie dwom panom służyć. Dość już tej dyskryminacji, Kościół ratować, dał BÓG STWORZYCIEL SZANSĘ. Tak, trzeba ten Sobór w Licheniu zwołać u stóp Bolejącej Matki, wyjść na prostą dopóki jeszcze czas łaski dany, przez maluczkich wyproszony. Barka Piotrowa obrała zły kierunek; modernizm, humanizm, homo seks itp.

Biskup Rzymu zdradził, POBŁĄDZIŁ wspomagany przez masonów odwiecznych wrogów Kościoła świętego w Polsce i na świecie. Bóg w Trójcy Jedyny dopuścił tą próbę dla was, ale przecież macie dary Ducha Świętego. Herezji popierać nie wolno, posłuszeństwo dla zmiany doktryny Przeistoczenia Ciała i Krwi Pańskiej nie dopuścić, czego was uczyłem. Co wyście z tym=moim= duchowym dziedzictwem= zrobili? Czekam na poprawę was kardynałowie, biskupi, kapłani. Działajcie, słuchajcie natchnień Ducha Świętego.

Nie zmarnujcie tej łaski/ szansy/ jaką BÓG TRÓJ JEDYNY DAJE przez lata męczeństwa Polski, świętych męczenników w 100-lecie niepodległości. Niech was tchórzostwo nie opanuje, choć by trzeba oddać życie w obronie wiary ojców naszych, w obronie Eucharystii. To czyńcie o co wzywam was ze łzami w oczach z sercem gorejącym jak mówi ta pieśń Maryjna, a zakończę słowami; Ojczyzno ma tyle razy we krwi skąpana o jak wielka jest twoja rana........ oby ten "krwawy bicz " nie dotknął was w pełni.

AMM. Wyraźnie powiedziałem, nie lękaj się, nie są to słowa twoje / małe narzędzie w rękach Matki ale mocą Ducha Świętego mówi św. Jan Paweł II PAPIEŻ, za pozwoleniem KRÓLOWEJ POLSKI, KTÓREJ CAŁE ŻYCIE I PONTYFIKAT ZAWIERZYŁEM I WY TAK CZYŃCIE.

ZAWIERZYĆ AKTEM INTRONIZACYJNYM POLSKĘ KRÓLOWI CHRYSTUSOWI I NADAĆ TEN TYTUŁ „CHRYSTUS KRÓL POLSKI”.

AMEN. AMEN. AMEN. I NIECH SIĘ TAK STANIE. AMEN. AMEN. AMEN.  02.12.2018 r. Italia godz. 21.30 do 24.OO . Alicja Maria Michalina uniżona sługa Niepokalanej Matki Kościoła Świętego w Polsce i na świecie.

=========


Św. Jan Paweł II:

2III 2019


Napisz: Pan Mój i Bóg!

Pozdrawiam was Matki Kościoła Świętego w Polsce i na świecie, szczególnie portal naszej strony internetowej. Nawiedzającym „Szczęść Boże” mówię staropolskim obyczajem. Ufać trzeba bezgranicznie, tak jak Ja zaufałem Maryi „cały Twój Totus Tuus”, tak i ty AMM moja mała sekretarko. Trwaj w pokoju, wzmacniaj grupę dzieci Maryi Królowej Polski. Dawać dziesięcinę to prawo Boże-więc Bóg zapłać wszystkim, którzy to uczynili. Hojnego dawcę Bóg miłuje i ma upodobanie w tobie i w was....

Przez waszą jeszcze posługę można wyprosić wiele, wręcz uratować Naród Polski i samych siebie. Rozważcie to w ciszy serca przed Najświętszym Sakramentem- obecnym Chrystusie, gdzie i Ja w czasie swojej pracy na ziemi kontemplowałem Jego mądrość, wielkość potęgi - niewyobrażalną dla was tu na ziemi. Pisałem encykliki. Z tego macie brać wzór, a nie szukać nowych wrażeń zmiany interpretacji Mszy Świętej, reguły, którą SAM PAN JEZUS PODAŁ. Co wam w głowach tak pokręciło? Jest to czas próby, ale zasłona jest cienka, można to zobaczyć oczami duszy, ale serca winne być otwarte.

Intronizować należy Chrystusa Króla w każdym sercu i na Króla Polski. Tyle zmarnowanych łask przez wasze zaniedbania, nie wypełnianie natchnień Ducha Świętego.

Wziąść się w garść. Kościół oczyszczony winien być w Polsce, bo to NOWE JERUZALEM. Tej szansy nie zmarnujcie, nie idźcie na układy z antychrystem. Post, pokuta, nauczanie, Apokalipsa w pełni, przygotować owce, sami też uderzcie się w piersi, błagać Boga Trójjedynego o ratunek dla Ojczyzny. Jest tylko jeden:

Intronizacja i nadanie tego tytułu: Jezus Chrystus Król Polski. Jest władny was uratować i cały Naród Polski. Czy nie widzicie, że Islam wam zagraża? Bronić granic mocą różańca świętego [również] w miesiącu maju - błagać Królową Polskiego Narodu Polskiego, by jeszcze znalazła furtkę, by przebłagać Majestat Boga w Trójcyjedynego. Nie odrzucać inicjatywy świeckich. Ten Akt wiary [„Różaniec do granic”] dzieci Maryi Królowej Różańca Świętego nie odrzucać, to powtarzać trzeba. O, nieposłuszni synowie w szkarłatach! Maluczkich uciskacie! Na kolanach we łzach prosić, wzywać całe niebo. Bo już aniołowie z mieczami stoją gotowi do boju z rozkazu Boga Wszechmogącego. Ziemię polską i lud chce Bóg obronić, a wam co tak trudno zmobilizować się do walki duchowej, by zawrzeć pokój tą aleanca - przymierze z Ojcem Przedwiecznym, by Polska się ostała, jej dzieci.

Wysłać do Episkopatu Polski polecam, podkreśl AMM. Módl się i zaufaj. Do wszystkich to mówię. Modlitwa, modlitwa, pokuta, bo wkrótce krzyż na niebie się pojawi, oby nie było za późno. Dzieci Moi synowie w kapłaństwie, obyście wytrwali w tej walce ze złem, który się panoszy w ojczyźnie mojej.

Błogosławię was wszystkich czytających i waszych najbliższych i wasze domy - ostoje modlitwy przez Przeczyste Serce Świętego Józefa w Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

----------

25III2019Alicjo MM mała rycerko PICOLO RE, /Małego Króla z Pragi/, dziś otrzymałaś tą łaskę namaszczenia świętym olejem przez posługę Ojca Micele - rektora Sanktuarium Carmelitani Scalzi Servi Di Gesu Bambino di Arenzono (GE). Teraz jesteś córką królewską. To jest Mój dar dla ciebie i innych w grupie modlitewnej „DM św. JPII” i św. Józefa.

Trzeba namaścić tym olejkiem wybraństwa, prosząc kapłana, którego wyślę na spotkanie modlitewne, więc trzeba prosić nieustannie; i ufać. Ten czas się zbliża.

Też będziecie ukryci w grotach - domach modlitwy, gdy antychryst będzie szalał w Moim Kościele.

7IV2019 Módlcie się teraz jest jeszcze czas, za swoich najbliższych, którzy zagubili się i błagajcie tą "Regułą Intronizacyjną" i niech ta „Reguła” będzie powielana, informacje niech płyną w świat.

Tak te „Domy Modlitwy św. Jana Pawła II” dałam wam z miłości do dzieci moich wybranych. Trwajcie więc w pokoju, módlcie się uwielbiając tron Boga Najwyższego, Ojca Syna i Ducha Świętego przez Moje Niepokalane Serce i przeczyste Serce Świętego Józefa.

-------------

22IV2019

Zachować należy ciszę serca, modlić się trwać w dziękczynieniu, bo kara musi nastąpić. BĘDZIE NOWA ZIEMIA I NOWE NIEBO. I tak się stanie....Polecam opublikować na blogu „DM św. JPII”i Faceoboku....

Wszystkich czytających portal Mego imienia „Domów Modlitwy” błogosławię. Niech Zmartwychwstały Jezus Chrystus Król Polski obficie wam błogosławi, Najświętsza Bogarodzica Dziewica niech zmiażdży głowę węża, który tak zaciekle walczy z wami. Niech Duch Święty Oblubienic Najświętszej Dziewicy was poucza, a Jego moc i siła odnowi miłość pokój i uczciwość małżeńską w rodzinach, zachowa godność dzieci Matki Kościoła w Polsce i na świecie.

Szczególnie oświeca młodzież, którą tak kochałem i kocham. Z całym dworem niebieskim błagam BOGA Ojca Przedwiecznego, by ziemi ojczystej, jej dzieciom wiernym i zagubionym mocą Swoją z wysokości błogosławił, w imię Ojca Syna i ducha Świętego. Amen.Amen. Amen.

--------

3V2019

Pozdrawiam Was wszystkich modlących się w Domach Modlitwy Świętego Józefa i Świętego Jana Pawła II. Śpiewajcie tą pieśń: Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus Władcą nam. I gdy się to stanie i oby się stało jak najszybciej – CHRYSTUS Król Polski. Amen. Amen. Amen.

Proście przez ten hymn DEDEUM I MAGNIFIKAT, a wielkie rzeczy okaże wam Wszechmogący Bóg. W imię Jego błagajcie ze świętym Aniołem Ave Polski,oraz patronami polskiej ziemi, aniołami stróżami, by uzdrowić te relacje w rodzinach.


=======

22.06.2019r.

JPII: To przez te DM Mojego Imienia dał Bóg Wszechmogący przez waszą posługę, modlitwę, łaskę gromadzenia się w tych miejscach schronienia, jak teraz widzicie na te Czasy Ostatnie, gdy SAKRAMENT EUCHARYSTII ZOSTANIE UBEZWŁASNOWOLNIONY /zaniknie/.

25VI2019

Czas ucisku już jest i potrwa tak jak mówią proroctwa 3,5 roku, lecz Mój Ojciec Przedwieczny w Swojej Mądrości, Miłości i Sprawiedliwości może ten czas skrócić. Oczyści to plugastwo herezji szerzącej się w Kościele Matki Kościoła świętego w Polsce i na świecie. Trwajcie więc w cichości łaski Bożej, wy wybrani Apostołowie tych czasów, przygotujcie się do zejścia do sprawowania Eucharystii w podziemiach - miejscach schronienia; w Domach Modlitwy św. Jana Pawła II, św. Józefa Szarbela, św. Maksymiliana i innych świętych, w grotach, gdzie was zaprowadzą aniołowie - wasi przewodnicy duchowi, oraz zabrania do Mojego Królestwa dzieci moich już w ciele uwielbionym jak będzie wola Boża w tym.

Nie mniej jednak czas pożogi i trwogi sprawiedliwości Ojca Przedwiecznego - interwencji Sądu Ducha Świętego w wielkim miłosierdziu nadejdzie, jako łaska by zrównoważyć wagę waszych dobrych i złych uczynków . Ale szala tej wagi złotej, którą w pieczy ma św. Michał Archanioł ciągle pogłębia się na „nie”.....

AMM Moja oblubienico Różo Mistyczna od Apokalipsy, otwieraj zawsze swoje serce na moc tchnienia Ducha Świętego. Ciesz się i raduj z posługi, którą dałem wam za łaską wyproszoną przez Maryję Matkę Kapłanów Królowej Polski. Sam Bóg Ojciec w Trójcy Jedyny, Ja również - potwierdziłem to dzieło i proroctwo dane na te „DM św. JPII” i twoją posługę "Słowa Bożego" w orędziach proroka Cypriana Polaka. To jest dwustronne potwierdzenie prawdziwości tych orędzi. Trwaj w pokoju i do wszystkich to mówię. Ja Żywy Baranek, obecny w Słowie wcielonym, obecny w Eucharystii, mówiący teraz mocą Ducha Świętego do twojego serca i serc wszystkich Polaków w Polsce i za granicą.....

Tak miałaś przypomnienie duchowej wizji - Cudu w Garabandal, gdzie też pielgrzymowałaś z grupą modlitewną. Te wszystkie proroctwa już wkrótce się wypełnią, choć nie wszystkie zostały podane do wiadomości publicznej ludowi mojemu, by się modlił w tych intencjach, by zapobiec tej katastrofie moralnej, która teraz w sposób szczególny rozprzestrzenia się na wszystkich jego etapach.

29VI2019r.

Msze Święte zamawiać, pokutę narodową ogłosić wy arcybiskupi, biskupi, kapłani, pielgrzymki do Królowej Korony Polskiej i Litwy; organizować, przebłagania, procesje pokutne i suplikacje w miastach i wsiach.

Tego żądam, to może jeszcze POLSKĘ WYBRANĄ, NOWE JERUZALEM uratować, bo taka jest WOLA ŚWIĘTA BOGA OJCA PRZEDWIECZNEGO. Kocham was, kocham was, ale czy MNIE KRÓLOWI dacie koronę wg wcześniejszych pouczeń na tym portalu internetowym DM św. JP.II podanych i innych orędziach z woli Bożej danych, przez BOGARODZICĘ DZIEWICĘ WYPROSZONYCH?

6VII2019 Błogosławię w imię Ojca Syna i Ducha Świętego przez Moje Niepokalane Serce. Napisz, że to "Święte pouczenie" dała Królowa Polskiego Narodu. Mocą Ducha Świętego przekazujcie, wypełniajcie, czytajcie na stronie DM św. JPII.

8IX 2019r. W IMIĘ OJCA SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN. AMEN. AMEN. POZDRAWIAM WAS DZIECI UMIŁOWANEJ MATKI NIEPOKALANEJ KRÓLOWEJ POKOJU WSZECHŚWIATA, ZŁĄCZONYCH PRZEZ MOJE „OŁAWSKIE OBJAWIENIA”. Tak AMM, ty też jesteś jedną z nich, bo tam dokonało się twoje uzdrowienie, złączenie mistyczne, więc zaślubiny z BOGIEM w TRÓJCY JEDYNYM przez MOJE przygotowanie twego serca do miłości Boga i bliźniego. To świadectwo trzeba dać. /AMM- cz.VI/.... Jest dziecko wiele świadectw co do tych MOICH objawień w Oławie.

Niech ta strona internetowa daje dokumenty, świadectwa ludu uzdrowionego, proroctwa podane do publicznej wiadomości, by zmusić EXL do otwarcia sprawy rehabilitacji osoby wybranej, Kazimierza Domańskiego i listem pasterskim na ambonach wygłoszone.

Należy się też słowo przepraszam dla wszystkich moich dzieci, którzy tam przyjeżdżali, uwierzyli, a szczególnie rodzinie Pana Domańskiego, która była bardzo prześladowana, Mój wybrany syn torturowany na różne sposoby psychiczne i fizyczne. Wysłać do biskupa Gulbinowicza, rodziny śp. sługi Mojego Kazimierza Domańskiego, opublikować na stronie DM św. JPII oraz „OBJAWIEŃ OŁAWSKICH”. I NIECH SIĘ TAK STANIE. ...... Odwagi Synowi Moje w kapłaństwie, EXL - arcybiskupi, biskupi. Przygotować lud mój to jest polecenie brewe, przekazać do ks. biskupa M.R. niech powiadomi swoich kapłanów, za których jest odpowiedzialny, wysłać do miejscowego ks. proboszcza parafii G. Opublikować na stronie internetowej DM św. JPII. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.