Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
77
472
488

-16

Odwiedziny
...1 293 752

Orędzia - Alicja...Zadania w skrócie

PDFPrintE-mail

There are no translations available.

Najważniejsze sprawy i zadania duchowe do

przeprowadzenia w Polsce na obecny czas!


/Na podstawie „Słowa Bożego” otrzymanego przez Alicję M.M. od Apokalipsy
od 24 I 2017

1) Intronizacja Jezusa na Króla Polski przez władze świeckie i duchowne.

We wszystkich 8 przekazach z tego okresu jest o tym mowa. W orędziu przed ostatnim z 24II 2018r. to wołanie określone jest jako "ALARM OSTATNI". Obojętność w tej sprawie przyniesie przykre konsekwencje, w tym wielkie odstępstwo w Polskim Kościele. Specjalny apel do świeckich  i  do Prezydenta w sprawie Intronizacji:

"Do świeckich na urzędach również  mówię, na co czekacie?
Tak!  Pan Prezydent  mógłby to załatwić jak mówicie po ludzku od ręki „jedną ustawą”. Pytam? Co go blokuje? Wszyscy się boją  [Króla Polski  Jezusa Chrystusa]".


2)Wzmacniać działania dla wyniesienia na ołtarze S.B. Rozalii Celakównej.

3)Stwierdzenie niesłusznych oskarżeń zagranicy wobec Polski.

4) Potępienie "marszów czarnych" w Polsce. "A teraz te wasze „marsze czarne'' polskie kobiety - co chcecie zwojować? Popadliście w zasadzki szatańskiej  dezorientacji, ciemność wokoło".

5)Zapowiedź uderzenia terrorystów na Polskę- bastionu wiary i zalecenie zaniechania pedagogiki przyjmowania uchodźców.

6a) Zapowiedź ucisku kościoła  i odwołanie przez Watykan, generalnej i fundamentalnej reguły  wprowadzonej przez Jezusa,a  dotyczącej  "Przeistoczenia  Krwi Pańskiej"- Dotyczy zmiany tekstu.

"Czas prześladowań i w waszym kraju się zbliża. Wielu duchownych wykąpie  swoje szaty we krwi, bo  Baranka Bożego  w Eucharystii zlekceważyli, przyjmując inną formę Przeistoczenia  Krwi Pańskiej, zmieniając regułę podaną przez Mojego Syna, co jest „ohydą spustoszenia" w oczach samego Ojca Przedwiecznego"...

Jeśli to nastąpi, „to Bóg uderzy z całą siłą, a moc i potęga Jego Świętego  Majestatu jest 

wszechmocna-bo zachowanie posłuszeństwa wobec herezji nie obowiązuje”.


6b)Zawierzanie rodzin i państw Matce Bożej Ostrobramskiej. /Pod stopami MBO znajduje się półksiężyc, symbol islamu, co oznacza że przez Matkę Bożą jest możliwe zwycięstwo nad tą religią/.

7)Modlić się w „Godzinie za Polskę” razem ze św. Janem Pawłem II. „Godzina dla Polski” - duchowa inicjatywa DM św. JPII. Dana osoba obiera sobie 1 godz. w tygodniu modlitwy za Polskę/patrz: Menu strony DM- punkt  „Godzina dla Polski”.

8) Odnowienie Przymierza z Bogiem Ojcem na wzór Jana Pawła II- bardzo ważne zadanie dla księży arcybiskupów.

9) Zadanie dla Episkopatu

Rozpowszechnić /poprzez  „Zawierzenie”- aKT/ - Rycerstwo Niepokalanego Serca Maryi i Najświętszego Serca Jezusa . Zawierzyć Dwom Sercom młodzież szkolną i uniwersytecką oraz rodziny sakramentalne. Propagować wskazania św. Maksymiliana Kolbego poprzez Małe Książeczki Rycerstwa Niepokalanej. Takie działania blokują wszystkie zakusy złego ducha. Wzór pójdzie na Europę i kontynenty.

10)Modlić się o zatwierdzenie przez Kościół dogmatu: Maryja Wszechpośredniczka  Łask.

„Szatan pierzchnie, aniołowie ze Świętym Michałem księciem wojska niebieskiego zwiążą go mocą Różańca Świętego, wrzucą do czeluści piekielnych”.

11)Powrócić do prowadzenia katechezy przez osoby konsekrowane.

12)Wystawienie na Jasnej Górze do publicznej czci obrazu Chrystusa Króla podarowanego przez Polonię.

13) 5)Apel Jezusa do kapłanów, aby dawali wyrazy swojej miłości i w każdy piątek odprawiali z własnej woli Mszę Świętą  -Ofiarę Eucharystyczną  przebłagalną”.

14)Zaproszenie do zamawiania Mszy Św. z intencją :„ O Światło Ducha  Świętego dla Episkopatu i Rządzących za przyczyną Niepokalanej Oblubienicy  Ducha Świętego”.


15 Traktować obecny czas jako czas „ciszy serca”, by się przygotować do "zapowiedzianych wydarzeń".

16)Przygotowanie materialne: Mieć  olej święcony,  świece, ocet, wodę święconą egzorcyzmowaną, nasuszonych płatów chleba, wafle - andruty na hostie święte, wino na ofiarę, trzeba się zaopatrzyć w żywność, puszki konserwy  /Nic nie będzie można kupić bez znamienia bestii/.

17)Przygotowanie duchowe poprzez różne formy modlitwy:

Modlitwa uniżenia, Różaniec, Adoracja  Najświętszego Sakramentu,  Jerycha,  Koronka do Miłosierdzia Bożego, Koronka do 9-ciu Chórów Św. Michała Archanioła,  codzienny śpiew „Magnifikat” z  Maryją /To oddala zło/  oraz „Te Deum”, „by wychwalać Majestat Boga Ojca Wszechmogącego w wielkim uniżeniu, by wybłagać jeszcze potrzebne łaski dla Polski – Ojczyzny ...... by dała przykład wiary na inne narody, by promieniowała”.


18)Zapowiedź "Ostrzeżenia" - „Małego Sądu Ducha Świętego” i przynaglenie do spowiedzi z całego życia.

19)Zapowiedź szybkiego wybuchu III Wojny Światowej i wołanie do Polaków o powrót do Ojczyzny.

20)Zapowiedź  nadejścia Czasów Nowej Ery.

21) Przekazywać informacje o orędziach. „Orędzie przesłać do moich synów w kapłaństwie, opublikować na stronie internetowej DM JPII”..."POWIADOMIĆ Z ROZKAZU KRÓLOWEJ POLSKI: PREZYDENTA, PREMIERA, Rząd PIS, PANA KACZYŃSKIEGO, PRYMASA POLSKI, GENERAŁA ZAKONU PAULINÓW, NUNCJUSZA APOSTOLSKIEGO W POLSCE"  i  wskazanych członków Episkopatu.

=============

 

Streszczenie orędzia z dnia 04.04.2018r.

1) Znaczenie naszych osobistych ofiarowań modlitewnych Ojcu Niebieskiemu za Polskę, biskupów itp.
2)Zapowiedź "Czasu ucisku".
3) Ochrona dla tych, którzy są w ścisłej łączności z Bogiem przez Maryję.
4) Ostatni czas na spowiedź.
5) Dusze zagrożone ratować poprzez ofiarowanie za nich Komunii Świętej.

Streszczenie orędzia z dnia 11.X.2018r.

1) Konsekwencje grzechu dziedzicznego -33 Mszy Świętych na odcięcie korzeni dziedziczenia tych złych konsekwencji
2) Potrzeba modlitw/Koronki do Bożego Miłosierdzia, Koronki do Płomienia Niepokalanego Serca Maryi, by zadość uczynić Bożej sprawiedliwości.

3) Po "odcięciu"  "trzeba nieustanie się modlić, by nie wpadli ponownie w niewolę złego".

 


Streszczenie orędzia z dn. 21-22X 2018r.

1) Błogosławieństwo Trójcy Świętej dla uczestników Adoracji Najświętszego Sakramentu.

2) Nakaz przekazania Słowa do ks. Proboszcza parafii w M......

3) Korona z ludzkich serc”- najmilsza Jezusowi /dotyczy prawdziwie godnej INTRONIZACJI  CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI/.

4) Modlitwa adoracyjna ratunkiem  dla „dusz dzieci tych krnąbrnych, rozpustnych  w tym też sługi w kapłaństwie będące, którzy sami sobie chcą być    b o g a m i”. Pokora, uniżenie, wyciszenie, aby usłyszeć brzmienie zapowiadające  Apokalipsę, która już trwa i należy spodziewać się  bardzo bliskiego  nadejścia „Ostrzeżenia”.

5) Bardzo poważne zadania dla kapłanów:

-Przykład różańcowy  z U......wprowadzić do parafii i okolicznych kaplic.

-Wystawić Najświętszy Sakrament na godzinę, codziennie przed Mszą Świętą. Wyznaczyć godziny adoracji dla poszczególnych róż różańcowych/ nie tylko w październiku/.

6) Bóg pragnie ocalić Polskę, ale do tego potrzebne jest  poczucie odpowiedzialności kapłańskiej za zbawienie powierzonych owiec, oraz autentyczna wiara w obecność Jezusa Chrystusa w tym płatku chleba, "KTÓRY JEST ŻYWY" i usunięcie żądzy materializmu - żądła „mieć”.

7)Zawierzyć młodzież Maryi - Matce Kościoła Mojemu Niepokalanemu Sercu, jak uczył św. Maksymilian Maria Kolbe, bo czas prześladowań trwa. Jednoczyć młodzież i prowadzić katechezy rękami  i umysłami kapłańskimi, bo namaszczeni są, aby szatan nie porywał dzieci.

8) Nie odrzucać maluczkich, których serca otwarte na działanie łaski Bożej.

9) Wizje duchowe z  przypomnienia św. Anioła Stróża Polski AVE.

10) „Domy Modlitwy im. św. JPII” i innych świętych oraz wybrane i przygotowane przez aniołów kościoły to Tendy  zielone - to jest Namioty Spotkań jak  za dawnych czasów Starego Testamentu., gdzie Bóg będzie mówił do ludzi podczas ucisku kościoła /3.5roku/. To będą miejsca schronienia dla tych kapłanów, którzy przeciwstawią się „ohydzie spustoszenia”, czyli heretyckim zmianom interpretacji Ofiary Mszy Świętej - zachowają niezmienioną ofiarę Mszy Świętej, jaką Chrystus ustanowił podczas Ostatniej Wieczerzy.


Streszczenie orędzia z dn. 03.11. 2018r.

1) Świat już  jest bardzo zdruzgotany przez nowe prawa ustanowione na synodzie  „młodzieży” /3-28X 2018r./ „pod dyktando większości zdeprawowanych biskupów i dyktatora... Franciszka..... Jest już dane pozwolenie na zniszczenie Mojego Kościoła Świętego”.

2) Zapowiedź oczyszczenia Chrystusowego Kościoła.

3) Zapowiedź „Ostrzeżenia”, które wkrótce nastąpi- ostoją się tylko te twierdze – „Domy Modlitwy”.
4) Jezus Król Polski, „niepełny” bo bez berła i korony, czeka na decyzję Episkopatu, czy obronią Ojczyznę.

5) Nadzwyczajny apel Jezusa do Episkopatu, proboszczów, kapłanów, zakonów, misjonarzy do obrony Ojczyzny i zapalenia martwych serc:

„P O W S Z E C H N A  M O B I LI Z AC J A  

M O D L I T E W N A”

poprzez wystawienie Pana Jezusa obecnego,

żywego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.

Niech adorują Mnie dzieci szkolne, młodzież, dorośli, starcy, babcie; by wybłagać łaski dla swoich parafii, otoczyć się murem warownym modlitwy, by przetrwać czas próby prześladowań Prawdziwego Kościoła i wytrwać w wierze ojców waszych".

6) Polecenie wysłania słów orędzia do Episkopatu Polski i biskupów, do których wcześniej było adresowane " Słowo Boże ", oraz umieszczenie tych słów na stronie Domy Modlitwy imienia św. Jana Pawła II, jako ostatnia prośba Ojca Niebieskiego, „a winno być żądanie”.

7) Warunek ratunku Ojczyzny: Jednoznaczna Intronizacja Jezusa na Króla Polski na Wawelu w święto Chrystusa Króla Wszechświata z insygniami, koroną i berłem, z całym oczyszczonym Episkopatem i Rządem.

8) Zapowiedź męczeństwa polskich kapłanów. Przybliża się ono z dnia na dzień, bo nie są wykonywane nakazy Ducha Świętego.

9) Nie  wszyscy biskupi są z Jezusem. Należy zdjąć ciemne szaty i przyoblec się w majestat pokory, a nie grać na dwóch trąbkach: " Panu Bogu świeczka a dla szatana ogarek".

Tłumaczyć na kazaniach Pismo Święte Apokalipsy, wykazując że to jest czas ostatni,
bić na ALARM!

W  kościołach  N I E U S T A N E    A D O R A C J E !

10) Nie ukrywać, lecz głosić oficjalnie, że nauka na Watykanie nie jest zgodna z magisterium Kościoła i Barka Piotrowa tonie. Brak interwencji spowoduje szybki ucisk kościoła  i zejście do podziemia. Teraz jest czas oczyszczenia. Czy Kościół w Polsce  pochwyci właściwy ster?

11) Zwołać sobór w Licheniu i wybrać prawdziwego Bożego sprawiedliwego Papieża, który poprowadzi dalej Chrystusowy Święty Apostolski Kościół.


12) Życie Papieża Benedykta XVI dobiega końca. Dotychczasowa litość Ojca miała swe źródło w posłudze  tego Papieża.

13) Ostatnie wołanie Ojca: „Obalić ten spisek mafijny na Watykanie”, dokonać Intronizacji, wynieść na ołtarze Sługę Bożą Rozalię Celakównę.

 

15) Apel do arcybiskupów, biskupów, kapłanów, zakonnic i zakonników, aby nieustannie prosili Boga Najwyższego, by powstrzymał Jego karzącą dłoń nad Polską. Czynić pokutę, oraz przede wszystkim adorować Najświętszy Sakrament Ołtarza wg ustalonego harmonogramu, mocą Różańca Świętego, Hymnami Uwielbienia.

16) Odmawiać Koronkę do Ducha Świętego, wzywać Jego mocy, On pokieruje wszystkimi sprawami organizacyjnymi, stągwie wody przemieni w wino i napełni nowe bukłaki. „Wszystko będzie nowe,  Nowe Jeruzalem- Polska".

"TO JEST TA  „ISKRA", KTÓRA  WYJDZIE  Z  P O L S K I, a kłaniać się wam będą  WSZYSTKIE NARODY, KTÓRE SIĘ OSTANĄ”.

17) Katastrofy dotkną Rzym a więc i Watykan, „który już nie będzie istniał w tej formie”.

18) Odmawiać "Modlitwę uwielbienia Boga" podaną przez Anioła Stróża Polski Ave:

"Niech będzie uwielbiony  Bóg Ojciec Wszechmogący. 
Niech  będzie uwielbiony Jezus Chrystus –
Syn  Boga Żywego Król Polski.                                     

Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel
i Ożywiciel Kościoła Świętego Katolickiego w Polsce.
Niech będzie uwielbiona Trójca Święta,
z której Świętej Woli, Ty Ave – Stróżu Polski jesteś opiekunem
mojej i Twojej Ojczyzny, której na imię Polska".

"Bądźcie tymi aniołami, przyprowadzając innych do modlitw,

pojednania w rodzinach, szczególnie gdy czas „Ostrzeżenia” tuż,

tuż, już. Ale bardzo wiele zależy od modlitw maluczkich". /11.XI.2018/ r./


19)Zadośćuczynienie za Polskę i biskupów -Orędzie - 04.04.2018r.


JA/ Alicja Maria Michalina najmniejsza niewolnica NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ/, ofiarowuję, jeżeli pozwolisz Ojcze mój Najlepszy Tatusiu - zadośćuczynienie za Polskę i biskupów, którzy nie są za Intronizacją Twojego Syna.

Padam na twarz jako ofiara całopalna by wynagrodzić za ich opieszałość w niewypełnieniu WOLI ŚWIĘTEGO TWEGO MAJESTATU i przepraszam za zaniedbanie, obojętność, oziębłe serca sług       wybranych. Obmywam ich nogi i proszę CIĘ, przyjmij tą moją małą ofiarę, jeżeli jest taka TWOJEJ WIELMOŻNOŚCI ŚWIĘTA WOLA....

20)/Pouczenie Jezusa/: 271 dni to jest ucisku dzieci moich nastąpi od dnia13 miesiąca, a więc tak jak usłyszałaś w Oktawie Bożego Miłosierdzia. Znak o północy Świetlisty Krzyż MOJEGO SYNA będzie widoczny.

Trwać więc na modlitwie w Domach Modlitwy Św. Jana Pawła II i Św. Józefa w wyznaczonych miejscach i kościołach, tam gdzie wskaże przewodnik duchowy i was zaprowadzi. W ufności trwać wierząc w niezgłębione MIŁOSIERDZIE Boże.

21) Podkreślenie roli szkaplerza i pieczęci Boga Żywego: JA MATKA I KRÓLOWA MIŁOSIERDZIA WSKAŻĘ CZAS I OPIEKĘ DAM. MÓJ ŚWIĘTY SZKAPLERZ WAS OSŁONI.
UFAJCIE DZIECI MOJE, CÓRY I SYNOWIE NAZNACZENI ZNAMIENIEM BOŻYM, PIECZĘCIĄ BOGA ŻYWEGO.

UFAJCIE POWTARZAM, NIC ZŁEGO SIĘ WAM NIE WYDARZY.


22)Najwyższy czas na spowiedź:

Gdyby ktoś z was nie dokonał spowiedzi świętej sakramentu

pokuty - to ostatnie wezwanie już jest.........................
27XI 2018r. Najważniejszy warunek  ratunku dla wierzących i niewierzących.

W sytuacji, gdy nie dochodzi w Polsce do pełnej Intronizacji Jezusa Króla, nie da się uratować Polski od cierpienia. Pan Jezus pragnie ratować ludzi indywidualnie , którzy  będą Intronizować Jezusa na Króla w swoich sercach. Jest to : "Budowanie Królestwa Bożego w ludzkich sercach"


Największe zadanie duchowe na obecny czas:

„Osobista Intronizacja Chrystusa Króla na Króla swojego serca”
oraz Jego Intronizacja w drugim
ludzkim sercu"

/Orędzia Alicja M.M cz.IV- 27XI, 2XII2018 i następne/


2
XII 2018

1) Reguła „Osobistej Intronizacja Chrystusa Króla na Króla” oraz Intronizacji Jezusa w drugim ludzkim sercu.
2) Zapowiedź  ''KRWAWEGO BICZA NAD POLSKĄ!  BÓG OJCIEC DOKONA SPRAWIEDLIWEGO OSĄDU.

3) "Budowanie Królestwa Bożego w ludzkich oczyszczonych sercach" przez Intronizację w diecezjach w łączności z autorytetami państwowymi, wyznaczając choćby jeden kościół, katedrę, wzywając przedstawicieli poszczególnych instancji, proboszczów swoich parafii.

4) Zwołać Sobór w Licheniu u stóp Bolejącej Matki
5)Zawierzyć Aktem Intronizacyjnym Polskę Królowi Chrystusowi i nadać ten tytuł: Chrystus Król Polski".

      

25XII2018
1) Przyjdę w chwale, ukażę się na obłokach, Moje ręce, nogi i przybite serce będą dawać duże światła. Promienie popłyną, będzie dzień trwogi i pożogi i rozliczenia, osądu Mojego i Waszego Ojca Wszechmogącego.
2) Jak prosić? Mocą Ducha świętego padając na twarz z Aniołem Stróżem Polski - Ave. mów:

„Błagam Cię Boże Ojcze Wszechmogący i Twego Syna- Boskiego Dzieciątka, Króla mojego serca i ufam - serc wszystkich Polaków za przyczyną Królowej Polski, Jej Niepokalanego Serca i Przeczystego Serca św. Józefa, o otwarcie wszystkich serc ludzkich, a szczególnie arcybiskupów, biskupów, kapłanów, by Dziecię Jezus na nowo się narodziło w ich sercach czystych i budowało swoje królestwo miłości, pokoju i błogosławieństwa. Amen. Amen. Amen”.
3)Wołanie o Intronizację na Króla Polski w ludzkich sercach


4) Zapowiedź niedozwolonych zmian: zmiana Dekalogu, modernizacja Mszy Świętej- Przeistoczenia Krwi Najdroższej Mojego Syna, zniesienie celibatu. 

5)Zapowiedź  Nowego Nieba i Nowej Ziemi dal wybranych dzieci.

6 )  Zapowiedź początku końca tej anarchii , która potrwa jak Pismo Święte mówi - 3,5 roku. Część  się wypełnia, ucisk kościoła trwa. Jak tylko zniosą EUCHARYSTIĘ to będzie  widzialny znak działania fałszywego proroka, / Franek / który przekaże władzę bestii, a ta będzie triumfować, ale wszystko spali na panewce, bo Matka Niepokalana już przygotowała Swoją Armię.  Jej modlitwy, cierpienia, umocniona wiara da wielkie owoce i uratuje wiele JEJ dzieci, które nie są przygotowane.


1 I 2019r.

1) Zapraszać DUCHA ŚWIĘTEGO, by przez tą osobistą Intronizację JEZUSA CHRYSTUSA W CZŁOWIECZYCH SERCACH  PRZYGOTOWAŁ TRON DLA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI, oczyścił mocą płomieni miłości, bo Jest Miłością i może wypełnić  serca na przyjęcie tej wielkiej Małej Miłości to jest  „Dzieciątka Jezus”. Budować Królestwo Chrystusa Króla  wg  podanej Reguły.

2)Uderzenie''młotka i sierpa'' na Warszawę, gdy nie będzie pełnej Intronizacji.

3)Więc trzeba odnowienia serc, by budować Jego Królestwo wg  podanej Reguły.

4)Ten czas zostanie przyśpieszony, bo taka jest Wola Boga w Trójcy Jedynego. Kiedy zagrzmią trąby anielskie, niebo się skłoni, można rzec wypełnienie Bożych Planów nastąpi, zaćmi się słońce, księżyc nie będzie dawał blasku, jak powiedział BÓG OJCIEC - wszystko runie, bo nie poznaliście czasu łaski nawiedzenia. OSTRZEŻENIE będzie bardzo szybko - czas pożogi i trwogi, czas przygotowania się do oczyszczenia sumień / spowiedź powszechna/.

5-6-I- 2019r.
1) 

Po O S T R Z E Ż E N I U  zostanie mniej ludzi. Jeden zostanie zabrany a drugi umrze. Gdy to wydarzenie nastąpi,  nie spać, wzbudzić swoje sumienia, zawierzyć  się Niepokalanemu Sercu Maryi, kto może niech opuści Warszawę.

2) Fikcyjna wiara  przejdziecie na wiarę w antychrysta. Całe pokolenia Polaków mogą być wychowywane w islamie.

3)Oddzielenie  rządu od kościoła, to będzie krwawy bicz Boży.

4) W każdym kościele wystawić  NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT

5) Niech Rząd się nie kuma z żydami bo oni już dawno utracili Boga.

6) To jest ten czas, że trzeba  trwać na modlitwie, udręce w walce wręcz ze złem.

7) Ohyda Spustoszenia na Watykanie już jest i będzie potajemnie rozpowszechniana w  Przybytku Bożym. 

8) To jest czas oczyszczenia, przesianie przez sito zarówno hierarchii  kościelnej jak i was uczniów  czasu Apokalipsy, Nowej Ery wybraństwa Polaków jako Nowe Jeruzalem- Nowa Ziemia i Nowe Niebo. To się już dokonuje. Jest to walka duchowa -apogeum. Tak jak było za Noego, zostanie garstka wybranych dzieci Maryi Matki Kościoła Świętego w Polsce.

9) Zapowiedź konieczności uderzenia „młotem i sierpem",  nie tylko w lud w Warszawie, ale i większość  kraju, aby doznał olśnienia.

10) Akt Miłosierdzia „Prześwietlenia sumień” da wiele łask,  ale nie dla wszystkich. Tych, którzy są dani do niewoli szatana nie dotknie ta łaska, bo czynili to na własne życzenie.

11) Dokonać godnej  Intronizacji.  Król Polski-  ten tytuł musi być dany.  Przymierza z Bogiem Trój Jedynym dokonać według św.Jana Pawła II. Błagać, przepraszać, a da Bóg Wszechpotężny Swoją Pieczęć Boga Żywego.


3II2019r.

1)Oddać swoje serce Chrystusowi przez "Osobistą Intronizację Chrystusa w swoim sercu" według podanej przez Jezusa Reguły-----> Reguła Intronizacji w sercach.

2) Zadanie dla ks. Biskupów, aby w każdy piątek w czasie Wielkiego Postu odprawili po 3 Msze Święte wotywne jako zadość uczynienie za nie dokonanie Intronizacji Chrystusa Króla na Króla Polski

-------

2III2019r.

1)Wykonać Intronizację Jezusa w swoim sercu, a następnie w innych sercach ludzkich.

Jest to największa łaska na obecne czasy- "łaska nad łaski":.

"Trwajcie w pokoju, wykonując tą I n t r o n i z a c j ę Mojego Syna Jezusa Chrystusa  w każdym sercu wg podanej Reguły, co jest łaską nad łaski daną na Moją Matczyną prośbę Królowej Polski".

2) W spowiedzi wyrzucić wyhodowanego "węża" i otworzyć

się na działanie łaski Bożej.

======

25.III.2019r.

1) Program UE jest bez Boga więc bronić niewinne dzieci przed edukacją dżendel wprowadzaną „na różne sposoby”, budować rodziny w oparciu o wzór Świętej Rodziny, „a nie zakładać kart LGBT typu Biedronia, Trzaskowskiego i rozszerzać  to na duże miasta polskiej ziemi”.

2) Zamawiać Msze Święte wynagradzające za „nie przestrzegania Dekalogu... jak i natchnień Ducha Świętego”, póki jeszcze „Ofiara Syna Człowieczego nie została wszędzie przefarbowana”. 
3) W to wielkie święto „Zwiastowania”/25III/, dziękować nieustannie i prosić nieustannie Maryję, bo Bóg Ojciec w tym dniu nie odmawia „Jej niczego”.

4)Wysyłać „petycje, prośby do Episkopatu Polski”, żądając wywyższenia Chrystusa na Króla Polski” Biskupi są władni to przeprowadzić, „choćby obecny RZĄD  protestował”.

5)Mobilizacja duchowa: „Post, pokuta, adoracje Najświętszego Sakramentu,Jerycha...   Wzywać cały Mój Dwór Niebieski, błagać Ojca Przedwiecznego, by pozwolił zejść na ziemię Duszom Kościoła Triumfującego, Cierpiącego /duszom czyśćcowym/  i przez 7 dni i nocy /Jerycho/ razem z Kościołem Walczącym tu na ziemi obchodzić granice Polski, urzędy, kościoły, Episkopat polski, kapłanów. Unię Europejską objąć.

6)Nie na miecze, ale Słowem Bożym walczcie, a Duch Święty będzie oczyszczał te serca polskich dzieci i do Intronizacji  przygotuje”.

 7IV2019

1) Przy spowiedzi nie "klasyfikować" kapłanów. Prosić Maryję o pomoc przy spowiedzi.
2) Modlić się za najbliższych "Regułą Intronizacyjną" i niech ta „Reguła” będzie powielana, informacje niech płyną w  świat.
3)Organizować Jerycha, prosić przez 7 dni, obchodzić duchowo obiekty UE, "by pogrzebać tą Wielką Nierządnicę, tą prostytutkę, 
by pogrzebać tą "Wielką Nierządnicę" tą prostytutkę by obalić prawa nie wg Prawa Boga ustalane, również w sądach wszelką profanację Boga Najwyższego i Jego dobra".
4)
Niech kapłani modlą się nieustannie mocą egzorcyzmów.

-----

22IV2019

1)Zapowiedź potopu jak za dni Noego, ale potopu "złości i nienawiści, a wkrótce wojny".

2) "Bić na alarm" ponieważ zbliża się "Prześwietlenia  Sumień " jako AKT  OJCOWSKIEGO WIELKIEGO MIŁOSIERDZIA. a   nie wszystkie dzieci Królowej Polski w kraju i za granicą są przygotowane.

3)W ciszy przygotowywać się, trwać w dziękczynieniu bo będzie Nowa ziemia i Nowe niebo.

4) Regułę intronizacyjną "rozszerzać  wielokroć  wszerz i wzdłuż", aby w sercach ludzkich budować Królestwo Jezusa.

5) Modlić się za ojczyznę, ale pokoju w niej nie będzie bo za bardzo oddana jest "na posługę złego z własnej woli".
Modlić się w nowennie do Bożego Miłosierdzia. "Jeszcze jest czas błagania- TYLKO TEN CZAS". Potrzebne:modlitwa, post, pokuta jerycha, adoracje, różaniec na wzór Gietrzwałdu. Powtarzać "różaniec do granic".

6)Usuwać zaległości duchowe na polu wychowania dzieci i młodzieży, katechezę oprzeć na miłości, wierze i różańcu.

7)Ze względu na wiarę, Polska jest uciskana przez bezbożną Unię Europejską.

8) Zapowiedź nadchodzącego ucisku  kapłanów wiernych dotychczasowej tradycji sprawowania Eucharystycznej Ofiary.

9)Padając na twarz/leżąc krzyżem/ prosić wraz z Aniołem Stróżem o przebaczenie i miłosierdzie przez zasługi "Krwawych łez Maryi".

10)Kto może, niech da zadośćuczynienie,  zamawiając Msze Święte "za nieprzyjaciół Kościoła świętego w Polsce i na świecie". 

11) Nastąpi przyśpieszenie oczyszczenia narodów
"a  narodu polskiego w pierwszej kolejności".


Nie marnować czasu na domowych spotkaniach modlitewnych. Trzeba się więcej troszczyć o te sprawy duchowe, a mniej o doczesne jedzenia, picia, choć to też jest potrzebne. Odmawiać 3 części różańca i polecone modlitwy
18V2019

30IV2019 

1)By nie zdradzić, /w czasach ucisku Kościoła/ trzeba się okryć szatą Królowej Świętego Szkaplerza.

2)Warunki powstrzymania karzącej dłoni Boga Ojca Przedwiecznego i zniszczenia Kościoła od wewnątrz:
-modlitwa przebłagalna,
-adoracja Najświętszego Sakramentu,
-uwielbienie, post i jałmużna,
-ODPRAWIENIE WOTYWNYCH Mszy Świętych wynagradzających, danych z miłością przez kapłanów w każdy piątek

- współpraca /szczególnie/ w dziele zbawienia przez  I N T R O N I Z A C J Ę  JEZUSA CHRYSTUSA Syna  Maryi Królowej  na KRÓLA POLSKI  ..."da możliwość zmiażdżenia tej szatańskiej przewrotności we wszystkich dziedzinach życia religijnego, świeckiego, państwowego, moralnego. Rozbroi tą od wieków przygotowywaną masońską, heretycką przemianę w Kościele świętym, począwszy od Watykanu, diecezji po najmniejszą polską parafię i na całej ziemi".

3) Słuchać natchnień Ducha Świętego nauczyciela.


3V2019
1)Kapłani "choć na jedną godzinę przed Mszą Świętą, powinni wystawić Najświętszy Sakrament".

2) Od  wschodu na Kresy idzie "wielkie zagrożenie zła...  Budować mury  warowne mocą różańca świętego"  , by ochronić kapłanów i lud od śmierci męczeńskiej".

3) Codziennie okrywać się Świętym Szkaplerzem, zawierzać się Niepokalanemu Sercu Maryi, Przeczystemu Sercu św. Józefa ze swoim Aniołem Stróżem "błagać nieustannie, by to dzieło INTRONIZACJI W LUDZKICH SERCACH / przez podana "Regułę"/się realizowało" .


4) Unia Europejska to Wielka Nierządnica - "Rozwalę tą bestię jak kamienne tablice Dekalogu spisane palcem Moim Boga w Trójcy Jedynego".
Poparcie prawicy w wyborach i tak nie zabezpieczy Polski, bo "tą pochłoną masoni, by wprowadzić prawa Boże nie ludzkie".

5) Grzechy ziemi: nierząd, aborcja, grzech sodomy i gomory.


6) Kapłani nie czynią tego co Jezusa "Duch podaje przez liczne proroctwa, orędzia dane na te Czasy  Ostateczne. Kij i sandały wziąć do ręki", trzeba wyjść na pustynie serc ". 

7) W każdej potrzebie materialnej zwracać się za pośrednictwem św. Józefa- opiekuna Syna Bożego.

8)
  Wytłumaczenie słów z Apokalipsy dotyczących dwóch skrzydeł orła wielkiego, które mają się odnosić do Orła- znaku Polski. 

12/6:"A Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga ...
12/14 I dano Niewieście dwa skrzydła orła wielkiego... ".

"Ten Biały Orzeł -znak - to POLSKA"- jest zagrożona. "
Niewiasta z Apokalipsy" na pustyni a na pustyni przetrwać czas udręki i próby  wynoszący 3,5 roku.

9) Z chwilą nastania "Wstrząsu sumień", rozpadnie się wiele struktur nie Bożych.

10) Na modlitwach śpiewać: Chrystus Wodzem, hymn De Deum i Magnifikat, "a wielkie rzeczy okaże wam Wszechmogący Bóg".

10v2019

1)
Wielka waga pielgrzymowania do Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia Królowej Obojga narodów Korony Polskiej i Litwy, aktualność ślubów dokonanych przez króla Jana Kazimierza.

2)Moce zła w Polsce ucichną tylko wtedy, kiedy nastąpi "współpraca arcybiskupów, biskupów, kapłanów, rządu i parlamentu  w tym dziele INTRONIZACJI"/Chrystusa- Syna Maryi/.

13V2019

1)
Zapraszać Anioła Stróża Polski Ave  i wszystkich aniołów ludzi w ojczyźnie i jej obrzeżach granicy do wszystkich relacji w rodzinach, krajach, między Bogiem a człowiekiem w parlamentach, rządach UNII Europejskiej /tego wielkiego Babilonu tej wieży Babel/. Wtedy "moc miłości Chrystusowej działa  mocą Ducha Świętego".

2)Apel do kapłanów, aby organizować Komunię na klęcząco jako

"wynagrodzenie za bluźnierstwa, świętokractwa, profanację  wizerunków /Maryi/, niszczenie krzyża, nie wypełnianie natchnień Ducha Świętego przez Episkopat Polski co blokuje łaski płynące z nieba".

W tym względzie panuje zmowa milczenia i wielu odpowiedzialnych wpadnie "w ogień siarki piekielnej i mogą nie mieć czasu na przygotowanie się osobiste do śmierci".

3) Odmawiać podyktowane modlitwy w łączności z Aniołem Stróżem Polski Ave: 

Modlitwa  dla Polski podyktowana przez Anioła Stróża Polski na te czasy/3XI2018/:

Niech będzie uwielbiony Bóg Wszechmogący. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus Syn Boga Żywego. Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel. Niech będzie uwielbiona Trójca Przenajświętsza za tak wielką łaskawość dla Narodu Polskiego i z Jej  Świętej Woli za  Anioła Stróża Polski Ave-opiekuna.

Modlitwa o królowanie Chrystusa Króla w sercach ludzkich /25XII2018 – Pan Jezus do AMM/ Jak prosić? Mocą Ducha świętego padając na twarz z Aniołem Stróżem Polski  Ave, mów:

Błagam Cię Boże Ojcze Wszechmogący i Twego Syna- Boskiego Dzieciątka, Króla mojego serca i ufam - serc wszystkich Polaków za przyczyną Królowej Polski, Jej Niepokalanego Serca i Przeczystego Serca św. Józefa, o otwarcie wszystkich serc ludzkich, a szczególnie arcybiskupów, biskupów, kapłanów, by Dziecię Jezus na nowo się narodziło w ich sercach czystych i budowało swoje królestwo miłości, pokoju i błogosławieństwa. Amen. Amen. Amen”.

4)  Zawierzać Polskę- ojczyznę naszej Królowej Korony Polski i Litwy poprzez pielgrzymki "do Wilna - Ostrobramskiej Pani Matki Miłosierdzia Królującej  w Ostrej Bramie".

5) Po wielkim oczyszczeniu, jakim będzie ''Ducha Świętego Mały

Sąd", "Zostaną tylko ci, co zawierzą się i zaufają Maryi

Królowej z Ostrej Bramy".

18V2019

Nie marnować czasu na domowych spotkaniach modlitewnych. Trzeba się więcej troszczyć o te sprawy duchowe, a mniej o doczesne jedzenia, picia, choć to też jest potrzebne. Odmawiać 3 części różańca i polecone modlitwy

Wciąż jest aktualne zawierzenie jakiego dokonał przed wiekami król Jan Kazimierz ślubami napisanymi przez św. Andrzeja Bobolę. Bóg jest  wierny tamtemu przymierzu "Obojga Narodów"  jak i obecnym Aktom Intronizacji Chrystusa Króla na Króla serc ludzkich dokonywanym poprzez "Regułę" " DM św. Jana Pawła II".

Jest wskazówka, że tą drogą powinniśmy prosić nie tylko o Intronizację Chrystusa na Króla Polski i Litwy ale Wszystkich Narodów".

"Aktu zawierzenia” pilnujcie,  bo zło atakuje nieustanie...

o tą godną Intronizację Mnie na Króla Polski i Litwy i Wszystkich Narodów, proście Ducha Świętego, by was pouczył".


Matka Boża Ostrobramska -  Patronka Czasów Ostatnich

Akt zawierzenia

"Domy Modlitwy św. JPII"


"Pozdrawiamy Cię Maryjo Niepokalanie Poczęta,
przez Boga Ojca  przed wiekami wybrana,
jako Matka Boża Ostrobramska,
dla obrony przed mocami złego ducha dla   ludzkości dana.
Królowo "Obojga Narodów”!
Zawierzamy Ci na nowo Polskę i Litwę poddane przed wiekami
Twojej królewskiej władzy duchowej
i wobec wielu współczesnych zagrożeń 
zwracamy się do Ciebie  w nadziei nowej.
Rozpędź te burze, zgubne ideologie, prądy i groźne nawały,
by serca ludzkie przy Tobie zostały.
Twojej opiece polecamy  nasze Rodziny
i o łaskę umocnienia wiary w Chrystusa Króla prosimy.
/
można w ciszy wymienić  nazwiska, imiona /
Matko Boża Ostrobramska - Matko Miłosierdzia!
Z pokorą oddajemy  na przemianę
nasze słabości fizyczne, duchowe i umysłowe,
wszystkie grzechy i zaniedbania  rodzinne i narodowe.
Panno Święta co w Ostrej świecisz Bramie,
przez Ducha Świętego działanie
oświecaj wszystkie pokolenia.
Niech Bóg w Trójcy  Jedyny je błogosławi
i  w odważnych Apostołów Miłości przemienia.
Królowo
Korony Polskiej i Litwy!
Zawierzamy Tobie   "Narody  Wschodu i Zachodu"
i przyszłe dni i noce życia naszego
i to  co będzie tworzyć dalsze losy świata całego.
Przez wstawiennictwo męczenników wiary,
wszystkich świętych oraz chórów anielskich,
prowadź wszystkie Państwa i Narody  pod  Twoim 
i Twego Syna królewskim sztandarem,
szczególnym na te czasy drogowskazem i  darem. Amen.


www.domymodlitwyjp2.pl


29.05.2019r.
/ Boże rozeznanie po wyborach do Parlamentu Europejskiego/

Bóg błogosławi na prośbę Maryi  jedynie tym, którzy nie kłamią nie „nabijają w butelkę”. Wszyscy jesteśmy wezwani do świętości. Tymczasem "wybory do PE to wyreżyserowany cyrk pod dyktando wielkich tej ziemi nie myślących o odpowiedzialności wobec Mojego Ojca Niebieskiego....Każda grupa polityczna kombinowała, by dostać jak najwięcej mandatów „zaufania”  do Unii Europejskiej, która jest proateistyczna, bez BOGA nie przestrzegająca praw dekalogu, więc na czym oprzeć się chce?"...../Konfederacja/:

"Co do Konfederacji to już zostało podane przez Mojego proroka  Krzysztofa Michałowskiego" /cyprianpolakwiara.blogspot.com-22-27V,29V2019r./ Zapowiedź realizacji po wyborach roszczeń żydowskich/


W dalszej
części orędzia poruszane są między innymi następujące zagadnienia:
"Konfederacja"  i "Kukis 15", sfałszowanie wyborów, niesłuszność ustawy 447,działania antychrysta ze zdwojoną siłą na Episkopat Polski, PIS jak i Koalicję Europejską,upadek gospodarki, prawica szybko wpadnie w dołki masońskie, program moralny Unii  Europejskiej z piekła rodem, możliwość wyrugowania Polski z mapy świata- ratunek w ZAWIERZENIU KRÓLOWEJ  KORONY  POLSKI I LITWY .


8-9VI.2019r. Zesłanie Ducha Świętego

Boże rozeznanie odnośnie sytuacji obecnej i przyszłej Kościoła.

1.Szczególnie teraz prosić o dary Ducha Świętego, bo wszystko jest przeinaczane. Gdy antychryst wkrótce przyjdzie,  "To wtedy to co czarne będzie białe" i łaski rozeznania będą bardzo potrzebne.
2.Nastąpi zmiana reguły Przeistoczenia  Najdroższej Krwi i Ciała Pana Jezusa, co spowoduje, że Kościół doświadczy ucisku,  rozproszy się i przetrwa tylko w tych kapłanach, którzy zachowają dotychczasową Mszę Świętą. Należy teraz przygotować, zabezpieczyć:

mszał, całą oprawę liturgiczną do sprawowania Eucharystii i wszystkich sakramentów w ukryciu, a więc zejście do podziemi. 

Już teraz trzeba przygotować wszystko co dotyczy Mszy Świętej wg nie zmienionego rytu". 

3.Modlić się za kapłanów, aby nie dali się zastraszyć  tzw. posłuszeństwem kapłańskim wobec biskupów, ponieważ "

herezji nie muszą popierać i wchodzić w układy masońskie -łączenia wszystkich religii, o czym już była mowa i Boże tłumaczenie. Wytrwać w tradycji, wiarę ojców zachować; BÓG -HONOR -OJCZYZNA  tego się trzymać".

4. "Zmiany od Watykanu idą, papież zbłądził za namową tego kręgu modernistycznego, masońskiego, który go otacza. Wspiera herezje a Ewangelia jest tłumaczona na swoje potrzeby, przeinaczana".


5.Środki duchowe na te ostatnie godziny: modlitwa, pokuta, post adoracja Najświętszego Sakramentu, procesje pokutne, przebłagania, suplikacje.

6.Modlitwa uniżenia 9-ciu Koronek do Miłosierdzia Bożego - daje upust  łask niezmierzonych.

=======

22VI2019
1) 

Te „Zielone Tendy” to są Namioty Spotkania jak za czasów Mojżesza, będą spełniać tą funkcję spotkania z BOGIEM TRÓJEDYNYM. To jest wielka łaska dana wam na te czasy prześladowań chrześcijan. Proszę przygotujcie wszystko co jest podane do sprawowania tych sakramentów w ukryciu w wielkim zaufaniu do BOGA i JEGO Umiłowanej Matki Strażniczki EUCHARYSTII.

2)Trzeba bardzo prosić, by arcybiskupi, biskupi, kapłani w Polsce nie przyjęli tej nowej formy sprawowania EUCHARYSTII BEZ KONSEKRACJI CHLEBA I WINA A NIE BĘDĄ UWIELBIAĆ OHYDY SPUSTOSZENIA, O KTÓREJ MÓWI PROROK DANIEL I APOKALIPSA ŚWIĘTEGO JANA.

3) Za zbory zielonoświątkowców modlić się, mogą posłużyć jako miejsca schronienia  na czas pożogi i trwogi, prześladowań kapłanów, którzy nie ulegną tej szerzącej się Apostazji Kościoła świętego w POLSCE.


25VI.2019r

1) Mówić innym  o tym wielkim oszustwie zmiany reguły Konsekracji Chleba i Wina, gdzie  Jezusa Chrystusa w ciele i krwi nie będzie.
2) Przygotowywać się do zejścia do sprawowania Eucharystii w podziemiach - miejscach schronienia; w Domach Modlitwy św. Jana Pawła II, św. Józefa Szarbela, św. Maksymiliana i innych świętych, w grotach, gdzie  zaprowadzą aniołowie -  przewodnicy duchowi.
3) Potwierdzenie zgodności  proroctw danych na  „DM św. JPII” i w  orędziach proroka Cypriana Polaka. To jest dwustronne potwierdzenie prawdziwości tych orędzi.
4) Zapowiedź „ pogańskich ofiar”. "Właśnie teraz będą składane na wszystkich Moich Ołtarzach w Kościele Katolickim Apostolskim jako profanacja Mojej Ofiary to jest EUCHARYSTII w pełnym tego słowa znaczeniu".
5)Potwierdzenie cudu w Garabandal
6) Zamawiać Msze Święte wynagradzające Dwóm Najświętszym Sercom przez Przeczyste Serce św. Józefa,  św. JPII i wszystkich świętych, szczególnie ze św. Magdaleną, by zadość uczynić za te grzechy Sodomy i Gomory.

6VII2019

Następuje w Polsce ingerowanie w edukację dzieci, „to nie są prawa Boże, ale przewrócenie Dekalogu do góry nogami w systemie edukacji, co bardzo odbije się na psychice tych najmniejszych”. Ratować poprzez „Płomień Niepokalanego Serca Maryi, który teraz „z potrójną siłą rozszerzy” serca, oraz „będzie miłością oczyszczał zdeprawowane serca  Maryi dzieci w Polsce, te serca nieletnich, niedojrzałych emocjonalnie....moc tego „PŁOMIENIA MOJEGO” przekazywać dla innych dzieci moich, gdzie dusza jest zagrożona i nie ma jasności co do praw wiary, nadziei i miłości.

2)Bronić kapłanów modlitwą, aby nie zgodzili się na  profanację Mszy Świętej płynącej od masonerii, gdzie będzie łączenie wszystkich religii, gdzie antychryst, smok i fałszywy prorok będzie adorowany,  a Jezusa nie będzie- gdyż  będzie do  spożycia tylko sam chleb bez ciała i krwi Jezusa. „Niech dzieci Moje nie dadzą się zwieść bogatą oprawą i namiastką Eucharystii”. Uwielbiać Najdroższą Krew Jezusa i Nią się okrywać, „by nie unicestwiono daru Eucharystii”.

3) By wyratować nas z „nowych rozbiorów”, modlić się za rząd, parlament jak też za Episkopat Polski - odmawiać przez 9 dni  Koronkę do Miłosierdzia Bożego, „bym Mogła tak Mi drogą modlitwę i wszelkie ofiary zadośćuczynienia, Msze Święte - jeszcze Żywego Chrystusa, akty pokutne, post - ofiarować Ojcu Przedwiecznemu prosząc o ratunek”.

4) Idąc do rodziny, znajomych-zapraszać do pomocy Ducha Świętego, Maryję, św. Józefa, Anioła Stróża, „ a moc miłości będzie uzdrawiać i nada sens życia w prawdzie”. „To Duch Święty będzie serca wasze napełniał, innych oświecał, wypalał nienawiść, złość i wszelkie herezje”.

22VI 2019

1)Modlić się za Kraków, „by to miasto KRAKÓW SIĘ OSTAŁO".

2)Kontynuować prośby do Zakonu Paulinów na Jasnej Górze o uwolnienie i wystawienie w Kaplicy Matki Bożej  obrazu KRÓLA POLSKI OFIAROWANEGO PRZEZ  POLONIĘ. „Modlić się za obecnego generała Zakonu Paulinów za wstawiennictwem o. Augusta Kordeckiego oraz Mnicha św. Pawła Pustelnika przez zasługi krwi przelanej Polaków walczących w obronie od POTOPU Szwedów”.

3) Odmawiać Nowennę „9 Ojcze Nasz” przez 9dni, na obronę  od potopu nienawiści, nieprawości moralnej pośród  sług w kapłaństwie, biskupstwie, młodzieży i dzieci niewinnie mordowanych w łonach matek swoich, tej strategii typu LBGT, wszelkich zboczeń seksualnych i im podobnych.

4) „Wezwać Anioła  AVE Stróża Polski,  przygotować się do Konklawe w Licheniu”.

5) Dokonać spowiedzi z całego życia, bo jeśli w Polsce nie dokona się  prawdziwa Intronizacja Chrystusa, to po Sądzie Ducha Świętego - Prześwietleniu Sumień, zostanie bardzo mało kapłanów jak i Polaków w całości.

3VIII2019

1) „Już wkrótce będą widoczne SŁUPY OGNIA w MEDIUGORIE, GARABANDAL, RZYMIE- WIELKIE OSTRZEŻENIE....  Czas wielkich przemian dla ducha i ciała w przyrodzie, kataklizmy się nasilą, ogień będzie buchał, strach spadnie na moje nieroztropne dzieci”.

2)      Przedłuża się czekanie Maryi  na  godną I N T R O N I Z A C J Ę  Jej  SYNA KRÓLA WSZECHŚWIATA „W KAŻDYM SERCU, RODZINIE W POLSCE I LITWIE I WSZYSTKICH NARODÓW MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO”.

3)Przypomnienie o potrzebie wielkiej modlitwy za Warszawę-procesji przebłagalnych z  Wizerunkiem Matki Bożej Ostrobramskiej  jak było powiedziane u proroka Cypriana Polaka. W tym obrazie „jest obrona na te czasy -  ostatnie zawierzenia rodzin”.

4) Ostrzeżenie dla rodziców i dziadków za zaniedbania w wychowaniu religijnym dzieci i wnuków. Zło oznacza swój teren poprzez „Czarne obszary”.

„A to złe wychowanie prowadzi do tego co macie teraz: czarne marsze kobiet przeciw aborcji, równości- słusznie nazwane tęczową zarazą środowisk LGBT, które idąc ulicami dewastują znaki katolickie, profanują Eucharystię i Moje święte Wizerunki, napadają na kapłanów”.

5)Ostrzeżenie dla Episkopatu- jeśli przyjmą doktrynę łączenia wszystkich religii /sekt szatańskich/, „BÓG OJCIEC nie powstrzyma karzącej swej świętej ręki na Warszawę. Rzekomi przyjaciele rzucą tą bombę atomową” i będzie użyta broń biologiczna”.

6)Zapowiedź doświadczania i oczyszczania dusz, by wytrwać w wierze ojców, zachować tradycję chrześcijańską - nie zmieniając Reguły Konsekracji CIAŁA i Krwi Chrystusa.

7) Rozgłaszać Regułę  indywidualnej Intronizacji Chrystusa na Króla w oczyszczonych sercach ludzkich. „...to jest ratunek nawet dla tych nierozsądnych, nieroztropnych  dzieci, jak i wybrańców na mojej niwie pracujących w E.P”.

8) Okrywać się Świętym  Szkaplerzem Maryi oraz PRZENAJDROŻSZĄ KRWIĄ. Chrystus Syn Boga Żywego.

9) Wypełnia się wielka rola Unii Obojga Narodów czyli Korony Polskiej i Litwy i ich obejmujących  Państw zawierzonych.


14/15VIII2019r.

Przygotowywać się do Mszy Świętych w ukryciu. Zakupić i mieć: kielich, mszał, świece, wino , hostie.

26VIII2019r.

1)Jednym echem bicia serca wołać „Viva Re Polonia” /Niech żyje Król Polski/.
2) „Odczuć sercem tą walkę z Kościołem i jego odwiecznymi prawami zawartymi w testamencie Dekalogu, co jest dane w prawdzie i duchu jako porządek Przymierza na Górze Synaj dla potomstwa Abrahama, Mojżesza jak to uczynił wielki Jan Paweł II i winno być odnowione w czasie Intronizacji wg pouczeń S.B. Rozalii Celakównej i powtórzone w tych orędziach AMM  od Apokalipsy”

3) Śluby Jasnogórskie realizować w praktyce , a nie tylko w słowach.
4) Wystawić do publicznej czci obraz Króla Polski ofiarowany przez rodaków.  Sami nie poradzicie, tylko Król Polski utytułowany jest władny te bataliony zła pokonać”.
5) Apel do duchownych o modlitwę do Ducha Świętego, aby dobrze rozeznawać co mówi Duch Święty  a nie zmieniać SŁÓW BOŻYCH  wyrwanych z tekstu, spisanych pod natchnieniem  Starego i Nowego Testamentu.
6) „Różaniec do granic” powinien być kontynuowany, jako „armata” na ten czas walki z Antychrystem.
7) Nie prześladować  niepoprawnych politycznie kapłanów.

8) Nie powielać Sodomy i Gomory, tej zarazy tęczowej-szkoły LGBT.
9) Albo triumf Dwóch Najświętszych Serc przez przeczyste Serce św. Józefa w ludzkich sercach, albo tryumf Antychrysta przez Islam, który zaskoczy po fakcie.
10) Krytyka „nowoczesności”: mamona,  zniesienie celibatu, dążenia do włączenia różnych sekt szatańskich  do ofiary Jezusa, pedofilia, homo seks,  grzechy Sodomy i Gomory.
11) Jezus „już  we drzwiach”- Sąd  Mały Ducha Świętego-mało czasu na przebłaganie Boskiego Majestatu.
12) Zapowiedź gniewu sprawiedliwego, poruszenie skorupy  ziemi i ogień  lecący z nieba, Pożoga i trwoga na sam wygląd chodzących demonów w ludzkim ciele.
13) Ukrycie części godnych dzieci przez Matkę Najświętszą w Arce Swojego Niepokalanego Serca.
14)Zabranie  małych dzieci do nieba.
15) Uhonorowanie  teraz  Jezusa tytułem „Jezus Chrystus Syn Boga Żywego Król Polski”, a jak nie to w Licheniu po Ostrzeżeniu /to ma nastąpić/.
16) Zwołać  konklawe w Licheniu, by ratować Kościół św. Piotra zbudowany na skale.


8IX 2019r.

1)Zadanie dla AMM- dać świadectwo jej związków z Objawieniami w Oławie. Od tego czasu stała się „jednym z przekaźników”.

2) Zadanie dla Episkopatu i kard. Gulbinowicza- uznać objawienia w Oławie poprzez List Episkopatu odczytany z ambon, zrehabilitować śp. Mariana Domańskiego i jego rodzinę jak i przesłać słowo przepraszam dla wszystkich wiernych, „którzy tam przyjeżdżali, uwierzyli”.

15IX 2019r.

1)Powtórzenie wołania o uznanie Objawień w Oławie.

2)Apel o powrót rodaków do Polski

3)Rozeznawać i modlić się o dobry wybór posłów w wyborach, „by to znów nie był rząd w myśl tej m a k s i m y  „Wasze ulice, nasze kamienice”.

4)Potwierdzenie wizji AMM o pęknięciu kuli ziemskiej,  ponowne wołanie o konklawe w Licheniu, potwierdzenie poprzednich informacji o ucisku Kościoła i Mszach Świętych w „katakumbach”.5)Zapowiedź przyłączenia do macierzy Wilna i Lwowa.