Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
300
545
309

+236

Odwiedziny
...1 429 982


"Domy Modlitwy im. św. Jana Pawła

II”

Internetowy Ruch Katolicki

alt
;Od 17XI do 25XI /sobota/ włącznie, trwa w niektórych kościołach Nowenna do Chrystusa Króla przed świętem Chrystusa Króla, które wypada w niedzielę 26XI 2023. Dawniej, była to ostatnia niedziela października.

W "Komunikatach" zamieszczamy Regułę Intronizacji w ludzkim sercu- osobiste uznanie Jezusa za Króla własnego serca. Jest to bardzo ważne osobiste zadanie duchowe dla każdego. Mając wiarę w moc Chrystusa Króla, można też odmówić Regułę za inną dowolną osobę. Odmówienie tej Reguły powoduje, że Jezus jako Najwyższy Król nad Króle i pany, staje się królem naszego serca i całego życia.


Nasz Królu Polski dla Ciebie cześć!

Chryste Królu Narodu Polskiego, Chryste Królu całej polskiej ziemi.

Zwycięża w nas i poprzez nas, złotą koronę z serc naszych masz.

Chryste Królu Narodu Polskiego, Chryste Królu całej polskiej ziemi.

Prowadź i rządź według swych praw, w zbolałe serca ratunek wstaw.

Chryste Królu Narodu Polskiego, Chryste Królu całej polskiej ziemi.

Przyjm od nas cześć i w świat ją nieś, nasz Królu Polski dla Ciebie cześć !/ Z.B./.Modlitwa

Panie Jezu Chryste - Królu nasz i całego świata - zmiłuj się nad Twym wiernym ludem, który pragnie Cię wywyższać każdego dnia, który pragnie Cię widzieć Królem Wiecznej Chwały, Królem Człowiekiem, Królem Bogiem Wszechmogącym, Królem życia i śmierci.
Wysławiamy Cię, cześć Ci oddajemy jako KRÓLOWI POLSKI i WSZECHŚWIATA i kochamy Cię! Przemień serca wszystkich ludzi, aby mógł panować w nich pokój i szacunek do wszystkiego co stworzyłeś.
Tak nam dopomóż Bóg - po wszystkie czasy, na wieki wieczne. Amen.
/Modlitwa/ podyktowana przez Pana Jezusa/.

\Modlitwy regulaminowe Domów Modlitwy im. św. Jana Pawła II”:
Litania Loretańska do NMP
Litania do św. Józefa
Różaniec -1 dziesiątek lub więcej
Te Deum- Ciebie Boga wychwalamy.
Modlimy się w dniach: 2,16, 22, każdego miesiąca. Daty wskazują najważniejsze momenty w życiu św. JPII: 16-ty-data wyboru na papieża, 22- objęcie urzędu papieskiego, 2- data śmierci. W tych dniach, tworzymy internetową wspólnotę modlitewną znaną tylko Bogu i przez wstawiennictwo św. JPII wypraszamy potrzebne łaski do rodzin, kościoła i ojczyzny- Polski.

2XII 2018 JPII: "Te Deum" jako dziękczynienie, bo JA NIEUSTANNIE też to moje zawierzenie TOTUS TUUS Maryi powtarzam i wy tak czyńcie kochane dzieci Maryi Niepokalanej. Błogosławię przez Niepokalane Serce Was wszystkich złącznych w tych DOMACH MODLITWY, prosząc Boga w Trójcy Jedynego Ojca Syna i Ducha Świętego, by POWSTRZYMAŁ KARZĄCĄ WSZECHPOTĘŻNĄ DŁOŃ SWOJĄ....

7IV2019 Maryja: "Tak, te „Domy Modlitwy im. św. Jana Pawła II” dałam wam z miłości do dzieci moich wybranych. Trwajcie więc w pokoju, módlcie się uwielbiając tron Boga Najwyższego, Ojca Syna i Ducha Świętego przez Moje Niepokalane Serce i przeczyste Serce Świętego Józefa".

Zapisy-----------Patrz- Zapisy do DM.
----------------Halloween 2023-
zabawa
czy jednak smutek?ks. Grzegorz Bławicki Halloween – niewinna zabawa czy jednak kult diabła?

Przyjrzyjmy się jak dzisiaj obchodzone jest Halloween. Czy nie koncentruje się na ciemności, śmierci, strachu, zniszczeniu i złu? Wiedźmy, nietoperze, duchy, szkielety, śmierć i potwory. Pozwalamy, aby przebrały się nasze własne dzieci. Pozwalamy, aby interesowały się tym świętem. Pomagamy im odpowiednio przygotować się do tego.

Może mówimy: "Dobrze, ale przecież nie traktujemy tego poważnie." O ile człowiek żartuje, to zło nigdy nie żartuje. Szatan bierze to na poważnie. Mówimy: „Diabeł tkwi w szczegółach” oraz „Diabeł nie zna się na żartach”. Te sentencje ludowe to prawdziwa mądrość. „Diabeł nie zna się na żartach”. Nikomu z nas chyba nie przyszłoby do głowy przebierać dziecko np. za Hitlera, dlaczego więc przebieramy je za mroczne stwory?
Czy naprawdę zabawa w naśladowanie celtyckich kapłanów – druidów i ich obrzędów jest tym, czego potrzebują nasze dzieci i my w tym tygodniu?

Czytaj dalej - Menu: Nowy tydzień


Refleksje powyborcze!

Wszystko przemawia za tym, że w obecnej sytuacji Polski,

słowa Pana Jezus do S.B. Rozalii Celakównej stają się słowami najwyższej wagi:

"Jest jednak ratunek dla Polski; jeżeli mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez Intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym Państwie z Rządem na czele. To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów i całkowitym zwrotem do Boga” /Rozalia Celakówna – „Wyznania z przeżyć wewnętrznych”, str.207/.

Powyższe warunki „ratunku Polski” zostały skierowane do Rządu, a więc ludzi świeckich, odpowiedzialnych za normy prawa państwowego. Dotychczas, żaden demokratycznie wybrany Rząd w Polsce nie wykonał powyższego zadania i nie nastąpi to w obecnych warunkach, jakie zaistniały po wyborach.

Tylko jedna partia świeżo założona, startujący po raz pierwszy, a więc i o małej rozpoznawalności, odważyła się głosić potrzebę pełnej Intronizacji Chrystusa na Króla Polski, oraz zawierzenie Ojczyzny - Maryi Królowej Polski. Wskazała Polakom na moc interwencji Bożej, tak potrzebnej w obecnej sytuacji w życiu osobistym i państwowym.

Wyraz „ratunek” ze słów do Rozalii świadczy, że Polska znajdzie się w jakiejś nadzwyczaj trudnej sytuacji, gdzie będą potrzebne określone duchowe działania Rządu, bo tylko tą drogą będzie można uratować Polskę, tak jak to było wiele razy w naszej historii.Można się domyślać, że chodzi o sprawę zagrożenia naszej niepodległości.

Słowa Boże o Polsce skierowane do Rozalii należy traktować z największą powagą, tym bardziej, że sytuacja z naszym wrogo nastawionym sąsiadem jakim jest Rosja w każdej chwili może się wymknąć z pod kontroli nawet sił NATO. Mamy świeży przykład Izraela, który mając ponoć najlepszy wywiad na świecie, nie rozpoznał zamiarów najbliższej Palestyny.

Uratować Polskę może tylko Rząd, który jako władza świecka wraz z Narodem i w całym Państwie, uzna Chrystusa za Króla Polski przez pełną Intronizacji i realizację Dekalogu w całym Państwie. To uznanie ma spowodować wejście na drogę „porzucenia grzechów i całkowitego zwrotu do Boga”. Pamiętajmy, że słowa te zostały wypowiedziane do obecnej S.B. Rozalii Celakównej, przyszłej błogosławionej. W Jej procesie beatyfikacyjnym nastąpił zasadniczy postęp w ostatnim czasie, bowiem 11IV2023r. Papież upoważnił Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do promulgowania cnót Sługi Bożej Rozalii Celakównej. Do Jej beatyfikacji potrzebny jest jeszcze cud za Jej wstawiennictwem, zatwierdzony przez Stolicę Apostolską.

W sytuacji, gdy większość wyborców w wyborach 2023 r.postawiła na tzw. "nowoczesność”, czyli na życie według ideologii liberalnej, tj. na życie bez Boga i Jego Dekalogu, jest bardzo pewne, że nastąpi załamanie pomocy Bożej naszej Ojczyźnie. „Bez Boga ani do proga” mówi przysłowie.

Mamy wiele przykładów z historii naszego Narodu, kiedy doświadczyliśmy, iż w nadzwyczaj trudnych sytuacjach zagrożenia utraty niepodległości / Tatarzy, Turcy, Szwedzi, Bolszewicy/ , zawsze uciekaliśmy się o pomoc duchową do Boga poprzez wstawiennictwo Maryi i ją otrzymaliśmy. Wobec głośno artykułowanych haseł lekceważących sprawy duchowe Polski ze strony całego bloku „lewicowego”, polecamy:

1)Kontynuowanie modlitwy za Polskę i dotychczasowe działania: różaniec, Koronka do Bożego Miłosierdzia, adoracje, nowenny, posty, ofiary i jałmużne, droga krzyżowa, zamawianie Mszy Świętych itp.

2. Zapisy do „Domów Modlitwy im. św. JPII’’,czyli budowanie na co dzień bastionów cichej modlitwy w naszych rodzinach. Wszystko wskazuje na to, że gdy upadną świeckie chorągwie patriotycznej Polski i religijne chorągwie Kościoła od wieków będące w ścisłej symbiozie, to pozostanie jeszcze cicha modlitwa błagalna w rodzinach. Każdy dom już teraz, powinien stać się Domem Modlitwy pod patronatem tego największego z Polaków- św. JPII. O takie działania On duchowo prosi.

Z naszych małych domowych „płomyków” wiary, Bóg jest w stanie wyprowadzić naszą Ojczyznę z doliny niepohamowanego grzechu i moralnych wynaturzeń i zbudować swoją mocą Polskę, która stanie na czele odnowionych narodów jako przedmurze chrześcijaństwa. Media zagraniczne, a tak że wielu polskich polityków zapowiadają z entuzjazmem odejście w Polsce od wartości katolickich i narodowo- patriotycznych na rzecz powszechnej demokratyzacji życia, także w sferze wiary i kultury na wzór preferowany przez wiele państw Unii Europejskiej.

Ufni w Bożą pomoc, wołajmy codziennie: „Któż jak Bóg”!!! Chryste Królu Polski zwyciężaj w nas i poprzez nas. Maryjo, Królowo Polski módl się za nami.

B.Z.
17IV2023r.
www. Domy Modlitwy św. JPIIalt alt


Jeszcze możemy Polskę uratować!

Domy Modlitwy ważne informacje z Nieba przekazują,
niech Polacy odważnie duchową zaporę dla wrogów budują.
I to nie jest bajka, tylko prawdziwy Nieba przekaz nowy,
i zachęta do dalszej modlitewnej budowy.

Zapisać się do DM im. św. JPII na pewno potrzeba,
bo to jest najlepsza osobista i rodzinna droga do nieba.
Trzy razy w miesiącu modlitwa z JPII to nie tak wiele,
a umacniamy swą wiarę w domu i Kościele.

Spokojnie spać nie możemy,
dopóki za różańce w rodzinach się nie weźmiemy.
Groźne pomruki na Polskę spływają
i nowe „recepty” na związki "małżeńskie" dla nas mają.

Wojsko „Wagnera” nie darmo przeszło z Rosji do Białorusi,
bo napad na Polskę wciąż „kogoś” kusi.
Przyjaźń unijna też nam nowe kwiatki struga
i co chwila jakaś nowa komisarz za byle co nas ruga.

Zróbmy wszystko, aby modlitwa różańcowa w nas nie zmalała,
a wtedy Polska będzie bezpieczna i cała.


Życzenia dla Kochanego św. JPII - patrona naszej strony internetowej.

Jak najwięcej członków, jak najmniej krytyki fałszywej i jak najwięcej modlitwy różańcowej. To jest Apel dla całej Polski w obronie Jego Świętości i tożsamości autentycznej w przyjęciu dziedzictwa wiary, jak Nam przykazał. Niech to będzie dar serca, od każdego DM Jego imienia.

Zespół Redakcyjny Strony Internetowej .


Duchu Święty – natchnij mnie, Miłości Boża pochłoń mnie, na właściwą drogę – zaprowadź mnie. Maryjo Matko, spojrzyj na mnie z Jezusem błogosław mnie. Od wszelkiego złego, od wszelkiego złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa, zachowaj mnie. Amen.

Przyjdź Duchu Święty i przy pomocy Michała Archanioła i wszystkich i Jego Zastępów, pomóż odnaleźć na stronie Domów Modlitwy Boże treści, które pozwolą mojej Rodzinie i Ojczyźnie skutecznie wejść na drogę przemiany myśli, słów, czynów i pomogą wypełnić Wolę Bożą w tych Ostatnich Czasach. Amen.alt


„Jestem odnalezioną owieczką”

/za wstawiennictwem św. JPII/

Świadectwo.

Witam serdecznie. Dziękuję za rejestrację. Mały jest mój Dom Modlitwy - ja sama. Skromne jest również moje świadectwo, choć cała historia jest długa, dla mnie piękna, pełna otrzymanych znaków i symboli. Jestem odnalezioną owieczką. Za wstawiennictwem obecnie już św.[JPII], a wtedy jeszcze nie. 30.11w 2006r. podczas pobytu w szpitalu za granicą otrzymałam drugą szansę. Badanie w trakcie ataku wykazało zawał serca.

Ten zawał jakoś "podział się gdzieś", a lekarze nie umieli mnie zdiagnozować. Spędziłam 11 dni w szpitalu. Nie mam do chwili obecnej większych problemów z sercem. Nie opisuję tu szczegółów. Kto ma uwierzyć, nie są mu potrzebne szczegóły. Dane mi było poznać i zrozumieć co się stało i KTO za tym stał. Jan Paweł II był ze mną podczas wypadku rowerowego 9 m-cy później i jeszcze przez długi czas, opiekował się, pouczał, ostrzegał. Na początku nie byłam rozeznana, kto mi towarzyszy.

Zawdzięczam Mu życie i Dar Wiary.

Byłam oddalona od Kościoła wiele lat, 40 lat bez spowiedzi. Doprowadził mnie do Bierzmowania.

Potem w 2009 pożegnał się ze mną. Wiedziałam, że odchodzi przygotowywać się do świętości. Moje życie nabrało sensu i składa się od ponad 10 lat z wielu małych "cudów", szczęśliwych "zbiegów okoliczności".

Poznałam co to zapach róż, mówienie w językach obcych, na drodze mojej zawsze stają we właściwym czasie odpowiednie osoby, by móc poprowadzić mnie dalej, niby przypadkiem znajduję odpowiednie informacje. Zdarzyły się też i upadki. Wiem jednak, że Pan Bóg nie opuścił mnie nigdy, to ja zawiodłam wiele razy. Ostatnio ponad m-c temu mój ukochany Święty podczas wielkiego załamania pojawił się znowu i pokazał, że pomoże mi dźwigać mój krzyż.

Mój dom nie może się więc nie stać Domem Modlitwy św. Jana Pawła II. Dzięki Mu za to.Chwała Bogu Najwyższemu, Chwała Jezusowi Chrystusowi, Chwała Duchowi Świętemu i Najświętszej Pannie Maryi.

„Ritrovata” /nawrócona/

Pozdrawiam w Panu. Luty -22. 2017.