Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
34
616
599

+17

Odwiedziny
...1 268 773


"Domy Modlitwy im. św. Jana Pawła

II”

Internetowy Ruch Katolicki

alt

Na początek kontaktów z naszą stroną, zapraszamy do modlitwy do Ducha Świętego. Całkowite poddanie się działaniu Ducha Świętego, to tajemnica świętości i nadzieja, że czytane słowa zejdą do głębi naszych serc i wydadzą owoc obfity.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Duchu Święty – natchnij mnie, Miłości Boża pochłoń mnie, na właściwą drogę – zaprowadź mnie. Maryjo Matko, spojrzyj na mnie z Jezusem błogosław mnie. Od wszelkiego złego, od wszelkiego złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa, zachowaj mnie. Amen.

Przyjdź Duchu Święty i przy pomocy Michała Archanioła i wszystkich i Jego Zastępów, pomóż odnaleźć na stronie Domów Modlitwy Boże treści, które pozwolą mojej Rodzinie i Ojczyźnie skutecznie wejść na drogę przemiany myśli, słów, czynów i pomogą wypełnić Wolę Bożą w tych Ostatnich Czasach. Amen.
-------
Nowe orędzie!!

Dwa bardzo ważne fragmenty z nowego orędzia z 30VII 2022"


1."A więc pokój jest zagrożony, niech dzieci moje te intencje Mszy Świętej zamawiają, by zapanowała miłość do Boga i bliźniego, a sprawiedliwość w społeczeństwie, wzywając świętych i błogosławionych. To jest zadanie na dziś. Niech to będą nowenny 9 –dniowe za Ojczyznę Waszą, by ratować was dzieci wybrane od zagłady, śmierci wiecznej dusz waszych, od głodu Sakramentu Eucharystii".

2."Błogosławić znakiem krzyża Świętego, używając sakramentaliów, to jest wody i oleju egzorcyzmowanego".

3.
" Ufajcie, pielgrzymujcie do Ojca Wszechmogącego na Wyszkowskie Wzgórze. Wiele łask otrzymacie, nie trwóżcie się i nie lękajcie się, zachowajcie pokój, który może dać tylko Mój Syn Książe Pokoju".


Wnioski z orędzia z dnia 30VII 2022.
1.Zamawiać Msze święte.

Przykładowa intencja płynąca z tego nowego orędzia:

"9- dniowa intencja za Ojczyznę, o miłość do Boga i bliźniego, o sprawiedliwość społeczną, o pokój i ratunek od zagłady Sakramentu Eucharystii, przez wstawiennictwo błogosławionych i wszystkich świętych".


2.
Błogosławić znakiem krzyża Świętego, używając sakramentaliów, to jest wody i oleju egzorcyzmowanego.

3.
Wziąć udział w uroczystości ki czci Boga Ojca w Wyszkowie- Turzynie 7VIII2022r.

altWyjątki z orędzi otrzymywanych przez Stowarzyszenie Boga Ojca

5,6,7 styczeń 2018 r. „Anioł” 163 Jerycho ku czci Boga Ojca

Zbliżacie się, ale jeszcze nie wykonałyście całego zadania, które Ja wobec was dzieci przygotowałem. Przyślę wam swoich Kapłanów, którzy będą was wspierać, będą was prowadzić. Mówicie ciągle o świątyni w wybranym miejscu na Wyszkowskim Wzgórzu, zapewniam was dzieci, że ta świątynia będzie, powstanie, to będzie ogromne Sanktuarium na skalę światową, to się dokona już niedługo. Ja Bóg Ojciec i tak długo czekam, i czekałem, aby Mnie czczono jako Ojca i jako Boga. Proszę o swe święto, proszę o oficjum, proszę o świątynię, opieszale to się wszystko dokonuje.

28, 29 i 30 marzec 2018 r. ”Anioł”166 – te Jerycho ku czci Boga Ojca, Wielki Tydzień

Mówi Bóg Ojciec:

Wyszkowskie Wzgórze – wybrane miejsce, Królestwo miłosierdzia Mego i Mego Syna spala się mnóstwo grzechów, mimo, że nie ma świątyni. Mówiłem wam to już niejednokrotnie. Spalane są tam grzechy, uświęcane dusze, każda która się ukorzy i zwróci się do Mego miłosierdzia, do Mej miłosiernej miłości, obdarzam ją łaską swoją Bożą ojcowską, bo pragnę świętych dusz złączonych na wieczność ze Mną. Kocham was dzieci, kocham was ogromną miłością i będę uświęcał dusze póki będą dusze stworzeń Mych wypraszały łaski dla dusz będących w potrzebie.

Słowo do wspólnoty Boga Ojca w Wyszkowie po spotkaniu 2VIII2020r.

5,6,7 sierpień 2020 r. „Anioł” Jerycho ku czci Boga Ojca

Mówi Matka Boża Osuchowska:

A wy córeczki przyszłyście, jesteście, trwacie, kocham was. Byłam z wami w Tą Uroczystość na Wyszkowskim Wzgórzu. Jakże Moje serce się radowało, córa widziała tą radość serca na Mym licu, wpatrywała się w nie i łzy jej ciekły po policzkach, bo też jej serce było rozpromienione. Uroczystość po raz pierwszy tak obfita w Boże dary, gdzie Ojciec Mego Syna zlewa zdroje łask, błogosławił każdą duszę, każdą bez wyjątku, każdą, która korzyła się i prosiła o dary i niejedno serce będzie radośnie rozpromieniowane. Tatuś Mego Syna, Tatuś Niebieski zlewał również Eliksir Niebiański dla świętości dusz, ponieważ kocha każdą duszę niezależnie od tego jak ona jest głęboko grzeszna. To się dokonywało, właśnie w tym dniu – 2 sierpień 2020 rok i Wyszkowskie Wzgórze – miejsce wybrane na kult miłosiernego Ojca. Ojciec Bóg Najwyższy Trójjedyny jest Bogiem miłosiernym i przebaczającym, i to się dokonywało. Dokonywało się prawie w każdej duszy, która w to święte miejsce przybyła, bo tam był Krzak Gorejący, gorejący od Bożych łask, od Bożych darów.........

Moje kochane dzieci wspomniałam przed sekundą, że Ojciec Mego Syna każdej duszy  wręczył Eliksir Niebiański, ale to nie wszystko co otrzymałyście dla swych dusz na wieczne życie otrzymałyście Największy Dar w ziemskiej pielgrzymce jakie dusza może potrzymać: Złotą Mistyczną Różę.

Każde dziecko otrzymało, bez wyjątku czy było w łasce uświęcającej czy nie. Ale było, uczestniczyło w Tym Święcie – 2 sierpień 2020 rok – w wybranym miejscu na Wyszkowskim Wzgórzu. Ofiara Mszy świętej. Moje dzieci, Moje córcie, Mój ukochany synu obecny tu, teraz was pobłogosławię w Imię Boga Najwyższego:Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. Amen. Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. Amen.

7 sierpień 2020 r. 200 Jerycho ku czci Boga Ojca

13 lipiec 2022 r. „Anioł” Adoracja Najświętszego Sakramentu wkościele św. Wojciecha w Wyszkowie, godz. 23:50

Mówi Bóg Ojciec:

Moje kochane dzieci, Moje umiłowane,kochane dzieci, Ja Bóg Żywy i Prawdziwy obecny pośród was jestem,jestem, bo kocham ciebie dziecko Moje. Kocham ciebie swoją miłością,miłością, której Ja tak bardzo pragnę, abyś ty kochało, czuwało i trwało.Odmawiacie Tajemnicę przyjścia Królestwa Bożego na ziemię – tak Moje dzieci Ja wybrałem Wyszkowskie Wzgórze – Miłosierdzie Ojca i Syna. Pragnę rozlewać, pragnę rozlewać to co najcenniejsze dla twej duszy – swoje Boże Miłosierdzie, które jest oceanem BOŻEGO – MOJEGO miłosierdzia. Ja pragnę świętych waszych dusz Moje dzieci. Ja pragnę twojej obecności przy Mnie, Ja pragnę cię prowadzić, Ja pragnę czuwać nad tobą, Ja pragnę chronić ciebie, Ja pragnę, aby twa dusza była Moją świętą duszą. Macie napis OJCZE okaż Miłosierdzie swoje i Pójdź za Mną dziecko. OJCZE OTO JESTEM – bądź dziecko Moim dzieckiem. Jesteś, trwaj czuwaj, proś, błagaj, a Ja twój Bóg będę wysłuchiwał twych słów, bo są to słowa skierowane do Mego miłosiernego serca, do Mojego miłosierdzia, do Mojej Bożej łaski, a ty dziecko jesteś Moje. Wiem, trudne macie pielgrzymowanie w obecnych czasach, szatan zgarnia mnóstwo dusz, dlatego strzeżcie się Moje dzieci, strzeżcie się tego, co gubi wasze dusze na wieczność, a zbierajcie to co najcenniejsze dla waszych dusz, aby były szczęśliwe, aby były w Mym Królestwie. Nie szczędzimy swych darów, obsypujemy wasze dusze, bo są dla NAS najcenniejsze. Ty dziecko jesteś najcenniejszym darem pielgrzymującym po ziemi. Jesteś Moim wzorem w swym wyglądzie, ale bądź również wzorem w swym sercu. Na chwałę Boga pracujcie,na Moją chwałę pracujcie, na Moją chwałę pracujcie. Moje słowo wcielone wdrażajcie w swe życie, bo tylko ONO doprowadzi wasze dusze do świętości.

Mówicie: Bóg zawarł z nami Przymierze– przed chwilą oglądałyście to zdjęcie, tak, JA zawarłem PRZYMIERZE z każdym z was, które udaje się na Wyszkowskie Wzgórze. Moje umiłowane, kochane dzieci.

JA zawarłem z wami PRZYMIERZE, bo pragnę, abyś ty trwał i był przy Mnie.

OJCZE oto jestem - bądź w każdej chwili swego życiaprzy Mnie, przy swym Ojcu – OJCU NIEBIESKIM, który bardzo ciebie kocha.

Moje dzieci Wyszkowskie Wzgórzewybrane przeze Mnie miejsce -

TO JEST MIEJSCE ŚWIĘTE, TO JEST MIEJSCE M O J E , TO JEST MIEJSCE DWÓCH KOCHAJĄCYCH SERC – OJCA I SYNA.

Obsypujemy darami każdą duszę, która udaje się w to święte miejsce, bo pragniemy czystości waszych dusz, pragniemy waszego pielgrzymowania po drogach światłości, po drogach świętości, po drogach miłości, po drogach miłości Bożej, po drogach Bożego miłosierdzia.

Dziecko, jeżeli nie radzisz sobie w pielgrzymce, udawaj się do Mego miłosiernego serca. Ja słyszę twoje kwilenie,Ja widzę, Ja doceniam to, jeżeli z twych ust wypływają intencje skierowane do Mego miłosiernego serca. Dziecko trwaj i bądź Moim dzieckiem, kochanym dzieckiem, bo

JA PRAGNĘ PRZYMIERZA Z TOBĄ,

Ja pragnę twej obecności w zasięgu Mej Bożej ręki, Ja pragnę cię tulić, Ja pragnę cię błogosławić, Ja pragnę ciebie chronić. Moje dzieci,Moje umiłowane, kochane dzieci, wolna wola, rozum – kierujcie się tymi darami,bo one są wskazówką, w którą stronę macie skierować swe kroki. Czas macie krótki na pielgrzymowanie. Każde z was ma czas bardzo krótki, wykorzystajcie go właściwie, a Ja będę was wspierał jako BÓG i jako OJCIEC. Kocham was dzieci,kocham was Moją Bożą Ojcowską miłością.

A teraz z głębi swego Ojcowskiego Serca błogosławię każde z was w Imię Boga Trójjedynego:

Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. Amen.

Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. Amen.

Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Dziecko tyś Moje, a Ja twój Bóg Ojciec na wieczność. Amen.Amen. Amen.Oświadczenie Internetowego Ruchu Katolickiego "Domy Modlitwy im. św. Jana Pawła II"!!

W związku z licznymi atakami na Kościół Katolicki w Polsce, oświadczamy, że celem "Domów Modlitwy św. JPII", było, jest i będzie rozwój wspólnotowej modlitwy w rodzinach, o którą zabiegał św. Jan Paweł II. Rodzina jest podstawą jedności Kościoła i fundamentem narodów. Rodzina zjednoczona na modlitwie tworzy najmniejszą duchową formację "kościelną" i dla tego jest tak atakowana przez zło różnymi sposobami, nawet przez wmawianie, że to co robi jest niebezpieczne.

"Królestwo Boże zbliża się, ale nie tak, jak wy tego chcecie, a przychodzi w ciszy serca, na modlitwie. Stając w prawdzie i duchu w obecności Boga Najwyższego, przychodzi pokój Boży. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen". /25VI 2022r./
Przypomnienie o Intronizacji Chrystusa Króla we własnym sercu człowieka.

Nie zapominajmy o najważniejszej sprawie duchowej jaką jest indywidualna Intronizacja Chrystusa Króla we własnym sercu człowieka. Akty poświęcenia się Panu Jezusowi i Maryi są bardzo chwalebne i należy je co pewien czas powtarzać, ale pamiętajmy, że Pan Jezus czeka nie tylko na nasze serca, ale na naszą wolną wolę - na naszą władzę jaką mamy nad sobą, aby ją poddać pod Królewską władzę Jezusa. To jest najważniejsze indywidualne zadanie. Podał dokładnie jak to zrobić.

Pan Jezus wciąż czeka na pełną Intronizację Jego Osoby na Króla Polski, czyli pełne uznanie Go za Króla naszej Ojczyzny przez Rząd i Episkopat, jako nieodwołalnego warunku ratunku Polski. W sytuacji, gdy wróg jest u naszych wrót, powinniśmy stale o tym pamiętać.

Ostatnio Matka Boża, prosi i błaga, aby każdy z nas stał się świadomym "ofiarnikiem" dla Polski, to znaczy wybrał sobie adekwatną formę ofiarnictwa/ post, jałmużna, modlitwa, intencje mszalne, wyrzeczenia, cierpienia, opieka na bliźnimi itp. i ofiarował je Maryi.

Maryja przekazuje, że bardzo bliski jest czas, gdy będzie potrzebna wielka pomoc do posługi wśród chorych, chromych i ułomnych, bezdomnych, bo wkrótce będzie ich wiele, bardzo wiele. ......Sytuacja w Polsce Ojczyźnie którą Trójca Święta wybrała pogarsza się. Trzeba prosić, by jak w najmniejszym stopniu doszło do rozlania krwi bratniej i prześladowań za prawdziwą wiarę. Jednym słowem, bardzo jest potrzebna modlitwa całego Narodu.


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Drodzy Państwo! Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy im. św. JPII” powstał w 2011r. na podstawie słów ówczesnego błogosławionego JPII do tercjanki z Polski- Alicji, która po modlitwie w Watykanie otrzymała od Niego następujące słowa: „Szukam ludzi, którzy by zakładali Domy Modlitwy mojego imienia, przynajmniej 100 Domów na diecezję”. W tym celu zaczęła działać strona internetowa /www.domymodlitwyjp2.pl/, a na beatyfikacji św. JPII zostało rozdanych w Rzymie 10 tyś. obrazków z informacjami w kilku językach o Domach Modlitwy.

Zgłoszenia o zakładanych Domach Modlitwy zaczęły napływać z różnych diecezji Polski i innych krajów i ta sytuacja ukierunkowała działania Ruchu wyłącznie drogą internetową. Dane osobowe przy wpisach do DM są „szczątkowe” z zachowaniem przepisów RODO. DM działają w ciszy rodzinnych domów, realizując w globalnym obszarze Kościoła, formę Nowej Ewangelizacji, którą św, JPII głosił wołając: „Maryjo, Gwiazdo Ewangelizacji prowadź nas". Tą drogą odbywa się też realizacja dyrektyw „Consilium Vacitanum”.

Regulaminowa modlitwa odbywa się w dniach 2,16 i 22 każdego miesiąca i obejmuje tradycyjne modlitwy Kościoła: Litanię Loretańską. Litanię do św. Józefa, różaniec /w zakresie dowolnym/ oraz Te Deum.

DM ze względów formalnych / przestrzeń internetowa/, nie są własnością żadnej parafii, czy diecezji, to jednak poprzez powyższe modlitwy podane przez św. JPII, wpisują się jednoznacznie w zbawczą misję ewangelizacyjną Kościoła.

Dla podkreślenia tego faktu, członkowie Kolegium DM, świadomi swoich ludzkich słabości, dwukrotnie prosili pasterzy Kościoła o pomoc, o wsparcie modlitewne i ogólne pasterskie błogosławieństwa. Owocują ono bardzo wyraźnie do dnia dzisiejszego, gdy się weźmie pod uwagę, że przy skromnych możliwościach informacyjnych Ruchu, aktualnie zarejestrowanych jest anonimowo 4600 DM w Polsce i w innych krajach.

Ruch Internetowy DM nie prowadzi spotkań grupowych, lecz ukierunkowuje swe działania na propagowanie modlitwy w rodzinnych domach. Według s.Faustyny Kowalskiej, przyjdzie taki czas dla Kościoła, że „święte tajemnice” będą sprawowane tylko po domach prywatnych /(Dz 991)/. W orędziach, które zamieszczamy, znajdujemy wiele zadań duchowych głoszonych przez oficjalną naukę Kościoła.

Ze względu na uchylenie Kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966 (A.A.S. 58/16), nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów bez imprimatur Kościoła

W proroczym Słowie Bożym spotykamy się z następującymi współczesnymi problemami wiary:

Potrzeba nowych działań ewangelizacyjnych przy zachowaniu niezmiennych dogmatów wiary, rozwój kultów Najświętszego. Serca Jezusa i Niepokalanego. Serca Maryi, część dla Najświętszej. Eucharystii i sakramentów, niedzielna Msza Święta i comiesięczna spowiedź, pierwsze piątki i soboty miesiąca, wołanie o cały różaniec o miłosierdzie dla całego świata poprzez modlitwę koronki, dobre uczynki i jałmużnę.


W ostatnim czasie wybijają się tu zadania przygotowujące świat na czasy antychrysta oraz drugiego przyjście Chrystusa. Na te 2 zdarzenia Jezus wypowiedział się do Apostołów jeszcze przed Wniebowstąpieniem poprzez ewangelię: /Ostrzeżenie – Wstrząs sumień:/ „Odchodzę i przyjdę znów do was”.

/Nadejście antychrysta/: „Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic ze swego we Mnie”/J 14. 27-31a/..

W tych Czasach Ostatnich bardzo ważne są następujące dalsze czynności duchowe sygnalizowane w orędziach: Adoracja, spowiedź z całego życia, codzienne uczestnictwo we Mszy Świętej z Komunią Świętą włącznie, jako najmocniejsze lekarstwo duchowe na ataki ze strony złych duchów, powrót do praktyk oddawania Bogu-Maryi losów narodu, grup społecznych, dzieci, młodzieży poprzez publiczne odmawianie „Aktów oddania”. Ponadto dochodzi wołanie o zamawianie bezcennych Nowenn Mszalnych w różnych pilnych intencjach Polski, świata i Kościoła oraz zrealizowanie pełnej Intronizacji Jezusa na Króla Polski przez Rząd i Episkopat zgodnie z zapisami S.B. Rozalii Celakówny, jako ostatecznego warunku ratunku Polski, a potem poprzez nią innych narodów.

Bóg nie zakończył swojego Objawienia wraz ze śmiercią ostatnich Apostołów. Trwa ingerencja Ducha Świętego przez aniołów i świętych, a przede wszystkim poprzez objawienia Matki Bożej, która według słów Synodu „dla pielgrzymującego Ludu Bożego jest znakiem pewnej nadziei i pocieszenia, poprzedzającym nadejście Dnia Pańskiego'”.

Propozycje z Nieba, zamieszczone w orędziach, nie oddalają od Chrystusa, ale do Niego prowadzą. Pomagają w pełniejszym przeżywaniu ostatecznego Objawienia Chrystusa, w konkretnej naszej epoce historycznej.

Zwrócił na to uwagę wiele lat wcześniej papieża Benedykta XVI, który w po synodalnej adhortacji apostolskiej Verbum Domini powiedział:

Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać”. / KONSTYTUCJA DOGMATYCZNA O KOŚCIELE LUMEN GENIUM; Sobór Watykański II - Rozdział II 12/.

Mimo swoich niedoskonałości, „DM im. św. JPII” pragną być żywym świadectwem wiary jego członków i owocem ponfyfikatu Największego z Polaków- św. Jana Pawła II.

Mamy nadzieję, że zakładanie DM stanie się w przyszłości zadaniem ewangelizacyjnym całego Kościoła Katolickiego, który będzie „doświadczał wszystkiego i zachowywał to, co dobre (por. 1 Tes 5,12 i 19- 21). "

Prosimy o modlitwę za wszystkie działania DM im. św. JPII”, w tym za nowych ewangelizatorów, aby każda diecezja miała takich DM przynajmniej 100.

Na obecny czas to zadanie wykonały następujące diecezje w Polsce: Białostocka, Ełcka, Katowicka, Krakowska, Lubelska, Łódzka, Przemyska, Rzeszowska, Tarnowska, Zamojsko- Lubaczowska, Warszawska.

Szczęść Boże. Kolegium „Domów Modlitwy im. św. JPII” 21V2022r.
"E-mail" o "Domach przetrwania" JPII"Idea "Domów Modlitwy Jana Pawła II" zrodziła się 2 III 2011 roku, na głębokiej modlitwie podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w Bazylice Watykańskiej. Duchowo, Jan Paweł II przekazał Alicji Marii Michalinie z III Zakonu św. Franciszka następujące słowa:

"Szukam ludzi, którzy by zakładali Domy Modlitwy mojego imienia, przynajmniej 100 Domów na diecezję".

Praktycznie, każdy dom może być takim Domem, gdzie przynajmniej jedna osoba modli się 3 razy w miesiącu/2,16,22/ następującymi modlitwami: Litania Loretańska, Litania do św. Józefa, różaniec/dowolny wybór/ oraz „Te Deum”. Święty JPII życzy sobie, aby w każdej diecezji było przynajmniej 100 takich Domów.

Jak w Starym Testamencie miejscem rozmowy z Bogiem była „Tenda zielona”, tj namiot, tak w sytuacji ucisku Kościoła, takimi miejscami rozmowy z Bogiem będą "Domy Modlitwy im. św. JPII" i innych świętych. Święta siostra Faustyna Kowalska miała pokazane, że przyjdzie taki czas, że tajemnice Mszy Świętej będą mogły być spełniane tylko po domach prywatnych. Współcześnie Maryja mówi do AMM od Apokalipsy:

I jest wiele miejsc i „Domów Modlitwy imienia św. Jana Pawła II” i innych świętych, a także kościołów, które na rozkaz Królowej Polski i Aniołów- tak dziecko Aniołowie przygotowali i oznaczyli te miejsca, gdzie chwała Pańska będzie oddawana wg reguły jaką Mój Syn ustanowił podczas Ostatniej Wieczerzy. Kościół Chrystusowy przetrwa w małej trzódce i dobrych pasterzach, których Bóg Ojciec Wszechmogący naznaczył” /21-22X 2018r./.

Bóg przygotowuje więc swoje „Domy”na czas wojny i pożogi, prześladowania kapłanów, którzy nie ulegną heretyckim zmianom interpretacji ofiary Mszy Świętej i nie będą uwielbiać „ohydy spustoszenia”, o której mówią proroctwa, Księga Daniela i Apokalipsa jak również współcześni prorocy konsekrowani i świeccy”. /21-22X 2018r./.

Św. JPII „3XI2018/. „I do wszystkich to mówię, co trwają na modlitwie w grupach modlitewnych. W rodzinie to trzeba kontynuować, bo ostoją się tylko te twierdze - Domy Modlitwy, gdy to " OSTRZEŻENIE” nastąpi, a stanie się to wkrótce”.

25III2019

Alicjo MM mała rycerko PICOLO RE, /Małego Króla z Pragi/, dziś otrzymałaś tą łaskę namaszczenia świętym olejem przez posługę Ojca Micele - rektora Sanktuarium Carmelitani Scalzi Servi Di Gesu Bambinodi Arenzono (GE). Teraz jesteś córką królewską. To jest Mój dar dla ciebie i innych w grupie modlitewnej „DM św. JPII” i św. Józefa. Trzeba namaścić tym olejkiem wybraństwa, prosząc kapłana, którego wyślę na spotkanie modlitewne, więc trzeba prosić nieustannie i ufać. Ten czas się zbliża. Też będziecie ukryci w grotach -Domach Modlitwy, gdy antychryst będzie szalał w Moim Kościele.


Czuwanie z JPII

Trzy razy w miesiącu szczególne z JP2 czuwamy:
16-tego każdego miesiąca czcimy Jego wybór na papieża,
niech więc do niego w tym dniu każda rodzina zmierza.

22-października 1976r. rozpoczął na Stolicy Piotrowej urzędowanie, niech więc 22-każdego miesiąca, też każda rodzina do modlitwy stanie.

2-go kwietnia 2005r.Maryja JP2 w chorobie wspierała i w tym dniu do nieba go zabrała. Więc 2-go każdego miesiąca śpiewem „Ciebie Boga wysławiamy”
i miłość naszą w ten sposób w Sercu Boga składamy. Z.B. Przesłanie Trójcy Świętej, Matki Bożej i św. Jana Pawła.

Zapraszamy do budowania "Domów Modlitwy im. św. JPII" /i innych świętych/ oraz do "Osobistej Intronizacji Chrystusa Króla na Króla swojego serca". Od tej osobistej Intronizacji Chrystusa Króla zależy powstanie pełnej Intronizacji Narodowo-Państwowej, koniecznej ochrony na czasy Apokalipsy, które już trwają.

/20II 2022r./. "To tylko wiara ludu Bożego, modlitwa, może pomóc ocalić małą resztę małej trzódki, która ma błogosławieństwo, ochronę "Pieczęci Bożej Miłości " i łaskę daną przez Króla Polski i schronienie w Arce Jej Niepokalanego Serca. Trwajcie w pokoju, bo los dzieci Bożych jest w ręku Boga w Trójcy Jedynego".


www.domymodlitwyjp2.pl
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Chryste Królu Polski, króluj w naszych sercach!

Internetowy Ruch Katolicki Domy Modlitwy św. JPII”- kwiecień 2022r.

-------Co nas czeka?
Orędzia do AMM i innych mistyków mówią jednoznacznie, że dochodzimy do zasadniczych rozstrzygnięć w obecnym świecie. Przed nami 5 najważniejszych wydarzeń:

1. „Oświecenie sumień”. To będzie największe wydarzenie fizyczno-duchowe wszech czasów, które dotknie każdego. Już powinniśmy być po spowiedzi z całego życia. „Oświecenie sumień” nastąpi szybko”... /AMM orędzie z 02.02. 2022r./

2. Wojna o zasięgu światowym.„Teraz to już kwestia krótkiego czasu, gdy wojna się rozleje na całą prawie Europę, zajmie częściowo Azję i Amerykę i inne kraje”./ AMM 20III 2022r./.

3. Włączenie Kościoła Katolickiego w jedną światową religię, bez dotychczasowych zasad konsekracji we Mszy Świętej chleba i wina.

Będzie nią zarządzał Antychryst. Wyznawcy prawdziwej wiary będą bardzo prześladowani i zejdą do katakumb. WHO według praw bezbożnych, będzie wyznaczać kierunek „ohydy spustoszenia”. „I do tej nowej religii z radością weszła UKRAINA”...../ 20III 2022r./.

4. Atak Antychrysta na katolicką Polskę. Zaatakuje nagle nocą i Polskę moje dzieci, bo jest mu przeszkodą Naród Wybrany – Nowego Jeruzalem”..../ 20III 2022r./

5. Wybuch zarazy jesienią, o wiele groźniejszej od koronowirusa. Szukać zabezpieczeń, np. Olej Samarytanina.


Gdy nastąpi „Oświecenie sumień” –

ostoją się tylko Domy Modlitwy

Należy się przygotować, bo prawdziwy Kościół i wierni tradycji kapłani, którzy nie ulegną "Bestii" będą w okrutny sposób męczeni. Gdy zostaną nazwani heretykami, te Domy Modlitwy będą ostojami wiary.

25VI2019 Trwajcie więc w cichości łaski Bożej, wy wybrani Apostołowie tych czasów, przygotujcie się do zejścia do sprawowania Eucharystii w podziemiach - miejscach schronienia; w Domach Modlitwy św. Jana Pawła II, św. Józefa Szarbela, św. Maksymiliana i innych świętych, w grotach, gdzie was zaprowadzą aniołowie - wasi przewodnicy duchowi, oraz zabrania do Mojego Królestwa dzieci moich już w ciele uwielbionym jak będzie wola Boża w tym.

Pan Jezus do mistyka współczesnego Żywego Płomienia o domach modlitwy i wspólnotach modlitewnych.

Pokażę ci to wszystko, co jest konieczne, abyś budował wiarę, opierając się na silnych fundamentach. W tym czasie Msze Święte będą mogły być odprawiane jedynie w wielkim ukryciu, tylko w tych wybranych domach. W tym czasie niewielu będzie miało szanse się nawrócić z powodu ucisku przez Antychrysta. Choć oficjalnie kościół zniknie z powierzchni ziemi, to przetrwa w tych pogardzanych, niszczonych domach modlitwy i wspólnotach modlitewnych.


Szatan boi się najbardziej św. JPII

Słynny egzorcysta rzymski Ojciec Gabriel Amorth powiedział bardzo znaczące słowa: Jak dobrze wiecie, o. Pio jest wzywany przez egzorcystów,a szatan boi się go, szaleje z wściekłości, gdy to robimy. Jednak, kiedy podczas egzorcyzmów wymieniam imię Jana Pawła II, staje się jeszcze bardziej brutalny i wściekły. Nie cierpi go i powtarza: >>Tego tam (tzn. Jana Pawła II) nienawidzę bardziej niż o. Pio.<<


Kiedy 100 Domów Modlitwy św. JPII w każdej diecezji?

Na wołanie św.JPII: "Szukam ludzi, którzy by zakładali Domy Modlitwy mojego imienia, przynajmniej 100 Domów na diecezję" w pełni na obecny czas /kwiecień 2022r./odpowiedziały następujące diecezje:

Białostocka- 115. Ełcka- 164, Katowicka-109, Krakowska-124, Lubelska-1414, Przemyska-142, Rzeszowska-105, Tarnowska-304, Warszawska-170, Wrocławska-147, Zamojsko-Lubaczowska -360, Łódzka- 101.

Bardzo ważne słowa do zaszczepionych!!!

Bóg poprzez swoich mistyków przestrzega przed wielkim niebezpieczeństwem duchowy i fizycznym jakie niosą szczepionki. Zawierają one linie komórkowe ciał abortowanych i z tego względu, jest to grzech przeciwko V- temu przykazaniu: „Nie zabijaj”. Była o tym mowa w oświadczeniu Episkopatu Polski. Powszechna w mediach reklama szczepionek była / i jest / nastawiona na jej powszechną skuteczność. Rzesze wiernych złudnie uwierzyło w ten cudowny eliksir, zapominając o najwyższym uzdrowicielu i lekarzu, tj. Jezusie Chrystusie. W jednym z orędzi Maryja powiedziała: „Poproś Lekarza, Mojego Syna, a uleczy cię”.

22.XI. 2021r. Każdy zastrzyk to jeden demon... to nie jest szczepionka de facto, a genetyczna produkcja DNA białka z kolcami, co zakaża innych. Weszliście w ten plan antychrysta światowej masonerii w Polsce zwany „Nowym ładem” - porządkiem, na co Rząd wyraził zgodę.

23 I 2022 Do 3 lat umrzecie, jak nie będziecie słuchać Boga w Trójcy Jedynego. Trzeba paść na kolana i błagać przebaczenia, leżąc krzyżem w uniżeniu i wołać; Jezu Synu Dawida ulituj się nade mną- powtarzać nieustannie.


Zadania i ostrzeżenia duchowe i narodowe z
ostatnich; orędzi.

02.02. 2022r. Napisz: Czas Apokalipsy trwa, oczyszczenie trwa, „Oświecenie sumień” nastąpi szybko..... Ogłosić alarm w Kościele świętym katolickim - Jego prawym hierarchom.

Adoracje Najświętszego Sakramentu, suplikacje śpiewać nieustannie, post, pokuta. Może to zmniejszy stopień zniszczeń w naturze.... Ostatnia szansa na przetrwanie duszy, to sakrament spowiedzi, pokuty, prawdziwy żal za grzechy, naprawienie krzywd i pomówień wyrządzonych bliźniemu. ....

Ostatnie ostrzeżenie i polecenie dla wszystkich „DM JPII”, którzy Mnie kochają, by nosić szatę Mojej Matki Królowej Świętego Szkaplerza /szkaplerz/. To was mała trzódko ochroni od złego....

20.II. 2022r. Opamiętajcie się, padnijcie na kolana błagając o miłosierdzie Boże, bo czas sprawiedliwości Bożej nadszedł..... Tak, wojna się zbliża, już trwa. Putin ponaglany przez antychrysta, jego aniołów, armia rosyjska wystawiła działa pancerne.... Wszystko jest ukartowane, masońskie działanie na zniszczenie populacji. Sąsiedzi też zdradzą.....

Alarm dla ludu, ostatnie wezwania: modlitwa, adoracja, wynagrodzenie, ekspiacja, suplikacje. Podkreśl trzy razy. To was zobowiązuje, by zwyciężyć wroga ludzkości......

Naród polski jest podzielony, narasta agresja po pseudo szczepionkach, terror, opodatkowania, nowy ład, potem głód, co jest celowe. Chcą sprowokować was do wyjścia na ulice, tzw. masówki. Nie robić tego, bo ogłoszą wyjątkowy stan zagrożenia, następnie wojny, by zamknąć was w domach, a wtedy dywersanci po cichu uczynią zabiegi, by was sterroryzować. Zatrują źródła wody, nie będą dawać dostaw pożywienia. Sami wpadniecie w popłoch, depresję i jedni na drugich będą napadać, gdy głód rozjątrzy wszystkie rany. Będzie wojna.

Złoto, które zostało zabrane z Londynu dla spłacania spadków żydowskich niezgodnie z prawem polskim. Jednym słowem kłamstwo ma krótkie nogi. W takiej atmosferze wkroczy okupant, który już podzielił Polskę i jej dobra naturalne. Mapy mają opracowane dla żydowskiego sanhedrynu przez wojsko amerykańskie, gdy przyjmiecie miliony rzekomych uchodźców. To są terroryści, separatyści, którzy od wewnątrz będą działać, napadając na naród wybrany, kapłanów, niszcząc kościoły, bo zechcą wprowadzić jedną zapowiadaną religię, bez ofiary Mszy Świętej, by ośmieszyć chrześcijaństwo, Chrystusa Króla Polski i Wszechświata. Mają już wszystko przygotowane z udziałem naszych za mamonę sprzedających arcykapłanów.

20III 2022 r. Dziękuję wam za dar modlitwy sercem, za wasze rodziny i ochronę granic ojczyzny oraz ofiarowane Msze Święte (9 dniowe nowenny) wg podanej niżej intencji, które mogą zatrzymać agresora.....

UE nie prowadzi do pokoju przez swoje założenie traktatowe, które są przeciwko Polsce, atakuje nieustannie, nie dając środków walutowych uzależniając od posłuszeństwa, szczególnie wprowadzenia sodomy i gomory. A więc walka totalna z Dekalogiem, jak i w Parlamencie Europejskim - macie wilków w owczej skórze, co się śmią nazywać Polakami.

.... Antychryst będzie uciskał lud Boży, przez wprowadzenie nowej religii światowej - bez konsekracji chleba i wina, a więc nie wg odwiecznych zasad rytu chrześcijańskiego, którą jest EUCHARYSTIA. To ustanowił Mój Syn Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego. Będziecie bardzo prześladowani za prawdziwą wiarę, bo WHO położyło łapę i wg praw bezbożnych, będą wyznaczać kierunek „ohydy spustoszenia”.

I do tej nowej religii z radością weszła UKRAINA, a prezydent żyd podpisał ten pakt, to jest wyraził zgodę, a jego rząd manifestuje masonerię-kolor zieleni to ich symbol. Widzicie to w TV jak się prezentują. UE dąży do tej samej „kulturowej zmiany”- tak ją nazywają.

Teraz to już kwestia krótkiego czasu, gdy wojna się rozleje na całą prawie Europę, zajmie częściowo Azję i Amerykę i inne kraje. Ta wspólna deklaracja o „pokój”, to zaakceptowanie antychrysta.

Mówię, Ja Matka Boga i Człowieka, nie patrzcie na niego nie słuchajcie, to jest wąż przeklęty, szatan, który zwodzi wiele dzieci narodów swoim podstępem.

Zaatakuje nagle nocą i Polskę moje dzieci, bo jest mu przeszkodą Naród Wybrany – Nowego Jeruzalem, który modli się tak jak wasza grupa.

Wołam - dajcie modlitwę żarliwą, by przebłagać Boga Najwyższego. Wyprosiliście wiele i dużo łask spłynie. Jesteście przykładem dla innych, którzy tylko mówią, a trzeba włączyć się czynnie. Was zaprosiłam po imieniu, by jeszcze wybłagać zmiłowanie pańskie dla reszty mojej trzódki. Ufajcie i trwajcie w pokoju.....

To trzeba podać, niech wszyscy którzy będą zgłębiać to „Słowo Boże” przystąpią do walki z siłami ciemności, bo Mój różaniec święty to miecz, który gromi i unicestwia zło.

Macie argumenty: Moje „siedem boleści”, Moje „krwawe łzy”, różaniec święty, modlitwa, adoracja Najświętszego Sakramentu, post, jałmużna - to są atrybuty szczególne znamienne do użycia na te czasy apokaliptyczne. Jest mało czasu, powtarzam jak wyżej………..

Błogosławi +++ Bóg Ojciec,+++ Bóg Syn, +++ Bóg Duch Święty, przez Moje Niepokalane Serce i to specjalne błogosławieństwo niech spłynie na was tu zebranych, wasze rodziny, DM św. JPII i miejsca schronienia, które zostały wyznaczone na odprawianie Eucharystii w katakumbach i Ojczyznę Polskę, wszystkich czytających i słuchających tego pouczenia - Mnie Matki Bolesnej, bolejącej nad dziećmi swoimi całego świata. Trwajcie w pokoju. Co by się nie wydarzyło, to jest plan ocalenia. Bóg Ojciec dał je Maryi Niewiaście obleczonej w słońce, a księżyc - symbol islamu, sierp i młot pod Jej stopy - Matki Miłosierdzia z Ostrej Bramy, która zmiażdży węża piekielnego, starodawnego smoka, pierwszą i drugą bestię.

To mówi Anioł Stróż Polski AVE: Do Niej wznosić modły, prośby, błagania. Zachować się w cnocie, umocnić wiarę i miłość. Modlić się o łaskę wypełnienia Woli Bożej, za Cypriana Polaka, który jest „Gniewem Boga Ojca”, oraz Namaszczonego, który poprowadzi lud mocą Ducha Świętego i za przyszłego papieża. Najlepiej różańcem świętym. Ufać bezgranicznie. Otrzymaliście wiele pouczeń co do czasów apokaliptycznych. Czuwam nad wybranym Narodem -Nowego Jeruzalem, któremu na imię Polska.

--------


Tytułem wstępu.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Drodzy Państwo! Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy im. św. JPII” powstał w 2011r. na podstawie słów ówczesnego błogosławionego JPII do tercjanki z Polski- Alicji, która po modlitwie w Watykanie otrzymała od Niego następujące słowa: „Szukam ludzi, którzy by zakładali Domy Modlitwy mojego imienia, przynajmniej 100 Domów na diecezję”. W tym celu zaczęła działać strona internetowa /www.domymodlitwyjp2.pl/, a na beatyfikacji św. JPII zostało rozdanych w Rzymie 10 tyś. obrazków z informacjami w kilku językach o Domach Modlitwy. Zgłoszenia o zakładanych Domach Modltwy zaczęły napływać z różnych diecezji Polski i innych krajów i ta sytuacja ukierunkowała działania Ruchu wyłącznie drogą internetową. Dane osobowe przy wpisach do DM są „szczątkowe” z zachowaniem przepisów RODO. DM działają w ciszy rodzinnych domów, realizując w globalnym obszarze Kościoła, formę Nowej Ewangelizacji, którą św, JPII głosił wołając: „Maryjo, Gwiazdo Ewangelizacji prowadź nas". Tą drogą odbywa się też realizacja dyrektyw „Consilium Vacitanum”. Regulaminowa modlitwa odbywa się w dniach 2,16 i 22 każdego miesiąca i obejmuje tradycyjne modlitwy Kościoła: Litanię Loretańską. Litanię do św. Józefa, różaniec /w zakresie dowolnym/ oraz Te Deum.

DM ze względów formalnych / przestrzeń internetowa/, nie są własnością żadnej parafii, czy diecezji, to jednak poprzez powyższe nbsp;modlitwy podane przez św. JPII, wpisują się jednoznacznie w zbawczą misję ewangelizacyjną Kościoła. Dla podkreślenia tego faktu, członkowie Kolegium DM, świadomi swoich ludzkich słabości, dwukrotnie prosili pasterzy Kościoła o pomoc, o wsparcie modlitewne i ogólne pasterskie błogosławieństwa i takie otrzymali. Owocują ono bardzo wyraźnie do dnia dzisiejszego, gdy się weźmie pod uwagę, że przy skromnych możliwościach informacyjnych Ruchu, aktualnie zarejestrowanych jest anonimowo 4600 DM w Polsce i w innych krajach.

Ruch Internetowy DM nie prowadzi spotkań grupowych, lecz ukierunkowuje swe działania na propagownie modlitwy w rodzinnych domach. Według s.Faustyny Kowalskiej, przyjdzie taki czas dla Kościoła, że „święte tajemnice” będą sprawowane tylko po domach prywatnych /(Dz 991)/. W orędziach, które zamieszczamy, znajdujemy wiele zadań duchowych głoszonych przez oficjalną naukę Kościoła.

Ze względu na uchylenie Kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966 (A.A.S. 58/16), nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów bez imprimatur Kościoła

W proroczym Słowie Bożym spotykamy się z następującymi współczesnymi problemami wiary: Potrzeba nowych działań ewangelizacyjnych przy zachowaniu niezmiennych dogmatów wiary, rozwój kultów Najśw. Serca Jezusa i Niep. Serca Maryi, część dla Najśw. Eucharystii i sakramentów, niedzielna Msza Święta i comiesięczna spowiedź, pierwsze piątki i soboty miesiąca, wołanie o cały różaniec o miłosierdzie dla całego świata poprzez modlitwę koronki, dobre uczynki i jałmużnę.

W ostatnim czasie wibijają się tu zadania przygotowujące świat na czasy antychrysta oraz drugiego przyjście Chrystusa. Na te 2 zdarzenia Jezus wypowiedział się do Apostołów jeszcze przed Wniebowstąpieniem poprzez ewangelię: /Ostrzeżenie – Wstrząs sumień:/ „Odchodzę i przyjdę znów do was”.

nbsp;/Nadejście antychrysta/: „Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic ze swego we Mnie”/J 14. 27-31a/..

W tych Czasach Ostatnich bardzo ważne są następujące dalsze czynności duchowe: Adoracja, spowiedź z całego życia, codzienne uczestnictwo we Mszy Świętej z Komunią Świętą włącznie, jako najmocniejsze lekarstwo duchowe na ataki ze strony złych duchów, powrót do praktyk oddawania Bogu-Maryi losów narodu, grup społecznych, dzieci, młodzieży poprzez publiczne odmawianie „Aktów oddania”. Ponadto dochodzi wołanie o zamawianie bezcennych Nowenn Mszalnych w różnych pilnych intencjach Polski, świata i Kościoła oraz zrealizowanie pełnej Intronizacji Jezusa na Króla Polski przez Rząd i Episkopat zgodnie z zapisami S.B. Rozalii Celakówny, jako ostatecznego warunku ratunku Polski, a potem poprzez nią innych narodów.

Bóg nie zakończył swojego Objawienia wraz ze śmiercią ostatnich Apostołów. Trwa ingerencja Ducha Świętego przez aniołów i świętych, a przede wszystkim poprzez objawienia Matki Bożej, która według słów Synodu „dla pielgrzymującego Ludu Bożego jest znakiem pewnej nadziei i pocieszenia, poprzedzającym nadejście Dnia Pańskiego'”.

Propozycje z Nieba, zamieszczone w orędziach, nie oddalają od Chrystusa, ale do Niego prowadzą. Pomagają w pełniejszym przeżywaniu ostatecznego Objawienia Chrystusa, w konkretnej naszej epoce historycznej.

Zwrócił na to uwagę wiele lat wcześniej papieża Benedykta XVI, który w posynodalnej adhortacji apostolskiej Verbum Dominipowiedział: „Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać”. / KONSTYTUCJA DOGMATYCZNA O KOŚCIELE LUMEN GENTIUM -Sobór Watykański II - Rozdział II 12/.

Mamy nadzieję, że zakładanie DM stanie się w przyszłości zadaniem ewangelizacyjnym całego Kościoła Katolickiego, który nie będzie gasił Ducha, „lecz doświadczał wszystkiego i zachowywał to, co dobre (por. 1 Tes 5,12 i 19- 21). "

Prosimy o modlitwę za wszystkie działania DM im. św. JPII”, w tym za nowych ewangelizatorów, aby każda diecezja miała takich DM przynajmniej 100.

Na obecny czas to zadanie wykonały następujące diecezje w Polsce: Białostocka, Ełcka, Katowicka, Krakowska, Lubelska, Łódzka, Przemyska, Rzeszowska, Tarnowska, Zamojsko- Lubaczowska, Warszawska.

Szczęść Boże. Kolegium „Domów Modlitwy im. św. JPII” 21V2022r.

W historii kościoła było wiele przypadków nadużyć ze strony tak zwanych wizjonerów.100,200,300 lat temu po każdym objawieniu tysiące ludzi gromadziło się w miejscu danych objawień.Niestety nie można stwierdzić ile było faktycznych nawróceń, a ile pobieżnych fascynacji.Dzisiaj świat się zmienił i w dobie globalnego internetu jesteśmy z jednej strony dobrze poinformowani, a z drugiej błądzimy, bo ilość przekazów jest zbyt duża, by rozpoznać prawdę od fałszu. Od lat śledzę Prywatne Objawienia i co mogę wam powiedzieć. Przede wszystkim te prawdziwe, ale jeszcze nie uznane przez kościół, ponieważ jeszcze trwają i nie można rozpocząć ich procesu są:
1. Przepełnione Duchem Świętym-oznacza to, że powodują w nas przemianę i chęć zmienienia dotychczasowego grzesznego życia.
2. Zaczynamy więcej się modlić, adorować i poświęcać czasu dla Boga.
3. Zaczynamy widzieć w człowieku Chrystusa, przez co stajemy się bardziej łagodni, pokorni, mili, uprzejmi, serdeczni i tak dalej.
4. Stajem w Prawdzie wobec samego siebie i chcemy wszystko naprawić dążąc do spowiedzi generalnej.Staramy się chodzić do kościoła jak najczęściej nawet 2,3 razy w ciągu dnia.
5.W chorobie ufamy bezgranicznej Łasce Boga co pozwala modlitwą, Eucharystia, wiarą, czy wodą święconą uleczyć wiele poważnych schorzeń,ułomności,czy nieuleczalnych chorób.
6. W naszym życiu pojawiają się Boże Cele takie jak Wieczne Zbawienie, a materialny świat przestaje nas interesować.A to co było naszą pasją i życiowymi uciechami zastępujemy modlitwą,adoracją,pokutą,postem....
7. A najważniejsze jest szczęście, które osiągamy coraz częściej czytając Orędzia z Nieba. Tym szczęściem chcemy się dzielić z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi i ze wszystkimi ludźmi przez portale społecznościowe. Bo tym szczęściem jest dzielić się szczęściem Bliskości Stwórcy Jego Syna i Maryji.

Ps. Kto nigdy nie doświadczył chociażby jednej Łaski wymienionej powyżej, ten zawsze będzie krytykował, zastraszał, oskarżał Orędzia z Nieba o rzekomą herezję, czy niesprawdzone fakty.
Bóg w historii Świata zawsze wybierał ludzi do przekazywania Jego Woli i teraz jest podobnie. Jak za czasów Noego tylko garstka Mu uwierzyła i teraz nie będzie inaczej. Ale nie winniśmy się tym zrażać, że tak mało ludzi zna Prawdę, bo Duch Święty wie kto na tę Prawdę zasługuje i kto Ją przyjmie bez tysiąca
niepotrzebnych pytań. Jezus kiedyś powiedział: „Modlitwa i Cierpienie jednej osoby, może uratować Naród pamiętajcie o tym Wasz Ukochany Jezus Chrystus”.Amen

Objawienia prywatne mogą być pomocne dla wiary, ale nie mamy obowiązku z nich korzystać

lonanapisał: 23 marca 2020 14:07

Dokladnie tak!! Oczywiscie ze nie wszystkie objawienia prywatne pochodza od Boga bo i o takich mozna bylo uslyszec ale nie mozna w taki sposob podchodzic do tematu. Pan Jezus szuka wszelkich sposob aby dotrzec do jak najwiekszej liczby osob aby przez to ich nawrocic i zbawic. I tak dal nam Ewangelie i dzieki Slowu Zycia wielu sie nawroci ale sa i tacy ktorym potrzebne bedzie dodatkowe wsparcie z Nieba ze tak powiem, wlasbie w postaci objawien. Nie mozemy tez tak surowo oceniac zreszta po owocach ich poznacie jesli dzieki objawieniom ludzie sie nawracaja i przewartosciowywuja swoje zycie to jest to dobry owoc i Chwala Panu za to !!!

Odpowiedz

3. Przez jedenaście lat, nie ma żadnych udokumentowanych potwierdzeń, że Ruch działał z niekorzyścią dla konktretnych osób.

, nie może więc być do niego żadnych zastrzeżeń.

Aktualnie jest ich 4600 w Polsce i za granicą.

Wolność słowa to jedno z podstawowych praw

człowieka gwarantowanych przez szereg

okumentów państwowych i międzynarodowych.

Daje ona możliwość swobodnego wyrażania opinii

i poglądów bez względu na środek przekazu

nternet powinien być miejscem, w którym każdy

może wygłaszać swoje poglądy bez jakichkolwiek obaw.

+++

JE ks. bp dr Marian Rojek

Słowo wyjaśniające w sprawie dalszego funkcjonowania Ruchu Katolickiego „Domy Modlitwy im. św. JPII.

1. Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy im. św. JPII” powstał w 2011r. na postawie Słowa proroczego jakie otrzymała Alicja Cessak w rozmowie mistycznej w Watykanie z ówczesnym błogosławionym JPII. Osoba ta otrzymuje przekazy od 2003r. które w zależności od nakazu duchowego, były i są przekazywane do kolejnych pasterzy Diecezji Zamojsko- Lubaczowskiej. Na podstawie słowa z 2 III 2011 r. są zakładane przez stronę Intenetową, internetowe Domy Modlitwy Program modlitwny obejmuje dwie litanie/ Loretańską oraz do św. Józefa/ oraz różaniec i Te Deum. Ruch działa w wolnej przestrzeni Intenetu, nie nadużywa w żadnym wypadku wolności medialnej gwarantowanych przez szereg dokumentów państwowych i międzynarodowych.

Strona Internetowa Ruchu rozregulowanych często polemik. Nie jest blogiem i to pomaga jej budować stosunkowo spokojnie do obecnych czasów Rodzinne Domy Modlitwy.

Ewidencja członków DM jest zminimalizowana do minimum i obejmuje zasadniczo imię lub tylko literowe inicjały. Idąc tą drogą, potwierdzamy z całą odpowiedzialnością, to co było ustalone u ks. Bioskupa Wacława jak i potwierdzone u ks. Biskupa Mariana:” Ponieważ na obecny czas brak jest odpowiednich przepisów administrujących" działalność internetową wykraczającą poza ramy diecezjalne, "Domy Modlitwy Jana Pawła II" określiły się jako "Internetowy Ruch Katolicki" z odpowiedzialnością indywidualną każdego członka "Kolegium DM" wobec Kościoła.

nbsp;

Owoce naszej odpowiedzialności

1. Członkowie Kolegium są sługami nieużytecznymi, pomagają ludziom świeckim realizować w globalnym obszarze kościoła, formę Nowej Ewangelizacji, o której św, JPII mówił modląc się:"Maryjo' Gwiazdo Ewangelizacji prowadź nas"...! Tą drogą odbywa się też realizacja dyrektyw „Consilium Vacitanum”.

2. Członkowie Kolegium umacniają się darami Kościoła, codziennie umacniają się Mszą Świętą oraz codzienną Adoracją. Bardzo często nocą. Tu i tylko tu szukają umocnienia duchowego i darów Ducha Świętego.

3. Członkowie Kolegium w cichości uzupełniać zbawczą misję ewangelizacyjną Kościoła. Sprowadza się ona do szerzenia zanikającej modlitwy roddzinnej wśród braci i sióstr z Polski i świata.

4.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE