Godzina dla Polski

PDFDrukujEmail

Apel Internetowego Ruchu Katolickiego „Domy Modlitwy św. JPII” 

o Domowe Jerycho Nowennowo - Różańcowe

„Godzina dla Polski”              

 w intencji:

„O wypełnienie woli Bożej na drodze królowania Jezusa w Polsce i

w świecie”

17 – 25 XI 2017r.

/Wielki czas Nowenny do Chrystusa Króla/ .


Zasady udziału w modlitwie

Osoba/rodzina lub wspólnota/  wybiera  1 godzinę zegarową w ciągu doby i przez 9 dni od 17do 25 XI 2017r.  modli się w tym czasie w domu Nowenną do Chrystusa Króla uzupełnioną różańcem lub różańcem i Litanią do Chrystusa Króla. W ten sposób Polska przed uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata będzie  ogarnięta wydłużonym „Jerychem”, czyli  modlitwą przez 9 dni i nocy.

Po „Różańcu do Granic”, Opatrzność daje nam czas na nowe duchowe wzrastanie i wypełnienie dalszych bardzo ważnych warunków ratowania Polski. Okres 17-25XI2-2017 to szczególny czas modlitwy Kościoła przed świętem Chrystusa Króla,  czas dalszego wypraszania światła Ducha Świętego dla pełnego wypełnienia woli Bożej na drodze królowania Jezusa w Polsce i w świecie”. To zadanie w całości jest  bardzo trudne do wykonania i dlatego  należy gorąco modlić się, ofiarowywać swoje cierpienia i posty jako wyrazy naszej gotowości  duchowej wobec Boga i Ojczyzny.

Zgłoszenia udziału w modlitwie nie są konieczne, ale przewidujemy taką ewentualność dla tych, którzy swoim imieniem i wybraną godziną modlitwy będą chcieli zaświadczyć o wadze proponowanej modlitwy dla Polski i świata i potwierdzić solidarność modlitewną z innymi. Zapraszamy więc do 9-dniowej modlitwy, poświęcając Polsce w tym czasie „godzinę modlitwy dziennie”. Liczymy, że znajdą się osoby, które podejmą modlitwę dniem ale i  nocą.

Jesteśmy skromnym środkiem medialnym „Nowej Ewangelizacji”. Jeśli więc Państwo uznacie nasz apel o „Domowe Jerycho Różańcowe  - "Godzina dla Polski”  za zasadny, to bardzo prosimy pomoc w jego rozpowszechnianiu  poprzez przekazy osobiste, telefony, e-maile itp. Przekazujmy informacje o Domowym Jerychu następnym osobom a  modlitwa  rozszerzy się do granic znanych Bogu. Do "Jerycha" można przystąpić również w trakcie jego trwania,  więc informacje o nim mogą płynąć do 25XI2017r.


I- rocznica proklamacji „Jubileuszowego  Aktu 

Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla

i Pana”

Co dalej z Misją Rozalii Celakównej ?

Rok temu, 19 XI 2016r. w „Jubileuszowym  Akcie  Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, Episkopat oddał Państwo Polskie i Naród Polski Jezusowi Królowi.

Dokonując z perspektywy minionego czasu pewnej analizy materiałów źródłowych zatwierdzonych przez Kościół można już powiedzieć, że było to częścią planów Bożych. W zapisach Rozalii Celakównej spotykamy wyraźny dialog między nią - obecną Sługą Bożą a jej spowiednikiem ojcem Dobrzyckim, z którego płynie wyraźna informacja, że sprawy Intronizacji Chrystusa Króla w Polsce wypełnią się dwustopniowo w dwóch różnych miejscach, na Jasnej Górze i w Krakowie.

/Rozalia Celakówna „Wyznania z przeżyć wewnętrznych”  str.331, pyt.285, Wyd. WAM, Kraków 2007, imprimatur/.

Bóg podpowiadał też  w zatwierdzonych  przesłaniach od Anioła Stróża Polski od czego powinniśmy zacząć!! Czytamy w nich /  2012r./, że  należy zacząć  od Aktu poprzez który przed Matczynym Tronem na Jasnej Górze  uznamy Królewskie panowanie Jej Syna:

„Wasza Królowa wybrała sobie Jasną Górę, abyście przed Jej Matczynym Tronem uznali królewskie panowanie Jej Syna; abyście poprzez ten akt pokazali, jak bardzo wam zależy na szerzeniu Królestwa Jej Boskiego Syna w waszej ojczyźnie pod Jego królewskim berłem”.

/str. 90/ Adam-Człowiek „Anioł Stróż Polski – Orędzia dla Polski i Polaków (2009-2014)”,  Wyd. św. Jakuba, Szczecin 2013, Nihil obstat ks. abp Andrzej Dzięga/.


Jasna Góra 15 X 2016r.

Odczytanie  „Jubileuszowego  Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana”

 
Pierwsza część Intronizacji Chrystusa Króla w Polsce!

Wypełnienie prorockich słów!


Gdy jesienią 2016r.Kościół w Polsce przygotowywał się do odczytania w Krakowie „Jubileuszowego  Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana”, Maryja zgodnie z wyżej zacytowanym proroctwem wypełniła swój cudowny plan. Zebrała 15X2016r. na Jasnej Górze   swoich wiernych na ”Wielką Pokutę” będącą nabożeństwem przebłagalnym za grzechy popełnione przez  Naród Polski. Przez kilkanaście godzin 150 tys. wiernych trwało na modlitwie w zimnie i na kolanach w akcie pokuty. Z oddolnej inicjatywy niewielkiej grupki  ludzi świeckich i pomocy kapłanów egzorcystów odbyły się narodowe rekolekcje, podczas których przeprowadzono niespotykany krajowy egzorcyzm.   Była to wielka bitwa duchowa o  przyszłość Polski.

W czasie wspomnianej ”Wielkiej Pokuty”  po Eucharystii,  Przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki odczytał „Jubileuszowy Akt  Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana”.  Po raz pierwszy Polska w sensie ogólnym dokonała wstępnej Intronizacji Jezusa- wywyższyła Go jako Króla i Pana poprzez publiczny, religijny  Jubileuszowy Akt.

Spełniły się słowa Rozalii Celakównej i słowa od Anioła Stróża Polski o roli Maryi i Jasnej Góry w Intronizacji poprzez Akt, który pokazał że  zależy nam  na „szerzeniu Królestwa Jej Boskiego Syna”. Akt ten najpierw światło dzienne ujrzał na Jasnej Górze a dopiero potem 19XI2016r. w Krakowie i nazajutrz we wszystkich świątyniach Polski.

Czy chcemy czy nie chcemy, Jubileuszowy Akt należy uznać jako formę realizacji  I –części Intronizacji ponieważ była ona  w planach Bożych.  Do pełnej Intronizacji zabrakło stanowiska Władzy Państwa Polskiego i koronacji Jezusa na Króla Polski. Sam fakt, że „Jubileuszowy  Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana” odczytany był najpierw na Jasnej Górze jest   czytelnym  znakiem od Maryi, że Misja Rozalii Celakównej to  autentycznie Boża sprawa o wymiarze narodowym.


Kiedy pełna Intronizacja Jezusa czyli „z Rządem

na czele?


Władze kościelne oddały Państwo Polskie i Naród Polski Jezusowi Królowi. Pozostało do wykonania zadanie, aby ci, którzy sprawują w Państwie Polskim najwyższą władzę w imieniu Narodu czyli „Rząd” / Prezydent, Premier/   spełnili pragnie Jezusa i w Krakowie na Wawelu  utwierdzili Jego królewskie panowanie”. Wymogi Boże takich działań były i  są bardzo czytelne.

W niżej cytowanych słowach czytamy najwyraźniej, że  istotą Intronizacji jest zupełne i jednoznaczne działanie władz państwowych w tym kierunku, uznające nadrzędność władzy Chrystusa Króla nad prawem państwowym.  Gdy to się stanie poprzez odpowiedni Akt Intronizacyjny władz świeckich   i insygnia królewskie,  Jezus zasiądzie na tronie i będzie sprawował duchową królewską władzę nad Polską. Na obecny czas, Jezus został uznany królem, lecz bez możliwości sprawowania władzy.

„Jest  jednak  ratunek  dla Polski:  jeżeli Mnie uzna za swego Króla i Pana w  zupełności  przez Intronizację,  nie  tylko  w  poszczególnych  częściach kraju, ale w całym Państwie z Rządem na czele” / „Wyznania...” str.207/.

2) Anioł Stróż Polski mówił 12 IV 2013r.:

[Maryja] swój Tron obrała na Jasnej Górze. Jako Królowa, drogę do królewskiego panowania swego Syna przygotowuje z Jasnej Góry, aby utwierdzić Jego królewskie panowanie w Katedrze na Wawelu....

/str.128/. Adam-Człowiek „Anioł Stróż Polski – Orędzia dla Polski i Polaków (2009-2014)”,  Wyd. św. Jakuba, Szczecin 2013, Nihil obstat ks. abp Andrzej Dzięga/.

Władze Rzeczpospolitej Polskiej poprzez realizację misji służebnicy Rozalii mają publicznie uznać za Króla, wykazać, że w pełni są zależni od Niego.

/12IV 2012r/ Intronizacja została przedstawiona jako żądanie i warunek dla rządzących. Jeśli ktoś uważa, że to jest mieszanie się do polityki, to nie rozumie, że królestwo Chrystusowe nie zależy od rządzących, lecz rządzący są w pełni zależni od Króla...
Wróg walczy przeciwko Intronizacji...Dlatego jeśli chcecie doprowadzić to dzieło do końca, musicie trwać w jedności i słuchać Jezusa, który przemówił przez swoją  służebnicę Rozalię”
/j.w.str. 96 i 48/.


Bóg przestrzega Polskę!

2012r. Anioł Stróż Polski: Przez Polskę przejdzie jednak oczyszczający ogień, podobny do tego, który

Bóg posłał w odpowiedzi  na modlitwę Eliasza, by pokonać wrogów prawdziwego Boga”.                  

/Adam Człowiek „Anioł Stróż Polski – Orędzia dla Polski i Polaków (2009-2014)”.....j.wcześniej str.88/.

Skoro spełniły się tak bardzo ważne prorocze słowa odnośnie roli Maryi i Jasnej Góry względem Intronizacji, więc  mogą się również  spełnić dalsze wielkie ostrzegające słowa Rozalii Celakównej   o „pękniętym globie” czy  „oczyszczającym ogniu” dla Polski, które popłynęły od Anioła Stróża Polski. Uzupełniają je bieżące słowa Jezusa do jednego z mistyków, które wyjaśniają dlaczego ocalenie naszego kraju zależy od wspólnego królowania Maryi Królowej Polski i Jezusa Króla Polski:

  Parcie wroga jest zbyt silne, by wystarczyło uznanie mnie za Pana i Króla w narodzie polskim i egzorcyzm na Jasnej Górze. Owszem, to są potężne pomoce z Nieba. Mieszają one szyki waszym, światowym wrogom, potęgom i ich ojcu Lucyferowi, ale nie wystarczą....Tylko wspólne królowanie z moją Matką jako Królową Polski ocali wasz kraj”.


Beatyfikacja S.B. Rozalii Celakównej - „dziejowa sprawa”

Przed nami wielkie zadanie modlitewne o beatyfikację S.B. Rozalii Celakównej.  Jeśli się ona dokona to będzie to „dziejowa sprawa" ponieważ świat  dowie się o „Intronizacji Chrystusa Króla” jako szansy ocalenia państw. Cytujemy fragmenty przesłania, które zapisała z 19 / 20 XI 2016r. w historycznym czasie Intronizacji w Krakowie Łagiewnikach- Alicja Maria Michalina od Apokalipsy z Domów Modlitwy św. JPII:

Czas jest już bardzo krótki, a Ja czekałem na te atrybuty władzy królewskiej ........ To oczyszczenie musi    nastąpić, bo jedni drugim są wilkami w rodzinach, małżeństwach, wśród sąsiadów, kapłanów, biskupów, rządach i na Watykanie.  Mój Ojcowski gniew jest bardzo wielki.

Łagodzi go Matka, ta Niewiasta z Apokalipsy, to Ona Królowa zetrze głowę węża, smoka piekielnego, zwiąże mocą Różańca Świętego. Dlatego wzywa wszystkie swoje dzieci do modlitwy, postu, wynagradzania za wszelkie zniewagi Majestatu Mojego-Boga w Trójcy Jedynego.....Pouczenia są dla wszystkich dzieci Mojego Kościoła, sług w kapłaństwie. A teraz szczególnie trzeba być  wyczulonym na Mój głos i pouczenia św. Anioła Stróża, bo czas próby bliski.

Tu się okaże wiara wasza, czy wytrwacie w wierze ojców waszych i dacie  przykład dla innych narodów, o czym mówią proroctwa, jak również do tego przygotował was Święty Jan Paweł II. Żądam, by J.E. kard.. ..........  na nowo uzupełnił dokumenty do beatyfikacji Sługi Bożej Rozalii Celakównej i poruszył mocą modlitwy i posłannictwem na    Watykanie tą sprawę.

Będzie to wielka dziejowa sprawa i tylko wtedy, Majestat Boga w Trójcy Jedynego w pełni usatysfakcjonowany będzie i wykona się Jego Święta Wola, tj. drugi etap Intronizacji – by Chrystus Król Pan panów i Król Korony Polskiej, otrzymał atrybuty Władzy, koronę i berło, co Mu się słusznie należy z dziedzictwa Matki Królowej Polskiej. I niech tak się stanie. Amen. Amen. Amen”. 19/20 XI 2016r.


Opieszałość na drodze pełnej Intronizacji!!

Od czasu proklamacji „Jubileuszowego  Aktu  Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana” czyli od 19XI 2016r. nie zrobiliśmy w skali Polski żadnego wielkiego kroku w kierunku pełnej Intronizacji. Pan Jezus do wielu mistyków wydaje smutną obecną ocenę tej rzeczywistości. Oto jedna z nich:

Wszelkie przesłanki były, aby było u was lepiej, ale teraz dzieci bez tej prawdziwej Intronizacji- Duch Święty już nie kieruje rządzącymi.

Gdyby to się dokonało prawidłowo żylibyście w innej rzeczywistości, a teraz znowu wracacie na bezdroża. Oczyszczenie musi się więc  odbyć, także w waszym narodzie i ręki Boga nie da się już powstrzymać.... Prawa wasze nie uporządkowane i nie zgodne z prawami nieba, dlatego wyroki będą srogie. / 27.10.2017 „Helena”/.


 Nie lekceważmy słów JPII

Zapowiedź konfrontacji w Kościele i czas próby!

Kościół jest rozbijany nie tylko przez świat ateistyczno- liberalny. Mimo wielkich wysiłków o jedność, jest również  atakowany od wewnątrz  przez próby zmiany podstaw nauki Chrystusa. Potrzebna jest świadomość, którą dostarczają współczesne przekazy, że bez uznania Jezusa za Króla przez władze duchowne i świeckie, Kościół  i państwa nie dadzą sobie rady na drodze jedności i pokoju. Przyszłe wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia widział kard. K. Wojtyła. Na krótko  przed swym pontyfikatem ostrzegał cały Kościół a szczególnie w Polsce  przed czekającą go konfrontacyjną próbą:

"Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a anty-Kościołem, Ewangelią a jej zaprzeczeniem... To czas próby, w który musi wejść cały Kościół, a polski w szczególności."  /Kard. K. Wojtyła USA, 1976r./

„Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II" pod red. ks. prof. Andrzeja Zwolińskiego, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2003, /str.281/.

Nie używał słowa  "Intronizacja" ale ją głosił

Już w I-szej Mszy Pontyfikalnej papież JPII ogłosił  program działania nastawiony na wywyższenie Jezusa, na Jego Intronizację. Nie używał słowa „Intronizacja”, ale pokazywał jej drogi, głosił jej treść.  Był pewny, że losy Kościoła i świata zależeć będą od ludzi, którzy decydują  o granicach państw, systemach politycznych i ekonomicznych, a więc od rządzących państwami i ich otwarciem się na „zbawczą władzę” Chrystusa.
Wołał więc 22X1978r. :

„Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie!”


Konfrontacja z chrześcijaństwem!

JPII- Full-Niemcy, 1981r.:

 „Musimy przygotować się w niedługim czasie do przetrzymania wielkich rzeczy, które będą od nas wymagać gotowości, nawet utraty życia i oddania całego siebie Chrystusowi i dla Chrystusa..... Ile razy odnowa Kościoła kąpała się we krwi? Tym razem też nie będzie inaczej".

Wszystko wskazuje na to, że powyższe słowa JPII o przyszłym oczyszczeniu Kościoła,  „utracie życia i oddania całego siebie Chrystusowi ” dotyczą przewidywanej otwartej wojny islamu z „niewiernym światem ” tj. z całym chrześcijaństwem. Ta smutna perspektywa   przybiera coraz więcej realnych kształtów. Państwo Islamskie formalnie już nie istnieje w Syrii, lecz jego ukryte struktury działają nadal i zapraszają swoich zwolenników do  wypełniania „woli Allaha” tam gdzie przebywają- w Europie. W tej sytuacji, wielkiego znaczenia nabierają zarówno dawniejsze słowa JPII jak i te odkrywane w ostatnim czasie.

Nowe fakty opublikował  prałat Mauro Longhi w Biennie Val Camonica na konferencji zorganizowanej dla uczczenia  pamięci Jana Pawła II-22 października 2017 r. w dniu, w którym Kościół celebruje pamięć liturgiczną świętego Jana Pawła II. Ks. prałat Mauro Longhi cieszył się osobistym szacunkiem nie tylko Jana Pawła II, ale także Benedykta XVI.

W 1997r.​​został powołany  do Rady Watykańskiej Kongregacji ds. Duchowieństwa. Przez 10 lat gościł Papieża JPII w  Międzynarodowym Seminarium Prałatury Opus Dei /początkowo prostym wiejskim domu w Abruzji.

Według portalu „La Nuova Bussola Quotidiana”, Longhi relacjonował, że Jana Pawła II można było zastać w nocy klęczącego przed tabernakulum w kaplicy domu w górach. Ci, którzy w domu mieszkali, słyszeli, jak rozmawiał, „czasami nawet z ożywieniem” z naszym Panem albo „Jego umiłowaną Matką, Maryją Dziewicą”.

 Ponadto Longhi powiedział, że największy przyjaciel Jana Pawła, kardynał Andrzej Deskur, przekazał mu, iż święty posiadał „dar wizji”. Kiedy Longhi spytał, co to znaczy, Deskur odparł: „Rozmawia z Bogiem wcielonym, Jezusem; widzi Jego oblicze, jak również oblicze Jego Matki”.

 


 Niecodzienna wizja św. JPII

Według prałata Mauro Longhi, upływ czasu wraz z początkiem choroby Parkinsona spowodował, że Papież odczuł w marcu 1993r..pilną potrzebę przekazania jemu  niecodziennej  mistycznej wizji  o następującej treści:

Przypomnij to tym, których napotkasz w Kościele trzeciego tysiąclecia. Widzę Kościół dotknięty śmiertelną raną. Głębszą, bardziej bolesną niż rany tego tysiąclecia /odnosząc się do komunizmu i nazistowskiego totalitaryzmu/. „Nazywa się: islam.”

„Najadą Europę. Widziałem, jak hordy przybywają z Zachodu na Wschód”  i wymienia mi jedną po drugiej nazwy krajów: od Maroka po Libię do Egiptu i tak dalej, aż do wschodu.

Ojciec Święty dodał:

Najadą Europę, Europa będzie piwnicą, starociem, półmrokiem, pajęczyną, rodzinnym wspomnieniem. Wy, Kościół trzeciego tysiąclecia, musicie powstrzymać inwazję. Ale nie za pomocą broni, broń nie wystarczy, a waszą wiarą przeżywaną w integralności”.

Źródło: Youtube: MONS.MAURO LONGHI testimone di Papa Wojtyła-22ott 2017  /konferencja z udziałem ks. prałata Mauro Longhi ?/.

                                                                         

Czas szczególnej łaski?

Zapraszamy wszystkich do gorącej modlitwy przez wstawiennictwo św. JPII, aby Rząd/Prezydent/podjęli decydujące starania i przy pomocy Episkopatu-dopełnili Misję Rozalii Celakównej w całości i jak najszybciej- nie czekając na „interwencję” Bożą. W zbombardowanej bombą atomową Hiroszimie, było kilka miejsc, gdzie pieczołowicie wypełniano wołanie Maryi o modlitwę i one właśnie się cudownie zachowały, nie tknięte  zupełnie kataklizmem.

Przyjmijmy ten czas, jako kolejną szansę przybliżenia się Polski do Jezusa Króla  Wszechświata, który z tego tytułu jest przecież Jej Królem, ale czeka na państwowo-religijne potwierdzenie tego faktu przez Intronizację. Władze duchowne dokonały już  19 XI 2016r. wstępnej Intronizacji na szczeblu kościelnym. Konieczne jest niezwłoczne, podobne  działanie władz rządowych, jako warunek ratowania Polski. Do wypełnienia tego zadania potrzebna jest nadzwyczajna mobilizacja wielu wiernych do modlitwy za Polskę. Intronizujmy z własnej inicjatywy Jezusa na Króla naszych rodzin.

Zamawiajmy Msze Święte oddając na ołtarz Jezusowi Królowi poszczególne wioski, miasta, rodziny. Pan Jezus wyjaśnia, że zło w naszej Ojczyźnie jest tak silne, że tylko On- uznany za Króla rodziny, danej miejscowości czy całej Polski jest władny to zło  pokonać. Oto przykładowe  intencje:

1)"O królowanie Chrystusa Króla w rodzinie .../np.Stanisławy i Edwarda/..... i wszystkich rodzinach....... /podać nazwę miejscowości"

2)"O opiekę Chrystusa Króla nad rodziną......... i wszystkimi mieszkańcami............

3) O tryumf Chrystusa Króla w  Państwie i całym Narodzie Polskim.

4) „O wypełnienie woli Bożej na drodze królowania Jezusa w Polsce i w świecie”.

Z powyższych nadzwyczajnych pobudek trwa obecnie organizowana przez nas medialnie

                                 ”Godzina dla Polski”- Domowe Jerycho  Nowennowo - Różańcowe

                                 /równolegle z Nowenną do Chrystusa Króla -17-25XI2017 w intencji:
                                      „O wypełnienie woli Bożej na drodze królowania Jezusa w Polsce i
w świecie”.

Następna ”Godzina dla Polski” planowana jest w dniach: 6-12 I 2018r.


Internetowy Ruch Katolicki
Domy Modlitwy św. JPII

10 XI 2017r.

                                                                          http://www.domymodlitwyjp2.pl/

=============