Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
60
616
599

+17

Odwiedziny
...1 268 799

1)Co dalej z Misją R.Celakównej?

PDFDrukujEmail


Co dalej z Misją Rozalii Celakównej
po przyjęciu w Polsce

Jubileuszowego  Aktu  Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana” ?Internetowy  Ruch Katolicki ” Domy Modlitwy św. JPII” przedstawia krótkie opracowanie źródłowe, będące odpowiedzią na  pytanie zawarte w tytule, które pojawia się w wielu dyskusjach rodzinnych, wspólnotowych i internetowych.

Po wydarzeniach duchowych  jakim były "Wielka Pokuta" 15X2016r. na Jasnej Górze i „Jubileuszowy  Akt  Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana” 19XI 2016r. w Krakowie Łagiewnikach i 20 XI 2016r.w całej Polsce, słowa  zapisane przez Rozalię Celakównę dają nowe spojrzenie na Intronizację Chrystusa Króla.


Intronizacja Chrystusa Króla w Polsce rozpoczęła się na Jasnej Górze- zgodnie z zapisami S.B. Rozalii Celakównej

O całej Misji Rozalii Celakównej mówi się jeszcze stosunkowo mało, ale wypełnienie pewnej części jej słów odnoszących się do Jasnej Góry odsłania plany Boże i umacnia w przekonaniu, że czas ich wypełnienia nadchodzi. Rozalia po okresie różnych wątpliwości co do miejsca i formy Intronizacji wiedziała, że wypełnienie słów Jezusa nastąpi dwustopniowo, poprzez Jasną Górę i Kraków. Ojciec Dobrzycki- kierownik duchowy Rozalii w związku z tym zadał jej kilka pytań:

1) Dziecko Drogie, napisz jak zrozumiałaś, czy wpierw wszystko odbędzie się w Krakowie... czy na Jasnej Górze?

2) Jaka tu misja, jakie zadanie nasze- na Jasnej Górze wobec Matki Najświętszej w sprawie Intronizacji?
3
) „Dziecko moje, czy to widzenie [uroczystość na Jasnej Górze] jest inne od uroczystości krakowskich”?

Rozalia odpowiedziała: „Tak, podobne – później Ojcu Drogiemu powiem”. /Rozalia Celakówna „Wyznania z przeżyć wewnętrznych”  str.331, pyt.285, Wyd. WAM, Kraków 2007, imprimatur/.  

Potwierdzenie przewodniej roli Jasnej Góry na drodze Intronizacji mamy jeszcze w innych słowach zapisanych przez Rozalię:

 Jasna Góra jest stolicą Maryi. Przez Maryję przyszedł Syn Boży, by zbawić świat i tu również przez Maryję przyjdzie zbawienie dla Polski przez Intronizację”. /j.w. .str.207/

 Dwustopniowość Intronizacji potwierdzają orędzia od Anioła Stróża Polski, który  12 IV 2013r. powiedział, że wszystkie działania wstępne są przygotowywane na Jasnej Górze:

[Maryja] swój Tron obrała na Jasnej Górze. Jako Królowa, drogę do królewskiego panowania swego Syna przygotowuje z Jasnej Góry”....

/Adam Człowiek „Oto czynię wszystko nowe”. Orędzia z lat 2013-2014. /str.128/. Instytut wydawniczy św. Jakuba, sp. z o.o ul. Papieża Pawła VI nr 4, 71-459 Szczecin. Nihil obstat- ks. abp Andrzej Dzięga/.

 

„Wielka Pokuta” – oddolne wezwanie Maryi dla wypełnienia Bożego planu związanego z Intronizacją


Matka Boża 26.08.2013r. w duchowym, przekazie wezwała Polaków do Narodowego Rachunku Sumienia:

„Wasze grzechy opóźniają nadejście Królestwa Bożego, lecz jeśli posłuchacie Ducha Świętego i wzbudzicie żal- nie tylko za grzechy własne, ale również za grzechy narodu – wtedy Bóg zmiłuje się nad wami.... wzywam was do narodowego Rachunku Sumienia! Do pokuty i żalu za grzechy oraz do wypełnienia waszych  ślubów! 

/Adam Człowiek „Oto czynię wszystko nowe”. Orędzia z lat 2013-2014. /Str.140/. Instytut wydawniczy św. Jakuba, sp. z o.o ul. a Pawła VI nr 4, 71-459 Szczecin. Nihil obstat- ks. abp Andrzej Dzięga/.

Trudne słowa Maryi wzywające do pokuty nie pozostały bez odpowiedzi i po 3 latach zostały wypełnione. W sobotę, 15 X 2016 r., na Jasnej Górze odbyła się „Wielka Pokuta”, będąca nabożeństwem przebłagalnym za grzechy popełnione przez  Naród Polski. Przez kilkanaście godzin 150 tys. wiernych trwało na modlitwie w zimnie, na kolanach, by pokutować i żałować za grzechy własne i narodu. Z oddolnej inicjatywy niewielkiej grupki  ludzi świeckich i pomocy kapłanów egzorcystów odbyły się narodowe rekolekcje, podczas których przeprowadzono niespotykany krajowy egzorcyzm.   Była to wielka bitwa duchowa z wadami Polski,  która przyniosła też  wielki owoc.  

Jasna Góra 15 X 2016r.
Pierwsza część Intronizacji Chrystusa Króla w Polsce przez  
odczytanie 

„Jubileuszowego  Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana”

Polska 15 X 2016r. na Jasnej Górze  wywyższyła publicznie  Jezusa jako Króla. Formą wykonawczą Intronizacji było odczytanie po Eucharystii  przez Przewodniczącego Episkopatu Polski abp Stanisława Gądeckiego,  „Jubileuszowego Aktu  Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana”.  Był to wielki moment w dotychczasowej duchowej historii Polski! Trzy razy narodowo oddawaliśmy się Sercu Jezusowemu (1920,1921, 1951), ale  jeszcze nigdy Władze Kościoła Katolickiego w Polsce, w imieniu Narodu Polskiego nie opowiedziały się tak jednoznacznie za Jezusem jako Królem.

Formalnie Akt  Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana był „Jubileuszowy”   ( 1050- lecie Chrztu Polski), ale  wiadomo że korzenie Aktu Przyjęcia tkwią w zapisach Rozalii i że faktycznie  chodzi o Intronizację Jezusa Króla Polski, o ratunek dla Ojczyzny. Jezus zawsze był, jest i będzie Królem Wszechświata i zarazem Królem Polski, ale dopiero teraz dano temu wyraz w tak szerokim wymiarze, aczkolwiek jeszcze nie pełnym. Spełniły się słowa, które podyktował Jezus Rozalii Celakównie o roli Maryi i Jasnej Góry w Intronizacji. Stało się to po narodowym oczyszczeniu, o które zadbała Maryja i po „Jubileuszowym Akcie...” pierwszy raz tam odczytanym.

Wymiar tak zapoczątkowanej  Intronizacji   rozszerzył się, poprzez ponowne odczytanie „Jubileuszowego Aktu przyjęcia...” w głównej uroczystości w Krakowie  Łagiewnikach 19 XI 2016r. i nazajutrz 20XI 2016r. we wszystkich świątyniach Polski z inicjatywy odgórnej Episkopatu Polski. 

 Jubileuszowy Akt  Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana”  należy uznać jako formę realizacji       I –części Intronizacji ponieważ była ona  w planach Bożych. 


Potwierdzeniem są zacytowane wcześniej słowa Rozalii o roli Jasnej Góry, jak również w zatwierdzone przesłania Anioła Stróża Polski. Czytamy w nich / w 2012r./, że  należy zacząć  od Aktu poprzez który przed Matczynym Tronem na Jasnej Górze  uznamy Królewskie panowanie Jej Syna:

„Wasza Królowa wybrała sobie Jasną Górę, abyście przed Jej Matczynym Tronem uznali królewskie panowanie Jej Syna; abyście poprzez ten akt pokazali, jak bardzo wam zależy na szerzeniu Królestwa Jej Boskiego Syna w waszej ojczyźnie pod Jego królewskim berłem”.

/str. 90/ Adam-Człowiek „Anioł Stróż Polski – Orędzia dla Polski i Polaków (2009-2014)”,  Wyd. św. Jakuba, Szczecin 2013, Nihil obstat ks. abp Andrzej Dzięga/.

Pomimo różnych ocen, „Jubileuszowy  Akt  Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana” zamknął trudny okres realizacji pewnej części proroczych słów Rozalii Celakównej i Anioła Stróża Polski i stworzył klarowne zrozumienie potrzeby wypełnienia warunków II cz. Intronizacji.


Przyszła państwowo-- kościelna Intronizacja w Katedrze na Wawelu
Druga część Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski

Ponieważ dosłownie wypełniły się słowa Jezusa przekazane R. Celakównie i Anioła Stróża Polski odnoszące się do roli Jasnej Góry w Intronizacji poprzez „Akt”, to należy bardzo pieczołowicie pochylić się nad pozostałymi słowami, zobowiązującymi Polskę do pełnej Intronizacji z władzami państwowymi na czele:                                                                  
„Jest  jednak  ratunek  dla Polski:  jeżeli Mnie uzna za swego Króla i Pana w  zupełności  przez Intronizację,  nie  tylko  w  poszczególnych  częściach kraju, ale w całym Państwie z Rządem na czele”
.         /
„Wyznania...” str.207/.

 Poprzez Jasną Górę, Kraków Łagiewniki i całą Polskę, „Jubileuszowy Akt Przyjęcia...” rozszerzył kult Chrystusa Króla w Polsce. Dla Maryi i Jej dzieci, ta nie nazwana po imieniu Intronizacja była momentem wywyższenia -„uznania królewskiego panowania Jej Syna”. Intronizacja była „niepełna” z racji  założeń ogólnych. Nie brała w niej  udziału oficjalna delegacja państwowo- rządowa, więc nie przyniosła żadnych konsekwencji prawnych w Państwie. Podkreślała królewską władzę Jezusa, ale w sensie ogólnym, bez odniesienia do Państwa Polskiego. To, że odbyła się z inspiracji Kościoła, dała nadzieję na dalsze duchowe owoce dla Narodu Polskiego.

Pełna Intronizacja ma mieć  charakter państwowo- narodowo- kościelny i będzie „podobna” do tej z Jasnej Góry, jak to określiła Rozalia. „Podobna” to znaczy, że będą i różnice. Jeśli będzie z „Rządem”/Prezydentem/ na czele, to będzie to ta zasadnicza „różnica”, która zadecyduje o wypełnienie w całości  warunków ratowania Polski. Intronizacja ma być „zupełna”, a więc  królewska z wszystkimi elementami jej przynależnymi. Powinny być więc sztandary, berło i korona bo dokonamy koronacji Jezusa Króla Wszechświata na Króla Polski z tytułem  „Jezus Król Polski” włącznie. W wizji „ krakowskiego pomnika NSPJ”, Rozalia otrzymuje wyjątkowe słowa podkreślające  rolę Krakowa jako miejsce powstania Chrystusowego królowania:

Patrz, dziecko, a wnet się dowiesz, co tu powstanie. Stąd będzie Chrystus królował...Królestwo Chrystusowe przychodzi do Polski przez Intronizację”.        
/ „Wyznania....” str. 40,41/.

Na miejsce przyszłej finalnej Intronizacji opatrzność wybrała Kraków  z Katedrą na Wawelu-miejsce piastowe i narodowe sanktuarium.

Anioł Stróż Polski mówił 12 IV 2013r.:

[Maryja] swój Tron obrała na Jasnej Górze. Jako Królowa, drogę do królewskiego panowania swego Syna przygotowuje z Jasnej Góry, aby utwierdzić Jego królewskie panowanie w Katedrze na Wawelu.... /str.128/. Adam-Człowiek „Anioł Stróż Polski – Orędzia dla Polski i Polaków (2009-2014)”,  Wyd. św. Jakuba, Szczecin 2013, Nihil obstat ks. abp Andrzej Dzięga/.

 W Krakowie na Wawelu-miejscu wiekowych Intronizacji Królów Polski, władze Rzeczpospolitej Polskiej podczas Intronizacji Jezusa Króla na Króla Polski mają określić swój stosunek, do słów Jezusa, skierowanych do „ służebnicy Rozalii” i uaktualnionych przez Anioła Stróża Polski:

/12IV 2012r/  Intronizacja została przedstawiona jako żądanie i warunek dla rządzących. Jeśli ktoś uważa, że to jest mieszanie się do polityki, to nie rozumie, że królestwo Chrystusowe nie zależy od rządzących, lecz rządzący są w pełni zależni od Króla...
Wróg walczy przeciwko Intronizacji...Dlatego jeśli chcecie doprowadzić to dzieło do końca, musicie trwać w jedności i słuchać Jezusa, który przemówił przez swoją  służebnicę Rozalię”
  /j.w.str. 96 i48/.


Beatyfikacja S.B. Rozalii Celakównej - „dziejowa sprawa”

Jeśli dokona się beatyfikacja S.B. Rozalii Celakównej, to będzie to „dziejowa sprawa’, ponieważ świat  dowie się o „Intronizacji Chrystusa Króla” jako szansy ocalenia państw. Maryja przez fakt, że „Jubileuszowy  Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana”   odczytany był najpierw na Jasnej Górze dała czytelny znak swej interwencji, że Misja Rozalii Celakównej to nie tylko „sprawa prywatna” lecz autentycznie Boża o wymiarze globalnym.  Bóg daje też obecnie  poprzez innych swoich „wysłanników” Słowo rozeznania i przestrogi, przez które  zapisane przez Rozalię słowa stają się  jeszcze bardziej czytelne.

Cytujemy fragmenty przesłania, które zapisała z 19 / 20 XI 2016r. w historycznym czasie Intronizacji w Krakowie Łagiewnikach- Alicja Maria Michalina od Apokalipsy z Domów Modlitwy św. JPII
:

„Tak, dokonało się to dzieło Intronizacji Syna Jezusa Chrystusa Króla i Pana w twojej Ojczyźnie.... Choć Akt Intronizacji proklamowali, ale, Mi KORONY ni BERŁA nie dali- może za tym w poszczególnych diecezjach tego dokonają. Czas jest już bardzo krótki, a Ja czekałem na te atrybuty władzy królewskiej........ To oczyszczenie musi    nastąpić, bo jedni drugim są wilkami w rodzinach, małżeństwach, wśród sąsiadów, kapłanów, biskupów, rządach i na Watykanie.  Mój Ojcowski gniew jest bardzo wielki.

Łagodzi go Matka, ta Niewiasta z Apokalipsy, to Ona Królowa zetrze głowę węża, smoka piekielnego, zwiąże mocą Różańca Świętego. Dlatego wzywa wszystkie swoje dzieci do modlitwy, postu, wynagradzania za wszelkie zniewagi Majestatu Mojego-Boga w Trójcy Jedynego.....Pouczenia są dla wszystkich dzieci Mojego Kościoła, sług w kapłaństwie. A teraz szczególnie trzeba być  wyczulonym na Mój głos i pouczenia św. Anioła Stróża, bo czas próby bliski. Tu się okaże wiara wasza, czy wytrwacie w wierze ojców waszych i dacie  przykład dla innych narodów, o czym mówią proroctwa, jak również do tego przygotował was Święty Jan Paweł II. Żądam, by J.E. kard.. ..........  na nowo uzupełnił dokumenty do beatyfikacji Sługi Bożej Rozalii Celakównej i poruszył mocą modlitwy i posłannictwem na    Watykanie tą sprawę.

Będzie to wielka dziejowa sprawa i tylko wtedy, Majestat Boga w Trójcy Jedynego w pełni usatysfakcjonowany będzie i wykona się Jego Święta Wola, tj. drugi etap Intronizacji by Chrystus Król Pan panów i Król Korony Polskiej, otrzymał atrybuty Władzy, koronę i berło, co Mu się słusznie należy z dziedzictwa Matki Królowej Polskiej. I niech tak się stanie. Amen. Amen. Amen”. 19/20 XI 2016r.      


    Iskra Chrystusowego królowania w Polsce i w innych narodach
 
Analiza pism S.B. Rozalii Celakównej  wskazuje, że jej Misja  wpisana jest w czasy Apokalipsy. Bóg liczy, że za  Polską pójdą inne państwa, które zapragną panowania Chrystusa Króla i przez to się uratują.  Iskra Chrystusowego królowania w Polsce już się zapaliła –Jasna Góra, Kraków Łagiewniki, parafie całej Polski. Niech umocnieniem dalszych działań na tym polu  będą niezwykłe spostrzeżenia ks. Piotra Glasa, który przeprowadził wielki egzorcyzm nad naszym krajem w czasie „Wielkiej Pokuty” na Jasnej Górze”.

„ Po tylu latach pracy za granicą, gdy dziś, u progu 2017 roku, patrzę na to, co dzieje się na świecie, słowa, że Polska jest narodem wybranym, nabierają innego wymiaru. Coraz bardziej widzę, że nasza Ojczyzna stała się bastionem prawdziwej wiary chrześcijańskiej. Także prawdziwa pobożność maryjna, tak głęboko zakorzeniona, powoduje, że Polska jest tym miejscem, z którego wyjdzie iskra, gdzie Pan Bóg zacznie budować coś nowego na świecie. Europa dzisiaj to nowy Babilon.

Potrzeba nam czytać Apokalipsę, bo tam to wszystko jest opisane. To, co panuje na Zachodzie, to pogaństwo i post-chrześcijaństwo. Tych ludzi nic już nie rusza, nawet jak cud się wydarzy, to oni sobie to wytłumaczą.... Na Wielkiej Pokucie 15 października spodziewaliśmy się maksymalnie 5 tys. osób, a przyjechało 150 tys. To był wyraz potężnej wiary Polaków. Na Jasnej Górze zobaczyłem ludzi, którzy przybyli tylko w jednym celu: aby się modlić. Zobaczyłem najzwyklejszych, najprostszych ludzi, którzy na kolanach spędzają godziny, którzy modlą się Nowenną Pompejańską, odprawiają ją nawet po kilkanaście razy,  oddają się Matce Bożej według św. Ludwika Grignion de Montforta. To jest już niespotykane w Europie.

Później otrzymałem telefon od znajomej mistyczki. Opowiadała mi, jak zobaczyła podczas Wielkiej Pokuty otwarte nad Częstochową Niebo, Maryję i tysiące dusz, które szły z krajów ościennych, ze Wschodu i z Zachodu, bo przez naszą modlitwę na Jasnej Górze znajdowały kanał do Nieba. Na ile to jest prawdziwe, nie wiem. Na pewno Pan Bóg okazał swą potężną moc. To nie był ogień, który zapłonął i wygaśnie. Pan Bóg coś planuje dla naszej Ojczyzny, potrzebował tej pokuty przed Aktem Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana, na zakończenie Roku Miłosierdzia, przed rozpoczęciem roku stulecia Fatimy.

Oby owoce tych wydarzeń rozlały się po Polsce, na parafie.... I to ostatnie doświadczenie: Wielka Pokuta. Nigdy w życiu nie myślałem, że będę prowadził egzorcyzm kraju. Dziś jestem szczęśliwy, że dostąpiłem tej łaski, nawet gdyby to miała być ostatnia rzecz, którą w życiu zrobiłem. To wszystko jest możliwe tylko dzięki temu, że kiedyś człowiek otworzył się na Ducha Świętego. On także pokaże nam drogę do nieznanego jeszcze momentu, który rozpoczął się w Częstochowie i Łagiewnikach. Mocno wierzę, że dla Boga wszystko jest możliwe, jeżeli wierzymy z całego serca”. /„Nasz Dziennik” 2 I 2017r./


Konfrontacja z chrześcijaństwem i „oczyszczający ogień” w Polsce!

Idea otwartej wojny islamu z „niewiernym światem” tj. z całym, chrześcijaństwem przybiera coraz więcej realnych kształtów. Państwo Islamskie nie zaprasza już swoich zwolenników do walk w Syrii, ale do wypełniania „woli Allaha” tam gdzie przebywają- w Europie. Kościół jest również atakowany z innej strony, mianowicie  przez próby zmiany podstaw nauki Chrystusa. W tej sytuacji, wielkiego znaczenia nabierają zarówno dawniejsze słowa JPII jak i  zatwierdzone-współczesne  od Anioła Stróża Polski.

1.Słowa o szczególnej próbie polskiego Kościoła i odnowie całego Kościoła przez krew!

Kard. K.Wojtyła USA, 1976r.:

"Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a anty-Kościołem,

Ewangelią a jej zaprzeczeniem... To czas próby, w który musi wejść cały Kościół,  

a
polski w szczególności."

„Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II" pod red. ks. prof. Andrzeja Zwolińskiego, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2003, /str.281/.
 
 JPII- Full-Niemcy, 1981r.:

Musimy przygotować się w niedługim czasie do przetrzymania wielkich rzeczy,

które będą od nas wymagać gotowości, nawet utraty życia i oddania całego siebie

Chrystusowi i dla Chrystusa..... Ile razy odnowa Kościoła kąpała się we krwi? Tym

razem też nie będzie inaczej".
/Przegląd niemiecki - "Głos Wierzących", październik 1981r./


2. Co czeka Polskę? 

2012r. Anioł Stróż Polski:

Przez Polskę przejdzie jednak oczyszczający ogień

podobny do tego,

który Bóg posłał w odpowiedzi  na modlitwę Eliasza, by pokonać wrogów

prawdziwego Boga”.  

/Adam-Człowiek „Anioł Stróż Polski – Orędzia dla Polski i Polaków (2009-2014)”,  Wyd. św. Jakuba, Szczecin 2013, Nihil obstat ks. abp Andrzej Dzięga/..str.88/.

                 

       Kiedy II cz. Intronizacji Jezusa z atrybutami  władzy Króla?

Spełniły się tak bardzo ważne słowa Jezusa odnośnie roli Maryi i Jasnej Góry względem Intronizacji, więc  mogą się również  spełnić wielkie ostrzegające słowa   o „pękniętym globie” dla świata czy  „oczyszczającym ogniu” dla Polski. Uzupełniają je bieżące słowa Jezusa do jednego z mistyków:

„Parcie wroga jest zbyt silne, by wystarczyło uznanie mnie za Pana i Króla w

narodzie polskim i egzorcyzm na Jasnej Górze. Owszem, to są potężne pomoce z

Nieba. Mieszają one szyki waszym, światowym wrogom, potęgom i ich ojcu

Lucyferowi, ale nie wystarczą....Tylko wspólne królowanie z moją Matką jako

Królową Polski ocali wasz kraj”.

Zapraszamy więc wszystkich do szczególnej modlitwy przez wstawiennictwo św. JPII, aby Rząd/Prezydent/podjęli decydujące starania i przy pomocy Episkopatu-dopełnili Misję Rozalii Celakównej w całości i jak najszybciej- nie czekając na „interwencję” Bożą.

 

Podstawą Chrystusowego Królestwa jest  modlitwa w rodzinie i narodzie

Głosimy duchowe wołanie św. JPII z Domu Ojca o zakładanie w diecezjach Domów Modlitwy Jego imienia. Jest to jedna z  dróg prowadzących do Królowania Jezusa wśród narodów i państw, do których tak gorliwie apostołował JPII.
Zapraszamy na naszą stronę:
www.domymodlitwyjp2.pl
                           
Kolegium DM św. JPII- 26VII  2017  


alt

==========                                                                                                        

Co dalej z Misją Rozalii Celakównej
po przyjęciu w Polsce „Jubileuszowego  Aktu  Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana”?

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Król i Maryja zawsze Dziewica.

Internetowy  Ruch Katolicki ” Domy Modlitwy św. JPII” przesyła krótkie opracowanie źródłowe, będące naszą odpowiedzią na powyższe  pytanie, które pojawia się w wielu dyskusjach rodzinnych i internetowych.

„Cierpliwie czekać na wszystko”

Bóg poprzez „Jubileuszowy  Akt  Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana” w 2016r. w Krakowie Łagiewnikach,  dał   Polsce  czytelne rozeznanie słów zapisanych przez Rozalię Celakównę. Zostały one poparte współczesnymi  potwierdzonymi przez urząd  biskupi  orędziami  od Maryi oraz Anioła Stróża Polski.  Już wiemy co się dokonało na dotychczasowej drodze Intronizacji  i lepiej rozeznajemy co ma się dokonać jeszcze w tej najważniejszej dla Polski i świata sprawie. Z perspektywy minionego czasu można stwierdzić, że pragnęliśmy od razu Intronizacji ze szczególnym uznaniem Jezusa jako Króla  Polski w sposób królewski, koronacyjny z głównym udziałem naczelnych władz  kościelnych i państwowych i ich ewentualnym oficjalnym zobowiązaniem się do przełożenia   prawa Bożego na prawo stanowione w naszej Ojczyźnie. Bóg miał i ma jednak trochę inne plany.  Prowadzi nas do tego celu okrężną i nawet ciernistą drogą. Mieliśmy  nawet powiedziane, że tak będzie: „Wam należy się modlić gorąco, składać z siebie ofiary, cierpieć to wszystko, co macie z nieskończonej dobroci i mądrości Bożej przeznaczone i cierpliwie czekać na wszystko”/ Rozalia Celakówna „Wyznania z przeżyć wewnętrznych”  str. 299, Wyd. WAM, Kraków 2007, imprimatur/.

Po wydarzeniach duchowych  15X2016r. na Jasnej Górze i 19 XI 2016r.w Krakowie Łagiewnikach i 20 XI 2016r.w całej Polsce,  mamy teraz szerszy obraz planów Bożych. Misja Rozalii Celakównej się nie skończyła, bo nadal  prawo państwowe w Polsce różni się od Prawa Bożego. To jest zasadniczy miernik słów Jezusa do Rozalii Celakównej i nas wszystkich. Jedno jest pewne,  sprawdziły się słowa Rozalii odnośnie roli Matki Bożej i Jasnej Góry w sprawie Intronizacji i dlatego proponujemy, aby nad  nimi pochylić się głęboko i wypełnić Misję  do końca na ile to jest możliwe.                                                                                             

Dwustopniowość Intronizacji w zapisach Rozalii Celakównej i przekazach Anioła Stróża Polski

Rozalia po okresie różnych wątpliwości co do formy Intronizacji i miejsca wiedziała, że wypełnienie słów Jezusa nastąpi dwustopniowo, poprzez Jasną Górę i Kraków. Ojciec Dobrzycki- kierownik duchowy Rozalii w związku z tym zadał jej kilka pytań:
1. Dziecko Drogie, napisz jak zrozumiałaś, czy wpierw wszystko odbędzie się w Krakowie...czy na Jasnej Górze?
 2)Jaka tu misja, jakie zadanie nasze- na Jasnej Górze wobec Matki Najświętszej w sprawie Intronizacji?

3. „Dziecko moje, czy to widzenie[ uroczystość na Jasnej Górze] jest inne od uroczystości krakowskich”? Rozalia odpowiedziała: Tak, podobne- później Ojcu Drogiemu powiem”. /j.w. str.331, pyt.285/
Dwustopniowość Intronizacji mamy potwierdzoną w orędziach od Anioła Stróża Polski, który  12 IV 2013r. powiedział, że wszystkie działania wstępne są przygotowywane na Jasnej Górze, ale utrwalenie królewskiego  panowania Chrystusa nastąpi w Katedrze na Wawelu:
„[
Maryja] swój Tron obrała na Jasnej Górze. Jako Królowa, drogę do królewskiego
panowania swego Syna przygotowuje z Jasnej Góry...
/j.w. str.128/.                                                                                                                                                                             

Jasna Góra 15 X 2016r.
Pierwsza Intronizacja Chrystusa Króla w Polsce -  odczytanie  „Jubileuszowego  Aktu  Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana”

„Wielka Pokuta” – oddolne wezwanie Maryi dla wypełnienia Bożego planu związanego z Intronizacją.Zapowiedź  potrzeby „Wielkiej Pokuty” mieliśmy  trzy lata wcześniej. Matka Boża 26 VIII 2013r. na Jasnej Górze w duchowym, zatwierdzonym przekazie wezwała Polaków do Narodowego Rachunku Sumienia:Wasze grzechy opóźniają nadejście Królestwa Bożego, lecz jeśli posłuchacie Ducha Świętego i wzbudzicie żal- nie tylko za grzechy własne, ale również za grzechy narodu – wtedy Bóg zmiłuje się nad wami.... wzywam was do narodowego Rachunku Sumienia! Do pokuty i żalu za grzechy oraz do wypełnienia waszych  ślubów!” /Adam Człowiek „Oto czynię wszystko nowe”. Orędzia z lat 2013-2014. /Str.140/. Instytut wydawniczy św. Jakuba, sp. z o.o ul. Papieża Pawła VI nr 4, 71-459 Szczecin. Nihil obstat- ks. abp Andrzej Dzięga/.

Po trzech latach, słowa Maryi  wypełniły się dosłownie.  W sobotę, 15 października 2016 r., na Jasnej Górze odbyła się „Wielka Pokuta”, będąca nabożeństwem przebłagalnym za grzechy popełnione przez nasz Naród. Towarzyszyła jej modlitwa przebłagalna o miłosierdzie nad Polską. Przez kilkanaście godzin 150 tys. wiernych trwało na modlitwie w zimnie, na kolanach-by pokutować i żałować za grzechy własne i narodu. Z oddolnej inicjatywy niewielkiej grupki  ludzi świeckich odbyły się narodowe rekolekcje, podczas których dokonano ojczyźnianego Rachunku Sumienia i przeprowadzono niespotykany krajowy egzorcyzm z oddaniem Jezusowi naszej wolnej woli włącznie. 

Była to wielka bitwa duchowa z wrogami i wadami Polski, niespotykana w jej dziejach. Wielka Pokuta jako  „narodowa spowiedź” była  cudem i  przyniosła wielkie owoce.   Polska dokonała 15 X 2016r. na Jasnej Górze Intronizacji-wywyższyła po raz pierwszy  publicznie  Jezusa jako Króla. Formą wykonawczą było odczytanie po Eucharystii  przez Przewodniczącego Episkopatu Polski -abp Stanisława Gądeckiego,  Jubileuszowego Aktu  Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana! 

 

Był to najważniejszy moment w dotychczasowej duchowej historii Polski!!! Trzy razy narodowo oddawaliśmy się Sercu Jezusowemu (1920,1921, 1951), ale  jeszcze nigdy Naród polski - Polska nie opowiedziały się tak jednoznacznie za Jezusem jako Królem. Formalnie Akt  Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana był „Jubileuszowy” (Jubileusz 1050- lecia Chrztu Polski), ale  wiadomo że korzenie Aktu Przyjęcia tkwią w zapisach Rozalii i że faktycznie  chodzi o Intronizację Jezusa Króla Polski, o ratunek dla Kraju. Jezus zawsze był i jest i będzie Królem Wszechświata i zarazem Królem Polski, ale dopiero teraz daliśmy temu wyraz w tak szerokim wymiarze, aczkolwiek jeszcze nie pełnym. Stało się to po narodowym oczyszczeniu, które wyprosiła i „zorganizowała” Maryja. Wymiar tak rozumianej i zapoczątkowanej  Intronizacji  się rozszerzył, gdy Jubileuszowy  Akt  Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana został ponownie odczytany w głównej uroczystości w Krakowie  Łagiewnikach 19 XI 2016r. i nazajutrz we wszystkich świątyniach naszej Ojczyzny, z inicjatywy odgórnej Episkopatu Polski. 

 

Jasna Góra –Intronizacja Chrystusa Króla

Potwierdzenie wiarygodności słów Rozalii Celakównej i Anioła Stróża Polski!!

W sposób nadzwyczajny i nieoczekiwany, 15X2016r. na Jasnej Górze  gdzie króluje Maryja  Królowa Polski, wypełniły  się słowa Jezusa do Rozalii, dotyczące  pierwszej części Bożego planu związanego z Intronizacją, otwierającą drogę do nadejścia Królestwa Chrystusowego w Polsce i w świecie. Oto bardzo ważne słowa Jezusa, które potwierdzają Misję Rozalii Celakównej i dają  pełny wymiar jej wiarygodności ponieważ się sprawdziły. Jezus do Rozalii bardzo wyraźnie podkreślił rolę Maryi i Jasnej Góry na drodze do Intronizacji:
Jasna Góra jest stolicą Maryi. Przez Maryję przyszedł Syn Boży, by zbawić świat i tu również przez Maryję przyjdzie zbawienie dla Polski przez Intronizację”. /Wyznania....str.207/ 

Podstawową formą Intronizacji Chrystusa Króla na Jasnej Górze był  Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Potwierdzenie traktowania Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana jako podstawowej formy realizacji Intronizacji na tym etapie odnajdujemy również w przesłaniach Anioła Stróża Polski. Mówi On jednoznacznie, że należy zacząć  od Aktu poprzez który przed Matczynym Tronem na Jasnej Górze  uznamy Królewskie panowanie Jej Syna.

Anioł Stróż Polski-12 II 2016r. „Wasza Królowa wybrała sobie Jasną Górę, abyście przed Jej Matczynym Tronem uznali królewskie panowanie Jej Syna; abyście poprzez ten akt pokazali, jak bardzo wam zależy na szerzeniu Królestwa Jej Boskiego Syna w waszej ojczyźnie pod Jego królewskim berłem”. /str. 90/ Adam-Człowiek „Anioł Stróż Polski – Orędzia dla Polski i Polaków (2009-2014)”,  Wyd. św. Jakuba, Szczecin 2013, Nihil obstat ks. abp Andrzej Dzięga/.

Przyszła państwowo- narodowo- kościelna Intronizacja w Katedrze na Wawelu
Druga część Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski  „z Rządem na czele”

Skoro spełniły się dosłownie słowa Jezusa zapisane przez Rozalię Celakównę i Anioła Stróża Polski odnoszące się do Jasnej Góry, to należy bardzo pieczołowicie pochylić się nad  pozostałymi słowami, zobowiązującymi nas do Intronizacji „z Rządem na czele”. Oto słowa najważniejsze ze wszystkich  dotyczące Polski: „Jest  jednak  ratunek  dla Polski:  jeżeli Mnie uzna za swego Króla i Pana w  zupełności  przez Intronizację,  nie  tylko  w  poszczególnych  częściach kraju, ale w całym Państwie z Rządem na czele”. 

Pierwsza część Intronizacji /Jasna Góra oraz Kraków Łagiewniki/  była w formie „Jubileuszowego Aktu, abyśmy uznali królewskie panowanie Jej Syna”.                                                                                    Intronizacja była „niepełna” z racji  założeń ogólnych. Nie była nazwana „Intronizacją”, ale       Jubileuszowym Aktem. Nie było też oficjalnej delegacji państwowej władzy uznającej duchową władzę Chrystusa Króla w Polsce. Intronizacja Jasnogórska odbyła się z inspiracji Kościoła i z tej racji nie niesie ona żadnych konsekwencji prawnych w Państwie. Daje  natomiast szanse na owoce moralne dla Ojczyzny i otwiera poprzez modlitwę  drogę do pełnej Intronizacji jaka ma nastąpić.

Druga część- tzw. pełna Intronizacja ma mieć charakter państwowo- narodowo- kościelny i będzie podobna do tej z Jasnej Góry, jak to określiła Rozalia. Jakie będą różnice?

Najważniejsze,  że będzie z  „Rządem”/Prezydentem na czele,  co będzie decydowało o wypełnieniu w całości warunków Intronizacji.  Intronizacja ma być „zupełna”, a więc  królewska z wszystkimi elementami jej przynależnymi. Powinny być więc sztandary, berło i korona bo dokonamy koronacji Jezusa Króla Wszechświata na Króla Polski z tytułem „Jezus Król Polski” włącznie. W wizji „ krakowskiego pomnika NSPJ”, Rozalia otrzymuje wyjątkowe słowa podkreślające  rolę Krakowa jako miejsce powstania Chrystusowego królowania z perspektywą królowania Jezusa nad światem.

Patrz, dziecko, a wnet się dowiesz, co tu powstanie. Stąd będzie Chrystus królował...Królestwo Chrystusowe przychodzi do Polski przez Intronizację”/2-40,41/ .

W innym obrazie tej wizji Rozalia zobaczyła Pana Jezusa jak stał na wielkim pomniku, tak, że „widziała Go nie tylko Polska, ale cały świat mógł Go widzieć...Oczy wszystkich były zwrócone na Pana Jezusa, który stał w prześlicznej jasności nad całym światem”. Rozalia zobaczyła dalej, że reakcja tego świata na Pana Jezusa tak była nadzwyczajna, że brakowało jej słów,  żeby to wypowiedzieć ludzkim językiem. Tłumy krzyczały: „Króluj nam Chryste!  Króluj nam Chryste!... a wtedy Pan Jezus swym Boskim wzrokiem i jakby Rękami objął całą Polskę!” / Rozalia Celakówna „Wyznania z przeżyć wewnętrznych”  str. 42, Wyd. WAM, Kraków 2007, imprimatur/.

Rozalia tym widzeniem była bardzo przejęta. Zapisała to w słowach:  „Widzenie znikło, wprowadzając moją duszę w głęboki spokój i pewność, że  Pan Jezus będzie królował w Polsce przez Intronizację. Ręce wszystkich ludzi były wzniesione do Pana Jezusa, nawet Żydów i innowierców.”:/2-42/. Po dwóch latach od zapisu tych słów/1939r./ przekonanie Rozalii o prawdziwości tych słów jeszcze się umocniło. Napisała znaczące słowa  o potrzebie odpowiedniej oprawy zewnętrznej: Intronizacji: „Trzeba oddać zewnętrzną cześć Panu Jezusowi, która wiele dusz przez to zwróci do Niego. Czyżby Polska miała się wstydzić Pana Jezusa? Przenigdy!!! /Wyznania.....281/.

Również według słów Anioła Stróża Polski, mamy pokazać  w sposób zewnętrzny że bardzo nam zależy  „na szerzeniu Królestwa Jej Boskiego Syna w waszej ojczyźnie pod Jego królewskim berłem”. / j.w. str.90/

Na miejsce finalnej Intronizacji opatrzność wybrała Kraków  z Katedrą na Wawelu- miejsce piastowe,  narodowe sanktuarium. Anioł Stróż Polski mówił 12IV 2013r.:[Maryja] swój Tron obrała na Jasnej Górze. Jako Królowa, drogę do królewskiego panowania swego Syna przygotowuje z Jasnej Góry, aby utwierdzić Jego królewskie panowanie w Katedrze na Wawelu.... /j.w.str.128/. 

Poprzez wiekowe Intronizacje Królów Polski Bóg buduje w tym miejscu  drogę do największego wydarzenia wszechczasów – do Intronizacji Jezusa Króla Polski czy mówiąc zamiennie Intronizacji Chrystusa na Króla Polski z Rządem na czele”.   Niezależnie od tego jak nazwiemy, to forma wykonania i istota będzie ta sama. W Krakowie na Wawelu, Jezus chce usłyszeć stanowisko Władz Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie nadprzyrodzonego Prawa Bożego dla  zagwarantowania określonych skutków prawnych. To jest Jego ultimatum. Na obecny czas, ten warunek  Intronizacji wydaje się najtrudniejszy do zrealizowania.

Anioł Stróż Polski -12IV 2012r.:  Intronizacja została przedstawiona jako żądanie i warunek dla rządzących. Jeśli ktoś uważa, że to jest mieszanie się do polityki, to nie rozumie, że królestwo Chrystusowe nie zależy od rządzących, lecz rządzący są w pełni zależni od Króla /j.w. str.96/. ....

Wróg walczy przeciwko Intronizacji...Dlatego jeśli chcecie doprowadzić to dzieło do końca, musicie trwać w jedności i słuchać Jezusa, który przemówił przez swoją  służebnicę Rozalię”/j.w.str.48/.

Jest to niezmiernie trudny warunek do realizacji. Bóg jednak nie ma innej drogi ratowania Polski i świata. Albo prawo Boże w całym państwie/we wszystkich państwach/, albo koniec pogaństwa i realizacja scenariusza dla świata o tytule: „pęknięty glob ziemski”.  

 

Beatyfikacja S.B. Rozalii Celakównej- „dziejowa sprawa”

Maryja poprzez Jasną Górę dała znak swej interwencji, że Misja Rozalii Celakównej to nie tylko „sprawa prywatna” lecz autentycznie Boża,  że się nie kończy bo Bóg a nie człowiek planuje   etapy Intronizacji i to w odpowiednich miejscach. W tych apokaliptycznych czasach Bóg nie zostawia nas samych. Daje poprzez, swoich „wysłanników” Słowo rozeznania, przestrogi i umocnienia. Cytujemy fragmenty przesłania, które zapisała z 19 / 20 XI 2016r. w historycznym czasie Intronizacji w Krakowie Łagiewnikach- Alicja Maria Michalina od Apokalipsy z Domów Modlitwy św. JPII :                                                                

„Tak, dokonało się to dzieło Intronizacji Syna Jezusa Chrystusa Króla i Pana w twojej Ojczyźnie.... Choć Akt Intronizacji proklamowali, ale, Mi KORONY ni BERŁA nie dali- może za tym w poszczególnych diecezjach tego dokonają. Czas jest już bardzo krótki, a Ja czekałem na te atrybuty władzy królewskiej........ To oczyszczenie musi nastąpić, bo jedni drugim są wilkami w rodzinach, małżeństwach, wśród sąsiadów, kapłanów, biskupów, rządach i na Watykanie.  Mój Ojcowski gniew jest bardzo wielki. Łagodzi go Matka, ta Niewiasta z Apokalipsy, to Ona Królowa zetrze głowę węża, smoka piekielnego, zwiąże mocą Różańca Świętego. Dlatego wzywa wszystkie swoje dzieci do modlitwy, postu, wynagradzania za wszelki zniewagi Majestatu Mojego-Boga w Trójcy Jedynego.....

Pouczenia są dla wszystkich dzieci Mojego Kościoła, sług w kapłaństwie. A teraz szczególnie trzeba być  wyczulonym na Mój głos i pouczenia św. Anioła Stróża, bo czas próby bliski. Tu się okaże wiara wasza , czy wytrwacie w wierze ojców waszych i dacie przykład dla innych narodów, o czym mówią proroctwa, jak również do tego przygotował was Święty Jan Paweł II. Żądam, by J.E. kard.. ..........  na nowo uzupełnił dokumenty do beatyfikacji Sługi Bożej Rozalii Celakównej i poruszył mocą modlitwy i posłannictwem na Watykanie tą sprawę.

Będzie to wielka dziejowa sprawa i tylko wtedy, Majestat Boga w Trójcy Jedynego w pełni usatysfakcjonowany będzie i wykona się Jego Święta Wola, tj. drugi etap Intronizacji – by Chrystus Król Pan panów i Król Korony Polskiej, otrzymał atrybuty Władzy, koronę i berło, co Mu się słusznie należy z dziedzictwa Matki Królowej Polskiej. I niech tak się stanie. Amen. Amen. Amen”.       19/20 XI 2016r.                                                                       

 

Zaproszenie do modlitwy w intencji beatyfikacji S.B. Rozalii Celakównej

Zapraszamy do nowego szturmu modlitewnego w 2-ch głównych intencjach:                         

1) O dokonanie w każdej diecezji „Diecezjalnego Aktu Pokuty”                                                2) „O rychłą beatyfikację S.B. Rozalii Celakównej”.                                                       

Przypomnijmy, że w latach 1966-2007 odbył się 11-letni proces beatyfikacyjny Rozalii Celakównej na poziomie diecezjalnym, zaakceptowany podpisem kard. Stanisława  Dziwisza. Na podstawie tej decyzji  przysługuje jej tytuł Sługi Bożej.  Dalszy proces kanonizacyjny dokonuje się w Rzymie. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych w 2013r. potwierdziła poprawność przebiegu przewodu na szczeblu diecezjalnym, a w kwietniu 2014r. jej prefekt, kard. Angelo Amato, wyznaczył delatora w sprawie. 


Iskra Chrystusowego królowania w Polsce już się zapaliła

Analiza pism S.B. Rozalii Celakównej  na tle  Słów Objawienia i tekstów Apokalipsy wskazuje, że jej Misja wpisana jest w ostateczny czas przygotowania na powtórne przyjście Chrystusa jako Króla. Bóg liczy, że za  Polską pójdą inne państwa, które zapragną panowania Chrystusa Króla i przez to się uratują  Iskra Chrystusowego królowania w Polsce już się zapaliła –Jasna Góra, Kraków Łagiewniki, parafie całej Polski. Niech umocnieniem naszych działań na tym polu  będą niezwykłe spostrzeżenia ks. Piotra Glasa, który przeprowadził wielki egzorcyzm nad naszym krajem w czasie „Wielkiej Pokuty” na Jasnej Górze”.

„ Po tylu latach pracy za granicą, gdy dziś, u progu 2017 roku, patrzę na to, co dzieje się na świecie, słowa, że Polska jest narodem wybranym, nabierają innego wymiaru. Coraz bardziej widzę, że nasza Ojczyzna stała się bastionem prawdziwej wiary chrześcijańskiej. Także prawdziwa pobożność maryjna, tak głęboko zakorzeniona, powoduje, że Polska jest tym miejscem, z którego wyjdzie iskra, gdzie Pan Bóg zacznie budować coś nowego na świecie. Europa dzisiaj to nowy Babilon. Potrzeba nam czytać Apokalipsę, bo tam to wszystko jest opisane. To, co panuje na Zachodzie, to pogaństwo i post-chrześcijaństwo. Tych ludzi nic już nie rusza, nawet jak cud się wydarzy, to oni sobie to wytłumaczą....

Na Wielkiej Pokucie 15 października spodziewaliśmy się maksymalnie 5 tys. osób, a przyjechało 150 tys. To był wyraz potężnej wiary Polaków. Na Jasnej Górze zobaczyłem ludzi, którzy przybyli tylko w jednym celu: aby się modlić. Zobaczyłem najzwyklejszych, najprostszych ludzi, którzy na kolanach spędzają godziny, którzy modlą się Nowenną Pompejańską, odprawiają ją nawet po kilkanaście razy, oddają się Matce Bożej według św. Ludwika Grignion de Montforta.

To jest już niespotykane w Europie. Później otrzymałem telefon od znajomej mistyczki. Opowiadała mi, jak zobaczyła podczas Wielkiej Pokuty otwarte nad Częstochową Niebo, Maryję i tysiące dusz, które szły z krajów ościennych, ze Wschodu i z Zachodu, bo przez naszą modlitwę na Jasnej Górze znajdowały kanał do Nieba. Na ile to jest prawdziwe, nie wiem. Na pewno Pan Bóg okazał swą potężną moc. To nie był ogień, który zapłonął i wygaśnie. Pan Bóg coś planuje dla naszej Ojczyzny, potrzebował tej pokuty przed Aktem Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana, na zakończenie Roku Miłosierdzia, przed rozpoczęciem roku stulecia Fatimy. Oby owoce tych wydarzeń rozlały się po Polsce, na parafie....

I to ostatnie doświadczenie: Wielka Pokuta. Nigdy w życiu nie myślałem, że będę prowadził egzorcyzm kraju. Dziś jestem szczęśliwy, że dostąpiłem tej łaski, nawet gdyby to miała być ostatnia rzecz, którą w życiu zrobiłem. To wszystko jest możliwe tylko dzięki temu, że kiedyś człowiek otworzył się na Ducha Świętego. On także pokaże nam drogę do nieznanego jeszcze momentu, który rozpoczął się w Częstochowie i Łagiewnikach. Mocno wierzę, że dla Boga wszystko jest możliwe, jeżeli wierzymy z całego serca. /„Nasz Dziennik”2 I 2017r./

Domy Modlitwy św. JPII- rodzinne ogniska modlitw  dla  Polski i   świata

„Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana” ma w świadomości narodu polskiego głębokie odniesienie do Ślubów Jasnogórskich, do roli rodziny.

„Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych…”

 

Zapraszamy do zakładania Internetowych „Domów Modlitwy św. JPII”  - rodzinnych ognisk modlitwy dla Polski i świata.
Działamy z inspiracji duchowej św. JPII, który z Domu Ojca powiedział: "Szukam ludzi, którzy by zakładali Domy Modlitwy mojego imienia, przynajmniej 100 Domów na diecezję". Praktycznie, każda rodzina może być  „Domem św. JPII. Należy razem lub  przynajmniej 1 osoba odmówić w dniach 2,16 i 22 każdego miesiąca  krótki program modlitewny podany duchowo przez św. JPII. Diecezja, która będzie miała co najmniej 100 Domów Modlitwy, będzie pod szczególną opiekę św. JPII.  Zapraszamy na naszą stronę: www.domymodlitwyjp2.pl