Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
57
616
599

+17

Odwiedziny
...1 268 796

4)Świętość Rozalii Celakównej

PDFDrukujEmail


Świętość Rozalii Celakównej

Droga do uznania Rozalii za osobę świętą jest trudna.  W tej sprawie mamy zaledwie malutkie światełko w tunelu.  Łączy się to razem z  trudnościami jakie miała i ma pełna Intronizacja Jezusa na Króla Polski. Bardzo mało się mówi na płaszczyźnie polskiego kościoła o tej wielkiej pielęgniarce i mistyczce pełnej pokory i oddania się Jezusowi na Jego wyłączną własność. Popularyzacja jej świętego życia nie ma łatwej drogi, a to z tej przyczyny, że Rozalia wskazuje na pełną Intronizację „z Rządem na czele” jako podstawowy warunek ratunku,  jaki Jezus dał przez Nią Polsce i światu. Nie jest to na rękę grzesznemu światu, a zwłaszcza tym, którzy mają władzę i wykorzystują ją nie zwracając uwagi na „Prawa Boże”.

Młyny Boga mielą jednak powoli, ale skutecznie. W latach 1966-2007 odbył się 11-letni proces beatyfikacyjny Rozalii Celakównej na poziomie diecezjalnym, zaakceptowany podpisem kard. Stanisława  Dziwisza. Na podstawie tej decyzji  przysługuje jej tytuł Sługi Bożej.  Dalszy proces kanonizacyjny dokonuje się w Rzymie. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych w 2013r. potwierdziła poprawność przebiegu przewodu na szczeblu diecezjalnym, a w kwietniu 2014r. jej prefekt, kard. Angelo Amato, wyznaczył delatora w sprawie.

Potwierdzenie wiarygodności słów  zapisanych przez Rozalii Celakównę

W swoim dzienniku zapisała w 1939r. wielkie słowa o roli Maryi i Jasnej Góry w dziele Intronizacji:
Jasna Góra jest stolicą Maryi. Przez Maryję przyszedł Syn Boży, by zbawić świat i tu również przez Maryję przyjdzie zbawienie dla Polski przez Intronizację”.
Rozalia Celakówna „Wyznania z przeżyć wewnętrznych”  str. 207, Wyd. WAM, Kraków 2007, imprimatur/.

Po 78-latach, zacytowane słowa się sprawdziły. W Częstochowie na Jasnej Górze 15X2016r. podczas wielogodzinnych wynagradzających modlitw tzw. „Wielkiej Pokuty” za grzechy Ojczyzny, został  odczytany „Jubileuszowy  Akt  Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana”.

Po raz pierwszy w Polsce /i na świecie/, przedstawiciel Episkopatu Polski odczytał Jubileuszowy Akt, wywyższający publicznie Jezusa jako Króla, realizując pewien rodzaj Intronizacji naszego Pana. Związek „Jubileuszowego  Aktu  Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana” z Jasną Górą, stolicą Maryi Królowej Polski –wypełnienie się  słów zgodnie z zapisem, jest bardzo ważnym gwarantem  prawdziwości wszystkich słów, jakie zapisała Rozalia Celakówna w swoim dzienniku.

 

Beatyfikacja S.B. Rozalii Celakównej- „dziejowa sprawa”

Maryja poprzez Jasną Górę dała znak swej interwencji, że Misja Rozalii Celakównej to nie tylko „sprawa prywatna” lecz autentycznie Boża,  że się nie kończy bo Bóg a nie człowiek planuje   etapy Intronizacji i to w odpowiednich miejscach. W tych apokaliptycznych czasach Bóg nie zostawia nas samych. Daje poprzez, swoich „wysłanników” Słowo rozeznania, przestrogi i umocnienia.

Cytujemy fragmenty przesłania, które zapisała z 19 / 20 XI 2016r. w historycznym czasie Intronizacji w Krakowie Łagiewnikach- Alicja Maria Michalina od Apokalipsy z Domów Modlitwy św. JPII . Wytyczają one nowe zadanie dla hierarchii kościelnej i wszystkich wiernych- podejmowanie działań organizacyjnych dla „dziejowej sprawy” jaką ma być przyszła beatyfikacja S.B. Rozalii Celakównej. Z chwilą beatyfikacji Rozalii, cały świat się dowie o jej Misji, kierującej uwagę na uznanie Jezusa za Króla narodów i państw jako drogi do ratunku. Oto fragment tych bardzo ważnych słów wytyczających kierunek dalszych wysiłków administracyjnych i modlitewnych dla wykonania Woli Bożej.                                                         

Żądam, by J.E. kard.. ..........  na nowo uzupełnił dokumenty do beatyfikacji Sługi Bożej Rozalii Celakównej i poruszył mocą modlitwy i posłannictwem na Watykanie tą sprawę. Będzie to wielka dziejowa sprawa i tylko wtedy, Majestat Boga w Trójcy Jedynego w pełni usatysfakcjonowany będzie i wykona się Jego Święta Wola, tj. drugi etap Intronizacji – by Chrystus Król Pan panów i Król Korony Polskiej, otrzymał atrybuty Władzy, koronę i berło, co Mu się słusznie należy z dziedzictwa Matki Królowej Polskiej. I niech tak się stanie. Amen. Amen. Amen”.                                19/20 XI 2016r.                                                                       

 

Świętość Rozalii Celakównej na tle jej pism

Pisma związane z życiem Rozalii Celakównej, zaistniały dzięki jej kierownikom duchowym. Zalecali oni robienie odpowiednich notatek, chociaż Rozalia z tego tytułu bardzo cierpiała. Pragnęła być nicością dla Jezusa, w całym tego słowa znaczeniu. Doszło do tego, że w pewnym okresie część notatek spaliła. Pogodziła się z wolą Bożą, gdy 10 lipca 1939r. w kościele w Jachówce usłyszała słowa:

 Moje dziecko, idź pisać notatki...twoje notatki przyniosą mi chwałę, a pożytek duszom przyszłości”. /Rozalia Celakówna "Pisma" wyd.WAM Kraków 2008, str.339,340/

Spowiednicy Rozalii najlepiej znali tajniki jej duszy i widzieli w niej przyszła świętą. Ojciec Całka pisał: Uważam przeto za słuszną i świętą sprawę, żeby kompetentna Komisja Kościelna zbadała dowody świętości życia ś.p. Rozalii Celakówny i wydala orzeczenie bohaterstwa jej cnót. Oby sprawił to Zbawiciel nasz Jezus Chrystus /j.w. str.-212/.

Rozalia pragnęła świętości. Do o. Całki pisała: Oby  się życzenia Ojca spełniły, bym była świętą. Pragnę gorąco stać się nią za łaską Bożą. Nie dlatego piszę  o świętości, jakobym ją odczuwała na sobie, bo jej ani minimum nie posiadam, lecz o takiej Woli Bożej, że Bóg gorąco pragnie, byśmy się stali świętymi, by przez to Go więcej kochać i lepiej wielbić. Tak Ojcze, za wszelką cenę pragnę się stać świętą, lecz taką, o której wie tylko Jezus, ukrytą przed okiem ludzkim , a znaną jedynie Jemu Samemu./j.w. str. 155/.

Pan umacniał ją na tej drodze w sposób wyjątkowy. Św. Teresa od Dzieciątka stanęła kiedyś przed Rozalią i powiedziała: Pan nasz kazał Mo tobie powiedzieć, że otrzymasz nagrodę i chwałę w niebie, przechodzącą wszelkie twoje pojęcie, za cierpienia, za wzgardę, oszczerstwa i potwarze publiczne na ciebie rzucane, żeś je znosiła w zupełnym milczeniu, bez skargi, z miłości ku Panu Jezusowi. /Wyznania..str.355/
Ta skrótowa charakterystyka odzwierciedla całe piękne życie Rozalii. Po tej rozmowie, Rozalię napełnił przedziwny pokój i radość, gdyż zaraz zobaczyła między innymi niebo z muzyką i przecudnym śpiewem. Jezus żądał, aby Rozalia swoimi cierpieniami, wzgardą, poniżeniem, zapomnieniem o sobie-ratowała nie jedną, ale setki i tysiące dusz.../"Pisma" str.175/

Innym razem była duchowo przeniesiona na sąd Boży. Anioł Stróż przyniósł jej księgę życia, w której nie było ani jednego grzechu do odpokutowania. Jezus powiedział wtedy:
Moje drogie dziecko, z twoje miłosierdzie i wyrozumiałość  dla bliźnich pójdziesz prosto za mną się połącz. /j.w. str.258/

W świadectwie Marii Polak czytamy: Rozalia była tak delikatna, pokorna i skromna oraz niezwykle i wyjątkowo pobożna, że wszyscy o niej zawsze wyrażali się i wyrażają bardzo  dobrze. Ze swej strony uważam, że Rozalia jest świętą i godną wyniesienia na Ołtarze. / Ks. Kazimierz Zygmunt Dobrzycki OSPPE "Dziecko Boże Rozalia Celakówna", Oficyna wydawnicza Stanisław Leniartek Skawina, t. III,str.277/.

Proces diecezjalny w Krakowie potwierdził heroiczność jej cnót. Odpowiednie dokumenty do dalszych decyzji, znajdują się w Watykanie. Już te fakty pozwalają mieć nadzieję, że droga do jej świętości jest otwarta. Rozalia w widzeniu widziała obrazy z jej przyszłej beatyfikacji w Rzymie. Duchowo znalazła się z o. Dobrzyckim i ogromną rzeszą ludzi na bardzo dużym wielkim placu. Dalsze widzenie tak opisuje:

Dookoła tego placu było ogrodzenie w kształcie balustrady. Podobną widziałam ilustrację Bazyliki św. Piotra w Rzymie...Na trybunie stanęła jakaś osoba, która donośnym głosem wymawiała moje imię i nazwisko, dalej zawód; pielęgniarka Szpitala św. Łazarza na oddziale chorób skórno-wenerycznych w Krakowie. /Wyznania.... str.58,59/

Rozalia miał również pokazane , jak jej pisma Padały po całej kuli ziemskiej...Ludzie je czytali, zbierając je, jakby to była rzecz wartościowa..../Wyznania...str.58/

Wszystko wskazuje, że tak jak „Wielka Pokuta” 15X2016r. na Jasnej Górze była przygotowaniem Polski do „Jubileuszowego  Aktu  Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana”, tak przyszła beatyfikacja S.B. Rozalii Celakównej będzie przygotowaniem duchowym i medialnym do przeprowadzenia przez Polskę II-giej części Intronizacji Jezusa na Króla Polski, podczas której otrzyma On  atrybuty Władzy, koronę i berło.

Przyszła święta jest przecież wybranym narzędziem do głoszenia Intronizacji- „ostatniego wysiłku Miłości Jezusowej na te ostatnie czasy”.  / Wyznania...str.88/

===========

 

 


  

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Świętość Rozalii Celakównej

Droga do uznania Rozalii za osobę świętą jest trudna. Biorąc pod uwagę początek 2017r. W tej sprawie mamy zaledwie malutkie światełko w tunelu.  Łączy się to razem z  trudnościami jakie miała i ma pełna Intronizacja Jezusa na Króla Polski. Bardzo mało się mówi na płaszczyźnie polskiego kościoła o tej wielkiej pielęgniarce i mistyczce pełnej pokory i oddania się Jezusowi na Jego wyłączną własność. Popularyzacja jej świętego życia nie ma łatwej drogi, a to z tej przyczyny, że Rozalia wskazuje na pełną Intronizację „z Rządem na czele” jako podstawowy warunek ratunku,  jaki Jezus dał przez Nią Polsce i światu. Nie jest to na rękę grzesznemu światu, a zwłaszcza tym, którzy mają władzę i wykorzystują ją nie zwracając uwagi na „Prawa Boże”. Młyny Boga mielą jednak powoli, ale skutecznie. W latach 1966-2007 odbył się 11-letni proces beatyfikacyjny Rozalii Celakównej na poziomie diecezjalnym, zaakceptowany podpisem kard. Stanisława  Dziwisza. Na podstawie tej decyzji  przysługuje jej tytuł Sługi Bożej.  Dalszy proces kanonizacyjny dokonuje się w Rzymie. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych w 2013r. potwierdziła poprawność przebiegu przewodu na szczeblu diecezjalnym, a w kwietniu 2014r. jej prefekt, kard. Angelo Amato, wyznaczył delatora w sprawie.

Potwierdzenie wiarygodności słów  zapisanych przez Rozalii Celakównę

W swoim dzienniku zapisała w 1939r. wielkie słowa o roli Maryi i Jasnej Góry w dziele Intronizacji:
Jasna Góra jest stolicą Maryi. Przez Maryję przyszedł Syn Boży, by zbawić świat i tu również przez Maryję przyjdzie zbawienie dla Polski przez Intronizację”.
Rozalia Celakówna „Wyznania z przeżyć wewnętrznych”  str. 207, Wyd. WAM, Kraków 2007, imprimatur/.