Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
57
616
599

+17

Odwiedziny
...1 268 796

5)Misja Rozalii Celakównej , a sprawy Polski

PDFDrukujEmail

 Misja Rozalii Celakównej, a sprawy Polski

Przesłania które się wypełniły


Zapowiedź wybuchu II wojny światowej
Wrzesień 1937r. Wizja Krakowa

Rozalia opisuje: Znalazłam się duchem na Stradomiu w Krakowie, od ul. św. Agnieszki . Zobaczyłam w mieście straszne zamieszanie wśród ludzi, którzy uciekali w panicznym popłochu w nieznanych kierunkach. Byli między nimi ludzie wszystkich klas, którzy szli z walizkami, teczkami, tobołkami, uciekając od swych prac i zajęć/2-39/. Obok Rozalii stał poważny pan, o twarzy mającej w sobie coś nadziemskiego....boleść się malowała na jego obliczu, który powiedział następujące słowa:

/Rozalia Celakówna „Wyznania z przeżyć wewnętrznych”  str. 39/40, Wyd. WAM, Kraków 2007, imprimatur/.

Rozalia na pytanie, kiedy ta wojna wybuchnie, otrzymała odpowiedź, że niedługo się stanie.../j.w.39,40/.


Luty 1939r.Wizja granicy polsko- niemieckiej
Rozalia widzi granicę polsko- niemiecką całą w ogniu i zniszczenie Trzeciej Rzeszy.

Widok był to naprawdę przerażający. Zdawało mi się, że ten ogień zniszczy cały świat. Po pewnym czasie ten ogień ogarnął całe Niemcy, niszcząc je doszczętnie tak, że ani śladu nie pozostało z dzisiejszej Trzeciej Rzeszy”. /j.w.-206/.


Wrzesień 1939 r. Zniszczenie Warszawy
Rozalia przedstawia o. Dobrzyckiemu dramatyczną wizję przyszłości Polski.

„Zobaczy ojciec, co pozostanie z Warszawy....Będzie ona tak zniszczona, że pozostaną prawie gruzy”....

Skąd o tym, dziecko wnioskujesz?

„Dał mi to poznać Pan Jezus, że za grzechy Warszawy będzie ona wzburzona,  niech ojciec to  pamięta, co ja teraz mówię, bo jestem pewna, że tak się stanie”. / Ks. Kazimierz Zygmunt Dobrzycki OSPPE "Dziecko Boże Rozalia Celakówna", Oficyna wydawnicza Stanisław Leniartek Skawina, t. III,str.  47/


1942/43 Wizja św. Michała Archanioła-  przegrana Niemiec i odrodzenie się Polski

Kiedy wojna ogarnęła niemal całą Europę, Rozalia doświadczyła spotkania ze św. Michałem Archaniołem w osobie małego chłopca z szabelką. Na pytanie, dokąd On kroczy, uzyskała odpowiedź: Na wojnę.... ratować twoją Ojczyznę... W  dalszej części widzenia zobaczyła jak ów chłopiec podniósł się majestatycznie do góry i zawołał:


Któż jak Bóg!!! Po dalszej części widzenia, w której to na Rynku w Krakowie zobaczyła stosy pobitych niemieckich żołnierzy, powiedziała do spowiednika: „Tak, ojcze, jestem głęboko przekonana,że Niemcy wojnę przegrają i że Polska zmartwychwstanie”. /j.w.182-183/.Cierpienia wojenne jako warunek zaistnienia „Intronizacji” oraz zapowiedź przedłużenia  wojny dla oczyszczenia Polski.

30IX 1939 „Nie mogło być Intronizacji bez tego oczyszczenia, a to oczyszczenie ma być całkowite, bo Polska popełniała straszne  występki”... /j.w.str.298/


Zapowiedź oddania Polski Boskiemu Sercu

4V1938r. „Ratunek dla Polski jest tylko w Moim Boskim Sercu. Ojciec twój[o. Dobrzycki] będzie apostołem Mojego Serca. Z Jego inicjatywy Prymas Polski Ksiądz Kardynał Hlond odda całą Polskę Mojemu Sercu....  Sam akt ofiarowania Polski przez Intronizację Mojemu Sercu przyniesie zbawienne korzyści, bo przez to bardzo dużo dusz nawróci się szczerze do Pana Boga, poddając się Jego prawu”. //Rozalia Celakówna „Wyznania z przeżyć wewnętrznych”  str. 70,278 Wyd. WAM, Kraków 2007, imprimatur/.

Powyższe słowa dotyczące Boskiego Serca i Polski zostały zrealizowane. W 1951r. Episkopat  oddał Naród Polski Boskiemu Sercu Jezusowemu. Potocznie określało to się wtedy, że to była tzw. „Intronizacja Serca Jezusowego”. Do tego wielkiego wydarzenia  przygotowywano się 3 lata. Akt oddania odczytano we wszystkich świątyniach Polski. Inspiracją do działań, były słowa Jezusa skierowane do Rozalii. Ponieważ kard. Hlond zmarł niespodziewanie, realizację słów Jezusa poprowadził kard. Stefan Wyszyński. „Intronizacja Serca Jezusowego” przyniosła rzeczywiście wielkie łaski dla Polski. Uwidoczniło to się wielkim pragnieniem i odwagą zachowania wiary i polskości, gdy w Polsce nastąpił po II wojnie światowej długi okres terroru komunistycznego.


Kraków  miejscem rozpoczęcia królowania Chrystusa

Wszystkie sprawy duchowo-narodowe zaczynają i rozwijają się na Jasnej Górze w Domu Maryi- Królowej Polski. Największe dotychczas wydarzenie duchowe w Polsce tj.Jubileuszowy  Akt  Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana” został najpierw odczytany na Jasnej Górze 15X2016r. w czasie „Wielkiej Pokuty”, a następnie powtórzony z szerszym udziałem Episkopatu 19XI2016r. w Krakowie Łagiewnikach i nazajutrz 20XI2016r. we wszystkich parafiach kraju. Po raz pierwszy w Polsce i w świecie w  oficjalnym Akcie kościelnym, Jezus otrzymał zapisaną mowę naszych dusz, które wreszcie odważyły się zwrócić  do Niego przede wszystkim jako do Króla , uznając Jego panowanie nad Polską.

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród....


Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie. Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.

Rozpoczęliśmy budowanie królewskiej drogi  dla Chrystusa Króla Polski. Modlitwa za Ojczyznę, Kościół, o beatyfikację S.B. Rozalii Celakównej, i edukacja w kierunku stworzenia fundamentów dla Państwa Polskiego opartego na Prawie Naturalnym Boga, powinny być naszym zaczynem dla Królestwa Chrystusowego. To nasze zadanie na dziś i na jutro.

Fakt, że Jubileuszowy Akt  był odczytany najpierw na Jasnej Górze 15X2016r. w czasie nabożeństwa pokutno-błagalnego, świadczy o cudownej Interwencji Maryi, która niemal oddolnie zebrała tam swoje dzieci, by duchowo przygotować i zasygnalizować, że przychodzi czas otwartego przyznania się do rządów Chrystusa Króla. Według zapisów Rozalii i potwierdzonych orędzi od Anioła Stróża Polski, miastem, które odegra najważniejszą rolę w dalszych planach Bożych będzie Kraków. W Krakowie w Katedrze na Wawelu, Jezus ma zostać oficjalnie koronowany przez władze świeckie i kościelne na Króla Polski. Ta forma będzie oznaczała nie tylko duchową władzę Jezusa nad duchowością człowieka, ale jako nowum w świecie- władzę nad doczesnymi sprawami całego Państwa, w pełni akceptującego Prawa Boże. Będzie to największe wydarzenie wszech czasów.


Nie wiemy jeszcze dokładnie co spowoduje tak radykalną zmianę świadomości narodowej. Z orędzi Anioła Stróża Polski wynika, że od Polski Bóg zacznie oczyszczenie świata. Dotknie nas krótkim, ale bardzo bolesnym cierpieniem, aby przemienić wszystkich swoich przeciwników. Druga część Intronizacji, która odbędzie się w Krakowie na Wawelu „z  Rządem na czele”, zapoczątkuje Królowanie Chrystusa. O  przyjściu Królestwa Chrystusowego mówią wymownie poniższe słowa Jezusa do Rozalii:

„Patrz, dziecko, a wnet się dowiesz, co tu powstanie. Stąd [z Krakowa] będzie Chrystus Królował...Patrz, dziecko! Królestwo przychodzi do Polski przez Intronizację!”


/j.w. str.40,41/ Pewne informacje o Królestwie Chrystusowym , które ma przybyć do Polski znajdujemy w orędziach Anioła Stróża Polski./patrz, punkt: 8)Anioł Stróż Polski- potwierdzone orędzia/


Uznanie Jezusa za Króla Polski i potęga Polski na arenie

międzynarodowej

Rozalia: „Gdy Pan Jezus będzie Królem i Panem naszego narodu, wówczas my staniemy się bardzo silnymi...nawet innowiercy będą prosić o przyjęcie ich na łono Kościoła katolickiego”. /j.w. str.282/

Jubileuszowy  Akt  Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana” upoważnia nas do zawołania  „Jezu,  Królu Polski prowadź nas”. Jeszcze to robimy nieśmiało, ale już się budzimy z letargu,  by w życiu codziennym osobistym, narodowym i państwowym umożliwić Nieśmiertelnemu Królowi Wieków- Królowi Wszechświata panowanie nad Polską. Na tym obecnym etapie cel ten jest wytyczony przez Kościół. Gdy do tego programu dołączy Państwo i jego struktury władzy i dokona się druga część Intronizacji „w całym Państwie z   Rządem na czele”...   „my staniemy się bardzo silnymi...nawet innowiercy będą prosić o przyjęcie ich na łono Kościoła katolickiego”.


Na pewno nie będzie to łatwe. Jezus do R. Celakówny:


W tej sprawie trzeba dużo cierpieć, trzeba całkowicie być ofiarą. Tak, będziecie wiele cierpieć dla Intronizacji”. /Wyznania...234/Wam należy się modlić gorąco, składać z siebie ofiary........Trzeba mieć wiarę bez rozumowania. /Wyznania....str.298/


Wołajmy więc z wiarą bez rozumowania: „Jezu,  Królu Polski prowadź nas”!


Kataklizm globalny całej kuli ziemskiej – ocalenie Polski w globalnej

katastrofie świata z dopuszczeniem do częściowego zniszczenia.


Jezus:„Zniszczenie będzie wielkie wskutek grzechów, które się rozlały jak potop na ziemi, więc muszą być krwią zmyte, zwłaszcza tam, gdzie były popełnione w sposób najohydniejszy. /j.w. str. 283/. ....To nie jest koniec świata ani piekło, tylko straszna wojna, która ma dopełnić dzieła zniszczenia”. /j.w. str. 89/

Rozalia zobaczyła : „Granice Polski były nienaruszone-Polska ocalała. /j.w.  str.89/.....Pan Jezus nie dopuści zniszczenia na ziemiach Polskich (zupełnego )” /j.w. str. 283/.


Warunek ocalenia Polski

Materiały źródłowe wskazują, że rola „Rządu”, czyli najwyższych Władz Polski dla jej losów będzie decydująca. Ojciec Dobrzycki /opiekun duchowy Rozalii/ miał wątpliwości co do słów Rozalii, gdy mówiła, że „Rząd Polski posłucha na pewno wezwania Jego Eminencji i odda się Jezusowi.”../j.w.-279/. Nie był pewny kiedy to nastąpi więc zadał pytanie, czy powyższe słowa Rozalii były „zasłyszane”, czy też były wynikiem „zrozumienia” jakie dał nasz Pan. Otrzymał odpowiedź: „To się odnosi do przyszłości” / pyt.346, 348, R. Celakówna „Pisma”, wyd, WAM 2008/.Treść  rozmowy, podprowadza nas do najważniejszych słów , jakie Jezus przekazał Rozalii odnośnie Polski a pośrednio i dla świata.

Jezus: „ Jest jednak ratunek dla Polski: jeżeli uzna mnie za Króla i Pana swego w całym tego słowa znaczeniu, tzn. musi przyjść w Polsce panowanie Chrystusa przez Intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym Państwie z Rządem na czele. To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów, zupełnym zwrotem ku Mnie...bo tylko we Mnie jest ratunek dla Polski” /Wyznania.....208/209.

Powyższe słowa bardzo precyzyjnie opisują co mamy zrobić, aby ratować Polskę. Uznanie Jezusa za Króla i Pana ma być w całym tego słowa znaczeniu, poprzez formę, którą wyznacza wyraz „Intronizacja”. Oznacza on wywyższenie Jezusa drogą koronacji Królewskiej z koroną, tytułem,  insygniami itd. Główna rola w Intronizacji przypada naczelnym władzom Polski. To one mają ogłosić specjalnym Aktem oparcie wszystkich struktur Państwa we wszystkich jego obszarach  na Prawie Chrystusowym. Pełna Intronizacja jaka ma się odbyć w Krakowie w Katedrze na Wawelu, ma nas doprowadzić do indywidualnego i zbiorowego, państwowo-społecznego powrotu do Chrystusa, do porzucenia grzechów. Tylko Intronizacja z pierwszoplanowym elementem państwowym pozwoli kompleksowo wejść na drogę porzucenia grzechów i w sposób „zupełny” powrócić do Chrystusa.  Wszystko wskazuje na to, że jeśli  takie  przełomowe wydarzenie nastąpi, to Polska  stanie się  „przedmurzem” chrześcijaństwa, ewenementem w promowaniu nowego modelu świata.

Jubileuszowy  Akt  Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana” ogłoszony przez Episkopat w 2016r. jest uważany za Intronizację wstępną   do wydarzeń finalnych, które nas czekają.  Jubileuszowy Akt jest tylko dokumentem kościelnym, wyrażającym wolę wiernych Kościoła Katolickiego a nie całego Państwa. Nie zmienia prawa i nie powoduje całkowitego zwrotu do Chrystusa. Co zatem musi się stać, że taki jednoznaczny zwrot nastąpi? Czy wizja „pękniętego globu” jakiej doświadczyła Rozalia nie prowadzi nas do odpowiedzi na to pytanie?


Polska ma kłaść podwaliny.......prorocze słowa papieża Piusa XI

Bardzo mało się mówi o proroczych słowach papieża Piusa XI, odnośnie roli Polski w budowaniu czegoś „nowego”, co nazywa On „nowym opatrznościowym dziełem”.  Czy chodzi tu o  wspomniane Królestwo Chrystusowe o życie narodowo- państwowe, religijno-społeczne całkowicie oparte na prawie Bożym? To Królestwo, które ma wyjść z Krakowa? Na pewno chodzi tu o coś wielkiego, co przerasta jeszcze nasze wyobrażenie przyszłej rzeczywistości, a do której przygotowuje nas systematycznie Misja S.B. Rozalii Celakównej.

W dniu 25 czerwca 1937r. w Poznaniu odbył się Międzynarodowy Kongres ku czci Chrystusa Króla. Papież Pius XI wystosował na tę okazję orędzie. W liście apostolskim „Quas ante annos” z dnia 3 V 1937r. pisał o szczególnej misji Polski w sytuacji zagrożenia Kościoła i Królestwa Chrystusowego:

„Wrogowie Chrystusa i Jego panowania niczego nie zaniedbują, by swoją nienawiścią zarazić cały świat...Na tej ziemi, która w ciągu wieków, aż po nasze czasy tylekroć rozgromiła nieprzyjaciół Chrystusa ufających zuchwale we własne siły, a mimo najazdów, herezji i schizmy, zachowała nieskalana wiarę katolicką i to wiarę gorącą....na tej ziemi kłaść będziecie podwaliny pod nowe opatrznościowe dzieło ku czci Chrystusa Króla /forum.piusx.org.pl/.

Należy dodać, że autor powyższych słów, papież Pius XI był wybrańcem Bożym dla rozwoju kultu Chrystusa Króla. Widząc trudną sytuację Kościoła, ustanowił w 1925r. święto Chrystusa Króla. Napisał słynną encyklikę „Quas primas”,  która jest podstawą nauki o społecznym panowaniu Chrystusa i Bożym światłem dla Misji Rozalii Celakównej.


Okres powojenny- nowy ład światowy

Głos do Rozalii :

„Państwa oddane pod panowanie Chrystusa i Jego Boskiemu Sercu dojdą do szczytu potęgi i będzie już jedna Owczarnia i jeden Pasterz”... /Wyznania.... str. 89/.

========

1942/43 Wizja św. Michała Archanioła-  przegrana Niemiec i odrodzenie się Polski
Kiedy wojna ogarnęła niemal całą Europę, Rozalia doświadczyła spotkania ze św. Michałem Archaniołem w osobie małego chłopca z szabelką. Na pytanie, dokąd On kroczy, uzyskała odpowiedź:

Na wojnę.... ratować twoją Ojczyznę... W  dalszej części widzenia zobaczyła jak ów chłopiec podniósł się majestatycznie do góry i zawołał:

Któż jak Bóg!!! Po dalszej części widzenia, w której to na Rynku w Krakowie zobaczyła stosy pobitych niemieckich żołnierzy, powiedziała do spowiednika: „

Tak, ojcze, jestem głęboko przekonana,że Niemcy wojnę przegrają i że Polska zmartwychwstanie”. /j.w.182-183/.


Cierpienia wojenne jako warunek zaistnienia „Intronizacji” oraz zapowiedź przedłużenia  wojny dla oczyszczenia Polski.


30IX 1939 Jezus:
Nie mogło być Intronizacji bez tego oczyszczenia, a to oczyszczenie ma być całkowite, bo Polska popełniała straszne  występki”... /j.w.str.298/


Zapowiedź oddania Polski Boskiemu Sercu

4V1938r. „Ratunek dla Polski jest tylko w Moim Boskim Sercu. Ojciec twój[o. Dobrzycki] będzie apostołem Mojego Serca. Z Jego inicjatywy Prymas Polski Ksiądz Kardynał Hlond odda całą Polskę Mojemu Sercu....  Sam akt ofiarowania Polski przez Intronizację Mojemu Sercu przyniesie zbawienne korzyści, bo przez to bardzo dużo dusz nawróci się szczerze do Pana Boga, poddając się Jego prawu”. /Rozalia Celakówna „Wyznania z przeżyć wewnętrznych”  str. 70,278 Wyd. WAM, Kraków 2007, imprimatur/.

Powyższe słowa dotyczące Boskiego Serca i Polski zostały zrealizowane. W 1951r. Episkopat  oddał Naród Polski Boskiemu Sercu Jezusowemu. Potocznie określało to się wtedy, że to była tzw. „Intronizacja Serca Jezusowego”. Do tego wielkiego wydarzenia  przygotowywano się 3 lata. Akt oddania odczytano we wszystkich świątyniach Polski. Inspiracją do działań, były słowa Jezusa skierowane do Rozalii. Ponieważ kard. Hlond zmarł niespodziewanie, realizację słów Jezusa poprowadził kard. Stefan Wyszyński. „Intronizacja Serca Jezusowego” przyniosła rzeczywiście wielkie łaski dla Polski. Uwidoczniło to się wielkim pragnieniem i odwagą zachowania wiary i polskości, gdy w Polsce nastąpił po II wojnie światowej długi okres terroru komunistycznego.


Kraków  miejscem rozpoczęcia królowania Chrystusa

Wszystkie sprawy duchowo-narodowe zaczynają i rozwijają się na Jasnej Górze w Domu Maryi- Królowej Polski. Największe dotychczas wydarzenie duchowe w Polsce tj.Jubileuszowy  Akt  Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana” został najpierw odczytany na Jasnej Górze 15X2016r. w czasie „Wielkiej Pokuty”, a następnie powtórzony z szerszym udziałem Episkopatu 19XI2016r. w Krakowie Łagiewnikach i nazajutrz 20XI2016r. we wszystkich parafiach kraju. Po raz pierwszy w Polsce i w świecie w  oficjalnym Akcie kościelnym, Jezus otrzymał zapisaną mowę naszych dusz, które wreszcie odważyły się zwrócić  do Niego przede wszystkim jako do Króla , uznając Jego panowanie nad Polską.

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród....

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie. Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.

Rozpoczęliśmy budowanie królewskiej drogi  dla Chrystusa Króla Polski. Modlitwa za Ojczyznę, Kościół, o beatyfikację S.B. Rozalii Celakównej, i edukacja w kierunku stworzenia fundamentów dla Państwa Polskiego opartego na Prawie Naturalnym Boga, powinny być naszym zaczynem dla Królestwa Chrystusowego. To nasze zadanie na dziś i na jutro.

Fakt, że Jubileuszowy Akt  był odczytany najpierw na Jasnej Górze 15X2016r. w czasie nabożeństwa pokutno-błagalnego, świadczy o cudownej Interwencji Maryi, która niemal oddolnie zebrała tam swoje dzieci, by duchowo przygotować i zasygnalizować, że przychodzi czas otwartego przyznania się do rządów Chrystusa Króla. Według zapisów Rozalii i potwierdzonych orędzi od Anioła Stróża Polski, miastem, które odegra najważniejszą rolę w dalszych planach Bożych będzie Kraków. W Krakowie w Katedrze na Wawelu, Jezus ma zostać oficjalnie koronowany przez władze świeckie i kościelne na Króla Polski. Ta forma będzie oznaczała nie tylko duchową władzę Jezusa nad duchowością człowieka, ale jako nowum w świecie- władzę nad doczesnymi sprawami całego Państwa, w pełni akceptującego Prawa Boże. Będzie to największe wydarzenie wszechczasów. Nie wiemy jeszcze dokładnie co spowoduje tak radykalną zmianę świadomości narodowej. Z orędzi Anioła Stróża Polski wynika, że od Polski Bóg zacznie oczyszczenie świata. Dotknie nas krótkim, ale bardzo bolesnym cierpieniem, aby przemienić wszystkich swoich przeciwników. Druga część Intronizacji, która odbędzie się w Krakowie na Wawelu „z  Rządem na czele”, zapoczątkuje Królowanie Chrystusa. O  przyjściu Królestwa Chrystusowego mówią wymownie poniższe słowa Jezusa do Rozalii:

„Patrz, dziecko, a wnet się dowiesz, co tu powstanie. Stąd [z Krakowa] będzie Chrystus Królował...Patrz, dziecko! Królestwo przychodzi do Polski przez Intronizację!” /j.w. str.40,41/

Pewne informacje o Królestwie Chrystusowym , które ma przybyć do Polski znajdujemy w orędziach Anioła Stróża Polski./patrz, punkt: 8)Anioł Stróż Polski- potwierdzone orędzia


Uznanie Jezusa za Króla Polski i potęga Polski na arenie

międzynarodowej

Rozalia: „Gdy Pan Jezus będzie Królem i Panem naszego narodu, wówczas my staniemy się bardzo silnymi...nawet innowiercy będą prosić o przyjęcie ich na łono Kościoła katolickiego”. /j.w. str.282/

Jubileuszowy  Akt  Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana” upoważnia nas do zawołania  „Jezu,  Królu Polski prowadź nas”. Jeszcze to robimy nieśmiało, ale już się budzimy z letargu,  by w życiu codziennym osobistym, narodowym i państwowym umożliwić Nieśmiertelnemu Królowi Wieków- Królowi Wszechświata panowanie nad Polską. Na tym obecnym etapie cel ten jest wytyczony przez Kościół. Gdy do tego programu dołączy Państwo i jego struktury władzy i dokona się druga część Intronizacji „w całym Państwie z   Rządem na czele”,   „my staniemy się bardzo silnymi...nawet innowiercy będą prosić o przyjęcie ich na łono Kościoła katolickiego”. Na pewno nie będzie to łatwe. Jezus do R. Celakówny: „W tej sprawie trzeba dużo cierpieć, trzeba całkowicie być ofiarą. Tak, będziecie wiele cierpieć dla Intronizacji”. /Wyznania...234/Wam należy się modlić gorąco, składać z siebie ofiary........Trzeba mieć wiarę bez rozumowania. /Wyznania....str.298/
Wołajmy więc z wiarą bez rozumowania: „Jezu,  Królu Polski prowadź nas”!

Kataklizm globalny całej kuli ziemskiej – ocalenie Polski w globalnej katastrofie świata z dopuszczeniem do częściowego zniszczenia.

Zniszczenie będzie wielkie wskutek grzechów, które się rozlały jak potop na ziemi, więc muszą być krwią zmyte, zwłaszcza tam, gdzie były popełnione w sposób najohydniejszy. /j.w. str. 283/. ....To nie jest koniec świata ani piekło, tylko straszna wojna, która ma dopełnić dzieła zniszczenia”. /j.w. str. 89/

Rozalia zobaczyła : „Granice Polski były nienaruszone-Polska ocalała. /j.w.  str.89/.....Pan Jezus nie dopuści zniszczenia na ziemiach Polskich (zupełnego ) /j.w. str. 283/.

Warunek ocalenia Polski

Materiały źródłowe wskazują, że rola „Rządu”, czyli najwyższych Władz Polski dla jej losów będzie decydująca. Ojciec Dobrzycki /opiekun duchowy Rozalii/ miał wątpliwości co do słów Rozalii, gdy mówiła, że „Rząd Polski posłucha na pewno wezwania Jego Eminencji i odda się Jezusowi.”../j.w.-279/. Nie był pewny kiedy to nastąpi więc zadał pytanie, czy powyższe słowa Rozalii były „zasłyszane”, czy też były wynikiem „zrozumienia” jakie dał nasz Pan. Otrzymał odpowiedź: „To się odnosi do przyszłości” / pyt.346, 348, R. Celakówna „Pisma”, wyd, WAM 2008/. Treść  rozmowy, podprowadza nas do najważniejszych słów , jakie Jezus przekazał Rozalii odnośnie Polski a pośrednio i dla świata.

Jezus: „ Jest jednak ratunek dla Polski: jeżeli uzna mnie za Króla i Pana swego w całym tego słowa znaczeniu, tzn. musi przyjść w Polsce panowanie Chrystusa przez Intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym Państwie z Rządem na czele. To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów, zupełnym zwrotem ku Mnie...bo tylko we Mnie jest ratunek dla Polski” /Wyznania.....208/209.

Powyższe słowa bardzo precyzyjnie opisują co mamy zrobić, aby ratować Polskę. Uznanie Jezusa za Króla i Pana ma być w całym tego słowa znaczeniu, poprzez formę, którą wyznacza wyraz „Intronizacja”. Oznacza on wywyższenie Jezusa drogą koronacji Królewskiej z koroną, tytułem,  insygniami itd. Główna rola w Intronizacji przypada naczelnym władzom Polski. To one mają ogłosić specjalnym Aktem oparcie wszystkich struktur Państwa we wszystkich jego obszarach  na Prawie Chrystusowym. Pełna Intronizacja jaka ma się odbyć w Krakowie w Katedrze na Wawelu, ma nas doprowadzić do indywidualnego i zbiorowego, państwowo-społecznego powrotu do Chrystusa, do porzucenia grzechów. Tylko Intronizacja z pierwszoplanowym elementem państwowym pozwoli kompleksowo wejść na drogę porzucenia grzechów i w sposób „zupełny” powrócić do Chrystusa.  Wszystko wskazuje na to, że jeśli  takie  przełomowe wydarzenie nastąpi, to Polska  stanie się  „przedmurzem” chrześcijaństwa, ewenementem w promowaniu nowego modelu świata.

„Jubileuszowy  Akt  Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana” ogłoszony przez Episkopat w 2016r. jest uważany za Intronizację wstępną   do wydarzeń finalnych, które nas czekają.  Jubileuszowy Akt jest tylko dokumentem kościelnym, wyrażającym wolę wiernych Kościoła Katolickiego a nie całego Państwa. Nie zmienia prawa i nie powoduje całkowitego zwrotu do Chrystusa. Co zatem musi się stać, że taki jednoznaczny zwrot nastąpi? Czy wizja „pękniętego globu” jakiej doświadczyła Rozalia nie prowadzi nas do odpowiedzi na to pytanie?

Polska ma kłaść podwaliny.......prorocze słowa papieża Piusa XI

Bardzo mało się mówi o proroczych słowach papieża Piusa XI, odnośnie roli Polski w budowaniu czegoś „nowego”, co nazywa On „nowym opatrznościowym dziełem”.  Czy chodzi tu o  wspomniane Królestwo Chrystusowe o życie narodowo- państwowe, religijno-społeczne całkowicie oparte na prawie Bożym? To Królestwo, które ma wyjść z Krakowa? Na pewno chodzi tu o coś wielkiego, co przerasta jeszcze nasze wyobrażenie przyszłej rzeczywistości, a do której przygotowuje nas systematycznie Misja S.B. Rozalii Celakównej.

W dniu 25 czerwca 1937r. w Poznaniu odbył się Międzynarodowy Kongres ku czci Chrystusa Króla. Papież Pius XI wystosował na tę okazję orędzie. W liście apostolskim „Quas ante annos” z dnia 3 V 1937r. pisał o szczególnej misji Polski w sytuacji zagrożenia Kościoła i Królestwa Chrystusowego:

„Wrogowie Chrystusa i Jego panowania niczego nie zaniedbują, by swoją nienawiścią zarazić cały świat...Na tej ziemi, która w ciągu wieków, aż po nasze czasy tylekroć rozgromiła nieprzyjaciół Chrystusa ufających zuchwale we własne siły, a mimo najazdów, herezji i schizmy, zachowała nieskalana wiarę katolicką i to wiarę gorącą....na tej ziemi kłaść będziecie podwaliny pod nowe opatrznościowe dzieło ku czci Chrystusa Króla” /forum.piusx.org.pl/.

Należy dodać, że autor powyższych słów, papież Pius XI był wybrańcem Bożym dla rozwoju kultu Chrystusa Króla. Widząc trudną sytuację Kościoła, ustanowił w 1925r. święto Chrystusa Króla. Napisał słynną encyklikę „Quas primas”,  która jest podstawą nauki o społecznym panowaniu Chrystusa i Bożym światłem dla Misji Rozalii Celakównej.

Okres powojenny- nowy ład światowy

Głos do Rozalii : „Państwa oddane pod panowanie Chrystusa i Jego Boskiemu Sercu dojdą do szczytu potęgi i będzie już jedna Owczarnia i jeden Pasterz”... /Wyznania.... str. 89/.

========