Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
57
616
599

+17

Odwiedziny
...1 268 796

6)Co z Intronizacją w narodach

PDFDrukujEmail

Co z Intronizacją w innych narodach?


Wizja „pękniętego globu”


Wizja Rozalii Celakównej „pękniętego globu” wkomponowuje się w słowa Matki Bożej Fatimskiej, która powiedziała do dzieci, którym się objawiała, że Jej Niepokalane Serce zwycięży, ale wcześniej będzie taka sytuacja na świecie że z powodu grzechu i braku modlitwy, wiele narodów zostanie zniszczonych. Jan Paweł II  12 maja 1982r.w Fatimie  powiedział; że „To orędzie jest jeszcze bardziej aktualne i bardziej naglące niż kiedykolwiek”. Matka Boża z KIBEHO w Afryce ( 1981-1989)wołała podobnie:

 „Nawróćcie się, kiedy jest jeszcze czas...... „Świat działa na własną zgubę... Jeśli nie okażecie skruchy i nie przemienicie waszych  serc, wszyscy wpadniecie w otchłań”.

Ostrzeżenia płynące z Misji Rozalii Celakównej  są aktualne. Wystarczy tylko spojrzeć na Polskę. Wyrazem zagrożenia  jest maksymalna koncentracja władz państwowych na wzmocnieniu obronności  kraju. Na wielu poligonach świata zmagazynowane są tysiące śmiercionośnych ładunków atomowych. Bóg przez Rozalię jak również współcześnie przez wielu  mistyków przestrzega przed wybuchem strasznej  wojny . Rozalia przekazuje światu  sposób na ratunek. Jest nim Intronizacja Chrystusa Króla w narodach i w państwach.

4 IV 1938r. Rozalia Celakówna miała wizję „pękniętego globu”.  Rozalia opisuje:

„Z jego wnętrza wybuchnął ogromny ogień, za nim polała się obrzydliwa lawa jak z wulkanu, niszcząc doszczętnie wszystkie państwa, które nie uznały Chrystusa. Widziałam zniszczone Niemcy i inne zachodnie państwa Europy”.

/ Rozalia Celakówna „Wyznania z przeżyć wewnętrznych” Wyd.WAM, Kraków 2007/imprimatur/ str.89/

Drogą do zwrócenia się do Boga jest Intronizacja, czyli uznanie Jezusa za Króla w poszczególnych państwach. Oto najważniejsze słowa jakie Jezus skierował poprzez Rozalię Celakównę do wszystkich państw świata:

„Te państwa ostoją się tylko, które Mnie uznają swym Królem”. / j.w. 283/

Nie wszystkie państwa podejmą ten państwowo- narodowy trud Intronizacji.  W zapiskach Rozalii czytamy:

Moje dziecko, będzie straszna wojna, która spowoduje takie zniszczenie. Niemcy upadną i już nigdy nie powstaną za karę, bo mnie nie uznają jako Boga Króla i Pana swego”. /j.w.207/

Rozalia pyta, czy to oznacza koniec świata, a ten ogień i lawa, czy to piekło? Otrzymuje odpowiedź:

„To nie jest koniec świata ani piekło, tylko straszna wojna, która ma dopełnić, dzieła zniszczenia.....Tak się, dziecko stanie, jeżeli ludzkość nie zwróci się do Boga”. /j.w. str.89/

 

 

Odpowiedzialność Polski za inne narody

Analiza materiałów źródłowych Rozalii Celakównej i innych mistyków wskazuje wyraźnie, że przyszłe losy narodów leżą w rękach Polski. Polska, jako jedyne państwo, otrzymała szansę ocalenia poprzez imienne, konkretne „zaproszenie” do Intronizacji. Rozalia usłyszała fundamentalne słowa  dla Polski,  które zrobiły tak wielkie wrażenie na o. Dobrzyckim/opiekunie duchowym/, że początkowo nie wierzył i kazał całą sytuację opisać jeszcze raz. W dzienniku Rozalii spotykamy więc z minimalną różnicą, dwa razy te same słowa:

„Jest  jednak  ratunek  dla Polski:  jeżeli Mnie uzna za swego Króla i Pana w  zupełności  przez Intronizację,  nie  tylko  w  poszczególnych  częściach kraju, ale w całym Państwie z Rządem na czele”. /Wyznania...str.207-208/

Jeśli Polska zdąży i pójdzie tą drogą, to z tej szansy ocalenia powinny skorzystać inne narody. Jezusowi zależy na zbawieniu całego świata. Kiedy Rozalia w modlitwie wymieniła tylko 4 państwa, a resztę zawarła w uogólnieniu: „i za cały świat.”... /j.w.88/, zaraz usłyszała bolesny wyrzut, w którym Jezus dopomniał się o inne półkule z Ameryką i Australią:

„Dlaczego nie wyszczególniliście tych części świata? Czyż za te dusze  Chrystus nie cierpiał?” / j.w. 88/. Na odzew nie trzeba było długo czekać. Rozalia ogarniała modlitwą wszystkie narody.

„Ty Jezu, wiesz, że tu chodzi o Ciebie, byś był, Panie, znany i kochany przez cały świat. Nich nasza miłość ku Tobie pociągnie ku Tobie wszystkie narody ziemi, za które my oddajemy się całkowicie w ofierze...za naszą Ojczyznę Polskę, za Rosję, Hiszpanię, Meksyk, Niemcy, którym,  Panie, zapowiadasz całkowitą zagładę, za całą Europę, Azję, Afrykę, Amerykę. Australię i wszystkie zakątki ziemi, gdzie tylko dusze ludzkie się  znajdą”             / j.w.82/.

Anioł Stróż Polski bardzo wyraźnie wskazuje na rolę Polski na drodze uznania królewskiego panowania Chrystusa w innych narodach:

„Jezus – Król chce posłużyć się waszym narodem i Kościołem, aby iskra Jego Miłosierdzia przygotowała inne narody na Powtórne Jego Przyjście”.

 /str.106 - Adam-Człowiek „Anioł Stróż Polski – Orędzia dla Polski i Polaków (2009-2014)” Wyd. św. Jakuba, Szczecin 2013, Nihil obstat ks. abp Andrzej Dzięga/./

Przewodnią rolę Polski w odrodzeniu religijnym Europy podkreślał za swego pontyfikatu, papież JPII mówiąc:   

„ Europa posiada chrześcijańskie korzenie i chrześcijańską tożsamość. Chrześcijańska tożsamość Europy nie określa bowiem niczyich przywilejów ani prerogatyw, ale mówi przede wszystkim o zadaniach stojących przed samymi ochrzczonymi. I od nas Polaków będzie w niedalekiej przyszłości zależeć, czy ta Europa będzie jeszcze żyć Chrystusem.”

 

Jezus:[ Intronizacja to] „ostatni wysiłek Miłości Jezusowej na te ostatnie czasy”.

/ Wyznania...str.88/

=============

Jezus Król Wszystkich Narodów

 

Intronizacja państwowo- narodowo- kościelna, jest  optymalną szansą ratunku, jaką Jezus objawił światu przez posłannictwo  Rozalii Celakównej. 

Co mają jednak zrobić wierni w państwach, których rządy i episkopaty są obojętne na Intronizację Jezusa  Króla? Jezus i w tym przypadku przychodzi z pomocą.

W latach 1988-1992 w objawieniach w Puerto Rico powiedział: „Pragnę, by dusze czciły Mnie jako ,,Króla Wszystkich Narodów>> przez Moją Najświętszą Matkę, która wstawia się za nami”.


Najważniejszy jest tu wyraz „czciły”. Jeśli zawiodą episkopaty i rządy, to każdy wierzący w wymiarze indywidualnym lub grupowym, może modlić się określonymi modlitwami i w ten sposób czcić Jezusa jako Króla. Przez codzienną modlitwę wierzących ze wszystkich kontynentów świata gdzie dotarła wiara, Jezus może stale odbierać hołd od swoich poddanych jako Król Wszystkich Narodów. 

/Religijny charakter tych przekazów jest wolny od doktrynalnego i moralnego błędu. Nihil Obstat podpisał bp Enrigue Hernandez Rivera-Cagnas-Puerto Rico, dn.15 VIII  1993r. /

Jezus przekazuje światu konkretne formy modlitewne do wypełnienia.  Znane są one jako „Nabożeństwo do Jezusa Króla Wszystkich Narodów”. Oto składowe  jego części:

1.Litania do Jezusa Króla Wszystkich Narodów

2.Koronka Jedności

3.Nowenna Koronki Jedności

4.Nowenna na cześć Jezusa Prawdziwego Króla

5. Litania na cześć  Jezusa Króla Wszystkich Narodów

6.Różaniec z Aktem poświęcenia się Maryi, jako Pośredniczce Wszelkich Łask

7. Specjalne błogosławieństwo

8.Nowenna Komunii Świętych ku czci Chrystusa Króla Narodów. Pan Jezus składa obietnicę, że po każdej Komunii  Świętej w intencji Jego Królowania, ześle coraz to nowego Anioła z chórów dodatkowych, dla ochrony danej osoby. Dodatkowe Anioły mogą być przekazywane innym osobom.

9.Wizerunek- objawiony obraz, przedstawiający Jezusa jako Króla Wszystkich Narodów

10.Medalik Eucharystyczny z zawołaniem: „O Jezu Królu Wszystkich Narodów, niechaj zostanie uznane Twoje panowanie na Ziemi”.

11.Godne przyjmowanie Króla Eucharystycznego

12.Adoracja Najświętszego Sakramentu.

============