Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
57
616
599

+17

Odwiedziny
...1 268 796

7)Mistycy polscy o II- cz. przyszłej Intronizacji Chrystusa Króla z "Rządem czele" w Krakowie w Katedrze na Wawelu

PDFDrukujEmail


Ad. 5         

Mistycy o  II cz. Intronizacji poprzez Koronację Jezusa

                          na Króla  „z Rządem na czele”


Polska podczas „Wielkiej Pokuty”, dokonała 15 X 2016r. na Jasnej Górze Intronizacji-wywyższyła po raz pierwszy  publicznie  Jezusa jako Króla. Formą wykonawczą było odczytanie po Eucharystii  przez Przewodniczącego Episkopatu Polski -abp Stanisława Gądeckiego,  Jubileuszowego  Aktu  Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana! To wydarzenie zostało powtórzone przez Episkopat Polski 19 XI 2016r.w Krakowie Łagiewnikach i 20 XI 2016r.w całej Polsce. W ten sposób została zrealizowana I-cz. Intronizacji w formie Jubileuszowego Aktu i jest określana jako „Intronizacja niepełna”, ponieważ nie spełniała wszystkich warunków Intronizacji.  Mimo to, Pan Jezus przyjął ten Jubileuszowy Akt jako Intronizację.

Pozostaje  do wypełnienia II- ga cz. Intronizacji. Ma się ona odbyć „z Rządem na czele” i ma to być koronacja królewska z wszystkimi insygniami. Szczegółowo mówią o tym pisma Rozalii Celakównej i orędzia Anioła Stróża Polski o czym piszemy we wcześniejszych rozdziałach. Jezus ma być oficjalnie obwołany Królem i przypomina  o tym Polsce         poprzez inne charyzmatyczne osoby.


Anna Dąbska

Osoba oddana bez reszty Ojczyźnie i Kościołowi, uczestniczka Powstania Warszawskiego, zesłanka do łagru, pragnąca od Boga odpowiedzi na wiele pytań. Otrzymuje je w tak wielkim zakresie, że jej rozmowy z Bogiem stają się na przełomie tego wieku swoistym uniwersytetem. Głównym  przedmiotem jest "Boże wychowanie", wyłożone w kilku książkach. To są niespotykane "studia" o tym jak żyć i pokonywać codzienne trudności,  jak współpracować i korzystać z pomocy nieba. Są tematy o polityce, gospodarce , kulturze, o niesprawiedliwej hegemonii mocarstw, o grzechach i smutnych  losach świata i ratunku dla  Polski i przez Intronizację.


Bóg mówi o swoich planach i ukazuje swoją troskę o ludzi i o całe narody. Przekazuje zasady swojego całościowego Bożego wychowania, do jakiego ma dążyć Polska, aby dawać przykłady innym państwom.

Wszystko po to, aby gdy przyjdzie czas  Polska była przygotowana na realizację zasad Chrystusowego  Królestwa, które nadchodzi  "z wielką mocą i miłością braterską pod wodzą Maryi".


Pan Jezus do Anny:

4 III 1987 „Pragnę, aby Polacy chcieli Mnie swoim Królem uczynić - i panowaniu mojemu powierzyć swoją Ojczyznę  z pełnym zaufaniem, wierząc w miłość moją i współpracując z nią...

/Anna "Boże wychowanie" wyd.WAM 1995, Cz.2-tom2,str.69,70,222/„Nihil

Pamiętajcie, że Ona buduje Mi tron w waszym kraju. Ale robotnikami budowy musi być cały wasz naród.

Anna "Boże wychowanie"  cz.2 tom2 wyd.WAM 1995,str.123


---------------

Zofia Grochowska


Polska mistyczka żyjąca w latach1931-2009, założycielka Legionu Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Oto co pisała o sobie:

"Od 1986r. mam wewnętrzne przekazy, które piszę i coraz bardziej ogarnia mnie miłość do Jezusa ukrzyżowanego. Nie mam wątpliwo­ści, że to Bóg mnie prowadzi i daje wskazówki, jak żyć dla niego i całkowicie poddaję się jego świętej woli. Już od kilku lat piszę w przekazach o zgromadzeniu Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego,które ma powstać dla ratowania grzeszników. Pragnę z całym poddaniem się woli Bożej wypełniać tę misję. To co opisałam nie jestem w stanie wyrazić piórem ani słowami, trzeba przeżyć duchowo aby to zrozumieć."

Cytujemy fragmenty orędzi odnoszące się do Intronizacji Jezusa na Króla Polski. Podkreślają one ciągłą aktualność  tego zadania jakie Jezus postawił przed Polską, posługując się Rozalią, Anną, Z0fią i innymi duszami wybranymi."U źródeł Bożego Miłosierdzia"  /orędzia-1988-1999/


03.10.1998r. Jezus: Szczególnie naród Polski ma wielkie zadanie-czcić, wielbić i wypraszać Miłosierdzie  Boże  dla całego świata. Dałem wam pochodnię świata Bożego, abyście nieśli to światło tam, gdzie jest ciemność. O, narodzie polski, jak już powiedziałem, nie szukaj pomocy w innym świecie-nikt ci nie pomoże. Zwróćcie swoje serce do Boga, który kocha was.

Jak możecie pozwolić, że rozszarpują waszą ojczyznę niby sepy. Jedynym ratunkiem dla narodu polskiego jest wybrać
Jezusa Królem Miłosierdzia Bożego, a Ja, jako Król narodu polskiego, okażę światu, gdzie jest potęga i moc Stwórcy Wszechświata.

/str.309/


23.11.1998r.

Król Dawid do Zofii Grochowskiej:


Spotykamy tutaj słowa, które bardzo wyraźnie wskazują na 2 etapy Intronizacji w Polsce:

I-poprzez sam Akt/odczytanie/

II- poprzez koronację.

14. 01.1999

Ja, Król Dawid, długo czekałem aż zaczniesz pisać. Wiem. że masz trochę wątpliwości, więc daję ci sposobność, proszę Boga o światło, które  otrzymasz, aby nasza współpraca nie hamowała tego dzieła.

Powinnaś wszystko uczynić, co jest wolą Boga. Po to jestem jako orędownik do szybkiego zatwierdzenia intronizacji Jezusa, Króla Polski, a potem koronacji.

Bóg czeka, kiedy lud wybrany dobrowolnie ogłosi Jezusa-Królem Polski i świata. /j.w.str.321/

-----------------------


Ewa R.

Służebnica Miłości Bożej

Prowadzi w pełni życie rodzinne, będąc żoną , mamą i babcią, jednocześnie jest do pełnej dyspozycji Pana Jezusa . Wypełnianie Jego Woli jest jej największą radością i motywacją do przyjmowania cierpień, wyrzeczeń i postów. Z  Jego polecenia  prowadzi swoiste dzienniki duszy, na które składają się modlitwy, wiersze, sprawozdania z pielgrzymek, rozmowy z Panem Jezusem i Matką Boską oraz świadectwa i orędzia. Z zapisanych kart książkowych wyłania się obraz osoby bez reszty ufającej Bogu w Trójcy Jedynemu.

Z tego zawierzenia płyną codzienne godziny pracy dla rodziny, dzieł misyjnych, pielgrzymek z określonymi celami duchowymi, działania dla umocnienia modlitwy w rodzinach przez wstawiennictwo różnych świętych, adoracje N.S. a nade wszystko nieustanny potok  modlitwy poprzez wszystkie jej formy, przeplatane zwykłą, a może raczej niezwykłą codzienną rozmową z Panem. Szczególnym jej zadaniem duchowym jest wypełnianie wezwania Bożego do wypełniania określonych form postu, w wymiarach nie do ogarnięcia przez przeciętnego katolika.Wezwanie do 33 dni postu o chlebie  i wodzie

Ewa R. „Kiedy Pan Jezus objawił mi się z obrazu „Jezu ufam Tobie”, wezwał mnie na 33 dni postu o chlebie  i wodzie za grzechy moje i mojej rodziny... Pod koniec postu nie mogłam się doczekać ostatniego dnia, aż przyjdzie zwycięstwo... Bardzo ukochałam Jezusa i zaczęłam pościć  cały Wielki Post. W taki sposób chciałam złożyć podziękowanie Panu Jezusowi za moje uzdrowienie/cudowne uleczenie z choroby nowotworowej/. Ten post podjęłam od wtorku przed środą popielcową, ponieważ otrzymałam w sercu słowa, że w ostatki wiele grzechu będzie uczynione. Każdego dnia walczyłam w tym poście jak rycerz”.

„Bóg mówi do mnie w bogatym słowie”, tom XII  wyd. I 2014r, str.16/Wezwanie do postu przez 14 lat!!!

„W Boże Narodzenie [2010r.]otrzymuję zaproszenie do Ziemi Świętej, gdzie  6 stycznia w Święto Trzech Króli lecę samolotem do Ojczyzny Chrystusa. Tam 15 stycznia 2011r. na Górze Kuszenia objawia mi się Pan Jezus.

Wzywa mnie na 14 lat postu o chlebie i wodzie po 3x do roku po 40 dni!!!

"Przyjmuję ten post. Otrzymuję w darze pieczęć zawartego Przymierza na prawej nodze nad kostką. Przychodzi ogień z nieba wypala mi trzy dziury i wypala mi pieczęć zawartego Przymierza, którą mam do dzisiaj. "  /j.w. str.18/

/Post dodatkowy-dobrowolny/
W tym 3x w tygodniu suszę, nie jem i  nie piję od północy do północy- w poniedziałki, środy i piątki. Ten post suszenia podjęłam do końca życia.

Pan rzekł do mnie: "Oto daje Ci zadanie do wypełnienia:

W całym tym roku zlicz dni suszenia,zlicz dni postu o chlebie i wodzie, zlicz też dni, w których nie pościsz"
I oto wzięłam kalendarz w dłonie i spisywałam na każdej stronie, gdzie dzień po dniu liczby pisałam i taką sumę zanotowałam. Odpowiedź postu:
Dni suszenia w całym roku=156
Dni postu o chlebie i wodzie=81 dni
Dni w których nie poszczę=128 dni.

/j.w. 48-49/Zadanie zapisywania słów Jezusa/„Jestem Panie  na Twoje wezwanie” wyd. I 2013 r. /:

13X 2012 r.

Jezus: Wiem, że niewielu uwierzy w te słowa, lecz ty je zapisz i wierności dochowaj. Przepisz mnóstwo razy i rozsiej po kraju, niech zbłąkane owce je czytają.

Ci, którzy je przeczytają i w życie wprowadzą, zostaną ochronieni przed wszelką zarazą. Ja Pan-Bóg Zastępów, błogosławię każdy trud, rozsiej ziarno słów, niech nawróci się mój lud.

Na drzwiach twego domu zapisz te trzy słowa „Któż jak Bóg” i pokrop je święconą wodą, aby anioł śmierci nie otworzył ich, w  tym będzie ochrona na ten dom i drzwi. Idź i przekaż to do mego ludu, Błogosławię Cię./str.336/


                                

                     Jezus Król pragnie być obwołany Królem Polski!!

" Pan blisko jest oczekuj Go" / wyd. I 2010r./:

Bardzo ważne słowa, które przekazują żądanie Jezusa, aby lud polski : „obwołał” Go Królem. „Obwołał” to znaczy, oficjalnie według ceremoniału królewskiego wybrał Go na Króla Polski.  Jezus jest Królem Polski z nadania Boga Ojca, ale Jezus pragnie, abyśmy oprócz tej drogi do Jezusa, dodali nasze osobiste- narodowe  „obwołanie-KORONOWANIE”  wspólnie przez Rząd i duchowieństwo. Wtedy będzie gwarancja, że prawo Boże  będzie stosowane. Mówią  o tym poniższe teksty.

16VII 2010 A ty ludu, jeżeli Jezus Chrystus nie będzie obwołany Królem -zostaniesz ukarany i zniszczony. Niewielu ostanie się -aby  świat został odrodzony.

Nadchodzą czasy ostateczne -wybrałem wielu Proroków, ponieważ muszą się wypełnić słowa w piśmie:
„Pan powtórnie przyjdzie”.„Ducha nie gaście – Proroctwa nie lekceważcie”
/str.194/.13 X2010 Jak ten żebrak czekam na Swój Tron na ziemi, Jestem między spragnionymi oraz wzgardzonymi.

Tyle wieków minęło , a to ciągle trwa, jedni chcą Mnie za Króla, inni gardzą Mną. /j.w. str.221/

-----------------"Reptorium z Panem Bogiem" /wyd. I 2011 /:25 II 2011

Kiedy osoby duchowne w hierarchii kościoła razem z władzami

politycznymi ogłoszą Mnie Królem?


Ludu mój wierny nie lekceważcie tej decyzji i nie odciągajcie tego na co czekam z utęsknieniem. Prawo Boże jest wielką wartością i musicie być posłuszni temu prawu, bo jesteście dziećmi  Bożymi....Błogosławię Cie, idź odważnie i powiedz mojemu ludowi. To mówi Pan!

O ludu mój i Pasterze tego kraju, proszę was o wykonanie Woli Bożej, która sam Bóg Ojciec ma w swoich planach. To o czym do was mówię jest najważniejszą sprawą dla uratowania waszych dusz i całego świata.

Wtedy wy ukochane dzieci Boże zostaniecie odmienieni we Mnie- Jezusie Chrystusie i stanie się cud bo będzie raj na ziemi a moce piekielne go nie przemogą.

A wasze dusze zostaną oczyszczone, wasze serca oczyszczone, wasze serca uświęcone i ciała uzdrowione. Bo Ja wasz Król- Jezus Chrystus przemienię was w Siebie.

Nastąpi przemiana serc, sumień i miłości. A wy będziecie śpiewać: Jezus jest Królem! Jezus jest Panem! Jezus jest Drogą ! Jezus jest Prawdą! Jezus jest Życiem!

Oto Ja Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, przeprowadzę was do Nowej Ery a przez nią do Ziemi  Obiecanej, gdzie Dobry nasz Ojciec czeka na wszystkich z utęsknieniem. Zaprawdę powiadam wam, że cała ziemia stanie się święta i wy staniecie się także świętymi.

Owieczko Moja- powtórz moje słowa swoimi ustami- bo liczę na twoją pomoc.

Królewska korona jest dla Mnie złożona u stóp Mego Ojca, tylko trzeba ją wziąć w czyste  dłonie i mi ją nałożyć.

Czystość jest pięknością i radością w sercu Boga Ojca. /str.137/„Oremus  do Boga Ojca” / wyd. I 2012, / :

13 XI 2011
Król  niebawem przyjdzie- czy tego chcecie czy nie. Niebo jest w gotowości i czeka na rozkaz. Ziemia  zadrży , aż otworzą się groby. Przekaż to, aby świat uczynił porządek. Posłuszeństwo ma być prawe i nieodwlekane /str. 188/.13 XII 2011
Byłem, jestem i będę Królem, bo tak ustalił Bóg Ojciec. Ci co mówią, że królestwo Moje nie jest z tego świata są nierozsądni i nieroztropni. / j.w.str. 203/

----------------

„Bóg mówi do mnie w bogatym słowie” tom XII  /wyd. I 2014 r. /:

13 VI 2013

Ziemia nie będzie rodziła, gdyż dotknę was głodem.
Wielu nie chce, abym przyszedł jako Król, bo jak poszanujesz króla jak nie szanujesz matki i ojca.


W poście i pokucie bawicie się, upijacie, tańczycie dla belzebuba, a Ja Pan płaczę z powodu waszej rozpusty.

Jak mam okazać Miłosierdzie, jak wasze serca zlodowaciały i jesteście oziębli. Moja Matka płacze krwawymi  łzami, a wy je badacie. Aby przekonać się  czy są prawdziwe- po czym milczycie./ str. 98/

25 II 2014

Ubogaćcie się postem, przyozdóbcie się modlitwą, bo Król szykuje się na przyjście, lecz czeka aż czas się wypełni.

Ci, którzy nie chcą przyjścia Króla, biedna ich dusza, a serce żałobę wyśpiewuje. /j.w. str.336 /=============


Obecne wołanie Jezusa o Intronizację
Teksty najnowsze nieautoryzowane.

Jezus wciąż czeka na wypełnienie warunków Intronizacji i przez swoje wybrane "narzędzia" alarmuje duchownych, rządzących i wszystkich nas.


Helena

18.03.2016r.
Antychryst przyjdzie ze wschodu, jak zapowiedziałem w orędziach MBM, a te słowa są kontynuacją tej misji dla waszej zbrukanej ojczyzny.

18.03.2016r.
Czarne chmury nad waszą ojczyzną

i wróg będzie dążył do tego,

by teraz was zaatakować najboleśniej.


Macie jeszcze trochę czasu, który wam wyznaczam na to, aby kościół polski otworzył oczy i spostrzegł, co się dzieje w całym Moim kościele świętym na świecie. Musicie stanąć na straży własnego- polskiego kościoła świętego z otwartą przyłbicą i pielęgnować jego tradycję i nic w nim nie zmieniać. Tak mówię do was-kapłani polscy- czeka was wyzwanie: albo mężnie obronicie swojego kościoła,  albo będziecie wchłonięci do syna zatracenia i wtedy się już nie podniesiecie. Wasze dzieci a Moje owce zostaną rozproszone i będą Mnie szukać, aby przyjąć w Hostii świętej. Wy musicie im ten dostęp zapewnić i nic nie zmieniać w Mojej świętej Eucharystii.


Wy, Polsko, macie pociągnąć inne narody, aby Jeruzalem się

powiększyło.

III 2016 Mieczysława

Słyszycie Moi świeccy biskupi i kapłani kościoła polskiego? Teraz przyszedł czas, abyście się opamiętali i nie zostawili owiec które was kochają i liczą na was, że wy nie zaprzedacie kościoła świętego. Ja, Jezus, wam w tym pomogę, ale – słuchajcie proroka, bo po to go posłałem, abyście przetrwali, bo macie stanowić to Jeruzalem, o którym mówię w Piśmie Świętym. Miłosierdziem jest przed wami i tylko dzięki niemu wielu z was przejrzy wyraźniej na oczy i z łaską Trójcy Świętej i waszej Matki- Królowej-ocalicie wiele dusz. Jezus, który błogosławi temu Narodowi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego .Amen. Wy, Polsko, macie pociągnąć inne narody, aby Jeruzalem się powiększyło. Jezus, który kocha Polskę.
======

Teraz będzie jeszcze gorzej, bo państwa wystąpią przeciw sobie.
Wystąpią kataklizmy, a ziemia pokryje się niegasnącym ogniem.
Nie będzie komu chować ludzkich ciał, a lucyfer będzie zadowolony z waszych ofiar.
ROZWAŻCIE PÓKI JESZCZE CZEKAM, BO NA MĄDRYCH I BOŻYCH KAPŁANACH POLEGAM".


Ż.P.           26 XI 2016                                                Bóg Ojciec.

Kochane dzieci światłości miłe Mojemu Świętemu Sercu, nie trwajcie w lęku, bo on pochodzi od złego ducha. Polacy, oto dokonaliście Intronizacji Mojego Boskiego Syna Jezusa, choć z oporami z wielu stron, to jednak Trójca Święta przyjęła ją.

Pragnę, gdy duch wasz okrzepnie w dobru, a wszystkie strony dojrzeją do tego, dokonacie już ostatni raz właściwej Intronizacji, takiej, której życzył sobie Mój Boski Syn Jezus.

Żądam, aby uczestniczyły w tym Akcie wszystkie zainteresowane strony. Jaki będzie skutek dokonanej Intronizacji? Moc Boża ochroni wasz Naród od totalnego zniszczenia. Siły zła zaplanowały eksterminację wszystkich Polaków, by osiąść w waszym kraju, na waszym miejscu, aby stąd bez przeszkód siać terror, niszcząc resztę świata.

Nie pozwolę demonom zniszczyć Polski, bo umiłowałem wasz Naród za wierność i ofiarność. Nie oznacza to, że nikt was nie będzie „kąsać”, lecz każdy kto sięgnie po wasze jak po swoje, będzie niszczony w inny sposób tak długo, aż się opamięta.

Nie wszystko zrealizuje się z tego co było zapowiadane, bo uwarunkowane jest to waszym narodowym nawróceniem.


============