Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
90
906
866

+40

Odwiedziny
...305 094

Komunikaty

Email

Komunikaty

                                        altDM św.JPII-23-I-2019
Według naszego rozeznania, najważniejszą obecnie sprawą duchową w Polsce jest "osobista Intronizacja Chrystusa Króla w sercach ludzkich" przez podaną Regułę czyli spełnienie pewnych warunków. Gdy jej dokonamy, Jezus roztacza nad nami swoje królowanie. On ma władzę najwyższą w niebie i na ziemi. Kto się Jemu poddaje, zło do danego człowieka nie ma dostępu. Może go atakować, ale go nie zdobędzie na własność. To jest ten dar, który otrzymujemy od Pana Jezusa na te ostatnie czasy. Nie zwlekajmy z Intronizacją i wiadomość o niej przekazujmy wszystkim, komu się da. Kolegium "DM św. JPII" styczeń 2019r.

Matka Boża bardzo prosi przez DM św. JPII o post o chlebie i wodzie w intencji Intronizacji w Polsce. Szczególnie post należy ofiarować za ks.bp „XX”, którego nosi w Sercu.Kto może, niech dołoży swoją cegiełkę za niego, chociaż 1 dzień postu. Post to najsilniejsza modlitwa, bo wtedy człowiek pokonuje sam siebie.


 Komunikujemy Państwu, że pilną intencją modlitewną i mszalną jest nadal intencja "Za Episkopat w Polsce".

Tak wynika z przekazu Alicji Marii Michalinie [Domy Modlitwy św. JPII] oraz innym mistykom.

1) Episkopat jest władny wpłynąć na Rząd w Polsce, aby razem dokonać pełnej Intronizacji Jezusa na Króla Polski.
2) Episkopat zadecyduje w niedalekiej przyszłości , czy przyjąć reformy w kościele [Msza ekumeniczna bez Konsekracji czy je odrzucić i pozostać przy obecnej wersji  Mszy Świętej [ z Konsekracją i obecnością Jezusa w Hostii]. To będzie decydujący moment dla dalszych losów Kościoła Katolickiego w Polsce i na świecie. Bardzo potrzebna jest modlitwa różańcowa/najlepiej Nowenna Pompejańska/ oraz Msze święte. Z otoczenia Domów Modlitwy, zastało zamówionych ostatnio 10 Mszy Świętych z następującą intencją:

10 Mszy Świętych, intencja:
„O wynagrodzenie i zadośćuczynienie Trójcy Przenajświętszej za nieprzestrzeganie Dekalogu i Sakramentów świętych w naszej Ojczyźnie, by uśmierzyć gniew Boga samego, Ojca, Syna i Ducha Świętego oraz światło Ducha Świętego dla  Episkopatu  i Rządu w Polsce.

-------------------
Propozycja duchowego działania od Pani Grazji:


Szczęść Boże,


Należę do jednego z domów JPII oraz Św. Charbela. Miałam wewnętrzne poruszenie serca, aby napisać list do Chrystusa Króla Polski uwięzionego na Jasnej Górze, aby go pocieszyć, uwielbiać. Sądzę, że jest to nader godna inicjatywa, aby poddani Króla pisali do niego listy. Gdy dojdzie do wystawienia obrazu Chrystusa Króla Polski na Jasnej Górze, Nasza Pani Królowa Maryja nie będzie już znieważana i profanowana bo Król zasiądzie na należnym jemu  tronie. Wysłałam już dwa listy zaadresowane na Jezus Chrystus Król Polski adres Jasna Góra. Mam nadzieję, że w krótki czasie nasz Pan otrzyma wiele listów pocieszenia.

Grazia S.

-----------------------

1.Bardzo ważnym zadaniem ewangelizacyjnym j
est drukowanie i rozsyłanie "Obrazków z św.  JPII", które zawierają podstawowe informacje, potrzebne do rozpowszechniania i zakładania nowych "Domów". Wydruk obrazków, patrz - Strona główna, pozycja: "Obrazek z JPII"-wydruk.

2.Zapraszamy do lektury i propagowania  kwartalnika "Nasza barka".

3.  Zapraszamy do pogłębiania modlitwy różańcowej. Bardzo ją doceniał  św.JPII.

4. Zapraszamy do menu pt.
"Nowy tydzień".
APEL O MODLITWĘ!!!

W związku z sytuacjami wszechstronnego i nieustającego zagrożenia zła w naszej Ojczyźnie jest prośba-apel do wszystkich małych rycerzy i rodaków rozumiejących powagę sytuacji o podjęcie wzmożonej modlitwy nowennami do Ducha Świętego i św. Michała Archanioła w intencji:

„O Królowanie Ducha Świętego (na wzór królowania w Niepokalanym Sercu Maryi, Oblubienicy Ducha Świętego) w każdym sercu ludzkim w naszej Ojczyźnie i ochronę serc naszych i serc wszystkich Polaków za przyczyną św. Michała Archanioła i św. Aniołów Stróżów Polaków oraz św. Jana Pawła II, św. Stanisława Papczyńskiego i wszystkich św. Męczenników i św. Narodu Polskiego.”

Niech dobry Bóg wspomaga nas w zniszczeniu wszelkich planów, sideł i dzieł szatana przez Jezusa Chrystusa, który przyszedł po to aby zniszczyć dzieła diabła.  (por. pierwszy list św. Jana Ap.  „Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła.” 1J 3, 8)


==========

Cenna pozycja książkowa:

Dziedzictwo Św. Jana Pawła II – to skarb narodowy, św. Jan Paweł II
jeden z największych Polaków blisko 1050-letniej historii Polski.
✔ Czy św. Jan Paweł II nie stał się kolejną, wielką postacią niedocenioną wśród rodaków
✔ Czy Polacy potrafią rozpoznawać i doceniać wielkich ludzi, którzy są darem od Boga
Jedynego w Trójcy Przenajświętszej?
✔ Czy rzeczywiście znasz to co św. Jan Paweł II, jedyny w historii Polski Papież z Polski, skierował do rodaków w czasie pielgrzymek do Polski?


Wyjątkową okazją dla Ciebie i twoich bliskich jest:
Przesłanie dla Polaków – św. Jan Paweł II w celu uzyskania prostych instrukcji w jaki sposób wypełniać nauczanie św. Jana Pawła II.
Ten album składa się z fragmentów homilii św. Jana Pawła II, które głosił w czasie pielgrzymek do Polski w latach 1979-2002 r.
Treść homilii została ułożona w ciekawej formule w postaci 144 zadań dla Polaków.
Kiedy uważnie zapoznasz się z ich treścią, z pełnym przekonaniem stwierdzisz, że jest to "testament" pozostawiony wszystkim Polakom.
Jeśli uważasz, że św. Jan Paweł II to Twój Papież.
Jeśli szanujesz wielkich ludzi, ich wkład w budowanie historii ludzkości, to zapoznasz się z jego treścią i przyczynisz się do realizacji rzeczywistego
"testamentu" św. Jana Pawła II wypełniając jego nauczanie w swoim postępowaniu kierując się według jego radami w życiu osobistym, rodzinnym
i społecznym.
Opracowanie krakowskiego wydawnictwa Rafael pt. Przesłanie dla Polaków jest dostępne w wielu księgarniach internetowych i stacjonarnych w Polsce.
W szkole, w czasie katechezy, w niedzielny wieczór w rodzinnym gronie, czy wspólnym rodzinnym obiedzie, czy też w salach uczelni wyższych lub salkach parafialnych, znajdziesz okazję do poznania i zbliżenia się do nauczania św. Jana Pawła II. Decyzja należy do Ciebie, czy chcesz wypełnić nauczanie św. Jana Pawła II w swoim życiu?
Serdecznie polecam Przesłanie dla Polaków św. Jana Pawła II.
Wielu Darów Ducha Świętego i owoców Jego działania,
z Bogiem, brat Rafał Małkiewicz, brat w Chrystusie Panu, i promotor nauczania św. Jana Pawła II : )

---------------

KORONKA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Jest to jedna z najcenniejszych modlitw ku czci Ducha Świętego. Dnia 2.12.1930 r. objawił ją Pan Jezus zmarłej w 1936 r. świątobliwej matce Katarzynie Volg z Monachium.
"Droga duszo, prawie wszyscy ludzie utracili najwyższe dobro duszy: Ducha Świętego. Stąd te ciemności na całym świecie i to pomieszanie języków. Duch Święty jest wszędzie wyłączony, pomijany, a przecież nikt nie może nic uczynić bez Ducha Świętego. Toteż nie możesz mi ofiarować wraz z Matką Najświętszą, poprzez Matkę Najświętszą potężniejszej modlitwy niż Koronka do Ducha Świętego w imieniu wszystkich i za wszystkie dusze."

I jeszcze raz zapewnił ją Pan Jezus 30 stycznia 1931 r.:
"Moje dziecko, ty nie jesteś w stanie pojąć tej wielkości, która mieści się w prośbach Koronki do Ducha Świętego. Odmawiaj ją bardzo często i z wielkim nabożeństwem. Ja w zamian za to poślę wam wielkich mężów, którzy będą całkowicie napełnieni Duchem Świętym. Oni będą mówili do ludu o Duchu Miłości i Prawdy, żeby wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Dopiero wówczas wielu pozna swoje zaślepienie i zrozumie, co prowadzi do pokoju. Z prośbą o takich mężów należy odmówić wiele Koronek do Ducha Świętego".

Już w uroczystość Matki Najświętszej z Góry Karmel dnia 16 lipca 1930 r. przynaglała ją Matka Boża:
"Dziecko, ty wiesz, że bez Ducha Świętego nikt nic nie może począć. Jestem Oblubienicą Ducha Świętego. Wzywaj mnie tak często, jak tylko możesz, w Koronce do Ducha Świętego. Te prośby, które są w niej zawarte, zostaną za moim wstawiennictwem w szczególny sposób wysłuchane przez Trójcę Przenajświętszą. Powiedz swemu kierownikowi duszy (był nim znany, świątobliwy franciszkanin, Bonawentura Blattman), by tę Koronkę wydał drukiem, żeby była wszędzie rozpowszechniana i pilnie odmawiana. Dzięki tym łaskom ludzkość zostanie znowu napełniona miłością. Duch Święty jest przecież Duchem Miłości".

TAJEMNICE KORONKI DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Odmawia się jak zwykłe 5 dziesiątków Różańca z 10 "Zdrowaś Maryja" i dodaje się po słowie "...Jezus"
następujące słowa, odpowiednio do każdego dziesiątka:

1."...który niech usposobi nasze serca na przyjęcie pełni łask Ducha Świętego"
2."...który niech nam udzieli Ducha Świętego, pomnoży i wzmocni w nas wiarę, nadzieję i miłość"
3."...który niech nas przez Ducha Świętego umocni, oświeci, prowadzi, rządzi i uświęca"
4."...który niech nasze serca zapali miłością Ducha Świętego i napełnia najgłębszą pokorą, łagodnością, cierpliwością, uległością, oddaniem, mocą i świętością"
5."...który niech ześle nam siedem darów oraz owoce Ducha Świętego i użycza wszystkiego, co dobre, a powstrzymuje od wszystkiego, co złe".

OFIAROWANIE
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci drogocenną Krew Chrystusa przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Najświętszej Maryi Panny na otrzymanie darów Ducha Świętego dla ratowania dusz. Amen. Ojcze Niebieski, ofiaruję Ci przez Matkę Najświętszą nieskończoną ilość razy przez całą wieczność, w imieniu wszystkich i za wszystkie dusze Miłość Ducha Świętego ze wszystkimi jej skutkami z życiu doczesnym i wiecznym. Amen.

Duch Święty od którego wszelkie łaski pochodzą stanie się naszym stałym przyjacielem jeśli będziemy go czci i mu powierzać swoje życie. Zachęcaj kapłanów do odprawiania Mszy św. wotywnej do Ducha Świętego, zgodnie z zaleceniem Pana Jezusa przekazanym przez bł. Marię od Jezusa Ukrzyżowanego.
-----------------------Internetowy  Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”
Komentarz do utworu estradowego Leonarda Cohna- „Hallelujah”, wykonywanego podczas mszy świętych ślubnych

Leonard Cohn- „Hallelujah”
Leonard Norman Cohen (ur. 21 września 1934 w Montrealu) – kanadyjski poeta, pisarz i piosenkarz tworzący w stylu piosenki autorskiej w gatunku folk rock. Jako nastolatek z bogatej dzielnicy Montrealu dokonał wyborów na całe życie: wykuł na pamięć podręcznik hipnozy, nauczył się sześciu akordów od przypadkowo spotkanego hiszpańskiego gitarzysty i pokochał wiersze Federica Garcii Lorki. W młodości dużo podróżował, prowadził intensywne życie towarzyskie i erotyczne. Lubił otaczać się pięknymi kobietami i, dopóki było to legalne, eksperymentował z LSD / jeden z najtańszych i najszerzej dostępnych narkotyków/, męczyły go ataki depresji.   Pochodził z rodziny żydowskiej , ale  porzucił wiarę swoich przodków.  Artysta od lat związany jest z buddyjskim klasztorem w Centrum Zen na Mount Baldy w okolicach Los Angeles .Przebywał tam w latach 19941999. W 1996r.  muzyk został buddyjskim mnichem i przyjął imię Jikan (czyli "Cichy"). Wstawał o 2.30, przygotowywał posiłki dla swojego mistrza zen − Rōshiego − potem medytował. Rōshiemu poświęconych jest wiele wierszy z tomu Księga tęsknoty. Leonard Cohn to bardzo popularny kompozytor świecki, specjalizujący się w folkowej muzyce rockowej. „Allelujah” to ballada pierwotnie napisana  w 1984r. do bajki do filmu animowanego dla dzieci „Shrek” z  romansem Shreka i Fiony.  Autor napisał 80 zwrotek do tego utworu. Oto podstawowa wersja słowna z tekstem L.Cohna:
1.Tajemny akord kiedyś brzmiał, Pan cieszył się gdy Dawid grał, ale muzyki dziś tak nikt nie czuje. Kwarta i kwinta tak to szło,   raz wyżej w dur, raz niżej w moll, nieszczęsny król ułożył Alleluja.         Alleluja,    Alleluja,    Alleluja Alleluja.
2.Na wiarę nic nie chciałeś brać, lecz sprawił to księżyca blask,
że piękność jej na zawsze Cię pobiła.
Kuchenne krzesło tronem twym, ostrzygła cię, już nie masz sił,
a z gardła Ci wydarła Alleluja.         Alleluja,   Alleluja,   Alleluja   , Alleluja.   

Ocena tekstowa
Jest to tekst świecki z elementami religii Mojżeszowej pisany z przeznaczeniem estradowym w formie ballady wielozwrotkowej.    Cohn nigdy nie był chrześcijaninem, nie pisał więc  muzyki religijnej dla potrzeb Kościoła Katolickiego. Kiedy  pisał ten utwór, był jeszcze pod wpływem religii żydowskiej /1984r./ i jego zawołanie Allelujah skierowane do Jahwe miało jeszcze jakiś ogólny sens. Później jednak zapomniał  o nim i swego Jahwe zamienił na Buddę i szukał inspiracji duchowych  w  szkole Zen/medytacje z wielokrotną mantrą,  pokłony, wiara w reinkarnację, oddanie się mistrzowi itp./
Nie ma najmniejszych podstaw, aby tekst „Allelujah” był wykonywany podczas Mszy Świętej katolickiej. Może się bowiem okazać, że na Mszę Świętą  zostanie zaproszony także  Budda, który przy tej okazji będzie chciał coś „zebrać”  dla siebie.  Ma prawo targować się z Jezusem, bo przecież wykonują piosenkę skomponowaną przez jego wyznawcę. Nie dziwmy się zatem, że czasami wszystko „artystycznie” jest  pięknie,  nawet  głębiej się  modlimy się, ale nie otrzymujemy łask.

Zauważa się także  taką sytuację , że sami wykonawcy czują, że tekst  nie  jest liturgiczny i zastępują go nowym tekstem bardziej „Bożym”. Problem z tym, że tego nie wolno robić bez zgody autora kompozycji /gdy utwór wykonuje się publicznie/. Metoda dowolnych przeróbek może prowadzić  bowiem do zatarcia pierwotnej formy wykonawczej i zmieniać obraz  artystycznych dokonań artysty. Regulują to odpowiednie przepisy dotyczące praw autorskich.
Ocena muzyki
Muzyka jest profesjonalnie napisana pod artystów a nie amatorów. Posiada wdzięczną linię melodyczną, prostą harmonię ale  szeroki ambitus melodii. W tonacji C dur np. najniższy dźwięk to „ g” małe a najwyższy to „ e2” czyli w oktawie dwukreślnej.  Ta trudność sprawia, że wykonawcy robią w pewnym  momencie „koziołki” i przeskakują o oktawę wyżej lub niżej w zależności od obranej tonacji, lub zmieniają linię melodyczną.
Dodajmy jeszcze, że żaden oficjalny śpiewnik kościelny nie ma w swoim spisie ballady Allelujah”  i jest to zrozumiałe, gdy zna się kryteria jakie obowiązują w pieśniach liturgicznych. Trudno też zgodzić się, aby w Kościele katolickim  wykonywać pieśni tworzone przez  absolwentów buddyjskiej szkoły Zen, lub śpiewać  te, które są, czy były przeznaczone kiedyś   jako bajki dla dzieci.
Szeroka gama środków medialnych i wiele ofert rynku estradowego, stwarza wiele okazji do korzystania z dorobku artystycznego L .Cohna, bez uciekania się do „estrady kościelnej”. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie i życzymy wielu łask Bożych od Chrystusa, który podczas Mszy Świętej cierpi i kona za nas. Pragnie, aby być z Nim od Ogrodu Oliwnego do Golgoty, również przez odpowiednio dobrane pieśni liturgiczne podczas Mszy Świętej.

Internetowy  Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”

www.domymodlitwyjp2.pl /komunikaty/


----------------------

Odpowiedź na zastrzeżenia odnośnie orędzi Marii z Irlandii,

zamieszczonych na stronie!


Drodzy Państwo! Nim daliśmy na stronę orędzia z Marii, wcześniej konsultowaliśmy z niektórymi mistykami i sami analizowaliśmy dokładnie treści. Na obecny czas orędzia te stają się coraz bardziej wiarygodne, ponieważ się sprawdzają, a na to potrzeba było czasu. Są bezcenne, ponieważ pozwalają odczytywać zagrożenia kościoła w skali globalnej i na nie reagować z wyprzedzeniem.
Pokutują jeszcze stare krytyczne niekiedy wypowiedzi niektórych osób, przeważnie egzorcystów wypowiedziane zbyt pochopnie na początku przekazywania tych orędzi do wiadomości publicznej, gdy np.informacje o przyszłych zmianach w nauce Kościoła, Watykanu itp. były wprost szokujące dla nich.   Niestety sprawdzają się w tempie galopującym w ostatnim czasie.Wiele osób z dawnych wypowiedzi się obecnie wycofało. Należy zauważyć, że orędzia Marii mają pokrywają się z treściami wielu innych współczesnych mistyków- proroków obecnego czasu, ale są globalne jak żadne inne.

Pełnym szacunkiem otaczamy wszystkich kapłanów, ale trzeba pamiętać, że np. egzorcyści mają bezcenne dary rozeznawania duchów,ale nie znaczy to, że mają wszystkie dary Ducha Świętego.
Przed każdym czytaniem orędzi wzywajmy chociaż na krótko Ducha Świętego przez przyczynę Matki Bożej i wtedy przyjdzie pomoc Nieba. Ona jest zawsze potrzebna i pomocna przy każdym wejściu w Internet. Tak zabezpieczeni, nie bójmy się czytać orędzi,bo co by było, gdyby ich wcale nie było?Bóg stale uzupełnia swoją bieżącą korespondencję dla ludzkości. 

Więcej na ten temat - menu: Pytania i odpowiedzi DM.
-------------