Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
284
216
244

-28

Odwiedziny
...1 451 628

MB Ostrobramska na Czasy Ostatnie

PDFDrukujEmail
                                   alt

Matka Boża Ostrobramska -

Patronka Czasów Ostatnich


 "Pan Tadeusz" – Adam Mickiewicz,
Inwokacja/fragment/

Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy
  i w Ostrej świecisz Bramie!

Ty, co gród zamkowy

Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!

Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem

(Gdy od płaczącej matki pod Twoją opiekę

Ofiarowany, martwą podniosłem powiekę

I zaraz mogłem pieszo do Twych świątyń progu

Iść za wrócone życie podziękować Bogu)....alt


 Pan Jezus poprzez mistyków Adama Człowieka, Cypriana / pseudonim CyprianPolakWiara/ oraz od 13V2019r. przez mistyczkę Alicję Marię Michalinę od Apokalipsy z "Domów Modlitwy św. JPII"  kieruje uwagę Polaków  na MB Ostrobramską jako Patronkę Czasów Ostatnich.

Poleca zawierzenie rodzin bezpośrednio przed obrazem w Wilnie, a jeżeli to jest nie możliwe, to przed takim obrazem w innej świątyni lub ostatecznie przed obrazem zakupionym, poświęconym i powieszonym w domu.


Powstaje pytanie, dlaczego akurat MB Ostrobramska Patronką Czasów Ostatnich?
Dlaczego słowa są nakierowane na Polaków? A inne narody, kraje?
Jaka rola pozostaje MB Częstochowskiej czy Fatimskiej?


Pan Jezus objaśnia, że generalnie nic się nie zmienia, że możemy się zwracać do Matki Bożej pod różnymi tytułami, ale lepiej będzie jak uwzględnimy Jego obecne przesłania nakierowane na Matkę Boską Ostrobramską.

Matka Boska Fatimska nadal prowadzi sprawy Jezusowe wobec całego świata. Potwierdzają to następujące słowa: Teraz też mnie poprzedza i niesie mnie Pani Wasza Fatimska”.

Matka Boża Częstochowska jest nadal Królową Polski i na Jej wzór, Jezus ma się stać Królem tego Narodu i Państwa. Wszystkie sprawy związane z Intronizacją mamy kierować, omadlać przez Maryję. Odpowiedzialność za wykonanie tego zadania jest wielka, bowiem od tego zależy postawa innych państw, a więc  zbawienie świata.

Jezus: To prawdziwie wasza królowa, a ja jestem waszym królem, nadal nie uznanym jako Król Polski przez władze świeckie i duchowne i przez wszystkie stany”/28II2018/.


Matka Boża Ostrobramska- patronka Czasów Ostatnich

Pan Jezus we współczesnych orędziach nadaje  Matce Bożej Ostrobramskiej tytuł Patronki Czasów Ostatnich. Gdy zwracamy się do Niej pod takim tytułem otrzymujemy za Jej wstawiennictwem światło Boże pozwalające rozeznać zagrożenia obecnych i przyszłych czasów i się przed nimi odpowiednio zabezpieczyć. Dzieje się to tak, ponieważ "taką władzę jej dał Bóg”/ Cyprian 28 II 2017/.

Pismo Święte /Apokalipsa/ oraz pisma prorockie wskazują, że w Czasy Ostatnie wpisane są schizma w kościele, ucisk kościoła przez niewiernych /islam/ oraz ucisk antychrysta. Nad schizmą w kościele usilnie pracują siły masońskie, między innymi przez wprowadzenie innych interpretacji Ewangelii,  zmianę roli sakramentów świętych, głoszenie przewagi Miłosierdzia Bożego nad czynnikiem sprawiedliwości, redukcję odkupieńczej roli Jezusa jako jedynego wysłannika Ojca, prowadzącą do zbudowania jednej światowej religii grupującej wszystkich wierzących. Czasy antychrysta, to czasy, w których ludzie będą tak oszukani, że będą wierzyli w Chrystusa /naukę/, która nie będzie pochodziła od prawdziwego Chrystusa. Na tym tle zrodzi się schizma i wielki duchowy ucisk.


Zagrożenie islamem

W Czasy Ostanie wpisany jest również ucisk i cierpienie Kościoła ze strony islamu- wiekowego przeciwnika chrześcijaństwa.Terroryści islamscy dokonując ataków i zabijając innych, wierzą, że będą zbawieni. W Ewangelii św. Jana czytamy słowa, które wyjaśniają nam te obecne w świecie sytuacje.:

Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie./J 16,2-3/.Oto najważniejsze fakty o samym islamie, pozwalające zrozumieć lepiej rolę Matki Bożej Ostrobramskiej w przyszłym pokonaniu tego przeciwnika.

Islam jest kontynuatorem dawnych wierzeń pogańskich.
Liczne badania archeologiczne dowiodły, że już w przed-islamskich czasach w Arabii, Starożytnej Syrii i Kanie i wielu innych krajach pogańskich, wśród wiary w wielu bogów, najbardziej dominującą religią Arabii był kult księżycowego boga. Stary Testament nieustannie ganił oddawanie czci bogu księżycowemu (vide Pwt. 4,19; Pwt. 17,3; 2Krl. 21:3 i 2 Krl. 21:5; 2 Krl. 23:5; Jer. 8:12; Jer. 19:13; Sof. 1:5).

Gdy w wielu obszarach popularność boga księżyca zmalała, Arabowie pozostali wierni swemu przekonaniu, że księżyc-bóg jest największym ze wszystkich bogów. Ostatecznie Mekka została zbudowana jako sanktuarium dla boga-księżyca. To ona właśnie sprawiła, że Mekka była najświętszym miejscem pogańskiej Arabii....

W 1944 roku G. Caton Thompson w swojej książce Groby i Księżycowe świątynie Hureidhy przedstawiła swoje odkrycie świątyni boga-księżyca w południowej Arabii. Znaleziono symbole półksiężyca i nie mniej jak 21 inskrypcji z imieniem Sin w ruinach świątyni. [11] Znaleziono również posąg, który być może jest właśnie owym księżycowym bożkiem. Inni znani archeologowie później potwierdzili to. [12]

Materiał zebrany na miejscu wykopaliska potwierdza, że świątynia była czynna w czasach chrześcijańskich. Dowody pochodzące zarówno z północnej i południowej Arabii pokazują, że kult księżyca-boga był nie tylko aktywny w czasie Mahometa, ale że był to główny kult religijny.

Według rozlicznych inskrypcji imię boga-księżyca było Sin, jednak jego tytułal-ilah oznaczający bóstwo sugerował, że był on głównym bóstwem wśród wielu bogów. Jak zauważył Coon „Bóg Il albo Ilah początkowo był fazą Księżyca-boga.” 

Księżycowy bóg zwany al-ilah, został skrócony do formy Allah już w przed-islamskich czasach. Pogańscy Arabowie dawali imię Allah swoim dzieciom. Tak było na przykład z ojcem Mohameta i jego wujem. Fakt ten dowodzi, że Allah był tytułem boga-księżyca już w czasach Mahometa. Profesor Coon kontynuuje: „Podobnie, pod wpływem Mahometa, mało znany Ilah staje się Al-Ilahem, Bogiem czy jak kto woli Allahem, Najwyższym Bytem.”

Fakt ten jest odpowiedzią na następujące pytania:„Dlaczego Allah nie jest zdefiniowany w Koranie?” oraz „Dlaczego Mohamet zakładał, że pogańscy Arabowie wiedzieli już kim był Allah?”

Mohamet został wychowany w religii księżycowego boga Allaha. Jednak posunął się on o krok dalej niż jego pogańscy współplemieńcy arabscy. Podczas gdy wszyscy oni wiedzieli że Allah (bóg-księżyc) jest największy ze wszystkich bóstw w ich panteonie, Mohamet zdecydował, że Allach był nie tylko największym, ale jedynym bogiem.

Właściwie powiedział on: „Słuchajcie, wierzycie przecież, że Allach (bóg-księżyc) jest największym ze wszystkich bogów. To czego chcę, to to, żebyście przyjęli, że jest on jedynym bogiem. Nie odbieram wam Allaha, którego znacie i czcicie. Odbieram jedynie jego żonę i córki oraz wszystkich innych bogów.”

Politeistyczny kontekst kultu Allaha widoczny jest również z pierwszego zdania muzułmańskiego credo: „Allah jest największy.” Arabskie słowo dobitnie podkreśla kontrast między większym a mniejszym.

Prawdą jest również, że pogańscy Arabowie nigdy nie zarzucali Mahometowi, że ogłasza on im innego Allaha od tego, którego już znali i czcili. Stąd „Allah” był bogiem-księżycem jak wykazują archeologiczne dowody.

Tak więc Mohamet usiłował osiągnąć swój cel na dwa sposoby. Poganom mówił, że wierzy w księżycowego boga Allaha. Żydom i chrześcijanom mówił, że Allah jest także ich Bogiem.

Jednak Żydzi i chrześcijanie wiedząc lepiej,  odrzucili jego Allaha jako fałszywego boga.

Wniosek

Muzułmańskie wyznanie wiary jest bardzo krótkie: La-ilaha-iLLaLLah-Muhammadur-Rasulullah, co oznacza Nie ma Boga prócz Allaha, a Muhammad jest Jego prorokiem. Człowiek, który wypowie te słowa wobec oficjalnego przedstawiciela meczetu, zostaje muzułmaninem.

Pogańscy Arabowie czcili księżycowego boga Allaha modląc się w stronę Mekki kilka razy dziennie, odbywając pielgrzymkę do Mekki, okrążając biegiem świątynię boga księżyca zwaną Kabba, całując czarny kamień, zabijając zwierzę na ofiarę dla księżycowego boga, rzucając kamieniem w diabła, poszcząc przez cały miesiąc itd.

Twierdzenie muzułmanów, że Allah jest bogiem Biblii, i że islam powstał z religii proroków i apostołów rozpada się w świetle konkretnych, niekwestionowanych dowodów archeologicznych. Islam nie jest niczym innym, jak tylko ożywieniem starożytnego kultu boga księżyca. Zapożyczył on symbolikę, obrzędy , ceremonie, a nawet imię swego boga od pogańskiej religii księżyca. Jako taki jest więc czystym bałwochwalstwem i musi pozostać odrzucony przez wszystkich, którzy trzymają się Tory i Ewangelii.

Symbolem islamu jest półksiężyc. Znajduje się on na szczytach minaretów i meczetów, jest on na flagach państw islamskich. Muzułmanie poszczą przez cały miesiąc, który rozpoczyna i kończy się pojawieniem się na niebie półksiężyca.

Kościół wielokrotnie doświadczał cierpienia ze strony islamu, który wyznawców Chrystusa uważał zawsze za niewiernych, których należy nawrócić a raczej wytępić. Europę i wiele państw czeka atak bezwzględnego islamu. Wizję takiego najazdu miał papież JPII.Konfrontacja z

chrześcijaństwem!


JPII- Full-Niemcy, 1981r.:


„Musimy przygotować się w niedługim czasie do przetrzymania wielkich rzeczy, które będą od nas
wymagać gotowości, nawet utraty życia i oddania całego siebie Chrystusowi i dla Chrystusa..... Ile razy
odnowa Kościoła kąpała się we krwi? Tym razem też nie będzie inaczej".

Wszystko wskazuje na to, że powyższe słowa JPII o przyszłym oczyszczeniu Kościoła, „utracie życia i oddania całego siebie Chrystusowi ” dotyczą przewidywanej otwartej wojny islamu z „niewiernym światem ” tj. z całym chrześcijaństwem. Ta smutna perspektywa przybiera coraz więcej realnych kształtów.

Państwo Islamskie formalnie już nie istnieje w Syrii, lecz jego ukryte struktury działają nadal i zapraszają swoich zwolenników do wypełniania „woli Allaha” tam gdzie przebywają- w Europie. W tej sytuacji, wielkiego znaczenia nabierają zarówno dawniejsze słowa JPII jak i te odkrywane w ostatnim czasie.

Nowe fakty opublikował prałat Mauro Longhi w Biennie Val Camonica na konferencji zorganizowanej dla uczczenia  pamięci Jana Pawła II-22 października 2017 r. w dniu, w którym Kościół celebruje pamięć liturgiczną świętego Jana Pawła II. Ks. prałat Mauro Longhi cieszył się osobistym szacunkiem nie tylko Jana Pawła II, ale także Benedykta XVI.

W 1997r.​​został powołany do Rady Watykańskiej Kongregacji ds. Duchowieństwa. Przez 10 lat gościł Papieża JPII w  Międzynarodowym Seminarium Prałatury Opus Dei /początkowo prostym wiejskim domu w Abruzji.

Według portalu „La Nuova Bussola Quotidiana”, Longhi relacjonował, że Jana Pawła II można było zastać w nocy klęczącego przed tabernakulum w kaplicy domu w górach. Ci, którzy w domu mieszkali, słyszeli, jak rozmawiał, „czasami nawet z ożywieniem” z naszym Panem albo „Jego umiłowaną Matką, Maryją Dziewicą”.

Ponadto Longhi powiedział, że największy przyjaciel Jana Pawła, kardynał Andrzej Deskur, przekazał mu, iż święty posiadał „dar wizji”. Kiedy Longhi spytał, co to znaczy, Deskur odparł: „Rozmawia z Bogiem wcielonym, Jezusem; widzi Jego oblicze, jak również oblicze Jego Matki”.


Niecodzienna wizja św. JPII


Według prałata Mauro Longhi, upływ czasu wraz z początkiem choroby Parkinsona spowodował, że Papież odczuł w marcu 1993r..pilną potrzebę przekazania jemu niecodziennej  mistycznej wizji o następującej treści:

Przypomnij to tym, których napotkasz w Kościele trzeciego tysiąclecia. Widzę Kościół dotknięty śmiertelną
raną. Głębszą, bardziej bolesną niż rany tego tysiąclecia
/odnosząc się do komunizmu i nazistowskiego
totalitaryzmu/. „Nazywa się: islam.” „Najadą Europę.

Widziałem, jak hordy przybywają z Zachodu na Wschód” i wymienia mi jedną po drugiej nazwy krajów: od Maroka po Libię do Egiptu i tak dalej, aż do wschodu. Ojciec Święty dodał:

Najadą Europę, Europa będzie piwnicą, starociem, półmrokiem, pajęczyną, rodzinnym wspomnieniem.

Wy, Kościół trzeciego tysiąclecia, musicie powstrzymać inwazję.

Ale nie za pomocą broni, broń nie wystarczy,

a waszą wiarą przeżywaną

w integralności”.


Źródło: Youtube: MONS.MAURO LONGHI testimone di Papa Wojtyła-22ott 2017 /konferencja z udziałem ks. prałata Mauro Longhi /.


Ratunek w MB Ostrobramskiej?


altJest jeden obraz MB na świecie, który uwagę skierowuje na „półksiężyc” czyli na symbol islamu. Jest nim obraz Matki Bożej Ostrobramskiej. Do kaplicy wileńskiej obraz ten został wniesiony 12IV 1671r. a więc w 5 lat po ślubach króla Jana Kazimierza, poprzez które Księstwo Litewskie zostało oddane pod opiekę Maryi Królowej Polski i Litwy.  W 1849r. do obrazu u podstawy ramy dołączono wotum w postaci wielkiego pozłacanego półksiężyca z  wygrawerowanym napisem :

 „Dzięki Tobie składam, Matko Boska, za wysłuchanie próśb moich i proszę Cię, Matko Miłosierdzia, zachowaj mnie w łasce”.

Ponad 150 lat, obraz z tym elementem jest nierozerwalnie związany i wisi w tysiącach mieszkań na świecie.  Nikt tego symbolu nie usunął mimo, że jest stosunkowo bardzo duży i zmieniał ogólny wygląd obrazu. Można go było przecieżÂ  umieścić np. na bocznych ścianach kaplicy wraz z licznymi innymi wotami tam umieszczanymi. Widocznie jednak, były wtedy bardzo ważne ludzkie powody, aby został w dolnej części obrazu, ale i wola Boża to akceptowała, skoro taki stan jest do dzisiejszego dnia. Gdyby nie było w tym palca Bożego, na pewno wielki pozłacany półksiężyc – symbol wiary w Allacha wywodzącej się z wierzeń pogańskich  nie miałby przy tym obrazie racji bytu.

Czy półksiężyc pod stopami Maryi oznacza Jej przyszłe zwycięstwo nad islamem, pomoc i ochronę przed jego przemocą? Jezus głosząc współcześnie poprzez mistyków słowa o MB Ostrobramskiej wskazuje na Jej obraz w Wilnie i jednocześnie pośrednio na półksiężyc- symbol islamu. Wiadomo z Ewangelii, że Maryja zetrze głowę węża, którym jest islam. Polacy mają się szczególnie oddawać Matce Bożej Ostrobramskiej. Na nich spadnie prawdopodobnie główne uderzenie złych sił fizycznych i duchowych, przeciwnych chrześcijaństwu.

Obrona przed islamem

Polska według przekazów doświadczy agresji islamu.Dziwne by było, aby islam atakował tylko katolików np. w Syrii, a Polskę czy Litwę zostawił w spokoju. Członkowie byłego Państwa Islamskiego są dzisiaj w wielu krajach Europy do której należy i Polska z otwartymi granicami i głośno głoszą swoje antykatolickie poglądy. Jezus wskazując Polakom na MB Ostrobramską pokazuje drogę obrony przed islamem - religii, której celem jest zwycięstwo „nad niewiernymi” czyli chrześcijanami.

 Mamy się oblec w pancerz Hetmanki Maryi, aby być czujnym jak mówił św. JPII, być gotowym do wielkiej bitwy, bo moc szatana wzrasta z każdym dniem. Antychryst  już działa intensywnie. Wystarczy tylko popatrzeć na to jak wymieszane jest pojęcie określające rodzinę oraz lekceważenie życia poczętego. Potrzebna jest więc bardzo Polakom pomoc Nieba, dlatego Pan Jezus głosi , podaje słowo, że

dla Polaków główna Matka do Końca Czasów to Matka Boska Ostrobramska”.

Ewangelia wskazuje na Maryję jako Niewiastę obleczoną w słońce i Ona na końcu ma pokonać smoka czyli szatana. Do tego zadania jest wyznaczona Ona, dlatego w obrazie wileńskim jest sama bez Syna, ma pod stopami półksiężyc a po bokach w kaplicy -do pomocy Swoich świętych rodziców w figurach -Annę i Joachima.

Ona jest do pomocy na wszystkie czasy, ale szczególną – najpotężniejszą mocą wstawienniczą będzie obdarowywać w czasach, które przyjdą. Oto te niezwykle cenne i umacniające współczesne słowa Pana Jezusa:

„Ona jest władna pomagać zwłaszcza w Tych czasach i najpotężniej, które przyjdą, bo taką władzę jej dał Bóg. A wszystko co uczynił i czyni jest dobre” /Cyprian 28 II 2017 /.

Matka Boża Ostrobramska Królowa Korony Polski i Litwy ma pod stopami symbol islamu i jest władna w szczególny sposób pogromić te hordy niewiernych /Alicja M.M. 13V2019 .


------------

Zadania dla Narodu Polskiego, Litewskiego


i sąsiednich Narodów


Wielowiekowy plan Boga


Wspólna historia Polski i Litwy wskazuje na wielowiekowy plan Boga wobec tych narodów i narodów ościennych. Oto krótki rys historycznych wydarzeń do których nawiązują współczesne orędzia.

1) 1388r. Unia krewska na mocy której W. Jagiełło zobowiązał się do przyjęcia chrztu przez Wielkie Księstwo Litewskie. Bojarowie litewscy zostali przekonani do przyjęcia nowej wiary i polecono ją przyjąć wszystkim swoim poddanym.

2) 1569r. Zawarcie Unii polsko-litewskiej. Powstała Rzeczpospolita „Obojga Narodów”, wspólne państwo Polaków i Litwinów, które przetrwało przeszło 200 lat.

3) 1656r. Ślubowanie króla Jana Kazimierza we Lwowie w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, który wobec zagrożeń szwedzkiego najazdu uznał Maryję Królową Korony Polskiej i wszystkich  ówczesnych rozległych ziemi i księstw podległych Jego królewskiej władzy. Autorem tekstu ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza był św. Andrzej Bobola.

Była to wielka historyczna duchowa chwila, bowiem od tego momentu opiekę nad Rzeczpospolitą sprawuje nieustannie Matka Boża jako Królowa Korony Polskiej. Orędzia współczesne jak i liczne dowody potwierdzają, że Jej opieka nie wygasła, mimo upływu tylu wieków od tamtego czasu. Jej królowanie nadal obejmuje te obszary Wschodu, które wtedy król Jan Kazimierz wymienił w ślubowaniu. Oprócz Królestwa Polskiego były to:

"Wielkie Księstwo Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Żmudzkie, Inflanckie i Czernihowskie, wojsko obojga narodów/ Polski i Litwy/ i pospólstwo".

Nieprzypadkowo więc, kilkanaście lat poźniej-12IV 1671r. do kaplicy wileńskiej wniesiono obraz, który uzyskał przydomek Matki Bożej Ostrobramskiej /postawionej w bramie miasta. W 1849r. do obrazu u podstawy ramy dołączono wotum w postaci wielkiego pozłacanego półksiężyca. Swoją tam obecność MB zaznacza nieustannie łaskami spływającymi na "obojga narodów" czyli współcześnie na Polskę i Litwę.

W tekście Unii lubelskiej znajdujemy prorocze zdanie. Pragnieniem ówczesnych projektodawców było, aby za wolą Bożą ta unia trwałą [była] do końca świata”. Słowa te sprawdzają się. Od czasów Unii, Polska i Litwa przechodziły i przechodzą podobne losy państwowe i religijne.

4)Wspólne daty: 1795r.1918r.

Po 2-ch wiekach wspólnego funkcjonowania, przyszło  na Polskę i Litwę  wspólnie doświadczenie utraty wolności przez rozbiory /Litwę rozebrały Rosja i Prusy -1795r./ potem były długie lata niewoli, a następnie odzyskanie wolności w 1918r.

5)Ważne daty: 1990r. 1994r.

Po II wojnie światowej Litwa /Polska itp./ dostały się pod komunistyczne wpływy ZSRR. Dla Litwy skończyły się odzyskaniem w 1990r. pełnej niepodległości  W 2004r. Litwa i Polska wstąpiły do Unii Europejskiej i również w tym roku podpisały wzajemny układ  o  przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy.  Był to trudny okres dopracowywania praw dla polskiej mniejszości narodowej na Litwie.

2019r. Koalicyjny rząd z udziałem Polaków
W 2019r. po raz  czwarty Akcja Wyborcza Polaków na Litwie  /Związek Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR)/ przystąpiła do koalicyjnego Rządu Litwy zajmując tym razem dwa czołowe resorty, łączności i transportu oraz ten najważniejszy, tj. MS Wewnętrznych. Powstały realne warunki, aby dopracować na szczeblu państwowym wszystkie konfliktowe sprawy dotyczące Polaków i Litwinów.

Pomoc Matki Bożej Ostrobramskiej

W latach 1945-1947, 1955-1959 z terenu  Litewskiej ZSRR wyjechało do Polski na skutek  wysiedleń około 200 tys. Polaków, głównie inteligencji. Jaka była sytuacja tych co pozostali na Litwie? W opracowaniu współczesnym czytamy:

„Niezmiernie istotnym czynnikiem, który wyróżniał sytuację Polaków na Litwie od ich położenia w innych republikach Związku Sowieckiego/ Ukraina, Białoruś/ było to, że na   Litwie nie ulegli oni rozproszeniu, lecz pozwolono im pozostać na miejscu dotychczasowego zamieszkania. Mimo więc akcji „dobrowolnej repatriacji” do Polski z lat 1945-1947 na Wileńszczyźnie pozostało zwarte skupisko ludności polskiej, stanowiącej około  9 procent całej ludności republiki”/ Wojciech Lis „Polacy na Litwie” Wyd.Adam Marszałek Toruń 2018, str.114/.

Zwarte skupisko pozwoliło Polakom zachować  tożsamość narodową,  jednolitość poglądów co ujawniło się szczególnie w 2009r. gdy Rejon Wileński uznał Jezusa z  Króla oraz oraz w wyborach, w wyniku których  ministrem najważniejszego resortu MSW został w 2019r.  Polak. Matka Boża Ostrobramska prowadzi więc Polaków i Litwinów do wypełniania Bożych planów, o których czytamy w orędziach na te „ostatnie czasy”.

Warto jeszcze wspomnieć  o proroczych słowach L. Wałęsy.  W liście do V. Landgerbisa z 16XII1991r. pisał: „Szczerze zapewniam Pana, że nie widzę kryzysu w stosunkach Litwy i Polski, ale widzę uporczywe wysiłki zmierzające do ich komplikacji i kryzysu. Wierzę, że do tego nie dopuścimy, a pomoże nam Opatrzność” /j.w.str.142/


  Zadania duchowe

Spoiwem duchowym łączącym Polskę i Litwę jest działanie Katolickiego Kościoła Rzymsko- Katolickiego. Matka Boża Ostrobramska w oparciu o  śluby króla Jana Kazimierza jest upoważniona do przygarnięcia pod swój płaszcz i Koronę obydwa narody i przekazuje w orędziach współczesnych zadanie, że mają być świadkami Boskiego Syna- "szczególnie wobec innych narodów. Ponadto łączy je "Dzieło Miłosierdzia", a także Intronizacja Chrystusa Króla zrealizowana w pełnym wymiarze duchowym przez władze kościelne i samorządowe Wilna. Także nadzieja  Maryi na modlitwę  za Rosję z objawienia w Fatimie ma  swoje oparcie w zadaniach duchowych przekazywanych Polakom i Litwinom.

W czasie Mszy Św. odprawionej w Wilnie 1VII2019r. z okazji rocznicy zawarcia Unii polsko-litewskiej i powstania Rzeczpospolitej Obojga Narodów, metropolita wileński abp Gintras Grušas  powiedział:

"Bóg powołuje jednostki i narody do jedności z Bogiem i sobą nawzajem.....wspólna wiara katolicka odegrała wielkie znaczenie dla jedności obu narodów, podobnie jak wspólni święci: św. Jadwiga królowa, św. Kazimierz, św. Rafał Kalinowski, św. Andrzej Bobola, św. Faustyna Kowalska, bł. Michał Sopoćko, bł. Jerzy Matulewicz czy niedawno wyniesiony na ołtarze bł. Michał Giedroyć...

Przez wieki jej znaczenie było różnie interpretowane przez historyków. Było to z jednej strony zabezpieczenie naszych interesów i wzmocnienie obrony przed zewnętrznymi agresorami; był to pakt dwóch katolickich narodów, zabezpieczający wiele korzyści. Ale z drugiej strony widzimy elementy ludzkiej słabości, które ujrzały światło dzienne przy realizacji niektórych postulatów".

W zatwierdzonych orędziach Adama Człowieka czytamy opis jego wizji w święto św. Kazimierza Królewicza-4III2013r. Mistyk ujrzał w światłości postać Matki Bożej siedzącej na tronie z bardzo ważnymi elementami tj z półksiężycem u jej stóp oraz podwójną koroną-

"Matka Boża wygląda bardzo majestatycznie: w prawej ręce trzyma berło, na głowie ma podwójną koronę....Obok tronu klęczą św. Jadwiga oraz  św. Kazimierz".....Matka Boża zwróciła się do narodów Polski i Litwy:

"Przychodzę dzisiaj do was, moje drogie dzieci narodów polskiego i litewskiego, by umocnić waszą wiarę i nadzieję..... Teraz nadchodzi czas odnowienia i ewangelizacji narodów mocą Ducha Świętego, który Swoim światłem oświeci je na nowo. .
Bóg zaplanował, aby wasz naród [litewski] poznał Chrystusa z Polski.[1388r.]....Pod Moim płaszczem i pod Moją Koroną bądźcie świadkami Mojego Boskiego Syna- szczególnie dla narodów Europy"/46/.

Adam  Człowiek „Oto czynię wszystko nowe”-Orędzia z lat 2013---2014 /imprimatur /Instytut wydawniczy św. Jakuba sp. z o.o. ul papieża Pawła VI nr 4 Szczecin 2015/


 "Dzieło Miłosierdzia" znakiem dla narodów polskiego i litewskiego

Polska i Litwa jest złączona dziełem Bożego Miłosierdzia, które narodziło się w Wilnie, a rozrasta się poprzez Kraków. W Wilnie siostra Faustyna nie tylko miała objawienia, ale też spotkała swojego powiernika, ks. Michała Sopoćkę. To tutaj namalowany został obraz „Jezu, ufam Tobie” i podyktowana była koronka do Miłosierdzia Bożego i tak naprawdę tu były pierwsze obchody święta Miłosierdzia Bożego,. W Wilnie wreszcie znajduje się oryginał obrazu, który po raz pierwszy został publicznie wystawiony w Ostrej Bramie 26-28 kwietnia 1935r.

Siostra Faustyna Kowalska: "Przez trzy dni był ten obraz wystawiony na widok publiczny i odbierał cześć publiczną, ponieważ był umieszczony w Ostrej Bramie, w szczycie okna, dlatego było go widać z bardzo daleka. W Ostrej Bramie obchodzono uroczyście przez te trzy dni zakończenie Jubileuszu Odkupienia Świata - 1900-lecie od męki Zbawiciela. Teraz widzę, że złączone jest dzieło Odkupienia z dziełem miłosierdzia, którego żąda Pan" (Dz. 89).

Niezwykle ważne w tym kontekście są współczesne słowa Maryi o "Dziele Miłosierdzia" jako znaku dla obu narodów, tj polskiego i litewskiego oraz o nadejściu "przywróconej zgody i jedności":

4III2013r.

"W Wilnie odbieram cześć jako Matka Miłosierdzia, Królowa Korony Polskiej. W tej właśnie kaplicy rozpoczęło się Dzieło Miłosierdzia. To wszystko są znaki dla obu waszych narodów, albowiem Bóg pragnie dalej objawiać swój plan wobec was, byście w przywróconej zgodzie i jedności walczyli pod sztandarami Chrystusa Króla i świadczyli o Ewangelii wobec innych narodów"..
.. Adam Człowiek....str.44/Zadanie Intronizacji Chrystusa na Króla Polski i Litwy i

Wszystkich Narodów


Bóg współcześnie uwrażliwia narody Polski i Litwy na zadania jakie przed nimi stoją. Najważniejszym z nich jest oficjalne uznanie przez władze państwowe i kościelne władzy Chrystusa. W Słowie skierowanym przez Maryję do narodu polskiego i litewskiego czytamy:

"Bóg pragnie dalej objawiać swój plan wobec was, byście przywróconej zgodzie i jedności walczyli pod sztandarami Chrystusa Króla i świadczyli o Ewangelii wobec innych narodów"/46/.

Jest więc zapowiedź "przywrócenia zgody i jedności' oraz walki pod "sztandarami Chrystusa Króla". Taką postawą Polska i Litwa mają dać przykład innym narodom.

Można przypuszczać, że to się dokona na gruncie przyszłej Intronizacji Państwowej w Polsce i na Litwie i sąsiednich narodach. Ma to się stać za sprawą nowego działania Ducha Świętego.

Najbliżej tej łaski są te narody/ państwa/, które już są oddane Matce Bożej Ostrobramskiej Królowej od czasów ślubów lwowskich Króla Jana Kazimierza/1656r./ Jej prawo duchowe do tych ziem i narodów  nie wygasa i nadal jest aktualne.


I do wszystkich dzieci Moich wybranych pielgrzymujących do Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia Królowej Obojga narodów Korony Polskiej i Litwy, złączonych węzłem miłości, Zawierzenia ślubem przez Króla Jana Kazimierza mówię; Kocham was, kocham, kocham.  /10V2019 Alicja M.M./


Jeszcze wspomaga Bogurodzica -wasza Umiłowana Matka Korony Polskiej i Litwy i JEJ wtedy oddanych księstw Króla Jana Kazimierza u stóp Matki Bożej Łaskawej we Lwowie, a teraz państw. To przymierze jest respektowane przez niebo, bo BÓG jest wierny w swoich prawach. Trzeba nieustannie jak mówi św. Jan Paweł II to zawierzenie TOTUS TUUS powtarzać - wy arcybiskupi, biskupi, kapłani i ludu mój./25VI2019 Alicja M.M./.

..."
o tą godną Intronizację Mnie na Króla Polski i Litwy i Wszystkich Narodów, proście Ducha Świętego, by was pouczył..../18.05.2019r.
A.M.M./.Albo uznanie władzy Chrystusa Króla, albo władza Bestii- "innej

drogi nie ma


Oto wybór tekstów, które bardzo wyraźnie wskazują, że "Intronizacja [Chrystusa]na Króla Polski i Litwy i Wszystkich Narodów" jest najważniejsza ze wszystkich działań duchowych.

"W Królestwie Królowej musi się także znaleźć miejsce dla Króla" /87/. 

"Przywrócenie utraconego porządku i harmonii w całym stworzeniu może dokonać się na drodze uznania królewskiego panowania Mojego Boskiego Syna. Całe stworzenie należy do Boskiego Syna i On jest jego Władcą, Panem i Królem, toteż konieczne jest-z naturalnego porządku rzeczy, moje dzieci-aby stworzenie, ludy i narody uznały królewskie panowanie Mojego Syna i poddały się temu panowaniu"/188/.

"Każdy, kto nie uznaje Mojej królewskiej władzy staje się poddanym władzy Bestii, gdyż innej drogi nie ma /246/. Kto nie chce uznać Mojego królewskiego panowania, ten wybiera drogę cezara-ziemskiego władcy pełnego pychy, pochlebstw i bluźnierstw" /247/.

"Moje dziecko, w tym czasie monarchie zostaną odnowione i prawo Boże zamieszka w ich sercach/ 260/. Systemy i partie upadną, a sprawiedliwość stanie się prawem" / 261/.

Adam Człowiek „Oto czynię wszystko nowe”-Orędzia z lat 2013---2014 /imprimatur /Instytut wydawniczy św. Jakuba sp. z o.o. ul papieża Pawła VI nr 4 Szczecin 2015/

Wykonane zadanie

Rejon Wileński uznał Jezusa za swego Króla!!

Intronizacja Chrystusa Króla jest kolejnym znakiem wspólnych działań duchowych Polski i Litwy. W przeciwieństwie do "Dzieła Miłosierdzia", które zaczęło się w Wilnie i przeniosło się do Krakowa, Dzieło intronizacji Chrystusa Króla umiejscowiło się odwrotnie. Zapoczątkowane zostało przez S.B. Rozalię Celakównę w Krakowie, ale pierwszą oficjalną stolicą państwową, która dokonała wskazanej przez Jezusa Intronizacji stało się Wilno- stolica Litwy.

Intronizacja Chrystusa Króla Rejonu Wileńskiego odbyła się 12VI2009r. Wtedy to Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego kierowana przez Polaków, w łączności z duchowieństwem, ogłosiła na uroczystej Sesji - Akt Intronizacji Chrystusa Króla w Rejonie Wileńskim. Poświęcono również obraz Chrystusa Króla. Dokonano tego w w rocznicę 1000-lecia istnienia Litwy i jej chrześcijaństwa. Akt Intronizacji Chrystusa Króla odczytała mer rejonu Maria Rekść w obecności nuncjusza papieskiego arcybiskupa Luigi Bonazzi i wikariusza generalnego bp Juczasa Tunaitisa, podczas uroczystości jubileuszowych w mesjaszogolskim kościele p.w. Wniebowzięcia NMP. Fundatorem tego kościoła byli król Władysław Jagiełło i św. Królowa Jadwiga.

Oto treść Aktu Intronizacji Chrystusa Króla w Rejonie Wileńskim:

 "Powodowani troską o los nasz i naszych rodzin oraz ośmieleni wszechogarniającą Miłością, która wypływa z Najświętszego Serca Jezusowego, po uprzednio podjętej na Sesji Rady Samorządu rejonu wileńskiego decyzji, dokonujemy Twojej Intronizacji jako naszego króla. Pragniemy być całkowicie poddani Tobie w naszym życiu osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym".

Akt Intronizacji powtórzono w pierwszą rocznicę tego wydarzenia tj. 12VI 2010r.

W dniu 29XII2010r.Samorząd Rejonu Solecznikowskiego przy akceptacji władz kościelnych podjął decyzję o Intronizacji Chrystusa Króla na swoim obszarze. Wszyscy radni jednogłośnie poparli uchwałę. Otwarte zostały drzwi do Intronizacji w parafiach.


Fatima -Ratowanie Rosji i innych narodów

W 1917 roku - gdy toczyła się pierwsza wojna światowa, kiedy w Portugalii sprawował rządy antykościelny reżim, a w Rosji zaczynała szaleć rewolucja - na obrzeżach miasteczka Fatima, Matka Boża ukazywała się trojgu wiejskim dzieciom nie umiejącym jeszcze czytać. Przekazała im orędzie dotyczące całego świata, a szczególnie Rosji. Matka Boża prosiła o poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu oraz o Komunię św. wynagradzającą, w pierwsze soboty miesiąca. Te warunki zostały skierowane nie tylko do narodów Rosji, ale do całego świata. Dlaczego Rosję ma ratować cały świat? Dlaczego tak ważne jest wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi?

Odpowiedź na to pytanie daje Maryja w orędziu z dnia 13XI2013r. do Adama Człowieka:/169-171/>

”Kościół Mojego Syna na Wschodzie nie uznaje nabożeństwa do Mojego Niepokalanego Serca!

Moje dzieci odnoszą się z wielkim szacunkiem do Moich wizerunków, oddają Mi cześć i zaufanie, nazywają Mnie Niepokalaną, lecz nie uznają, że Jestem Niepokalanym Poczęciem.

Błędy, które zostały narzucone Mojej Rosji- a które Ona przyjęła i rozpowszechniła poprzez tych, którzy mieli te same dążenia, by swe panowanie narzucić całemu światu - w konsekwencji grzechu i niewysłuchania mojej prośby, zakorzeniły się mocno w umysłach narodów.

W następstwie tego otworzyły drogę do otwartej i publicznej działalności Smoka i jego zwolenników. Tym samym otworzył się kolejny etap apokaliptycznych wydarzeń w historii całej ludzkości. Szatan też chce rozegrać swój plan, dlatego walka o nawrócenie Rosji trwa, Moje dzieci....przyszłam /w Fatimie/, aby wezwać całą ludzkość do modlitwy, pokuty i wynagrodzenia. Mój Syn posłał Mnie, abym zwiastowała narodom ziemi nadzieje na pokój - który zależał i nadal zależy od nawrócenia Rosji".

Reakcja na  wołanie Maryi jest taka, że świat, ani Rosja się nie nawróciły. Nie poszły za proroczym wezwaniem Fatimskiej Pani nie weszły na drogę pokuty, nie porzuciły życia w grzechu i nie skierowały serc ku Bogu. Ratunek dla świata zależy od wypełnienia 2 zasadniczych warunków podanych nam przez Maryję w wielu orędziach:

1) Uznanie królewskiego panowania  Chrystusa Syna w polskim narodzie /Intronizacja/
2) Rozszerzenie Królestwa Chrystusa i Maryi na inne narody./Adam- Człowiek, str. 139/. 

Na tej drodze niezmiernie ważna jest realizacja środków modlitewnych sygnalizowanych w  Fatimie: Różaniec, pokuta, praktyka Pięciu Pierwszych Sobót, ofiarowanie cierpień jako wynagrodzenie za grzechy swoje i całego świata. Jeszcze jest jedno bardzo ważne źródło łask, do którego  należy sięgać. Przypomnienie o jego istnieniu otrzymała Alicja M.M. od Apokalipsy   w drodze pielgrzymkowej do Fatimy/17 luty 2018r./

Jest nim „Płomień Jej Niepokalanego Serca”, który należy rozpalać w czarnych sercach, w których nie ma żadnego światła wiary lub tylko mały płomyk.

Zobaczyłam  duchowo procesję w Fatimie z lampionami, która jest tam w zwyczaju. Bardzo dużo ludzi, uroczystość  odpustowa  a MATKA NAJŚWIĘTSZA powiedziała:

„Zobacz dziecko, ludzkie serca są ciemne, czarne, gdzieniegdzie  jest w sercu mały płomyk, światło. Masz tak modlić się gorąco, by zapalać te serca  PŁOMIENIEM MOJEGO NIEPOKALANEGO SERCA i nieść do innych”./ 17II2018r./Orędzia-Alicja M.M. cz.I/.

W ostatnim czasie Maryja wzmaga wołanie do świata o szerzenie tego środka leczącego zasady „nowej” edukacji szkolnej i społecznej, gdyż teraz ma on „potrójną siłę” rozszerzenia naszych serc:

„Płomień Mojego Niepokalanego Serca wg świętej woli Majestatu Boga w Trójcy Jedynego z potrójną siłą rozszerzy wasze serca” - dzieci Moje  Apostołowie wybrani Nowego Jeruzalem, któremu na imię Polska. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen. Tak, Płomień Mojego Niepokalanego Serca ma moc kruszyć działania szatana, który nieustannie Mnie Mamie Mojego Syna wydaje walkę. Ta walka dla niego i całej manifestacji zła ma się ku końcowi.....

Ogarniajcie ich wszystkich MOCĄ MOJEGO PŁOMIENIA MIŁOŚCI, który pali niszcząc zło, a rozpala serca do miłości Boga i bliźniego, buduje dobre społeczeństwo. Z „nowej” edukacji  wynika nietolerancja praw religii, profanacja, niszczenie życia, aborcja, szerzenie każdej formy moralności, LGBT, eutanazja.... moc tego „PŁOMIENIA MOJEGO” przekazywać dla innych dzieci moich, gdzie dusza jest zagrożona i nie ma jasności co do praw wiary, nadziei i miłości. / Orędzia-Alicja M.M. cz.V-6VII2019/.


Rola Polski i Litwy na  drodze  nawrócenia Rosji i całego świata

O wielkiej roli Polski i Litwy na drodze przyszłego nawrócenia Rosji i całego świata mówią także słowa skierowane do mistyków. Są one kierowane nie po to, aby „w Planie Bożym doszukiwać się własnego wywyższenia ponad inne narody.../ale/ aby Jemu wszystko oddać i zawierzyć”/178/.

Maryja do Adama-Człowieka 23XI2013

"Nie bez znaczenia jest to, że Polska znalazła się na pograniczu Wschodu i Zachodu, będąc tarczą dla narodów Europy przed zalewającym je pogaństwem i herezjami. Jako Królowa narodu polskiego stawałam w jej obronie, aby pozostała wierna krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi....i aby nie  uległa podziałom Kościoła na Wschodzie i na Zachodzie. Dlatego „iskra Miłosierdzia Bożego”, która ma zapalać inne narody i przygotować je na powtórne przyjście Mojego Syna, ma wyjść właśnie z Polski”/177-178/.


Jezus do A. M.M. 25VI2019

Jeszcze wspomaga Bogurodzica -wasza Umiłowana Matka Korony Polskiej i Litwy i JEJ wtedy oddanych księstw  za Króla Jana Kazimierza u stóp Matki Bożej Łaskawej we Lwowie, a teraz państw. To przymierze jest respektowane przez niebo, bo BÓG jest wierny w swoich prawach”.

18.05.2019r...."o tą godną Intronizację Mnie na Króla Polski i Litwy i Wszystkich Narodów, proście Ducha Świętego, by was pouczył....

Maryja do Alicji M.M. 06.07.2019 r. "Te kraje [Polska i Litwa] są złączone w niebie i jest dla nich przygotowana wielka misja prowadzenia Kościoła świętego apostolskiego, katolickiego. Zapowiedź tego otrzymaliście w przekazach Adama Człowieka. Prośba o tą prawdziwą Intronizację Mojego Syna na Króla Polski ciągle aktualna, a Litwa to uczyniła. Mianowała Mojego Syna w Wilnie mocą ustawy w obecności przedstawicieli Rządu i wysłannika Watykanu”.


Matka Boża Ostrobramska w orędziach Jezusa Chrystusa do

Cypriana Polaka

11XI2016 Nieustannie polecajcie się mojej Matce. Matkę Bożą Ostrobramską uczyniłem Patronką Czasów Ostatnich. Zatem nabywajcie i noście Jej wizerunki. Nie jest to jednak wymóg. Mogą być inne zamiast tego, ale ten zalecam.

28 I 2017  „O Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Dziewicy” Ono stanowiło początek Zbawienia. Nie ma rozumienia pełni Zbawienia bez uznania Niepokalanego Poczęcia Mej Najświętszej Matki. Ta Nowa Lepsza Ewa Duchowo była jeszcze przed założeniem świata. Widział ją Bóg, patrzył na nią i cieszył [się]. Więc nim powstała niewierna Ewa Bóg widział wierną Ewę Maryję i cieszył się nią. Dał jej imię, które w słowiańskim rozumieniu było: Jestem pokojem – Miriam, a w Izraelickim dzięki zapomnieniu co znaczy pierwowzór – Gwiazda.

Ale słowo „gwiazda” nie jest oderwane od słowa: „pokój”. Gdy pojawiła się moja gwiazda Chrystusa zwiastowała pokój ludziom dobrej woli co głosili aniołowie. Zatem i gwiazda jest słowem trafnym. To gwiazda poranna, bo niesie, poprzedza Słowo – choć odwieczne, syna człowieczego. Teraz też mnie poprzedza i niesie mnie Pani Wasza Fatimska, a dla Polaków główna Matka do Końca Czasów - Matka Boska Ostrobramska....Ona jest władna pomagać zwłaszcza w Tych czasach i najpotężniej, które przyjdą, bo taką władzę jej dał Bóg. A wszystko co uczynił i czyni jest dobre.

Więc protestanci nie trwajcie w niepotrzebnym uporze i wy katolicy, którym Moja Matka wydaje się niepotrzebnym Dodatkiem. Strzeżcie się tego Moje Dzieci z Katolickiego Kościoła bo bez czci dla Mojej Matki w czasach krwi i żelaza i dławiącego pyłu szatan was zdepcze. Połknie was i wypluje na swoje żarzące się węgle. Tak jak nienawidził Najświętszej Dziewicy tak będzie was dodatkowo nienawidził i męczył za to, że jej nie uczciliście. W was żal i nienawiść do Niej będzie wzrastać. Do Niej bo podobnie jak szatan nie będziecie mogli wymówić jej imienia. A zatem moje dzieci róbcie to czego chce od was Jezus Chrystus, a on wam daje swoją matkę. A ona prowadzi was do Chrystusa. Zwłaszcza wy Polacy, których ogłosiła się sama Królową nie lekceważcie tego, czcijcie swoją Królową i wzywajcie Jej Macierzyńskiej opieki. To prawdziwie wasza Królowa, a ja jestem waszym Królem, nadal nie uznanym jak [bądź „jako” winno być] Król Polski przez władze świeckie i duchowne i przez wszystkie stany.

10 III 2017   Pamiętajcie o wizerunku Matki Bożej Ostrobramskiej, patronki na Czasy Ostatnie.

29 IV 2017 Jest ktoś komu niczego odmówić nie mogę. Więc proś Moją Matkę, Matkę Bożą Ostrobramską szczególnie. Ona da Ci zwycięstwo na teraz i pod jej sztandarem zwyciężysz na wieczność.

20 V 2017 cz. 1 W najbliższym czasie zaostrzą się stosunki Polski z Rosją - Pisz o tym co będzie w czasie najbliższym. - Jestem gotów Panie. - W najbliższym czasie zaostrzą się stosunki Polski z Rosją. Rosja chce tego, o czym przypominam. Do siania fermentu w Polsce Rosja posłuży się też Ukraińcami. Oni należą mentalnie do cywilizacji turańskiej, tej samej co Rosja. Zawsze pójdą z Rosją i dla Rosji przeciw Polsce.

21V2017 "Mówiłem co trzeba uczynić, aby odwrócić klęskę od Warszawy lub przynajmniej, w w skromniejszym wymiarze, w działaniu niejako zastępczym, odwlec ją w czasie. Powiem teraz co uczynić, aby złagodzić chrzest , który ma dotknąć Polskę. Cofnąć go całkowicie nie mogę. Mogę złagodzić. Weźcie to sobie do serca. Ci, którzy wezmą udział w tym złagodzeniu dotyczącym całego kraju zostaną objęci Moim błogosławieństwem i nie dosięgnie ich miecz ni inna klęska. Co i jak czynić?

Muszą zostać zorganizowane procesje we wszystkich miastach wojewódzkich o odwrócenie klęsk od Ojczyzny waszej. Ze sztandarami św. Andrzeja Boboli, Chrystusa Króla, Matki Bożej Ostrobramskiej (inne stosowne, dowolne). Błagania, modlitwy, takie jakie są stosowne w podobnej procesji błagalnej. Musi być odmawiana Litania do św. Andrzeja Boboli i Modlitwy do Matki Miłosierdzia, Matki Bożej ".

29 V 2017 cz. 3 Mówcie innym katolikom o znamieniu Bestii. Pytajcie księży dlaczego nie przestrzegają swoich wiernych. Niech nie uciekają przed słowami Apokalipsy, gdyż mimo swego stanu kapłańskiego i tego, że przecież niemało mi poświęcili; mogą pójść na chrust i ściółkę dla złych duchów. Niech nie będą ze świata jak ja nie byłem ze świata i nie jestem. I wy nie jesteście ze świata. Mała trzódko – rośnij. Rośnij w duchu, ale też walka jest o każdą duszę. Przypominajcie słowa o znamieniu Bestii. O znamieniu na rękę i czoło[chip].

Bądźcie mocni – mówił do was Jan Paweł II. Bądźcie czujni. Moc szatana wzrasta. Z dnia na dzień. Bądźcie gotowi do wielkiej bitwy. Odziani w pancerz Hetmanki Maryi. Poświęćcie się Matce Bożej Ostrobramskiej, Niewieście obleczonej w słońce. A znak tej Niewiasty już we wrześniu. Oto ja zgromadzę dzieci moje a nikogo z nich nie uronię, którzy oddali się mi i mojej Matce. A wszystkich oddaję Ojcu. A ja i Ojciec jedno jesteśmy.

2 VI 2017 Zawierzajcie się u stóp Matki Boskiej Ostrobramskiej całymi rodzinami. W czerwcu powinieneś pojechać z mamą do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, aby zawierzyć się u jej stóp. Może to być na jej imieniny. Jeśli starczy pieniędzy pojedziecie do Wilna. Jeśli nie, do najbliższego sanktuarium. Podróż musi być wygodna i zaplanowana gdy idzie o trasę i kolejne przejazdy, ze względu na Twoją mamę. W ostateczności weźmiecie wagon sypialny. Tak synu, nie będzie to bardzo tani wyjazd zwłaszcza we dwie osoby. Jednakże trzeba abyś nie tylko ty się zawierzył u stóp Matki Boskiej Ostrobramskiej, ale i Twoja mama czyli obecnie cała Twoja rodzina. Podobnie i wy czyńcie, którzy to czytacie.

Zawierzajcie się u stóp Matki Boskiej Ostrobramskiej całymi rodzinami. Jeśli możecie to jadąc do Wilna. Jeśli zaś nie to w najbliższym sanktuarium. Jeśliby to nie było możliwe to w najbliższym kościele przed zawieszonym obrazem (Matki Boskiej Ostrobramskiej). Jeśliby nie było w pobliżu was kościoła z takim zawieszonym obrazem to we własnym domu z zakupionym i powieszonym na ścianie. Niech będzie jednak wpierw poświęcony.

3 VI 2017 Pamiętajcie o nabożeństwie Pierwszych Sobót. Śpieszcie się je odprawić I wy wszyscy, którzy to czytacie pamiętajcie  o nabożeństwie Pierwszych Sobót. Pięciu pierwszych sobót miesiąca. Śpieszcie się je odprawić. Czasu jest mało.

24 VI 2017 Poleć się Matce Bożej Ostrobramskiej. Ona okaże swój gniew wobec nieprawości i wobec zła.  Amen.

22 X 2017 Ofiarowanie się Matce Bożej Ostrobramskiej zapewniłoby ochronę wam wspólnie, przede wszystkim Twojej mamie. Tego jednak nie uczyniliście. Czekaliście na wyjazd do sanktuarium. Jednak widząc, że się to odwleka winniście zrobić to przed ołtarzem w domu. Ty jesteś szczególnie chroniony. Twoja mama nie. I stało się, że zemdlała i złamała obojczyk. Pierwsze Zmartwychwstanie 9 listopada 2017 Moja Matka prowadzi was zawsze do Mnie. Pamiętajcie o tym. Ona w wizerunku Matki Miłosierdzia z Ostrej Bramy jest waszą patronką na Czasy Ostatnie. Aż do śmierci, lub do Przemienienia Ciał, gdyż niektórzy z czytających te Orędzie tego doczekają. - O Panie. Tak dziecko. Taka jest kolej rzeczy, a czas jest krótki. Kto nie odrzuca mych słów proroczych, ja jestem z nim. Przepisz, dziecko, i umieść (teraz :) - Chwała Tobie Chryste.

(11 XI 2016) Matkę Bożą Ostrobramską uczyniłem Patronką Czasów Ostatnich. Zatem nabywajcie i noście Jej wizerunki. Nie jest to jednak wymóg. Mogą być inne zamiast tego, ale ten zalecam.

27XII 2017 Jeśli patrzycie na śmierć kogoś, kto odchodzi młodo lub zbyt młodo jak wam się wydaje, zwłaszcza teraz patrzcie na to inaczej. Czy chcecie, aby ten człowiek, którego żałujecie został w bliskiej już przyszłości potępiony? Gdy przyjmie znamię Bestii.? Zastanówcie się. Wśród żyjących jest wielu, którzy je przyjmą. I będą katowani ogniem i siarką wobec Boga i aniołów. Ale ja jestem sprawiedliwy. Kto ma umrzeć przedwcześnie ten umrze przedwcześnie, kto ma przyjąć znamię Bestii ten je przyjmie. Kto ma być zbawiony ten będzie. Kto mi zawierzy nie zginie. Bądźcie hojni i ofiarni, szlachetni, dzielni, wspaniałomyślni. Zawierzajcie się Mojej Matce, szczególnie Pani Miłosierdzia z Ostrej Bramy.


Orędzia- A. M.M.od Apokalipsy
Internetowy

Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”

Wybrane fragmenty o MB Ostrobramskiej/

Matka Boża jako Patronka Czasów Ostatnich apeluje 13V2019r. do swoich małych "trzódek"- Domów Modlitwy,  o liczny ruch pielgrzymkowy i nawiedzanie Jej obrazu w Ostrej Bramie w Wilnie. Każda taka "wizyta" powinna zakończyć się Zawierzeniem się Jej  swojej rodzinny, Polski, Litwy i Wszystkich Narodów. Będzie to miało wielkie przełożenie duchowe na nasze obecne i przyszłe życie rodzinne i narodowe.

27.01.2018r. Czas skończyć z tą plagą aborcji, porywania dziewcząt do haremów muzułmańskich i tą głupią pedagogiką przyjmowania uchodźców-terrorystów, którzy za wszelką cenę chcą zniszczyć chrześcijaństwo w Europie - co już prawie się stało. A teraz pragną uderzyć z całą siłą na Polskę - ten bastion wiary tak MI drogi Ojcu Wszechmogącemu. To oni synowie pogańskich bogów winni się nawrócić na wiarę katolicką, a nie wy macie budować meczety.

3III2019 Intronizacja i nadanie tego tytułu: Jezus Chrystus Król Polski. Jest władny was uratować i cały Naród Polski. Czy nie widzicie, że Islam wam zagraża?

01.04. 2019r. Są też osoby, które w czasie ucisku Kościoła zdradzą - islam wkroczy i tu. Będą niby w dobrej wierze pomagać na zapleczu parafii, ale to nie jest wolą Bożą. To oni niewierni winni się nawracać na wiarę katolicką. Kościół ....../wymieniona nazwa kościoła/ zechcą zamienić na aptekę, więc trzeba wielkiej modlitwy Jerycha, KTÓRA BURZY WROGIE MURY NIEWIARY, by zapobiec dewastacji, by wiara i tradycja Ojców naszych została zachowana. Kapłanów bronić, bo czas prześladowań już jest, nie dać się omamić  zmianą doktryny. Zachować formułę , którą sam Pan Jezus wypowiedział konsekrując chleb i wino. Od tego zależy wasze życie - być nie być POLSKO.

/7. IV. 2019r./ Módlcie się teraz jest jeszcze czas, za swoich najbliższych, którzy zagubili się i błagajcie tą "Regułą Intronizacyjną" i niech ta „Reguła” będzie powielana, informacje niech płyną w świat.

03.05.2019. Tu gdzie mieszkacie na kresach jest wielkie zagrożenie zła, idzie od wschodu, więc trzeba budować mury warowne mocą różańca świętego, by obronić was kapłani, by nie doszło do męczeńskiej śmierci, jak i lud mój ochroni.

13V2019 "Wyjeżdżając z pielgrzymką do Wilna - Ostrobramskiej Pani Matki Miłosierdzia Królującej w Ostrej Bramie, błogosławił was Mój Syn w osobie tego zacnego księdza kapelana R.O. Tak, by umocnić Moje wybrane dzieci Czasów Ostatnich, Apostołów Miłości Nowej Ery Ducha Świętego, by zawierzyć Polskę ojczyznę waszą Królowej Korony Polski i Litwy.

To było wasze zadanie, bo was wybrałam i przeprowadził was Anioł Polski AVE bezpiecznie w asyście aniołów i świętych, w których święte obcowanie wierzycie, swoją Bożą Opatrznością strzyżeni... A wydarzeń teraz będzie wiele. ''Ducha Świętego Mały Sąd" - bliskie oczyszczenie. Zostaną tylko ci, co zawierzą się i zaufają Maryi Królowej z Ostrej Bramy.

Mobilizować dzieci Moje do pielgrzymki zawierzając rodziny MNIE w tym znaku  Matki  Miłosierdzia z Ostrej Bramy  - Pani Królowej Korony Polski i Litwy. Tak Bóg Ojciec postanowił na te Czasy Ostatnie. Właśnie w tym znaku zmiażdżę wszelkie herezje szerzące się w Kościele Katolickim, Apostolskim Mojego Syna i zło w waszych zawierzonych mi rodzinach. I to wy pomóżcie Matce waszej organizować te pielgrzymki do Mojego Tronu w Wilnie".

13V 2019r. POLECENIE ANIOŁA STRÓŻA  POLSKI- AVE

/Opis owoców duchowych pielgrzymki do Ostrej Bramy/

"Należy spisać na chwałę Boga w Trójcy Jedynego i Jego umiłowanej CÓRY SYJONU KRÓLOWEJ KORONY POLSKI I LITWY, że wszystkie modlitwy, pouczenia były prowadzone wg natchnień Ducha Świętego i pouczeń moich. Ta Msza Święta u tronu Matki Bożej Ostrobramskiej, którą celebrował wybrany syn w kapłaństwie twarzą do ołtarza, Patroni czasów ostatnich i twoje ofiarowanie za grupę, ojczyznę obu narodów to jak widziałaś - Oblicze Miłosierne Pana Jezusa. Powiedziałem nałóż szal na głowę i uniżenie, pocałunek posadzki na zadość uczynienie, zostało przyjęte przez Majestat Boga w Trójcy Jedynego.

Ten "Akt zawierzenia Narodów Wschodu i Zachodu" wypowiedziany z takim namaszczeniem przez Annę wybraną na tą posługę i uwielbienie jakie z miłością dały dzieci wybrane Matki Kościoła Polski i Litwy oraz innych narodów też /został przyjęty/. To się dokonało na miarę waszego Zawierzenia również Rodzin, to trzeba kontynuować.  Wasze choć krótkie uwielbienie Bożego Miłosierdzia zostało przyjęte z miłością za wstawiennictwem św. siostry Faustyny i bł. Michała Sopoćki, oczywiście wraz z prośbą św. Jana Pawła II , który Miłosierdzie  ogłosił światu całemu i wprowadził w praktykę.

Tak towarzyszył wam św. Józef i czuwał na całością spraw bytowych jak przy Dziecięciu Jezus i Jego Oblubienicy, a przede wszystkim Matce Jezusa Maleńkiego. To nawiedzenie świątyni prawosławnej cerkwi imieniem Świętego Ducha, szczególny miało wymiar. Jak zobaczyłaś duchowo na spotkanie wyszli wam męczennicy /z okresu poprzedzającego  wydzielenie się prawosławia/: święci Antoni, Jan i Eustachy- torturowani przez pogan. Ich teraz trzeba prosić, by islam nie dotknął naszych krajów w pełni.

Dlatego wg świętej woli Bożej, Matka Boża Ostrobramska Królowa Korony Polski i Litwy ma pod stopami symbol islamu i jest władna w szczególny sposób pogromić te hordy  niewiernych i terrorystów ISIS i ich widoczny najazd na Europę za pozwoleniem Unii Europejskiej.

Pięknym akcentem była modlitwa w kaplicy św. Kazimierza patrona Litwy z rodu Jagiellonów i za Jego wstawiennictwem zapraszając cały Dwór Królowej Nieba i Ziemi. Błagaliście o panowanie KRÓLA WSZECHŚWIATA SYNA MARYI, BY ZOSTAŁ KRÓLEM POLSKI, LITWY I WSZYSTKICH NARODÓW.

Ta koronka na uczczenie 33 lat Jego Życia na ziemi a szczególnie przelanej Najdroższej Krwi i krwawych łez Matki bolejącej nad dziećmi swoimi została przyjęta. To „Ojcze Nasz” wzniosło się do Tronu Boga Wszechmogącego, bo dane sercem z miłością.


Ta Msza Święta ofiarowana u stóp Matki Bożej Trockiej pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, ukoronowanej koronami papieskim, była uznawana patronką Litwy /też przyjęta/. Sam obraz jak tradycja mówi, ofiarował sam Książę Litewski Witold. Tu szczególnie wspólnota miejscowych Polaków wraz z kapłanem, który rzec można za sprawą Królowej odprawił za was, wasze rodziny, ojczyznę - tą Eucharystię. Niech będzie uwielbiony Majestat Boga w Trójcy Jedynego za ten dar nad dary. Amen. Amen. Amen".

/AMM: Podczas drogi powrotnej pielgrzymowania, zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi; widzę duchowo na granicy wg ludzi stworzonej a jednak respektowanej jak Królowa Korony Polski i Litwy - Pani Miłosierdzia przekazuje swoje dzieci wybrane Królowej Polski Jasnogórskiej Pani. Jak dwie siostry to czyni, choć jedna Matka Stworzyciela i Odkupiciela -troszczy się o nas zawsze/.

"Aktu Zawierzenia” pilnujcie, bo zło atakuje nieustanie.....

W imię Ojca, Mnie tj. Króla waszych serc, którego intronizowaliście tą podaną „Regułą”w swoich sercach i o tą godną Intronizację Mnie na Króla Polski i Litwy i Wszystkich Narodów, proście Ducha Świętego, by was pouczył....Dla was to zadanie tego regionu  H.............i Franciszkanów Świeckich: Przy pomocy przełożonego zorganizować pielgrzymkę do Mnie, Matki Bożej w Ostrej Bramie, Królowej Korony Polski i Litwy, na te czasy ku obronie danej i Zawierzyć rodziny i Rodzinę franciszkańską. „Szczęść Boże” wam mówię staropolskim obyczajem.


29.05.2019r.

Módlcie się gorąco, by ta Unia Europejska nie trwała za długo: marginezowanie  religii, zbrojenia nuklearne, wojna, wcześniej głód, niszczenie życia poczętego, manifestacje zła przez marsze tęczowe, chlubienie się znamieniem bestii i jego wzorcami, zamknięcie banków żywności, handel organami, banki krwi niewinnych dzieci dla bogaczy, wprowadzenie islamu w pełni, kobiety jako kapłanki, modernizacja Eucharystii, inne formy współżycia jednopłciowego, homoseksualizm, lezbijki - to jest program Unii Europejskiej z piekła rodem......

Wasze modlitwy mała trzódko i wasze ZAWIERZENIE KRÓLOWEJ  KORONY POLSKIEJ I LITWY, zmniejsza duże  ryzyko, by was nie wyrugowano z mapy świata.

25VI2019 Jeszcze wspomaga Bogurodzica -wasza Umiłowana Matka Korony Polskiej i Litwy i JEJ wtedy oddanych księstw  za Króla Jana Kazimierza u stóp Matki Bożej Łaskawej we Lwowie, a teraz państw. To Przymierze jest respektowane przez niebo, bo BÓG jest wierny w swoich prawach.


I te pielgrzymki do tronu Pani Ostrobramskiej kontynułować, bo jest Patronką Czasów OSTATNICH I JEST WŁADNA UPROSIĆ ŁASKI POGROMIENIA TYCH HORD ZŁEGO w  waszych rodzinach w manifestacji wszelkich przejawów gendar, homo-seksualizacji, pedofilii, pouczania dzieci różnych form deprawacji, a za tym idącej cywilizacji śmierci nie bezbolesnej dla chrześcijan. 

 / 25VI2019/.


To jest wszystko program, który wprowadza patologię niszczenia rodziny w małżeństwie będącej, rodzin zakonnych, kapłańskich, rozbija młodzież.


z Moim Świętym Wizerunkiem Matki Bożej Ostrobramskiej, 

jak było powiedziane u proroka Cypriana Polaka.

W tym tytule jest obrona na te czasy - ostatnie zawierzenia rodzin.

Niech Moje błogosławieństwo zamieszka w każdym sercu dzieci Mojej Matki Hetmani Narodu Polskiego i Jej Królestw powierzonych mocą tej Unii Obojga Narodów tego tytułu Korony Polskiej i Litwy i ich obejmujących  Państw zawierzonych.

                       
                                alt

Akt zawierzenia Rodzin oraz Narodów Wschodu i Zachodu

Matce Bożej Ostrobramskiej -  Patronce Czasów Ostatnich

"Domy Modlitwy św. JPII"

Pozdrawiamy Cię Maryjo Niepokalanie Poczęta,
przez Boga Ojca przed wiekami wybrana,
a teraz nam jako Matka Boża Ostrobramska,
dla obrony przed mocami złego ducha  dana.

Królowo "Obojga Narodów”!
Panno Święta co w Ostrej świecisz Bramie,
Matko Miłosierdzia!

Zawierzamy Ci na nowo Polskę i Litwę
Twojej królewskiej władzy duchowej
i wobec wielu współczesnych zagrożeń
zwracamy się do Ciebie w nadziei nowej.

Rozpędź te burze, zgubne ideologie, prądy
i groźne nawały,
by serca ludzkie przy Tobie zostały.
Twojej opiece polecamy nasze Rodziny
i o łaskę umocnienia wiary w Chrystusa Króla prosimy.
/można w ciszy wymienić nazwiska, imiona /.
Z pokorą oddajemy na przemianę
nasze słabości fizyczne, duchowe i umysłowe,
wszystkie grzechy i zaniedbania rodzinne i narodowe.

Ochraniaj wszystkie  nowe pokolenia,
niech Bóg błogosławi
i w odważnych Apostołów Miłości je przemienia.

Zawierzamy Tobie "Narody Wschodu i Zachodu"
te z bliska i z daleka,
bo Twoje Serce na wszystkich  z tęsknotą czeka.

Polecamy Tobie przyszłe dni i noce życia naszego
i to co będzie tworzyć dalsze losy świata całego.

Prowadź nas z chórami anielskimi
pod Twoim i Twego Syna królewskim sztandarem,
szczególnym na te czasy drogowskazem i darem.
Amen.
www.domymodlitwyjp2.pl


Duchowe związki świętych z Matką Bożą Ostrobramską

Św. Maksymilian Kolbe : „Matko Boska Ostrobramska,  nie masz na swym ręku Dzieciątka Jezus, to weź mnie na swoje ręce i przenieś szczęśliwie przez całe życie”.

Bł. o. Honorat Koźmiński: "Jasna Góra i Ostra Brama to dwie ręce Matki Bożej wyciągnięte w kierunku Polski".

Ks.kard. Stefan Wyszyński: A w domu nad moim łóżkiem wisiały dwa obrazy: Matki Bożej Częstochowskiej i Matki Bożej Ostrobramskiej. I chociaż w onym czasie do modlitwy skłonny nie byłem, zawsze cierpiąc na kolana, zwłaszcza w czasie wieczornego różańca, jaki był zwyczajem naszego domu, to jednak po obudzeniu się długo przyglądałem się tej Czarnej Pani i tej Białej” – …Zastanawiało mnie tylko jedno, dlaczego jedna jest czarna a druga – biała. To są najbardziej odległe wspomnienia z mojej przeszłości”.

Prymas Tysiąclecia często modlił się do Matki Ostrobramskiej. W dniu 17 kwietnia w Wielki Piątek 1981 r. ks. Prymas notuje: „A w Ojczyźnie naszej groźba interwencji w sprawy wewnętrzne Polski. To wszystko – jest przedmiotem mojej modlitewnej męki i bolesnego wołania do Pani Ostrobramskiej, przecież Matki Miłosierdzia".

Ostra Brama wiąże się również w istotny sposób z kultem Miłosierdzia Bożego. Tu też św. Faustyna miała wizję triumfu obrazu Miłosierdzia Bożego.

św. Jan Paweł II : „W momencie mojego wyboru na Stolicę Piotrową pomyślałem o Matce Najświętszej z Ostrej Bramy” (6 września 1993 r.); „Niedługo po tym, jak niezbadanym wyrokiem Bożym zostałem wybrany na Stolicę Piotrową, udałem się do litewskiej kaplicy Matki Miłosierdzia w podziemiach Bazyliki Watykańskiej. I tam, u stóp Najświętszej Dziewicy, modliłem się za was wszystkich” (8 września 1993 r.).

Opiece Matki Miłosierdzia Jan Paweł II przypisuje uratowanie z zamachu z 13 maja 1981 r.:Kiedy mogłem kontemplować oblicze Matki Bożej w sanktuarium w Ostrej Bramie w Wilnie, skierowałem do Niej słowa wielkiego polskiego poety, Adama Mickiewicza: «Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie! (…) Jak mnie (…) do zdrowia powróciłaś cudem!». Powiedziałem to na koniec modlitwy różańcowej odmówionej w sanktuarium ostrobramskim. I głos mi się załamał…” (13 maja 1994 r.).

"Domy Modlitwy św. JPII"

Świadectwo z Zawierzenia rodziny M B Ostrobramskiej w Wilnie /cz.I/

Po przeczytaniu w orędziach o zaproszeniu Pana Jezusa do zawierzenia się z rodzin Matce Bożej Ostrobramskiej, w moim sercu takie pragnie gdzieś tam się stopniowo zaczęło tlić. Rodzina jest przecież darem najbliższym i najważniejszym. Wszystko powinno się dopilnować, aby być spokojny o jej los w tych trudnych czasach.


Podeszły wiek, dotychczasowy stacjonarny tryb życia i wielka odległość do Wilna nie dawały jednak większych nadziei na bezpośrednią tam wizytę. Nie lekceważyłem jednak tej sprawy, bowiem kupiłem i poświęciłem na obronę rodziny i najbliższych mały obrazek MB Ostrobramskiej i myślałem również o większym, takim na ścianę.

Wyjazdu rodziną do Wilna nie planowałem, mimo, że z jego okolic pochodzi moja synowa mieszkająca w Warszawie. Niespodziewanie syn z synową zaplanowali kilkudniowy pobyt w Wilnie i zaproponowali nam wyjazd do tego  miasta, argumentując, że taka okazja może się szybko nie powtórzyć, aby się nami zająć. W grę wchodziły również korzystne ceny biletów na samolot.  Zbyt długo nie zastanawialiśmy się nad podjęciem z żoną decyzji. Odpowiedzialność za Rodzinę, świadomość, że żyjemy w czasach ostatnich i wiara w to, że wołanie Jezusa o poświęcenie MB Ostrobramskie jest prawdziwe- zadecydowały, że w krótkim czasie bez większych wewnętrznych oporów i nawet ku zaskoczeniu rodziny znaleźliśmy się na „audiencji” u MB Ostrobramskiej w Wilnie w miejscu wyjątkowym.
Idąc w kierunku Ostrej Bramy już z daleka czuje się witające spojrzenie Matki, która widzi zdążających do Niej pielgrzymów. Nim nastąpi bezpośrednie spotkanie sam na sam, jest sposobność, aby „coś” Jej ofiarować, choćby fragmenty pokuty. Do kapliczki w bramie prowadzą dość długie marmurowe schody z bocznej kamienicy. Kiedyś były drewniane i ludzie pod górę pokonywali je na kolanach.

Teraz szedłem na wyprostowanych nogach, ale na ostanie trzy czy cztery schodki postanowiłem włączyć do ofiary moje stare kolana. W brew pozorom nie było łatwo. Inaczej przesuwa się człowiek na kolanach po równej powierzchni a inaczej pod górę po schodach. Warto jednak było zacząć to spotkanie z Matką od tego małego wyrzeczenia, by za chwilę powiedzieć z radością,"Witam Cię Matko Ostrobramska" na tej pierwszej w życiu pielgrzymce zagranicznej w tak ważnym dla Polski i Litwy a może dla całego Wschodu i Zachodu miejscu.

Powoli znalazły się dogodne miejsca, abyśmy na rozmowie z Matką pozostali około 30 min. odmawiając indywidualnie różaniec, jako najlepszy prezent duchowy dla niej. W intencjach były nasze radości i smutki. Ona je znała, ale teraz usłyszała je z tak bliskiej odległości.  Rozmowa z Matką trwała dalej w innych miejscach Wilna, przede wszystkim w wielu pięknych świątyniach, gdzie czuło się obecność Jej i Jej Syna. W uroczych Trokach, patrząc w zamku Witolda na Jej koronowany obraz oddawałem pod Jej królewską władzę cały Wschód i to pragnienie, aby jak najszybciej ta Jej władza była sprawowana w łączności z Jej Synem – po uznaniu Go za Króla przez  Wszystkie Narody.

Patrząc na zgromadzone w gablocie historyczne kielichy liturgiczne. W myśli oddawałem Ojcu Niebieskiemu Przenajdroższą Krew Jezusa, którą gościły te naczynia zanurzając w niej tych, którzy żyli tu w poprzednich wiekach. Różne kraje i narodowości, różne historie, zwycięstwa i porażki, i ta jedna nadzieja w świetle wiary na niebo dla wszystkich przenikały moje myśli i refleksje. Przed wyjazdem do Wilna nie myślałem o tym, że jedziemy do źródeł Bożego Miłosierdzia. Dopiero tutaj kiedy było nam dane nawiedzić dawny dom zakonny s. Faustyny uświadomiłem sobie, że dotykam miejsca, z którego na świat rozeszła się wielka sprawa duchowa dana przez Boga - zaproszenie do korzystania z Bożego Miłosierdzia- największej Bożej amnestii.

Można w przenośni powiedzieć, że po raz drugi zetknąłem się tutaj z wiatrem Bożego Miłosierdzia. Pierwszy raz to było w 1981r. kiedy było mi dane zakupić pierwsze wydanie „Dzienniczka” i przyjąć iskrę tej duchowej nadziei na  otwarte dla świata Boże Miłosierdzie. Teraz przyszedł ten piękny moment, że mogliśmy zgiąć kolana w miejscu z którego ta Koronka wychodziła na świat i w obecności św. Faustyny Kowalskiej i św. ks. Sopoćki /poprzez relikwie jakie tam są / ją odmówić razem z rodziną-wynagradzając za grzechy nasze, świata całego, za nawrócenie grzeszników, za niewierzących i za dusze czyśćcowe i konające.

Kontemplowałem w tym miejscu również ten pierwszy namalowany przez malarza Eugeniusza Kazimirowskiego obraz „Jezu ufam Tobie”, który z „Ostrej Bramy” i z tego miejsca rozpoczął torowanie Jezusowi dróg do ludzkich serc i domów.

Potem z Matką Bożą Ostrobramską odwiedziliśmy jej dzieci z minionych wieków, których prochy spoczywają na wielkim, pięknie położonym cmentarzu „Na ROSSIE”. Pokłon oddawaliśmy wszystkim pochowanym, znanym i nieznanym. Był to piękny czas powtórki wiedzy z historii i literatury, gdy co raz mijaliśmy pomniki znanych postaci historycznych i literackich. Na jednym przeczytałem: „Prosi o 1 Zdrowaś Maryjo”. –Myślę sobie? To westchnie było dawno napisane, ale może być jeszcze aktualne? Więc usta moje wysłały po cichu to jedno westchnienie do Maryi w intencji tej nieznanej duszy, którą w ten sposób „Na Rossie” poznałem i uważam już za swoją „znajomą”. Może  się kiedyś u Pana spotkamy? Daj Boże.Takich momentów było jeszcze kilka, a podsumowaliśmy je modlitwą "Anioł Pański" bo ona pięknie wypełniła te wzgórki i pagórki goszczące polskie i nie tylko polskie pochówki. Również tą modlitwą ogarnialiśmy wszystkie dusze i serca matek i synów, którzy w trudnych uwikłaniach historycznych cierpieli dla Ojczyzny, a których łączy narodowy pomnik „2 serc” u podnóża cmentarza.

Nasze stopy odwiedziły też Bibliotekę Uniwersytetu Wileńskiego. Wśród zbiorów takie unikaty jak Kronika Polski Długosza i Konstytucja 3V z 1791r. We wszystkich historycznych dokumentach wybijały się nieskrywane odniesienia do Boga. Historia potwierdza Jego obecność i warto się nią karmić. Nieraz sam Bóg się oto troszczy, tak jak było w naszym przypadku.

Pod koniec drugiego dnia pielgrzymowania, wstąpiliśmy do Katedry i kaplicy św. Kazimierza – głównego patrona Litwy. Podziwialiśmy jej piękno i oddawaliśmy Bogu jej twórców. "Święty Kazimierzu, módl się za nami". Powtarzamy to często, ze  względu na związki państwowe między Polską i Litwą, jak i wspomniane wcześniej koligacje rodzinne naszego syna zaistniałe kilka miesięcy temu.


Gdy drugi dzień wizyty w Wilnie mijaj półmetek, wcale nie łatwo było znaleźć czas na pożegnanie z Matką Boską Ostrobramską,  aby odczytać ułożone jeszcze w Polsce przed wyjazdem "Zawierzenie". Przekonałem syna, że wczorajsza wizyta powitalna nie wystarczy i konieczna jest wizyta pożegnalna u Tej, która nas tu zaprosiła przez łaskę. Była więc powtórka „ze chodami”, dziesiątek różańca” po cichu i ten powyższy "Akt zawierzenia".

Żegnając „Ostrą Bramę”, odwracaliśmy jeszcze nasze głowy w Jej kierunku, powtarzając w myślach nasze Zawierzenie, może ostatni raz w tym cudownym miejscu. Pani Narodów "Królowo Wschodu i Zachodu" dalej roztaczaj nad nami odczuwalną matczyną opiekę. Pielgrzymka kosztowała dużo sił fizycznych, więc w pewnym momencie mówię do syna, że już kończymy, jest późno i pora myśleć o jutrzejszym rannym samolocie. Syn jednak nie dawał za wygrane i zalecał koniecznie odwiedzenie Kościoła Świętego Ducha. Tak też się stało. Zaraz po przekroczeniu progów świątyni największa duchowa niespodzianka. Bardzo wysoko nad ołtarzem zobaczyliśmy monstrancję z Panem Jezusem Eucharystycznym. Padamy na kolana i dziękujemy za nieoczekiwane z Nim spotkanie. Będąc w Polsce prawie codziennie na godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu, stęskniłem się za tą chwilą tu w Wilnie. I oto Jezus patrzy na nas, a Jego kapłan głosi Słowo Boże po polsku. Nasz syn spogląda na nas i myślami chyba jest już w dalszych ważnych miejscach Wilna, ale my ogłaszamy po cichu, że to nie długo potrwa i słuchamy dalej, adorujemy i zostajemy na dłużej, a właściwie to do końca, ponieważ okazało się, że to było kazanie wieczornej Mszy Świętej. Nie byliśmy na jej początku, więc w czasie modlitwy powszechnej przepraszałem Boga za grzechy jako Akt pokuty.

Przypomniała mi się wtedy sytuacja jakiej doświadczyła francuska aktorka- mistyczka Gabriela Bossis. Na Mszę Świętą przybyła przed samym Podniesieniem. Usłyszała wtedy mniej więcej takie słowa: „Jeszcze zdążyłaś”. I myśmy zdążyli na koniec pielgrzymkowego dnia spotkać się z naszym Panem, przyjąć go tak jak wszyscy w tej świątyni na klęcząco, śpiewać po polsku kolędy, umocnić się błogosławieństwem kapłana. Dwie wizyty u MB Ostrobramskiej w Jej kaplicy w Ostrej Bramie i pełna audiencja u Pana Jezusa na zakończenie pielgrzymki to najpiękniejsze chwile duchowe tej wileńskiej wyprawy. Była jeszcze jedna, na wyciągnięcie ręki.

Po wyjściu ze świątyni, jedynej w której wszystko jest po polsku, skręcamy w prawo i zaraz napotykamy na jasno oświetlony następny obiekt religijny złączony z Kościołem. Wstępujemy i z kim się spotykamy? Znów z Panem Jezusem, wystawionym do publicznej adoracji w pięknej i bardzo dużej monstrancji i dużej hostii. Klękamy i przez krótki moment adorujemy jeszcze raz Jezusa razem z wieloma osobami zebranymi tutaj i głośno modlącymi się po litewsku.

Dziękujemy Jezusowi za to spotkanie. Matka Boża Ostrobramska zadbała w ten sposób, abyśmy odwiedzili Kaplicę Bożego Miłosierdzia – w której jak się domyślam trwa wieczysta adoracja.

Dziękujemy Ci Matko Korony Polskiej i Litwy -Matko Boża Ostrobramska za te piękne chwile, za spotkanie u Ciebie i Zawierzenie Tobie naszej rodziny, za historię i wiarę poprzednich pokoleń, państw i narodów, za bijące źródło Bożego Miłosierdzia, za spotkanie Jezusa Twego Syna tak blisko - niemal na ulicy, za zachowany dawny urok tego miasta, za wspólne chwile spędzone z rodziną naszej synowej, za pyszne ziemniaczano- mięsne cepeliny w dawnej stylowej karczmie, do której czekało się w kolejce na wejście około godziny.
Dziękujemy za nadzieję, że kiedy przyjdzie wyznać odważnie wiarę, to będziemy mieć odwagę i siły by śpiewać Twojemu Synowi i Tobie „Jezu, ufam Tobie, Matko kocham Ciebie”. Noś nasze rodziny w Swoim Sercu i trzymaj stale „półksiężyc” pod swoimi stopami, abyśmy byli wolni od ataków na naszą wiarę, które ten znak zapowiada razem z innymi wrogami.
Do pomocy zostałaś nam dana w tym obrazie razem z Twoimi Rodzicami Matko Boża Ostrobramska kochana,
bądź na wszystkie czasy i wieki  wszędzie tak jak tu czczona i wyznawana.
Pielgrzym z "Domów Modlitwy św. Jana Pawła II" --19.01.2018.

Świadectwo z Zawierzenia rodziny, Polski, Litwy i krajów ościennych  M B Ostrobramskiej w Wilnie.
cz.II


Kiedy w styczniu 2018r. opuszczałem Wilno /świadectwo cz.I/, nie przypuszczałem, że za półtora roku odwiedzę ponownie z częścią swojej Rodziny Matkę Bożą Ostrobramską.  Okazało się, że  niespodziewanie, otrzymaliśmy zaproszenie na 80- rocznicę urodzin babci mojej Synowej. Decyzja na „tak” nie była łatwa ze względów fizycznych na trud dalekiej podróży-700 km w jedną stronę z mojej miejscowości. Ostatecznie przeważyła decyzja najmłodszej córki, która jeszcze w Wilnie u MBO nie była. Podjęła ona decyzję, aby drugim samochodem pojechać razem z nami, zabierając dodatkowo swoją córkę, a naszą 15-letnią wnuczkę. W cichości serca marzyłem, aby szersza część rodziny odwiedziła MBO i tam osobiście złożyła swoje „Zawierzenie” na te trudne „Ostatnie czasy”. Plan był prosty. Do Warszawy jedziemy busem, a tam przesiadamy się na wyremontowany „Opel Vectra” i z synem i synową obieramy kierunek na Wilno. Do tego składu dołączyć ma z Łodzi  oddzielnym wozem wspomniana córka ze swoją córką. Będąc już w drodze do Warszawy, niespodziewanie zadzwoniła do nas rano druga córka mieszkająca obok Łodzi z rutynowym pytaniem „Co u was”.

Gdy dowiedziała się, że  realizujemy plan na Wilno, natychmiast przerwała rozmowę, by połączyć się ze swoją siostrą zadając jej pytanie: Gdzie jesteś?” Słyszy odpowiedź: „Wyjeżdzam samochodem z garażu do Wilna”. Zapytała więc: Co ty na to jak ja bym do was dołączyła?  Otrzymała krótką odpowiedź: No to zbieraj się szybko, jadę przecież po drodze i mogę Cię zabrać, daję Ci pół godziny czasu na zebranie się.  Było więc błyskawiczne kompletowanie najbardziej potrzebnych rzeczy i realna wizja przyszłego spotkania z z MBO. Około godz. 15.00 wyjechaliśmy już w 7- osobowym rodzinnym składzie z Warszawy do Wilna. Kilku godzinną podróż przeznaczyliśmy z żoną głównie na modlitwę, aby przygotować się duchowo na spotkanie z Królowa „Obojga Narodów”. Przed północą dotarliśmy do wileńskiego hotelu i dość błyskawicznie zapadliśmy w głęboki sen. Dzień, który nastał, był  przeznaczony na realizację programu rodzinnego związanego ze wspomnianą 80- rocznicą urodzin babci naszej Synowej w podwileńskiej miejscowości. Następne 2 dni, tj. sobota i niedziela, zdecydowanie  poświęcone były odwiedzinom MBO  i turystycznym  przełajom po pięknym Wilnie.

Wybierając się więc w sobotę  przed południem do Ostrej Bramy, rozdałem rodzince wcześniej przygotowane „Zawierzenie” do oddzielnego odczytania podczas spotkania z MBO i od razu zastrzegłem sobie, że ja chcę się tam zatrzymać przynajmniej na godzinę i więcej. Ustaliliśmy więc, że ja tam zostaję na dłużej, a reszta rodziny po  wizycie u Maryi, będzie się rozkoszować piękną architektórą Wilna i wróci po mnie w dowolnym dla nich czasie. Zgodny byłem na takie warunki, ciesząc się niezmiernie, że nie będę się śpieszył i przy wizycie u M. Bożej zatrzymam się dłużej. I tak było rzeczywiście. Powoli, ale z radością zmierzaliśmy do Ostrej Bramy, aby Jej zawierzyć nasze dalsze losy, w trudnych przyszłościowych Ostatecznych Czasach.  Długa spinaczka po schodach pozwalała utrwalić w sercu świadomość, że za chwilę spotkamy się z Tą, która jako Patronka Czasów Ostatnich jest władna mocą otrzymaną od Boga Ojca zmiażdżyć „wszelkie herezje szerzące się w Kościele Katolickim, Apostolskim Jej  Syna i zło w naszych zawierzonych Jej rodzinach” / 13V2019/.

Pokonując powoli poszczególne schody, oddawałem Jej wszystkich, którzy tu przed wiekami odbyli tą duchowo-fizyczną wspinaczkę. Trzy ostatnie schodki zaliczyłem tradycyjnie na kolanach, aby za chwilę po prawej stronie obrazu powitać z całego serca i duszy po raz drugi w życiu Królową „Obojga Narodów” i Matkę Miłosierdzia, Królową Wschodu i Zachodu z tytułu oddania w 1656r pod Jej panowanie  Księstw, nad którymi sprawował wtedy królewską władzę Król Jan Kazimierz. Ta Jego duchowa roztropność spowodowała, że te ówczesne Księstwa do dnia dzisiejszego mogą się do Niej uciekać jako Królowej, bo nieustannie „To przymierze jest respektowane przez niebo, bo BÓG jest wierny w swoich prawach”.  Te i podobne myśli ofiarowywałem Królowej, trwając bezpiecznie wraz z przybyłymi tutaj pielgrzymami pod Jej pochyloną głową.

W tej doniosłej audiencji odczytałem w ciszy własnego serca wspomniany „Akt zawierzenia Rodzin oraz Narodów Wschodu i Zachodu Matce Bożej Ostrobramskiej- Patronce Czasów Ostatnich”, wierząc, że to nasze współczesne przymierze z Maryją wyda owoc obfity teraz i w przyszłości. Powiedziała przecież, że „mając pod stopami symbol islamu jest władna w szczególny sposób pogromić te hordy  niewiernych i terrorystów ISIS i ich widoczny najazd na Europę za pozwoleniem Unii Europejskiej” / 13V 2019r/ . „Jest władna uprosić łaski pogromienia tych hord złego w  /naszych/ rodzinach w manifestacji wszelkich przejawów gendar, homo-seksualizacji, pedofilii, pouczania dzieci różnych form deprawacji, a za tym idącej cywilizacji śmierci nie bezbolesnej dla chrześcijan” / 25VI2019/.

Tak, Ostra Brama to bardzo ważne miejsce na mapie duchowej Europy i świata. Dziękowałem więc Maryi za ponowne z Nią spotkanie. Trwałem nadal na rozmowie, a tymczasem Rodzinka moja zaczęła mi przesyłać wzrokowe informacje, że mnie tu zostawiają, a sami idą realizować wcześniej ustalony plan turystyczny. Trwając przy MBO stałem się uczestnikiem 2-ch chrztów. Jeden był w języku polskim, a drugi w litewskim. Piękne różne stroje i ubiory i rozmodlenie uczestników chrztu świadczyły, że Sanktuarium żyje żywą wiarą, a MBO jest Matką nie tylko Polski i Litwy, ale wszystkich narodów.

Po drugim chrzcie nawiązałem rozmowę z kapłanem, pracującym w tej „ostrobramskiej” parafii. Prosił o modlitwę z tą intencją, aby miejsce to było autentycznym źródłem odnowy wiary. Zamówiłem Mszę Świętą do odprawienia tu na miejscu z następującą intencją: „O tryumf Chrystusa Króla w Polsce, Litwie i w krajach ościennych”, mając na uwadze nieustanne wołanie Jezusa do mistyków, o wypełnienie tego zadania, jako nieodzownego warunku ratującego państwa i narody. Powiedział przeciaż...."o tą godną Intronizację Mnie na Króla Polski i Litwy i Wszystkich Narodów, proście Ducha Świętego, by was pouczył.            /18.05.2019r/.

Przy sobotnim rozstaniu z MBO obiecałem, że jutro, tj w niedzielę również przybędę tutaj na spotkanie.  Więc przy wieczornym spotkaniu w hotelu z rodziną ustaliliśmy, że  priorytetem w jutrzejszym niedzielnym ostatnim dniu pielgrzymkowej wycieczki będzie niedzielna Msza Święta oraz jeszcze raz wizyta w Ostrej Bramie. Zadanie to zostało mniej więcej wykonane. Na Mszę Świętą udaliśmy się do Kościoła Świętego Ducha. Potem wstąpiliśmy na krótko do Pana Jezusa na adorację wieczystą w Litewskiej kaplicy Bożego Miłosierdzia. Tutaj zapragnąłem być na dłużej, więc ustaliłem z rodziną, że Oni  będą zaliczać turystyczne uroki pięknego Wilna, a Ja tutaj zostanę na modlitwę. I tak się stało. Miałem jednak w tym pragnieniu „szczęście”, bowiem zdążyłem  na ostatnie chwile adoracjj. Po kilku minutach grupa modlitewna litewska zakończyła swoją modlitwę przed NS, a ich miejsce zajął kapłan, który odśpiewał to co się śpiewa w Polsce, mianowicie „Przed tak wielkim Sakramentem”. Znaczyło to, że jest koniec adoracji.

Co więc robić, gdy rodzina gdzieś tam na mieście, a komórki nie miałem?  Zauważyłem, że ludzi przybywa, więc Kaplica nie będzie zamknięta i coś się jednak będzie tutaj działo.  Okazało się, że teraz będzie Msza Święta. Postanowiłem więc zostać i modlić się razem z Litwinami, przecież to bracia i siostry w wierze.  Podpatrywałem ich zachowania i porównywałem w myślach z naszymi – polskimi. Psalm śpiewał kantor a capella, natomiast śpiew wszystkich czyli ludu z organami dopiero od pieśni na ofiarowanie. Byłem zaskoczony bardzo małą aktywnością wiernych jeśli chodzi o śpiew, praktycznie śpiewał tylko organista. Najważniejsze, że jednak wszystkie pozostałe formy były tak jak w Polsce.

Co dalej ? Takie pytanie zadawałem sobie, ponieważ nie znałem rozkładu dalszych nabożeństw w tej Kaplicy, a rodzina nie wracała, żeby mnie zabrać. Więc trwałem nadal na cichej modlitwie. Za chwilę do ambonki wyszły 2 osoby, duchowny i osoba świecka , które prowadziły dialog modlitewny w języku rosyjskim. Kiedyś w szkole średniej uczyłem się tego języka, ale w obecnej sytuacji  nic praktycznie nie rozumiałem w jakim kierunku idzie ta modlitwa. Była ona prowadzona tylko dla kilku osób. Być może, był to rodzaj jakiegoś nabożeństwa z udziałem tłumaczki, albo wstęp do innej formy liturgicznej.

Gdy z zaciekawieniem słuchałem tego dialogu, poczułem puknięcie w ramię- to Syn przywoływał mnie, że reszta rodziny już czeka na mnie. Powiedziałem więc: „Dziękuję Ci Boże za to ekumeniczne doświadczenia i za to, że tak zaplanowałeś ten dzień, że mogłem się z Tobą spotkać chociaż na krótko”. W dalszej szęści dnia przyszła pora na wydumany obiad. Były nim słynne litewskie cepeliny, którymi podreperowaliśmy swoje zasoby energetyczne. W dalszej kolejności było jeszcze kilka turystycznych zaliczeń, ale na koniec było krótkie zaplanowane pożegnanie z MBO.

Dziękuję Ci Matko za to miejsce, gdzie mogłem złożyć w Twoim królewskim Sercu wszystkie losy moje, mojej rodziny, Polski, Litwy, krajów ościennych i całego świata. Tobie dał Bóg Ojciec władzę poskromienia obecnych herezji rozlewających się po kuli ziemskiej, a zwłaszcza po krajach katolickich, które przecież mają być arkami ocalenia. My pielgrzymi zostawiamy tu w Twoje Ostrej Bramie swoje fizyczne, ale przede wszystkim duchowe ślady. Niech one  stale są widoczne i owocują  tutaj,  tam dokąd wracamy i gdzie tego najbardziej pragniesz, czyli na całym świecie.

Pielgrzym z DM św. JPII. Sierpień 2019.


alt

===================