Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
104
472
488

-16

Odwiedziny
...1 293 779

Orędz.cz.VIII-Ostatni bój

PDFDrukujEmail

Orędz.MM cz.VIII-Ostatni bój/Od 31XII2019- 1 I 2020r. do 3V2020r./


Słowo Boże do Marii Michaliny

od Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”
31XII2019/1 I 2020r.

+++ NAPISZ: „Nowy Rok bieży w jasełkach leży, a gdzie, gdzie? W Betlejem mieście tam się pośpieszcie, znajdziecie”. Błogosławię Ja Bóg Ojciec Przedwieczny, „Jestem, który Jestem” i Syn, który Jest i Duch Święty, który Trwa. Wszyscy Jesteśmy Miłością Niepojętą. Amen. Amen. Amen. A kto znajdzie się w kręgu tej Miłości Boga Najwyższego, ten otrzyma to błogosławieństwo z czytania liturgii: Księga Liczb rozdział 6, werset 22 do 27. Zapisz od 24: Niech Pan cię błogosławi i strzeże. 25: Niech Pan rozpromieni oblicze swoje nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. 26: Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem.

MM moja najmniejsza córeczko, różyczko, duszo mistyczna. Napisz potwierdzenie na przyjęcie Mojego Ojcowskiego „Słowa Bożego". Otrzymałaś po przyjęciu Eucharystii-Msza Święta dziękczynna z wyśpiewanym Te Deum w której jest Żywy Mój Syn.

JEGO CIAŁO JEST PRAWDZIWE I JEGO KREW JEST PRAWDZIWA. Tą wizję otrzymałaś podczas adoracji Mojego Syna Jezusa Chrystusa. Zobaczyłaś, że ten opłatek chleba białego Hostii Świętej konsekrowanej jest żywy i ma żyłki z krwią widoczną.  I to świadectwo trzeba dać dla innych dzieci, moich elektów Chrystusa Króla Polski, Króla Boga Wszechmogącego.

Potwierdzenie to Psalm 1, werset  2 do 5. Zapisz, Temat: Bóg Najwyższym dobrem w życiu i po śmierci.  Mówię Panu:   Ku świętym, którzy są na Jego ziemi, wzbudził On we mnie miłość przedziwną! * Ci,, którzy idą za obcymi {bogami} pomnażają swoje boleści. Nie wylewam krwi w ofiarach dla nich, imion ich nie wymawiam swoimi wargami. Pan częścią dziedzictwa i kielicha mego*. To właśnie Ty mój los zabezpieczasz.
Ten psalm mówi wszystko. Tak Ja Bóg Wszechmogący daję dla swoich stworzeń wszystko: życie i śmierć. Wszystko zabezpieczam, daję miłość. Kto pije z tego kielicha zgadzając się z wolą Moją świętą - szczególnie wybrani synowie, wy arcybiskupi, biskupi, kapłani, których powołał Mój Syn Jezus Chrystus, Król Wszechświata, Bóg z Boga i Światłość ze Światłości zrodzony a nie stworzony z woli Mojej mocą Ducha Świętego wam dany za przyzwoleniem pokornej Dziewicy, Bogarodzicy.

Tak, aniołowie zwiastowali wam radość wielką, ale teraz

aniołowie śmierci zejdą na ziemię, bo bardzo zwlekaliście z

wypełnieniem poleceń Ducha Świętego co do godnej

Intronizacji i Koronacji Mojego Syna Boga Żywego

zrodzonego z Bogarodzicy.

Królowa Wasza Hetmanka Narodu Polskiego, jest nie pocieszona. Wasza opieszałość przybrała do potęgi entej. Polacy - Jej łez nikt nie jest w stanie otrzeć. Jedynie Ja Bóg Wszechmogący to uczynić mogę.

Wy, którzy dobrowolnie tej Koronacji nie  

dokonacie, więc was zmuszę.

Jak było powiedziane u proroka mojego syna Krzysztofa Michałowskiego, przez ucisk, by uratować tych wybranych "małą resztę " synów i córy Niepokalanej Oblubienicy Trójcy Przenajświętszej.

Moje polecenie jest krótkie i życzenie do wypełnienia lekkie, ale trzeba dobrej woli, którą z miłości wam dałem; „Wolna wola- liberta”, co z tym darem uczyniliście? Jaki jest teren waszej duszy, waszych serc? Pytam, czy wy należycie do Mojego Syna Boga Żywego, Umiłowanego Syna Niepokalanej. Zastanówcie się co Mu zawdzięczacie? Odkupił was z grzechu Adama i Ewy, krwią swoją najdroższą zadośćuczynił, krwią i ciałem wziętym z Dziewicy, która teraz wylewa krwawe łzy w wielu sanktuariach.

Również w Polsce w Jej Jasnogórskim Paulińskim Zakonie, czekam na poprawę i konsekwentne działanie w tej sprawie Episkopatu Polskiego i arcybiskupów odpowiedzialnych za tą nie subordynację. Zadanie prawdziwej Intronizacji i Koronacji Mojego Syna Jezusa Chrystusa, którego lud wybrał na swojego Króla mianując koroną swoich żywych serc na Króla Polski. I ten wasz gest drodzy elekci, którzy potwierdziliście swoją obecnością, miłość do Mojego Syna Jezusa Chrystusa, Pana Panów i Króla Królów dał Mnie Ojcu Przedwiecznemu wielką niezmierzoną satysfakcję.

Choć  grupka mała, ale jak to wy mówicie nie chodzi o ilość, a jakość. Wy będący na Krakowskich Błoniach, na tym placu elekcyjnym - macie Moje Ojcowskie błogosławieństwo potrójne i będzie wam towarzyszyć zawsze i waszym rodzinom. I niech się tak stanie. W imię Moje Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Godzina 23.OO do O.20   A teraz łącz się w dziękczynieniu i proś o błogosławieństwo na Nowy Rok 2020, oraz dary Ducha Świętego, dla wszystkich złączonych w „DM św. JP II” i tym „Przymierzu Bożej Miłości dla Koronacji Mojego Syna na Króla Polski”.

Prosić Koronką do Miłosierdzia Bożego oraz zamawiać Msze Święte- Nowenny w tych intencjach. Czas jest już bardzo krótki - Nowa Era, Nowe Niebo, Nowe Jeruzalem zastanie moich wybranych dzieci Maryi Królowej Polski bardzo szybko.

Credo- wierzcie, że czasy pomsty się zbliżą, nie złośliwej, ale sprawiedliwej. Bo Ja „Który Jestem", Jestem Bogiem Ojcem Miłości - Sprawiedliwym, Kochającym, ale wszystko ma swoje granice.

Jak cała ziemia drżeć będzie to i wasze serca zadrżą z bojaźni Bożej, która jest darem Ducha Świętego i początkiem wszystkich Jego darów.

Oblubienica Ducha Świętego cały czas prosi za wami i jak widzisz MM od Apokalipsy i teraz czuwa przy tobie, gdy spisujesz to święte Słowo mocą Jego, to jest Ducha Świętego. Trwaj więc w pokoju  mała stokrotko, różo, duszo mistyczna.

Wypełniaj Moją Świętą Wolę, prosząc nieustannie o pomoc Anioła Stróża Polski AVE i swojego Anioła Stróża.

Teraz wrócisz do Polski , bo są sprawy bardzo ważne do wypełnienia i będziesz czuwać  otwierając swoje serce na działanie Ducha Świętego i podpowiedzi Anioła Stróża.

Nad wszystkim czuwa Królowa Polski Jasnogórska Hetmanka, a drogę ci prorocką wyprasza Królowa Świętego Szkaplerza, dziś szczególnie w święto Bożej Rodzicielki. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen. Czy to już wszystko?

Nie. Jutro zapiszemy potwierdzenie, Apokalipsa św. Jana. rozdział 22, werset 6. „I rzekł Mi. Te słowa wiarogodne są i prawdziwe, a Pan Bóg duchów proroków, wysłał swojego anioła, by sługom swoim ukazać, co musi się stać niebawem".;
Kochany Ojcze, Tatusiu, uniżam się przed Twoim po TRZYKROĆ ŚWIĘTYM MAJESTATEM W DZIĘKCZYNIENIU TRWAJĄC. TWOJA CÓRA, PODDANA KRÓLA POLSKI, KOCHAJĄCA DUCHA ŚW. I KRÓLOWEJ POLSKI SŁUŻEBNICA. MM. Italia 01.01.2020r.
Słowo Boże do Marii Michaliny

od Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”
1-I-2020r.

+++ JA Duch Święty III Osoba Boska błogosławię w Imię Ojca, Syna i Moje tj. Ducha Świętego wszystkich elektów Chrystusa Króla Polski i całą Koalicję-Przymierze Bożej Miłości dla Jego Koronacji. Amen. Amen. Amen.

Wypełnienia tego mianowania, berło i koronę poświęcę, a arcybiskupa, który to uczyni wyniosę; na ołtarze. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen. Bo Intronizacja i Koronacja winna być pełna i nikt i nic temu nie przeszkodzi.

A o ile ktoś będzie czynił bariery  w tej sprawie, tak wielkiej dla Narodu Polskiego i Jego Hetmanki Królowej Polski Mojej Oblubienicy, zostanie zabrany z tej ziemi, którą Bóg Ojciec  Wszechmogący dał wam tylko w dzierżawę. I bardzo szybko tak się stanie.

Jak było powiedziane, Bóg Ojciec dokona osądu i Sąd Mały Ducha Świętego to jest Mnie - już będzie. Więc należy się przygotować, Mała Gołąbko Mojego Ducha Świętego MM od Apokalipsy. Potwierdzenie " Słowa Bożego" otrzymałaś w czasie Mszy Świętej po przyjęciu Eucharystii Żywego Chrystusa Króla w tym płatku chleba, który daje moc Mojego pouczenia wg Księgi Zachariasza. Temat: Trzecia wizja. Młodzieniec ze sznurem mierniczym. Werset 8, zapisz: któremu On ( Anioł ) nakazał: .

To dotyczy Polski - Nowego Jeruzalem jak Wola Boga w Trójcy Jedynego  co do Intronizacji i Koronacji zostanie wypełniona, Takie jest Moje Ducha Świętego życzenie i pouczenie na Nowy Rok 2020 kochane dzieci Królowej Polski i jak by było miło powiedzieć – „Pełnego”,  to jest Mianowanego Króla Polski.

Tak, ta petycja najważniejsza dla świata, jak usłyszał syn umiłowany Matki i Króla PolskiZ.B. i to jest zadanie numer jeden, to trzeba szybko opublikować i uwiarygodnić podpisami.

Wam jest to dane z woli Bożej do wypełnienia. Ja Duch Święty będę działał, by natchnienia Moje świętego pouczenia zostały wykonane.

Niech też córa Maria Halina - posłanka stanie na wysokości tego zadania i w miarę możliwości danych Jej od zarania tego formowania przez modlitwę Intronizacji z woli Królowej Polski, słucha Moich Pouczeń i Anioła swego Stróża w działaniu. Tak, dotyczy to też wybranego Syna Jezusa Chrystusa Krzysztofa Michałowskiego, który ma wiele zadań do wypełniania i w tej intencji równie uczyni co Mu serce mówi.

Pozdrawiam was wszystkich, których Mnie Moja Oblubienica przedstawiła po imieniu, uczestniczących w tej Wolnej Elekcji, złączonych w tym Przymierzu Miłości dla Koronacji Króla Wszechświata na Króla Polski.

Działajcie przez modlitwy prosząc o siedem darów i owoców za wstawiennictwem Niepokalanej Mojej Oblubienicy Najświętszej Dziewicy Bogarodzicy. I niech się tak stanie. Udzielam wam błogosławieństwa w imię Ojca Syna i Moje to jest Ducha Świętego III Osoby Boskiej. Amen. Amen. Amen.

MM od Apokalipsy trwaj w pokoju dziecka Bożego i do wszystkich to mówię, który będzie dana łaska zgłębiania tego świętego pouczenia. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen. Kocham was i jestem miłością i przelewam ten dar do waszych serc wy na urzędach Parlamentu Europejskiego, Senatu, Sejmu i Episkopatu Polskiego.

Przykro tylko, że nie posłuchaliście wezwania Mojej Oblubienicy Królowej, jak również wy na urzędach w Krakowie zlekceważyliście zaproszenie na Wolną Elekcję, a to już się nie powtórzy. Czas był dany, nie rozpoznaliście i nie chcecie rozpoznawać znaków czasu apokalipsy i Wy EXL w E P.

Tak, macie wolną wolę, tak- trwacie w tym zamroczeniu, który idzie od góry. Pasterze sami siebie pasą, ślepi ślepych nie mogą prowadzić, bo razem wpadną w dołki masońskie. I to jest wasz grzech przeciw Mnie to jest Duchowi Świętemu, a Wy dobrze wiecie uczeni w piśmie, że tego grzechu się nie wybacza.

Macie jeszcze krótki czas jak powiedziała Matka Kapłanów Królowa Polski na refleksję „oddać swoją wolę w JEJ MAJESTATU WŁADANIE", by mogła was uratować to jest wasze dusze. Powtarzam, Ja Duch Święty - zastanówcie się, wystawiając Najświętszy Sakrament, w milczeniu adorując Króla Królów, Żywego Syna Boga Wszechmogącego i zapytajcie co czynić trzeba, by te mury nieufności, egoizmu, pychy odrzucić precz.

Jak św. Piotr cudownie został uwolniony z więzienia nienawiści Heroda, opadły okowy gdy Anioł Pański zawołał - Dzieje Apostolskie 12, rozdział werset 7-8 odczytać na potwierdzenie tego słowa Bożego danego przez Ducha Świętego, tak i was  uwolni, gdy okażecie skruchę prosząc w Sakramencie Pokuty, a wyrwie was z rąk masonów i pęt, które niejednokrotnie przyjęliście sami. To jest wezwanie do realizacji na teraz, bo innego czasu już nie będzie.

Napisz AMM od Apokalipsy, że to nie są słowa twoje, ale sam Duch Święty przymówił na prośbę Królowej Polski dał to pouczenie, a ty tylko jesteś narzędziem.

Jeżeli Polska pierwsza tego nie uczyni to III wojna światowa szybko się rozpęta, bo przekroczyliście  wszystkie limity wam wyproszone przez niebo, zlekceważyliście wolę Bożą nie wypełniając  Ślubów Jasnogórskich, które opracował, tak - kandydat na ołtarze S. Wyszyński.

Z was ma być wzór dla innych narodów nie tylko Europy, bo tam już dawno wygasła wiara.

Nie zadbaliście, by przygotować dobrze proces informacyjny do beatyfikacji Sługi Bożej Rozalii Celakównej, której Pan Jezus podał wszystkie warunki do realizacji tej Intronizacji i Koronacji  Jego Majestatu na Króla Polski i innych narodów . To jest wszystko na teraz.

Napisz: „Pan Mój i Bóg Mój i Duch Święty Mój”. W imię Ojca w imię Syna i w imię Moje Ducha Świętego błogosławię. Amen. Amen. Amen.

Bóg zapłać Duchu Święty Boże za Twoje Święte Pouczenie, dziękuję - mocą Koronki do Mnie przez Niepokalaną, co czynisz codziennie i to jest bardzo miłe mała Moja oblubienico. Duchu Święty przyjdź, proszę.......................................Italia 1 -I -2020r.


Słowo Boże do Marii Michaliny

od Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”
2 I 2020r. I czwartek miesiąca, godzina 14.00.

+++Święty Jan Paweł II pragnie dać swoje błogosławieństwo. W Imię Boga w Trójcy Jedynego, Syna Bożego Króla Polski i Ducha Świętego Ożywiciela Kościoła Świętego w Polsce błogosławię. Amen. Amen. Amen. Za pozwoleniem Boga Ojca Przedwiecznego pełnego chwały w Trójcy Jedynego, JEGO MAJESTATOWI- dziękczynienie za ten dar dla Narodu Polskiego, dzieci Maryi Królowej Polski dany.

To dotyczy tej Wolnej Elekcji, którą wybłagała Matka Najświętsza, święci i błogosławieni nie tylko polskiej ziemi. Sami nie macie pojęcia i rozeznania, co się dokonało dzięki waszej  obecności  na Polu Elekcyjnym na Krakowskich Błoniach, gdzie i Ja tam nogę swoją postawiłem, czego świadkiem jest ten „Kamień papieski”.

Ale wasze serca EXL w hierarchii kościelnej w Episkopacie Polskim są jeszcze bardziej twarde jak ten kamień - to mur i marmur, którego młotem i sierpem trzeba rozbić. Czy wy EXL na urzędach Parlamentu Europejskiego w Senacie i Sejmie Polskim a nie wszyscy są Polakami - nie pojmujecie, jakie jest zagrożenie zewnętrznych i wewnętrznych wrogów, działających pod dyktando masonów? W tych rzec można „instytucjach”, wasza polityka, socjalna, narodowa, patriotyczna, religijna spełzła na niczym, to jest mniej niż zero.

Napisz:„Pan Mój i Bóg Mój” oraz”Moja ukochana Mama Niepokalana”, która i teraz się zaprezentowała gdy spisujesz to moje z woli Bożej święte pouczenie, by cię upewnić, że nie są to słowa twoje, ale mocą Ducha Świętego mówi Papież rodak – św. JP II, któremu bardzo leży na sercu Ojczyzna. Ojczyzna to też Mój Dom i „Domy Modlitwy Mojego Imienia”. Są tymi oazami pokoju, gdy zabrzmią trąby anielskie, ludzkość cała padnie na twarz, nie tylko na kolana. Będą wzywać Miłosierdzia Bożego również ci niewierzący, zaprzeczający tym i innych proroków orędziom.

A Ja św. JPII papież Polak wam mówię, otwórzcie swoje serca na działanie Ducha Świętego i błagajcie Niepokalaną Oblubienicę Ducha Świętego, Matkę Syna Człowieczego i Boga Żywego Syna Króla, by ta „Koronacja” tak żądana i oczekiwana przez lud potwierdzona na Wolnej Elekcji została przeprowadzona z całym majestatem prawa i godnej oprawie Króla Wszechmogącego, Króla Polski.

Wy EXL w EP, bracia w kapłaństwie, których sam namaszczałem pytam, dlaczego tego namaszczenia królewskiego i poświęcenia berła i korony zaniedbaliście? Pod czyje dyktando działacie? Antychrysta chcecie mianować, który będzie udawać powtórne przyjście Pana Jezusa Syna Boga Żywego, zrodzonego z Dziewicy Matki Kościoła Katolickiego, Apostolskiego Powszechnego? Ja św. Jan Paweł II jestem niepocieszony.

To wasze milczenie trzeba przerwać i zabrać się do pracy duchowej, widocznej przez ten Akt  KORONACJI - INTRONIZACJI CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA NA KRÓLA POLSKI. JEŻELI TEGO NIE UCZYNICIE DOBROWOLNIE, TO PRZEZ UCISK MOJEGO NARODU TO NASTĄPI!

Powieje grozą od Watykanu. Zacznie się pożoga i trwoga, gdzie fałszywy prorok już pokazuje swoje rogi, zbezczeszczając wszystko co Boże i święte. W imię swojego „Ja” postępuje Franciszek prowadzony nie przez Ducha Świętego, ale duchów pogańskich, którym pozwolił wejść do Świątyni Pańskiej. Jego nie słuchajcie, pobłądził.

Pycha to wielka bestia, która rozszerza swoje korzenie na cały Kościół katolicki i jego apostołów z dopustu Bożego, by sprawdzić waszą wiarę i miłość do Boga w Trójcy Jedynego. Podważa też przymioty Matki Odkupiciela, Jej cierpienie jest wielkie.

Pytam was EXL w EP. komu służycie? Komu daliście przysięgę wierności? Chrystusowi Jezusowi w prowadzeniu dzieła Bożego, zachowaniu Dekalogu, tak jak było powiedziane przez maluczkich w proroctwach tych czasów? Bogu w Trójcy Jedynemu daj chwałę, a nie bożkom pogańskim! Będziesz Boga Najwyższego miłował, a nie czcił bożków, nie będziesz wzywał Jego Imienia na daremnie.

Jak daleko odeszliście od JEGO przykazań! Sodoma i Gomora i was opanowała - co jest wam na rękę. Do wszystkich to mówię: Herezję trzeba potępić publicznie jak wybrani prorocy: Pelanowski zakonnik, ks. Murzyński i inni, których linczujecie, bo niepoprawni są politycznie, ponieważ wykazują błędy herezji, nie zachowania magisterium Kościoła przez biskupa Rzymu bo tak się nazwał. To jest wasz błąd.

Odwagi trzeba, a nie tolerować odszczepieńca, nie oklaskiwać na ogrodach watykańskich i nieść na ramionach kardynałów „boginie płodności” podczas „Synodu amazońskiego”. Co za wstyd dla hierarchów, wiadomo dla kogo służycie. Otwórzcie serca na Ducha Świętego, słuchajcie co mówi. Powtarzam, wiem, ale JA tu w niebie widzę więcej.

Jeżeli Polska tego nie uczyni, tej prawdziwej Intronizacji i

Koronacji, to jak było powiedziane, zostanie was bardzo mało,

bo nie rozpoznaliście łaski danej wam za darmo.

NOWE JERUZALEM POLSKA – nie przyjęliście odważnie, nie ponowiliście tego „Przymierza” na wzór Abrahama danego i przez Moją posługę ponowionego, które trzeba powtórzyć przy Akcie Intronizacyjnym Koronacji Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski. „Abba Ojcze, przyjm prosimy to zawierzenie” - wypowiedzieć z wielkim żalem w sercu w ufności i z wiarą. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Niech błogosławieństwo Boga Przedwiecznego, Syna Bożego, Króla Wszechświata i Króla Polski oraz Ducha Świętego w tym Nowym Roku 2020 na was stąpi i pozostanie. Do spotkania w niebie. Amen. Amen. Amen. Podpowiada Anioł Stróż Ave, że św. Jan Paweł II jest obok mnie, gdy spisuję to słowo, /ja widzę Jego białą szatę. Tak to prawda, potwierdzam Ja Patron „DM Mojego Imienia” mówiąc: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Amen. Amen. /Bóg zapłać za Twoją szlachetną posługę jako papieża, kardynała, arcybiskupa, biskupa i kapłana. Jak piękny wzór do naśladowania/.

Kocham Cię MM, uniżona sługo w posłudze dla braci i sióstr. Napisz: Wybranka, moja sekretarka./Ja też cię kocham i błogosławię i do wszystkich to mówię, dziś szczególnie łączących się w modlitwie/. Specjalne błogosławieństwo w Nowym Roku, niech spłynie na prowadzącego naszą stronę internetową BZ i Jego rodzinę. Pozdrawiam całe „Kolegium DM” i to „Przymierze Bożej Miłości dla Koronacji Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski”.

Italia  2.I. 2020r.  Dziękczynienie razem - Różaniec część III bolesna za chorych na duszy i ciele w EP. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie. Temat: „Koniec bezbożnych”, Księga Mądrości, rozważyć .


Słowo Boże do Marii Michaliny

od Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”
5/6-I-2020r.  Wigilia Trzech Króli

+++ W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego błogosławi Jezus Chrystus Syn Boga Żywego Król Polski obecny w tej figurze na posesji J.B. w U. parafia M., szczególnie zebranych na modlitwie elektów, również tych, którzy łączyli się duchowo i tych, którzy z łaski Bożej będą to pouczenie rozważać. Podany w czasie Mszy Świętej temat: „Okoliczności Powtórnego Przyjścia Chrystusa”. Potwierdzenie - Drugi List do TESALONICZAN św. Pawła Apostoła rozdział 2, werset 8, zapisz: „Wówczas okaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust* i wniwecz obróci {samym} objawieniem swego przyjścia". Zgłębić do wersetu 12.

Słowo przekaże z Mojej Woli świętej Anioł Stróż Polski AVE. Pozdrawiam Was kochane dzieci Maryi Królowej Polski i Króla Polski dając szczególne błogosławieństwo na ten Nowy Rok 2020. Moje przesłanie jest krótkie.

Teraz nastąpi czas ciszy i przygotowanie się do tego okresu

paruzji /przyjścia/.

Niech każdy powołany przez Króla Jezusa Chrystusa Króla Polski i Królową Polski jeszcze bardziej otwiera swoje serce i duszę na słuchanie poleceń Moich  to jest Anioła AVE , Stróża Polski  i swojego osobistego Anioł Stróża.

Musicie się uczyć więcej trwać w milczeniu, bo będziecie szpiegowani. Terminy spotkań modlitewnych podawać na bieżąco nie przez telefony, lub mieć specjalny  szyfr  wezwania w nagłej sprawie, jak to czynił św. Franciszek, św. ojciec Pio i inni święci w dawnych czasach. Trzeba opracować metodę i z łaski Bożej do tego powołany jest wybrany syn Króla i Królowej Narodu Polskiego brat Bartek. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Oblubienica Pana Jezusa Króla Polski J.B. niech ten magazyn zaopatrzenia w żywność i pościel przygotuje w DM św. JP II I Panny Ubogiej, słuchając podpowiedzi swojego Anioła Stróża, jak najmniej gadania publicznego do sąsiadów nieszczerych. Ma wypełniać wolę Bożą, chroniąc ten Namiot Modlitwy. Co jest teraz bardzo ważne.

Otoczyć dom murem i przed murem, obsypać solą egzorcyzmowaną i wodą, by był nie widoczny dla złych duchów, można poprosić też zaufanego księdza. Dotyczy to również Bożenki-Domu Modlitwy Maryi Matki Niepokalanego Serca. Niech też proszą św. Józefa również A. i R. na swoich włościach, które przecież oddali w posiadanie Królowej Różańca Świętego Fatimskiej Pani.

Modląc się modlitwą serca, znaki otrzymacie. Pan Bóg przygotował was przez to oczyszczenie do dzieła swego w tych czasach apokalipsy. Nad wszystkim czuwa św. Michał Archanioł. Pozdrawiam was Ja św. Anioł AVE- Stróż Polski przynosząc błogosławieństwo Boga w Trójcy Jedynego.

Niech prosi też o błogosławieństwo wybrana rodzina W. i W. B. z Domu Modlitwy Imienia Cudownego Medalika Maryi Niepokalanie Poczętej i dla wszystkich złączonych w modlitwie tego miejsca Bóg w Trójcy Jedyny daje obfite błogosławieństwo dla tej misji na czas działania.

Modlitwa, post, jałmużna dla wszystkich, by przygotować się do „Prześwietlenia sumień”.

Takie samo polecenie dla domu Marzenki z rodziną, Danusi, Lucynki,  Heni z Z. i innych obecnych na modlitwie. Niech wybrana JB. przekaże to wszystkim.  

Dobrze by było okadzić dom od góry do dołu i obejścia i codziennie zapraszać Aniołów Koronką do Dziewięciu Chórów.


A teraz przesłanie od Królowej Jasnogórskiej Hetmanki

Narodu Polskiego.

Błogosławię was Wszystkich modlących się do Mojego Syna Króla Wszechświata w imię Ojca Syna i Ducha Świętego . Amen. Amen. Amen.

Dziękuję za wasze ofiarne serca, co do Nowenny Mszy Świętych za przyjęcie Intronizacji Króla Polski.

Dziękuję też księdzu A. oraz innym kapłanom, że zrozumieli powagę sytuacji zagrożenia, dając wyraz dziękczynienia tą intencją. Wasze „tak” dla Króla Polski da zwycięstwo.

Jesteście Apostołami Bożej Miłości dla Przymierza

Koronacji.

Mój dar dla was „Mała Reszto " to schronienie w Arce Mojego Niepokalanego Serca. Jako Królowa Świętego Szkaplerza okrywam was i wasze rodziny Moim Płaszczem, ale trzeba prosić gorąco. Bóg zapłać  za wasze otwarte serca.

Zawsze będę wam Matką jak Jezusowi, bo dał wam łaskę Ducha Świętego i rozpoznaliście znaki czasu jako JEGO MAJESTATU ELEKCI, i tu też przybyliście jako posłańcy, których przyprowadziła gwiazda jak w Betlejem i zatrzymała się w tym Domu Panny Ubogiej, by oddać chwałę Boskiemu Dziecięciu Królowi Wszechświata i Polski, który jest dany na oświecenie pogan, bo Polska Moje Królestwo jest teraz bardzo pogańska, zatraciła tożsamość i wiarę, tradycje też chce zmieniać.

Jestem smutna, ale wasza gorąca modlitwa i wasze uwielbienie daje Mnie Królowej siłę do wyrwania was z tego łez padołu, bym mogła zwyciężać w każdym sercu moich dzieci zagubionych. Wzywajcie proszę wszystkich świętych w tym szczególnie św. JP II i błogosławionych do umocnienia młodzieży, która nie ma dobrego przykładu z domu, jak również niejednokrotnie zawiedli się na służących w kościele kapłanach.

To LGBT przewraca im w głowie za pieniądze masonów!! To czemu hołdują, co zadziera na wielką bezczelność, ucząc seksu małe dzieci, odmienności natury.Tu zuchwałość złego ducha jest protektorem nienawiści również dla osób duchownych.

MM od Apokalipsy córo Moja i wy wszyscy wybrani na tym spotkaniu modlitewno – różańcowym, kocham was, kocham i proszę pomóżcie Mnie Królowej ratować waszą Ojczyznę, a Moje Królestwo, które chcę zachować.

Walka z Antychrystem trwa, oby tylko nie zawrzało wojną

domową, bo sami widzicie, że III wojna światowa prawie

rozpoczęta.

Trzeba błagać o pokój, modlić się, ofiarę Mszy Świętych zamawiać by zachować od pożogi.

Zobaczcie, Australię gromy ognia niszczą, a wszyscy mówią o ociepleniu globalnym, zmianie klimatu.

A Ja Królowa Wszechświata mówię, trzeba prosić Boga Wszechmogącego upadając na twarz, przyznać się do błędów.

Spowiedź powszechną osobistą zarządzić Wy EXL na Watykanie i w poszczególnych Episkopatów krajach. To powstrzyma ten ogień z nieba, a nie tłumaczyć zmianami klimatu.

Musi być równowaga bilansu modlitwy i pokuty, ofiary Mszy Świętych, a Bóg w Trójcy Jedyny Sam ustabilizuje wszystko. Pytam, czy ktoś z hierarchów kościoła o tym pomyślał?

Bóg JEST MIŁOŚCIĄ i kocha was. Niech Mój Syn Dziecię Jezus, Król Wszechmogący wasze umysły oświeci, by ta Światłość Wielka dana na oświecenie pogan wam pobłogosławiła. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego przez Moje Niepokalane Serce proszę. Amen. Amen. Amen.

Potwierdzenie otrzymałaś, a teraz zapisz: Temat: „W długotrwałym ucisku”. Psalm 13, werset 2. „Jak długo Panie, całkiem nie będziesz o mnie pamiętał ? Dokąd, kryć będziesz przede mną swoje oblicze". To jest ten czas. Bóg zapłać kochana Mamusiu, za Twoje święte pouczenie, błogosławieństwo Boga w Trójcy Jedynego, oraz Tobie św. Aniele Stróżo Polski AVE.

Zmów, to jest dokończ tą Koronkę Anielską razem ze mną. Bogu niech będą dzięki. Italia .  AMM -uniżona służebnica Niepokalanej Matki Kościoła w Polsce i na świecie.Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”
I-sobota 01/2.II.2020 r.

+++ W Imię Boga w Trójcy Jedynego Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Błogosławi Niepokalanie Poczęta Dziewica Królowa Polski i Wszystkich Narodów Matka Syna Bożego Jednorodzonego.  Na Moją prośbę błogosławi przez Moje Niepokalane Serce Was Polaków i Wszystkie Narody Król KrólówPan Panów, Wszechmogący Bóg Ojciec  Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Amen. Po modlitwie apelowej, trwając w łączności dzieci Bożych z Jasną Górą z zapaloną świecą, usłyszałaś: „Niech to światło Mojego Niepokalanego Serca i Płomień Najświętszego Serca Jezusa, towarzyszy ci przy przyjęciu Słowa Bożego". Potwierdzenie: Apokalipsa św. Jana Apostoła rozdział 8, werset 3 zapisz, 1 do 5 rozważać.  „I przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu, mając złote naczynie na żar i dano mu wiele kadzideł, aby je dać w ofierze jako modlitwy świętych.....anioł wziął naczynie na żar, napełnił je ogniem  z ołtarza i zrzucił na ziemię,  a nastąpiły gromy, głosy, błyskawice i trzęsienia ziemi".

Jest to wigilia Ofiarowania Pańskiego i Światowy Dzień Osób Konsekrowanych. Dlatego Ja Królowa Apostołów i Matka Kapłanów, szczególnie was proszę Elekci Króla Polski o gorącą modlitwę za Episkopat Polski w sprawie tej „Pełnej Intronizacji - Koronacji Króla Wszechświata na Króla Polski”.

Wzmocnić też duchem ofiarnym: postem, modlitwą, jałmużną, ofiarą Mszy Świętej dziękczynnej do wypełnienia tej misji.

Jest to wielkie dzieło Boże, które tylko i wyłącznie będzie zaporą przed wszelkim złem, które całą swoją mocą runęło na ten rzec można ostatni bastion wiary, Moje Królestwo, Ojczyznę twoją dziecko moje -MM od Apokalipsy, na moje dzieci polskie synów i córy, by zmiażdżyć to zarzewie Bożej łaski, którą dał wam Wszechmogący Ojciec, Syn i Duch Święty na Moją Matczyną prośbę - by zachować, obronić to Nowe Jeruzalem, któremu na imię Polska.

Świat tak zniszczył wszystkie zarzewia Bożej Miłości na zachodzie i wschodzie na północy i południu. Odwróciliście się dzieci od Boga Ojca Wszechmogącego, który dał wam wolną wolę, ale też macie rozum, który winien współpracować ze świętą Wolą Bożą.

Tak jak sama usłyszałaś to pytanie: Czy chcesz współpracować z łaską Bożą? Na wszystko trzeba czasu, by zrozumieć jak, kiedy, gdzie jest to miejsce działania Bożej Miłości w sercu człowieka mocą Ducha Świętego, przez Moje wstawiennictwo tj. jest Mojego Niepokalanego Serca. Bóg Ojciec dał Mi tą łaskę, a Ja wybieram dusze pokorne, małe, ciche, godne wg Mojej miary do wypełnienia Woli świętej Boga Ojca Syna i Ducha Świętego. Bo Ja Królowa przygotowuję serca dzieci Moich do zadań wielkich i małych na miarę waszych możliwości i każda ma jakieś zadanie do wykonania, szczególnie teraz.

Wy dusze wybrane elekci Syna Mojego, któremu tak splatacie tą koronę i berło przygotowujecie - wasze żywe serca pełne miłości i MNIE DODAJĄ ODWAGI DO WYPRASZANIA WAM POLACY ŁASKI PRZEBUDZENIA. O dusze oziębłe jak bardzo ranicie serce Swojego Odkupiciela.

Nie dziwcie się, to co dzieje się w świecie.  Chiny Komunistyczne sami sobie tego koronawirusa zafundowali, a cierpi naród cały, maluczcy. Tak napisz. Zrobiły to specjalnie wielkie korporacje farmaceutyczne za pieniądze iluminatów i masonów w białych rękawiczkach – wykradli, by zmniejszyć populację narodu. Jednak nie przewidzieli jednego, że sami też zginą od tej epidemii - mutanty klonują nie mając antidotum. To są plagi egipskie, nie można eksperymentować na ludziach w bestialski sposób. Zapisz potwierdzenie jakie otrzymałaś podczas adoracji Jezusa obecnego w tabernakulum w Kościele św. Pawła od Krzyża [Około 2 godz. medytacji z różańcem świętym]: Księga Wyjścia I - rozdział 13, werset 2 zapisz: "I Pan powiedział do Mojżesza: Poświęć Mi wszystko co pierworodne, wszystko co otwiera łono u synów Izraela, tak wśród ludzi jak i wśród bydła. To należy do Mnie”.

Maryja: "Gorzkie zioła pić będą i to ich uleczy". Jak to rozumieć Matko Kochana Niepokalana? Wyjaśnienie otrzymasz na modlitwie /Jest poniżej/. Najpierw trzeba dać te pierwociny na oczyszczenie narodów. Czy tak duża liczba śmierci ludzi was nie przestrasza? Trzeba modlitwy za te dusze. Umierają jak zwierzęta padając na ulicach. Szpitale, są zablokowane, głód i nędza, wiadomości podawane przez media nie są prawdziwe. Ten Rząd Komunistycznej Partii Chin, wyrządził wiele złego dla moich dzieci chrześcijan, kapłanów i pasterzy, którzy zmuszanie byli przez tortury do współpracy. W tym kraju niszczono życie poczęte nagminnie i jest prawdą, że otwierano restauracje oferując cząstki ciał zamordowanych dzieciątek jako przysmak. Na modlitwie usłyszałaś:„kanibalizm".

Nie lękaj się, to nie są twoje słowa, ale mocą Ducha Świętego Mówi Matka Boga Najwyższego, wylewająca łzy i cała w żałobie z tego powodu. Można powiedzieć: ”Krew niewinna przelana”. Ale Bóg Ojciec jest Bogiem Miłosiernym.

Trzeba wielkiej międzynarodowej Krucjaty Modlitwy, by zatrzymać tą plagę egipską, by nie rozprzestrzeniła się na cały glob ziemski.  Sługusy szatana chcą tą bronią biologiczną walczyć z całą ludzkością, a potem z szyderską odpowiedzialnością obarczyć Boga w Trójcy Jedynego, mówiąc, „A gdzie był BÓG?" Co za ironia ludzkich zakłamanych serc.

Napisz: Niech Polacy- szczególnie wy „Apostołowie Przymierza Bożej Miłości dla pełnej Intronizacji Mojego Syna Jezusa Chrystusa na Króla Polski”- ogłoszą prawdziwy eucharystyczny post każdego piątku, prosząc wcześniej kapłana o błogosławieństwo. Woda dozwolona do picia, oraz post milczenia jak ktoś nie może ze względu na zdrowie.

A wszystko niech będzie zanurzone w świętej  Bożej Woli, prosząc by ten koronawirus nie dotknął w pełni Polski - twojej Ojczyzny, a mojego ludu w Moim Królestwie.

Zachować umiar w jedzeniu i piciu, wszystko błogosławić znakiem krzyża, wodą egzorcyzmowaną i olejem namaszczać też dzieci i siebie nawzajem, prosząc w Imię Boga w Trójcy Jedynego, o łaskę ochrony też mienia, zapasów, a nawet zwierząt. Bo wszystko Bogu Najwyższemu podlega.

Tak jak i Ja razem ze św. Józefem Oblubieńcem zachowaliśmy prawo, ofiarując Dziecię Jezus  w Świątyni Jerozolimskiej, dając okup na oczyszczenie. Tak i wy czyńcie codzienne ofiarowanie w wielkim zaufaniu do Majestatu Trójcy Przenajświętszej. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen. Niech błogosławieństwo Boga w Trójcy Jedynego przez Moje Niepokalane Serce i Przeczyste Serce św. Józefa was zachowa w wierze, miłości i pokoju nie tracąc nadziei. W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Jeszcze św. Józef opiekun Dzieciątka Jezus, Mój Oblubieniec da święte pouczenie.

Pozdrawiam was dzieci Królowej Polski, Fatimskiej Pani, Niepokalanej z Lurdess z La Salette, Bolesnej z Lichenia i Warszawy. Mój statut był taki: Kochać Jezusa, troszczyć się o rodzinę, byt materialny, ale też nie zaniedbywałem modlitwy. Z Dziewicą Bogarodzicą odprawiałem psalmy. Z Jezusem czytałem proroctwa Starego Testamentu i Mędrców Syjonu. Pytam was ojcowie współczesnych rodzin? Jak wypełniacie rolę w swoich rodzinach? Brak wspólnej modlitwy i Mszy Świętej?  Niech każdy odpowie we własnym sercu.  Przykład buduje - dziecko naśladuje Ojca. Teraz szczególny jest czas Apokalipsy, naznaczony wielkimi zmianami, ciągłym zamieszaniem, gdzie dobro jest złem. Wszystko wbrew naturze, a edukacja ma dużo do życzenia. Potem dzieci wam uciekają, bo nie wspieracie ich darem modlitwy, który jest waszym obowiązkiem odpowiedzialnością przed Bogiem Ojcem Wszechmocnym, który was wyposażył do tego zadania. A was  dzieci do kochania rodziców.

IV - przykazanie Dekalogu "Czcij Ojca swego i Matkę swoją", a nie oddawaj do domu seniora, gdzie i eutanazja jest stosowana. Tu winna iść miłość z pokolenia na pokolenie.

Na ten czas tak trudny, trwogi i pożogi, wzywam was:

Zróbcie zapasy, tak jak było powiedziane w tych przekazach jak i innych, by było z czego rozmnożyć jak czynił Jezus nauczając rzeszy na oczach tamtych Apostołów tak i wy Apostołowie Przymierza Bożej  Miłości tych czasów doświadczycie tej łaski, gdy z wiarą będziecie błogosławić.

A teraz jest wielki głód chleba eucharystycznego niegodnie przyjmowanego i podawanego przez szafarzy, nie zgodnie z Wolą Bożą.

A ten chleb powszechny jest bardzo marnowany, a tam w Chinach ludzie giną też z głodu, nie tylko z braku antidotum na tego mutanta koronawirusa, szczepionki nie są adekwatne, bo się pomnaża, klonuje nieustannie.

Ale też nie chcą Koronacji i Pełnej Intronizacji Mojego Syna Jezusa Chrystusa, któremu byłem tylko Ojcem zastępczym na ziemi. Jednak obowiązki swoje spełniałem w cichości serca i z miłością.

Wy Polacy Elekci Chrystusa Króla, którzy stanęliście przy Jego Tronie na Błoniach Krakowskich, trwajcie w pokoju, modląc się. Słuchajcie natchnień Ducha Świętego, pouczeń Anioła AVE Stróża Polski i podpowiedzi swojego osobistego Anioła Stróża.

Niech więc błogosławieństwo spłynie na was Jego Elektach i na wszystkich, którym będzie dana łaska zgłębiania tego świętego pouczenia.

W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Święty Józef -patron Świętej Rodziny. Godz. 21.00 do 23.00, Italia. Dnia 01.02.2020r. A teraz złóż dziękczynienie mocą IV-tej część chwalebnej różańca świętego. I niech się tak stanie. Bóg zapłać. Uniżona służebnica NMP. MM od Apokalipsy.

OFIAROWANE PAŃSKIE.O2.O2.2020r. MSZA ŚWIĘTA. Po przyjęciu  Eucharystii-Chleba Żywego, słowo Pana Jezusa.  Spisać pouczenie -  potwierdzenie: Księga Zachariasza rozdział 8, werset 3 zapisz. To mówi Pan:

W Imię Boga w Trójcy Jedynego polecam MM od Apokalipsy, wybrana duszo mistyczna,  spisz Słowo Boże.  Ja Król Wszechświata mocą Ducha Świętego mówię błogosławiąc.

W Imię Mojego Ojca w Imię Moje to jest Króla Polski i Wszechświata oraz Ducha Świętego,  wszystkich  czytających te orędzia DM św. JPII.

Szczególnie was Elekci Moi, którzy zaświadczyliście przez podpisanie „Petycji”, że pragną wasze serca tej pełnej  Intronizacji wraz z Episkopatem Polski  i Rządem na czele w myśl przesłania S.B. Rozalii Celakównej.

Ta zgoda wystąpienia Konferencji Episkopatu Polski do Rządu III RP winna być dana jak najszybciej i Akt koronacyjny wspólny, dokonany z wielką błagalną prośbą, sercem ofiarowane Zawierzenie wszystkiego co Polskę stanowi- przymierze na wzór św. Jana Pawła II. I to ponaglenie jakie otrzymał mój wybrany syn B.Z. od Anioła Stróża Polski AVE należy wysłać wg tego wzoru jaki otrzymał, plus Słowo Boże.

Zawierzenie:
W pierwszej kolejności zawierzyć Episkopat Polski w tym wszystkich arcybiskupów, biskupów kapłanów, zakony męskie i żeńskie przez Niepokalane Serce Maryi do dyspozycji Trójcy Przenajświętszej.

Niech ten Akt też wypowiedzą Rządzący Polską, to jest Prezydent jeszcze na urzędzie A.Duda - dopóki czas jest dany, jego ministrowie, członkowie Senatu i Sejmu - by nastąpiła jedność w działaniu dla dobra społeczeństwa, lud Królowej Polski, młodzież i dzieci, wszystkie uczelnie edukacyjne, uniwersytety, kadrę naukową, własność ziemi polskiej i jej złoża - by wróg nie zabrał, bo już ostrzy zęby na te dobra materialne. ....

Bo sami nic bez Woli świętej Bożej nie zrobicie. Widzicie jakie jest rozwarstwienie wśród polityków? Przecież w przekazach powiedziałem: Zapraszam Was EXL EP i Rządu na Wolną Elekcję na Krakowskie Błonie, by stanąć przy Moim Tronie, bo inaczej wasze władanie stoi pod wielkim znakiem zapytania. Wiem, nie chcecie słuchać maluczkich narzędzi Bożej Matki, a waszej Królowej, która sama sobie was Polacy wybrała.  To mówi historia i uczeni w piśmie o tym bardzo dobrze wiedzą.

Pytam Was EXL w Episkopacie Polskim, czy nie znajdzie się pośród was jeden odważny arcybiskup, biskup, by tej pełnej Intronizacji dokonać? Berło i koronę dać  Prawowitemu Władcy Nieba i Ziemi to jest Mnie Królowi  Polski Waszego Narodu i Wszystkich Narodów? Dlaczego trwacie w tym milczeniu?

Tego mianowania trzeba  dokonać. Otwórzcie oczy, by zobaczyć dzieła Boże. Otwórzcie serca, by z miłością tego dokonać, otwórzcie uszy, by usłyszeć głos Boga Najwyższego i wypełnić Wolę świętą wg natchnień danych przez Ducha Świętego. Odrzucie ducha pogaństwa, który i pośród was pomieszał języki jak w Wieży Babel. Jest czas Boga.

To czekanie nieustanne kończy się, Apokalipsa w pełni. JA bez waszego działania teżÂ  ''JESTEM, KTÓRY JESTEM " TO DLA DOBRA WAS NARODU POLSKIEGO NOWEGO JERUZALEM JEST TA PEŁNA KORONACJA POTRZEBNA, by uratować lud, wiarę zachować i dać przykład dla innych narodów, by zło was nie pochłonęło, szczególnie młode dusze  dzieci Królowej Polski, by nie stoczyć się w Islam i jego odmęnty - szatańskie działanie.

Ale co wam będę tłumaczyć, wy sami to wszystko wiecie- tak mi odpowiecie. A Ja KRÓL KRÓLÓW, PAN PANÓW JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI I WSZECHŚWIATA wam Mówię:

TERAZ TEGO PEŁNEGO KORONOWANIA DOKONAJCIE lub nigdy, bo III wojna światowa zniszczy wszystko i was Polacy nie oszczędzę.

Tylko wybrane dusze - Moi Elekci, mają miłość w sercu. O tym też powiedziałem u Mojego proroka Cypriana Polaka: miłością zwyciężać - to jest broń co rozbraja serce Samego Boga.

Niech Duch Święty was oświeci,  byście już nie zwlekali i nie odkładali tego Bożego Dzieła Pełnej Intronizacji, bo sami nie pokonacie tych batalionów zła, które lucyfer wysłał na Polską ziemię.

Ale Boże Słowo, Boża miłość , Boży pokój w rękach jest Trójcy Przenajświętszej. Czyńcie starania dzieci Boże, by to dzieło w pełnym tego słowa znaczeniu dokonało się,

Mianowania  Mnie na Króla Polski. To i tylko to przyjmę!!

MM od Apokalipsy mała duszo mistyczna, napisz, że nie są to słowa twoje, ty jesteś tylko narzędziem z woli Boga w Trójcy Jedynego i przekazujesz te święte pouczenia bo mamy w tobie małe upodobanie. Amen. Amen. Amen .

JA        KRÓL Polski            dziękuję wszystkim moim elektom dzieciom wybranym, zebranym w Domu Modlitwy IMIENIA Panny Ubogiej Królowej Polski i św. JP II ZA WASZE GORĄCE MODLITWY. I mówię wam - kocham was, kocham, kocham. Trwajcie w pokoju, karmiąc się miłością Bożą i przekazujcie ten dar innym zagubionym dzieciom Boga Wszechmogącego. Miejcie nadzieję na spotkanie już rychłe w odnowionej ziemi. Polecenia podane wykonać, zaufać do końca, tak jak uczy Niepokalana Bogarodzica Dziewica i św. Józef, którzy są zawsze z wami, gdy szczerym sercem się modlicie, jak również święci jak ich zaprosicie. Łaska to wielka i ufność   w moc i potęgę Boga Najwyższego. Zachować godność dziecka Bożego. To nieustanna walka o dobro, które wypływa z miłości serca. I o to trzeba się troszczyć. Dziękuję za miłosne serce Mojej Oblubienicy J.B. otwarte i gościnne, pragnące pełnić świętą wolę Bożą. Niech błogosławieństwo Boga Ojca i Moje Syna Bożego Króla Polski i Ducha Świętego spłynie na was i pozostanie na wieki. Amen. Amen. Amen.

Potwierdzenie: Psalm 30/ 8, zapisz. Temat: „Podzięka za wybawienie od śmierci. Z łaski Twojej Panie, uczyniłeś mnie niezdobytą górą, a gdy ukryłeś oblicze, ogarnęła mnie trwoga".   Bóg zapłać, Boże Ojcze Wszechmogący, Boże Synu Człowieczy, Królu Polski i naszych serc, Duchu Święty Nauczycielu Kościoła Katolickiego, Apostolskiego. MM uniżona sługa Waszego Majestatu. Italia. O2. 02. 2020r.

Dziękuję też za tą nowąÂ Â Â  stronę internetową „Przymierza Bożej Miłości” i nazywam cię córo Królowej Polski "Małą Iskrą". Pomyśl o tej podanej Krucjacie Modlitwy Międzynarodowej za Chiny i nie tylko.

Błogosławię. W Imię Ojca w Imię Moje to jest Syna Bożego Króla Polski i Wszechświata oraz Ducha Świętego przez Niepokalane Serce Królowej Polski i Wszystkich Narodów.

A  teraz zapisz otrzymane po modlitwie  wyjaśnienie podczas Mszy Świętej.

"Gorzkie zioła " to chrzan. Liście  suszyć i pić jako herbatę, również używać korzeń. Jest wiele zestawów gorzkich ziół, używać profilaktycznie. Zrobić rozeznanie, nie wpadać w lekomanię, błogosławić z wiarą. Trzeba też prosić kapłanów.

---------------Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od

Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII/
15/16 II 2020 r.

+++ Po modlitwie  Koronki różańcowej do siedmiu boleści Matki Królowej Bolesnej nie tylko Polski, ale też Wszystkich Narodów. Polecenie. Napisz: „Pan Mój i Bóg Mój”. Kaplica Szpitalna- około 2 godz. medytacji różańca św. Potwierdzenie  "Słowa Bożego" po przyjęciu Eucharystii, Apokalipsa  2/3 ...............  Temat: List do Kościoła w Efezie. Słowo pouczenia da św. Jan/ JANEK/.

AMM od Apokalipsy: Jeżeli to ty jesteś Apostołem najmniejszym Pana Jezusa Chrystusa Króla, to pozdrów Jezusa i Maryję? /Pytanie dla uwiarygodnienia przekazu/.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Syn Boga Żywego, Światłość ze Światłości Mój Mistrz i wasz Apostołowie Bożej Miłości i Jego umiłowana Matka Maryja Królowa Polski i Wszystkich Narodów.

Pozdrawiam was wybrani Apostołowie Matki Kościoła świętego w Polsce i na świecie, szczególnie Elekci  Apostołowie Przymierza Bożej Miłości.

Napisz:Wolą Królowej Bolejącej nad światem jest, by do tej „Krucjaty Modlitwy międzynarodowej za Chiny i wszystkie narody” dołączyć w Akcie wynagrodzenia tą „Koronkę do siedmiu boleści”, by pocieszyć Jej Niepokalane Serce, dodając:

„Wieczny odpoczywanie racz im dać Panie" po każdej cząstce, ZA TE MILIONY DUSZ SPALANYCH W KREMATORIACH, niby nowych szpitalach budowanych w trybie natychmiastowym w Chinach, gdzie broń biologiczna została użyta na ludziach, by  zmniejszyć populację, ujarzmić narody.

Ten artykuł na stronie internetowej „Dziecko Pokoju NMP” jest wiarygodny-można fragmenty dać. Dać opis jak modlić się. Zaczynać „Witaj Królowo Matko Miłosierdzia” i kończąc tą samą modlitwą, by Matka Najlepsza mogła orędować za nimi, bo w wielkich bólach umierają i wykupić te dusze,  z mocy szatana wyrwać.

Ale trzeba waszej współpracy z łaską wyproszoną przez Jej Majestat Matki Kościoła. WZYWAJCIE TEŻ MNIE ŚWIĘTEGO JANA OD APOKALIPSY w tym czasie tak trudnym i nie zrozumiałym dla was, kochane dzieci Królowej Polski i Królowej Wszystkich Narodów.

I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen. Błogosławię za pozwoleniem Trójcy Świętej i przez wstawiennictwo Królowej Polski. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.  A teraz zmów Różaniec święty z Radiem Maryja po włosku z Aniołem Stróżem swoim i Aniołami Stróżami tych, których dusze są w śmiertelnej agonii.

Należy zapisywać osoby do tej modlitwy wg kalendarza chętne do współpracy z łaską Bożą. Trzeba te dusze duchowo wpisać do Apostolstwa Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci, wzywając św. Józefa.

Potwierdzenie: Psalm 8/2 temat: Pochwała Stwórcy i godności człowieka "O Panie, nasz Boże. Jak przedziwne jest Twoje imię po wszystkiej ziemi. Tyś swój Majestat wyniósł na niebiosa. ...........

Napisz: +++ W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego przez Niepokalane Serce Maryi Królowej Polski i Wszystkich Narodów, błogosławi św. JPII papież Polak.

Wzywam was kochani Elekci Chrystusa Króla Wszechświata i Polski do intensywnej modlitwy sercem ws. tej Pełnej Intronizacji - Koronacji. Czas Bożego czekania się wypełnia, tak jak było powiedziane w przekazach danych tobie MM od Apokalipsy, które są spisane na naszej stronie internetowej, jak również czytane na You Tubie.

Wolą Boga Żywego Jezusa Chrystusa Króla waszych serc jest, by Episkopat Polski dokonał tego dzieła Intronizacji i Koronacji pełnej, dając berło i koronę dla Władcy prawowitego nieba i ziemi.

Wy EXL staracie się, by mnie nadać ten tytuł doktora – „Papa Wielki”  i to jest dobra Boża  myśl, /ale/ Ja tego nie chcę gdy moja ojczyzna jest zagrożona, Królestwo Bogarodzicy podzielone w służbie kościoła, nie mówiąc już o EXL na stanowiskach politycznych, elektoratach kandydatów do wyboru prezydenta.

Jeżeli się nie oprzecie na prawie Boga Samego i Jego przykazaniach to Polski nie będzie. Kraj mój królestwo Maryi Hetmanki Narodu rozgrabią wrogowie wewnętrzni i zewnętrzni.

Niektóre elektoraty stworzone przez media na usługach antychrysta chcą was rozbić, by nie było zwycięstwa dzieci, którzy zawierzyli Bogu w Trójcy Jedynemu.

Tylko elektorat w pełni chrześcijański, katolicki w pełnym tego słowa znaczeniu, który dokona teraz Pełnej Intronizacji i Koronacji Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski ma szansę na wygraną i prowadzenie dzieci Maryi Królowej Polski wg woli świętej Boga w Trójcy Jedynego.

Jeżeli przyszły Prezydent wraz z Episkopatem Polski nie przystąpi do tego dzieła   mianowania   Chrystusa Króla Wszechświata na króla Polski -to jest warunek do wypełnienia teraz , to plagi egipskie.

Koronawirus to jest broń biologiczna na zmniejszenie populacji, terror, kataklizmy przyrody ludzką ręką zrobione, by ujarzmić masy i nimi kierować, wzbudzić panikę, wprowadzić jeden rząd, jedną religię, pieniądz elektroniczny, chipy, by obwołać antychrysta, który da rzekomy pokój.

Bóg w Trójcy Jedyny tego nie chce, ale człowiek, człowiekowi ten los buduje. Ja św. JPII mówię, co Mnie po waszym staraniu o tytuł doktora?  Ja tego nie chcę, ale niech się wypełni wola Boga nie Moja. Ja pragnę tego co mówi to święte pouczenie dane przez narzędzie duchowe MM od Apokalipsy.

Tylko Koronacja pełna was uratuje.

I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen. Wysłać do EP i Prezydenta jeszcze na urzędzie. I proszę was, nie lekceważcie tych słów polecenia.

Święty JPII  w żałobie, z powodu utraty tych dusz, czego wy jeszcze nie wiecie, a Ja już wiem z  woli potęgi Boga w Trójcy Jedynego, a pozwoleniem Królowej Hetmanki Mojego Narodu i błogosławię też przez Przeczyste Serce św. Józefa.

W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie; Pieśń nad pieśniami, 8. „Połóż mnie jako pieczęć na twoim sercu, jako pieczęć na twoim ramieniu.............. Czy to już wszystko Duchu Święty Boże? Te słowa świętego Pouczenia mocą Moją wypowiedział św. Jan Apostoł od Apokalipsy, opiekun Maryi Matki Chrystusa Odkupiciela oraz św. JPII-Polak. Trwaj w pokoju AMM. To polecenie spisania świętego pouczenia i potwierdzenie otrzymałaś podczas Eucharystii. I tak się stało. Amen. Amen. Amen. Ja św. JPII BŁOGOSŁAWIĘ SZCZEGÓLNIE NASZĄ STRONĘ  INTERNETOWĄ, jak również Maryja-Olien dla Damiana. Radio imienia JPII też otworzyć trzeba, jest wiele tematów do przekazania.

Jak Polska wykona to najważniejsze zadanie- Potwierdzenia Petycji na Króla Polski, i tej pełnej Intronizacji- Koronacji dokona, to się zachowa i niech się tak stanie.

Przygotować to Moje dziedzictwo wiary, tożsamości, encykliki itd. To jest pole do działania dla młodzieży, którą tak ukochałem. Macie Moje błogosławieństwo. Przez Niepokalane Serce Królowej Polski mówię, Totus Tuus Maryja. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Napisz, że widzisz po prawej stronie od serca „białą postać”, kiedy to  święte pouczenie spisujesz. Dziękuję Ci Boże w Trójcy Jedyny za te święte słowa pouczenia. Uniżam się przed waszym świętym Majestatem. Dziękuję Królowo Polski i Wszystkich Narodów za przesłanie św. Jana Apostoła i św. JPII.  Razem ze swoim Aniołem Stróżem i Aniołem Polski AVE  zakończmy modlitwą różańca świętego - część chwalebna. I niech się tak stanie.  AMM w posłudze wobec braci i sióstr w wierze katolickiej, chrześcijańskiej świętych Apostołów. Italia. 2020 rok.

Częstochowa 25/26.08.2002r.: W tych dniach jest Msza święta u stóp Jasnogórskiej Pani. Grupa młodych osób, pielgrzymka z Chin- około 10-12 osób chrześcijan, modli się za Kościół święty w Chinach. Ja jestem pośród nich, to jest rzeczywistość i łaska. Modlę się z nimi w ich intencjach”.

21/22.10.2003r. Zawsze modlę się za Chiny od kiedy w tajemnicy rozesłała nas NAJŚWIĘTSZA PANIENKA.  Wizja:
Śpieszę się, dużo ludzi ucieka , katastrofa, jestem na stacji, Frania z T. pomaga mi przerzucić  worek soli do wagonu, pociąg  jedzie do Chin. Ludzie w mundurkach, nic nie rozumie, ale zdążyłam. Dojeżdżam, wszyscy otaczają mnie kołem.

To jest fakt autentyczny z woli Bożej to się dzieje. Dlatego Królowa dała mi tą łaskę by i teraz duchowo ogarnąć tą sytuację w tym okresie, gdy tak dużo JEJ dzieci jest w obliczu śmierci nie wyobrażalnej dla nas, gdzie broń biologiczna czyni swoje żniwo. Tak człowiek człowiekowi zgotował ten los.Słowo Boże do Marii Michaliny od

Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”

07.03. 2020r.

+++ W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Błogosławi Bóg w Trójcy Jedyny Ojciec Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Amen. Pierwsza sobota miesiąca marca 03.07. 2020r.  godz. 21.30 - łącząc się duchowo z Jasną Górą, gdzie Królowa Polski wzywa swoje dzieci. Polecenie:

NałóżÂ  Mój Szkaplerz jako ochronę, by spisać to św. pouczenie Boże, co również ponownie usłyszałaś, gdy po Mszy Świętej zaprosiłam cię córko Moja MM do stóp Moich, gdzie w tej Figurze Ja Matka Niepokalana jestem Żywa, kiedy składasz sercem dziękczynienie.

Tak też MM od Apokalipsy po przyjęciu Komunii Świętej Eucharystycznego Ciała i Krwi Pańskiej Żywego Pana Jezusa Syna Mojego potwierdzenie otrzymałaś: Psalm 8, werset 6;; zapisz temat: Pochwała wielkości stwórcy i godności człowieka. "Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś".

Przemówi teraz mocą Ducha Świętego PAN JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI - oddaj JEGO MAJESTATOWI CHWAŁĘ. Zapisz to powitanie, jakie uczyniłaś w uniżeniu, leżąc krzyżem, a które brzmi:

„Witaj Mój Królu, Panie, Oblubieńczy, ja twoja poddana, uniżam się przed Twoim po trzykroć Świętym Majestatem, Królem  Mojego serca, Królem Polski, Królem Wszechświata, dziękując, że z łaskawości Trójcy Świętej, przyjąłeś Koronę Chwały daną z naszych serc przez dzieci Maryi Królowej Polski z JEJ Majestatu Rąk, co słusznie z dziedzictwa Matki Hetmanki Narodu Tobie Władcy Nieba i Ziemi  się należy. I tak sie stało. I tak się stało z woli i potęgi Boga w Trójcy Jedynego. Amen. Amen. Amen”.

I niech nikt nie wątpi nie snuje zbędnych insynuacji. Modlitwa, cierpienie, dziękczynienie wasze kochane dzieci Maryi, Mojej Mamusi, a waszej Hetmanki została wysłuchana, nie mniej nie należy ustawać w hołdach uwielbienia, Mszach Świętych, postach, jałmużnie. Te wasze dobre uczynki ratują inne zagrożone dusze waszych braci i sióstr, którzy zbłądzili, bo wiara nie została dobrze przekazana przez rodziców jak i nie ugruntowana przez kapłanów.

Tak, teraz rozpoczęła się ta Era Triumfu Dwóch Najświętszych Serc, o którym wcześniej pouczenie otrzymałaś, kiedy nastąpił ten moment „Koronacji”.

Ciesz się MM Moja mała oblubienico, że to się dokonało i tą radosną nowinę Ja sam Król Wszechświata Jezus Chrystus Król Polski oznajmiam i do wszystkich to mówię, którzy wierząc - czytają te orędzia i słuchają tych świętych pouczeń.

Moje królestwo w was jest Elekci, którzy ufundowaliście Mnie tą „Koronę” z własnych bijących miłością serc.

Trwajcie w pokoju, naród Mój oczyszczę, uzdrowię na duszy i ciele. Teraz tak szybko te zmiany nastąpią. Wy dzieci Matki Mojej Umiłowanej Maryi módlcie się, by te plagi egipskie /koronawirus/ to jest broń biologiczna wyprodukowana w laboratoriach na zlecenie wydało by się możnych tego świat /masonów, iluminatów/,którzy pracują nie na Chwałę Boga w Trójcy Jedynego, ale dla Antychrysta, to rzec można promieniowanie nie dotknęło w pełni was Polaków.

Bóg Wszechmogący nie chce zniszczyć człowieka stworzonego na podobieństwo Syna Człowieczego. Godność człowieka winna być w poszanowaniu, a jednak sami sobie ten los zgotowaliście.

Polskę Ojczyznę twoją MM od Apokalipsy umiłowałem, bo mam upodobanie w dzieciach Królowej Polski, która serca wasze przygotowała i dała w dziedzictwie Swojemu Synowi to jest Mnie. 

Z Jej szlachetnych rąk otrzymałem władzę Królewską, koronę, berło i płaszcz to jest insygnia władzy. I Jestem, który Jestem Królem Polski.   Dziękujcie za kapłana i to dzieło przygotowania, za kapłanów, którzy te Ofiary Mszy Świętych sprawowali.

Ten czas jest naznaczony i to się wypełnia w pełnym Totus Tuus. Jest wiele spraw do zrobienia, jak to wy mówicie. Te zadania będą wam podawane na bieżąco do wykonania. Trzeba słuchać wybranych proroków na te czasy tak jak podaje to C.P i Grzegorz „W posłudze”. Jestem dumny, że wywalczyliście tą łaskę.

Dziękujcie Królowej Waszej Hetmance, bo Maryja ten tron z woli Boga Ojca Mnie Synowi Jezusowi Chrystusowi oddała. Będziemy Królować Razem. I niech ten Triumf Naszych Serc przez Przeczyste Serce Świętego Józefa dokona się w pełni.

/MM:/ Duchu Święty przyjdź przez Niepokalane Serce Królowej Polski, Matki Słowa Bożego. Dziękuję za łaskę wyproszoną dla dzieci swoich, dar Koronacji  Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski.

Przyjmę teraz błogosławieństwo Chrystusa Króla Polski przez Moje Niepokalane Serce Królowej Polski. W Imię Boga w Trójcy Jedynego Ojca Syna Króla Polski  i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie - 2 List do Tesaloniczan  werset 4  "I  to tak, że my sami w Kościołach Bożych chlubimy się Wami z powodu waszej cierpliwości i wiary we wszystkich waszych prześladowaniach i uciskach, które znosicie".

To jest wasz egzamin, próba, cierpienie, oczyszczenie szczególnie Narodu Polskiego, bym nim się w pełni posłużył.  Wy Apostołowie „Przymierza Bożej Miłości”, wybrane dzieci Króla Polski i Królowej Polski, zachowajcie wiarę na Moje Powtórne Przyjście.

Módlcie się, módlcie, módlcie się. Wynagradzajcie Dwom Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi przez Przeczyste Serce Świętego Józefa, ratujcie zagubione dusze nie tylko w Polsce, ale też za granicą.

Ten wiruskorona, czyni spustoszenia. Zatrzymać tylko i wyłącznie można koroną różańca świętego, co oznajmił wam prorok Grzegorz „W posłudze” i to ma być nieustanny różaniec.

Moja mała oblubienico MM, że z woli Królowej Matki jesteś na obczyźnie, by ratować rodziny Jej dzieci. Nie lękaj się. Ten czas pokuty ze św. Franciszkiem, św. Pawłem od krzyża, św. JPII wzywając świętych i błogosławionych również polskiej ziemi - da owoce.

Trwaj więc w pokoju, odmawiaj ten PSALM 91 - OCHRONNY. Polecam też dla „Apostołów Miłości Czasów Ostatnich”, którzy są w panice.

Teraz wielkie rzeczy dziać się będą, zaufać trzeba Trójcy Przenajświętszej. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Radość wielka wypełni wasze serca, gdy was zabiorę na czas próby Sądu Małego w „pochwyceniu”, można rzec nowa „wyspa przygotowana”.

Teraz jest to dla was niepojęte zdarzenie, ale to się dokona w najbliższym czasie, to jest ten czas, ufajcie, bo Ja Królowa Polski biorę was za rękę i poprowadzę do Domu Ojca Wszechmogącego na zawsze. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

MM złóż dziękczynienie razem z Aniołem Stróżem Polski - AVE i św. JP II, który czuwa nad Ojczyzną waszą i wami zgromadzonymi w DM Jego Imienia. Totus Tuus. Totus Tuus. Totus Tuus- mówcie jak wasz rodak Papież Polak, a Mój Syn umiłowany. Amen. Amen. Amen. 

Czy to już wszystko Duchu Święty Boże? Trwaj w pokoju MM od Apokalipsy. To Słowo Boże dał Sam Król Królów, Król Polski  Jezus Chrystus Syn Boga Żywego, oraz Jego i wasza umiłowana Matka Królowa Polski, Jasnogórska Hetmanka.

Ja Duch Święty III Osoba Boska mówię: Wzywajcie Mnie mocą Hymnu – „O Stworzycielu Duchu przyjdź”, który otwiera wasze serca, gdy macie wątpliwości, kto do was mówi.

MM mała gołąbko,  teraz w Ojczyźnie twojej wiele spraw się zmieni, będzie też rzeź, pożoga, krew popłynie, zmieni się realnie aglomeracja.

O przygotowaniu tych zapasów przypominam.

Napisz: „Pan Mój Król Polski i Bóg Mój”, Jemu chwała na wieki. Amen. Amen. Amen.

Zachować umiar we wszystkim. Moc Boża jest potężna, miłość nieogarniona, a miłosierdzie  powiększone z  pokolenia na pokolenie nie tylko w granicach ówczesnej Polski, ale jeszcze dawnego Królestwa Obojga Narodów Polski i Litwy.

Niech błogosławieństwo Boga Ojca Wszechmogącego Boga Syna Króla Polski i Moje tj. Ducha Świętego spłynie na wszystkich czytających, słuchających i kontemplujących te święte pouczenia. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen. Teraz św. JP II-mocą Ducha Świętego mówi za pozwoleniem Króla Polski i Królowej Polski. Błogosławię Ojczyznę Moją i was dzieci, którzy wywalczyliście tą Koronę dla Jezusa Chrystusa Króla Polski. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Trwajcie w pokorze na modlitwie.

Proście, by wybłagać jeszcze miłosierdzie dla Episkopatu Polskiego, Rządu i Parlamentu, bo inaczej nie pozostanie tam kamień na kamieniu. 

Śpiewać „Suplikacje”, „Gorzkie Żale”- czas postu, a nie kościoły zamykać, a trzeba Adorować Najświętszy Sakrament- Chrystusa Króla Żywego Obecnego w Eucharystii, by ochronić naród od tego koronawirusa.

To jest Mój apel, pełna gotowość, sakrament pokuty jeszcze wybłagać dla zatwardziałych grzeszników.

MM od Apokalipsy moja powiernico, tu w Italii widzisz jak jest profanowane Ciało Najświętsze Pana Jezusa Chrystusa? Ty też przez posłuszeństwo kapłańskie, zmuszona jesteś do przyjęcia Hostii Świętej na rękę. Nie martw się, Pan przychodzi do ciebie, bo kocha serca czyste. Dobrze, że klękasz wkładając ten płatek chleba Żywego Ciała Chrystusa do ust, a od dnia 09.03. 2020r. zakaz odprawiania Eucharystii - podpowiada teraz mój Anioł Stróż, gdy przepisuję to święte Boże pouczenie. Chcą żyć bez Boga, bo sami sobie są bogami, co za profanacja i na ten wydany rozkaz prezydenta i od Watykanu nie ma słowa sprzeciwu. I tam ten koronawirus jest.

Wiele osób Bóg zabierze do nieba, ale to są jednostki, a inni nie są przygotowani. Wśród tej paniki przed śmiercią, trzeba umocnienia we wierze, suplikacji, modlitwy różańcowej, by to promieniowanie broni biologicznej zatrzymać.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen. Błogosławię wam, kochane dzielne dzieci, Apostołowie Bożego Przymierza Miłości, w Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Wszystkie zapowiedziane przez proroków tych czasów znaki dane wypełnią się w bardzo krótkim czasie, bądźcie przygotowani.

Nowa era Królestwa Dwóch Serc Jezusa i Maryi rozpoczęła się, a dla pełnego triumfu Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi przez Przeczysty Serce Świętego Józefa potrzeba waszego pełnego Totus Tuus Maryja, tak jak Ja Papież Polak tego Zawierzenia dokonałem.

I wy tak czyńcie. Totus Tuus. Amen. Amen. Amen.

Potwierdzenie, Apokalipsa św. Jana Apostoła rozdział 22, ostatni werset zapisz:"Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi !"  Kompleta jako dziękczynienie. Bóg zapłać Boże Ojcze kochany Tatusiu, Boże Synu Królu Polski i Wszechświata, Boże Duchu Święty Stworzycielu oraz Kochanej, Najdroższej Mamusi Królowej Polski i Wszystkich Narodów. MM uniżona sługa w Przymierzu Bożej Miłości dla wszystkich. Italia  07.03. 2020r. Pierwsza sobota miesiąca marca 2020r.Słowo Boże do Marii Michaliny od

Apokalipsy

25.03.2020r.

/Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”
Dzień Zwiastowania Pańskiego 25.03.2020r.


W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.  Po  Apelu polecenie Matki Najświętszej; weź pióro i pisz.  Błogosławieństwo ks. abp W. Depo otworzyło twoje serce, gdy w tej łączności duchowej trwałaś u stóp Moich Królowej Polski Jasnogórskiej Hetmanki. Potwierdzenie otrzymałaś: Psalm  2, werset 7-8, zapisz: Temat : Mesjasz Królem.   Ogłoszę postanowienie Pana: Powiedział do mnie: «Tyś Synem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem. Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i w posiadanie Twoje krańce ziemi>>.

Duchu Święty przyjdź przez Niepokalane Serce      Maryi Twojej Oblubienicy.

Napisz: „Pan Mój Król Polski, Bóg Mój i Jego i Wasza Umiłowana Matka. Dziecko, MM moja niewolnico, trwaj w pokoju, bo Królowa Polski i wszystkich narodów do ciebie  mocą Ducha Świętego mówi. Niech błogosławieństwo Boga w Trójcy Jedynego Ojca, Syna i Ducha Świętego przez Moje Niepokalane Serce Królowej Polski spłynie na was dzieci kochane. Amen. Amen. Amen. Zamykam was w Arce  Mojego Niepokalanego Serca i będę niosła, chroniła szczególnie teraz w obliczu tego zadanego wam korona wirusa mówię:

Wy, którzy dobrowolnie zaświadczyliście biciem swego serca dając z miłościądar korony dla Mojego Syna Króla Polski, zachowajcie pokój. Boże drogi nie są waszymi drogami, Boże plany nie są planami masonów, iluminatów, globalistów, którzy nie służą człowiekowi z miłością, bo serca ich oddane są w niewolę szatana.

Wasze serca kochani Elekci zebrani w tym Przymierzu Bożej Miłości są i będą chronione. Pouczenia przez wybranych proroków Cypriana Polaka i Grzegorza „W posłudze” są Mi bardzo drogie i jak mówi ten psalm: choćbyś chodził ciemną doliną to zła się nie ulękniesz .................

Tak teraz ten czas i to działanie Rządu, Parlamentu, Senatu, Sejmu nie jest zgodne z Wolą Boga w Trójcy Jedynego. Jak również zarządzenia wewnętrzne i zewnętrze Episkopatu Polski pod naciskiem dwulicowych hierarchów prowadzą do profanacji Eucharystii, zabraniania odprawiania Mszy Świętej, ograniczenia uczestnictwa dzieci Moich w Ofierze Mojego Syna.

Nie ma żadnego sprzeciwu do Rządu RP, jak to czynił wspaniały Ojciec Narodu Polskiego, kardynał prymas 1000-lecia Stefan Wyszyński, mówiąc: „Non possumus"  / „Nie pozwalam”/. Mój Syn Jezus Chrystus Król Polski i Wszechświata nie ma obrony przez swoich wybranych kapłanów, biskupów, arcybiskupów, Prymasa, którzy winni stać na straży Przybytku Pańskiego. Polska katolicka zwycięży, gdy Kościół z natury łaski, będący szafarzami sakramentów świętych zachowa ustanowione odwieczne prawa, Dekalog, Eucharystię.

Napisz: Ten wykład ks. prof. T. Guza wypowiedziany na falach Radia Maryja z dnia 25.03.2020r. jest to wielka mądrość Boża wynikająca z wiary ugruntowanej i trzeba to zgłębić, powielić na str. DM św. JPII. Są wielkie ciemności pośród hierarchów./https://www.youtube.com/watch?v=YLlCQWqKOWM&feature=youtu.be/

Dziecko Moje MM od Apokalipsy, zapisz: Trzeba wiary, zaufania do Boga Ojca Przedwiecznego. Napisz: To jest kardynalny błąd, by Państwo blokowało wstęp do świętych kościołów, gdzie największa siła, mądrość - wypływa z Obecności Żywego Chrystusa w Eucharystii ukrytego, który nie zaraża korona wirusem, lecz leczy ducha i ciało. Jeżeli prawicowy Rząd to jest Państwo zajmuje miejsce Boga, bez porozumienia z EP, to walka z korona wirusem będzie trwać. Macie koronę wirusa, bo nie daliście Korony Chwały dla Chrystusa Króla Polski.  Dlatego  Ja Królowa Polski i Mój Syn Król Polski i Wszechświata jesteśmy bardzo zasmuceni.

Pytam, jakim prawem to uczyniliście, w imię jakiego boga zamknęliście kościoły w tym czasie Postu, Triduum Paschalnego? Kto za tym stoi, by dzieci nasze nie miały dostępu do sakramentów pokuty, namaszczenia chorych, oraz Eucharystii? Jest to sposób wyrafinowany pod dyktando masonów, komunistów, by wprowadzić Ohydę Spustoszenia, co widać gołym okiem jak to wy mówicie, by potem wprowadzić nowy porządek łącząc wszystkie ryty rzekomo religijne. To jest wszystko ukartowane; psychoza, panika, lęk przed śmiercią. Splot różnych patogenów zawartych w korona wirusie wywołuje w człowieku instynkty zwierzęce.

Jeśli nie oprzecie się na wierze, sakramentach to Ja Królowa Polski i Król Polski -pytamy kochane dzieci - to co wam pozostanie? „Namiastka Eucharystii”?  A to jest plan naszego odwiecznego wroga  węża przeklętego-szatana. Ja Niepokalanie Poczęta zmiażdżę jego głowę. To nastąpi już szybko i was ochronię.

Proszę WAS  EXL wg godności w hierarchii kościelnej pracujący- nie podkładajcie waszej głowy pod pień. Walczcie, odwagi. Pytam, jakim prawem dajecie dyspensy od Mszy Świętej, zamiast zachęcać do gorącej modlitwy, do Ofiary Mszy Świętej? Barykadujecie się w swoich pałacach? Pandemia i tam dotrze.

Wzmocnijcie posługę  kapelanów w szpitalach, chorym udzielajcie sakramentów. Wystawić do publicznej Adoracji Najświętszy Sakrament, ustalić harmonogram - nawet 5 osób, godzina po godzinie, gdzie Mój Syn Jest Żywy, Ten, Który BYŁ JEST i BĘDZIE. Trzeba pertraktować z Rządem, który jest prawicowy, konsultować.

Jest wiele rozwiązań Bożych, a nie wypraszać z kościołów, wyrzucać wręcz osoby, które kochają Mojego Syna i tęsknią za Eucharystycznym Chlebem Życia, który jest przedsmakiem życia wiecznego. Ten ból, tą tęsknotę dzieci ofiarujcie ze łzami Krwawymi Matki Kościoła w Polsce i na świecie  Ojcu Przedwiecznemu jako zadośćuczynienie  za te nierozważne decyzji wydane przez Rząd i EP, by to zniechęcenie Ludu Mojego, ta desperacja, te kwarantanny, brak leków, testów, a potem żywności nie przerodziły się w manifestacje i wotum nieufności  w czasie wyborów na prezydenta. Te siły lewicowe robią wszystko, by wprowadzić stan wyjątkowy.

Prezydent RP Andrzej Duda mimo ostrzeżeń proroków nie doprowadził do Pełnej Intronizacji i Koronacji Mojego Syna Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski. Było przepowiedziane, że Polskę może dotknąć ta plaga egipska „korona wirus”.

Odpowiedzialność jest wielka wobec Boga Trójjedynego, bo  Polska  „Nowym Jeruzalem” wybrana. I tak się stanie.

Mój Syn Jezus Chrystus Król Polski oczyści Lud  Polski - Swoje Królestwo, ale zostanie mała reszta.

Tak chcieliśmy zachować Polskę, Mój Lud, jednak polecenia Ducha Świętego co do pełnej Intronizacji i Koronacji nie zostały wypełnione. Bóg bogaty w miłosierdzie dokonał tego, w sposób szczególny, bo posłużył się małą garstką oddanych dzieci wraz z kapłanem.

Ten, Który Jest i będzie - zawsze Prawdziwy Bóg i Człowiek, Mój Syn Jezus Chrystus Król Wszechświata został Królem Polski. U Boga nie ma nic nie możliwego.


Teraz też Świętą WoląÂ  Boga w Trójcy Jedynego jest, aby współpracować z Jego łaską. Wy EXL nie chcecie współpracować z Wolą Bożą i wy kapłani, proboszczowie, ojcowie zakonni, przełożeni zakonów męskich i żeńskich myślicie, że to jest wasze imperium?

Wszystko jest własnością Najwyższego Kapłana Króla - waszego Króla Polski. I Mój Syn nie pozwoli teraz na taką profanację, nakazy przyjmowania komunii świętej na rękę oraz dystrybucji przez szafarzy, niszczenia ołtarzy.  Wkrótce, wy kapłani w męczeństwie  wypłukacie swoje szaty.

Trzeba rozsądku do zarządzania tu na ziemi własnością Boga Samego, dotyczy to również Rządu Polskiego. Bądź gorący lub zimny, bo letnich, gnuśnych, lękających się zarażenia koroną wirusa przez godne podanie Eucharystii do ust na kolanach nie znoszę. Wypluję ich ze swoich wnętrzności, bo Ciało Żywe Chrystusa Króla dane z Mojego Niepokalanego Jestestwa nie zabija, nie zakaża, a leczy, uzdrawia chorych na duszy i ciele. Poproś Lekarza - Mojego Syna, a uleczy cię. Ślepi i małej wiary jesteście i wy Ludu Mój, a tak liczyłam na Polaków. Sama serca wasze przygotowywałam dając w dziedzictwie Mojemu Synowi Królowi Polski.

MM od Apokalipsy - moja najmniejsza niewolnico złączona łańcuszkiem miłości z Moim Niepokalanym Sercem, błogosławię ciebie i wszystkich, którym będzie dana łaska rozważać, czytać, słuchać tego Bożego pouczenia.

W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Pozdrawiam wszystkich złączonych w tym Przymierzu Bożej Miłości dla Koronacji Chrystusa Króla. Pozdrawiam Kapłanów , którzy kochają Mojego Syna Najwyższego Kapłana i gotowi są oddać życie w obronie Eucharystii, wiary, Ojczyzny. I mówię staropolskim obyczajem, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego, Król Polski i Wszechświata, bardzo zasmucony i Jego umiłowana Matka Królowa Polski. Amen. Amen. Amen.

Potwierdzenie: Apokalipsa św. Jana rozdz. 13, rozważyć werset 7-8 do 10,  zapisz: „Potem dano jej wszcząć walkę i zwyciężyć i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodami. Wszyscy mieszkańcy ziemi pokłon władcy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego Baranka".

Bóg zapłać kochana Mamusiu Królowo Polski, a za Twoim Pośrednictwem Królowi Polski za te święte słowa pouczenia - uniżona niewolnica w posłudze dla  braci i sióstr w Chrystusie Panu - MM. Italia. Zwiastowanie Pańskie - Cud Przychodzącego Boga. 2020.03.25.Słowo Boże do Marii Michaliny od

Apokalipsy

Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”
5. IV. 2020r.

W IMIĘ OJCA SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. Amen. Amen. Amen. Napisz, łącząc się duchowo z Jasną Górą z zapaloną świecą wg podpowiedzi Anioła Stróża Polski AVE, gdzie Królowa Polski wzywa swoje wybrane dzieci. Usłyszałaś:


Dziś da święte Boże pouczenie św. Jan Paweł II, błogosławi przez Moje Niepokalane Serce i Najświętsze Serce Mojego Syna Jezusa Chrystusa Króla Polski. W Imię Boga w Trójcy Jedynego Syna Bożego Króla Polski i Ducha Świętego Nauczyciela. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie "Słowa Bożego", psalm 3, werset 6. Zapisz: Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu, niech się cieszy serce z Twojej pomocy, chcę śpiewać Panu, który obdarzył mnie dobrem".

Kochana córko Matki Najświętszej i Chrystusa Króla oblubienico, wybrana z woli Boga Ojca w Trójcy Jedynego MM od Apokalipsy, by przyjąć Słowo Bożego pouczenia i na stronie naszej DM Mojego Imienia, przekazać do publicznej wiadomości te słowa - mocą Ducha Świętego mówię, ja św. Jan Paweł II z rozkazu Hetmanki Narodu Polskiego.

Czas obecny zbliża się ku końcowi, Nowa Era nastąpi wg zapowiedzi ewangelisty św. Jana Apostoła w Apokalipsie. Bóg w Trójcy Jedyny uczyni wszystko nowe.

Nowe Jeruzalem- Polska, wg Jego Świętego Majestatu ostanie się w małej liczbie ludzi, co już wcześniej było podane.

Jest jeszcze krótki czas, by wybłagać przez Boże Miłosierdzie za przyczyną św. Faustyny, błog. Michała Sopoćko, św. Andrzeja Boboli, świętych męczenników, błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia,  jak było powiedziane - Ojca naszego narodu, wspomnijcie i Mnie św. JPII, by zapobiec  zakażeniu  się tym korona wirusem. Czas, by wybłagać Boże Miłosierdzie dla waszych braci w wierze, rodzin, bliskich jak i nieprzyjaciół kościoła świętego.

Czas Antychrysta nadchodzi i to się objawi bardzo szybko. Trzeba postawić zapory przez modlitwę nieustanną różańcową Królowej Różańca Świętego Fatimskiej Pani z Lourdes, La Salette, Gietrzwałdu.

Tak, Jerycha Domowe rozpisać na każdą godzinę w poszczególnych parafiach przez grupy modlitewne za pozwoleniem i błogosławieństwem mądrych kapłanów.

Najważniejsze, to zamawiać  Nowenny 9 Mszy Świętych z intencjami na poszczególne dni zawartymi w  Nowennie [do Bożego Miłosierdzia]  podanej św. siostrze Faustynie, prosząc kapłanów Maryjnych [o odprawienie tych Mszy Świętych], szczególnie w zakonach.

AMM tu w Italii proś, by Ojciec P. Pasjonista, oraz ks. Don Tito, gdzie ofiarowałaś Obraz Bożego Miłosierdzia, by odprawili tą Nowennę.

Jest jeszcze szansa, by uratować jak najwięcej dusz, które lekceważyły i lekceważą prawa Boga Najwyższego.

To obostrzenie zakazu  wychodzenia na Msze Święte, to wszystko z tym związane, to jest jak wszyscy wiecie - wymysł szatana, który ma swoich oddanych pachołków na usługach za srebrniki judaszowe. Pracują we wszystkich sektorach rządzących zarówno kościołem świętym- popleczników fałszywego proroka, gdzie miejsce przygotowują dla Mesjasza- Antychrysta, jak i w Rządzie.

Tak, wprowadzili zasady nie zgodne z Wolą Bożą co do dystrybucji komunii świętej. Trzeba błagać przebaczenia i Miłosierdzia Bożego nieustannie. Ten stan w Kościele,Rządzie - to jest celowe wydawanie przypisów i zarządzeń, by naród wprowadzić w lęk, panikę. Bez umocnienia Eucharystią, to jest Chlebem Boga Żywego, trudno będzie przetrwać ten czas udręki, pożogi - jaki ten korona wirus czyni, a trzeba się spodziewać i innych chorób.

„Polska wybrana” mogłaby się ostać w całości, a jednak EP przekroczył limit Bożego Miłosierdzia. Nie mniej, wy dzieci - ukochani wybrani  na te czasy Apostołowie  Bożej Miłości zjednoczeni w tym Przymierzu dla Koronacji Chrystusa Króla Polski, proszę was zmobilizujcie się do zamawiania tych intencji Ofiary Mszy Świętej  to jest Nowenny. Wyprosicie wiele, a miejsce dla was jest już przygotowane w niebie.

Trzeba te Msze Święte rozpropagować jak najszybciej, bo kościół i prawdziwa Ofiara Mojego Syna Jezusa Chrystusa zejdzie do katakumb, tak jak za pierwszych chrześcijan, bo prześladowanie będzie wielkie.

Zaufajcie  Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego Maryi Matce Jezusa, która powiedziała, że zamyka was w Arce Swojego Macierzyńskiego Serca. Ufajcie.

Wiele jest spraw naglących w Ojczyźnie Mojej, której na Imię Polska - Nowe Jeruzalem, ale aby przetrwać ten czas oczyszczenia, potrzebna jest wasza pomoc. Ufam, że Mnie JPII nie odmówicie, zarówno WY EXL arcybiskupi, biskupi, kapłani a może byście tak za darmo z miłości do Trójcy Świętej tą Nowennę 9 Mszy Świętych za przyczyną św. Faustyny odprawili, by też uratować  siebie od niewoli Antychrysta, potępienia dusz waszych.

AMM trwaj w pokoju. Nie są to słowa twoje, ale mocą Ducha Świętego mówi Papież Polak św. JPII i prosi i poleca:

Zawierzcie Ojczyznę, Lud, EP, samych siebie, Rząd na wzór Abrahama, Izaka, Jakuba  itd. jak Ja to czyniłem, a przyjdzie błogosławieństwo, którego Bóg w Trójcy Jedyny nie poskąpi, Syn Boży Król Polski da Swoje błogosławieństwo, jak również Duch Święty za wstawiennictwem Matki Kościoła, Królowej Polski rozjaśni ciemności serc waszych.  I niech się tak stanie. W Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Napisz: Totus Tuus Maryja. Totus Tuus. Totus Tuus. Potwierdzenie świętego pouczenia: Psalm 19 werset 6: „On wychodzi jak oblubieniec  ze swej komnaty, weseli się jak olbrzym, co drogę przybiega" Temat: Chwała Boża w przyrodzie i prawie.

Niech będzie uwielbiony Majestat Boga w Trójcy Jedynego za św. JPII i pochwalona Jego i nasza Umiłowana Mama Królowa Polski.  Italia. Pierwsza niedziela miesiąca kwietnia 2020r. AMM - uniżona sługa dla braci i sióstr w Chrystusie Panu.Nowenna 9 Mszy Świętych za przyczyną św. Faustyny Kowalskiej

/Przykładowe intencje mszalne do zamawiania  w różnych terminach.
Zamawiajmy całościowe  nowenny lub msze pojedyńcze, w zależności od naszych możliwości finansowych/


1.Msza św. pierwsza „nowennowa” za przyczyną św. F. Kowalskiej: „O miłosierdzie Boże dla całej ludzkości, a szczególnie dla  biednych grzeszników”, aby przez bolesną mękę Jezusa otrzymali łaskę wysławiania Boga w Trójcy Jedynego w tym i przyszłym życiu”.

2. Msza św. druga „nowennowa” za przyczyną św. F. Kowalskiej: „O Boże  błogosławieństwo dla pracowników winnicy Pańskiej- kapłanów i stanu zakonnego”, aby oświetleni światłem płynącym z  Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi, mogli przewodzić innym na drogach zbawienia”.

3.Msza św. trzecia „nowennowa” za przyczyną św. F. Kowalskiej: „O Boże błogosławieństwo i opiekę, o miłość i zachowanie skarbu wiary świętej dla dusz wiernych Jezusowej nauce”.

4.Msza św. czwarta „nowennowa” za przyczyną św. F. Kowalskiej: „O Boże  światło dla pogan i tych, którzy Boga jeszcze nie znają, aby doznali prawdziwej radości i szczęścia z powrotu do Boga poprzez kontakt z Ewangelią”.

5.Msza św. piąta „nowennowa” za przyczyną św. F. Kowalskiej: Za dusze braci odłączonych, zwłaszcza tych, którzy roztrwonili dobra Boga, nadużyli Jego łask trwając uporczywie w swoich błędach, aby powrócili do jedności z Kościołem.

6.Msza św. szósta „nowennowa” za przyczyną św. F. Kowalskiej: „Za dusze ciche i pokorne i dusze małych dzieci, aby były szczególnym upodobaniem Ojca Niebieskiego oraz wonnym bukietem przed tronem Bożym”.

7.Msza św. siódma „nowennowa” za przyczyną św. F. Kowalskiej: „Za dusze, które szczególnie wśród wszelkich udręczeń i przeciwności czczą i wysławiają miłosierdzie Boże”, aby zajaśniały szczególną jasnością w życiu przyszłym.”

8.Msza św. ósma „nowennowa” za przyczyną św. F. Kowalskiej: Za dusze, które są w więzieniu czyśćcowym. Niech strumienie Krwi i Wody, które wypłynęły z Serca Jezusowego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby się i tam sławiła moc miłosierdzia Bożego”.

9.Msza św. dziewiąta „nowennowa” za przyczyną św. F. Kowalskiej: „Za dusze oziębłe, aby Jezus zamknął ich w Najlitościwszym Sercu, pociągnął ich w sam żar miłości Swojej, zapewniając im pełnię Bożego miłosierdzia”.

Idąc za wskazówkami zawartymi w powyższym orędziu, bardzo zapraszamy do zamawiania całych nowenn, lub pojedyńczych Mszy św. Korzystajmy z tego daru póki jeszcze jest czas, ponieważ jest zapowiedź wielkiego ucisku kościoła i ukryciu ofiary Jezusa Chrystusa w katakumbach, tak jak było za czasów pierwszych chrześcijan. Mobilizujmy się więc indywidualnie lub zespołowo to tego zadania. „DM św. JPII”-5 IV 2020r.


  Słowo Boże do Marii Michaliny od


Apokalipsy

Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”

Zmartwychwstanie Pańskie 12. IV. 2020r.

+++ W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Dziecko Moje MM od Apokalipsy, załóż Mój szkaplerz z Góry Karmel z Ziemi Świętej, który niech ciebie chroni, tak jak usłyszałaś podczas Apelu trwając w łączności duchowej u stóp Moich Hetmanki Narodu Polskiego Jasnogórskiej Pani i Wszystkich Narodów.

I niech tak uczynią wszystkie Moje wybrane dzieci w tym czasie pożogi i trwogi [nosić szkaplerze].

Dziś da Swoje Święte Słowo Mój Syn Jezus Chrystus Zmartwychwstały Król Polski i Wszechświata, który mocą Bożą zwyciężył grzech śmierć i szatana i da wam i teraz Nowe Życie w Nowym Jeruzalem, któremu na Imię Polska. Potwierdzenie Słowa Bożego: Księga Zachariasza rozdział 3 werset 8, „zapisz: Arcykapłanie Jozue, ty i twoje towarzysze, którzy są twoimi doradcami, gdyż przez tych mężów spełni się cudowna obietnica, albowiem ześlę sługę mego – Odrośl”..... /Do 10 wersetu rozważyć/.  W Imię Mojego i Waszego Ojca Przedwiecznego, Moje Syna Bożego i Człowieczego, Króla Polski i Wszechświata oraz Ducha Świętego Ożywiciela, błogosławię wybrany Naród Polski wraz z Królową Polski Moją i Waszą Mamą Niepokalaną Matką Zbawiciela i Odkupiciela. Amen. Amen. Amen.

MM od Apokalipsy mała oblubienico wybranko Trójcy Świętej, trwaj w pokoju i do wszystkich to mówię, jak wtedy do rozproszonych Apostołów - Pokój wam, Pokój wam nie bójcie się. Jak Ja Zmartwychwstałem tak i wy zmartwychwstaniecie, ci którzy zasnęli w Panu , to jest we Mnie.

Teraz jest wielka walka, ostatni bój na ziemi i niebie w przestworzach i Bóg w Trójcy Jedyny posłał swoich Aniołów pod wodzą św. Michała Archanioła księcia wojsk niebieskich, by opieczętowali swoje sługi wierne.

Antychryst Mój przeciwnik oznaczył już swoich sługusów, pachołków, którzy dla mamony zdradzili, jak Judasz Mistrza, wątpiąc w potęgę Boga Najwyższego Miłosierdzie Syna Człowieczego, nieposłuszni pouczeniom Ducha Świętego. Więc sąd musi się dokonać, to jest ten czas. Tak, wielka nierządnica jak powiedziałem przez proroka Cypriana Polaka rozpuściła swoje korzenie, żądna krwi niewinnie mordowanych dzieci i męczenników tych czasów, którzy z miłości do Mnie Swojego Króla Pana – Oblubieńca godni są oddać życie, niejednokrotnie w torturach, poniewierani jak św. Paweł, który bieg ukończył w dobrych zawodach wystąpił, wiarę ustrzegł i otrzymał wieniec chwały.

Pytam, ile jest dusz w Polsce, uczniów Moich, by w takich zawodach wystąpić, ilu jeszcze godnych kapłanów mądrych, którzy widzą to co dzieje się w Kościele świętym, który idzie na zatracenie? I nic już tej kary Boga Ojca Przedwiecznego nie powstrzyma.

Ratować trzeba jeszcze jednostki, módlcie się za swoich pasterzy, bo nie wszyscy zachowają swoje dusze. Nie rozpoznali  pasterze czasu  łaski Nawiedzenia, nie służą już dla Boga w Trójcy Jedynego, ale dla świata, jak by się nie nazywali, jaki tytuł by mieli. Ich milczenie, złe decyzji wydane wg nie Ducha Świętego pouczeń, wołają o pomstę do nieba.   I ta klątwa jest ważna dana przez wybranego syna  mojego proroka Cypriana Polaka.

Ty MM od Apokalipsy nie lękaj się tego potwierdzenia, nie są to słowa twoje, ale mocą Ducha Świętego mówię JA Król Królów, Król Polski i Wszechświata, Bóg z Boga, Światłość ze Światłości.

To słowo  trzeba spisać i podać do publicznej wiadomości ogłosić wszem i wobec na stronie internetowej  św. JPII i innych portalach łącznie z Przymierzem Miłości. Trwajcie na modlitwie.

Tak jak dziś, mimo tej kwarantanny we Włoszech, dałaś Mi Swojemu Mistrzowi Oblubieńcowi Królowi swojego serca, Królowi Polski i Wszechświata szczególnie miłą modlitwę - koronkę do Bożego Miłosierdzia w Kościele Niepokalanej, leżąc krzyżem. Twoja tęsknota, ból że nie ma Eucharystii jest wielki, twoje pocałunki ukoiły i Moją tęsknotę za synami  i córkami człowieczymi. Tu w Italii twoje spotkanie na Mszy Świętej 8-mego marca w Dzień kobiet i złożenia  kwiatów dla Niepokalanej,  to słowo  „Traktuj tą Eucharystię, jak by to była ostatnia wieczerza" i tak się stało.

A teraz pytam wszystkich zjednoczonych w tym Przymierzu Miłości Bożej: Czy oddalibyście życie za waszego Króla, który przyjąłÂ  waszą Koronę daną z Żywych Serc na Króla Polski? I Bóg Ojciec Wszechmogący  ulitował się nad waszym narodem, przyjmując jako Koronę Chwały i intronizował Syna Człowieczego  wg prośby  i woli świętej Dziewicy Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego Królowej Polski.

Pytam was po raz drugi, jak Piotra: czy Mnie kochacie, czy oddalibyście życie za Króla Polski Boga Żywego? Pytam po raz trzeci, czy Mnie kochacie - wy kapłani Maryjni wybrani, czy oddalibyście życie wasze  za waszego Mistrza, Najwyższego Kapłana? Teraz jest ten czas - wasza odpowiedz niech będzie w sercu, Ja usłyszę.

MM od Apokalipsy, wybranko - ty swoją odpowiedź już dałaś kilka razy, ale dołącz to „słowo z ziemi świętej, jak pielgrzymowałaś z grupą włoską pod przewodnictwem ks. biskupa Mario M. Tam w Galilei pytałem jak Piotra..................... twoje „tak” jest Mi miłe.

Trwaj w pokoju i do innych to mówię, kto jest zapisany w Księdze żywota baranka, czy na męczeństwo naznaczony. Tu okaże się wasza wiara i miłość.

Polskę szczególnie umiłowałem, jednak wasz Rząd, a szczególnie EP, jak powiedział św. JPII, „przekroczył próg Bożego miłosierdzia”. Trzeba wielkiej modlitwy, pokory, uniżenia, by jeszcze wybłagać upusty Bożego miłosierdzia, gdzie całe niebo prosi. Bóg jest miłosierny, ale też bardzo sprawiedliwy, co już wkrótce zobaczycie, przebaczenia i miłosierdzia proście nieustannie.

Dziękuję tym wszystkim wybranym dzieciom Królowej Polski, co nie szczędząc grosza  zamówili te intencje  Nowenny za przyczyną św. Faustyny i św. JPII.

Pokój wam mówię, ale nie dla wszystkich nasze życzenia były dalekosiężne. Jednak przewrotność waszych poczynań zasłużyła na karę chłosty, a spadnie z nieba jak burza niespodziewanie. Przygotujcie się, spowiedź już gdzie są trudności, a będzie jeszcze gorzej. Błagajcie jeszcze dzieci Maryję, może znajdzie furtkę jak wy to mówicie, by pokonać te bariery zła, wirusa koronę, którego wam szatan nadał, manipulując zbrodniczymi pategonami,  by zmniejszyć populację narodów. Nie człowiek stworzył ten świat przyrody i postawił tam Adama i Ewę, ale Mój i wasz Ojciec Wszechmogący w Trójcy Jedyny, a nie stworzenie służące szatanowi będzie decydowało o populacji narodów.

Tak, ten świat w takiej formie materialnej, globalnej, przestrzennej idzie do zagłady. Stworzę wszystko nowe, Nowe Jeruzalem - Polska. Tak Bóg w Trójcy Jedyny postanowił i to się wypełni. I tak się stanie, można powiedzieć. Amen. Amen. Amen.

„Alleluja”, ale jakie to smutne Alleluja dla Zmartwychwstałego Chrystusa Króla Polski i Wszechświata, gdy taka mała ilość dzieci Maryi Królowej Polski uczestniczyła godnie w Eucharystii - Mojej Ofierze Męki Pańskiej.

O biada wam, biada, potrójne biada co te prawa tworzycie w Rządzie i Episkopacie Polskim, potwierdzając te ustawy i zarządzenia wewnętrzne i zewnętrzne. Miara została przebrana i co ma się wypełnić, wypełnia się.

Sąd nad narodami bliski; pokuty, pokuty, pokuty wołała Moja i wasza  Mama Niepokalana Maryja płacząca w tylu sanktuariach świata nie tylko Europy nad każdym dzieckiem.

Jednak nie usłuchaliście, lekceważąc Jej Majestatu, Macierzyńskich wezwań. Krwawe łzy Królowej Waszej Królowej Polski  będą wam na potępienie. Amen. Amen. Amen.

Błogosławię Jej wybrane dzieci, w Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Jezus Zmartwychwstały wam za przykład dany jest, że mamy zmartwychpowstać z Panem Bogiem Królować, ale nie dla wszystkich jest to dane, ze smutkiem to mówię. Wasz Król Polski bardzo zatrwożony. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie. Czy to słowo dane przez Ciebie Panie Jezu? Tak, posługuję się człowiekiem. Tak, ta Księga Hioba 37/7, temat: Zjawiska  atmosferyczne w przyrodzie: „Ludzi zamyka po domach, by każdy rozważałÂ  Jego dzieła”.

Tak, dziękuję. Czy mógłbyś z łaskawości Majestatu Twojego Królewskiego podać jeszcze potwierdzenie? Tak, oblubienico Moja. Zapisz. Apokalipsa św. Jana Apostoła, rozdział 16 werset 2: „I poszedł pierwszy/ Anioł/ i wylał swą czaszę na ziemię. A wrzód złośliwy, bolesny wystąpił na ludziach co mają znamię Bestii” i na tych, co wielbią jej obraz.

Uniżam się przed Twoim po Trzykroć Świętym Majestatem Boże Ojcze, Tatusiu Kochany, Żywy Synu Boga Jezu Chryste Królu Polski i Wszechświata, Duchu Święty Boże Nauczycielu, który ożywiasz stworzenia.  Bóg zapłać Królowo Polski kochana Mamusiu.
MM od Apokalipsy w posłudze dla braci i sióstr w Chrystusie Zbawicielu . Totus Tuus  Maryja. Totus Tuus .Totus Tuus. Italia Wielkanoc 12.04. 2020r.

---------

Słowo Boże do Marii Michaliny od

Apokalipsy


Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”
Niedziela Bożego Miłosierdzia
19. IV. 2020r.

+++ W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Polecenie Matki Bożej Miłosierdzia, Królowej Polski Jasnogórskiej Hetmanki. Słuchaj uważnie, trwając w tej łączności duchowej błagając modlitwą uniżenia Boga Ojca Przedwiecznego, Syna Bożego, Króla Miłosierdzia, oraz Ducha Świętego Stworzyciela za przyczyną św. Faustyny, św. Jana Pawła II,  św.Andrzeja Boboli, św. Maksymiliana Kolbe, bł. ks. Jerzego Popiełuszki - dodając do skarbca Bożego codziennie dziewięć koronek [do Bożego Miłosierdzia] oraz trzy Nowenny Mszy Świętych do Bożego Miłosierdzia, usłyszałaś:

„Przekazy do wszystkich moich dzieci to jest publicznego czytania, słuchania, „Słowa Bożego " zostały zakończone!

To co miałaś przekazać przekazałaś. Tą Mądrość Bożą trzeba kontemplować, która została dana wam z łaski i woli świętej Boga w Trójcy Jedynego. Teraz będziesz otrzymywać „Słowo Boże  sekretne”  dla ciebie i małej liczby dzieci Moich, to jest Króla Polski i Królowej Polski, która mówi mocą Ducha Świętego. Wg pouczenia świętego Anioła Polski [„Słowo Boże  sekretne”] przekażesz w odpowiednim czasie.

Ta misja waszej strony internetowej św. JPII winna być dalej aktualizowana przez prowadzącego syna mojego wybranego B.Z. Temat do rozważania to „Encykliki papieskie" całe dziedzictwo duchowe jakie wam zostawił, jak również aktualne homilie, pouczenia dla młodzieży, która jest teraz bardzo zagubiona w tym czasie manipulacji falami - mózgu człowieczego.

Te wszystkie orędzia podane dziecko Moje AMM od Apokalipsy z woli Bożej  tobie, należy zebrać /te pliki/ i wydać w formie książki. Tytuł:

Bóg Ojciec mówi do swoich proroków”, prosząc o błogosławieństwo dla publikacji i dla tych, którzy będą to czytać, rozważać, medytować w odnowionej ziemi.

Ja Królowa Polski i Mój Syn Król Polski i Wszechświata błogosławimy również tych, którzy dadzą pomoc w druku - szczególnie wszystkich zjednoczonych w tym "Przymierzu Bożej Miłości”, ponieważ napełnieni zostaliście przez posługę „Słowa Bożego" danego MM od Apokalipsy mocą Ducha Świętego - Jego Miłością.  W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Pozdrawiam was wybrane dzieci, Ja Królowa Polski i Mój Syn Król Miłosierdzia, Polski, Waszych serc, jak i świata całego. Błogosławimy was od tronu łaski. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Błogosławieństwo specjalne dla Ojca Piera z Kongregacji Pasjonistów, który jako twój kierownik duchowy rozsławia Chwałę Bożą i Miłosierdzie Boże przez i św. Jana Pawła II i Nowennę  wg św. Faustyny. Proś, by też błogosławił na wydanie tej książki i swój komentarz dał. I niech się tak stanie.

Potwierdzenie: Księga Hioba rozdział 6 werset 2, zapisz: "Proszę was, zważcie nieszczęścia, połóżcie na szali zniszczenia”.


Teraz da swoje błogosławieństwo Bóg Ojciec

Przedwieczny „Który Jest  Był i Będzie".

W Imię Moje, Mojego Syna i Ducha Świętego, przytulam ciebie córko Moja AMM od Apokalipsy do Mojego Ojcowskiego Serca, bo nie zaznałaś w pełni miłości ojca rodzonego i opiekuna, który jak św. Józef cię przygarnął z Mojego Majestatu Świętej Woli. Teraz mówię do wszystkich wybranych dzieci Króla Polski i Królowej Polski. Łaska z wami i pokój.

Nie dajcie się omamić przez złego ducha, którego wpuszczono do Bazyliki Świętego Piotra.  Dwóm panom nie można służyć i ta pandemia czyni duże spustoszenia. To w szamańskich tańcach kardynałowie, biskupi pod wodzą rzekomego papieża, wierzgają przeciw ościeniowi.

Zamykają praktyki kościelnej liturgii począwszy od Wielkiego Czwartku, braku obmycia nóg, braku ciemnicy, drogi krzyżowej rozszerzonej o lud wierny,  adoracji krzyża i czuwania u Grobu Pańskiego po Procesję Rezurekcyjną, gdzie nałożono restrykcje co do ilości osób w świątyniach Przybytku Pańskiego.

Wy jednak dzieci Boże Maryi Waszej Jasnogórskiej  Hetmanki trwajcie w jedności, pokoju. Ostatnią walkę toczy przeciwnik Królowej Polski. Wy wybrani, jesteście zamknięci w Arce Jej Wielmożności Serca Niepokalanego.

I żaden włos nie spadnie z waszej głowy bez Mojego pozwolenia, a wolą Mojego Majestatu jest byście trwali w łasce uświęcającej, przygotowani do wejścia w Nową Erę Ducha Świętego Triumfu Dwóch  Najświętszych Serc Jezusa i Maryi- ICH Królestwa przez Przeczyste Serce św. Józefa. Nie zostawię was samych, Ja Bóg Ojciec kocham swoje stworzenia. Trwajcie w pokoju serca i sumienia. W Imię Moje Ojca Syna Bożego i Ducha Świętego. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.


Jeszcze da swoje święte pouczenie Duch Święty III Osoba Boska.

Błogosławię przez Niepokalane Serce Mojej Kochanej Oblubienicy Królowej Polski. W Imię Ojca Przedwiecznego, Syna Bożego Pełnego Miłosierdzia oraz Mnie Ducha Świętego Pełnego Miłości do synów i cór Królowej Narodu Polskiego. Amen. Amen. Amen. MM od Apokalipsy mała oblubienico, gołąbko Ducha Świętego jak cię nazwałem, wybranko Trójcy Świętej do przekazania woli Bożej świętej.

Swoją misję spełniłaś, starałaś się słuchać Moich natchnień, by dać „Słowo Boże - pouczenia", zasiać ziarno miłości i pokoju Bożego.

Błogosławię na dalszą współpracę z łaską Bożą, pracę i znojny trud, wszak Bóg wybrał was Polsko - Nowe Jeruzalem, by nieść do pogańskich dusz tą iskrę Bożej miłości w świat, który się ostanie.

I niech sie tak stanie. Amen. Amen. Amen. Alleluja, można powiedzieć wybrane dzieci Maryi trwający w pełnym Totus Tuus. Potwierdzenie. Ks. Daniela 12/4, zapisz: „Ty jednak,  Danielu, ukryj słowa i  zapieczętuj księgę, aż do czasów ostatecznych. Wielu będzie dociekało, by pomnożyła się wiedza”.

Teraz  Mój Syn - II Osoba Boska Król Wszechświata, Król

waszych serc, Król Polski, Król Miłosierdzia przemówi

mocą Ducha Świętego błogosławiąc.

Błogosławię, w Imię Ojca Przedwiecznego w Imię MOJE SYNA BOŻEGO  I CZŁOWIECZEGO  i Ducha Świętego Nauczyciela. Amen. Amen. Amen.

Tak, misja twoja AMM od Apokalipsy przekazywania  „Słowa Bożego" do publicznej wiadomości, została zakończona na tym etapie. Teraz będziesz  otrzymywać  mocą Ducha Świętego polecenia tylko dla siebie.

/Wizja: Koperta biała zapieczętowana włożona do moich rąk, gdy leżąc krzyżem odmawiałam  te  Koronki do Bożego Miłosierdzia/.

Milczenie w sprawach Bożych jest bardzo ważne, dlatego zachowasz też te ostatnie pouczenia na czas naznaczony, dany dla kilku osób, które zostaną ci wskazane. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen. Współpraca twoja, Moja mała oblubienico  AMM od Apokalipsy  z łaską Bożą trwała i trwać będzie, bo taka jest wola Trójcy Świętej. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen.

------

Podziękowanie od MM od Apokalipsy

Bóg zapłać kochana Mamusiu, Kochana Trójco Święta. Ja proch mizerny przed Twą Wielkością z wojskiem anielskim klękam z miłością. Tu miłość swoją Tobie wyznaję, kocham serdecznie  ....................sługa uniżona MM od Apokalipsy z prośbą o dalszą modlitwę w pełnieniu woli świętej Bożej w pełnym Totus Tuus Maryja - prosząc  was czytających i słuchających tych orędzi o wybaczenie  mi moich wad i słabości. Jak również przepraszam Rodzinę prowadzącego tą stronę internetową za zabrany czas i trudności.

Bożej Opatrzności i opiece Królowej Polski i Królowi Polski za wstawiennictwem św. JPII patrona DM Jego Imienia powierzam to wszystko, a szczególnie „Przymierze Bożej Miłości”, portal Cypriana Polaka, kanał „W posłudze” Grzegorza oraz „Namaszczonego”.

Bóg zapłać wszystkim  Elektom, którzy stanęli przy tronie Jezusa podczas Wolnej Elekcji na Błoniach Krakowskich. I niech tak się stanie w wieczności z radosnym „Alleluja” u Tronu JEGO w niebie.

Dziękuję wszystkim, którzy złożyli swój podpis pod „Petycją”, domagając się wspólnych działań Episkopatu  Polski i Prezydenta w sprawie realizacji warunków duchowego ratunku Polski poprzez pełną Intronizację Jezusa na Króla Polski, według zapisów S.B.Rozalii Celakównej.

Dziękuję za współpracę duchową całemu”Przymierzu Bożej Miłości”, dzięki której Bóg zrealizował na obecny czas swój plan dotyczący  duchowej Koronacji Chrystusa na Króla Polski.

Stało się to poprzez błagania wiernych wyrażone w potoku wielkiej modlitwy tysięcy Koronek do Bożego Miłosierdzia oraz bardzo wielu setek intencji mszalnych nakierowanych na ten cel. Pokój wszystkim za wszystkie lata modlitw i działań dla Intronizacji Chrystusa. Amen. Amen, Amen.

W Imieniu św. JPII PATRONA TEJ STRONY INTERNETOWEJ, jak również patrona DM Jego Imienia dziękuję, kapłanom, kapelanom, proboszczom, dziekanom, biskupom, arcybiskupom, za łaskę współpracy przez odprawianie Mszy Świętych w załączonych intencjach wg natchnień Ducha Świętego jako jedyny ratunek dla zachowania wiary, miłości, nadziej w Narodzie Polskim - gdzie Polska wybrana - Nowe Jeruzalem z woli i potęgi Boga Ojca Przedwiecznego, Syna Bożego Króla Polski i Wszechświata, Ducha Świętego Stworzyciela, Oblubieńca Niepokalanej Królowej Polski.

Ufam Bożej opatrzności, że wszystkie słowa  zapisane i wysyłane wyłącznie wg Bożego pouczenia - dane mocą Ducha Świętego, również te ostre jak „brzytwa”,wydadzą owoc stokrotny.  I niech tak się stanie. Amen. Amen. Amen.

(Alicja) Maria Michalina od Apokalipsy.  Italia dnia 19.04. 2020r.Słowo Boże do Marii Michaliny od

Apokalipsy


Słowo Królowej Korony Polski do wszystkich  dzieci Maryi zjednoczonych w „Przymierzu dla koronacji Jej Syna Jezusa Chrystusa”.
Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”
3.V. 2020r.

+++ W Imię Boga w Trójcy Jedynego Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Pozdrawiam cię córko moja MM od Apokalipsy trwająca w tej łączności duchowej. Zapisz. Psalm 23 jako potwierdzenie, tytuł: „Pan jest pasterzem Moim” - rozważyć cały.

Dziś jest wielkie święto narodowe, historyczne – ustanowienie Konstytucji 3 maja, a przede wszystkim religijne, gdzie zostałam obrana i obdarowana koroną chwały jako Królowa Korony Polskiej, a Jestem nade wszystko Matką waszych zjednoczonych narodów Polski i Litwy - Unią też Lubelską /połączona/. I Tak powinno być.

Te „Śluby zawierzenia” jakie opracował Ojciec Narodu Polskiego kar. Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia, a wcześniej „Akt tego oddania zawierzenia” co Królestwo Polski stanowiło opracował św. Andrzej Bobola dla Króla ziemskiego Jana Kazimierza u stóp Królowej Pani Łaskawej we Lwowie - zostały przyjęte  z łaski Bożej  przez Moje Serce Niepokalane i byłe miłe Mojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi. To byli wielcy mężowie stanu.

Dziś prezydent PR Andrzej Duda, szukając ratunku przybył do Moich stóp. Trochę za późno, choć lepiej późno niż wcale. Tyle razy był wzywany przez moje sługi  w „Słowie przesłania”, by tej Koronacji - Intronizacji  Mojego Syna dokonać wg zaleceń Sługi Bożej Rozalii Celakównej  z Rządem, Episkopatem Polski na czele, jednak odrzucili EXL na urzędach.

Tak samo jest dziecko moje kochane pośród hierarchów w kościele; brak miłości, dobrej woli, dążenie za wszelką cenę do złego zamiast do dobrego. Te wszystkie zarządzenia Rządu współ z EP nie wydały owocu miłości do Boga i bliźniego.

Człowiek stworzony na obraz Boga Syna Człowieczego w kagańcu obecny podczas Eucharystii? To jest obraza Boga Najwyższego!

Nie mówiąc już o ingerencji premiera Morawieckiego co do „ilości” i w tym też temacie wypowiedział swoje zdanie Przewodniczący EP.

Tak, dzieci moje kochane, smutne czasy nastały, a wy trwajcie w pokoju bo wybrał was Bóg Ojciec Wszechmogący jako pierwociny, jak te zioła, zboża, kwiaty, te róże, które są miłe w zapachu Trójcy Świętej przez swoje modlitwy.

Tak usłyszałaś co do "Słowa sekretnego" w pierwszą sobotę maja, trwając na modlitwie wynagrodzenia Mojemu Niepokalanemu Sercu w kościele { dwa słowa: „czas”, „czas"}. Teraz wyjaśniam:

Czas został skrócony co do wypełniania się tych zapowiedzianych wydarzeń  apokaliptycznych. To słowo sekretne z I- soboty maja otrzymane jest do odkrycia w czasie naznaczonym /przyszłym/, a to z I- niedzieli /tj. obecne/, podaj z woli Mojej  Królowej Korony Polski , która mocą Ducha Świętego mówię do wszystkich moich dzieci zjednoczonych w tym „Przymierzu dla koronacji Mojego Syna Jezusa Chrystusa”.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się. /Jezus/ błogosławi z woli Boga w Trójcy Jedynego na Moją prośbę Serca Niepokalanego w dniu szczególnym Królowej Polski wszystkie wybrane dzieci czytające i słuchające tego świętego pouczenia, w Imię Ojca Syna Króla Polski i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

/Pytanie MM „o wybory?/

Co do wyborów prezydenckich, temat jest zamknięty na ten czas, wiele sił wrogich zewnętrznych jak i wewnętrznych to spowodowało.  Nie ma Bożej woli co do łaski. Tak jak mówicie, jak trwoga to do Pana Boga. Te wszystkie kłamstwa, którymi was karmią media co do wirusa korony i całej specyfiki przygotowywanych szczepień mają krótkie nogi, to wszystko szybko runie.

Prawda, tylko prawda was wyzwoli, a Prawdą „JEST KTÓRY JEST”, MÓJ SYN JEZUS CHRYSTUS SYN BOGA ŻYWEGO, KRÓL POLSKI I KRÓL WASZYCH SERC, KRÓL WSZECHŚWIATA, KTÓRY PRZYJDZIE JAK BYŁO POWIEDZIANE POWTÓRNIE. JEGO MAJESTATU OCZEKUJCIE, BĄDŹCIE PRZYGOTOWANI.

Tak, to święte pozdrowienie, pouczenie należy opublikować z woli świętej Króla Polski  i Królowej Polski,  bo dzieci tęsknią i czekają. Amen. Amen. Amen.

Bóg zapłać, Królu Polski i Królowo. Uniżam się przed waszym Majestatem Trójco Przenajświętsza. Bóg zapłać, Ojcze Wszechmogący, Kochany Tatusiu. Totus Tuus. Totus Tuus.  Temat do rozważań 100 rocznica cudu nad Wisłą i  100 rocznica urodzin św. JPII. Uniżona sługa w posłudze dla braci i sióstr w Chrystusie Panu Dobrym Pasterzu.  Italia, 3V2020r.

-----------------


.


Komunikat


w sprawie zakończenia orędzi o charakterze publicznym, otrzymywanych przez MM od Apokalipsy  i o dalszym otrzymywaniu orędzi "sekretnych"  nie mających charakteru publicznego,  przeznaczanych do małej liczby dzieci Maryi, to jest Króla Polski i Królowej Polski.

Przekazy publiczne Słowa Bożego /do Rządu, Episkopatu, Narodu/ jakie zamieszczaliśmy systematycznie na naszej stronie zostały z woli Bożej zakończone. Być może zostaną wznowione, ale w innym czasie?  Te tajemnice zna tylko Bóg. MM od Apokalipsy wypełniła zadanie Boże, to co miała przekazać –przekazała! Teraz będzie otrzymywać mocą Ducha Świętego „Słowo Boże  sekretne” o następującym ukierunkowaniu:

1)  Słowo Boże  „sekretne” dla siebie. Takie Słowo  otrzymała 2V2020r. w I-szą sobotę miesiąca maja, które zostanie odkryte, gdy przyjdzie na to określony czas.
2) Dla wyznaczonych osób indywidualnych.
3) Słowo Boże  też zwane „sekretnym”, ale nie mające charakteru publicznego,  przeznaczane dla  dzieci Maryi, to jest Króla Polski i Królowej Polski. /MM od Ap..cz.IX-orędzia "sekretne"/.

MM od Apokalipsy otrzymała polecenie, aby wszystkie materiały orędziowe  zebrać i wydać w formie książki o następującym tytule: „Bóg Ojciec mówi do swoich proroków”, prosząc swego kierownika duchowego, ojca Piero z Kongregacji Pasjonistów o błogosławieństwo dla publikacji i dla tych, którzy będą to czytać, rozważać, medytować w odnowionej ziemi.

Ojciec Piero to kierownik duchowy MM od Apokalipsy, rozsławiający we Włoszech Chwałę Bożą i Miłosierdzie Boże przez posługę św. Jana Pawła II oraz Nowennę  wg św. Faustyny. Ma On napisać swój komentarz do tej wspomnianej pozycji książkowej i pobłogosławić jej wydanie.

Ostanie orędzie publiczne z 19IV2020r. wskazuje, że przez posługę „Słowa Bożego" danego MM od Apokalipsy mocą Ducha Świętego - Jego Miłością, przekazywane jest  błogosławieństwo Królowej Polski i Jej Syna  Króla Polski i Wszechświata szczególnie wszystkim zjednoczonym w  "Przymierzu Bożej Miłości”. Potwierdzają to również następujące słowa z orędzia:

„Wy wybrani, jesteście zamknięci w Arce Jej Wielmożności Serca Niepokalanego. I żaden włos nie spadnie z waszej głowy bez Mojego pozwolenia, a wolą Mojego Majestatu jest byście trwali w łasce uświęcającej, przygotowani do wejścia w Nową Erę Ducha Świętego Triumfu Dwóch  Najświętszych Serc Jezusa i Maryi- ICH Królestwa przez Przeczyste Serce św. Józefa. Nie zostawię was samych, Ja Bóg Ojciec kocham swoje stworzenia. Trwajcie w pokoju serca i sumienia”.


"POBUDKA  DUCHOWA"

Nowy link Domów Modlitwy św. JPII"

Szanowni Państwo! Wprowadzamy do „składu” naszej strony internetowej „DM św.JPII” nowy punkt/ link/: „Pobudka duchowa”  / Refleksje i komentarze, aby w formie skrótowej

kontemplować, przypominać Słowo Boże zawarte w orędziach MM od Apokalipsy i innych mistyków oraz w spuściźnie duchowej św. JPII.

Poprzez krótkie refleksje czy komentarze lub inne formy komunikacji, chcemy dalej umacniać nasze „Przymierze” z Państwem, aby wspólnie  przygotowywać się na zapowiadane drugie przyjście Chrystusa. Również mogą tu się znaleźć krótkie komentarze o profilu społecznym, zdrowotnym.

--------


------------