Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
98
472
488

-16

Odwiedziny
...1 293 773

MM od Ap.cz.IX-orędzia "sekretne"

PDFDrukujEmail

MM od Apokalipsy - cz. IX- Orędzia

"sekretne"

14.V. 2020r.-27.XII. 2020r.

Drodzy Państwo!

-DM św. JPII
-„Przymierze Bożej Miłości”
- Wszyscy czytelnicy strony internetowej!

Z dn. 19IV2020r. zostały zakończone orędzia „publiczne”, jakie otrzymywała przez wiele lat MM od Apokalipsy. /do Rządu, Episkopatu, Narodu/. Przypominamy tą decyzję Nieba:Przekazy do wszystkich moich dzieci to jest publicznego czytania, słuchania, „Słowa Bożego " zostały zakończone!/ .

Nadmieniamy jednak, że; w powyższym Słowie, była informacja, że od tego czasu MM od Apokalipsy będzie otrzymywać „Słowo Boże; sekretne”; w 3 wariantach:
1)dla siebie,;
2) dla wyznaczonych osób indywidualnych
3) dla dzieci Maryi złączonych ”Przymierzem z Bożą Miłością”.
/Komunikat DM-
MM od Apokalip.-Orędzia cz.VIII-2020r./.
Taka sytuacja jest; dana na pewien czas.

Zamieszczamy pierwsze Słowo „sekretne” jakie MM od Apokalipsy otrzymała 14V2020r. od św. Jana Pawła II. Wpisujemy je w nowy link: MM od Ap.cz.IX-orędzia "sekretne" .


Krótkie omówienie orędzia

1) Św. JPII mocą Ducha Świętego mówi do do Narodu Polskiego „sekretnie”. Wskazuje na wielką potrzebę modlitwy za świat, a szczególnie Polskę. Dziękuje "ofiarnym sercom" za Nowenny do Bożego Miłosierdzia / msze i modlitwy/ za wstawiennictwem św. Faustyny oraz Jego - papieża Polaka. "Owoce tego zobaczymy w pełni w wieczności".

Po tych działaniach, św. Jan Paweł II otwiera następną furtkę inicjatywną wyproszoną przez modlitwę "otwartych serc, które współpracują z łaską Bożą w pełnieniu świętej woli". Na plan pierwszy poleca modlitwę za Naród Polski, diecezje, parafie, rodziny świeckie, rodziny świeckie, kapłańskie, zakonne, młodzież i dzieci poprzez

zamawianie następnej nowej w swej treści nowenny 9 dniowej za; "Nowe Jeruzalem, któremu na imię Polska", by nas chronić, bo grożą nam wielkie niebezpieczeństwa.

Zapraszamy do analizy Słowa od św. JPII. Organizujmy 9 dniowe Nowenny mszalne, lub zamawiajmy pojedyńcze msze święte, które św. JPII połączy w niebie w nowenny i przez zasługi Macierzyńskiego Niepokalanego Serca Maryi ofiaruje Bogu Ojcu.

Oto przykładowa intencja Mszy Świętej, wypływająca z orędzia "sekretnego", przewodnia przez wszystkie dni Nowenny, jak i zasadnicza dla jednej czy kilku Mszy św. które możemy zamawiać w zależności od naszych możliwości materialnych, ale przede wszystkim od rozeznania duchowego.

/Przykładowa intencja mszalna wypływająca z orędzia "sekretnego":

Za Naród Polski, kapłanów Maryjnych, każdą diecezję,; parafię, rodziny świeckie, kapłańskie, zakonne, młodzież i dzieci, by Maryja - Hetmanka Narodu Polskiego; otoczyła ich Macierzyńskim Niepokalanym Sercem i św. Szkaplerzem, aby wybłagać; potrzebne łaski dla „Nowego Jeruzalem, któremu na imię Polska”, przez wstawiennictwo św. JPII w setną rocznicę Jego urodzin”.

Odkrywajmy i realizujmy założenia tego "sekretu urodzinowego" św.JPII. Jeśli sami tego nie; odszukamy,; to za kilka dni ma zamiar odkryć go/ ten sekret/ felietonista DM o nicku "Świt", który zaczyna budować nasz nowy link: "Pobudka duchowa".

DM św. JPII- 18V2020r.


Słowo Boże „sekretne” św. JPII

do Marii Michaliny od
Apokalipsy

Internetowy Ruch Katolicki; „Domy Modlitwy św. JPII”
14.V. 2020r.

+++14.V.2020r. Pilne wezwanie św. JPII. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Po modlitwie uniżenia rozważania MĘKI Pańskiej, trwając w tej nowennie do św. Andrzeja Boboli patrona Polski, wzywając również św. JPII; pytanie: Czy mogłabyś zanotować to pouczenie? Proszę o potwierdzenie: Psalm 13 werset 2, tytuł: W długotrwałym ucisku.; „Jak długo, Panie, całkiem o mnie nie będziesz pamiętał? Dokąd kryć będziesz przede mną Oblicze"?;

Ja święty Jan Paweł II mocą Ducha Świętego mówię do Narodu Polskiego „sekretnie”.

Napisz: „Pan Mój Bóg Mój i Moja Umiłowana Mama Królowa Polski”. Zapisz: „Totus Tuus; Maryja. Totus Tuus Maryja. Totus Tuus Maryja”.

Dziecko Moje MM od Apokalipsy, wybranko Trójcy Świętej i moja mała sekretarko, napisz:

Jest wolą Królowej Polski i Króla Polski, by świat otoczyć modlitwą, szczególnie Polskę. Trzeba prosić, by Hetmanka Narodu Polskiego nosząca również tytuł; „Królowej Świętego Szkaplerza” i „Pogromczyni Złego”, szczególnie słynąca łaskami w waszym sanktuarium „Pani Tomaszowa Lub”. ukoronowana koronami papieskimi, gdzie Ja sam ten dekret podpisałem, otoczyła naród mój, kapłanów Maryjnych, każdą diecezję,; parafię, rodziny - swoją szatą, płaszczem opieki okryła was „mała trzódko”.

Więc proszę i polecam z łaski Królowej i Króla Polski, za wstawiennictwem

JEJ Macierzyńskiego Niepokalanego Serca,
by zamówić w tej intencji

następną nowennę 9 dniową, by wybłagać te łaski dla Nowego Jeruzalem,

któremu na imię Polska, by was ochronić.

Bóg zapłać za wasze ofiarne serca, gdzie daliście wyraz waszej miłości przez tą Nowennę do Bożego Miłosierdzia za wstawiennictwem św. Faustyny oraz moim - papieża Polaka. Owoce tego zobaczycie w pełni w wieczności.

Teraz jest ta następna „furtka”
wyproszona przez modlitwę waszych otwartych serc, które współpracują z łaską Bożą w pełnieniu świętej woli, a Ja będę błagał razem z wami, by Królowa św. Szkaplerzem okryła Ojczyznę, rodziny wasze, kapłańskie, zakonne, młodzież i dzieci,
by wam nie zafundowali tych szczepionek z chipem.
To jest walka wręcz z antychrystem.

Zmobilizujcie się na mój apel, ufam, że nie odmówicie prośbie mojej, dziękując Chrystusowi Królowi Polski i Królowej.

Pozdrawiam wszystkie wybrane dzieci zjednoczone w tym „Przymierzu Bożej Miłości”, oraz wchodzących na naszą stronę internetową DM MOJEGO IMIENIA.

Specjalne pozdrowienie przesyłam; dla proroka Cypriana; Polaka i tam wszystkich czytających i piszących słowo pokrzepienia w tym trudnym czasie, jak również proroka tych czasów apokaliptycznych Grzegorza na kanale „W posłudze”.

Z woli i potęgi Boga Najwyższego należy opublikować to święte pouczenie.

Błogosławieństwo przez Niepokalane Serce Królowej Polski i Serce Najświętsze Chrystusa Króla Polski, Królestwa Triumfu Dwóch Najświętszych Serc mocą Ducha Świętego niech was ogarnie do wypełnienia świętej woli Boga w Trójcy Jedynego. W Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Napisz: Msze Święte jeszcze sprawowane wg „odwiecznych zasad” powtórzyć w tych miejscach gdzie była prowadzona Nowenna do Bożego Miłosierdzia.

Niech dołączą inni,
bo wtedy jest większe błogosławieństwo spływające na lud wierny Ojczyzny Mojej i Waszej, gdy tak w tym utrapieniu i ucisku trwacie, by Bóg Wszechmogący nie zakrył Swego Oblicza co jest wyrazem niełaski Boga Samego. Strzeżcie się, ufajcie w prowadzenie Opatrzności Bożej, otwierajcie serca na ten dar Boży wyproszony przez całe niebo i wszystkich świętych.

AMM od Apokalipsy trwaj w pokoju serca i mówię do wszystkich wybranych dzieci Maryi, co zgłębiać będą to święte pouczenie, Bóg jest Miłością i kocha was.
Św. JPII płaczący nad Ojczyzną swoją i dziećmi Maryi Matki Chrystusa Króla Polski.

Trwajcie w pełnym „Totus Tuus” i dajcie Mi ten prezent urodzinowy.

Kocham was, Papież Polak. Italia 14.05. 2020 r.


/Przykładowa intencja mszalna wypływająca z orędzia "sekretnego":

Za Naród Polski, kapłanów Maryjnych, każdą diecezję,; parafię, rodziny świeckie, kapłańskie, zakonne, młodzież i dzieci, by Maryja - Hetmanka Narodu Polskiego; otoczyła ich Macierzyńskim Niepokalanym Sercem i św. Szkaplerzem, aby wybłagać potrzebne łaski dla „Nowego Jeruzalem, któremu na imię Polska”, przez wstawiennictwo św. JPII w setną rocznicę Jego urodzin”.


Słowo Boże „sekretne” do Marii

Michaliny od Apokalipsy


Drugie słowo „sekretne”

Internetowy Ruch Katolicki; „Domy Modlitwy św. JPII”
Zesłanie Ducha Świętego dnia 31.05.2020 r.
Drugi dzień „Zielonych świątek”- Matki Kościoła-1VI2020r.+++; W Imię Boga w Trójcy Jedynego, Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Po przyjęciu Komunii Świętej podczas Eucharystii, Pan powiedział:

Dziś otrzymasz "Słowo Boże". O potwierdzenie w godzinie Apelu Jasnogórskiej Hetmanki Królowej Polski i Króla Polski proś. /Odpowiedź brzmi/: Apokalipsa św. Jana rozdział 13 werset 6. Zapisz temat: „Smok przekazuje władzę bestii”. "Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciw Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi i mieszkańcom nieba".

Ja Królowa Polski i Mój Syn Jezus Chrystus Król Polski, pozdrawiamy was wybrane dzieci mieszkańcy „Nowego Jeruzalem", zanurzeni w świętej Woli Boga Ojca Wszechmogącego, który z łaski mieszkańców nieba da święte pouczenie,; bo jesteś MM od Apokalipsy małą rękojmą i wy wybrane Dzieci pełniące wolę Jego Majestatu Miłości. Miłością, o której mówię nieustannie, jest Duch Święty Boży - III Osoba Boska, którego mocą teraz JA ALFA I OMEGA mówię.

Dziecko moje MM od Apokalipsy, tak będąca w pewnym stopniu tu na obczyźnie tym zastawem miłości w wynagradzaniu za grzechy, szczególnie siedmiu grzechów głównych. Zarówno za ten kraj Italię, gdzie św. Franciszek jest ci wzorem, by stać się żertwą ofiarną, gdzie tam w Asyżu Mój Syn Jezus Chrystus powiedział „serwimi”- przyjmuję twoją ofiarę.

Teraz tu w Toscanii, gdzie w szczególny sposób wezwał cię św. Paweł od Krzyża, św. Stefan, św. Szczepan/ męczennik/, św. Katarzyna ze Sienny, św. San Filipo Nero patron Rzymu, a jednocześnie byłaś wparciem duchowym dla św. JPII - patrona waszej strony internetowej Jego Imienia.

Masz wiele świętych wzorców wybranych Moich do naśladowania. Teraz „JA, KTÓRY BYŁEM JESTEM I BĘDĘ”, pytam – „Jaka jest ta twoja miłość do Mnie Ojca Przedwiecznego”? Poznawałaś Mnie od dziecka jako Moje stworzenie, wybrana córko Królowej Polski i Króla Polski, którą nazwałem małą różyczką. Czy chciałabyś być tą rękojmą, ofiarując się na ołtarzu, by pokój zamieszkał, zagościł w twoim kraju nad Wisłą”?

Proś też za Italią. Jednak nie całość ochronię, bo grzech przewyższył limity Bożego miłosierdzia. Napisz: Wojna atomowa z dnia na dzień wisi „na włosku, jak to wy mówicie.

Teraz proszę zastanów się i daj odpowiedź w swoim sercu. JA BÓG OJCIEC stworzyłem TWOJE SERCE I WIEM, ŻE Z MIŁOŚCIĄ DASZ SWOJE „TAK” DLA TATUSIA.

/Ale co mam czynić?/.

Trwać w pokoju, wrócić do kraju. Sam Anioł Polski, Litwy i w pewnym sensie Italii cię poprowadzi, Duch Święty pouczy, to jest Jego rola do przekazania. Te ofiary Mszy Świętych jakie dały dzieci - wybrani Króla i Królowej Polski, złagodziły w znacznym stopniu ból Mojego Serca Ojcowskiego, gniew na jaki nie rozumny człowiek zasłużył.

/Tak Ojcze Tatusiu, niech się stanie wg/ Twojego Majestatu Świętej Woli/.

Tak, trzeba się przygotować do tego zadania, jakie zleciła ci Matka Mojego Syna -

Królowa Polski i Świata całego: „Wprowadzenia do Królestwa Triumfu Dwóch Serc - Zakonu „Córek Bożej Woli", wg Luizy; Piccarrety”, które będą wypraszać, by Moje


„Święto Boga Ojca”
zostało zatwierdzone.

Te rekolekcje w Niepokalanowie organizowane przez Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego potwierdzam, są MI Ojcu Przedwiecznemu szczególnie miłe. I na to dzieło obficie błogosławię, bo Matka Najświętsza Królowa Polski dała też to zadanie.

/Odpowiedzialna za ustalenie święta Boga Ojca: Maria-Halina Szustak-poseł IV kadencji, kontakt -507 015 737; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; /

A ty MM od Apokalipsy, będziesz mogła przedstawić i ten temat: „Córek Bożej Woli”, którą Mój Syn Jezus Chrystus potwierdził mówiąc: „Pięknie jest być Córką Bożej Woli".

Tu trzeba wielkiej współpracy z łaską Ducha Świętego, którą wyprosiła dla was Maryja Niepokalana Oblubienica Ducha Świętego. Sprawę wprowadzenia tego Święta otrzymał sługa boży C.P. Krzysztof Michałowski, więc trzeba się zjednoczyć w tej walce z odwiecznym wrogiem Niepokalanej Dziewicy Królowej Polski.

Błogosławię w Imię Moje Boga Ojca Przedwiecznego Syna Mojego Jezusa Chrystusa Króla Polski i Wszechświata oraz Ducha Świętego Pocieszyciela i Nauczyciela. Amen. Amen. Amen.

Teraz Duch Święty - III Osoba Boska da swoje święte pouczenie.

Pozdrawiam wybrane dzieci Mojej Umiłowanej Oblubienicy Królowej Polski. W Imię Ojca, Syna i Moje Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Napisz: „Pan Mój, Bóg Mój i Moja Niepokalana Mama Oblubienica Ducha Świętego”.

Zapisz: Trzeba błagać „Nowenną dziewięciu Mszy Świętych do Mnie Ducha Świętego”, a wtedy was pouczę, /tj./ tych, którzy się ostaną i będą zaproszeni do tego Nowego Jeruzalem. To już będzie Nowa Ziemia.

Niech prorocy się złączą w modlitwie wypraszając ten

dar pokoju, jako „Córy Bożej Woli”.

Ty MM od Apokalipsy jesteś w miarę przygotowana przez praktykę jaką ci polecił kierownik duchowy Ojciec pasjonista Piero B. rozważając, medytując codziennie przez 15 minut, „Ćwiczenie 24 godzin Męki Pańskiej” wg/ Piccarrety.

Ja Duch Święty III Osoba Boska błogosławię tym, którzy będą czytać, słuchać to "słowo sekretne”.

W Imię Ojca Przedwiecznego, Syna Bożego Jedno Rodzonego Króla Polski i Moje - Ducha Świętego Uzdrowiciela Narodu Polskiego. Amen. Amen. Amen.

Wysłać do C. P. - Krzysztofa Michałowskiego, Poseł; Marii Haliny.

Za zorganizowanie tej pielgrzymki /z ramienia DM św. JPII/ na rekolekcje do Niepokalanowa: 31VII-2VIII 2020r., odpowiedzialna z łaski Bożej - Anna O.; oraz Janina B.;

„Mała Iskra” z „Przymierza Bożej Miłości” niech też da swój; udział w tej szczególnej sprawie, nagłośni tą wiadomość o rekolekcjach i tą misję święta Boga Ojca naszego Tatusia. Pozdrawiam czytających, słuchających tych orędzi również na stronie inter. „DM św. JP II”, a prowadzącemu synowi B.Z. błogosławię, mówię: „Odwagi trzeba”.

/AMM od Apokalipsy: Boże Ojcze uniżam się przed Twoim Świętym po Trzykroć; Majestatem Ojca Syna i Ducha Św. Amen. Amen. Amen. Mój Oblubieńczy Duchu Święty! Dziękuję za prowadzenie nas; w Nową Erę Ducha Świętego to jest Twoją. Bóg zapłać; Królowo Polski i Królu Polski za waszą troskę o nas/.

Potwierdzenie: Psalm 100, temat: „Służcie Panu z weselem”. Całość odmawiać przez 9 dni jako dziękczynnie. Dołącz to „orędzie sekretne” z „Pierwszej soboty dnia 1 maja”-; trzeba, bo czas nagli. To przypomina Anioł Polski AVE. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Napisz jak i św. Maksymilian męczennik jest dla was Polaków dobrym przykładem do naśladowania w pełnieniu „Świętej Woli Bożej”, o którym Matka Boża powiedziała:; „On najpełniej umiłował Niepokalaną w pełnieniu Woli Bożej”: „Moja wola – zero,; Boża- tak”.

Byłby to też temat dobry Ojców Franciszkanów na czas rekolekcji.

Jeszcze słowo świętego pouczenia w święto „Matki Kościoła świętego w Polsce i na świecie”, z łaski Królowej Polski i Króla Polski, mocą Ducha Świętego da św. JPII.

BŁOGOSŁAWIĘ; WAS wybrane dzieci Boże, stworzenia Boga Ojca Przedwiecznego, bo to jest i państwowy „Dzień dziecka”/1V2020-06-06r./- troska o dzieci również nienarodzone.

Aborcja to jest plaga ludzkości, gdzie prawo w Mojej Ojczyźnie w ich obronie jest ciągle odkładane „pod dywan” jak to wy mówicie. Trzeba wielkiej modlitwy w tej konkretnej sprawie, jak również ta nie typowa edukacja seksualna dzieci i młodzieży woła o pomstę do nieba.

Róbcie „rachunek sumienia”, bo czas nagli. Sąd Ducha Świętego tzw. „Prześwietlenie Sumień” bliski, będzie jednakowy dla wszystkich zarówno dla biednych jak i bogatych
tych na urzędach państwowych jak i duchownych przewodników w kościołach.

Wiem i widzę wasze, mówiąc delikatnie zaniedbania, gdzie wasza odpowiedzialność jest nie współmierna do waszego ludzkiego myślenia.

Wołajcie nieustannie „Przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi świętych ran Pana Jezusa Chrystusa Króla Polski".

Czas jest „krótki” - u Boga Ojca są inne namiary. Trwajcie na modlitwie.

Dziękuję za ten prezent urodzinowy: ofiarowane Msze Święte, które w pewny sposób złagodziły Gniew Boga Ojca Przedwiecznego. Bóg zapłać! Owoce tego zobaczycie w niebie.

Teraz zachęcam do tej następnej Nowenny:

Dziewięciu; Mszy Świętych do Ducha Świętego za przyczyną Niepokalanego Serca Maryi”,
Oblubienicy Ducha; Świętego, wzywając pośrednictwa świętych i błogosławionych oraz Mojego skromnego wstawiennictwa.

/Intencja; zredagowana przez Domy Modlitwy św. JPII:

„O wylanie Ducha Św. w Jego siedmiu darach, aby Ojczyzna nasza stała się żertwą miłości jako ofiara całopalna na wyproszenie pokoju w Polsce i obronę przed; wojną atomową; przez zasługi Niepokalanego Serca Maryi – Oblubienicy Ducha Świętego oraz; zasługi św. Jana Pawła II i wszystkich świętych i błogosławionych”/.

Proszę, MM od Apokalipsy; Powiernico Trójcy Świętej, wybranko, która z łaski Bożej jako to narzędzie spisujesz te święte pouczenia, trwaj w pokoju i staraj się wypełniać Wolę Bożą Królowej i Króla Polski.

Niech ci zachętą będzie potwierdzenie Samego Ojca Przedwiecznego, co jest łaską nadzwyczajną i do wszystkich to mówię, błogosławiąc wybrane dzieci Maryi w pełnym Totus Tuus. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Potwierdzenie: Św. Paweł: Drugi list do Tesaloniczan. Werset 6-8 rozważyć. Zapisz; 8- my: „Wtedy to pojawi się ów nieprawy człowiek, którego Pan zgładzi jednym tchnieniem ust i unicestwi samą swoją obecnością".

Wizja- Jak potężne jest wstawiennictwo św. JPII, zobaczyłam jak klęczy przed tronem Boga Najwyższego postać Jego dostojna, wielka silna, atletyczna, piękna w szacie kapłańskiej koloru czerwonego, w której był ubrany po śmierci. I kiedy powtarza to swoje zawierzenie „Totus Tuus Maryjo”, to żadnej łaski /Bóg Najwyższy/ nie może Mu odmówić.

AMM od Apokalipsy - uniżona sługa Trójcy Świętej. Italia. Zesłanie Ducha Świętego 31 maj 2020r. Matki Kościoła-1VI2020r.


Psalm 100, temat: „Służcie Panu z weselem”. Całość odmawiać przez 9 dni jako dziękczynnie.

Refren: Niech cała ziemia śpiewa swemu Panu.

Służcie Panu z weselem, *
stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości.
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, †
on sam nas stworzył, jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, †
z hymnami w Jego przedsionki, *
chwalcie i błogosławcie Jego imię.
albowiem Pan jest dobry, †
Jego łaska trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia.

/Intencja Dziewięciu; Mszy Świętych do Ducha Świętego za przyczyną Niepokalanego Serca Maryi”, Oblubienicy Ducha Świętego, wzywając pośrednictwa świętych i błogosławionych -zredagowana przez Domy Modlitwy św. JPII:

„O wylanie Ducha Św. w Jego siedmiu; darach, aby Ojczyzna nasza stała się żertwą miłości jako ofiara całopalna na wyproszenie pokoju w Polsce i obronę przed; wojną atomową przez zasługi Niepokalanego Serca Maryi – Oblubienicy Ducha Świętego oraz; zasługi św. Jana Pawła II i wszystkich świętych i błogosławionych”.


Słowo Boże do Marii Michaliny od

Apokalipsy

6-7VI2020r.
Pierwsza sobota miesiąca czerwca oraz Niedziela Najświętszej Trójcy

+++ W Imię Boga w Trójcy Jedynego.; Po przyjęciu komunii świętej Żywego Chrystusa; obecnego w krwi i ciele, pytanie: „Czy przyjmiesz Słowo Boże"? Pouczenie da Królowa Polski dla swoich wybranych dzieci.

/Przepraszam Królu Królów Oblubieńczy, że ośmielam się prosić o potwierdzenie/. Tak. Z; radością tego pragnie Trójca Święta, przecież obchodzicie JEJ Majestatu Święto, która działa w jedności, miłości Ojca Syna i Ducha Świętego i pouczą was o wszystkim apostołowie tych czasów apokaliptycznych. Potwierdzenie: Księga Daniela 8 rozdział werset 16, zapisz: I spomiędzy Ulaju usłyszałem głos, który zawołał i powiedział : Gabrielu wytłumacz mu to widzenie "Kozioł urósł niezmiernie, ale gdy był w pełni sił wielki róg uległ złamaniu, a w jego miejscu wyrosły cztery inne - ku czterem stronom świata".

Ten przekaz da wybrana Córa Syjonu Maryja Najświętsza, bo taka jest wola Naszego Majestatu Trójcy Świętej. Amen. Amen. Amen. Zapalisz światło w Godzinie miłosierdzia Bożego, by ci towarzyszyło przy przyjęciu tego świętego pouczenia i rozproszyło ciemności dla tych synów i córek, które będą ;je zgłębiać. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

W godzinie Apelu Jasnogórskiej Hetmanki, spisz to "Słowo Boże", które mocą Ducha Świętego usłyszysz w swoim sercu. Amen. Amen. Amen.

/W godzinie Apelu Jasnogórskiej Hetmanki, polecenia założenia świętego szkaplerza i potwierdzenie, że mocą Ducha Świętego przemówi Bolesna Królowa Polski z Lichenia/.

Pozdrawiam was drogie dzieci oddane w niewolę Mojego Macierzyńskiego Serca Niepokalanego. Jako Matka Jezusa Króla Polski mogę liczyć tylko na wasze wsparcie duchowe, modlitewne, uczynkowe. To wy - wspólnoty parafialne, grupy modlitewne,; jesteście przedłużeniem; rąk Mojego Syna Jezusa Chrystusa Króla Polski, ponieważ jesteście JEGO Mistycznym Ciałem; jako mębre /członki/ złączone; mocą Ducha Świętego w jedności Trójcy Świętej.; jesteście złączeni poprzez tą stronę internetową św. JPII w; Przymierzu Bożej Miłości.

Wasza odpowiedzialność chrześcijańska jest dojrzała we wierze, ponieważ trwacie w szkole Jezusa Chrystusa Króla Polski i Mnie Królowej Polski. Dlatego też zwracam sie do was Moje drogie wybrane dzieci - Apostołowie czasów apokaliptycznych, by zachować wiarę Ojców waszych w Polsce, na Nowe Jeruzalem wybrana; więc niech da owoce i przykład.

Dziecko moje MM od Apokalipsy, mała oblubienico Trójcy Świętej, teraz o tym szczególnym święcie o Dniu Boga Ojca, którego nabożeństwo należy wprowadzić; i łaskę wyprosić, czego jak dotąd; hierarchowie Kościoła św. katolickiego będący na stanowiskach arcybiskupów, biskupów nie ustalili.

Dlatego też wy wybrane dzieci Królowej Polski i Króla Polski proście nieustannie o tą łaskę wiary, by Bóg Ojciec Wszechmogący zawarł; z wami Elekci Chrystusa Króla to; Przymierze Miłości jak; z Abrahamem, Izakiem, Jakubem,; Józefem...itd, z wybranymi papieżami więc ze św. JPII, a którego; EPISKOPAT POLSKI NIE ODNOWIŁ, jak było polecone przez; WYBRANYCH PROROKÓW TYCH CZASÓW.

Dzieci kochane, jest wielka walka duchowa pośród; przedstawicieli Rządu w Polsce, ale nie polskiego, jak również przedstawicieli Kościoła świętego, nad którym teraz ma władzę Wysoki Komitet na rzecz Ludzkiego Braterstwa. Jeśli chodzi o to łączenie rzekomo wszystkich religii: islamu, judaizmu, chrześcijan - podpisany przez Franciszka w Emiratach Saudyjskich w Abusu,; to straciliśmy autonomię.; Jedna religia, ale nie w BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO, jeden rząd GLOBALISTÓW; - TO RZĄD MASOŃSKI.

Dzieci Moje wybrane nie możecie liczyć na nikogo, tylko w; Boga w Trójcy Jedynego, to jest Krąg Bożej Miłości łączący was w jedno, to jest w wierze, nadziei i miłości. Jednak żądamy, by wasza wolna wola poddała się świętej Woli Bożej.

Ale mówię wam, przychodzi czas rozliczenia - prześwietlenia waszych sumień, dlatego też przygotujcie się; sakrament pokuty potrzebny, pojednanie w rodzinach i pośród zwaśnionych biskupów i kapłanów.

Módlcie się, módlcie się. Różańca świętego z rąk nie wypuszczajcie jak czynił to św. JPII, św.o. Pio. i innych świętych przykłady macie. Adoracja Najświętszego Sakramentu, pokuta, pokuta jak prosiłam w Fatimie, a teraz w wielu miejscach są cuda eucharystyczne. Jak myślicie, dlaczego?; By udowodnić, że Mój Syn jest żywy w Eucharystii, a teraz te profanacje; przyjmowania Hostii Konsekrowanej na rękę, walka wręcz z kapłanami, którzy boją się korony wirusa bardziej niż wierni. Nie można na siłę kazać dzieciom Moim przyjmować Eucharystii na stojąco i na rękę, a niejednokrotnie podawać w rękawiczkach tu w Italii - nawet w sanktuarium św.o. Pio.

A teraz zbliża sie święto Bożego Ciała - KORPUS DOMINUM. PROCESJI NIE BĘDZIE, NIE POZWOLĄ MASONI WYJŚĆ MOJEMU SYNOWI, by błogosławił jak mówi ta pieśń – „Zróbcie Mu miejsce Pan idzie z nieba”......... i wcześniej przez trzy miesięcy nie pozwolono Moim dzieciom korzystać z daru Mszy Świętej, którzy tego pragną jak w tej pieśni – „My chcemy Boga Panno Święta, o usłysz naszych błagań głos”.........

To nowe zadanie o jakie proszę, to jest wspólna nasza misja ratowania Kościoła katolickiego, bo barka piotrowa nie ma sternika, zacumowała, ale bez żagla jak powiedział św. JPII nie wypłyniemy na głębię.

Dziecko Moje MM od Apokalipsy, wszystko z dopustu Bożego, oczyszczenie narodów trwa. Jak mówiłam Polskę nasze Królestwo chcieliśmy uratować, ale nieposłuszny natchnieniom Ducha Świętego EP, jego arcybiskupi, biskupi, kapłani są tego przyczyną, bo Bóg w Trójcy Jedyny dał swoim dzieciom wolną wolę, by odróżnić was od zwierząt, bo na obraz Syna Człowieczego was stworzył.

Trzeba wielkiego wynagrodzenia, dlatego o post was proszę, kto może to przed Świętem Bożego Ciała was proszę, oraz świętem; Najświętszego Serca Pana Jezusa i Mojego Niepokalanego Serca to jest 3 dni. Jak kto może, macie moje błogosławieństwo, które wyprosiłam u Mojego Syna a waszego Króla Polski.

Można też ofiarować nowennę; 9 dni postu zaczynając od; 10 VI do 18 VI i zamówić Msze; Święte wynagradzające w dniu Bożego Ciała, w Święto Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Mojego.

To są Moje prośby, ufam, że dla Matki Chrystusa i waszej ten dar dacie. Jest to ratunek w potrzebie, niech błogosławieństwo Boga w Trójcy Jedynego Ojca, Syna i Ducha Świętego spłynie przez ręce i Serce Najświętsze Pana Jezusa i Moje Niepokalane Serce i pozostanie na wieki za wstawiennictwem przeczystego Serca Świętego Józefa. Amen. Amen. Amen.

Potwierdzenie Psalm 38/6 temat: Błaganie nieszczęśliwego grzesznika. "Cuchną, ropieją mu rany na skutek mego szaleństwa".

Pozdrawiam jeszcze moje wybrane dzieci zebrane na modlitwie w Domu Panny Ubogiej i św. JPII i błogosławię w; IMIĘ OJCA SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. Amen . Amen. Amen.; W ten dzień Święta Trójcy Przenajświętszej mówię, wasza modlitwa jest balsamem na Moje Bolesne Serce Niepokalane, którą mogę ofiarować jako woń kadzidła dla Boga Ojca w Trójcy Jedynego. Przytulam was do Serca Mojego Niepokalanego i w Sercu Macierzyńskim trwajcie nieustannie ufni. Tak trzeba dobrej woli córko Moja Janino , zaangażowania, modlitwy, by się zjednoczyć w modlitewnym czuwaniu, uwielbieniu. Każdego po imieniu zaprosił Mój Syn Król Polski i Ja Królowa Polski. Przyprowadził was Anioł Pokoju i Anioł Stróż Polski AVE, bo wielka jest miłość Majestatu Trójcy Świętej. Pochylcie głowy, bo teraz was błogosławi w Imię Ojca Przedwiecznego Jego Miłości Imienia Jezus, Syna Człowieczego i Ducha Świętego Nauczyciela Narodu Polskiego. Amen. Amen. Amen. I niech to błogosławieństwo pozostanie z wami na wieki. Potwierdzenie "Słowa Bożego" Psalm Dawidowy 16/2 "Mówię Panu Temat: Bóg Najwyższy dobrem w życiu i po śmierci.

Bogu w Trójcy Jedynemu niech będzie chwała i uwielbienie teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. MM od Apokalipsy, uniżona sługa w posłudze w pełnym Totus Tuus. Italia 07.06. 2020r.
Słowo Boże do Marii Michaliny od

Apokalipsy

Internetowy Ruch Katolicki; „Domy Modlitwy św. JPII”
21VI2020r.

+++ W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego Amen. Amen. Amen. Msza Święta 21.06.2020r.; /dzień moich imienin/. Po przyjęciu Eucharystii zapowiedź:; „Pan przyjdzie dziś w Słowie Bożym". Żywy Chrystusie Królu Mojego Serca, proszę bardzo o potwierdzenie: Odpowiedź: „Poproś Matkę Najświętszą".; Po modlitwie różańcowej I części radosnych tajemnic, podpowiedź: Psalm 8 werset 3, zapisz. Wstępujcie; w; Jego; bramy; wśród; dziękczynienia,; wśród; hymnów; w; Jego przedsionki". Dam polecenie w Godzinie Apelu Jasnogórskiej Hetmanki i potwierdzenie "Słowa Bożego”. Mocą Ducha Świętego przemówi Mój Syn Jezus Chrystus Król Polski i świata całego, twój Mistrz, Nauczyciel, Oblubieniec.

MM od Apokalipsy córo Moja, polecenie brzmi: Obmyj ręce wodą święconą; i pokrop otoczenie. I niech się tak stanie. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Twoja służebnica słucha.

Napisz. Niech będzie uwielbiony Majestat Boga w Trójcy Jedynego – Ojca, Mnie to jest Syna Człowieczego oraz Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Bo mocą Ducha Świętego mówi Twój Mistrz, Oblubieniec, Nauczyciel, Jezus Chrystus, Król Polski i Wszechświata i twojego serca / przez Regułę Intronizacji w sercu – menu strona DM/ oraz wszystkich elektów złączonych przez DM św. JPII W „PRZYMIERZU BOŻEJ MIŁOŚCI”. AMEN. AMEN. AMEN. Pozdrawiam was Moi Apostołowie Miłości tych czasów apokaliptycznych, których Królowa Polski Mi przekazała w dziedzictwie jako dar, bo ukształtowała wasze serca na wzór; Swojego Niepokalanego Serca i Mojego Bożego Serca, bo; JESTEM KTÓRY JESTEM - CICHY I POKORNEGO SERCA.

Te dwa Serca zatriumfują to będzie Królestwo Dwóch Serc Miłości, Nowej Ery w Nowym Jeruzalem, któremu na imię Polska.

MM Moja wybranko, narzędzie z Woli Boga w Trójcy Jedynego, Twoje serce niech też bierze przykład z Naszych Serc Miłości jeszcze bardziej, by zostało uformowane do pełnienia Woli Bożej w pełni, co jak sama wiesz łączy się ściśle z tą; misją "Córek Bożej Woli", której Królowa również twojego serca pragnie wprowadzić do Polski - Nowego Jeruzalem, by wypraszać łaski do ustalenia ŚWIĘTA MOJEGO I WASZEGO; OJCA WSZECHMOGĄCEGO.

Również Moim pragnieniem jest, by ten dar waszych serc złączonych w „Przymierzu Miłości Bożej”- ojców, matek, wdów, wdowców, wolnych, włączył się; w to dzieło. Wy jesteście wybrani, Moi elekci, wasza wiara z jaką stanęliście na Placu Elekcyjnym, uświęconym przez św. JPII na BŁONIACH KRAKOWSKICH PRZY MOIM TRONIE KRÓLA KRÓLÓW, PANA PANÓW, co dało łaskę dla całego Królestwa Mojego Króla Polski i Królowej Polski.

Moja Mama i Wasza tą łaskę wyprosiła, słowo pouczenia dał mój wybrany uczeń; św. Jan Apostoł. I wy jesteście takimi wybranymi uczniami, a teraz będziecie świętować św. Jana Chrzciciela, więc łączcie się w gorącej modlitwie, tak jak zapowiedział Mój wybrany prorok Grzegorz /dzień 24VI wołanie o różaniec o; odmówienie taj. chwalebnych/.;

Stańcie do Apelu, bo tylko modlitwa może was uratować, ponieważ wszelkie zło na was pomnożyło się. Ufność w pomoc Króla Polski i Królowej Polski niech będzie wielka.

Ofiara Mszy Świętej, słusznie powiedział prorok apokaliptyczny Grzegorz, niech będzie dana z miłością, intencja wypowiedziana; sercem bez pieniędzy, które są jak te śmiecia, gdzie wkrótce sami zobaczycie. Ja Pan widzę wasze serca ofiarowane, wiem co macie i czego wam potrzeba, JA JESTEM DOBRYM PASTERZEM, nie bójcie się, otwórzcie drzwi waszych serc Mnie Chrystusowi. Tak mądrze was pouczał wasz rodak św. JPII, wiarę trzeba ocalić w narodzie, przykład dać na pokolenia i inne narody.

Napisz: Pan Mój, Mistrz, Nauczyciel, Bóg Prawdziwy, Syn Boga Żywego. Dziś są twoje imieniny Alicjo, masz prezent; od Oblubieńca, twoje wszystkie grzechy zostały zmazane, nawet te o których nie wiesz - w zastaw za nie przyjmowanie komunii świętej na rękę. /Problem ten/ jest dla ciebie wielkim cierpieniem.

Choć masz pozwolenie, słyszysz Moje zaproszenie, nie mniej od jutra nie będziesz się posilać Chlebem Eucharystycznym podczas Mszy Świętej, ale przyjmiesz Mnie w sposób duchowy, by wynagrodzić za innych tą profanację do momentu powrotu do kraju.

Wiem, że jest to dla Ciebie wielka próba, niech twoja tęsknota, ukoi Mój ból za ten tu mieszkający lud jako zadośćuczynienie. Ja zaś Twój Mistrz, Nauczyciel, Oblubieniec, dam ci pić ze źródła wody żywej. W obfitości, pożywać będziesz ten chleb, będziesz karmiona duchowo.

Te płatki Hostii Świętej, poczujesz na swoim języku w buzi, tak jak to czujesz niejednokrotnie podczas intensywnej modlitwy. Dar Chleba Żywego z nieba, to Moje Ciało i Krew z Mięśnia Sercowego, co duchowo zobaczyłaś jak łączę się z człowiekiem w krwioobiegu - sercem do serca. To jest łaska szczególna dana ci oblubienico Moja MM od Apokalipsy, a przyjdzie czas, że tylko tym Chlebem z Nieba będziesz żyła, bo chcę cię wprowadzić na wyższy stopień ofiarowania, zjednoczenia z Mistrzem; to jest ze Mną Chrystusem Królem twojego serca; / przez Regułę Intronizacji w sercu- j.w./. Niech pouczy ciebie w tej sprawie kierownik duchowy ojciec Piero - pasjonista. Czy zgadzasz się na taką ofiarę- pytam?.

Mój Mistrzu niech się wypełni Twoja Wola nie moja. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen. Błogosławię cię. W Imię Ojca Syna Człowieczego to jest Mnie Jezusa Chrystusa II Osoby Boskiej i Ducha; Świętego. Amen. Amen. Amen. Takie samo daję to błogosławieństwo dla Mojego wybranego syna o. Piero do wypełnienia Woli Mojego i Jego Ojca Przedwiecznego Boga w Trójcy Jedynego. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie "Bożego Słowa"- Psalm 16/ 3, zapisz: „Ku świętym, którzy; są; na; Jego; ziemi,; wzbudził; on; we; mnie; miłość; przedziwną".

Bogu w Trójcy Jedynemu niech będą dzięki i uwielbienie Ojcu Synowi i Duchowi Świętego. Amen. Amen. Amen. Uniżona sługa AMM. Italia. 21.06.2020r. Dziękczynienie, kompleta, modlitwa uniżenia, Różaniec św.

Wizja: W czasie modlitwy nocą, znalazłam się w Kościele Niepokalanej, widzę Tabernakulum ozdobione złotą klamrą na wzór liścia, oraz dojście bramką ruchomą ze złota tylko do świeczników, by zapalić lampkę. Teraz rozumię - dla mnie Pan wybrał tą pokutę.

Niech będzie uwielbiony Majestat BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO, SYN BOŻY UKRYTY W HOSTII ŚWIĘTEJ I DUCH ŚWIĘTY DZIAŁAJĄCY W SERCU PRZEZ LEKKIE MUŚNIĘCIE, POMNAŻAJĄCY CHLEB EUCHARYSTYCZNY. TERAZ ZAWSZE I NA WIEKI WIEKÓW. AMEN.

Wielki jest Pan, Mój Zbawiciel, Odkupiciel, Święty Bóg, Mesjasz Prawdziwy. Napisz, że czujesz słodki ból przybitych rąk, niewidocznych stygmatów.

AMM sługa Chrystusa Króla Polski i Wszechświata i Królowej Polski.; Potwierdzenie. Księga Syracha 8/3 zapisz: „Nie sprzeczaj się z człowiekiem gadatliwym i nie dorzucaj drew do jego ognia".

/Dnia 22.06. 2020r. /

Przekaz św. JPII – „sekretny”, ten z dnia 21 06. 2020 r. opublikuj z Woli Bożej - przypomina Anioł Stróż Polski AVE, oraz potwierdzenie dla proroka Krzysztofa Michałowskiego na umocnienie / Słowo z dnia 22 04 2020r.; nie publikowane/ , które brzmi, dotyczy USA:

Stany Zjednoczone zbyt obciążone grzechem aborcji i wszelkiego plugastwa, oddające hołd szatanowi. Jest 49 / stanów/- nie przetrwa 45 /Proroctwo warunkowe, które może się spełnić, jeśli; będzie nadal tak mało modlitwy "rekompensujące" dotychczasowe wielkie zło w tym wielkim nadziemnym i podziemnym Państwie/. Za mało modlitwy. Widziałaś duchowo to całe rzec można państwo podziemne "czarne" w czasie kadencji wyborczej B. Obamy, Clinktona itd.... Teraz Donald Trump jest w ofensywie, co zakrawa na karę śmierci. Przekaz do MM /utajniony/ z dnia 02.03.2020r.; Italia.


Zapisz: Królowa Polski; w czasie Apelu Jasnogórskiej Hetmanki w wigilię św. Jana Chrzciciela przypomina wybranym dzieciom elektom o przygotowaniu się do; "Prześwietlenia sumień" oraz mówi , że przepływ informacji co do korona wirusa jest fałszywy nie zgodny z rzeczywistością.

AMM uniżona służebnica w posłudze dla braci i sióstr w Chrystusie Panu, z dziękczynieniem w sercu. Dnia 24.06. 2020r. Italia.

-------------


Słowo Boże do Marii Michaliny od

Apokalipsy


Internetowy Ruch Katolicki; „Domy Modlitwy św. JPII”


18VII2020r.

+++ /Sanktuarium Królowej Świętego Szkaplerza/. W Imię Boga Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Trwając na Adoracji Najświętszego Sakramentu Jezusa Obecnego w Eucharystii, gdzie w tym płatku Chleba w każdej cząstce jest Krew i Ciało naszego Zbawiciela. Na rozkaz Królowej i Króla Polski polecenie: Jak w każdą sobotę otwórz serce na działanie łaski Bożej spisania Słowa Bożego, którą mocą Ducha Świętego da pouczenie Majestat Boga Ojca Przedwiecznego. I niech się tak stanie. Proszę o potwierdzenie: Uniżając się w pokorze serca- odpowiedź:; Pierwsza Księga Wyjścia rozdział 6, temat: Zepsucie rodzaju ludzkiego. Werset 6 do 8. Zapisz. „Żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. I rzekł Pan: zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem. [Tylko]Noego Pan darzył życzliwością”. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana i wy tą łaskę otrzymaliście.

AMM od Apokalipsy - córeczko, mała różyczko wybranko i do wszystkich to mówię synowie i córy pragnący pełnić świętą Wolę Bożą. JA SAM BÓG OJCIEC NAJWYŻSZY BŁOGOSłAWIĘ, MÓJ SYN JEZUS CHRYSTUS SYN BOGA ŻYWEGO I DUCH ŚWIĘTY OŻYWICIEL NARODU POLSKIEGO; PRZEZ SERCE NIEPOKALANE KRÓLOWEJ POLSKI WASZEJ HETMANKI ORAZ PRZECZYSTE SERCE ŚWIĘTEGO JÓZEFA I WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. Amen. Amen. Amen.

Mówiąc: „Ani oko ludzkie nie widziało, ani ucho ludzkie nie słyszało, ani serce człowiecze nie pojęło jak wielkie rzeczy uczyniłem dla tych, którzy Mnie Ojca miłują”. I te słowa niech was kochane dzieci, które stworzyłem jako koronę dzieł swoich, umocnią na czas pielgrzymowania, pokuty, modlitwy, uwielbienia w tym wybranym miejscu.

Czekam z utęsknieniem na to spotkanie, bo każdego z was zaprosiłem po imieniu. Moja Ojcowska Miłość jest potężna w Duchu Świętym, rozlewa się na wasze serca, gdy stajecie w prawdzie i czyni cuda łaski Bożej, którą nieustannie wyprasza wam BOGA RODZICA Hetmanka WASZEGO NARODU - POLACY WYBRANI NA NOWE JERUZALEM, KTÓREMU NA IMIĘ POLSKA.

Mobilizujcie się do walki o każdą duszę ludzką w waszych rodzinach, którą zachować pragnę - szczególnie krnąbrne. Tak, żal Mojego Serca Ojcowskiego jest wielki, że muszę karać, by sprawiedliwości Bożej stało się zadość.

Jest to już ostatni zryw Miłości Mojego Majestatu Boga Ojca Wszechmocnego, nie lekceważcie tych proroctw czasu Apokaliptycznego.

Przez zryw; waszych człowieczych serc, możecie wyprosić ratunek dla rodzaju ludzkiego, który zmierza do zagłady. Macie oczy, a nie widzicie, macie uszy a nie słyszycie, bo czcza jest wiara wasza, brak miłości, jedności wśród pasterzy Kościoła katolickiego w Polsce i na świecie. Apostata jest, czas się wypełnia.

Dziecko moje mała oblubienico Trójcy Świętej AMM od Apokalipsy, która spisujesz to przesłanie Boże, trwaj w pokoju. I do wszystkich dzieci Królowej Polski i Króla Polski to mówię, który to już raz przypominam JA OJCIEC WSZECHMOGĄCY WSZECHPOTĘŻNY:

MOJEMU SYNOWI, TO JEST JEZUSOWI CHRYSTUSOWI PRAWNE MIANOWANIE ZIEMSKIE NA KRÓLA POLSKI dajcie, to rozpadną się te kajdany zła jakie wam przygotowują, o co tak dzielnie walczy Prorok tych Apokaliptycznych czasów- Grzegorz z Leszna.

Ta trutka, te chipy w szczepionkach na rzekomo wirusa koronę, chcą zniszczyć rodzaj ludzki, uczynić z was manekinów posłusznych pachołków Antychrysta. Nie na wszystko pozwolę, czas oczyszczenia trwa.

Módlcie się dzieci Boże, pod opieką Króla i Królowej Polski będące. Módlcie się, módlcie się i pozwólcie się uratować. Błogosławieństwo Boga w Trójcy Jedynego płynące z Mojego Ojcowskiego Serca niech spłynie na was, wasze rodziny, kościół katolicki, który jest w rozsypce, kapłanów wiernych - wyrastającej z korzenia drzewa winorośli, których Jezus Chrystus wezwał.

Matką miejsca, które sobie upodobałem, jest ta „Górka” w Wyszkowie, gdzie jest Moja Grota i Krzyż Mojego Syna i mała; Wspólnota, która czci; w prawdzie i w duchu Majestat Boga w Trójcy Jedynego. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Modlitwy poda Święty Anioł Stróż Polski AWE. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen. Wspólnota z Wyszkowa przesłanie otrzymała. Wy złączeni w tym „Przymierzu Bożej Miłości”, Apostołowie Czasów Ostatecznych - Elekci Króla Polski, którym przewodzi św. JPII z DM Jego imienia, posłuchajcie co poleca Opiekun Narodu Polskiego, wybranego na Nowe Jeruzalem.

Ja - AMM pozdrawiam Ciebie Aniele Stróżo Polski AWE, dziękując Bogu Najwyższemu i uwielbiając Majestat Boga Najwyższego jak pozwolisz razem; uniżając; się przed; Jego po Trzykroć Świętym Majestatem, /Pokłon/ powtarzając; trzy razy; „Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nam i nad całym światem”, oraz pieśnią, która wychodzi z głębi serca mojego:; „Zdrowaś Maryjo, Bogarodzico, błagamy Ciebie; Święta Dziewico, niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja, módl się za nami Zdrowaś Maryja”.

Pouczenie brzmi:; Przygotować pieśni stosowne do Boga Ojca Przedwiecznego, czytania liturgiczne; w oprawie. Psalmy i hymny pochwalne uzgodnić z kapłanem; miejsca.

Rozpocząć- Apelem Jasnogórskiej Hetmanki, tak jak na Błoniach Krakowskich, potem Anioł Pański oraz I-szą część Radosną Różańca Świętego odmówi ;Wspólnota miejscowa ku czci Boga Ojca. Uzgodnić przez Halinę Marię - wybraną córę do tego dzieła, jako koordynatora w sprawach organizacji.;;
;

DM św. JPII - część druga Różańca Świętego - Tajemnice światła.

III - część : Tajemnice; bolesne; Koronka do Boga Ojca -; 33 „Ojcze nasz”,; uwielbienia Najdroższej Krwi Pana Jezusa oraz „Suplikacje” - błaganie przez przelaną Krew męczenników polskich, przy wystawieniu; Najświętszego Sakramentu - Rycerze Miłosiernego Serca Pana Jezusa.

Msza Święta - w pełnej gali. Uzgodnić z Kapłanem wybranym do tej Misji - szczególnej z intencją Ustanowienia Święta Boga Ojca naszego Tatusia, wzywając wszystkich świętych, przez Niepokalane Serce Królowej Polski , gdzie Sam Król Polski składa ofiarę krzyża za was grzeszników – Narodzie polski.

Koronka do Miłosierdzia Bożego - DM św. JPII - PRZEDSTAWICIELE Z BIAŁEGOSTOKU -; Lud niech trwa w modlitwie uniżenia, kto może.

Zakończyć IV- tą częścią Różańca świętego - Tajemnice chwalebne jako dziękczynienie - przedstawiciele DM św. JPII - WARSZAWA, KRAKÓW, LEGNICA.

MM od Apokalipsy, moja podopieczno „biała siostro”: post, pokuta wskazana, by przebłagać Majestat Boga w Trójcy Jedynego.

Zamawiajcie Msze Święte w intencji zadośćuczynienia za nie; przestrzeganie Dekalogu w swoich miejscach zamieszkania,; parafiach, tak jak to czyniły; DM św. JPII.

Niech dzieci Boga Żywego ofiarują choć jedną Mszę Świętą na przebłaganie; jako zadośćuczynienie, a łaska będzie wielka, ufajcie, trwajcie w pokoju, miłości i radości; anielskiej, że zostaliście wezwani po imieniu do tego Dzieła Boga Ojca Samego.

Gdy nie możemy dać ofiary, to dajmy serce uczestnicząc pobożnie. To ma być pospolite ruszenie, z wiarą i czystym sercem dane, a Bóg Ojciec; wysłucha, bo kocha was stworzenia Boże.

Niech miłość do Boga Ojca rozpali wasze serca i dajcie w modlitwie wynagrodzenia - 100 „Ojcze nasz” codziennie do czasu spotkania.

I niech się tak stanie, a wasi Aniołowie Stróżowie wam pomogą, ale prosić trzeba, bo macie wolną wolę i bez waszego zaproszenia nie mogą działać. Otoczą was skrzydłami opieki na polecenie Królowej Anielskiej, bo w tym dniu 2 sierpnia jest Jej święto i proście o przebaczenie; za przyczyną św. Franciszka - Biedaczyny z Asyżu, to otrzymacie darowanie win i kar / odpust zupełny Porcjunkuli/. Co jest bardzo ważne, bo Prześwietlenie Sumień bliskie. Wielka łaska rozleje się na Naród Polski - Nowe Jeruzalem.

Teraz przemówi mocą Ducha Świętego Królowa Polski Matka Rodzaju ludzkiego.

Pozdrawiam was wybrane dzieci Boże, przyjmijcie do serca to święte pouczenie Boże. Starajcie się wykonać te zadania bo w szkole Jezusa; i Maryi trwacie, a to; zobowiązuje. Dzielcie się chlebem, dzielcie się niebem, niech się odmieni oblicze ziemi tej polskiej ziemi, Królestwa Dwóch Serc. Przez Przeczyste Serce św. Józefa, Ja Królowa Świętego Szkaplerza otaczam was płaszczem Mojej Macierzyńskiej troski i niosę was w Swoim Niepokalanym Sercu. Błogosławi was na Moją prośbę, ręka Mojego Syna Króla Polski, w Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Moja córko MM od Apokalipsy,; módl się o tą łaskę wprowadzenia do Polski Mojego Królestwa - Zakonu CÓREK BOZEJ WOLI wg L. Piccarrety; i inni niech się włączą modlitwą; do wypełnienia tego zadania - wszyscy, co czują to sercem zgromadzeni na tym polu Boga Ojca Wszechmogącego. Tam będzie wiele do działania wg Woli Bożej. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Zapisz wizję duchową: Zobaczyłam drogę pod górkę, raczej pośród pól, wąską. Po jednej i drugiej stronie szpaler oczekujących świętych i Matkę Najświętszą Królową Polski, jak wyszła nam na spotkanie.

Dlatego proście, wzywając litanią świętych i błogosławionych na ten czas dany wam do przygotowania się, przez co najmniej dziewięcio-dniową nowennę.

Ja św. Jan Paweł II za pozwoleniem Króla Polski i Królowej Polski, błogosławię was Elekci Chrystusa Króla Polski i wszystkich łączących się w tej misji przygotowania się do ustanowienia Święta Boga Ojca Wszechmogącego. Sam uniżając się przed JEGO TRONEM polecam was opiece Świętej Bożej Rodzicielce, mówiąc „Totus Tuus Maryjo”. I wy to powtarzajcie w sposób szczególny na placu wybranym - Centrum Chwały Boga Ojca Przedwiecznego mówiąc: „Totus Tuus Ojcze , Tatusiu,; Wszechmogący, Potężny w Swoim Bycie, Święty, Święty, Święty”.

I wy dążcie do świętości dzieci wybrane Maryi, ratujcie Polskę, lud Mój, kapłanów, biskupów, bo czas „Prześwietlenia Sumień” nadchodzi, przygotujcie się. Proście Boga Ojca Przedwiecznego, by zachował Naród Polski od zagłady, którą sobie sami przygotowali rządzący Kościołem katolickim anty pasterze, jak również rząd w Polsce, ale nie polski w pełni.

Te rozłamy, podziały będą trwać dopóki arcybiskupi nie zawierzą Nowego Jeruzalem – Polskę, „Przymierzem z Bogiem Ojcem” i nie dokonają tego godnego mianowania Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, to jest ostatnie wezwanie Świętej Woli Bożej. Bo albo się ostaniecie jako Państwo - Królestwo Jezusa i Maryi Triumfu Dwóch Serc przez Przeczyste Serce św. Józefa, albo ostanie was Mała Reszta, jak było powiedziane.

Walka duchowa trwa wręcz z Antychrystem, który wszystko robi, by rozbić jedność religijną w Polsce w moim narodzie. Widzicie jak jest podzielony przez te wybory prezydenckie. Pytam was pasterze, gdzie dziedzictwo wiary Ojców waszych, jak wam przykazałem, pytam i łzy ronię, wzbudźcie żal za grzechy. Sodoma i Gomora w mojej Ojczyźnie, „żal duszę ściska, serce boleść czuje, że Cię Mój Jezu na nowo krzyżują”....... Błagajcie, błagajcie, błagajcie o ratunek w potrzebie.

Z serca wam błogosławię i wszyscy święci. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie Słowa pouczenia Bożego: Temat: Pełna Chwały przyszłość Jeruzalem. Księga Izajasza rozdział 4 werset 5. Zapisz: „Wówczas czas stworzył Pan nad całym obszarem góry Syjon i nad jej zgromadzeniem obłok w dzień, a dym i blask płomieni ognia w nocy, gdyż nad wszystkim rozciągać się będzie chwała, niby osłona”.

Bogu w Trójcy Jedynemu niech będzie chwała, uwielbienie i dziękczynienie teraz zawsze i na wieki wieków.; Amen. Amen. Amen.

Za Wasze święte pouczenia Ojcze kochany Tatusiu, Mamusiu Syna Bożego, św. Janie Pawle II, święty Aniele Stróżo Polski AVE - opiekunie Narodu Polskiego, chwała i uwielbienie niech zabrzmi w waszych sercach dzieci Maryi Hetmanki Narodu Polskiego. MM od Apokalipsy w posłudze Słowa Bożego dla braci i sióstr w Chrystusie Panu.

---------------

Zadania wynikające z treści orędzia

1)Zamawianie; Mszy Świętych / chociaż jedna Msza od danej osoby- rodziny/:

Intencja dłuższa: „Msza; Święta za nie przestrzeganie PRAW DEKALOGU - by zadośćuczynić za lekceważenie Sakramentów Świętych, by uśmierzyć gniew Boga samego, Ojca Syna i Ducha Świętego przez Niepokalane Najboleśniejsze Serce Maryi;; Matki Kościoła Świętego; w; Polsce i na świecie, zasługi świętych i błogosławionych”.

Intencja skrótowa: „Msza Święta w intencji zadośćuczynienia za nie; przestrzeganie Dekalogu wśród mieszkańców /np. Warszawy/, przez wstawiennictwo Maryi oraz zasługi świętych i błogosławionych.

2) 100 „Ojcze nasz” codziennie do czasu spotkania- /nowenna pokutna /

3)Litania do wszystkich świętych i błogosławionych /do czasu spotkania/

4)Post, akty i czyny pokutne.


Słowo Boże do Marii Michaliny od Apokalipsy

Internetowy Ruch Katolicki; „Domy Modlitwy św. JPII”
3VIII2020r./Po pielgrzyme na Wzgórze Wyszkowskie/

+++ W Imię Boga w Trójcy Jedynego Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. MM - potwierdzenie; „Słowa Bożego" otrzymałaś po odbytym Sakramencie Pokuty tj. spowiedzi świętej i przyjęciu w Hostii Świętej Żywego w Eucharystii Jezusa ukrytego. Księga Rodzaju rozdział 30 werset 2, zapisz: „Jakub rozgniewał się na Rachel i odparł ".

Napisz to uwielbienie jakie dałaś Bogu Ojcu w godzinie Apelu Jasnogórskiej Hetmanki Królowej Polski i Króla Polski razem ze wszystkimi wybranymi JEGO MAJESTATU dziećmi w łączności duchowej trwającymi:; „O Mój Boże wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, kocham Ciebie. Przepraszam za tych, którzy nie wierzą w Ciebie, nie kochają Ciebie, nie uwielbiają Ciebie”. Ja Królowa Polski mówię mocą Ducha Świętego, że to wasze - wybranych dzieci moich pozdrowienie, modlitwa, pokuta, przeproszenie, zostało przyjęte przez Boga Ojca Wszechmogącego. I tak się stało. Chwała oddana Trójcy Świętej przez wstawiennictwo wszystkich świętych dopełniła się. Zwycięstwo przyjdzie wg Woli Bożej dla Narodu Polskiego, choć nie wszystkie dusze obejmie, bo krnąbrne; są i zależy z jaką wiarą złożyliście je na tym ołtarzu Ojcu Przedwiecznemu, gdzie z miłością Mój Syn Jezus Chrystus się ofiarował, a z wielką wiarą uczynili to wybrani kapłani /Persona Chryste widzialna dla ludu./

AMM od Apokalipsy, wybrana córo Trójcy Świętej jako narzędzie, napisz: Kocham wszystkie dzieci moje, kocham, kocham, oddając je pod opiekę BOGU OJCU WSZECHMOGĄCEMU, KTÓRY JEST, BYŁ I BĘDZIE, BO MOŻNY JEST, GDYŻ WIELKIE RZECZY UCZYNIŁ MI WSZECHMOCNY, Który teraz mocą Ducha Świętego przemówi: Potwierdzenie, psalm 15, temat: „Mieszkańcy domu Bożego”, werset 1-2, zapisz:; „Panie ! Kto przebywać będzie w namiocie twoim? Kto zamieszka na twej górze świętej? Ten kto żyje nienagannie i pełni to co prawe. I mówi prawdę w swoim sercu”.

Tak napisz: Dzieci, będziecie mieszkać w niebie razem ze; MNĄ WASZYM OJCEM WSZECHMOGĄCYM.

Błogosławię wszystkie dzieci moje wybrane, które stworzyłem mocą Duch Świętego, zaprosiłem po imieniu na to Wzgórze w Wyszkowie i wszystkich łączących się w tej pokucie, cierpieniu, modlitwie uwielbienia, szczególnie Grzegorza z Leszna w Imię Ojca; Syna i Ducha Świętego Boga w Trójcy Jedynego. Amen. Amen. Amen. /Pan Grzegorz nie był fizycznie w Wyszkowie, ale w cierpieniu uwielbiał Boga w miejscu gdzie aktualnie przebywał, łączył się w ten sposób jak wiele innych osób w tym czasie dla wspólnej chwały Boga Ojca/.

Napisz, szczególne błogosławieństwo daję dla kapłanów, dziękuję za godnie sprawowaną; Eucharystię; sakrament pokuty spowiedzi świętej, homilię, błogosławieństwa dla ludu Bożego, posługę brata Marka, za wasze otwarte i ofiarne serca w posłudze dla Boga Ojca w Trójcy Jedynego Ojca Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam i błogosławię, tak Mi; OJCU PRZEDWIECZNEMU drogą Wspólnotę Miejscową prowadzoną przez Moją wybraną córę Jadwigę. Przytulam do Mojego Ojcowskiego Serca, każdą osobę, Moje córy i synów, pracujące w tym „dziele” jakie tu pragnę, by się zrealizowało wg podanego Mojego Ojcowskiego Planu – „Arka Ocalenia” - Kościół ku czci Mojego Ojcowskiego Majestatu. I niech się tak stanie. W Imię Moje Ojca Przedwiecznego Syna Bożego i Ducha Świętego przez Serce Niepokalanej Królowej Polski i Przeczyste Serce św. Józefa, który ma tą misję specjalną budowy Królestwa Boga Ojca. I niech się tak stanie i wypełni. Amen. Amen. Amen.

Słowo podziękowania przekazuję dla wybranej córy Haliny Marii w tej posłudze dla Mojej Chwały dla ustanowienia Oficjum Boga Ojca jak mówi „Tatusia”. I to jest bardzo miłe Mojej Radości w Sercu. Błogosławię i daję pocałunek pokoju również rodzinie i córce. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Napisz: MM od Apokalipsy, córko Moja wybrana różyczko, dziękuję za wasz udział; DM św. JPII, za wasz zryw serc obecnych z całej Polski - Ojczyzny Waszej Nowego Jeruzalem. Dziękuję JA BÓG OJCIEC PRZEDWIECZNY, za wasze trwanie, modlitwy sercem, Ofiarę Mszy Świętej godnie sprawowanej przez wybranych synów; w kapłaństwie i wasze godne uczestnictwo.

Moje dzieci - stworzenia Mojej Ojcowskiej Bożej Miłości, którzy rozbroiliście Mój Ojcowski Gniew, Moją Karzącą Rękę wstrzymaliście na jedną chwilę względem waszego Narodu, Rządu, Parlamentu, Episkopatu Polski. Za ten dar waszych serc ofiarnych; dorosłych, młodzieży i dzieci rodzin waszych, kocham was, kocham was,; kocham i mówię, uratowaliście Ojczyznę choć nie w pełni, bo krew popłynie, ale was tu zgromadzonych, wasze rodziny chronić będzie Moja Ojcowska Miłość i błogosławieństwo. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Radość wasza niech będzie w pełni. Zadbam o każdego i każdą, łask udzieliłem wiele, prośby wasze zostały wysłuchane, jeżeli z wiarą je złożyliście w Moim Ojcowskim Sercu, KTÓRY MOŻNY JEST, BYŁ I BĘDZIE dla waszego Narodu - rodzin zawierzonych.

I niech Moje Ojcowskie Błogosławieństwo, które przecież czujecie, ciepło Mojego Ojcowskiego Serca – żar- rozpali wasze oziębłe serca szczególnie w rodzinnym domu, któremu na Imię Polska - Nowe Jeruzalem.

Napisz: Kochana córo AMM od Apokalipsy, różyczko, kocham cię i do każdego zgromadzonego i każdej duszy łączącej się w Duchu Świętym mówię. Jestem dumny z was synowie i córy, których Królowa Polski przygotowała, wybrała do walki różańcem świętym jako mieczem obosiecznym, na te Czasy Ostatnie jako Apostołów Miłości Bożej.

Otrzymaliście dużo darów Bożych i Ducha Świętego proście o rozeznanie. Potwierdzę te dary i dobrodziejstwa łask, które dałem Ja Bóg Alfa i Omega, Początek i Koniec. To wasze „Totus Tuus”, jak uczył św. JP II zatryumfuje w życiu na co dzień tego Czasu Apokaliptycznego. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Jeszcze z; Bożej; Woli i potęgi Boga Najwyższego, mocą Ducha Świętego da Słowo S. B. prymas Polski Stefan Wyszyński, dziś Jego urodziny. Napisz: „Zwyciężyłaś, zwyciężaj Maryjo Dziewico”. Oto jest cud oręża różańcowego.; Błogosławię was wybrane dzieci Królowej Polski. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego.

Tak w prostej linii idzie to Zawierzenie na tym „Polu” Boga Ojca Wszechmogącego, jak sama nazwa tej „Górki Wyszkowskiej”mówi.; Modlitwa, modlitwa, modlitwa. Jadziu - dziecko moje i wy wszystkie córy „Wspólnoty ku czci Boga Ojca”, pozdrawiam was, dziękuję i modlę się za was i Ojczyznę Moją. Chwalcie Jego Święte Imię - Bóg i Syn - Zbawienie Ludzkości. I to się dokona w prawdzie i w duchu. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Wspomaga was całe niebo w tejmisji budowy świątyni”. Ufajcie, ufajcie, czas się wypełnia. I pełnia czasów tuż, tuż, tak jak „prześwietlenie sumień” tuż, tuż. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Wszystkim grupom modlitewnym, pielgrzymom zorganizowanym i indywidualnym mówię, wielkie łaski dał wam Sam Bóg Przedwieczny. Cieszcie się tym pokojem serca, radością Dziecka Bożego.

AMM twój wkład przez DM św. JPII oraz posługi Z.B. - oprawy muzycznej liturgii jest wielki, owoce da obfite. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen.

Potwierdzenie - Psalm 6, temat: „Modlitwa o zmiłowanie w chwili trwogi”. Rozważyć i modlić się. I niech się tak stanie. I Ja św. JPII z Woli Bożej błogosławię i mówię AMM, módl się za ten lud, który garnął się do ciebie, łask wyprosiłaś wiele, zaowocuje to nawróceniem i uzdrowieniem.

Na „Błogosławienie ludzi mocą krzyża Chrystusowego” masz pozwolenie Boga Ojca Wszechmogącego. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie. To przypominam Ja św.JPII, który za pozwoleniem Boga Ojca was tu zgromadziłem, prosząc nieustanie o ratunek dla Ojczyzny, która tyle razy we krwi skąpana, o jak i dziś wielka rana ci zadana.

Polecam słuchać; Słowo Boże proroków tych czasów: Grzegorza z Leszna, Cypriana Polaka ostrzeżeń, Anny od Jezusa, MM od Apokalipsy, bo jest; wiarygodne. Bóg Ojciec nie uczyni nic bez zapowiedzi- ostrzeżenia swojego ludu.

Przygotować; i oczyścić serca w sakramencie pokuty, mało jest czasu, nie mniej, czas wg Woli Bożej jest inaczej liczony; Modlitwa, modlitwa wasza daje owoce, ale ciągle trzeba błagać. Trwajcie w pokoju. Ja św. JPII mówię, powtarzajcie to Zawierzenie „Totus Tuus Maryjo, Totus Tuus Tatusiu”. Amen. Amen.

Niech błogosławieństwo Ojca Przedwiecznego spłynie na was kochane dzieci. Z JEGO ŚWIĘTEGO MAJESTATU pozwolenia mówię, w Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie. Księga Hioba rozdział 6, temat: „Job uważa się za niewinnego”.; Werset 3 zapisz: „To byłoby ono cięższe niż piasek morski. Dlatego nierozważne są moje słowa”. To dla; was Polsko Próba wiary.

MM: Bogu W Trójcy Jedynemu; Ojcu Tatusiowi niech będzie chwała, cześć i uwielbienie jak również; Synowi;; Bożemu; Jezusowi Chrystusowi i Duchowi Świętemu. Teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.

Za łaski wyproszone za wstawiennictwem; wszystkich świętych nieba, a szczególnie św. JPII oraz kandydata na ołtarze S.B. prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego, Bóg zapłać - męczennikom za wiarę; Andrzejowi Boboli, o.Maksymilianowi Kolbemu, bł. ks. J. Popiełusce, których wstawiennictwo duchowo poznałam i zobaczyłam, jak również Maryję Królową Nieba naszą, która ten orszak przyprowadziła jak dusze czyśćcowe zostały uwalniane. Przyjęcie Eucharystii na kolanach i do ust - dusze nasze i serca całe w bieli w asyście aniołów jak by uniesione. Tu zadziałała łaska; wyproszona przez św. Franciszka dana; w Porcjunkuli. Chwała Bogu Ojcu Tatusiowi na wieki wieków.; Amen.
AMM w posłudze braterskiej i siostrzanej. Dnia 03.08. 2020 r.Ś W I A D E C T W O

Wielkie DARY; OTRZYMANE; DUCHOWO podczas; UROCZYSTOŚCI; ŚWIĘTA; BOGA; OJCA; w; dniu 2; sierpnia; 2020r.; na; WYSZKOWSKIM; WZGÓRZU

/Z; upoważnienia mistyczek; JADWIGI; ZE; WSPÓLNOTY; BOGA; OJCA oraz AMM od; Apokalipsy z DM św.JPII/.

1.BÓG OJCIEC zaprosił po imieniu na to; Wzgórze Wyszkowskie wszystkie dzieci wybrane i połączył w pokucie, cierpieniu, modlitwie uwielbienia, sprawowanej Eucharystii, Św. Sakramencie; spowiedzi świętej, homilii, każdej posłudze i każdego uczestnika rodziny z dziećmi młodzież, kobiety i wielu mężczyzn, wszystkie grupy zorganizowane oraz indywidualnych pielgrzymów wraz z Prorokami i Kapłanami tworząc niespotykaną JEDNOŚĆ dla chwały BOGA OJCA. Zostaliśmy obdarzeni z obfitością i miłością Ojcowskim Błogosławieństwem TRÓJCY ŚW., MATKI BOŻEJ, Świętych i Błogosławionych. Całe Niebo objęło nas ochroną.

2. Już na początku Uroczystości po Apelu , Anioł Pański i wezwaniu Ducha Świętego, wyszła nam na spotkanie Królowa Anielska z Orszakiem Anielskim tu do Centrum Chwały BOGA OJCA PRZEDWIECZNEGO;  do nas małej reszty, która odpowiedziała na wezwanie Świętej Woli; Bożej.

3.Od; Matki Bożej otrzymaliśmy również Złotą Mistyczną Różę- piękną, wpół rozwiniętą, z prawej strony gałązki 3 listki tworzące trójkąt – znak Trójcy Świętej. Ten najcenniejszy dar otrzymany jest rzadkością w ziemskiej pielgrzymce , oznacza świętość duszy.

4.Od samego BOGA OJCA otrzymaliśmy duchowo lśniący płyn z kielichów;
„Eliksir Niebiański‘’, dar dla duszy na jej uświęcenie. Tego daru dusza nie traci, idzie z tym darem na Boży Sąd.

5.Na rozesłanie każdy z nas otrzymał Błogosławieństwo OJCOWSKIE; wszystkie dzieci, nawet te będące bez łaski uświęcającej, które; korzyły się i prosiły, zostały obdarowane potrzebnymi łaskami; na życie wieczne w Królestwie Bożym. TATUŚ NIEBIESKI;  Krzak Gorejący – w tym dniu z radością , miłością bezgraniczną zlewał zdroje łask; także na; tych, którzy łączyli się z nami .

Cały program tej Uroczystości podyktowany był i realizowany; w/g. Woli; Bożej.  Poszczególne małe zmiany planu były korygowane na żywo przez Ducha Św. Wszyscy pielgrzymi bardzo szczęśliwi rozstali się mając pragnienie następnych takich Błogosławionych Spotkań , więc mówię - Do zobaczenia dzieci; Nowego; Jeruzalem.

SZCZĘŚĆ BOŻE;
Koordynator; Halina Maria. DM JP II .
Słowo Boże Michała Archanioła do Marii Michaliny

od Apokalipsy

Internetowy Ruch Katolicki; „Domy Modlitwy św. JPII”
26.VIII. 2020r.
Święto Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski.

+++ W Imię Boga w Trójcy Jedynego Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.
Napisz: Trwając na modlitwie w Godzinie Miłosierdzia, po odmówieniu dwóch koronek w uniżeniu, czuję wewnętrzne polecenie, by odmówić „Koronkę do dziewięciu chórów anielskich” jako uwielbienie, więc w ciszy serca śpiewa moja dusza: Hołd należny złóżmy Panu Królowi Aniołów. Ze Świętym Michałem Archaniołem i chórem Serafinów, Cherubinów, Tronów, Panowań, Potęg, Mocarstw, Księstw, Archaniołów i Aniołów - uwielbiamy Cię Boże na wszystkich ołtarzach świata i w każdym ludzkim sercu....................... /Aż do momentu dziękczynienia powtarzam/: „Dziękujemy Ci Boże za Świętego Michała Archanioła - zwiastuna Bożej Chwały- słyszę dyskretne tchnienie: „Dam słowo", więc proszę pokornie pozdrów Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. Odpowiedź brzmi: Niech będzie uwielbiony Majestat Boga Ojca, bo „Któż jak Bóg”. Niech będzie uwielbiony Syn Boży Jezus Chrystus Król, bo „Któż jak Bóg”. Niech będzie uwielbiony Duch Święty Boży - Ożywiciel Narodu Polskiego, bo „Któż jak Bóg”. Niech będzie pozdrowiony Anioł Stróż Polski AVE w tym czasie; „Prześwietlenia Sumień”, bo „Któż jak; Bóg”. Niech wasi Aniołowie Stróżowie w Narodzie Polskim w sposób widzialny wzmocnią was, bo „Któż jak Bóg”. Amen.

Polecenie: Przepasz biodra, nałóż święty szkaplerz, pokrop wodą egzorcyzmowaną obejście i obmyj twarz. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen. I do wszystkich to mówię, mocą Ducha Świętego, Ja św. Michał Archanioł.

Potwierdzenie: Psalm 13, werset 2, zapisz: „Jak długo, Panie, całkiem o mnie nie będziesz pamiętał. I dokąd kryć będziesz przede mną oblicze".; Temat: „W długotrwałym ucisku”.

Napisz MM od Apokalipsy wybranko Trójcy Przenajświętszej, z której Majestatu Świętej Woli podaję to święte pouczenie na te Czasy Ostateczne, gdzie wy Narodzie Polski i świata całego jesteście w przededniu tego zapowiedzianego wydarzenia, „Sądu Małego Ducha Świętego”..

Kiedy zagrzmią trąby anielskie na cztery strony świata, to każde stworzenie Boże padnie na kolana, by błagać o Miłosierdzie Boże. Tym, którzy są przygotowani przez modlitwę, staną w prawdzie i duchu i pokorze serca przed tronem Boga Sprawiedliwego - nic im się nie stanie złego, a raczej przybliżą sobie wizję królowania z Bogiem w Trójcy Jedynym. Tym zaś, co szydzili i nadal szydzą z Praw Bożych, wypaczając naukę świętych Apostołów, testament Boga Ojca Przedwiecznego dany na górze Synaj w postaci tablic kamiennych, gdzie Dekalog został wypisany „Palcem Bożym"- nastanie czas wielkiej trwogi śmiertelnej.

Jeżeli nie wzbudzą doskonałego żalu za swoje grzechy w tym momencie Wielkiego Aktu Bożego Miłosierdzia i nikt z rodziny im tego, tj. nawrócenia nie wyprosił - to będzie czarna rozpacz, zginą marnie. A będzie duża liczba dusz ludzkich nieprzygotowanych, będą na pogrzebanie.

Wiem, AMM od Apokalipsy - zastanawiasz się, jak to spotkanie duszy człowieczej z Bogiem Sędzią Sprawiedliwym ująć?

Napisz: Niech każda dusza człowiecza trwa w milczeniu „bo Gniew Ojca Przedwiecznego jest bliski", jak usłyszałaś na modlitwie. I to się stanie bardzo szybko. Niech nikt nie waży się odrzucić tego pouczenia, gdzie dziś z łaski Królowej Polski, Pani Częstochowskiej, Królowej Archaniołów i Aniołów mówię, ostrzegając Naród Wybrany- Nowe Jeruzalem, gdzie ostanie się was mała garstka. Bo nie odczytali faryzeusze, uczeni w piśmie - czasu nawiedzenia, zlekceważyli proroctwa dane na te czasy, zarówno osób konsekrowanych jak i świeckich.

Ja, Arcyksiążę Wojska Niebieskiego, otrzymałem rozkaz, by obudzić wojsko anielskie do walki ze złem w granicach Polski wg dawnych ustanowionych praw i zasad. Święta Jadwiga Królowa będzie pomocą, wasi Aniołowie Stróżowie okażą wam swoje oblicza. Trzeba ich zaprosić, to na ten czas ucisku mocnego zaprowadzą dusze sprawiedliwe do miejsc schronienia, naznaczonych kościołów, Domów Modlitwy św.JPII, świętych i błogosławionych i nie tylko. Czas ten jest naznaczony przez Boga Ojca Przedwiecznego.

Widzę twoją trwogę MM od Apokalipsy, ufaj! Zawierzona jesteś Mnie św. Michałowi Archaniołowi w miejscu Piastowym, to ma duże znaczenie jak i kilkakrotnie byłaś na górze Gargano Italia, gdzie Sam tę Grotę Uświęciłem. Ufaj! Ci, co są Mi zawierzeni z Woli Boga w Trójcy Jedynego, przysposobiłem do walki duchowej, teraz też będziesz miała zadanie „dyskretne – specjalne”.

Niech wszystkie dzieci wybrane, złączone w tym Przymierzu Miłości Bożej, Elekci Chrystusa Króla Polski oraz zaproszone po imieniu przez Boga Ojca na świętowanie na Wyszkowskim Wzgórzu, gdzie jest Jego Majestatu Grota, a będzie piękna świątynia w Odnowionej Ziemi – ufają, składając codziennie swój los i rodziny w Tatusia kochające dłonie, przez wstawiennictwo swojego Anioła Stróża, Anioła Stróża Polski AVE, Mnie, który jestem Wodzem Wojska Niebieskiego; bo nie znacie w pełni dnia ani godziny tego wydarzenia „Sądu Małego Ducha Świętego”.

Nie mniej, podam w tajemnicy bliski termin święta mojego,; ale wszystko jest zanurzone w Woli Świętej Przedwiecznego. Proście więc i błagajcie, o błogosławieństwo w posłannictwie Boga w Trójcy Jedynego, prosząc Króla Polski i Ducha Świętego Ożywiciela waszego Narodu przez wstawiennictwo Królowej Polski Pani Częstochowskiej, by to błogosławieństwo otworzyło wasze serca na działanie łaski Bożej i pomoc świętych Aniołów w tym czasie Apokalipsy – ucisku; by ratować dusze wasze nieustannie.

Niech błogosławieństwo naznaczone dłonią Ojca Wszechmogącego wstąpi na wasz kraj nad Wisłą, na wasze dusze i serca i unicestwi pokusy złego ducha, który tą walkę przegra sromotnie.

W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen. „Któż jak Bóg”, „Któż jak Bóg” - Syn Człowieczy, „Któż jak Bóg” - Duch Święty, „Któż jak Maryja”, która sama zmiażdży głowę węża w Swoim Królestwie i Królestwie Syna Człowieczego Króla Polski i Wszechświata.; Amen.; Amen. Amen. I tak się stanie.; Amen.; Amen.; Amen.

Potwierdzenie: Apokalipsa 2 - rozważyć całość, oraz temat: „Aniołowie Kościoła w Efezie”, zapisz; werset 5: „Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i nawróć się, i pierwsze czyny podej

mij! Jeśli zaś nie -; przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca,; jeśli się nie; nawrócisz”.

Bogu w Trójcy Jedynemu niech będzie chwała i uwielbienie i dziękczynienie w Archaniołach, Aniołach i Świętych. Uniżona sługa w Chrystusie Panu w posłudze Słowa Bożego pouczenia. MM od Apokalipsy. Napisz: Biała siostra Angela.; Dnia 26.08. 2020r. godz. 16.00; do 18.00.Italia.


Słowo Boże do Marii Michaliny od

Apokalipsy

Internetowy Ruch Katolicki; „Domy Modlitwy św. JPII”
1-2.XI.2020r.

+++ Zapis I–szy: 01.11.2020r.; Potwierdzenie „Słowa Bożego" dotyczące I N T R O N I Z A C J I CHRYSTUSA KRÓLA; WSZECHŚWIATA NA KRÓLA POLSKI,; co się dokonało dnia 31.X. 2020 r. pod znakiem; Apokalipsy św. Jana; rozdział; 3 werset; 8. Temat: „List; do; zboru; w; Filadelfii”. Zapisz: „Znam; uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, jednak; zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia " / rozważyć; od 7 do 13 /.

MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO mówię JA BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY W TRÓJCY JEDYNY - wasz Tatuś, twój i każdego dziecka Królowej Polski.; Mój Syn Jezus Chrystus Syn Boga Żywego - Król Polski oraz Duch Święty - błogosławimy was. Amen. Amen. Amen.

Kocham, kocham, kocham ciebie Alicjo Mario Michalino od Apokalipsy, mała różo mistyczna.

Daję dar „złotej róży mistycznej” dla was - dzieci Królowej Polski i Króla Polski w pełni I N T R O N I Z O W A N E G O jako prawowity Król Wszechświata i Polski, Król Nieba i ziemi waszej wybranej Polski- „Nowego Jeruzalem”, mianowany insygniami; królewskimi, obdarzony KORONĄ, pierścieniem zaufania oraz berłem - mocą władzy przez posługę; wybranego abp Andrzeja, bo Wola Moja Boga w Trójcy Jedynego jest święta, od wieków zapowiedziana w znaku proroctwa i objawień Apokalipsy św. Jana. I tak się stało. Amen. Amen. Amen. Alleluja !!

Śpiewajcie dzieci Króla Polski i Królowej Polski, bo NOWA ERA Pokoju, Królestwa Dwóch Serc rozpoczęta dla budowania; nieustannego ICH triumfu w każdym sercu dzieci moich stworzeń, które kocham.

Powtarzam: Królestwo Boże; jest w was, wy naznaczeni Pieczęcią Boga Żywego, trwajcie w pokoju. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Polska, to; „NOWE JERUZALEM”. Zwycięstwo przyszło przez Maryję Królową Waszą Hetmankę. Tobie Chwała i uwielbienie teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Amen. Amen.

Mocą Ducha Świętego mówi Król Polski.

Uniżenie dla Króla Polski niech złożą wybrane dzieci Królowej Polski zaproszone po imieniu na tą Uroczystość Mianowania; Mnie JEZUSA CHRYSTUSA Króla Wszechświata na Króla Polski wg odwiecznych zamysłów; Mojego i waszego Tatusia Boga w Trójcy Jedynego.

Jesteście poddanymi Rycerzami; Mojego Majestatu Wszechwładnego, prawo władnego suwerena Ojczyzny waszej.

Kocham Was; i razem w tym dziele będziemy pracować dla dobra Polaków: ojców, ;synów, cór tej polskiej ziemi-Nowego Jeruzalem. Rządzących pozmieniam.

Błogosławię Was, Polsko, zachowujących Prawo; Dekalogu jako KONSTYTUCJĘ; daną na Górze Synaj wypisaną palcem Boga Żywego Ojca Wszechmogącego na kamiennych tablicach za czasów Izraela.

A teraz JA KRÓL POLSKI wyryję ten Boży zapis w waszych oddanych Mojemu Królewskiemu Majestatowi sercach.

Nowa Era Królestwa Dwóch Serc przez przeczyste serce św. Józefa - patrona; świętej Rodziny z Nazaretu i wszystkich świętych w budowaniu i trwaniu rodzin waszych w tryumfie Najświętszego Serca Mojego i; Niepokalanego Serca Maryi Mojej i waszej Matki Mamusi.

Trzeba wam dziękować, tulić się do JEJ KRÓLOWEJ POLSKI SERCA, które; jest żywe bijące miłością macierzyńską, piękną miłością do ludu waszego. Was wybrała do tej walki nieustannej, by w pełni oczyścić ten naród zawierzony przez posługę Króla Jana Kazimierza „AKTEM ODDANIA”; u stóp Pani Łaskawej we Lwowie, przygotowanym; od zarania wg Woli Bożej, a mocą Ducha Świętego spisany ręką patrona Polski – św. Andrzeja Boboli. Dotyczy to wszystkich Królestw, oddanych JEJ MAJESTATU KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ.

BŁOGOSŁAWIĘ SZCZEGÓLNIE PASTERZA J.E. ks. abp dr hab. ANDRZEJA i mówię: Twoja świętość w wypełnieniu świętej Woli Bożej zabłyśnie jak "gwiazda zaranna" i będzie promieniować na wieki.

Twoja miłość, którą karmiła Ciebie Synu wybrany w posłudze kapłaństwa, to mleko wyssałeś z JEJ Piersi Matki Kapłanów, piastowała, chroniła przed zakusami złego ducha, okrywała płaszczem miłości macierzyńskiej jako Królowa Apostołów wiernych jak św. Jana Ewangelistę Apostoła, najwierniejszego Jej Majestatu Królewskiego Syna. Prowadził Cię; i prowadzi w posłudze Duch Święty Ożywiciel, Pocieszyciel, Nauczyciel Jej Niepokalanego Serca Oblubieniec Duch Święty, który teraz da swoje pouczenie. Napisz: AMM - mała gołąbko Ducha Świętego, małe skromne narzędzie w przekazywaniu „Słowa Bożego" - Mojego tchnienia; z twego otwartego na łaskę serca. Pozdrawiam J.E. i mówię mocą Ducha Świętego III Osoby Boskiej, tak jak obiecałem, również w tych przekazach:

„Pasterza, który dokona tej pełnej Intronizacji; CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA NA KRÓLA POLSKI WYNIOSĘ DO ŚWIĘTOŚCI”, bo Twoja droga w tej posłudze w pełni prowadziła i prowadzi lud Boży do świętości, mimo wielkich przeciwności zarówno w walce w Episkopacie Polski, wśród można rzec swoich braci w kapłaństwie chrystusowym, którzy dali Ci wiele cierni i kolców za Twoje; „TAK" dla Chrystusa Króla Polski.

Jak również dla Twojego „NIE " dla profanacji Eucharystii; przez podawanie Ciała Żywego Jezusa Chrystusa na rękę, za Twoje; „Tak" do ust i na kolanach, to jest siła, moc, potęga, godność, pokora w zachowaniu „SACRUM".

Dlatego też, JA DUCH ŚWIĘTY, KTÓRY NAMASZCZAM, dałem Ci w pełni siedem darów Moich do wypełnienia dzieł Bożych od wieków zaplanowanych przez mądrość Bożą w tej walce z mocami ciemności na Polskiej Ziemi. Odwieczny zamysł Bożej Woli został zachowany przez to godne, pełne królewskie mianowanie na Króla Polski - Króla Wszechświata. Trwaj w pokoju.

Wola BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO JEST ŚWIĘTA I NIC I NIKT TEJ TWOJEJ KRÓLEWSKIEJ POSŁUGI WOBEC PRAWOWŁADNEGO KRÓLA POLSKI NIE MOŻE ZAKŁÓCIĆ.

Każdy Twój włos na twojej głowie jest policzony i żadna ręka masońska nie będzie Ci rozkazywać, a tylko MAJESTAT BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO, gdzie moc Ducha Świętego tj. Moja, cię prowadzi i będzie prowadzić. I TY SYNU KRÓLEWSKI, NASTĘPCO PIOTRA TU NA ZIEMI, PROWADŹ LUD BOŻY DANY CI W OPIEKĘ, lud dzieci Królowej Polski i Króla Polski w pełni Majestatu Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Błogosławię przez Niepokalane Serce Królowej Mojej Oblubienicy. Amen. Amen. Amen.

A teraz mocą Ducha Świętego przemówi Matka i Królowa Polski - Nowego Jeruzalem.

Napisz AMM moja mała najmniejsza niewolnico złączona w Moim Niepokalanym Sercu łańcuszkiem miłości. Dziecko Moje, tak jak Ci powiedziałam na Jasnej Górze - „Ja ciebie dziecko nigdy nie opuściłam, ale zawsze przy tobie byłam". Tak w zamysłach Boga Ojca Tatusia ta święta Wola była, byś wzrastała w obcej rodzinie jako dziecko adoptowane. Widzę, że i teraz łzy napływają ci do oczu, ale ból, cierpienie, rozstanie przez śmierć bliskich ci osób, doświadczenie grzechów, znieważeń, pomówień, uniżenia - też było potrzebne, ale potrafiłaś wybaczyć. A kiedy przyszedł czas przez posługę w DM św. JP II z woli Trójcy Świętej, postawiłam na twojej drodze bożych pomocników. Tą misję wzmacniania w tym „Dziele Intronizacji”,; przez przygotowanie Reguły; intronizowania Chrystusa Króla we własnym sercu i rodzinie, podanej mocą Ducha Świętego.

Potem organizacja „Wolnej Elekcji" - stając przy tronie Chrystusa Króla na Błoniach Krakowskich, gdzie zgromadzone dzieci Moje wybrane, dały Mojemu Synowi Koronę z własnych serc bijących miłością, następnie opublikowanie „Petycji” na „tak” dla Intronizacji, co potwierdziło dużo dzieci Moich. W tej sprawie też wysyłanie przez syna wybranego B. Z. pism, ponagleń, próśb, choć nie odbijały się echem w sercach rządzących w Episkopacie Polski i Rządzie, ale były niemym wołaniem w ich duszach choć zamkniętych, bo zniewolonych grzechem pychy, mamony masonów na milczenie w tej sprawie i wydawanych teologicznych opinii na „nie " dla Króla Polski , wyniesienia na ołtarze Rozalii Celakównej , odrzucenia dzieła śp. Tadeusza Kiersztyna; przez hierarchów kościoła jak również zakonu Jezuitów. Tą rehabilitację po śmierci Jego osoby należy, trzeba dokonać, to Mój Syn, kandydat na ołtarze. O tym trzeba pomyśleć, przygotować dokumenty, czas stosowny będzie, bo trzeba wam stanąć w prawdzie i w Duchu Świętym przed Bogiem po Trzykroć Świętym.

Jak również godność kapłańska ks. Ryszarda winna być rehabilitowana. Przeprosić publicznie, szkołę oddać, zwrócić zarządzanie i wstęp,; głupich osądów nie wydawać. W sumieniu wolnym od złego, oczyścić wszelkie pomówienia zazdrosnych kolegów w kapłaństwie. Tak, należy ten kult błogosławionego ks. Pisarskiego pielęgnować, pojednanie wśród narodów polskiego i ukraińskiego kontynuować, a nie niszczyć kapłana, który pracuje, miłuje kościół święty, lud prowadzi wiernie. Dość już tego, bo to kapłan szczególnie wybrany, syn królewski. Kocham Cię synu, Ja Królowa i Król Polski wybraliśmy Ciebie dla tej posługi dla dzieła Intronizacji, bo jesteś synem umiłowanym jak św. Jan Ewangelista.

Twoje serce kapłańskie pragnie nieść dobro i miłość, kochać Boga, Ojczyznę, młodzież. W; tym trwaj, błogosławi Ci przez Moje Serce cała Trójca Święta. W imię Ojca Tatusia, Króla Wszechświata, Króla POLSKI - SYNA BOŻEGO I DUCHA ŚWIĘTEGO NAUCZYCIELA, OŻYWICIELA NARODU POLSKIEGO. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie „Słowa Bożego"- Księga Daniela rozdział werset 2, temat: „Wyrwanie towarzyszy Daniela z pieca ognistego”. Tak, ci, którzy ks. Ryszarda oskarżyli, pragną może nieświadomie wielbić posąg pogański, a twoje cierpienie, ból przebaczenie - niech ich wyrwie z sideł szatańskich, bo tylko miłość zwycięża. A każdy kapłan, winien być; prawdą, bo Syn Mój Chrystus jest Prawdą i do prawdy prowadzi. Jest Drogą i taką drogę do Chrystusa Króla Polski wskazywać, Jest Życiem, bo tylko Chrystus Mój Syn Jest Źródłem Życia Żywego Eucharystycznego; Chleba, którego nie można profanować, przez inne formy dystrybucji niegodne Króla,; a więc na rękę. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Dla Grupy Totus Tuus:; Bracia Wróblewscy wypełnili Wolę Bożą dobrze w pełni w mocy Ducha Świętego Jego pouczeń -=; dzieło wielkie INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA II OSOBY BOSKIEJ KRÓLA WSZECHŚWIATA NA KRÓLA POLSKI przy współpracy Twojej AMM od Apokalipsy mała różo mistyczna duchowa wybrana; do wzmacniania w posłudze modlitwy przeznaczonej dla tego; dzieła i konsultując zadania Boże z wybranym pasterzem J.E. ks. ANDRZEJEM.

Błogosławię wam; Ja Duch Święty, cieszę się że słuchacie pouczeń, choć trudności były, wielkie dzieła Boże potrzebują próby, milczenia, pasji zaangażowania, wolnej woli, zamysłu, cierpienia, trwania w pokoju i miłości.

Wspomnę też na Mamę Teresę, która dawała Wam synowie stabilność przez gruntowną modlitwę. Dając to wszystko, to BÓG W TRÓJCY JEDYNY ZWYCIĘŻYŁ PRZEZ NIEPOKALANE SERCE; OBLUBIENICY MOJEJ KRÓLOWEJ POLSKI.

Teraz będzie ten czas - zapowiedziane od dawna oczyszczenia dusz i ducha Polaków dla panowania Chrystusa Króla w Polsce. Rząd upadnie i wszelkie zakusy złego ducha w Królestwie Dwóch Serc, a Mały Sąd Ducha Świętego Prześwietlenia Sumień dokona reszty.

Mała Reszta Moich wybranych dzieci, będzie żyła w miłości, pokoju tysiąclecia Nowej Ery w mocy Ducha Świętego, to jest ten czas JEGO działania III OSOBY TRÓJCY ŚWIĘTEJ. I NIECH SIĘ TAK STANIE. AMEN. AMEN. AMEN.

Niech moje wybrane dzieci synowie i córy w miarę możliwości zamawiają Msze dziękczynne za przyjętą Intronizację. I niech się tak stanie. Niech ks.Arcybiskup i ks. Ryszard odprawią jako nowennę. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Intencja brzmi:; Boże w Trójcy Święty Jedyny, racz przyjąć; w Majestacie Swojej Łaskawości ten dar dziękczynienia od Narodu Polskiego za dokonaną Intronizację Twojego Syna Jezusa Chrystusa, na; Króla Polski za wstawiennictwem Maryi Królowej Polski, św. JP II i wszystkich świętych”.

Potwierdzenie:p; Apokalipsa św. Jana rozdział 13, werset. 6-8.

Tak, dla Haliny Marii - córy mojej wybranej posłanki; oraz pani poseł Anny Marii - przedstawicielki obecnej kadencji. Dziękuję; za waszą postawę bożą, waszą obecność jako przedstawicieli Rządu Polskiego i nie przypadkową obecność Generała Brygady Sił Zbrojnych Wojsk Obrony Powietrznej Polski - pana R. H. w oczach Boga Ojca, Syna Bożego - Króla; Polski i Ducha Świętego. Twoja nominacja trwa, bo wystąpiłeś w sprawie ważnej - obrony Szkoły Orląt Polskich, kształcenia pilotów młodzieży polskiej. Błogosławię obficie jako Matka Królowa Polski i Mój Syn Jezus Chrystus Król Polski. Tak mówię dla mas mediów katolickich, katechezy, ewangelizacji wg Konstytucji Dekalogu, przygotowania serc dzieci moich i działania wg Woli Bożej. Amen. Amen. Amen.

Napisz Pan Mój i Bóg Mój, Król Polski w Królestwie Dwóch Serc dla przygotowania obrazków również błogosławię. W Imię Ojca Syna i Ducha; Świętego. Amen. Amen. Amen.

Słowo Boże; św. JPII
Zapis II-gi; z dnia 2.XI.2020 r.

+++ Szczególnie błogosławię za pozwoleniem Jezusa Chrystusa Króla Polski i Królowej Polski, prawdziwie Matki Kościoła i wszystkich wybranych Elektów na pielgrzymkę do Świebodzina.

W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego.

Najpierw podziękowanie w imieniu Narodu Polskiego, dla wybranego Apostoła tych czasów - ks. dr Andrzeja, który jest tak deptany przez zwolenników fałszywej pobożności w Kościele przez jednostki wrogie, szczególnie realizujące plan masonerii, a nie Boży plan Dekalogu. Podziwiam Twoją odwagę.;; Wypełniłeś w pełni swoją posługę pośród ludu, potwierdzając Konstytucję Dekalogu. Bóg zapłać Bracie w Kapłaństwie Chrystusowym - mówię Ja św. JPII. Wielkie Boże zadania przed Tobą, gdzie godność kardynalska nastąpi. Ten ucisk kościoła, jego pasterzy jest na oczyszczenie.

Zostaną Ci, których już rychły; Mały Sąd Ducha Świętego orzeknie na powstanie lub na potępienie, by zdać sprawę ze swego włodarstwa. Czas; czasów i pełnia czasów już jest. Ty bracie w swojej godności królewskiej trwaj w pokoju.

Twoje zadanie kierowania; Episkopatem Polskim - już w małej liczbie - bo na palcach jednej ręki można policzyć tych wybranych, zaufanych choć milczących w sprawach, które są na wagę złota w tych czasach.

Dawno mówiłem - przerwać tą zmowę milczenia, niech mamona wami nie rządzi, ale to rozliczenie już nastąpi wg Woli Bożej Boga w Trójcy Jedynego. Ty AMM od Apokalipsy spisująca to „Słowo Boże" przekaż je do J.E. na piśmie drogą pocztową.

O wszystkich inicjatywach podanych mocą Ducha Świętego, niech decyduje Pasterz w łączności z ks. Ryszardem.

Trwać w pokoju to jest łaska Boża, której BÓG OJCIEC, SYN BOŻY, którego godnie ukoronowaliście i intronizowaliście i Duch Święty nie poskąpi siedmiu darów do dalszego prowadzenia tego dzieła.

Bóg zapłać za waszą współpracę wybranych charyzmatyków w posłudze, tobie AMM wybranko Trójcy Świętej jako narzędzie w spisywaniu pouczeń dla dzieci Królowej Polski dla całej waszej grupy Elektów Wolnej Elekcji, Przymierza Miłości Bożej i ofiarników, za posty J.S i innych jak i tych, którzy dali ten dar serca, nie poskąpili grosza przyczyniając się do tego dzieła.

Macie udział w tej Intronizacji ziemskiej; Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski Syna Królowej Polski i ich błogosławieństwo dla was i waszych rodzin, przyjaciół, którzy błagali przez tą nowennę „100 Ojcze Nasz”, wynagradzając za nie przestrzeganie praw dekalogu przez siebie, rodzinę i Polski Naród. Mówię-Bóg zapłać. Błogosławię też ks. Ryszarda,; który jest tym znakiem sprzeciwu wobec innych, dlatego taka brzydka akcja na niego i innych kapłanów niepoprawnych politycznie. O, wy; namaszczeni, niegodni słudzy w purpurze.

Bóg zapłać dla chóru na ręce wybranego syna Króla i Królowej Polski - B. Z. za te Hymn dla Króla Polski i całość posługi w DM Mojego Imienia. Błogosławię rodzinę i Polskę -Nowe Jeruzalem, I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Potwierdzenie: Psalm 8/2; „ Panie władco nasz, jak wspaniałe jest imię twoje na całej ziemi, Ty, któryś wyniósł; Majestat swój na niebiosa". Temat: Wszechświat i człowiek świadkiem Chwały Bożej.

Podziękowanie i błogosławieństwo dla córki Małgorzaty, która pod natchnieniem Ducha Świętego z pomocą św. Józefa przygotowała tak pięknie i precyzyjnie figurę Chrystusa Króla Polski, gdzie odbiła się miłość jej serca, gdzie współpraca z łaska Bożą jest widoczna.; To jest certyfikat; Bożej miłości na pracę w tym dziele na wieczność i przepustka do nieba. Ja św. JP II składam pocałunek na twoim czole,; a przede wszystkim; Królowa Polski Jasnogórska Pani, a błogosławi Jezus Chrystus Król Polski. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.


Wizje duchowe

Alicja Maria Michalina dnia 31.X. 2020 r.

W momencie błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem przez J.E. ks. abp; Andrzeja zobaczyłam, że błogosławi Sam Jezus Chrystus Król Polski w złotych szatach i koronie. Blask i majestat bił z Jego II Osoby Boskiej. Również promieniowała łagodność, miłość i radość nieziemska. Cały czas św. JPII w znaku obrazu uśmiechał się, jego twarz nabierała żywych kolorów, i głos wewnętrzny słyszałam w sercu, który brzmiał: „Uratowaliście Polskę. Bóg zapłać”.

Podczas różańca świętego II części Światła podanej mocą Ducha Świętego, otrzymałam pouczenie, by ofiarować je w intencjach J.E. ks. Arcybiskupa. I tak się stało. Alicja Maria Michalina.

;

;

Świadectwo Janiny S. z grupy DM św. JPII.

Zobaczyłam duchowo już po dokonaniu przez J.E. ks. Arcypasterza Aktu Intronizacji, kiedy wspólnota adorowała Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, jak Chrystus Król Polski zrywał kłódki z; serc zniewolonych grzechami, by je otworzyć. Był w szacie białej, widziałam Jego dłonie dotykające nas, odczułam radość modlitwy. Wszystkie cztery części różańca były mnie dyktowane do rozważania. Głównym tematem była Ojczyzna. Była to; z głębi serca płynąca modlitwa. Matka Boża mnie przygotowała, przez oczyszczenie w tajemnicach chwalebnych jako wynagrodzenie Jej Niepokalanemu Sercu. Łzy leciały mi nieustannie. Część bolesna to były prośby. W czasie odmawiania „Cierniem ukoronowania”, została wniesiona procesyjnie figura Pana Jezusa, następnie otrzymałam inspirację duchową, by tajemnice radosne rozważać jako prośby, następnie część światła – polecenie: Prośby, o Boże światło dla nas w czasie adoracji i leżenia krzyżem osób wyznaczonych. Odczułam inny wymiar świata, nową rzeczywistość nie ziemską. Janina S.


Intronizacja Króla Polski. 31.X. 2020r.

Grzegorz Wróblewski "W Posłudze"

W zasadzie przez całe te ostatnie 4 miesiące bardzo wiele tajnych spotkań, wyjazdów, prac pani Małgosi nad rzeźbą Pana Jezusa i Insygniami Władzy Królewskiej i załatwianiem multum spraw związanych z Intronizacją Pana Jezusa na Króla Polski w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie, działy się Boże cuda związane z Intronizacją. W czwartek, kiedy z mamą i bratem przyjechaliśmy na dwa dni wcześniej z Woli Bożej wszystko przygotować, Pan Bóg powitał nas przepiękną tęczą przymierza Boga z ludźmi. Tęcza ta, była nad najwyższą na świecie figurą Chrystusa Króla w Świebodzinie. W dzień Intronizacji, od 11:00 kiedy zaczęła się Intronizacja, gdy ks. abp Andrzej i ks. Ryszard klęczeli przez Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie, a ja klęczałem 2 metry obok, czułem wewnętrzny zegar w duszy i sercu, kiedy mam rozpocząć od pierwszej modlitwy podyktowanej przez Pana Jezusa i równo o 12:00 (nie wiedząc, że jest ta godzina) siedem razy prosiłem Pana Boga Ducha Świętego, aby przez Niepokalane Serce Matki Bożej przyszedł i otworzył serca ludzi zebranych na Intronizacji oraz Narodu Polskiego na Pana Jezusa i na Królowanie Pana Jezusa w nas i w Polsce. To godzina Anioła Pańskiego, gdzie poświęcamy modlitwy Matce Bożej, Oblubienicy Ducha Świętego. W tym momencie rozdzwoniły się dzwony wszystkich Kościołów w Świebodzinie. Po wszystkich modlitwach, gdy zaczęła się Msza Święta, przepięknie świecił się Krzyż na berle Pana Jezusa, a za chwilę całe berło. Trzy razy w ciągu Mszy Świętej Pan Jezus mówił mi, iż „przyjmuje", a po chwili sufit nad ołtarzem zniknął i Pan Bóg pokazał mi Niebo, które jakby się otworzyło i wylewało się z niego na Polskę ogromne morze wody. Pan Jezus w trakcie Mszy Świętej mówił mi, że to ogromne morze łask, wylewające się właśnie na Polskę. Za chwilę zaczął się też uśmiechać Święty Jan Paweł II mówiąc: „Nareszcie......uratowaliście Polskę".
KRÓLUJ NAM CHRYSTE, ZAWSZE I WSZĘDZIE, PANIE BOŻE, KRÓLU POLSKI I WSZECHŚWIATA.Wizja, AMM o d Apokalipsy
oraz
Słowo Boże od św. JPII
1-2-XII; 2020 r.

W Imię Boga w Trójcy Jedynego, rozkazuję Ja Chrystus Król Polski, spisz tą wizję daną na jawie, potwierdzenie otrzymałaś. Błogosławię w Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

W; pewnym momencie duch mój znalazł się w ciemnym kościele, jakby w; ciemnym tunelu, ludzi było pełno jak w autobusie. Wszyscy byli chorzy, miałam świadomość że na koronawirusa; byli bardzo słabi. Pośród nas był kapłan egzorcysta E.D. który był moim kierownikiem duchowym. Ksiądz ten też nie czuł się dobrze, pot wystąpił na jego szlachetne czoło, ludzie chcieli się spowiadać. Wszyscy byliśmy jakby w szponach niewidzialnej złej siły, ale nie byliśmy jeszcze manekinami. Nagle usłyszałam głos z nieba trzykrotnie powtórzony: „Duży egzorcyzm nad Polską" odprawić w łączności też z wybranymi biskupami i arcybiskupami. Potem zobaczyłam na Krzyżu Pana Jezusa w kaplicy św. Brygidy w Bazylice św. Pawła za Murami w Rzymie jak ktoś położył na stole pas ochrony - pancerz na te czasy, który kiedyś podarował mi św. Paweł Apostoł - przypomniał mi o tym mój Anioł Stróż.; I usłyszałam słowa: „Dziękczynienie Koronką do Bożego Miłosierdzia za przyjętą Intronizację Chrystusa Króla na Króla Polski". Napisz: Tunel, to jest obraz obecnej Polski, narodu zniewolonego przez różne restrykcje rządowe - za czym też opowiada się Episkopat Polski. Co za tym idzie?

Zamknięte kościoły, szkoły, lud mój w maskach, by nie mógł oddychać swobodnie i modlić się bez kagańców. Ja, Chrystus Król Wszechświata, Król Polski nie pozwalam na takie zaostrzenia, jestem oburzony i cała Trójca Święta mówi weto - non possumus! Dlaczego brak tego słowa w Episkopacie Polskim? Wzywam was EXL do modlitwy w/w intencji i mówię wam, czy z wami czy bez was - nie dopuszczę, by wrogowie Mojego Królestwa, któremu na imię Polska - Nowe Jeruzalem, było niszczone przez masonów, liberałów, mafię lawendową. Moje wezwanie jest święte i niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie Apokalipsa św. Jana - księgi żywota: „I wyznam jego imię przed moim Ojcem i jego aniołami”.

01.12. 2020 r. AMM od Apokalipsy w posłudze dla braci i sióstr. Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże.

Słowo Boże od św. JPII

+; W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Tak jak usłyszałaś podczas przyjęcia Pana Jezusa w Eucharystii, św. JPII CHCE DAĆ POUCZENIE. Proszę o potwierdzenie; słyszę: Psalm 10 werset 3, zapisz: „Bo pyszni się bezbożny zachcianką swoją. A chciwiec bluźni, znieważa Pana. Temat: „Prośba o poskromienie złośników”.

Ja św. JPII z woli i potęgi Boga Najwyższego błogosławię w Imię Ojca Syna i Ducha Świętego wszystkie dzieci Jezusa Chrystusa Króla Polski i Królowej Polski, zebrane na tym nabożeństwie dziękczynnym do Boga Ojca; Tatusia Wszechmogącego, za przyjętą Intronizację Jezusa Chrystusa Wszechświata na Króla Polski.; Amen. Amen. Amen. /Msza święta z zamówioną intencją dziękczynną i wystawienie Najświętszego Sakramentu/. Błogosławię szczególnie wybranego kapłana ks. Ryszarda Franciszka, który ma otwarte serce, pełne miłości na działanie łaski Bożej Ducha Świętego. I mówię trwaj w miłości i pokoju, pouczaj tą małą trzódkę wybranych elektów złączonych w DM Mojego Imienia i wybranego syna prowadzącego B.Z.

Mówię, budujcie to Królestwo Miłości Dwóch Serc Jezusa i Maryi przez Przeczyste Serce św. Józefa, bo taka jest Święta Wola Boża. Ufajcie kochane dzieci Maryi Królowej Polski, która was tu zebrała,by rozradować Serce Pana Jezusa, dając wyraz waszej miłości za tą łaskę przyjęcia Intronizacji II Osoby Boskiej na Króla Polski.

Wasza gotowość jest Mi bardzo miła. Proście za moim wstawiennictwem za Polską i waszymi rodzinami z wielką wiarą. To Moje wstawiennictwo Papieża wyprosi potrzebne łaski. Tak cierpienie wasze jest też bardzo potrzebne, by ratować inne Ich MAJESTATU KRÓLA I KRÓLOWEJ POLSKI - nierozsądne i nieroztropne, niesforne wręcz dzieci. Teraz jest to bardo potrzebne w naszym kraju, Ojczyźnie Mojej. Całe niebo i wszyscy święci i błogosławieni patrzą na Polskę - Nowe Jeruzalem. Tak, napisz AMM od Apokalipsy, że łzy lecą Mi z oczu, obserwując te manifestacje złego, protesty kobiet za aborcją, wszelkie wyuzdania młodych dzieci, wręcz kierowanych przez siły masońskie.; To mamona, za którą dał się też przekupić w większości Episkopat Polski i Rząd Polski.
Napisz wybranko AMM od Apokalipsy - mała różo, dziękuję Ci za twoje trwanie, organizowanie tego grupowego spotkania, dziękczynienia, oraz wszystkim kochanym dzieciom; Maryi. Wy, tak jak i Ja św. JPII powtarzajcie ciągle TOTUS TUUS MARYJA. To zawierzenie jest JEJ Królowej Hetmance Narodu Polskiego bardzo miłe. Ufając, módlcie się o dar serca, tak jak teraz wspólna agapa, uczta miłości. Bóg zapłać dla ks. proboszcza Ryszarda. I módlcie się w tych intencjach, które wam przedstawił z boleści serca swego, bo prześladowanie kapłanów jest wielkie. Ty ks. Ryszardzie, bracie w kapłaństwie jesteś pod Bożą opieką, ochroną szczególną i nie lękaj się napaści wilków w owczej skórze. Szczęść Boże. Mówię JA św. JPII i proszę, choć raz w miesiącu módlcie się w grupach,; to jest wielka moc i siła; i duże działanie łaski Bożej.

Pozdrawiam was wszystkich złączonych w DM Mojego Imienia, wstawiam się w waszych intencjach przed tronem Jezusa i Maryi, by wiara wasza była mocna na te czas ucisku wielkiego, który nadchodzi. Błogosławię, w Imię Ojca; Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.
Trwajcie w tej Nowennie do Niepokalanej, nie zapomnijcie o „Godzinie łaski”, by jeszcze upraszać potrzebne łaski dla narodu i Polski i Ojczyzny naszej - Nowego Jeruzalem.; Potwierdzenie - Księga Amosa 8, werset 2: I rzekł: Co widzisz Amosie ? I odpowiedziałem: „Kosz dojrzałego owocu. Wtedy Pan rzekł do mnie: Dojrzał do zagłady lud mój izraelski, już mu nie przepuszczę”. Dnia 02. 12. 2020 r.

;

;

Słowo Boże do Marii Michaliny od

Apokalipsy

Internetowy Ruch Katolicki; „Domy Modlitwy św. JPII”
+++ Niepokalane Poczęcie; dnia 8.XII.2020 r.;

+++ W IMIĘ OJCA SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN. AMEN. AMEN. Błogosławi Chrystus Król Polski i świata całego. Główna intencja podana duchowo: „Proś za Episkopat Polski”.

W „Godzinie łaski” w dniu Niepokalanego Poczęcia, podczas Mszy Świętej po przyjęciu Eucharystii słyszę w sercu : Pan da „Słowo Boże" / dotyczy ono wszystkich dzieci Maryi/. Potwierdzenie otrzymasz od Królowej Polski w godzinie Apelu Jasnogórskiej Hetmanki. I tak się stało.

Psalm. 19 werset 3. „Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość". Temat: „Pochwała Stwórcy i Prawodawcy”.

Ja Król Polski zaprosiłem cię AMM od Apokalipsy na adorację, gdzie Jestem Który Jestem Żywy, zobaczyłaś Mnie duchowo w pełnym majestacie, napisz: w sukni białej, płaszcz czerwony - raczej toga z ręką jakby wskazującą na serce. Miłe jest Mi twoje trwanie z miłością na modlitwie od 19.00 do 21.00 - uniżenia i prośby w intencji Maryi; Mojej i waszej; Mamy Niepokalanie Poczętej.

Wielkie to święto w niebie i na ziemi winno być dniem wolnym od pracy w Nowym Jeruzalem, któremu na imię Polska. Jak wiesz, w Italii „Tuta Purcha est Maryja" / Cała najczystsza Jesteś Maryja/, ta uroczystość jest zatwierdzona oficjalnie przez państwo włoskie.

Bardzo pragnę, by JEJ Wielmożności sprawić radość. Ufaj, wiem, że zmarzłaś trochę, ale i o ciało trzeba zadbać, nic ci się nie stanie. Dreszcze, katar ofiaruj za inne dusze leniwe.

Wyznaczacie sobie czas po godzinie, bym nie był Sam Ja Chrystus Król, dziękuję wam wybrane dzieci Maryi córy i synowie. To wielka łaska dla wszystkich J.B. L.Z, którzy trwali lub łączyli się duchowo na Adoracji Najświętszego Sakramentu, gdzie jestem Żywy, w różnych sanktuariach Maryjnych, na modlitwie, uwielbieniu.

Dlatego daję zdroje łask dla waszej Ojczyzny - Nowego; JERUZALEM KRÓLESTWA; DWÓCH SERC, by budować na miłości do Boga Ojca Przedwiecznego wg Dekalogu.

Trzeba prosić nieustanie, by runęły te obostrzenia i zakusy zamknięcia kościołów, Domu Mojego na czas Świąt Bożego Narodzenia.

Zachować umiar we wszystkich rozporządzeniach sanitarno - epidemiologicznych. Nie można traktować dzieci Maryi Niepokalanej jak niewolników rządu.

Są z miłości niewolnikami JEJ NIEPOKALANEGO SERCA, KTÓRA JAK NAJLEPSZA MATKA troszczy się, zabiega, prosi jeszcze Boga Ojca Wszechmogącego o ratunek dla Polski, by was zachować od złego, który się mnoży i panoszy na waszym podwórku, je wasz chleb piastowski i profituje na ludzkim zaufaniu do rządu.

Ale teraz przychodzi czas krytyczny wielkiego ucisku, o którym mówi św. JPII WIELKI, którego świętość i nauczanie chcą podważyć hordy masońskie, by dać pozwolenie przez Kościół i Rząd dla źle rozumianej wolności.

Moc Woli Bożej, waszej modlitwy i tej walki duchowej egzorcystów diecezjalnych, którzy w nie wielkim stopniu na ten apel nadzwyczajny odpowiedzieli, uwolniłaby w znacznym stopniu działanie wszelkich złych duchów w Narodzie Polskim i obcokrajowcach, którzy nazywają się Polakami, ale sercem walczą dla innych nacji /Żydów chazarskich, Niemców, Amerykanów, płatnych najemców w służbach bezpieczeństwa itd. /.

Ale wy Dzieci Maryi przystąpcie do walki duchowej mocą różańca świętego wg niżej podanego egzorcyzmu św. Benedykta, który z woli Mojej został dany AMM od Apokalipsy do wiązania złych duchów.

Pozdrawiam Grzegorza z Leszna, wybranego proroka na te czasy. Umacniam w tej powierzonej misji i błogosławię w Imię Boga w Trójcy Jedynego Ojca, Syna to jest Mnie Króla Polski i Duch Świętego przez Niepokalanie Poczęte Serce Maryi Królowej Polski. Amen. Amen. Amen.

Ja Królowa Szkaplerza Świętego Niepokalanie Poczęta, Pogromczyni złego, okrywam swoją szatą królewską, dając ochronę dla dzieci Moich wybranych do walki z mocami ciemności.

Wzywam - mobilizacja pełna- wojna duchowa trwa. Zwycięży Niepokalana, która zmiażdży głowę węża prastarego smoka. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen.

Potwierdzenie. Apokalipsa św. Jana rozdział 13 werset 2. Temat: „Wizja dwóch zwierząt”.; „A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój i wielką moc".

Napisz dziecko AMM od Apokalipsy, wybranko Trójcy Świętej, że ta walka duchowa strącania złych duchów trwa, teraz widoczna na waszych ulicach, rządach, parlamentach, w Unii Europejskiej, Episkopacie Polski oraz na Watykanie, gdzie wkrótce zasiądzie Antychryst, bo Fałszywy Prorok odda mu swój tron z dopustu Boga Wszechmogącego.

Tak wypełnia się zapowiedziane proroctwa Starego i Nowego Testamentu.; CHRYSTUSOWI KRÓLOWI POLSKI I WSZECHŚWIATA, chwała i uwielbienie, teraz zawsze i na wieki za tą łaskę daną swojemu ludowi i wezwanie do walki duchowej z mocami ciemności na naszej ojczystej ziemi, której na imię Polska - Nowe Jeruzalem.

AMM. Dnia 08.12.2020 r. w; Niepokalane Poczęcie.

Egzorcyzm różańcowy

Ale wy Dzieci Maryi przystąpcie do walki duchowej mocą różańca świętego wg niżej podanego egzorcyzmu św. Benedykta, który z woli Mojej został dany AMM od Apokalipsy do wiązania złych duchów. 8.XII.2020 r.

Wizja AMM od Apokalipsy- 12.XII. 2020r. św. Benedykt ukazał się ponaglając,; by ten Egzorcyzm różańcowy dać do publicznego odmawiania dla Dzieci Maryi Królowej Różańca Świętego, bo wielka jest walka duchowa teraz.

Modlitwa wstępna

W Imię Boga w Trójcy Jedynego rozkazuję, by wszystkie żywioły nieba i ziemi były mi posłuszne.;; W Imię Jezusa Chrystusa rozkazuję, niech ustąpią wszystkie duchy złe, idą precz od naszej woli, byśmy wyzwoleni na duszy i ciele mogli przystąpić do walki ze złymi duchami i samym księciem ciemności.

Różaniec-Po każdej dziesiątce mówimy:

W Imię Maryi Bogarodzicy Dziewicy ustępujcie wszystkie duchy ciemności, złości, nienawiści, zniewolenia, nie mocy, pożądliwości, rządzenia, poniewierania ludzkimi cnotami.

W Imię Jezusa; Chrystusa mocą Przenajświętszej Krwi; i Ciała,p; wiążemy was wszystkie duchy złe na niebie ziemi z samym księciem ciemności na wieki wieków . Amen. Amen. Amen. Alleluja !;

Mocą Różańca Świętego Najświętszej Maryi Panny Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, Królowej Świata, Królowej Świętego Szkaplerza broniącej od złego, Pogromczyni czartów, wrzucamy wszystkie duchy złe z samym księciem ciemności; do piekła na wieki wieków . Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie. Alleluja.


Słowo Boże do Marii Michaliny od Apokalipsy
Internetowy Ruch Katolicki; „Domy Modlitwy św. JPII”
dnia 27. XII.2020 r.

+++ W Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Napisz: BOŻE NARODZENIE; trwa; w tych sercach braci i sióstr w Chrystusie Panu tj. we Mnie; Zbawicielu Bożym, którzy przygotowali swoje serca przez Sakrament pokuty i pojednania, rekolekcje, gdzie sam odpuszczam grzechy, uzdrawiam dusze i ciała oraz relacje rodzinne przez przebaczenie sobie i bliźnim. Tak AMM od Apokalipsy, dziś święto św. Jana wiernego Apostoła, którego umiłowałem szczególnie i ty wierna służebnico pańska Króla Polski i Królowej Polski naśladuj Go w cnocie.

Błogosławię JA KRÓL POLSKI BOŻA DZIECINA i mówię mocą Ducha Świętego, jak Mnie uwielbiacie przez modlitwę, śpiew kolęd i dobre życie wg przykazań Dekalogu, w mię Ojca Wszechmogącego Mnie Chrystusa Syna Boga Żywego i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Potwierdzenie „Słowa Bożego "otrzymałaś po przyjęciu Eucharystii, gdzie „JESTEM KTÓRY JESTEM"; ŻYWY OBECNY W KAŻDYM PŁATKU CHLEBA, PRAWDZIWE CIAŁO I KREW MOJA, KREW Z KRWI I CIAŁO Z CIAŁA; Z DZIEWICY NIEPOKALANEJ MAMUSI, według woli Ducha Świętego zamieszkałym w JEJ przeczystym łonie. Z Woli; BOGA Ojca przyszedłem na ziemię, by nawiedzić Mój lud.; Księga Zachariasza; numer 8 werset; 2 dla potwierdzenia:; Tak mówi Pan Zastępów: Żywię żarliwą miłość do Syjonu, zapłonąłem; wielką do nich zazdrością".; Temat: Nowa przyszłość; ludu Bożego.; Napisz: „Pan Mój i Bóg Mój”.

Tak, ta księga Zachariasza mówi o reszcie ludu Mojego Boga w Trójcy Jedynego, do życia w prawdzie w Duchu Świętym w obecności Boga Najwyższego, bo sąd nad światem jego mieszkańcami trwa, oczyszczenie trwa.

„Nowe Jeruzalem” zamknie swoje granice, by moce zła nie miały dostępu do ludu wybranego i moich wybranych namaszczonych proroków. Czas został skrócony, by Syn Człowieczy to jest JA DZIECIĘ JEZUS, wtedy i teraz Król Polski; został rozpoznany, choć przyszedłem do swoich, a jednak !!! Czy Mnie zaprosiłeś do swego serca, rodziny, niech każdy da odpowiedź we własnym sercu. Amen. Amen. Amen.

Polecenie:; Zmów; teraz różaniec święty na umocnienie, a; o 21.00 godzinie Hetmanka Narodu Polskiego, Królowa Polski poda Swoje pouczenie. I niech się tak stanie. I tak się stało. Amen. Amen. Amen.

Błogosławi was dzieci umiłowane Maryja przez Niepokalane Serce i święty Józef przez Przeczyste Serce, prosząc by Dziecię Jezus naznaczyło Swoją rączką znak krzyża świętego nad Polską i skruszyło te krnąbrne serca matek, ojców i dzieci w waszych rodzinach, w Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Matko, a co do tych szczepionek co nam tak refundują i namawiają masmedia z rządem na czele? Pytają twoje dzieci - J. B . zatroskana?

Odpowiedź brzmi: Nie, nie, nie! To jest metoda szatańska, by zniewolić dzieci Moje, by potem kierować waszymi falami mózgowymi przez 5-G. Manipulowani będziecie jak manekiny, odczujecie zamęty w głowie, potem będą wam rozkazywać co macie robić.; To zaprogramowany system bazy waszego DNA.

I zmienią waszą tożsamość, to jest wszczepienie ciężkich metali, które nie są obojętne dla organizmu. Szczepionka oparta na abortowanych ciałach dzieci, wytworzy antyciała ofiarowane ;lucyferowi. Czy jemu chcecie służyć?

Walka z tym korona wirusem, tą metodą wyszczepienia rodzaju ludzkiego, to jest; pewna śmierć duszy i ciała. Zabraniam. Ja Arka Przymierza skryję was w Moim Niepokalanym Sercu. Trwajcie w pokoju.

Napisz: Moja niewolnico AMM; od Apokalipsy - różyczko, duszo mistyczna, że świat idzie ku zagładzie. Jeśli mój lud w Królestwie Miłości Dwóch Serc nie upadnie na kolana, a szczególnie Episkopat Polski i jego Biskupi, Kapłani, nie mówiąc już o Rządzących tym krajem; nad Wisłą, to duża pożoga idzie od wschodu i zachodu.

To grozi użyciem broni atomowej, która może dokonać spustoszenia totalnego, czarna ziemia, pustynia, pustkowie nie tylko w ludzkich duszach, sercach w rodzinach, którzy odeszli od wiary.

Módlcie się kochane; wybrane dzieci,; by „Polska - Nowe Jeruzalem” ostała się w większej liczbie dusz, by granice Mojego Niepokalanego Serca i Najświętszego Serca Pana Jezusa Syna Mojego, Króla Polski nie zostały naruszone, a Straż Aniołów pod wodzą Świętego Michała Archanioła zachowała porządek w czasie oczyszczenia i broniła was.

Nie mniej gniew Ojca Przedwiecznego jest bardzo duży. Te profanacje; Eucharystii - Ciała Najświętszego Jezusa Chrystusa przez samych kapłanów, którzy dezynfekują;; swoje namaszczone, konsekrowane dłonie wszelkiego rodzaju płynami na spirytusie, ranią Ciało Najświętsze, które krwawi i jeszcze podają wiernym w maseczkach, obligując /do przyjmowania/ w wielu parafiach na brudne ręce.

Znieważane są wizerunki Pana Jezusa i Moje - Jego Najświętszej Mamusi, św. JPII i Świętych, niszczone i łamane krzyże, oraz profanowane są w pełni, zakłócane; nabożeństwa Mszy Świętej.

Papież wasz rodak powtarzał to zawierzenie TOTUS TUUS MARYJA; jak również Prymas Tysiąclecia Mąż Stanu kard. Stefan Wyszyński kandydat na ołtarze, postawił wszystko w tych trudnych czasach komunizmu, reżimu sowieckiego na Mnie Maryję, a teraz jest czas jeszcze trudniejszy.

Wprowadzają globalizm, terror, chcą porządku wg nowego świata, gdzie idzie totalitaryzm,; reguły ustalone przez masonów - pachołków szatana. Anty-kościół przeciw Kościołowi katolickiemu.; Odpowiedzcie dzisiaj sami, co was tak zniewala?

Wszelke zło, chce ten ostatni bastion wiary jakim jest Polska, zniszczyć. I o dziwo, w tym maczają swoje ręce biskupi, kapłani, choć nie wszyscy, ale większość . Jaka jest wasza odpowiedzialność przed Bogiem Ojcem Wszechmogącym Tatusiem, Synem Człowieczym, Królem Polski, którego Imienia jest wam tak ciężko wymówić i wysyłacie / biskupi/ pisma, by kapłani tego IMIENIA KRÓL POLSKI pobożnie nie wymawiali i nie wyznawali.

Mianowany Żywy Bóg Król Polski przyjął tą Intronizację z rąk pobożnego arcybiskupa Andrzeja D. oraz wybranego kapłana proboszcza księdza Ryszarda; O. Pytam, dlaczego Episkopat Polski w tej sprawie milczy? To na dachach trzeba głosić, dziękować, że tego dzieła podjął się z Woli Bożej wybrany; prorok Grzegorz z Leszna i ta grupka; Totus TUUS - dzieci moich zebranych wokół niego.

Z woli ludu, mocą Ducha Świętego to się dokonało,; to przyjął Bóg w Trójcy Jedyny.; Tego dzieła nie można lekceważyć. Odwagi mówię do was synowie w kapłaństwie chrystusowym. Rozsławiajcie Króla Królów, bo wielka światłość przyszła do was, Syn jest wam dany, ;co rozprasza ciemności waszych dusz i serc.

Odwagi w działaniu, tylko Król Polski ma potęgę, by zniszczyć te bataliony zła na „Polskiej Ziemi - Nowego Jeruzalem”. Mój Syn Jezus Chrystus Król Polski działa, oczyszczając swój naród wybrany.

Zapraszajcie JEGO MAJESTAT BOGA ŻYWEGO PO TRZYKROĆ ŚWIĘTEGO do waszych parafii, diecezji, urzędów, rodzin, serc. Niech trwa ta perygrynacja tej figury. Niech będzie przyjmowana w wielkim dziękczynieniu i uwielbieniu, a cuda łaski popłyną. Polska zostanie uwolniona ze wszelkiego zła również mocą tych egzorcyzmów, tylko trzeba chcieć działać. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Potwierdzenie. Psalm 16, werset 8. „Mam zawsze Pana przed sobą. Gdy On jest po prawicy mojej; nie zachwieję się". Temat: Pan najwyższym dobrem pobożnego.

Niech was wszystkich, wybranych Elektów Chrystusa Króla POLSKI zebranych w DM św. JPII, Przymierza Miłości Bożej, czytających i słuchających przekazów; na Youtubie, „W ;posłudze” Grzegorza z Leszna , Cypriana Polaka, błogosławi; BÓG W TRÓJCY JEDYNY: Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Amen.

TenPrzywilej uwalniania od klątwy rodzinnej” został dany Grzegorzowie z Leszna przy udziale twoim AMM od Apokalipsy, gdzie wg polecenia Niepokalanej Oblubienicy z „łaską nałożenia rąk na chore dziecko”, bo taki dar modlitwy uzdrawiającej otrzymałaś na te czasy z woli Boga Ojca Wszechmogącego Tatusia Kochanego, gdy z wiarą to czynisz. To łaska wyproszona u stóp Pani z Jabłoni Królowej Pokoju i Pojednania.

Wizja: Zobaczyłam duchowo przycięty pień drzewa dębu, słoje były ciemne, gładkie jakby wypolerowane, korzenie też widoczne na ziemi, raczej uschnięte, a obok leżące dziecko - dzieciątko. W tej walce o uwolnienie i uzdrowienie; - duchowo; łączył się Grzegorz z Leszna, prowadził modlitwę, czuło się potężny powiew wiatru mocy Ducha Świętego.

Czekali św. Teresa z Awilla, Król Polski, Matka Najświętsza, która zaprosiła tą rodzinę, widoczny był cud słońca. Przez wiarę i modlitwę to się dokonało. Wspomagał; modlitwą ks. Piotr i ks. Ryszard. odprawiając w tym czasie w różnych miejscach Msze Święte. Jednak rodzice tego dziecka muszą dokonać generalnej spowiedzi, by wrócić na drogę wyznawania wiary katolickiej, żyć w miłości Boga i bliźniego, a będzie pełne uzdrowienie. Dziecko otoczyć pełnią miłości ojcowskiej i macierzyńskiej i będzie dojrzewać ;wg Woli Bożej do zupełnego uzdrowienia. Amen. Amen. Amen.

Ten fakt opisać i podać; za przykład; dla innych rodziców tych; czasów ostatecznych, by szatan nie zebrał żniwa, bo walczy też o pokłosie.

Potwierdzenie: Psalm 2 werset 3: „Zerwijmy ich więzy. I zrzućmy z siebie ich pęta!; „Temat: Triumf Pana i jego pomazańca na wrogami.

Dziękujemy „Mateńko z Jabłoni”; za; zaproszenie i tą łaskę, że wysłuchałaś; modlitwę Grzegorza z Leszna, moją, to jest AMM i babci J.

Walka teraz trwa wręcz. Widziałaś jak kapłan; namaścił to dziecko olejem; św. Szarbela; i „Dzieciątka Jezus z Pragi”, i; wtedy to dziecko wypowiedziało dwa razy: „mama”/ mimo wielkich zakłóceń w mowie/. Trwajcie w pokoju i módlcie się, by wypełniła się Wola Boża w tej rodzinie. Amen. Amen. Amen.

Święty Jan Apostoł najmłodszy uczeń Pana Jezusa błogosławi za pozwoleniem Trójcy Świętej, w Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

AMM od Apokalipsy, przygotuj się do walki duchowej na te czasy przez następny post, modlitwę wg pouczeń Królowej Świętego Szkaplerza, Pani Tomaszowa, Pogromczyni złego.

+ Walka idzie oto, by odmawiać te egzorcyzmy różańcowe / orędzie poprzednie z 8XII2020r./.

Trwaj w pokoju. W obronie Kraju - Królestwa; Dwóch Serc Miłości w Nowym Jeruzalem, błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży, Król Polski, Duch Święty - odnowiciel rodzaju ludzkiego.

Ufaj, dziękuj, trwaj w pełnym Totus Tuus razem z Grzegorzem, Mariuszem, Mamą Teresą, kapłanami:; ks. proboszczem Ryszardem, księdzem Piotrem, który jest wprowadzany na tą drogę walki duchowej. Pozdrawiam Was kapłani z woli Króla Polski i Królowej Polski, błogosławię:W Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie:Temat: Wizja Baranka Bożego. Apokalipsa 5, werset 8: „A gdy ją wziął; /Księgę/; upadły przed Barankiem cztery postacie i dwudziestu czterech Starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności; to są modlitwy świętych”.

AMM w posłudze "Słowa Bożego" dla braci i sióstr w Chrystusie Panu. Bogu w Trójcy Jedynemu chwała i uwielbienie za tą łaskę daną mnie marnej słudze.
ŚWIĘTA BOŻEGO; NARODZENIA. 2020 ROK.