Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
83
472
488

-16

Odwiedziny
...1 293 758

Nowy tydzień

PDFDrukujEmail


Nowy tydzień


                              Nowenna do Najświętszego Serca Boga Ojca.

Wstęp do Nowenny.

Cieszę się Żywy Płomieniu, że otworzyłeś swoje serce na Moje w tobie działanie. Niczego nie hamuj, lecz ochotnie się poddaj pod Moje Święte prowadzenie. Dziś jest nowe Święto, które w Niebie uroczyście obchodzi się, to Święto Mojego Świętego, Przeczystego Serca. To Serce kocha was wszystkich, całe stworzenie. Moje Święte Serce chce zbawić każdego człowieka, lecz nie każdy człowiek chce ode Mnie przyjąć w udziale zbawienie wieczne. Część ludzi zacięła się w swojej głupocie i bezsensownym uporze i opowiada się za tym, co podpowiadają im demony.

Ja pragnę udzielać wam krocie Łask, chcę wam dać, ofiarować tyle, ile jesteście w stanie udźwignąć. Moje Święte Serce jest hojne ponad miarę, lecz wy niestety jesteście mocno ograniczeni. Nie chcecie oddać się Mi cali, bez reszty, otwierając na oścież swoje serce, pozwalając Mi w nie swobodnie wkraczać i ingerować. Najlepiej i najefektywniej mogę działać wszędzie tam, gdzie ktoś oddał się całkowicie w Niewolę Trójcy Świętej przez Niepokalaną. Tylko w tych sercach mogę działać najlepiej, najpełniej, najmocniej.

Wiele lat wstecz, pozwoliłem ci zajrzeć do wnętrza Serca Trójcy Świętej, Jest Ono Wielkie, Przepastne, Kryształowo Czyste, Święte ponad miarę. Serca Boże są połączone ze sobą nawzajem razem, choć to oddzielne Trzy Serca, to są ze sobą połączone nierozerwalną Miłosną Unią.

Chcę, pragnę, aby w odnowionym Kościele Świętym, przeniesiono Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa na 30 czerwca, bo chcę, aby to Święto sąsiadowało, z Moim i Ducha Świętego Świętem Naszych Przenajświętszych Serc. Chcę wraz z Synem i Duchem Świętym rozlewać na niewdzięczną ludzkość ocean Łask Bożych, lecz niestety, dziś jeszcze ludzkość nie jest gotowa na ich przyjęcie.

W nowym porządku, porządku Nowej Ery, Ery Ducha Świętego, wszystkie dni świąteczne Naszych Trzech Przenajświętszych Serc trwać będą 3 doby, a chcę, by to były dni świąteczne, uroczyste. W tych dniach módlcie się żarliwie do Naszych Świętych Serc. Kto pokocha Trzy Boże Serca, kto będzie miał Je we czci z całego serca, kto będzie rozszerzał cześć do tych Przenajświętszych Serc, ten błyskawicznie pójdzie do Nieba, a jeżeli dostanie się do czyśćca, to przebywać w nim, oczyszczać się będzie tylko 3 dni, a następie wkroczy w podwoje Nieba. Chcę, abyście odmawiali tę Nowennę przed Pierwszą Niedzielą Miesiąca, a w samym dniu Pierwszej Niedzieli, niechaj będzie wystawiony Najświętszy Sakrament i niech będzie odmówiona Litania i Koronka do Najświętszego Mojego Serca.

Każdy czciciel Bożych Przenajświętszych Serc, będzie mógł być za życia obdarzony prawdziwym charyzmatem świętości życia, bo cała Trójca Święta będzie promieniować i oddziaływać na tę duszę. Kto odda się w Niewolę Trójcy Świętej lub w Niej już jest, a dodatkowo pałać będzie wielką miłością do Naszych Przenajświętszych Trzech Serc, ten będzie bardzo szybko wzrastał w prawdziwej świętości życia, ten będzie szybko otrzymywał to, o co będzie prosił lub pozna słuszną przyczynę, dla której jego prośba nie może być wysłuchana, wypełniona. Otrzyma również jasne wskazówki, do realizacji osobistej drogi świętości życia.

Obiecuję czcicielom Naszych Przenajświętszych Serc, szybkie poznanie Woli Bożej, a zwłaszcza otrzymanie stosownych natchnień, przez które Trójca Święta będzie wami kierować. Obiecuję, że przy pomocy Maryi, szybko będziecie mogli pokonać szatana, zneutralizować jego złowrogie działanie. Pozwolę poznać każdy podstęp złego ducha, lecz udzielę jedynie tej łaski tym najgorliwszym.

Kto zatraci się w Miłości do Boga, ten jeszcze tu na ziemi zyska tyle Darów i Łask Bożych, ile jego dusza i ciało będzie w stanie wytrzymać. Nie oznacza to, że nie będziecie cierpieć, o nie, będziecie cierpieć także od działania upadłego Anioła, lecz to nie potrwa zbyt długo.

Kapłan i biskup, który zatraci się w Bożej Miłości, będzie miał potężną siłę duchową nad całym piekłem. Chcę, abyście gardzili wszelkim grzechem, każdym złym czynem, wszelką nieprawością, egoizmem, a także tym co mówi i wmawia wam zły duch. Pomogę wam w każdym aspekcie, tylko nie ustawajcie w waszej modlitwie, popartej postem i czynem.

Nabożeństwo do Naszych Świętych Serc w połączeniu z Mszami Świętymi, będzie dość szybko wybawiać dusze z czyśćca. Nabożeństwo to będzie miało wielką siłę duchową, nad sercem waszych grzeszników, których polecicie. Przez to nabożeństwo oni będą się o wiele szybciej nawracać.

Jak widzicie, gotów jestem dać wam wiele i jeszcze więcej, lecz kto z was zechce się trudzić, wysilać dla siebie, dla Miłości Boga, dla swojego bliźniego? Ja deklaruję to, co do tej pory wypowiedziałem, a Ja zawsze jestem Prawdomówny, a Słowo, które wypowiem jest realizowane. Chcąc by człowiek miał wypełnione obietnice, które wam dałem, musi się do końca nawrócić, bo wystarczy przywiązanie do choćby jednego grzechu, by to zablokowało przepływ Łaski Bożej. To wy musicie chcieć się nawrócić, chcieć pozbyć się demonicznego obciążenia waszymi winami i grzechami, a Ja Sam za was dopełnię reszty.

Chcę, aby każdy z was miał kryształowo, niczym nieskażone, czyste myśli. Jednak żyjąc w takich jak wy realiach, mimo wszystko podążajcie do doskonałości, usilnie pracujcie nad sobą, zwłaszcza nad swoimi słabościami i grzechami. Ja dam wam szansę do pokonania samych siebie i tego co was przed Moim Świętym Obliczem obciąża.

Jeżeli przez upadłą waszą naturę, słabość cokolwiek wam się przydarzy, nie „kiście” tego w sumieniu, dopóki macie możliwość, żałujcie za wasze upadki, grzechy, oczyśćcie się w Sakramencie Pokuty i dalej trwajcie w jedności ze Mną. Nauczcie się tak żyć, tak funkcjonować, aby unikać grzechu za wszelką cenę.

Postanówcie zmienić dogłębnie swoje życie, swoje nastawienie, by uniknąć czynienia jakiegokolwiek zła. Najważniejsza jest ta pierwsza decyzja, nauczcie się czynienia dobra, nic nie kalkulujcie, czyńcie wszelkie dobre uczynki, lecz najpierw opanujcie swoje rozbiegane myśli, bo wszelkie grzechy od nich się zaczynają.

Upadły Anioł będzie wam bardzo przeszkadzał, wszystko utrudniał, ale to wy stańcie się względem niego jeszcze bardziej uparci niż on jest. Zacznijcie i nigdy nie rezygnujcie, a Ja widząc wasz trud, wasz wysiłek, wkroczę osobiście i pomogę wam, a z Moją pomocą, będzie wam o wiele lżej.

Kto z was ma jakieś obciążenia dziedziczne, kto urodził się napiętnowany grzechem rodziców, ten niechaj się nie zraża, niech Mnie kocha najmocniej jak potrafi, niech dołoży starań i pokaże, że bardzo kocha Nasze Przenajświętsze Serca, a wówczas zyska krocie Bożych Łask, które zniwelują to przekleństwo. Najważniejsze jest to, abyście nigd nie zrażali się swoją wielką grzesznością.

U tych skażonych, dojście do Łask Bożych potrwa trochę dłużej, lecz wasza miłość do Bożych Świętych Serc pokona wszelkie bariery, a Ja nie pozostanę wobec was niewzruszony, nieubłagany, wam także zapewnię potoki Łaski Bożej.

Nowennę odmawia się w taki sposób:

- modlitwa wstępna,

- modlitwa na każdy dzień Nowenny,

- Litania do Najświętszego Serca Boga Ojca,

- jeden dziesiątek Różańca Św., Tajemnica Piąta Bolesna - Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu.

- Koronka do Najświętszego Serca Boga Ojca,

- modlitwa na zakończenie każdego dnia Nowenny.

Litanię i Koronkę można odmawiać oddzielnie od całości Nowenny. Za odmawianie samej Litanii i Koronki do Najświętszego Serca Boga Ojca, obiecuję specjalną opiekę Mojego Świętego Serca i Łaskę poznania Woli Bożej dla osoby, która to odmawia.

Pamiętajcie także o tym, że każda wasza prośba jest naczyniem, które musicie napełnić modlitwą, pokutą, wynagrodzeniem.

Nowennę można odmawiać tradycyjnie, czyli przez dziewięć kolejnych dni. Można odmawiać w drugi sposób, który pomnoży Boże Łaski 10 000 razy. Drugi sposób, jest sposobem Dużej Nowenny. Odmawia się dni Nowenny jak miesiące i tak na przykład w styczniu odmawia się codziennie pierwszy dzień Nowenny, w lutym odmawia się co dzień drugi dzień Nowenny itd.

Dużą Nowennę zalecam do odmawiania w szczególności w Kościołach, zwłaszcza, gdy prosić będziecie o szczególnie ważną społecznie Bożą Łaskę. Bądźcie wytrwali i stanowczy przy odmawianiu tej Nowenny. Demon będzie wymyślał wam tysiące pokus, a wszystko tylko po to, aby odwieść was od tej modlitwy.

Najwięcej Łask można otrzymać odmawiając Wielką Nowennę przez dziewięć lat. Ten sposób jest dla najbardziej wytrwałych, przeznaczony dla tych, którzy chcą nawrócić cale narody, lub osoby szczególnie zagrożone. Łaski Boże za ten sposób odmawiania Nowenny pomnażam 100 000 razy. Przez cały rok odmawia się tylko pierwszy dzień Nowenny, w następnym roku drugi dzień Nowenny w następnych latach odmawia się następne dni Nowenny i tak przez 9 lat.

Życzę wam wytrwałości na modlitwie, nie poddawajcie się, bo Moje Najświętsze Serce hojnie wynagrodzi wasze wszelkie starania w drodze do doskonałości i nabywaniu Łask Mojego Najświętszego Serca. Błogosławię wam na trud odmawiania tej modlitwy - Nowenny. †

Bóg Ojciec.Biała Podlaska, 5 lipca 2020r.
Nowenna do Przenajświętszego Serca Boga Ojca

Modlitwa wstępna

Najświętsze Serce Boga Ojca, które jesteś Nieogarnione, Wieczne, Sprawiedliwe, Surowe, lecz też bezgranicznie Kochające, bardzo proszę o Łaskę dobrego odprawienia tej Nowenny, aby przyniosła mi takie Dary Twojego Świętego Serca, jakich Ty Sam chcesz mi udzielić. Najświętsze Serce Boga Ojca godne uwielbienia, proszę Cię o jak najwięcej Łask potrzebnych mi i innym do okazywania Tobie i Trójcy Przenajświętszej wszelkiej miłości. Amen.


Pierwszy dzień

W pierwszym dniu Nowenny do Najświętszego Serca Boga Ojca, módlmy się za cały Kościół Święty, oto, aby poddał się wszelkiej Woli Bożej i Ją wypełniał.


Wiekuiste, Sprawiedliwe, Ukochane Najświętsze Serce Boga Ojca, moje najpewniejsze schronienie, składamy Ci stokrotne dzięki za to, że stworzyłeś nas i cały Wszechświat. Wszechpotężny Władco, nikt nigdy nie zdoła Ci podziękować za ogromne Dobra - Łaski, które nam zsyłasz Mocą Swojej bezgranicznej Miłości. Czuwasz też wciąż nad nami Swoją Miłosierną Opatrznością, mimo naszych wad i nędzy, podnosisz nas z upadków i uczysz Swoich Dróg, Przepraszamy Cię za naszą niedoskonałość i obiecujemy szczerą poprawę w każdej dziedzinie duchowego oraz cielesnego życia. Prosimy Cię Najukochańsze, Najświętsze Serce Boga Ojca spraw, aby Kościół Święty zawsze kroczył Twoimi Drogami, nigdy z nich nie zbaczał, a ci którzy zeszli z Bożych Dróg, niech na nie szybko powrócą. O Najświętsze Serce Boga Ojca, bądź uwielbione i błogosławione na wieki. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Drugi dzień

W drugim dniu Nowenny do Najświętszego Serca Boga Ojca prosimy Cię Święty Boże o wszelkie Łaski dla obecnie panującego Papieża, Spraw o Stwórco, aby zawsze pełnił tylko Wolę Bożą i dobrze kierował całym Kościołem Świętym.

Najlepsze, Najświętsze Serce Boga Ojca, naszego Świętego Tatusia w Niebie, dziękujemy Ci za wszelkie Dobra i Łaski, które otrzymujemy z Twojej Ręki. Dziękujemy za Odkupieńczą Ofiarę Twojego Syna, która nieustannie nas uświęca. Dziękujemy za Twojego Jednorodzonego Syna, który dziś też jest opuszczony i osamotniony w każdym tabernakulum i roni Krwawe Łzy, powtarzając Swoją Agonię z Getsemani. Nasze pokolenie pełne nieprawości i grzechów wciąż na nowo zadaje Rany Twojemu Umiłowanemu Synowi. Chociaż my opuściliśmy Ciebie, Wierny Boże, Ty nie opuszczasz nas na zawsze i przebaczasz nam nasze winy. Ojcze Sprawiedliwy, pełen Litości, Ty Jesteś naszym Ocaleniem, porusz ostygłe nasze serca i zbałamucone umysły. Niech Twój Święty Duch rozproszy panujące ciemności, a Twoje Święte Łaski, które są naszym udziałem w życiu Bożym, rozkwitną błogosławieństwem w naszych udręczonych sercach. Prosimy Cię o wszelkie Łaski Boże dla obecnie panującego Papieża. Spraw o wierny Ojcze z Nieba, by Twoje Święte Serce zlitowało się nad obecnym Papieżem, przemieniło Jego serce, by stało się podobne do Serca Twojego i kierowało Jego ludzkim sercem tak, aby Chwała Boża mogła się zawsze wypełniać, a Twoje Święte Serce mogło być chwalone i uwielbiane na wieki. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Trzeci dzień

W trzecim dniu Nowenny do Najświętszego Serca Boga Ojca, prosimy Cię o Święty Świętych za naszych biskupów diecezjalnych, prosimy Cię o wszelkie możliwe Łaski Boże dla nich. Spraw o Stwórco, aby oni zawsze pełnili tylko Wolę Bożą i dobrze kierowali powierzonymi sobie diecezjami.


Najczulsze, Najświętsze Serce Boga Ojca, składam Ci gorące dzięki za wszystkie cuda, którymi nas darzysz, głównie zaś za zbawienie naszych dusz. Ty, który raczyłeś ofiarować za nasze winy na haniebną śmierć Twojego Syna, ocal na wieczność wszystkie zagrożone dusze, a zwłaszcza dusze teraz umierających i mających wkrótce umrzeć, a także dusze naszych biskupów. Najświętszy Abba, pomóż nam w ratowaniu dusz ciężkich grzeszników, uwalniając ich na zawsze od jadu piekielnej żmii. Uwolnij także serca naszych biskupów z wszelkich wpływów szatana, uczyń ich serca podobne Twojemu Świętemu Sercu. Wlej w nie wszelkie potrzebne ich dobremu działaniu Łaski Boże, a upominaj ich wtedy, kiedy schodzą z Bożych Dróg, nawróć ich, by mogli nieustannie pełnić tylko to, co stanowi Wolę Bożą, a wszystkich doprowadź do szczęśliwej wieczności. Amen

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Czwarty dzień

W czwartym dniu Nowenny do Najświętszego Serca Boga Ojca prosimy Cię o Stwórco o wszelkie Łaski Boże dla naszych kapłanów i zakonników oraz zakonnic. Spraw o Królu królów, Panie panów, by nawróciły się ich serca, by mogli całym swoim sercem pełnić tylko to, co stanowi Wolę Bożą.


Odwieczne, Najświętsze Serce Boga Ojca, prosimy Cię, Stwórco Nieba i Ziemi o ratunek dla dusz ludzi umierających, a także każdej duszy, każdego kapłana i zakonnika oraz zakonnicy. Błagamy Cię o takie Łaski, aby ani jedna ich dusza nie poszła na wieczne potępienie. O, Abba Najdroższy Tatusiu, który przyjąłeś ofiarę z Krwi Swojego Syna, spraw, abyśmy otrzymali łaskę pomocy dla nich. Nas wszystkich bez wyjątku, przygotuj na godzinę naszego odejścia, byśmy umieli pokonać w drodze do zbawienia piętrzące się przeszkody, by je pokonywali także ci, których powołałeś do swojej służby i nie marnowali ani jednej chwili życia, zasługując na udział w Niebieskiej Rodzinie, a także pomagali ludowi w dojściu do szczęśliwej wieczności. Wiekuisty Boże, udziel Swoich Łask tym duszom, które są już blisko bram wieczności, zwłaszcza duszom kapłanów, zakonników i zakonnic. Pomóż im nieść ich własny Krzyż na wzór Twojego Ukrzyżowanego Syna. Nam zaś dodaj otuchy, abyśmy uwierzyli, że Twój Święty Duch przemieni ich serca, by stały się podobne do Twojego Świętego Serca. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Piąty dzień

W piątym dniu Nowenny do Najświętszego Serca Boga Ojca prosimy Cię Stwórco o wszelkie możliwe Łaski dla całego czyśćca.


Odwieczne Serce Boga Ojca, prosimy Cię o Stwórco, o Ojcze pełen Miłosierdzia, o uwolnienie z czyśćca, jak największej ilości więźniów czyśćcowych. Najlepsze Serce Tatusia Niebieskiego, Ty Sam nam dałeś wiele sposobów i środków do wybawienia dusz z czyśćca. Prosimy Cię o bezmiar łask dla tych cierpiących dusz, aby jak najprędzej mogły oglądać Twoje Święte Oblicze i wysławiać Twój Majestat. Wprawdzie one wiele zawiniły w swoim grzesznym życiu, ale było to głównie wynikiem ich duchowej ułomności i ociężałości serca. Nie wspominaj już więcej ich popełnionych win, a jeżeli to możliwe, uwzględnij nasze prośby, daruj im karę i weź do Nieba. Niech się zmiłuje nad nimi Twoje Przenajświętsze Serce. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Szósty dzień

W szóstym dniu Nowenny do Najświętszego Serca Boga Ojca prosimy Cię o Stwórco, o wszelkie możliwe Łaski dla całego ludu wiernego, oraz tych co tkwią w ciemnościach pogaństwa, albo islamu, oraz demonicznego judaizmu.

Sprawiedliwe, Najświętsze Serce Boga Ojca, pomóż nam zawsze w życiu wypełniać Twoją Świętą Wolę. Wielokroć wskazywałeś całej ludzkości, jak rozpoznać Twoje Drogi lecz oporny, grzeszny człowiek z powodu swej głupoty pogardził Twoimi Słowami i Twoją zbawienną radą. Jednak Twoje Kochające Serce, nadal bije dla nas Współczuciem i Wielką, Przepastną Miłością. Z pokorą prosimy Cię, Najczulsze, Przenajświętsze Serce Boga Ojca, o udzielenie nam silnych natchnień Twojego Ducha poprzez nasze myśli, abyśmy się nauczyli doskonale rozpoznawać to, czego od nas pragniesz. Daj nam, twojemu ludowi tyle Łask i Darów, abyśmy mogli z łatwością pokonać piekielną bestię. Ocal nas, byśmy nigdy nie sprzeciwiali się Twojej Świętej Woli. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Siódmy dzień.

W siódmym dniu Nowenny do Najświętszego Serca Boga Ojca prosimy Cię o Słodkie Serce Boga Ojca o wszelkie Łaski Boże dla wszystkich rządzących.

Najświętsze Serce Boga Ojca, które jesteś pełne Miłosierdzia, proszę Cię o pomoc w celującym wypełnianiu Twoich Doskonałych, Świętych Planów względem tych, którzy nami rządzą w Twoim Świętym Imieniu, albowiem w realizacji Świętych Planów Bożych, zawsze będzie przeszkadzał diabeł. Mój Uwielbiony Boże, spraw, abym ja, a także rządzący zawsze zachowywali każde Twoje Słowo, które wypowiadasz. Spraw też, aby każdy człowiek z rządu w każdym miejscu mógł realizować Twoją Świętą Wolę. Najświętsze Serce Boga Ojca, daj też do pomocy tym rządzącym tylu Aniołów i pomocników, ilu będzie potrzeba do realizacji powierzonych zadań. Najświętsze Serce Ojca Niebieskiego, udziel mi oraz rządzącym takich łask, abyśmy mogli zawsze dokładnie wypełnić Twoją Wolę. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Ósmy dzień

W ósmym dniu Nowenny do Najświętszego Serca Boga Ojca prosimy Cię o Stwórco o niezbędne Łaski Boże dla naszych rodzin, a także dla osób nam wrogich, aby się nawróciły ich serca i mogły być zbawione.

Nieśmiertelne, Najświętsze Serca Boga Ojca, proszę Cię o pogromienie sił zła - szatana i jego zwolenników w naszych rodzinach oraz z osób nam wrogich. Najlepsze Serce naszego Tatusia Niebieskiego, daj nam moc i pragnienie do przezwyciężania naszych własnych słabości i złych skłonności. Broń mnie i nas od wpadania w matnię pułapek sprytnie zastawionych przez złego ducha zwłaszcza na naszą rodzinę. Naucz mnie i nas dobrej, skutecznej modlitwy, która ujarzmi siły nieczyste. Spraw, byśmy za wszelką cenę wybierali tylko dobro. Nawróć też serca osób nam wrogich. Spraw, by się opamiętały, nawróciły ich serca i spraw, by ich niechęć i nienawiść nie były powodem ich wiecznego potępienia. Najświętsze Serce Ojca Sprawiedliwego, udziel nam Łaski, abyśmy przy Tobie wytrwali do końca na naszych Bożych posterunkach. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Dziewiąty dzień.

W dziewiątym, ostatnim dniu Nowenny do Najświętszego Serca Boga Ojca prosimy Cię o Ukochany Boże o wszelkie Łaski Boże dla nas samych modlących się, wysłuchaj nas jeśli to o co prosimy, nie sprzeciwia się Świętej Woli Bożej.

Ukochane, Najświętsze Serce Ojca z Nieba, dziś przedstawiamy Ci nasze prośby i błagania. Panie spraw, by nade wszystko wypełniła się w nas samych Twoja Święta Wola. Wysłuchaj wszystkiego, co w naszym imieniu przedstawi Ci Matka Twojego Świętego Syna, Jezusa. Mój Boże, usłysz moją prośbę, moje pokorne wołanie, o ile jest to zgodne z Twoją Świętą Wolą. Nie dopuść, Wszechpotężny Panie, abym kiedykolwiek swoim postępowaniem wykroczył przeciw Twojej Świętej Woli. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Litania do Najświętszego Serca Boga Ojca

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Serce Boga Ojca, które Stworzyło Niebo i Ziemię i wszystko co istnieje

- kochamy Cię, zmiłuj się nad nami.

N.S.B.O., pełne Mądrości i Potęgi -...

N.S.B.O., które Stworzyło wszystkie Chóry Aniołów-…

N.S.B.O., pełne Chwały i Odwieczny celu naszej wędrówki -...

N.S.B.O., Chwało Świętych w Niebie -...

N.S.B.O., Chwało Wszelkiego Stworzenia-...

N.S.B.O., Opatrzności Boża na naszej drodze życia -...

N.S.B.O., pełne niezliczonych przymiotów Bożych -...

N.S.B.O., Nieogarnione, Litościwe w Swym Miłosierdziu -...

N.S.B.O., Nieszczędzące Syna Swojego dla naszego Odkupienia -...

N.S.B.O., dające nam Matkę Syna Swojego do pomocy w Zbawieniu -...

N.S.B.O., Serdeczne, Czułe i Kochające nas ponad wszelką miarę -...

N.S.B.O., Delikatniejsze niż serce małego dziecka -...

N.S.B.O., Żarliwe i Płomienne-.

N.S.B.O., Czyste, pełne Miłości -...

N.S.B.O., Najdoskonalsze we wszystkim -...

N.S.B.O., Niezgłębione i Niestrudzone w Uświęcaniu wszystkich i wszystkiego -...

N.S.B.O., Wszechmocne i Pełne Wszelkiej Łaskawości -...

N.S.B.O., ogarniające wszystkich Swą Czułą Opieką -.

N.S.B.O., patrzące na nas przez Rany Syna Swojego -.

N.S.B.O., objawiające wszelkie Tajemnice Boże -...

N.S.B.O., opiekujące się Kościołem i stworzeniem -

N.S.B.O., nasza Pociecho i Nagrodo -...

N.S.B.O., Rozkoszy Zbawionych i Duchów Czystych -...

N.S.B.O., Wszelka Nadziejo Zbawiających się -...

N.S.B.O., Niewyczerpane w Swych Cudach -...

N.S.B.O., Mądre w Swych Zarządzeniach -...

N.S.B.O., Najmilsze, Najczulsze i Przedziwne -...

N.S.B.O., dające zawsze Dobre i Mądre Rady -...

N.S.B.O., Czysta Sprawiedliwości -...

N.S.B.O., dające natchnienie naszej pobożności -...

N.S.B.O., zawsze wiedzące o wszystkim

N.S.B.O., zawsze widzące wszystko i wszędzie -...

N.S.B.O., przed którym nic, ani nikt się nie ukryje -...

N.S.B.O., Perło Najcenniejsza-..

N.S.B.O., niedające z nikim, ani z niczym się porównać -...

N.S.B.O., zawsze dochowujące Przymierza na wieki -...

N.S.B.O., Obietnico zawsze wypełniająca się -...

N.S.B.O., Słowo, które zawsze wypełnia się -...

N.S.B.O., Gorejące, jak ogień gorące -...

N.S.B.O., Siejące Cnoty dla dusz czystych -...

N.S.B.O., Klejnocie Najcenniejszy -...

N.S.B.O., dające nam ze Swej Pełni -...

N.S.B.O., zawsze Hojne dla proszących Cię zgodnie z Twoją Wolą -...

N.S.B.O., Źródło Wszelkiego Życia i Świętości -...

N.S.B.O., grzechami naszymi Ranione -...

N.S.B.O., Stanowcze i Pokorne -...

N.S.B.O., Źródło Wszelkiej Pociechy -...

N.S.B.O., przyjmujące Całopalenia -...

N.S.B.O., przyjmujące wszelkie dobre ofiary -...

N.S.B.O., natchnienie Świętych -...

N.S.B.O., mój Ojcze i Pasterzu-.

N.S.B.O., które mi przewodzi, doradza i opiekuje się mną-...

N.S.B.O., broniące uciśnionych-...

N.S.B.O., Mój Najlepszy Przyjacielu i Boże -...

N.S.B.O., Tatusiu Najlepszy -...

N.S.B.O., zawsze Hojny ponad wszelką miarę,

N.S.B.O., Oświecający Kościół Swój -...

N.S.B.O., zawsze o nas dbające-...

N.S.B.O., Najsprawiedliwsze i Najroztropniejsze -...

N.S.B.O., przyjmujące i słuchające naszych próśb i jęków -...

N.S.B.O., wypełniające wszystko, co powiedziało -...

N.S.B.O., Królu rodzin -...

N.S.B.O., Królu Kościoła Świętego-...

N.S.B.O., Rozkoszy wszystkich Świętych -...

N.S.B.O., Usprawiedliwienie nasze na Sądzie Bożym –

N.S.B.O., Największa Miłości wszystkich stworzeń -...

N.S.B.O., Największa Nadziejo w Tobie umierających -...


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam nasze winy, Boże Ojcze.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Boże Ojcze.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami grzesznymi, o Boże Ojcze.


P. - Tyś Chwałą Twojego ludu wiernego.

W.- Dający Zbawienie i życie wieczne.


Módlmy się.

Wszechmogące, Wieczne Serce Ojca Przedwiecznego, kocham Cię, na ile zdołam Cię kochać, jako Twoje stworzenie. Pozwól, bym mógł Cię kochać, wielbić i chwałę Ci oddawać, tak, jak mi na to pozwolisz. Proszę Cię o pomoc w realizowaniu Twego Planu Odwiecznej Twojej Miłości. Spraw o Panie Święty, abym z Twoją Świętą Pomocą zawsze wypełniał wszelką Wolę Twoją, która zawsze jest dla mnie najlepszym rozwiązaniem. Amen.


Piąta Tajemnica Bolesna Różańca Świętego – „Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu”.

Ojcze nasz...

10 x Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu...


Koronka do Najświętszego Serca Boga Ojca.


Na wstępie:

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wierzę w Boga... Chwała Ojcu... 3 x


Na dużych paciorkach: 1x

Najświętsze Serce Boga Ojca, kochaj mnie, zbaw mnie

i dopomóż mi w doskonałym pełnieniu Woli Bożej.


Na małych paciorkach: 10x

Najświętsze Serce Boga Ojca, kocham Cię, pomóż mi.Na zakończenie: 3 x

Bądź Uwielbione, Pochwalone i Wywyższone Najświętsze Serce Boga Ojca,

za wszelkie dobro, które nam dajesz i zapewniasz.


Modlitwa na zakończenie każdego dnia Nowenny.

Niech będzie chwała i dziękczynienie Świętemu Świętych! Najświętsze Serce Boga Ojca Umiłowanego naszego Tatusia z Nieba, który Sam nas stworzyłeś i odkupiłeś. Spraw w Swojej Świętej Łaskawości, abyśmy jak najlepiej wykorzystali wszystkie zesłane przez Ciebie w tej Nowennie Łaski - Dary i nigdy ich nie utracili. Sprawiedliwy Boże, którego Najświętsze Serce jest Najdoskonalszym źródłem wszelkiej Miłości i Świętości, zlituj się nad naszą nędzą i spraw, abyśmy jak najwierniej starali się upodobnić do Ciebie i nauczyli się kochać na wzór Twojego Najświętszego Serca. Najwierniejszy Ojcze, ustrzeż wszystkich kochających Ciebie przed wielkim złem. Wzmocnij w nas prawdziwą wiarę i głęboką nadzieję, abyśmy oczyszczeni Ciałem i Krwią Twojego Syna wraz z Armią Różańcową przygotowywali ludzkość do Wielkiego Ostrzeżenia, a po Nim, abyśmy zachowali Tobie wierność, a także z pokorą oczekiwali na spełnienie Dnia Chwały w Twoim Świętym Kościele oraz na wieczny udział z Tobą w Twoim Królestwie. Amen.
Litania do Matki Bożej Saletyńskiej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Maryjo Saletyńska, Matko Boża, módl się za nami.
Maryjo Saletyńska, Królowo i Matko ludzi, módl się za nami.
Maryjo Saletyńska, Posłanniczko Miłosierdzia Bożego, módl się za nami.
Maryjo Saletyńska, Pośredniczko wszechmocna, módl się za nami.
Maryjo Saletyńska, Ofiaro pokuty i zadośćuczynienia, módl się za nami.
Maryjo Saletyńska, Ognisko gorliwości i apostolstwa, módl się za nami.
Maryjo Saletyńska, Mistrzyni prawdziwej pobożności, módl się za nami.
Maryjo Saletyńska,  Źródło zbawienia dla biednych grzeszników, módl się za nami.
Maryjo Saletyńska,  przypominająca światu sprawiedliwość Bożą i karę za grzechy, módl się........
Maryjo Saletyńska,  z dobrocią nalegająca, abyśmy się do Ciebie nieustannie uciekali, módl się......
Maryjo Saletyńska, pragnąca być znaną i wzywaną po całym świecie, módl się za nami.
Dziewico Saletyńska, Przykładzie skromności i prostoty, módl się za nami.
Dziewico Saletyńska, Światło zaślepionych i nieoświeconych, módl się za nami.
Dziewico Saletyńska, potępiająca zmysłowość i bezwstydne uciechy świata, módl się za nami.
Dziewico Saletyńska, nakłaniająca nas do opanowania wstrzemięźliwości, módl się za....
Dziewico Saletyńska, wzywająca do posłuszeństwa i uległości, módl się za nami.
Dziewico Saletyńska, przynaglająca grzeszników do nawrócenia i pokuty, módl się za nami.
Dziewico Saletyńska, obiecująca liczne łaski tym, którzy się nawracają, módl się za nami.
Dziewico Saletyńska, zachęcająca sprawiedliwych do gorętszej pobożności, módl się za nami.
Matko Saletyńska, rzewnie płacząca nad złością i niedolą naszą, módl się za nami.
Matko Saletyńska, powstrzymująca ramię Syna na nas rozgniewanego, módl się za nami.
Matko Saletyńska, skarżąca się na nieświęcenie niedzieli i na bluźnierstwa, módl się za nami.
Matko Saletyńska, żaląca się na znieważanie rzeczy świętych, módl się za nami.
Matko Saletyńska, trwożąca swymi groźbami cały świat, módl się za nami.
Matko Saletyńska, troszcząca się o nas, pomimo naszej niewdzięczności, módl się za nami.
Matko Saletyńska, zalecająca modlitwę rano i wieczorem, módl się za nami.
Matko Saletyńska, przypominająca czule Mękę Swego Boskiego Syna, módl  się... ....

Matko Saletyńska, troszcząca się o nasz chleb powszedni, módl się za nami.
Matko Saletyńska, darząca nas źródłem cudownej wody, módl się za nami.
Matko Saletyńska, lecząca wszelkie choroby, módl się za nami.
Matko Saletyńska, Opiekunko biednych dzieci, módl się za nami.
Matko Saletyńska, Pocieszycielko chorych i strapionych, módl się za nami.
Matko Saletyńska, Nadziejo i Pociecho rozpaczających, módl się za nami.
Matko Saletyńska, Podporo Kościoła pielgrzymującego, módl się za nami.
Matko Saletyńska, Orędowniczko Kościoła cierpiącego, módl się za nami.
Matko Saletyńska, Chwało Kościoła uwielbionego, módl się za nami.

Przez Twoje żałosne napomnienia spraw, abyśmy byli posłuszni Twemu Synowi, prosimy Cię, Maryjo.
Przez Twoje obfite łzy wyproś nam żal za grzechy, prosimy Cię, Maryjo.
Przez Twoje niesłychane cierpienia, uproś nam łaskę zdania się na wolę Bożą w dolegliwościach życia, prosimy Cię, Maryjo.
Przez Twoje Zjawienie i cuda wzmocnij wiarę i zgodę wzajemną w Twym narodzie, prosimy Cię, Maryjo.
Przez Twoje spojrzenia zwrócone ku Rzymowi, wzbudź w nas gorliwe przywiązanie do Kościoła katolickiego, prosimy Cię, Maryjo.
Przez Twoją niewysłowioną tkliwość spraw, abyśmy Ciebie coraz bardziej kochali, prosimy Cię, Maryjo.
Przez Twoją porywającą piękność spraw, abyśmy za niebem tęsknili, prosimy Cię, Maryjo.
Przez Twoje nowe Wniebowzięcie pociągnij nas wszystkich do Siebie. prosimy Cię, Maryjo.
Baranku Boży, który gładzisz, grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

- Matko Boska Saletyńska - Pojednawczyni grzeszników.
- Módl się nieustannie za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty w nieskończonym miłosierdziu Swoim zesłałeś na saletyńską górę Najdroższą Swą Matkę, aby nas nakłaniała do spełniania chrześcijańskich obowiązków, spraw, abyśmy wzruszeni Jej łzami i poruszeni Jej napomnieniami, złagodzili przez naszą pokutę na ziemi Twój gniew sprawiedliwy i z Tobą w niebie królowali na wieki. Amen.

Pomnij o Matko Boża Saletyńska
Pomnij, o Matko Boża Saletyńska, prawdziwa Matko Bolesna, na łzy wylane za mnie na Kalwarii. Pomnij także na trudy, których się nieustannie dla mnie podejmujesz, aby mnie zasłonić przed sprawiedliwością Bożą. Czyż tedy teraz możesz opuścić dziecko swoje, skoro dla niego tak wiele już uczyniłaś? TąÂ pocieszającą myślą ożywiony, upadam do stóp Twoich, choć tak niewierny jestem i niewdzięczny. Nie odrzucaj modlitwy mojej, o przeczysta Dziewico, Pojednawczymi Grzeszników, lecz nawróć mnie i wyjednaj mi tę łaskę, bym Jezusa umiłował nade wszystko, a Ciebie pocieszał życiem świątobliwym, bym mógł kiedyś oglądać Cię w niebie. Amen

Nowenna do Matki Bożej Saletyńskiej

Dzień pierwszy. Rozważanie: Klęcząc u stóp Twoich, Matko, by Cię prosić o... (tu przedstaw swoją prośbę). Nie zapominam, żeś z nieba na Górę Saletyńską zstąpiła, by mnie przede wszystkim przywołać do obowiązków chrześcijańskich i że prośby mojej, na intencję której tę nowennę odprawiam, prędzej nie wysłuchasz, aż przez dobrą spowiedź wejdę w stan łaski u Syna Twojego i szczerze się wezmę do poprawy z wad moich. Panno Święta, Pojednawczyni grzeszników, wyjednaj mi tę łaskę nad łaskami, bo z nią razem wszystko będzie mi przydane. Zachęcony cudami, których dostępują ci, którzy wzywają pomocy Twojej, Najświętsza Panno Saletyńska, udaję się do Ciebie i proszę: wyryj w sercu moim na każdy dzień nową naukę, płynącą z miłościwego Twego objawienia.

Po rozważaniu odmawia się: Litanię do Matki Bożej Saletyńskiej z modlitwą wstawienniczą „Pomnij, o Matko Boża Saletyńska...” Można też dołączyć: Ofiarowanie się Matce Bożej i Modlitwę do Matki Bożej Saletyńskiej.

Ofiarowanie Matce Bożej

Maryjo Saletyńska, prawdziwa Matko Boga i Matko moja, oto ja niegodny(a) sługa Twój (Twoja) obieram Cię dziś i na zawsze za Panią, za Matkę i Opiekunkę moją. Poświęcam Ci odtąd w szczególny sposób ciało i duszę moją, życie i śmierć moją, wszystkie władze duszy i ciała mego oraz wszystko, czym jestem i co posiadam. Proszę Cię jedynie, byś mnie, niegodnego(ną) jako sługę Twego (Twą) przyjąć raczyła i łaską swoją to sprawiła, abym w tej służbie wiernie wytrwał(a), a przez to wielbił(a) i chwalił(a) kiedyś na wieki Ciebie wraz z Synem Twym Boskim, a Stwórcą i Panem moim. Amen.

Modlitwa do Matki Bożej Saletyńskiej

Zwracamy się teraz do Ciebie, o Matko Boża Saletyńska, Pośredniczko i Pojed- nawczyni nasza. Ty podejmujesz tyle trudu, aby ochraniać nas przed złem i pro- wadzić do Chrystusa. Wdzięczni za Twoją dobroć, przyrzekamy pamiętać o Twoich napomnieniach z góry La Salette i chcemy być zawsze Tobie posłuszni i oddani. Z całego serca pragniemy poprawić się z naszych grzechów, wad i na- łogów, aby pocieszyć Twoje strapione Serce i nie być przyczyną ponownych Twych łez i boleści. O Najdroższa Matko, wyjednaj nam łaskę nawrócenia, stałej przemiany i odnowy naszego chrześcijańskiego życia, abyśmy swoim dobrym i szlachetnym postę- powaniem, zasłużyli na przebywanie z Tobą w niebie, gdzie Twój Syn, Jezus Chrystus, żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Dzień drugi
Rozważanie: Matko moja, czemu płaczesz, siedząc na skale w tym pustkowiu? Płaczę, moje dziecko, by ciebie do rozwagi i żalu za grzechy nakłonić. Pusta i zaniedbana jest rola twej duszy, obawiasz się samotności, nie rozmyślasz nad końcem ostatecznym i nad przerażającymi skutkami lekkomyślności twojej, które są tak groźne tu i w twoim przyszłym życiu. Usuń się od zgiełku tego świata, a wtedy Syn mój przemówi do twego serca i podda ci myśli, które zapewniają zbawienie. Z iluż powodów, o Matko, winienem płakać wraz z Tobą. Dość długo byłem głuchy na wołanie Jezusa. Spraw więc, bym od dzisiaj pozostał wierny Jego Boskiemu Sercu myślą, mową i uczynkiem.

Po rozważaniu odmawia się: Litanię do Matki Bożej Saletyńskiej z modlitwą wstawienniczą „Pomnij, o Matko Boża Saletyńska...” Można też dołączyć zamieszczone na końcu nowenny: Ofiarowanie się Matce Bożej i Modlitwę do Matki B.S.

Dzień trzeci
Rozważanie: Co oznacza ten duży krzyż świetlany na Twoich piersiach, Matko? I czemu łez strumienie spływają na Ukrzyżowanego? A czy ci się nie zdarzyło, moje dziecko, obrazić ciężkim grzechem Boga, twego Zbawiciela? Czy nie widzisz jak mój Syn bywa lekceważony i wyśmiewany? Wobec takich grzechów, czyż nie mam płakać krwawymi łzami? Spiesz rozbroić karzącą rękę mojego Syna - niech Krew Jego nie spada na ciebie lub na twoich bliskich. Drżyj z obawy, by cię nie opuścił. Patrz, zastanów się, uwielbiaj i dziękuj Jezusowi na Krzyżu. On jest lekarstwem na wszelkie zło, On wzorem cnót wszelkich. Noś krzyż na piersiach, ale noś go i w sercu, a wtedy On nawzajem poniesie cię do nieba.

Po rozważaniu odmawia się: Litanię do Matki Bożej Saletyńskiej z modlitwą wstawienniczą „Pomnij, o Matko Boża Saletyńska...” Można też dołączyć zamieszczone na końcu nowenny: Ofiarowanie się Matce Bożej i Modlitwę do Matki B,S.

Dzień czwarty
Rozważanie: Najświętsza Panno Maryjo Saletyńska! Pastuszkowie, którzy Cię widzieli, mówili, że proste było Twe odzienie. Czyż ono nie jest potępieniem próżności, zbytku w strojach i zmysłowości, które rządzą tak wielu duszami i które są tak wielką przeszkodą do osiągnięcia szczęśliwości wiecznej. Dopomóż mi, o Matko, żyć w skupieniu i unikać światowych rozrywek, a jeżeli mam żyć wśród świata, to spraw, bym szukał tylko chwały Jezusa Chrystusa. Niech już pojmę, że czystość serca mogę zachować tylko w skromności, pokorze, umartwieniu i oderwaniu się od świata.

Po rozważaniu odmawia się: Litanię do Matki Bożej Saletyńskiej z modlitwą wstawienniczą „Pomnij, o Matko Boża Saletyńska...” Można też dołączyć zamieszczone na końcu nowenny: Ofiarowanie się Matce Bożej i Modlitwę do Matki B.S.

 

Dzień piąty
Rozważanie: Maryjo Saletyńska! Płakałaś przez cały czas rozmowy z pas- tuszkami na Górze Zjawienia, a ile razy o występkach naszych wspominałaś, łzy płynęły obficiej. Wyrzucałaś nam bunt przeciw Panu Bogu i Kościołowi, bluźnierstwa, lekceważenie dni świątecznych, pogardzanie pokutą i wyśmiewanie religii, niewdzięczność dla miłości i łaskawości Twojej. Zmiękcz nasze serca łzami Twymi, o Matko, i uproś nam łzy prawdziwego żalu. By dać dowód szczerej pokuty, postanawiam od dzisiaj zwalczać wszystkie te grzechy, które nam zarzucasz.

Po rozważaniu odmawia się: Litanię do Matki Bożej Saletyńskiej z modlitwą wstawienniczą „Pomnij, o Matko Boża Saletyńska...” Można też dołączyć zamieszczone na końcu nowenny: Ofiarowanie się Matce Bożej i Modlitwę do Matki B.S.

Dzień szósty.
Rozważanie: Czy pobożnie odmawiasz swe modlitwy, moje dziecko? Odmawiaj je codziennie i rano, i wieczór. Wiesz, co mój Syn mówi w Ewangelii o modlitwie?: „Trzeba się wciąż modlić, a nigdy nie ustawać”, gdyż „beze Mnie (to znaczy bez łaski) nic nie możecie”. Otóż łaskę wyprasza modlitwa. „Proście w Imię Moje (sercem czystym, z ufnością, poddaniem się woli Bożej i wytrwale), a otrzymacie (nawet największe i najliczniejsze cuda)”. Modlitwa to klucz do skarbów niebieskich. Wołanie ludzkiej nędzy ściąga miłosierdzie Boże na ziemię. Niech więc dusza twoja nie ustaje w modlitwie. Ja, w niebie, wciąż się za was modlę. O Matko moja, pojmuję... nie zapomnę o tej potrzebie serca, szczęściu życia.

Po rozważaniu odmawia się: Litanię do Matki Bożej Saletyńskiej z modlitwą wstawienniczą „Pomnij, o Matko Boża Saletyńska...” Można też dołączyć zamieszczone na końcu nowenny: Ofiarowanie się Matce Bożej i Modlitwę do Matki B.S.

Dzień siódmy
Rozważanie: Czyż podobna, o Matko moja, by złość ludzka unicestwiała środki, które nieskończona miłość Boża ustanowiła dla naszego zbawienia? A jednak wspominasz o tym w swym objawieniu, kiedy mówisz: „Jeżeli idą na Mszę św., to tylko po to, aby drwić z religii”. Niestety, jakże wielu chrześcijan postępuje dzisiaj tak, jak ongiś Żydzi w chwili męki Zbawiciela. Nie śpieszą do kościoła, nie czerpią sił do wytrwania w Sakramentach świętych. A jeżeli wchodzą do świątyni, to bez uszanowania, omalże dla igraszki. O Matko! Oddal ode mnie grzech świę- tokradztwa. Obiecuję spowiadać się zawsze w szczerości serca. Będę gorliwie uczestniczył we Mszy św. i często, a godnie przystępował do Komunii św.

 Po rozważaniu odmawia się: Litanię do Matki Bożej Saletyńskiej z modlitwą wstawienniczą „Pomnij, o Matko Boża Saletyńska...” Można też dołączyć zamieszczone na końcu nowenny: Ofiarowanie się Matce Bożej i Modlitwę do Matki B.S.

Dzień ósmy
Rozważanie: Objawienie Twoje, o Maryjo, ukazuje mi tajemnicę Matczynego Serca Twego, powiększa i utrwala ufność moją do Ciebie. Nic Twojego Serca, o Matko nie zraża, by tylko serca Twych dzieci zjednać i zaprowadzić do Boga. Jeżeli nie powiedzie Ci się dokonać tego porywającą miłością, to łzami, groźbami, a w razie potrzeby karami skłaniasz nas ku sobie. Ale karząc nawet, jakże jesteś oględna. Uderzasz jedną ręką, podtrzymujesz drugą. Wzrok Twój macierzyński ściga nas nieustannie, nawet w błędach naszych wypatrujesz drobnostkę, by w niej dojrzeć i wynagrodzić dobre pragnienia nasze. Któżby takiej Matki nie kochał? Kto Jej ufać nie powinien? W Tobie więc, Matko, składam ufność moją, chociażby nawet wbrew wszelkiej nadziei.

Po rozważaniu odmawia się: Litanię do Matki Bożej Saletyńskiej z modlitwą wstawienniczą „Pomnij, o Matko Boża Saletyńska...” Można też dołączyć zamieszczone na końcu nowenny: Ofiarowanie się Matce Bożej i Modlitwę do Matki B.S.

Dzień dziewiąty
Rozważanie: Oto ostatni dzień mojej nowenny, o dobra Matko, a ja zaledwie powierzchownie rozmyślałem nad naukami w Twym objawieniu słyszanymi. Jak dobrze jest podziwiać i wielbić Cię składając serce u stóp Twoich. Szybko mijają chwile spędzone przy Tobie. Powiesz mi, sądzę tak, jak rzekłaś pastuszkom, zachwyconym Twym widokiem: „A więc, moje dzieci, ogłoście to całemu memu ludowi!” Miłość wymaga ofiary i całkowitego oddania się. Spraw, niech ci, którzy Cię otaczają, zrozumieją, jaka jest konieczność, jakie sposoby i jaka radość służenia Bogu. A ja za te chwile spędzone przy Tobie, w których z Twą pomocą poznałem, jak wielka jest Twa miłość dla mnie i wszystkich ludzi, będę zawsze i wszędzie szerzył Twoją chwałę, by wszyscy na świecie znaleźli u Ciebie - źródło łaski Bożej - pomoc i otuchę.

Po rozważaniu odmawia się: Litanię do Matki Bożej Saletyńskiej z modlitwą wstawienniczą „Pomnij, o Matko Boża Saletyńska...” Można też dołączyć zamieszczone na końcu nowenny: Ofiarowanie się Matce Bożej i Modlitwę do Matki Bożej Saletyńskiej.

 

 Orędzie św. Michała do Loreny- 30 VIII 2022r. o więzach krwi i przekleństwach pokoleniowych, bardzo ważne w przygotowaniach się do Ostrzeżenia.

1) Spowiedź z całego życia, w której przebaczacie sobie i WSZYSTKIM, którzy wyrządzili wam krzywdę.
2) Odpowiedź na pytania zawarte w kwestionariuszu, aby zobaczyć w jakich sprawach zawodzimy i przekazujemy je Bogu Ojcu, aby pomógł w naszym uzdrowieniu
3)

Później, przed ołtarzem w twoim domu lub przed Świętą Hostią, odmówisz te Modlitwy o wyzwolenie w stanie łaski, recytując najpierw Psalm 91 i Efezjan 6, aby się chronić.


4) Odmówienie psalmów i 2 modlitw


W dniu 2022-09-08 09:12:46 użytkownik Angelica Fackrell napisał:

PRZESŁANIE ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA DO LORENY, 30 SIERPNIA 2022

WIĘZI KRWI I PRZEKLEŃSTWA POKOLENIOWE

5 WRZEŚNIA 2022 / DZIECKO NASZEJ BŁOGOSŁAWIONEJ MATKI

Ja, Święty Michał Archanioł, Książę Niebiańskiej Milicji i Przywódca Mojej Armii Bojowej, przychodzę, aby pokierować moją armią, aby wzięła pod uwagę moje instrukcje i przywróciła więzy krwi między ludźmi ich rodzin i zakończyła przekleństwa pokoleniowe, które dręczą moich żołnierzy za moim potężnym wstawiennictwem do tej Armii, aby Wolni od WSZELKIEGO Zniewolenia mogli wypełniać swoje Misje w tym Końcu Czasów.

Z tego powodu skorzystam z pomocy św. Rafała Archanioła Archanioła Zdrowia i św. Gabriela Archanioła Archanioła Posłańca Dobrej Nowiny w Ludzie Bożym. Więzy i odnawianie więzów krwi Przywracanie relacji międzyludzkich między członkami Rodziny.

Dlatego BARDZO WAŻNE jest przestrzeganie moich instrukcji co do joty, aby osiągnąć DOBRĄ stabilność psychiczną i emocjonalną, musisz być wolny od więzów z przodkami i więzami pokoleniowymi, które skłaniają cię do popadnięcia w grzechy i pokusy, które są już zakorzenione w twoim duchu. Krwawe Więzy.

Dlatego zrobimy Modlitwy Sądu Pokoleniowego i Więzów, które uczynią Was Niewolnikami własnych Namiętności Ciała i Pożądliwości, w tym celu przeanalizujemy Psychę każdej osoby z osobna za pomocą Kwestionariusza, który przy odpowiedzi da Wam więcej Wskazówek i Reguły, których należy przestrzegać, które będą częścią twojego rozwoju działań, które pomogą ci zamknąć drzwi i uporządkować twoje życie duchowe.

Łatwiej będzie zagłębić się w to, czym są przekleństwa pokoleniowe i więzy krwi, które są w nierównowadze w twoim życiu emocjonalnym, ponieważ NIE ma dobrych relacji między krewnymi, a może to wynikać z relacji, które mieli twoi przodkowie, które wpadły w Niedopasowanie emocjonalne dziedziczące przekleństwa na przyszłe pokolenia.

Klątwy Pokoleniowe są Dziedziczone tak jak Błogosławieństwa, więc poprzez Modlitwy Sądowe postaramy się zakończyć Klątwy Pokoleniowe.

Jest to jedna z OSTATNICH MOŻLIWOŚCI, jaką Niebo daje Żołnierzom, aby uporządkowali swoje życie w emocjonalnym i psychologicznym stanie, aby Dary i Charyzmaty Ducha Świętego mogły lepiej płynąć. WAŻNE jest wykonanie tego ćwiczenia przed dniem OSTRZEŻENIA, abyś w Oświeceniu Świadomości mógł otrzymać swoje Dary i Charyzmaty Wolne od wszelkich Więzów, z tego powodu zaczniemy od Kwestionariusza, który otworzy szerszą Panoramę Twojej Duchowości oraz Stanu Psychologicznego i Mentalnego.

KWESTIONARIUSZ

1) Czy jestem uzależniony od jakiejkolwiek gry, hobby, aktywności lub nieokiełznanej pasji?

Przykład: Obżarstwo, Pożądanie czy Lenistwo?

2) spędzam czas w ciągu dnia na wykonywaniu bezużytecznych czynności, które w żaden sposób nie sprawiają, że się rozwijam?

3) Czy uciekam się do usprawiedliwiania swoich złych zachowań kłamstwami, fałszywymi uzasadnieniami, zamiast stawiać czoła rzeczywistości i radzić sobie z moimi niedociągnięciami i złymi zachowaniami?

4) Czy łatwo jest mi zgrzeszyć, aby uniknąć problemów, takich jak mówienie kłamstw lub obrażanie kogoś, aby poprzez kłamstwa i grzechy rozwiązać swoje problemy?

5) Lubię manipulować sytuacjami i okolicznościami, a także ludźmi, aby realizować swoje cele?

6) Zwykle uciekam się do ludzi, którzy się nade mną litują, aby w obliczu życia i okoliczności realizować swoje cele płynąc z flagą ofiary?

7) Czy szukam schronienia w moim własnym świecie stworzonym przez siebie i moje własne interesy, aby prowadzić wygodniejsze i przyjemniejsze życie bez wychodzenia ze stanu komfortu?

8) Ze względu na wszystkie lub niektóre z tych postaw, zdaję sobie sprawę, że mój Rozwój Duchowy jest słaby, ponieważ nie oddaję się Niebu wystarczająco, aby przełamać schematy, Ego, Dumę i Arogancję, aby prowadzić Życie w duchowym rozwoju.?

Wszystkie te pytania są psychologiczne i prowadzą do Zerowej lub Słabej Duchowości, ponieważ jednostka nie ma zdrowego Serca i Psychiki, więc teraz ja Święty Michał Archanioł, Święty Rafał i Święty Gabriel zwracam się do Modlitwy, która przełamuje ściany i niesamowicie uwalnia osoba, która z powodu przekleństw pokoleniowych może prowadzić Słabą Duchowość, nie wiedząc, że łamiąc te Łańcuchy Pokoleniowe, może szybko Rosnąć Duchowo, a nawet osiągnąć Świętość.

Jak widać, psychologia odgrywa BARDZO WAŻNĄ rolę, ponieważ wpływa ona na Psychike i jednostka nie jest zdolna do Przełamania Schematów i Więzów, aby dokonać Uzdrowienia i Wyzwolenia, a tym samym być w stanie Rosnąć Duchowo, być Wolną.

Przede wszystkim musicie uzdrowić swoje serca dobrą spowiedzią na całe życie, w której przebaczacie sobie i WSZYSTKIM, którzy wyrządzili wam krzywdę.

Po odprawieniu spowiedzi całego życia szczerze odpowiesz na kwestionariusz.

Po przeanalizowaniu tego i zobaczeniu, w jakich rzeczach zawodzisz, przekażesz je Bogu Ojcu, aby MÓGŁ POMÓC CI zostać uzdrowionym i być wolnym.

Później, przed ołtarzem w twoim domu lub przed Świętą Hostią, odmówisz te Modlitwy o wyzwolenie w stanie łaski, recytując najpierw Psalm 91 i Efezjan 6, aby się chronić.

MODLITWA: Ja (pełne imię) Mocą Krwi Chrystusa przelanej za mnie na Krzyżu, łamię KAŻDĄ Klątwę pokoleniową w moim Drzewie Genealogicznym, wiążąc KAŻDEGO nieczystego Ducha, który chce mnie skrzywdzić u Stóp Krzyża Świętego i wypędzając z mojej istoty każdy duch, który chce mi wyrządzić jakąś krzywdę. Uciekam się do Opieki Trzech Archaniołów i ich Anielskich Zastępów, Świętego Michała, Świętego Gabriela i Świętego Rafała i Mocą Krwi Chrystusa jestem wolny od wszelkich przekleństw pokoleniowych, pozostając czystym w ciele, umyśle i duszy i wypełniając je Przestrzenie z Mocą Ducha Świętego, aby mógł zamieszkać we mnie i przemienić mnie i uczynić ze mnie Nowego Człowieka. Amen

Następnie odmówisz tę Modlitwę, która pomoże Ci uzdrowić relacje międzyludzkie poprzez więzy krwi członków Twojej rodziny.

MODLITWA: Ja (pełne imię) w Imieniu Jezusa Chrystusa i Jego Krwi przelanej za mnie na Krzyżu, proszę Go, aby pomógł mi uzdrowić relacje z moimi krewnymi poprzez zrozumienie i przebaczenie im, przebaczenie im i przebaczenie sobie, unicestwienie siebie i prosząc o Pokorę, abym dzięki temu mógł rozpoznać swoje błędy i naprawić je oraz osiągnąć Solidny i Skonsolidowany Związek z Moimi Krewnymi, prowadząc Pełne Życie w Jezusie Chrystusie. Amen

Po zrobieniu WSZYSTKIEGO, co ja poleciłem, musisz oddać swoje Życie Bogu przed Najświętszym Sakramentem, prosząc o życie w Jego Boskiej Woli i opuszczenie całego Świata, Ciała i Grzechu, aby wzrastać Duchowo, zrób to JAK NAJSZYBCIEJ MOŻLIWE, że NIE POZOSTAŁO ŻADNEGO CZASU, czekamy na Ciebie na Weselu Baranka.

KTO JEST JAK BÓG, NIKT NIE JEST JAK BÓG!!!

Many Thanks, Angelica


alt

Wyszkowskie Wzgórze -Wspólnota Boga Ojca Przymierze Boga Ojca zawarte z dziećmi 13 lipca2022r.


Nowe orędzie!!

Dwa bardzo ważne fragmenty z nowego orędzia z 30VII 2022"

1."A więc pokój jest zagrożony, niech dzieci moje te intencje Mszy Świętej zamawiają, by zapanowała miłość do Boga i bliźniego, a sprawiedliwość w społeczeństwie, wzywając świętych i błogosławionych. To jest zadanie na dziś. Niech to będą nowenny 9 –dniowe za Ojczyznę Waszą, by ratować was dzieci wybrane od zagłady, śmierci wiecznej dusz waszych, od głodu Sakramentu Eucharystii".

2."Błogosławić znakiem krzyża Świętego, używając sakramentaliów, to jest wody i oleju egzorcyzmowanego".

3." Ufajcie, pielgrzymujcie do Ojca Wszechmogącego na Wyszkowskie Wzgórze. Wiele łask otrzymacie, nie trwóżcie się i nie lękajcie się, zachowajcie pokój, który może dać tylko Mój Syn Książę Pokoju".


Wnioski z orędzia z dnia 30VII 2022.
1.Zamawiać Msze święte.

Przykładowa intencja płynąca z tego nowego orędzia:

"9- dniowa intencja za Ojczyznę, o miłość do Boga i bliźniego, o sprawiedliwość społeczną, o pokój i ratunek od zagłady Sakramentu Eucharystii, przez wstawiennictwo błogosławionych i wszystkich świętych".


2.
Błogosławić znakiem krzyża Świętego, używając sakramentaliów, to jest wody i oleju egzorcyzmowanego.
Oświadczenie Internetowego Ruchu Katolickiego "Domy Modlitwy im. św. Jana Pawła II"

W związku z licznymi atakami na Kościół Katolicki w Polsce, oświadczamy, że celem "Domów Modlitwy św. JPII", było, jest i będzie rozwój wspólnotowej modlitwy w rodzinach, o którą zabiegał św. Jan Paweł II. Rodzina jest podstawą jedności Kościoła i fundamentem narodów. Rodzina zjednoczona na modlitwie tworzy najmniejszą duchową formację "kościelną" i dla tego jest tak atakowana przez zło różnymi sposobami, nawet przez wmawianie, że to co robi jest niebezpieczne.

"Królestwo Boże zbliża się, ale nie tak, jak wy tego chcecie, a przychodzi w ciszy serca, na modlitwie. Stając w prawdzie i duchu w obecności Boga Najwyższego, przychodzi pokój Boży. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen". /25VI 2022r./


W tajemnicach bolesnych Różańca Świętego, uwielbiajmy chociaż od czasu do czasu, rany NAJŚWIĘTSZEJ GŁOWY PANA JEZUSA!!


;NAJŚWIĘTSZA GŁOWA PANA JEZUSA - PRZYBYTEK BOŻEJ MĄDROŚCI.

POLECENIE PANA JEZUSA do Teresy Higginson - 2 czerwca 1880r

"Pragnę, żeby Pierwszy Piątek po Święcie Mojego Najświętszego Serca, został przeznaczony na Święto ku czci Mojej Najświętszej Głowy jako Przybytku Mądrości Bożej i żeby Mi ofiarowywano publiczną adorację za wszystkie zniewagi i grzechy, które się ciągle przeciwko Mnie popełnia. Ten Pierwszy Piątek powinien być Świętem ku czci Mojej Najświętszej Głowy i w tym dniu należy ofiarowywać wynagrodzenia i akty pokutne".

Pan Jezus wielokrotnie Teresie Helenie Higginson zwierzał się ze Swych cierpień i żalów: "Moja Dusza - mówił nie jest znana. Moja Dusza nie jest kochana. Dniem i nocą widzę żywe lampy płonące przed Moim Ołtarzem. Mój Sakrament Miłości znajduje czcicieli i dusze ofiarne, ale Moja Dusza nie spotyka dusz współczujących. Codziennie oddaję się Moim stworzeniom
i doznaję uwielbienia wszystkiego, co jest we Mnie.
Jednakże Moja Dusza i Moja Najświętsza, cierniami uwieńczona Głowa, Przybytek Bożej Mądrości, niewielu ma współczujących, którzy by rozważali udrękę Mojej Duszy - smutnej aż do śmierci. Moje Serce znalazło tysiące serc. Ale Moja Dusza pozostaje osamotniona. Nie odbiera też czci Moje cierniem ukoronowane Czoło. Twarz Moja jest zabrudzona, Moje oczy i usta pełne są zakrzepłej Krwi, a nie ma nikogo, kto by je wytarł i odświeżył, i przyniósł ulgę Moim spieczonym wargom i spuchniętemu językowi. Moja Dusza jest smutna aż do śmierci. I szukałem kogoś, kto by Mnie pocieszył, a nie ma nikogo.

---------


Glynda Lomax, USA – przekaz


30 stycznia, 2022

Ta burza nadejdzie na was szybko. Pragnę, abyście szybko postępowali we wszystkim, co wam wyznaczyłem i tak się stanie, bo nie ma już czasu do stracenia. Świat szybko skręca ku końcowi i wszystko, co napisane w Moim świętym słowie, musi się wypełnić i tak się stanie.

(W tym momencie w duchu zobaczyłam niebo pełne chmur burzowych. Chmury burzowe zaczęły zbliżać się do siebie, aż wyglądało, jakby były wciągane w szybko poruszającą się spiralę, jak formujące się tornado, tylko szybciej). Burza, którą widzisz, jak się zbiera, będzie rzeczywiście gwałtowna, a wiatr i deszcz uderzą zarówno w dobrych, jak i w złych. Moi ludzie, którzy zbudowali swój dom na skale, przetrwają tę burzę, a nawet będą prosperować, ale wielu innych zginie z powodu braku przygotowania. Zginą, ponieważ nie posłuchali Moich słów ostrzegawczych ani nie posłuchali Mojego nakazu przygotowania. Przygotuj się, mój ludu, bo zbierają się burzowe chmury.

W chmurach tej burzy kryje się wiele elementów, których nie widać ziemskimi oczami. Moje dzieci, które mają oczy do patrzenia i uszy do słuchania, rozpoznają te elementy takimi, jakimi są: znakami zbliżającego się końca. Moje dzieci będą czuwać, modlić się i pragnąć Mojego powrotu, podczas gdy inni zapłaczą w udręce i znikną z powierzchni ziemi. Moje dzieci, ci, którzy naprawdę Mnie znają, będą chodzić w pokoju, który przekracza wszelkie zrozumienie, nawet pośród najgorszej burzy. Moi aniołowie obozujący wokół nich będą ich chronić i strzec, kiedy zło okrywa ziemię.

(W tym momencie w duchu zobaczyłem słowa 3 miesiące, ale Pan nie przemówił do mnie o tym okresie, po prostu widziałem to napisane w duchu.)

Ta burza nadejdzie szybko, Moje dzieci. Przygotujcie się, przepaście swoje biodra, zabezpieczcie swoje domy i módlcie się o Moje prowadzenie przez to, co was czeka i wkrótce nadejdzie, gdyż wielu nie będzie gotowych. Życie, jakie znacie, zmieni się na zawsze. Te rzeczy muszą się wydarzyć, zanim nadejdzie koniec.

(W duchu w tym momencie widziałem dwie fazy – w pewnym momencie ciszy pomiędzy nimi wiele osób pomyśli, że burza się skończyła, ale tak nie będzie – druga część będzie gorsza niż pierwsza)

Zbierzcie swoje rodziny, Moje dzieci. Trzymajcie się mocno i troszczcie się o siebie nawzajem, dopóki ta burza nie minie, ponieważ będzie dotkliwa.

Wkrótce na ziemię nadciągną kolejne burze, nie widziałaś ostatniej.

(Wiedziałam, że mówił o burzach w przyrodzie – mieszkam w Teksasie i właśnie przeszliśmy przez kilka dni gwałtownej burzy i aktywności tornad).

Gwałtowne burze wszelkiego rodzaju będą powszechne w tych dniach ostatecznych, dopóki człowiek nie znajdzie schronienia przed burzami we Mnie.

Ukryjcie się we Mnie. Znajdźcie się we Mnie. Ukryję was pod Moimi skrzydłami i ochronię przed tym wszystkim, co nadchodzi, Moje dzieci, jeśli tylko będziecie posłuszni Moim przykazaniom i pobiegniecie do Mnie, a nie do świata jako swego żywiciela. Jeśli pobiegniecie do świata i będziecie podążali za własnymi planami, wtedy nie znajdziecie się we Mnie, gdy zacznie się ta burza, a świat musi stać się waszym żywicielem.

Ci, którzy poznali Mnie jako swojego pomocnika, otrzymają pomoc. Ci, którzy Mi służą i oddają Mi cześć z całej swojej istoty, będą wspierani. Tym, którzy Mnie ignorują aż do czasu ich potrzeby, będą cierpieć niedostatki.

Dobrze się przygotujcie, Moje dzieci. Przygotujcie się, patrząc na Mnie i przestrzegając moich poleceń dla was. Bądźcie Mi posłuszni, będąc nadzwyczaj posłuszni, a rozkwitniecie w nadchodzącej burzy, ponieważ Moim pragnieniem jest, aby nie brakowało wam niczego dobrego, czego potrzebujecie.

Szukajcie Mnie teraz, a poprowadzę was w przygotowaniu waszych domów na nadchodzącą burzę. Umieśćcie Mnie ponad waszym życiem, a będziecie pomyślnie się rozwijać. Zignorujcie Mnie, a będziecie narażeni na własne niebezpieczeństwo. Możecie przygotować moją drogę lub drogę człowieka. Którą drogę wybierzecie?

Z doświadczeń św. Faustyny

Ochrona przed złym duchem

"Koło południa weszłam na chwilę do kaplicy i znowuż moc łaski uderzyła o serce moje. Kiedy trwałam w skupieniu, szatan wziął jedną doniczkę kwiatów i ze złością rzucił na ziemię z całej siły. Widziałam całą jego zaciętość i zazdrość. W kaplicy nie było nikogo, więc podniosłam się od modlitwy i pozbierałam potłuczoną doniczkę, i przesadziłam kwiat, i śpiesznie chciałam postawić na miejscu, nim kto przyjdzie do kaplicy. Jednak nie udało mi się, bo zaraz weszła Matka Przełożona".

(Dz 412)


Modlitwa, która służy rozeznawaniu

"Wieczorem, kiedy chodziłam po ogrodzie, odmawiając różaniec, kiedy przyszłam do cmentarza, uchyliłam drzwi i zaczęłam się modlić chwilę. – I zapytałam się ich wewnętrznie: Pewno jesteście bardzo szczęśliwe? – Wtem usłyszałam te słowa: O tyle jesteśmy szczęśliwe, o ile spełniłyśmy wolę Bożą. A później cisza jako przedtem. Weszłam w siebie i myślałam długo, jak ja spełniam wolę Bożą i jak korzystam z czasu, którego mi Bóg użycza".

(Dz 515)

Doświadczenie Bożej obecności

"Dziś w czasie różańca nagle ujrzałam puszkę z Najświętszym Sakramentem. Puszka ta była odkryta i dość dużo napełniona Hostiami. – Z puszki wyszedł głos: Te hostie przyjęły dusze nawrócone modlitwą i cierpieniem twoim. Tu odczułam obecność Bożą na sposób dziecka, dziwnie się czułam dzieckiem".

(Dz 709)

 • Tydzień Najświętszego Serca Zbawiciela

 • NIEDZIELA: Kochaj Mnie!
 • Kochać – to oddać się całkowicie i bez zastrzeżeń Bożemu Sercu. Zapomnieć o sobie dla miłości tego, którego się kocha.

 • PONIEDZIAŁEK: Radź się Mnie!
 • Ja jestem wiernym Przyjacielem. Nie czyń nic bez mojej rady. Ja jeden pozostaję przy Tobie, gdy wszyscy inni cię opuszczą.

 • WTOREK: Naśladuj Mnie!
 • Moim pokarmem jest czynić wolę Ojca i spełnić Jego dzieło Miłosierdzia i Miłości.

 • ŚRODA: Posługuj się Mną!
 • Jako Naprawicielem twoich błędów… Jako Uświęcicielem twoich czynów…

 • CZWARTEK: Jednocz się ze Mną!
 • Jak najczęściej – przez Komunię świętą sakramentalną. Jeszcze częściej – przez Komunię świętą duchową. Zawsze – przez Komunię zjednoczenia z Moją Wolą.

 • PIĄTEK: Patrz na Mnie!
 • Wiszącego na krzyżu i czytaj we Mnie, w Moim Sercu, niezmierzoną miłość, jaką mam dla ciebie.

 • SOBOTA: Ofiaruj Mnie!
 • Przez ręce Maryi, przez ręce kapłana, i przez wszystkie twe sprawy złączone z moimi.

 • ZAWSZE: Oddawaj mi chwałę!
 • Przez wiarę – ponieważ jestem Bogiem!
 • Przez ufność – ponieważ jestem Zbawicielem!
 • Przez wierność – ponieważ jestem Twoim Przyjacielem.
 • Podziel się z innymi:
 • Tydzień Najświętszego Serca Zbawiciela

Smutna informacja z Niemiec!

Zgodnie z zapowiedziami 10 maja w niektórych kościołach katolickich w Niemczech o godzinie 19.00 doszło do publicznego błogosławienia par jednopłciowych. Akcja pod nazwą „Liebe gewinnt” (Miłość zwycięża) była jawną demonstracją nieposłuszeństwa wobec Stolicy Apostolskiej i bezpośrednią odpowiedzią na notę Kongregacji Nauki Wiary z 22 lutego, zakazującą błogosławienia związków homoseksualnych.
Wielkanoc 2021Bardzo ważna informacja:

Szczepionki firm AstraZeneca i;Johnson;Johnson są oparte na abortowanych płodach!!

Komunikat Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych na temat szczepionek.

2. Dziś jednak już wiadomo, że szczepionki firm Astra Zeneca iJohnson Johnson są niestety oparte na technologii bazującej na komórkach pochodzących od abortowanych płodów (korzysta się z nich w procesie namnażania tzw. składnika aktywnego szczepionki, czyli pozbawionego zjadliwości adenowirusa). Ten fakt budzi poważny sprzeciw moralny, gdyż w tym przypadku komórki pochodzące z abortowanych płodów stanowią niezbędne ogniwo technologii wytwarzania tych szczepionek.

Zgodnie z przedstawionymi w poprzednim dokumencie zasadami katolicy nie powinni godzić się na szczepienie tymi szczepionkami, gdyż istnieją inne - wyżej wspomniane mRNA - które nie budzą wiążących sumienie zastrzeżeń moralnych....

W punkcie 4 czytamy:

4. Niniejsza opinia nie uwzględnia aspektów formalnych szczepień (zwłaszcza możliwych poważnych skutków ubocznych pozostających w związku przyczynowym, a nie czasowym, z podaniem określonej szczepionki), gdyż jak dotychczas brakuje w tej materii pewnych wyników badań oraz obiektywnych, zgodnych i nie budzących wątpliwości opinii specjalistów. Taka opinia będzie możliwa dopiero wtedy, gdy te wątpliwości zostaną w pełni wyjaśnione.

Jednakże - zgodnie z zasadami etycznymi - w przypadku uzasadnionych podejrzeń co do zagrożenia dla życia konkretnych osób stwarzanego przez którąś ze szczepionek, należy rezygnować z jej podania.

Bp Józef Wróbel SCJ
Przewodniczący Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych


Chrystusie Zmartwychwstały, buduj w Ojczyźnie naszej swój Boży Dom stały.

Dotykaj swoją odkupieńczą ;mocą wszystkie Domy Modlitw św. Jana Pawła II, a także wszystkie Domy- Rodziny całego świata, nie tylko teraz ale i na następne lata.

Niech Polska naprawdę „Nowym Jeruzalem” się stanie, a każdy z nas, wielkim odbiorcą łask się stanie.

--------

Trevignano Romano 3IV2O21

Zapowiedź stałego znaku na niebie!

Moje dzieci, to jest wyjątkowa Wielkanoc, bo od dziś znaki, które nadejdą, będą widoczne dla wielu ludzi, a przede wszystkim zobaczycie największy i długo oczekiwany znak, nikt nie będzie mógł powiedzieć, że został wykonany przez człowieka.

Dzieci, dziś jest dzień ciszy i bólu, pamiętajcie, że pod Jego ukochanym krzyżem stałam się Matką was wszystkich. Módlcie się pod krzyżem, ponieważ rany, które nadejdą, zostaną obmyte krwią mojego Syna. Dzieci, jestem tutaj razem z wami wszystkimi, aby otworzyć wasze serca na łaskę. Módlcie się za zagubionych kapłanów.Teraz zostawiam was z moim macierzyńskim błogosławieństwem w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen.

OdpowiedzPrzynaglenie z Carbonii: Carbonia 29.03.2021

Zapisz:

Bóg zapowiada swoją interwencję dla zbawienia swoich dzieci.

Oto jestem znowu dla was, o ludzie!
Czas już nadchodzi, Słońce płonie miłością do swoich dzieci, Niebo już świętuje zjednoczenie z wami, którzy powiedzieliście „tak” waszemu Bogu-Miłości. Życie na tej Ziemi dobiegło końca dla dzieci Bożych.

Wiatr dmucha, wszystko się zaczęło, bitwa będzie teraz zacięta, ale Bóg wychowa swoje dzieci. Nadeszła godzina waszego wstępowania do Mnie, moje ukochane dzieci, wielkie będą dary, które we Mnie zdobędziecie.

Oto Bóg ogłasza swoją interwencję dla zbawienia swoich dzieci, a wtedy ta Ziemia rozpadnie się w rękach szatana. Grzech! Szkoda dla tych, którzy nie chcieli słuchać moich wezwań do nawrócenia. Dla tych, którzy pomimo znaków oddalili się od swojego Boga Miłości, aby podążać za Kłamstwem.

Ta Ludzkość wkrótce zostanie sparaliżowana, nie będzie już miała żadnej pomocy z Nieba… popadnie w rozpacz, gdy zda sobie sprawę, że straciła życie.

Bóg powołał cię do powrotu do Siebie, Jego Matka pojawiała się w wielu miejscach, aby wzywać cię do nawrócenia, ale Jego łaska okazała się daremna dla wielu, którzy również z Niej drwili, Moja umiłowana Matko!

Cóż za nieszczęście spotka moje dzieci! Ból, który będą mieli, będzie tak nie do zniesienia, że ​​wezmą śmierć! Wyszli poza Moje Miłosierdzie, nie chcieli być zbawieni, sprecyzowali, że rzeczy Boże przeminęły, pachniały pleśnią, … że Twórca życia wyczerpał swoją Moc, że „nauka” nabrała mocy zastępując Boga Stwórcę.

Wciąż na was patrzę, czarne dusze! … Ty, który nie chcesz uznać mnie za swojego Boga! … Ty, który gardzisz moją Mocą!

Strzeżcie się, ludzie, grzmot, który teraz poczujecie,
będzie znakiem waszego końca!

Uruchamiam ognistą błyskawicę miłości, aby zdenerwować wasze zimne serca, zatwardziałe przez grzech,… czy będziecie w stanie mnie rozpoznać? Miserum est!

Do widzenia! Pożegnanie z tymi, którzy stali się bogami na Ziemi!
Pożegnanie tych, którzy chcieli zająć jego miejsce!


Onet Wiadomości/

Temat obostrzeń

2006–2007 prezes Narodowego Funduszu Zdrowia -

Andrzej Sośnierz

Andrzej Sośnierz o lockdownie: to nie ma sensu. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Wprowadziliśmy lockdown w województwie warmińsko-mazurskim i epidemia tam przebiegała podobnie. Żyjemy jakimiś złudzeniami. Coś sobie wymyślimy i potem tego nie weryfikujemy - mówił Andrzej Sośnierz w "Onet Rano.". - Jeżeli po dwóch tygodniach w województwie warmińsko-mazurskim jest więcej zachorowań niż przed lockdownem, to czy ma to w ogóle większy sens - powiedział. Były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wypowiedział się w programie również na temat maseczek. - Maseczka powinna być jednorazowa, bo po kilkudziesięciu oddechach osoby zakażonej, staje się ona magazynem wirusów - powiedział Sośnierz.

„Prawie wszystkie maski Covid są bezwartościowe, ponieważ cząsteczki wirusa są pięć razy mniejsze niż dziury w maskach”
https://xa24ryf7ivxohiwvtwglbeofxq–humansarefree-com.translate.goog/2021/03/nearly-all-covid-masks-are-worthless-as-virus-particles-are-five-times-smaller-than-holes-in-the-masks.html

Jak powiedziała dr. Lee Merrit, że właściwie trzeba by było chodzić w kombinezonach i siedzieć w bunkrze. Najlepiej samotnie. Dopóki była informacja, że wirus przenosi się tylko drogą kropelkową to maski miały jakiś sens bo w pewnym, choć nie stuprocentowym stopniu, ograniczały rozprzestrzenianie się wirusa. Lecz skoro wiadomo, że przenosi się także drogą powietrzną to maski i tak nic nie dają. No chyba, że wszyscy ubierzemy się w te kombinezony z poziomu 5 (czy jak tam oznaczają te o najwyższym stopniu zabezpieczeń) wyspecjalizowanych laboratoriów wojskowych. Przypominam, że wirus może także infekować przez śluzówki oczu wg. medycznych informacji.


Modlitwa do św. Józefa

"Oddal od nas, ukochany Ojcze, św. Józefie, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Przybądź nam łaskawie z pomocą niebiańską w walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus od niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń nasze rodziny, dzieci i młodzież, naszą Ojczyznę i Kościół Boży od wrogich zasadzek i wszelkiej przeciwności"


Św. Jan Paweł II, Redemptoris Custos, 31


Szatan najbardziej boi się Maryi i różańca.

Drży przed Jej potęgą. W 1981 r. Ojciec Święty Św. Jan Paweł II nadał różańcowi moc egzorcyzmu. Modlitwa ta ujawnia siłę słowa Bożego, a tego boi się szatan. Zatem jeśli ktoś z wiarą odmawia różaniec, to tak jakby odprawiał modlitwę egzorcyzmującą. Różaniec ma ogromną moc przeciwko demonom. Księża powinni często o tym przypominać.
Niedawno przyszedł do mnie młody człowiek, który podejrzewał, że jest opętany. Od razu stwierdziłem, że tak nie jest, ale postanowiłem z nim porozmawiać. Między słowami powiedziałem do niego: „zobacz, jaki mam ładny różaniec”. Chłopak zaczął go oglądać. Wtedy powiedziałem mu: „kochany, gdybyś był opętany, nie mógłbyś nawet spojrzeć w kierunku różańca, nie mówiąc o wzięciu go do ręki”.
Szatan nienawidzi różańca, a jednocześnie strasznie się go boi. To logiczne, bo zły duch stanowi nieskończone zaprzeczenie Maryi szczególnie w dwóch cechach: pokory i posłuszeństwa. Pycha i nieposłuszeństwo sprawiły, że z pięknego anioła zmienił się w diabła. Dlatego każdy, kto idzie w kierunku pychy i nieposłuszeństwa, idzie w stronę szatana.

Różaniec jest dla mnie duchowym kołem ratunkowym
Krzysztof Krawczyk ( piosenkarz)

Miałem w życiu kilka sytuacji bez wyjścia, w których po ludzku nie dało się nic zrobić, W latach 80. przebywałem w ciężkim stanie w szpitalu w Bydgoszczy. Tam narodziłem się duchowo. Uczestniczyłem w Eucharystii sprawdzonej przez o. Krzysztofa. Modliłem się też na różańcu. Pewnej nocy poczułem, że mój stan zdrowia bardzo się pogarsza, poczułem ogromny ból, nie miałem siły zawołać mojej żony Ewy, która spała obok mnie w sali. Przez zaciśnięte z bólu zęby wołałem z wiarą o pomoc do Boga. Odmówiłem może jedną dziesiątkę różańca i zasnąłem jak dziecko.
Matka Boża pomogła
Obudziłem się radosny i w znacznie lepszej formie. Zwróciło to nawet uwagę lekarzy podczas porannego obchodu. Nie umniejszając zasług lekarzy i personelu, chcę powiedzieć, że to Matka Boża tak troskliwie się mną zajęła. Tylko ja wiedziałem, że to dzięki ufnemu zwróceniu się do Boga w modlitwie różańcowej mój stan zdrowia się polepszył. W tej modlitwie zwracam się często do Chrystusa, który jest moim Mistrzem: "Jezu Chryste, Ty znasz moje serce lepiej ode mnie, Ty wiesz, że nie kłamię". Dowiedziałem się, że Różaniec jest egzorcyzmem, co jeszcze bardziej przekonało mnie do tej modlitwy.

Szatan naprawdę istnieje!!
Wielokrotnie w moim życiu doświadczyłem działania złego ducha. Wielu ludzi może się z tego śmiać i uważać to za wymysły. Kiedyś pokłóciłem się z żoną. Ostra wymiana zdań zakończyła się płaczem Ewy. Stanowczo odmówiła wyjazdu na koncert, a odpowiada za przygotowanie koncertów; jest świetną organizatorką i mam w niej nie ocenioną pomoc. Zmartwiło mnie to bardzo. Wsiadłem do samochodu, trzasnąłem drzwiami i zacząłem się modlić na różańcu: "Panie Jezu, widzisz, że nie mogę nic zrobić, tylko ty możesz mi pomóc". Nie minęło kilka minut, a do samochodu weszła zapłakana jeszcze Ewa i wyruszyliśmy razem... Będąc w USA, razem z żoną byliśmy na autostradzie. Kiedy nasz samochód znalazł się na moście zawieszonym jakieś 500 m nad kanionem, usłyszałem szatański szept, by skręcić kierownicą i skończyć z tym wszystkim. Wówczas Ewa zdecydowanym ruchem "odbiła" kierownicę i uderzyliśmy w barierkę mostu. Potem głośno zaczęła odmawiać Różaniec. Mówiła później, że moja twarz była wykrzywiona w jakimś nieludzkim grymasie. Z początku krzyczałem, że nie chcę słyszeć o żadnym różańcu, ale po cichu modliłem się razem z Ewą. Jestem przekonany, że istnieje byt zły - szatan, który walczy o nasze życie po śmierci i który chce nas skłócić z Bogiem. Zły duch jest konsekwentny w swoim działaniu by doprowadzić nas do upadku. Ale przed atakami złego można się obronić - tarczą i mieczem do walki ze złym duchem jest Różaniec. Ci, którzy odmawiają różaniec muszą mieć świadomość, że ataki złego będą wobec nich silniejsze, gdyż szatan będzie chciał ich odciągnąć od tej modlitwy.

Różaniec to tarcza i zbroja przeciwko zapędom złego

Mam kilka różańców. Jeden z nich dostałem od Jana Pawła II. Nie zabieram go nigdy ze sobą. Boję się go zgubić. Bardzo cenny dla mnie jest również różaniec, który dostałem na koncercie w Niemczech od pewnej Polki. Również został przewieziony z Fatimy; jest wytarty i widać, że często był używany. Na tym różańcu, który leży na moim nocnym stoliku, modliłem się i dolegliwości serca ustąpiły. Nie zdążyłem nawet odmówić jednej dziesiątki, gdy poczułem się lepiej. Sprawdziłem puls. Był miarowy. Bardzo chciałbym, żeby chciałbym Różaniec nie był dla mnie tylko kołem ratunkowym, ale stanowił moją codzienną modlitwę. Mogę zapewnić, że nieraz sprawdził się moim życiu jako tarcza i zbroja przeciwko zapędom złego. Źródło: nr7

----------------------------------

Trzasnąłem drzwiami i zacząłem się modlić na różańcu

Piosenkarz Krzysztof Krawczyk (Cz.II).
Dowiedziałem się, że Różaniec jest egzorcyzmem, co jeszcze bardziej przekonalo mnie do tej modlitwy. Wielokrotnie w moim życiu doświadczyłem działania złego ducha. Wielu ludzi może się z tego śmiać i uważać to za wymysły. Kiedy pokłóciłem się z żoną. Ostra wymiana zdań zakończyła się płaczem Ewy. Stanowczo odmówiła wyjazdu na koncert, a odpowiada za przygotowanie koncertów; jest świetną organizatorką i mam w niej nieocenioną pomoc. Zmartwiło mnie to bardzo. Wsiadłem do samochodu, trzasnąłem drzwiami i zacząłem się modlić na różańcu:
"Panie Jezu, widzisz, że nie mogę nic zrobić, tylko ty możesz mi pomóc". Nie minęło kilka minut, a do samochodu weszła zapłakana jeszcze Ewa i wyruszyliśmy razem...
Będąc w USA, razem z żoną od 16 urodzin byliśmy na autostradzie. Kiedy nasz samochód znalazł się na moście zawieszonym jakieś 500m nad kanionem, usłyszałem szatański szept, by skręcić kierownicą i skończyć z tym wszystkim. Wówczas Ewa zdecydowanym ruchem "odbiła" kierownicę i uderzyliśmy w barierkę mostu. Potem głośno zaczęła odmawiać Różaniec.
Mówiła później, że moja twarz była wykrzywiona w jakimś nieludzkim grymasie. Z początku krzyczałem, że nie chcę słyszeć o żadnym różańcu, ale po cichu modliłem się razem z Ewą. Jestem przekonany, że istnieje byt zły - szatan, który walczy o nasze życie po śmierci i który chce nas skłócić z Bogiem. Źródło nr6

`

Kiedy znów nadejdzie komunizm

9 stycznia 2021

W latach 1961-1965 w Garabandal, mieście w Kantabrii, miały miejsce pewne objawienia maryjne, o których María już zapowiedziała żegnając się z Fatimą, przepowiadając coś w rodzaju „do zobaczenia w San Sebastián”: dokładnie, prawdziwe imię tej miejscowości jest San Sebastián de Garabandal.

Objawienia maryjne poprzedziły manifestacje Michała Archanioła, z których pierwsza miała miejsce 18 czerwca 1961 r. Jej bohaterkami były cztery dziewczynki: „Conchita, Mari Loli, Hiacynta i María Cruz”. Celem tych anielskich objawień było przygotowanie ich na przyjście Maryi Dziewicy, które miało miejsce po południu w niedzielę 2 lipca 1961 roku.

Wraz z typowymi zaleceniami prowadzenia pobożnego życia, Dziewica uczyniła z nich prorocze objawienia, które dotknęły całą ludzkość, o wyraźnym apokaliptycznym charakterze, które są związane z proroctwami maryjnymi innych objawień, ale które mimo to mają szczególny charakter. Zawierają liczne konkretne szczegóły dotyczące tego, jak nastąpi koniec czasu, eschatologiczne środowisko, w którym nastąpi koniec tego świata, jaki znamy.

Te przepowiednie koncentrują się na ogłoszeniu trzech apokaliptycznych zjawisk: Ostrzeżenia, Wielkiego Cudu i Kary. Jeśli chodzi o Ostrzeżenie, to będzie ono polegało na wewnętrznym oświetleniu świadomości, której doświadczą WSZYSCY mieszkańcy Ziemi, dzięki czemu będziemy widzieć swoje życie tak, jak widzi je Bóg – dla którego WSZYSCY będziemy dostrzegać obecność Boga―, doświadczając konsekwencji naszych złych uczynków, całego zła, które popełniliśmy, dając nam możliwość odpokutowania i naprawienia naszych win; Cud – który nastąpi kilka miesięcy po Ostrzeżeniu – będzie składał się z nadprzyrodzonego zjawiska o olbrzymiej wielkości, które jasno zademonstruje istnienie Boga i które będzie miało miejsce w Garabandal, gdzie pozostanie na zawsze. Jeśli chodzi o karę – która nadejdzie, jeśli świat nie zostanie nawrócony w wyniku dwóch poprzednich zjawisk – będzie ona składać się z serii ogromnych kataklizmów, które wstrząsną Ziemią, najprawdopodobniej w wyniku uderzenia asteroidy lub jako poboczny efekt przejścia przez Atmosferę ziemską ogona komety. Te katastroficzne zjawiska spowodują ogromną śmiertelność i dlatego przez Ostrzeżenie i Wielki Cud mamy możliwość nawrócenia się, aby śmierć nie zaskoczyła nas nieprzygotowanych.

Ale dodatkowo proroctwa zawierają szereg wydarzeń, które mają być jak znaki poprzedzające te dwa eschatologiczne zjawiska, wydarzenia, które byłyby symptomatyczne, że czas się skończył, że wszystko ma się uwolnić.

Epicentrum objawień w Garabandal miało miejsce podczas słynnych „nocy krzyków” – 19 i 20 czerwca 1962 r., Dwa dni przed Bożym Ciałem noce, podczas których widzący mieli przerażające wizje Ostrzeżenia i Kary, wizje tak zniechęcające, że dzieci wybuchły szokującymi krzykami. Krzyki dziewcząt były tak straszne, że obecni tam ludzie byli zszokowani, popadając również w intensywny strach.

W gazecie Garabandal Journal w listopadzie i grudniu 2003 r. podano, że pierwszej nocy w momencie manifestacji Ostrzeżenia dzieci widziały moment wielkiego cierpienia Kościoła i świata. W 1967 roku widząca Mari Loli jako pierwsza mówiła o tym doświadczeniu, pisząc tak trzy lata później: „Chociaż nadal widzieliśmy Dziewicę – w „noc krzyków”- zaczęliśmy także widzieć wielką rzeszę ludzi, którzy wiele wycierpieli i krzyczeli z największej udręki. Najświętsza Dziewica wyjaśniła, że ​​ten wielki ucisk – który nie będzie jeszcze Karą – nadejdzie, ponieważ nadejdzie czas, kiedy Kościół będzie sprawiał wrażenie, że ma umrzeć, że przejdzie przez straszny test. Zapytaliśmy Matkę Bożą, jak będzie się nazywał ten test, a Ona powiedziała nam, że „KOMUNIZM”. ―Wyciąg z książki o Garabandal Ojca Eusebio Garcia de Pesquera.

A zgodnie z przepowiedniami komunizm przyjdzie w parze z rosyjską inwazją na Europę. Rzeczywiście, cztery widzące dziewczyny z Garabandal opisywały okoliczności społeczne, które będą otaczać nadejście Ostrzeżenia przy różnych okazjach. Zgodnie z tymi narracjami, na krótko przed ostrzeżeniem, szybko i nieoczekiwanie nastąpi sytuacja pod przywództwem Rosji, co będzie oznaczać, że społeczeństwo na całym świecie – a przede wszystkim w Europie – ponownie zostanie zdominowane przez komunizm. W ekstazie powiedziano nawet, że jeśli się nie nawrócimy, Rosja przejmie władzę nad światem, co zbiega się z przesłaniem fatimskim. Świat nie będzie na to czekał, bo fałszywie uwierzy, że komunizm zniknął.

23 lutego 1943 r. Siostra Łucja z Fatimy, „która spędziła 21 lat w Hiszpanii, wysłała dokument do biskupa Tuy-Vigo, prałata Antonio Garcíi, w którym napisała: „Jeśli biskupi Hiszpanii spełnią już wyrażone życzenia Naszego Pana i podejmą prawdziwą reformę w społeczeństwie i duchowieństwie. Ale jeśli nie, to ona (Rosja) znów będzie wrogiem, którym Bóg jeszcze raz ich ukarze ».orędzie z 27 grudnia tego roku.

Gisella – Choroby będą gorsze

Drogie dzieci, jestem Niepokalanym Poczęciem; Przychodzę po raz kolejny pouczyć was na nadchodzące czasy. Moje ukochane dzieci, skoro wciąż rozmawiacie o sprawach tego świata, planujecie swoją przyszłość i liczycie na rzeczy ziemskie, radzę wam, abyście więcej myśleli o sprawach duchowych. Nie złość się na to, co się wokół ciebie dzieje: niestety największym wrogiem człowieka jest jego ego, którego ta ludzkość nie ma siły całkowicie wyeliminować ze swojego życia. Bądźcie pewni, dzieci, że każdy z was będzie odpowiedzialny za swoje czyny wobec Boga i wobec bliźniego; wybacz, ponieważ to, co nadejdzie, będzie znacznie gorsze niż to, czego doświadczasz. Gorsze będą choroby i wirusy, ale masz tylko jedno lekarstwo: modlitwę i nieustanne zawierzenie się Bogu. Moje dzieci, nie jesteście sami i nie lękajcie się:jedyną ważną rzeczą jest wybór, po której stronie stanąć, ponieważ będzie to ostateczny rachunek za życie wieczne. Teraz zostawiam was z moim matczynym błogosławieństwem razem z błogosławieństwem mojego Ojca, który kocha was bez miary.


Wywiad z prof. zw. dr hab. Romanem Zielińskim -szczepienia, maseczki itp.
/fragment/


My również wychodząc z inicjatywą Stolik Wolności staramy się propagować wśród ludzi niezakładanie masek, przebywanie na świeżym powietrzu i oddychanie pełną piersią oraz uświadamiać ludzi w temacie szczepień, w czym wywiad z Panem zapewne odegra istotną rolę.

RZ: Dzisiaj ofiarą psychopatycznych działań padło całe społeczeństwo, któremu wmówiono, że przeziębienie to zabójczy wirus, a jedynym sposobem ochrony jest całkowita eksterminacja społeczeństwa. Jasna koncepcja: nie będzie ludzi, nie będzie wirusa. Tzw. obostrzenia to nic innego niż zarządzenia kapo z obozu pracy, których jedynym celem jest upodlenie, złamanie kręgosłupa, zniszczenie woli walki i stworzenie z człowieka „zombie”, który nie myśli i nie czuje.

Taka osoba staje się marionetką, z którą można zrobić wszystko. Nakazy noszenia maseczek utrudniających oddychanie i stanowiących wylęgarnię mikroorganizmów, zakaz spacerów, śpiewu, tańców, spotkań w połączeniu z przymuszaniem do niechcianych terapii i straszeniem szczepionkami to bezprecedensowa przemoc prowadząca de facto do uśmiercenia znacznej części populacji. Może być ona jedynie porównana z podobnymi praktykami, które miały miejsce w czasie II wojny światowej, szczególnie w stosunku do określonych grup ludności lub z działaniem sekt zniewalających ludzi.

Ta bezprecedensowa przemoc spotyka się z akceptacją większości społeczeństwa, które potulnie dostosowuje się do bezmiaru okrucieństwa serwowanego przez zdrajców. Społeczeństwo zachowuje się tak jakby doszło do zbiorowego syndromu sztokholmskiego. Nie tylko zgadza się na bezprawie narzucane przez warszawskich oprawców, ale niczym ofiary omawianego syndromu zdaje się z tymi sprawcami współdziałać prowadząc do jeszcze większych strat w ludziach.

Gdzie są naukowcy, profesorowie, którzy zawsze mieli usta pełne frazesów, a teraz milczą w obliczu zagłady?Dlaczego milczą medycy, biolodzy, psycholodzy, socjolodzy?Dlaczego głosy rozsądku nie są powszechne?

W zamian mamy pseudoekspertów udowadniających każdym słowem, że sprzedali się za kilka srebrników. Dlaczego te tzw. elity zamykają oczy na jawne pogwałcenie godności osoby ludzkiej i jej prawa do życia zgodnie z własnymi przekonaniami, prawa do nietykalności własnego ciała? Żadna epidemia, nawet prawdziwa nie uprawnia do rujnowania ludziom życia, do zabraniania korzystania z dobroci Natury.

Dla przypomnienia, chorym na hiszpankę zalecano przebywanie na świeżym powietrzu. Żadna epidemia nie uprawnia do narażania ludzi na chorobę i śmierć wskutek irracjonalnych zarządzeń.W październiku już wzrosła liczba zgonów jako efekt odłożonych operacji, braku diagnostyki nowotworowej (40-50% mniej osób kierowanych jest na szybką ścieżkę), skierowaniu wszystkich działań medycznych na niezbyt groźnego wirusa.

W kolejnych miesiącach liczba zgonów dalej będzie wzrastała jako efekt wielomiesięcznych zaniedbań. Dodatkowo, w okresie jesienno-zimowym towarzyszy nam gwałtowny wzrost liczby osób cierpiących na grypę, stany grypopodobne oraz przeziębieniowe, które zostaną okrzyknięte jako te powodowane przez koronawirusa.

Na własne życzenie, wielu zamiast leczyć przeziębienie domowymi sposobami, odda się w ręce Marsjan, którzy zamkną ich za kolczastymi drutami i poddadzą eksperymentom z niesprawdzonymi terapiami. Część się podda, bo spanikuje. Inni, gdyż przeziębienie nieco dłużej potrwa, nieco silniejsze będą objawy nie wykluczając ostrych ze względu na drastyczne obniżenie odporności całego społeczeństwa.

Osoby 70+ już są poddawane powolnej eutanazji ze względu na zakaz wychodzenia z domu, który przeszedł bez echa. W końcu kogoś trzeba poświęcić, przy okazji ratując ZUS. Czy to się różni od segregacji na rampie? Genialny pomysł psychopaty.

Żadne racjonalne głosy nie przemawiają do zamaskowanych tłumów. Nie obrażając baranów, te tłumy jak „barany” idą na rzeź. To ci zamaskowani, którzy stracili odporność, ci, którzy ograniczyli spacery i aktywność fizyczną ponoszą winę za wzrosty zgonów. To oni są winni przepełnionym szpitalom, gdyż unikając spacerów i słońca znacznie obniżyli zawartość witaminy D w swoim organizmie, doprowadzając do większej podatności na choroby. Tłumy na plażach i basenach opalające się w maseczkach – to im zawdzięczamy kolejne restrykcje.

Trzeba wyraźnie powiedzieć, że pandemia to ściema. Obostrzenia dotyczące maseczek, dystansu społecznego i kwarantanny są przeciwzdrowotne. Nie ma żadnego uzasadnienia na sianie paniki i stosowanie terroru biomedycznego w odniesieniu do obecności wirusa przeziębieniowego, którego 80% z nas przechodzi bezobjawowo. Szczepionki są niepotrzebne. Wirusy są wszędzie, od zawsze. Jedyną skuteczną obroną jest budowanie własnej odporności. Szczepienia to droga donikąd. Wirusów jest wiele.

Nie zaszczepimy się na wszystkie z nich. Każde zaszczepienie, czyli próba farmakologicznej obrony nas przed nimi, jedynie nas osłabi i w zdwojony sposób wystawi na kolejne wirusy. One tylko na to czekają. Szczepienia powszechne, czyli dla wszystkich i na wszystko to marzenie przemysłu farmaceutycznego. Oni chcą abyśmy byli coraz słabsi i całkowicie uzależnieni od farmakoterapii. Oni manipulują szczepionkami, wymyślając te szkodliwe dla nas specyfiki, na rzecz których wymyślają pandemie. Skończył się 20. letni okres ochrony patentowej dla szczepionki na grypę i dlatego grypa musiała zniknąć. W jej miejsce pojawił się COVID. Następne patogeny i choroby są już w przygotowaniu.


Pan Jezus do Anny w sprawie szczepień.

06.12.2020 r. godz 10:30
….Jezus: To prawda, Aniu. Ci, co nie mają Ducha Bożego, ulegną lękowi i z lęku przyjmą szczepienia. Wielu się nagnie pod presją opinii innych. Lecz ci, co pozostaną Mi wierni, nie ulegną lękowi, i Ja sam będę ich chronił.
Zaufanie jest miarą miłości do Mnie, a tam, gdzie jest ufność nie ma lęku. Zło staje się coraz silniejsze, dlatego czuwajcie, byście nie posnęli, by wasze dusze nie umarły.
Szatan chce teraz zwieść wiele dusz i wiele doprowadzić do śmierci, nie tej, co ciało zabija, ale tej, co kradnie dusze…
22.12.2020r. Godz. 10:41
……Jezus: Większość Polaków myśli, by się zaszczepić, i wielu czaka na tę szczepionkę.
Jednak ci, co to zrobią, skazują się na wielkie cierpienie, bo z powodu swego lęku chcą uciec od cierpienia. Szczepionka ta niesie w sobie przekleństwo i wiele szkodliwych substancji, co wpłyną niszcząco na organizm. Ci, co mieli już różne choroby, zaczną chorować na nowe, zaś ci, co ich nie mieli, i oni poznają, co to ból i cierpienie.
Kontrola społeczeństwa, która ma na celu wyeliminowanie słabszych i starszych osób, jest wielkim złem. Dlatego w tym czasie ucisku uciekajcie się do Maryi, chrońcie pod jej płaszczem i proście ją o ratunek dla was i dla waszych rodzin. Ja sam chronię wierne Mi dusze i te, co pozostaną Mi wierne, uratuję. ….
https://anna-od-jezusa.pl.tl/DZIENNIK-DUCHOWY-ANNY-OD-JEZUSA.htm

ŚWIATŁO DUCHA ŚWIĘTEGO
….KTO W WAS WSPÓŁDZIAŁAŁ W TYM CZASIE Z ŁASKĄ DANĄ Z NIEBA ROZPOZNAŁ CZYM SĄ SZCZEPIONKI,KTÓRYMI CHCĄ WAS ZASZCZEPIĆ. NIE PRZEMAWIAJĄ DO WAS W DUCHU PRAWDY I MIŁOŚCI I NIE NAZYWAJĄ WAS DZIEĆMI BOŻYMI A NAWET NIE LUDŹMI LECZ JESTEŚCIE DLA NICH JEDNĄ MASĄ-POPULACJĄ,KTÓRĄ NALEŻY WYSZCZEPIĆ…
WIELU Z WAS SĄ TAK ZAŚLEPIONYMI,ŻE UWAŻAJĄ ,ŻE SZCZEPIONKI BĘDĄ WYBAWIENIEM OD ZARAZY JEDNAK ONE BĘDĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE PO TO ABY WAMI STEROWAĆ,ZNAĆ WASZE CHOROBY I MIEĆ WAS POD STAŁĄ KONTROLĄ. WSZYSCY ZASZCZEPIENI ZNAJDZIECIE SIĘ W JEDNEJ BAZIE DANYCH Z KTÓREJ NIGDY NIE BĘDZIECIE MOGLI SIĘ WYDOSTAĆ.WSZYSTKIE TE SZCZEPIENIA SĄ ŚMIERCIONOŚNE I ZMIENIĄ WASZĄ OSOBOWOŚĆ -WASZE DNA PODAROWANE WAM PRZEZ BOGA OJCA, WASZĄ ODPORNOŚĆ NATURALNĄ I WASZ MECHANIZM REALNEGO (TRZEŹWEGO) MYŚLENIA.
STANIECIE SIĘ PO NICH OTĘPIENI ,OBOJĘTNI I ULEGAJĄCY ŁATWEJ MANIPULACJI A CZASAMI AGRESYWNI WOBEC WŁASNEJ BEZSILNOŚCI ORAZ WOBEC SWOICH WSPÓŁBRACI.
LUDZIE ZACZNĄ JEDNAK OD RAZU PO NICH CHOROWAĆ I BĘDĄ MIELI PRETENSJĘ O TO NIE DO RZĄDZĄCYCH WŁADZ LECZ DO WAS,TYCH KTÓRZY SIĘ NIE ZASZCZEPILI. A TO MA DOPROWADZIĆ WAS DO TEGO ABY BRAT NIENAWIDZIŁ BRATA I W NIM SZUKAŁ PRZYCZYNY TEJ CHOROBY.
SIOSTRA PRZECIW SIOSTRZE,BRAT PRZECIW BRATU I WTEDY STEROWANIE WAMI JEST ŁATWE I NIE ZNAJDUJE PRAWDZIWEJ PRZYCZYNY TEGO ZŁA POCHODZĄCEGO OD ANTYCHRYSTA, DZIAŁAJĄCEGO ZA KURTYNĄ. TA ZARAZA CO POWSTANIE PO SZCZEPIENIACH BĘDZIE TEŻ ZARAZĄ NIENAWIŚCI DZIECI SZATANA WOBEC DZIECI ŚWIATŁA.
https://mariusz2015.wordpress.com/2020/12/08/3-12-2020-r-czwartek-godz-1945/
http://www.johnleary.com/


Psalm 90 (91 – „Kto przebywa w pieczy Najwyższego”

Modlitwa ta ma Potężną Moc, gdy człowiekowi grozi śmiertelne niebezpieczeństwo i jeśli przeczyta on tę modlitwę, to Pan Bóg go uratuje od każdego nieszczęścia.

1. Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
2. mówi do Pana: Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam.
3. Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa.
4. Okryje cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła: Jego wierność to puklerz i tarcza.
5. W nocy nie ulękniesz się strachu ani za dnia — lecącej strzały,

6. ani zarazy, co idzie w mroku, ni moru, co niszczy w południe.
7. Choć tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy: ciebie to nie spotka.
8. Ty ujrzysz na własne oczy: będziesz widział odpłatę daną grzesznikom.

9. Albowiem Pan jest twoją ucieczką, jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego.
10. Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu,
11. bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
12. Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień.
13. Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać.
14. Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie; osłonię go, bo uznał moje imię.
15. Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę.
16. Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.

--------------


Dopalacze to nie zabawka!!

Na hasło "dopalacze" większość rodziców reaguje przerażeniem. Choć zażywanie ich przez nastolatki nie jest nowym zjawiskiem, nadal nikt nie wie, jak radzić sobie z problemem. Nie wiedzą też lekarze. "Najbardziej przeraża mnie sytuacja, kiedy przyjeżdża karetka z nastolatkiem, który wziął jakiś dopalacz. Zdarza się, że młody człowiek jest nieprzytomny. (…) Nie mam pojęcia, co wziął. Nie mam pojęcia, jakie skutki to może wywołać" - opowiedział w jednym z wywiadów lekarz Karol Kukowka.


Ta niewiedza, która wywołuje strach o pacjenta, to nie wina lekarzy. Naczelnym problemem od samego początku istnienia dopalaczy jest to, że są to substancje nieznane, nieprzebadane. Nikt nie wie, jak działają na organizm, a zatem nie wiadomo, jakimi lekami je zwalczać, gdy dojdzie do przedawkowania.


Dzieci wiedzą, że igrają ze śmiercią

Karol Kukowka jest absolwentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, obecnie pracuje jako lekarz na Oddziale Pediatrycznym. W publikacji dla rmf24.pl opisał, jak zachowują się nastolatki po zażyciu dopalaczy. "Gdy rozmawiam z uratowanymi osobami, to okazuje się, że doskonale zdają sobie sprawę z tego, co robiły i jak tragiczne skutki to mogło wywołać. Wiedza młodzieży na ten temat jest całkiem spora, zaskakująca i momentami przerażająca. Ci ludzie wiedzą, co może się stać po wzięciu dopalacza. Wiedzą, że igrają ze śmiercią" – opisuje lekarz. .

Jego pacjenci po dopalaczach mają zazwyczaj między 14 a 16 lat. "Zdarza się, że 16-latek patrzy na drugiego 16-latka, który uderza głową w ścianę, upada, wpada w drgawki i nic z tym nie robi. Nie próbuje ratować kolegi, który może umrzeć na jego oczach. Zalicza po prostu jego zachowanie do naturalnych skutków ubocznych związanych z 'bad tripem'" – opisuje lekarz. Dopalacze to środki mające powodować efekty zbliżone do palenia marihuany czy opium. Ich spożycie ma na celu wywołanie w organizmie jak jak najwierniejszego efektu narkotycznego substancji nielegalnych. W tym problem, że delikatniejszym narkotykiem wcale nie są.

Jak informuje rmf24, w 2018 roku odnotowano 4200 przypadków zatruć dopalaczami. 6 lat temu było ich ponad 8 razy mniej! Z badań wynika, że po tego typu substancje najczęściej sięgają młodzi dorośli, czyli osoby między 18 a 24 rokiem życia. Był też ofiary śmiertelne – do najgorszego może dojść już po pierwszym zażyciu.

Dopalacze to środki mające powodować efekty zbliżone do palenia marihuany czy opium. Ich spożycie ma na celu wywołanie w organizmie jak jak najwierniejszego efektu narkotycznego substancji nielegalnych. W tym problem, że delikatniejszym narkotykiem wcale nie są.

Dopalacze to substancje są bardzo niebezpieczne i neurotoksyczne. Uderzają silnie i krótko. To powoduje, że częściej niż kiedyś zdarzają się zatrucia i zaburzenia natury psychiatrycznej. Dochodzi też do psychozy i zaburzeń lękowych, problemów psychicznych, które obok przy uzależnieniach mogą współwystępować. Nikt już nie wie, co w nich jest .Specjaliści terapii uzależnień, dopalacze nazywają nowymi substancjami psychoaktywnymi, które są pochodnymi różnych grup narkotyków: stymulującym, przeciwbólowym i nasennym oraz halucynogennym. Skład substancji decyduje o tym, jakie daje ona objawy. Pod hasłem dopalacze kryje się teraz pół tablicy Mendelejewa – tłumaczy w

rozmowie dla RMF FM Maria Banaszak, specjalistka terapii uzależnień.

Zdarza się, że w szpitalu mylone są z zatruciem. W dopalaczach nie wiadomo, co dokładnie się znajduje, nie jest to ani czysta amfetamina, ani kokaina, z którą wiedzieli, jakich reakcji można się spodziewać.

Działanie dopalaczy
Rozpoznanie, że dziecko mogło zażywać dopalacze jest trudne, bo objawy łatwo można pomylić z innym problemem. Do charakterystycznych sygnałów należą:
– czerwone, przekrwione oczy,
– wysuszone śluzówki,
– chroniczny katar,
– krwawienie z nosa,
– spanie nieadekwatnie długo do aktywności życiowej,
– wycofywanie się z kontaktów towarzyskich.

Krótkie świadectwo spisane na podstawie opowiadania Piotrka

Mój kolega był zdolnym uczniem. Studia szły mu bardzo dobrze. Prawie się nie uczył a zdawał egzamin za egzaminem.Nagle widzę go w mojej miejscowości, jest u rodziców, nie wyjeżdza, nie studiuje, osobowo inny człowiek, nie pogadasz jak dawniej.Co się stało? Myślę, że karierę przekreślił dopalacz. Wystarczy, że raz się go weźmie i wystarczy, że wszystko co dobre w mózgu, przestaje działać, nawet na całe życie.

/Źródło: mama:DU/

--------------alt


DUCH ŚWIĘTY

„Jam Jest Duch Święty, Trzecia Osoba Trójcy Świętej. Słuchaj człowiecze Moich Słów, słuchaj uważnie. Dziś pragnę poprosić was Moje stworzenia, abyście zaczęli Mnie czcić w sposób szczególny. Pragnę, aby obchodzono każdego 3 dnia miesiąca, dzień przeznaczony ku czci Ducha Świętego. Głównym świętem nadal pozostaje Święto Zesłania Ducha Świętego. Ponadto proszę, aby każdy kto tylko zdoła, a obowiązku stanu pozwolą, niech się pomodli do Mojej Osoby – Ducha Świętego o 9:00 rano. Gdy jest to niemożliwe, aby się pomodlić, wystarczy choćby krótkie westchnienie. Obiecuję wszystkim, którzy czcić Mnie będą, szczególne Moje Łaski i Dary oraz Moją opiekę nad tą duszą oraz nad całą rodziną. Daruję przewinienia przodków karane do czwartego pokolenia. Pragnę, aby dusza wasza, przygotowała się do każdego święta Nowenną i Koronką do Ducha Świętego. Pragnę, aby wiele dusz, podjęło Nowennę jako modlitwę do Mnie i aby prosiło o oświecenie hierarchii i duchowieństwa, a przede wszystkim wszystkich ludzi.

Pragnę od was miłości i zaangażowania. Proście, a otrzymacie. Kochane dzieci, bądźcie cierpliwe, bo naczynie prośby jest duże, a wy napełniacie powoli. Zważajcie także, czy wasza prośba, którą zanosicie, zgadza się z Wolą Bożą? Przy każdej prośbie zawsze dodajcie: „o ile się to nie sprzeciwia Woli Bożej”. Wy czyńcie wszystko co zdołacie i możecie i proście Mnie, Ducha Świętego o pomoc, a Ja będę w was i przez was działać.

Po pierwsze, zapraszajcie Mnie do waszych codziennych spraw i chciejcie, abym Mógł wszystko przenikać Swoją Świętą Obecnością.

10 cytatów z „Dzienniczka” św. Faustyny

Jezu, ufam Tobie wbrew wszelkiej nadziei, wbrew wszelkiemu uczuciu, które mam wewnątrz, sprzeciwiającemu się nadziei. Czyń ze mną, co chcesz, nie odstąpię od Ciebie, bo Ty jesteś źródłem mojego życia. (Dz 24)

Bóg nikomu miłosierdzia swego nie odmówi. Niebo i ziemia może się odmienić, ale nie wyczerpie się miłosierdzie Boże. (Dz 72)

Jezu mój, Ty sam wiesz, ile cierpię prześladowań, a tylko dlatego, że jestem Ci wierna i że silnie stoję przy żądaniach Twoich. Tyś siłą moją, wspieraj mnie, abym zawsze wiernie spełniła wszystko, co żądasz ode mnie. Ja sama z siebie nic nie mogę, ale jeżeli Ty mnie wspierasz, niczym mi są wszystkie trudności. (Dz 91)

Dusza zbroi się przez modlitwę do walki wszelakiej. W jakimkolwiek dusza jest stanie, powinna się modlić. (Dz 146)

Jestem zupełnie o wszystko spokojna, bo wiem, że rzeczą Oblubieńca jest myśleć o mnie. Zapomniałam zupełnie o sobie. Ufność moja jest bez granic w Jego najmiłosierniejszym Sercu. (Dz 244)

Czuję nieraz po Komunii św. obecność Bożą w szczególny sposób, odczuwalny. Czuję, że jest Bóg w sercu moim (…) Nigdy nie jestem sama, bo On mi jest stałym Towarzyszem. (Dz 318)

Córko Moja, zapewniam ci stały dochód, z którego żyć będziesz. Twoim obowiązkiem jest zupełna ufność w dobroć Moją, a Moim obowiązkiem jest dać ci wszystko, czego potrzebujesz. Czynię się sam zależy od twojej ufności; jeżeli ufność twoja będzie wielka, to hojność Moja nie będzie znać miary. (Dz 548)

Nie będziesz sama, bo ja jestem z tobą zawsze i wszędzie; przy sercu moim nie bój się niczego (…) Czego się lękasz? Jeżeli jesteś ze mną, kto się ośmieli dotknąć ciebie? (Dz 797)

Jam jest siłą twoją, Ja ci dam moc do walki. (Dz 1485)

Nie lękaj się ani walk duchowych, ani żadnych pokus, bo ja cię wspieram, byleś ty chciała walczyć; wiedz, że zawsze zwycięstwo jest po twojej stronie. (Dz 1560)

Poprzedni tydzień

Patryk Vega nawrócił się, gdy w kościele poczuł wiatr

Patryk Vega przez lata żył z dala od Boga i kościoła. Do czasu, gdy miał wypadek samochodowy, który co istotne, wcześniej przepowiedział mu jasnowidz. O swojej religijności reżyser mówi coraz chętniej. Niedawno w rozmowie dla tygodnika "Wprost" opisał fenomen swojego nawrócenia.

Patryk Vega nawrócił się, gdy w kościele poczuł wiatr.

Patryk Vega przyznał, że całe życie szukał duchowego spokoju. Medytował, poddawał się hipnozie i plemiennym rytuałom. W pewnym momencie na swojej drodze spotkał panią jasnowidz, która jak się później okazało,przewidziała jego dalszy los.

W 99 proc. trafiałem na szarlatanów i hochsztaplerów, ale pewna jasnowidz przepowiedziała mi tydzień wcześniej wypadek samochodowy, informując dokładnie z jakim samochodem się zderzę, ile osób będzie uczestniczyło w wypadku - wyznał.

I tak też się stało. Vega pięć lat temu miał wypadek. Jego auto zderzyło się z innym pojazdem.

Gdy wyciągałem z samochodu żonę i córkę, z drugiego pojazdu wyszedł młody człowiek i krzyczał – zabiłeś mi ojca. Dotarło do mnie, że zamiast jeść wigilijne pierogi, zaraz trafię do więzienia. Wtedy zrozumiałem, że jedyne, co może dać mojej rodzinie bezpieczeństwo i ochronić nas, to relacja z Panem Bogiem - mówi Vega w rozmowie z "Wprost".

Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale to właśnie wtedy Vega zrozumiał, że czas zwrócić się do Boga.Poddał się egzorcyzmom i zaczął regularnie uczęszczać do kościoła, którego wcześniej omijał szerokim łukiem. Na jednej z mszy modlił się o swój kręgosłup, który ucierpiał na skutek wypadku. Choć początkowo nie wierzył w uzdrowienie, to nagle doznał cudu.

W pewnym momencie postanowiłem całkowicie odrzucić uprzedzenia i oddać w Boskie ręce, wyzbywając się wątpliwości i uprzedzeń. W kościele zrobiło się lodowato, choć był środek lata. Do moich pleców zbliżył się zimny wiatr i poczułem, jak jakaś siła przestawia mi kręgi w odcinku szyjnym kręgosłupa. Wiem, że to brzmi nierealnie, ale od tamtej pory nie muszę już wierzyć, bo jestempewien, że Bóg istnieje. Od tamtej pory Biblia stała się dla mnie instrukcją jak żyć - dodał.

Poprzedni tydzień


Byle by tylko była gorliwość.”

„W 1977 roku, w Samarkandzie byłem świadkiem jeszcze jednego przypadku zdumiewającego uzdrowienia po modlitwach. Kiedyś pewna matka przyprowadziła do mnie dwie córki; jedna z nich miała ataki.

– Ojcze, może ojciec wie, jak wyleczyć Olę? Całkiem zamęczyły ją ataki —zdarzają się dwa razy dziennie.

– Córka jest ochrzczona? – pytam.

– A jakże, ochrzczona…

– A krzyżyk nosi? Matka zawahała się:

– Ojcze… jak by tu powiedzieć… Dopiero dwa tygodnie temu nałożyliśmy jej krzyżyk.

Pokiwałem głową: co to za chrześcijanin bez krzyża? Tak samo jak żołnierz bez karabinu. Zupełnie bezbronny. Zacząłem z nimi rozmawiać. Poradziłem wyspowiadać się i przyjąć komunię, i codziennie odmawiać Psalm 90. – „Kto przebywa w pieczy Najwyższego”.

Po trzech dniach przyszła ta kobieta z dwiema córkami, Olą i Galą. Wyspowiadały się, przyjęły komunię i zaczęły codziennie po 40 razy odmawiać psalm, tak, jak im radziłem (tej zasady modlitewnej nauczyli mnie rodzice). I stał się cud – tylko dwa dni cała rodzina odmawiała Psalm 90., a już Olę przestały męczyć ataki. Wyleczyła się z ciężkiej choroby bez żadnych szpitali. Wstrząśnięta matka przyszła do mnie i pyta, ile pieniędzy się należy za „pracę”.

– Cóż znowu, matko – mówię – to nie ja zrobiłem, tylko Pan Bóg. Sama pani widzi: tego, czego nie potrafili lekarze, dokonał Bóg, kiedy tylko zwróciłyście się do Niego ze skruchą.

* * *

Z Psalmem 90. związany jest jeszcze jeden przypadek uleczenia – z głuchoty. Przyszedł do naszej Wozniesienskiej świątyni w Nowosybirsku pewien starszy człowiek imieniem Nikołaj. Zaczął się skarżyć na dolegliwości:

– Ojcze, już od dawna źle słyszę, od 4 klasy. A teraz to już zupełnie jest nie do wytrzymania. W dodatku boli mnie wątroba i żołądek.

– A ty przestrzegasz postu? – pytam.

– Ależ nie, jakiego postu! Co dadzą w pracy – to zjem. A trwał piąty tydzień Wielkiego Postu.

– Nikołaj – mówię mu – aż do Paschy jedz tylko postne jedzenie i 40 razy dziennie odmawiaj „Kto przebywa w pieczy Najwyższego”.

Kiedy już minęła Pascha, Nikołaj przyszedł ze łzami w oczach i przyprowadził ze sobą brata Władimira.

– Ojcze, niech ci Bóg błogosławi!… W czasie Paschy zaśpiewano „Chrystus zmartwychwstał”, a ja nie słyszę. No, myślę sobie, ojciec mówił – pościć, a Bóg pomoże, a ja jak byłem głuchy, tak głuchy zostałem. Jak tylko to pomyślałem – jakby mi korki z uszu wyskoczyły. Od razu, w jednym momencie, zacząłem normalnie słyszeć.

Oto, co znaczy post, oto, co znaczy modlitwa. Oto, co znaczy odmawiać „Kto przebywa w pieczy Najwyższego”. Bardzo nam jest potrzebna czysta, pełna skruchy modlitwa – bardziej niż woda i jedzenie. Jeżeli w szklance jest mętna woda – nie będziemy jej pić. Tak samo Bóg chce, żeby z naszej duszy płynęła czysta, a nie zmącona modlitwa, oczekuje od nas czystej skruchy… A do tego mamy teraz i czas, i swobodę. Byle by tylko była gorliwość.”

https://prawoslawnaczasownia.wordpress.com/2012/07/31/skutecznosc-modlitwy-psalm-90/


OFIAROWANIE NAJDROŻSZEJ KRWI

Matka Najświętsza przekazała wizjonerce Annie Lamberger z Klagenfurtu , że życzy sobie, aby często, nawet co godzinę, ofiarować Najdroższą Krew przez odmówienie następującej modlitwy:

Ojcze Przedwieczny, przez bolesne, Niepokalane Serce Maryi i razem z Jej łzami, ofiaruję Ci Najdroższą Krew oraz Rany Jezusa Chrystusa, aby Matka zniszczyła moc szatana i ze świętymi aniołami przepędziła złe duchy oraz zniszczyła ich czyny i plany, szczególnie teraz i w tej godzinie oraz w naszej Ojczyźnie. Amen

Poprzedni tydzieńCierpienia dzieci z Fatimy


Przesłanie Matki Bożej z Fatimy ma dla współczesnego świata ogromne znaczenie. Dlatego na jego temat powstało wiele książek oraz filmów. Nieco w cieniu cudownych wydarzeń rozgrywających się w 1917 roku pozostają dalsze dzieje dzieci widzących, a zwłaszcza rodzeństwa Marto. A przecież ich heroiczna postawa, naznaczona wyrzeczeniami w intencji nawrócenia grzeszników, jest godna najwyższego podziwu.

Podczas pierwszego objawienia, które miało miejsce 13 maja 1917 roku, Najświętsza Maryja Panna zadała dzieciom pytanie:

- Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On zechce na was zesłać, jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany, oraz jako wyproszenie nawrócenia grzeszników?

Odpowiedziała jej Łucja, wyrażając jednak wolę całej trójki:

- Tak, chcemy.

Maryja wyjaśniła im:

- A więc będziecie musieli wiele wycierpieć. Ale łaska Boża będzie waszą pociechą.

O tym, że deklaracja dzieci nie była złożona pochopnie udowodniły one całym dalszym życiem. W przypadku Hiacynty i Franciszka bardzo krótkim. Łucja dos Santos dawała świadectwo o przesłaniu Maryi jeszcze przez kilkadziesiąt lat, do śmierci w 2005 roku.

Pierwsze cierpienia trójki pastuszków były natury duchowej i wynikały z niedowiarstwa dorosłych, którzy zarzucali im fantazjowanie. Niestety, dzieci nie znalazły zrozumienia nawet u własnych rodziców, a Maria Rosa dos Santos początkowo wywierała nawet na córce mocną presję, by wyparła się objawień. Gdy kolejne wydarzenia przekonały rodzinę, sąsiadów, a także wielu obcych ludzi, że Hiacynta, Franciszek i Łucja mówią prawdę, presję zaczęli na nich wywierać wrogowie Kościoła. Przypomnijmy, że w tym czasie Portugalią rządzili rewolucjoniści, którzy w 1910 roku obalili monarchię.

Jakże przemawia do naszej wyobraźni uwięzienie dzieci 13 sierpnia 1917 roku przez przewodniczącego Rady Vila Nova de Ourém Artura Oliveiry Santosa. Urzędnik groził wystraszonym pastuszkom ugotowaniem żywcem w oleju, a nawet upozorował to, odłączając Hiacyntę od reszty, niby w celu wrzucenia dziewczynki do kotła. Wiara i zaufanie do Fatimskiej Pani dały im siłę by wytrwać pośród szykan.

Dzieci odpowiedziały na apel Maryi z wielką gorliwością. Chętnie wyrzekały się mniejszych czy większych przyjemności, by ofiarować je w intencji nawrócenia grzeszników. Jedzenie, które otrzymywały od rodziców, gdy rano wychodziły na pastwisko, oddawały biednym dzieciom, a same przez całe dnie głodowały. Podzieliwszy upleciony z nieprzyjemnych w dotyku włókien powróz na trzy części, nosiły je na ciele jako włosienicę.

Rok po zakończeniu objawień rodzeństwo Marto: najpierw Hiacynta, a następnie Dominik, zapadło na poważne choroby płuc. Dzieci bardzo cierpiały. Były świadome, że czeka je śmierć. Mimo wszystko przyjęły to doświadczenie ze spokojem, jako ostatni etap drogi do nieba. Co więcej, Hiacynta zapytana podczas widzenia przez Maryję, czy zechce nieco dłużej pozostać na świecie, by więcej cierpieć za grzechy ludzi, chętnie zgodziła się.

Nawet w tym trudnym okresie dzieci nie zaniechały dodatkowych umartwień.

- Czuję tak silny ból w piersiach – wyznała kiedyś Łucji. – Ale nie mówię nic mamie, chcę cierpieć dla Pana Jezusa, dla zadośćuczynienia za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi, za Ojca Świętego za nawrócenie grzeszników.

Kiedy indziej powiedziała kuzynce:

- Za każdym razem jest mi coraz trudniej pić mleko czy rosół, ale nic nie mówię. Przyjmuję wszystko z miłości do Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi, naszej Niebieskiej Matki.

Franciszek zmarł w domu rodzinnym 4 kwietnia 1919 roku. Hiacynta odeszła 20 lutego 1920 roku, po trwającym miesiąc pobycie w szpitalu i przejściu poważnej operacji w miejscowym jedynie znieczuleniu. Kilkakrotnie odwiedzała ją tam Maryja.

Hiacynta i Franciszek Marto zostali przez Kościół wyniesieni na ołtarze. W 2000 roku nastąpiła beatyfikacja, a przed dwoma laty, w 2017 roku kanonizacja. Ich przykład powinien skłaniać nas do refleksji nad miejscem krzyża, w naszym życiu. Jakże często wzbraniamy się przed złożeniem Bogu ofiary w formie jakiegoś wyrzeczenia, dobrowolnego trudu, a przecież każdy taki krok jest naśladowaniem Pana Jezusa, który przyszedł na ten świat, by złożyć ofiarę z cierpienia dla ratowania ludzi.

oprac. Adam Kowalik

Modlitwa do św. Franciszka i Hiacynty

Boże nieskończenie dobry, który miłujesz niewinność i wywyższasz pokornych spraw abyśmy, za wstawiennictwem Niepokalanej Matki Twojego Syna, naśladując świętych Franciszka i Hiacyntę, w prostocie serca Tobie służyli i weszli do Królestwa Kiebieskiego.

Modlitwa Anioła Pokoju

O mój Boże, wierzę w Ciebie, wielbię Cię, ufam Tobie i kocham Cię. Błagam Cię o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą w Ciebie, nie wielbią Cię, nie ufają Tobie i nie kochają Cię. (x3)

Modlitwa Anioła Pokoju przed Pierwszą Komunią Świętą fatimskich dzieci

Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu, Duchu Święty, wielbię Cię z najgłębszą czcią i ofiaruję Ci Najdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata, jako przebłaganie za zniewagi, świętokradztwa i zaniedbania, którymi jest On obrażany! Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi błagam Cię o nawrócenie biednych grzeszników). (x3)

Modlitwa Matki Bożej o ofiarowanie cierpienia

O Jezu, to z miłości do Ciebie i za nawrócenie grzeszników, za Ojca Świętego i na zadośćuczynienie za grzechy, które obrażają Niepokalane Serce Maryi.

-----------


Kamil Stoch/Lukasz Szelag /East News


alt

- Zawsze żegnam się przed wyjściem na belkę. Tak robię od małego. I to nie wynika ze strachu, tylko jest znakiem wiary. Każdy skok oddaję Panu Bogu. Nie wstydzę się tego - mówi Kamil Stoch.

Za zwycięstwo w ostatnim prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni także podziękował Bogu. Medal i statuetkę wzniósł do góry, do Najwyższego.

Kamil, jak przystało na dobrego katolika, wkażdą niedzielę stara się uczestniczyć we Mszy Świętej. Jeśli nie jest to możliwe, bo właśnie zwykle w weekendy odbywają się zawody Pucharu Świata wskokach narciarskich, modli się wpokoju hotelowym albo już na skoczni. Bywają takie dni, wtórych skoki mu nie wychodzą. Wtedy modli się jeszcze żarliwiej.

- Kiedy coś mi się nie udaje, oddaję się pod opiekuńcze skrzydła Pana Boga. Wiem wtedy, że jest przy mnie, czuję to - mówi nasz mistrz olimpijski.

Kamil pochodzi z tradycyjnej góralskiej rodziny ze wsi Ząb pod Zakopanem. Od dziecka wiara była dla niego bardzo ważna. Kiedy poznał Ewę Bilan i;zakochał się, naturalną koleją rzeczy były oświadczyny i ślub. Kamil i Ewa sakramentalne "tak" powiedzieli sobie w kościele Ojców Paulinów na Bachledówce we wsi Czerwienne w2010 roku.

- Pewien znajomy ksiądz kiedyś mi powiedział, że jeśli Bóg jest w naszym życiu na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. Ja trzymam się tej zasady imyślę, że to mi bardzo pomaga - mówi Kamil. Stoch nie ukrywa wiary w Boga.
W przeddzień konkursu na igrzyskach w Soczi (w którym zdobył złoto) modlił się w kaplicy w wiosce olimpijskiej.

Potem mówił, że wygrał dzięki pomocy Boga. – Modlę się też o to, żeby żadnemu z rywali nic się nie stało. Abym umiał cieszyć się ze zwycięstwa i godnie przyjąć porażkę – mówi tygodnikowi „w Sieci”.


ŚWIĘTY OJCIEC PIO O RÓŻAŃCU


Różaniec był wielkim pocieszeniem w jego życiu ofiarowywanym wciąż za innych.
Nie wypuszczał go nigdy z ręki.

Mawiał: Niech ci Maryja przemieni w radość wszystkie cierpienia.
„Ona przychodzi, ilekroć Jej pomocy potrzebuję”.

Różaniec nazywał „bronią Madonny” i wszystkich wzywał:
„Przylgnijcie do różańca.
Okazujcie wdzięczność Maryi, bo to Ona dała nam Jezusa”.

Często, nawet w godzinie śmierci powtarzał: Zawsze odmawiaj różaniec”.

Ledwie się obudzisz, nie pozostawiaj ani sekundy szatanowi, zaczynaj odmawiać Różaniec.
Nawet wtedy, gdy pracujesz: myjesz naczynia czy cokolwiek innego robisz, módl się
- bo wtedy nie dajesz miejsca szatanowi, żeby pracował w twoich myślach.
A poza tym kroczysz w wolności i zawsze jesteś spokojny.

Z tą swoją bronią przeciwko atakom szatana nie rozstawaj się nigdy.
Zawsze odmawiaj różaniec”.

Gdy jedno z jego duchowych dzieci zwróciło się z prośbą, by nauczył je modlitwy, która sprawi przyjemność Matce Najświętszej, Ojciec Pio odrzekł:

„A czyż jest inna, piękniejsza i przyjemniejsza niż ta, której Ona sama nas nauczyła; piękniejsza od modlitwy różańcowej? Zawsze odmawiaj różaniec”.Bezcenny różaniec


alt


Świadectwo Dar potomstwa

Niespełna 1,5 roku staraliśmy się z mężem o dziecko. Bez skutku. O Nowennie Pompejańskiej słyszałam wiele od pacjentów, a raczej rodziców moich małych pacjentów. Postanowiłam modlić się. Wystąpił jakiś nieokreślony bieg zdarzeń, zaczęliśmy szukać i diagnozować się. Lekarz już na pierwszej wizycie ustalił strategie postępowania i w sumie jego pierwszy pomysł był trafny. Brak owulacji.

Odpowiednie leczenie i w 35 dniu Nowenny Pompejańskiej test był dodatni! Jestem pewna, ze to był cud za sprawa tej modlitwy. Mimo ze nie zawsze odmawiana z należytym zaangażowaniem, czasem zbyt duże zmęczenie by nie zasnąć z różańcem w ręku …ale udało się! Obecnie jestem w 32 tygodniu ciąży. Czekam na szczęśliwe rozwiązanie, choć jest ciężko. Co chwile jakieś powikłanie, dużo stresu i obawy o córeczkę. Ponownie wracam do Tej modlitwy, z pragnieniem by wszystko z moim dzieckiem było w porządku.Żaneta


Świadectwo Niespodziewana Pomoc

Nazywam się Marzena, mam 26 lat. Jestem żoną, matką i córką. O Nowennie Pompejańskiej dowiedziałam się rok temu, od mojego duchowego kierownika. Stwierdziłam, że ta modlitwa jest wymagająca i chyba jej nie podołam, ale zapytałam Maryi co mam robić i wewnętrzny głos powiedział mi „Spróbuj, a Bóg uczyni resztę”. I spróbowałam.. Nie było łatwo, skoro na głowie dom, praca, i synek, który lubi być w centrum uwagi.

Maryję prosiłam o pomoc w w wyjściu z długów. Ponieważ wzięliśmy kredyt i kupiliśmy mieszkanie, trzeba było się jakoś urządzić, zapożyczyliśmy się u naszej rodziny i szefa męża. Nikt nas nie poganiał, ale dla naszego spokoju sumienia chcieliśmy jak najszybciej uregulować wszystko. Zawierzyłam wszystko Matce Najświętszej. Długi powoli spłacamy, wychodzimy na prostą, a najpiękniejsze, to, że Maryja zadbała jeszcze o coś o czym zapomniałam. Mój mąż nie miał dobrej relacji ze swoim ojcem, do tego wiedzieliśmy, że jest on zadłużony.

Od pewnego czasu dochodziły nas wieści, że teść podupadł na zdrowiu i nie jest za dobrze. Maryja pokierowała naszą drogą tak, że jeszcze za życia teścia zrzekliśmy się dziedziczenia spadku po nim. I żadne dodatkowe długi na nas nie przeszły. Teść odszedł do Pana 9 dni po spisaniu aktu notarialnego. Mąż zadbał o ostatnie Sakramenty dla niego. A pomimo ich nie najlepszej relacji ojciec-syn, mąż dość mocno przeżył jego śmierć. Dziś jednak dziękuję Bogu i Maryi za te doświadczenia jak i za opiekę w sprawach codziennych.

Drugą Nowennę Pompejańską odmówiłam pół roku później w intencji mojej cioci, która zachorowała na raka. Wierzę, że Maryja uprosi u Boga łaskę przywrócenia zdrowia, chociaż ciocia jest na etapie chemioterapii to jestem dobrej myśli i ufam Bogu,że jest to część Jego cudownego planu wpisanego w jej życie i że Bóg czyni to wszystko dla jej dobra.
Starałam się odmawiać kolejną Nowennę Pompejańską., ale tym razem dwa razy spasowałam. Znalazłam się na zakręcie i ciężko mi było się podnieść.

Byłam jakby w jakimś letargu, nic mnie nie cieszyło i do wszystkich miałam o wszystko pretensje. Byłam już zmęczona pracą, domem, mężem i nawet dzieckiem, a nawet staraniem się o drugie dziecko. Jednak Bóg działa przez innych ludzi i tu przyprowadził do mnie raz moją ciocię, która dała mi książkę „Moc uwielbienia”. Przeczytałam ją i poruszyła ona moje serca, a Pan zaczął działać, a ja otworzyłam się przed Nim. Przyjęłam chrzest w Duchu Świętym i teraz już On działa, a nie ja. Dziś zacznę kolejną Nowennę Pompejańską i tym razem wiem, że wytrwam. Panie Jezu, dziękuję Ci, że Jesteś i ufam Tobie! Maryjo, prowadź nas drogami wiary do samego Źródła Miłości, do Jezusa! Totus Tuus.. Dziękuję! Marzena:Poprzedni tydzień


Boże Narodzenie Siostry Faustyny

Boże Narodzenie było zawsze czasem szczególnej, duchowej więzi Siostry Faustyny ze Świętą Rodziną, nigdy też nie miała odczucia, że świat zewnętrzny utrudnia jej przygotowanie się do świąt. W 1934 roku pisała:

Dzień wigilijny. Rano podczas mszy św. czułam bliskość Boga, duch mój bezwiednie zatonął w Bogu. Wtem usłyszałam te słowa: „Tyś mieszkaniem miłym dla mnie, w Tobie odpoczywa Duch mój”. (…) Przez cały dzień czułam w szczególny sposób bliskość Boga, a chociaż obowiązki mi nie pozwoliły pójść ani na chwilę przez cały dzień do kaplicy, to jednak nie było chwili, w której bym nie była złączona z Bogiem, czułam Go w sobie w sposób więcej odczuwalny aniżeli gdzie indziej (Dz. 346).

Co roku w okresie Bożego Narodzenia Siostra Faustyna otrzymywała od Jezusa objawienie, dotyczące jej samej lub osób jej bliskich. Były to zawsze słowa zapewnienia o miłości i o Bożym upodobaniu. W ten sposób w tej „sekretarce Bożego Miłosierdzia” kształtowała się mocna świadomość, że Bóg niezwykle wysoko ceni każdego człowieka, bez względu na to, jak wielkim byłby grzesznikiem.


Wspaniały cud, zdarzył się prawie pół wieku temu na

komunistycznych Węgrzech, w oktawie Bożego Narodzenia 1956

roku.

Pani Gertruda, wojująca ateistka, była nauczycielką w szkole, w parafii, w której pracował ojciec Norbert. We wszystkim, czego nauczała, podkreślała, że Boga nie ma, a pobożność jest pozbawiona sensu. Jej cel był oczywisty: zamierzała za wszelką cenę wykorzenić wiarę z dziecięcych dusz. Podczas swoich zajęć starała się na każdym kroku poniżać i wyśmiewać Kościół katolicki. Dzieci, pomimo iż się jej bały, wcale nie były przekonane, co do tego, że to ona właśnie ma rację. Nie dawały się zwieść szyderstwom.

W dodatku do jej okropnych metod należało to, iż kiedy odkryła, że któreś dziecko przyjmuje Komunię świętą, a o dziwo przychodziło jej to z łatwością, to zaraz taki uczeń lub uczennica stawali się szczególnym celem złego traktowania. Pewnego razu dziesięcioletnia Andżelika szukała ojca Norberta, którego zamierzała poprosić o pozwolenie na przyjmowanie każdego dnia Komunii świętej. Była to bardzo inteligentna i zdolna dziewczynka.

Najlepsza uczennica w całej szkole

Ksiądz ostrzegł ją przed atakami ze strony nauczycieli. Jednak Andżelika nalegała, mówiąc: „Czcigodny Ojcze, zapewniam cię, że nikt nie będzie mógł wytknąć mi złego przygotowania do lekcji, gdyż będę jeszcze więcej pracować. Nie odmawiaj mi tego, o co cię proszę. Czuję się silniejsza wtedy, kiedy przyjmuję Komunię. Kiedyś mi powiedziałeś, czcigodny Ojcze, że powinnam dawać dobry przykład. Aby tak się mogło stać, muszę czuć się silna”. No cóż, księdzu nie pozostało nic innego, jak tylko przystać na prośbę dziewczynki.

Od tego dnia sala lekcyjna okazała się dla Andżeliki prawdziwą „salą tortur”. Pomimo że dziewczynka zawsze była dobrze przygotowana, nauczycielka ciągle ją niepokoiła. Choć dziecko się wahało, to jednak było widać, że czuje siłę. Lekcje przemieniły się w pojedynki pomiędzy nauczycielką-ateistką a małą naśladowczynią Chrystusa. A ponieważ do nauczycielki należało ostatnie zdanie, wydawało się, że to właśnie pani Gertruda odnosiła zwycięstwa. Mimo to jej irytacja narastała wywoływana spokojem Andżeliki.

Pewnego razu przerażone dziewczynki z tej samej klasy udały się do ojca Norberta po pomoc. Jednak on niczego nie mógł uczynić. Kiedy dziewczynki ponownie go odwiedziły, odpowiedział im, że: „jedyne co mogą zrobić, to wytrwale modlić się, całkowicie zawierzając Bożemu Miłosierdziu. Dzięki Niemu Andżelika nie ustanie w swojej wierze”.

Okrutna taktyka

Siedemnastego grudnia, tuż przed Bożym Narodzeniem, nauczycielka wymyśliła perfidną sztuczkę. Zamierzała przypuścić zdecydowany atak. Zadać ostateczny cios, jak sama się wyraziła „starodawnym przesądom szerzącym się w szkole”. Przygotowała scenę z diabolicznym entuzjazmem. I oczywiście celem tego uderzenia miał być nie kto inny, jak Andżelika.

Pani Gertruda zamierzała jej i reszcie klasy dowieść, że ludzie żyjący, z krwi i kości, przychodzą, kiedy ich się woła, a umarli (bądź też wyobrażone postaci, które istnieją tylko w bajkach) nie przychodzą, kiedy się ich wzywa. Tak więc słodkim głosem nauczycielka zaczęła zadawać pytania dzieciom. A następnie nakazała Andżelice wyjść z klasy i zaczekać na korytarzu tuż za drzwiami. Z kolei dziewczynkom, które zostały w klasie, nakazała donośnym głosem zawołać: „Andżelika wejdź!” Andżelika weszła, bardzo zaintrygowana, przeczuwając pułapkę.

Nauczycielka oświadczyła: „Wszyscy się zgadzamy z tym, że kiedy wzywamy kogoś spośród żywych, kogoś kto istnieje, to ten ktoś przychodzi. Ale kiedy wezwiemy kogoś, kto nie istnieje, to okaże się, że on nie przyjdzie. Andżelika, która jest żywa, z krwi i kości, usłyszała, kiedy ją wezwaliśmy, i przyszła do nas. Ale przypuśćmy, że chcielibyśmy wezwać Dzieciątko Jezus. Wydaje się, że wśród was są ci, którzy wierzą w Jego istnienie…”. Na sali zapanowała głęboka cisza – być może cisza wywołana strachem – ale po chwili dały się słyszeć nieśmiałe głosy, które odpowiadały: „Tak, wierzymy w Niego”. Pani Gertruda kontynuowała i zwróciła się do Andżelki z zapytaniem:

„A ty Andżeliko, czy wierzysz w to, że kiedy wzywasz Dzieciątko Jezus, to Ono cię słyszy?”

Dziewczynka już wiedziała, co za podstęp uknuła nauczycielka. Spodziewała się, że będzie to coś okropnego, ale nie myślała, że aż tak perfidnego. Zdecydowanie i z głęboką wiarą odpowiedziała: „Tak, wierzę, że Ono mnie słyszy!”

„Bardzo dobrze” odpowiedziała nauczycielka. „Zróbmy eksperyment. Wy dzieci zauważyłyście, że Andżelika weszła do klasy natychmiast po tym, jak ją zawołaliśmy. Jeśli Dzieciątko Jezus istnieje naprawdę, to usłyszy cię, kiedy je zawołasz. W tym samym czasie wszyscy tu obecni głośno krzykniecie: Dzieciątko Jezus, przyjdź! Uwaga, wszyscy razem jeden, dwa, trzy! Wołajcie!”

Przerażone dziewczynki nie wydały głosu. Argumenty nauczycielki podziałały na nie. Pani Gertruda śmiała się głośno, długo i diabolicznie.

Cud

Nagle Andżelika zbliżyła się do tablicy z oczami pełnymi zaufania i nadziei. Spojrzała na dzieci i krzyknęła: „Słuchajcie, wezwiemy Je! Zawołajmy wszyscy razem: Dzieciątko Jezus, przyjdź!” Wszystkie dzieci natychmiast wspięły się na palcach i wykrzyknęły zgodnie: „Dzieciątko Jezus, przyjdź!” Pani Gertruda przeraziła się, gdyż nie spodziewała się takiej spontanicznej reakcji.

Nadprzyrodzona aureola pojawiła się wokół Andżeliki, która zawierzyła Jezusowi i była pewna, że wydarzy się cud. Impuls, który poruszył dziewczynkę, był odczuwany przez całą klasę. Po chwili drzwi otworzyły się bezszelestnie i ukazała się im jasność, ciągle i coraz bardziej promieniująca, jak by to był ogień ogromny, a zarazem delikatny. W środku tej cudowności znalazła się kula wypełniona jeszcze jaśniejszym światłem. Kula otwarła się odsłaniając Dzieciątko otoczone jeszcze większym światłem. Dzieciątko nic nie mówiło. Ono po prostu uśmiechało się, podobnie jak wszystkie małe dziewczynki. Spokojnie i radośnie. Następnie kula zamknęła się delikatnie i powoli zaczęła znikać. Podobnie samoistnie zamknęły się drzwi.

Jeszcze przez jakiś czas zdumione dzieci wpatrywały się w miejsce, w którym przed chwilą był Jezus. Następnie odwróciły się i ujrzały przerażoną nauczycielkę z wytrzeszczonymi oczami, z wyciągniętymi do przodu ramionami i robiącą dziwne ruchy, właściwe szaleńcom. „On przyszedł! Pojawił się!”, krzyczała wybiegając z klasy. Ojciec Norbert opowiedział, że dokładnie przesłuchał każdą dziewczynkę z osobna i każda z nich potwierdziła pod przysięgą, to, co zobaczyła. Nie stwierdził on żadnej sprzeczności w ich zeznaniach.


Poprzedni tydzieńOrędzie dla Mirjany2-12.2018

„Drogie dzieci !
Kiedy do mnie jako matki przychodzicie z czystymi i otwartymi sercami, wiedzcie, że was słucham, dodaję wam odwagi, pocieszam was i przede wszystkim wstawiam się za wami przed swoim Synem. Wiem, że pragniecie mieć mocną wiarę i wyrazić ją we właściwy sposób. To, czego mój Syn oczekuje od was, to szczera, mocna i głęboka wiara – wtedy każdy sposób, w który ją wyrażacie, jest słuszny.

Wiara jest przepiękną tajemnicą, którą zachowuje się w sercu. Ona istnieje między Ojcem Niebieskim i wszystkimi jego dziećmi, można ją poznać po owocach i po miłości, którą ma się do wszystkich Bożych stworzeń.
Apostołowie mojej miłości, dzieci moje, zaufajcie mojemu Synowi.

Pomóżcie wszystkim moim dzieciom poznać Jego miłość. Wy jesteście moją nadzieją – wy, którzy staracie się szczerze kochać mojego Syna. W imię miłości, dla waszego zbawienia zgodnie z wolą Ojca Niebieskiego i dzięki mojemu Synowi jestem tutaj pośród was.
Apostołowie mojej miłości, niech wraz z modlitwą i ofiarą wasze serca będą oświecone miłością i światłością mojego Syna.

Niech ta światłość i miłość oświeca wszystkich tych, których spotykacie, i przywraca ich mojemu Synowi. Jestem z wami.
W szczególny sposób jestem przy waszych pasterzach. Swoją matczyną miłością oświecam ich i zachęcam ich, by rękami pobłogosławionymi przez mojego Syna błogosławili cały świat.
Dziękuję wam”Tajemnica dusz czyśćcowych

Wywiad z Maria Simma z Austrii

cd. Cz.2

Obecnie niewiele naucza się na religii o czyśćcu, o cierpieniu, czego doświadczają biedne dusze, aby być całkowicie oczyszczone, aby móc wejść do Królestwa Niebieskiego. Czyściec istnieje, i cierpienia których doświadczają biedne dusze są bardzo realne.
Od 1940 roku (była wtedy w wieku 25 lat), uprzywilejowana dusza o imieniu Maria Simma, miała regularne wizyty dusz z czyśćca, aby wyjaśnić ich cierpienia i prosić o modlitwy oraz Msze Św. by zostać uwolnione z czyśćca.
Pewnego dnia, Siostra Emmanuel Maillard, francuska zakonnica znana z apostolstwa na rzecz Objawień Matki Bożej w Medziugorju, natknęła się na książkę Maria Simma, pod tytułem„Dusze w czyśćcu powiedziały mi” i przeczytała ją z wielkim zainteresowaniem: Ta książka uderzyła mnie tak bardzo, powiedziała siostra Emmanuel, ponieważ temat był związany z niedawnym świadectwem, a także bardzo dobrze jest wyjaśniona doktryna Kościoła w tej sprawie. Od razu napisałam do wydawcy, który powiedział mi, że Maria Simma wciąż żyje. Szybko skontaktowałam się z Nią, a ona zgodziła się ze mną spotkać, aby odpowiedzieć na moje pytania, których było dużo! „
Ta rozmowa odbyła się w 1997 roku w domu Marii w Sonntag, bardzo pięknej wiosce w górach Vorarlberg w Austrii. Poniżej podajemy fragmenty tego wywiadu Siostry Emmanuel z Medziugorje z Maria Simma, zaczerpnięte z broszury pt: The Amazing Secret of dusze w czyśćcu.

(Uwaga: Maria Simma zmarła 16 marca 2004 roku, w Sonntag, w wieku 89 lat)


Cz.2


Msza Święta

Maria, możesz nam powiedzieć, jakie są najbardziej skuteczne sposoby, aby pomóc duszom w czyśćcu?

Najbardziej skutecznym sposobem jest msza święta.

Msza Święta?

Tak. Bo to jest Chrystus, który ofiaruje siebie z miłości do nas. To ofiarowanie samego Chrystusa dla Boga, najpiękniejsza ofiara. Kapłan jest przedstawicielem Boga, ale to jest sam Bóg, który ofiaruje siebie i poświęca się dla nas. Skuteczność Mszy za zmarłych jest jeszcze większa dla tych, którzy przywiązywali wielką wagę do mszy podczas życia. Jeśli chodzili na mszę i modlił się z całego serca, gdy chodzili na mszę w dni powszednie – w zależności od ich dostępnego czasu – czerpią wielkie zyski z Mszy dla nich. Tutaj też są wielkie żniwa w myśl słów co ktoś zasiał.
Dusza w czyśćcu widzi bardzo wyraźnie w dniu jej pogrzebu, czy naprawdę modlimy się za nią, czy tylko po prostu jest to czyn obecności pokazanie że tam byliśmy. Dla tych biednych dusz, łzy nie są dobrem, dla nich ważna jest tylko modlitwa! Często skarżą się, że ludzie idą na pogrzeb bez odmówienia; jednej choćby modlitwy do Boga, natomiast rzucają wiele łez; to jest bezużyteczne!
Ziemskie cierpienia

Jest jeszcze inny, bardzo silny środek, by pomagać biednym duszom: ofiarowanie naszych cierpień, naszej pokuty, takiej jak post, wyrzeczenia itd – i oczywiście, mimowolne cierpienie, podobnie jak choroby lub żałoby.

Maria, zostałaś poproszona wielokrotnie aby cierpieć dla biednych dusz. Czy możesz nam powiedzieć, jakie miałaś doświadczenia z tym związane w przeszłości?

Pewnego razu, dusza zapytała mnie, czy mogłabym przyjąć cierpienie na trzy godziny w moim ciele dla niej, a potem znów mogłabym wznowić swoją pracę. Powiedziałam sobie: „Jeśli wszystko zakończy się po trzech godzinach, mogę to zaakceptować.” W ciągu tych trzech godzin, miałam wrażenie, że trwało to trzy dni, to było tak bolesne. Ale w końcu, ja spojrzałam na zegarek i zobaczyłam, że to tylko trwało trzy godziny. Dusza powiedziała mi, że przez przyjęcie, tego cierpienia z miłości do trzech godzin, to uratowało ją oddwudziestu lat czyśćca!

Tak, ale dlaczego cierpiąc tylko przez trzy godziny, dusza uniknęła dwadzieścia lat czyśćca? Dlaczego twoje cierpienie było warte więcej?

Oznacza to, że cierpienie na ziemi ma inną wartość. Na ziemi, kiedy cierpimy, możemy wzrastać w miłości, możemy zyskać zalety, które nie są możliwe w przypadku cierpień czyśćcowych. W czyśćcu, cierpienia służą jedynie aby oczyścić nas od grzechu. Na ziemi, mamy wszystkie łaski. Mamy wolność wyboru.
Wszystko to jest tak zachęcające, ponieważ daje niezwykłe znaczenie dla naszego cierpienia. Cierpienie, które jest ofiarowane, zamierzone lub niezamierzone, nawet najmniejsze ofiary które mogą sprawić cierpienie, choroby, żałoba, rozczarowania, jeśli przyjmiemy je w pokorze, te cierpienia mogą mieć niesłychaną moc, aby pomóc duszom.

Najlepszą rzeczą do zrobienia, mówi Maria, jest zjednoczenie naszych cierpień z tymi Jezusa, poprzez umieszczenie ich w ręce Maryi. Ona wie najlepiej, jak z nich korzystać, ponieważ często sami nie znamy najpilniejszych potrzeb wokół nas. Wszystko to, oczywiście, Maria da z powrotem do nas w godzinie śmierci naszej. Widzisz, te cierpienia ofiarowane będą naszymi najcenniejszymi skarbami w przyszłym świecie. Musimy przypomnieć sobie nawzajem o tym i zachęcać się nawzajem, gdy cierpimy.
Dodam coś ważnego: Dusze czyśćcowe nie mogą już zrobić coś dla siebie; są całkowicie bezradne. Jeśli człowiek nie modli się za nie; są całkowicie opuszczone. Dlatego bardzo ważne jest, aby uświadomić sobie ogromną moc, niesamowitą moc, jaką każdy z nas ma w naszych rękach, aby złagodzić cierpienia tych dusz.

Maria, czemu nie można już zdobyć zasługi w czyśćcu, kiedy na ziemi można?

Ponieważ w chwili śmierci, czas, aby zdobyć zasługi jest skończony. Dopóki żyjemy na ziemi, możemy naprawić zło, które wyrządziliśmy. Dusze w czyśćcu zazdroszczą nam tej szansy. Nawet anioły są zazdrośni o nas, bo mamy możliwość wzrastać tak długo jak jesteśmy na ziemi.

Ale często, cierpienie w naszym życiu, prowadzi nas do buntu, mamy duże trudności w przyjmowaniu i przeżywaniu go. Jak możemy żyć z cierpieniem tak, aby owocowało?

Cierpienia są największym dowodem miłości Boga, a jeśli ofiarujemy je dobrze, może wygrać wieledusz.

Ale jak mamy mile widzieć cierpienie jako dar, a nie jako kara?

Musimy dać z siebie wszystko dla Matki Bożej. Ona jest tą, która najlepiej wie, kto potrzebuje takiej a takiej ofiary w celu zbawienia się.
Nie powinniśmy brać pod uwagę cierpienia jako kary. To może być przyjęte jako ekspiacja nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla innych. Chrystus był sam w sobie niewinny, a On cierpiał najbardziej dla przebłagania za nasze grzechy. Tylko w niebie będziemy wiedzieć wszystko, co uzyskaliśmy przez cierpienie zjednoczone cierpliwością z cierpieniami Chrystusa.

Maria, czy w obliczu cierpienia dusz w czyśćcu one buntują się?

Nie! Oni chcą się oczyścić; rozumieją, że jest to konieczne.

Jaka jest rola skruchy i pokuty w momencie śmierci?

Skrucha jest bardzo ważna. Te grzechy są odpuszczone, w każdym przypadku, ale pozostaje konsekwencja grzechów. Jeśli ktoś chce otrzymać pełny odpust w chwili śmierci – to znaczy dalej prosto iść do nieba – to dusza musi być wolna od wszelkiego przywiązania.

Maria, chciałbym cię zapytać: w momencie śmierci, czy jest to czas, w którym dusza wciąż ma szansę zwrócić się ku Bogu, nawet po grzesznym życiu, przed wejściem do wieczności ?

Tak tak! Pan daje kilka minut dla każdego, aby żałować za swoje grzechy i zdecydować: Akceptuję lub Nie zgadzam się pójść i zobaczyć Boga. Następnie widzimy film o naszym życiu.
Znałam człowieka, który wierzył w nauczanie Kościoła, ale nie w życie wieczne. Pewnego dnia, ciężko zachorował i zapadł w śpiączkę. Widział siebie w pokoju z płytą, na której zostały napisane wszystkie jego czyny, dobre i złe. Następnie płyta zniknęła, a także ściany pokoju, i to było nieskończenie piękne. Wtedy obudził się ze śpiączki i postanowił zmienić swoje życie.

Maria, czy diabeł ma uprawnienia by nas zaatakować w momencie śmierci?

Tak, ale człowiek ma również łaskę by mu się oprzeć, aby go odepchnąć. Więc, jeśli człowiek nie chce mieć nic wspólnego z nim, diabeł nie może nic zrobić.

Maria, jakie rady dałabyś dla każdego, kto chce stać się świętym na ziemi?

Bądź bardzo skromny. Nie musisz być zajęty sobą. Pycha jest Największą złą pułapką.

Maria, proszę nam powiedzieć: czy można prosić Pana, aby przejść własny czyściec na ziemi, aby nie musieć tego robić po śmierci?

Tak. Znałam księdza i młodą kobietę, którzy byli chorzy na gruźlicę w szpitalu. Młoda kobieta mówi do księdza: „Prośmy Pana, aby być w stanie cierpieć na ziemi, ile to konieczne, aby przejść bezpośrednio do Nieba”. Ksiądz odpowiedział, że on sam nie odważy się prosić o to. W pobliżu była siostrą zakonnika, która podsłuchała całą rozmowę. Młoda kobieta zmarła jako pierwsza, ksiądz zmarł później, i ukazał się siostrze zakonnej, mówiąc: „. Gdybym tylko miał takie samo zaufanie jak ta młoda kobieta, ja też bym poszedł prosto do nieba”/.cdn./

;

Poprzedni tydzieńCz.1

Maria, możesz nam powiedzieć, jak odwiedziły Cię po raz pierwszy duszeczyśćcowe?

Tak, to było w 1940 roku jednej nocy, około 3 lub 4 nad ranem, usłyszałam, jak ktoś przychodzi do mojej sypialni … Widziałam zupełnie obcego. Chodził tam i z powrotem powoli. Powiedziałam mu surowo: „Jak się tu dostałeś odejdź?” Ale on nadal chodził niecierpliwie wokół sypialni, jakby nie słyszał. Więc poprosiłam go znowu: „Co robisz?” Ale on wciąż nie odpowiadał, wyskoczyłam z łóżka i próbowałam go złapać, ale chwyciłam tylko powietrze. Nie było tam nic. Wróciłam więc do łóżka, ale znowu usłyszałam go z powrotem.
Zastanawiałam się, jak mogłam zobaczyć tego człowieka, a nie mogłam go złapać. I ponownie chciałam aby chwycić go i powstrzymać go przed chodzeniem, ale znowu chwyciłam tylko pustkę. Zdziwiona wróciłam do łóżka. On nie wrócił, ale nie mogłam zasnąć. Następnego dnia, po mszy poszłam do mojego kierownika duchowego i opowiedziałam mu wszystko. Powiedział mi, że jeśli się to powtórzy, to powinnam zapytać: „Kim jesteś?” albo „Czego chcesz ode mnie?”
Następnej nocy, człowiek powrócił. Zapytałam go: „Czego chcesz ode mnie?” On odpowiedział: „Zamów trzy Msze za mnie.”
Więc ja zrozumiałam, że była to dusza w czyśćcu. Mój kierownik duchowy potwierdził to. On również poinformował mnie, aby nigdy nie odwracać się od biednych dusz, ale by zaakceptować je z wielkodusznością.

A potem, te wizyty były kontynuowane?

Tak. Przez kilka lat, były tylko trzy lub cztery dusze, a przede wszystkim w listopadzie. Następnie było ich więcej.

O co te dusze prosiły Cię?

W większości przypadków, to prosiły o Msze Św. i o obecność na tych Mszach św. Prosiły mnie o odmówienie różańca, a także o odprawienie drogi krzyżowej.

Maria, czy dusze w czyśćcu odczuwają czasem radość i nadziej; pośród ich cierpienia?

Tak. Żadna dusza nie chce wracać z czyśćca na ziemię. Mają wiedzę, która nieskończenie przewyższa naszą. One po prostu nie mogą się zdecydować, aby powrócić do ciemności ziemi.
Tutaj widzimy różnicę w cierpieniu, które znamy na Ziemi. W czyśćcu, nawet jeśli ból duszy jest po prostu straszny, istnieje pewność życia wiecznego z Bogiem. To jest niezachwiana pewność. Radość jest większa niż ból. Nie ma nic takiego na ziemi, co mogłyby uczynić w nich chęć życia tutaj znowu, gdzie nigdy nie jest się niczego pewnym.

Maria, możesz powiedzieć teraz, że to Bóg wysyła dusze do czyśćca, czy sama dusza decyduje się tam pójść?

To dusza sama,chce iść do czyśćca, aby być czystą przed pójściem do nieba.

Maria, czy w chwili śmierci widać Boga w pełnym świetle czy w niejasny sposób?

W sposób jeszcze niejasny, ale to wszystko jedno, bo widać w takiej jasności, że to wystarczy, aby mieć wielką tęsknotę.

Maria, możesz nam powiedzieć, jaka jest rola Matki Bożej wobec dusz w czyśćcu?

Ona przychodzi często, aby je pocieszyć i powiedzieć im, że zrobili wiele dobrych rzeczy. Ona zachęca je.

Czy są jakieś dni szczególne, w które Ona je dostarcza?

Przede wszystkim, Boże Narodzenie, Dzień Wszystkich Świętych, w Wielki Piątek, w święto Wniebowzięcia NMP i Wniebowstąpienia Jezusa.

Maria, dlaczego niektóre dusze idą do czyśćca? Jakie są grzechy, które najczęściej prowadzą do czyśćca?

Grzechy przeciw miłości, przeciwko miłości bliźniego, zatwardziałość serca, wrogość, szkalowania oszczerstwo – wszystkie te rzeczy.

Tutaj Maria daje nam przykład, który naprawdę uderzył ją i którym chciałby się z nami podzielić. Ona została poproszona, aby dowiedzieć się, czy dana kobieta i mężczyzna są w czyśćcu. Ku wielkiemu zaskoczeniu tych, którzy ją o to poprosili, kobieta była już w Niebie, a mężczyzna był w czyśćcu. W rzeczywistości, ta kobieta zmarła w trakcie aborcji, podczas gdy mężczyzna często chodził do kościoła i podobno prowadził godne, pobożne życie.
Więc Maria szukała więcej informacji, myślała że została zmylona – ale nie, to była prawda. Oni zmarli praktycznie w tym samym momencie, ale kobieta doświadczyła głębokiej skruchy, i była bardzo skromna, podczas gdy mężczyzna krytykował każdego; zawsze narzekał i mówił złe rzeczy o innych. To dlatego jego Czyściec trwał tak długo. A Maria stwierdziła: „Nie wolno nam sądzić po występkach.”
Maria opowiedziała również inny przykład, który dał nam do myślenia. Jest to historia kobiety, którą znała bardzo dobrze. Ta pani umarła i była w czyśćcu, w najbardziej strasznym czyśćcu, z najbardziej potwornymi cierpieniami. A kiedy przyszła do Marii, wyjaśniła dlaczego.
Miała przyjaciółkę. Pomiędzy nimi wzrosła wielką wrogość, spowodowana przez siebie. Ona zachowała tą wrogość przez wiele lat, choć jej przyjaciółka wiele razy prosiła o pokój, pojednanie. Ale za każdym razem, ona odmawiała. Kiedy ciężko zachorowała, postanowiła zamknąć swoje serce, aby odmówić możliwości pogodzenia zaoferowanego przez swoją przyjaciółkę, aż do jej śmierci.

Maria, proszę powiedz nam: kim są ci, którzy mają największe szanse iść prosto do nieba?

Ci, którzy mają dobre serce dla każdego. Miłość zakrywa wiele grzechów.

Jakie są sposoby, które możemy wykonać tu na ziemi, aby uniknąć czyśćca i pójść prosto do nieba?

Musimy zrobić dużo dla dusz w czyśćcu, bo one pomogą nam z kolei. Musimy mieć dużo pokory. Jest to największa broń przeciwko złu, przeciw Złemu. Pokora odpędza zło z daleka.

Poprzedni tydzień


Rozmowa z egzorcystą ks. Maciejem Chmielewskim HALLOWEEN – przejaw

bałwochwalstwa i utraty wiary


Mamy do czynienia ze zderzeniem dwóch cywilizacji: życia i śmierci. Druga z nich przejawia się między innymi tym, że kiedy my, chrześcijanie świętujemy narodziny dla Nieba wszystkich świętych i błogosławionych, cywilizacja śmierci każe spoglądać w groby i przebierać się za wampiry i diabły – mówi ksiądz Maciej Chmielewski, egzorcysta diecezji bydgoskiej.

Obchodzenie Halloween rzeczywiście niesie za sobą duchowe zagrożenie, czy też może ostrzegający przed nim wykazują nadmierną ostrożność i przewrażliwienie?
Zły duch nie stawia przed ludźmi, których chce pozyskać, „zadań” trudnych, lecz to, co łatwe i przyjemne. Nie dąży od razu do opętania swojej ofiary, lecz z początku po prostu nakłania ją do grzechu. W tym przypadku posługuje się bałwochwalstwem – dawnymi wierzeniami, często naturalistycznymi, również druidzkimi i celtyckimi. Geneza obrzędów, które dziś ukazywane są w postaci świetnej zabawy, jest zgoła inna.

W tamtych czasach praktyki te miały oblicze wręcz przerażające. Chodziło w nich o odpędzenie złych duchów i dusz mogących ingerować w ludzkie życie, szczególnie tej nocy, na przełomie października i listopada. Uczestnicy tych rytuałów zapijali swój strach ogromną ilością alkoholu, sięgali też po inne używki. Wymyślali różnego rodzaju „duchowe gadżety” bądź też dary – na przykład w postaci jedzenia – mające odstraszać lub w inny sposób nakłaniać demony do odejścia.

Dzisiaj obserwujemy ludzi, którzy z jednej strony chodzą w niedzielę do kościoła i oddają cześć Panu Bogu, modlą się do Pana Jezusa Zmartwychwstałego, przyjmują Komunię świętą, zaś za chwilę przebierają własne dzieci w diabły, demony i uważają to za świetną zabawę.
Za te bałwochwalcze praktyki nie obwiniam dzieci. One mają swój świat, pociąga je wszystko, co jest kolorowe, co świeci i jeszcze nosi znamiona dobrej zabawy. Gorzej, gdy to dorośli mają wyobraźnię dzieci, w tym negatywnym rozumieniu – na poziomie „paciorka” i „Bozi”.

W swojej praktyce duszpasterskiej spotykam się z rodzicami, którzy za chwilę przyprowadzą swoje dzieci do Pierwszej Komunii Świętej, a sami nie mają żadnej wiary w świętych obcowanie i życie pozagrobowe według nauczania Kościoła, czyli przebywanie wraz ze świętymi w Królestwie naszego Ojca, czyli Niebie. Tego właśnie obawiam się najbardziej, bo odgrzewanie cuchnącego kotleta w postaci bałwochwalstwa z czasów druidów i Celtów to przede wszystkim problem wyraźnie widoczny w świecie anglosaskim. Nie tak dawno zresztą anglistka ucząca w mojej szkole powiedziała mi, że otrzymała wręcz „przykaz” zachęcania dzieci do przebierania się w Halloween, gdyż to wydarzenie stało się nieodłącznym elementem tamtejszej kultury.

Mamy do czynienia ze zderzeniem dwóch cywilizacji: życia i śmierci. Druga z nich przejawia się między innymi tym, że kiedy my, chrześcijanie świętujemy narodziny dla Nieba wszystkich świętych i błogosławionych, cywilizacja śmierci każe spoglądać w groby i przebierać się za wampiry i diabły, co dla zwykłego dorosłego człowieka może wyglądać jak niewinna zabawa.

Proszę jednak zobaczyć, co dokonuje się w świecie dziecka. Myśli ono: skoro mama przebiera się za czarownicę, a tata za diabła, to ja również mogę to zrobić. Takie myślenie owocować może wypaczeniem religijności najmłodszych, którzy we Wszystkich Świętych czy Dzień Zaduszny nie pomyślą o babci, która jest w niebie albo w czyśćcu czeka na modlitwę, ale będą się fascynować przebierankami za śmierć czy demony.

Istota problemu tkwi więc nie w dzieciach, ale w braku dojrzałości chrześcijańskiej dorosłych. Jesteśmy istotami duchowo-cielesnymi – to, czego dokonujemy w naszym ciele, oddziałuje również na naszą duszę.

Zatem, krótko mówiąc, popularność Halloween to jeden z przejawów spłycenia bądź zupełnej utraty naszej wiary?

„Tam, gdzie zamiera wiara, rodzi się zabobon”. Wiara może być wyparta przez różnego rodzaju bałwany. Natura nie znosi pustki. Kraje zachodnie tracą wiarę w Boga Żywego, odchodzą od chrześcijaństwa, na umór wypierają się Chrystusa. Czytamy w naszym Katechizmie, że przed ponownym nadejściem Pana Jezusa Kościół musi przejść przez końcową próbę, która zachwieje wieloma wierzącymi. Ta próba – wydaje mi się – już się rozpoczęła. Nie chodzi przecież tylko o wiarę kapłanów i sióstr zakonnych, ale całego Kościoła, łącznie z rodzinami, łącznie z ojcem i matką, z bratem i siostrą… Każdego z nas dotyczy pytanie: „Kim jest dla ciebie Chrystus dzisiaj?”. Czy to jest tylko postać wyłącznie historyczna, czy też żyje, trwa w spotkaniu z tobą w wierze.

Ludzie tracą wiarę nie tylko z powodu grzechów, bluźnierstw, profanacji, które – jak powiedział Pan Jezus: owszem, nadejść muszą, lecz biada tym, którzy się ich dopuszczają (por. Mt 18, 7). Dlaczego ludzie, którzy mieli szansę spotkać się z Bogiem osobowym, tracą wiarę? Jak napisze święty Jakub, „wiara bez uczynków jest martwa” (Jk 2, 13). Wiara jest więc wymagająca, dzisiaj zaś żyjemy w społeczeństwie, w którym wymaga się minimum, za to oczekuje wiele przyjemności. Pan Jezus mówił: „Kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 16, 24).

Proszę spojrzeć na naszą cywilizację. Ona nie chce iść za Chrystusem, nie chce zapierać się siebie, ale chce używać sobie. Dzisiejszy olbrzymi rozwój cywilizacyjny, obfitujący w rozmaite wspaniałe osiągnięcia, odbywa się za cenę uszczerbku na duszy. Człowiek uważa siebie tylko za to, co zje i co wypije. To problem nie tylko stosunku do Halloween i do Wszystkich Świętych, lecz przede wszystkim kwestia moich relacji z Jezusem osobowym. Pierwszymi wychowawcami w wierze nie są ksiądz i siostra na religii, lecz ojciec i mama. Proszę pomyśleć, ilu rodziców dzisiaj to zaniedbuje.

Pseudo-święto, o którym mówimy, to także problem odwiecznego dążenia człowieka do oswojenia śmierci. To dążenie przejawiało się między innymi poprzez jej „obśmiewanie”.
Jesteśmy przeznaczeni do życia, umieranie jest wbrew naszemu pierwotnemu powołaniu jeszcze sprzed grzechu pierworodnego. Próbujemy żyć jak najdłużej, odwlekać okres starzenia się. Chrystus stawia jednak przed nami nową perspektywę: „nasze życie zmienia się, ale nie kończy”. Naszym powołaniem jest nie tylko doczesne bytowanie, ale wejście do domu Ojca. Odrzucając jednak Chrystusa, zamykamy się na perspektywę nadziei, zmartwychwstania.

Diabeł dlatego uwziął się na te szczególne dni, gdyż nie tylko wspominamy zmarłych i świętych, ale nawiązujemy z nimi łączność. Nie przez wywoływanie duchów, ale przez relację miłości okazywaną zmarłym poprzez ofiarowaną w ich intencji Komunię świętą, modlitwę, post. Oni z kolei wstawiają się za nami u Pana Boga.

Jeśli tę rzeczywistość wypaczamy już w życiu dzieci, przebierając je za demony i wysyłając na zabawy wtedy, gdy jako Kościół powinniśmy nawiedzać groby naszych bliskich, pozbawiamy je perspektywy prawdziwej nadziei. Ten szczególny czas jawi się wtedy jako okres celebrowania bezsensu. Odrzucić Słowo, które stało się Ciałem, jest diabelską pokusą. Ulegnięcie jej to nasz prawdziwy dramat. Dziękuję za rozmowę. Rozmawiał Roman Motoła

Poprzedni tydzień


Chrystus w moim życiu


Chrystus w moim życiu zawsze był Kimś bardzo ważnym. Wyniosłam to z domu rodzinnego. Śp. Dziadek mówił: „Nie przegapcie godziny trzeciej, bo wtedy umierał Pan Jezus.” To ja biegłam i wołałam: „ Dziadek, chodź, zbliża się godzina trzecia.” Zostawiał pracę, przychodził do domu i pogrążał się w modlitwie. Jako małe dziecko widziałam ten piękny przykład oddawania czci Panu Jezusowi.

W latach 1976-78 (nie wiem, który to był rok) pracowałam w laboratorium przy badaniu parametrów próbek. Schylona przy aparacie i zadowolona, że rano po przyjściu do pracy zawiesiłam jako pierwsza w swoim pokoju krzyż Pana Jezusa. Koleżanki mówiły: „Uważaj, możesz mieć problemy z pracą.” Gdy weszła kierowniczka, spojrzała i nic nie mówiła. Może pomyślała – ale mądra, odważna dziewczyna. A ja byłam bardzo dumna ze swego czynu.

Gdy miałam 39 lat, usłyszałam diagnozę – rak, bardzo zaawansowany, inwazyjny. „Co u pani leczyć?” Ja nie załamałam się. Obrałam Pana Jezusa ordynatorem, Matkę Bożą – lekarzem, która wypisała mi receptę bez wykupywania w aptece. Lek ten był pod nazwą – modlitwa, opakowań – bez liku. Gdy nie było domowników, leżałam krzyżem i błagałam Pana Jezusa i Matkę Boża o ratunek. Modlitwa była moim codziennym lekarstwem, tego leku nie da się przedawkować. Lekarze dziwili się, że tak pięknie to zniosłam, a ja wiedziałam, że moim Ordynatorem Niebieskim jest Pan Jezus. Ten Lekarz Wszechmogący leczy wszystkie choroby ciała i duszy. Nie ma choroby, z którą by Pan Jezus nie poradził.

Mija 27 lat po operacji, a ja dzięki Panu Bogu wbrew rokowaniom lekarzy jeszcze pracowałam 16 lat. Pan Jezus jest moim Królem, Siłą i Zbawicielem. Gdy robiłam remont w domu, panowie uwijali się przy montażu mebli. Wreszcie koniec pracy – pomyślałam – poproszę, niech wbiją gwóźdź, a ja zawieszę piękny, nowy krzyż, który kupiłam wcześniej. Usłyszałam taką uwagę: „Po co ten krzyż, po co niszczyć ścianę?” Odpowiedziałam: „Ten krzyż Pana Jezusa jest ważniejszy od tych wszystkich mebli, które montowaliście”. Widziałam ich ironiczne porozumiewanie się między sobą. Byłam również zadowolona ze swojej postawy.

Często spoglądam na krzyż wiszący na honorowym miejscu w domu i mówię: „Kocham Cię, Panie Jezu.” „Chwała Tobie, Panie Jezu.”

Teresa ze wspólnoty „Źródło

Poprzedni tydzień


Nauka płynąca od o. Pio

W tym roku przeżywamy 50. rocznicę śmierci tego wielkiego świętego i 100. rocznicę pojawienia się u Niego stygmatów, czyli ran Chrystusa Ukrzyżowanego.

Warto zapytać jak my patrzymy na tego świętego. Może tylko zachwycamy się, znajdujemy radość rozczytując się w życiorysie, w cudownych zdarzeniach, w jego wielkości ale nie chcemy zmienić swojego życia. Np. nie podejmujemy próby pojednania się z synową, z teściową, z sąsiadem. Uważamy się za wielkich czcicieli o. Pio, ale nasze życie jest takie jakie jest.

Co powiedziałby mi dzisiaj o. Pio, gdyby dziś stanął przede mną i zajrzał do mojego sumienia, do mojego serca? Dzisiaj, teraz, w tym momencie… Byłby zadowolony z tego, że jego duchowe dziecko jest takie jakie jest? Wiem, że niekiedy człowiek nie ma sił, aby uporządkować swoje życie, ale czy przynajmniej jest w nas to pragnienie, ta wewnętrzna otwartość, aby coś zmienić? Jeśli z góry zakładam, że nie potrzebuję nawrócenia, że nie potrzebuję nic zmieniać, bo jestem OK, a inni mają się zmieniać i nawracać, to wtedy zamykam Bogu dostęp do mnie, wtedy Jego łaska nie przenika mnie, jestem „nieprzemakalny” dla Boga i jego działania. I można robić mnóstwo „pozorowanych ruchów” w postaci niekończących się modlitw, gestów, klękania do Komunii, można składać ręce, wypowiadać kilometry różańców i litanii,

i to wszystko na niewiele się zdaje, bo w najgłębszej istocie, w moim wnętrzu jestem zamknięty na Boga i Jego działanie, ponieważ uznałem, że jestem OK, że nie potrzebuję nawrócenia.

Zastanówmy się, czy gdy słyszymy modlitwę o nawrócenie grzeszników, czy zdarza nam się pomyśleć o nas samych? Czy zdarza nam się uznawać, że to ja jestem tym grzesznikiem, który potrzebuje nawrócenia, bo inaczej marnie zginie?

W Polsce wielu ludzi deklaruje wiarę. Myślę, że to jest ciągle ponad 90-95 proc. Ale okazuje się np., że horoskopy w gazetach czyta ponad połowa (55 proc.) Polaków, a 46 proc. z nich przyznaje, że przynajmniej czasami kieruje się zawartymi w nich wskazaniami. Co siódmy badany (15 proc.) odwiedził kiedyś wróżkę (wynika z najnowszego sondażu CBOS).

Można składać ręce do modlitwy, można chodzić do kościoła, ale być „nieprzemakalnym” na działanie Boga, ślepym na znaki wzywające do nawrócenia, które On daje każdemu z nas każdego dnia: mnie i Tobie!

Nikt nie jest świętym od razu. Do świętości dorasta się na drodze pokory i posłuszeństwa, słuchając jak Bóg mówi do ciebie dziś, teraz i podążając za tym. Krok po kroku. Twoje życie ma być życiem według Ducha, jak mówi św. Paweł. Nie według tego, co mówią ekonomiści, politycy, sąsiadka czy, nie daj Boże, wróżka i horoskopy. Twoje życie ma być życiem według Ducha, a nie według ciała. Duch prowadzi nas do świętości, do dawania życia, do miłości, do życia w przebaczeniu, w jedności, w zgodzie. Mamy żyć według Ducha. Nie tylko być pobożnymi, ale mamy całe życie kształtować według Ducha, który został nam dany. Całe życie: relacje rodzinne kształtować według Bożego Ducha, relacje z sąsiadami, relacje w pracy, wszystko według Ducha Bożego. Jeśli przynajmniej zacznę się nad tym zastanawiać, co to znaczy, żyć według Ducha Bożego w tym konkretnym obszarze mojego życia, to już jest dużo, to znaczy, ze zaczynam na serio traktować Boga i Jego słowo. Jeśli zacznę widzieć, że tego Ducha tam brakuje, to nie ma co się załamywać, ale trzeba prosić Boga, aby otworzył nas na Jego Ducha świętego, bo sami jesteśmy za słabi, aby cokolwiek zmienić w sobie, w naszym życiu.

Słuchać Boga, cierpliwie i pokornie, słuchać GO jak mówi przez swoje słowo (Pismo św.), przez znaki czasu (kataklizmy, wypadki, różne zdarzenia), przez świadków (święci), przez Kościół (nauczanie, kazania, katechezy, spowiedź), słuchać jak mówi i próbować zmieniać swoje życie zgodnie z tym, co On mówi. Oto droga chrześcijańska, na którą jesteśmy zaproszeni: ja i ty! Oto droga dla nas wszystkich. Nie bójmy się jej, ale podejmijmy ją z radością, jak zrobił to Ojciec Pio i wielu wielu innych. AMEN.

Poprzedni tydzień

Odmawiajcie różaniec!

Gdy na dwa dni przed swoją śmiercią, zapytano o. Pio, co miałby ważnego do przekazania ludziom, odpowiedział: „Chciałbym zaprosić wszystkich grzeszników z całego świata, aby kochali Matkę Bożą. Odmawiajcie zawsze różaniec. I odmawiajcie go tak często, jak tylko możecie. Szatan stara się zawsze zniszczyć tę modlitwę, ale to mu się nigdy nie uda. To jest modlitwa Tej, która króluje nad wszystkim i wszystkimi. To Ona nauczyła nas modlić się na różańcu, tak jak Jezus nauczył nas mówić Ojcze nasz.”

Słowo „różaniec” pochodzi od łacińskiego słowa rosarium, które oznacza ogród różany. Ilekroć odmawiamy różaniec, ofiarowujemy Matce Bożej pęk róż – wieniec najpiękniejszych modlitw połączonych z medytacją nad tajemnicami naszego zbawienia. Różaniec jest potężną bronią w walce z siłami zła, które wszelkimi sposobami starają się doprowadzić ludzi do zguby wiecznej. Różaniec jest najsubtelniejszą i najprostszą spośród wszystkich istniejących modlitw. Rozpoczyna się od rozważania tajemnicy zwiastowania i prowadzi nas przez tajemnice życia, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa.

Pewnego razu zapytano papieża Piusa IX, jaki jest najwspanialszy skarb Watykanu. W odpowiedzi wyciągnął różaniec, i trzymając go nad głową powiedział:

Oto najwspanialszy skarb

Watykanu”.

Początki modlitwy różańcowej (koniec XII w.) wiąże się zazwyczaj z postacią św. Dominika. Legenda mówi, że Matka Boża wręczyła mu różaniec i nauczyła tej modlitwy. Prawda wygląda inaczej. Odmawianie 150 wezwań modlitewnych, odliczanych na węzełkach czy kamyczkach było znane już wiele wcześniej i praktykowane przez braci zakonnych i mniszki, którzy chcieli się włączyć w recytację przez kapłanów 150 psalmów (takie były początki brewiarza), ale nie umieli czytać.

Kiedy na południu Francji zaczęła się szerzyć herezja albigensów, żerująca na słabej wiedzy religijnej szerokich rzesz i wprowadzająca wielkie zamieszanie dla moralności i porządku społecznego, św. Dominik stał się narzędziem w ręku Boga.

Rozpoczął akcję katechizującą, nauczając podstaw wiary chrześcijańskiej. Jako natchniony kaznodzieja, a równocześnie trzeźwy realista, zdawał sobie sprawę, że wykład prawd wiary musi być prosty, jasny i urozmaicony, więc gdy widział, że uwaga słuchaczy słabnie, swoje nauczanie przerywał na chwilę modlitwy, którą głośno odmawiali wszyscy zebrani. I tu sięgnął do doświadczeń braci zakonnych, recytujących po kilkakroć „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”.

Ta praktyka modlitewna (zwana wówczas „Psałterzem Błogosławionej Maryji”): rozważanie głównych treści ewangelicznych, przeplatane odmawianiem najbardziej znanych modlitw, przyjęła się bardzo szybko i przyniosła błogosławione owoce.Historycy twierdzą, że dzięki modlitwie różańcowej ponad 100 tys. ludzi tkwiących w herezji albigensów, powróciło na łono Kościoła katolickiego. Papież Pius V nadał modlitwie różańcowej mniej więcej jej obecny kształt: „Ojcze nasz” i 10 „Zdrowaś Maryjo” połączone z rozważaniem życia Pana Jezusa. Za jego pontyfikatu nastąpiło wydarzenie epokowe: ocalenie Europy przez różaniec.

W 1571 r. potężna turecka flota wyruszyła na podbój Europy. Wszystkie państwa chrześcijańskiej Europy miały za mało okrętów i nie były w stanie stawić czoła nawale tureckiej. Sułtan wiedząc o tym, był pewien zwycięstwa. Nawet nosił się z zamiarem, by w bazylice św. Piotra urządzić stajnię dla swoich koni.

Było to straszliwe zagrożenie dla całej chrześcijańskiej Europy. Papież Pius V zarządził nieustanną modlitwę różańcową. Żołnierze przygotowywali się do bitwy przez modlitwę różańcową, trzydniowy post i przystąpienie do sakramentów spowiedzi i Eucharystii. W całej Europie modlono się na różańcu, organizując procesje różańcowe. I rzeczywiście stał się cud. 7 października 1571 r. niewielka flotylla wenecka i hiszpańska odniosła druzgocące zwycięstwo nad flotą turecką. Don Juan, dowódca zwycięskiej floty pod Lepanto, w zatoce Korynckiej, tak napisał do państw, które wzięły udział w krucjacie:

To nie generałowie, nie bataliony czy oręż dały nam zwycięstwo, lecz Matka Boża Różańcowa.

Od tego czasu modlitwa różańcowa została radością przyjęta przez cały świat chrześcijański.

Św. Alfons Liguori powiedział:

„Mury Jerycha nie runęły szybciej na dźwięk trąb Jozuego niż fałszywe nauki znikały po szczerej modlitwie różańcowej. Sadzawka w Jerozolimie nie była tak lecznicza dla ran chorych na ciele, jak różaniec jest lekarstwem dla chorych na duchu”.

Poprzedni tydzień

Odmawiała 1 dziesiątek różańca- to ją

uratowało!

„W pamiętnym dniu 29 października 1998 roku, w dramatycznych okolicznościach zmarło wielu młodych mieszkańców Göteborga. Ann-Kristin ocalała i uznała to za cud. Dziś chce żyć dla innych.

"Miałam wtedy 17 lat. Był wieczór, a ja wracałam z miasta do domu. Spóźniłam się na autobus, więc poszłam na dyskotekę, która odbywała się niedaleko przystanku, na którym stałam. Bawiły się tam moje koleżanki . Dołączyłam do nich. Już po około 10 minutach ktoś wszedł na scenę i zakomunikował, że budynek się pali. Nikt nie uwierzył. Nagle jednak zgasły światła, wybuchła panika. Z każdą minutą było nam coraz trudniej oddychać. Po krótkim czasie powietrze było tak zatrute dymem, że wystarczyło wziąć trzy oddechy i człowiek umierał. Później zwalił się na nas sufit – opowiada Ann-Kristin.

Ewakuacyjna klatka schodowa zastawiona była krzesłami. To właśnie tam - jak się później okazało – został podłożony ogień. W ten sposób została odcięta jedna z dróg ucieczki. Wszyscy rzucili się do jedynego wyjścia. – Próbowałam stamtąd wyjść. Po drodze upadałam i wstawałam. Jednak za trzecim razem nie mogłam już wstać. Leżeli na mnie inni. Nie mogłam się ruszyć. Byłam świadoma tego, co się ze mną dzieje i pewna, że odchodzę z tego świata. Modliłam się wtedy do Pana Boga i prosiłam Go: "Pozwól mi jeszcze raz spotkać się z moją matką i pożegnać się z nią". Tyle spraw miałam jeszcze do rozwiązania, do naprawienia. Może wyrządziłam komuś przykrość i chciałabym przeprosić. Tak jak wtedy prosiłam Pana Boga, nie potrafiłam tego czynić ani wcześniej, ani później" – wspominała młoda kobieta.

Nagle Ann poczuła, że zrobiło się jej lekko w nogach. "Udało się zsunąć z nich buty. – Wtedy nagle ktoś złapał mnie za pas i rzucił do przodu na tłum ludzi. Nie wiem kto to był, kto mnie uratował. Nie mam pojęcia. Jacyś ludzie wyciągnęli mnie z budynku, wynieśli do karetki i odwieźli do szpitala" – opowiada. Ponieważ nie miała ze sobą żadnych dokumentów, rodzice szukali jej wszędzie, ale ona była tak zmieniona, ze w szpitalu przeszli obok niej i nie poznali. W tę noc na dyskotece było ponad trzysta osób. Na miejscu zginęły 62 osoby. Potem umarła jeszcze jedna.

"Dużo ludzi było ciężko rannych. Mieli poparzone ręce, nogi, twarze. Wielu z nich przeszło amputację kończyn. To była prawdziwa tragedia. Nagle straciłam wielu przyjaciół, ale ja przeżyłam – podkreśla Ann i dodaje: Bardzo dziękowałam Bogu za to, że przeżyłam. Myślałam wtedy o jednej bardzo ważnej rzeczy – Bóg dał mi jeszcze jedną szansę. Muszę więc to życie wykorzystać i dawać siebie innym. Muszę żyć tak, jak powinnam, bo mogłam odejść, a ktoś inny mógł przeżyć, mógł otrzymać tę szansę".

Mama Ann-Kristin zaznacza, że kilka miesięcy przed pożarem poprosiła córkę, by przystąpiła do Żywego Różańca, by codziennie odmawiała choć dziesiątek Różańca. – "Oczywiście zgodziłam się i zaczęłam codziennie odmawiać Różaniec, oddając się w opiekę Matce Bożej" – dodaje Ann. "Dwa dni przed pożarem moja mama wróciła z Ziemi Świętej i kiedy w dniu wypadku wychodziłam z domu, założyła mi na szyję łańcuszek z krzyżykiem, który wcześniej był położony na grobie Chrystusa. Czułam, że to ocaliło mi życie. Gdyby nie było mojej modlitwy i modlitwy mojej mamy, mojej rodziny, to pewnie bym nie przeżyła.

Wiele z moich koleżanek, które tak samo długo jak ja były w palącym się budynku, zmarło. Ja zaś miałam w sobie jeszcze tyle sił, by je ubierać na pogrzeb, by je odprowadzać na miejsce spoczynku. Wiem, że ta siła była z Nieba, że Bóg mi pomaga, abym ja pomagała innym, bym żyła dla nich" – kończy swoją opowieść Ann-Kristin” („Cuda i łaski Boże” nr3/2014).

Poprzedni tydzieńOstatnie Orędzie z Medziugorje, 25. sierpień 2018r.

„Drogie dzieci! To jest czas łaski. Dziatki, więcej się módlcie, mniej mówcie i pozwólcie Bogu, by was prowadził drogą nawrócenia. Jestem z wami i kocham was moją matczyną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. ”


alt


Poprzedni tydzień


"Kochane zdrowie"


Św. Hildegarda- dr Kościoła Katolickiego miała nadzwyczajne dary Boże dotyczące życia biologicznego na ziemi. Odkrywane w ostatnich dziesiątkach lat, przynoszą cudowne drogi do pokonywania współczesnych chorób.

Zapraszamy do obejrzenia wykładu. Oto adres filmu:


https://www.youtube.com/watch?v=bR0rkvcx_s0&feature=youtu.bePoprzedni tydzień
-------------


POTĘŻNY EGZORCYZM ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA

KAŻDORAZOWE ODMÓWIENIE TEJ MODLITWY SPOWODUJE STRĄCENIE DO CZELUŚCI PIEKIELNYCH 50 TYSIĘCY ZŁYCH DUCHÓW. To wielka łaska, Pamiętajcie o tym, aby odmawiać tę modlitwę jak najczęściej. Za każdym razem, taka liczba złych duchów będzie strącona do czeluści piekielnych. Oto wielki dar od Boga przekazany przeze Mnie, Świętego Michała Archanioła w tym szczególnym dniu. Oto moce piekielne będą drżały na tę modlitwę, albowiem wielka rzesza złych duchów będzie musiała być strącona do czeluści piekielnych. To spowoduje wielkie uwolnienie w całym Polskim Narodzie i w wielu miejscach na całym świecie. /Święty Michał Archanioł w dniu 29.09.2011r./

BOŻE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNY-błagam Cię pokornie i proszę za wstawiennictwem Bogurodzicy Dziewicy Maryi, Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych o tę wielką łaskę pokonania sił ciemności na polskiej ziemi i w całym świecie.

Odwołujemy się do zasług MĘKI PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA, Jego Przenajdroższej Krwi przelanej za nas i Jego Świętych Ran, Agonii na Krzyżu i wszystkich cierpień poniesionych podczas Męki i przez całe ŻYCIE PANA NASZEGO I ZBAWCY. Prosimy Cię Jezu Chryste, wyślij Swoich Aniołów, aby strąciły złe moce do czeluści piekielnych, aby na polskiej ziemi i na całym świecie nastało BOŻE KRÓLESTWO.

Aby łaska Boża mogła się rozlać na każde ludzkie serce, aby nasz Naród i wszystkie narody całego świata mogły doświadczyć BOŻEGO POKOJU. Nasza PANI I KRÓLOWO, błagamy Cię gorąco, poślij swoich Aniołów, aby strąciły do czeluści piekielnych, wszystkie te złe duchy, które mają być strącone.

A Ty Wodzu Niebieskich Zastępów dokonaj tego dzieła, aby łaska Boża mogła nam nieustannie towarzyszyć. Poprowadź wszystkie Zastępy Niebieskie, aby złe moce zostały strącone do czeluści piekielnych. Użyj całej Swej mocy, aby pokonać Lucyfera i jego aniołów, którzy się sprzeniewierzyli Woli Bożej i teraz chcą niszczyć dusze ludzkie.

Pokonaj ich, albowiem masz taką władzę a nam wyproś łaskę pokoju i Bożej Miłości abyśmy podążali za CHRYSTUSEM do KRÓLESTWA NIEBIESKIEGO.
AMEN.

Poprzedni tydzień
========

Orędzie z Medjugorje, 25. lipiec2018r.

Drogie dzieci! Bóg mnie wezwał, bym prowadziła was do Niego, bo On jest waszą siłą. Dlatego wzywam was, abyście się modlili do Niego i Jemu ufali, bo On jest waszą ucieczką od każdego zła, które czyha i zabiera dusze daleko od łaski i radości, do której wszyscy jesteście wezwani”.

===

Poprzedni tydzień


Jak Matka Boska znalazła muzyka Jana Budziaszka do propagowania

różańca? Zapraszamy do filmu pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=mTiNvgYKO2s

===========

Poprzedni tydzieńOrędzie Matki Bożej z 02.07.2018 dla Mirjany-Medziugorje

Drogie dzieci, jestem Matką dla was wszystkich, dlatego nie bójcie się, gdyż ja słyszę wasze modlitwy. Wiem, ze mnie szukacie i dlatego modlę się za was do mojego Syna, mojego Syna, który jest zjednoczony z Ojcem Niebieskim i Duchem Pocieszycielem, mojego Syna, który prowadzi do Królestwa, skąd przyszedł, Królestwa Pokoju i Światłości.

Moje dzieci, wam została dana wolność wyboru, ale ja jako Matka proszę abyście wybrali wolność na rzecz dobra. Wy, którzy macie czyste i proste dusze, pojmujecie to. Nawet jeśli czasami nie rozumiecie słów, odczuwacie w sobie czym jest prawda. Moje dzieci nie zatraćcie prawdy i życia w prawdzie, by pójść za kłamstwem. Poprzez życie w prawdzie, Królestwo Boże wnika w wasze serca, a jest to królestwo pokoju, miłości i zgody.

Wtedy, moje dzieci, nie będzie w was egoizmu, który oddala was od mojego Syna. Będziecie mieć miłość i zrozumienie dla swoich bliźnich, gdyż zapamiętajcie, i ponownie wam to powtarzam, modlić się, to znaczy kochać innych, bliźnich, i im się udzielać. Kochajcie i udzielajcie się w moim Synu, wtedy On będzie działał w was i za was. Moje dzieci, myślcie nieustannie o moim Synu, kochajcie Go bezgranicznie, a będziecie mieć prawdziwe życie, które trwać będzie wiecznie.
Dziękuję wam, apostołowie mojej miłości.

https://www.youtube.com/watch?v=rxI97Ym0FhQ


LIPIEC MIESIĄCEM ADORACJI NAJDROŻSZEJ

KRWI CHRYSTUSA

Ludzkość, tak często raniona przez nienawiść i przemoc, odczuwa coraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebę skuteczności działania Krwi Zbawiciela. W Niej zawiera się Wielka moc miłości Chrystusa, nadzieja, a także droga pojednania”.
Jan Paweł II

Miesiąc lipiec poświęcony jest kontemplacji i adoracji Najdroższej Krwi Chrystusa (1 lipca wg tradycyjnej liturgii obchodzone jest święto Przenajdroższej Krwi).
===========

Poprzedni tydzieńalt


Matka Boża:
„Ja Maryja, Matka Jezusa i wasza oraz Królowa Polski – otaczam opieką macierzyńską naród Polski. Na chwałę Trójcy Świętej ​odmawiajcie​ wszystkie modlitwy: Krucjaty, Różańce i Nowenny, którymi ratujecie wasz kraj i odwlekacie wojenne manewry.
Matko Boża Różańcowa i Królowo Polski – bądź naszą Pośredniczką w ratowaniu naszej Ojczyzny, abyśmy nie utracili naszej Ojcowizny. Nieustannie błagamy Trójcę Przenajświętszą i Ciebie Mateńko – prowadź nasz naród polski i nie opuszczaj nas, gdyż otoczeni jesteśmy samymi wrogami. Przyrzekamy słuchać Ciebie i Trójcę Przenajświętszą, tylko kieruj nami, abyśmy wyprosili przyjaźń z Paulinami, aby chcieli wynieść z ciemnych piwnic Klasztoru Jasnogórskiego piękny wizerunek naszego KRÓLA Jezusa Chrystusa i aby nasz umiłowany Zbawiciel chciał wziąć naród polski pod opiekę, gdyż giniemy. Błagamy Cię Maryjo, uczyń wszystko, co w Twojej mocy, aby Episkopat w Polsce chciał wywyższyć Pana Jezusa na KRÓLA POLSKI, który jest jedynym ratunkiem na uzyskanie pokoju na całym świecie. Błagamy Cię Trójco Przenajświętsza, ​ oświeć umysły biskupów i otwórz ich oczy, aby zrozumieli, że najważniejszy jest Bóg w Trójcy Przenajświętszej, a Jezus Chrystus dany jest nam na ziemię, abyśmy chcieli żyć według Ewangelii i Przykazań Bożych. Amen.

MODLITWY O OCHRONĘ
Egzorcyzm do Świętego Michała Archanioła:
Święty Michale Archaniele, broń nas w walce; a przeciw niegodziwości i
zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył,
pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do
piekła. Amen

POTĘŻNY EGZORCYZM ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA
BOŻE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNY,
błagam Cię pokornie i proszę za wstawiennictwem Bogurodzicy Dziewicy Maryi,
Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych
o tę wielką łaskę pokonania sił ciemności na polskiej ziemi i w całym świecie.
Odwołujemy się do zasług MĘKI PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA,
Jego Przenajdroższej Krwi przelanej za nas i Jego Świętych Ran,
Agonii na Krzyżu i wszystkich cierpień poniesionych podczas Męki
i przez całe ŻYCIE PANA NASZEGO I ZBAWCY.
Prosimy Cię Jezu Chryste, wyślij Swoich Aniołów,
aby strąciły złe moce do czeluści piekielnych,
aby na polskiej ziemi i na całym świecie nastało BOŻE KRÓLESTWO.
Aby łaska Boża mogła się rozlać na każde ludzkie serce,
aby nasz Naród i wszystkie narody całego świata mogły doświadczyć BOŻEGO POKOJU.
Nasza PANI I KRÓLOWO, błagamy Cię gorąco,
poślij swoich Aniołów, aby strąciły do czeluści piekielnych,
wszystkie te złe duchy, które mają być strącone.
A Ty Wodzu Niebieskich Zastępów dokonaj tego dzieła,
aby łaska Boża mogła nam nieustannie towarzyszyć.
Poprowadź wszystkie Zastępy Niebieskie,
aby złe moce zostały strącone do czeluści piekielnych.
Użyj całej Swej mocy, aby pokonać Lucyfera i jego aniołów,
którzy się sprzeniewierzyli Woli Bożej i teraz chcą niszczyć dusze ludzkie.
Pokonaj ich, albowiem masz taką władzę a nam wyproś łaskę pokoju
i Bożej Miłości abyśmy podążali za CHRYSTUSEM do KRÓLESTWA NIEBIESKIEGO.
AMEN.

KAŻDORAZOWE ODMÓWIENIE TEJ MODLITWY SPOWODUJE STRĄCENIE DO CZELUŚCI PIEKIELNYCH 50 TYSIĘCY ZŁYCH DUCHÓW. To wielka łaska, Pamiętajcie o tym, aby odmawiać tę modlitwę jak najczęściej. Za każdym razem, taka liczba złych duchów będzie strącona do czeluści piekielnych. Oto wielki dar od Boga przekazany przeze Mnie, Świętego Michała Archanioła w tym szczególnym dniu. Oto moce piekielne będą drżały na tę modlitwę, albowiem wielka rzesza złych duchów będzie musiała być strącona do czeluści piekielnych. To spowoduje wielkie uwolnienie w całym Polskim Narodzie i w wielu miejscach na całym świecie. /Święty Michał Archanioł w dniu 29.09.2011r./

Modlitwa Krucjaty 33
Modlitwa Pieczęć Boga Żywego

O mój Boże, mój kochający Ojcze, przyjmuję z miłością i wdzięcznością
Twoją Boską Pieczęć Ochrony. Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność.
Chylę się w pokornym dziękczynieniu i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność,
mój ukochany Ojcze. Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich tą szczególną Pieczęcią.
Ślubuję moim życiem służyć Ci na wieki wieków.
Kocham Cię, drogi Ojcze.
Pocieszam Cię w tych czasach, drogi Ojcze.
Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego na przebłaganie
za grzechy świata i dla zbawienia wszystkich Twoich dzieci. Amen
Bóg Ojciec: „O uznanie Mojej Pieczęci i przyjęcie jej z miłością, radością i wdzięcznością”.
Bóg Ojciec pragnie, aby wszyscy przyjęli tę Pieczęć jako ochronę – dla każdego z osobna oraz dla naszych rodzin – w czasie przygotowań na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa.
Jezus: „Pragnę, by każdy z was odmawiał od dzisiaj każdego dnia Modlitwę Krucjaty o numerze 33 i żebyście mieli egzemplarz Pieczęci Boga Żywego przy sobie”.
Amen.

Modlitwa Krucjaty 13
Modlitwa o Ochronę

O Ojcze Niebieski, przez Miłość Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, Którego Męka na Krzyżu wybawiła nas od grzechu, proszę, zbaw tych wszystkich, którzy nadal odrzucają Jego Rękę Miłosierdzia.
Obdarz ich dusze, drogi Ojcze, znakiem Twojej Miłości.
Błagam Cię, Ojcze Niebieski, wysłuchaj mojej modlitwy i zachowaj te dusze od wiecznego potępienia.
W Swoim Miłosierdziu pozwól im, by mogły jako pierwsze wejść do
Nowej Ery Pokoju na ziemi.
Amen.
Bóg Ojciec: „Moja uroczysta obietnica, dzieci, dla was wszystkich, którzy wzywacie Mnie w Imię Mojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, abym zbawił waszych braci i siostry, jest taka, że zostanie im [tym braciom i siostrom] udzielona natychmiastowa Ochrona. Szczególne Łaski zostaną dane każdemu z was, kto zobowiąże się do całego miesiąca modlitwy za ich dusze. Proszę was, byście to odmawiali”.

Modlitwa Krucjaty 87
Chroń nasz naród od zła

O Ojcze, przez wzgląd na Twojego Syna, zachowaj nas od komunizmu.
Zachowaj nas od dyktatury.
Chroń nasz naród przed pogaństwem.
Zachowaj nasze dzieci od krzywdy.
Pomóż nam ujrzeć Światło Boga.
Otwórz nasze serca na Nauczanie Twojego Syna.
Pomóż wszystkim kościołom pozostać wiernymi Słowu Bożemu.
Błagamy Cię, abyś zachował nasze narody od prześladowań.
Najdroższy Panie, spójrz na nas z Miłosierdziem, bez względu na to, jak bardzo Cię
obrażamy. Jezu, Synu Człowieczy, okryj nas Swoją Najdroższą Krwią.
Ratuj nas od sideł złego ducha. Błagamy Cię, drogi Boże, abyś zainterweniował
w tym czasie i powstrzymał zło od pochłonięcia świata.
Amen

Modlitwa Krucjaty 113
O pokonanie zła w naszym kraju

O Matko Zbawienia, przyjdź pomiędzy nas i okryj nasz kraj Swoją ochroną.
Zmiażdż głowę bestii i powstrzymaj jego zły wpływ pośród nas.
Pomóż Swoim biednym zagubionym dzieciom powstać i głosić Prawdę,
gdy jesteśmy otoczeni przez kłamstwa.
Proszę, o Matko Boga, chroń nasz kraj i zachowaj nas silnymi,
abyśmy mogli pozostać wierni Twojemu Synowi, gdy będziemy prześladowani.
Amen.

Modlitwa Krucjaty 122
O poświęcenie się Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa

Drogi Jezu, proszę Cię, byś poświęcił mnie, moją rodzinę, przyjaciół i
naród Ochronie Twojej Najdroższej Krwi.
Umarłeś za mnie i Twoje Rany są moimi ranami,
gdy z wdzięcznością przyjmuję cierpienie, które będę znosił podczas
przygotowań na Twoje Powtórne Przyjście.
Cierpię z Tobą, drogi Jezu, gdy próbujesz zebrać wszystkie dzieci Boże do
Twojego Serca, abyśmy mieli Życie Wieczne.
Okryj mnie i tych wszystkich, którzy potrzebują Twojej Ochrony, Twoją Najdroższą Krwią.
Amen.
Mehr Infos: https://www.internetgebetskreis.com/pl/modlitwy/
KTÓŻ JAK BÓG!!

  Poprzedni tydzień
  =======

  Św. Faustyna- wizja dróg prowadzących do piekłai do nieba


  W pewnym dniu ujrzałam dwie drogi: jedna szeroka, wysypana piaskiem i kwiatami, pełna radości i muzyki i różnych przyjemności. Ludzie idąc tą drogą tańcząc i bawiąc się dochodzili do końca, nie spostrzegają się, że już koniec. A na końcu tej drogi była straszna przepaść, czyli otchłań piekielna.

  Dusze te na oślep wpadały w tę przepaść, jak szły, tak i wpadały. A była ich wielka liczba, że nie można było ich zliczyć. I widziałam drugą drogę, a raczej ścieżkę, bo była wąska i zasłana cierniami i kamieniami, a ludzie, którzy nią szli ze łzami w oczach i różne boleści były ich udziałem.

  Jedni padali na te kamienie, ale zaraz powstawali i szli dalej. A w końcu drogi był wspaniały ogród przepełniony wszelkim rodzajem szczęścia i wchodziły tam te wszystkie dusze. Zaraz w pierwszym momencie zapominały o swych cierpieniach. (Dz 153)


  ===========

  Poprzedni tydzień  ŚWIADOMY KATOLIK

  Świadomy katolik idzie na Mszę świętą, aby dać się ukrzyżować razem z Panem Jezusem, ewentualnie wyprosić łaskę współcierpienia z Jezusem lub współczucia Jezusowi w Jego męce. Świadomy katolik wie, że Msza święta jest Ofiarą składaną przez Kapłana wyłącznie Bogu. Człowiek na Mszy świętej jest niczym, powinien tylko uwielbiać Boga całą swoją myślą, duszą, sercem i postawą zewnętrzną, która powinna prawdziwie odzwierciedlać postawę wewnętrzną. Wszelkie rozproszenia na Mszy świętej oznaczają dodatkowe tortury zadawane Jezusowi przez uczestników Mszy świętej. Uczestnictwo we Mszy świętej w stanie grzechu ciężkiego oznacza wprowadzenie szatana bezpośrednio pod Krzyż na Golgotę.

  1.Na początku Mszy świętej, gdy Kapłan całuje Ołtarz, wszyscy uczestnicy zostają przeniesieni w czasie do Ogrójca – swego rodzaju wehikuł czasu. Powrót do czasów współczesnych następuje po końcowym błogosławieństwie.

  2. W czasie Ofiarowania świadomy katolik poprzez swojego Anioła Stróża zanosi na Ołtarz wszelkie swoje intencje, z którymi przyszedł na Mszę świętą a przede wszystkim ofiaruje samego siebie całego Bogu. Podczas Ofiarowania Jezus jest biczowany, cierniem koronowany i skazany na ukrzyżowanie – symboliczne obmycie rąk przez Kapłana.

  3.Podczas modlitwy „Święty, święty” Jezus przeżywa mękę drogi krzyżowej, która kończy się przed Podniesieniem poprzez przybicie do Krzyża. Modlitwa ta jest jednocześnie bolesnym hymnem pochwalnym za to, że Jezus zgodził się umrzeć za nas na Krzyżu. Świadomy katolik w tym czasie klęczy i stara się wynagrodzić Jezusowi cierpienia drogi krzyżowej.

  4.W czasie Podniesienia Hostii następuje wywyższenie Jezusa na Krzyżu a podczas Podniesienia Kielicha, Krew obficie spływa z ran Jezusa na Krzyżu. Dzięki Bogu w Polsce jeszcze ludzie klęczą w czasie Podniesienia ale czy mają świadomość dlaczego klęczą? Świadomy katolik wie, że na Ołtarzu od tego momentu aż do Komunii Kapłańskiej jest żywy z Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem Jezus Chrystus. Świadomy katolik przez ten cały czas adoruje w pokorze, na kolanach ukrzyżowanego Jezusa .

  5.Po słowach „Przekażcie sobie znak pokoju” Kapłan łamie Hostię na połowę – to znaczy, że Jezus wydał ostatnie tchnienie i umarł na Krzyżu. W tym czasie uczestnicy Mszy świętej ściskają sobie nawzajem dłonie, uśmiechają się, biegają po świątyni i jest ogólny luz. Świadomy katolik w tym czasie klęczy, nie przekazuje tzw. znaku pokoju lecz pociesza i kocha Jezusa aby On nie był samotny w chwili Swojej śmierci na Krzyżu.

  6.Na „Baranku Boży” często odzywa się gitara, bębenki i wszyscy wesoło śpiewają. Świadomy katolik w tym czasie klęczy i łączy się z Matką Bożą w jej żalu i płaczu po śmierci Jej ukochanego Syna Jezusa Chrystusa.

  7.Do Komunii świętej często ustawia się kolejka jak w sklepie po chleb. Kapłan i szafarze świeccy udzielają komunii na stojąco, często na rękę. Świadomy katolik Przyjmuje Komunię świętą na klęcząco, na język ze złożonymi rękami jak przy pierwszej Komunii świętej. Wszak przyjmuje do serca święte Ciało i Krew Jezusa pod postacią chleba. Przyjmuje wyłącznie od osoby wyświęconej czyli od Kapłana lub diakona. Nie przyjmuje od szafarza świeckiego bo on nie ma święceń. Nieświęconymi dłońmi dotyka święte Ciało i dokonuje profanacji. Świadomy katolik z miłości do bliźniego stara się uświadomić szafarzowi świeckiemu jak ciężki grzech popełnia przeciwko Eucharystii. Szafarz oczywiście będzie mówił, że ma zgodę od biskupa ale to nie jest to samo co święcenia kapłańskie.

  8.Na końcu Mszy świętej jest udzielane błogosławieństwo, które jest swego rodzaju zesłaniem Ducha Świętego na uczestników Mszy świętej aby odważnie głosili słowem i czynem Zmartwychwstałego Jezusa. Świadomy katolik przyjmuje to błogosławieństwo w pokorze na kolanach.

  9.Sumując należy stwierdzić, że świadomy katolik podczas Mszy świętej klęczy na akt pokutny na początku Mszy świętej, od modlitwy „Święty, święty” aż do ogłoszeń parafialnych i na końcowe błogosławieństwo.

  Opracowano na podstawie „Tajemnica Mszy świętej” wg św. Ojca Pio

  ===========

  Poprzedni tydzień


  Ks. Piotr Glas:

  • WALKA Z SZATANEM TRWA.
  • Potrzebujemy kapłanów!
   Prowadziłem kiedyś egzorcyzm siedemnastoletniej dziewczyny, którą demony opętały za sprawą seksu, pornografii, masturbacji, a później nieopanowanego współżycia. Szatan krzyczał wprost: „Ona jest moja!” – mówi ks. Piotr Glas w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. Kapłan i egzorcysta przekonuje, że największym zwycięstwem szatana dzisiaj jest przekonanie ludzi, że grzech nie jest grzechem.
  • Twierdzi Ksiądz, że wchodząc w kontakt z demoniczną rzeczywistością, zobaczył rzeczy, których wcześniej nie traktował tak poważnie. O co chodzi?
   Na przykład o sprawy seksualne. Łatwo tu sobie wszystko wytłumaczyć, że człowiek sobie nie daje rady, że świat jest taki i trzeba iść z postępem, medycyna jest bardziej rozwinięta, tak jak nasza wiedza o seksualności. Łatwo to zbyć ogólnikami na spowiedzi („zgrzeszyłem nieczystą myślą, mową i uczynkiem”), ale gdy doświadczymy, kto za tym stoi, to sprawa staje się o wiele poważniejsza.
   Uświadamiamy sobie, że nie wolno nam pójść do spowiedzi i wyspowiadać się z grzechów związanych z tą sferą tak, żeby spowiednik nie wiedział, o co chodzi. Jest różnica między samogwałtem, molestowaniem seksualnym dorosłych lub dzieci, a aferą z sąsiadką albo, nie daj Boże, osobą Bogu poświęconą. To kwestie różnego kalibru. A jeśli jeszcze zobaczymy, jakie to ma skutki duchowe, jak bardzo niszczy i dewastuje życie duchowe, to już w ogóle trudno traktować grzechy w tej sferze tak lekko, jak często się to robi.
   Coraz częściej w ogóle się z nich nie spowiada.
   To ma niesamowite konsekwencje. Dzisiaj szatan dokonał największego przekrętu – usprawiedliwił grzech, zbudował w nas przekonanie, że grzech nie jest grzechem.„A dlaczego nie mogę z dziewczyną współżyć?”; „A czemu sobie nie mogę na bok skoczyć?”; „Dlaczego sobie nie mogę oglądać porno, przecież jak tak sobie ulżę, to będzie mi lepiej”. My to wszystko sobie usprawiedliwiliśmy, każdy grzech, ale szczególnie ten ze sfery seksualnej. Demony, które mogą się podszyć pod grzeszną aktywność seksualną są bardzo zakamuflowane, głęboko ukryte, z zębami jak piranie. Walka z nimi jest bardzo trudna i wymaga doświadczenia oraz wiedzy. Niestety demony te pustoszą naszą młodzież w dzisiejszych czasach, i to coraz młodszą.
   Te grzechy mogą nas prowadzić do zniewoleń czy opętań demonicznych?
   Nie twierdzę, rzecz jasna, że każda masturbacja jest demoniczna, tak jak nie każdy grzech nieczysty jest demoniczny, ale… za tym może stać diabeł, który powoli, wytrwale i systematycznie wciąga coraz głębiej. Prowadziłem kiedyś egzorcyzm siedemnastoletniej dziewczyny, którą demony opętały właśnie za sprawą seksu, pornografii, masturbacji, a później nieopanowanego współżycia. Szatan krzyczał wprost: „Ona jest moja!”.
   A ile takich dziewczyn jest? Ilu chłopców?
   Nie ma dzisiaj grzechu powszechniejszego niż nieczystość. W różnych aspektach i we wszystkich stanach: w małżeństwie, kapłaństwie, wśród zakonników, a nawet, niestety, wyższej hierarchii kościelnej. Szatan wszedł w ten obszar i kontroluje go całkowicie. A najgorsze jest to, że ludzie, ba, nawet kapłani, nie chcą w to wierzyć, bagatelizują tę prawdę. Ja to widziałem, doświadczyłem tego, więc nie mogę, nie wolno mi milczeć. Często spowiedź, i to dobra, jest dopiero początkiem długiej i mozolnej drogi wychodzenia z nieczystości. W większości przypadków, które poznałem, walka zaczynała się dopiero po spowiedzi, a błogosławiony ten, który ma kogoś, kto może pomóc.
   A nie obawiał się Ksiądz nigdy zemsty diabła?
   Oczywiście, że się bałem, i nadal się boję. Diabeł się mścił na różne sposoby. Gdy nie mógł dobrać się do mnie, atakował moją rodzinę lub bliskich. Były i takie egzorcyzmy, podczas których mnie nie mógł nic zrobić, ale dostawałem telefony, że straszne rzeczy dzieją się tu czy tam wśród najbliższych mi ludzi. Tam były jakieś zranienia, jakieś otwarte drzwi i od razu tam szło uderzenie. To jest walka z bestią, która jest wszędzie, która jest rzeczywistością taką jak my, przed którą Jezus nas przecież ostrzegał.
   Jak długo Ksiądz był egzorcystą?
   Prawie dziesięć lat.
   Ilu osobom Ksiądz pomógł?
   Trudno powiedzieć. Był taki czas, że ludzie przyjeżdżali codziennie i wystarczyło pięć, sześć, siedem godzin, żeby byli uwolnieni. Czasami robiłem najgorszą robotę, czyli rozpoznanie. Mało kto to robi, a to przecież absolutnie fundamentalne. Trzeba zbadać, co się dzieje u osoby, która do nas przyszła. Nie wystarczy sam egzorcyzm, ryt czy regułka. Trzeba wiedzieć, z czym lub – może lepiej – z kim walczymy. Dzięki rozpoznaniu wiemy, czy osoba przyszła do nas z opętaniem, czy ze zniewoleniem, może tylko jest w opresji duchowej, a może to objawy histerii; poznajemy też, w jaki sposób osoba nabawiła się tego problemu; i wreszcie rozeznajemy, jakie środki muszą zostać użyte, aby rozprawić się z problemem. Jest to najtrudniejszy i najbardziej pracochłonny etap w uwalnianiu. Pamiętam, jak w Irlandii w czasie rozeznania brat i siostra rzucili się na mnie i powalili na ziemię. Szatan nie wytrzymał tego, że został zdemaskowany. To było porażające…
   Ile czasu trwa taka walka o uwolnienie?
   Zaskoczę pana. Często czytam, że egzorcyści walczą tygodniami czy miesiącami, a u mnie najdłuższa walka trwała cztery dni. To było jednak potężne opętanie, z najwyższej półki. Pamiętam, miałem taki przypadek. Kobieta, żona i matka piątki dzieci. Była w opłakanym stanie. Kiwała się wciąż na łóżku, leczyła w szpitalach psychiatrycznych. I nic. Aż wreszcie jej mąż spotkał się z moim przyjacielem. A ten opowiedział, że żona siedziała wtedy dwa piętra dalej, nic nie mogła usłyszeć o mnie. I nagle, gdy on mówił o ks. Glasie i egzorcyzmach, obaj usłyszeli straszny krzyk dochodzący z jej pokoju: „Tylko nie tego…” tu padły niecenzuralne słowa.
   To mnie przekonało, że to poważna sprawa i że muszę ich przyjąć. Kupili bilety i przylecieli tutaj. Wynająłem im pokój w specjalnym ośrodku i… zaczęło się. Najpierw dotarło do mnie, że ona jest w ciąży. Rozeznania się nie dało zrobić, bo natychmiast odpłynęła. Tyle demonów było w niej, że nie dało się normalnie pracować. Na początku trzeba było choćby części z nich się pozbyć. Nie było to proste. Gdy tylko położyliśmy ją na łóżku, natychmiast demony zaczęły – jej rękami – bić ją po brzuchu, tak żeby wywołać poronienie czy też zaszkodzić dziecku. Wrzeszczały i straszyły: „to dziecko jest nasze!”. Musieliśmy ją związać, żeby nie mogła się uderzyć.
   Cztery dni trwała straszna walka, walka na śmierć i życie. Zacząłem od rytów, ale potem je odłożyłem. Klęczałem nad nią i walczyliśmy niemal wręcz. Jeden z demonów zaczął do mnie wrzeszczeć w jakimś języku, którego w ogóle nie znałem. „I co? Nie rozumiesz?” – śmiał się ze mnie. „Jezu, pomóż” – pomyślałem, ale nic się nie zmieniło. On do mnie coś mówił, a ja nie wiedziałem co. Zacząłem się modlić o dar możliwości nawiązania walki z tym demonem. I wtedy otworzyłem usta i… zacząłem coś do niego krzyczeć w jakimś języku, o którym nie miałem pojęcia. Demon zaczął wrzeszczeć na mnie. To się nazywa battle talk, czyli język wojownika.
   Ja krzyczałem w nieznanym języku do niego, on na mnie. Trwało to jakieś pięć minut. I wreszcie, sam nie wiem dlaczego (ani co się ostatecznie wydarzyło), on wyszedł. Ale to nie był koniec walki, bo w niej siedziało więcej demonów. Jeden z nich kpił ze mnie: „Do końca nie będziesz wiedział, gdzie jestem”, „jestem bezpiecznie ukryty”. Dalej nad nią klęczałem i miałem taki obraz, że całe jej serce jest powiązane łańcuchem. Zacząłem, nie dotykając jej, jakby te łańcuchy zrywać. Jak on zaczął krzyczeć. Za każdym razem był straszliwy ryk, a ja tylko powtarzałem: „Mocą Ducha Świętego rozrywam ten łańcuch, którym jest całe serce powiązane”. Wtedy demon zaczął na mnie wrzeszczeć: „Skąd wiedziałeś, że tu jestem?”. Trudna to była walka, aż wreszcie na koniec, pamiętam, modliłem się i prosiłem o. Pio, żeby przyszedł. I on przyszedł.
   Demony go widziały, a ja to widziałem w jej oczach, gdy zaczęła krzyczeć: „Odejdź, ty śmierdzący starcze”. Wtedy poprosiłem o. Pio, żeby użył mojej ręki jako swojej. I położyłem gdzieś tę rękę, nie pamiętam dokładnie gdzie, ale chyba na jej głowie. Jak ona wtedy zaczęła wrzeszczeć, demon w niej krzyczał. I wreszcie, dzień przed planowanym odlotem, została całkowicie wyzwolona i uzdrowiona. Żadnych rytów nie używałem, to była po prostu walka wręcz. Kto tak dzisiaj walczy? Wyjechali z powrotem do Polski. Zaczęli działać w duszpasterstwie, ona dawała świadectwa, zresztą do dziś daje.
   A co powinien zrobić ksiądz, do którego zgłasza się osoba z takimi problemami? Na co zwrócić uwagę?
   Przede wszystkim wysłuchać, porozmawiać, nie lekceważyć. Z mojego doświadczenia wynika, że niestety księża przed kontaktem z taką osobą odczuwają paniczny, paraliżujący strach i zamiast rozmawiać, rozeznawać, oznajmiają, że się na tym nie znają, a jedyne, co mogą poradzić, to spowiedź. I to nie taka z całego życia, generalna i dokładna. Ludzie idą potem do spowiedzi, parę minut, ale nic się nie zmienia, dalej nie ma poprawy. A nie ma jej, bo spowiedź to jest tylko punkt wyjścia, jestem pojednany z Bogiem, On mi przebacza, ale zranienia, zniewolenia trzeba leczyć dalej.
   W najlepszym wypadku proboszcz odsyła do egzorcysty, ale i to niekoniecznie pomaga, bo nigdy nie wiadomo, na kogo się trafi, nie wiadomo, czy ten ktoś będzie miał czas i konieczne doświadczenie. Myślę, że to jest obecnie wielki dramat Kościoła, że nie mamy odpowiedniej pomocy dla tysięcy zniewolonych osób. A nie mamy, bo sami księża się boją, bo niestety są między nami, księżmi, osoby poranione, uwikłane w grzechy, w różnych opresjach i układach. Wśród duchownych funkcjonuje „złota zasada”, która brzmi „ja się nie wtrącam do niego, diabła, a on niech mi da święty spokój, bo jeżeli ja zacznę z nim walczyć, to on może wyjawić pewne sprawy o mnie”.
   W wielu wypadkach ten paraliżujący strach sprawia, że księża nie chcą mieć nic wspólnego z walką duchową albo w ogóle odrzucają tę rzeczywistość. Najbardziej uczciwi szukają kogoś, kto się lepiej zna na tych sprawach, pragną jakoś pomóc, jak ten biblijny Samarytanin.
   To chyba dobrze, że szukają fachowca?
   Niby tak, ale z drugiej strony, to kto ma się na tym znać, jeśli nie kapłani? Nazywamy się „duchownymi”, czyli powinniśmy być specjalistami od ducha, w tym od jego chorób. Jeśli się na tym nie znamy, to na czym się znamy? Na budowaniu kościołów, interesach, polityce? Odprawiania Mszy Świętej można się nauczyć w kilka dni, a seminarium powinno nas uczyć głębokiej duchowości, rozeznania, dać nam podstawy walki duchowej. Tylu świętych o tym pisało. Ale i tak najgroźniejszy jest strach…
   …strach przed czym?
   Przed własnym brudem, grzechem. Diabeł o nich doskonale wie. Uczestniczyłem kiedyś w egzorcyzmach, w których pomagali mi ludzie świeccy, okazało się, nieprzygotowani duchowo. I diabeł opętanej wygarnął im wszystko. Każdy niewyspowiadany grzech. My sobie nie zdajemy sprawy z tego, kim jest diabeł i co widzi. Do mnie to dopiero dotarło, gdy na jednym egzorcyzmie diabeł zaczął wyliczać moje grzechy, i to grzechy sprzed trzydziestu lat. Ja już o nich zapomniałem, a on nie. On pamięta. Trzeba też pamiętać, że nasze grzechy mają także skutki, które mogą się ujawnić wiele lat później z bardzo przykrymi konsekwencjami. Rozmawiał: Tomasz Terlikowski
  • Tekst jest fragmentem książki „Dzisiaj trzeba wybrać” – rozmowy ks. Piotra Glasa, znanego rekolekcjonisty i egzorcysty, z Tomasze Terlikowskim. Ksiądz Glas opowiada w książce o potędze Maryi, walce duchowej oraz zagrożeniach demonicznych. Publikacja ukaże się 25 października 2017 r. Patronem medialnym książki jest portal PCh24.pl
   Read more: http://www.pch24.pl/ksiadz-piotr-glas–walka-z-szatanem-trwa–potrzebujemy-kaplanow-,55598,i.html#ixzz4wrxJdiJ6  Jest to wyjątkowa nowenna, ponieważ kruszy ona wyroki Bożej Sprawiedliwości wobec żyjących i zmarłych.

  Nowenna do Bożego Miłosierdzia

  /zaczyna się w Wielki Piątek/

  Nowennę tę kazał Pan Jezus siostrze Faustynie zapisać w sierpniu 1937 roku, polecając odprawianie jej przed Świętem Miłosierdzia, począwszy od Wielkiego Piątku.

  Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz do serca mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia mojego. A ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i w przyszłym. I nie odmówię żadnej duszy niczego, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca mojego przez gorzką mękę moją o łaski dla tych dusz.

  Odpowiedziałam: Jezu, nie wiem, jak tę nowennę odprawiać i jakie dusze wpierw wprowadzić w najlitościwsze Serce Twoje. - I odpowiedział mi Jezus, że powie mi na każdy dzień, jakie mam dusze wprowadzić w Serce Jego. (1209)

  Wielki Piątek

  Dzień pierwszy: Dusze grzeszników i cała ludzkość

  Dziś sprowadź mi ludzkość całą, i zanurzaj ją w morzu miłosierdzia Mojego. A tym pocieszysz mnie w gorzkim smutku, w jaki mnie pogrąża utrata dusz.

  Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność naszą, jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją, i przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego Serca swego, i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię przez miłość Twoją, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym.

  O wszechmocy miłosierdzia Bożego,

  Ratunku dla człowieka grzesznego,

  Tyś miłosierdziem i litości morze,

  Wspomagasz tego, kto Cię uprasza w pokorze.

  Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą - a szczególnie na biednych grzeszników - która jest zamknięta w najlitościwszym Sercu Jezusa, i dla Jego bolesnej męki okaż nam miłosierdzie swoje, abyśmy wszechmoc miłosierdzia Twego wysławiali na wieki wieków. Amen. (1210-1211)

  Koronka do Miłosierdzia Bożego

  Wielka Sobota

  Dzień drugi: Dusze kapłańskie i zakonne

  Dziś sprowadź mi dusze kapłańskie i dusze zakonne, i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu Moim. One dały mi moc przetrwania gorzkiej męki, przez nich jak przez kanały spływa na ludzkość miłosierdzie moje.

  Jezu najmiłosierniejszy, od którego wszystko co dobre pochodzi, pomnóż w nas łaskę, abyśmy godne uczynki miłosierdzia spełniali, aby ci, co na nas patrzą, chwalili Ojca miłosierdzia, który jest w niebie.

  Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na grono wybrane w winnicy swojej, na dusze kapłanów i dusze zakonne, i obdarz ich mocą błogosławieństwa swego, a dla uczuć Serca Syna swego, w którym to sercu są zamknięte, udziel im mocy światła swego, aby mogli przewodzić innym na drogach zbawienia, by wspólnie śpiewać cześć niezgłębionemu miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen. (1212-1213)

  Koronka do Miłosierdzia Bożego

  Wielka Niedziela

  Dzień trzeci: Dusze pobożne i wierne

  Dziś sprowadź mi wszystkie dusze pobożne i wierne, i zanurz je w morzu miłosierdzia Mojego; dusze te pocieszyły mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą pociech wśród goryczy morza.

  Jezu najmiłosierniejszy, który wszystkim udzielasz łask swych nadobficie ze skarbca swego, przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego Serca swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię o to przez niepojętą miłość Twoją, jaką pała Twe Serce ku Ojcu niebieskiemu.

  Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze wierne jak na dziedzictwo Syna swego i dla Jego bolesnej męki, udziel im swego błogosławieństwa i otaczaj ich swą nieustanną opieką, aby nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej, ale aby z całą rzeszą aniołów i świętych wysławiały niezmierzone miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen. (1214-1215)

  Koronka do Miłosierdzia Bożego

  Poniedziałek Wielkanocny

  Dzień czwarty: Dusze pogan i nie znających jeszcze Jezusa

  Dziś sprowadź mi dusze pogan i tych którzy mnie jeszcze nie znają, i o nich myślałem w gorzkiej swej męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła Serce Moje. Zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego.

  Jezu najlitościwszy, który jesteś światłością świata całego, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze pogan, które Cię nie znają; niechaj promienie Twej łaski oświecają ich, aby oni wraz z nami wysławiali dziwy miłosierdzia Twego, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego.

  Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze pogan i tych, co Cię jeszcze nie znają, a które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Pociągnij ich do światła Ewangelii. Dusze te nie wiedzą, jak wielkim jest szczęściem Ciebie miłować; spraw, aby i one wysławiały hojność miłosierdzia Twego na wieki wieczne. Amen. (1216-1217)

  Koronka do Miłosierdzia Bożego

  Wtorek Wielkanocny

  Dzień piąty: Dusze heretyków i odszczepieńców

  Dziś sprowadź mi dusze heretyków i odszczepieńców, i zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego; w gorzkiej męce rozdzierali mi ciało i serce, to jest Kościół mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany Moje i tym sposobem ulżą mi męki.

  Jezu najmiłosierniejszy, który jesteś dobrocią samą, Ty nie odmawiasz światła proszącym Ciebie, przyjm do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze heretyków i dusze odszczepieńców, i pociągnij ich swym światłem do jedności z Kościołem, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego, ale spraw, aby i oni uwielbili hojność miłosierdzia Twego.

  Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze heretyków i odszczepieńców, którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich , trwając uporczywie w swych błędach. Nie patrz na ich błędy, ale na miłość Syna swego i na gorzką mękę Jego, którą podjął dla nich, gdyż i oni są zamknięci w najlitościwszym Sercu Jezusa. Spraw, niech i oni wysławiają wielkie miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen. (1218-1219)


  Koronka do Miłosierdzia Bożego

  Środa Wielkanocna

  Dzień szósty: Dusze ciche i pokorne i dusze małych dzieci

  Dziś sprowadź mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci, i zanurz je w miłosierdziu moim. Dusze te są najwięcej podobne do serca mojego, one krzepiły mnie w gorzkiej konania męce; widziałem je jako ziemskich aniołów, które będą czuwać u moich ołtarzy, na nie zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę moją jest zdolna przyjąć tylko dusza pokorna, dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem.

  Jezu najmiłosierniejszy, któryś sam powiedział: uczcie się ode mnie, żem cichy i pokornego serca - przyjm do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci. Dusze te wprowadzają w zachwyt niebo całe i są szczególnym upodobaniem Ojca niebieskiego, są bukietem przed tronem Bożym, którego zapachem sam Bóg się napawa. Dusze te mają stałe mieszkanie w najlitościwszym Sercu Jezusa i nieustannie wyśpiewują hymn miłości i miłosierdzia na wieki.


  Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia, na dusze ciche, pokorne i dusze małych dzieci, które są zamknięte w mieszkaniu najlitościwszego Serca Jezusa. Dusze te są najwięcej upodobnione do Syna Twego, woń tych dusz wznosi się z ziemi i dosięga tronu Twego. Ojcze miłosierdzia i wszelkiej dobroci, błagam Cię przez miłość i upodobanie, jakie masz w tych duszach, błogosław światu całemu, aby wszystkie dusze razem wyśpiewywały cześć miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen. (1220-1223)


  Koronka do Miłosierdzia Bożego


  Czwartek Wielkanocny

  Dzień siódmy: Dusze szczególnie czczące i wysławiające miłosierdzie Jezusa

  Dziś sprowadź mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie Moje, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Te dusze najwięcej bolały nad moją męką i najgłębiej wniknęły w ducha Mojego. One są żywym odbiciem Mojego litościwego Serca. Dusze jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym, żadna nie dostanie się do ognia piekielnego, każdej szczególnie bronić będę w jej śmierci godzinie.

  Jezu najmiłosierniejszy, którego Serce jest miłością samą, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze, które szczególnie czczą i wysławiają wielkość miłosierdzia Twego. Dusze te są mocarne siłą Boga samego; wśród wszelkich udręczeń i przeciwności idą naprzód ufne w miłosierdzie Twoje, dusze te są zjednoczone z Jezusem i dźwigają ludzkość całą na barkach swoich. Te dusze nie będą sądzone surowo, ale miłosierdzie Twoje ogarnie je w chwili zgonu.


  Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze, które wysławiają i czczą największy przymiot Twój, to jest niezgłębione miłosierdzie Twoje - które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Dusze te są żywą Ewangelią, ręce ich pełne uczynków miłosierdzia, a dusza ich przepełniona weselem śpiewa pieśń miłosierdzia Najwyższemu. Błagam Cię, Boże, okaż im miłosierdzie swoje według nadziei i ufności, jaką w Tobie położyli, niech się spełni na nich obietnica Jezusa, który im powiedział, że: Dusze, które czcić będą to niezgłębione miłosierdzie moje - ja sam bronić je będę w życiu, a szczególnie w śmierci godzinie, jako swej chwały. (1224-1225)


  Koronka do Miłosierdzia Bożego


  Piątek Wielkanocny

  Dzień ósmy: Dusze czyśćcowe

  Dziś sprowadź mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia mojego, niechaj strumienie krwi mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze mnie umiłowane, odpłacają się mojej sprawiedliwości; w twojej mocy jest im przynieść ulgę. Bierz ze skarbca mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie... O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi mojej sprawiedliwości.

  Jezu najmiłosierniejszy, któryś sam powiedział, że miłosierdzia chcesz, otóż wprowadzam do mieszkania Twego najlitościwszego Serca dusze czyśćcowe - dusze, które Ci są bardzo miłe, a które jednak wypłacać się muszą Twej sprawiedliwości - niech strumienie krwi i wody, które wyszły z Serca Twego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby się i tam stawiła moc miłosierdzia Twego.  Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące, a które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Błagam Cię przez bolesną mękę Jezusa, Syna Twego, i przez całą gorycz, jaką była zalana Jego przenajświętsza dusza, okaż miłosierdzie swoje duszom, które są pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim; nie patrz na nie inaczej, jak tylko przez rany Jezusa, Syna Twego najmilszego, bo my wierzymy, że dobroci Twojej i litości liczby nie masz. (1226-1227)


  Koronka do Miłosierdzia Bożego


  Sobota przed Świętem Miłosierdzia Bożego

  Dzień dziewiąty: Dusze oziębłe


  Dziś sprowadź mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce Moje. Największej obrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od duszy oziębłej. One były powodem, iż wypowiedziałem: Ojcze, oddal ten kielich, jeżeli jest taka wola Twoja. - Dla nich jest ostateczna deska ratunku uciec się do miłosierdzia Mojego.

  Jezu najlitościwszy, któryś jest litością samą, wprowadzam do mieszkania najlitościwszego serca Twego dusze oziębłe, niechaj w tym ogniu czystej miłości Twojej rozgrzeją się te zlodowaciałe dusze, które podobne są do trupów i takim Cię wstrętem napawają. O Jezu najlitościwszy, użyj wszechmocy miłosierdzia swego i pociągnij je w sam żar miłości swojej, i obdarz je miłością świętą, bo Ty wszystko możesz.

  Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze oziębłe, a które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Ojcze miłosierdzia, błagam Cię przez gorzkość męki Syna Twego i przez trzygodzinne konanie Jego na krzyżu, pozwól, aby i one wysławiały przepaść miłosierdzia Twego... (1228-1229)


  Koronka do Miłosierdzia Bożego


  http://sanctus.pl/index.php?doc=178&podgrupa=243


  http://sanctus.pl/index.php?doc=193&podgrupa=256

  ===========

  Poprzedni tydzień