Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
93
710
782

-72

Odwiedziny
...1 083 442

Orędzia AMM cz. X- 2021

Drukuj

Słowo Boże do Marii Michaliny od

Apokalipsy


Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”
4 I. 2021 r.

+++ 04.I.2021r. Przekaz Świętej Bożej Rodzicielki. Pierwsza niedziela stycznia.

W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez Niepokalane Serce Maryi Twojej umiłowanej Oblubienicy. Trwaj w pokoju AMM od Apokalipsy, mała duszo mistyczna z łaski Boga w Trójcy Jedynego w dniu święta Świętej Bożej Rodzicielki, to jest MNIE - Matki Odkupiciela. Tak, dobrze usłyszałaś podczas Mszy Świętej godnie sprawowanej przez pobożnego ks. Piotra w twojej intencji: „Prośba do Boga w Trójcy Jedynego o błogosławieństwo w pełnieniu Woli Bożej i dary Ducha Świętego; przez Niepokalane Serce Królowej Polski za wstawiennictwem św. JPII. Odpowiedź brzmi: Intencja wysłuchana, przytulam cię do Mojego Niepokalanego Serca córo wybrana AMM i prawdziwie chcę dać „Słowo Bożego Pouczenia". Błogosławi przez Moje Niepokalane Serce Bóg Ojciec Wszechmogący, Bóg Syn, Król Polski i Duch Święty. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie: Psalm 30, werset 6, otwórz Pismo Święte i zapisz temat: „Dziękczynienie za wybawienie od śmierci”. „Bo tylko chwile trwa gniew Jego /Boga/. Ale życzliwość całe życie. Wieczorem bywa płacz. Ale rankiem wesele". I dodaj ostatni 13 werset. „Aby dusza moja śpiewała ci i nie zamilkła. Panie Boże mój, będę Cię wiecznie wysławiał".

Tak jak usłyszałaś rozważając „Różaniec Święty do Boga Ojca o północy", nie martw się, nie zabraknie ci łaski Bożej w tym Nowym Roku 2021, bo też Mszą Świętą i adoracją uświęciliście dusze wasze i błogosławieństwem dla rodzin Polski Ojczyzny waszej- Nowego Jeruzalem oraz dziękczynieniem za przyjęcie Intronizacji Chrystusa Króla Polski. Choć zadania będą trudne, bo walka duchowa trwa, to moc modlitwy różańcowej da zwycięstwo.

Dzieci złączone w DM św. JPII bądźcie wierni na modlitwie w postach i jałmużnie. Ciągle należy ewangelizować dzieci kochane zjednoczone w "Przymierzu miłości Bożej", czytające i słuchające pouczeń Bożych na You Tubie, „W posłudze”; wybranych proroków których znacie: Grzegorz z Leszna, Anna od Jezusa, opublikowanych /pouczeń/: Ewy Rycielskiej, Cypriana Polaka, Żywego Płomienia, co do których rozeznanie dał wam Duch Święty.

Nie walczcie ze sobą, ale umacniajcie się modlitwą, czasy są bardzo trudne w walce duchowej.Namaszczeni prorocy - każdy ma cząstkę daną z łaski od Boga w Trójcy Jedynego. Modląc się słuchajcie natchnień Ducha Świętego. Proście o potwierdzenie znaków,które otrzymaliście, by zło się nie wkradło.

Ufajcie, czas się wypełnia, już jest oczyszczenie Narodu Polskiego w szczególny sposób przez posługę wybranego, namaszczonego proroka a imię jego zna Król Polski............ i mocą JEGO nastąpi bardzo szybko oczyszczenie Nowe Jeruzalem, któremu na Imię POLSKA. To się dokonuje przez tą przyjętą Intronizację Mojego Syna na Króla Polski.

A teraz Wy biskupi, dziekani, proboszczowie, ojcowie zakonni prowadzący lud Boży, nie lekceważcie tej łaski wyproszonej przez maluczkich – „Peregrynacji Figury Mojego Syna Króla Polski do poszczególnych diecezji, parafii, domów starców, zakonów”.

Zapraszajcie Mojego Syna Króla Polski w tym tytule, odnawiając Przyrzeczenia Chrztu Świętego, wyrzekając się szatana i jego dzieł, odnawiając Akt intronizacyjny, witając Króla Królów, Boga Króla Żywego, Króla Wszechświata, Króla Polski godnie, razem z przedstawicielami władzy administracyjnej, miast i gmin, ludem wiernym, młodzieżą, dziećmi, prosząc o światło Ducha Świętego, by Kraj wasz nad Wisłą, Królestwo Dwóch Serc Miłości Chrystusa Króla Polski i Królowej Polski zostało oczyszczone szczególnie tych anten 5-G, gdzie macki masońskie wam założyli, by została zmniejszona populacja narodu.

To promieniowanie falami na mózg człowieka, powoduje dużo chorób, a oddychanie moich dzieci zainfekowanych wirusem, chorujących na covit i podłączonych pod respirator tlenowy, robi dziury w płucach.

Ale ten temat niech opracuje moja córka Jadwiga, wchodząca na tą drogę miłości do Boga i bliźniego, da komentarz medyczny jako lekarz znający tą dziedzinę jako fachowiec jak wy mówicie i określi prosto , zrozumiale dla dzieci moich. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Błogosławię Was dzieci wybrane na Moją prośbę Bóg Ojciec Syna i Ducha Święty, tak jak czynił wg pouczenia Abraham i św. Franciszek. Niech Pan was błogosławi, i niech was strzeże, niech wam okaże swoje oblicze i niech zmiłuje się nad wami. Amen. Amen. Amen.

Powtarzam, że tylko moc ŻYWEGO CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI - PEREGRYNUJĄCEGO PO POLSKIEJ ZIEMI-NOWYM JERUZALEM, rozproszy te ciemności serc i dusz ludu Mojego, niszcząc to promieniowanie pola magnetycznego wytwarzane przez anteny 5-G zainstalowane i jeszcze będą wzmacniane przez tzw. wieże „matki” - są widoczne, stawiane po cicho,a ich działanie uaktywni się, gdy przyjmiemy tą szczepionkę.

Tu komentarz niech da syn Krzysztof znający tą techniczną nadbudowę, bo zna szczegóły jako przyszły naukowiec w tej dziedzinie - błogosławię.+++.

To jest wielkie spustoszenie, zagłady życia ludzi, ptaków, zwierząt, drzew - to jest całego życia biologicznego na polskiej ziemi.

Powtarzam, śpieszcie się moje dzieci, godni Kapłani Mojego Syna Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, Króla Polski, zapraszajcie Go do swoich parafii, diecezji, zakonów męskich i żeńskich, domów spokojnej starości, a obrona będzie wam dana. To jest "PANCERZ BOŻEJ MIŁOŚCI ". I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Proszę kochana Mamusiu, Święta Boża Rodzicielko o potwierdzenie tego świętego pouczenia. Przepraszam, że ośmielam się zapytać?

Tak, dobrze czynisz, a JA Królowa Polski, Królowa Świętego Szkaplerza, Pogromczyni złego tego miejsca, chętnie odpowiem, tak jak usłyszałaś w sercu, gdzie grupka dzieci moich modlących się w „Ogrodzie u stóp Moich Maryi”, a są to te „małe róże, fiołki, lilie, stokrotki”- tak, „Małe Pogotowie” ratujące dusze kapłańskie i świeckie, szczególnie zagrożone śmiercią; przez wirusa cowid. Tak powiedziałam, zapytałam:Dlaczego Mnie nie wzywacie tym imieniem Królowej Świętego Szkaplerza, Pogromczyni złego”? Pozdrawiam was, dziękuję wybranemu synowi B.Z. za prowadzenie, błogosławię. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie: Apokalipsa św. Jana rozdział 6, werset 8, który dziś przyszedł ze Świętym Dzieciątkiem, gdy słuchałaś; przez Radio Maryja tej ewangelii co mówi: „ Słowo ciałem się stało" - BÓG CZŁOWIEK pośród nas. Temat: Otwarcie pieczęci.

Ja Święta Boża Rodzicielka Matka Kapłanów, pozdrawiam wybranych kapłanów ks. prob. Ryszarda miłego Trójcy Przenajświętszej i ks. Piotra, mówiąc: Trwaj w pokoju, Bóg w Trójcy Jedyny ma wobec ciebie swoje plany. Polecam też niech ks. Piotr odprawi siedem Mszy Świętych „ O łaskę uzdrowienia ciała i umocnienie, by Ducha Święty działający w Jego sercu, umyśle dał łaskę do wypełnienia woli Boga w Trójcy Jedynego za wstawiennictwem Mojego Niepokalanego Serca” .

A będąc w „Domu Modlitwy Trójcy Świętej i Mojego Niepokalanego Serca” w Lesznie, niech modlitwę uzdrowienia poprowadzi wybrany syn królewski prorok namaszczony Grzegorz razem z ks. Piotrem i razem z wami tam obecnymi zaproszonymi według życzenia Mojego Syna Króla Polski. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Psalm 2, werset 8: „Proś Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo. I krańce świata w posiadanie". Temat: „Triumf Pana i pomazańca nad wrogami”. A teraz zmów święty różaniec na podziękowanie razem ze świętym Janem Pawłem II, proś o to uzdrowienie. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen. Pierwsza niedziela stycznia 2021 r.. Potwierdzenie przekazu z dnia 01.01.2021 r.

Omówienie ogólne:

Najważniejsze, NOWE zadanie przed Polską na obecny czas, ostateczny ratunek:

Peregrynacja Figury Mojego Syna Króla Polski do

poszczególnych diecezji, parafii, domów starców,

zakonów"”.


Proponujemy teraz etap usilnych modlitw za kapłanów w parafiach, aby zapragnęli jak najszybciej przyjąć Go do swoich parafii, diecezji, zakonów męskich i żeńskich, domów spokojnej starości,a obrona będzie nam dana.

Ta peregrynacja to Żywy Chrystus Król Polski”. Jego moc „rozproszy te ciemności serc i dusz ludu Mojego, niszcząc to promieniowanie pola magnetycznego wytwarzane przez anteny 5-G”. To jest "PANCERZ BOŻEJ MIŁOŚCI".

Zamawiajmy Msze Święte o przykładowej intencji:
„O pancerz Bożej Miłości i rozproszenie ciemności serc i dusz Narodu Polskiego”.

Wczytujmy się z wielką uwagą w to orędzie, ponieważ Matka Boża wskazuje program peregrynacji: Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego, wyrzeknięcie się szatana i jego dzieł, odnowienie Aktu intronizacyjnego; udział przedstawicieli władzy administracyjnej, miast i gmin, ludu Bożego, młodzieży. Orędzie wskazuje również, jakimi drogami wróg naciera na Polskę.


Słowo Boże do Marii Michaliny od

Apokalipsy

Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”
ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ
PRZESŁANIE CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI!
- 02. 02. 2021r.

"Słowo Boże" dane mocą Ducha Świętego przez Chrystusa Króla Polski, który jest „światłem na oświecenie pogan i chwałą ludu Twego, Izraela”. Potwierdzenie otrzymałaś w czasie ofiary Mszy Świętej, psalm – 24, werset ostatni, zapisz: „Któż jest tym Królem Chwały ! Pan Zastępów! On jest Królem Chwały".

Napisz AMM od Apokalipsy, Pan Mój Król Chwały i Bóg Mój Król Izraela. Jemu chwała na wieki. Król Chwały Izraela Nowego Jeruzalem - Polski mówi: Więc otwórzcie bramy serc arcypasterze, wierni w posłudze królewskiej i wy kapłani w bazylikach, sanktuariach, kościołach na peryferiach miast i wsi, bo nadeszła godzina, by mógł wkroczyć Król Chwały, to jest Król Polski i Wszechświata. Pytam was uczeni w piśmie Episkopatu Polskiego i nie polskiego. Pytam Was, kto wami rządzi, czy mamona przysłoniła wam oczy, serca, bo zasłonę macie jak za czasów Mojżesza i nie rozpoznaliście czasu nawiedzenia.

Tak, Ja Król Polski pragnę pójść do ludu mojego w tej ufundowanej figurze Króla Polski intronizowanej i ukoronowanej przez kochanego abp A. Dzięgę, wspomaganego przez posługę miłą mojemu sercu ks. proboszcza Ryszarda Franciszka.

Jest to dar Narodu Polskiego, tych serc z kraju i z zagranicy, które Mnie kochają i pragną Mojego nawiedzenia.

Polecam to ogłosić publicznie przez masmedia i strony internetowe współpracujące z łaską Bożą; szczególnie „DM św. JPII”, „Przymierza Miłości Bożej” i też tą nową - Grzegorza i Mariusza/„Peregrynacja.pl” strona w trakcie budowy/ - oznajmić tą radosną wieść wszem i wobec Narodowi Polskiemu wśród tej zawieruchy dziejowej, propagowania zła, przeinaczania reguły „Konsekracji chleba i wina”, wydawania dekretów KK niezgodnych z Wolą Trójcy Świętej - udziału kobiet w liturgii czytań.......

Czas się kończy, ucisk w pełni trwa. To jest próba dla dzieci Matki Kościoła Świętego, czy wybiorą życie Boże w zaufaniu, czy śmierć w szczepionkach daną przez złego ducha lucyfera. Wasze stanowisko na „nie" w tej sprawie, to przystąpienie do Wielkiej Nierządnicy.

Apokalipsa dokonuje się na waszych oczach. Stan kościoła i pracujących Zapisz kapłanów z winnicy nie Mojej dobiega końca. Ohyda spustoszenia jest przygotowana przez dzisiejszy sanhedryn. Za waszą zgodą kapłani, gdy podpiszecie tzw. lojalkę, wobec tej sianej anarchii niechrześcijańskiej, na nowo Mnie Chrystusa Króla - II Osobę Boską ukrzyżujecie. To wam sam Antychryst podsuwa.

„Gdy podpiszesz lojalność papieżowi, biskupowi”, Ja Jezus Chrystus Syn Boga Żywego wyrzucę cię kapłanie precz, wypluję cię i będziesz się smażył w piekle - w ogniu jeziora siarki na wieki.

To nie są żarty, to jest Moja Boża Wola. Rozważaj to w sercu. Wierność Mnie Bogu Najwyższemu w pierwszej kolejności, a nie masońskim biskupom, kardynałom łącznie z Fałszywym Prorokiem. To jest apogeum.

Otwórzcie oczy duszy, serca, otwórzcie uszy i słuchajcie co do was mówię Ja Chrystus Król Polski i Wszechświata. Ja Jestem, Który Jestem, Syn Boga Żywego - II Osoba Boga, Światło na Oświecenie pogan. A wy jesteście gorsi niż poganie, bo im nikt nie głosił Ewangelii Nowego Testamentu i proroctw Starego Testamentu, a teraz i to „Słowo Boże" zawarte w tych Księgach Bożej mądrości, chcecie i już zmieniacie, tak jak wam wygodnie, by iść za światem, nauką niezgodną z zasadami Bożej ewangelii zapisanej na kartach historii BOŻEGO PRZYMIERZA Z BOGIEM W TRÓJCY JEDYNYM.

Wy Excelencje w EP na nowo zawierzcie, zawrzyjcie ten „Pakt przymierza” z Bogiem Ojcem, Synem Bożym, to jest ze Mną Jezusem Chrystusem Królem Polski i Wszechświata i Duchem Świętym Ożywicielem, ten Akt odnowy życia w prawdzie i duchu w sakramentach świętych. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Bo Boża Wola jest święta, by Boża wiara, nadzieja i miłość zakwitła na nowo w Polsce - Nowym Jeruzalem, bo sobie upodobałem ten kraj w budowaniu Królestwa Dwóch Serc Mojego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi waszej Hetmanki, przez Przeczyste Serce Świętego Józefa w Roku Mu poświęconym. Cały Dwór niebieski Królowej Polski oręduje za wami razem ze św. JPII, który teraz do was przemówi mocą Ducha Świętego.

Błogosławi Wam Bóg Ojciec Wszechmogący, Syn Boży w Mojej Osobie Chrystusa Króla Polski i świata całego oraz Duch Święty III Osoba Boska przez Niepokalane Serce Królowej Polski i wstawiennictwo św. JPII, potwierdzenie: Księga Rodzaju rozdział 3, werset 8, zapisz: „A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew .....................

A teraz Wszechmogący Bóg zawoła was po imieniu kapłani, biskupi, ludu mój i wypędzi was precz ze Swojego Ogrodu Eden, bo zasłużyliście na piekło. Sąd Ducha Świętego wam wskaże wasze miejsce w szeregu cuchnącej siarki i wrzuci was w ogień, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów, to wam mówi św. JPII.

Nie posłuchaliście proroków tych czasów, zamknęliście im usta, by nie prorokowali, wyrzuciliście ich na pustynię. A Ja wam mówię Bóg w Trójcy Jedyny, nie jest Bogiem niemym, który w tych czasach milczy wg was. To Bóg miłości, kocha was, poucza, daje ostrzeżenia, oznajmia Swoją Świętą Wolę, zanim wyda wyrok, zawsze daje ratunek dla swoich dzieci nierozsądnych i nieroztropnych; czeka. Ale czas czekania skończy się i co wam pozostanie z waszych zapasów, złota czy srebra „judaszowskich srebrników", tylko bunt i nędza. Myślicie, że ukryjecie się przed Jego po trzykroć Świętym Majestatem?

Tak, żal duszę ściska, serce boleść czuje, gdy na śmierć na nowo Mistrza wydajecie. O nierozumne stworzenia Boże. Tak, te szczepionki was wykończą. To plan walki biologicznej połączonej z nowoczesną technologią wież kontrolnych 5-G, 7-G, wszczepiania implantów. To będzie baza waszych danych DNA, by działać na wasze fale mózgowe, by was uśmiercić, a nie wyleczyć. To jest zmiana genowa, będziecie jak króliki doświadczalne, zombi. Nic was przed zagładą nie uchroni.

Dzieci Maryi Królowej Polski niech trzymają się z dala od naznaczonych tym znamieniem bestii. Tylko moc Chrystusa Króla Polski i Wszechświata, peregrynacja godna Jego Majestatu w tej figurze może wam dać Pancerz Miłości i przerwać to pole magnetyczne promieniowania na waszą osobowość, traktowania falami na wasz mózg i wasze narządy w organizmie od środka,co wywoła wiele chorób, które powoduje cowid 19 przez niewydolność płuc: nowotwory, nadciśnienie, alzheimer, zakrzepy itd..

Już wkrótce zamknąć należy TV- telewizję, komputery, telefony komórkowe, inne formy przekazu. Pozostanie tylko łączność duchowa przez Aniołów Bożych, Eucharystia w katakumbach, Domach Modlitwy w wielkiej konspiracji przygotowana. Ludzie zniewoleni, ci co pobrali szczepionkę, będą wam skakać do oczu, wyć z bólu. U nich nastąpi rozdwojenie jaźni, wojsko wkroczy do akcji, by was wydusić jak szczury, którym się daje trutkę.

Dopiero w tym czasie nastąpi publiczna manifestacja przeciw restrykcjom politycznym sianej propagandy, jak wy Polacy, moi rodacy się nie obudzicie w czas, by dać protest wychodząc na ulice miast. Trzeba najpierw upaść na kolana, wszyscy w poście, pokucie trwając, bo może nie pozostać kamień na kamieniu, jak widziałaś /pęknięta kula ziemska, gdy byłaś na pielgrzymce w ziemi świętej /.

A teraz Polska Nowe Jeruzalem wybrana? A jednak dał się zniewolić Rząd, Parlament, Episkopat Polski, kościół! Zakneblowali wam usta, zakryli twarz, jak wprowadzili ten ryt masoński, by nie widzieć swoich wykrzywionych twarzy. Zdradzili was Polsko Ojczyzno Moja wrogowie, a mniemali się przyjaciółmi, wprowadzając Nowy Porządek Świata, gdzie grupka bogaczy nabija swoją kiesę, by was wprowadzić do piekła. Zło ma mało czasu, działa ze dwojoną siłą by ujarzmić, zniszczyć dusze ludzi, zgwałcić, pomieszać pojęcia dobra i zła.

Demony chodzą po polskich ulicach, pełno ich w urzędach na stanowiskach, służą złemu. Apeluję Ja św. JPII, choć Mnie opluwają, znieważają, to mocą potęgi Bożej, Jej Świętej Woli Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego wołam: Pokuty, pokuty, pokuty, międzynarodowego postu; co winien ogłosi Episkopat Polski, miejscowi biskupi diecezjalni, kapłani; bić na alarm. Na kolana ludu mój, wszyscy i może trochę ubłagacie, jak nie, to zostanie was 1/3 liczby ludzkości.

Nie lękaj się AMM od Apokalipsy, różyczko mistyczna duszo, narzędzie z Woli Trójcy Świętej w spisywaniu tego świętego pouczenia Słowa Bożego. A słowo ciałem się stało i zamieszkało pośród was, Światło na oświecenie pogan, oby was oświecił Król Chwały, KRÓL POLSKI I WSZECHŚWIATA, PAN ZASTĘPÓW, który ma moc i potęgę, by was uleczyć, gdy go zaprosicie do waszych diecezji, parafii i waszych serc. Błogosławię w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie. Apokalipsa św. Jana rozdał 3, werset 16, zapisz: „A tak żeś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich". Bogu niech będą dzięki, chwała Królowi Polski i Wszechświata. Bóg zapłać, św. JPII. AMEN.


Słowo Boże do Marii Michaliny od
Apokalipsy
Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”
6/7 marca 2021r. I -sobota na I - niedzielę godz. 23.40 do 1.00.

+++ W Imię Boga w Trójcy Jedynego Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Niech moc błogosławieństwa tego AMM otworzy twoje serce na działanie łaski Ducha Świętego Jego darów w spisaniu „Słowa Bożego". Potwierdzenie otrzymałaś: Psalm 8, werset 3, zapisz: „Z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom twoim, aby poskromić wroga i mściciela".

Słowo Boga Wszechmogącego zapisz, kochane dziecko moje AMM od Apokalipsy mała duszo mistyczna, różyczko. Błogosławię wszystkie dzieci, które nieustannie przedstawia Mojemu Majestatowi, Moja CÓRA SYJONU - MATKA SYNA BOŻEGO - II OSOBY BOSKIEJ, KRÓLA POLSKI I WSZECHŚWIATA. Na prośbę Króla Polski i Królowej Polski błogosławię Ja Bóg Ojciec Przedwieczny I Osoba Boska.

Na ten czas ciężkiego ucisku, jaki wam zgotowali wrogowie kościoła świętego z mojego dopustu, badam wasze serca , patrzę w wasze serca, widzę waszą desperację wewnątrz was.

I ten ucisk zewnętrzny wokół was od waszych wrogów, nieprzyjaciół szczególnie masonów, którzy zawsze walczyli z wiarą chrześcijańską, która jest pełna, bo wypełniona miłością niosącą nadzieję, którą daje krąg Trójcy Przenajświętszej, tak -„Unia Trzech Serc”, Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego.

Mówię Wam, tym którzy zaufali Matce Najświętszej Mojego Syna Jezusa Chrystusa, który w Woli Mojego Majestatu i woli ludu Bożego jest Prawowitym Władcą Waszej Ojczystej Ziemi, Polski - Nowego Jeruzalem. Ufajcie Opatrzności Bożej - gdzie Królestwo Dwóch Serc Miłości tworzy się poprzez zadania jakie wykonują powołane do tego osoby, to jest prorocy namaszczeni, kapłani też oczyszczający kraj ze wszelkiego złego, mocą władzy danej im przez Jezusa Chrystusa Króla Polski.

Mówię wam, modlitwa za nich niech trwa nieustannie, szczególnie za Grzegorza z Leszna, Cypriana Polaka, Żywego Płomienia, ogarnąć Ewę Rycielską, Annę od Jezusa i ciebie też dziecko AMM od Apokalipsy.

Wzmocnić dodatkowo jedną częścią Różańca Świętego tajemnic światła, wzywając św. JPII i cały Dwór Niebieski Waszej Hetmanki, świętych, błogosławionych i męczenników, by wykonali te dzieła, które zostały polecone przez niebo mocą Ducha Świętego.

Prorok Grzegorz z Leszna, który wypełnia Wolę Trójcy Świętej godnie i Mariusz „Promyk” oraz mama Teresa w pełnym Totus Tuus. Ich imiona i innych, są zapisane na wieki w Księdze Żywota, których znam w ukryciu.

Walka trwa, niedługo zejdziecie z odprawianiem Eucharystii do katakumb. Prześladowania idą wielkie na Kościół święty, ale go nie przemogą bo jest błogosławieństwo Boga w Trójcy Jedynego + dla waszej Ojczyzny, wyproszone przez maluczkich. Nie mniej, konieczna modlitwa, modlitwa, modlitwa, pokuta, pokuta, pokuta!

Do wszystkich to mówię, jeszcze minuty, można rzec dzielą was od „oświetlenia sumień”, zarówno dla świeckich jak i namaszczonych, godnych biskupów, kapłanów. Opamiętajcie się, proszę.

Skruszcie wasze serca, oddajcie pychę w sakramencie pokuty, otwórzcie drzwi Chrystusowi Mojemu Synowi, by mógł zawitać do waszych diecezji, parafii, w tej figurze Króla Polski i Wszechświata peregrynującej jeszcze po waszej polskiej ziemi, by wam jej nie zabrali podstępni wrogowie, a zwą się przyjaciółmi, ukartowali wszystko łącznie z wirusem cowid - 19.

Rozłożyli gospodarkę waszą na łopatki, jak wy to mówicie, by potem wykupić za grosze wasze dobra i cały dorobek ludu mojego, którego strzeże Królowa Polski, Jasnogórska Pani - teraz razem z Królem Polski. Obudźcie się, otwórzcie oczy by zobaczyły, bo wasale rozkradną wszystko, zwiną wszystką waszą ziemię, skarby narodu polskiego, manufaktury.

Przemysł już rozwalili, kopalnie, pocztę, sklepy oddali w obce ręce. Wprowadzili zachodnie firmy, sprzedając dla was zatrutą żywność. Już niedługo wprowadzą pieniądz elektroniczny. Będą opieczętowani ci, /którzy/ dokonali wyboru – „zaszczepić się czy nie”. Wolną wolę, wolny wybór, przepłacą służbą dla Antychrysta, którego już niedługo wsadzą na Watykan.

Czekają tylko na sygnał, by wprowadzić na tron upozoratora, który będzie dawał gwarancję fałszywego pokoju, a wojna jest dla nich najlepszym momentem - zamachem stanu sztucznie wywołanym, by wami kierować.

Tak jak te maski, maseczki, szczepienia, by zmniejszyć populację moich dzieci, uczyni masą, którą będą manipulować przez 5G - wieże powstałe jak grzyby po deszczu. Będzie tak, jak za czasów Noego, jedli, pili, żenili się, za mąż wychodzili, aż przyszedł potop. Tak będzie i teraz.

Potop w inny sposób - biologiczna walka na różne sposoby: chemitrex, sztuczna żywność i inne, kanibalizm, przysmaki z ciał dzieci z aborcji, jednym słowem cywilizacja śmierci, o której mówił wasz rodak papież św. JPII.

A JA BÓG OJCIEC I OSOBA BOSKA wam mówię; kocham was, ale Moje Serce Ojcowskie jest pełne zagniewania na nieład i rozporządzenia wydawane przez biskupów i kapłanów dla mojej owczarni, niezgodnych z Moją Świętą Wolą.

Powtarzam, opamiętajcie się, nie pozwolę, by Ciało Eucharystyczne Mojego Syna dane na wzmocnienie was w tym życiu doczesnym, ofiarowane na krzyżu w męce śmiertelnej, udręczeniu z miłością, było tak niszczone, profanowane, podawane na rękę!

A wy sami, namaszczone swoje dłonie obmyte wg obrzędu, skrapiacie alkoholem i podajecie Płatki Żywego Eucharystycznego Chleba, które krwawią!

Dość już tego, czas pożogi i trwogi trwa, kataklizmy ruszą w pełni, będziecie wołać, a odpowiem nie znam was, wy hierarchowie na usługach złego, wy politycy na usługach złego, wy ludu mój, co jest wam na rękę jak to mówicie „dyspensa od Mszy Świętej”?

Telewizor, programy gorszące dzieci i młodzież, ale już nie długo waszego panowania. Wypełniają się proroctwa zapowiedziane wg św. Jana w Apokalipsie, którą mądrze tłumaczą pobożni kapłani, których daliście na „czarną listę”.

A Ja Bóg w Trójcy Jedyny mówię, to wy w EP, KEP, Parlamencie, Senacie, Rządzie; jesteście na tej „czarnej liście” u Boga, którą spisują aniołowie, a wyrok już wkrótce zostanie wydany. Będziecie umierać, żniwo dojrzało do ukarania, zbierzecie chłostę. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen.

A ty AMM i Grzegorzu Synu Mój umiłowany, nie lękajcie się, jesteście tylko narzędziem. Gdy i na was napadają - wybrani prorocy, to napadają na MNIE, „Ja Jestem Który Jestem".

JA BÓG W TRÓJCY JEDYNY pozdrawiam Apostoła tych czasów EXL. arcybiskupa Andrzeja Dz.. Trwaj w pokoju, mówię - włos z głowy Ci nie spadnie bez Mojego pozwolenia. Ciebie przytulam do Mojego Ojcowskiego Serca,błogosławię +.

Moje zamiary w/g Twojej Osoby wkrótce się objawią, zaufaj do końca. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego Amen. Amen. Amen.

Umacniam w tej misji ratowania Polski Nowego Jeruzalem przez peregrynację Chrystusa Króla Polski i Wszechświata. Amen. Amen. Amen.

Błogosławię zarówno ks. prob. Ryszarda, kochanego, dobrego syna i ks. Piotra powołanego do wykonania zadania wg Woli Mojej. Aby te plany Boże zostały zrealizowane mocą Mojego po Trzykroć Świętego Majestatu, błogosławię, w Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Kochany Tatusiu, uniżam się przed Twoim Świętym Majestatem i pytam, czy dasz potwierdzenie tego Świętego Słowa?

Zapisz: To uwielbienie jakim Mnie pozdrowiłaś jest miłe. "Wysławiam Cię Boże Ojcze Tatusiu/, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a okazałeś to prostaczkom". Tobie Chwała na wieki. A potwierdzenie brzmi: Temat: Wizja prorocza: cztery wozy. Księga Zachariasza rozdział 6, werset 8. "Potem zawołał mnie, i rzekł do mnie: Spójrz: Te, które jadą do Krainy Północnej, uspokoiły ducha Pana w Krainie Północnej".

Bogu w Trójcy Jedynemu chwała i uwielbienie za łaskę podanego Słowa Bożego. Uniżona sługa AMM od Apokalipsy. Dnia 7.03.2021r.

Anioł AVE Stróż Polski przypomina: Okryjcie się dzieci Świętym Szkaplerzem Królowej Karmelu i noście go z godnością.

Co do strony internetowej św. JP II: Zachować i trwać w tej powierzonej wam misji. Świadectwa wiary na te czasy szczególnie potrzebne.


Anioł Stróż Polski AVE mówi: Czuwa nad wami św. JPII i macie ;błogosławieństwo Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego +.Amen. Amen. Amen.Słowo Boże do Marii Michaliny od
Apokalipsy
Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”
17/18 III 2021r.

Napisz+++ Boże w Hostii utajony, bądź uwielbiony, bądź pochwalony, bądź błogosławiony, Boże Nieskończony.

O Boże, w Hostii utajony moje serce Cię czuje, bo choć kryją Cię zasłony, ja wiem , że mnie miłujesz, miłujesz........

Napisz: AMM od Aapokalipsy, błogosławię Ja Bóg Ojciec Przedwieczny, Syn Boży Król Polski i Wszechświata oraz Duch Święty Ożywiciel, w Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Zapowiedź „Słowa Bożego" otrzymałaś wczoraj 17.03. 2021r. Potwierdzenie, Apokalipsa św. Jana rozdział 7, werset 11, zapisz: A wszyscy Aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, i na oblicza swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: Amen. Temat: Wizja zbawionych w niebie.

Tak dziecko moje umiłowane AMM od Apokalipsy i ty Grzegorzu proroku tych czasów, oraz wy wszyscy - dzieci Maryi Waszej Hetmanki, zebrani na tym „polu” u stóp Niepokalanej otrzymaliście łaski na wieczność zbawionych, wstępujących do nieba. Daliście wyraz szczególnej miłości wy kapłani, wybrani przez Mojego Syna Jezusa Chrystusa Króla Polski i Wszechświata, zaproszeni po imieniu w liczbie trzech. Jesteście zjednoczeni w Jego Majestatu Najświętszym Sercu. Ta procesja z Moim Synem obecnym w Najświętszym Sakramencie z wizerunkiem - obrazem Jego Figury Króla Polski i Wszechświata, wyśpiewane pieśni uwielbienia oraz modlitwa pod figurą Królowej Polski „Pojednawczyni grzeszników”, dała wiele niewspółmiernych łask na teraz, ratując „Nowe Jeruzalem” - Polskę od zagłady w pewnym stopniu. Tak jak powiedział Grzegorz wybrany namaszczony prorok, jest to pierwsza taka procesja. Już wydała owoce, poznacie je w niebie niebawem, a dobrze byłoby zorganizować ich w liczbie „sto”, a cała Polska, która jest tarczą walki ze złem, byłaby uratowana. To mówię Ja - Bóg w Trójcy Jedyny. Módlcie się tak gorąco jak tu w Jabłoniu, miejscu uświęconym krwią męczeńską, by się dokonała ta peregrynacja Mojego Syna Jezusa Chrystusa, Króla Polski i Wszechświata jeszcze na polskiej ziemi. Trzeba intensywnej modlitwy, zamawiania Mszy Świętych w intencji „otwarcia serc kapłanów na to dzieło peregrynacji”. Zamawiajcie nowenny, czas jest krótki, walka dobra ze złem trwa, oczyszczenie trwa. Tylko ślepi i głusi w E.P. nie widzą, nie słyszą Ducha Świętego, bo nie mają namaszczenia i błogosławieństwa, ponieważ nie odnowili Przymierza ze Mną - Bogiem w Trójcy Jedynym i nie słuchają nie wypełniają natchnień Jego. Wzywam biskupów do pracy na niwie Bożej do walki ze złem panującym w waszym kraju nad Wisłą, któremu na imię Polska, by zachować wiarę Ojców waszych, bo już wkrótce powtórnie przyjdzie Mój Syn Jezus Chrystus II Osoba Boska.

Wojsko anielskie już działa, Apokalipsa się wypełnia, kataklizmy ruszyły, Anioł zatrąbi, usłyszycie głos, ziemia zadrży w każdym zakątku kuli ziemskiej. Polsce błogosławiła Trójca Przenajświętsza, chciała was zachować ludu mój w całości, jednak odwróciliście się plecami do Jezusa Chrystusa obecnego w tabernakulum. Profanujecie Ciało Jego i Krew płynie strumieniami, kiedy skrapiacie śmierdzącym alkoholem swoje konsekrowane dłonie. Wykonujecie w większej liczbie pasterzy polecenia masonów. Mowę milczenia trzeba przerwać, nie atakować prawych kapłanów, modlących się i godnie sprawujących ofiary Mszy Świętej.

Spowiedź bez masek/zarówno ksiądz jak i penitent też/ kapłan bez maski i przy podawaniu Hostii Świętej wiernym - tego żądam,zachowania Dekalogu też - Ja Bóg Ojciec I Osoba Boska.


Wasze panowanie dobiega końca, o nierozsądni słudzy w służbie Mojego Syna. Kładę przed wami błogosławieństwo ludu mój wierny i przekleństwo dla zdrajców, co wprowadzają„Ohydę Spustoszenia". Amen. Amen. Amen. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen.

+++ Syn Boży Jezus Chrystus - II Osoba Boska Król Polski i Wszechświata mówi mocą Ducha Świętego. Pozdrawiam Was i mówię: Tak, dałem wam ten znak „Rozmnożenia Chleba Eucharystycznego", by umocnić was - moich wybranych Elektów, Rycerzy Mojego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi „Pani z Jabłonia”, która wezwała was tu do tego miejsca po imieniu.

Bo tu, gdzie już daje krocie łask ta Królowa i Matka, chce mieć Swój Tron w Sanktuarium, które powstanie w czasie, który się wypełni. Tak na prośbę JEJ KRÓLOWEJ „POJEDNAWCZYNI GRZESZNIKÓW”, nakarmiłem z jednej Hostii Świętej wielkości średnicy ok 8 cm - trzódkę małą to jest ok 50 osób Chlebem Eucharystycznym na życie wieczne i już tu na ziemi, tak i teraz na wiarę kapłana, który adorował Mnie w Najświętszym Sakramencie umieszczonym w kustodii z ludem podczas procesji i modlitw ok. 2 godzin.


Dla umocnienia w dziele misji peregrynacji Mnie tak się stało i dla umocnienia drugiego księdza, jak również księdza, który pozostał w samochodzie. Przyjąłem Jego pokutę za innych kapłanów i biskupów przeciwnych peregrynacji Mnie w tej figurze Króla Polski i Wszechświata, który jest Moim wiernym naśladowcą z Woli Ojca Przedwiecznego.

I mówię wam, kocham was, pozdrawiam i błogosławię na ten czas próby, trwogi, pożogi, oświetlenia sumień. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie: Apokalipsa św. Jana 13 rozdział, werset 2: „A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc".

+++ Mamusia Moja i wasza, jeszcze chce dać słowo.

Pozdrawiam was, mówiąc: Kocham was, kocham, kocham i dziękuję, że wypełniliście wolę Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego, oraz pragnienie Mojego Niepokalanego Serca. Tak, okryłam was trzódko moja moim płaszczem ochrony – tak, jak zobaczyła moja córka Jasia: „Jakby z lotu ptaka” rozpostarłam nad wami i to macie na wieczność.

Wasze modlitwy były ukojeniem dla Mojego Niepokalanego cierpiącego macierzyńskiego Serca. Trwajcie w pokoju, miłości Boga i bliźniego. Każdego z was, szczególnie kapłanów przytulam do Mojego Żywego miłością bijącego Serca. Cieszę się, że nie pogardziliście Moim zaproszeniem. Ufajcie, jesteście okryci Moim Szkaplerzem na wieki i na ten czas trudny oczyszczenia, oświetlenia waszych sumień.

Powtarzam - sakrament pokuty z całego życia jak ktoś jeszcze nie zdążył, należy jak najszybciej dokonać. Szukajcie godnych kapłanów, nie zakrywających twarzy maseczką wg rytuałów islamskich w czasie spowiedzi świętej i podawania komunii świętej.

Kocham was i raduje się Serce moje, że tak licznie odpowiedzieliście na Moje wezwanie. Pozdrawiam ciebie dziecko, mała duszo mistyczna AMM od Apokalipsy, narzędzie z Woli Trójcy Świętej, oraz Grzegorza z Leszna, wybranego namaszczonego proroka, który poprowadzi moje dzieci, lud mój. Dziękuję synowi Mariuszowi „Promykowi"za rozważania różańcowe oraz mamie Teresie i każdemu po imieniu mówię: Kocham, kocham, kocham.


I proszę, uczyńcie co wam mówi Mój Syn Jezus Chrystus Król Polski i Wszechświata i Mnie Maryję zabierzcie do domu waszego i zaproście Króla Polski do waszych parafii w tej figurze intronizowanej i ukoronowanej przez abp Andrzeja Dz. wg pouczeń Sługi Bożej Rozalii Celakównej, a runą mury zła, tyrani, kłamstwa, plany pandemii, które wam wciskają media. Znikną obozy śmierci, wieże zafundowane wam przez nowoczesną technologie 5G, co dąży do zagłady dzieci moich dzieci umiłowanych. A na to nie pozwolę.

Intencję „9 Mszy Świętych” dać na unicestwienie tych urządzeń, jak polecił Bóg Ojciec Przedwieczny, którego proszę nieustannie, by wam błogosławił. Tak i teraz błogosławi, proszę za was wybrane dzieci, przez Moje Niepokalane Serce pełne miłości i boleści i Przeczyste Serce Świętego Józefa. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Wiem, pytasz córko moja umiłowana o potwierdzenie: Psalm 16, werset 8, zapisz: „Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się". Temat: Pan najwyższym dobrem nabożnego.

+++ Święty Jan Paweł II

Podczas nawiedzenia Matki Bożej w Kodniu - sanktuarium dane pod opiekę Ojcom Oblatom, podczas zwiedzania Ogrodów Maryjnych, św. Jan Paweł II zaprosił nas do modlitwy, mówiąc: „Wróćcie się dzieci”. Odczuliśmy ciepło Jego Osoby Żywej przy Jego pomniku, a odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego z prośbą za Ojczyznę - Niebo odpowiedziało „cudem słońca”, które pulsowało, błogosławiąc jakby tańcząc, otoczone kolorami tęczy. Zawarł Bóg w Trójcy Jedyny przez posługę godnych to kapłanów z ludem swoim - Przymierze Miłości. I tak się stało. Amen. Amen. Amen.

Tak napisz na prośbę moją, to jest św. JP II i wszystkich świętych i błogosławionych. A dla wielu dusz w czyśćcu cierpiących wyprosiliście łaskę darowania kar. AMM wybranko - również Moja sekretarko, trwaj w pokoju. Te pouczenia daje Duch Święty. Ty bądź zawsze tym skromnym narzędziem, bo w tym Trójca Święta ma upodobanie.

+ Błogosławię was wg woli Najwyższego Ojca Syna i Ducha Świętego. Totus Tuus. Totus Tuus. Totus Tuus Maryja.

Bogu w Trójcy Jedynemu, Królowej Polski, Matce Bożej Podlasia, pocieszającej Unitów prześladowanych za wiarę, dziękujemy za „Słowo Boże" i łaski otrzymane. Chwała i uwielbienie niech brzmi nieustannie w naszych sercach napełnionych mocą Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Uniżona służebnica NMP AMM od Apokalipsy. Dnia 17/18 marca 2021r. Źródła historii: Parafia św. biskupa Tomasza z Villanowej w Jabłoniu, kapliczka wybudowana przez wspólnotę miejscową, poświęcona przez biskupa siedleckiego Kazimierza Grudę poprzedzona misjami 15-22 września, gdzie 144 lat temu były objawienia Maryjne wg dokumentów archiwalnych, opisujących „pocieszenie z nieba " i przypomnianych przez proroka Grzegorza z Leszna. Objawienia miały miejsce na Podlasiu w latach 1874-1877, w Jabłoniu 1875 - 1876 :" Pani w bieli ".


Słowo Boże do Marii Michaliny od
Apokalipsy
Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”

18 - 19 kwietnia 2021r.

Nawiedzenie Figury Chrystusa Króla Polski i Wszechświata w diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej dnia 18 -19 kwietnia 2021 rok w Parafii św. Anny w Tuczępach, dekanat Grabowiec.

+++ Duchu Święty przyjdź przez Niepokalane Serce Maryi, Twojej UMIŁOWANEJ OBLUBIENICY. I niech się tak stanie, bym spisała to „Słowo Boże " zapowiedziane podczas Eucharystii, to jest Mszy Świętej.

Tak dziecko moje AMM od Apokalipsy, Ja Król Polski i Wszechświata mówię mocą Ducha Świętego i dziękuję, że zdecydowałaś się w końcu otworzyć serce swoje na przyjęcie „Słowa Bożego". Błogosławię, w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Zapisz. Psalm 20, werset 8 brzmi: „Jedni dzięki swoim rydwanom, inni dzięki konnicy, a my dzięki imieniu Pana, naszego Boga, możemy zostać wywyższeni".

Napisz. Pan Mój Chrystus Król Polski i Wszechświata, obecny w tej intronizowanej Figurze i ukoronowany sercami waszymi, bijącymi miłością. Dzieci moje kocham was i błogosławię. Mocą Swoją II Osoby Boskiej, Syna Boga Żywego Jednorodzonego przecinam wszelkie zło jakie chce się wkraść, by wstrzymać Moją Peregrynacje po Polskiej Ziemi, którą wybrałem jako Nowe Jeruzalem. Pycha to dzika bestia, która wkradła się w wasze serca, ks. Ryszarda i ks. Piotra, zarówno kapłańskie jak i świeckie.

Upominam, tylko miłość Moja dana mocą Ducha Świętego, buduje drogę Peregrynacji w jedności z Kościołem, a więc odpowiedzialnym ks. Arcybiskupem, kapłanami w posłuszeństwie wg Woli Bożej. Nie zachowanie tego, daje dostęp złemu duchowi, który szydzi z was i wprowadza nieład, zamęt. Trzeba stanąć w prawdzie i w obecności Boga Najwyższego, w sakramencie pokuty oczyścić dusze. Zaufać, modlić się za przyjaciół jak i nieprzyjaciół, mając tą świadomość, że wielkie dzieła buduje się w trudzie i uniżeniu.


Nie ma tu zwycięzców i pokonanych, to jest walka wręcz, zło tylko czeka, by szczeliną małą wejść. Trzeba się nawzajem przeprosić, podać rękę, to jest wielka próba dla was dana na oczyszczenie zarówno kapłanów jak i świeckich. Cierpienie jest potrzebne, nie można się buntować a rozmawiać, by nastąpił pokój Boży w waszych sercach. Księże. Ryszardzie, księże Piotrze - wybrałem was. Trzeba uderzyć się w piersi, co z tym błogosławieństwem zrobiliście, łaska zmarnowana, nie wolno wam atakować i oskarżać innych.


I ty Grzegorzu i Mariuszu - wybrani synowie „Piotrze i Pawle”, doprowadziliście do Intronizacji, koronacji - współpracując z łaską Bożą razem z wybranym moim sługą abp Andrzejem Dz., ale dzieło „Peregrynacji” oddać Jego XL, który; reprezentuje Kościół święty. Wy macie pomagać, jeździć po kraju wybranym nad Wisłą, ale z kapłanem, którego naznaczy .


To jest dzieło Moje, Ja Chrystus Król Polski tak decyduję i tak się stanie. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie Apokalipsa Św. Jana, rozdział 16 werset 3 do 8 odczytać. Zapisz 7: „Usłyszałem jak ołtarz mówił. Tak Panie Boże Wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe są twoje sądy".

Dla ks. Ryszarda mocą Ducha Świętego mówi Chrystus Król Polski i Wszechświata; Tak, to kazanie o godzinie 18.00 nie było budujące, zamiast cieszyć się, że dzieci moje z różnych stron przyjechały, prawdziwi Elekci przybyli, by dać Mnie Królowi Polski chwałę, umocnić ich Słowem Bożym, to potraktowałeś ich z góry, zdołowałeś. Wyjeżdżali w większości w sercu ze smutkiem, a winno dać ukojenie. Nie szukali sensacji, ale przybyli by uwielbiać Mój Majestat. A Ja Król Polski kocham ich, dając im Słowo pokrzepienia, radości, błogosławieństwa.


Pielęgnuję tą miłość w ich sercach do Mnie Pana i Władcy świata całego, bo zaprosiłem ich po imieniu. Bo ty Kapłanie, którego ceniłem, nie zaprosiłeś ich w obawie o prawo restrykcji liczebnych. A Ja Chrystus Król Polski - Prawowity Władca mówię, czego świadkiem byłeś, czy Ja tak postępuję? Wg pism świętych jest napisane: „'Nie złamie knotka”............ale pielęgnuję każdą wzrastającą roślinkę, w ogrodzie Maryi, każdą różę. To dzieci Maryi Mojej Mamy, Hetmanki Narodu Polskiego, która troszczy się o każdą duszę. Kocham was mała trzódko moja i błogosławię; W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Z Łęcznej, Tomaszowa Lub. Lublina, Janowa Lub. Zamościa, Bondyża, okolic Hrubieszowa, Ubrodowic, okolic Rzeszowa - to są Apostołowie tych czasów Apokalipsy, która jest widoczna na waszych oczach. I wszystkich, którzy Mnie nawiedzili w tym znaku Figury, którzy Cię Kapłanie wspierali modlitwą i hojną ofiarą pieniężną w dziele przygotowania i peregrynacji. Trzeba było spojrzeć na to, jak dobry Mój Ojciec Wszechmogący , który przygarnia nawet marnotrawnego syna - czeka, kocha, przytula do serca.

Nauka płynie z tego wielka. Przeprosić też trzeba Grzegorza, Mariusza, ich Mamę Teresę, którzy potrafią wybaczyć i wybaczyli, nie mówiąc już o mojej małej Apostołce AMM - mistyczne narzędzie, mała perła, którą kocham i ma upodobanie w niej Trójca Święta i nie pozwolę jej skrzywdzić, ale to dziecko chętnie urazy i pomówienia znosi. Dla sławy Mojego Imienia spisuje te słowa ze łzami w oczach, przebacza i prosi o przebaczenie. Moi kochani Elekci - bracia i siostry +++ Błogosławię was i nazywam przyjaciółmi. Trwajcie w pokoju, bo Moja miłość i miłość Ojca i Ducha Świętego, przez Serce Niepokalanej Matki Maryi ogarnia wasze serca. Amen. Amen. Amen.

I daje wam laurowy wieniec na wieczność. Błogosławię: +++ W Imię Ojca Wszechmogącego, Mojego i Waszego Tatusia, Moje Króla Polski i świata całego i Ducha Świętego, który w was mieszka na wieki wieków. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen. Wasz Król Polski zasmucony postępowaniem kapłanów.

+++ Ja Matka Bożego Syna i Wasza, błogosławię was dzieci moje mała trzódko, tworząca i wspierająca dzieło Intronizacji i uczestnicząca osobiście w koronacji. Wy Elekci Mojego Syna Króla Polski, przybyliście na Jego osobiste zaproszenie do tej parafii św. Anny w Tuczępach. Jestem dumna z was dzieci wybrane i z ciebie AMM narzędzie z Woli Trójcy Świętej w pełnieniu Woli świętej Majestatu Króla Polski. Trwajcie w pokoju, przytulam was do Mojego Macierzyńskiego Serca, tak jak tuliłam Jezusa dziecię. I dla was wyprosiłam łaskę Dziecięństwa Bożego. Kocham was i wszystkich, którzy będą brać udział nawiedzając Mojego Syna w tej Peregrynującej Figurze w parafiach. Na moją prośbę błogosławi Mój Syn Król Polski i Ja Królowa Polski. +++ W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Wszystkie sprawy Peregrynacji Króla Polski Władcy Prawowitego Waszego Narodu są w gestii, Ojca Przedwiecznego w Trójcy Jedynego, który wam błogosławi i da „Słowo Swoje, Boże Słowo".

+++ W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. I wszystkim, którzy tą figurę w tym znaku Króla Polski zaproszą, szczególnie synowie w kapłaństwie do swoich parafii, prezydenci, starości miast, wójtowie gmin. Napisz: Dziecko Moje umiłowane AMM od Apokalipsy. Mój wyrok będzie srogi dla nieposłusznych kapłanów, którzy bardziej winni bać sie BOGA niż biskupów, którzy ulegli złudzeniu, omamom złego ducha. Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec, Jam wszystko mądrze uczynił.


Mały Sąd Ducha Świętego okaże wam wasze grzechy, ale nie wszyscy z was tego doczekają. To jest wielka łaska miłosierdzia i próby dla kapłanów i Episkopatu Polskiego, Moich i nie Moich biskupów. Nie pozwolę, by nieustannie bagatelizowali moje ustawy Prawa Dekalogu, którym gdy trzeba wg masonów manipulujecie to w prawo, to w lewo. Służenie „dwom panom” nie popłaca, ukorzyć się trzeba, błagać o przebaczenie. Trwajcie w pokoju wy dzieci wybrane Królowej Polski i Króla Polski i Wszechświata.


Wyplenię tą zarazę, jaką refundują wam nieustannie media nagłaśniając fałszywą liczbę zachorowań, kłamiąc i innych upozoratorów władzy na Watykanie w zmowie z E. P. by zrobić zasadzkę na „Sprawiedliwego Mojego Syna w tamtych czasach " i teraz na Moje stworzenia, które stworzyłem. Dłużej nie pozwolę, kocham was, stworzyłem i błogosławię. Tak, macie wolną wolę, możecie wybrać Króla Polski i Wszechświata, lub Antychrysta, który już miejsce będzie miał na Katedrze Piotra, jeszcze działa w ukryciu, ale czas się zbliża.


Aniołowie w niebie i święci, drżą na myśl o Moim wyroku, już nic nie powstrzyma Mojej karzącej ręki. Tak Matka Najświętsza Dziewica wasza Hetmanka jeszcze uprosiła czas, by was ratować, stworzenia Moje, ale walka dobra ze złem trwa, czego jesteście świadkami. Znaki czasu macie w całym świecie, wulkany śpiące ruszyły, żywioły, ziemia zadrży, już trzęsie się, głód i wojna w zasięgu Mojej Ojcowskiej Dłoni. Są to współczesne „plagi egipskie”. I to się dokona. O, biada wam książęta kapłani / Sanhedrynie/, biada wam co knujecie śmierć dla maluczkich, ale to wszystko przeciw wam się obróci, śmierć i pożoga mówię. Ochronię nielicznych, zamknie was wasza Królowa Polski w Arce Przymierza Swojego Niepokalanego Serca, bo dzielna to Niewiasta i walczy do końca w tych czasach Apokalipsy. Dziękujcie JEJ Polacy, że jeszcze do końca nie wylałem goryczy z kielicha zemsty, bo mam Serce Boga Ojca Łaskawego i czekam na tych marnotrawnych synów w kapłańskie z winnicy Chrystusowej, coście nie uczciwie sobie przypisywali zasługi, pomijając innych oddanych Mi dzieci, wspomnę Grzegorza z Leszna co bardzo boleję i Mariusza, i ciebie AMM.


Ufajcie, Moja Miłość i Miłosierdzie jest wielkie nie do ogarnięcia waszym umysłem, nie wolną wolą, którą wam dałem, by odróżnić was stworzenia moje od zwierząt. Ale moja Sprawiedliwość jest pełna, widoczna - przenikam was i to teraz się dokona. +++ Błogosławię Wam i z tym „Słowem Bożym " pozostawiam, dając ostrzeżenie. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie AMM od Apokalipsy moja umiłowana córo, lilio, zapisz: Księga rodzaju rozdział 6, werset 8 zapisz: „Tylko Noe doświadczył łaskawości Boga ". Tak, wy Polacy synowie i córy doświadczaliście tej łaskawości Boga, ale zaprzepaściliście przez pychę i zostanie was mała garstka. Amen. Amen. Amen.

Napisz, że Anioł Polski AVE czuwał przy tobie, gdy spisywałaś te „Słowa Boże " /biała postać/ i twój Anioł stróż też. Bóg zapłać Tatusiu ABBA Ojcze.

AMM uniżona sługa w posłudze słowa. Pozdrawiam, kocham, dziękuję, za Wielką Miłość Miłosierdzie i Sprawiedliwość Bożą. Spisane 20.04. 2021r. godzina 10.00- 15.30


Słowo Boże do Marii Michaliny od
Apokalipsy
Internetowy Ruch Katolicki; „Domy Modlitwy św. JPII”

03.V.2021r.

+++ W Imię Boga w Trójcy Jedynego Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Niech moc tego błogosławieństwa AMM od Apokalipsy, otworzy twoje serce na działanie łaski Bożej zapisania „Słowa pouczenia". I niech się tak stanie. Potwierdzenie: Psalm 13, werset- 6. Zapisz:


„Ja swe nadzieje oparłem na Twym Miłosierdziu, moje serce radować sie będzie, Twoim wybawieniem. Będę śpiewał na cześć Pana, mojego dobroczyńcy, wykonam psalm na chwałę imienia najwyższego Pana”. Dnia 03.05.2021r. - Święto Królowej Polski. Otrzymałaś podczas Apelu Jasnogórskiej Pani, a wcześniej zapowiedź w pierwszą sobotę miesiąca na Eucharystii wynagradzającej.

Ja Królowa Polski Jasnogórska Hetmanka, pozdrawiam cię dziecko wybrane AMM, moja mała duszo mistyczna. Ta nazwa perełka zobowiązuje, ciągle szlifuje cię cierpieniem, by ich było więcej. Przyjmuj więc pomówienia, złe tłumaczenie nawet przez kapłanów, którzy cię osaczają, a twoje cierpienie jest na ich oczyszczenie. Daję ci pokój serca i łaskę wytrwania w tym czasie zamętu ludzkich sumień, szczególnie kapłanów i proroków - złe tłumaczenie i rozumienie interpretacji w związku z Peregrynacją Figury Mojego Syna Króla Polski.


Poranione są wasze serca, brata Marka, Jadwigi mojej córy i twoje - kochające serce Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego i Moje Niepokalane Serce. Bo jak obrażają ciebie-narzędzie w ręku Trójcy Świętej, to obrażają całą Trójcę Przenajświętszą, a na to nie pozwolę Ja Królowa Polski i Król Polski. Powtarzam: „pycha to dzika bestia", która daje zniewolenia dopuszczając złego ducha, który miesza nieustannie. Ale czas jego działania kończy się, dlatego zrani, ugryzie, ale nie ma mocy i pozwolenia, by zniszczyć wiarę ci daną i wam dzieci moje. Trwajcie w pokoju.

Bracie Marku mój synu umiłowany - Ja Królowa Polski jestem dumna z twojej pracy, modlitwy na niwie pańskiej, bo ratujesz wiele dusz. Błogosławię i przytulam do Mojego Niepokalanego Serca, kocham. Jak modlicie się razem to jest świadectwo. Modlitwy wasze to woń kadzidła i róż unoszące się do Przybytku Trójcy Świętej, która jest wysłuchana. I tak się staje teraz zawsze i na wieki wieków. To czułaś, dałam ten znak na potwierdzenie.

Córko Moja Jadwigo, zachowaj pokój serca, łaska obiecana co do wnuczka Bartoszka, wypełni się wyłącznie tylko wtedy, gdy rodzina będzie prowadziła życie chrześcijańskie, na wzór świętej Rodziny z Nazaretu-Józefa, Maryi i Dzieciątka Jezus. Jestem dumna z twojej gorliwości na modlitwie. Ufaj, ufaj. Zawierzaj Mnie - Mamusi Jezusa, wszystkie rodzinne sprawy, jak i swoje osobiste. Dziękuję też za ofiarność serca i ofiarowane Msze Święte w intencji kapłanów. Trwaj w pokoju Bożym. Błogosławię+ Psalm potwierdzenia jednocześnie modlitwa dziękczynna numer 8, werset 3. Zapisz: „Przygotowałeś, sobie uwielbienia nawet z ust niemowląt i jeszcze ssących, z myślą o Twoich wrogach, aby zamknąć usta nieprzyjacielowi i przestępcy".

Napisz: Królowa Bolesna Polski i świata całego, Pani z La Salette mówi mocą Ducha Świętego.

Dziękuję wam kochane córy MM od Apokalipsy i Jadwigo. Wasza modlitwa u Moich stóp, przy kaplicy Królowej Anielskiej tego imienia, pocieszyła Moje zranione serce niewiarą ludu polskiego wg tego przykładu parafii św. Anny w Gródku i ich kapłanów, którzy wg zalecania biskupów EP zwalniają ich z uczestnictwa udziału we Mszy Świętej w niedzielę i święta mocą dyspensy. Już i tak mało zaangażowanych dzieci moich, zagubionych, zdesperowanych wszelkimi restrykcjami.

Wasza wiara i modlitwa różańcowa oraz procesja - siedem okrążeń z obrazem Króla Polski, oczyściła ten lud nie tylko tej miejscowości i parafii. I to błogosławieństwo przez waszą posługę mocą Chrystusa Króla Polski i Wszechświata na cztery strony świata, oraz poszczególne miejscowości, wsie, które w sercu usłyszałaś i wymieniłaś AMM od Apokalipsy, mała różo mistyczna, perło. Złagodziło gniew Boga Ojca, Syna Bożego, Króla Polski i Ducha Świętego i Moje krwawe łzy płynący z tej Figury Królowej Bolesnej.

Dały zadośćuczynienie oraz łaskę, co usłyszałaś, by prosić, by tu w Nedeżowie nie zatrzęsła się ziemia, bym uratowała nieliczne chaty i lud tam mieszkający. Mój Syn - II Osoba Boska błogosławił w tym „cudzie słońca", które promieniowało kolorami tęczy, chmury ustąpiły. Znak to Bożej miłości dla was, waszego oddania, wasze serca biły miłością. Kocham was + Błogosławię w Imię Ojca Syna i Ducha Świętego przez Moje Niepokalane Serce i przytulam do Mojego Macierzyńskiego Serca. Trwajcie w pokoju. Amen. Amen. Amen. Zło chciało przeszkodzić, ale pokropiliście wodą egzorcyzmowaną i obsypaliście solą. Miejsce to, gdzie w kaplicy jest Żywy Chrystus Król obecny w tabernakulom, prawdziwie w Ciele i Krwi Pańskiej zostało uświęcone, pobłogosławione.

+++ Wizja duchowa: Zobaczyłam duchowo na modlitwie dziękczynnej różańcowej, jak obok kaplicy szedł, a raczej odchodził napuszony antychryst w szatach świeckich tego czasu, z koroną jakby złoconą z dwoma jakby miejscami podniesionymi , chyba rogami na głowie, chcąc zaznaczyć swój teren, ale został przepędzony precz. Bo nasza procesja, z prawowitym Królem Polski, intronizowanym modlitwą dała zwycięstwo. To jest zwycięstwo i przykład, aby takie procesje były organizowane na terenie całej Polski. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen. Bogu niech będą dzięki. +++ Błogosławię. W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Chwała niech będzie Bogu w Trójcy Jedynemu, uniżona sługa Królowej Polski I Króla Polski, AMM od Apokalipsy. Napisz, że w tej miejscowości Twojej rodzinnej, z łaski Bożej i natchnienia Ducha Świętego, została za zgodą proboszcza postawiona w 2016r. Figura Matki Bożej Saletyńskiej, Królowej Polski, jako wotum za Miłosierdzie Boże i dziękczynienie za I Akt intronizacyjny Chrystusa Króla w Łagiewnikach, potem na Błoniach Krakowskich /gdzie koronę otrzymał z ludzkich serc, następnie w Świebodzinie razem z przedstawicielem EP , Rządu, ludem - 31pażdziernika 2020r. dlatego walczy razem z wami. I za ten dar serca dziękuję. AMM od Apokalipsy, dnia 3 maja2021r.


Słowo Boże do Marii Michaliny od
Apokalipsy
Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”

30. 05. 2021r.

Święto Trójcy Świętej. Napisz: Bóg w Trójcy Jedyny Ojciec Wszechmocny Stworzyciel, Mój Syn Jezus. +++ W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Dnia 30. 05. 2021r. Święto Trójcy Świętej. Napisz: Bóg w Trójcy Jedyny Ojciec Wszechmocny Stworzyciel, Mój Syn Jezus Chrystus Odkupiciel, Duch Święty Ożywiciel, błogosławi was wybrane córy i synowie. Amen. Amen. Amen. Napisz: Potwierdzenie otrzymałaś podczas Eucharystii, Apokalipsa św. Jana8 rozdział werset 2 do 3, który brzmi „I zobaczyłem, siedmiu aniołów, którzy stoją, tam przed Bogiem. Podano im siedem trąb. I podszedł jeszcze jeden anioł i stanął przy ołtarzu. Trzymał szuflę kadzielną. Dano mu kadzidła, aby złożył razem z modlitwami wszystkich świętych na owym złotym ołtarzu przed tronem. "

Dziecko Moje umiłowane AMM od Apokalipsy mówię: Ja Bóg Ojciec I Osoba Boska mała różo mistyczna, narzędzie, bo Mam w tobie upodobanie Bóg w Trójcy Jedyny obecny w Trzech Osobach. Kocham was wy, którzy z taką gorliwością prowadzicie te procesje dziękczynienia, uwielbienia Mojego Syna - II Osoby Boskiej Chrystusa Króla Polski i Wszechświata, ta wasza modlitwa dana w mocy Ducha Świętego Jego miłości. To jest ta woń kadzidła, którą się napawa cała Trójca Święta i idzie przed nasz tron, bo płynie z waszego serca.

Ufajcie - czym więcej waszej oferty miłej dla uśmierzenia gniewu Majestatu Trójcy Świętej. To wezwanie namaszczonego Syna Grzegorza z Leszna dało wielki impuls z Woli Trójcy do walki ducha, dusz was Polaków. I dzieci wybrane Królowej Polski podjęły ten łańcuch, którym wiążą moce piekielne wg Świętej Woli Mojego Majestatu. Jak widziałaś duchowo, pękną te łańcuchy żelazne, obręcze gniewu, nieporozumień wśród dzieci zniewolonych przez te praktyki szczepienia was Polaków, bo wybraliście niejednokrotnie nieświadomie to zło, które u drzwi i nóg waszych się łasi, bo podane w pięknym opakowaniu.

Nawet loterie wam fundują. Szczepienia dzieci od 12 roku życia to eksperyment niedopuszczalny, króliki doświadczalne dla wielkich korporacji farmaceutycznych, wielki biznes, a wy ich rodzice jak owce na rzeź prowadzicie. To jest totalna walka biologiczna zniszczenia rodzaju ludzkiego w poczet robotów technologii 5G, o czym juz była mowa, ale nie chcecie dać wiary, gdy was ostrzegamy przez mistyków i proroków tych czasów. Bo nic z Woli Bożej nie wypełni się, jeżeli przed tym nie zostanie objawione przez tchnienie Ducha Świętego, Jego świętych pouczeń z miłością dane dla „małej trzódki”.

A teraz jak powiedział Mój Syn Jezus Chrystus Król przez proroka namaszczonego Cypriana Polaka, będą tworzyć przez nowoczesne technologie mistyfikację krzyża na niebie, oraz 3 dni ciemności. Nie dajcie się nabrać, nasze dzieci wybrane, które mają Boga Ojca za Ojca i Syna Mojego Jezusa Chrystusa za Króla i Ducha Świętego miłością żyją, rozpoznają to kłamstwo. My, to jest Trójca Święta jesteśmy kręgiem miłości, kochamy was, pomagamy, ufajcie i błogosławimy na ten czas udręki, cierpienia, ucisku. + W Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

A teraz przemówi mocą Ducha Świętego Maryja Królowa Polski - Pani z Nabroża - Pojednania i Świętego Szkaplerza, która was tu zaprosiła. W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Raduje się Moje Niepokalane Serce, gdy z taką miłością i gorącą modlitwą przeprowadziliście te procesje na Chwałę Mojego Syna Jezusa Chrystusa Króla Polski i również w Krasnobrodzie przy „Kaplicy na wodzie” w miejscu Moich objawień i teraz w dniu wigilii Trójcy Świętej byłam obecna. Moje Serce Macierzyńskie rozradowało się do łez i ty dziecko ze łzami w oczach, ofiarowałaś Mnie Królowej Roztocza tą waszą modlitwę różańcową i słusznie odczytałaś treść tego cudownego obrazu że Jestem na tle róż, co jest symbolem róż różańcowych i wy jesteście tymi różami małymi, które daję wam jako dar do wieczności. Są w różnych kolorach: białe, żółte, złote, czerwone.


Bóg zapłać też wam wszystkim; Jasi, Marzenie, Jadzi w smutku trwającej i Ja Królowa mam też swoje smutki i działaj ze Mną, bo Ojczyzna w potrzebie. Moje Serce Niepokalane jest w agonii, gdy widzę jak wiele z waszych rodzin jest w cierpieniu. Prosiłam Syna Mojego Jezusa Chrystusa Króla Polski za wasze rodziny i da im przejrzenie, umocni na tej drodze pielgrzymki ziemskiej, by być przygotowanym skruszonym na moment „Oświetlenia sumień”, by stanąć twarzą w twarz przed Sędzią Sprawiedliwym, a potem czysta dusza wejdzie do radości wiecznej. Kocham was, kocham i czekam na następne procesje tu w tym miejscu /Krasnobród /.


Kocham was, kocham, kocham. Do zobaczenia dzieci Moje umiłowane kochane. Dziękuję i przytulam do Mojego Niepokalanego Serca, o, jak bolejącego, a wasze modlitwy pocieszają Serce Matki Syna Człowieczego. +++ Błogosławię. W Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

II Procesja - spotkanie modlitewne - Kościół w Nabrożu pod wezwaniem „Królowej Świętego II Procesja - spotkanie modlitewne - Kościół w Nabrożu pod wezwaniem „Królowej Świętego Szkaplerza”.

Przy grocie, gdzie jestem w znaku Figury Fatimskiej, po koronce do Bożego Miłosierdzia i różańcu ofiarowanym, mówię Ja królowa Polski, pozdrawiam was. Zapisz te słowa AMM od Apokalipsy, mała najmniejsza niewolnico. Widziałaś Moje żywe oczy, Mój uśmiech widziały też Moje wybrane córy i Mój Syn. Powiedziałam, jestem tu żywa, kocham, błogosławię i okrywam świętym szkaplerzem. Wybłagaliście wiele łask, które zaowocują na tej ziemi i w sercach dusz ludzkich, młodzieży, która otrzymała sakrament bierzmowania.


Było was siedem osób, jak siedem darów Ducha Świętego na życie w odnowionej ziemi, w Polsce - Nowym Jeruzalem. Tak też wiele dusz zmarłych, które nawiedziliście na tym miejscowym cmentarzu, poszło do nieba i do wyższych kręgów z łaski Króla Polski i Wszechświata, który jest tą bramą. Kocham was, dziękuję, dziękuję, zapraszam.


Organizujcie te procesje, bo łaska Boża wylewa się w pełni na tym terenie, powstrzyma tez kataklizmy, trzęsienia ziemi i promieniowanie wież 5- G. Tak trzeba zaufać, kocham i błogosławi Mój Syn przez Niepokalane Serce Moje na teraz i na wieczność. I woń tej modlitwy wzniosła się do nieba w to Święto Trójcy Świętej /odpust w parafii /. Trwajcie na modlitwie uwielbienia i dziękczynienia.. Potwierdzenie „Słowa Bożego": Psalm 18, werset 2: „ Wtedy rzekł: Miłuję Cię Panie mocy Moja, Pan Ostoją Moją, moją ucieczką, moim wybawieniem”.

Dnia 30. 05. 2021r. Anioł Stróż Polski AVE poleca i pomaga organizować te procesje i podpowiada gdzie, tylko trzeba gorąco poprosić i modlić się w tej intencji. Jest godz. 0.30 dnia 31.05.2021r. święto Nawiedzenia Świętej Elżbiety. AMM uniżona niewolnica Królowej i Króla Polski.


Słowo Boże do Marii Michaliny od
Apokalipsy
Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”

16,17,18VII2021r.

+++ Królowa Świętego Szkaplerza 16,17,18 lipiec 2021r. Tomaszów Lub. Sanktuarium NMP - Słowo Boże dane po czuwaniu "Jerycha". Potwierdzenie: Psalm 18 werset 2-3, zapisz: „Wtedy rzekł: Miłuję cię Panie, mocy moja. Pan ostoją moją, moją ucieczką, moim wybawicielem. Bóg moim wspomożeniem, w Nim moja nadzieja; On osłania mnie tarczą, On rogiem mojego ocalenia, On moim schronieniem.


Rozważać całość, tu jest wielka mądrość i pouczenie dla was dzieci moje umiłowane, trwające na tej modlitwie uwielbienia, dziękczynienia. Pozdrawiam was w Imię Mojego Syna Chrystusa Króla Polski i Wszechświata i Moje Królowej Świętego Szkaplerza i proszę, by wam błogosławił w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Zapisz Słowo Boże, dziecko moje niewolnico, wybranko Trójcy Świętej, mała różo mistyczna, w której mam upodobanie.


Mocą Ducha Świętego mówi Królowa Świętego Szkaplerza Pogromczyni Złego. W tych czasach, dzieci moje trwające na modlitwie Jerycha, szczególnie przez waszą wiarę runęły mury zła, nienawiści złego ducha, który miota swoimi strzałami, mając świadomość kończącego się czasu danemu mu z woli Boga w Trójcy Jedynego. Choć to nie wszystkie; mury zła, bo są one w waszych sercach, w prawie połowie mieszkańców waszej Ojczystej Ziemi, wybranego Nowego Jeruzalem, nie mniej złagodziły konsekwencje karzącej ręki Boga Ojca Przedwiecznego. JEGO karę powstrzymałam na krótko, bo grozi wam rzeź i wojna.


Mocarstwa się zbroją, planują wybuch wojny. Są to ostatnie czasy pokoju i trzeba to przyjąć do wiadomości na serio. Tyle razy mówiłam, ostrzegałam, posyłałam współczesnych proroków świeckich i konsekrowanych, precz odrzuciliście. Zlekceważyliście ich posłannictwo, zarówno biskupów godnych wybranych w liczbie jednej ręki, jak i kapłanów rozmodlonych w Duchu Świętym.

Nadaliście im restrykcje nie myśląc o waszej odpowiedzialności, bo nie może być ślepego posłuszeństwa wobec hierarchii kościelnej. Co na to powie mąż stanu Prymas Tysiąclecia wkrótce wyniesiony na ołtarze - Stefan Wyszyński? Dobrą mu robicie reklamę - szczepienia ludzi, tak jak mówi to przysłowie: „Panu Bogu świeczkę a złemu ogarek”.


Wspomnę jeszcze mojego umiłowanego Syna Papieża św. JPII z rodu Polaków, który wielu dał sakrę biskupią, ale czy wam będzie dane spojrzeć w Jego oczy po „Prześwietleniu sumień"? Wasza służba kapłani Boży, „kapłani Maryjni” jak wy to mówicie będzie policzona. Mówię, trwajcie w pokoju, zamykam was w swoim Niepokalanym Sercu i okrywam Świętym Szkaplerzem, moją suknią i was Dzieci Boże adorujące Mojego Syna w Hostii Świętej z taką miłością w sercu, ochronię was i wasze rodziny.


Proście św. Józefa patrona roku - opiekuna Świętej Rodziny, by i wam zabezpieczył dom, pożywienie, wodę, byście zdążyli mieć sakramentalia, bo i z pustego to i Salomon nie naleje. A błogosławieństwo Mojego Oblubieńca - Patriarchy Ubogich pomnoży, gdy będziecie prosić z wiarą. Już tyle było powiedziane co należy mieć w „spiżarce Bożej", nie mniej jeszcze powtórzę: woda, sól, olej, świece egzorcyzmowane, sakramentalia, medaliki świętego Benedykta, św. Michała Archanioła i innych świętych i błogosławionych.

Dzieci, poświęcony Szkaplerz Mój należy nosić na sobie i strzec. Dać Mój Cudowny medalik Niepokalanej zwierzętom domowym, to jest pies, kot-obroża z medalikiem, ale nie tylko w domu, w gospodarstwach domowych też.

Pomieszczenia naznaczyć krzyżem, drzwi i okna też olejem, solą i wodą pokropić, obsypać solą egzorcyzmowaną, na rogach podwórza zakopać medalik Świętego Benedykta, wrzucić do studni, którą należy zamknąć wiekiem, zapałki i ocet do zwilżania powietrza mieć poświęcone. Gdy pojawi się krzyż na niebie, obserwować, być przygotowanym duchowo, po spowiedzi świętej, wybaczyć sobie nawzajem i prosić o przebaczenie w rodzinie wśród sąsiadów, gdyż wielka trwoga ogarnie dzieci Moje. Trwoga i pożoga dotknie każdego jak było powiedziane, ale nie lękajcie się. Kto prowadzi życie zgodnie z Ewangelią i zachowuje Dekalog, tego obroni sam Bóg w Trójcy Jedyny.


Ci, którzy na wskutek lęku, nieświadomości wybrali zło dane wam w tych szczepionkach, niech proszą o zmiłowanie w sakramencie pokuty, zamawiają Msze Święte w intencji wynagrodzenia Trójcy Świętej i Mojemu Niepokalanemu Sercu przez Przeczyste Serce Świętego Józefa za swoje, rodziny, Polaków grzechy, o łaskę miłosierdzia - które jeszcze krótko będą sprawowane, bo wchodzi w pełni „Ohyda Spustoszenia" Tu potrzebna wielka skrucha serca penitenta aż do łez i wiara, pomoc aniołów i świętych, patronów.


Uważać też trzeba na fałszywy krzyż, który będą podrabiać wrogowie - tak zwana mistyfikacja, co potrwa krótko. Każdy, kto będzie w łasce Bożej, rozpozna ten inny krzyż szyderstwa. Nasz krzyż katolicki jest znakiem miłości, godłem chrześcijaństwa, zwycięstwem nad szatanem. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen.

Ufajcie dzieci Boże, ufajcie, ufajcie, trzymajcie się mocno Mojej Matczynej ręki, niech Święty Szkaplerz będzie wam ochroną. I niech się tak stanie. Podać do publicznej wiadomości na stronie internetowej św. JPII, oraz wcześniej otrzymane przekazy, bo Słowo Boże jest dla wszystkich Moich dzieci. Czas nagli i nikt i nic nie może tego blokować, tego pragnę JA KRÓLOWA POLSKI I MÓJ SYN KRÓL POLSKI, którego procesje prowadzicie, co daje nieogarnione łaski, co zobaczycie niebawem - walki dobra ze złem.


Zachować spokój i pokój Mój Królowej Pokoju daję wam i Moje błogosławieństwo Macierzyńskie uczynione ręką Mojego Syna Jezusa Chrystusa Króla Polski niech spłynie na was, czytających i słuchających tych orędzi. W Imię Ojca Syna I Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen, Który teraz jako II Osoba Boska do was przemówi mocą Ducha Świętego. Potwierdzenie otrzymałaś podczas Adoracji Mnie w Najświętszej Hostii, Apokalipsa św. Jana rozdział 6, werset 3- 4. Zapisz: „A gdy otworzył pieczęć drugą, usłyszałem, że druga istota żywa powiedziała „Przybywaj !!! I wyszedł inny koń maści ognistej, siedzącego na nim upoważniono, aby zabrał pokój z ziemi. Tak by wzajemnie się zabijali. I dano mu wielki miecz".

Groźba wojny i rzeź to jest zapowiedź wyroków Bożych. Biada wam kapłani faryzeusze, służący dwom panom, biada wam biskupi chodzący w powłóczystych szatach, zajmujący miejsca przednie w swoich synagogach, bo Kościół Mój Chrystusowy, Jego naukę przekręcacie, by światu się przypodobać. Trzeba więc młota i sierpa, by was dotknęła ręka Sprawiedliwego - Moja Ręka. Arcybiskupi, biskupi, kapłani, bracia zakonni - powinni być tą drogą prawdy, miłości i pokoju. Najpierw zachować te prawa Boże, Dekalog dany na Górze Synaj, a nie pozwolić, by urzędy wami rządzili, czy to Parlamentu, Senatu, Sejmu - podstawieni przez masonów rozkazywali.


Wy macie dbać o wiarę i dać przykład stając w prawdzie i duchu przed Bogiem Trój Jedynym. Jego Miłość to jest Moja nie jest kochana, szanowana, bo Jedno Jesteśmy - Bóg Ojciec, Bóg Syn Bóg Duch Święty. Te dewastacje, profanacje Mnie obecnego w Tajemnicy Eucharystii przybrały na sile do 1000-krotnej miary do potęgi entej, niszczenie wizerunków Moich i Mojej Umiłowanej Matki Królowej Polski i nie uznanie Mnie przez wasz Sanhedryn w pełni Królem Polski, bo Królem Wszechświata jestem od zawsze. O biada wam uczeni w piśmie teolodzy, a JA Król Królów, „Jestem Który Jestem” pytam.


Kto dał pozwolenie, by ten obraz pełny znaków masońskich był wożony na wózku żelaznym? Co za fantazja, by mnie wywieźć z granic Polski, ale medialne poruszenie zrobiło wielkie zamieszanie i nikt tego nie wyjaśnił moim dzieciom? O biada wam, biada, biada, o jak trudno będzie wam wejść do Królestwa Dwóch Serc Naszych Nowej Ery. Wypluję was, zmiażdżę, wrzucę do jeziora siarki, bo potrzebuję pasterzy dla dusz dzieci moich. Czas krótki macie na pokutę, poprawę, modlitwą uniżenia prosić. Pokuty, pokuty, pokuty żądam. Napisz AMM od Apokalipsy, mała apostołko, że nie są to twoje słowa, ale „Ja Który Jestem, Jestem” to powiedziałem. I niech tak się stanie. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen. O wy łobuzy w owczej skórze prezentujecie się, a jesteście w wilczej skórze.


Uniżcie się przed Majestatem Boga w Trójcy Jedynego, Jego Potęgi, zarządźcie post o chlebie i wodzie, by poddźwignąć Nowe Jeruzalem - Polskę, którą wybrałem. Czas, czas, czas, pełnia czasów już jest. Niebo całe, święci, błogosławieni, aniołowie, drżą na myśl o wyroku Ojca Mojego i Waszego, co wkrótce objawi się przez „Prześwietlenie sumień”. Nawracajcie się i czyńcie pokutę, jak nie, to was wypluję z wnętrzności moich. Amen. Amen. Amen.

Bogu niech będą dzięki, Jezusowi Chrystusowi, Matce Najświętszej. AMM. Zakończono 18.07. 2021r.Słowo Boże do Marii Michaliny od
Apokalipsy
Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”

2 sierpnia 2021.

Najświętszej Maryi Panny Anielskiej z Porcjumkuli -łaska wyproszona przez św. Franciszka dla dzieci duchowych: przebaczenia win i kar, odpustu zupełnego

+++ W Imię Boga w Trójcy Jedynego, Ojca Wszechmogącego, Syna Bożego Króla Polski i Wszechświata, Ducha Świętego Ożywiciela Narodu Polskiego - Nowego Jeruzalem

+ BŁOGOSŁAWIĘ CIEBIE AMM OD APOKALIPSY i WSZYSTKIE WYBRANE DZIECI BOŻE, zgromadzone na tym Wzgórzu Wyszkowskim. Amen. Amen. Amen.I ciebie uzdalniam mocą Ducha Świętego do spisania„Słowa Bożego", które dam Ja Sam Bóg Ojciec Wszechmogący, wasz Tatuś i Jezusa Syna Mojego, „Który Jest, Był i Będzie", bo kocha swoje stworzenia. Potwierdzenie: Napisz, Księga Rodzaju rozdział 8, werset 6. Zapisz: „Bóg pamiętał o Noem...... Czterdzieści dni później, Noe otworzył okno, które zrobił w arce”, tak i teraz Ja Bóg Ojciec Wszechmogący błogosławię was Moja „trzódko” zebrana na modlitwie, danej czystym sercem uniżenia i dlatego na nowo otwieram nowe „okno" łask płynących z mojego Ojcowskiego Serca, by utwierdzić was wybrane Dzieci Boże we wierze, jak Noe uwierzył budując arkę, by ocalić swoją rodzinę i zwierzęta, ptaki, płazy itd. od potopu wody.


Tak teraz waszą Arką ocalenia jest Serce Niepokalanej waszej Hetmanki, Królowej Polski oraz Najświętsze Serce Jezusa Chrystusa Króla Polski, by był uznany w pełni Prawowitym Władcą Polski - Nowego Jeruzalem, przez EP i Rząd i lud, Którego z taką miłością adorowaliście na tym świętym miejscu wybranym na Wyszkowskim Wzgórzu, gdzie godłem jest zwycięski Krzyż dębowy z napisem: „Ojciec i Syn miłosierny jedno jest”.

Niech moc błogosławieństwa i słowo wygłoszonej homilii tego kapłana miłemu Sercu Mojemu umacnia was dzieci drogie na ten czas próby ognia i wody, walki żywiołów, oraz w zanadrzu wojny. Wy macie i wasze rodziny osiem błogosławieństw dane przez posługę ks. Jana,jego ręką naznaczone. Zanieście te błogosławieństwa do innych moich nie rozsądnych i nieroztropnych dzieci, czyniąc znak krzyża na sercu i czole + W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

AMM moja wybranko mała apostołko tych czasów, pięknie świadczyłaś o miłości do dzieci moich, błogosławiąc w Imię Trójcy Świętej znakiem krzyża świętego. To Ja- Bóg Ojciec mocą tego błogosławieństwa ich przeprowadziłem przez próg przedsionka, by mieli prostą drogę do nieba. Niech zaufają, ty jesteś tylko narzędziem jak i inni prorocy - Cyprian Polak, który był i jest i będzie tym Gniewem Ojca Sprawiedliwego.


I ten czas się zbliża - uobecnienia przemiany fizycznej i duchowej mentalności Jego jak i proroka Grzegorza z Leszna - namaszczonych, wybranych do innych zadań w Królestwie budowania Dwóch Serc Jezusa i Maryi przez Przeczyste Serce św. Józefa w tej Erze Pokoju działania Ducha Świętego.

Ale nie wszyscy Polacy tego doczekają, bo ukąszenie węża przez te szczepionki ich dopadło, czy to przez dobrowolny wybór czy nie świadomość działania tej śmiercionośnej trucizny, która rozkłada organizm od środka. A co będzie, gdy w pełni użyją wrogowie nowoczesnych technologii 5-g? Już są zaplanowane prowokacje niszczenia tych punktów szczepień - o dziwo nawet na terenach kościołów katolickich, sanepidów, by wywołać rozruchy, co będzie powodem stanu wyjątkowego do nowego locdaunu, zamknięcia was w domach, segregacji na zaszczepionych i nie zaszczepionych co będzie konfliktem w rodzinach, pracy, szkole? Tak, znak bestii wam dany.


Ale jak mówi to przysłowie, „Każdy jest kowalem własnego losu”, a rząd za judaszowskie srebrniki to wam zgotował dzieci moje. Ale ostatnie słowo w tej kwestii ma Bóg Ojciec Stworzyciel a wy mocą modlitwy możecie wybłagać wiele, bo hojnego dawcę miłuję, a sercem dana modlitwa została przyjęta na tym miejscu, które wybrałem. Pozdrawiam też Grzegorza z Leszna, Mariusza - Promyka, mamę Teresę, tatę, brata; bo łączyli się duchowo z świętej Woli Mojej, oraz inni: brat Marek, Halina- Maria i inne dzieci moje. Pozdrawiam „Małą Iskrę”{ z rodzicami i bratem, bo nawiedziła to święte miejsce i mówię: „Trwaj w pokoju” i błogosławię czytającym i słuchającym„Przymierza Bożej miłości". + W Imię Ojca to jest Moje, Syna Króla Polski i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Pozdrawiam miejscową Wspólnotę Moją „Boga Ojca”. Kocham ich, pracuję - to jest Duch Święty - nad duchowością tych córek: Małgorzaty, Jadwigi. Błogosławię was umiłowane córy, + W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

„Wojownicy Maryi”, wasz Różaniec Święty jest tym wzorem do naśladowania, bo z miłością został przeprowadzony i poruszył serce dzieci moich zebranych na tym Wzgórzu Wyszkowskim i dotknął wyżyn nieba, co wzruszyło też serce Moje Ojcowskie, bo z Maryją jest zwycięstwo o czym tak pięknie, mądrze mówił w homilii ksiądz z Sanktuarium Matki Bożej Osuchowskiej.


Darów otrzymaliście dużo. Eliksir niebiański miłości, słodyczy i pokoju został wlany mocą Gołębicy Ducha Świętego do waszych dusz i serc na wieczność dany, co odczuliście wszyscy tam zgromadzeni z woli i potęgi waszego Ojca Przedwiecznego. Ofiara duchowa waszych serc oraz dar na budowę Mojej świątyni i budowy kościoła św. Ojca Pio, zapisana w Księdze żywota, imiona wasze w sercu Moim.

Trwajcie w pokoju, wy wybrani z DM św. JPII. Pozdrawiam AMM od Apokalipsy szczególnie prowadzącego brata B.Z i jego żonę J. Dziękuję za uwielbienie i śpiew oraz oprawę muzyczną liturgii Mszy Świętej. Bratu L.D. za to trwanie z miłością na posterunku Bożego prowadzenia adoracji - uwielbienia dla Mojego Syna. Bóg zapłać mówiąc po ludzku.

+ Błogosławię pięknie. - Nie mniej, Koronka do Bożego Miłosierdzia podzielona - dwie wersje; rozdarła Moje Ojcowskie Serce, jak te dwa obrazy Miłosierdzia Bożego z Wilna i Krakowa.

A dary dla was są teraz widoczne, choć w pełni zobaczycie w niebie. Pozdrawiam całą waszą Wspólnotę, którą św.JP II prowadził, modlił się z wami i śpiewał też, dba o swój lud. Wasz rodak i całe niebo pochyliło się w prośbach, przebłaganiach,i uwielbieniu Trójcy Świętej. Kocham was wszystkich i tych co przybyli w grupach: Płock - DM, Białystok, Warszawa, Rembertów, Lublin, Kraków, Rzeszów, Kalisz, Kielce i indywidualnie błogosławię, bo zaprosiłem was po imieniu. Zachować trzeba w sercu te łaski. Miłosierdzie Boże ogarnęło dusze powstańców warszawskich i waszych zmarłych.


I dar błogosławieństwa dla bliźnich dawać z miłością i kochać też nieprzyjaciół jak „siebie samego”. Bronią dla was niech będzie różaniec święty Królowej Różańca Świętego, to wasza szabla w walce ze złem i Słowo Boże -miecz obosieczny. Nie bój się „trzódko mała”, bo „Któż jak Bóg" i to przesłanie Boże niech wam towarzyszy.

Napisz: Radością napełnione Moje Ojcowskie Serce, że z dumą nałożyliście te koszulki z wizerunkiem Mojego Syna Chrystusa Króla Polski i był pod krzyżem Jego Obraz z intronizacji w Świebodzinie i wy Dzieci Boże nosicie obraz ten w waszych żywych sercach.

W Imię Boga Ojca, w Imię Boga Syna i w Imię Boga Ducha Świętego, przez Niepokalane Serce Królowej Świętego Szkaplerza i św. Józefa patrona rodzin. + błogosławimy wam od Tronu Łaski. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Błogosławi też całe niebo ze św. JPII i Kandydatem na ołtarze-Mężem Stanu Polski – Kardynałem, Prymasem Tysiąclecia-Stefanem Wyszyńskim. I tak się stało. Amen. Amen. Amen.Potwierdzenie, Apokalipsa św. Jana rozdział 22, werset 6 do 8: „Potem im rzekł, Te słowa godne są wiary i nie zawodne. Pan Bóg duchów proroków posłał swojego anioła, aby pokazać swoim sługom, co ma się stać wkrótce. Oto przyjdę rychło, szczęśliwy, kto będzie zachowywać prorockie słowa tej księgi. Ja Jan to wszystko słyszałem i oglądałem. A gdy już usłyszałem i zobaczyłem, padłem do stóp anioła, który mnie to wszystko pokazał, aby oddać mu pokłon. A on na to...............Pokłon oddaj Bogu".

Ja AMM od Apokalipsy, twoja powiernica, uniżam się przed Twoim po Trzykroć Świętym Majestatem Boże Ojcze, Tatusiu ukochany, Boży Synu Król Polski i Mojego Serca, Duchu Święty Pocieszycielu, który podajesz to Słowo Boże. Dziękuję i oddaję pokłon Bogu Wszechmogącemu, jak mówią te słowa dane św. Janowi od Apokalipsy. Amen. AMEN. AMEN. SPISANE 02.08. 2021r. POZDRAWIAM BRACI I SIOSTRY - DM św.JPII.Słowo Boże do MM od Apokalipsy

Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”

22 sierpnia 2021r.

+++ W Imię Boga w Trójcy Jedynego Ojca Tatusia Kochanego, Syna Bożego Żywego, Jezusa Chrystusa Króla Polski i Ducha Świętego, Ożywiciela Narodu Polskiego.

Błogosławi „małej trzódce” zebranej na modlitwie u stóp Króla Polski i Królowej w U. parafia M. przez ręce ks. R., który teraz zadzwonił. Niech was i ciebie AMM błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, oraz Maryja Niepokalana i wyprasza potrzebne łaski do wypełnienia Woli Bożej w tej posłudze dla budowania Królestwa Dwóch Serc Jezusa i Maryi przez Przeczyste Serce Świętego Józefa patrona rodzin, św.JPII opiekuna i wszystkich świętych i błogosławionych. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Potwierdzenie „Słowa Bożego „Msza Święta dnia 22.08.2021r. godzina 19.30: Psalm 18 werset 3-8,zapisz, a rozważyć całość. Tytuł: Król dzięki czyni za zwycięstwo.

„Panie, ostojo moja i twierdzo, mój wybawicielu, Boże Mój, skało*moja, na którą się chronię, tarczo moja, mocy*zbawienia mego i moja obrono! Wzywam Pana, godnego chwały i jestem wolny od moich nieprzyjaciół…… * Zatrzęsła się i zadrżała ziemia, posady gór się poruszyły, zatrzęsły się, bo On zapłonął gniewem”.

Napisz AMM od Apokalipsy: Ja Bóg Ojciec Wszechmogący, Potężny, Wszechmocny, pozdrawiam ciebie wybranko moja oraz „małą trzódkę” zebraną w U. w Domu Króla Polski i Królowej wybranej córki Janiny B., która z taką miłością zaprosiła dzieci moje. Mówię wam; kocham was i błogosławię, daję łaski niewspółmierne wg ludzkiego myślenia. Jest moją świętą Wolą zabrać was do nieba, gdzie miejsce macie przygotowane od zarania, a wasze imiona są zapisane w Księdze żywota wiecznego, bo w domu Ojca Waszego Tatusia jest miejsc wiele, tak jak powiedział Mój Syn Jezus Chrystus, Król, Syn Boga Żywego, dla którego chwały te procesje organizowaliście i organizujcie i modlitwy sercem zanosiliście i zanoście przed Jego Majestat, gdzie obecny w tabernakulom - Przybytku Pańskiego Ducha Świętego mieszka. Dziękuję wam „Trzódko mała” za uwielbienia, dziękczynienia, przebłagania. Prośby wasze też zostały przyjęte. Powtarzam: „Bo kocham was gdy duchem i sercem skruszonym żebrzecie".

Pozdrawiam każdego po imieniu i przytulam do Swojego Ojcowskiego Serca w tym zakątku Polski, jak w tej pieśni Jasnogórskiej Pani Hetmanki Narodu Polskiego, „gdzie powracać każdy chce”, ale nie z zakrytą twarzą, co rani bardzo Całą Trójcę Świętą.

Wyprosiliście tu właśnie łaski dla Polski Ojczyzny Waszej, Nowego Jeruzalem. Obroniliście i obstawiliście granicę od Ukrainy wojskiem anielskim. Wasz trud pielgrzymi będzie wam nagrodą w niebie. Ufajcie! Trójca Przenajświętsza zachowa was w łasce Bożej i wasze rodziny. To rzekł Ojciec Wasz mocą Ducha Świętego i tak się stanie. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Teraz mocą Ducha Świętego, przemówi Król Polski.

Niech będzie uwielbiony Majestat Boga Żywego Mojego i Waszego Ojca. Teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Raduje się Moje Najświętsze Serce Króla Polski i Wszechświata za te uwielbienia, hołdy, dziękczynienia, jakie z miłością daliście MNIE. I nazywam was przyjaciółmi jako apostołów tych czasów apokaliptycznych, bo zostaliście wybrani, by służyć do czasu w tych czasach, gdzie na waszych oczach wypełnia się Dzieło Boże, a misja wam dana - to jest kult Chrystusa Króla Polski. Propagować, by wejść do Nowej Ery Ducha Świętego, Nowego Jeruzalem, któremu na imię Polska. Tak, przez te procesje, Msze Święte,

Nowenną wynagradzającą Trójcy Świętej i Niepokalanej za grzechy Polaków. Wyprosiliście wiele, co podał publicznie mój syn wybrany, królewski syn Grzegorz z Leszna.

Wasza posługa, pielgrzymki do Lichenia i Wyszkowa, oraz te procesje, które na swoim terenie prowadzicie, są nieustanną formą wynagradzania i w tym trwajcie.

To jest trwajcie we Mnie, a Ja w was, bo miłość Moja jest święta, czego dałem dowód na krzyżu aż do przelewu krwi.


Wy też jesteście wezwani do takiej miłości, aż do rozlewu krwi, prześladowań, ucisku, co wam zgotowali wrogowie Kościoła świętego - masoni we władzy, terror i biologiczna zagłada. Ale dusz waszych wybranych nikt nie dotknie, bo są poświęcone Mnie od chrztu świętego do ostatniego tchnienia, bo taka jest Moja Święta Wola. Amen. Amen. Amen. Zaufajcie do końca, Ja Król Polski i Wszechświata, pozostawiam was z błogosławieństwem + Boga Ojca + Boga Syna + Boga Ducha Świętego.

Potwierdzenie: Apokalipsa św. Jana, rozdział 3, werset 2, zapisz: „Stań się czujnym i umocnij resztę, która miała umrzeć, bo nie znalazłem twych czynów doskonałymi wobec Boga”.

Duch Święty - III Osoba Boska teraz da pouczenie
dla tych, którzy umrzeć mają przez zatwardziałość swoich serc w Polsce, w tej miejscowości, parafii i w waszych rodzinach, którzy nie dają wiary w tym co wydarzyć niebawem się ma.

Jeżeli w zatwardziałości waszych serc pozostaniecie, to po „Prześwietleniu sumień” mało was zostanie. Dlatego Ja Bóg Duch Święty III Osoba Boska, łaskę na „Oświetlenie sumień” waszych daję:

„Koronkę różańcową do Ducha Świętego”/Nowenna/ -

odprawić, by uratować swoje dusze i waszych najbliższych. Prosząc za wstawiennictwem Niepokalanej Mojej Oblubienicy Królowej Polski, na wybłaganie potrzebnej łaski na otwarcie sumień Polaków, by blask światła Mego dotknął ciemności ich serc i przemienił wnętrze zatwardziałych grzeszników.


Wzywać pomocy świętych i błogosławionych. I niech się tak stanie z łaski Mojej Boga Ducha Świętego, którą na tym spotkaniu modlitewnym i procesji dla chwały Boga w Trójcy Świętej wyprosiliście. Amen. Amen. Amen.

Ja Królowa Polski tej Ziemi - Nowego Jeruzalem, pozdrawiam was, składam pocałunek pokoju, mówiąc: Jestem dumna z waszej modlitwy i posługi zatroskanej J. B. mojej wybranej córy i B.J. syna dominującego. Cieszę się, że wypełniliście wolę Bożą na ten czas trwogi i pożogi jaka w pełni się rozpoczęła - bunt ziemi, klęsk żywiołowych. To widzicie na wszystkich kontynentach.

Dzięki waszej modlitwie ocalę „małą resztę”, bo nie wszystkie dzieci też moje, to jest te nieroztropne i nierozsądne - nie chcą słuchać pouczeń, przekazów Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego i Moich Matki Kościoła, bo nie mają miłości w sercu i ciemność ich ogarnęła.

Zamęt w Kościele świętym, Watykan nie Bożym ścieżkom hołduje, ale masoni tam zgromadzeni wybrali szatana. Antychryst osiąga swoje apogeum. Nie mniej, jego /antychrysta/ nie jest ostatnie słowo.

Jak rzekł Mój Syn Jezus Chrystus Król Polski i Wszechświata: „Zbuduję Kościół Mój na skale /pietra/, a moce zła go nie dosięgną”.

Tą skałą są Moi kapłani maryjni i kilku biskupów, których policzyć mogę na palcach jednej mojej ręki. Ufajcie, już wkrótce namaszczony Piotr poprowadzi Dzieło Boże, jak też „ten” namaszczony z Krakowa - będący „Gniewem Ojca”, ruszą do walki. Ja Maryja Niepokalana, Królowa mocą Różańca Świętego zwiążę szatana, a św. Michał Archanioł wrzuci go do piekła na lat tysiąc, jak mówi Apokalipsa. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen.

Was kochane dzieci zamknę w Arce Mojego Niepokalanego Serca. Trwajcie w pokoju. Błogosławieństwo +++ Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego, przez Moje Niepokalane Serce niech pozostanie z wami. Pozdrawiam ciebie wybranko Trójcy Świętej AMM od Apokalipsy, będąca z Woli Bożej na obczyźnie w tym czasie.


Masz ochronę Moją i Mojego Syna.+++ Błogosławię i udzielam potrzebnych łask do wypełnienia w tym zakątku Italii, bo twoje ofiarowanie dane na wezwanie św. Franciszka w Asyżu jest aktualne, bo Mój Syn Król Wszechświata przyjął z miłością i trzeba to wypełnić. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen.

Psalm 11 werset 2 zapisz: „Bo oto grzesznicy łuk napinają, kładą strzałę na cięciwę, by w mroku razić prawych sercem”.


Przesłanie Boga w Trójcy Jedynego i Matki Bożej

Płaczącej z La Salette do AMM od Apokalipsy


dnia 19.IX.2021r.

+++ Duchu Święty przyjdź, niech miłość zagości, nadzieja zagości, niech wiara zagości w nas… ……

Tak dziecko moje AMM od Apokalipsy, by i twoje serce dojrzało na przyjęcie „Słowa Bożego” dla „Małej trzódki”, która przybyła na spotkanie modlitewne w liczbie 62 osoby z łaski Bożej, bo Ja Matka Boża Bolesna zaprosiłam każdego po imieniu przez twoją posługę do Kościoła Filialnego Nedeżowa, parafia Gródek. Jestem tu obecna w sposób szczególny w Figurze Pani z La Salette płaczącej nad światem i nad każdym dzieckiem zagubionym duchowo, by ratować duszę, bo podobało mi się tu rozdawać łaski.

Błogosławię was kochane dzieci tu zgromadzone - Ja Bolesna Królowa Polski przez Moje Niepokalane Serce pełne miłości i boleści: W Imię Boga Ojca Waszego Tatusia Kochanego, w Imię Boga Syna Jezusa Chrystusa, Króla Polski i Wszechświata, oraz Boga Ducha Świętego Ożywiciela Narodu Polskiego. Amen. Amen. Amen.

Boleję szczególnie nad duszami krnąbrnymi, które nie kochają Mojego Syna, Jedynego Zbawcy, który tak was ukochał, że życie swoje dał, by wykupić was mocą Najdroższej Krwi z niewoli złego ducha.

Napisz: Mój Zbawiciel, Odkupiciel i Moja Umiłowana Mama Współodkupicielka w Dziele zbawienia.

Tak, też jestem waszą Mamą, dziecko Moje AMM - wybranko Trójcy Świętej. Potwierdzenie „Słowa Bożego ‘’ otrzymałaś w godzinie Apelu Jasnogórskiej Hetmanki. Łącząc się duchowo usłyszałaś: Psalm 30, temat: Podzięka za wybawienie od śmierci, werset 8, zapisz: „ Z łaski Twojej Panie uczyniłeś mnie nie zdobytą górą, a gdy zakryłeś swe oblicze ogarnęła mnie trwoga”.

Pozdrawiam was kochane dzieci, które przybyłyście na wezwanie Moje - waszej Królowej Hetmanki Narodu Polskiego. Proście, aby tego tytułu nie wymazano z pamięci dzieci moich, bo są wielkie zasadzki złego ducha, by Moje Królestwo i Mojego Syna rozproszyć, by nie doszło do budowanie Królestwa Naszych Dwóch Serc przez Przeczyste Serce św. Józefa patrona roku.

Chcą was podzielić wrogowie Polski. „Nowego Jeruzalem” nie chcą, które ustanowił wasz Ojciec Tatuś kochany. I bardzo rządzącym przeszkadza wasza chęć do modlitwy, pokuty, robienia procesji dla chwały Mojego Syna Króla Polski, który jest prawowitym Władcą z mandatu ludu wiernego wybranego i intronizowanego wraz z przedstawicielem Rządu wg Woli świętej przez abp Andrzeja Dzięgę, gdzie koronnym świadkiem jest wybrany kapłan Ryszard O. oraz dokument podpisany 31.10 2020r. w Świebodzinie, który przedstawił wybrany syn Grzegorz z Leszna, jak również uroczystość nagrana na youtubie i stronie internetowej - procesje.pl

Dlatego też, czy to Rządzący masoni w polskim sejmie, senacie, ale nie Polacy, jak również w EP i parlamencie U E nie mogą tego zabronić. Bo czy to się im podoba czy nie, nie leży to w ich gestii. Tak postanowił Majestat Boga w Trójcy Świętej Jedynego i tak się stanie.

Ucisk idzie wielki, bo kiedy na tronie piotrowym zasiądzie antychryst, to wszystko zostanie zburzone. Fundamenty Kościoła Katolickiego są w ruinie, tak jak i fundamenty wiary nieroztropnych i nierozsądnych dzieci Matki Kościoła Świętego.

Wy dzieci moje tu zebrane na modlitwie w Kaplicy Królowej Anielskiej u stóp Chrystusa Króla obecnego w tabernakulom, pielęgnujcie te cnoty, bo jesteście ambasadorami wiary, którą trzeba nieść do innych krajów, co się ostaną po „Prześwietleniu sumień”.

Każdy z was jest tą „złotą różą mistyczną z dwoma perłami”, które są znakiem wiary i miłości. Pielęgnujcie je i nie dajcie sobie odebrać.

Gdy czas prześladowań pełny nadejdzie, Ja sama zamknę was w Arce Mojego Niepokalanego Serca. Święty Józef zatroszczy się o wasz byt materialny, by nie zbrakło wam chleba powszedniego i rozmnoży to, co wg Spiżarni Bożej przygotowaliście. Wasze miejsca schronienia wskaże Anioł Pokoju i wasz Anioł Stróż was poprowadzi, odwagi.

Trwajcie w pokoju. Zaufać trzeba do końca, czas jest bardzo krótki.

Będą was przyciskać do muru, by zamknąć w odosobnieniu i obostrzeniu covida, którego nie ma. Sami go zaaplikowali w szczepionkach i teraz umrze bardzo dużo osób, którzy pozwolili opieczętować się tą trucizną.

Bóg Ojciec i Syn Boży i Duch Święty to krąg miłości i miłosierdzia. Błagajcie dzieci moje o ratunek w potrzebie, przez Krwawe łzy Moje i siedmioma mieczami przebite Serce, / Koronka do krwawych łez Maryi oraz Różaniec do siedmiu Boleści NMP / oraz moc Najdroższej Krwi i ofiarowanie Mszy Świętej.

Ofiarowana godnie przez kapłanów niezaszczepionych, bez maski nie obmywających rąk po Przeistoczeniu cuchnącym spirytusem, co bardzo rani Mojego Syna - Żywe Ciało, Jego tkankę.

Tak teraz cierpi Mistyczne Ciało Chrystusa obecnego w Eucharystii. Tak, jak w czasie męki krzyżowej na Golgocie, którą przygotował Sanhedryn Żydowski. Tak jest i teraz.

Ohyda Spustoszenia w pełni ogarnia kościoły katolickie w Polsce poprzez wprowadzanie po cichu Mszału przygotowanego wg Bergolio. Tak, Polskę wybrał Bóg Ojciec na „Nowe Jeruzalem”, bo dzieci Stworzyciela przygotowane jeszcze są, choć nie wszystkie przez Moje Niepokalane Serce Królowej Polski waszej Hetmanki do tej łaski.

Tu, dzisiaj w dniu Mojego Święta 19.09.2021r. w rocznicę objawień w La Salette, wybłagałam dla was wiele łask dla Ojczyzny waszej, o które prosiliście w ufności serca. I każdy zostanie dotknięty i namaszczony Moim Matczynym błogosławieństwem i wasze rodziny odczują nadzwyczajną łaskę. Bądźcie uważni i umiejcie dziękować. Dziękuję wam za wasz trud pielgrzymi i składam pocałunek pokoju. Przytulając do Mojego Macierzyńskiego Serca błogosławiąc: +++W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Przypominam: medalik, szkaplerz Mój trzeba nosić na sobie, by zło nie dotknęło was i dzieci też.

Działanie łaski było duże, odczuliście ukojenie i radość w Duchu Świętym i w tym trwajcie. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen.

Anioł Stróż Polski AVE przypomina. Zapisz wizje. Dzięki tym modlitwom i łączności duchowej /Italia- Polska/, na głębokiej modlitwie uniżenia zobaczyłam Lwa, który nieustanie krąży, by zniewolić dzieci Maryi, spłoszonego, uciekającego między opłotkami na rozkaz Niepokalanej, potem Aniołów Pana Jezusa, asystujących i wnoszących się nad waszymi głowami.

Potwierdzenie „Słowa Bożego: „Księga Rodzaju rozdział 2, werset 8- 9. Temat: Pierwotny stan szczęścia. „A zasadziwszy ogród w Eden* na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Boga, wyrosły z gleby wszystkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące, oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła *”.

I tu jest problem, mówi Bóg Ojciec Wszechmogący mocą Ducha Świętego, błogosławiąc was wybrane dzieci: +W Moje Imię Boga Ojca - waszego Tatusia, + W Imię Syna Bożego - Króla Polski i Wszechświata, + W imię Boga - Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Tak napisz Mała Apostołko -wybranko Trójcy Świętej AMM od Apokalipsy. Dałem wam wolną wolę, tak jak w ogrodzie Eden pierwszym rodzicom, by wybrać dobro, a jednak w większości wybraliście zło, jak Adam i Ewa.

Teraz ten świat i to co stworzyłem ulegnie zmianie, którą aniołowie przygotują. Stworzę wszystko nowe dla Nowego Jeruzalem. I wy tu obecni dzieci moje na modlitwie u stóp Matki Bożej Płaczącej z La Salette, wejdziecie do tego Raju, bo łaskę wyprosiła wam Królowa Bolesna Polski.

Tak licznie zgromadzeni, dzięki twojej wolnej woli Mała Apostołko, bo wszystkich zaprosiłaś z łaski natchnienia Ducha Świętego. I ta wasza modlitwa kochane dzieci dała upust miłosierdziu Mojemu. Tak - Ja Bóg Ojciec i Syn Jedno Jesteśmy. To Jest Ten, „Który Jest”. Kocham was i błogosławię te „żywe róże” obecne na modlitwie, wypielęgnowane przez waszą Matkę, gdzie zapachem rozkoszy napełnia się Moje Ojcowskie Serce, bo jest jak woń kadzidła; wasza modlitwa dana sercem.

Czekam na was w „Nowym Jeruzalem”, „Nowym Ogrodzie Eden”. I raduje się Moje Serce Waszego Tatusia na to spotkanie. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen. Pozostawiam was z błogosławieństwem. +++ Boga Ojca +++ Boga Syna +++ Boga Ducha Świętego, który teraz do was przymówi.

Ja Duch Święty - III Osoba Boska, pozdrawiam was tu zgromadzone, dzieci Maryi Mojej Oblubienicy i mówię:

Wasza Modlitwa Nowenny Różańcowej – Koronki, została przyjęta i wysłuchana w zależności z jaką wiarą to uczyniliście.

Moja Miłość ożywia Kościół święty to jest dzieci Matki Kościoła. Zapala do miłości Boga i bliźniego. Dziękujcie Niepokalanej Królowej Nieba i Ziemi, bo przez Jej Niepokalane Serce poszerzyłem pojemność waszych serc.

Kocham was i błogosławię na przyjęcie Nowej łaski, jaką wyprosiliście i

miło by było Mnie, jak tą Koronkę Różańcową będziecie kontynuować za

nieprzyjaciół Kościoła świętego i waszych kapłanów, którzy są w pułapce

złego ducha,
odchodząc od magisterium de facto.

Dobrze by było, rozpocząć z Nowenną do św. Michała Archanioła / 20 do 28 września?/, jak to Słowo Boże dotrze do was. I niech się tak stanie. Pozostawiam was z błogosławieństwem+ Boga Ojca, + Boga Syna i + Mnie - Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Teraz Jezus Chrystus Król Polski, błogosławi, mówiąc mocą Ducha Świętego +++. Kocham i pozdrawiam „Małą trzódkę”, która tak licznie przybyła, by oddać Mnie Chwałę poprzez te procesje, choć niebo całe płakało jak Mama Moja nad grzechami waszych miejscowości i tej parafii też i całej Polski. Ten dar waszego serca: modlitwy, uwielbienia nagradzam skutecznie, dając wam odczuć bicie Mojego Serca, tak jak Janowi - wybranemu Apostołowi tych czasów, gdy chodziłem po ziemi Judzkiej - Palestyńskiej.

Tak jak powiedziałem, wy jesteście teraz Apostołami Wybranymi, których wiara nie zwietrzała, tych czasów apokaliptycznych pełnych znaków na niebie i ziemi mającego nastąpić Wydarzenia /”Prześwietlenia sumień”/. Bo taka jest Wola Trójcy Świętej.

Dopóki czas pozwoli, to niech te procesje będą prowadzone jako dziękczynienie „za Intronizację Mnie na Króla Polski i wybranego z woli Bożej do tego dzieła - abp Dzięgę do tej posługi” i włączyć do tej Nowenny zleconej przez Ducha Świętego oraz organizatorów.

I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen. Błogosławię Was, Arcybiskupie i koronnego świadka Intronizacji - ks. Ryszarda O. +++ BÓG OJCIEC +++ JA BÓG SYN WASZ KRÓL +++ BÓG DUCH ŚWIĘTY. Potwierdzenie, temat /Ap 18/: Zapowiedź upadku „Wielkiego Babilonu,” Nakaz ucieczki /Ap 18.6/ „

Św. JP II błogosławi +++ i mówi: Byłem tam w twoich rodzinnych stronach, gdzie wzrastałaś we wierze, na modlitwie-tak jak Mnie duchowo zobaczyłaś w złotej szacie i z radością w sercu razem z grupą wybranych dzieci Trójcy Świętej.

I prosiłem Matkę Bożą, by jeszcze takich spotkań modlitewnych było jak najwięcej , gdzie modliliście się z gorliwością i miłością w sercu, a pokruszą się moce zła jakie niegodni słudzy w E. P. Unii Europejskiej w Rządzie Polskim - ale nie Polacy, wam przygotowali. Jak mówiłem kiedyś w „słowie”, rozdziobią was kruki i wrony „i rychło czas ten się wypełni”.

Był z wami cały Dwór niebieski Hetmanki Narodu Polskiego, Aniołowie i Święci i Nowo Błogosławieni, których zaprosiliście. Błogosławiony kard. prymas tysiąclecia Polski - Stefan Wyszyński i błogosławiona Matka Róża Czacka. Błagaliśmy, by ślepym przewodnikom duchowym wyprosić wzrok, by ratować to co Polskę stanowi, by Rację Stanu zachować, by nie było rozbioru naszych dóbr - co wkrótce zobaczycie. Trwoga i pożoga, to jest walka ostatnia dobra i zła. A zwycięstwo należy do Boga w Trójcy Jedynego. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen.

TY moja „Mała sekretarko” trwaj w pokoju, włos z głowy ci nie spadnie na tym wygnaniu. Pokuta, pokuta potrzebna i tęsknota, tęsknota za Eucharystyczny chlebem w pełni / czasowy pobyt w Italii/.

Ofiaruj za tych, który profanują Jego Święte Ciało, przyjmując na rękę nie godnie, nie wspomnę już o zakrytej twarzy maseczkami - kult islamski.

Kocham was „Mała trzódko”, walcząca z miłością w sercu dla dobra bliźniego, wypraszając łaski. Niech Król Polski i Pani Matka Bolesna z La Salette, z Lichenia Królowa Bolesna Polski, z Wilna Królowa Miłosierdzia; będzie wam siłą i mocą do przetrwania tego czasu apogeum Kościoła Katolickiego. I ta „Pojednawczyni grzeszników”, którą teraz błagam i przez Jej Majestatu łaskę błogosławię +++. Pozdrawiam wszystkich złączonych w DM Mojego Imienia, czytających i słuchających tych przekazów.

Cieszę się, że ta strona internetowa działa i trwa. Bo nikt i nic nie może tego przerwać! Błogosławię, trwajcie w pokoju, bo taka jest Wola Boża.

Te „Domy Modlitwy” to też są miejsca schronienia na te czasy.

Odwagi bracie Z.B. Gratuluję. Tak trzymać i błogosławię całą rodzinę. Potwierdzenie. Temat: Baranek otwiera sześć pierwszych pieczęci. Apokalipsa św. Jana 6/8. I ujrzałem: Oto koń trupio blady, a imię siedzącego na nim Śmierć i Otchłań mu towarzyszyła, i dano mu władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem i morzem i przez dziki zwierzęta.

Bogu w Trójcy Jedynemu, chwała, uwielbienie i dziękczynienie składa uniżona służebnica w posłudze dla braci i sióstr. AMM.

======


;

29IX2021r. "Słowo pouczenia” od św.

Michała Archanioła Księcia Wojska

Niebieskiego

+++ Spisz dziecko Moje AMM od Apokalipsy to zapowiedziane „Słowo pouczenia” od św. Michała Archanioła Księcia Wojska Niebieskiego, bo jest bardzo ważne i teraz częściej będzie ciebie nawiedzał. To jest ten czas ostatni tej ery, nastanie Nowa Era Ducha Świętego. To mówię Ja Królowa Archaniołów i Aniołów mocą Ducha Świętego, błogosławiąc + W i mię Boga Ojca + W imię Boga Syna + W imię Duch Świętego. Amen. Amen. Amen.

Potwierdzenie: Psalm 8, werset 3 zapisz: „ Sprawiłeś, że [nawet] usta dzieci i niemowląt oddają ci chwałę * na przekór twoim przeciwnikom, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga”.

Napisz: „Któż jak Bóg”. To mówię Ja św. Michał Archanioł, mocą Ducha Świętego za pozwoleniem Królowej Archaniołów, w której obronie stanąłem, gdy rozpoczęła się walka na niebie z dragonem i teraz też trwa z resztą Jej dzieci i też ty jesteś wybrana do tej walki w tych czasach ostatecznych. Mała Angelo AMM, wiem, że czekałaś na potwierdzenie Matki Królowej w czas Apelu Jasnogórskiego i wtedy rozmawiałaś z ks. Ryszardem, który udzielił ci błogosławieństwa, oraz odprawił Mszę Świętą w intencji zmarłego  przybranego ojca Michała i za tych, o których prosiłaś: za żyjącego szwagra, który nosi Moje imię.

Ty też mała Angelo, „siostro biała”,otrzymałaś w sakramencie chrztu świętego drugie imię Michalina i zawsze masz moją opiekę, bo jesteś mi zawierzona - Miejsce Piastowe, które w tym roku nawiedziłaś, dwukrotnie, oraz w pielgrzymkach w Gargano, gdzie i dziś łączyłaś się duchowo przez kanał TV. Masz też opiekę św. Gabriela Archanioła, św. Rafała Archanioła oraz Aniołów w liczbie trzech, trwaj więc w pokoju Bożym, który jest w twoim sercu i cokolwiek by się działo w tym czasie przyśpieszonej Apokalipsy, znaków Bożych, ty zachowasz wiarę i pokój, bo miłość zwycięża. Wybraństwo Trójcy Świętej to jest wielka łaska, a dusza ludzka winna współpracować z łaską Bożą, oddając swoją wolę jak św. Maksymilian Kolbe. Odwagi mówię. Zapisz to ważne pouczenie Boże.

Potwierdzenie. Apokalipsa św. Jana 8, temat: Cztery Trąby Boże, werset 6 – 7 zapisz.

„ A siedmiu aniołów, mających siedem trąb przygotowywało się aby zatrąbić. I pierwszy zatrąbił. A powstały grad i ogień – pomieszany z krwią i spadły na ziemię. A spłonęła trzecia część ziemi, i spłonęła trzecia część drzew, i spłonęła wszystka trawa zielona”. /Rozważyć całość/.

Tak jest to ten czas pożogi i trwogi, gdzie żywioły, kataklizmy dotykają was, kontynentów, poszczególnych państw i tragedia ludzka trwa. Nie mniej na serio nie bierzecie tych ostrzeżeń, jak przygotować się, które były podawane przez mistyków tych czasów z woli Bożej, by przetrwać.

Aniołowie Boży, napracują się dużo, wyrywać was będą ze szponów szatana, kataklizmów i nie pozwolą w zagrożeniach, by stoczyć się z niewiernymi do piekła. Trzeba się modlić do nich i wzywać ich pomocy.

Dziękuję wszystkim dzieciom wybranym Królowej Nieba i Ziemi, co włączyli się do tej Nowenny tj. Mnie św. Michała Archanioła, macie straż Moich Aniołów. Jednak Bóg w Trójcy Jedyny w swoim wielkim miłosierdziu, oznajmia przez swoich proroków co niebawem wydarzyć się ma. Jest to już ostatnie tchnienie Miłości Bożej Jego Majestatu Miłosierdzia.

Mówione było u wielu proroków świeckich i konsekrowanych, co przygotować trzeba, przede wszystkim dusze wasze w sakramencie pokuty z całego życia oczyścić, modlić się psalmem 12 za rodziny nie przygotowane duchowo, wpisać jego treść w to słowo pouczenia.

Temat: „Wśród zakłamanego świata”. Ta modlitwa psalmu odzwierciedla wszystko: Ratuj Panie, bo giniemy, bo nie ma pobożnych i kłamstwo wam głoszą, celowo podając fałszywe dane cowidowe pandemii, przekręcając prawdę. Ci co umierają są zaszczepieni, a mówią, że nie zaszczepieni. Wielka organizacja  międzynarodowa nad tym czuwa. Kłamią sługusy szatana, obwarowania, ograniczenia i myślą , że ich siłą jest język rzekomego prawa, a to bezprawie w UE, w rządach, parlamentach i EP pośród ludu Bożego.

Zapisz:* Teraz powstanę  i dam zbawienie temu, który tego pożąda,* - zasługuje, bo jest ugruntowany w wierze i trwa w miłości do Boga i bliźniego. Przypominane było wiele razy, w spiżarce Bożej, nie może braknąć podstawowych rzeczy: miód, soki, chleb suszony, susz zieleniny, owoców, ziemniaki purre, konserwy mięsne, olej egzorcyzmowany, woda też, ryż, mąka, makaron, kasza gryczana, jaglana, koncentraty pomidorowy, jabłkowy itp. Wszystko pobłogosławione i poświęcone znakiem krzyża.

Ale najważniejsze to wyposażenie do Mszy Świętej, naczynia i szaty liturgiczne, hostie, wino, mszał. Już teraz jest przyśpieszony czas, zapraszać kapłanów maryjnych, emerytów, modlić się, rozeznawać by nie byli zaszczepieni i godnie sprawowali Eucharystię.

Tak jak było powiedziane, zejdziecie do katakumb do miejsc schronienia, które wskażą wam Aniołowie. Modlić się trzeba o to z ufnością, wzywać pomocy, zapraszać całe niebo - jest wam przychylne. Ale trzeba otwartych serc, otwartych uszu, by usłyszeć pouczenia Boże. To jest nieustanna walka dobra i zła i tu trzeba odbierać, być posłusznym natchnieniom Ducha Świętego. Być uważnym na podpowiedzi Aniołów Bożych. Jednym słowem mówiąc: Z łaską Bożą działać i w łasce Bożej trwać .

AMM od Apokalipsy, Mała Apostołko. Gdy przyjdzie czas to zobaczysz Mnie św. Michała w pełni, choć już były te momenty naszej walki wspólnej: Werona, ………. Folonika - co zapisałaś w Gargano, Moja Postać żywa zajaśniała. A teraz to wszystko dokonuje się przez wiarę mocną jaką dał ci Bóg Ojciec, Syn Boży ugruntował, a Duch Święty jeszcze nieustannie poucza, nad tobą pracuje. I niech tak będzie. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen. Pozdrawiam ciebie i was razem ze św. Gabrielem Archaniołem, św. Rafałem Archaniołem, całą waszą Wspólnotę DM św. JP II oraz franciszkańską - ‘’ Pokój i dobro’’ niech będzie z wami, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Amen. Amen.

Święty Michał Archanioł. Co do pytania o „Prześwietlenie sumień”, to ten czas jest blisko, bardzo blisko. Czas naznacza Bóg w Trójcy Jedyny, Tatuś Kochany jak mówisz. Kto ma przetrwać, przetrwa ten Sąd Ducha Świętego. Każdy kto jest zapisany w Księdze żywota, kto jeszcze wierzy, Elekci Chrystusa Króla Polski, wybrani kapłani Jezusa , którzy mają serca otwarte i jest w nich ogień i płomień miłości Niepokalanego Serca Maryi Królowej Aniołów. Błogosławię +++ za JEJ Królowej Archaniołów pozwoleniem i niech ten Płomień Najświętszego Serca Jezusa Chrystusa i Niepokalanego Serca Maryi zagości w waszych człowieczych sercach. W imię Ojca + W imię Syna Bożego + w imię Ducha Świętego. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

PSALM 12 Wśród zakłamanego świata


Ratuj, Panie, bo nie ma pobożnych,
zabrakło wiernych wśród ludzi.
Wszyscy mówią kłamliwie do bliźniego,
mówią podstępnymi wargami i z sercem obłudnym.
Niech Pan wygubi wszystkie wargi podstępne
i język pochopny do zuchwałej mowy.
Tych, którzy mówią: «Naszą siłą język,
usta nasze nam służą, któż jest naszym panem?»
Wobec utrapienia biednych i jęku ubogich -
mówi Pan: «Teraz powstanę
i dam zbawienie temu, który go pożąda».
Słowa Pańskie to słowa szczere,
wypróbowane srebro, bez domieszki ziemi,
siedmiokroć czyszczone.
Ty nas zachowasz, o Panie,
ustrzeżesz nas na wieki od tego plemienia.
Występni krążą dokoła,
gdy to, co najmarniejsze, bierze górę wśród ludzi.