Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
450
696
927

-231

Odwiedziny
...1 230 417

Orędzia 2022-AMM

PDFDrukujEmail

9V2022 r. 5.30 Słowo Boże do Marii Alicji Michaliny

+++ W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Błogosławi i mocą Ducha Świętego mówi Król Królów Jezus Chrystus Król Polski i Wszechświata AMM od Apokalipsy. Napisz, akapit na potwierdzenie z Pisma Świętego - Apokalipsa Świętego Jana Apostoła 3, rozdział werset 6, otwórz . Temat: List do zboru w Sardes <>. Napisz: Obudził cię anioł pański i polecił wstań i zapisz „Słowo Boże” na temat:

Jak się obronić od <>, który zechcą wrogowie rozpuścić na niebie. Stan jest wyjątkowy, zagrożenie duże dla dziedzictwa dzieci BOGA ŻYWEGO, dzieci wybranych Narodu Polskiego. Zafunduje wam wróg bombkę grafenu ciekłego. Czas jest naznaczony, bo chcą was wyrzucić z domu rodzinnego. Należy zachować ostrożność. Gdy dadzą alarmy o nadchodzącej fali zanieczyszczeń nad Polskę, to nie wychodzić z domów, pomieszczenia skrapiać wodą egzorcyzmowaną i poświęconym octem. Dobrze by było mieć maski oryginalne przeciw gazowe, lub nurkowe z butlą gazu/ jak miałaś duchowo pokazane osoby tak zabezpieczone z bronią, które będą was kontrolować /.Ta substancja to są nanocząsteczki, które na zewnątrz odkrytej skóry, będą robić stany zapalne. Ropne będą rany, które należy obmywać oliwą egzorcyzmowaną czyniąc znak krzyża +++ modląc się do Boga Wszechmogącego słowami:

„Panie nasz Boże Wszechpotężny, który byłeś, jesteś i będziesz – ocal nas nędznych zbrukanych grzechami od zagłady totalnej. Prosimy przez zasługi krwawej męki Syna Twego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, wstawiennictwo Matki Bożej Niepokalanej – Jej Serca przebitego 7 mieczami boleści, mocą żywego działania Ducha Świętego o łaskę uzdrowienia na ciele, duszy i umyśle. W imię Boga Ojca - Boga Syna - Boga Ducha Świętego wierząc. I tak niech się stanie. Amen. Amen. Amen”.

Trwaj w pokoju AMM od Apokalipsy córko królewska, twoja wiara cię uzdrawia od krwawień jak tą ewangeliczną niewiastę i wstawiennictwo dużej ilości osób zamawiających Msze Święte i modlących się. Bo ważna jesteś dla Boga w Trójcy Jedynego i Matka Najświętsza tobą pragnie się posłużyć na drodze Bożej na jakiej jesteś. Zachowaj ufność i dziękuj dziecko Boże i prorokuj, tak jak usłyszałaś podczas Mszy Świętej, kiedy przyjęłaś Moje Żywe Ciało i Krew w Hostii Świętej. Powiedziałem : << A ty prorokuj, prorokuj, prorokuj w Imię Boże na ratunek dla małej reszty dzieci wybranych Nowego Jeruzalem, któremu na Imię Polska. I niech się tak stanie. Opublikować, zaufać.

Mamusiu kochana Królowo Polski proszę o jeszcze jedno potwierdzenie tego . Przepraszam, że ośmielam się prosić. Tak córko Moja wybranko Trójcy Świętej AMM od Apokalipsy, dobrze, że pytasz? Zapisz – Psalm 12 temat: Modlitwa o pomoc przed kłamcami. Werset 3 brzmi:... Dotyczy narracji mediów na usługach masońskiego rządu.

Ten Psalm odmawiać jako modlitwę, by rozeznać podstęp tych, którzy was zdradzili kochane dzieci. Ja Królowa Polski mocą Ducha Świętego i Mój Syn Jezus Chrystus pragnę wam podziękować za wasze modlitwy procesyjne w Kaw…….. w kaplicy Świętego Brata Alberta. Cały czas był obecny Mój Syn Jezus Chrystus Król Polski i na nowo zawarł z wami Przymierze Miłości. To są zaręczyny z Oblubieńcem. Był dumny: Uwielbienia, pieśni, dziękczynienia, prośby. Błagania wasze były wg Jego Najświętszego Serca. Ja Królowa Matka Wasza Hetmanka Jasnogórska Pani okrywam was swoim płaszczem miłości.

Organizatorom tego uświęconego miejsca i zaproszonym gościom po imieniu udziela Mój Syn Jezus Chrystus Najwyższy Kapłan Bóg z Boga Światłość ze Światłości Ośmiu Błogosławieństw i pieczętuje Swoją Najdroższą Krwią. +++ W imię Boga Ojca Wszechmogącego +++ Boga Syna Króla Polski i Wszechświata +++ Boga Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.


Przesłanie Matki Bożej Dobrej Rady z Kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego w Lublinie dnia 26.04.2022 r.

Erekcja Kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego w Lublinie dokonana została za Króla Kazimierza Wielkiego, przez biskupa Wojciecha Jastrzębca w 1421r. Rekoronacja Obrazu w 1989r, minęła 350 rocznica w 1992 r. ukazania się na Twarzy Matki Bożej krwawych łez, a teraz już 370 lat. To krótki rys historyczny tego w/w kościoła. Również w Katedrze w Lublinie pod wezwaniem dwóch świętych, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła zapłakała Matka Boża Częstochowska Królowa Polski w dniu 03. VII 1949 roku za czasów Polski Ludowej. I tych atrybutów krwawych łez nie można zmarnować, dlatego wezwałam ciebie AMM od Apokalipsy, do tych miejsc z drugą córką wybraną Elżbietą i was posłałam,by walczyć o ocalenie dusz Dzieci Bożych ich zachowania od trzęsienia ziemi, by ostały się też te sakralne zabytki, dane z pokolenia Narodowi Polskiemu wybranemu na Nowe Jeruzalem.

Zapisz więc „Słowo Boże”, które mocą Ducha Świętego daję Ja Królowa, Matka Dobrej Rady, błogosławiąc w Imię Ojca +++, Syna +++ i Ducha Świętego +++. Amen. Amen. Amen.Zaprosiłam cię na to święto odpustowe do Mojego Sanktuarium w Lublinie, gdzie płakałam za czasów prześladowań chrześcijaństwa.

Ta wasza Ofiara Mszy Świętych w dniu 25 i 26 kwietnia 2022 roku oraz nawiedzenie wskazanych przez anioła kościołów została przyjęta. Błogosławię was córki Moje +++ przez Moje Niepokalane Serce. Potwierdzenie na spisanie tego przesłania AMM od Apokalipsy otrzymałaś , kiedy po przyjęciu Eucharystii Pan Jezus Chrystus Król powiedział<

Temat „Wizja prorocza Kapłana Jozuego” dotyczy tych czasów apokaliptycznych i tych kapłanów, gdzie mało was kapłani Syna Mojego Jezusa Chrystusa zachowuje to prawo miłości gorejącej, jak krzak ognisty na pustyni , którego Mojżesz widział i głos usłyszał. To są pierwociny łaski. Dlatego Ja Matka Boża Dobrej Rady w dniu Mojego patronalnego święta mówię: Obleczcie się w pokorę, przeproście Boga w Trójcy Jedynego za profanacje Eucharystii, obligowanie - przymuszania więc wiernych przyjmowania na rękę, co jest świętokradztwem, stosowanie reżimu sanitarnego ograniczania ilości osób. A szczególnie należy przebłagać za to, że sami kapłani przyjęli to żądło szatana w formie antyszczepionek, nie prosząc Ducha Świętego o rozeznanie, by ostrzec Dzieci Boże od przyjmowania tej trucizny demona, ślepo ufając swoim biskupom, nie mówiąc już o rządzie masonów i tej masońskiej narracji mediów.

Dlatego Ja Matka Dobrej Rady tej rady wam udzielam i jest to łaska wyproszona u Ducha Świętego III Osoby Boskiej u Mojego Oblubieńca. I żądam, to jest warunek, by przetrwać to wydarzenie Oświetlenia Sumień, o czym mówi Pismo Święty oraz Apokalipsy. O tym pouczać wiernych, że bliskie jest II przyjście Mojego Syna Jezusa Chrystusa. Pozbyć się tych demonów modernizmu w kościołach, wprowadzenia Mszy Świętej bez konsekracji chleba i wina. Należy zachować wg tradycji i prawa jakie ustanowił Mój Syn Jezus Chrystus Najwyższy Kapłan na Ostatniej Wieczerzy - Sakrament Eucharystii i Kapłaństwa, dając ten sakrament pokuty, którego wy wybrani synowie w kapłaństwie Chrystusowym jesteście szafarzami, a nie świeccy podający Komunię świętą. Darmo otrzymaliście ten dar konsekracji i odpuszczania grzechów, komu odpuścicie są odpuszczone, komu zatrzymacie są zatrzymane. Ale sami musicie być czyści i wierni Chrystusowi Królowie Miłosierdzia Polski i Wszechświata. To Grupy Chrystusa Króla Polski w Lublinie wyprosiły też wiele łask na złagodzenie kar, które wy uczeni w piśmie kapłani ich prześladujecie, a proroctwa maluczkich „małej reszty” które prowadzę Ja Królowa Polski was drażnią, jak też niektórzy kapłani co nie poszli za mamoną to ich odsuwacie i lekceważycie. O biada wam, biada, biada po trzykroć BIADA.

WY KAPŁANI obmywacie ręce kapłańskie przed Przeistoczeniem, a potem i jeszcze teraz dezynfekujecie spirytusem śmierdzącym, ofiarowanym przez szatana, co rani tkankę Mięśnia Sercowego Żywego Ciała Chrystusa Króla, Ciało z Mego Najczystszego, Niepokalanego Serca. Tak, Eucharystia leczy a nie pomnaża wirusy. Tu trzeba słuchać Moi synowie w kapłaństwie, w pierwszej kolejności Boga Najwyższego, bo Jego Majestatu Wola jest święta. Moi synowie, którzy z woli Boga w Trójcy Jedynego mają tą nominację biskupa i wyżej, jak nierozsądnie zarządzacie; wydając dekrety masońskie, to rozliczenie w sumieniu czyńcie i wory pokutne przywdziejcie. Bo krótki jest czas na przygotowanie się do wyroku Pańskiego, Boga Miłosiernego, ale Sprawiedliwego, przygotujcie się, by przebłagać. Pan Jezus Chrystus Król Polski i Wszechświata mocą Ducha Świętego do waszych krnąbrnych ser kołacze. Pytam się, Ja Królowa Polski, ile razy mam powielać tą prośbę godnej, Narodowej Koronacji z całym Episkopatem Polski i Rządem na czele z Prezydentem, członkami Sejmu i Senatu Polskiego, jak się jeszcze utrzymają przy władzy, choć rokowania Boże nie widzą tej Unii z Ukrainą, tworzenia Żydowskiego Jeruzalem, by wprowadzić Antychrysta. Lud wierny poprzez Wolną Elekcję na Błoniach Krakowskich z inspiracji Ducha Świętego na Moją prośbę - DM św. JPII i pomocy Cypriana Polaka dali Mojemu Synowi Koronę z „własnych serc”, a wola ludu chrześcijańskiego jest ważna, bo było Wybranych Dzieci więcej niż /oficjalnych przedstawicieli/ w Sejmie i Senacie.I dziecko moje Elżbieto, tam byłaś, bo zostałaś wezwana po imieniu jak i wszystkie Dzieci Wybrane stanęły przy tronie Chrystusa Króla.

W Akcie Intronizacyjnym - Koronacji figury w Świebodzinie dokonanym przez jedynego wybranego abp Andrzeja Dzięgę wraz z kapelanem ks. Ryszardem Ostaszem, /Jezus/, otrzymał berło i pierścień - atrybuty władzy królewskiej, co z Woli i potęgi Boga i dziedzictwa Matki Królowej Polski w obecności wybranych do tego dzieła elektów, proroków i przedstawicieli rządu są dane i na mocy tego mandatu działa oficjalnie jako prawowity Król Polski.

Teraz mówi Pan Jezus mocą Ducha Świętego. Kochane dzieci w kapłaństwie chrystusowym, kapłani, ludu mój. Ja Król Polski w tym znaku Matki Bożej Dobrej Rady wzywam was i wołam pokuty, pokuty, modlitwy wynagradzającej, ekspiacji - procesje ofiarować Ludu Boży, by was nie zdziesiątkowali. Wysłałem tu proroka - ciebie córko Moja AMM od Apokalipsy i wybraną córkę Elżbietę, która dąży do świętości - które mocą modlitwy dały przebłaganie, bo Moja Umiłowana Matka chce ocalić to miejsce, przez Swoje krwawe łzy wylane od zarania wieków – dziejów tej chrześcijańskiej ziemi lubelskiej, /przez/

wstawiennictwo bł. Prymasa Polski - tu był i pracował jako biskup. Na chwalę Bożą uczył tu też wybrany rodak wasz Papież św. JPII, Wielki, Syn Narodu Polskiego.

Ja Bóg w Trójcy Jedyny I Osoba Boska, Ja Syn Boży, Król Polski i Wszechświata II Osoba Boska i Bóg Duch Święty - to potęga pełna miłości i miłosierdzia. Błogosławimy wam arcybiskupi, biskupi, kapłani, ludu kapłański, ludu królewski - zgromadzenie Boże na prośbę Niepokalanej Oblubienicy +++. I tak niech się stanie. Amen. Amen. Amen.

Przyobleczcie się w nowego człowieka duchowego. Tak, trzeba zaufać Mojej Matki Matczynym planom, tak jak Bóg Ojciec Wszechmogący dając mocą Ducha Świętego „Słowo Wcielone, które Ciałem się stało” zaufał. A wy książęta kapłani, lekceważycie prawa Boga w Trójcy Jedynego. Powtarzam jeszcze raz. Krótki jest czas na pokutę tu na ziemi dla was i ludu mojego. Niech padną na kolana możnowładcy, którym się wydaje, że rządzą światem. Masoni swój kościół budują dla szatana, by służyć dla Antychrysta. Zamęt jest wielki, ciemność dusz i serc waszych też. Należy oczyścić się w sakramencie pokuty szczerze, by zachować wiarę ojców waszych. Polskę umiłowała Wasza Królowa Hetmanka Narodu Polskiego i Ja Król Polski. Wola Boża się wypełnia, czy z wami oczyszczeni kapłani, czy bez was? Ostatnie Słowo do Boga Ojca - kochanego Tatusia Jego Majestatu należy. „Sąd Ducha Świętego” to wielkie wydarzenie, oświeci wasze serca i sumienia, ale nie wszyscy to przetrwają bez wyrzeknięcia się złego ducha i złych czynów do których was ponagla. Mówię wam, jak chcecie przetrwać ten Akt Bożego miłosierdzia - ta forma oczyszczenia jest konieczna. Wierność to zachowanie <>, ale trzeba uderzyć się w piersi, upaść na kolana, błagać, błagać, błagać o przebaczenie już, już, już. Pozostawiam was z Matczynym błogosławieństwem. Proście, bym i Ja Chrystus Król mały RE, którego trzyma na rękach, uczynił znak Krzyża +++ nad tym miastem, jego ludem. Prości,e by to błogosławieństwo dotknęło wybranych sług w kapłaństwie chrystusowym, seminariach, rządzących w sejmikach, urzędach, uczelniach, matki i ojców którzy byli powodem niszczenia życia poczętego, za które ty dziecko moje się modlisz, przyjmujesz cierpienia.

Zapisz te wizje duchowe: Tak, Ja Królowa śpieszyłam się bardzo, by zdążyć na te uroczystości odpustowe do Kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego. Napisz: Zobaczyłaś duchowo Moją Osobę - Matkę, której Oblicze rozpromienione, raczej uśmiechnięte w szatach złotych jak na wizerunku w kościele, godne, piękne, majestatyczne. Potem kapłana, który delikatnie podaje Mnie - Hostię Świętą z namaszczeniem, słodkością. Tak, dziecko moje AMM od Apokalipsy, nawet nie widziałaś, że tu jest ta uroczystość. W swoim cierpieniu przejechałaś do lekarza po wynik, nie bardzo rokujący nadzieję na życie tu na ziemi wg osądu ludzkiego, ale na życie wieczne. Wybrał Pan Jezus ten czas, posłużyłam się drugą córką moją wybraną Elżbietą z Lublina, która też dąży do świętości, by zajęła się tobą i byście wspólnie mogły przebłagać Boga w Trójcy Jedynego za grzechy tego miasta, ale też twojego jak powiedział bł. Stefan Wyszyński kardynał, zasługi innych dzieci wybranych, co organizowały procesje dla Chrystusa Króla Polski i zamawiały Msze Święte dziękczynne i błagalne. Rozważając to wszystko, Anioł Stróż ci przypomniał twoje ofiarowanie za biskupów, którzy nie są za Intronizacją Mojego Syna Jezusa Chrystusa na Króla Polski. I to teraz jest ten czas realizacji wg Woli Bożej, czy to potwierdzasz? <>. AMM od Apokalipsy - pytam? Czy chcesz dobrowolnie to uczynić? Tak, Matko Odkupicielko rodzaju ludzkiego i niech się tak stanie. Trwaj w pokoju, Bóg w Trójcy Jedyny tą twoją małą ofiarę przyjął, by ratować te zatwardziałe dusze kapłanów, biskupów, by ratować powierzone im owce Narodu Polskiego Wybranego, prześladowanego za wiarę, którzy mają maski na twarzy a serca twarde.

Bóg w Trójcy Jedyny mówi dość! Wracajcie do łaski wy słudzy w kapłaństwie chrystusowym. Czekam, czekam, zarządźcie dobrze jak przebłagać Majestat Boga Wszechmogącego. Teraz wam daję czas krótki. Sami widzicie zarzewia wojny. Nie będzie też pojednania ukraińsko – polskiego bez wspólnego przebaczenia, a więc przeciwnie, bo nienawiść jest w ich sercach.Nie chcę waszej ofiary bez wybaczenia. Zafundowano wam obozy śmierci bez komór gazowych, ale przez pseudoszczepionki. Dużo dzieci moich z tego powodu umarło i umrze po tych śmiercionośnych szczepieniach. Teraz jest ta sama narracja mediów na usługach masońskich, by wzbudzić panikę, lęk. Roszczenie żydowskie nie słuszne chcą uzyskać inną metodą - nie prawną wyegzekwować , wypędzić Naród Polski, a na Ukrainie Żydowscy biznesmeni z Ameryki będą tworzyć Niebieskie Jeruzalem, by wprowadzić Antychrysta na ten czas wielkiego ucisku. Ale jak powiedziałam, ostatnie zdanie należy do Boga w Trójcy Jedynego, Który Był, Jest i Będzie. Amen. Amen. Amen. Czekam na poprawę. Zawiadomić, wysyłając to Boże pouczenie do Rektora Kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego, którego pouczy Jezus Chrystus, jak to wykonać i wypełnić. Błogosławię w Imię Ojca +++, Syna Bożego +++, Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie. Psalm 16 werset 2 werset brzmi: .

II wizja: Zobaczyłam, jak św. Elżbieta wychodzi nam na spotkanie na balkon, zatroskana w ręku trzyma kosz lub duży talerz z owocami, to jest ten moment gdy podjeżdżamy do posesji Elżbiety/pada obfity deszcz/. Modlimy się do północy, by wynagrodzić za grzechy tego miasta.

III wizja : Ściśle łączy się z dramatem poronienia dzieciątka wybranej matki N. z Lublina oczekującej trzeciego dzieciątka, której babcia B. jest w grupie naszej modlitewnej. Jest to dzień Bożego Miłosierdzia, to są pierwociny ofiary za niszczenia życia poczętego. Widzę dzieciątko na ręku matki ziemskiej, a nad nim olbrzymi nóż, by zadać cios, ale maleństwo już jest nieżywe. Ten obraz pokazany w Ubrodowicach. Wracam z Lublina, w drodze Matka Boża Królowa Pokoju Niepokalana pokazuje Mnie Żywego Chrystusa Króla Boskie Dzieciątko, jest raczej lekko smutna, ale ożywiona.

Napisz: Dla Mnie każde poczęte dziecko to jest drugi Picolo Re/ Mały Król./ I błogosławię tą mamę, tatę i rodzinę, mówiąc: Macie aniołka w niebie i przytulam was do Mojego Niepokalanego Serca - Ja Mama Jezusa i wasza. +++. Napisz, jakie kościoły zostały przez was nawiedzone - to polecenie Anioła Stróża Polski. Idąc ulicami do arcykatedry, modliłyśmy się Koronką do Krwawych łez Królowej, do Kościoła Dominikanów- wg podpowiedzi Anioła, Kościół karmelitański pod wezwaniem św. Józefa oraz Kościół św. Piotra i Pawła, Braci Kapucynów. Napisz: Modlitwa została przyjęta i tą samą drogą winna iść procesja wynagradzająca. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie.Wielkanoc Dzień Zmartwychwstania Pańskiego. Dnia 17-18 kwiecień 2022r.


+++W Imię Boga Ojca Tatusia Kochanego, Mnie Syna Bożego Jednorodzonego -Zwycięscy Śmierci, Piekła i Szatana, Ducha Świętego - Ożywiciela Narodu Polskiego. Błogosławię, Ja Król Polski Zwycięski i rozkazuję AMM od Apokalipsy: Moja oblubienico, spisz „Słowo Boże” dane mocą Ducha Świętego. Mała gołąbko Ducha Świętego. Potwierdzenie otrzymałaś podczas przyjęcia Mnie w Eucharystii, gdzie Jestem obecny w każdej najmniejszej cząstce - Partykuli Żywej / „okruszki” Chleba Eucharystycznego zbierane na tacę podczas Eucharystii / w sposób dla was dzieci wybrane Matki Odkupiciela Kościoła Świętego niewyobrażalny.

Jaka jest łączność Mojego Serca Eucharystycznego Żywego i waszymi ludzkimi sercami? Tego doświadczyłaś w sposób mistyczny umiłowana córko Trójcy Świętej. Nie każdy to rozumie. Pokazałem ci jak ten płatek Chleba z tkanki Mięśnia Mojego Serca, Ciała i Krwi Pańskiej przenika do serca człowieczego, do waszego krwioobiegu.To jest miłość sercem do serca. pragnę być w waszych sercach, duszach kochany, bo Sam kocham. Niejednokrotnie krnąbrne są wasze serca. Ale miłość Moja jest tak wielka i pragnienie zjednoczenia ze stworzeniem Moim. Wystarczy wiara i nadzieja wasza, a Moje niezgłębione miłosierdzie w sakramencie pokuty czyni łaski cuda.

Teraz trwa Nowenna do Bożego Miłosierdzia. Błagajcie, uwielbiajcie ten dar łaski dany świętej Faustynie, którą ogłosił też wasz rodak św. JPII - wielki patron DM. Więc chrońcie się w nich, modląc się nieustane na ten czas próby „Prześwietlenia sumień” jaki nadchodzi.

Napisz: Moje relacje Boga- Człowieka z człowiekiem, powiedzmy Adamem i Ewą pierwszymi rodzicami były święte, choć próby jaką dał Mój i wasz Ojciec Wszechmogący nie przetrwały. I cały czas ta walka i teraz trwa. Piłat powiedział: Chrystusa Króla Żydowskiego chcecie ukrzyżować? To samo czynicie z darem Eucharystii. Krzyżujecie Mnie na różne sposoby wymyślone przez Mojego odwiecznego wroga Antychrysta, który ma wielu popleczników na tej ziemi, na tym łez padole - do czasu naznaczonego, a ten czas dobiega końca. Potwierdzenie: Psalm 8, temat: Wszechświat i człowiek świadkiem chwały Bożej - werset 6: „Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga. Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go”. Tak, dałem wam wolną wolę i tym odróżniłem człowieka od zwierząt i rozum dałem. werset8 mówi: „Owce i wszelkie bydło, nadto zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie,cokolwiek ciągnie śladem mórz - O Panie i Władco nasz, wychwala Twoją miłość, Władco Nasz”.

A człowiek niech sam odpowie. Moi kapłani słudzy Najwyższego Kapłana Jezusa Chrystusa wydają Mnie przez swoje masońskie zachowanie na nowe ubiczowanie, ukrzyżowanie. Moja cierpliwość jest święta, jak i Moje miłosierdzie nieskończone, ale do czasu, a to już pełnia czasu. Wiem, wy Polacy Narodzie Wybrany, staracie się w pewnym stopniu zadośćuczynić za grzechy wasze i narodów. Ale mówię wam jak w przypowieści ewangelicznej: „Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne”, niż wam bogaczom zgromadzonym w masońskich lożach do Królestwa Bożego, bo ustanawiacie<> by ujarzmiać ludzkość, Dzieci Królowej Polski i Króla Polski.

Chaos, udręki, zafundowano wam dzieci moje, wojenne roszczenia. Zagrożenie jest wielkie i czas katastrofy - uderzenia komety w morze dokona się. Wody - spiętrzone bałwany rozleją się, wzburzone oceany zatopią wiele miast i ludzi. Pogrążeni będziecie w smutku i żałobie, rozpaczy, nie oszczędzając pysznych tego świata. Mordercze czyny zostaną rozliczone. Ja Sędzia Sprawiedliwy to uczynię; wyrok wydany.

Możnowładcy!!! Co, chcecie uczynić Jedną Religię masońską bez Boga, jedną walutę, jeden reżim sanitarny? Wasza władza dobiega końca.

Jak nie padniecie na kolana, by przebłagać Boga w Trójcy Jedynego, to runie wszystko: systemy polityczne, militarne, gospodarcze, walutowe.

Napaść na Polskę - Nowe Jeruzalem planujecie. A Ja, Król Królów, Król Polski i Wszechświata - Jezus Chrystus Zmartwychwstały mówię .

Ryczeć będą skały, ziemia zostanie wstrząśnięta, morza będą huczeć, wyrzucając odmęty bałwanów wodnych, spadnie wiele gwiazd i wiele znaków będzie na niebie, zapowiadających Moje powtórne przyjście. Tak zobaczycie potęgę Boga „Który jest, był i będzie”.

Daliście ofiarę serc ducha ofiary – Msze Święte , które tak pięknie z serca zostały ofiarowane przez dzieci wybrane i wybranych kapłanów odprawione i naznaczone Pieczęcią Mojej Najdroższej Krwi za przyczyną Krwawych Łez Mojej i Waszej Mamy, i wstawiennictwem świętych i błogosławionych.

Ja Chrystus Król Polski za ten dar serca - dar nowenn, szczególnie wam błogosławię wybrane dzieci Matki Kościoła Świętego zgromadzone w DM św.JPII, św. Józefa, Niepokalanego Serca Maryi, Trójcy Świętej i Chrystusa Króla Polski i innych domach.

Błogosławię was wszystkich czytających, słuchających tych Bożych pouczeń.+++ Bóg Ojciec Wszechmogący,+++ Bóg Jezus Chrystus Syn Boga Żywego, +++ Bóg Duch Święty. Amen. Amen. Amen. I tak się stanie. Jezus Chrystus Zmartwychwstały.

Napisz: Moja Matka Królowa Pokoju, pokazała się tobie AMM od Apokalipsy -wybranko, by przynaglić ciebie do spisania tego „Słowa Bożego” / Piękna twarz, obraz Niepokalanej z Medziugoria w sukni błękitnej, biały welon./ Pragnie dać teraz Swoje przesłanie mocą Ducha Świętego.

Napisz: W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. W tym dniu tak pięknym - Zmartwychwstania Mojego Syna Jezusa Chrystusa, choć Serce Moje Niepokalane jest smutne, myśląc o tym co nastąpi: prześladowanie; i ucisk moich dzieci wybranych, to jestem radosna, że wy Polacy, Narodzie Wybrany, tak miłośnie sercem uczciliście Mszami Świętymi wg waszej tradycji Rezurekcją, procesjami Zmartwychwstanie Mojego Syna Jezusa Chrystusa. Ty też moja córko wybrana AMM od Apokalipsy w tym udział wzięłaś.

Napisz : Ja Sama Królowa Pokoju Jasnogórska Hetmanka, będę was bronić w czasie nawałnicy morza, huraganów, trzęsienia ziemi, rozstąpień, a gdy napadną na was zbrojnie, kule i rakiety agresora będę odbijać tarczą i potęgą Boga Wszechmogącego.

Moi aniołowie, będą was chronić i wyciągać ze szponów szatana, gdy rozwścieczony Antychryst wywoła agresję na Naród Wybrany Polskę.

Tylko błagam o wsparcie modlitwą, adoracją, postem, pokutą i Ofiarą Mszy Świętej. I niech się tak stanie.

Ufajcie dzieci wybrane. Kocham was, bo Moje Macierzyńskie Serce przepełnione jest miłością i żalem, że nie mogę uratować wszystkich, bo poddali się w niewolę nie Mojego Niepokalanego Serca a w niewolę szatana dobrowolnie, bo mamona ich zwiodła, zarówno hierarchów w Kościele i Rządzie Polskim na usługach przefarbowanych Polaków.

Wstyd i hańba, bo sami przez złe decyzje, pogłębiacie się w kryzysie. Musicie wiedzieć, że nie wszyscy wasi sojusznicy w postanowieniach i pomocy będą wierni, gdy przyjdzie nieodzowne zagrożenie.

Czas zbliża się, jak usłyszałaś. Krzyż się formuje i będzie widoczny na niebie, ale uważajcie, bo będą produkować sztucznie krzyż wasi przeciwnicy, by was ośmieszyć- wyznawcy Chrystusa Króla, dla których znak Krzyża jest zwycięstwem, godłem wiary chrześcijańskiej. Tylko Dzieci Boże wybrane to rozpoznają.

Ufajcie „Wybrane Dzieci” Boga Ojca Tatusia kochanego. I jak było powiedziane, zamknę was w Swoim Niepokalanym Sercu, a słowa dotrzymuję, bo jestem Matką Słowa.

Przygotujcie się, wiele pouczeń otrzymaliście i wiele łask dałam wam Ja Królowa Różańca Świętego i daję wiele przez odprawienie Nowenny Pompejańskiej.

To są te , więc korzystajcie z tego w trudnych sprawach dzieci swoich, módlcie się z wiarą.

Pozdrawiam was wszystkich, którzy gromadzicie się na modlitwie wspólnej w Domach Modlitwy, oraz czytających i słuchających tego przesłania.

Składam Pocałunek pokoju dla Moich umiłowanych dzieci, prosząc by Mój Syn Jezus Chrystus Zwycięski wam obficie błogosławił +++ przez Moje Niepokalane Serce . I tak się staje. W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Potwierdzenie: Apokalipsa św. Jana 8/6. Temat: Głos siedmiu trąb .

Anioł Polski AVE poleca: Zabezpieczyć domy i domostwa, okadzić pomieszczenia, odświeżyć zapasy, zachować umiar w jedzeniu i piciu. Zakupić większą ilość zapałek, świec, oliwy i wody, poświęcić, przygotować koce do zaciemnienia okien, ciepłe ubrania. Przede wszystkim być pojednanym z Bogiem w Sakramencie Pokuty i bliźniemu darować zwaśnienia.

Modlić się za miejscowych biskupów i kapłanów, przygotować się do odprawiania Ofiary Mszy Świętej w naznaczonych miejscach schronienia, modlić się, by Pan Bóg dał wam kapłana wybranego do posługi w/w.

Tak mieć przygotowany pakiet dokumentów ważnych: akty własności notarialne domów, gospodarstw, dyplomów, zakupić trochę złota i srebra na wymianę.

Kierować się miłością, słuchać natchnień Ducha Świętego, poddać się w opiekę swojemu Aniołowi Stróżowi, słuchać Goi być uważnym na jego pouczenia,to jest współpracować z łaską Bożą. Zaufać Bogu w Trójcy Jedynemu, oraz ukochanej Mamusi Jezusa Chrystusa Króla Polski i modlić się o pełne uznanie Jego Majestatu Panowania w Narodzie Polskim - Nowym Jeruzalem, oraz wyniesienia na ołtarze S.B. Rozalii Celakównej i S.B. Łucji z Fatimy. Wskazane Msze Święte i nowenny.

Pozdrawiam was w Imieniu Królowej Aniołów i Króla Polski. Na służbie ICH Królewskich Mości - Ja wasz opiekun, Ciebie AMM od Apokalipsy mała Angelo i wszystkich Dzieci Bożych wybranych do przetrwania w tych czasów apokaliptycznych. Księga Tobiasza rozdział 6/ 1-2. Potwierdzenie brzmi: Poszedł chłopiec a razem nim anioł……

II- ga część Dnia 18.04.22 rok. Niech radosne Alleluja rozbrzmiewa w waszych sercach, bo Ja Duch Święty III Osoba Boska błogosławię ciebie AMM od Apokalipsy do spisania wg potwierdzenia podczas Eucharystii, Apokalipsa św. Jana rozdział 3 werset 7-8, zapisz temat: List do zboru w Filadelfii. Dotyczy zgromadzenia na modlitwie u siostry Janiny w Ubrodowicach na czas naznaczony do wykonania. Werset brzmi: w/w miejsca napisz: To mówi Święty, prawdziwy, Ten, który ma klucze Dawida, ten , który otwiera, a nikt nie zamknie i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki twoje i oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi ………………………………..

Ja Duch Święty III Osoba Boska pozdrawiam was Polacy zgromadzeni w Nowym Jeruzalem i gromadzących się na spotkaniach modlitewnych, oddających cześć i chwałę Bogu w Trójcy Jedynemu, błogosławię przez Niepokalane Serce Mojej Oblubienicy Najświętszej Dziewicy,Królowej Polski Waszej Hetmanki. W Imię Ojca Boga Wszechmogącego I Osoby Boskiej, +++ Boga Syna Jezusa Chrystusa Króla Polski II Osoby Boskiej , +++ i Mnie Boga Ducha Świętego Ożywiciela Narodu Polskiego III Osoby Boskiej +++ Amen. Amen. Amen.

Napisz: Musicie się wybrane Dzieci Boże, apostołowie tych czasów przygotować na wielki ucisk, ze strony rządu jak i prześladowania za prawdziwą wiarę przez służby kościelne, które formują szeregi wg nakazów Antychrysta.

Zejście do katakumb już przez ten reżim fałszywej doktryny, nowego kościoła zbudowanego na rozkaz masonów, inspirowanych przez wroga odwiecznego fałszywego proroka, pierwszą i drugą bestię.

Budowania nowych systemów międzynarodowych: jedna armia, jeden rząd, jeden system bankowo-finansowy, jeden system narracji mediów, jeden system sanitarny, ale nie by was leczyć, jeden kościół ale nie chrześcijański a masoński.

Musicie być bardzo czujni na działanie Mnie Ducha Świętego w waszych sercach, umysłach, nie zaniedbywać natchnień i wykonywać z miłością, by nie wpaść w pułapkę złego ducha, który coraz z większą siłą, mocą zechce was inspirować do działania wg jego złej woli.

Nie mniej nie trwóżcie się moje wybrane dzieci, Niepokalana Oblubienica Królowa Polski, Wasza Hetmanka, zachowa was w Arce Swojego Niepokalanego Serca.

Wspomogę Ja Duch Święty, oświecę, ale módlcie się o to Koronką Różańcową do Mnie, to jest do Ducha Świętego o dary i charyzmaty- Drodzy Elekci Chrystusa Króla Polski, Króla Miłosierdzia.

Część z was zostanie zabrana na obłoku - platforma, nowa ziemia, nowe życie dążące do Nowego Raju. Ufajcie nie zamykajcie serc waszych na działanie łaski Bożej, z którą trzeba współpracować, modlić się, by wytrwać w cnocie, tj. ducha i duszę oczyszczoną w Sakramencie Pokuty zachować w tym czasie Apokalipsy w pełni, gotowi bądźcie.

Straż aniołów macie, wzywajcie ich we wszystkich okolicznościach dobrych i złych, sakramentalia na sobie nosić, szczególnie szkaplerz święty i ich używać/ woda , olej/.

Ufność w moc i potęgę Boga w Trójcy Jedynego mieć, która jest wam dana wybrane dzieci Królowej i Króla Polski. Prosiłaś o drugie potwierdzenie „Słowa Bożego”: Psalm 30, werset 8:Temat : Dziękczynienie za wybawienie od śmierci.Odpowiem, Psalmem 3 werset 6 Temat: Ufna modlitwa.; A teraz zapisz: Księga Zachariasza rozdział 8 werset 3 I tak się stanie. Amen. Amen. Amen. Jak ożywczy deszcz, Duchu Święty przyjdź, niech miłość zagości, nadzieja zagości, niech wiara zagości w nas.