Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
102
472
488

-16

Odwiedziny
...1 293 777

Orędz-Alicja M.M./cz.IV /Krwawy bicz

PDFDrukujEmailOrędz-Alicja M.M./cz.IV / "Krwawy bicz"


Słowo Boże
do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy


/Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”/

27.XI. 2018 r.

Przyjdź Duchu Święty przyjdź przez Niepokalane Serce Maryi Twojej Oblubienicy........ Tak jak usłyszałaś w Godzinie Apelu Jasnogórskiej Hetmanki Narodu Polskiego, otrzymasz pouczenie po 2 godz. rano i 4- godz. wieczorem [po] Adoracji NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU ZAKOŃCZONEJ MSZĄ ŚWIĘTĄ.

PODCZAS PODNIESIENIA POTWIERDZENIE "Słowa Bożego: " Psalm 30 werset 8 – Zapisz teraz: " Z łaski Twojej Panie, uczynniłeś mnie niezdobytą górą, a gdy ukryłeś swe oblicze ogarnęła *, mnie trwoga”.

/Po przyjęciu Eucharystii/Słowo Pana Jezusa:

Podam Regułę "Budowania Królestwa Bożego w ludzkich sercach.

Potem polecenie: „Idź, podziękuj Matce Najświętszej, bo Królowa to wyprosiła”. Pochylam głowę, całuję stopnie ołtarzy Chrystusa Króla i Matki Niepokalanej i proszę o potwierdzenie. Słyszę: „Księga Zachariasza - rozdz. 3 werset 8, zapisz:

„Arcykapłanie Jozue, słuchaj ty i twoje towarzysze, którzy są twoimi doradcami, gdyż przez tych mężów spełni się cudowna obietnica, albowiem, ześlę sługę mego - Odrośl*/ i rozważ do końca/. Wizja czwarta: „Przebranie arcykapłana Jozuego w czyste szaty”.

W imię Boga w Trójcy Jedynego Mojego Ojca i waszego, Moje Króla królów i Pana Panów Syna człowieczego i Ducha Świętego, błogosławię was dzieci Królowej Polski na Jej wszechmocną prośbę czyniąc znak krzyża. Amen. Amen. Amen.

I wy też tak czyńcie-Ty AMM i wszyscy, którym z mojej łaski to pouczenie zostało podane, czytane i wykonane. Mocą modlitwy waszej wiary to się stanie. Amen. Amen. Amen.


REGUŁA brzmi: Budowanie Królestwa Bożego w ludzkich sercach”.

Rozpocząć znakiem krzyża świętego, przyjąć Eucharystię za siebie lub daną osobę, prosić gorąco, bym zechciał zamieszkać w danym sercu na nowo - w biskupim, kapłańskim w sercach swoich dzieci i rodzinie; mężu, żonie, córce, synowej, bracie, siostrze, teściowej, teściu.

Modlitwa winna być ufna. Zawierzenie dokonać przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Mojej Mamy i Świętego Józefa Przeczyste Serce, wzywając pomocy Anioła Stróża, prosząc o uzdrowienie relacji miedzy sobą i Bogiem. Bo jak nie kochasz bliźniego to jak możesz kochać BOGA TRÓJ JEDYNEGO.

TA OSOBISTA INTRONIZACJA MNIE NA KRÓLA SWOJEGO SERCA winna iść z

pokolenia na pokolenie, a czas nagli.

Powiedziałem, że chcę koronę z ludzkich serc, czystych serc.

TO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ.

JEŚLI TEGO NIE ZROBIĄ BISKUPI, KAPŁANI W SWOICH DIECEZJACH, PARAFIACH , to wy maluczcy, dzieci Królowej Polski sami godnie to czyńcie. Łaska jest dana-wyproszona. Odwagi dzieci Maryi /27XI2018r./

ANIOŁ STRÓŻ-dopowiedzenie.

Można i trzeba w trudnych sytuacjach rodzinnych, szczególnie uzależnionych od wszelkiego rodzaju używek - modlić się tą modlitwą, podaną o przecięcie grzechów dziedzicznych – Podać”. [ Orędzia - Alicja M.M./ cz. II –11X2018r.]

Napisz: Spisane dnia 27.XI. 2018r. Italia. godz. 21.00 do 23.30.

A teraz złóż dziękczynienie – Modlitwa „kompleta”- uroczyste  Nieszpory były w Kościele św. Stefana w asyście kapłanów i biskupa ze względu na wspomnienie liturgiczne bł. Mari Magdaleny - dell Incarnazione, córa tej ziemi - adoratrycze Santissimu Sacramentu - festa do 29.10.2018 r.

Dziękuję tej błogosławionej,bo powiedziała że jestem powierzoną szczególnie. Dała mi słowo do proboszcza i biskupa bo wolą Bożą jest by w tym miejscu gdzie się urodziła, była wybudowana kaplica i siostry dzień i noc adorowały Pana Jezusa Obecnego w Najświętszym Sakramencie. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie. Alicja Maria Michalina od Apokalipsy.

------------


Słowo Boże

do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy


/Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”

/2. XII. 2018 r/.


+ W IMIĘ BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO OJCA SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. Amen. Amen. Amen. Rozkazuje Królowa Narodu Polskiego – otwórz Pismo Święte psalm 12 werset 3. Zapisz: "Wszyscy mówią kłamliwie do bliźniego, mówią podstępnymi wargami i sercem obłudnym".

Alicjo Mario Michalino córko moja umiłowana nie lękaj się przyjąć tego świętego pouczenia, bo Pan Jezus po Przeistoczeniu obecny w Eucharystii powiedział:

”Da słowo Niepokalana”. Potwierdzenie: Apokalipsa św. Jana rozdział 3 werset 8. Zapisz: "Znam twoje czyny. Oto postawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte*, których nikt nie może zamknąć, bo chociaż masz moc znikomą, zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia".

Potem po dwóch częściach różańca świętego, łącząc się z Jasną Górą w godzinie Apelu Królowej Polski – wizja: Napis: ''JESTEM”. Chcąc się upewnić, prosiłam Świętego Jana Pawła II – Obraz: W szatach kapłańskich siedzący przy biurko i słowo: "Wybrana, to trzeba przyjąć i spisać”. Potem polecenie: „Załóż szkaplerz”. /Słucham Matko Kochana Niepokalana - przepraszam, ale ciągle są przeszkody ludzkie/.

 

Posłuchaj córko moja, nachyl ucha. Prawda Boża zawsze zwycięża, choć niejednokrotnie we łzach przyjęta. Tak będzie i teraz, skoro lud mój nie posłuchał poleceń BOGA OJCA STWORZYCIELA, ODRZUCIŁ SŁOWA MOJEGO SYNA JEZUSA CHRYSTUSA. POUCZEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO NIE ZREALIZOWAŁ, NIE ZWAŻAŁ na prośby Moje Królowej Narodu Polskiego. Nie zwraca uwagi, odrzuca bożych proroków wybranych na ten czas ostateczny. Szczególnie episkopat - Moi synowie w szkarłatach lekceważący wszystkie przesłania.

Ignorują więc "Boże Przykazania"- TO ICH WYPLUJE BÓG WSZECHMOGĄCY ZE SWOICH WNĘTRZNOŚCI, bo trzeba być albo zimnym albo gorącym, bo letnich nie chce i nie potrzebuje.

Zbyt dużo czasu dał STWORZYCIEL na wykonanie tych Bożych spraw, szczególnie dzieła Intronizacji Mojego SYNA JEZUSA CHRYSTUSA jak wcześniej powiedziałam prosząc, błagając OJCA WSZECHMOGĄCEGO I WASZEGO BY POWSTRZYMAŁ SWOJĄ KARZĄCĄ DŁOŃ NAD MOIM KRÓLESTWEM.

Nie usłuchaliście, nie pomogły łzy Matki. Prośby maluczkich jeszcze dawały Mnie Matce Bolejącej nad swoimi dziećmi, impuls do DZIAŁANIA.

Teraz jak usłyszałaś podczas Adoracji Mojego Syna OBECNEGO W EUCHARYSTII w godzinie

miłosierdzia- Proś za swoją ojczyznę bo
KRWAWY BICZ NAD POLSKĄ! BÓG OJCIEC DOKONA SPRAWIEDLIWEGO OSĄDU.

JUŻ ODDZIELI BARANY OD KOZŁÓW i to się stanie bardzo szybko bo nie usłuchali, zdradzili Mnie moi synowie w biskupstwie.

A tak liczyłam na ich wstawiennictwo, modlitwę a szczególnie działania związane z wyniesieniem do GODNOŚCI KRÓLEWSKIEJ MOJEGO SYNA Z NADANIEM TYTUŁU "CHRYSTUS KRÓL POLSKI, CO MU SIĘ SŁUSZNIE NALEŻY Z PRZYWILEJU - PO PIERWSZE MATKI KRÓLOWEJ POLSKI, NIE MÓWIĄC JUŻ O GODNOŚCI WSZECHPOTĘŻNEJ SYNA BOGA, który dał życie by was ratować od potępienia wiecznego jako okup z miłości do grzeszników.

I słusznie MU się ten tytuł należy o czym dokładnie pisze Sługa Boża Rozalia Celakówna, że ostoją się tyko te narody, które dokonają Intronizacji CHRYSTUSA KRÓLA w swoich krajach.

Kochane dzieci Matki Kościoła Świętego w Polsce i na świecie, nie usłuchaliście wezwania do Intronizacji można rzec publicznej z rządem, parlamentem, episkopatem Polski, więc zostało to zadanie:

„Budowania Królestwa Bożego w ludzkich

oczyszczonych sercach”

wg Reguły jaką podał Mój Syn w dniach- 25-26-27 listopada 2018 r. przez moje narzędzie Alicję Marię Michalinę od Apokalipsy.

To trzeba wdrażać w grupach modlitewnych, opublikować na stronie internetowej św. Jana Pawła II, wysłać jeszcze raz do biskupów wg/wzoru polecanego wcześniej.

Pytam? Czy wśród tylu biskupów w Polsce są jeszcze prawdziwi Moi synowie, którzy z miłością przeprowadzą tą Intronizację w swoich diecezjach w łączności z autorytetami państwowymi, wyznaczając choćby jeden kościół, katedrę, wzywając przedstawicieli poszczególnych instancji, proboszczów swoich parafii? Też proszę dokonajcie tego zawierzenia przymierza z BOGIEM WSZECHPOTĘŻNYM - ALEANCA.

Naprawdę proszę JA Matka Królowa Hetmanka Narodu Polskiego. Jeszcze BÓG OJCIEC DAŁ TĄ SZANSĘ DLA WAS ze względu na waszą pobożność uczczenia Mojego Niepokalanego Serca w to święto Mojego Niepokalanego Poczęcia. I nie lekceważcie Mojej prośby, rzec można ostatniej. Nie zatracie tej łaski za darmo wam danej od N I E P O K A L A N E J. Proszę otwórzcie swoje serca EX. w biskupstwie, kapłaństwie wg hierarchii.

Czy to już wszystko Matko Moja Niepokalana Maryjo?

Nie! Mocą Ducha Świętego chcę mówić nieustannie do waszych serc. Błagam, by Duch Święty, Mój Oblubieniec pootwierał wasze serca, bo płodność Jego jest nieskończona, wieje kędy chce. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

AMM mała gołąbko Ducha Świętego złóż dziękczynienie, ofiarowując się nieustannie w tej intencji INTRONIZACJI MOJEGO SYNA NA KRÓLA POLSKI i inni niech to czynią, by POLSKA to Nowe Jeruzalem z GODNOŚCIĄ PRZYJĘŁA TĄ ŁASKĘ WYBRAŃSTWA, by jak najwięcej Was pozostało po tym oczyszczeniu MAŁEGO SĄDU DUCHA ŚWIĘTEGO.

Przez Moje Niepokalane Serce błagam Ojca Syna i Ducha Świętego, by nakreślił ZNAK KRZYŻA NAD POLSKĄ OJCZYZNĄ WASZĄ i by to BŁOGOSŁAWIEŃSTWO otworzyło każde serce na działanie łaski Bożej.W IMIĘ OJCA SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. Amen.. Amen. Amen.

Potwierdzenie "Słowa Bożego" Księga Zachariasza rozdział 3 werset 3. Zapisz: "A Jozue stojąc przed aniołem, miał szaty brudne''.

Napisz, że pouczenie Niepokalanej Dziewicy Hetmanki Narodu Polskiego spisane na klęcząco wg pouczenia Świętego Anioła Stróża Polski - Ave, przy pomocy Mojego Anioła Stróża /klęcząc odczuwam bliskość Niepokalanej- widząc zarysy sukni/. Pierwsza niedziela miesiąca grudnia 02.12.2018r. Jest to dzień modlitwy w Domach Modlitwy św. Jana Pawła II, dlatego przyszedł mi z pomocą. Bóg zapłać. "

 

Mówi mocą Ducha Świętego św. Jan Paweł II

TE DEUM JAKODZIĘKCZYNIENIE, bo JA NIEUSTANNIE też to moje zawierzenie TOTUS TUS Maryi powtarzam i wy tak czyńcie kochane dzieci Maryi Niepokalanej. Błogosławię przez Niepokalane Serce Was wszystkich złącznych w tych DOMACH MODLITWY, prosząc Boga w Trójcy Jedynego Ojca Syna i Ducha Świętego by POWSTRZYMAŁ KARZĄCĄÂ  WSZECHPOTĘŻNĄ DŁOŃ SWOJĄ.

W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Składam pocałunek pokoju na twoim policzku Moja Mała Sekretarko. Amen. Amen. Amen. I niech ten pocałunek świętego pokoju umocni was i da radość, daną wam wszystkim prowadzącym to dzieło, szczególnie Kolegium, wymienię z imienia; B.Z z rodziną, MM z rodziną, M. M z Basią, W.P. J.B i brat Marian. W.S.

Błogosławię, ufajcie, proście nieustannie, bo my tu w niebie błagamy za wami, trwajcie w pokoju, cokolwiek BógWszechmogący postanowi JEGO WOLA JEST ŚWIĘTA. 

PRAWDA kosztuje, stając w prawdzie i duchu przed  BOGIEM TRÓJ JEDYNYM, to jest ten czas, a będzie czas pożogi, jeżeli słudzy w kapłaństwie, biskupi, których w imię Boże Ja konsekrowałem tego wołania nie usłyszą. Mówię Wam biada Wam, biada, powtarzam biada.......................

Zróbcie wszystko co wam BÓG NAJWYŻSZY oznajmił.

NOWE JERUZALEM - POLSKA - TO CHCECIE ZAPRZEPAŚCIĆ? JAKI DUCH WAMI KIERUJE, ZASTANÓWCIE SIĘ, MIELIŚCIE TYLE CZASU NA PRZYGOTOWANIE TEJ INTRONIZACJI CHRYSTUSA KRÓLA NA KRÓLA POLSKI.

Pytam was po imieniu, komu służyć chcecie? Co was tak trzyma na uwięzi, otwórzcie serca - sprawa najwyższej wagi, a wy głowy wkładacie w popiół. Odwagi synowie!

Według hierarchii będę was wywoływał synowie Polski.

Zrzucie te obręcze, które was trzymają, w jedności siła. Odwagi mówię, choć by trzeba było oddać życie za wiarę w Chrystusa Króla Polski, to to jest dla was zaszczyt. Ja trwałem do końca. Nie wszystkie Moje tortury znacie, ale z pomocą MATKI KRÓLOWEJ JASNOGÓRSKIEJ WYTRWAŁEM, a teraz „barka piotrowa” już zacumowała u brzegu.

To jest koniec, Apokalipsa w pełni, na co czekacie?

Dajcie wyraz waszej wiary w obronie krzyża walczyć, ojczyzny - zachować "magisterium Kościoła”, „Dekalog” a nie używać sloganów,  słów zastępczych, które prowadzą na manowce, a gdzie wasza wiara - przysięga, którą składaliście BOGU W TRÓJCY JEDYNEMU?

Nie możecie dwom panom służyć. Dość już tej dyskryminacji, Kościół ratować, dał BÓG STWORZYCIEL SZANSĘ. Tak, trzeba ten Sobór w Licheniu zwołać u stóp Bolejącej Matki, wyjść na prostą dopóki jeszcze czas łaski dany, przez maluczkich wyproszony. Barka Piotrowa obrała zły kierunek; modernizm, humanizm, homo seks itp. Biskup Rzymu zdradził, POBŁĄDZIŁ wspomagany przez masonów odwiecznych wrogów Kościoła świętego w Polsce i na świecie.

Bóg w Trójcy Jedyny dopuścił tą próbę dla was, ale przecież macie dary Ducha Świętego. Herezji popierać nie wolno, posłuszeństwo dla zmiany doktryny Przeistoczenia Ciała i Krwi Pańskiej nie dopuścić , czego was uczyłem. Co wyście z tym moim; duchowym dziedzictwem zrobili? Czekam na poprawę was kardynałowie, biskupi, kapłani. Działajcie, słuchajcie natchnień Ducha Świętego.

Nie zmarnujcie tej łaski/ szansy/ jaką BÓG TRÓJ JEDYNY DAJE przez lata męczeństwa Polski, świętych męczenników w 100-lecie niepodległości. Niech was tchórzostwo nie opanuje, choć by trzeba oddać życie w obronie wiary ojców naszych, w obronie Eucharystii. To czyńcie o co wzywam was ze łzami w oczach z sercem gorejącym jak mówi ta pieśń Maryjna, a zakończę słowami; Ojczyzno ma tyle razy we krwi skąpana o jak wielka jest twoja rana........ oby ten "krwawy bicz " nie dotknął was w pełni.

AMM. Wyraźnie powiedziałem, nie lękaj się, nie są to słowa twoje / małe narzędzie w rękach Matki ale mocą Ducha Świętego mówi św. Jan Paweł II PAPIEŻ, za pozwoleniem KRÓLOWEJ POLSKI, KTÓREJ CAŁE ŻYCIE I PONTYFIKAT ZAWIERZYŁEM I WY TAK CZYŃCIE.

ZAWIERZYĆ AKTEM INTRONIZACYJNYM POLSKĘ KRÓLOWI

CHRYSTUSOWI I NADAĆ TEN TYTUŁ „CHRYSTUS KRÓL

POLSKI”.

AMEN. AMEN. AMEN. I NIECH SIĘ TAK STANIE. AMEN. AMEN. AMEN. Potwierdzenie " Słowa Bożego'' psalm 14 werset 2. Zapisz: „Pan spogląda z nieba na synów ludzkich, badając czy jest wśród nich rozumny, który szukałby Boga”.

Bóg zapłać, dnia 02.12.2018 rok. Italia godz. 21.30 do 24.OO . Alicja Maria Michalina uniżona sługa Niepokalanej Matki Kościoła Świętego w Polsce i na świecie.


Ps. Treść Reguły, komentarz oraz wydruk Reguły:

/Menu strony:-----> "Reguła Intronizacji w sercu"/

www.domymodlitwyjp2.pl/Reguła Intronizacji w sercu/


-----------


Słowo Boże

do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy


Internetowy Ruch Katolicki„Domy Modlitwy św. JPII”

/26. XII. 2018 r/.


+++ BOŻE NARODZENIE – 25XII 2018r.

W imię Boga w Trójcy Jedynego Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Zapowiedź "Słowa Bożego" otrzymałaś w wigilię Bożego Narodzenia podczas pasterki. Będzie mówił PAN JEZUS - DZIECIĘ BOŻE O SWOJEJ WIELKIEJ MIŁOŚCI. Potwierdzenie: Apokalipsa 13 werset 6-7. Zapisz teraz w godzinie Apelu Jasnogórskiej Pani Hetmanki Narodu Polskiego, która przekazała Psalm 12 werset 5 -7 jako udokumentowanie dzisiaj podczas Eucharystii.

Po różańcu świętym, łącząc się duchowo z Radiem Maryja, polecenie: Przygotuj się, zadzwoń do ks. Andrzeja, złóż życzenia i proś o błogosławieństwo na przyjęcie i spisanie mocą Ducha Świętego Bożego pouczenia / co też uczyniłam/, bo kapłańskie błogosławieństwo Syna Mojego otwiera serce i duszę wg świętej Woli Bożej, co usłyszałaś adorując Dziecię Jezus w Hostii Świętej klęcząc przy żłobku. Słowo Boże otrzymasz jak będzie Wola Boża. /I niech się tak stanie/. I tak się stało. Amen. Amen. Amen.

Napisz: Pan Mój i Bóg Mój, Jemu chwała teraz i na wieki wieków. Amen. Amen. Amen. JA BOSKIE DZIECIĄTKO MÓWIĘ MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO. Zapisz najpierw psalm 12 werset 5 do końca rozważyć: Tych, którzy mówią: Wobec utrapienia biednych i jęku ubogich- mówi Pan* .

Tak błogosławię ciebie najmniejsza niewolnico Najświętszej Maryi Dziewicy tak drogiej Mojej Matce, która Mnie zrodziła wg poselstwa Archanioła Gabriela. Stało się i Słowo Boga Ojca Mocą Ducha Świętego zamieszkało najpierw w łonie Dziewicy i na wieki Dziewicą pozostała. A potem to Słowo Boże- to Ja Boskie Dzieciątko, które Ciałem się stało, zamieszkało tu na ziemi wśród zakłamanego świata. Wtedy przyszedłem do swoich, ale mnie nie rozpoznali, odrzucili, ukrzyżowali- to było Moje pierwsze przyjście. Tak też Moje powtórne przyjście będzie podobne.

Przyjdę w chwale, ukażę się na obłokach, Moje ręce, nogi i przybite serce będą dawać duże światła. Promienie popłyną, będzie dzień trwogi i pożogi i rozliczenia, osądu Mojego i Waszego Ojca Wszechmogącego. „Prześwietlenie sumień” zbliża się nie ochronnie i znowu powiedzą „ogólna halucynacja” - nie rozpoznają tej Malutkiej Miłości jaką „JESTEM, KTÓRY JESTEM”.

Dzieci Matki Kościoła Świętego w Polsce - tego narodu - otrzymają pouczenia jak zachować się należy. Inne nieroztropne i nierozsądne Jej dzieci w hierarchii kościoła, a więc arcybiskupi, biskupi i kapłani, ojcowie zakonnicy, misjonarze, zakonnice, może jeszcze zdążą się przygotować, gdy upadną na kolana i będą wzywać Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem świętych i błogosławionych tej waszej ziemi, bo nie usłuchali Jej majestatu poleceń.

Moja Miłość jest wielka, czysta, niepojęta wg waszego rozumowania tu na ziemi. Żal Mnie was bo i Ja żyłem na  ziemi, kontemplowałem Miłość Ojca Mojego. Ja Bóg z Boga, światłość ze światłości, słuchałem pouczeń Mojej Matki Najświętszej Bogarodzicy Dziewicy, szanowałem posługę świętego Józefa Mojego przybranego Ojca.

Wzór bierzcie z Niego wy na urzędach Moi ministrowie, kardynałowie, biskupi, kapłani. Słuchajcie maluczkich, otwórzcie uszy i serca na moc Słów Bożych, które przekazuje niebo. O, jak wam się wydaje, że wy jesteście nieomylni w swojej posłudze wg Boga w Trójcy Jedynego, Jego świętych pouczeń, żądań. Czy jesteście głusi, na co czekacie, nie wspomnę już o godnej MNIE INTRONIZACJI NA KRÓLA POLSKI, bo zablokowaliście łaski płynące z nieba na wasz Naród Wybrany.

Dlaczego pytam? Tyle razy, dlaczego? Dajcie odpowiedz w waszych sercach.

Napisz AMM Mała Gołąbko Ducha, nie lękaj się, nie jest to mowa twoja, ale mocą Ducha Świętego mówi KRÓL POLSKI NIE W PEŁNI INTRONIZOWANY - BOŻE DZIECIĘ. Proś, bym podniósł dłoń swoją i obficie wam błogosławił na prośbę Mojej i waszej Mamy – Jej świątobliwej Królowej Polski i wszystkim, którym będzie dana łaska zgłębiania tego świętego pouczenia niech błogosławi. Jak prosić? Mocą Ducha świętego padając na twarz z Aniołem Stróżem Polski - Ave mów:

„Błagam Cię Boże Ojcze Wszechmogący i Twego Syna- Boskiego Dzieciątka, Króla mojego serca i ufam - serc wszystkich Polaków za przyczyną Królowej Polski, Jej Niepokalanego Serca i Przeczystego Serca św. Józefa, o otwarcie wszystkich serc ludzkich, a szczególnie arcybiskupów, biskupów, kapłanów, by Dziecię Jezus na nowo się narodziło w ich sercach czystych i budowało swoje królestwo miłości, pokoju i błogosławieństwa. Amen. Amen. Amen”.

Błogosławi Dziecię Jezus na prośbę Królowej Polski. W imię Ojca i swoje święte imię Jezus i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

A teraz da święte pouczenie Bogarodzica Dziewica Maryja. Potwierdzenie, Apokalipsa św. Jana rozdział 13 werset 6. Zapisz: Smok przekazuje władzę Bestii. "Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi i mieszkańcom nieba." / rozważyć do końca /.

Alicjo Mario Michalino moja umiłowana córo królewska, napisz „od Apokalipsy”. Ja Królowa Polski w dniu Narodzenia Mojego Syna, Jezusa Chrystusa Boskiego Dzieciątka, pozdrawiam was umiłowane dzieci Kościoła świętego w Polsce i na świecie.

Przez Moje Niepokalane Serce proszę Boskie Dzieciątko, by pobłogosławiło wybrane moje córy i synów, którzy czytają te przekazy z nieba, szczególnie na portalu „Domy Modlitwy imieniem św. Jana Pawła II” Tak, trzeba brać wzór z tego waszego patrona Polski: „Cały mój Totus Tułus”.

I wy to powtarzajcie wybrani synowi exl. w biskupstwie i kapłaństwie. Mówię Wam przerwijcie tę zmowę milczenia, otwórzcie swoje serca na działanie mocy Ducha Świętego.

Działajcie na chwałę Boga w Trójcy Jedynego, niech Mój Syn Boże Dziecię zatryumfuje w waszych sercach przez Moje Niepokalane Serce i Przeczyste Serce Mojego oblubieńca św. Józefa. Już po ludzku mówiąc, niczego się Dziecięciu nie odmawia bo jest bezbronne, czyste, ufne, kochane.

Zaproście go do swoich serc i niech się tak stanie. Niech ta niewinna Miłość będzie kochana. A tak zaproszony będzie budował Swoje Królestwo w waszych sercach, tylko czystych sercach wg podanej reguły „JEZU TY SIĘ TYM ZAJMIJ". Więc zginą wszelki przeszkody, zaufać trzeba, zawsze jest Boże zwycięstwo, ale trzeba wiary, która mury przybija.

Spójrzcie na Mnie waszą Mamę i Mamę Jezusa i zadajcie sobie to pytanie; Jaka jest wasza wiara ? Bóg stał się człowiekiem, by dać wam łaski, ale trzeba mówić: „nie moja, ale Twoja święta Wola niech sie stanie”. Amen. Amen. Amen. Ta Wielka Mała Miłość nie jest kochana.

Jaka jest wasza miłość dzieci Moje, pytam? I tych na urzędach kościelnych, państwowych i tych maluczkich wybranych Moich dzieci na te czasy ostatnie. Zaproście Mojego Syna Boskie Dziecię, by się dopełnia ta Intronizacja na Króla Polski, w ludzkich sercach niech będzie intronizowany w parafiach, dekanatach, diecezjach. Ufam i czekam, czas jednak zbliża się do końca zapowiedzianych wydarzeń. Wy nie zdajecie sobie sprawy z ważności tej Mojej Matczynej prośby Królowej waszej Hetmanki.

Co mam napisać jeszcze Matko Moja Umiłowana?

Córko Moja niewolnico, złączona miłością macierzyńską w Moim Niepokalanym Sercu dziewiczym. Chcę ci podziękować za to cierpienie, które z miłością przyjęłaś, choć ból wielki ale i łzy i krew przelana jest potrzebna, bo walka jak widzisz jest wręcz. Mój nieprzyjaciel wyrzuca ostatnie macki, tak mu śpieszno, by kościół święty zatracił swój honor, świat wartość grzechu, chce ucisku dla wybranych.

Bóg Ojciec dopuści ten krwawy bicz oczyszczenia twojego kraju, bo nie  usłuchali pouczeń i próśb uczeni w piśmie, zdradzili Mnie Moi Synowi Exl. w biskupstwie i kapłaństwie. T

ak to czas zamętu, Boże sprawy odrzucają, panoszy się zło i swawola, wszystko z dopustu Bożego, a mogło być inaczej. Tak jak mówiłam, polski naród chcę ochronić, a macie wolną wolę i Bóg  nie będzie interweniował, bo uczynił człowieka na Swój obraz i podobieństwo.

Pobłądzili moi synowie w hierarchii kościoła, nauka ewangeliczna straciła wartość, nie jest podawana zgodnie z ewangelią a przeinaczana. Za to odpowiecie przed Bogiem Wszechpotężnym. Dekalog chcecie zmieniać, Mszę Świętą modernizować, Przeistoczenia Krwi Najdroższej Mojego Syna zaniechać.  To nie jest Boże prawo. Nie będę wymieniać więcej waszych przywar.  Celibat znieść? Co jeszcze zło wymyśli? Ale Kościoła świętego nie pokona, bo na skale zbudowany. Bóg Ojciec dopuści, to oczyszczenie nastąpi i to bardzo szybko się dokona.

Polski Kościół chcę obronić, czekam na waszą współpracę, ale już minuty, minuty, minuty. Oczyszczenie trwa, czy nie widzicie? A więc ślepi ślepych nie będą prowadzić do zagłady owiec.

Pasterze powstańcie w jedności siła, tego uczył święty Mój Syn Jan Paweł II. Ufając – tak, dzielę się opłatkiem z wami w dniu BOŻEGO NARODZENIA, zapraszam Dziecię Jezus do waszych serc exl. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie/.

I tak się stanie, ale trzeba dobrej woli i pracy pasterzy w tej Mojej Matczynej prośbie. O błogosławieństwo proszę Syna Człowieczego Jezusa Chrystusa z Mojego ciała zrodzonego. W imię Ojca Syna Mojego i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie: List św. Pawła do Galatów rozdz. 3 werset 8, zapisz: Wzorem Abrahama. I stąd Pismo widząc, że w przyszłości Bóg na podstawie wiary będzie dawał poganom usprawiedliwienie, już Abrahamowi oznajmiło tę radosną nowinę: W tobie będą błogosławione wszystkie narody*.

Bogu Ojcu Synowi i Duchowi Świętemu niech będą dzięki przez Niepokalane Serce Bogurodzicy Dziewicy Hetmanki Jasnogórskiej Pani, Królowej Polski. Amen. Amen. Amen. Uniżona sługa niewolnica Najświętszej Maryj Panny. AMM- godz. 21.00- 23.00, część I . Orędzie spisane na kolanach.


Część II dnia 26.XII. 2018r.

Na prośbę Bogarodzicy Dziewicy przemówi Bóg Ojciec Wszechmogący, „który wielki jest ten który jest”. Po przyjęciu Eucharystii pouczenie mojego Anioła Stróża.  Zatrzymaj się przy stajence i proś, uwielbiaj, błagaj Ojca i Syna i Ducha Świętego, dziękuj za otrzymane Słowo Boże i zapisz potwierdzenie na pouczenie święte Boga samego-psalm 45, werset 16 /Podała Maryja Matka Jezusa Maleńkiego/. Zapisz: Weselna pieśń dla Pomazańca Bożego brzmi:

''Przywodzą je z radością i uniesieniem, prowadzą do pałacu króla". Tak dziecko  Moje, Ja Bóg Wszechpotężny mocą Ducha Świętego mówię: Błogosławię w imię Moje twojego Ojca i Ojca Jezusa, maleńkiego Syna Mojego i Ducha Świętego dzieci wybrane  Królowej Polski – ojczyzny twojej, bo czuwa nad wami Hetmanka, ale przede wszystkim Matka Mojego Syna, której prośbie odmówić nie mogę - pełna łaski Niepokalana.

Jaki skarb macie wy Polacy, tego nie jesteście w stanie pojąć i zrozumieć. Nielicznym jest dana taka łaska.

Ty AMM moja córo, różyczko, mistyczna duszo, jesteś jedną z nich i teraz czujesz JEJ MAJESTATU bliskość, jest obok ciebie, wspomaga, prosi, chroni, wstawia się za tobą i wszystkimi dziećmi danymi JEJ pod krzyżem, gdzie w bólu was na nowo zrodziła. A dzielna to Niewiasta, która zgniecie głowę węża, który JEJ potomstwu wypowiedział walkę, teraz szczególnie sama odczułaś, on nie lubi niewolników MARYI, którzy z miłością JEJ służą. To on wąż przeklęty powiedział „nie będzie służyć”.

To trwa od wieków, ale koniec jest już bliski. Dopuszczam zło, bo też służy do oczyszczenia Kościoła w Polsce i na świecie. Mój wymiar działania i myślenia jest inny. Wy tu na ziemi trwacie w innym wymiarze czasu.

Będzie NOWA ERA i wasze ciała też będą uwielbione, przemienię wszystko. NOWE NIEBO I NOWA ZIEMIA, ZABIORĘ WAS MOJE WYBRANE DZIECI.

Świat będzie jak wcześniej bawił się, pił, jadł, będą się żenić i umierać, tworzyć różne sekty nowej wiary ale w a n t y c h r y s t a, prześladując MÓJ PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY, KATOLICKI, APOSTOLSKI PRZYBYTEK MOJEGO SYNA. Do czasu, aż wszystko runie w jednym momencie i nie będzie czasu na przygotowanie się do tych niespodziewanych wydarzeń, o których nieustannie pouczała was Matka Najświętsza Mojego Syna Jezusa Chrystusa.

Również Mój Syn dawał wam wskazania, posyłał Moich proroków- ODRZUCILI nie moi synowie na urzędach kościelnych i rząd w waszym kraju, powpadali w dołki masońskie, które odwieczny wróg knuje w swoich planach.

Chce odbierać chwałę w MOICH ŚWIĄTYNIACH, nie potrafi służyć z miłością, a w pychę wchodzi nieustannie. Wydaje mu się, że zwycięży ale jest to zwycięstwo pozorne, dopuszczone przez ze Mnie, bo tym sposobem oczyszczę z brudu kościół święty, jego krnąbrnych pasterzy, którzy zdradzili, sami siebie czyniąc "bogami" w cudzysłowiu. To jest początek końca tej anarchii , która potrwa jak Pismo Święte mówi - 3,5 roku.

Część się wypełnia, ucisk kościoła trwa. Jak tylko zniosą EUCHARYSTIĘ to będzie dla was widzialny znak działania fałszywego proroka / Franek /, który przekaże władzę bestii, a ta będzie triumfować, ale wszystko spali na panewce jak to wy mówicie. Bo MATKA NIEPOKALANA JUŻ PRZYGOTOWAŁA SWOJĄ ARMIĘ, TO JEST WAS WYBRANE DZIECI, a wasza modlitwa, cierpienie umocniona wiara da wielkie owoce i uratuje wiele JEJ dzieci, które nie są przygotowane. Ukryje was w Swoim Niepokalanym Sercu w tej Arce Przymierza Miłości. UFAJCIE CZAS JUŻ JEST. Ja Bóg błogosławię szczególnie JEJ wybrane dzieci w Polsce - ojczyźnie twojej.

Alicjo Mario Michalino od Apokalipsy, trwaj w pokoju i ten pokój niech spłynie na każde serce ludzkie, które będzie rozważać i kontemplować te Moje Słowai biskupów i kapłanów, którzy chcą Mnie godnie służyć- daję Pieczęć Boga Żywego. O innych, którzy się zagubili, zwątpili lecąc za mamoną już nie wspomnę. Błaga jeszcze Niepokalana Bogurodzica Królowa Polski, ale też nie słuchają. Więc wobec takiej sytuacji, łaski z nieba płynące dla nich są zamknięte.

Jest to już ostatnie wezwanie i wysiłek BOGA SAMEGO WSZECHMOGĄCEGO WIELKIEGO jak usłyszałaś. Moja miłość Ojcowska nie zdzierży waszych zaprzedanych serc, nie chcecie dobrowolnie powrócić do korzeni wiary chrześcijańskiej, miłości, odpowiedzialności wobec Boga Wszechpotężnego. Nie słuchacie próśb Matki Najświętszej, wasza ignorancja jest do kwadratu entej, więc nikt was na siłę nie będzie zmuszał. Chcecie zatracić dusze wasze i jeszcze dusze dzieci Moich dzieci chcecie wprowadzić w zasadzki szatana.

Ale Ja Bóg Trójjedyny na to nie pozwolę. Kocham swoje stworzenia, życie im dałem, Ducha Świętego tchnąłem. Moja moc was też dotknie o ile okażecie  żal za grzechy swoje, bo jeszcze błaga Maryja pełna łaski Królowa Matka Mojego Syna Jednorodzonego, chce was ochronić.

Decyzja należy do was o nieposłuszni synowi w purpurach. Gorzej niż w sanhedrynie jesteście manipulowani. Zrzucie te skorupy, brzydzę się wami. Było wielu powołanych, ale mało zostało wybranych na polskiej ziemi nie mówiąc już o świecie. Proroctwa odrzucacie, bratacie się ze złem, jemu służyć chcecie.  Szybko wpadniecie w ogień piekielny śmierdzącej siarki.

Co was tak zniewala upaść na twarz przed Królową Pełną łaski? Może jeszcze znajdziecie furtkę, by wyjść z tego impasu magii, czarnych mszy, pedofilii, homoseksu, materializmu, narkomani, alkoholizmu, obżarstwa?

Nie lękaj się córko Moja królewska -córo AMM, nie jest to mowa twoja, ale mówię Ja Bóg Najwyższy, Wszechpotężny, Miłosierny, ale sprawiedliwy.

I ta sprawiedliwość- Prześwietlenia sumień-  wskaże wam miejsce waszego pobytu po śmierci. I oby nie było za późno. 

Polecam budować "Królestwo Mojego Syna w swoich sercach oczyszczonych" jak było powiedziane w diecezjach, dekanatach, parafiach z przedstawicielami rządu, społeczeństwem. Czy zdążycie? Sami sobie los gotujecie.

Polska wybrana, NOWE JERUZALEM, ale trzeba współpracować w tym dziele wywyższenia. Czy chcecie to zaniedbać, rzucić na bruk lata męczeństwa, prześladowań Polaków i teraz w rocznicę 100-lecia niepodległości co zrobicie?

Na prośbę Królowej Polski błogosławię. W imię Moje Ojca w Trójcyjedynego Syna i Ducha Świętego przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi Królowej Polskiego Narodu. I niech się tak stanie, by chwała Moja rozbrzmiewała w całym Polskim pokoleniu, wybranych dzieci Maryi Jasnogórskiej Hetmanki. Amen. Amen. Amen.

Bogu w Trójcyjedynemu niech będą dzięki i chwała teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Amen. Amen. Dziękuję kochany Tatusiu, uniżam się przed Twoim po trzykroć świętym majestatem, Ty który jesteś. Amen. Amen. Amen.  Cieszę się, że to uniżenie Mnie oddałaś.

Bóg zapłać kochany Ojcze. Potwierdzenie "Słowa Boga samego"- Księga Zachariasza rozdział 3 werset 7, zapisz: godz. 21.00 do 23.00. Italia- 26.XII. 2018 r.

------------


Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”/
/01.01. 2019 r/.

+++ 01.I.2019r. W IMIĘ BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO OJCA SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN. AMEN. AMEN. Rozkazuję Ja Królowa Narodu Polskiego dane mocą Ducha Świętego, wyproszone przez Moje Niepokalane Serce oblubienicy Jego. Potwierdzenie " Słowa Bożego": Psalm 18 werset 3, zapisz: „Pani, ostojo moja twierdzo, mój wybawicielu. Boże mój skało* moja na którą się chronię, tarczo moja, mocy* zbawienia mego i moja obrono!"/ rozważyć do końca/. Błogosławię na prośbę Królowej waszej Hetmanki: W imię Ojca Syna i Moje - Ducha Świętego Nauczyciela, Ożywiciela, Pocieszyciela Jej majestatu, dzieci Kościoła świętego w Polsce i na świecie. Amen. Amen. Amen.

Radujcie się dzieci tej waszej umiłowanej Matki Królowej Polski, bo tryumf Jej Niepokalanego Serca bliski. Kiedy dokona się ten Akt Bożego Miłosierdzia „Prześwietlenia sumień”, to wiele serc ludzkich przez ten wstrząs i wstawiennictwo waszych modlitw powróci do Boga Ojca do korzeni chrześcijańskich.

Tak zapraszajcie MNIE DUCHA ŚWIĘTEGO, bym przez tą osobistą Intronizację JEZUSA CHRYSTUSA W WASZYCH CZŁOWIECZYCH SERCACH PRZYGOTOWAŁ TRON DLA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI, oczyścił mocą płomieni miłości, bo Jestem Miłością i mogę wypełnić wasze serca na przyjęcie tej wielkiej Małej Miłości to jest  „Dzieciątka Jezus”.

Przez Świętego Józefa Przeczyste Serce prości, błagajcie za siebie i dla innych nie przygotowanych serc Jej dzieci. To jest Moje przesłanie AMM mała gołąbko Ducha Świętego, to jest Mego. Przekaz ten otrzymałaś, że JA DUCH ŚWIĘTY – przemówię w Nowym Roku 2019 i to potwierdzenie dn. 01.01.2019r.- Święty Paweł List do Rzymian rozdział 3 werset. 12 zapisz: Wszyscy Żydzi i poganie popadli w grzech " Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli, nie ma takiego co dobrze czyni, zgoła ani jednego" / rozważyć do końca/.

Więc trzeba odnowienia serc, by budować Jego Królestwo wg podanej Reguły.

Ten czas zostanie przyśpieszony, bo taka jest Wola Boga w Trójcy Jedynego. Kiedy zagrzmią trąby anielskie, niebo się skłoni, można rzec wypełnienie Bożych Planów nastąpi, zaćmi się słońce, księżyc nie będzie dawał blasku, jak powiedział BÓG OJCIEC - wszystko runie, bo nie poznaliście czasu łaski nawiedzenia. OSTRZEŻENIE będzie bardzo szybko - czas pożogi i trwogi, czas przygotowania się do oczyszczenia sumień / spowiedź powszechna/, aby zdążyli wszyscy szczególnie ci na piedestałach w hierarchii Kościoła świętego, zabierze wielu nie godnych synów biskupów i kapłanów. Anioł śmierci będzie czynić swoją powinność, przerzedzi wasze zastępy, szczególnie tych co są przeciwni Intronizacji Chrystus na Króla Polski. Majestatu Trójcy Świętej nie słuchają, lekceważą prośby Hetmanki Bożej Rodzicielki Mojej oblubienicy -Jej pouczeń danych przez maluczkich, a ma prawo żądać.

Oczekiwała i oczekuje waszej miłości WY EXL. wybrane, nie wszyscy Jej Synowie- zlekceważyliście pouczenia - „Słowa Bożego” przesłania. Polska wybrana winna dać wyraz swojej miłości. Zapomnieliście, że byliście oddani w niewolę JEJ macierzyńskiej miłości. Sprzeniewierzyliście się wy na urzędach kościelnych i państwowych. Przecież zostaliście odkupieni Najdroższą Krwią Jej Syna Jezusa Chrystusa, a tak ciężko było i jest dokonać tej Intronizacji?

Tylko JEZUS CHRYSTUS SYN BOGA ŻYWEGO KRÓL POLSKI, może to wszystko powstrzymać, te wszystkie uderzenia ''młotka i sierpa'' na Warszawę, napisz - was Polaków. Sami sobie nie dacie rady. Pytani, po co ma być ta I N T R O N I Z A C J A?

Bo tylko i wyłącznie Chrystus Król Polski jest władny tego dokonać. ILE RAZY I NA WIELE sposobów trzeba wam tłumaczyć?

Prawdziwie jesteście głusi i ślepi, wy w ornatach masońskich chcecie chcieć i służyć dla a n t y c h r y s t a. Dość już tego waszego zaniedbania, szerzenia nie wiary w BOGA; W TRÓJCY JEDYNEGO! PRZYSZEDŁ CZAS. CZAS NAGLI I TYLKO SĄD MAŁY DUCHA ŚWIĘTEGO- wstrząśnie wasze uśpione sumienia. W sercach waszych pełno węży, które wyhodowaliście sami, bo mamona wam na rękę, wyuzdanie, poklepywanie po plecach jedni drugich, w sutannach wodzą na pokuszenie. Jeśli teraz się nie opamiętacie wy w Episkopacie Polski, to już następnej szansy nie ma.

Teraz na prośbę BOGARODZICY za wstawiennictwem świętych i błogosławionych BÓG W TRÓJCY JEDYNY przebaczyłby wasze wszystkie grzechy, a życzyłby sobie i wam ;„by ta INTRONIZACJA JEZUSA NA KRÓLA POLSKI ZOSTAŁA ZAPLANOWANA I ZATWIERDZONA JAK NAJSZYBCIEJ''.

Wtedy pękną wszelkie zakusy złego ducha, wasz kraj i serca wasze Polacy oczyszczone- potwierdzą dzieło odbudowy  Królestwa Bożego w waszej Ojczyźnie. Na świat cały w potędze i miłości Bożej to się dokona i inni z was przykład brać będą.

AMM mała gołąbko moja trwaj w pokoju Mojej Miłości Ducha Świętego, to są Moje słowa nie twoja mowa. Błogosławię na prośbą Niepokalanej Oblubienicy Mojej Królowej Polski Hetmanki, która błaga za wami. W IMIĘ BOGA OJCA SYNA CZŁOWIECZEGO I MNIE DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN. AMEN. AMEN. Potwierdzenie da Anioł AVE - Stróż Polski, który cię wspomagał w spisaniu Mego Ducha Świętego Słowa, podziękuj Mu.  Mądrość  Syracha  rozdział 16 werset 3 „Przekleństwo bezbożnych: „Nie licz na ich życie, ani nie zwracaj uwagi na ich liczbę ! Więcej bowiem może znaczyć jeden niż tysiąc i lepiej umrzeć bezdzietnym, niż mieć dzieci bezbożne. "

Uniżam się przed Twoim Majestatem OJCZE SYNU I DUCHU ŚWIĘTY, razem z  ANIOŁEM AVE- STRÓŻEM POLSKI, mówię:

Pozdrawiam CIĘ TRÓJCO PRZENAJŚWIĘTSZA, BOŻE OJCZE, POZDRAWIAM CIĘ JEZU CHRYSTE SYNU BOGA ŻYWEGO, KRÓLU MOJEGO SERCA I KRÓLU POLSKI, POZDRAWIAM CIĘ DUCHU ŚWIĘTY OŻYWICIELU, KTÓRY MNIE I NAS WSZYSTKICH POUCZASZ.

Dziękuję, że to w uniżeniu uczyniłaś, modląc się też z Mojej inspiracji modlitwą Anioła Pokoju, ale nie będzie pokoju, bo i cały świat zależy od Polski. Was najpierw oczyszczę i wasza modlitwa wybraństwa-NOWE NIEBO I NOWA ZIEMIA, NOWE JERUZALEM, to wy wybrane dzieci twojej Ojczyzny pod Moją opieką Anioła Stróża Ave. Jeżeli chcecie, to wytrwajcie w tych uciskach, udrękach czasu prawdy jaki daje tu na ziemi Ojciec Wszechmogący, a potężny w miłości i gniewie, a Jego sprawiedliwość święta. Dlatego wy dzieci Polskiej Królowej dążcie do świętości, szczególnie te wybrane- ARMIA MARYI NIEPOKALANEJ ma iść do zwycięstwa i będzie was prowadził Święty Michał Archanioł wraz ze Mną Aniołem Stróżem AVE Polski.

Walka będzie nie na miecze, ale Duch Święty, będzie zwyciężał. W każdym sercu, przygotuje mieszkania dla CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI, i tak się stanie. Amen. Amen. Amen.

Alleluja! Spieszcie się wy wybrani mieszkańcy polskiej ziemi by wejść do ziemi w niebie do Jeruzalem Niebieskiego. Tego wam życzę Ja Święty Anioł AVE polskiej ziemi. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Ufajcie.................... uniżona służebnica Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego. AMM Italia. NOWY Rok 2019. godz. 22,oo - 24.oo.

--------

Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki„Domy Modlitwy św. JPII”

/05.I. 2019 r/.

Cz.I.

+++05.I..2019r. Pierwsza sobota stycznia-2019r. W imię Boga w Trójcy Jedynego Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.Błogosławię ja Królowa Polskiego Narodu, Królowa pokoju przez Moje Niepokalane Serce w wigilię Trzech Króli. Potwierdzenie: Psalm 6, werset 8, zapisz: Błaganie o litość: „Od smutku oko moje mgłą zachodzi, starzeję się z powodu wszystkich mych wrogów”. Królowie monarchowie szukali Mojego Syna Jezusa Chrystusa Boskie Dziecię, by Mu się pokłonić, są przedstawicielami wszystkich narodów. Gwiazda wskazywała im drogę, przybyli by oddać hołd Królowi królów Jezusowi Chrystusowi.

Umieli odczytać znaki czasu,  patrzyli na firmamenty nieba, obserwowali, słuchali anioła stróża by nie wracać tą samą drogą, bo ziemski król Herod podstępnie chciał zabić Dziecię Jezus. Również Mój Oblubieniec św. Józef posłuchał poleceń anioła, który wskazał drogę mówiąc: Weź Dziecię i Matkę Jego i uchodź do Egiptu. AMM mała najmniejsza służebnico Moja, napisz jak jest teraz. Królowie ziemscy w hierarchii Kościoła świętego nie rozpoznają daru łaski, bo są zamknięci na przekazy Ducha Świętego, a cóż dopiero królowie ziemscy będący na urzędach państwowych, administracyjnych.

Jedni jak i drudzy na usługach masońskich trwają w zmowie milczenia co do I N T R N Z A C J I MOJEGO SYNA JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI. Tyle razy pouczałam, błagałam, prosiłam, posyłałam posłańców Bożych, ale nie usłuchali i ciągle proszę Ja Matka Jasnogórska Pani Hetmanka Narodu Polskiego, ale nadaremnie.

Mój Syn Król Wszechmogący ma moc i potęgę, by was wyzwolić od złego ducha Polacy dzieci Moi. Ja błagam o litość jak w tym psalmie, ale wy sobie z tego nic nie robicie. Garstka maluczkich wybranych dzieci Moich nieustannie bombarduje niebo, mówiąc waszym językiem.

Jeśli wy wszyscy padniecie na kolana, jak było podane adorując Mojego Syna Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie ołtarza ukrytego w białej Hostii, to jeszcze uprosicie u Boga Wszechmogącego, by was po O S T R Z E Ż E N I U zostało trochę więcej. Nie będę podawać w jakich procentach, bo jeden zostanie zabrany a drugi umrze.

Gdy to wydarzenie nastąpi nie śpijcie, wzbudźcie swoje sumienia, zawierzcie się

Mojemu Niepokalanemu Sercu, kto może niech opuści Warszawę!

Teraz Ja Matka wasza jak mogłabym was opuścić. Matka jest zawsze z wami, dzieci Moje. Jestem z wami pod krzyżem, jak byłam z Jezusem. Tam was zrodziłam i nie chcę utracić. Nie mniej jestem zmuszona nie widząc waszej poprawy; moich i nie moich sług w kapłaństwie i nie tylko; za krew niewinną przelaną wtedy dzieci niewinnych w Betlejem jak i teraz przez wasze źle ustalone prawo aborcji dzieci nienarodzonych. To przeważa szalę wagi waszych uczynków, którą Święty Michał Archanioł trzyma w pieczy, a ta balansuje na nie!

I nie mogę już zatrzymać wyroku Boga Wszechmogącego. Jego Majestatu gniew jest ogromny, za te grzechy odpowiecie szczególnie.

Ważą się losy waszej Ojczyzny, Mojego Królestwa, a Ja nie mogę powstrzymać karzącej dłoni Boga w Trójcy Jedynego. Nie będzie więc pokoju, kraj wasz rozgrabią. Na nowo Polska zginie z mapy świata. Zło czyni ostatnie swoje wysiłki, chcąc rozłączyć Kościół od Państwa. Jeśli teraz wy Exl. nie dokonacie tej godnej Intronizacji Mojego Syna Jezusa Chrystusa na Króla Polski - to daremna jest wasz fikcyjna wiara, bo przejdziecie na wiarę w antychrysta. Całe pokolenia Polaków moich dzieci będą wychowywać w islamie.

Będziecie torpedowani, wyśmiewani, lekceważeni, wasze kobiety uczynią muzułmankami; rzeczą, którą się bierze by wykorzystać i wyrzucić lub dać innym do zabawy: seks, pedofilia, lejsbijki. Cała manifestacja zła zostanie zakorzeniona. W świecie już jest, a u was będzie, gdy nie wysłuchacie próśb i poleceń, pouczeń Matki Najświętszej Niepokalanej Królowej Polski.

Sami wiecie, że Polska to ostatni bastion wiary. Taka dumna byłam z tego narodu, teraz co wy chcecie osiągnąć przez te głupie manifestacje: marsze czarne, równości i pokoju. Przecież to masońska robota opłacana przez loże w Polsce, też buntują młodzież, tworzą bojówki, sekty szatańskie. Czy wy tego nie widzicie ojcowie kościoła, Episkopat? Na czyich jesteście usługach?  Sami wiecie dobrze, czy serce wam nie mówi, a sumienie nie wyrzuca?

Tylko tak jak było powiedziane w tych przekazach AMM i innych przekaźnikach Bożej Miłości – Chrystus Król Polski- tytuł nadać dla Mojego Syna Króla Wszechmogącego.

To was uchroni, w całości stając w prawdzie, Intronizować Go w każdym ludzkim sercu i dać Mu KORONĘ CHWAŁY, bo tego pragnie, chce korony z żywych waszych ludzkich serc w parafiach, dekanatach, diecezjach.

Pytam na co czekacie? Po oczyszczeniu "Prześwietleniu Sumień " mała liczba w Polsce was zostanie. Napisz to jest Moje Królowej Polski przesłanie a jednocześnie życzenia na 2019r. Wykonać. Polecam Exl. w Episkopacie Polski.

Mieliście tyle czasu, a teraz sytuacja się z dnia na dzień w państwie pogarsza, oddzielając

rząd od kościoła, to będzie krwawy bicz Boży.

Były ostrzeżenia, prośby, błagania, modlitwy, ale wasza krótkowzroczność wyprowadziła  was na manowce. Tak działa Mój przeciwnik starodawny wąż, ale Bóg w Trójcy Jedyny dał Mnie Niepokalanej łaskę, że zmiażdżę jego plemię. I tak się stanie.  

I wy też dołóżcie starań; modlitwy, pokuty, postu, Adoracji Mojego Syna w każdym kościele, wystawienia NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU - DOKONAĆ.

Może jeszcze Boga w Trójcy Jedynego przebłagacie. W Jedności siła, miłości, pojednaniu rodzin kapłańskich, zakonnych, małżeńskich. Otwórzcie serca na działanie łaski Ducha Świętego, Jego proście.

„Słowo Boże " odczytać, wysłać do biskupów wg wzoru podanego wcześniej, opublikować na portalu DM św. JPII.

Napisz Alicjo Mario Michalino: „Pan mój i Bóg mój”. Nie lękaj się. Mocą Ducha Świętego mówi Królowa Narodu Polskiego, Jasnogórska Hetmanka Królowa pokoju.

O ten pokój trzeba się nieustannie modlić w sercach Polaków arcybiskupów, biskupów, kapłanów rządzących, bo do ich serc kołacze Mój Syn Jezus Chrystus Król twojego serca, Król Polski. Ufam, że Mu otworzą. Potwierdzenie „Słowa Bożego” Apokalipsa rozdz. 3 werset 8 zapisz: "Znam twoje czyny. Oto postawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte* których nikt nie może zamknąć, bo chociaż moc masz znikomą, zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia".

Niech Rząd się nie kuma z Żydami bo oni już dawno utracili Boga. Do sejmu nie wpuszczono Rycerzy Chrystusa Króla Polski z wizerunkiem Moim Królowej Ostrobramskiej patronki ostatnich czasów, Miłosiernej Pani, a wasz Prezydent zapalił świecę chanuka.

A Boża maleńka Miłość, która przyszła do swoich, to jest światłość ze światłości - Boga Żywego „Dzieciątka Jezus” nie rozpoznali, której tębry będzie rozjaśniał , to jest ciemności jakie was otaczają.

Pokłon Mu oddali Trzej Królowie, a wy? Już dziś przejdzie pochód ulicami miast, jako wielka manifestacja maluczkich świeckich i ufam Moich synów w kapłaństwie wiernych tradycji Kościoła, młodzież i dzieci, by złożyć hołd Królowi Jezusowi Chrystusowi, ufam, że uznacie Go za Króla Polski. Może nie zakłócą tej manifestacji Bożej wiary ludu Mojego. Bądźcie ostrożni, Módlcie się wy Polacy - NOWE JERUZALEM . Czy to potraficie docenić - Bożą Miłość? Nowa era pokoju będzie, ale nie wszyscy doczekacie.

Trwaj wybrana Trzódko w miłości Boga i bliźniego. Przez Moje Niepokalane Serce i Przeczyste Serce Mojego oblubieńca Józefa błagam, Bóg w Trójcy Jedyny obficie wam błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Maryja Matka pięknej miłości. Potwierdzenie: Psalm 12, werset 6. Wśród zakłamanego świata - Wobec utrapienia biednych i jęku ubogich - mówi Pan: «Teraz powstanę i dam zbawienie temu, który go pożąda».

Dziękuję Matko ukochana, pragnę Ci podziękować mocą Koronki do 9 Chórów Anielskich adorując Twojego Syna Boskie Dzieciątko z Aniołem Stróżem Polski Ave. Chwała niech będzie Bogu w Trójcy Jedynemu Ojcu Synowi i Duchowi Świętemu. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie.

List Św. Pawła do Rzymian rozdział 8 werset 6, zapisz: "Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci. Dążność według Ducha do życia w pokoju”. Czy to już wszystko Matko Najświętsza? Tak na teraz. Trwaj w pokoju i niech ten pokój spocznie na wszystkich wybranych Moich dzieciach, którym będzie dana łaska rozważania i kontemplowania tego „Słowa Bożego". Przytulam cię do Mojego Serca, czujesz to ciepło? Tak. To jest Płomień Mojego Niepokalanego Serca, cię rozgrzewa.

Przekazuj to innym dzieciom Moim i sługom Mojego Syna w kapłaństwie. Pozdrawiam księdza proboszcza Rysia O. i księdza kapelana Andrzeja T. Pozdrawiam Was i daję wam pocałunek pokoju specjalny na pokonanie wszelkich trudności w posłudze kapłańskiej Mojego Syna Najwyższego Kapłana, który na Moją prośbę Matki kapłanów wam obficie błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. I wszystkim biskupom, kapłanom, którzy z miłością i mocą Ducha Świętego przyjmują te pouczenia. Amen. Amen. Amen.


 

Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII” /06.01. 2019r.

Cz. II Objawienia Pańskiego

+++ Cz. II – Dzień Objawienia Pańskiego - Trzech Króli - 06.I. 2019r. W imię Boga w Trójcy Jedynego Ojca Syna i Ducha Świętego. Na prośbę Królowej Narodu Polskiego Jasnogórskiej Hetmanki mocą Ducha Świętego przemówi Jej Syn Jezus Chrystus Syn Boga Żywego, który teraz błogosławi was Polacy na cały 2019r.

W imię Mojego Ojca Moje Syna człowieczego i Ducha Świętego. Amen. Amen .Amen. Potwierdzenie „Słowa Bożego" po przyjęciu EUCHARYSTII otrzymałaś: Apokalipsa św. Jana rozdział 12. werset 6: „Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt; dni”.

Tak AMMmoja wybranko duszo mistyczna różyczko, to jest ten czas, trzeba będzie przetrwać na modlitwie, udręce w walce wręcz ze złem, którego już doświadczasz, ale jak powiedziałem „oblubienica winna być podobna do oblubieńca". Czy Mnie oszczędzono tego: złamany nos, rozbite czoło, łuk brwiowy, pobite kolana, odbite ręce, to są też ozdoby, kwiatki miłości dla Mnie -Twojego oblubieńca. Pamiętasz w Garabandal w Hiszpanii, powiedziałem: Zawsze złączeni razem. Obrałaś krzyż, który jest tryumfem i godłem chrześcijaństwa, a jak jest w twoim kraju?

Wielkie zakusy złego ducha, który czyni spustoszenie. Ohyda Spustoszenia na Watykanie już jest i będzie potajemnie rozpowszechniana w Moim Przybytku Bożym. Tak, atrapa Kościoła. Nie Moi kapłani, arcybiskupi i biskupi sieją zamęt pośród swoich to jest antychrysta i Moich synów Najwyższego Kapłana to jest Mnie - prześladują. Czas ten wypełnia się, macie podane wiele znaków Naszej miłości Ojca Syna i Ducha Świętego. Jak to rozpoznać?

To jest czas oczyszczenia, przesianie przez sito zarówno hierarchii kościelnej jak i was uczniów czasu Apokalipsy, Nowej Ery wybraństwa Polaków jako Nowe Jeruzalem- Nowa Ziemia i Nowe Niebo. To się już dokonuje. Jest to walka duchowa -apogeum. Moje przyjście powtórne jest bliskie. Tak jak było za Noego, zostanie garstka wybranych dzieci Maryi Matki Kościoła Świętego w Polsce-Ojczyźnie twojej tak drogiej Trójcy Świętej.

Trzeba wielkiej modlitwy, by wasz Episkopat upadł na twarz /jak Trzej Królowie/ bijąc się w piersi mówiąc: „zgrzeszyliśmy, nie posłuszni natchnieniom Ducha Świętego, zawiniliśmy my wybrani w kapłaństwie nasi przodkowie w dziedzictwie przekazywania wiary”.

Uderzyć trzeba jednak „młotem i sierpem", by nie tylko lud w

Warszawie, ale i większość w twoim kraju doznał olśnienia.

Tak, ten Akt Miłosierdzia „Prześwietlenia sumień” da wiele łask, ale nie dla wszystkich. Tych, którzy są dani do niewoli szatana nie dotknie ta łaska, bo czynili to na własne życzenie. Wasza wstawiennicza modlitwa w grupach modlitewnych „Armii Maryi” i Mnie „Jezusa do ludzkości” łagodzi jeszcze gniew Ojca Przedwiecznego, ale to wszystko za mało by uratować Polskę całą- Królestwo Maryi, bo; Mnie na Króla Polski nie mianowali.

Czy aż tak ślepi jesteście, zadufani w sobie wy dostojnicy i książęta Kościoła?

ŻĄDAM waszego przyznania się do winy, a wybaczę ale to musi być teraz, a nie odkładać tej MOJEJ GODNEJ INTRONIZACJI- K R Ó L POLSKI- ten tytuł musi być dany – ZAWIERZENIE według św. Jana Pawła II. Przymierza z Bogiem Trój Jedynym dokonać, błagać, przepraszać, a da Bóg Wszechpotężny Swoją Pieczęć Boga Żywego dla waszego pokolenia Polacy, dzieci Mojej umiłowanej Matki Jasnogórskiej Hetmanki.

Czy wam nie żal tych łez krwawych. które daje by wzmocnić wiarę waszą i te CUDA EUCHARYSTYCZNE , które dałem w waszym kraju nic wam nie mówią? Przecież to wszystko jest żywe, badacie i na co czekacie! Co chcecie zrobić? Zaniechać Przenajświętszej Ofiary Mojej, którą złożyłem na krzyżu by was wykupić z niewoli szatana /grzechu /, a teraz dobrowolnie chcecie wydać naród; Mojej Ukochanej Matki Waszej Królowej na potępienie i pastwę szatana.

O jak nie udolni i głupi jesteście. Przecież najpierw wy pójdziecie na dno jeziora siarki, bo zatraciliście owoce dane wam, wynikające z Jej opieki. Jakimi jesteście pasterzami? Pasterz szanuje każdy, bo za jedną zgubioną owcą poleci, życie odda. Tak jak czyniłem Ja Bóg z Boga, światłość ze światłości. Można AMM przytaczać wiele ważnych spraw odstępstwa od wiary korzeni chrześcijańskich, ale to wszystko razem biorąc to jest wasza niewiara w moc działania Ducha Świętego, jego pouczeń. Wasza pycha was pokonała, nie słuchacie bo ciszy serc nie macie, zajęte są wasze serca, w większości biskupi i kapłani zniewoleni jesteście. Otrząsnąć się trzeba, ale tego już wkrótce Bóg Ojciec dokona.

Sąd i osąd Ducha Świętego nastąpi, zobaczycie swoje miejsce przeznaczenia w piekle, nie będzie być może czasu na gruntowne przygotowanie się do śmierci. Anioł Śmierci będzie czynił swoją powinność. Już teraz zabiera dusze nieposłusznych biskupów i kapłanów. Nie blokujcie łaski z nieba danej wyproszonej przez wstawiennictwo świętych i błogosławionych oraz was dusz maluczkich, uciśnionych ale kochających Matkę Najświętszą i Mnie Jej Syna z Niewiasty zrodzonego.

Ciąg dalszy Objawienia Pańskiego, „któremu jest dana wszelka władza na ziemi i w niebie”. Ja wypełniłem wolę Ojca Mego na ziemi, prosiłem też za wami Exl. abyście byli jedno. Jedności wśród was nie ma bo szatanowi oddaliście swoje dusze. Barka Piotrowa zatonęła w grzechu rozpuście, pijaństwie, w szatańskich knowaniach pokazuje swoją siłę. Tak, to jest oczyszczenie, Bóg Ojciec dopuścił. Sami sobie zgotowaliście wy w habitach kapłańskich; przewrotność wasza nie ma granic. Ale granica sprawiedliwości gniewu Boga w Trójcy Jedynego osiągnęła swoje apogeum. To się dokona bardzo szybko.

Będzie Nowe Niebo i Nowa Ziemia, Nowe Jeruzalem- Polska wybrana.

Powtarzam, przygotujcie tron dla Mnie Chrystusa Króla Wszechświata, Króla Polski; gdy staniecie w prawdzie i duchu na wszystkich obszarach waszego życia, chodząc w obecności Boga Trój Jedynego, bo ten pomiot żmijowy dojrzał już do zatracenia i tak się stanie. Amen. Amen. Amen.

Jak powiedziałem wzbudzę Sobie lud z tych kamieni, przestrzegający Dekalog, zachowujący Boże prawa, magisterium kościoła, a nie profanacja wiary, przeinaczanie ewangelii świętej, złe tłumaczenie. Same slogany nie prowadzą do nauczania kościoła katolickiego, apostolskiego. Tak dziecko Moja mała wybranko od Apokalipsy; wy, którym będzie dana łaska zgłębiania tego świętego pouczenia Króla królów, Pana i władcy waszego Jezusa Chrystusa zlekceważonego, ukrzyżowanego z Jego przybytku wyrzuconego.

Mówię, ucisk kościoła prawdziwego trwa i zejdzie do podziemi, jeśli wy na tron Mój wsadzicie antychrysta samego. Bóg Ojciec dał wam wolną wolę, możecie wybrać.

Stworzył was na podobieństwo Syna Człowieczego, prowadził was, dbał. Matka Narodu Polskiego was pielęgnowała jak Mnie Syna Bożego. Jakie jest Jej podziękowanie? Niech wasze serca dadzą odpowiedź same, zostawiam was z tym pytaniem! Amen. Amen. Amen.

A Moje życzenia na Nowy Rok 2019 dla dzieci Kościoła w Polsce: Ja Chrystus Król Polski, albo zjedzą was robaki, plaga za plagą, brak jedzenia dla ducha i ciała, to znaczy w Eucharystii zamienionej pożywać będziecie robaki, którymi się karmi wąż starodawny od wieków. Taka jest prawda. Beze mnie nic uczynić nie możecie, wy na urzędach państwowych i kościelnych.

Ja Jestem, który Jestem, trwam. Napisz AMM: Pan Mój i Bóg mój. Wiem, że to trudne słowa i mowa, ale mocą Ducha Świętego mówi Bóg Człowiek, Odkupiciel Jedyny, który może was wykupić na nowo z niewoli szatana. Tak on nie lubi niewolników Mojej Mamy Królowej Polski tej Hetmanki i Moich niewolników, które sama Mnie Synowi swojemu oddała.

Nic nie zatrzymuje dla siebie i teraz błaga za wami nie utulona w płaczu. Czy to was nie wzrusza? Płacz Matki bardzo Mnie smuci, Jej oczy zalane krwawymi łzami. Pomyślcie wy na usługach szatana, on wami pogardza, bo nie kocha nikogo, odwieczny wróg Mojej Matki będzie szybciej pokonany wg woli Boga Ojca w Trójcy Jedynego. Amen. Amen. Amen.

Błogosławię na Jej prośbę Niepokalanego Serca i Przeczystego Serca św. Józefa, wstawiennictwo wszystkich świętych nie tylko polskiej ziemi. W imię Ojca Moje Syna człowieczego Króla serc Polaków i Ducha Świętego ożywiciela. Amen. Amen. Amen.

I niech to błogosławieństwo poprzecina wszelką waszą pychę, zarozumiałość, brak miłości, jedności w działaniu i korzystaniu z dziedzictwa miłości całego kościoła w Polsce i na świecie. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Potwierdzenie „Słowa Bożego: 1 List św. Piotra Apostoła rozdz. 2 werset 8, zapisz: „i kamieniem upadku i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu, upadają do czego zresztą są przeznaczeni”. Dziękuję Ci Boże Ojcze w Trójcy Jedyny za „Słowo Boże” Twojego Syna Króla Mojego Serca i ufam Króla Polski, serc wszystkich Polaków. Amen. Amen. Amen.

Uniżona służebnica Najświętszej Maryi Panny – niewolnica. Złóż dziękczynienie  ze swoim Aniołem Stróżem i Stróżem Ave Polski –Ojczyzny twojej – Różaniec Święty część I. I niech się tak stanie.  Italia 06.I. 2019 r.

---------


Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy

Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”

2.II. 2019r.

/Pierwsza sobota miesiąca lutego/. W imię Boga w Trójcy Jedynego Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Rozkazuję Ja Królowa Bożej Pięknej Miłości, Madonna Del Divino Amore-Roma, gdzie na Moje wezwanie - osobiste zaproszenie wraz z grupą miejscową Moich Apostołów miłości Czasów Ostatnich, którą od 20 lat pouczam, objawiam się wskazując na pełnienie woli Ojca Wszechmogącego.

Razem z nimi nawiedziłaś Moje Sanktuarium, tak drogie Mojemu Niepokalanemu Sercu i Najświętszemu Sercu Jezusa. Jest tam [Jezus]wystawiony do publicznej adoracji w kaplicy nowego kościoła, co za łaska i przykład do naśladowania, ojcowie Oblaci godnie to czynią.

Spisz "Słowo Boże" dane mocą Ducha Świętego - AMM Moja niewolnico słabe narzędzie, ale zanurzone w woli Bożej. Przez Moje Niepokalane Serce błogosławi Bóg Ojciec Syn Boży i Duch Święty. Amen. Amen. Amen.

Zapowiedź Słowa Bożego otrzymałaś w dniu Ofiarowania Pańskiego Mojego Syna, który powiedział po przyjęciu Eucharystii- Chleba Życia: „Przemówi Moja Mama, bo Ja JESTEM ŚWIATŁEM NA OŚWIECENIE POGAN I CHWAŁĄ IZRAELA, NOWEGO JERUZALEM, KTÓREMU NA IMIĘ POLSKA.

Potwierdzenie otrzymasz jutro od Matki Bożej Gromnicznej, tak piękna nazwa w tradycji polskiej i tak się stało, pielgrzymując do JEJ sanktuarium, uwielbiając Mnie Twego Pana, Mistrza, Nauczyciela, Oblubieńca, a przede wszystkim  KRÓLA SERCA.

Usłyszałaś: Księga Wyjścia rozdział 3 werset 18, zapisz. „Oni tych słów usłuchają. I pójdziesz razem ze starszymi z Izraela do króla egipskiego i powiecie mu: Pan, Bóg Hebrajczyków, nam się objawił. Pozwól nam odbyć drogę trzech dni* przez pustynię, abyśmy złożyli ofiary Panu Bogu naszemu”.

To jest Moje wezwanie Mojego Niepokalanego Serca do was Exl . arcybiskupi biskupi i kapłani JEZUSA Chrystusa Króla Wszechświata.

Złóżcie Mu ofiarę zadośćuczynienia za nie wykonanie natchnień Ducha Świętego co do Intronizacji GO NA KRÓLA POLSKI, by nie pasł was rózgą żelazną i byście wcześniej wrócili do Jego łask, zanim nastąpi CHRZEST OGNIA/ jak usłyszałaś podczas adoracji/.


To jest Moja prośba Mojego Kochającego Serca, przede wszystkim Matki, która nie chce wydać na zatracenie swoich dzieci. Przez waszą nieodpowiedzialność, lekceważenia pouczeń - co; dotyczy zaniedbania grzechu przeciw Duchowi Świętemu. Matka wasza Królowa Polskiego Narodu to jest JA MARYJA wyprosiłam wam tą można rzec ostatnią łaskę, bo kocham was dzieci Moje choć nieroztropne, nierozsądne, zagubione, lekceważące moje wskazania. Jednak ufam, że posłuchacie tego żądania.

Niech każdy arcybiskup i wy biskupi w swoich diecezjach dacie zadośćuczynienie z miłością przez odprawienie trzech Mszy Świętych wotywnych w każdy z piątków Wielkiego Postu, by przebłagać MAJESTAT BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO.

Post i pokuta - wzywać wstawiennictwa świętych i błogosławionych, by ochronić POLSKI WYBRANY NARÓD- NOWE JERUZALEM i zachować wiarę ojców waszych, bo drugie przyjście Mojego Syna Chrystusa Króla jest bliskie, bardzo bliskie... już jest..............

Ta INTRONIZACJA MOJEGO SYNA W KAŻDYM SERCU - pytam czy też zostanie zlekceważona przez wasze „ja” /egoizm, pychę itd. ?/

Ja Matka Polskiego Narodu płaczę nieustannie, bo jeśli odrzucicie tą Moją prośbę, to jak powiedział MÓJ SYN, będziecie służyć w niewoli szatanowi i jego poplecznikom, pachołkom, którzy skrywają swoją twarz, serce w powłokach szat liturgicznych na zewnątrz, a wewnątrz cuchną ich serca.

Nie dajcie się zwieść bo antychryst już jest i szybko pokaże swoje podłe oblicze chcąc naśladować Mojego Umiłowanego Syna, waszego Króla, a pytam Was, gdzie to wywyższenie na KRÓLA POLSKI, by ODNOWIĆ PRZYMIERZE MIŁOŚCI Z BOGIEM OJCEM WSZECHMOGĄCYM NA WZÓR ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II, przez Waszą posługę Exl. .............

Pytam, co was tak dalej trzyma? Te złe skłonności trzeba oddać w sakramencie pokuty, a nie publicznie kłamać w sprawach wielkiej wagi dotyczącej Polskiego Rządu i jego fałszywego osądu śmierci prezydenta Gdańska /Loże masońskie kościoła to potwierdzają/.

Co za hańba dla was, a odpowiedzialność przed Bogiem? Odpowiedź: Ogień siarki was pochłonie. Pokuty, pokuty.

Musicie tak tańczyć jak wam zagrają. Nawróćcie się dopóki czas łaski dla was dany, wyproszony przez Moje Niepokalane Serce.

Zadośćuczynienie złożyć za siebie i lud mój, jeszcze czekam. Wróćcie synowie wybrani do Chrystusowego Kościoła, Apostolskiego, chrześcijańskiego, do korzeni wiary, która w tym narodzie dzieci moich jest mi tak droga.

Droga prawdy, która jest życiem w Jezusie Chrystusie obecnym w EUCHARYSTII. Tyle próśb o adorację Mojego Syna, choć „jedna godzinę” jak w Ogrójcu, a teraz jest czas ciemności dopuszczony przez Ojca Wszechmogącego w kościele, ale by rozjaśnić te ciemności trzeba adoracji, bo to jest Światło na oświecenie pogan/ jak ich dużo w kościele [pogan], gdzie wy arcybiskupi, biskupi, kapłani jesteście tylko zarządcami.

Pytam gdzie jest wasza odpowiedzialność za zagubione owce. Czas postu będzie trwogą i pożogą, jeśli wejdziecie w tą zmowę łączenia wszystkich religii, rytuałów, a więc mistyfikacji MSZY ŚWIĘTEJ, CO SIĘ ZWIE OHYDĄ SPUSTOSZENIA.

To Bóg Ojciec uderzy ze zdwojoną siłą i wybuchnie III wojna światowa, tak można rzec nie pozostanie tu kamień na kamieniu, pęknięty glob ziemi.

Tą wizję duchowąÂ  z Jerozolimy wstaw, podaj Słowo Boże [---------->Jerozolima Terra Santa 26V2012r.Następne Słowo Boże].

Tyle razy mówiłam, o c z y s z c z e n i e nastąpi przez dzieło „Prześwietlenia sumień” to też jest łaska, ale jak powiedziałam zostanie was bardzo mało, drogie dzieci mojej i twojej ojczyzny, której na imię P O L S K A - tak droga Mojemu Sercu MATKI NIEPOKALANEJ, płaczącej krwawymi łzami, a wy sobie z tego nic nie robicie, całe niebo w konwulsjach płacze, widząc waszą pychę, pazerność na mamonę. Prawie wszystkie kraje ościenne są wam wrogie.

Zło przybiera na sile widząc, że ma mało czasu, zróbcie coś synowie w szkarłatach, bo i na Rząd i Parlament bicz srogi się tworzy.

Wzywam was do pokuty, pojednania. Łączyć trzeba, a nie dzielić mój lud. Między wami synowie w purpurze tak różne zdania; stanąć w prawdzie trzeba.

Prawda ewangeliczna to MÓJ SYN JEZUS CHRYSTUS KRÓL WSZECHŚWIATA, TRZEBA NADAĆ MU TEN TYTUŁ KRÓLA POLSKI, a będzie zwycięstwo, bo tylko ON JEST władny zwyciężyć to piętno żmijowe.

JA NIEPOKALANA zmiażdżę jego głowę i wtedy nastąpi ten triumf dwóch Najświętszych Serc przez przeczyste Serce Świętego Józefa. Proście i niech się tak stanie.  Amen. Amen. Amen.

Napisz , że jest ci gorąco, Moc Boża Ducha Świętego rozgrzewa twoje serce, czujesz przybitą prawą dłoń, ból słodki cierpienia jest to twój dar dla „Budowania królestwa Bożego w ludzkich sercach kapłańskich”, za których się ofiarowałaś.

Trwaj w pokoju i niech ten święty pokój zagości w tych sercach, którym będzie dana łaska zgłębiania tego Słowa Bożego, szczególnie przez posługę EXL. w biskupstwie.

Pozdrawiam i polecam wysłać do Episkopatu Polski z zaznaczeniem: „wykonaćpolecenie Niepokalanej Matki Kościoła świętego w Polsce i na świecie”.

Niech błogosławieństwo BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO MIMO WSZYSTKO WSTĄPI NA WAS, O KTÓRE BARDZO BŁAGAŁAM JA KRÓLOWA POLSKI i twojego serca AMM. W IMIĘ OJCA SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN. AMEN. AMEN.

NAPISZ, że pielgrzymując do Irlandii, Msza Święta była sprawowana w Katedrze w Belgi w Brukseli przez Misjonarzy św. Rodziny, Bóg Ojciec Wszechmogący powiedział: „ROZBIJĘ TE KAMIENNE TABLICE DEKALOGU ;wypisane Moją Ręka, które dałem nagórze SYNAJ jako Przymierzy Mojej Miłości.

Zniszczę ten naród, który nie przestrzega jego zasad i nieustannie je ignoruje, zmieniając sens tłumaczenia wg/ świata. Wzbudzę sobie z tych kamieni potomstwo; kapłanów i lud cały, który z miłością i drżeniem serca będzie tworzył tą NOWĄ ALEANCĘ .

Zapisz też tą skargę Mojego Syna jaką usłyszałaś w pierwszy piątek miesiąca w Moim Sanktuarium w Belgii w Beauraing – „Matki o Złotym Sercu”, który powiedział: „Wszyscy Mi mówią, że mnie kochają, ale serc swoich Mnie nie oddają”.

Niech to uczynią teraz dzieci Moje poprzez tą Intronizację indywidualną Mojego Syna na Króla w każdym sercu ludzkim według Reguły jaką sam podał. Potwierdzenie. Apokalipsa św. Jana, rozdział 8 werset 6, zapisz:

A siedmiu aniołów mających siedem trąb przygotowało się by zatrąbić”.

Oby i dla was dzieci Moje nie było za późno. Chwała niech będzie Bogu Najwyższemu za to święte pouczenie i łaskę wybłaganą dla swoich dzieci, po 2 godzinnej Adoracji w sobotę i 1 godzinę Adoracji w niedzielę Mojego Syna obecnego w Najświętszym Sakramencie ołtarza.

Spisane dnia 03.II 2019r. w godzinie Apelu Jasnogórskiego i Hetmanki Królowej Polski i świata całego. Godzina 21.30 do 22.40 - AMM służebnica Matki Niepokalanej.


Jerozolima Terra Santa 26V2012r.. Spisane w dniu Bożego  Ciała 07.VI. 2012r.

W imię Boga w Trójcy Jedynego Ojca Syna i Ducha Świętego, błogosławie Cię Alicjo Mario Michalino, Ja Pan Jezus Chrystus obecny w twoim sercu i na wszystkich ołtarzach świata, mocą Ducha Świętego mówię. Nie lękaj się przyjąć to Słowo Boże dane w tym czasie trudnym, już wkrótce udręki, próby ognia, ucisku moich umiłowanych dzieci nastapi.

APOSTOŁÓW tych czasów-RYCERZY, namaszczę WAS OLEJKIEM WYBRAŃSTWA. Tak jak usłyszałaś podam ci czas, osoby wybrane podeślę. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.Tak jak usłyszałaś na Mszy Świętej wczoraj u stóp Matki Bożej Królowej Świętego Szkaplerza, która nieustannie cię prowadzi i przytula do swgo macierzyńskiego Serca, po przyjęciu Mnie w Chlebie Eucharystycznym, uwielbiając Mnie-co Mnie twojemu Mistrzowi bardzo miłe - usłyszałaś, otwórz psalm numer 30 od wersetu numer 3, do końca odczytać - na potwierdzenie tego -Słowa Bożego- które teraz spisujesz.

To jest prawda i tylko prawda jaką daje SAM BÓG OJCIEC. Zapisz werset 13. Napisz: „Aby dusza moja śpiewała Ci Panie i nie zamikła, Panie mój Boże, będę Cię wiecznie wysławiał, tak-rozwiązałeś mój wór pokutny i przepasałeś mnie radością i dziękuję, że wybawiłeś mnie od śmierci”.

Jest ci gorąco; to Mój Duch Święty cię napełnia, uczynił to już w Wieczerniku w Ziemi Świętej - gdy pielgrzymowałaś na zaproszenie Mojej Umiłowanej Matki. To Ona Oblubienica Ducha Świętego, umacniała uczniów we wierze, tak i teraz umacnia swoje wybrane dzieci. To tam usłyszałaś: Dziękuj za pełnię łask Ducha Świętego na tych nieszporach; z Patriarchą Jerozolimskim, to była Wielka Pięćdziesiątnica - to Ojcze Nasz w modlitwie w różnych językach, to moc łaski. Było ci dane to przeżyć i to trzeba rozszerzać na inne wybrane dzieci moje - małą trzódkę, która przyjdzie do ciebie w imię Moje i na Moje zaproszenie.

Należy każdą z osobna osobę pobłogosławić znakiem krzyża jerozolimskiego i namaścić świętym olejem też znakiem krzyża, to będę czynił Ja sam Bóg z Boga, światłość ze światłości. Każdy niech w ręku trzyma świecę, a moc Ducha Świętego, Mego Ojca wstąpi na nich i będą Mi światkami tu na tej ziemi, którą umiłowałem i aż po krańce dokąd ich poślę.

Tak jak usłyszałaś podczas Adoracji u Sióstr Elżbietanek: "Namaszczam cię na Apostoła Czasów Ostatecznych /rycerza -dodaję ja/. Zapytałaś, co masz czynić? Otrzymałaś odpowiedź na głębokiej modlitwie: "Masz odbierać moc Bożą i rozdzielać na braci i siostry swoje", dlatego też każdy otrzyma cząstkę swoją, a idąc między siostry i braci niech czyni tak samo.

Jest to bardzo wielka łaska, którą nie można zmarnować, to was będzie chronić od złego, bo już wkrótce całe bataliony zła zejdą na polską ziemię, ale jej nie przemogą bo jest Moje błogosławieństwo Jezusa Chrystusa Syna człowieczego. A jak pięknie by było, by to było królewskie błogosławieństwo ojcowskie Boga Ojca Wszechmogącego i Ducha Świętego Pocieszyciela. Wyproszone jest tylko przez maluczkich.

Cieszę się bardzo, że usłyszałaś prośbę Mojej umiłowanej Matki Królowej Polski, żebrząc mocą Mszy świętej, na Górze Tabor - Intencja:

„O przemianę serc Polaków, bym Ja Pan panów, Król królów zechciał już tylko łaskawie zakrólować w waszych sercach”, a prośba była ufna i to przejednało Moje królewskie Serce.

Uronił też łzę Mój Ojciec Niebieski-rozrzewnił się i Duch Święty-wlewając Płomień Miłości dla maluczkich. Są to jednak jednostki-prosiły zastępy świętych pańskich i błogosławionych, wzywałaś wstawiennictwa proroków ziemskiego i niebieskiego Jeruzalem / Eliasza i Mojżesza /. 0fiarna to była modlitwa aż do wskrzeszenia umarłych, oby więcej było takich gorących i ofiarnych serc.

Bóg zapłać również tym, którzy wspierali cię modlitwą i postem. Kocham cię, kocham, kocham - słyszałaś w swoim sercu w Bazylice Zmartwychwstania, choć nie prosiłaś o powrót? /Przepraszam /. Czytałem w twoim sercu. Błogosławię tu w Ziemskim Jeruzalem do zobaczenia w Niebieskim Jeruzalem. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Wspomnij jeszcze ;"Drogę Krzyżową" odprawioną w pokucie, wiele znaków MOJEJ MIŁOŚCI otrzymałaś. Czytanie w Getsemani Sam Ja Pan wybrałem, byś Mi służyła i pocieszała Moje rozdarte Serce modlitwą. Leżąc krzyżem na skale usłyszałaś "Słowo Boże". W twoim kraju krzyż jest bardzo znieważany. Wynagradzaj, wynagradzaj ofiarnie, ofiarnie, ofiarnie - bo nie pozostanie tu kamień na kamieniu – słyszałaś? Mój krzyż jest lekki, a Moje jarzmo słodkie. Będziesz cierpiała krótko, dając  świadectwo o Mojej miłości.

WIZJA: Byłam budzona na modlitwę w nocy, każda modlitwa dyktowana, przepraszałam za moje lenistwo również duchowe. Rozumię - uczyniłaś to w kaplicy - wybłagałaś wiele, wiele, widoczne to będzie w niebie.

Widzę pękającąziemię na pół, wszystko spada, stacza się. /Czyżby nic nie pozostało?/ Nie zostanie tu kamień na kamieniu.

Modlę się: Boże miej litość nad nami, proszę błagam - taka piękna ziemi, po której sam Pan Jezus chodził w ludzkim ciele wziętym z Maryi Dziewicy z woli i potęgi Boga Ojca Wszechmogącego mocą Ducha Świętego uczynionego.

Jestem w Betlejem.słyszę duchowo: „Post milczenia”. Staram się wyciszyć, by usłyszeć głos serca . Słyszę: /Msza święta- intencja dyktowana/:

„Za Palestyńczyków/Palestyna/, by zobaczyli „światłość wielką” jak w tej kolędzie i przyjęli Boże Dziecię, uznali za Króla swojego narodu”.

Błagam ze świętym Hieronimem- /grota pod Bazyliką Narodzenia w kościele świętej Katarzyny, potem w Grocie Mlecznej/, uwielbiam; światłość wielką. Słyszę słowa Najświętszej Panienki, wita nas Święta Rodzina w znaku Figury.

Klękam, całuję stopnie ołtarzy, czynię to prawie wszędzie, gdy słyszę polecenie "Anioła Stróża" mojego kochanego „i teraz - Bóg zapłać”. Słowa Mateńki Kochanej brzmią: "Dbam o ciebie, /a po chwili/ jak o JEZUSA". Te słowa to balsam kojący dla mego serca i duszy. Dziękuję też za narodzenie Gosi (Prośba M. M. - tu wyprosiła i ja tu dziękuję - ksiądz Antoni Mszę świętą odprawi.) Słyszę teraz: "Jak pięknie jest dziękować Tobie Panie”. Nawiedzamy też Grotę Pasterzy - /śpiewamy, zdjęcia/. Amen. Amen. Amen.

Potem pielgrzymujemy do BETANII. Tu zawsze lubię przybywać (Wcześniej duchowo na modlitwie widziałam te siostry - wizja: Witały mnie pocałunkiem w czoło, ubrane na czarno, a potem słyszę w kościele –słowo: "Jeszcze troszczysz się o wiele" - Maria i Marta- ewangeliczne siostry ./Rozumię to pouczenie. Przepraszam Ciebie Boże w Trójcy Jedyny, Boże Ojcze, Boże Synu, Boże Duchu Święty/.

Napisz "Słowo Boże" dane Mocą Ducha Świętego od Matki Umiłowanej Jezusa i twojej Królowej świętego szkaplerza. I pozdrawiam cię dziecko Moje wybrane Alicjo Mario-Michalino. Niech Moje błogosławieństwo przez Niepokalane Serce Moje spłynie na was dane mocą Ducha Świętego, uczynione, prawicą Boga Ojca Przedwiecznego i naznaczone dłonią Jezusa Chrystusa Syna Mego pozostanie na was na wieki wieków.Amen. Amen. Amen.

Napisz: Jest Mi bardzo miłe twoje ofiarowanie- dziękczynne Trójcy Świętej za dar Mnie, dar Matki i Mojej macierzyńskiej miłości.

„Piękna intencja” - dodaje teraz Mój Anioł Stróż. Wszelką radością napełniłaś Moje Matczyne Serce, a rozradował się Bóg Ojciec - hojnie naznaczył znak krzyża, błogosławił obficie Mój Syn umiłowany. Był dumny, że znalazła się jedna mała owieczka w Jego owczarni, że naśladując Mistrza, dziękuje z miłością w uniżeniu ze łzami w oczach z sercem gorejącym jak w tej pieśni --- Bóg zapłać.

Kocham cię, kocham, kocham i do spotkania w wieczności. Duch Święty promieniował ze szczęścia za wszystkie te intencje, które dzieci Moje wypowiadali z miłością i radością. To potężne Magnificat na Górze Karmel wzniosło się do nieba.

Wizja: Mówi Mamusia Niebieska: „Wyszłam ci na spotkanie i święta Teresa z Awilla też. Powiedziałam : Weź Moją Suknię, to jest "święty szkaplerz " z tego właśnie miejsca, bo tu go dałam na ratunek. Tak jak usłyszałaś na Górze Kalwarii.

Bóg zapłać dziecko za te małe ofiary po ludzku biorąc, ale już nie uratuję karzącej ręki Boga Ojca, nie powstrzymam”. Widziałaś łzy w Moich kochających oczach, żywych oczach.. To wszystko za mało.

Co robić Matko ? Trwać w pokoju, wynagradzać jak na drodze krzyżowej , pięknie klęczałaś przy stacjach rozważania męki pańskiej Mojego Syna. Stacja XII – „Połóż się krzyżem” powtórzyłam trzykrotnie przez Anioła- uczyniłaś,a potem polecenie Moje: Zejdź do Kaplicy świętej Heleny, gdzie znaleziono drzewo krzyża, odpraw leżąc krzyżem Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Intencje - razem ze świętą Faustyną i błogosławionym Janem Pawłem II: Za młodzież, stan kapłański, aborcję, za naród żydowski, muzułmanów, za rodziny- przepraszałaś, oby więcej takich ofiarnych dusz. Bóg zapłać.

Alicjo Mario Michalino, nałóż ten szkaplerz święty Moją suknię i niech wszystkie dzieci Moje noszą suknię Moją z Grupy Modlitewno- Różańcowej, bo jak was obronię,a wy polecajcie to innym. Szczęść Wam Boże.

A teraz Bóg Ojciec Wszechmogący da Słowo, a „Słowo Ciałem się stało i zamieszkało miedzy nami”, a wy co zrobiliście z tym "Słowem"? Mój Syn obecny w znaku chleba –eucharystia, jak jest znieważany, wyszydzany, gorzej niż u Piłata i podczas całej Męki Pańskiej. Ofiara eucharystyczna odprawiana na skróty. Moi wybrani kapłani zamiast być jedno, jak mówi ta pieśń „Abyście byli jedno, podajcie sobie ręce”/, a tak  daleko do jedności w Kościele Mojego Syna. Podają sobie dłonie, a serca z kamienia /”Obyście byli razem i jedno mieli serce”/ jak to brzmi. „Dzielmy się chlebem, dzielmy się niebem, niech się odmieni, niech się odmieni”/ co za parodia......

Wkrótce się odmieni, nie pozostanie tu kamień na kamieniu. Podkreśl- podpowiada Anioł Stóż. Teraz Moja Ojcowska sprawiedliwość nie zdzierży: obłuda, pycha, obżarstwo, materializm, brak miłości, jedności, słudzy nie BOGA SAMEGO a zwą się biskupi, kapłani. W waszych sercach pełno rupieci, bałwochwalstwa. To wszystko w oczach Moich –Boga Ojca Wszechmogącego idzie na zatracenie. Naśmiewacie się z maluczkich i pokornego serca, za czym biegniecie? Widzicie ździebło w oku bliźniego swego, a belki w waszych oczach nie dostrzegacie?

Obudźcie się naśladujcie JANA PAWŁA II /błogosławionego / już wkrótce świętego. Błogosławię ci Alicjo-Mario, Michalino za twoją ofiarę dziękczynną za wyniesienie na ołtarze Jana Pawła II, cieszę się za twoje serce małe ofiarne. Błogosławię : W imię Moje Boga Ojca Tatusia twego w imię Syna Mego Jezusa Chrystusa Twego Mistrza, nauczyciela, oblubieńca w imię Boga Ducha Świętego, który teraz do ciebie przemówi i niech się tak stanie. Potwierdzenie "Słowa Bożego": Apokalipsa świętego Jana rozdział XII - do końca rozważyć.

Teraz dodaje Anioł Stróż /Walka z resztą Jej Maryi potomstwa/. Uwielbiam Ducha Świętego tą pieśnią- Duchu święty przyjdź, niech miłość zagości, nadzieja zagości, niech wiara zagości w nas...

Duch Święty III Osoba Trójcy Świętej błogosławię błogosławieństwem św. Franciszka: Niech Pan ci błogosławi i niech cię strzeże, niech co okaże oblicze swoje i niech zmiłuje się nad tobą i wszystkimi, którym będzie dana łaska to zgłębiać. Szczególnie sługom; kapłańskim. I niech się tak stanie. Wspomnę na księdza R. i na księdza P. Usłyszałaś dobrze, to n a m a s z c z e n i e Boże którego udzielił ci Pan Jezus Chrystus na Apostoła Czasów Ostatecznych. Zważ na to- jest bardzo, bardzo ważne.

Masz odbierać moc Bożą i nią napełniać siostry i braci swoich, których Pan ci wskaże. Jest to słuchanie natchnień Ducha Świętego to jest Moich w ciszy serca na modlitwie i absolutne dostosowanie się do Moich poleceń.

Wszystko przyjdzie w swoim czasie, kiedy kościoły zostaną zamknięte, zejdą do podziemia by odprawiać Mszę Świętą. Trzeba będzie wielkiej odwagi Rycerzy Czasów Ostatecznych, by to wypełnić. Otrzymacie Aniołów Stróżów do pomocy, obroną wam będzie święty szkaplerz.

Już niektóre kościoły zostały przygotowane, wyznaczone na czas oczyszczenia /jak sama wiesz zostały oznaczone znakami NIEPOKALANEJ MATKI-chorągwie niebieskie i biało-żółte papieskie, zatknęli aniołowie, szczególnie te miejsca co uświęcił papież JAN PAWEŁ II. To wyjaśnia teraz święty Michał Archanioł - wódz wojska anielskiego.

Napisz, że czas jest krótki. Niech dzieci - mała trzódka MOJEJ OBLUBIENICY przygotuje: wodę święconą i egzorcyzmowaną, świece, lampy naftowe, latarki na baterie i baterie, krzyże, żywność, suszone owoce , ziarna, chleb, zioła, rybę.

To przez błogosławieństwo z wiarą uczynione pomnoży się. Prosić szczególnie świętego Piotra, by wambłogosławił. JA DUCH ŚWIĘTY czuwał.

Wszystko przygotowała MATKA NAJŚWIĘTSZA. Widzisz Alicjo-Mario, Michalino Moja mała oblubienico - tak jak na tej pielgrzymce do Ziemi świętej w dniach 26.05 do 03. 06. 2012 rok zaprosiła cię Niepokalana Matka Kościoła Świętego w Polsce i na świecie przygotowała wszystko. Wystarczyła dobra wola, serce gorejące to i w poście i w pokucie było łatwiej trwać. Usłyszałaś na modlitwie Moje pouczenie: „Nie samem chlebem żyje człowiek, ale Duchem Świętym, który mieszka w nim”. Byłaś dobrym słuchaczem i starałaś się pełnić wolę Bożą na co dzień i tu też o to samo chodzi, w dużej mierze nie zbadane są wyroki Boże. Błogosławię wam w imię Boga i w imię Syna człowieczego i Moje Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. I niech tak się stanie. Na modlitwie z Aniołem Stróżem dziękuj i przekaż to m a ł e j t r z ó d ce / osoby z Grypy Adoracyjno- Różańcowej/. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen. Bóg zapłać. Godzina 19,40. Boże Ciało. Bogu niech będą dzięki.Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od

Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”/
2III 2019r./Pierwsza sobota miesiąca marca /


+ W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Jest wolą Boga Ojca Wszechmogącego byś zapisała to święte pouczenie. Potwierdzenie podał Pan Jezus Syn Boga Żywego; Księga Syracha 6, werset 12, zapisz: /Tytuł „Przyjaciele”/ „Jeśli zaś zostaniesz poniżony, stanie przeciw tobie i skryje się przed twym obliczem.” Duchu Święty przyjdź przez Niepokalane Serce Maryi przyjdź..... I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen/.

Trwaj w pokoju dziecko AMM Moja mała niewolnico, jest czas milczenia, przygotowania się do tych nadchodzących wydarzeń, zostało już wszystko powiedziane w SłOWIE BOGA ŻYWEGO w tych wcześniejszych przekazach.

Otrzymywać będziesz jak usłyszałaś po przyjęciu Eucharystii Chleba Życia - wewnętrzne pouczenia, które będą budować relacje w grupach modlitewnych. Trwaj więc w pokoju i do wszystkich z DM św. Jana Pawła mówię:

Trwajcie w pokoju, wykonując tą I n t r o n i z a c j ę Mojego Syna Jezusa Chrystusa w każdym sercu wg podanej reguły, co jest łaską nad łaski daną na Moją Matczyną prośbę Królowej Polski!Dziękować należy i prosić Ducha Świętego Mojego Oblubieńca, by mocą swoją rozpalił wasze serca napełniał miłością, bo tylko ON to Duch Święty jest płodny, by uleczyć wasze skamieniałe serca.


Prosić więc przez Przeczyste Serce Świętego Józefa Mojego Oblubieńca - trwając w nowennie razem ze swoim Aniołem Stróżem, budując królestwo przez Moje Niepokalane Serce, błagając, by Mój Syn zechciał przyjąć do Swego Serca Najświętszego daną osobę i mocą Ducha Świętego wznowił miłość, pokój dając wewnętrzne uzdrowienie na duszy i ciele.


Wszak to jest dzieło Boże niepojęte na wasz ludzki rozum, to się dokonuje przez wiarę. Tak PANIE Jezu, Ty się tym zajmij. Ufajcie dzieci Boże. Błogosławię wam na to dzieło Ja Królowa Hetmanka Narodu Polskiego. W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Czy to już wszystko Duchu Święty Boże? Nie, mocą Ducha Świętego przemówi Pan Jezus Syn Boga Żywego. Błogosławię was dzieci Maryi Mojej umiłowanej Mamy w imię Boga Ojca Mnie Syna człowieczego, Króla waszych serc i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Ciągle czekam - CHRYSTUS KRÓL POLSKI, to jest konieczne, niemniej macie wolną wolę!

Bym został Królem Polski, najpierw winne być przygotowane wasze serca, bo tylko w czystych

sercach pragnę zamieszkać, to wtedy ta Intronizacja jest Mi miła, bo tron godny.

Tu potrzebna jest mądrość Syracha, bo w poniżeniu będzie Polska Ojczyzna twoja i wasze krnąbrne serca Ekscelencje w Episkopacie. Wtedy zobaczycie, że jedynym waszym przyjacielem "Jestem który Jestem", Bóg z Boga, światłość ze światłości. A teraz brakuje wam tego światła, które płynie od Boga samego, brak Adoracji Najświętszego Sakramentu, brak miłości do Boga Wszechmogącego do ludu Mego, ale to jest czas próby.

Tyle razy było mówione, pouczenia wysłane, proroctwa odtrącone, więc mówię do maluczkich.  Kocham was, błogosławię, Swoją prawicą ogarniam ukochane dzieci Maryi Hetmanki Królowej Polski w imię Boga w Trójcy Jedynego Ojca Syna Bożego to jest Mnie i Ducha Świętego. Amen. Amen.Amen.


AMM mała duszo mistyczna od Apokalipsy, czas się wypełnia, zostało go bardzo mało. Będziecie pouczani co trzeba czynić, gdy te zapowiedziane wydarzenia zaczną się wypełniać.

Co robić ośmielam się zapytać, Mój Mistrzu Oblubieńczy, Królu mojego serca, ufam wszystkich Polaków w hierarchii Kościoła i Rządzących też?

Dziecko, zbyt mało modlitwy, zadośćuczynienia.

To są jednostki, tak jak wasza grupa wybrana, błagała przez wstawiennictwo świętych i błogosławionych ofiarowując Msze Święte - 3 Nowenny „O siedem darów i owoce Ducha Świętego dla Episkopatu i rządzących”, za co wam dziękuję i mówię : Ofiara Wielka w Oczach Ojca Przedwiecznego została przyjęta.

Zbyt wielka ignorancja na każdym etapie zarówno świeckich jak i kościelnych można rzec instytucjach, a Mój Kościół winien być Żywy, by Duch Święty działał w pełni.

Jeśli nie usłuchają tych wezwań duchowych, by wynagrodzić te zaniedbania co do Intronizacji Mojej Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski /msze wotywne i wynagradzające/ to zaprawdę powiadam wam i tu nie pozostanie kamień na kamieniu. Odnowioną Polskę- Nowe Jeruzalem wzbudzę sobie z tych kamieni.

Bóg Ojciec tak postanowił i tak to się dokona, a jesteśmy jeden krąg: Bóg Syn i Duch Święty – Trójca Przenajświętsza, by można było zaśpiewać „Otrzyjcie już łzy płaczące” w dniu Zmartwychwstania Pańskiego /Mojego/, ale czy tak będzie?

Czy Ofiara Eucharystyczna będzie sprawowana wg reguły Ostatniej Wieczerzy jaką pożywałem z Apostołami i wy Apostołowie Miłości tych Nowych Czasów- Nowej Ery, będziecie spożywać w godności? Wielka próba nadchodzi dla was wszystkich dzieci Maryi Matki Odkupiciela.

Błogosławię na prośbę Jej majestatu, byście wytrwali po raz trzeci.  W imię Ojca Wszechmogącego, Moje - Syna Bożego Króla Polski lekceważonego i Ducha Pocieszyciela, przez Niepokalane Serce Królowej Matki Narodu Polskiego. Amen. Amen. Amen. AMM Moja wybranko, potwierdzenie da Duch Święty Nauczyciel, który teraz do was przemówi. Błogosławię w Imię Boga Stworzyciela, Syna Bożego Odkupiciela i Moje Ducha Świętego Nauczyciela. Amen. Amen. Amen.

Bóg zapłać za wasze /chcieć/ Msze Święte ofiarowane z prośbą o Moje dary i owoce. Ja słucham waszych serc, choć usta kapłana nie zawsze to wypowiedzą, by się przyznać do zaniedbania.

Trzeba odwagi Rycerza Jej Niepokalanego Serca Maryi, być Jej niewolnikiem i Najświętszego Serca Jezusa. A co będzie, gdy miecz Boży dotknie was osobiście kapłani? Gdzie wasza odwaga ślubów kapłańskich przyrzeczeń, posłuszeństwa, ale nie dla heretyków - ślepy ślepego nie będzie prowadził /Łk 639 Opowiedział im też przypowieść*: «Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj?/

Pytam, co zrobiliście z charyzmatami otrzymanymi podczas święceń kapłańskich? Trzeba to pielęgnować i rozeznać, modlić się przede wszystkim w tej intencji. A co będzie gdy przyjdzie czas męczeństwa, by oddać życie za wiarę? A jaka jest wasza modlitwa? Adoracji brak. Jaka odpowiedzialność za dusze, które wam w parafiach powierzył Najwyższy Kapłan Jezus Chrystus Król waszych serc, Król Wszechświata, Polski. Ale czy naprawdę jest waszym KRÓLEM? Co macie w swoich sercach? Żądło „mieć”? Jakiego węża „wyhodowaliście”? Trzeba to wyrzucić ze swoich serc, otworzyć serce na działanie łaski Mojej, bym wypełnił mocą Mojej Miłości.

To jarzmo „nie”- Bogu Żywemu oddać w sakramencie pokuty. Nie bądźcie sobie sami bogami, tj. bożek mamony, bestii, którą niedługo będziecie adorować zamiast Jezusa Chrystusa obecnego, Żywego w Eucharystii, a tak się obchodzicie z Nim jak by Go /Jezusa/ nie było. Zróbcie postanowienie poprawy. Kim i czym jesteście bez tchnienia Mojego, tj. Ducha Świętego Ożywiciela, który mówi przez proroków tych najmniejszych”?

Ty AMM nie lękaj się, nie jest to mowa twoja, ale Ja sam Duch Święty przemawiam. Potwierdzenie "Słowa Bożego''- psalm 8/3: "Sprawiłeś, że nawet usta dzieci i niemowląt oddają ci chwałę, na przekór twoim przeciwnikom, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga".

Błogosławię wszystkim co to "Słowo Boże" będą rozważać, kontemplować i wprowadzać w ruch działania dopóki łaska dana. W Imię Boga Ojca Przedwiecznego, Syna Bożego Jednorodzonego, Króla Wszechświata i Polski oraz Mnie Ducha Świętego zlekceważonego.  Amen. Amen. Amen. Bogu Najwyższemu niech będą dzięki Ojcu Synowi i Duchowi Świętemu. Amen.

Opublikować na stronie internetowej św. Jana Pawła II. To dotyczy szczególnie kapłanów zaniedbujących natchnienia Ducha Świętego w tym Episkopatu Polski. Amen. Amen. Amen.

Napisz teraz,/podpowiada Mój Kochany Anioł Stróż/, że w I- piątek będąc na poście otrzymałaś polecenie przyjęcia Eucharystii za nowego biskupa, który w planach Bożych zostanie powołany na nowego przewodniczącego. I tak się stanie dziecko. Amen. Potrójny Amen.

Dziękuję Aniele Stróżu Mój. Podziękuj mocą różańca świętego Hetmance Narodu Polskiego Jasnogórskiej Pani ze św. Janem Pawłem II, który też chce dać pouczenie za JEJ pozwoleniem. Słucham Święty JPII. Napisz: Pan Mój i Bóg!

Pozdrawiam was Matki Kościoła Świętego w Polsce i na świecie, szczególnie portal naszej strony internetowej. Nawiedzającym „Szczęść Boże” mówię staropolskim obyczajem.

Ufać trzeba bezgranicznie, tak jak Ja zaufałem Maryi „cały Twój Totus Tuus”, tak i ty AMM moja mała sekretarko. Trwaj w pokoju, wzmacniaj grupę dzieci Maryi Królowej Polski. Dawać dziesięcinę to prawo Boże-więc Bóg zapłać wszystkim, którzy to uczynili. Hojnego dawcę Bóg miłuje i ma upodobanie w tobie i w was.

Tak to jest czas trudny dla mojego Narodu, a szczególnie kapłanów Episkopatu Polski. To rozliczenie z włodarstwa- stając w prawdzie i duchu przed Majestatem Trójjedynego Boga. I niech to wezwanie Moje przywróci wam myślenie Boże, odnowi wasze serca. Zróbcie to co łaska Boża daje.

Przez waszą jeszcze posługę można wyprosić wiele, wręcz uratować Naród Polski i samych siebie. Rozważcie to w ciszy serca przed Najświętszym Sakramentem- obecnym Chrystusie, gdzie i Ja w czasie swojej pracy na ziemi kontemplowałem Jego mądrość, wielkość potęgi - niewyobrażalną dla was tu na ziemi.

Pisałem encykliki. Z tego macie brać wzór, a nie szukać nowych wrażeń zmiany interpretacji Mszy Świętej, reguły, którą SAM PAN JEZUS PODAŁ. Co wam w głowach tak pokręciło? Jest to czas próby, ale zasłona jest cienka, można to zobaczyć oczami duszy, ale serca winne być otwarte.

Intronizować należy Chrystusa Króla w każdym sercu i na Króla Polski. Tyle zmarnowanych łask przez wasze zaniedbania, nie wypełnianie natchnień Ducha Świętego.

Wziąć się w garść. Kościół oczyszczony winien być w Polsce, bo to NOWE JERUZALEM. Tej szansy nie zmarnujcie, nie idźcie na układy z antychrystem. Post, pokuta, nauczanie,  Apokalipsa w pełni, przygotować owce, sami też uderzcie się w piersi, błagać Boga Trójjedynego o ratunek dla Ojczyzny.

Jest tylko jeden:

Intronizacja i nadanie tego tytułu: Jezus Chrystus Król Polski. Jest władny was uratować i cały Naród Polski. Czy nie widzicie, że Islam wam zagraża?

Bronić granic mocą różańca świętego [również] w miesiącu maju - błagać Królową Polskiego Narodu Polskiego, by jeszcze znalazła furtkę, by przebłagać Majestat Boga w Trójcyjedynego.  Nie odrzucać inicjatywy świeckich. Ten Akt wiary [„Różaniec do granic”] dzieci Maryi Królowej Różańca Świętego nie odrzucać, to powtarzać trzeba. O, nieposłuszni synowie w szkarłatach!

Maluczkich uciskacie! Na kolanach we łzach prosić, wzywać całe niebo. Bo już aniołowie z mieczami stoją gotowi do boju z rozkazu Boga Wszechmogącego. Ziemię polską i lud chce Bóg obronić, a wam co tak trudno zmobilizować się do walki duchowej, by zawrzeć pokój tą aleanca - przymierze z Ojcem Przedwiecznym, by Polska się ostała, jej dzieci.

Wysłać do Episkopatu Polski polecam, podkreśl AMM. Módl się i zaufaj. Do wszystkich to mówię. Modlitwa, modlitwa, pokuta, bo wkrótce krzyż na niebie się pojawi, oby nie było za późno. Dzieci Moi synowie w kapłaństwie, obyście wytrwali w tej walce ze złem, który się panoszy w ojczyźnie mojej.

Błogosławię was wszystkich czytających i waszych najbliższych i wasze domy - ostoje modlitwy przez Przeczyste Serce Świętego Józefa w Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Potwierdzenie "Słowa Bożego": List II świętego Pawła Apostoła do Koryntian, rozdział 12 werset 12- zapisz: "Dowody (mojego) apostolstwa okazały pośród was przez wielką cierpliwość, a to przez znaki i cuda i przejawy mocy", oraz ten sam List rozdział 3 werset 12 do 14 zapisz; " Żywiąc przeto taką nadzieję, z jawną swobodą postępujmy, nie tak jak Mojżesz, który zakrywał sobie twarz*, a żeby synowie Izraela nie patrzyli na koniec tego, co było przemijające*. Ale stępiały ich umysły. I tak do dnia dzisiejszego. Gdy czytają Stare Przymierze* pozostaje nad nimi ta zasłona*, bo odsłania się ona w Chrystusie".

Napisz, że czułaś bicie serca jakby muśnięcie. To jest Boża Miłość, która niech rozlewa się na wszystkie dzieci. Maryja Mama Jezusa poniżonego w Moim Królestwie, co za ból. Dziecko moje AMM, módl się, trwaj w Jezusie Synu Moim, który cię kocha, kocha też każdego z was gdy pełnicie Jego Ojca świętą wolę, tak jak święty Maksymilian, św. Jan Paweł II i wielu innych, którzy mają już nagrodę w niebie.

A to jest przed wami, więc starajcie się dzieci Boże Matki Kościoła świętego w Polsce i na świecie zostać Rycerzem Boga w Trójcy Jedynego. To jest łaska. Jak to rozumieć? Dosłownie tak. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie.

Potwierdzenie: Psalm 16 werset 2, zapisz: Mówię Panu: «Tyś jest Panem moim; nie ma dla mnie dobra poza Tobą». /Podane po przyjęciu Eucharystii podczas Mszy Świętej niedzielnej i adoracji z grupą modlitewną -Figurka pielgrzymująca PICOLO RE PADRI CARMELITANI SCAL ZI, Amici di Gesu Bambino - 12 niedziel/.

Bogu Ojcu Synowi i Duchowi Świętemu niech będzie Chwała i uwielbienie i dziękczynienie za troskę opiekę i święte Słowo pouczenia. AMM- najmniejsza niewolnica w służbie dla Boga i ludzi braci w Chrystusie PANU.

========

Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od

Apokalipsy

Internetowy Ruch Katolicki„Domy Modlitwy św. JPII”
25.III. 2019.

I cz.

+ Napisz: „Pan Mój i Bóg Mój”. Alicjo Mario Michalino, córko Najświętszej Maryi Panny- obecnej w tym tytule  "Zwiastowania Pańskiego” dnia 25.03.2019r. JA JEZUS CHRYSTUS PICOLO RE TO JEST KRÓL WASZYCH SERC, OBECNY W TEJ STATULE pielgrzymującej jako "Santo Bambino, Gesu Beneditemi" błogosławię was; W Imię Ojca Wszechmogącego, Mnie Dzieciątka Bożego i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

W tej godzinie Apelu Mojej Mamy Hetmanki Narodu Polskiego Słowiańskiego, bo kult od Pragi macie / tego małego Króla-Dzieciątka Jezus we Włoszech/: ''PIU MI ONORERETE PIU IO VI FAVORIRO" co brzmi: Im większą cześć Mi oddajecie tym więcej ode Mnie łask i opieki otrzymujecie.

Uhonorować Mnie na Króla Polski trzeba. Tak jak zapowiedziała ci moja mała oblubienico, Dziewica Bogurodzica w wigilię "Zwiastowania"- otrzymasz "Słowo Boże", tak dziś po przyjęciu Mnie w Eucharystii potwierdzenie dałem-JA ŻYWY CHRYSTUS KRÓL -źródło życia, miłości i pokoju; psalm 12, werset 3, zapisz: „Wśród zakłamanego świata. Wszyscy mówią kłamliwie do bliźniego, mówią podstępnymi wargami i z sercem obłudnym".

Tak, to wielkie święto gdy święty Anioł Pański -wysłany archanioł Gabriel przez Mojego Ojca Wszechmogącego pozdrowił Dziewicę Imieniem MARYJA z Nazaretu, to całe niebo czekało na JEJ WIELMOŻNOŚCI TAK /FIAT/:„NIECH MI SIĘ TAK STANIE”. W prostych słowach tego pozdrowienia jest wielka tajemnica łaski wywyższenia człowieka i uniżenia Boga.

Wytłumaczył to Boży posłaniec. Na pytanie: Jak to się stanie, nie znam męża? Odpowiedź była: „Duch Święty zstąpi na Ciebie” i to święte poczęcie mocą Jego się dokonało, tak jak Ja „Król królów Pan panów” zamieszkałem w łonie Matki Przeczystej Pani, a potem pośród was ludu.

A wy co z tym słowem „Verbum est" zrobiliście tu na ziemi. Dałem wam przykład życia w rodzinie nazaretańskiego domu św. Józefa. Wcześniej Moje narodzenie w Betlejem w ubóstwie i chłodzie. Rozpoznali Mnie nieliczni pasterze,a oznajmili aniołowie, gloria wyśpiewały chóry anielskie. Samą grotę przygotował święty archanioł Michał WÓDZ Wojska niebieskiego.

Potem przyjąłem pokłon Trzech Króli, którym gwiazda wskazała drogę. Miłość Niepokalanej, której świętujecie dziś na ziemi i w niebie, była Mi słodyczą i rozkoszą serca w czasie ucieczki do Egiptu. Troska św. Józefa gwarantem egzystencji, Jego praca budowaniem tego bytu Mojego na ziemi.

Tu trzeba brać przykład, budować rodziny na skale sakramentu małżeństwa kobiety i mężczyzny, a nie zakładać kart LGBT typu Biedronia, Trzaskowskiego i rozszerzać to na duże miasta polskiej ziemi!

Alicjo MM mała rycerko PICOLO RE, /Małego Króla z Pragi/, dziś otrzymałaś tą łaskę namaszczenia świętym olejem przez posługę Ojca Micele - rektora Sanktuarium Carmelitani Scalzi Servi Di Gesu Bambino di Arenzono (GE). Teraz jesteś córką królewską. To jest Mój dar dla ciebie i innych w grupie modlitewnej „DM św. JPII” i św. Józefa.

Trzeba namaścić tym olejkiem wybraństwa, prosząc kapłana, którego wyślę na spotkanie modlitewne, więc trzeba prosić nieustannie  i ufać. Ten czas się zbliża.

Też będziecie ukryci w grotach - domach modlitwy, gdy antychryst będzie szalał w Moim Kościele.

Ufam, że tą poprawną koronę królewską otrzymam wraz z berłem i atrybutami godności KRÓLA POLSKI wraz z zawierzeniem Narodu Polskiego wg Jana Pawła II.

Tak-uczynię was niewidzialnymi dla waszych przeciwników. Nie mniej wielu straci życie w obronie wiary i tradycji przedsoborowych.

Nierząd przewyższył dobre uczynki, waga bilansuje jeszcze, którą św. Michał trzyma w ręku po ludzko mówiąc. Tylko wielka skrucha arcybiskupów, biskupów, kapłanów i ludu mojego może przejednać łaskawość Ojca Mojego Wszechmogącego.

Wasze pokorne modlitwy was maluczkich poddanych pod królowanie Waszej Hetmanki Królowej Polski, jeszcze na JEJ WIELMOŻNOŚCI PROŚBY BÓG OJCIEC ZWAŻA. Dziś w to wielkie święto BOGURODZICY nie odmówi JEJ niczego, tak wielka jest Jego po trzykroć Świętego Majestatu Miłość - a więc dziękujcie nieustannie i proście nieustannie.

Niech wasze serca rozpalone miłością błagają - tak jak twoje teraz do Mojego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi przez Przeczyste Serce Świętego Józefa, zamawiając Msze Święte wynagradzające za wszelkie zaniedbania zarówno co do nie przestrzegania Dekalogu - co daje upust dla siedmiu grzechów głównych jak i natchnień Ducha Świętego.

Spłacajcie ten dług wdzięczności dopóki jeszcze ofiara Mszy Świętej, Moja Ofiara Syna Człowieczego nie została wszędzie przefarbowana.

Córko królewska trwaj w pokoju, Moja mała oblubienico i do wszystkich to mówię, gdzie z łaski Mojej Króla waszych serc to "Słowo Boże " dotrze przez tą stronę internetową „DM św. JPII”.

Błogosławię was; W Imię Boga Ojca Wszechmogącego, Mnie Syna Człowieczego Króla Waszych Serc i Ducha Świętego, Ożywiciela Kościoła Katolickiego. Potwierdzenie: II List św.Pawła Apostoła do Koryntian, rozdział 12, werset 8, zapisz: "Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana aby odszedł ode mnie, lecz Pan mi powiedział Moc bowiem w boleści się doskonali Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa."

Czy to już wszystko Duchu Święty Boże? Nie! Przymówi jeszcze Moja Kochana Mama Najświętsza Dziewica Bogurodzica, w której Sercu macie schronienie na czas prześladowań, udręki Kościoła w Polsce i na świecie.

Napisz: Mocą Ducha Świętego mówię błogosławiąc was w tym tak miłym dniu pamiątki Mojego Zwiastowania, kiedy św. Gabriel Archanioł Mnie pozdrowił mówiąc: "Pełna łaski". To słowo z tego poselstwa Boga Ojca rozważałam nieustannie. Tak i teraz do was mówię „Pełna łaski” od Boga Ojca Syna i Ducha Świętego, za których dla was Moje córy i synowie królewscy nieustannie proszę i zabiegam, wypraszam by Naród Wybrany Polski - Moje Królestwo się ostało.

Bym to królestwo oddała Swojemu Synowi CHRYSTUSOWI KRÓLOWI POLSKI. Pragnie Moje Serce Matczyne, by nie zostało naruszone w liczbie dzieci Moich - w jego majętności, zarówno duchowej jak i ziemskich posiadłościach.

Dlatego też ŻĄDAM TEGO WYWYŻSZENIA MOJEGO SYNA NA KRÓLA POLSKI. Tak, leży to w gestii książąt Kościoła w Polsce, dlatego też wysyłajcie petycje, prośby do Episkopatu Polski!

Gdy są złączeni miłością, są władni tą I N T R O N I Z A C J Ę przeprowadzić, choćby obecny RZĄD protestował. Ufam jednak, że może znajdą się Moi synowie na urzędach widząc jak kraj idzie w ruinę i krach zagraża ojczyźnie. Zmobilizują się do walk, by Naród polski przetrwał i nie został rozszarpany przez obce nacje wrogie Polsce .

Mobilizować się trzeba, tak jak było powiedziane we wcześniejszych przekazach: post, pokuta, adoracje Najświętszego Sakramentu. Kontynuować Jerycha, to pękną mury zła, które pokazuje swoje podłe oblicze na każdym kroku; choćby te edukacje niewinnych dzieci Moich.

Tą metodę dżender chcą wprowadzić na różne sposoby. Program UE - bez Boga, mowa nienawiści podburzana na każdym odcinku, a więc szatan nimi rządzi. Mocą denarów pachołki złego torują drogę by zburzyć wiarę w tak Mi Matce Królowej drogiej Ojczyźnie Waszej i Mojej.

To już nie jest w 100 % przedmurze chrześcijaństwa, bo pełno dziur, ale jest wola walki wielu dzieci Moich. Modlitwą różańca świętego walczyć trzeba, to runą te mury nienawiści złego.

Wzywać cały Mój Dwór Niebieski, błagać Ojca Przedwiecznego, by pozwolił zejść na ziemię Duszom Kościoła Triumfującego, Cierpiącego /duszom czyśćcowym/ i przez 7 dni i nocy /Jerycho/ razem z Kościołem Walczącym tu na ziemi obchodzić duchowo granice Polski, urzędy, kościoły, Episkopat polski, kapłanów. Unię Europejską objąć. Nie na miecze, ale Słowem Bożym walczcie, a Duch Święty będzie oczyszczał te serca polskich dzieci i do Intronizacji przygotuje.

Szczęść Wam Boże Moje kochane dzieci, pozdrawiam wszystkich czytających te orędzia, rodziny polskie w kraju i zagranicą. Na Moją prośbę błogosławi WAS Bóg Ojciec Wszechmogący, Syn Boży Król Waszych SERC oraz Duch Święty Wspomożyciel. Amen. Amen. Amen.

Alicjo Mario Michalino – napisz: „Pan Mój i Bóg Mój”. Nie jest to mowa twoja ani słowa, ale mocą Ducha Świętego podane Słowa Boże. I niech te święte słowa będą dla was umocnieniem na ten czas zamętu, chaosu, pastwienia się niegodnych nad dziećmi Moimi. Trwajcie w pokoju Amen. Amen. Amen.

Apokalipsa Św. Jana. rozdział 21, werset 6 do 8, zapisz:

NOWE JERUZALEM Nowe stworzenie - Jeruzalem niebiańskie

I rzekł mi : « Stało się . Jam Alfa i Omega , Początek i Koniec . Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia . Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego , a on dla mnie będzie synem . A dla tchórzów , niewiernych , obmierzłych , zabójców , rozpustników , guślarzy , bałwochwalców i wszelkich kłamców : udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką . To jest śmierć druga ».

Spisane na kolanach  dnia 25. III. 2019r. godzina 21.30- 23.00 -Italia.

Bogu w Trójcy Jedynemu niech będą dzięki, Ojcu Synowie i Duchowi Świętemu . A.A.A. Królowi naszych serc, Królowi Polski, Matce Najświętszej Niepokalanej dziękuję- uniżona sługa AMM w posłudze dla Boga i ludzi, braci i sióstr obecnych w Chrystusie Panu. Amen. Amen. Amen.

Napisz: /Podpowiada mój Kochany Anioł Stróż/, że czułaś przebite ręce i nogi, słodki ból ofiarowany za E.P. i ofiarowana Msza Święta wg natchnienia, aby ten Mały Król z Pragi, Światłość ze Światłości - zechciał łaskawie zamieszkać w ich sercach.  Prosiłam wg podanej „Reguły intronizacyjnej”. Napisz: Ofiara przyjęta dla tych, którzy w tym dniu skruszyli swoje serca.

Bóg zapłać Boskie Dziecię, źródło życia miłości i pokoju. Amen. Amen. Amen. Wizje zapiszesz oddzielnie /II cz./ poda św. Anioł Stróż. I niech się tak stanie.

=========

II cz.

Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy

Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”

+++ 01.04. 2019r.

Cz. II 

Wizje podane przez świętego Anioła Stróża

W Imię Boga w Trójcy Jedynego Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Polecam Ja Anioł Święty- Anioł Stróż Ave Polski-ojczyzny twojej i Mojej, gdzie z woli Boga Ojca Przedwiecznego jestem opiekunem. Zapisz to święte pouczenie. Potwierdzenie: Psalm 20, werset 8-Modlitwa o ocalenie Króla „Jedni wolą rydwan, drudzy konie*, a nasza siła w imieniu Pana Boga naszego”. Napisz: Pan Bóg Mój, JEMU CHWAŁA NA WIEKI.

Alicjo Mario Michalino moja mała Angelino podopieczno, pozdrawiam cię serdecznie w imię Boga Ojca Syna człowieczego i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie. I pozdrawiam wszystkie dzieci Maryi Królowej Anielskiej Hetmanki Narodu Polskiego, którzy tą walkę duchową z woli i potęgi Boga Najwyższego będą prowadzić, za pozwoleniem księdza Proboszcza.

Szczególnie namaszczoną córę królewską Z..... i całą grupę spod Jerycha oraz łączących się duchowo i modlących się fizycznie będących w kościele NSPJ i niech to Ojcowskie błogosławieństwo Boga w Trójcy Jedynego spłynie w obfitości na jego /Proboszcza/ kapłańską królewską posługę i wszystkich parafian. Moc tego błogosławieństwa pragnę dać na całą Polskę-ojczyznę waszą. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.. I tak się stanie. Bo kto słucha natchnień Duch Świętego i je wypełnia jest Mi jak powiedział Jezus Chrystus- jest mi matką, bratem i siostrą. Ten przykład jest dobrym wzorem dla całej diecezji i mu podobnych. Zapisz wizje. 

I wizja. Na terenie placu kościelnego w/w parafii, proboszcz stoi na przyczepie jak na ambonie, rozdziela plastry szynki soczystej pieczonej, wędzonej, jak i napoje. Jest tego bardzo dużo, a osoby z grup modlitewnych roznoszą dla zgromadzonego ludu Bożego karmiąc go. Jest to pokarm duchowy przez Adorację Najświętszego Sakramentu wyproszony na kolanach jak i ten dla wzmocnienia sił fizycznych.

II wizja. Ten sam kapłan Proboszcz ... obchodzi kościół wewnątrz, zbliżając się do ołtarza Matki Bożej Nieustającej Pomocy, który jest po prawej stronie ściany na środku podwyższony /to jest Jasnogórskiej Pani/, trzymając w ręku liść palmy - żółty, trochę rdzawy przechodzący w złoty kolor. W kościele jest pełno ludzi – świętują. On mnie nie widzi, idzie jakby chwiejącym się krokiem - składa dar z siebie w obronie wiary i tradycji / podpowiedź Anioła stróża teraz/.

Są też osoby, które w czasie ucisku kościoła zdradzą - islam wkroczy i tu. Będą niby w dobrej wierze pomagać na zapleczu parafii, ale to nie jest wolą Bożą. To oni niewierni winni się nawracać na wiarę katolicką. Kościół ......zechcą zamienić na aptekę, więc trzeba wielkiej modlitwy Jerycha, KTÓRA BURZY WROGIE MURY NIEWIARY, by zapobiec dewastacji, by wiara i tradycja Ojców naszych została zachowana.

Kapłanów bronić, bo czas prześladowań już jest, nie dać się omamić zmianą doktryny, zachować formułę , którą sam Pan Jezus wypowiedział konsekrując chleb i wino. Od tego zależy wasze życie - być nie być POLSKO.

Dlatego ostrzega was niebo całe, Kościół triumfujący, cierpiący i walczący poucza tu na ziemi, by obchodząc duchowo granice Polski, Episkopat Polski, kurie diecezji, kościoły, gmachy urzędów, sejm, obiekty Unii Europejskiej-mocą Różańca Świętego walczyć z tym duchem mowy nienawiści, wprowadzania dżender, KART LGBT, ABORCJI nienarodzonych dzieci.

Kapłan winien ODPRAWIĆ DUŻY EGZORCYZM wiążąc Mocą Najdroższej Krwi wszelkie zło grzechów sodomy i gomory. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen. Polecam Ja Święty Anioł Stróż Polski AVE wysłać to Boże pouczenie do Przewielebnego ks. Proboszcza J. S. z rozkazu Królowej Polski, Królowej Aniołów i Świętych. Ojczyznę ratować trzeba. I niech sie tak stanie. Szczęść Boże mówię - Święty Anioł Stróż POLSKI AVE.

Spisane dnia wigilii rocznicy odejścia Św. Jana Pawła II. do Domu Ojca. AMM - uniżona sługa NMP w posłudze dla braci i sióstr w Chrystusie Panu.

----------------


Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”

/7. IV. 2019r. /

+++ Pierwsza niedziela miesiąca kwietnia. W imię Boga w Trójcy Jedynego Ojca Syna i Ducha Świętego.Amen. Amen. Amen. Rozkazuję Ja Królowa Polski Hetmanka Narodu Polskiego w godzinie apelu mówię Ja Królowa szkaplerza świętego, która cię nieustannie prowadzi dziecko moje AMM . Potwierdzenie "Słowa Bożego" otrzymałaś: Psalm 16, werset 8, zapisz: „Stawiam sobie zawsze Pana przed Oczy, nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy".

Napisz Pan Mój i Bóg Mój. Trwać w pokoju to jest łaska Boża, pełnić JEGO MAJESTATU świętą wolę to jest łaska Boża, z którą należy współpracować. Dlatego dziecko moje wybranko nie lękaj się przyjąć tego świętego pouczenia, bo mocą Ducha Świętego mówię. Tą niespodziankę zapowiedziałam w I sobotę, to Mój Syn w czasie Mszy Świętej powiedział:„Czekam na ciebie w Sakramencie Pokuty, idź”- /dał rozkaz ojciec ze zgromadzenia pasionistów i tak się stało. Czekał, drzwi konfesjonału otwarte, by co miesiąc oczyszczać serce i ducha w tym sakramencie, gdzie "Jest, który Jest”- Mój Syn rozwiązujący wszelkie węzły grzechu, który was krępuje.

Widziałaś na żywo jak Mój Syn Persona dawał rozgrzeszenie w posłudze pewnego kapłana, gdzie można rzec wątpiłaś czy otworzyć przed nim swoją duszę i serce, a jednak Mój Syn działa choćby wewnętrznie nie zawsze był czysty wg ludzkiego myślenia. Więc mówię wam – Ja Matka, którą trzeba zawsze prosić, by przygotowała do dobrej spowiedzi, wtedy łaska działa, oczyszcza was, umacnia ten dar Sakramentu pokuty.

Pamiętajcie o tym, nie oceniajcie Wszechmogącego, który jest dobrem najwyższym, który dając wam Syna człowieczego na pokarm duchowy, byście mogli żyć w wieczności w Jego świętych komnatach.

Tu na ziemi macie ten czas ludzkiego pielgrzymowania zdając sprawę z próby życia wg Jego majestatu praw Dekalogu. By zachować godność dzieci Moich, których przyjęłam pod krzyżem w testamencie w bólu was zrodziłam, tak jak Mój Syn umarł na krzyżu, by was wykupić ze szponów szatana. Dzieci moje jak wielką ceną jesteście zdobyci, Krwią Najdroższą obmyci. Jego rany są bramami wejścia do nieba do Domu Ojca Niebieskiego.

Teraz, gdy nastąpi to "Prześwietlenie Sumień", a więc Mały Sąd Ducha Świętego, trzeba to nazwać „Aktem wielkiego miłosierdzia” wobec was, łaską wielką znowu będziecie zdobyci. Nie mniej jednak nie wszyscy zostaną oczyszczeni. Gdy czas się zatrzyma, gdy dusza wróci do ciała w tej wędrówce - duża liczba rozsypie się w proch. Inne dusze złe z woli własnej pozostaną, by prześladować Kościół - dzieci Matki Kościoła świętego w Polsce i na świecie, być tym biczem z woli Świętej Boga Ojca Wszechmogącego. Tych, których waga uczynków dobrych przeważy szalę, Ja Matka Najświętsza Królowa Świętego Szkaplerza ukryję w swoim płaszczu i zamknę w Moim Niepokalanym Sercu.

Módlcie się teraz jest jeszcze czas, za swoich najbliższych, którzy zagubili się i błagajcie

tą "Regułą Intronizacyjną" i niech ta „Reguła” będzie powielana,

informacje niech płyną w świat.

Tak te „Domy Modlitwy św. Jana Pawła II” dałam wam z miłości do dzieci moich wybranych. Trwajcie więc w pokoju, módlcie się uwielbiając tron Boga Najwyższego, Ojca Syna i Ducha Świętego przez Moje Niepokalane Serce i przeczyste Serce Świętego Józefa.

Pozdrawiam wszystkich gromadzących się na modlitwie Jerycha, to jest wielka łaska i moc Boża płynąca z tego nabożeństwa. Bóg zapłać za kapłanów, którzy otworzyli swoje serca i drzwi kościołów na tą wielką dziejową "manifestację świętych obcowania".

Proście te siedem dni i nocy siedmiokrotnie obchodzić duchowo wcześniej podane obiekty i Unię Europejską, by pogrzebać tą "Wielką Nierządnicę" tą prostytutkę ujeżdżającą byka postawioną na placu przed gmachem w Brukseli, by obalić prawa nie wg Prawa Boga ustalane, również w sądach wszelką profanację Boga Najwyższego i Jego dobra.

Niech kapłani modlą się nieustannie mocą egzorcyzmów, niech to poleci sam ksiądz biskup M. R. dla niego to "Słowo Boże" wysłać. Błogosławię w Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Dziękując, że przyjął tą inicjatywę, zarządził podane duchowo "Jerycho Diecezjalne". Owoce będą duże.

„Szczęść Boże Synu Mój”, mówię staropolskim obyczajem. Należy się przygotować do tych nadchodzących wydarzeń zapowiedzianych wcześniej, a "źródła wody żywej popłyną", gdy wolę Syna Mojego Jezusa Chrystusa Króla Polski pełnić zechcecie. Tą Intronizację w Diecezji .........dokonać w katedrze. Tego żądam.

I nie ma się co oglądać co powiedzą inni złączeni w masońskiej zmowie. Robić to co sumienie dyktuje i Duch Święty mówi. Czas jest już do wypełnienia krótki. Ufam, że ta łaska wyproszona przez maluczkich na kolanach nie zostanie zmarnowana. To jest Moje Królestwo Królowej Polski, Królowej Szkaplerza świętego, Matki Odkupiciela,  gdzie na czele postawił Cię synu utytułowany księże M. R. Najwyższy kapłan Jezus Chrystus Król, gdzie cała Trójca ma w Tobie małe upodobanie. Zważ na to, a za tym należy pełnić Jej majestatu świętą wolę bez precedensu.

I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen. Błogosławi w imię Ojca Syna i Ducha Świętego Mój Syn Jezus Chrystus Syn Boga Żywego w Trójcy Jedynego. Polecam wysłać do J.E. ufam do wykonania. I niech się tak stanie. Potwierdzenie "Słowa Bożego" Psalm 3 werset 8: ''Powstań Panie! Ocal mnie Mój Boże, bo uderzyłeś w szczękę wszystkich moich wrogów i wyłamałeś zęby grzeszników".

Czy to już wszystko Duchu Święty Boże? Nie. Pan Jezus Chrystus Król Polski Odkupiciel przemówi mocą Ducha Świętego. I niech się tak stanie jak powiedziała Moja umiłowana Mama Królowa Polskiego Narodu.

Błogosławię na to dzieło Intronizacji, ufam, że jako wybrany Pasterz tego dokonasz, bo to jest wstyd, żeby sam Król dopominał się tej Intronizacji „Swojej osoby”. To wy Moi słudzy winniście to uczynić, błagając MNIE, bym jeszcze łaskawie zechciał wziąć w opiekę Naród Polski i tą Diecezję. I zechciał przyjąć to zawierzenie ludu mojego wg św. JPII, by ta aleanca- przymierze z Bogiem Ojcem zostało odnowione.

Czy to rozumiesz? Na modlitwie oprzyj te rozważania bracie, którego wezwałem do pracy na niwie Mojej. Tak jesteście Moimi spadkobiercami, zarządcami tu na ziemi, ale trzeba myśleć co się stanie gdy wejdziecie, gdy będzie MOJA WOLA do królestwa Ojca Wszechmogącego w niebie. Odwagi synu człowieczy. 

Mówi Bóg Syn Chrystus Król i ufa- godnie utytułowany bez lęku na Króla twojej Diecezji Króla Polski. Odwagi „sursum corda” /w górę serca/ . Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie Apokalipsa 13 /ostatni werset/. "Tu jest potrzebna mądrość, kto ma rozum, niech liczbę bestii przeliczy; liczba to bowiem człowieka. A liczba jego (666)."

To jest ten czas. Napisz: Pan Mój i Bóg Mój. Nie lękaj się AMM Moja mała oblubienico, córko królewska od Apokalipsy, w której mam upodobanie. Nie są to słowa twoje, ale jest to mowa Ducha Świętego, który „wieje kędy chce”. Apokalipsa św. Jana rozdział 1, werset 2-3, zapisz:„Ten poświadcza, że słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa, jest wszystko co widział. Błogosławiony, który odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa, i strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska”.

Rozliczenie nastąpi bardzo szybko z włodarstwa wam danego tu na ziemi zarówno was Exl. jak i kapłanów i ludu mojego, za który dałem okup Ojcu Przedwiecznemu. Kocham was i teraz czekam na wasze „tak” dla Króla Polski Jezusa Chrystusa niedocenionego.

Pozdrawiam wszystkie dzieci poddane pod panowanie Mojej umiłowanej Mamy Królowej Polski. Błogosławię was wszystkich w imię Ojca i Moje Syna i Ducha Świętego. Amen, Amen. Amen.

Ciebie AMM przytulam do Mojego Serca, napełniając miłością i dotykam wszystkich serc dzieci Matki, którzy z woli MOJEJ to "Słowo Boże" przyjmą i w praktyce świadczyć będą o Mojej miłości Króla, którego intronizować będą w swoich sercach i Polsce- Ojczyźnie twojej i Diecezji twojej. Amen. Amen. Amen.

Złóż dziękczynienie mocą różańca świętego razem ze św. JPII. Uniżam się AMM przed Waszym po trzykroć świętym Majestatem ;w posłudze dla Boga i braci i sióstr obecnych w Chrystusie Panu.

Napisz; przypomina Mój kochany Anioł Stróż, że składając uwielbienie odczułaś obecność Niepokalanej Matki Jezusa, która mi dodaje odwagi, pociesza w dręczeniach, bólu, łaski cierpienia z miłością ofiarowanej do dyspozycji Boga w Trójcy Jedynego o ile łaskawie zechce przyjąć przez Jej pełne miłości i boleści Niepokalane Serce. A. A. A. Spisane w godz. 21.00 - 23.00. Italia. 07.04.2019r.

-----------Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki
  „Domy Modlitwy św. JPII”
+++ Dnia 22.04.2019 .

Po modlitwie różańca świętego w godz. Apelu Jasnogórskiej Pani Hetmanki Narodu Polskiego Bóg chce dać "Słowo Boże". Słyszę słodki głos kochanej Matki Kościoła świętego w Polsce i na świecie. Polecenie: Alicjo Mario Michalino trzeba przyjąć, potwierdzenie - Księga Rodzaju rozdział 8, werset 3. Zapisz: "Wody ustępowały z ziemi powoli, lecz nieustannie i po upływie stu pięćdziesięciu dni się obniżyły". Błogosławieństwo Boga Ojca Wszechmogącego Syna Jego Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego i Ducha Świętego Nauczyciela niech zstąpi na ciebie mała oblubienico i na wszystkich, którym z woli Jego majestatu będzie dana łaska, by zgłębiać tą mądrość Bożą. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie. Mocą Ducha Świętego mówi Bóg Ojciec Wszechmogący, a jak wielki w miłosierdziu Swoim. Słyszysz te grzmoty teraz, mówicie idzie burza, deszcz pada. To znak Mojego przymierza tak jak z Noe, który posłuchał pouczenia i ocalił życie rodzaju ludzkiego jak i zwierząt. Zbudował ołtarz dla Pana składając ofiarę całopalną dziękczynienia. Tak i teraz Bóg, tj.„Ja, który Jestem” mówię przez swoich proroków, pouczam, wysyłam posłańców z nieba, by uprzedzić fakty jakie muszą nastąpić, by ocalić dzieci Maryi Królowej Polski, która dba o was. Ta Hetmanka błaga nieustannie, by już tylko ocalić tą resztę Jej dzieci, małą trzódkę zawierzonych i oddanych w niewolę macierzyńskiej Jej opieki.

Czas wydarzeń zapowiedzianych już się wypełnia i nastąpi przyśpieszenie oczyszczenia narodów, a narodu polskiego w pierwszej kolejności. Nie lękajcie się dzieci Boże, nad wami jest parasol ochronny, bo jest Moje błogosławieństwo wybraństwa dla Polski, choć zlekceważyli to uczeni w piśmie J.Xl. Nie zdążyli przeprosić za zaniedbania duchowe co do INTRONIZACJI MOJEGO SYNA, nie posłuchali natchnień Jego, prośby Matki odrzucili, PRZYMIERZA ZE MNĄ NA WZÓR ŚW. JANA PAWŁA NIE DOKONALI.

Nie mniej jednak zważam na maluczkich, którzy proszą starając się wiernie wypełniać w miarę możliwości zadania podane, które należy zachować. Dziecko Moje mała córo królewska posłuchaj nastaw uszu i zapisz to co polecam ze względu na prośby Królowej Waszej Córy Syjońskiej: Płacz i zgrzytanie zębów, potop jak za NOEGO ale złości i nienawiści, a wkrótce wojny. Nastąpi też to dzieło " Prześwietlenia Sumień " jako AKT MOJEGO OJCOWSKIEGO WIELKIEGO MIŁOSIERDZIA. Trzeba się przygotować, to już wiele razy zostało objawione, nie mniej nie wszystkie dzieci Królowej Polski w kraju i za granicą są przygotowane- BIĆ WIĘC NA ALARM. Przez zasługi świętych i błogosławionych, częściowe adoracji i jerycha, Moja Ojcowska złość w małym procencie została usatysfakcjonowana. Moi słudzy w kapłaństwie Mojego Syna – biskupi i kapłani spoczywają na laurach. Dobro materialne zaćmiło ich umysł, serce i rozum. Słudzy Mojego Syna wybrani milczą, ale mówię wam kamienie zaczną mówić, gdy wy nie otworzycie swoich serc na działanie Ducha Świętego, gdy nie ulękniecie się tej pożogi, która nadchodzi. Śmiejecie się z maluczkich. To wasze ja -"EGO" to wybraństwo, niczego wam nie zapewni w niebie bez waszej współpracy z łaską Bożą.

Sąd nad światem już naznaczony, terminy ustalone. Jak zacznie się trząść ziemia, spadną gwiazdy, słońce się zaćmi, to jest ZNAK MOJEGO OJCOWSKIEGO GNIEWU, KTÓRY NALEŻY USZANOWAĆ. Trzeba upaść na twarz ze swoim Aniołem stróżem i błagać w pokornej modlitwie o łaskę przetrwania i dotrwania. Wszystko zostanie zmienione, ziemia, lądy, morza i oceany, woda wyleje się na nowo. Potop dziecko, ale w innym wydaniu - Gniewu MOJEGO.

Zbyt krnąbrni jesteście Wy XL, kapłani jak i lud Mój ukochany, lekceważący Moje odwieczne prawa. Oczyszczę Kościół Mojego Syna, tą oblubienicę. To jest ten ostatni moment jak podał anioł duchowo wcześniej; Apokalipsa św. Jana 13 rozdział werset 1: „I ujrzałem Bestie wychodzącą z morza, mającą dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jej dziesięć diademów a na jej głowach imiona bluźniercze* /zgłębić całość /. To jest ten czas. Antychryst przejmuje władzę, ucisk będzie wielki, a wszystko na oczyszczenie Matki Kościoła świętego w Polsce i na świecie. Zachować należy ciszę serca, modlić się trwać w dziękczynieniu, bo kara musi nastąpić. BĘDZIE NOWA ZIEMIA I NOWE NIEBO. I tak się stanie.

To mówi Bóg w Trójcy Jedyny, a dla tych, którzy Mi zaufali jest ochrona w Niepokalanym Sercu waszej Hetmanki Królowej Polski. Błogosławię Jej dzieci wybrane, ciebie AMM przytulam do Mojego Ojcowskiego Serca. W imię Moje Boga Ojca Wszechmogącego, Syna Bożego Zmartwychwstałego i Ducha Świętego dającego miłość i łaskę wytrwania. Amen. Amen. Amen. Bóg zapłać kochany kochany Tatusiu. Polecam opublikować na blogu „DM św. JPII”i Faceoboku. Jeszcze PAN JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁY da  "Słowo Boże”. /Twoja służebnica słucha/. Napisz: Pan Mój i Bóg Mój. Jezus Zmartwychwstały za przykład wam dany jest. Błogosławię wam dzieci Matki Odkupiciela, w imię Boga Ojca Wszechmogącego Mnie Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego Króla waszych serc i Ducha Świętego Uświęciciela. Trwaj w pokoju Alicjo Mario Michalino. Mówię tak jak do Apostołów tamtych i tych czasów i niewiast: „Pokój Wam" daje Pan - nie tak jak daje świat - z aniołami, którzy towarzyszyli Mi podczas ZMARTWYCHWSTANIA pouczając kobiety.

Ja też moja mała oblubienico daję wam pouczenia godne chwały, co należy czynić by Królestwo Moje przez tą REGUŁĘ INTRONIZACYJNĄ, którą podałem rozszerzaćwielokroć wszerz i wzdłuż. Budować trzeba nieustannie w waszych sercach jak było powiedziane; wyprosiła Moja Mama - Wasza Hetmanka - Narodu Polskiego Królowa. O, jak boleje Jej majestatu Serce nad waszą kardynałowie i biskupi karygodną opieszałością, wy słudzy Moje Excelencjami zwani. Nie będę już powtarzać Jej próśb, pouczeń - ale do niewoli złego wejdziecie. Ufaj moja mała oblubienico AMM. Módl się bo i udręczeń i teraz masz nie mało, ale umacnia cię Moja Mama kochana Niepokalana. Chce ratować jak najwięcej swoich dzieci. Wasze smutki i radości są potrzebne, by dopełniła się miara świętych. Jaką miarą dajecie to i wam taką będzie oddane.

Zachować pokój w sercu, to jest łaska dla wybranych. Panie, a Ojczyzna - ośmielam się zapytać ? Pokoju nie będzie, zbyt oddana na posługę złego z własnej woli. Ale módlcie się nieustannie; ufajcie, ufajcie, ufajcie, trwając w tej Nowennie do Mojego niezmierzonego miłosierdzia. Jeszcze jest czas błagania- TYLKO TEN CZAS mała duszo mistyczna różo krwawiąca i w boleści pozostająca. Czas już jest krótki na wszystko, modlitwa, post i pokuta potrzebna. Potwierdzenie" Słowa Bożego": Apokalipsa 16/2 "I poszedł pierwszy i wylał swą czaszę na ziemię. A wrzód złośliwy, bolesny, wystąpił na ludziach*, co mają znamię Bestii i na tych co wielbią jej obraz".

Błogosławię was dzieci wybrane Maryi Matki Najświętszej Królowej Polskiego Narodu. Bóg zapłać. Godzina 0.30. Jutro tj. już dzisiaj 23.04.2019 Zapiszesz ''Słowa Boże” od Mamy. Potwierdzenie z książki „Myśli różańcowe”- czytanka numer 74: "Dzieci Moje, dzieci Moje nie lękajcie się niczego, ani teraz ani potem". Godzina Apelu Jasnogórskiej Pani. Otwórz serce Moje dziecko umiłowane na działanie łaski Mojej, bo Ja Oblubienica Ducha Świętego proszę. Napisz”: Pan Mój i Bóg Mój. Jemu Chwała na wieki wieków. Amen. Amen. Amen. Błogosławię przez Moje Niepokalane Serce; W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. I niech ten dar błogosławieństwa spłynie na wszystkie Moje dzieci w królestwie Moim i ufam godnym Królestwie Mojego Syna Króla Polski. Tak trzeba mocy i światła Ducha Świętego, działania Jego miłości w Kościele Mojego Syna, by Duch Święty był słuchany, ale niestety zablokowali łaski płynące z nieba sami synowi w szkarłatach.

Mówię wam biskupi, kapłani otwórzcie swoje serca na działanie Jego Majestatu łaski, a wiara wzrośnie, nadzieja napełni wasze oziębłe serca, a moc miłości poprzecina wszelkie węzły złego działania  w Kościele Mojego Syna Najwyższego Kapłana Jezusa Chrystusa Króla Zmartwychwstałego. Niech JEGO POKÓJ wypełni wasze serca. Nie rozrywacie swoich szat, ale serca wątpiące niech powstaną z wiarą wam daną od Zmartwychwstałego  Pana Jezusa Chrystusa, który ma moc i potęgę ogarnąć swoją miłością wszystkie dzieła w Polsce i na świecie. Jest w mocy  pogromić szatana i jego złe knowania w ojczyźnie twojej AMM w moim Królestwie.

Nie zachowali praw Przymierza z Bogiem Ojcem Przedwiecznym, nie Intronizowali godnie Mojego Syna Władcę jak mówi ta pieśń, którą z miłością w sercu śpiewasz; Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus Władcą nam. Proszę i błagam nieustannie Ja wasza Hetmanka Królowa Polski bez Króla Polski. Co was synowie w szkarłatach tak trzyma-ta subordynacja heretycka? Przyjęliście myślenie, nie jesteście zobowiązani tego powielać. Modlić sie trzeba, adorować Mojego Syna, walczyć mocą różańca świętego, który dałam dzieciom na polskiej ziemi w Gietrzwałcie. Dać przykład na nowo Mojego Różańca Świętego „do granic”.

Czas odstępstwa jest duży. By nadrobić zaległości duchowe wśród młodzieży, dzieci, we wszelkich katechezach trzeba miłości i wiary - to powiedzenie -"głupi czemuś zwątpił". Chcę mieć ogród różańcowy z waszych różańców sercem danych, to jest walka wręcz z szatanem a on nie lubi moich dzieci w Polsce modlących się tą bronią, dlatego tak wielkie są przeszkody, bo ta wielka nierządnica UE ustanawia prawa nie od BOGA w TRÓJCY JEDYNEGO pochodzące. Jesteście świadomie deptani za wszystkie dobre ustawy ustalane w Polskim Sejmie, przeliterowani na nie tyle razy i na wiele sposobów. Mówiłam, prosiłam, pouczałam, choć chwalicie Mnie i Syna ustami, a nie sercem. A wasza wiara synowie w szkarłatach winna dać przykład miłości - to i nadzieja się rozgości wśród ludu mojego. Dzieci Moje wybrał Bóg Ojciec Przedwieczny Moje Królestwo Polskę jako NOWE JERÓZALEM, bo miał w tym Swoje upodobanie, ale wy EXL.nie podołaliście  wpółpracować z łaską Bożą za darmo wam daną.

Otrząsnąć się trzeba, bo już świt blisko. Szataństwo w pieleszach wejdzie na piedestał na Watykanie, a prześladować będzie szczególnie was kapłani wierni tradycji sprawowanej Eucharystycznej Ofiary. Wielu z was pójdzie do jego antychrysta niewoli. Wołam opamiętajcie się wy wszyscy stojący na rozdrożach wiary.

Pytam czego pragną wasze serca? Jeść i pić do woli, ale nie samym chlebem żyje człowiek ale Duchem Świętym, który mieszka w was dając pouczenia. Mogłabym AMM pisać wiele skarg , ale przecież kocham kapłanów i mój lud. Serce Moje boleje, oczy zachodzą łzami, brak Mi tchu na myśl tej nadchodzącej pożogi - odnowienia wiary, ale nie w BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO. Proszę was zachowajcie tradycję, wiarę ojców waszych, błagajcie przebaczenia, upadnijcie na twarz z waszym Aniołem stróżem wołając: „Przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Moich krwawych łez”. AMM pozdrawiam ciebie i małą resztę dzieci mi zawierzonych. Ufajcie i módlcie się. W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Kto może niech da zadośćuczynienie zamawiając Mszę Świętą wynagradzającą za nieprzyjaciół Kościoła świętego w Polsce i na świecie.

Potwierdzenie " Słowa Bożego" po przyjęciu Eucharystii, psalm 18 werset 6 do 8. Zapisz: " Oplotły mnie pęta szeolu, zaskoczyły mnie sidła śmierci. W moim utrapieniu wzywam Pana i wołam do Mojego Boga; usłyszał On mój głos ze swojej świątyni* a krzyk mój doszedł do Jego uszu. Zatrzęsła się i zadrżała ziemia, posady gór się poruszyły, zatrzęsły się bo On zapłonął gniewem". Bóg zapłać Matko Kochana Niepokalana. Różaniec święty ze świętym Janem Pawłem II jako dziękczynienie. „Szczęść Boże” mówię staropolskim obyczajem. Spisane na kolanach, czułam biskość kochanej Mamy Niebieskiej. Chwała Panu. Amen. Amen. Amen. AMM uniżona sługa w posłudze dla Boga i ludzi w Chrystusie Panu.

Czy Ty św. Janie Pawle II chciałbyś z woli Bożej coś dopowiedzieć?

Wszystkich czytających portal Mego imienia „Domów Modlitwy” błogosławię. Niech Zmartwychwstały Jezus Chrystus Król Polski obficie wam błogosławi, Najświętsza Bogarodzica Dziewica niech zmiażdży głowę węża, który tak zaciekle walczy z wami. Niech Duch Święty Oblubienic Najświętszej Dziewicy was poucza, a Jego moc i siła odnowi miłość pokój i uczciwość małżeńską w rodzinach, zachowa godność dzieci Matki Kościoła w Polsce i na świecie.

Szczególnie oświeca młodzież, którą tak kochałem i kocham. Z całym dworem niebieskim błagam BOGA Ojca Przedwiecznego, by ziemi ojczystej, jej dzieciom wiernym i zagubionym mocą Swoją z wysokości błogosławił, w imię Ojca Syna i ducha Świętego. Amen.Amen. Amen. AMM składam pocałunek pokoju na twoim czole i wszystkim ten dar pocałunku papieża Polaka przekaż. I nich się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Potwierdzenie: List Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 16 rozdział werset 17 do 20. Temat: „Przestroga". „Proszę was jeszcze bracia, strzeżcie się tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia przeciw nauce, którą otrzymaliście. Stroncie od nich! Tacy bowiem ludzie nie Chrystusowi służą, ale własnemu brzuchowi*, pięknymi i pochlebnymi słowami uwodzą serca prostaczków. Wasze zaś posłuszeństwo znane jest wszystkim. A więc raduję się z was, pragnę jednak, abyście w dobrym przemyślni, a co do zła - niewinni. Bóg zaś pokoju zetrze wkrótce szatana pod waszymi stopami. Łaska Pana Naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami ! " Bóg zapłać. AMM Italia.23.04.2019 rok. godz. 21.30 - 23.00.

------------

 


Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny

od Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”
30.IV.2019r.

+++W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen .UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO WOJCIECHA PATRONA POLSKI dnia 30.04.2019r. Co ja mam zapisać Boże mój i Panie?

Błogosławieństwo Boga Trójcy Jedynego niech orzeźwi twoją miłość, da pokój serca, otwierając duszę na działanie łaski Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Z woli świętej Bożej zapisz "Słowo Boże" dane mocą Ducha Świętego przez zasługi Jasnogórskiej Pani Królowej Polski.Mówi św. Wojciech patron szczególnie Polski Ojczyzny twojej. A mówi co następuje: Po adoracji Najświętszego Sakramentu, w którym Obecny Jest ŻYWY BÓG, trwając na modlitwie od 15.30 do 18.00 usłyszałaś duchowo, że przemówi. Potwierdzenie: Psalm 8 werset 2, zapisz. Temat: „Wszechświat i człowiek świadkiem chwały Bożej. „Panie i Władco nasz, jak wspaniałe jest imię twoje na całej ziemi! Ty, któryś wyniósł majestat swój na niebiosa".

Dziękować i uwielbiać BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO. To jest łaska i zaszczyt, słuchając Jego pouczeń mocą Ducha Świętego danych.Napisz: „Pan Mój i Bóg mój”. POLSKĘ wielce umiłowałem, patronuję wam od wieków, tak jak pięknie przedstawił moją historię  po waszemu mówiąc ten zacny kapłan w homilii, godnie też została koncelebrowana EUCHARYSTIA JESZCZE W STARYM RYCIE podanym przez Jezusa Chrystusa w Wieczerniku. Podziękowanie też należy się przewielebnemu ks. J.- proboszczowi za staranie w imię miłości Boga i bliźniego.

Trwać w pokoju to jest łaska dana dla wybranych kapłanów na te czasy, gdzie pożoga, męczeństwo sług Jezusa Chrystusa idzie nieodzownie. Wy też tak jak Ja oddacie życie w obronie wiary i tradycji ojców waszych. Czas prześladowania, oczyszczenia trwa, Apokalipsa opisana przez św. Jana Apostoła wypełni się co do joty. Jest to wielki czas próby dla wybranych sług w kapłaństwie Jezusa Chrystusa.

To nie przypadek, że EUCHARYSTIĘ koncelebrowało ośmiu kapłanów jak osiem błogosławieństw, danych na górze, co jest godnym wypełnieniem Dekalogu i realizacji tajemnicy paschalnej, męce i śmierci Jezusa.

Każdy z was szczególnie naznaczony pieczęcią Boga Żywego, odczuje w sercu co czynić należy, gdy ten gniew Ojca Przedwiecznego zacznie się wypełniać.

By nie zdradzić /w czasie ucisku Koscioła/ trzeba się okryć szatą Królowej Świętego Szkaplerza, „pogromczyni złego” królującej w tym T......... Sanktuarium. Prosić gorąco, by okryła waszą służbę na rzecz Trójcy Przenajświętszej i lud pod opiekę wam dany. Męczeństwo kapłanów będzie wielką zbrodnią w oczach OJCA PRZEDWIECZNEGO, co już się dzieje, zło szaleje z dopustu Bożego dla oczyszczenia Matki Kościoła świętego w Polsce i na świecie. Czechy, Węgry tam też działałem, ale były inne czasy i trudności wśród pogan. Teraz w tej dobie komputerów, telefonów, nuklearnych zmagań, zagrożenia dla was słudzy Jezusa i Maryi i ludu całego są bardzo duże.

Tylko modlitwa przebłagalna, adoracja Najświętszego Sakramentu, uwielbienie, post i jałmużna, ODPRAWIENIE WOTYWNYCH Mszy Świętych wynagradzających, danych z miłością przez kapłanów w każdy piątek, powstrzyma karzącą dłoń Boga Ojca Przedwiecznego.

A szczególnie wasza współpraca w dziele zbawienia przezI N T R O N I Z A C J Ę JEZUSA CHRYSTUSA Syna Maryi Królowej waszej na KRÓLA POLSKI, da możliwość zmiażdżenia tej szatańskiej przewrotności we wszystkich dziedzinach życia religijnego, świeckiego, państwowego, moralnego.

Rozbroi tą od wieków przygotowywaną masońską, heretycką przemianę w Kościele świętym, począwszy od Watykanu, diecezji po najmniejszą polską parafię i na całej ziemi. Wasza chęć działania biskupi, kapłani może poprzecinać ten plan zniszczenia Katolickiego Kościoła świętego od wewnątrz. Starajcie się to zrozumieć, słuchajcie natchnień Ducha Świętego nauczyciela.

AMM mała Jego oblubienico, królewska córo od Apokalipsy, mistyczna duszo nie lękaj się spisać tego "Słowa pouczenia" i przekazać do rąk Pasterza Diecezji J.E. ks. M. R. w dniu Jego imienin, błogosławi też biskup, misjonarz, kapłan męczennik św. Wojciech, patron ojczyzny twojej. W Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Pozdrawiam też i błogosławię ks. Proboszcza, ks. Przewodniczącego, wszystkich kapłanów w tym zgromadzeniu i wszystkich wiernych tradycji chrześcijańskiej, katolików Matki Kościoła świętego w Polsce i ciebie mała różo AMM. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie.

Potwierdzenie:I List św. Pawła Apostoła do Koryntian 3 rozdział werset 8: "Bo ten, co sadzi, i ten co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy", oraz rozdział 6 werset 8, zapisz: "Tymczasem wy sami krzywdzicie i szkodę wyrządzacie, i to braciom."mce_style="text-align: justify;">Współpracując z woli i potęgi Boga Ducha Świętego, AMM wyśpiewaj Magnifikat jako dziękczynienie. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Przypomnienie Anioła Stróża Polski AVE: Napisz, że czułaś przybitą prawą dłoń ręki, to łaska cierpienia za kapłanów prawych, których też Bóg oczyszcza, bo niestrudzona jest JEGO MAJESTATU MIŁOŚĆ, bo w tym zgromadzeniu BÓG WSZECHMOGĄCY cześć i chałę odebrał. Chwała i dziękczynienie BOGU W TRÓJCY JEDYNEMU teraz i na wieki wieków. Amen. Amen. Amen.

Przez zasługi świętego Wojciecha biskupa męczennika, który bardzo prosi za wami zmówmy razem modlitwę fatimską: O Mój Boże wierzę w Ciebie, kocham Ciebie, uwielbiam Ciebie, Miłuję Ciebie, Ufam Tobie. Przepraszam za tych , którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie kochają, Ciebie nie miłują, Tobie nie ufają. Trójco Przenajświętsza................itd. Dziękuję za odwagę by spisać pouczenie Boże, trzeba łaski i błogosławieństwa Boga Ojca Syna i Ducha Świętego. I tak się stało. Amen. Amen. Amen. Odmów modlitwę jaką podałem ze swoim Aniołem Stróżem. Bóg zapłać za łaskę współpracy w dziele zbawienia. AMM w posłudze dla Boga i ludzi w Chrystusie Panu.

-----------Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od

Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”
 03.05.2019r.

+++ Święto Królowej Polski. Duchu Święty przyjdź przez Niepokalane Serce Twojej Oblubienicy! Tak usłyszałaś na Adoracji Mojego Syna w Eucharystycznym Chlebie, psalm 2, werset 3.Zapisz: Temat: „Triumf Pana i jego pomazańca nad wrogami”: „Zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta”. To jest potwierdzenie "Słowa Bożego". Błogosławieństwo Boga w Trójcy Jedynego Ojca Syna i Ducha Świętego przez Moje Niepokalane Serce niech dotknie AMM twojego serca i serc dzieci Moich w tym dniu święta Mojego Królowej Polski w imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

ÂTrzeba zaufać BOGU bez szemrania, wierząc OPATRZNOŚCI OJCA PRZEDWIECZNEGO, który daje próby i dla swoich wybranych dzieci, szlifuje te drogocenne kamienie. Zapewne chcecie być tymi perłami, diamentami w Mojej Królewskiej Koronie i Koronie Syna Króla Polski.

;Mocą Ducha Świętego mówi Bogurodzica Dziewica Bogiem Sławiena Maryja, jak w tej pieśni codziennie śpiewanej podczas Apelu Jasnogórskiej Hetmanki. Pozdrawiam was modlących się u stóp Moich Królowej Polski w U. parafia M. Dziękuję za chęć działania córce Mojej Janinie B. i zamówioną Mszę Świętą za wstawiennictwem Moim i Mojego Oblubieńca świętego Józefa patrona rodziny i żywiciela, który jako rzemieślnik troszczył się o ten byt materialny.

Tak jak wy- prosząc o błogosławieństwo dla pracy rolnika. Za twoją wierność Bóg w Trójcy Jedyny obficie wam pobłogosławił. Ufność w wierze to jest wielka cnota, którą poprzedza miłość. Z miłością ofiarowany dar jest miły tylko wtedy, gdy dany sercem. Dziękuję za Ojca Z. i przyłożonego ŚZF; jest Mi Matce Zakonu Serafickiego ta posługa miła. Więcej trzeba takich przykładów na Chwałę Boga w Trójcy Jedynego. Prośba, dziękczynienie, słowo głoszone tj. Ewangelia z miłością otwiera ludzkie serca. Stół przymierza daje dar Eucharystii, umacniając dzieci Moje wybrane na tej drodze pielgrzymowania do wieczności.

Nieustannie trzeba walczyć dla BOGA. Twoja posługa kochana córo J.B. to odsyłanie od Annasza do Kajfasza, jak droga krzyżowa Jezusa, jednak wydała owoce, stal i złoto hartuje się w trudzie. Czym więc chcesz być ? Ufaj, ufaj, ufaj......... Bóg zapłać za ks. Proboszcza, bo otworzył swoje serce na prośbę Mojej córy.

Do waszych SERC KAPŁANI kołacze MÓJ SYN JEZUS CHRYSTUS NIEUSTANNIE, by wystawić do publicznej adoracji JEGO ŻYWĄ OBECNOŚĆ W SAKRAMENCIE, jak było podane wcześniej /Słowo Boże/.

Choć na jedną godzinę przed Mszą Świętą, wtedy lud nie będzie chodził w ciemności i da siłę wam słudzy Najwyższego Kapłana Syna Mojego Jezusa Chrystusa.

;Tu gdzie mieszkacie na kresach jest wielkie zagrożenie zła.

Idzie od wschodu, więc trzeba budować mury warowne mocą różańca świętego, by obronić was kapłani, by nie doszło do męczeńskiej śmierci, jak i lud mój ochroni.

Pozdrawiam gości zaproszonych na tą ucztę co do ducha i ciała. Szczęść Wam Boże mówię staropolskim obyczajem, prosząc Mojego Syna by naznaczył krzyż błogosławiąc w imię Ojca Syna Człowieczego i Ducha Świętego.

Potwierdzenie "Słowa Bożego", zapisz: Apokalipsa św. Jana, rozdział 8, werset 6: "A owych siedmiu aniołów, mających siedem trąb, sposobiło się do tego by zatrąbić".

Bóg zapłać. Matko Hetmanko Narodu Polskiego. Trwaj w pokoju Moja niewolnico złączona łańcuszkiem z Moim Niepokalanym Sercem. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen. Ciąg dalszy spiszesz jutro co da Królowa Szkaplerza /adoracja I czwartek, I piątek i I sobota/ na Chwałę Trójcy Przenajświętszej. I niech się tak stanie. Godz. 22.00 do 23.30. AMM . Bogu chwała.

======
Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”/

dnia 10 - 13. V 2019r.


Potwierdzenie "Słowa Bożego" Psalm 12 werset 3. Temat: Modlitwa o pomoc przed kłamcami. „Kłamliwie mówią jeden do drugiego pochlebstwa, mówią nieszczerym sercem”. 

Pozdrawiam Ja Jezus Miłosierny Król Miłosierny Król Zmartwychwstały, Pan Zbawiciel, Odkupiciel, Król waszych serc, ufam też, że Król Polski.

Alicji, Mario Mario Michalino spisz to "Słowo Boże" dane mocą Ducha Świętego dla waszej grupy Świętego Józefa i Domów Modlitwy Świętego Jana Pawła II oraz kapłana kustosza tego sanktuarium. Błogosławię w Imię Mojego Ojca, Syna to jest Mnie Waszego Króla i Serc waszych i Ducha Świętego Nauczyciela. Amen. Amen. Amen. Błogosławię szczególnie kapłana Mojego umiłowanego syna, który Mnie naśladuje w cnocie miłości, gdzie i was przez swoją posługę mocąÂ  Ducha Świętego Nauczyciela pouczył. Trwać w miłości Boga i bliźniego oto jest zadanie. Aby wytrwać  potrzeba modlitwy. Bóg zapłać mówię razem z Moją Umiłowaną Matką Królową Polski za Twój trud w dziele Nowej Ewangelizacji, tak trzeba szkolić te przybyłe córy i synów. To są Apostołowie Bożej Mojej Miłości - wybrane dzieci Mojej Mamy, dziękuję, że przyjąłeś ich z miłością, pomoc świadcząc. To jest NOWA ERA, POLSKA wybrana - NOWE JERUZALEM, ale trzeba współpracy arcybiskupów, biskupów, kapłanów, rządu i parlamentu w tym dziele INTRONIZACJI MOJEGO SYNA; mówi MAMA NIEBIESKA KRÓLOWA POLSKI na  Króla Polski. To wtedy i tylko wtedy moce zła nienawiści ucichną. To jest walka wręcz.

Odwagi drogi Mój Synu gorliwy w kapłaństwie MOJEGO SYNA JEZUSA CHRYSTUSA, kształtuj też tych powierzonych Ci Moich synów w kapłaństwie. Składam pocałunek pokoju na twoim kapłańskim policzku, a Ty ciesz się i raduj. Jezus żyje, Mój Syn żyje, zmartwychwstał. To jest wielkie świadectwo twojej pracy wiary, miłości a nadzieja na życie wieczne, to jest szczyt zjednoczenia z Moim Synem Jezusem Chrystusem w wieczności. Mówię staropolskim obyczajem „Szczęść Ci Boże”. Matka Kościoła Świętego w Polsce i na świecie. Potwierdzenie "Słowa Bożego" Apokalipsa św. Jana rozdział 6 werset 4 do 8 rozważ: Temat: Otwarcie pieczęci. Ostatni werset zapisz: "I widziałem, a oto siwy koń, a temu, który na nim siedział, było na imię Śmierć, a piekło szło za nim; i dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta ziemi." /to jest ten czas/.

Alicjo MM uniżona służebnico pozostająca w niewolnictwie miłości w Moim Niepokalanym Sercu, Bóg zapłać dziecko Moje, że otworzyłaś swoje serce na dar „Słowa Bożego” to jest działanie łaski Bożej. I do wszystkich dzieci Moich wybranych pielgrzymujących do Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia Królowej Obojga narodów Korony Polski i Litwy złączonych węzłem miłości zawierzenia ślubem przez Króla Jana Kazimierza mówię; Kocham was, kocham, kocham. A Mój Syn Jezus Chrystus Zmartwychwstały ma małe upodobanie w Tobie Mój Synu ks. kustoszu J. S. Amen. Amen. Amen. I niech moc błogosławieństwa Mojego Syna obecnego w tym płatku chleba, który żywy jest, przez posługę kapłana ks. J.S. poprzecina wszelkie zakusy złego ducha, na drodze waszego pielgrzymowania i w waszych sercach przez Moje Niepokalane Serce. W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. I niech tak się stanie.

; Pouczenie Anioła Stróża Polski- AVE

Twoja misja kapłanie J.S to jest ratunek dla Polski Ojczyzny Twojej i Mojej, gdzie z woli świętej Boga w Trójcy Jedynego Jestem opiekunem. Więc wzywaj Mnie ciągle, bo sprawy wielkiej wagi i odpowiedzialności za owce są ci powierzone. Bo dobry pasterz dba o nie i zna je po imieniu, a Ty jesteś dobrym pasterzem, strzeż więc swojego stada i tych, których Boży Syn i Jego Umiłowana Matka Królowa Jasnogórska Pani postawi Ci na drodze, a Ja Anioł Stróż AVE Polski przyprowadzę. Trwaj więc w pokoju serca, siej miłość, dawaj nadzieję, bo autentyczność czynów daje świadectwo budując wiarę nadzieję i miłość dla moich podopiecznych. Chwal Boga w Trójcy Jedynego za wstawiennictwo Królowej Aniołów śpiewając potężne alleluja, alleluja, alleluja. Jako dziękczynienie - Magnifikat bo wszystko w Maryi, przez Maryję i z Maryją. A to potężne TEDEUM niech zawsze rozbrzmiewa po uwielbieniu krzyża w tej Adoracji podwójnej ŻYWEGO CHRYSTUSA KRÓLA. AMEN. AMEN. AMEN. Moja prośba: Zapraszaj Mnie to jest Anioła Stróża Polski- AVE i wszystkich aniołów ludzi w ojczyźnie i jej obrzeżach granicy z narodami niejednokrotnie wam wrogich, by uzdrawiać relacje w rodzinach, krajach, między Bogiem a człowiekiem w parlamentach, rządach UNII Europejskiej /tego wielkiego Babilonu tej wieży Babel/. Bo to moc miłości Chrystusowej działa mocą Ducha Świętego przenika gdy masz wiarę, którą należy pielęgnować nieustannie.

Jeszcze jedna prośba Maryi Pani Fatimskiej, dziś dnia 13.05.2019r. w Jej święto, jak spisujesz to pouczenie. Jak by się ucieszyła, gdybyś JEJ WIECZERNIK tak zorganizował, by lud Boży przyjmował EUCHARYSTIĘ na kolanach i na zawsze. Tak mało potrzeba; /dwa klęczniki lub na stopniach ołtarza/. Ufam, że nie odmówisz prośbie JEJ NIEPOKALANEGO SERCA jako wynagrodzenie za bluźnierstwa, świętokractwa, profanację Jej wizerunków, niszczenie krzyża, nie wypełnianie natchnień Ducha Świętego przez Episkopat Polski co blokuje łaski płynące z nieba. A za tym idzie odpowiedzialność za zagubione owce, ale przecież ślepy nie będzie prowadził ślepego jak mówi ewangelia, bo obaj wpadną w dół. I są to te dołki masońskie, gdzie mamona bierze górę, bo wybrani kapłani, biskupi są tylko i wyłączni administratorami w Kościele Katolickim. Można zapytać, na czyich są usługach/ Panu Bogu świeczkę a diabłu ogarek?/

Zmowa milczenia jest im miła, a tu trzeba działania, bo czas Apokalipsy wypełnia się szybko i wielu z nich wpadnie zwodząc owce w ogień siarki piekielnej i mogą nie mieć czasu na przygotowanie się osobiste do śmierci. Nie obawiaj się ataków co do twojego działania i osoby, zaufaj do końca. Ufaj, ufaj, ufaj, bo dzieło, które prowadzisz to jest sprawa Boża i godna naśladowania.

Alicja MM trwając w ciszy serca, Moja podopieczna - to pouczenie z woli świętej Jezusa Swojego Mistrza, Oblubieńca, Nauczyciela przekazuje, a w łączności duchowej razem odmówcie tą modlitwę Anioła Pokoju z Fatimy i tą , którą Ja podałem na te czasy dla Polski. I niech się tak stania. Amen. Amen. Amen.

Modlitwa podyktowana przez Anioła Stróża Polski Ave / 3XI2018/:

Niech będzie uwielbiony Bóg Wszechmogący. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus Syn Boga Żywego. Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel. Niech będzie uwielbiona Trójca Przenajświętsza za tak wielką łaskawość dla Narodu Polskiego i z Jej Jej Świętej Woli za Anioła Stróża Polski Ave-opiekuna.

Modlitwa  podyktowana przez Pana Jezusa do AMM

/25XII2018/ Jak prosić? Mocą Ducha świętego padając na twarz z Aniołem Stróżem Polski Ave, mów:


Błagam Cię Boże Ojcze Wszechmogący i Twego Syna- Boskiego Dzieciątka, Króla mojego serca i ufam - serc wszystkich Polaków za przyczyną Królowej Polski, Jej Niepokalanego Serca i Przeczystego Serca św. Józefa, o otwarcie wszystkich serc ludzkich, a szczególnie arcybiskupów, biskupów, kapłanów, by Dziecię Jezus na nowo się narodziło w ich sercach czystych i budowało swoje królestwo miłości, pokoju i błogosławieństwa. Amen. Amen. Amen”.


13V2019r.  Słowa Matki Bożej z Fatimy i z Ostrej Bramy - Pani Królowej świata i Korony Polski i Litwy

W Imię Boga w Trójcy Jedynego Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Rozkazuję Królowa świata Fatimska Pani świata- Nieba i Ziemi. Spisz "Słowo Boże” dane mocą Ducha Świętego przez Moje Niepokalane Serce, tak kochana przez gospodarzy tej groty Mojej u stóp św. Józefa. Wyjeżdżając z pielgrzymką do Wilna - Ostrobramskiej Pani Matki Miłosierdzia Królującej  w Ostrej Bramie, błogosławił was Mój Syn w osobie tego zacnego księdza kapelana R.O. Tak, by umocnić Moje wybrane dzieci Czasów Ostatnich, Apostołów Miłości Nowej Ery Ducha Świętego, by zawierzyć Polskę ojczyznę waszą Królowej Korony Polski i Litwy. To było wasze zadanie, bo was wybrałam i przeprowadził was Anioł Polski AVE bezpiecznie w asyście aniołów i świętych, w których święte obcowanie wierzycie, swoją Bożą Opatrznością strzyżeni.

AMM trwając w tym świętym pouczeniu Jezusa, które otrzymałaś na Mszy Świętej -"Słowo Boże": „Trwając w ciszy serca największą Mi sprawisz przyjemność” i tak się stało. Bo słuchając natchnień Ducha Świętego i pouczeń Anioła stróża, to jest wielka łaska, by cel zamierzony przez Królową Korony Polski i Litwy  wykonać. Spisaliście się dobrze dzieci Moje wybrane, pozdrawiam was wszystkich mówiąc: Moja Mała Trzódko trwaj w pokoju, miłości Boga i bliźniego. To jest niejednokrotnie trudne, ale z łaski Bożej wytrwaliście mężnie, choć były różne zawirowania od początku i to tylko po to, by was oczyścić, przygotować i pomnożyć zaufanie do pełnienia woli Boga w Trójcy Jedynego, a nie swojej. Rozeznawać trzeba nieustannie. Bóg zapłać siostrze zakonnej, która jak ta siostra św. Faustyna trwała na posterunku, nie zrezygnowała mimo trudności, umacniając was modlitwą, a Ja Matka zamknęłam się w jej konsekrowanym sercu, by wam towarzyszyć. Tak pokora to jest dobra cecha i dla wszystkich potrzebna, a posłuszeństwo nad nabożeństwo. Ona to wie i rozumie. Kocham ją Matkę Zakonu i Mój Syn jest dumny z Jej odwagi i działania na Chwałę Ojca Syna i Ducha Świętego. I niech tak czyni w imię Boga w Trójcy Jedynego. Amen. Amen. Amen.

Błogosławię też wspólnotę z K.......... - Legionistki Moje tj. Maryi żołnierzy, rycerzy. Kocham was, trwajcie w służbie i pokoju, miłości do Boga i bliźniego. To jest wasz charyzmat i łaska dana pielgrzymowania wg pragnienia serca. I niech się tak wam stanie. Błogosławię w imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. I zadanie daję:

Następna pielgrzymka zawierzenia Mnie Patronce Czasów Ostatnich z woli i potęgi Boga, bym pogromiła to zło w rodzinach waszych w Polsce - Ojczyźnie waszej i Litwie. To „korona dwóch serc”/Jezusa i Maryi/, w jednym sercu złączona węzłem miłości, głowa Najświętszej Dziewicy przyozdobiona dwoma koronami herbowymi/ Polski i Litwy/. A wydarzeń teraz będzie wiele. ''Ducha Świętego Mały Sąd" - bliskie oczyszczenie.

Zostaną tylko ci, co zawierzą się i zaufają Maryi Królowej z Ostrej Bramy.

Kocham i pozdrawiam was, a liderce - Mojej kochanej córce B. i H. daję to zadanie. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen. Alleluja śpiewajcie  dzieci wybrane Moje.

Pozdrawiam córkę Moją pielgrzymkę, kocham was i zadanie daję. Zorganizować następną pielgrzymkę do Mnie Matki Bożej Królowej Korony Polski i Litwy, która Patronką wam dana przez Opatrzność Bożą na te czasy Nowej Ery Ducha Świętego, Nowego Jeruzalem. Teraz jest wasz czas działania, modlić się i przyprowadzić waszą grupę przez was Moje córki wybrane do przewodnictwa na te Czasy Ostatnie. Błogosławię i żądam słuchać natchnień Ducha Świętego i je wypełniać. Mówię w imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie. Bóg JEST MIŁOŚCIĄ i kocha was, a wy świadczcie o JEGO dziełach.

Pozdrawiam organizatorkę tej pielgrzymki i jej męża z „Domu św. Józefa” i zadania daję coraz większe na miarę otwartego serca. W ciszy trwać i słuchać Moich Matczynych natchnie i wskazań św. Józefa i na te Czasy Ostateczne przewodzić wg woli świętej Bożej. Zwyciężaj tylko miłością, a nie butnością. Więcej miłości do męża, mniej emocji, które leczę. Zranienia też są potrzebne bo kształtują charakter, ale wszystko oddawać na chwałę Boga tak jak mówisz: Z Maryją, przez Maryję i w Maryi. Pouczać nieustannie tych, których wysyłam, ale pokora, pokora niech ci będzie Matką, by być właśnie bardziej matczyną. Wzór bierz ze Mnie- Pokorna Służebnica Pańska, oto Jestem, poślij Mnie. Ufność dziecko, prawda was wyzwoli, trwać w miłości Boga i bliźniego. Otrzymałaś wiele łask, ale one zaowocują wg Mojej świętej woli w obliczu cierpień, prześladowań, poniżenia kościoła, wrogów wewnętrznych i zewnętrznych. Patrz baczniej, ślepo nie ufaj, bo przyjdą jak baranki, a wewnątrz to są wilki nie z owczarni Mojego Syna Jezusa Chrystusa. Dane zadania na miarę przygotowania duchowego i ludzkiego otrzymasz coraz odpowiedzialniejsze w służbie Boga, ojczyzny i bliźniego. Szczęść Boże dla całej waszej grupy, błogosławi Mój Syn Jezus Chrystus Król Polski, ufam i waszych serc. W imię Ojca Syna i Ducha Świętego przez Moje Niepokalane Serce Pani Fatimskiej i Przeczyste Serce św. Józefa. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie. Potwierdzenie "Słowa Bożego"- Apokalipsa rozdział 22, werset 3 do 8 rozważyć. Zapisz ostatnie 6, 7, 8. Temat: Wieczne panowanie Chrystusa. "I rzekł do mnie : Te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan , Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać. I oto przyjdę wkrótce. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. A ja, Jan, słyszałem i widziałem to. A gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazał, aby mu oddać pokłon".

Bóg; zapłać Mateczko kochana Pani Fatimska- Alicja MM uniżona służebnica.;
I tobie dziecko Moja córo umiłowana Bóg zapłać mała duszo, mistyczna różo błogosławi Mój Syn. Trwaj w pokoju, miłości w imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Bo w tobie ma małe upodobanie Trójca Przenajświętsza. Amen. Amen. Amen. Bogu Ojcu Synowi i Duchowi Świętemu niech będzie chwała i uwielbienie, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Amen. Amen. Napisz: Pan Mój i Bóg mój. Nie zapominaj o tej łasce jaką dał Mój Syn Król Miłosierdzia, który powiedział: Posłuchaj co Ja pragnę ci dać:

''Zbieraj te promienie Krwi i Wody i obmywaj nimi cały świat”.

Wiem, że mało chcesz o sobie pisać, ale tak trzeba by radość twoja była w pełni, bo otwarte twoje serce na działanie łaski Bożej, tchnienia Ducha Świętego, Moje Matczyne pouczenia, szept Anioła Stróża Polski AVE i swego Anioła stróża uwagi. Dziękuję też za twoje ofiarowanie podczas Mszy Świętej dla oczyszczenia Moich wybranych dzieci. Kocham cię córko królewska, kocham, kocham i przytulam do Mojego Niepokalanego Serca, a ty tul wszystkie dzieci Moje na tej drodze pielgrzymowania do Domu Ojca w niebie. Szczęść Boże. Potwierdzenie: Apokalipsa św. Jana 22 - 13 zapisz: "Ja Jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec". Cała grupa z T...... dała mi radość, wezwałam was po imieniu. Viola, twój głos pieśni gdzie wtórowała ci Wiesia dotarł do Boga Ojca Samego, tak też modlitwa syna Mojego Bartka, łaski otrzymacie wg wiary waszej to się stanie, ufajcie dzieci Moje wybrane. Zadanie dla was to samo:

Mobilizować dzieci Moje do pielgrzymki zawierzając rodziny MNIE w tym znaku Matki Miłosierdzia z Ostrej Bramy - Pani Królowej Korony Polski i Litwy. Tak Bóg Ojciec postanowił na te Czasy Ostatnie. Właśnie w tym znaku zmiażdżę wszelkie herezje szerzące się w Kościele Katolickim, Apostolskim Mojego Syna i zło w waszych zawierzonych mi rodzinach. I to wy pomóżcie Matce waszej organizować te pielgrzymki do Mojego Tronu w Wilnie. Amen. Amen. Amen.

  Po Mszy Świętej " Słowo Boże" dla liderki córy Mojej J.B i osób złączonych z Jezusem Królem Polski poprzez Dom Modlitwy Panny Ubogich i św. Jana Pawła II w U. parafia M. Pozdrawiam Was trzy córy J., D. i L., mogę was zwać córy św. Zofii: Wiara, Nadzieja i Miłość. Odwagi do działania mówię na Chwałę Boga w Trójcy Jedynego i Jego umiłowanej Matki, to jest Mnie. Dla was zadanie tego regionu H. Franciszkanów Świeckich. Przy pomocy przełożonego zorganizować pielgrzymkę do Mnie, Matki Bożej w Ostrej Bramie, Królowej Korony Polski i Litwy, na te czasy ku obronie danej. Zawierzyć rodziny i Rodzinę franciszkańską. „Szczęść Boże” wam mówię staropolskim obyczajem. Odwagi sursum corda, zaprosić Ojca z Zakonu Franciszkanów, niech czuwa nad stadem owiec mu powierzonym i nie zagubi ani jednej, bo wielka odpowiedzialność przed Bogiem w Trójcy Jedynym. Błogosławi Mój Syn, Syn Boga Żywego przez Moje Niepokalane Serce pełne miłości i boleści Matki Królowej Korony Polski i Litwy - Miłosiernej Pani, stąd i miłosierdzie macie/ kolebka/. To tam dał Pan Jezus Król Miłosierdzia ten atrybut największy na te czasy, ale sprawiedliwość Ojca musi się dokonać i to nastąpi bardzo szybko. Odwagi dzieci Moje Maryi, modlić się w tej intencji, proboszcza też z wikariuszem zaprosić niech da ogłoszenie w parafii i okolicznych miejscowościach, a aniołowie stróżowie i Anioł Stróż Polski AVE dopomoże. I niech tak się stanie. Amen. Amen. Amen. Trzeba działać bo wasza odpowiedzialność kapłani jest wielka. Być dobrym pasterzem oto jest zadanie. Amen. Amen. Amen.  I niech się tak stanie. Bogu Najwyższemu niech będą dzięki. Amen. Amen. Amen. AMM uniżona służebnica NMP.


13V 2019r. POLECENIE ANIOŁA STRÓŻA POLSKI- AVE

Należy spisać na chwałę Boga w Trójcy Jedynego i Jego umiłowanej CÓRY SYJONU KRÓLOWEJ KORONY POLSKI I LITWY, że wszystkie modlitwy, pouczenia były prowadzone wg natchnień Ducha Świętego i pouczeń moich. Ta Msza Święta u tronu Matki Bożej Ostrobramskiej, którą celebrował wybrany syn w kapłaństwie twarzą do ołtarza, Patroni czasów ostatnich i twoje ofiarowanie za grupę, ojczyznę obu narodów to jak widziałaś - Oblicze Miłosierne Pana Jezusa. Powiedziałem nałóż szal na głowę i uniżenie, pocałunek posadzki na zadość uczynienie, zostało przyjęte przez Majestat Boga w Trójcy Jedynego.

Ten "Akt zawierzenia narodów Wschodu i Zachodu" wypowiedziany z takim namaszczeniem przez Annę wybraną na tą posługę i uwielbienie jakie z miłością dali dzieci wybrane Matki Kościoła Polski i Litwy oraz innych narodów też /zostało przyjęte/. To się dokonało na miarę waszego zawierzenia również rodzin, co trzeba kontynuować. Wasze choć krótkie uwielbienie Bożego Miłosierdzia zostało przyjęte z miłością za wstawiennictwem św. siostry Faustyny i bł. Michała Sopoćki, oczywiście wraz z prośbą św. Jana Pawła II , który to M I Ł O S I E R D Z I E ogłosił światu całemu i wprowadził w praktykę.

Tak towarzyszył wam św. Józef i czuwał na całością spraw bytowych jak przy Dziecięciu Jezus i Jego Oblubienicy, a przede wszystkim Matce Jezusa Maleńkiego. To nawiedzenie świątyni prawosławnej cerkwi imieniem Świętego Ducha, szczególny miało wymiar. Jak zobaczyłaś duchowo na spotkanie wyszli wam męczennicy /z okresu poprzedzającego wydzielenie się prawosławia/: święci Antoni, Jan i Eustachy- torturowani przez pogan.

Ich teraz trzeba prosić, by islam nie dotknął naszych krajów w pełni. Dlatego wg świętej woli Bożej, Matka Boża Ostrobramska Królowa Korony Polski i Litwy ma pod stopami symbol islamu i jest władna w szczególny sposób pogromić te hordy niewiernych i terrorystów ISIS i ich widoczny najazd na Europę za pozwoleniem Unii Europejskiej.

Pięknym akcentem była modlitwa w kaplicy św. Kazimierza patrona Litwy z rodu Jagiellonów i za Jego wstawiennictwem zapraszając cały Dwór Królowej Nieba i Ziemi. Błagaliście o panowanie KRÓLA WSZECHŚWIATA SYNA MARYI BY ZOSTAŁ KRÓLEM POLSKI,; LITWY I WSZYSTKICH NARODÓW.

Ta koronka na uczczenie 33 lat Jego Życia na ziemi a szczególnie przelanej Najdroższej Krwi i krwawych łez Matki bolejącej nad dziećmi swoimi została przyjęta. To „Ojcze Nasz” wzniosło się do Tronu Boga Wszechmogącego, bo dane sercem z miłością. Msza Święta ofiarowana u stóp Matki Bożej Trockiej pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, ukoronowanej koronami papieskim, była uznawana patronką Litwy. Sam obraz jak tradycja mówi, ofiarował sam Książę Litewski Witold. Tu szczególnie wspólnota miejscowych Polaków wraz z kapłanem, który rzec można za sprawą Królowej odprawił; za was, wasze rodziny, ojczyznę - tą Eucharystię. Niech będzie uwielbiony Majestat Boga w Trójcy Jedynego za ten dar nad dary. Amen. Amen. Amen.

Podczas drogi powrotnej pielgrzymowania, zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi; widzę duchowo na granicy wg ludzi stworzonej a jednak respektowanej jak Królowa Korony Polski i Litwy - Pani Miłosierdzia przekazuje swoje dzieci wybrane Królowej Polski Jasnogórskiej Pani. Jak dwie siostry to czyni, choć jedna Matka Stworzyciela i Odkupiciela -troszczy się o was zawsze.

Nawiedzamy jeszcze Sanktuarium w Sokółce, gdzie miał miejsce CUD EUCHARYSTYCZNY, by dopełnić i umocnić naszą wiarę. Z łaski Bożej słyszę podpowiedź mojego Anioła stróża:

Proś modlitwą uniżenia, przebłagania  za Episkopat Polski, za siebie, lud tu zgromadzony, który modlił się tajemnicami różańca świętego II części światła. Dał Pan łaskę. Anna odmawia ostatnią tajemnicę ustanowienie Eucharystii. Czy to już wszystko Aniele Stróżo Polski AVE”?

Zmówmy razem z twoim Aniołem stróżem i aniołami wszystkich ludzi tą koronkę w obronie granic Polski. Amen. Amen. Amen. A teraz Koronka Do Miłosierdzia Bożego, godz.15.00. Bóg zapłać. I niech się tak stanie. AMM moja podopieczno. Alleluja.

===========


Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”

18.05.2019r.

+++Słowo Boże-dnia 18.05.2019r. DOM MODLITWY - IMIENIEM CUDOWNEGO MEDALIKA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY.

Pozdrawiam kapłana ks. S. i wybrane moje dzieci zgromadzone na tym spotkaniu modlitewnym, w imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Ja Matka Kapłanów i Mój Syn Jezus Chrystus byliśmy obecni na tym Wieczerniku jak z Apostołami tamtych czasów, a teraz tej Nowej Ery Ducha Świętego. Tak, jesteście naszymi Apostołami miłości, ale jak zobaczyłaś duchowo AMM moja wybrana córo, która z świętej woli Bożej to święte pouczenie spisujesz, byliśmy smutni siedząc przy tym stole biesiadnym. Choć stół łączy, to trochę za mało modlitwy, jak byście zapomnieli, że zaprosiliście Nas. Trzy części różańca świętego i polecone modlitwy trzeba odprawić.

Niemniej dziękujemy wam za waszą wolę chcieć. Dziękuję Ja Matka Kapłanów księdzu S. Mój Synu, trzeba to zmęczenie codziennie oddawać przez Zawierzenie Mojemu Niepokalanemu Sercu i wy dzieci Moje też tego „Aktu Zawierzenia” pilnujcie,bo zło atakuje nieustanie. Trzeba być dyspozycyjnym i opiekować się też tą Moją wybraną grupą, co czynisz. Dał Ci Mój Syn Jezus Chrystus mocą Ducha Świętego wielorakie dary, cały depozyt ze skarbca Kościoła świętego. Bierz i rozdawaj te łaski, siej miłość. Trzeba odpowiadać na Naszych SERC wezwania. Utrudnienia, które przeżywasz w parafii w kontakcie z proboszczem to są na oczyszczenie owczarni Mojego Syna Jezusa Chrystusa. Składaj je z miłością na ołtarzu Ofiary Eucharystycznej, którą sprawujesz. Persona Chryste Jesteś. Więc ogarniaj to wszystko miłością i proś miłosiernego Ojca Przedwiecznego by przyjął. Jesteś wybranym kapłanem, jesteś w Moim Matczynym Sercu. Jezus Chrystus Najwyższy Kapłan ma w Tobie upodobanie, Duch Święty nieustannie tchnie dary, tylko trzeba bardziej otworzyć serce. Nie mówić nie, nie, ale tak, tak, tak, słuchać wewnętrznych natchnień Jego Majestatu i pouczeń swojego Anioła stróża. Prowadzić trzeba mocą kapłańskiej posługi moje wybrane dzieci, a Mój Syn Jezus Chrystus rozraduje się. Duch Święty Pocieszyciel - Nauczyciel jest żywy w kościele świętym, gdy z wiarą jest wzywany. Pouczy Cię co czynić trzeba w tych Czasach Ostatnich. Pielgrzymce do Mojego Tronu Królowej Korony Polski i Litwy przewodzić, gdy przyjdzie czas i zaproszenie Boże. Trwaj w miłości Boga i bliźniego. Kocham, kocham, kocham Cię Synu w kapłaństwie Mojego Syna Jezusa Chrystusa wybrany, który na prośbę Moją obficie Ci błogosławi. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie "Słowa Bożego": Mądrość Syracha 16 werset 3-9. Rozważ temat: „Jaki powinien być człowiek”. Zapisz werset 9: "Serce człowieka obmyśla jego drogę, lecz Pan kieruje jego krokami". I niech się tak stanie.

Kochaną rodzinę W.i V. oraz całą wspólnotę błogosławię Ja Matka Niepokalana i Mój Syn Jezus Chrystus Król waszych serc zgromadzonych w tym Wieczerniku na modlitwie. W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Wasza modlitwa jest NAM bardzo miła, ale tym razem za mało. Trzeba się więcej troszczyć o te sprawy duchowe, a mniej o doczesne jedzenia, picia, choć to też jest potrzebne. Kiedy zastawiasz stół, który łączy, to grupa winna się modlić, bo czas jest drogi, nie wolno tego czasu brewe marnować. Mówię to do wszystkich moich dzieci, gdzie gromadzicie się na modlitwie.

Szczęść wam Boże. Kocham Was, kocham, kocham i proszę Mojego Syna Jezusa Chrystusa, by wam błogosławił. W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Trwajcie w pokoju, ten pokój może wam dać tylko Mój Zmartwychwstały Syn Jezus Chrystus, który mówi: Pokój Mój daję wam, ale nie tak, jak daje świat. Pokój Mój niech będzie w was i to sobie przekazujcie nawzajem. „Ja Jestem, który Jestem” – Słowo wcielone, Pan, Zbawiciel, Odkupiciel, Święty Bóg. I też dążcie do świętości, bo Ojciec Mój to powiedział: „Świętymi bądźcie” i ta miłość niech emanuje w waszych sercach. Ta dążność do świętości to jest ta ISKRA BOŻEJ MOJEJ MIŁOŚCI, pouczającachęć odpowiedzialności i walki wręcz z wrogiem tych czasów, gdzie antychryst przybiera różne formy by utrudniać pełnienie MOJEJ ŚWIĘTEJ WOLI. Wasza mowa winna być tak, tak, tak - nie, nie, nie, bo nic po za tym nie pochodzi od Majestatu Trójcy Świętej.

Ja Najwyższy Kapłan błogosławię szczególnie tego wybranego kapłana ks. S. predysponowanego na te czasy, by godnie świadczył swoją posługę i was synowie i córy Mojej umiłowanej Mamy- Hetmanki Narodu Polskiego i Litewskiego, złączonej tym węzłem Zawierzenia Króla Jana Kazimierza, ślubami opracowanymi przez św. Andrzeja Bobolę, a Bóg Wszechmogący jest wierny w swoim przymierzu „Obojga Narodów” i nie tylko. W imię Ojca, Mnie tj.Króla waszych serc, którego intronizowaliście tą podaną „Regułą”w swoich sercach i o tą godną Intronizację Mnie na Króla Polski i Litwy i Wszystkich Narodów, proście Ducha Świętego, by was pouczył. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie: Apokalipsa, rozdz. 22, werset 13-16, ostatni zapisz: "Ja Jezus, wysyłam anioła mego, by poświadczył wam to w zborach, Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna".

Bóg zapłać AMM, że otworzyłaś serce na przyjęcie tego "Słowa Bożego." Nie jest to mowa twoja, ale mocą Ducha Świętego podane to święte pouczenie. Przekazać do kapłana ks. kochanego Sławka P. oraz dzieci Matki Kościoła świętego, które kochają też JEJ Syna Jezusa Chrystusa Króla waszych serc to jest MNIE i ufam - Intronizują na Króla Wszystkich Narodów. Amen. Amen. Amen.

======
Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy
/Internetowy Ruch Katolicki„Domy Modlitwy św. JPII”
+++ Dnia 22.04.2019 .

Po modlitwie różańca świętego w godz. Apelu Jasnogórskiej Pani Hetmanki Narodu Polskiego Bóg chce dać "Słowo Boże". Słyszę słodki głos kochanej Matki Kościoła świętego w Polsce i na świecie. Polecenie: Alicjo Marjo Michalino trzeba przyjąć, potwierdzenie - Księga Rodzaju rozdział 8, werset 3. Zapisz: "Wody ustępowały z ziemi powoli, lecz nieustannie i po upływie stu pięćdziesięciu dni się obniżyły". Błogosławieństwo Boga Ojca Wszechmogącego Syna Jego Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego i Ducha Świętego Nauczyciela niech zstąpi na ciebie mała oblubienico i na wszystkich, którym z woli Jego majestatu będzie; dana łaska, by zgłębiać tą mądrość Bożą. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie. Mocą Ducha Świętego mówi Bóg Ojciec Wszechmogący, a jak wielki w miłosierdziu Swoim. Słyszysz te grzmoty teraz, mówicie idzie burza, deszcz pada. To znak Mojego przymierza tak jak z Noe, który posłuchał pouczenia i ocalił życie rodzaju ludzkiego jak i zwierząt. Zbudował ołtarz dla Pana składając ofiarę całopalną dziękczynienia. Tak i teraz Bóg, tj.„Ja, który Jestem” mówię przez swoich proroków, pouczam, wysyłam posłańców z nieba, by uprzedzić fakty jakie muszą nastąpić, by ocalić dzieci Maryi Królowej Polski, która dba o was. Ta Hetmanka błaga nieustannie, by już tylko ocalić tą resztę Jej dzieci, małą trzódkę zawierzonych i oddanych w niewolę macierzyńskiej Jej opieki. Czas wydarzeń zapowiedzianych już się wypełnia i nastąpi przyśpieszenie oczyszczenia narodów, a  narodu polskiego w pierwszej kolejności. Nie lękajcie się dzieci Boże, nad wami jest parasol ochronny, bo jest Moje błogosławieństwo wybraństwa dla Polski, choć zlekceważyli to uczeni w piśmie J.Xl. Nie zdążyli przeprosić za zaniedbania duchowe co do INTRONIZACJI MOJEGO SYNA, nie posłuchali natchnień Jego, prośby Matki odrzucili, PRZYMIERZA ZE MNA NA WZÓR ŚW. JANA PAWŁA NIE DOKONALI. Nie mniej jednak zważam na maluczkich, którzy proszą starając się wiernie wypełniać w miarę możliwości zadania podane, które należy zachować. Dziecko Moje mała córo królewska posłuchaj nastaw uszu i zapisz to co polecam ze względu na prośby Królowej Waszej Córy Syjońskiej: Płacz i zgrzytanie zębów, potop jak za NOEGO ale złości i nienawiści, a wkrótce wojny. Nastąpi też to dzieło " Prześwietlenia Sumień " jako AKT MOJEGO OJCOWSKIEGO WIELKIEGO MIŁOSIERDZIA. Trzeba się przygotować, to już wiele razy zostało objawione, nie mniej nie wszystkie dzieci Królowej Polski w kraju i za granicą są przygotowane- BIĆ WIĘC NA ALARM. Przez zasługi świętych i błogosławionych, częściowe adoracji i jerycha, Moja Ojcowska złość w małym procencie została usatysfakcjonowana. Moi słudzy w kapłaństwie Mojego Syna – biskupi i kapłani spoczywają na laurach. Dobro materialne zaćmiło ich umysł, serce i rozum. Słudzy Mojego Syna wybrani milczą, ale mówię wam kamienie zaczną mówić, gdy wy nie otworzycie swoich serc na działanie Ducha Świętego, gdy nie ulękniecie się tej pożogi, która nadchodzi. Śmiejecie się z maluczkich. To wasze ja -"EGO" to wybraństwo, niczego wam nie zapewni w niebie bez waszej współpracy z łaską Bożą. Sąd nad światem już naznaczony, terminy ustalone. Jak zacznie się trząść ziemia, spadną gwiazdy, słońce się zaćmi, to jest ZNAK MOJEGO OJCOWSKIEGO GNIEWU, KTÓRY NALEŻY USZANOWAĆ. Trzeba upaść na twarz ze swoim Aniołem stróżem i błagać w pokornej modlitwie o łaskę przetrwania i dotrwania. Wszystko zostanie zmienione, ziemia, lądy, morza i oceany, woda wyleje się na nowo. Potop dziecko, ale w innym wydaniu - Gniewu MOJEGO. Zbyt krnąbrni jesteście Wy XL, kapłani jak i lud Mój ukochany, lekceważący Moje odwieczne prawa. Oczyszczę Kościół Mojego Syna, tą oblubienicę. To jest ten ostatni moment jak podał anioł duchowo wcześniej; Apokalipsa św. Jana 13 rozdział werset 1: „I ujrzałem Bestie wychodzącą z morza, mającą dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jej dziesięć diademów a na jej głowach imiona buźniercze* /zgłębić całość /. To jest ten czas. Antychryst przejmuje władzę, ucisk będzie wielki, a wszystko na oczyszczenie  Matki Kościoła świętego w Polsce i na świecie. Zachować należy ciszę serca, modlić się trwać w dziękczynieniu, bo kara musi nastąpić. BĘDZIE NOWA ZIEMIA I NOWE NIEBO. I tak się stanie. To mówi Bóg w Trójcy Jedyny, a dla tych, którzy Mi zaufali jest ochrona w Niepokalanym Sercu waszej Hetmanki Królowej Polski. Błogosławię Jej dzieci wybrane, ciebie AMM przytulam do Mojego Ojcowskiego Serca. W imię Moje Boga Ojca Wszechmogącego, Syna Bożego Zmartwychwstałego i Ducha Świętego dającego miłość i łaskę wytrwania. Amen. Amen. Amen. Bóg zapłać kochany kochany Tatusiu. Polecam opublikować na blogu „DM św. JPII”i Faceoboku. Jeszcze PAN JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁY da  "Słowo Boże”. /Twoja służebnica słucha/. Napisz: Pan Mój i Bóg Mój. Jezus Zmartwychwstały za przykład wam dany jest. Błogosławię wam dzieci Matki Odkupiciela, w imię Boga Ojca Wszechmogącego Mnie Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego Króla waszych serc i Ducha Świętego Uświęciciela. ;Trwaj w pokoju Alicjo Mario Michalino.; Mówię tak jak do Apostołów tamtych i tych czasów i niewiast: „Pokój Wam" daje Pan - nie tak jak daje świat - z aniołami, którzy towarzyszyli Mi podczas ZMARTWYCHWSTANIA pouczając kobiety. Ja też moja mała oblubienico daję wam pouczenia godne chwały, co należy czynić by Królestwo Moje przez tą REGUŁĘ INTRONIZACYJNĄ, którą podałem rozszerzać; wielokroć wszerz i wzdłuż. Budować trzeba nieustannie w waszych sercach jak było powiedziane; wyprosiła Moja Mama - Wasza Hetmanka - Narodu Polskiego Królowa. O, jak boleje Jej majestatu Serce nad waszą kardynałowie i biskupi karygodną opieszałością, wy słudzy Moje Excelencjami zwani. Nie będę już powtarzać Jej próśb, pouczeń - ale do niewoli złego wejdziecie. Ufaj moja mała oblubienico AMM. Módl się bo i udręczeń i teraz masz nie mało, ale umacnia cię Moja Mama kochana Niepokalana. Chce ratować jak najwięcej swoich dzieci. Wasze smutki i radości są potrzebne, by dopełniła się miara świętych. Jaką miarą dajecie to i wam taką będzie oddane. Zachować pokój w sercu, to jest łaska dla wybranych. Panie, a Ojczyzna - ośmielam się zapytać ? Pokoju nie będzie, zbyt oddana na posługę złego z własnej woli. Ale módlcie się nieustannie; ufajcie, ufajcie, ufajcie, trwając w tej Nowennie do Mojego niezmierzonego miłosierdzia. Jeszcze jest czas błagania- TYLKO TEN CZAS  mała duszo mistyczna różo krwawiąca i w boleści pozostająca. Czas już jest krótki na wszystko, modlitwa, post i pokuta potrzebna. Potwierdzenie" Słowa Bożego": Apokalipsa 16/2 "I poszedł pierwszy i wylał swą czaszę na ziemię. A wrzód złośliwy, bolesny, wystąpił na ludziach*, co mają znamię Bestii i na tych co wielbią jej obraz".

Błogosławię was dzieci wybrane Maryi Matki Najświętszej Królowej Polskiego Narodu. Bóg zapłać. Godzina 0.30. Jutro tj. już dzisiaj 23.04.2019 Zapiszesz ''Słowa Boże” od Mamy. Potwierdzenie z książki „Myśli różańcowe”- czytanka numer 74: "Dzieci Moje, dzieci Moje nie lękajcie się niczego, ani teraz ani potem". Godzina Apelu Jasnogórskiej Pani. Otwórz serce Moje dziecko umiłowane na działanie łaski Mojej, bo Ja Oblubienica Ducha Świętego proszę. Napisz”: Pan Mój i Bóg Mój. Jemu Chwała na wieki wieków. Amen. Amen. Amen. Błogosławię przez Moje Niepokalane Serce; W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. I niech ten dar błogosławieństwa spłynie na wszystkie Moje dzieci w królestwie Moim i ufam godnym Królestwie Mojego Syna Króla Polski. Tak trzeba mocy i światła Ducha Świętego, działania Jego miłości w Kościele Mojego Syna, by Duch Święty był słuchany, ale niestety zablokowali łaski płynące z nieba sami synowi w szkarłatach. Mówię wam biskupi, kapłani otwórzcie swoje serca na działanie Jego Majestatu łaski, a wiara wzrośnie, nadzieja napełni wasze oziębłe serca, a moc miłości poprzecina wszelkie węzły złego działania w Kościele Mojego Syna Najwyższego Kapłana Jezusa Chrystusa Króla Zmartwychwstałego. Niech JEGO POKÓJ wypełni wasze serca. Nie rozrywacie swoich szat, ale serca wątpiące niech powstaną z wiarą wam daną od Zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa, który ma moc i potęgę ogarnąć swoją miłością wszystkie dzieła w Polsce i na świecie. Jest w mocy pogromić szatana i jego złe knowania w ojczyźnie twojej AMM w moim Królestwie. Nie zachowali praw Przymierza z Bogiem Ojcem Przedwiecznym, nie Intronizowali godnie Mojego Syna Władcę jak mówi ta pieśń, którą z miłością w sercu śpiewasz; Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus Władcą nam. Proszę i błagam nieustannie Ja wasza Hetmanka Królowa Polski bez Króla Polski. Co was synowie w szkarłatach tak trzyma-ta subordynacja heretycka? Przyjęliście myślenie, nie jesteście zobowiązani tego powielać. Modlić sie trzeba, adorować Mojego Syna, walczyć mocą różańca świętego, który dałam dzieciom na polskiej ziemi w Gietrzwałcie. Dać przykład na nowo Mojego Różańca Świętego „do granic”.

Czas odstępstwa jest duży. By nadrobić zaległości duchowe wśród młodzieży, dzieci, we wszelkich katechezach  trzeba miłości i wiary - to powiedzenie -"głupi czemuś zwątpił". Chcę mieć ogród różańcowy z waszych różańców sercem danych, to jest walka wręcz z szatanem a on nie lubi moich dzieci w Polsce modlących się tą bronią, dlatego tak wielkie są przeszkody, bo ta wielka nierządnica UE ustanawia prawa nie od BOGA w TRÓJCY JEDYNEGO pochodzące. Jesteście świadomie deptani za wszystkie dobre ustawy ustalane w Polskim Sejmie, przeliterowani na nie tyle razy i na wiele sposobów. Mówiłam, prosiłam, pouczałam, choć chwalicie Mnie i Syna ustami, a nie sercem. A wasza wiara synowie w szkarłatach winna dać przykład miłości - to i nadzieja się rozgości wśród ludu mojego. Dzieci Moje wybrał Bóg Ojciec Przedwieczny Moje Królestwo Polskę jako NOWE JERÓZALEM, bo miał w tym Swoje upodobanie, ale wy EXL.nie podołaliście wpółpracować z łaską Bożą za darmo wam daną. Otrząsnąć się trzeba, bo już świt blisko. Szataństwo w pieleszach wejdzie na piedestał na Watykanie, a prześladować będzie szczególnie was kapłani wierni tradycji sprawowanej Eucharystycznej Ofiary. Wielu z was pójdzie do jego antychrysta niewoli. Wołam opamiętajcie się wy wszyscy stojący na rozdrożach wiary. Pytam czego pragną wasze serca? Jeść i pić do woli, ale nie samym chlebem żyje człowiek ale Duchem Świętym, który mieszka w was dając pouczenia. Mogłabym AMM pisać wiele skarg , ale przecież kocham kapłanów imój lud. Serce Moje boleje, oczy zachodzą łzami, brak Mi tchu na myśl tej nadchodzącej pożogi - odnowienia wiary, ale nie w BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO. Proszę was zachowajcie tradycję, wiarę ojców waszych, błagajcie przebaczenia, upadnijcie na twarz z waszym Aniołem stróżem wołając: „Przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Moich krwawych łez”. AMM pozdrawiam ciebie i małą resztę dzieci mi zawierzonych. Ufajcie i módlcie się. W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Kto może niech da zadośćuczynienie zamawiając Mszę Świętą wynagradzającą za nieprzyjaciół Kościoła świętego w Polsce i na świecie. Potwierdzenie " Słowa Bożego" po przyjęciu Eucharystii, psalm 18 werset6 do 8. Zapisz: " Oplotły mnie pęta szeolu, zaskoczyły mnie sidła śmierci. W moim utrapieniu wzywam Pana i wołam do Mojego Boga; usłyszał On mój głos ze swojej świątyni* a krzyk mój doszedł do Jego uszu. Zatrzęsła się i zadrżała  ziemia, posady gór się poruszyły, zatrzęsły się bo On zapłonął gniewem". Bóg zapłać Matko Kochana Niepokalana. Różaniec święty ze świętym Janem Pawłem II jako dziękczynienie. „Szczęść Boże” mówię staropolskim obyczajem. Spisane na kolanach, czułam biskość kochanej Mamy Niebieskiej. Chwała Panu. Amen. Amen. Amen. AMM uniżona sługa w posłudze dla Boga i ludzi w Chrystusie Panu.

Czy Ty św. Janie Pawle II  chciałbyś z woli Bożej coś dopowiedzieć ? Wszystkich czytających portal Mego imienia „Domów Modlitwy” błogosławię. Niech Zmartwychwstały Jezus Chrystus Król Polski obficie wam błogosławi, Najświętsza Bogarodzica Dziewica niech zmiażdży głowę węża, który tak zaciekle walczy z wami. Niech Duch Święty Oblubienic Najświętszej Dziewicy was poucza, a Jego moc i siła odnowi miłość pokój i uczciwość małżeńską w rodzinach, zachowa godność dzieci Matki Kościoła w Polsce i na świecie. Szczególnie oświeca młodzież, którą tak kochałem i kocham. Z całym dworem niebieskim błagam BOGA Ojca Przedwiecznego, by ziemi ojczystej, jej dzieciom wiernym i zagubionym mocą Swoją z wysokości błogosławił, w imię Ojca Syna i ducha Świętego. Amen.Amen. Amen. AMM składam pocałunek pokoju na twoim czole i wszystkim ten dar pocałunku papieża Polaka przekaż. I nich się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Potwierdzenie: List Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 16 rozdział werset 17 do 20. Temat: „Przestroga". „Proszę was jeszcze bracia, strzeżcie się tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia przeciw nauce, którą otrzymaliście. Stroncie od nich! Tacy bowiem ludzie nie Chrystusowi służą, ale własnemu brzuchowi*, pięknymi i pochlebnymi słowami uwodzą serca prostaczków. Wasze zaś posłuszeństwo znane jest wszystkim. A więc raduję się z was, pragnę jednak, abyście w dobrym przemyślni, a co do zła - niewinni. Bóg zaś pokoju zetrze wkrótce szatana pod waszymi stopami. Łaska Pana Naszego Jezusa Chrystusa niech będzie  z wami ! " Bóg zapłać. AMM Italia.23.04.2019 rok. godz. 21.30 - 23.00.

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE