Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
78
472
488

-16

Odwiedziny
...1 293 753

Orędz.-Alicja.M. M. cz.I-Wołanie o Króla

PDFDrukujEmailOrędzia-Alicja M. M. / cz.I /

"Wołanie o Króla"
Alicja Maria Michalina od Apokalipsy

Orędzia- grudzień 2017-styczeń

-luty-2018


Alicja Maria Michalina od Apokalipsy orędzia, a raczej "Słowo Boże" otrzymuje zasadniczo od 1993 roku po spotkaniu w pielgrzymce z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Rzymie, który wyprosił dla niej wiele darów Ducha Świętego.

Publicznie, orędzia do AMM zostały podane dopiero w 2018 roku na stronie DM św. JPII na szczególne polecenie Królowej Polski, co było Wolą TrójcyŚwiętej.

Okres od 24XII 2017r. do 25II2018r. był okresem szczególnym, bowiem otrzymała ona wtedy 8 bardzo ważnych orędzi, które są traktowane przez Pana Jezusa jako jedne z ostatnich na "teraz".

Pan powiedział:
NA TERAZ JEST TO JUŻ OSTATNI PRZEKAZ. TAKA JEST WOLA BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO. I TAK SIĘ STANIE. AMEN. AMEN. AMEN. TAK DZIECKO MOJE - ALICJO MARIO MICHALINO. DOTYCZY TO PRZESŁAŃ PUBLICZNYCH.

„TRZEBA CISZY SERCA, BY SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO TYCH WYDARZEŃ ZAPOWIEDZIANYCH”.Obecnie AMM otrzymuje orędzia w mniejszej częstotliwości niż poprzednio. Są one kierowane do Domów Modlitwy, ale również do hierarchii kościelnej, jak np.z dn. 3XI2018 z zadaniem przekazania jego treści do księży biskupów.


Bóg na tej ostatniej prostej tego świata pragnie Swoje "małe trzódki" przygotować na ile się da na Jego przyjście w "Ostrzeżeniu", które da początek przełomowym zmianom związanym z Apokalipsą opisaną przez św.Jana.

Wszystkich czytelników naszej strony bardzo serdecznie zapraszamy do analizy wszystkich orędzi przekazywanych AMM, ponieważ zawierają one wiele bardzo ważnych wskazówek duchowych dla wszystkich.


/Menu Strony Głównej/:
Orędzia-Alicja M.M. /skrót/. Jest to wypis najważniejszych treści z wszystkich 8 orędzi w formie skrótowej. Mamy nadzieję, że pozwoli on Państwu uchwycić najważniejsze polecenia na te ostatnie czasy i do nich wracać.

Orędzia - Alicja M. M./całość cz.I/ Orędzia o charakterze publicznym kierowane przede wszystkim do Episkopatu, Rządu, Senatu, Prezydenta w sprawie Intronizacji Jezusa na Króla Polski. Orędzia są "Ostatnim alarmem"Jezusa w sprawie Intronizacji- ostatniej szansy na ochronę Polski przed jej upadkiem. Orędzia obejmują okres 24XII 2017- 25II2018r.

Orędzia - Alicja M. M./całość cz.II/. Tutaj zamieszczamy przekazy z okresu: 2II2017-11XI2018; łącznie z wizjami Te orędzia są uaktualnieniem orędzi Matki Bożej z La Salette. W 1846r. Matka Boża zeszła na ziemię we Francji w miejscowości górskiej L Salette i przemówiła tam przede wszystkim do ludności wiejskiej.

Dziś czyni to powtórnie, przekazując ostrzegawcze słowa współczesnym pokoleniom poprzez słowo skierowane do mieszkańców wiejskiej miejscowości N........w Polsce południowo- wschodniej. Orędzia odsłaniają wyziębienie wiary we współczesnych pokoleniach oraz odkrywają tajemnice dusz czyśćcowych i grzechów pokoleniowych.


Orędzia-Alicja M.M. /całość cz.III/; obejmują okres: 10III2018r. - 11XI2018r.

Mówią o 271 dniach ucisku, wzywają do natychmiastowej spowiedzi, przyjmowania Sakramentu Eucharystii jako wynagrodzenie za nieroztropne i nierozważne dzieci Moje, a więc waszych najbliższych, wzywają do Nowenny Pompejańskiej jako koła ratunkowego za Episkopat wzywa do wystawienia Najświętszego Sakramentu w każdej parafii na 1 godzinę przed Mszą Świętą.

Mamy też zapowiedź, że Domy Modlitwy będą też domami schronienia dla kapłanów /3,5 roku ucisku/- "Tendą schronienia" jak w Starym Testamencie, dla tych, którzy odrzucą heretyckie zmiany w OFIERZE MSZY ŚWIĘTEJ I NIE BĘDĄ UWIELBIAĆ„OHYDY SPUSTOSZENIA”, O KTÓREJ MÓWIĄ PROROCTWA, KSIĘGA DANIELA.Orędzia-
Alicja M.M. /całość cz.IV/obejmują okres: 27XI-2XII 2018. Orędzia zapowiadają "KRWAWY BICZ NAD POLSKĄ'' i to, że BÓG OJCIEC DOKONA SPRAWIEDLIWEGO OSĄDU"nad Polską, a to dla tego, że Rząd- Prezydent- Episkopat nie dokonali pełnej Intronizacji. Powinniśmy Jezusowi nadać tytuł: "Jezus Król Polski".

Nie oddaliśmy Jezusowi wolnej woli jeśli chodzi o Ojczyznę i dlatego nie może On nam pomóc. Tylko Jezus Chrystus jako "Król Polski" jest władny pokonać siły zła, które opanowały Polskę. Ten sam mechanizm walki i obrony dotyczy każdej osoby indywidualnie. W tym tkwi cała tajemnica i determinacja Nieba jeśli chodzi o Intronizację. Prawdopodobnie nie uratujemy pokojowo całego Narodu i Państwa, ale możemy ratować się indywidualnie i grupowo np. parafie, diecezje.

Oto ratunek ostatniej szansy od Jezusa 2XII2018r.

I -"Osobista Intronizacja Jezusa na Króla"

II
-„Intronizacja Jezusa na Króla w drugim

ludzkim
sercu”


Jezus Chrystus podaję ostatnią szansę na zbawienie poprzez dokonanie Intronizacji Chrystusa Króla, najpierw w swoim sercu, a potem w innych sercach, w których pragniemy, aby Jezus zakrólował jako Król i Pan. Jeśli z głębi serca wypełnimy Regułę takiej Intronizacji, Jezus stanie się naszym Królem i najwyższym władcą, a także Królem i najwyższym władcą tych, których Jemu polecimy.

Oddając mu naszą wolną wolę, Jezus Król będzie miał prawo nami rządzić całościowo i obetnie wszelkie zło jakie będzie się do nas zbliżać. Intronizacja Jezusa na Króla naszych serc, da Mu takie prawo wobec wszystkich sił zła, które nas atakują i będą nadal atakować niewidzialnymi drogami. Ta walka nie będzie dla nas sielanką, ale na pewno jej nie przegramy! Oddajmy tą drogą pod panowanie Jezusa Króla wszystkich, których zbawienie spędza nam sen z powiek. Jezus stanie się ich Królem i się nimi "zajmie".

Szczegóły: Menu strony:
Orędz-Alicja M.M./cz. IV/ Krwawy bicz
Reguła Intronizacji w sercach


Orędzia z okresu 29.05.2019r.-2021r. zostały opatrzone następującymi tytułami:Słowo o Alicji Marii Michalinie od Apokalipsy


Cała historia powstania Domów Modlitwy św. JPJJ na bazie działania Internetowego Ruchu Katolickiego wiąże się z osobą Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy.

Na tej drodze wydarzyły się dla niej z woli Bożej 3 ważne wydarzenia:

1) Rok 1993 – Wyjazd z grupą adoracyjno- różańcową na pielgrzymkę do Rzymu i osobiste spotkanie i rozmowa z papieżem JPII - początek przekazów,oraz Jego błogosławieństwo.


2) 2 III 2011 r. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Bazylice Watykańskiej, długa i głęboka modlitwa i duchowe spotkanie z Janem Pawłem II, który z Domu Boga Ojca przekazał pragnienie i zadanie dla niej:"...szukam ludzi, którzy by zakładali Domy Modlitwy mojego imienia, przynajmniej 100 Domów na diecezję".

Budowanie tego wielkiego zadania duchowego przypadło tej osobie nie przypadkowo. Przez lata wykuwała wśród cierpień osobisto-rodzinnych postawę wielkiej pokory wobec Boga i ludzi. W życiu codziennym realizowała wszystkie możliwości jakie miała, aby taką postawę ugruntowywać i zaszczepiać innym.

Były więc przez wiele lat systematyczne spotkania modlitewne grupy adoracyjno-różańcowej a potem formacja III Zakonu Franciszkańskiego, miesięczne adoracje nocne i wszystkie inne możliwe w obszarach kilku najbliższych i dalszych parafii, pielgrzymki przeważnie zagraniczne z konkretnymi zadaniami duchowymi. Były też i są nadal znane wielu Polakom „wędrówki” za chlebem, czyli dłuższe i krótsze okresy pracy we Włoszech.

Przyszedł też czas /2011r./ na założenie Internetowego Ruchu Katolickiego i rozpoczęcie na tej bazie „budowy” Domów Modlitwy św. JPII. Uważa się za niegodną tego zadania i niegodną kontaktów z „przedstawicielami” Nieba. Uniżając się przed Boskim Majestatem, wypełnia jednak konsekwentnie codziennie Wolę Bożą, uważając to zadanie za najważniejsze.

Wszystko co czyni, osłania potokami modlitwy codziennej, eucharystią i adoracją /w miarę możliwości/ oraz postami i wyrzeczeniami. Swoją osobowość odsłania publicznie na tyle, na ile to jest potrzebne, aby nie ukrywać „zleceń” z nieba i nie chować spraw pod dywan. Z tego tytułu jest znana wielu kapłanom i hierarchom kościelnym w Polsce i we Włoszech.

Orędzia otrzymywane przez Alicję Marię Michalinę od Apokalipsy nie są anonimowe czy ogólnikowe. Od samych początków Maryja, czy Osoby z Trójcy Świętej, przekazywały jej konkretne zadania dla członków wspólnot modlitewnych z danego okresu, dla proboszczów, kapłanów różnych stopni z ks. biskupami diecezjalnymi i wyżej włącznie.

Nie były i nie są to nadal zadania łatwe dla świeckiej osoby, aby przekazywać kapłanom co mają robić. Pełne zaufanie Bogu dodaje jej jednak potrzebnych sił. Duch Święty wzywany w codziennej modlitwie oświetla jej mroki i wątpliwości. „Wypełniaj Jezu swoją wolę we mnie na tyle, na ile chcesz”, odpowiada serce mistyczki. Od czasu do czasu, niebo potwierdza osobowość "małej mistycznej róży".

26.O6.2012.r. Jerozolima Terra Santa

TAK JAK USŁYSZAŁAŚ PODCZAS ADORACJI U SIÓSTR " ELŻBIETANEK - "Namaszczam cię na Apostoła Czasów Ostatecznych.... "Masz odbierać moc Bożą i rozdzielać na braci i siostry swoje", dlatego też każdy otrzyma cząstkę swoją, a idąc między siostry i braci niech czyni tak samo. Jest to bardzo wielka łaska, którą nie można zmarnować, to was będzie chronić od złego, bo już wkrótce całe bataliony zła zejdą na polską ziemię, ale jej nie przemogą bo jest MOJE BŁOGOSŁAWIEŃSTO JEZUSA CHRYSTUSA SYNA CZŁOWIECZEGO.

3XI2018

I dziś w godzinie Apelu Jasnogórskiej Królowej Polski i na Jej wszechmocną prośbę daję to święte pouczenie przez Jej najmniejszą służebnicę [Alicję MM od Apokalipsy] niewolnictwem złączoną z JEJ NIEPOKALANYM SERCEM. Ta mała mistyczna róża codziennie trwająca na modlitwie 3 - 5 godzin, na kolanach uwielbia Mój Majestat, i to co powiedziała Ci na tej audiencji Moja i twoja Umiłowana Matka jest prawdą. "Kocham cię i mam w tobie małe upodobanie". I do wszystkich to mówię, co trwają na modlitwie w grupach modlitewnych. W rodzinie to trzeba kontynuować, bo ostoją się tylko te twierdze - Domy Modlitwy - gdy to " OSTRZEŻENIE” nastąpi, a stanie się to wkrótce....

Poprzez otrzymywane orędzia i konkretne podane w nich zadania, jest żywym „koordynatorem” aktualnych spraw między niebem a ziemią. Tą „funkcje” wypełnia z miłością do Boga oraz do kapłanów i dzieci Matki Kościoła zgodnie ze słowami przekazu:

„TAK JAK miałaś pouczenie, w każdą sobotę w godzinie 21. 00 otwieraj serce i duszę, by przekazać "Słowo Boże" do umiłowanych synów i Moich braci w kapłaństwie-pouczenie,; jak również dla dzieci Matki Kościoła w Polsce i na świecie".

Kapłani odpowiedzialnych za lud Boży, oraz „dzieci Matki Kościoła w Polsce i na świecie”, a więc członkowie grup modlitewnych, wspólnot i osoby będące przy MARYI, mogą jeszcze wykonać pewne ostatnie zadania duchowe, w tej zaciekłej walce duchowej z księciem ciemności o zbawienie świata.

Głoszenie "Słowa Bożego" poprzez orędzia na tej ostatniej prostej jest wielką łaską i zadaniem. Zapraszamy Państwa do ich rozpowszechniania. Maryja zapewnia wiele łask z tego tytułu.

"Domy Modlitwy św. JPII"
Internetowy Ruch Katolicki
5III 2018r.


Grudzień 2017

Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy

24.12.2017r.


+ Słowo Boże dane mocą Ducha Świętego dnia 24.12.2017r. Potwierdzenie: Apokalipsa rozdział 22 werset 1 do 8 /rozważ całość na modlitwie/, a zapisz 3-ci i 8-my:

(3) Nic godnego klątwy już [odtąd] nie będzie. I będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego będą Mu cześć oddawali......(8) To właśnie ja, Jan, słyszę i widzę te rzeczy. A kiedym usłyszał i ujrzał, upadłem, by oddać pokłon przed stopami anioła, który mi je ukazał.

Tak dziecko Moje, Ja Maryja Matka Jezusa Maleńkiego mówię do ciebie i wszystkich dzieci Moich gromadzących się na modlitwie w Domach Modlitwy zarówno św. Jana Pawła II i św. Józefa. Kocham was tak jak św. Jana od Apokalipsy, dając wam to zadanie apostołów tych czasów Nowej Ery przygotowania zagubionych, nieroztropnych dzieci Moich - zarówno namaszczonych sług w kapłaństwie / służąc im modlitwą wstawienniczą / jak i tych, których do was poślę - Ja i Mój Syn Boskie Dzieciątko, by uczyć jak Mała Tereska tej drogi „Bożego Dziecięństwa”.

Teraz pytam was wszystkich, którym będzie dana łaska zgłębiania tego pouczenia, tak jak usłyszałaś podczas „Eucharystii". Na Święty, Święty........ uklęknij, bo Ja Matka przede wszystkim, a potem Królowa chcę ci coś powiedzieć. Bóg Ojciec ma w tobie małe upodobanie, a potem może to będzie twoje ostatnie Boże Narodzenie [2017] i do was wszystkich to mówię - wasze. Czy jesteście przygotowani by oddać krew za wiarę i ojczyznę?

Czas prześladowań i w waszym kraju się zbliża. Wielu duchownych wykąpie swoje szaty we krwi, bo Baranka Bożego w Eucharystii zlekceważyli, przyjmując inną formę Przeistoczenia Krwi Pańskiej, zmieniając regułę podaną prez Mojego Syna, co jest „ohydą spustoszenia" w oczach samego Ojca Przedwiecznego. Będzie wielu męczenników, którzy z miłością oddadzą życie w obronie Eucharystii za wiarę żywą w Mojego Syna Jezusa Chrystusa.

Będzie też wielu zagubionych, którzy nie odróżnią „Prawdziwej Ofiary Mszy Świętej” od mistyfikacji łączenia wszystkich wyznań rytuałów rzekomej religii fałszywej doktryny, która będzie nadana przez samego ojca lucyfera, smoka ognistego. Ale nie bójcie się. Ja Niewiasta z Apokalipsy zmiażdżę jego głowę na wieki wieków . Amen. Amen. Amen. I tak się stanie.

Dzieci zawierzone Mojemu Niepokalanemu Sercu będą chronione, noszone jak Arka Starego Testamentu w Arce Mojego Niepokalanego Serca, a w czasie wyznaczonym przez samego Ojca Przedwiecznego przedstawione Jego po Trzykroć Świętemu Majestatowi. Dlatego też zaufajcie bez granic Mojej Matczynej opiece, jak Bóg Ojciec zawierzył Mnie „Słowo wcielone'', które mocą Ducha Świętego zamieszkało w Moim Dziewiczym Łonie aż do momentu Narodzenia, to Dzieciątko Boże przeniknęło i na wieki czystą pozostałam z Woli Boga Wszechmogącego. Na to Moje„tak" czekali patriarchowie i prorocy Starego Testamentu i wy dzieci Moje Nowej Ery,a czas czasów już się wypełnia.

Błogosławię was przez Moje Niepokalane Serce i Przeczyste Serce Świętego Józefa - Bóg Ojciec, Syn Boży Dziecię Jezus i Duch Święty Nauczyciel. Amen. Amen. Amen.

/Czy to już wszystko Duchu Święty Boże?/

Nie! Przemówi jeszcze Boże Dzieciątko Jezus.

Jestem z wami, gdy Mnie uwielbiacie podczas Eucharystii i nie tylko. W ciszy waszego serca chcę mieć komnatę, jak ten skarb najdroższy być tą perłą, która wydaje owoc. Tak, dzieci Mojej Miłości, tak jak te iskry - niech promieniują na inne osoby, które Mnie nie znają lub znać nie chcą. Módlcie się gorąco za wszystkich, a szczególnie za Moje sługi w kapłaństwie. Niejednokrotnie to niby żywe, a martwe wraki co się wyrzuca na złom. Mój Ojciec Niebieski już nie będzie tolerował tego zuchwalstwa wybranych synów, bo są jak te groby pobielane na zewnątrz a w środku serc pełno plugastwa. Wołam- opamiętajcie się, padnijcie na twarz w pokucie i łzach.

Przepraszajcie Jego Wielmożności Majestat, otwórzcie kościoły, trwajcie na adoracji Mnie Syna Człowieczego w Najświętszym Sakramencie ołtarza razem z wiernymi. Przepraszajcie za wszelkie wyuzdanie, homoseksualizm, pedofilię, zakłamanie. Nie gromadźcie sobie skarbów materialnych, ale duchowych. Dajcie jałmużnę dla biednych, a tym uratujecie swoje dusze.


Nie myślcie, że będąc kapłanem macie prostą drogę do nieba, nieprawda! Odpowiecie trzykrotnie za siebie i za owce, które pogubiliście przez wasze złe przykłady. Wielu z was zginie w męczeństwie, wielu będzie służyć szatanowi. Nie idźcie za nową masońską doktryną szatańską, bo Bóg Ojciec dał wam rozum, macie charyzmaty Ducha Świętego. Rozważajcie wszystko w sercu, proście Moją Mamę o pomoc śpiewając Magnifikat. W pokorze serca, modlitwą uniżenia błagajcie leżąc krzyżem, a Bóg Ojciec wam przebaczy.

We łzach proście w skrusze serca, za nim nastąpi Mały Sąd Ducha Świętego - możecie wybłagać ocalenie dla parafian i siebie. O, niegodne sługi w kapłaństwie, padnijcie na kolana. Kto błaga ten otrzyma. Nie słuchacie natchnień Ducha Świętego, bo nie macie ciszy w waszych sercach, proroków tych czasów wyśmiewacie, a Bóg mówi do maluczkich. Basta. Basta. Basta.

To jest Moje –Dzieciątka Jezus przesłanie. Nie lękaj się Alicjo Mario Michalino od Apokalipsy, bo nie są to słowa twoje ani mowa twoja. Przesłać do moich synów w kapłaństwie, opublikować na stronie internetowej DM JPII. Modlić się w tych intencjach w tej „Godzinie za Polskę” i polskich biskupów i kapłanów razem ze św. Janem Pawłem II. I niech się tak stanie, Amen. Amen. Amen.

/Uniżam się przed Twoim po Trzykroć Świętym Majestatem Ojcze, Synu i Duchu Święty - jako Twoja poddana niewolnica Bogarodzicy Dziewicy.AMM. Bóg zapłać. Spisany 26.XII.2017r. godz. 13.00. /

Godz.16.17 -26 XII 2017 : Dzień Św. Szczepana, Stefana patrona tego miejsca gdzie z woli Bożej teraz jesteś -Porto Santo Stefano.A teraz idź na Mszę Świętą i nawiedź „szopkę żywą”, a potem Słowo Boże da mocą Ducha Świętego sam Bóg Ojciec Stworzyciel.

Godzina 21.00 godz. Apelu Jasnogórskiej Hetmanki.

Tak przez Jej Niepokalane Serce Ja Bóg Ojciec Wszechmogący nieustannie błogosławię wam dzieci Maryi i Polsce – Ojczyźnie waszej. Wybrana - winna dać obfite owoce w miłości do Boga w Trójcy Jedynego. Tego uczył was Mój Syn w kapłaństwie- Biskup i Wielki papież św. Jan Paweł II, a Ja Bóg Stworzyciel pytam, co zrobiliście z tym dziedzictwem za darmo wam danym?


Niech każdy z was synowie- jeszcze tak was zwę- odpowiedzcie we własnym sercu. Na prośbę Królowej Polski wam błogosławię. Nie wspomnę już, że pragnę godnego Intronizowania Mojego Syna Jezusa Chrystusa. Ile razy i przez wielu proroków współczesnych wam to przypominam.

Pytam, dlaczego tak gnuśni jesteście? Mówię wam, dokonajcie tego z Rządem i Episkopatem łącznie, bo nie ostoi się wasze państwo. Już wybija ostatni dzwon, a Ja Bóg Ojciec Miłosierny sprawiedliwie odmierzam czas, a czas już jest – wypełnia się. Wyleje czarę gniewu na tak krnąbrny, nie rozważny w pełni Episkopat.

Wywoływał będę po imieniu, wielu z was umrze w męczeństwie ratując swoją duszę.

Brzydzę się wami. Jednak z litości i na prośbę Niepokalanej i Świętych Polskiego Narodu – czekam, ale i czas czekania jest krótki, bardzo krótki. Napisz dziecko Moje Alicjo Mario Michalino od Apokalipsy; Już Aniołowie Pańscy nachylają czary, by spuścić na ziemię wszelkie spustoszenie. Ogień was oczyści, plaga za plagą da choroby nie do uleczenia - co już się dzieje. Woda wystąpi z brzegów rzek, mórz i oceanów, kontynenty się przesuną. /Wizja/ To co widziałaś w swojej rodzinnej miejscowości -rosnące gaje cytryn i pomarańczy; też roślinność zwrotnikowa - to tak będzie w krótkim czasie.

Po "Małym Sądzie Ducha Świętego" zostanie was dzieci mało, ale Matka Najświętsza was poprowadzi. Ta Niewiasta z Apokalipsy zmiażdży głowę węża piekielnego. Jej Armia wybranych dzieci Bożych Apostołów Czasów Ostatecznych - wprowadzi i przygotuje za sprawą Ducha Świętego; drugie namaszczenie do Nowej Ery Nowego Jeruzalem - to Moje dzieci właśnie zagubione, którym wstawienniczo wyprosiliście żal za grzechy i łaskę nawrócenia. I niech tak się stanie. Amen. Amen. Amen. Alleluja! Śpiewajcie dzieci Boże.

Potwierdzenie tego „Słowa" - psalm 19.

Zapisz: „Chwała Boża w przyrodzie i Prawie”- werset 3-8 / rozważyć całość/.

Dzień dniowi głosi opowieść,
a noc nocy przekazuje wiadomość.
Nie jest to słowo, nie są to mowy,
których by dźwięku nie usłyszano;
ich głos się rozchodzi na całą ziemię
i aż po krańce świata ich mowy.
Tam słońcu namiot wystawił,
; i ono wychodzi jak oblubieniec ze swej komnaty,
weseli się jak olbrzym, co drogę przebiega.
Ono wschodzi na krańcu nieba,
a jego obieg aż po krańce niebios,
i nic się nie schroni przed jego żarem.

Prawo Pana doskonałe - krzepi ducha;
świadectwo Pana niezawodne - poucza prostaczka;

Duch Święty Nauczyciel- protagonista- ożywia kościół na prośbę Niepokalanej Oblubienicy, mówi:

Codziennie wzmocnić się modlitwą uwielbienia, śpiewając Magnifikat z  Maryją. To oddala zło. Codziennie wyśpiewać Te Deum, by wychwalać Majestat Boga Ojca Wszechmogącego w wielkim uniżeniu, by wybłagać jeszcze potrzebne łaski dla Polski – Ojczyzny waszej, by dała przykład wiary na inne narody, by promieniowała.

Boskie Dzieciątko uwielbiać z chórami aniołów pieśnią kolędy, by spłynęło na was błogosławieństwo jak w tej pastorałce „Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą”, w każdym czasie bądź nam siłą i aby to błogosławieństwo Króla królów, Króla Polski, naprawdę nad Twoimi poddanymi pod Twoim berłem było nam w trudzie i znoju siłą, by nas zło nie opanowało. Amen. Amen. Amen.

I niech tak się stanie. I tak się stanie, ale nie dla wszystkich. Wyrok zagrzmi nad światem. Amen. Amen. Amen. Nie każdy zdąży wypowiedzieć jak św. Szczepan słowa jak Chrystus: „Ojcze w Twoje ręce oddaję Ducha mego”.


STYCZEŃ 2018


Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”/

Dnia 13.01.2018 r. godz.21.00 Apel Jasnogórskiej Hetmanki. Potwierdzenie "SŁOWA BOŻEGO " dane podczas Najświętszej Ofiary Eucharystycznej -Apokalipsa rozdział 6 werset 13 do końca....... ..

+W Imię Boga w Trójcy Jedynego OJCA SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO mówię: " Oczekuj PANA ". DUCH ŚWIĘTY przekazuję "Słowo Boże " przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Dziewicy Królowej Polski. Codziennie was pouczam, by przygotować dzieci Moje na spotkanie Mojego Syna Jezusa Chrystusa - tak przyjdzie, na obłokach nieba. Wszyscy GO zobaczą Króla Królów, Pana Panów /jak jest zapowiedziane przez proroków starego i nowego testamentu /.

Obyście zdążyli dać Mu godny Tytuł KRÓLA POLSKI , KORONĘ I BERŁO, wszystkie atrybuty Władzy Królewskiej wraz z Rządem i Episkopatem Polski na czele.

Módlcie się gorąco oczekując PANA, tak jak usłyszałaś na modlitwie Różańcowej tajemnic chwalebnych - przy ostatniej Ukoronowania Mnie /leżąc krzyżem wg pouczenia/ na Królową Nieba i Ziemi ludzi i narodów, a Waszego Narodu szczególnie KRÓLOWA POLSKI. Tak, bo to była Wola BOGA OJCA PRZEDWIECZNEGO w tym przyrzeczeniu - Ślubie Króla Korony Polskiej Jana Sobieskiego i to się dokonało.

Pytam? Gdzie są Wasze przyrzeczenia Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego ? Prymas- Sługa Boży, a już wkrótce błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński na wygnaniu je pisał w więzieniu natchniony Duchem Świętym. A WY kardynałowie, biskupi, kapłani – pytam? Czy WY dobrze znacie ten historyczny można rzec tekst natchniony”? Was zapytuję Ojcowie PAULINI, pełniący służbę w Domu MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ?

I słusznie mówicie, ale jest to przede wszystkim DOM MOJEGO SYNA. Pytam?

Dlaczego OBRAZ CHRYSTUSA KRÓLA ofiarowany przez POLONIĘ /to też są Moje godne dzieci / został schowany?

A Ja pragnę by był wywyższony i znalazł poczesne miejsce w Jasnogórskiej Mojej Świątyni. Nie lękaj się córko Moja, nie są to słowa twoje, ale mocą Ducha Świętego mówię JA KRÓLOWA ZAKONU PAULINÓW.......POLECAM modlić się w w/w intencji i dokonać dobrego wyboru co do miejsca, bo czas nagli.

Już jest "Mały Sąd Ducha Świętego" - tzw. Ostrzeżenie u progu. Już BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY nie będzie dłużej czekał. JEGO SPRAWIEDLIWA RĘKA OPADNIE, JUŻ JEJ NIE POWSTRZYMAM. CZY ŁZY MATKI WAS NIE WZRUSZAJĄ? JAKA MOC NIEBOŻA WAMI RZĄDZI? ZRZUCIE TE KAJDANY PYCHY, EGOIZMU, LEKCEWAŻENIA MALUCZKICH.

DLACZEGO ODRZUCACIE STARANIA LUDU ŚWIECKIEGO? To właśnie na ich zaangażowanie, modlitwę i Wasze biskupi i kapłani godne sprawowanie NAJŚWIĘTSZEJ OFIARY EUCHARYSTYCZNEJ - MAJESTAT BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO -MA JESZCZE WZGLĄD. Tylko trzeba to czynić sercem otwartym na działanie Ducha Świętego. Nie czekajcie już dłużej. Wielka Pokuta też od maluczkich wyszła, a jakie rezultaty dała jak to wy mówicie po ludzku, a duchowe mówię Wam - BRAMY MIŁOSIERDZIA się otwarły.

To zaowocowało co prawda nie pełną INTRONIZACJĄ MOJEGO SYNA JEZUSA CHRYSTUSA,

A TERAZ ŻĄDAM PEŁNEJ INTRONIZACJI Z WIELKIMI HONORAMI, GŁOWAMI PAŃSTWA,

ARCYBISKUPAMI, BISKUPAMI, KAPŁANAMI I LUDEM WIERNYM.

Czy zdążycie? Jak nie - to w i e l k i e od s t ę p s t w o w K o ś c i e l e Ś w i ę t y m nastąpi i w POLSCE, a tak chciałabym byście to przeżyli w mniejszym bólu i by Was dzieci moje zostało jak najwięcej ?

W waszych rękach synowie w kapłaństwie i wy na urzędach państwowych w różnych stopniach hierarchii kościelnej i rządowej. Pomyślcie o odpowiedzialności wobec Boga Ojca Wszechmogącego, a czas już jest bardzo krótki, MAŁA CHWILA.

Mobilizujcie się, bo już u drzwi kołacze MÓJ SYN. Czy otworzycie MU swoje serca? Czekam, JA; KRÓLOWA ;POLSKI, by MÓJ SYN JEZUS CHRYSTUS ZWYCIĘŻYŁ W WASZYCH SERCACH /PRZEBIERAŃCE/, W RODZINACH POLSKICH, W POLSCE OJCZYŹNIE WASZEJ, BO ODPOWIEDZIALNOŚĆ wielka ciąży w waszych sercach.

POWIADOMIĆ Z ROZKAZU KRÓLOWEJ POLSKI: PREZYDENTA, PREMIERA, Rząd PIS, PANA KACZYŃSKIEGO, PRYMASA POLSKI, GENERAŁA ZAKONU PAULINÓW, NUNCJUSZA APOSTOLSKIEGO W POLSCE ..........................

Błogosławieństwo Boga Ojca Przedwiecznego, Syna Bożego Króla, Ducha Świętego Pocieszyciela przez Moje Niepokalane Serce Królowej Polski spłynie na wszystkich, którym będzie dana łaska odczytania i kontemplowania tego Matczynego pouczenia i zastosowania się wg prośby - już nie mówię wam, że mam prawo żądać. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Potwierdzenie Apokalipsa rozdz. 13. werset 6- do końca. Czy to już wszystko ? Nie. Napisz: To święte pouczenie otrzymała Moja najmniejsza służebnica z najmniejszych - Alicja Maria Michalina od Apokalipsy złączona z MOIM NIEPOKALANYM SERCEM łańcuchem niewolnictwa: justify;" mce_style="text-align: justify;">Przytulam cię do Mojego Niepokalanego Serca, a tak Bolejącego - szczególnie za lekceważenie Nauki Mojego Syna, wszelkie knowania związane ze zmianą to jest " mistyfikacji rzekomych religii, rytuałów"- łączenia w Jedną Przenajświętszą Ofiarę EUCHARYSTYCZNĄ.

Mówię - jeżeli zmienicie choć jedno słowo w konsekracji chleba i wina -wy arcybiskupi , biskupi, kapłani, to BÓG OJCIEC UDERZY Z CAŁĄ SIŁĄ, A MOC I POTĘGA JEGO ŚWIĘTEGO MAJESTATU JEST WSZECHMOCNA -

BO ZACHOWANIE POSŁUSZEŃSTWA WOBEC HEREZJI NIE OBOWIĄZUJE.

MACIE CHARYZMATY DUCHA ŚWIĘTEGO, ROZUM I NALEŻY BRONIĆ I DEKALOGU RÓWNIEŻ PRZESTRZEGAĆ.

PYTAM? KOMU SŁUŻYĆ CHCECIE ? BOGU W TRÓJCY JEDYNEMU CZY antychrysta będziecie popierać, bo powpadaliście w loże masońskie; ale możecie jeszcze odpokutować, wyzwolić się, choćby drogą męczeństwa , co też się dokona, jeżeli Mnie Matki nie posłuchacie.

Błagam, polecam trwać na modlitwie, słuchać natchnień Ducha Świętego, Adorować Najświętszy Sakrament, Różaniec Święty. Do tego dodać Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Wiem co odpowiecie – „wiemy o tym”, ale nie wykonujecie, zbyt leniwi jesteście. Przemyślcie to "BOŻE SŁOWO".

Alicjo Mario Michalino córo umiłowana Moja składam pocałunek pokoju na twoim policzku, czujesz to ciepło ? Tak Matko Najświętsza. Trwajw pokoju, módl się w tych intencjach, ufaj. Czas czasów się wypełnia. ;Szczęść Boże.

BÓG ZAPŁAĆ. Uniżam się przed Twoją WIELMOŻNOŚCIĄ KRÓLOWO POLSKI - NAPISZ NARODU POLSKIEGO , /POCHYL GŁOWĘ/. Napisz co teraz czujesz po tym pochyleniu / Bicie serca w SERCU MATKI / Amen. Amen, Amen.

Apokalipsa rozdz.20 werset 6 do 8 -potwierdzenie ´”Słowa BOŻEGO". Dnia 13.01.2018 r. Porto Santo Stefano - ITALIA. Napisz - "Słowo Boże" spisane na kolanach wg/ pouczenia Anioła Stróża/- Wysłać do J.E. Arcybiskupa Wacława Depo. I niech się tak stanie. A.A.A.

========


Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy


/Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”/

Orędzie PANA JEZUSA dnia 20.01.2018r.

W Imię Boga Trójcy Jedynego rozkazuję - weź pióro i spisz. ORĘDZIE OD PANA JEZUSA, KRÓLA KRÓLÓW, PANNA PANÓW. TO USŁYSZAŁAŚ w czasie odmawiania Różańca Świętego tajemnic Światła /Przemiana na Górze Tabor/. Potwierdzenie Słowa Bożego - Apokalipsa Św. Jana rozdz. 13 wersety od 2 do 5. Zapisz: „Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, łapy jej-jakby niedźwiedzia, paszcza jej - jakby paszcza lwa. A Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę. I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna została uleczona. A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią; i pokłon oddali Smokowi bo władzę dał Bestii. I Bestii pokłon oddali mówiąc: << Któż jest podobny do Bestii i któż potrafi rozpocząć z nią walkę?>> A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa i dano jej możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy.

To jest ten czas tak trudny dziecko moje mała oblubienico - różyczką cię zwę i błogosławię: W Imię MOJEGO OJCA PRZEDWIECZNEGO I WASZEGO I MOJE SYNA CZŁOWIECZEGO MESJASZA I DUCHA ŚWIĘTEGO POCIESZYCIELA, który mocą świętą teraz mówi. Amen. Amen. Amen.

Godzina Apelu JASNOGÓRSKIEJ PANI - Słusznie zwanej KRÓLOWĄ POLSKIEGO NARODU. TAK JAK miałaś pouczenie, w każdą sobotę w godzinie 21. 00 otwieraj serce i duszę, by przekazać "Słowo Boże" do umiłowanych synów Moich braci w kapłaństwie-pouczenie, jak również dla dzieci Matki Kościoła w Polsce i na świecie. Kocham Was i pragnę, by ten czas określony w Apokalipsie dotyczący tych słów „oddania władzy dla antychrysta” was nie dotknął.

Nie mniej z żalem Serca Mojego Najświętszego Muszę powiedzieć, że nie chcecie Mnie na KRÓLA POLSKI GODNIE UTYTUŁOWAĆ. Zamknięte są wasze serca arcybiskupi, biskupi i kapłani.

Prowadzicie dzieci MATKI KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO nie drogą Bożą z zachowaniem dekalogu. Mówię-są między wami wilki w owczej skórze, ale też jest znaczna część kapłanów tzw. M A R Y J N Y C H, których S A M A wypieściła i wychowała karmiąc własnym mlekiem.

A teraz będziecie karmieni NIE MOIM CIAŁEM I KRWIĄ ŚWIĘTĄ - jeżeli przystąpicie do złożenia przysięgi lojalności w/g nowej doktryny szatańskiej, o ile nie wysłuchacie Mojej Matki Najświętszej i MOJEGO JEZUSA CHRYSTUSA pouczenia - pożywać będziecie NIE PRZENAJŚWIĘTSZĄ OFIARĘ EUCHARYSTYCZNĄ, ALE ZWYKŁY CHLEB. A TO NIE DA WAM SIŁY PŁYNĄCEJ Z MOJEGO EUCHARYSTYCZNEGO SERCA. Uważajcie bardzo, bo prześladowanie będzie duże.

Jeżeli złożycie tą przysięgę tzw. lojalności wymyślonej przez

heretyków - to zatracicie swoje dusze i wiele dusz bardzo wiele

dzieci MATKI KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO W POLSCE - JUŻ NIE MÓWIĘ

W ŚWIECIE.

A WAS PASTERZY POLSKI WYBRAŁEM I POLSKĘ TEŻ. TU CHCĘ BY WIARA, MIŁOŚĆ I JEDNOŚĆ PROMIENIOWAŁA NA INNE NARODY, a nie można tego wszystkiego zamiatać pod dywan jak to po ludzku mówicie.

MIŁOSIERDZIE BOŻE TAK, TO NAJWIĘKSZY ATRYBUT DANY PRZEZ PRZESŁANIE ŚWIĘTEJ FAUSTYNY -ale to nie znaczy, że zwolnieni jesteście z zachowania „M A G I S T E R I U M KOŚCIOŁA" ZDOGMATÓW WIARY DEKALOGU.

TO WSZYSTKO MACIE W ENCYKLIKACH WIELKIEGO POLAKA PAPIEŻA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II. JEMU BĘDĄC WIERNYM W TYM DZIEDZICTWIE NIE ZBŁĄDZICIE I ZACHOWACIE TOŻSAMOŚĆ. TEGO OD WAS ŻĄDAM. ROZWAŻCIE TO SOBIE W KAPŁAŃSTWIE BISKUPI I WY WSZYSCY , KTÓRZY Z MIŁOŚCIĄ PRAGNIECIE MNIE SŁUŻYĆ to jest B O G U W T R Ó J C Y J E D Y N E M U.

Nie szukajcie "bożków'', odrzucie tą mistyfikację rzekomych religii i rytuałów - bo to jest masońska zmiana. Nie ma się czego lękać.

JA CHRYSTUS KRÓL POLSKI, JEŻELI MNIE GODNIE OBIERZECIE Z WSZYSTKIMI HONORAMI, BERŁO I KORONĘ DACIE Z ZAPRZYSIĘŻENIEM DUCHOWNYCH I RZĄDZĄCYCH W POLSCE- TO JA WAS OBRONIĘ.

INACZEJ POPADNIECIE W NIEWOLĘ szatana i całe pokolenia młodych i dzieci MATKI KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO W POLSCE WEJDZIE W KONTAKT NIE Z BOGIEM TRÓJJEDYNYM A BESTIĄ. A TAK BĘDZIECIE PONIEWIERANI, WASZE DZIECI I WASZE DUSZE TRAFIĄ DO PIEKŁA. Czy was to nie przeraża - płacz waszych Matek, tak jak rzeź niewiniątek w Betlejem / będzie gorzej/.

A teraz te wasze „marsze czarne'' polskie kobiety - co chcecie zwojować? Popadliście w zasadzki szatańskiej dezorientacji, ciemność wokoło.

JA C H R Y S T U S K R Ó L daję to przesłanie przez moją małą oblubienicę Alicję Marię Michalinę od Apokalipsy, BO TAKA JEST MOJA ŚWIĘTA WOLA. BŁOGOSLAWIĘ WSZYSTKIM, którym będzie dana łaska czytania wypełniania tego "Słowa Bożego'': W Imię Ojca Wszechmogącego Moje Jezusa Mesjasza Cierpiącego i Ducha Świętego Nauczyciela. I niech się tak stanie.


Dajcie wyraz swojej miłości kapłani, odprawiając co tydzień Mszę

Świętą to jest Przenajświętszą Ofiarę Eucharystyczną

przebłagalną w piątek, każdy piątek.


Tak jak to uczyniłaś ty moja mała różyczko - zamawiając trzy Msze Św. Przenajświętszej Ofiary w intencji :„ O Światło Ducha Świętego dla Episkopatu i Rządzących za przyczyną Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego”. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.  Potwierdzenie „Słowa Bożego": Apokalipsa rozdz. 11 werset 3 od 8.

Dwom moim Świadkom* dam władzę, a będą prorokować obleczeni w wory, przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni». Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, co stoją przed Panem ziemi. A jeśli kto chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust i pożera ich wrogów. Jeśliby zechciał ktokolwiek ich skrzywdzić, w ten sposób musi być zabity. Mają oni władzę zamknąć niebo, by deszcz nie zraszał dni ich prorokowania, i mają władzę nad wodami, by w krew je przemienić, i wszelką plagą uderzyć ziemię, ilekroć zechcą. A gdy dopełnią swojego świadectwa, Bestia*, która wychodzi z Czeluści, wyda im wojnę, zwycięży ich i zabije. A zwłoki ich [leżeć] będą na placu wielkiego miasta, które duchowo zwie się: Sodoma i Egipt, gdzie także ukrzyżowano ich Pana*.

Przypominam - /zapisać wizję/ . Zobaczyłam sprawowanie Mszy Świętej tzw. nowoczesnej - łączenia wszystkich wyznań w Bazylice Świętego Piotra na Watykanie. Mocna łapa zwierzęca-Bestii, oparta o ołtarz ofiarny w centralnym punkcie- wznosząca kielich ofiarny zakończona pazurami, chleb i wino zastąpione wodą z robakami, które się ciągle pomnażały /pojemnik z wodą- w środku wodorosty z młodymi nieopancerzonymi tj. bez skóry - wężami/. Wcześniejszy obraz to zamiast świętej hostii - placek z jajek na patelni przewrócony do góry nogami -tzw. afritata po włosku i słowo: „Proroctwa dziecko muszą się wypełnić".

Wizja: Zapisz: /Poleca Mój Święty Anioł Stróż/. Pracując w Italii, opiekując się chorymi, słyszałam /a było to mieszkanie w bloku/. Pod nami co jakiś czas jakby modlitwy, głośne zawodzenia pieśni- to tam modliła się grupa buddystów. Pan dał mi zrozumieć, że z niej nie wychodzą żadne łaski. Obraz, który duchowo zobaczyłam z łaski PANA Jezusa był taki:

Postawiony okrągły kosz w środku pełno kokonów i dużych jaj, z których wylęgały się węże. I napisz, że to wszystko razem /„nowoczesna” ofiara, oddawanie czci „wężowi”/ jest właśnie "Ohydą spustoszenia". W OCZACH BOGA OJCA PRZEDWIECZNEGO TO OBRZYDLIWOŚĆ, do której dążą przeciwnicy Kościoła Świętego, by wprowadzić Lucyfera samego.Nie lękaj się. Sam Pan Jezus cię prowadzi. Ja twój Anioł Stróż z woli świętej Boga Wszechmogącego mam pieczę nad tobą.


Pamiętaj! Koronkę do 9-ciu Chórów Św. Michała Archanioła tak jak dziś odmawiaj codziennie, bo jesteś MU szczególnie zawierzona. Jest to pouczenie dla wszystkich na te ostatnie czasy prześladowań. Trzeba mieć dobry kontakt ze swoim Aniołem Stróżem. Słuchać i być uważnym na jego słowo, a to tylko otrzymacie przez modlitwę.

Szczęść Boże. Bóg zapłać. Odmówmy 3x Zdrowaś Maryja razem jako dziękczynienie. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Napisz co poczułaś w czasie wspólnej modlitwy? Małe drgnięcie w sercu, a teraz ból w prawej dłoni. To jest łaska cierpienia dana za braci i siostry trwających w udręczeniach grzechu. Bóg zapłać. Nie skończyłem. Przepraszam. A ten ból głowy, ciernie i kolce cierniowej korony, którą otrzymałaś z łaski Boga Ojca za Ojczyznę? Napisz: Dobrowolnie ją otrzymałaś - mówiąc „tak” również Królowej Polski na cierpienie, by Intronizacja CHRYSTUSA KRÓLA NA KRÓLA POLSKI się godnie dokonała. I niech się stanie w/g Świętej Woli Boga w Trójcy Jedynego. I Wszyscy w Niebie i na Ziemi mówią: Tak. Tak. Tak. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie:Księga Hioba rozdział 6 werset 8.

„Któż zdoła ziścić mą prośbę? Niech spełni Bóg moje życzenie!”

Spisany w dniu 20.01.2018r. godzina 21.00 do 22.00. TRWAJ W POKOJU.

POLECAM JA CHRYSTUS KRÓL WYSŁAĆ DO J.E. PRZEWODNICZĄCEGO EPISKOPATU, PRYMASA POLSKI, NUNCIUSZA PAPIESKIEGO W POLSCE I J.E. ARCYBISKUPA WACŁAWA DEPO. I NIECH SIĘ TAK STANIE. AMEN. AMEN. AMEN.

POTWIERDZENIE PSALM 13 WERSET 6:

„ Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu; niech się cieszy me serce z Twojej pomocy, chcę śpiewać Panu, który obdarzył mnie dobrem”.

=====


Przesłanie BOGA OJCA

WSZECHMOGĄCEGO

do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy dnia 27.01.2018r.

Domy Modlitwy św. JPII.


+W Imię Boga w Trójcy Jedynego rozkazuję JA KRÓLOWA POLSKIEGO NARODU -NAPISZ. Na Jej prośbę Niepokalanego Serca, mocą Ducha Świętego mówi Bóg Ojciec Wszechmogący, błogosławiąc Moje dzieci roztropne i nieroztropne. W imię Moje Boga Stworzyciela, Syna Odkupiciela i Ducha Świętego Nauczyciela. Amen. Amen. Amen.

Dziecko Moje najmniejsze Alicjo Mario Michalino, przytulam cię do Mojego Ojcowskiego Serca, by wlać miłość Stworzyciela bo nie zaznałaś z Mojej Świętej Woli dogłębnej miłości od ojca z krwi jak teraz mówicie biologicznego jak też ojca , który cię wychował jak Święty Józef Pana Twego Jezusa Chrystusa z Mojej świętej Woli. Zapewne jest to istotna różnica, nie mniej jednak tak postanowiłem Ja Bóg Wszechmogący i Wszechwidzący.

Rodzice przybrani zapewnili ci życie godne. Choć wiele rad ci udzielili, nie wszystkie zachowałaś. We wszystkim był Mój Ojcowski palec, dlatego też nagrodę otrzymali w niebie i ty również ją otrzymasz. Teraz jednak jest czas pracy duchowej dla ciebie mała stokrotko jak cię nazywałem, a teraz powtarzam za Moim Synem Jezusem Chrystusem: róża, różyczka mała mistyczna duszo. Dąż do świętości i do was wszystkich to mówię wybrani synowie w kapłaństwie, dzieci MARYI KRÓLOWEJ POLSKI.

Polecam:

ODNOWIĆ PRZYMIERZE ZE MNĄ; BOGIEM OJCEM - to wasze

zadanie arcybiskupi w Polsce, tak jak to uczynił Wielki Papież Syn Polskiej

Ziemi Święty Jan Paweł II. Odszukać ten tekst i tą przysięgę sercem złożyć

podczas prawdziwie godnej  Intronizacji MOJEGO SYNA JEZUSA

CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI.

Tak jak było powiedziane: ze wszystkimi dostojnikami Episkopatu, Rządu, kapłanami i ludem wiernym,na który mam wzgląd tj. małe dusze modlące się na waszej polskiej; ziemi . ............. Napisz : " Słowo Boże " - potwierdzenie Apokalipsa rozdział 3 werset 18 do 22 /wpisać/ :

"Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił i białe szaty, abyś się oblókł, a nie ujawniła się haniebna twa nagość, i balsamu do namaszczenia twych oczu byś widział. Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się! Oto stoję u drzwi i kołaczę:jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięscy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie. Kto ma uszy, niech posłyszy, co mówi Duch do Kościołów".

Napisz, że to w/w potwierdzenie otrzymałaś na Mszy Świętej po przyjęciu godnym na kolanach Eucharystii tj. Chleba Życia(w tym zeświedczałym świecie w Italii, gdzie teraz z woli Bożej jesteś ), a potem słowo od Matki Najświętszej, która powiedziała: „Idź do Jezusa obecnego w figurze Najświętszego Serca, proś o błogosławieństwo i słowo”. Zapal światło, które będzie ci towarzyszyć w czasie przesłania w godzinie APELU JASNOGÓRSKIEJ


PANI; H E T M A N K I POLSKIEGO NARODU. I tak się stało. I

tak się stanie, jeżeli wy dzieci moje w kapłaństwie będziecie

służyć
MOJEMU

SYNOWI GODNIE NA WZÓR ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II.

Na prośbę Najświętszej Dziewicy Bogurodzicy wam błogosławię: W Imię Moje Boga Ojca Przedwiecznego, Syna Mojego Jedynego Zrodzonego z Dziewicy i Ducha Świętego Płodności, który tego dokonał. Amen. Amen. Amen.

I w was synowie i córy tego dokona, jeżeli otworzycie serca na działanie Jego łaski uzdrawiającej, wzmacniającej. Ugruntuje w was pole pod zasiew czyste, a łaski JEGO - Nauczyciela będą spływać na pokolenia waszych dzieci, dzieci MATKI KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO W POLSCE I DADZĄ PRZYKŁAD DLA INNYCH NARODÓW nie tylko EUROPY pogańskiej już prawie, ale i na inne kontynenty. Dlatego was wybrałem JA BÓG TRÓJJEDYNY. MNIE macie służyć z miłością i tą łaską wiary dzielić się należy.

Niech wam arcybiskupi i biskupi, kapłani - nie brzęczą monety, które wydają dźwięk grozy wpadnięcia w jezioro śmierci ognia piekielnego. Zostawcie tą masońską mamonę. Wejdźcie na nowo mocniej w kontakt z BOGIEM TRÓJJEDYNYM - UNIŻAJCIE SIĘ. CO WAS TAK TRZYMA? Życie na ziemi przemija bardzo szybko. Spacer, pielgrzymka by przetrzymać próby, a potem niebo lub piekło? TAK-JEST JESZCZE CZYŚĆCIEC, ale każdy z was otrzyma to na co zasłużył - odpowiedzcie sami.

A ty Alicjo Mario Michalino nie lękaj się. Nie są to słowa twoje, ale mocą Ducha Świętego mówi BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY.

Przepraszam Ojcze, Tatusiu, uniżam się przed TWOIM PO TRZYKROĆ ŚWIĘTYM MAJESTATEM - pokłon – pouczenie: Połóż się krzyżem to jest modlitwą uniżenia i odmów modlitwę siostry Eugenii i zapisz.

"O, mój Ojcze niebieski, jak jest słodko i miło wiedzieć, że Ty jesteś moim Ojcem, a ja - Twoim dzieckiem! Przede wszystkim wtedy, gdy niebo mojej duszy jest czarne, a mój krzyż zbyt ciężki, odczuwam potrzebę, aby Ci powiedzieć: "Ojcze, wierzę w Twoją miłość do mnie!" Tak, wierzę, że Ty jesteś moim Ojcem, a ja -Twoim dzieckiem!

Wierzę, że czuwasz w dzień i w nocy nade mną i że nawet jeden włos nie spadnie z mojej głowy bez Twojego pozwolenia! Wierzę, że jako nieskończenie Mądry wiesz lepiej niż ja, co jest dla mnie korzystne! Wierzę, że jako nieskończenie Mocny wyprowadzasz dobro ze zła! Wierzę, że jako nieskończenie Dobry, sprawiasz, iż wszystko służy dobru tych, którzy Cię kochają i pomimo rąk, które mnie ranią, całuję Twoją dłoń, która leczy!

Wierzę, lecz pomnóż moją wiarę, a zwłaszcza moją nadzieję i moją miłość! Naucz mnie dobrze widzieć Twoją miłość, która kieruje wszystkimi wydarzeniami mojego życia. Naucz mnie zdawać się na Twoje prowadzenie jak dziecko w ramionach swej matki. Ojcze, Ty wiesz wszystko. Ty widzisz wszystko. Ty znasz mnie lepiej, niż ja znam samą siebie. Wszystko możesz i kochasz mnie! O, mój Ojcze, ponieważ chcesz, abyśmy prosili Cię o wszystko, przychodzę z ufnością prosić Cię z Jezusem i Maryją o.... (należy wymienić laskę, o którą się prosi).

W tej intencji ofiaruję Ci - w jedności z ich Najświętszymi Sercami - wszystkie moje modlitwy, ofiary i umartwienia oraz największą wierność moim obowiązkom. Udziel mi światła, siły i łaski Twojego Ducha! Umocnij mnie w tymże Duchu tak, żebym nigdy go nie straciła, nie zasmuciła ani nie osłabiła we mnie. Mój Ojcze, proszę Cię o to w Imię Jezusa Chrystusa, Twego Syna. A Ty, o Jezu, otwórz Swe Serce i włóż w nie moje serce, a potem razem z Sercem Maryi ofiaruj je naszemu Boskiemu Ojcu!

W zamian za to wyproś mi łaskę, której tak potrzebuję! Mój Boski Ojcze, spraw, by Cię poznali wszyscy ludzie. Niech cały świat ogłasza Twoją dobroć i Twoje miłosierdzie! Bądź moim czułym Ojcem i chroń mnie wszędzie jak źrenicy Twoich oczu. Niech na zawsze zachowam godność Twojego dziecka.

Zmiłuj się nade mną! Boski Ojcze, słodka Nadziejo naszych dusz, bądź znany, czczony i kochany przez ludzi! Boski Ojcze, nieskończona Dobroci objawiająca się wszystkim narodom, bądź znany, czczony i kochany przez ludzi! Boski Ojcze, dobroczynna Roso dla ludzkości, bądź znany, czczony i kochany przez ludzi!"


A przede wszystkim winni dać przykład Moje wybrane słudzy w kapłaństwie. Boski Ojcze, Boska Roso dla ludzkości byś był znany i kochany przez wszystkich ludzi, a Twój Syn Jezus Chrystus był godnie INTRONIZOWANY NA KRÓLA POLSKI w/g Twojej świętej. Woli, a Duch Św. Nauczyciel tchnął nieustannie pouczenia i łaski, które będą promieniować na nieroztropne i nierozsądne narody, które się zagubiły trwając w tej manii denarów, seksu, wyuzdania, pedofilii, homoseksualizmu, /cór lesbijek, trans,........ /.

Czas skończyć z tą plagą aborcji, porywania dziewcząt do haremów muzułmańskich i tą głupią pedagogiką przyjmowania uchodźców-terrorystów, którzy za wszelką cenę chcą zniszczyć chrześcijaństwo w Europie - co już prawie się stało. A teraz pragną uderzyć z całą siłą na Polskę - ten bastion wiary tak MI drogi Ojcu Wszechmogącemu.

To oni synowie pogańskich bogów winni się nawrócić na wiarę katolicką, a nie wy macie budować meczety. Dość już tego, tej anarchii w rządzie, parlamencie i polskim episkopacie.

Mówię, módlcie się byście byli jedno w kościele Matki Kościoła Świętego w Polsce - nie wspomnę już o świecie.Czy chcecie bym uderzył siłą całej SWOJEJ POTĘGI? Macie już wiele przykładów przemocy w rodzinach, rządach, kataklizmy przyrody, katastrofy nagminne, wulkany od lat nieczynne ożyły. Ale wy to wszystko tłumaczycie naukowo - sprytnie.

A JA BÓG OJCIEC wam mówię:

Jeżeli nie dokonacie tego „ZAWIERZENIA PRZYMIERZA ZE SWOIM

BOGIEM TRÓJJEDYNYM i nie dokonacie PRAWDZIWEJ

INTRONIZACJI MOJEGO SYNA JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA

POLSKI w/g podanego "słowa Bożego" to moc MOJA DOKONA

SPRAWIEDLIWOŚCI, CHOĆ MIŁOSIERDZIE MOJE NIE

SKOŃCZONE I MIŁOŚĆ JAK RZEKA - TO S Ą D SIĘ DOPEŁNI I

TO BARDZO SZYBKO NASTĄPI.

alt

Więc spieszcie się dzieci moje, bardzo się spieszcie. Powtarzam to, przez wielu mistyków współczesnych mówię. A ty mała najmniejsza córeczko trwaj w pokoju.


Polecam:

Wysłać jak wcześniej do ;PREZYDENTA, PREMIERA, PREZESA PIS, oraz do PRZEWODNICZĄCEGO EPISKOPATU, PRYMASA, NUNCJUSZA PAPIESKIEGO, ARCYBISKUPA DEPO, ARCYBISKUPA KRAKOWSKIEGO MARKAJ.............. z ponowną prośbą, wręcz żądaniem dokumentacji do wyniesienia na ołtarze Sługi Bożej Rozalii Celakównej, jak również materiały niech przygotuje " Stowarzyszenie Róża".

Wysłać do Watykanu dopóki jeszcze jest dana łaska, bo tam już wkrótce inne będą rządy -nie Boże. Kocham was kocham dzieci Matki Bożej Królowej Narodu Polskiego. Tak. Powtarzam – „WYBRANY” i niech da przykład swojego oddania. Czekam, ale to już OSTATNIE PRZESŁANIE w tej sprawie.

Błogosławię wam wszystkim, którym będzie dana łaska kontemplowania tego "słowa Bożego" i wykonania w pośpiechu..................... W IMIĘ MOJE - OJCA SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. Amen. Amen, Amen.

Napisz: "Słowo Boże" spisane na kolanach. Cały czas czułaś ból przybitej prawej dłoni. To jest słodkie cierpienie za Moich nieroztropnych i nierozsądnych synów w kapłaństwie, które z łaski Bożej miłośnie przyjęłaś. Wspomnij też ból przybitej prawej stopy za tych, którzy chodzą krętymi drogami nie zważając na " Dekalog", to jest to ANTYCZNE PRZYMIERZE Z BOGIEM OJCEM dane Abrahamowi, powtórzone przez Mojżesza, Palcem Bożym wypisane na KAMIENNYCH; tablicach, przedłużone przez Jozuego.....

Tak, wy w kapłaństwie wybrani jesteście "TE PIETRY VIVE". Obyście ożyli zawierając na nowo TO ŚWIĘTE PRZYMIERZE MIĘDZY BOGIEM A CZŁOWIEKIEM, BY ZOSTAŁO DOTRZYMANE PRZYSIĘGĄ PO TRZYKROĆ ŚWIĘTEMU BOGU W TRÓJCY JEDYNEMU. Amen. Amen. Amen. I tak się stanie, gdy dojrzeją wasze serca do miłości BOGA i bliźniego jak wy to mówicie na szczeblu centralnym, diecezjalnym, parafialnym, we wspólnotach chrześcijańskich zakonnych i misjonarskich.

Czy to już wszystko Duchu Święty Boże?

Tak na teraz, a potem opisz wizje. Polecam.........................

I- Dotyczy aborcji dzieci nienarodzonych. Zobaczyłam bardzo dużo zarodków poczętych dzieci na deptaku wzdłuż morza, tu gdzie teraz pracuję, tj. Porto Santo Stefano - teren turystyczny, że nie było miejsca gdzie postawić nogi. Co za grzech dzieciobójstwa - przez używanie spirali i pigułek „1 dzień po” i antykoncepcja i to wszystko w imię prawa. Nie jest to Prawo Boże - 5 przykazanie nie zabijaj.

II - Porywanie szczególnie dzieci i młodzieży na części zamienne dla bogaczy, a więc handel przez mafię. Zobaczyłam dziecko rozpięte na hamaku, odurzone narkotykami /dziewczynkę 6- 7 lat/ podłączoną do urządzenia medycznego ściągającego krew i słowo: Są to „Mafijne Banki Krwi” - międzynarodowe, usytuowane w różnych krajach, kontynentach, laboratoria na okrętach - dla milionerów. Co za wstyd i jaka odpowiedzialność przed Bogiem Ojcem Wszechmogącym za ten haniebny proceder.

III – Nowe, tak zwane konklawe na Watykanie. - Zobaczyłam grupę ludzi czekających na białą fumatę, ale dymu nie było. Kogo wybiorą lub wsadzą na Tron Piotrowy – niegodnie, a potem usłyszałam:


Szybko wybuchnie III wojna światowa - runą wszystkie systemy

gospodarcze, polityczne, militarne, bankowe. I wy dzieci będące poza

granicami Polski wróćcie do swojej Ojczyzny - czas kary bliski, bardzo bliski.

Dałem wam łaskę JA BÓG WSZECHMOGĄCY za godnie odmówiony "RÓŻANIEC DO GRANIEC" KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO.

Zobaczyliście łuki "przymierza tęczy na niebie'' w poszczególnych miejscach waszej polskiej ziemi, a teraz żądam potwierdzenia "PRZYMIERZA Z BOGIEM WSZECHMOGĄCYM PO TRZYKROĆ ŚWIĘTYM. Tak -ten pakt pokoju, oddania synowskiego z miłością żądam, żądam, żądam.

I niech się tak stanie, ufam. Wasz Kochający Ojciec –Bóg Trójjedyny - czekam na odpowiedz. Czy MNIE ją dacie? Zrzucając te kajdany egoizmu, pychy, braku miłości, wstawiania siebie w miejsce "BOGA SAMEGO".

MOJA cierpliwość się wyczerpała. Nastąpi czas kary, Bożej kary,

sprawiedliwej kary – każdy otrzyma na co zasłużył. I niech się tak stanie,

bo gdy nie oddacie MNIE swoich serc dzieci Matki Kościoła Świętego w

tym Przymierzu BOGA i Człowieka to powtarzam: SĄ D przerzedzi bardzo

mocno wasze szeregi wy książęta w kapłaństwie i wy książęta w rządzie.

Amen. Amen. Amen.

Potwierdzenie Apokalipsa rozdział 20 werset od 3 do 8.Zapisz:

I wtrącił go do Czeluści, i zamknął, i pieczęć nad nim położył, by już nie zwodził narodów, aż tysiąc lat się dopełni. A potem ma być na krótki czas uwolniony. I ujrzałem trony - a na nich zasiedli [sędziowie], i dano im władzę sądzenia - i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego, i tych, którzy pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi i nie wzięli sobie znamienia na czoło ani na rękę.

Ożyli oni i tysiąc lat królowali z Chrystusem. A nie ożyli inni ze zmarłych, aż tysiąc lat się skończyło. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować tysiąc lat.

Walka ostateczna i potępienie wrogów Boga
A gdy się skończy tysiąc lat, z więzienia swego szatan zostanie zwolniony. I wyjdzie, by omamić narody z czterech narożników ziemi, Goga i Magoga, by ich zgromadzić na bój, a liczba ich jak piasek morski.

Złóż dziękczynienie dziś podczas Przenajświętszej Ofiary Eucharystycznej. Składam pocałunek pokoju na twoim policzku i dla wszystkich dzieci Matki Kościoła Świętego, którzy Mnie Ojca Przedwiecznego miłują. Amen. Amen. Amen. I tak się staje.

Potwierdzenie: Księga Rodzaju- rozdział 6 werset 8.
Zapisz: ( Tylko) Noego Pan darzył życzliwością.


============Przesłanie Ducha Świętego
do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy
/Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”/

10.02.2018r.

+W Imię Boga w Trójcy Jedynego Ojca Syna i Ducha Świętego na prośbę Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego błogosławi i mówi Duch Święty III Osoba Boska. Amen. Amen. Amen. Napisz, że po głębokiej modlitwie, czterech częściach Różańca Świętego, adorując Majestat BOGA w Trójcy Jedynego obecnego w Tabernakulum i godnie przeżytej Najświętszej Ofiary Mszy Świętej, po otrzymaniu Eucharystii na kolanach, usłyszałaś polecenie wewnętrznePana Jezusa:

"Podejdź do MOJEJ MATKI / w figurze Niepokalanej /, ma ci coś do powiedzenia".

Posłuszna serva ja Alicja Maria Michalina klęcząc u stóp Najświętszej Dziewicy Bogurodzicy usłyszałam: " "Trwaj w pokoju. Otrzymasz Słowo Boże" - potwierdzenie Księga Daniela Rozdział 8 werset 13.

Teraz zapisz: /Godzina Apelu Jasnogórskiej Pani Hetmanki Narodu Polskiego/.

" Wizja barana i kozła" : „I usłyszałem, że gdy jeden ze świętych mówił, a drugi zapytał tego, który mówił :

"Tak Moja mała oblubienico to jest Ducha Świętego - Alicjo Mario Michalino, córo Najświętszej Maryi - MOJEJ Niepokalanej OBLUBIENICY".

Pozdrawiam ciebie i wszystkie dzieci Królowej Polskiego Narodu, szczególnie sługi w kapłaństwie wszystkich stopni w hierarchii w kościele świętym Matki Kościoła Świętego w Polsce i na świecie, /jeszcze/ katolickiego kościoła świętego, ponieważ już wkrótce wkroczy antychryst i będzie kombinował swoje rządy za zezwoleniem sług kościoła, którzy złożą tą fałszywą przysięgę lojalności człowiekowi zatracenia, który przygotował drogę do z g u b y - OFIARY PRZENAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTYCZNEJ - co jest wielkim odstępstwem w Kościele Matki Kościoła Świętego.

A WAS arcybiskupi, biskupi i kapłani ze względu na prośbę Waszej Królowej Polski pragnę pouczyć, choć nie wszyscy posłuchają tego pouczenia danego przez w/w narzędzia Bożego - Alicji Marii Michaliny i innych Bożych przekaźników, których macie pośród siebie konsekrowanych, bo nie chcecie zrzucić tych kajdan pychy, egoizmu, materializmu, nie moralnego prowadzenia się.

Mówiąc delikatnie -; pedofilia, homseks, wszelkie wyuzdanie jest wam na rękę. Denary z masońskich loży brane, przewracają wam w głowie, potęgują grzech rozpusty, zmiany manier w życiu osobistym, co daje złe przykłady na młode pokolenie powołanych dzieci Matki Kościoła do służby Bogu w Trójcy Jedynemu.

JA DUCH ŚWIĘTY - KOCHAM WAS wspomagam przez natchnienia pouczając nieustannie, lecz nie chcecie słuchać.

Stwardniały wasze serca, TE PIETRY WIWE  są jak marmur. Trzeba młotka i sierpa by was odnowić.

Tak dziecko moje mała oblubienico, nie lękaj się. Nie są to słowa twoje, ale mowa MOJA DUCHA ŚWIĘTEGO III OSOBY BOSKIEJ, TO JEST KRĄG MIŁOŚCI JEDNOŚCI NASZEJ, TO JEST BOGA OJCA WSZECHMOGĄCEGO STWORZYCIELA SYNA CZŁOWIECZEGO ODKUPICIELA I MNIE DUCHA ŚWIĘTEGO UŚWIĘCICIELA.

Pytam was Ojcowie Kościoła Świętego w Polsce i na świecie, jaką drogą pragniecie iść w tym czasie udręczenia Kościoła świętego? Tak. Napisz -ukrzyżowanego, upokorzonego.

Jak Was Polacy oskarżają nie słusznie za; ustawę o polskich obozach koncentracyjnych?; Jak to boli -nie prawda? Choć były jednostki we współpracy z niemieckim faszystami SS.

To teraz z was kapłani Moi, których uświęciłem mocą MEGO DUCHA zostaną jednostki, jeżeli z serca się nie nawrócicie - by tą wybraną ziemię, drugie Jeruzalem utwierdzić w wierze, miłości złączonej z

BOGA NAJWYŻSZEGO PRAWAMI /ALEANCA/ PRZYMIERZA BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO Z

CZŁOWIEKIEM.


CZY WY TEGO CHCECIE PYTAM? CZY WASZE SERCA DOJRZAŁY DO MIŁOŚCI BOGA I BLIŹNIEGO w całym tego słowa znaczeniu. Żądam waszej odpowiedzialności. Odpowiedzcie sami w sercu BOGU TRÓJ JEDYNEMU ? JAKA JEST WASZ MIŁOŚĆ?

TAK ! TRZEBA TO mierzyć termometrem. Do jakiej skali podskoczy ten barometr waszej nieudolności, wygodnictwa? Spada w dół. Tak!

Wy też wybrani, nieudolni - wpadniecie w dołki masońskie jak się szybko nie nawrócicie. Mogę was uzdrowić, bo o to prosi MOJA Niepokalana Oblubienica Maryja Hetmanka Narodu Polskiego, ale trzeba otworzyć swoje serca, wyrzucić to plugastwo z siebie. 0 odnowienie was należy prosić, bardzo prosić!


Czy zdążycie?


Tyle łask danych waszemu narodowi przez zasługi świętych i błogosławionych, szczególnie św. Jana Pawła II, św. Faustyny, św. Maksymiliana męczennika i bł. Jerzego Popiełuszki itd......

Pytam? Czy macie choć odwagę zginąć w męczeństwie, by odkupić swoje winy? Za nie, przynajmniej trzeba odpokutować tu na ziemi, lub po śmierci wpaść do jeziora siarki. O, niewierni słudzy w kapłaństwie! Dość już tego! Żalu serca potrzeba, łez, przelania krwi by zmazać winny. Jest jednak nadzieja, że zachowacie się jak Święty Jan Paweł II - pouczał nieustannie.

Was wybrał BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY, SYN
CZŁOWIECZY

MESJASZ


-wciąż nie godnie Intronizowany. Czeka!

Tak, to są już ostatnie dzwonki!


Do świeckich na urzędach również

mówię,

na co czekacie?


Tak! Pan Prezydent mógłby to załatwić jak mówicie po ludzku od ręki „jedną ustawą”.

Pytam? Co go blokuje?

Wszyscy się boją[Króla Polski Jezusa Chrystusa?].


Przecież to BÓG NAJWYŻSZY tego żąda, JA DUCH

ŚWIĘTY UŚWIĘCĘ TE ATRYBUTY WŁADZY /BERŁO I KORONĘ/

-gdy zostanie to godnie przygotowane.


Żądam!


Ile razy trzeba do was mówić, pouczać, żądać!


Jeżeli tego nie dokonacie, to P O L S K Ę rozbiorą na

STRZĘPY,

ZGINIE Z MAPY ŚWIATA -

BO NIE POSŁUCHAŁA PROROCTWA Z ŁASKI JEJ

DANEJ,WYBRANEJ.


Tak - dzieci Matki Najświętszej za wstawiennictwem maluczkich jeszcze wam błogosławię: W Imię Boga w Trójcy Jedynego Ojca, Syna Człowieczego bez korony i berła i Mnie Ducha Świętego Protagonisty. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie. Amen. Amen . Amen.


Alicjo Mario Michalino mała najmniejsza oblubienico trwaj na modlitwie i w pokoju serca i do wszystkich to mówię, którym będzie dana łaska czytania, kontemplowania tego Bożego pouczenia to jest Ducha Świętego Nauczyciela...............

Cieszę się, że odmawiasz tą Koronkę różańcową za przyczyną Niepokalanej, prosząc codziennie o 7 darów i owoców Mnie Ducha Świętego dla sług w kapłaństwie i Polski Ojczyzny Twojej i innych zachęcam. Potwierdzenie "Słowa Bożego " Apokalipsa rozdział 2, werset 8. Rozważyć do 11 wersetu włącznie.

Zapisz: Aniołowi Kościoła w Smyrnie* napisz: To mówi Pierwszy i Ostatni*, który był martwy, a ożył: Znam twój ucisk i ubóstwo - ale ty jesteś bogaty - i [znam] obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana*. Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia, abyście próbie zostali poddani, a znosić będziecie ucisk przez dziesięć dni*. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. ;Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Zwycięzcy śmierć druga* na pewno nie wyrządzi szkody.

Polecam opublikować na portalu Facebook pl. i naszych Domach Modlitwy JPII.

Czy to już wszystko Duchu Święty Boże? - Tak na teraz. Jutro dokończymy. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie. Bóg zapłać Duchu Święty Boże. Uniżam się przed Twoim Majestatem; Boże Ojcze Synu i Duchu Święty. Po trzykroć Święty .Amen .Amen . Amen.

Cieszę się, że to uczyniłaś. Połóż głowę na MOJEJ PIERSI, a tchnę na nowo, by prorokować na te czasy ostatnie. Alicjo Mario Michalino trwaj w pokoju, bo JA jestem nieustannie w twoim sercu, szczególnie gdy się uniżasz moja mała najmniejsza oblubienico. Amen . Amen . Amen. Potwierdzenie: Pierwszy List Św. Jana Apostoła -rozdział 4 werset 6, zapisz:

MY jesteśmy z Boga. Ten, który zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nas nie

słucha. W ten sposób poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu.

=========


Przesłanie Pana Jezusa do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy

17. 02 .2018r.
/Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”/

+W Imię Boga w Trójcy Jedynego, błogosławię ciebie Alicjo Mario Michalino córko Najświętszej Matki Kościoła świętego w Polsce i na świecie i wszystkie JEJ; dzieci , którym z łaski Bożej tj. MOJEJ - KRÓLA WSZECHŚWIATA - ufam GODNGO KRÓLA POLSKI- JA JEZUS PAN - twój Oblubieniec . Amen. Amen. Amen. Napisz. Tak - mocą Ducha Świętego mówię. Tak jak usłyszałaś w Środę Popielcową podczas okadzenia ołtarza i wiernych: "Namaszczam cię na Rycerza MOJEGO NAJŚWIĘTSZEGO SRCA". Otrzymasz "Słowo Boże " wg ustalonego terminu z łaski Bożej, a więc w każdą sobotę otwieraj serce swoje na działanie mocy Ducha Świętego.

/Dzisiaj tj. jest 17.02 .2018r. /W czasie Przenajświętszej Ofiary Eucharystycznej/: Powtarzam -Słowo Boże otrzymasz. Trwaj w pokoju po przyjęciu Eucharystii tj. MOJEGO EUCHARYSTYCZNEGO SERCA. Słowo na potwierdzenie: Apokalipsa rozdział 3 werset 18:

„Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się oblókł, a nie ujawniła się haniebna twa nagość i balsamu do namaszczenia twych oczu, byś widział” /na nowo/.

Zakończenie: Apokalipsa rozdział 22 werset ostatni 21. Zapisz: „Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi”. Tak jak usłyszałaś, błogosławię ci, JA CHRYSTUS KRÓL ODKUPICIEL przez ręce tego kapłana Don Antonio na zakończenie Mszy Świętej, na spisanie tego świętego pouczenia w godzinie Apelu Jasnogórskiej Pani Hetmanki Narodu Polskiego.

NA JEJ MAJESTATU prośbę pragnę pouczyć dzieci Matki Kościoła Świętego w Polsce i na świecie, w kapłaństwie i wszystkie Jej godne dzieci, których zachęcam do przyjęcia „Przyrzeczenia”, by zostać Rycerzem Jej Niepokalanego Serca i Mojego Najświętszego Serca . Tego „Zawierzenia” żądam, by to przygotowali arcybiskupi i biskupi w swoich diecezjach wg hierarchii na poszczególnych etapach. Najpierw arcybiskupi, biskupi, kapłani przez proboszczów, lud mój - w uroczystość święta NAJŚWIĘTSZEGO SERCA MEGO I NIEPOKALANEGO SERCA MARYJI. Należy to poprzedzić w UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO JÓZEFA przez JEGO PRZECZYSTE SERCE - zawierzyć rodziny sakramentalne, szczególnie młodzież na uczelniach, uniwersytetach, szkołach.

Uczyć już tego „Zawierzenia” od pierwszej komunii świętej, powtórzyć w czasie bierzmowania - to jest bardzo ważne, by ich szatan nie porywał do sekt swoich. Trzeba chronić też życie poczęte na większą skalę. Tak, Polskę wybrałem - winna dać przykład dla narodów już prawie pogańskich. To jest bardzo ważna sprawa losu polskiego pokolenia i nie tylko to praca syzyfowa, jak to mówicie dziecko moje Alicjo Mario Michalino - najmniejsza oblubienico. To są podstawy egzystencji narodu nie tylko polskiego.

Nauka ta, podana przez św. Maksymiliana Kolbego męczennika, te Małe Książeczki Rycerstwa Niepokalanej Mojej Umiłowanej Matki, powinny w całej pełni być propagowane. To święte „Zawierzenie” jest bardzo ważne. Ono blokuje wszystkie zakusy złego ducha, ale tego trzeba uczyć od małego dziecka.


Katecheza też winna być prowadzona przez kapłanów i siostry zakonne, osoby konsekrowane bo są namaszczone Duchem Świętym. Należy wrócić do starych wzorców. To moi kapłani winni być odpowiedzialni za naukę katechezy w szkole - wtedy nie będzie wam porywał młodzieży zły duch. Jest tego wiele przykładów, a odpowiedzialność wobec MOJEGO OJCA PRZEDWIECZNEGO I WASZEGO jest duża.

Też ważna jest odpowiedzialność rodziców. To pierwszy uniwersytet wiary wynosi się z domu rodzinnego z tradycji. Do tego trzeba się przygotować, dać przykład moi kochani rodziciele. Wasza odpowiedzialność jest olbrzymia. JA JEZUS CHRYSTUS WIDZĘ WASZE SERCA – niejednokrotnie bardzo ciemne.

Zapisz Alicjo Mario Michalino tą wizję: I ------ Zobaczyłam dużo konfesjonałów - puste, /atrapy/. Brak kapłanów na zachodzie Europy to też wskazuje na przygotowanie się do oczyszczenia. Jest czas postu i pokuty. Teraz oczyśćcie dusze w sakramencie pokuty dopóki jest dana łaska, teraz bo już.....

II wizja --S Ą D- /Pokazany dwukrotnie/ Napisz.. Należy się przygotować, żal za grzechy wzbudzić. Bo przyjdzie czas, że szeregi kapłanów w Polsce zostaną PRZERZEDZONE.

Alicjo Mario Michalino mówiłem do ciebie podczas Eucharystii Przenajświętszej Ofiary. Widziałaś Mnie trzykrotnie, na rozpoczęcie Mszy Świętej, podczas Konsekracji i Błogosławieństwa końcowego jako JEZUSA MIŁOSIERNEGO PANA TWOJEGO. Tak. Czas miłosierdzia też umyka. Nie odkładajcie przygotowania tego sakramentu spowiedzi z całego życia, tak jak mówi ten werset 18 Apokalipsy rozdział 3. Zapisz; " Radzę Ci kupić u Mnie złota w ogniu oczyszczonego i białej szaty abyś się oblókł, a nie ujawniła się haniebna twa nagość i balsamu do namaszczenia twych oczu, byś widział."

Tak, JA SYN BOŻY - II OSOBA BOSKA W SPOSÓB SZCZEGÓLNY TROSZCZĘ SIĘ O WASZE DUSZE, choć ciała też nie należy zaniedbywać. Wiele razy jadłem z Apostołami rozmnażając chleb i ryby by nakarmić tłumy. Też nie rozumieli, nie wierzyli.

Wy - teraz Apostołowie Czasów Nowej Ery Pokoju, których MATKA NAJŚWIĘTSZA PRZYGOTOWAŁA, TO JEJ WIELMOŻNOŚCI jest dana łaska na te czasy, by wyrwać z rąk szatana swoje dzieci w kapłaństwie i wszystkie dzieci.

Jak zostanie zatwierdzony ten dogmat WSZECHPOŚREDNICZKI ŁASK WSPOMOŻYCIELKI, to szatan pierzchnie, aniołowie ze Świętym Michałem księciem wojska niebieskiego zwiążą go mocą Różańca Świętego, wrzucą do czeluści piekielnych.

Więc o to wyniesienie należy się modlić, by ten dogmat wiary został uznany przez " Magisterium Kościoła " o czym napisał też śp. S. B. Anatol Kaszczuk, zakładający LEGIONY MARYJNE W POLSCE i zapoczątkował JERYCHA RÓŻAŃCOWE wsparte przekazami śp. Barbary Kloss /wg / książki "Myśli Różańcowe "/, na wzór ;których i ty dziecko uczyłaś się modlić kontemplować sercem i uwielbiać Trójcę Przenajświętszą.

Niech abp Wacław Depo poleca tą sprawę. Opracuje i poda w ruch wg wymaganych kryteriów. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.


Co jeszcze Duchu Święty Boże? Napisz: "Słowo Boże" przyjęte w godzinie APELU JASNOGÓRSKIEJ PANI KRÓLOWEJ HETMANI POLSKIEGO NARODU. Łącząc się duchowo usłyszałaś - połóż się krzyżem- ;co z miłością uczyniłaś - wcześniej odmawiając też w łączności z Radiem Maryi; I część Różańca Świętego.

/Słowo/: Będzie mówił mocą Ducha Świętego PAN JEZUS CHRYSTUS KRÓL TWOJEGO SERCA. Ciesz się i raduj, że jest ci dana łaska mała duszo - różyczko mistyczna spisywania tych świętych pouczeń, bo BÓG OJCIEC JA TWÓJ OBLUBIENIEC SYN BOŻY I DUCH ŚWIĘTY mamy w tobie małe upodobanie.

Błogosławimy wszystkim, by ŁASKA NASZA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ SPŁYNĘŁA NA CAŁY EPISKOPAT POLSKI W WYPEŁNIANIU WOLI NASZEJ ŚWIĘTEJ. W IMIĘ BOGA STWORZYCIELA - MNIE SYNA ODKUPICIELA – KRÓLA, CZEKAJĄCEGO WCIĄŻ NA GODNĄ INTRONIZACJĘ I DUCHA ŚWIĘTEGO UŚWIĘCICIELA. AMEN. AMEN . AMEN.

Napisz: Najpiękniejsza MI JEST KORONA CHWAŁY z waszych ludzkich serc, o czym mówił śp. kapłan Tadeusz Kiersztyn. I ty też to usłyszałaś w swojej parafii Najświętszego Serca Jezusa i to się dokonało, ale te serca muszą być w Polsce dobrze przygotowane wg/ w wymienionego „świętego pouczenia” MOJEGO, TO JEST JEZUSA CHRYSTUSA.

Gdy wy wszyscy zostaniecie MOIMI RYCERZAMI MOJEGO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA I NIEPOKALANEGO SERCA MARYI, to wzór od was pójdzie na całą Europę i nie tylko, jak również i na kontynenty. Tylko trzeba chcieć pracować na CHWAŁĘ BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO. I NIECH SIĘ TAK STANIE. AMEN. AMEN. AMEN. I tak się stanie, gdy Polski Episkopat dołoży starania.

NIE ZWLEKAJĄC POLECAM: Powiadomić Episkopat Polski - Przewodniczącego, Nuncjusza papieskiego, Prymasa Polski, Arcybiskupa Krakowskiego, Arcybiskupa Częstochowskiego, biskupa Zamojsko- Lubaczowskiego, Biskupa diecezji Elbląskiej.

Potwierdzenie: Słowa - Psalm 8 werset 6: "Uczyniłeś go nie wiele mniejszym od istot niebieskich i chwałą i czcią uwieńczyłeś". /Tytuł psalmu / „Pochwała wielkości Stwórcy i godności człowieka”. Napisz co czujesz: Cały czas płoną mi policzki ! - To moc Ducha Świętego cię rozżarza. Tak winne być rozgrzane wasze serca PŁOMIENIEM MOJEGO SERCA JEZUSOWEGO I NIEPOKALANEGO SERCA MARYI - człowieka sprawiedliwego. I niech się tak stanie. Amen, Amen. Amen.

I tak się stanie, gdy wszyscy przygotują swoje serca na spotkanie z BOGIEM TRÓJJEDYNYM przez „PRZEŚWIETLENIE SUMIEŃ”.A

To wydarzenie – napisz- nastąpi bardzo szybko, nawet się nie spodziewacie, że termin jest bardzo bliski. Ale najpierw oczyśćcie swoje serca w sakramencie pokuty, by was po Ostrzeżeniu dzieci moje zostało jak najwięcej. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Alicjo Mario Michalino moja mała najmniejsza oblubienico. Zaufaj do końca, wytrwaj w wierze, miłości i pokoju, choć by trzeba było oddać życie w męczeństwie w obronie Mnie Jezusa Eucharystycznego. Nie lękaj się, Ja Jestem, który Jestem.
-Zapisz też tą wizję z rekolekcji w Leżajsku przeprowadzonych w Leżajsku przez o. Józefa Witko z Zakonu św. Franciszka. Ty też jesteś Jego córką duchową/ Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. /Tekst dołącz/.


Wizja - {Leżajsk} - W czasie rekolekcji było bardzo dużo uczestników, sala była mała, ścisk. Msza Św.- uwielbienie. W moim sercu zrodziło się gorące pragnienie, by przyjąć "Chleb Życia " EUCHARYSTIĘ godnie w pozycji klęczącej. Podpowiedź Mojego Anioła Stróża: „Uklęknij na krześle” i tak zrobiłam. Po otrzymaniu z rąk kapłana Ojca J. W. Hostii Świętej- uklękłam modląc się, uwielbiając Mojego Pana, Mistrza, Oblubieńca.Moje serce otwarte na działanie łaski Ducha Świętego czuło JEGO Świętego Majestatu dotyk. Wewnętrznie zobaczyłam jak ten Płatek Hostii - można określić w formie małego motyla - złączył się z komorą mojego człowieczego serca i wchłonął się w krwiobieg. Usłyszałam też Słowo:„To jest tkanka z Mojego Mięśnia, Komory SERCA". Muszę przyznać, że w rekolekcjach prowadzonych w okresie postu, z modlitwą uzdrowienia, kilkakrotnie widziałam w czasie Ofiary Eucharystycznej Pana Jezusa Chrystusa Miłosiernego.

Pozdrawiam - JA JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI wszystkich. Szczególnie MOJE sługi w kapłaństwie w różnych stopniach posługi w hierarchii, zakony męskie i żeńskie i lud wierny. Daję słowo dla Zofii - córy Mojej umiłowanej prowadzącej Jerycha. Mówię - kocham cię i wszystkich, których przygarnęłaś do tej " GRUPY SPOD JERYCHA " - tak ważna misja w tych czasach, można rzec ostatnich.

Obrona MOJEGO ŻYWEGO EUCHARYSTYCZNEGO SERCA - ADORACJA DZIEŃ I NOC – to jest dobry przykład do naśladowania uczonych w piśmie.

Błogosławię na pracę i znojny trud w IMIĘ MOJEGO OJCA WSZECHMOGĄCEGO MOJE SYNA CZŁOWIECZEGO I DUCHA ŚWIĘTEGO NAUCZYCIELA. Amen. Amen. Amen. I nich sie tak stanie. Opublikować na Naszych Domach Modlitwy i Fecebooku. Amen . Amen . Amen.

Dziękuję Ci JEZU CHRYSTE MÓJ KRÓLU, MISTRZU OBLUBIEŃCZY; / Pokłon- leżąc krzyżem/. Napisz co odczułaś? Bicie SERCA w moim ludzkim sercu, gorąco, gorąco. To jest PŁOMIEŃ MOJEGO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA. Napełnia cię miłością, ufnością i wiarą. Tak jak usłyszałaś na rekolekcjach w Dolinie Miłosierdzia u Ojców Palotynów w Częstochowie podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu- Pytanie OJCA PRZEDWIECZNEGO: JAKIEGO MNIE ZNASZ OJCA ? /

Przypomnienie z lekcji religii: /Potężny, wszechmocny, który za dobro wynagradza a za złe karze, a więc srogi, którym straszono dzieci /. A BÓG OJCIEC RZEKŁ; SPÓJRZ NA OBRAZ W OŁTARZU - CO WIDZISZ? ( Jezus Miłosierny stojący na kuli ziemskiej, promieniami chce ogarnąć cały świat). ALE LUDZIE GARDZĄ I NIE CHCĄ PRZYJĄĆ. JAKI JEST BÓL MÓJ - BOGA ?

I-sze polecenie: Masz tak gorąco się modlić, by być tą iskrą, która zapala do miłości ludzkie serca. Tak, taka mała zapałka, światło Ducha Świętego nieść. Tak, trzeba trzymać zapalone pochodnie- już blisko PAN; oczekuj Go.


II pouczenie od FATIMSKIEJ PANI w czasie pielgrzymki. /Wizja/. Zobaczyłam duchowo procesię w Fatimie z lampionami, która jest tam w zwyczaju. Bardzo dużo ludzi, uroczystość odpustowa a MATKA NAJŚWIĘTSZA powiedziała:

Zobacz dziecko, ludzkie serca są ciemne, czarne, gdzieniegdzie jest w sercu mały płomyk, światło. Masz tak modlić się gorąco, by zapalać te serca PŁOMIENIEM MOJEGO NIEPOKALANEGO SERCA i nieść do innych.

IIII pouczenie - Od MATKI BOŻEJ – Istotne dla Rodziny. Masz się tak modlić z miłością, by najpierw MOJE NIEPOKALANE SERCE zatryumfowało w sercu danej osoby, o którą prosisz, a potem JA PRZYPROWADZĘ MOJEGO SYNA. Te w/w przykłady dadzą TRIUMF DWÓCH NAJŚWIĘTSZYCH SERC. I NICH SIE TAK STANIE.

Ale trzeba wiary, modlitwy i pomocy Świętego JÓZEFA oraz pośrednictwa św. JANA PAWŁA II i WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH POLSKIEJ ZIEMI I BŁOGOSŁAWIONYCH.

Czy to już wszystko Duchu Święty Boże? Nie. Napisz, że widzisz MATKĘ NAJŚWIĘTSZĄ NIEPOKALANĄ /zarys - suknia biała i welon niebieski /, KTÓRA DBA O WAS DZIECI MOJE. Przyprowadziła też zakonnika św. Maksymiliana Kolbego /podpowiada teraz Mój ŚWIĘTY ANIOŁ STRÓŻ/. Bogu w Trójcy Jedynemu Ojcu i Synowie Chrystusowie i Duchowi Świętemu Nauczycielowi przez Niepokalane Serce Bogurodzicy - chwała i uwielbienie . Amen. Amen. Amen. I wszyscy mówią w niebie i na ziemi: CHWAŁA. CHWAŁA. CHWAŁA. AMEN. AMEN. AMEN. Złożyłam dziękczynienie tym zawierzeniem napisanym przez św. Maksymiliana Kolbego.

Akt oddania się Niepokalanej

O Niepokalana- nieba i ziemi Królowo, ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza, Ty której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył, ja niegodny grzesznik, rzucam się do stóp Twoich kornie błagając, abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną, wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała, i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba. Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego, bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania tego, co o Tobie powiedziano: "Ona zetrze głowę twoją", jako też: "Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie", abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach, a w ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego; albowiem gdzie Ty wejdziesz tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają. Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza i daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim.O Niepokalana- nieba i ziemi Królowo, ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza, Ty której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył, ja niegodny grzesznik, rzucam się do stóp Twoich kornie błagając, abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną, wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała, i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba. Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego, bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania tego, co o Tobie powiedziano: "Ona zetrze głowę twoją", jako też: "Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie", abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach, a w ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego; albowiem gdzie Ty wejdziesz tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają. Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza i daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim. Amen.

To trzeba zapisać i codziennie odmawiać, by wytrwać w łasce, nie zmarnować czasu o czym cię pouczała Niepokalana Matka Moja trwając w JEJ szkole i mówiła, że wzór trzeba brać z JEJ wiernego sługi tj. św. Maksymiliana, bo on najpełniej JĄ UMIŁOWAŁ. I NIECH WSZYSCY SŁUDZY W KAPŁAŃSTWIE I MOJE UKOCHANE DZIECI Z GRUP MODLITEWNYCH ten „Akt” odmawiają, a będzie ich MOJA I WASZA MATKA za rękę prowadziła, bo czas jest bardzo trudny. Ucisk Kościoła Świętego w Polsce może być zmniejszony, ale światwpada w pułapkę unicestwienia rodzaju ludzkiego.

MASONI CHCĄ ZNISZCZYĆ KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY W PEŁNI, BIORĄC WZORY OD PROTESTANTÓW, ANGLIKANÓW, KALWINSTÓW, itd.... wprowadzić kobiety jako kapłanki, odrzucić celibat w pełni modernizm, spowiedź ogólna i wiele innych sprzeczności nie godnych, a przede wszystkim zmiany reguły konsekracji chleba i wina.

JA JEZUS CHRYSTUS JUŻ NIEDŁUGO NIE BĘDĘ MIAŁ MIEJSCA W TABERNAKULACH ''GDZIE JESTEM ŻYWY”. Mój przeciwnik chce osiągnąć chwałę dla siebie. OFIARA PRZENAJŚWIĘTSZA w nowym masońskim wydaniu jest "OHYDĄ SPUSTOSZENIA ''.

Tak dziecko moje - módlcie się, módlcie się, módlcie się, post i pokuta, by wasza Ojczyzna wierna nauczaniu św. JANA PAWŁA II wytrwała w wierze ojców waszych, a KARDYNAŁOWIE, ARCYBISKUPI, BISKUPI I KAPŁANI - UTRZYMALI TRADYCJĘ GODNEJ OFIARY EUCHARYSTYCZNEJ.

TEGO ŻĄDAM, ŻĄDAM I UFAM. I NIECH SIĘ TAK STANIE. JEZUS CHRYSTUS W CIERNIOWEJ KORONIE - BŁOGOSŁAWIĘ W IMIĘ OJCA SYNA TO JEST MNIE - II OSOBY BOSKIEJ I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN. AMEN. AMEN. Dnia 17 02 2018r. godz. 21.00 do 23.30. Bóg zapłać..

Napisz jeszcze "Słowo Boże'' dla Mojego syna B.Z.......Ja Jezus Chrystus Król Polski, Twojej Parafii i Rodziny - udzielam ci Mojego Najwyższego kapłańskiego, szczególnego namaszczenia Duchem Świętym na Apostoła TEJ Nowej Ery Pokoju. Dotykając waszych serc - błogosławię: W Imię Ojca Wszechmogącego, Mnie Syna Bożego i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Tak. Zapalaj te stwardniałe serca modlitwą adoracji, pieśnią i słowem, bo jesteś MOIM RYCERZEM MOJEGO EUCHARYSTYCZNEGO ŻYWEGO SERCA. Trwaj w pokoju. Amen. Amen. Amen.


Przesłanie Pana Jezusa do Alicji Marii

Michaliny od Apokalipsy

Cz. I 24. 02 .2018r.

/Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”/

+ W Imię Boga w Trójcy Jedynego, rozkazuję JA KRÓLOWA NARODU POLSKIEGO otwórz swoje serce dziecko Moje.

Na prośbę Matki MOJEJ będzie mówił mocą Ducha Świętego PAN JEZUS TWÓJ MISTRZ, KRÓL, OBLUBIENIC, NAUCZYCIEL. Tak jak usłyszałaś przed rozpoczęciem Mszy Świętej- zapal światło przed Niepokalaną, które będzie ci towarzyszyć przy spisaniu "Słowa Bożego". Następnie po przyjęciu Eucharystii Mojego Żywego Serca potwierdzenie: Apokalipsa rozdział 13 werset 6 – 18,zapisać teraz: Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytków i mieszkańcom nieba. Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem. Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego Baranka.

W godzinie Apelu JASNOGÓRSKIEJ HETMANKI NARODU POLSKIEGO BŁOGOSŁAWI MÓJ OJCIEC WSZECHMOGĄCY JA SYN BOŻY II OSOBA BOSKA I DUCH ŚWIĘTY. AMEN.AMEN. AMEN. I niech się tak stanie. Błogosławieństwo niech zstąpi na wszystkich kapłanów wg hierarchii i lud wierny, którym z łaski MOJEJ ŚWIĘTEJ będzie dana możliwość przyjęcia tego świętego pouczenia i wypełniania zadań poleconych. Napisz Alicjo Mario Michalino Moja mała oblubienico, córko Najświętszej Bogurodzicy Dziewicy-NIEWOLNICTWEM ZŁĄCZONA Z JEJ NIEPOKALANYM SERCEM I STRAŻNICZKO MOJEGO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA, KRÓLA I PANA. Tak, będę mówił o " MIŁOŚCI " tak jak powiedziała ci MOJA i TWOJA MATKA NAJŚWIĘTSZA w czasie różańca świętego I części.

Podczas I czytania Ks. Rodzaju 22 (1-2.9a 10-13.15-18) ZAPYTAŁEM I WSZYSTKICH PYTAM: „Czy oddałabyś życie za Mnie, tak jak Abraham wziął syna Izaaka, by złożyć go w ofierze MOJEMU OJCU PRZEDWIECZNEMU?” Tak to była próba wiary. On nie zawahał się tego uczynić, zbudował ołtarz, kiedy chciał zadać cios nożem Anioł Pański go powstrzymał. Była to próba wiary, wielkiej wiary i miłości.

Czy wy dzieci KRÓLOWEJ POLSKI, wybrani synowi w kapłaństwie, sercem odpowiecie z miłością -„tak" jak uczyniła Alicja Maria Michalina Moja mała różyczka dusza mistyczna, mówiąc: „Tak niech mi się stanie na wzór MARYI” lub jak św. Jan Paweł II „Totus Tuus”?

Odpowiedzcie w sercu. Ja JEZUS CHRYSTUS SYN BOGA ŻYWEGO, z miłością trwając w wielkim udręczeniu - przygotowując się do oddania życia Swego na modlitwie w Ogrójcu i nie tylko - od poczęcia do śmierci na krzyżu, mówiłem: „OJCZE NIECH SIĘ STANIE TWOJA A NIE MOJA WOLA”. Też byłem poddany próbom, szykanom ze strony uczonych w piśmie /co jest i teraz/ faryzeuszy i saduceuszy.


Przez trzy lata Mojej publicznej działalności wśród ludzi, powołując apostołów uczyłem ich miłości, wierności, wspólnego trwania w łasce u BOGA OJCA I LUDZI. Choć słuchali nie wszystko rozumieli. Mówiłem w przypowieściach, tłumaczyłem wykładałem im jak to wy mówicie kawę na ławę, ale serca mieli twarde, choć chęci szczere. Tak jest i teraz. Dezorientacja w szeregach kapłańskich i zakonnych, poróżnieni arcybiskupi, biskupi.

Czas nadchodzi bardzo trudny dla chrześcijan, którzy z wiarą wg odwiecznej tradycji pragną służyć MNIE NAJWYŻSZEMU ARCYKAPŁANOWI, to jest II OSOBIE BOSKIEJ. TRZEBA WIELKIEJ OTWARTOŚCI SERCA, ŁASKI DUCHA ŚWIĘTEGO, który tchnie nieustannie. Te natchnienia dają życie w kościele świętym, MATCE KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO w Polsce i na świecie. BĘDĄ WAS PRZEŚLADOWAĆ, źle o was mówić, - ale czy Mnie też nie prześladowali - SYNOWIE W KAPŁAŃSTWIE, BY ZDAĆ EGZAMIN Z PRÓBY JAKĄ DA WAM MÓJ I WASZ OJCIEC A ZGODNI JESTEŚMY W TRÓJCY ŚWIĘTEJ. Tak, ten czas oczyszczenia, prześladowania Matki Kościoła Świętego już trwa w świecie.

Polskę chcieliśmy wyrwać z tego jarzma niewoli szatańskiej. Jeszcze ufam, JA CHRYSTUS KRÓL POLSKI NIE W PEŁNI INTRONIZOWANY, że zdążycie?

Jest to "ALARM OSTATNI,"

który odnosi się do PRAWDZIWEJ INTRONIZACJI wg wcześniejszych pouczeń, KTÓRE ZOSTAŁY PODANE MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO przez Alicję Marię Michalinę- Moje małe narzędzie i nie tylko.

Wiele proroctw otrzymaliście wy uczeni w piśmie arcybiskupi, biskupi, kapłani, zakonnicy i przez maluczkich też mówię, na których jeszcze ma wzgląd Mój Ojciec Wszechmogący, ale sprawiedliwości stanie się zadość i to bardzo szybko nastąpi. Nie lękaj się dziecko Moje mała oblubienico, znak będzie dany. Tak jak usłyszałaś na modlitwie podczas codziennej Adoracji Mnie Jezusa Eucharystycznego Żywego.

I - Meteoryty będą lecieć z nieba na ten lud niewdzięczny. Należy się przygotować:olej święcony, mieć świece, ocet, wodę święconą egzorcyzmowaną, nasuszonych płatków chleba, wafle- andruty na hostie święte, wino na ofiarę, trzeba się też zaopatrzyć w żywność, puszki konserwy, ale o tym już była mowa, bo nie będzie można kupić bez znamienia bestii. To jest napisane w Apokalipsie. Czytajcie i rozważajcie kapłani Moi, pouczajcie wiernych, na was ciąży odpowiedzialność. Jest teraz czas postu, nauki rekolekcyjne temu sprzyjają. Przygotować dusze ludzkie, ale też o ciało zadbać póki czas, bo gdy antychryst zasiądzie na Piotrowym tronie, oby nie było za późno. My tu w niebie cała Trójca Święta ostrzegamy was dzieci Matki Kościoła Świętego w Polsce i na świecie. Kościół Prawdziwy zejdzie do podziemia. Moi wierni kapłani, którzy powtarzam - nie są zobowiązani podpisać te "lojalki" jakie wymyślił syn zatracenia podczas tajnych spotkań na Watykanie i nie tylko. Te masońskie zmiany już są w trakcie realizacji. Zaufajcie Mnie Chrystusowi Królowi, Najwyższemu Kapłanowi. Upadek Kościoła nastąpi. Tak się będzie wydawało złączonym "w jedna ofiarę wyznawcom różnym", którzy będą adorować nie Boga Najwyższego, ale Mojego przeciwnika szatana. Kościół Mój ukrzyżowany, ale go nie przemogą, bo zbudowany na skale "Pietra Wiwa". Wielka próba przez wami, trzeba umieć odczytywać "znaki czasu", trwać na modlitwie w pojednaniu w rodzinach, zakonach, wśród biskupów i kapłanów. Tak dziecko Moje, na początku Mszy Świętej Ofiary Przenajświętszej zobaczyłaś zabłysnął dwukrotnie Mój wizerunek na krzyżu nad głównym ołtarzem. W Ewangelii na dziś wg św. Marka (9.2-10), Słowo Pana Jezusa- To Ja wziąłem trzech uczniów Piotra, Jana i Jakuba. Na Górze Tabor przemieniłem Swoje Oblicze. Widzieli Mn ie rozmawiającego z Eliaszem i Mojżeszem. Tak, chciałem ich umocnić przed Moja Męką, by nie zwątpili. Wcześniej na Moje pytanie, "za kogo Mnie uważają", to Szymon Piotr odpowiedział: "Ty jesteś Mesjasz Syn Boga Żywego", a w momencie próby trzy razy Mnie się wyparł. I was arcybiskupi, biskupi, kapłani pytam? Jak odpowiecie "Kim Jestem dla was"? Odpowiedzcie w sercu jaka jest wasza miłość? Piotr tych czasów zdradził. Ta łódź piotrowa już tonie, czy zdąży zapłakać? Święty Piotr zapłakał. Nie czuł się godny prowadzić nowo powstającego Kościoła. Dałem mu tą próbę. Święty Jan jedyny wytrwał do końca pod krzyżem z Moją Najboleśniejszą Matką i kilkoma niewiastami. Pamiętasz dziecko, moja mała oblubienico różyczko twoja pierwszą pielgrzymkę- 1995r. do Ziemi Obiecanej- pokutną?/i-sza pielgrzymka organizowana przez Zofię Sz. prowadzona przez śp. ks. Zygmunta Zuchowskiego i ks. Andrzeja Traczykiewicza/. Rozmawiał z tobą duchowo Mój Ojciec Wszechmogący-Bóg Abrahama, Izaaka itd..... Powiedział: "Wyjdź przed namiot- pouczał. II pielgrzymka 2000r. - z Apostolstwa Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci. Prowadził Misjonarz Świętej Rodziny. JA CHRYSTUS SYN BOGA ŻYWEGO dokonałem mistycznych zaślubin z tobą, otrzymałaś pocałunek pokoju i pierścionek. Potem w Getsemani, rzekłem: „Połóż się krzyżem”, wskazując miejsce dalej od grupy, bo znałem twoje serce. Na pytanie: „Czy chcesz się ofiarować za innych” - twoja odpowiedz była –„ tak”.

II pielgrzymka 2000r. - z Apostolstwa Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci. Prowadził Misjonarz Świętej Rodziny. JA CHRYSTUS SYN BOGA ŻYWEGO dokonałem mistycznych zaślubin z tobą, otrzymałaś pocałunek pokoju i pierścionek. Potem w Getsemani, rzekłem: „Połóż się krzyżem”, wskazując miejsce dalej od grupy, bo znałem twoje serce. Na pytanie: „Czy chcesz się ofiarować za innych” - twoja odpowiedz była –„ tak”.

III pielgrzymka 2004 rok- grupa włoska pod przewodnictwem Mons. Mario Meini. W Kafarnał - u św. Piotra można by rzec, mocząc nogi w jeziorze wyznałaś Mnie publicznie w radości serca swoją miłość. Tak powiedziałaś: "Kocham Cię Jezu". Potem trwając na modlitwie w Kościele Rozmnożenia Chleba i Ryb, TO JA JEZUS CHRYSTUS TWÓJ PAN OBLUBIENIEC trzykrotnie zapytałem jak Piotra: „Czy MNIE Kochasz?” Odpowiedziałaś trzykrotnie: „tak, tak, tak”. Panie Ty wiesz wszystko, ty wiesz że CIĘ KOCHAM.

Takiej miłości żądam, jest MI miła i teraz jest czas próby z miłości nie tylko dla ciebie, ale dla wszystkich dzieci Matki Kościoła Świętego w Polsce i na Świecie. Wzywam was wszystkich kochani arcybiskupi, biskupi, kapłani, was ludu Boży do świadczenia miłości sobie nawzajem.

Tą miłością żyć, oddychać, pragnąć BOGA ŻYWEGO.

NIE DOPUŚCIĆ DO ZMIANY KONSEKRACJI CHLEBA I

WINA.
TO JEST MÓJ DLA WAS AKT NAJWYŻSZEJ

MIŁOŚCI.

I wy świętymi bądźcie, jak Ojciec Mój Niebieski święty „jest, który jest”.


POLECAM!
Wysłać do wcześniej wymienionych biskupów, opublikować na naszych DM JPII.

Zadanie: Uczcie się miłości do Boga i bliźniego na nowo, by przetrwać ten okres próby, dany z miłością dla Waszego Narodu Polskiego na prośbę KRÓLOWEJ HETMANKI WASZEJ JASNOGÓRSKIEJ PANI za wstawiennictwem św. Jana Pawła II i wszystkich świętych i błogosławionych.

Napisz: "Słowo Boże" spisane na kolanach dnia 24 02 2018r.godzina 21.00 do 23.00.

Potwierdzenie "Słowa Bożego'': Pierwszy List Św. Piotra Apostoła rozdział 3 werset 8. Zapisz. „Na koniec zaś bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, pełni braterskiej miłości, miłosierni, pokorni!”. Rozważ do 12 wersetu.

Napisz: Błogosławieństwo Boga w Trójcy Jedynego Ojca Przedwiecznego i Mnie Syna Bożego II Osoby Boskiej i Ducha Świętego niech spłynie na cały naród polski, episkopat, oraz arcybiskupów, biskupów i kapłanów. Amen. Amen. Amen.

I niech sie tak stanie, by jako wybrana POLSKA wytrwała w wierze i miłości do końca. Amen. Amen. Amen. I tak się stanie, gdy odrzuci wszelkie bożki, pogańskie zwyczaje. Amen. Amen. Amen. Chrystus Król w cierniowej koronie.

Czy to już wszystko Duchu Święty Boże?

Drugą część spiszemy wg polecenia.

Dziękuję Ci Mój Panie, Mistrzu, Królu, Oblubieńcze - modlitwą uniżenia szepcząc Akt zawierzenia Najświętszemu Sercu Jezusa. Amen. Amen. Amen.

Zapisać: O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna cię wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca Swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda rozdziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, żeby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

Modlić się też tym Hymnem o miłości św. Pawła Apostoła: I List do Koryntian rozdział 3.


Przesłanie Pana Jezusa do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy

Część II 25. 02 .2018r.

/Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”/

+ Potwierdzenie Słowa Bożego": List do Kolosan rozdział 3 werset 8. Zapisz: „A teraz i wy odrzucie to wszystko: gniew, zapalczywość, złość i haniebną mowę od ust waszych”. Nowe Życie w Chrystusie przyjmijcie. Tak jak usłyszałaś po przyjęciu Eucharystii - Mnie Żywego Jezusa Chrystusa w tym płatku chleba, prośba i polecenie: Otwórz serce swoje na przyjęcie II części pouczenia tj. 25.02.2018. Niedziela Dzień Pański, jak również potwierdzenie. Potem głos Maryi Mojej i Twojej Najświętszej Mamy. Nie miej wątpliwości, będę mówił Ja przez Moje Najświętsze; Serce mocą Ducha Świętego i przez to Serce Niepokalane Dziewicy błogosławię: W IMIĘ MOJEGO I WASZEGO OJCA PRZEDWIECZNEGO W IMIĘ MOJE TO JEST SYNA CZŁOWIECZEGO I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN. AMEN. AMEN. I NIECH TO BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NA PROŚBĘ JEJ WIELMOŻNOŚCI KRÓLOWEJ NARODU POLSKIEGO pootwiera wszystkie ludzkie serca JEJ dzieci w kapłaństwie wg hierarchii arcybiskupów, biskupów i kapłanów oraz wszystkich umiłowanych cór i synów, pragnących służyć w pokorze. To jest Nowa Era Pokoju, zbliża się nieuchronnie. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen.

Napisz. Alicjo Mario Michalino czas się wypełnia, proroctwa z łaski Bożej dane też. By przetrwać ten okres próby trzeba się skryć pod Mój Macierzyński Płaszcz. Tak dziecko Moje mała duszo mistyczna i do was wszystkich mówię. Pouczałam, wybłagałam wiele łask dla Mojego Narodu, który czci Mnie Królową Narodu Polskiego.


Wsłuchiwałam się w bicie waszych serc, a jednak nie posłuchaliście i nie daliście

wyrazu Mojej Matczynej prośbie WYWYŻSZENIA NAD WSZYSTKO GODNEGO

INTRONIZOWANIA MOJEGO SYNA JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI.


ANI ŁZY MOJE WAS NIE WZRUSZYŁY, ZLEKCEWAŻYLIŚCIE CZAS DANEJ ŁASKI. NIE CHCECIE PROROCTW DANYCH DUSZOM MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO, LEKCEWAŻYCIE MALUCZKICH, A UNIKNĘLIBYŚCIE WIELU ZAGROŻEŃ ZARÓWNO DUCHOWYCH JAK I TYCH, KTÓRE GROŻĄ OJCZYŹNIE WASZEJ.

Tyle błogosławieństw Boga Ojca Wszechmogącego Syna Mojego ukrzyżowanego w kościele i prawie w kościele Matki Kościoła w Polsce. Tak dziecko Moje, najmniejsza mała niewolnico złączona tym łańcuszkiem miłości z MOIM NIEPOKALANYM SERCEM MATKI.

BÓL JEST OGROMNY. TAK MIAŁAM NADZIEJĘ, UFAŁAM MOIM SYNOM NA URZĘDACH CYWILNYCH I KOŚCIELNYCH. ŻAL MAM W SERCU I ŁZY W OCZACH, RĘCE MI OPADAJĄ Z ROZPACZY. Wiem, że chciałaś wspomóc wielu innych Moich dzieci. Nie będzie wam to zapomniane, nagrodę otrzymacie w niebie, Nowe Jeruzalem. Polska! Czyżby zdradziła? Może jest jeszcze mała szansa by to Dzieło Intronizacji się dokonało?


Bolejące Moje Serce płacze, jaka boleść! To jest siedem boleści MOJEGO NIEPOKALANEGO SERCA. UKRZYŻOWANIE MOJEGO SYNA JEZUSA CHRYSTUSA, TAK- DRUGIE I TO RĘKOMA WYBRANYCH SŁUG NA WATYKANIE I NIE TYLKO. TO ZŁO WALCZY NIEUSTANNIE ZE MNĄ, ALE BÓG NAJWYŻSZY WSZECHMOGĄCY DAŁ MI ŁASKĘ I ZMIAŻDŻĘ TEN POMIOT ŻMIJOWY. I TAK SIĘ STANIE. AMEN. AMEN. AMEN.

DZIECI MOJE - ZOSTANIE WAS I W POLSCE MAŁA RESZTA, JEŻELI MNIE NIE USŁUCHACIE! TAK JAK USŁYSZAŁAŚ W CZASIE OFIARY PRZENAJŚWIĘTSZEJ -


NA TERAZ JEST TO JUŻ OSTATNI PRZEKAZ!


TAKA JEST WOLA BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO. I TAK SIĘ STANIE. AMEN. AMEN. AMEN. TAK DZIECKO MOJE - ALICJO MARIO MICHALINO. DOTYCZY TO PRZESŁAŃ PUBLICZNYCH.


TRZEBA CISZY SERCA BY SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO TYCH

; WYDARZEŃ ZAPOWIEDZIANYCH.


I NIECH SIĘ TAK STANIE. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PRZEZ MOJE NIEPOKALANE SERCE NIECH SPŁYNIE NA KAŻDE LUDZKIE SERCE; W POLSCE I NA ŚWIECIE W IMIĘ BOGA OJCA SYNA BOŻEGO I DUCHA ŚWIĘTEGO. JA KRÓLOWA NARODU POLSKIEGO Z WOLI BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO, OKRYWAM WAS SWOIM PŁASZCZEM MIŁOŚCI MACIERZYŃSKIEJ I UFAM CAŁEJ POLSCE, GDY WYPEŁNI MOJE POSŁANNICTWO. AMEN. AMEN. AMEN. I NIECH SIĘ TAK STANIE. AMEN. AMEN. AMEN.

Potwierdzenie "Słowa Bożego'': Apokalipsa; rozdział 16 werset 1- 3 zapisać: „Potem posłyszałem donośny głos ze świątyni, mówiący do siedmiu aniołów: «Idźcie, a wylejcie siedem czasz gniewu Boga na ziemię!» I poszedł pierwszy, i wylał swą czaszę na ziemię. A wrzód złośliwy, bolesny, wystąpił na ludziach co mają znamię Bestii, i na tych, co wielbią jej obraz. A drugi wylał swą czaszę na morze. I stało się ono krwią jakby zmarłego i każda z istot żywych poniosła śmierć - te, które są w morzu>>. (do 7 rozważyć).

Dziękuję Mateńko Najdroższa za Twoje święte pouczenia Królowo Polski i Narodu naszego. Tak mi przykro, że nie usłuchano Poleceń BOGA OJCA PRZEDWIECZNEGO, SYNA TWOJEGO UMIŁOWANEGO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA PRAWDZIWEGO KRÓLA POLSKI OJCZYZNY MOJEJ I DUCHA ŚWIĘTEGO NAUCZYCIELA i moje serce człowiecze boleje, smutno mi, tak jak Gorzkie Żale to udręczenie wyrażają.

Wiem dziecko Moje mała różyczko mistyczna duszo, że modlisz się i rozważasz w czasie postu i Godzinki do Moich boleści. Trwaj tak dalej na służbie do BOGA i ludzi, i niech się tak stanie. Tak jak usłyszałaś od MOJEGO SYNA TWEGO OBLUBIEŃCA - ZAWSZE CHCE Z TOBĄ ROZMAWIAĆ. NIECH CI TO BĘDZIE POCIESZENIEM. MÓWIĘ STAROPOLSKIM OBYCZAJEM DO WSZYSTKICH, KTÓRYM Z WOLI NASZEJ ŚWIĘTEJ BĘDZIE DANA ŁASKA KONTEMPLOWANIA TEGO ŚWIĘTEGOSŁOWA POUCZENIA I WYPEŁNIANIA. TAK CZAS NAGLI. AMEN. AMEN. AMEN.


POMYŚLCIE TEŻ O TYM, CZY OTRZYMACIE PRZEBACZENIE MOI SYNOWIE W KAPŁAŃSTWIE WG HIERARCHII I NA URZĘDACH JESZCZE ISTNIEJĄCEJ POLSKI? AKT MIŁOSIERDZIA ROZWAŻCIE.

Zapisz jeszcze ten fakt ofiarowania obrazu Mojego Syna Króla Miłosierdzia wg św. Faustyny dla Kościoła św. Pawła od Krzyża w diecezji Pytyliano-Sovano-Orbetello. To też jest łaska współpracy z Wolą Świętą Bożą, choć niechętnie przyjęta na początku. Jednak to Zawierzenie dokonane przez Don Roberta da upust Mojego Nieskończonego Miłosierdzia w momencie grozy zapowiadanych wydarzeń oczyszczenia tzw. „Prześwietlenia sumień”. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

BOLESNA MATKA KRÓLOWA NARODU POLSKIEGO. Tak chciałam jeszcze podkreślić twoje małe zasługi wg waszego rozumienia, ale w Oczach Trójcy Przenajświętszej i Moich Matczynych to się nazywa łaską współpracy BOGA z człowiekiem. Napisz.

Twoja IV pielgrzymka do ziemi świętej była na MOJĄ prośbę, to jest Matki Królowej Świętego Szkaplerza, Pogromczyni złego, by złożyć dziękczynienie za wszystkie wam wyproszone łaski Bogu Ojcu Przedwiecznemu Synowi Jezusowi Chrystusowi i Duchowi Świętemu. Wspomnę też na pielgrzymkę do Gwadelupy w intencji obrony życia poczętego i ten różaniec odmawiany /w/w intencji.

Tak jak zobaczyłaś duchowo, każde jedno ziarenko ratuje duszę dziecka poczętego i ma błogosławieństwo Mojego umiłowanego Syna Jana Pawła II. To trzeba bardzo rozpowszechniać tą formę modlitwy nie tylko w Polsce twojej Ojczyźnie, ale i dla innych narodów, które się utrzymają po tym „Prześwietleniu sumień ludzkich”.

Nie wspomnę już tych corocznych pielgrzymek do Miasta Wiecznego Rzym - ale się nie ostanie!

Trzeba wielkiej ofiary i modlitwy, by BÓG OJCIEC ZATRZYMAŁ KARZĄCĄ DŁOŃ. Płaczą Aniołowie i Święci, a wy wybrani? Może zapłaczecie w czas pożogi? Jak jest wasza wola współpracy z Bogiem Trój Jedynym”? ODPOWIEDZCIE SAMI W SERCU I SUMIENIU? O, NIEGODNI - KOMU SŁUŻYCIE?

Podkreślam też zasługi Mojego syna B. Z. w łasce współpracy Boga z człowiekiem w oddaniu swojej woli Mnie Królowej Korony Polskiej tam na kresach patronującej w OSTREJ BRAMIE W WILNIE w tym wizerunku Królowej Miłosierdzia. Ten Akt zawierzenia państw wschodu i zachodu i swojej rodziny z miłością przyjęłam. Dziękuję za prowadzenie tych stron internetowych na Chwałę Boga w Trójcy Jedynego i wiele akcji miłosierdzia poprzez duchową walkę o Intronizację Chrystusa Króla POLSKI, ofiarowane Msze Święte, modlitwy uniżenia, śpiew, adoracje, a przede wszystkim za żonę J. która jak ta druga Ewa, trwa w cierpliwości, miłości - jak ten filar w rodzinie . Tak prowadzicie swoją rodzinę na wzór można rzec Świętej Rodziny z Nazaretu. Mówię Wam: Kocham Was i błogosławiąc okrywam Swoim Płaszczem Macierzyńskiej Miłości. W Imię Ojca Wszechmogącego Syna Chrystusa kochającego i Ducha Świętego Protagonisty. Amen. Amen. Amen.

=========