Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
84
472
488

-16

Odwiedziny
...1 293 759

Orędz.-Alicja M.M./cz.III-Bić na alarm

PDFDrukujEmail

Orędzia-Alicja M.M./cz.III-

"Bić na alarm"


Internetowy ruch Katolicki „DM św. JPII” zaprasza wszystkich czytelników naszej strony do dogłębnej analizy 4 orędzi z okresu 07.10.2018- 11XI2018  tematycznie związanych ze sobą, które otrzymała Alicja M.M. ukierunkowane na potrzeby duchowe Ojczyzny Polski i Kościoła jako całości. Bóg nadzwyczajnie podpowiada jak ratować te 2 najważniejsze obszary naszego życia.


Dnia 10.III.2018r.  Słowo Boże do AMM /Alicji,

Marii, Michaliny/

z „Domów Modlitwy” św. JPII”.

Pierwszy list do Koryntian Św. Pawła rozdział 3. werset 8.  Zapisz.     "Miłość nigdy   nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, albo jak wiedza, której zbraknie".

/Temat: EUCHARYSTIA /

Dziecko Moje Alicjo Mario Michalino oblubienico Baranka! 

Tak jak usłyszałaś wiele już powiedziano na ten temat, jednak Ja Chrystus Król twojego serca pragnę pogłębić MIŁOŚĆ – ten dar Mojego Najświętszego jaki dałem wam, by tu na ziemi nie zostawić was sierotami.  Jestem więźniem z miłości do rodzaju ludzkiego. To jest Mój najwyższy ślub i najgodniejszy testament na życie wieczne.

Tego daru trzeba strzec- szczególnie teraz, gdy czas antychrysta nadchodzi. Pierwsze co  uczyni to już wiecie dzieci Matki Kościoła w Polsce i na świecie - to chce zmienić (Konsekrację chleba i wina ), a więc regułę Słów jaką Ja Chrystus Król wypowiedziałem podczas ostatniej wieczerzy.

Trzeba mieć uszy i serce otwarte na działanie Ducha Świętego, który ożywia te płatki hostii  i stają się MOIM CIAŁEM I KRWIĄ. Jak wielki to jest dar- tego nie zgłębi człowiek, ani uczeni w piśmie. To co się dokonuje podczas tej Konsekracji, wy tutaj na ziemi nie jesteście w stanie pojąć. Uchylam rąbka tajemnicy maluczkim wybranym.

Ty mała duszo mistyczna różyczko jesteś jedną z nich.  Ciesz się i raduj, że daję ci wielkie tajemne sprawy zrozumieć, by innym dzieciom wybranym na ten CZAS NOWEJ ERY POKOJU - przewodzić i przekazywać na bieżąco tylko do grup modlitewnych,  tak w DM św. JPII i  św. Józefa oraz dla tych, których ci wskaże twój Anioł Stróż, który już wkrótce da ci się poznać. Módl się bardzo gorąco, proś o pomoc i wsparcie.

Ten czas breve już jest.  Dalsze pouczenia otrzymasz.

Błogosławię na teraz Tobie dziecko Moje Alicjo Mario Michalino i wszystkim, którym z łaski Trójcy Przenajświętszej to Słowo Boże przekażesz. Pochyl głowę. Niech błogosławieństwo Boga Ojca Przedwiecznego MOJE SYNA BOŻEGO KRÓLA KRÓLÓW I PANA PANÓW BARNKA PASCHALNEGO ORAZ DUCHA ŚWIĘTEGO OŻYWICIELA spłynie na was i pozostanie na wieki. Amen. Amen. Amen. I niech tak się stanie.

/Jak Ci podziękować Panie mój Mistrzu i Nauczycielu, oblubieńczy Królu mojego serca. Ufam Królu dobry Narodu Polskiego./

A jednak czekam..........Trwaj na modlitwie, oczekuj Mnie Mała Najmniejsza Duszo AMM..........

Spisany:12.03.2018. godz.21.00 ...................Odmów Koronkę do Ducha Świętego z Aniołem Stróżem. Amen. Amen. Amen i niech tak się stanie.

------------


Orędzie - 04.04.2018r.

W imię Boga w Trójcy Jedynego Ojca i Syna i Ducha Świętego błogosławię Ja Królowa Świętego Szkaplerza i Królowa Polski przez Moje Niepokalane Serce i Przeczyste Serce Mojego Oblubieńca Świętego Józefa ciebie Alicjo Mario Michalino-mała różyczko, tak jak usłyszałaśÂ  podczas Adoracji Mojego Syna Jezusa Chrystusa najpierw w Kościele JEGO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA, a potem u Moich Matczynych stóp ze świętym Wojciechem.

Pouczenie- Nowenna do Bożego Miłosierdzia wg/św. Faustyny. SŁOWO - Połóż się krzyżem i złóż ofiarowanie BOGU OJCU PRZEDWIECZNEMU. Słowa zapisz: 

JA Alicja Maria Michalina najmniejsza niewolnica NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ, ofiarowuję, jeżeli pozwolisz Ojcze mój Najlepszy Tatusiu - zadośćuczynienie za Polskę i biskupów, którzy nie są za Intronizacją Twojego Syna.

Padam na twarz jako ofiara całopalna by wynagrodzić za ich opieszałość w niewypełnieniu WOLI ŚWIĘTEGO TWEGO MAJESTATU i przepraszam za zaniedbanie, obojętność, oziębłe serca sług       wybranych. Obmywam ich nogi i proszę CIĘ, przyjmij tą moją małą ofiarę, jeżeli jest taka TWOJEJ WIELMOŻNOŚCI ŚWIĘTA WOLA..

/ Słowo: „OFIARA ZOSTAŁA PRZYJĘTA. I NIECH SIĘ TAK STANIE. AMEN.AMEN. AMEN”.

Potwierdzenie "Słowa Bożego":  Apokalipsa św. Jana  rozdział 8 werset 3. Zapisz.

„Głos siedmiu trąb. I przyszedł inny anioł, i stanął przy ołtarzu, mając złote naczynie na żar i dano mu wiele kadzideł, aby dał je w ofierze jako modlitwy wszystkich świętych, na złoty ołtarz, który jest przed tronem."

Napisz, że prosiłaś ze wszystkimi świętymi Polskiej ziemi Królestwa Maryi i niepełnego królestwa Chrystusa Króla Wszechświata wraz z Aniołem Stróżem Polski i moim św. Aniołem. Zaniosłaś też prośbę, by Cię pouczał o sprawach bożych i dał się poznać z imienia. Prosić w służbie bożej i człowieczej, bo czas nadchodzi. Jak go rozpoznać ? Jeżeli pozdrowi BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO - /TEGO ŻĄDAJ /. Miałaś już w tej sprawie pouczenie, bądź więc uważna i niech się tak stanie. JA KRÓLOWA RÓWNIEŻ ANIOŁÓW ROZKAZUJĘ . I tak się stanie. Amen. Amen. Amen.

/Pouczenie - / 271 dni to jest ucisku dzieci moich nastąpi od dnia13 miesiąca, a więc tak jak usłyszałaś w Oktawie Bożego Miłosierdzia. Znak o północy Świetlisty Krzyż MOJEGO SYNA będzie widoczny.

Trwać więc na modlitwie w Domach Modlitwy Św. Jana Pawła II i Św. Józefa w wyznaczonych miejscach i kościołach, tam gdzie wskaże przewodnik duchowy i was zaprowadzi. W ufności trwać wierząc w niezgłębione MIŁOSIERDZIE Boże.

JA MATKA I KRÓLOWA MIŁOSIERDZIA WSKAŻĘ CZAS I OPIEKĘ DAM. MÓJ ŚWIĘTY SZKAPLERZ WAS OSŁONI.

UFAJCIE DZIECI MOJE, CÓRY I SYNOWIE NAZNACZENI ZNAMIENIEM BOŻYM, PIECZĘCIĄ BOGA ŻYWEGO.

UFAJCIE POWTARZAM, NIC ZŁEGO SIĘ WAM NIE WYDARZY.


Gdyby ktoś z was nie dokonał spowiedzi świętej sakramentu

pokuty - to ostatnie wezwanie już jest...


Napisz Alicjo Mario Michalino moja mała niewolnico z miłością przyjmująca cierpienie-  co też jest potrzebne. Powiedziałam,  uzdrowienie kolana i biodra nastąpi w czasie wyznaczonym wg św. woli OJCA Przedwiecznego.

Teraz trzeba ratować dusze zagrożone przyjmując Sakrament Eucharystii jako wynagrodzenie za nieroztropne i nierozważne dzieci Moje, a więc waszych najbliższych.

Trwając w pokoju błogosławię prosząc MOJEGO SYNA OBECNEGO W TEJ ŻYWEJ HOSTII BY UDZIELIŁ WAM OBFICIE ŁASK SWOICH NA TEN CZAS UDRĘKI /TAK TRZYKROTNIE USŁYSZAŁAŚ TRUDNE CZASY/.

W IMIĘ BOGA OJCA SYNA CZŁOWIECZEGO PEŁNEGO MIŁOSIERDZIA I DUCHA ŚWIĘTEGO NAUCZYCIELA PRZEZ MOJE NIEPOKALANE SERCE     KRÓLOWEJ ŚWIĘTEGO SZKAPLERZA POGROMCZYNI ZŁEGO, NA OTWARCIE WASZYCH SERC NIEJEDNOKROTNIE Z KAMIENIA DZIECI MOICH W RODZINACH KAPŁAŃSKICH, ZAKONNYCH I WŁASNYCH RODZINACH, MAŁŻEŃSTWACH, MŁODZIEŻY I DZIECIOM BŁOGOSŁAWIĘ. AMEN.AMEN. AMEN. Potwierdzenie. Apokalipsa św. Jana rozdz. 6 . werset 8. Zapisz - rozważyć do 17.

Otwarcie pieczęci. "I widziałem, a oto siwy koń, a temu który na nim siedział, było na imię Śmierć, a piekło szło za nim; i dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta ziemi”.

III potwierdzenie: Dzienniczek św. Siostry Faustyny 923.

-----------


/07.10. 2018 r./ Słowo Boże Matki Bożej z

Pompei

do AMM  / Alicji, Marii, Michaliny/

z „Domów Modlitwy” św. JPII”.


 Streszczenie orędzia:

1) Opis wizji potwierdzających moc Nowenny Pompejańskiej Różańcowej przez zasługi świętych i błogosławionych odprawianej za Episkopat.

2) Co może jeszcze uratować Polskę – „różańce z miłością ofiarowane Królowej Różańca Świętego z Pompei, jako te małe koła ratunkowe”.

3) „Polecenie umieszczenia tego świadectwa na stronie internetowej  „Domy Modlitwy św. Jana Pawła II”, jako zachęty dla innych dzieci Maryi”.


Całość orędzia:

/07.10. 2018 r./ Słowo Boże Matki Bożej z

Pompei

do AMM/ Alicji, Marii, Michaliny/

z „Domów Modlitwy” św. JPII”.

+ Królowa Różańca Świętego .  W Imię Boga  Trójcy Jedynego rozkazuje  zapisać " Słowo Boże" dane mocą Ducha Świętego przez Moje narzędzie AMM, która stara się być wierna w odmawianiu całego różańca świętego. Dlatego rano nawiedziłam cię w  godzinie gdzie codziennie łączysz się  w modlitwie z Moim sanktuarium w Pompejach przez tv. 2000. z Dzieciątkiem Jezus, by cię pobłogosławił.

Błogosławi  i teraz  w  Imię Mojego i Waszego Ojca Wszechmogącego w Swoje to jest Syna Bożego i Ducha  Świętego  przez Moje Niepokalane  Serce Królowej Różańca Świętego  z Pompei.

Dnia 07.10. 2018r. tak jak usłyszałaś wczoraj  w wigilię  Mojego Święta adorując  Mojego  Syna obecnego w Tabernakulum  mocą różańca św. cztery części, kontemplując JEGO MIŁOŚĆ. Potwierdzenie "Słowa Bożego" otrzymałaś:

Psalm Dawidowy numer 3 werset 8  zapisz. / Modlitwa prześladowanego/........ Powstań, o Panie! Ocal mnie, Mój Boże! Bo uderzyłeś w szczękę moich wrogów i wyłamałeś zęby grzeszników*      .

Taką ma moc Nowenna Pompejańska Różańcowa jak z wiarą i miłością tą modlitwę MNIE KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA  ŚWIĘTEGO  nabożnym i uniżonym sercem ofiarujecie przez zasługi świętych i błogosławionych. 

A teraz wg pouczenia Swojego Anioła Stróża zapisz te wizje jakie otrzymałaś. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

I- wizja wcześniejsza---Widzę bardzo dużo biskupów żyjących, którzy wyciągają ręce po modlitwę w geście przynaglającym, bym już wstała [z rana] i dała różańcową modlitwę. Kilku rozpoznałam z mojej diecezji.

II wizja po Nowennie części błagalnej w intencji Episkopatu.

Widzę, /a raczej jestem tam duchowo w sanktuarium w Pompejach/ z nieba przed głównym ołtarzem, można powiedzieć rzucona przez aniołów lina ratunkowa - wciągająca koła białe oczyszczone, oszlifowane z grzechów, raczej lśniące, które zazwyczaj używa się przy cumowaniu barek, jachtów. Jest tych kręgów 4 lub 5, ale jeden pozostawiony u stóp ołtarza, chyba za mało modlitwy; bo przeważyła gnuśność, krnąbrność,  nieposłuszeństwo wybranych sług w kapłaństwie.                                                        

III - Potem widzę jakby Przybytek  Pański się przesunął, otworzył wejście całe w bieli -ale jest godny wejść tylko jeden pasterz-tak to jest Papa Benedykt XVI-nikt inny, choć chory i prześladowany, ale pełen Ducha Bożego.

Tak, to jest obraz tej B A R K I  P I O T R O W E J, która chwieje się i tonie i byle  jaki wiatr posynodowy ją pochłonie.

Napisz.  Tak, to są te małe koła ratunkowe -

wasze różańce z miłością ofiarowane Królowej Różańca Świętego z Pompei, które jeszcze mogą uratować Polskę....


IV wizja - Czerwone róże - to jest wasza modlitwa i twoja, dana z miłością.

Potwierdzenie - Psalm Dawidowy numer 13 werset 2 /Powszechne zepsucie/. Zapisz:  * Pan spogląda z nieba na synów ludzkich, badając, czy jest wśród nich rozumny, który szukał by Boga".

V  wizja:  W czasie   drugiej części Nowenny Pompejańskiej  dziękczynnej widzę przy głównym ołtarzu wciągane dość grube  łańcuchy z pokrywkami, które trzymały zniewolone serca na uwięzi / jest ich  sporo ilościowo /i dzięki modlitwie różańcowej uwolniły osoby duchowne  pracujące  w Episkopacie z niewoli szatana.

Polecam dać to świadectwo na stronie internetowej  „Domy Modlitwy św. Jana Pawła II”. I nich się tak stanie. Amen. Amen. Amen. I niech będzie zachętą dla innych dzieci Moich. To mówi Królowa Różańca Świętego z Pompei.

-----------


21-22X  2018r.  Słowo Boże do AMM

/Alicji, Marii, Michaliny/z „Domów Modlitwy” św. JPII”.


/ Adoracja Domów Modlitwy za Ojczyznę- 21X2018r. w przeddzień wyborów.
Kościół filialny Parafii Królowej  Polski w U......... parafia M........../


Streszczenie orędzia z dn. 21-22X 2018r.

1) Błogosławieństwo Trójcy Świętej dla uczestników Adoracji Najświętszego Sakramentu.

2) Nakaz przekazania Słowa do ks. Proboszcza parafii w M......

3) Korona z ludzkich serc”- najmilsza Jezusowi /dotyczy prawdziwie godnej INTRONIZACJI  CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI/.

4) Modlitwa adoracyjna ratunkiem  dla „dusz dzieci tych krnąbrnych, rozpustnych  w tym też sługi w kapłaństwie będące, którzy sami sobie chcą być    b o g a m i”. Pokora, uniżenie, wyciszenie, aby usłyszeć brzmienie zapowiadające  Apokalipsę, która już trwa i należy spodziewać się  bardzo bliskiego  nadejścia „Ostrzeżenia”.

5) Bardzo poważne zadania dla kapłanów:

-Przykład różańcowy  z U......wprowadzić do parafii i okolicznych kaplic.

-Wystawić Najświętszy Sakrament na godzinę, codziennie przed Mszą Świętą. Wyznaczyć godziny adoracji dla poszczególnych róż różańcowych/ nie tylko w październiku/.

6) Bóg pragnie ocalić Polskę, ale do tego potrzebne jest  poczucie odpowiedzialności kapłańskiej za zbawienie powierzonych owiec, oraz autentyczna wiara w obecność Jezusa Chrystusa w tym płatku chleba, "KTÓRY JEST ŻYWY" i usunięcie żądzy materializmu - żądła „mieć”.

7)Zawierzyć młodzież Maryi - Matce Kościoła Mojemu Niepokalanemu Sercu, jak uczył św. Maksymilian Maria Kolbe, bo czas prześladowań trwa. Jednoczyć młodzież i prowadzić katechezy rękami  i umysłami kapłańskimi, bo namaszczeni są, aby szatan nie porywał dzieci.

8) Nie odrzucać maluczkich, których serca otwarte na działanie łaski Bożej.

9) Wizje duchowe z  przypomnienia św. Anioła Stróża Polski AVE.

10) „Domy Modlitwy im. św. JPII” i innych świętych oraz wybrane i przygotowane przez aniołów kościoły to Tendy  zielone - to jest Namioty Spotkań jak  za dawnych czasów Starego Testamentu., gdzie Bóg będzie mówił do ludzi podczas ucisku kościoła /3.5roku/. To będą miejsca schronienia dla tych kapłanów, którzy przeciwstawią się „ohydzie spustoszenia”, czyli heretyckim zmianom interpretacji Ofiary Mszy Świętej - zachowają niezmienioną ofiarę Mszy Świętej, jaką Chrystus ustanowił podczas Ostatniej Wieczerzy.


Całość orędzia 21-22X  2018r.

+ W Imię Boga w Trójcy Jedynego Ojca Syna i Ducha Świętego, Amen. Amen. Amen.   Na prośbę MARYI MATKI KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO w obfitości błogosławi BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY, SYN BOŻY JEDYNY ODKUPICIEL RODZAJU LUDZKIEGO I DUCH ŚWIĘTY NAUCZYCIEL, WSZYSTKIM UCZESTNICZĄCYM W TEJ ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. Amen. Amen. Amen.

Spisz Alicjo Mario, Michalino córko umiłowana, najmniejsza duszo –mistyczna różyczko.  "Słowo Boże" dane z łaski Bożej mocą Ducha Świętego przekaż do Ks. Proboszcza parafii w M........  i grupy dzieci Moich,  modlących się w Kościele filialnym w U...... na zaproszenie KRÓLA POLSKI I KRÓLOWEJ U STÓP PANNY UBOGIEJ  ZE ŚWIĘTYM JANEM  PAWŁEM II.

Potwierdzenie "Słowa Bożego" otrzymałaś w czasie Ofiary Mszy Świętej: „Pierwszy list świętego Piotra Apostoła”, rozdział 2 werset 8-9.

Zapisz: "...i kamieniem upadku i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu, upadają*, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem [ Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi* Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła”.

Napisz AMM dziecko Moje, która łączyłaś się duchowo trwając na kolanach modlitwą uniżenia poświęcenia za Polskę Ojczyznę Twoją w dniu wyborów, manifestu dobrych wyborów w kraju./ Teraz jesteś w Italii ./ Tak, tych wyborów trzeba dokonywać ciągle, by były na Chwałę Boga w Trójcy Jedynego, na uwielbienie Syna Mojego Jezusa Chrystusa prawdziwie obecnego w Najświętszym Sakramencie ołtarza, by mocą Ducha Świętego słuchać Jego tchnienia, dokonać radosnego uwielbienia.

Dziękuję Mojej córce J. B. za tą wolę „chcieć”. Tak, to nowa Iskra w Koronie Bożej Chwały, bo jak powiedział Mój Syn – „Najmilsza jest MI Korona z waszych ludzkich serc”/dotyczy prawdziwie godnej INTRONIZACJI  CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI /   wg wcześniej otrzymanych pouczeń.

I to Słowo, które powiedziałÂ  SAM BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY: „MOJA UMIŁOWANA CÓRA",  niech będzie dla niej radością w radościach i smutkach życia doczesnego, by kiedy wybije godzina spotkania ze Swoim Stwórcą i Panem wejść do radości   w i e     c z n e j.

Tak umiłowałÂ  was BÓG dzieci  Moje zgromadzone na modlitwie Różańca świętego, by jego mocą - MUREM  nie do przebicia zła, które z każdej strony atakuje Polskę - Ojczyznę Waszą, a Kler teraz w szczególności [bronić].

Ta wasza modlitwa kochane córy i synowie, których sam Anioł Polski AVE  na Moje Matczyne polecenie zaprosił, bo wezwałam was po imieniu, rozbroiła gniew  OJCA  Sprawiedliwego a jak bardzo Miłosiernego, który daje jeszcze czas na modlitwę, pokutę, post, by uratować jak najwięcej dusz dzieci tych krnąbrnych, rozpustnych  w tym też sługi w kapłaństwie będące, którzy sami sobie chcą być    b o g a m i.


Wkrótce zagrzmią trąby i bicz Boży oczyści to plemię hajducze.

Pokory, pokory, pokory wam trzeba słudzy Mojego Syna w

Kapłaństwie; uniżenia, wyciszenia by usłyszeć to brzmienie

zapowiadające  Apokalipsę, która już trwa.


To wydarzenie zwane "Ostrzeżeniem "- tuż, tuż, tuż.


Musicie znaleźć czas, by przebłagać MAJESTAT BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO. Ten

przykład z U........ wprowadzić do parafii i okolicznych kaplic, bo chcę JA MATKA BOŻA,

KRÓLOWA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO - uratować i ratować nieustannie  dzieci Moje

pozostające w udręce choroby ciała I DUSZY/NAGMINNY TRĄD/ . Trzeba ich pouczyć,

zachęcić.

Pozdrawiam ks. Proboszcza i Ks. Wikariusza. JA MATKA KAPŁANÓW  MÓWIĘ:


WYSTAWIĆ NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT - na godzinę

CODZIENNIE PRZEDE MSZĄ ŚWIĘTĄ!


Wyznaczyć godziny adoracji dla poszczególnych Róż

Różańcowych!


/harmonogram/    nie tylko w październiku ale ciągle. Jak mówił Mój Syn w Ogrójcu do śpiących uczniów - "Jednej godziny nie mogliście czuwać"? Mój wróg nadchodzi.


Módlcie się i czuwajcie, bo Mój wróg antychryst nadchodzi i

teraz próba dla kościoła trwa. Przygotować się, stworzyć mury

warowne poprzez Adorację Najświętszego Sakramentu Mojego

Syna - JEGO  SERCA Żywego, obecnego w Eucharystii, bijącego

nieustannie .

Pytam Was? Czy jeszcze wierzycie, że w tym płatku chleba "JEST, KTÓRY JEST ŻYWY" jak skromnie się skrył? Czy Wam bielmo osłoniło oczy, otępiony został wasz słuch, skamieniały wasze serca? Gdzie wasza pierwotna miłość przymierza ze swoim Mistrzem, Nauczycielem, Bogiem wcielonym mocą Ducha Świętego w Moim Łonie?

Pytam? Jakie jest łono Kościoła Świętego w Polsce i na świecie.?  Polskę chcę ocalić, ale Wy kapłani /do wszystkich mówię/, czy choć chcecie ocalić swoje dusze?  Nie myślicie o odpowiedzialności za owce wam powierzone, przed Bogiem Trój Jedynym. A w sercach waszych żądza materializmu, to żądło „mieć”- zatruwa wasze serca, a „dać”? Jaka jest wasza odpowiedź? Odpowiedzcie sami.

Mobilizacja powszechna do modlitwy, szczególnie tu na kresach. BÓG  Ojciec dałÂ Â Â  m i ł o ś ć  - dając Syna Człowieczego na okup. SYN Człowieczy dał m i ł o ś ć na krzyżu, by wykupić was ludzi z niewoli złego i dać życie wieczne.    Duch Święty poucza was nieustannie jaką drogą iść trzeba. Mając dary i charyzmaty, miłością zwyciężać, dobrym słowem, godną dystrybucją Komunii Świętej -  uczyć na nowo na kolanach przyjmować w wielkim uniżeniu.

Młodzież jednoczyć, katechezy prowadzić, bo namaszczeni

jesteście, by wam szatan nie porywał dzieci. Zawierzyć je trzeba

Mnie Matce Kościoła Mojemu Niepokalanemu Sercu, jak uczył

św. Maksymilian Maria Kolbe, bo czas prześladowań trwa.

Ogrójec w kościele świętym - na nowo krzyżują Mojego Syna można rzec, a Ja Matka Boleściwa płaczę z żalu ledwie żywa. Podajcie Mnie rękę wy słudzy Mojego Syna. Ufam, że to uczynicie! 

Trwajcie na modlitwie, pokucie, poście i uwielbieniu. Jednoczyć trzeba, a nie odrzucać maluczkich, których serca otwarte na działanie łaski Bożej.

Nie mniej jednak dziękuję Wam, że pozwoliliście na tą ADORACJĘ MOJEGO SYNA JEZUSA CHRYSTUSA  - JA KRÓLOWA RÓŻAŃCA  ŚWIĘTEGO. Na MOJĄÂ  prośbę niech Wam błogosławi  BÓG OJCIEC SYN BOŻY I DUCH ŚWIĘTY PRZEZ MOJE NIEPOKALANE SERCE KRÓLOWEJ POLSKI. AMEN.  AMEN. AMEN.

Potwierdzenie " Słowa Bożego" psalm 24(23) werset 8 zapisz: „KTÓŻ JEST TYM KRÓLEM CHWAŁY?  PAN DZIELNY I POTĘŻNY, PAN POTĘŻNY W BOJU". Rozważyć do wersetu nr 10.

A teraz dziecko Moje AMM opisz te wizje duchowe, który przypomni ci Św. Anioł Stróż Polski AVE.


I -  „Wieniec z barwnika ozdobiony białym lekko błyszczącymi wstążkami przeplatany”. Jest ich 4. To wyraz ofiary modlitw ziemskich tej parafii - bardzo skromny, żadnego kwiatka /.............................../.
II – „Dzwon na ziemi przed wejściem do kościoła zrzucony” - To jest ostatnie wezwanie do modlitwy.

III - /Wizja wcześniejsza przed czuwaniem/ - „Anioł trzymający trąbę” – gotowy, by zatrąbić na II przyjście Chrystusa Króla, stojący na słupie ogrodzenia przy kościele św. Królowej Polski w   U........

IV- „Kapłan B. - zmarły pokutujący” tj. jego dusza- kłaniający się Jezusowi Eucharystycznemu, proszący o odpust wynikający z rozważania Drogi krzyżowej, którą odprawiałam . /Pan pozwolił /.”To z miłością dziecko Moje ofiarowałaś”. I inne dłonie kapłańskie wyciągnięte w geście błagalnym z prośbą o modlitwę. Zobaczyłam ich dwa groby na cmentarzu miejscowym, bardzo stare, omszone - być może z obrządku prawosławnego.                                                                                                                        
V -  „Dom” - Zabudowania na posesji J.B.  oczyszczone. Każdy kąt czysty, bo to jest Dom Króla Polski  i Królowej. Przybytek Pański oddzielony.  

Tenda  zielona - to jest Namiot Spotkania jak  za dawnych czasów Starego Testamentu.

[Mojżesz zaś wziął namiot i rozbił go za obozem, i nazwał go Na­miotem Spotkania. A ktokolwiek chciał się zwrócić do Pana, szedł do Namiotu Spotkania, który był poza obozem. Ile zaś razy Mojżesz szedł do namiotu, cały lud stawał przy wejściu do swych namiotów i patrzył na Mojżesza, aż wszedł do namiotu. Ile zaś razy Mojżesz wszedł do namiotu, zstępował słup obłoku i stawał u wejścia do namiotu, i wtedy Pan roz­mawiał z Mojżeszem. Cały lud widział, że słup obłoku stawał u wejścia do namiotu. Cały lud stawał i każdy oddawał pokłon u wejścia do swego namiotu. A Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem. Potem wracał Mojżesz do obozu, sługa zaś jego, Jozue, syn Nuna, młodzieniec, nie oddalał się z wnętrza namiotu].

Dom schronienia na czas wojny i pożogi, prześladowania kapłanów, którzy nie ulegną

heretyckim zmianom interpretacji OFIARY MSZY ŚWIĘTEJ I NIE BĘDĄ UWIELBIAĆ

„OHYDY  SPUSTOSZENIA”,   O KTÓREJ MÓWIĄ PROROCTWA,  KSIĘGA DANIELA I

APOKALIPSA  JAK RÓWNIEŻ WSPÓŁCZEŚNI PROROCY KONSEKROWANI I ŚWIECCY-

3,5 ROKU WIELKIEGO UCISKU.

Kto wytrwa i zachowa wiarę ojców waszych? I JEST WIELE MIEJSC I „DOMÓW MODLITWY IMIENIEM ŚW. JANA PAWŁA II” I INNYCH   ŚWIĘTYCH, A TAKŻE KOŚCIOŁÓW , KTÓRE NA ROZKAZ KRÓLOWEJ POLSKI I ANIOŁÓW- TAK DZIECKO ANIOŁOWIE PRZYGOTOWALI I OZNACZYLI TE MIEJSCA, GDZIE CHWAŁA PAŃSKA BĘDZIE ODDAWANA WG REGUŁY JAKĄ MÓJ SYN USTANOWIŁ

PODCZAS OSTATNIEJ WIECZERZY-KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY PRZETRWA W MAŁEJ

TRZÓDCE I DOBRYCH PASTERZACH, KTÓRYCH  BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY

NAZNACZYŁ. I TAK SIĘ STANIE. AMEN. AMEN. AMEN.

VI wizja.  Obraz  modlitwy waszej : „Chleb  a raczej  baba wielkanocna paschalna, bardzo wykwintna, wyborna, podana między pieczarami i szynka włoska o nazwie parm” /cała noga delikatna/ i „droga” [ścieżka], a więc Sam Bóg zatroszczy się o was wybrane dzieci Nowej Ery -Apostołowie, tych Czasów Ostatecznych.

VII- Jedna kobieta żyjąca-złączona łańcuszkiem miłości do Niepokalanej,  stojąca na środku świątyni jakby przykuta do posadzki. Myślę, że to jest jej miejsce wyznaczone, by radośnie czynić pokutę, modlić się uwielbiając Boga w Trójcy Jedynego.

AMM: Bóg zapłać Aniele Boży  Stróżu Polski  AVE - za Twoje wstawiennictwo w obronie Ojczyzny mojej i te święte pouczenia. Chwała niech będzie Bogu Najwyższemu. Spisane dnia 21X a 22X 2018r.dokończone.

„A teraz razem ze Mną i twoim  Aniołem  Stróżem  złóż dziękczynienie mocąÂ  Różańca Świętego. Dołączy też z miłością Św. Jan Paweł II, bo dziś Jego liturgiczne wspomnienie i dzień modlitw w  „Domach” nazwanych tym imieniem.  I niech się tak stanie. I tak się staje . Amen. Amen. Amen.

„Alleluja” śpiewajcie wybrane dzieci Boże i wy kapłani dołączcie do tego uwielbienia teraz i w wieczności”.

---------

AMM.

 


Streszczenie orędzia z dn. 03.11. 2018r.

1) Świat jużÂ  jest bardzo zdruzgotany przez nowe prawa ustanowione na synodzie  „młodzieży” /3-28X 2018r./ „pod dyktando większości zdeprawowanych biskupów i dyktatora... Franciszka..... Jest już dane pozwolenie na zniszczenie Mojego Kościoła Świętego”.

2) Zapowiedź oczyszczenia Chrystusowego Kościoła.

3) Zapowiedź „Ostrzeżenia”, które wkrótce nastąpi- ostoją się tylko te twierdze – „Domy Modlitwy”.
4) Jezus Król Polski, „niepełny” bo bez berła i korony, czeka na decyzję Episkopatu, czy obronią Ojczyznę.

5) Nadzwyczajny apel Jezusa do Episkopatu, proboszczów, kapłanów, zakonów, misjonarzy do obrony Ojczyzny i zapalenia martwych serc:

„P O W S Z E C H N A  M O B I LI Z AC J A  

M O D L I T E W N A

Poprzez wystawienie Pana Jezusa obecnego,

żywego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.

„Niech adorują Mnie dzieci szkolne, młodzież, dorośli, starcy, babcie; by wybłagać łaski dla swoich parafii, otoczyć się murem warownym modlitwy, by przetrwać czas próby prześladowań Prawdziwego Kościoła i wytrwać w wierze ojców waszych.

6) Polecenie wysłania słów orędzia do Episkopatu Polski i biskupów, do których wcześniej było adresowane " Słowo Boże ", oraz umieszczenie tych słów na stronie Domy Modlitwy imienia św. Jana Pawła II, jako ostatnia prośba Ojca Niebieskiego, „a winno być żądanie”.

 

7) Warunek ratunku Ojczyzny: Jednoznaczna Intronizacja Jezusa na Króla Polski na Wawelu w święto Chrystusa Króla Wszechświata z insygniami, koroną i berłem, z całym oczyszczonym Episkopatem i Rządem.

 

8) Zapowiedź męczeństwa polskich kapłanów. Przybliża się z dnia na dzień, bo nie są wykonywane nakazy Ducha Świętego.

 

9) Nie  wszyscy biskupi są z Jezusem. Należy zdjąć ciemne szaty i przeoblec się w majestat pokory, a nie grać na dwóch trąbkach: " Panu Bogu świeczka a dla szatana ogarek".

Tłumaczyć na kazaniach Pismo Święte Apokalipsy, wykazując że to jest czas ostatni,
bić na ALARM!
  

W  kościołach  N I E U S T A N E    A D O R A C J E !

 

10) Nie ukrywać, lecz głosić oficjalnie, że nauka na Watykanie nie jest zgodna z magisterium Kościoła i Barka Piotrowa tonie. Brak interwencji spowoduje szybki ucisk kościoła  i zejście do podziemia. Teraz jest czas oczyszczenia. Czy Kościół w Polsce  pochwyci właściwy ster?

 

11),  zwołać sobór w Licheniu i wybrać prawdziwego Bożego sprawiedliwego Papieża, który poprowadzi dalej Chrystusowy Święty Apostolski Kościół.


12) Życie Papieża Benedykta XVI dobiega końca. Dotychczasowa litość Ojca miała swe źródło w posłudze  tego Papieża.

13) Ostatnie wołanie Ojca: „Obalić ten spisek mafijny na Watykanie”, dokonać Intronizacji, wynieść na ołtarze Sługę Bożą Rozalię Celakówną.

14) Błogosławieństwo dla biskupów a szczególnie dla Przewodniczącego Episkopatu- odpowiedzialnego za to co się dzieje w Polsce.

15) Apel do arcybiskupów, biskupów, kapłanów, zakonnic i zakonników, aby nieustannie prosili Boga Najwyższego, by powstrzymał Jego karzącą dłoń nad Polską. Czynić pokutę, oraz przede wszystkim adorować Najświętszy Sakrament Ołtarza wg ustalonego harmonogramu, mocą Różańca Świętego, Hymnami Uwielbienia.

16) Odmawiać Koronkę do Ducha Świętego, wzywać Jego mocy, On pokieruje wszystkimi sprawami organizacyjnymi, stągwie wody przemieni w wino i napełni nowe bukłaki. „Wszystko będzie nowe,  Nowe Jeruzalem- Polska.

TO JEST TA  „ISKRA", KTÓRA  WYJDZIE  Z  P O L S K I, a kłaniać się wam będąÂ  WSZYSTKIE NARODY, KTÓRE SIĘ OSTANĄ”.

17) Katastrofy dotkną Rzym a więc i Watykan, „który już nie będzie istniał w tej formie”.

 


Całość orędzia z dnia 3XI2018r.

Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”/

 

Dnia 3XI2018r. /Pierwsza sobota miesiąca/+  W IMIĘ BOGA W  TRÓJCY JEDYNEGO  OJCA SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO rozkazuję ci AMM,  spisz "Słowo Boże" dane mocą Ducha Świętego przez Moje Niepokalane Serce w dniu I- soboty miesiąca  listopada. Błogosławi Mój Syn Jezus Chrystus. W imię Swojego Ojca i waszego w imię Swoje II Osoby Boskiej i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

 

Tak jak usłyszałaś w czasie Mszy Świętej, po przyjęciu Komunii Świętej  otrzymasz  pouczenie, gdzie będę mówił o Mojej mocy wszechmogącej.  Powiedziałem: Idź do Matki, która da potwierdzenie na przyjęcie tego „Słowa Boga”, to jest: List do Galatów św. Pawła Apostoła- rozdział 3 - werset 3 do 5. Zapisz:

Dowody biblijne prawdziwości Ewangelii Pawłowej

Usprawiedliwienie Galatów - faktem bezspornym.

* Czyż jesteście aż tak nierozumni, że zacząwszy duchem, chcecie teraz kończyć ciałem?* Czyż tak wielkich rzeczy doznaliście na próżno ?  A byłoby to rzeczywiście na próżno. Czy Ten, który udziela wam Ducha i działa cuda wśród was [czyni to] dlatego, że wypełniacie PRAWO za pomocą uczynków, czy dlatego, że dajecie posłuch wierze?

Napisz dziecko Moje co teraz czujesz? /Jest mi gorąco/. To Płomień Mojego Niepokalanego Serca przenika twoje ludzkie serce, by uzdolnić cię do wypełnienia Mojej Woli Świętej Matki Kościoła Katolickiego w Polsce i na świecie.

Choć ten ostatni tj. świat, już jest bardzo zdruzgotany przez nowe prawa ustanowione na synodzie; rzekomo „młodzieży”- pod dyktando większości zdeprawowanych biskupów i dyktatora, napisz: Franciszka. Nie lękaj się, bo nie są to słowa twoje, ale mocą Ducha Świętego mówi Mój SYN JEZUS CHRYSTUS JUŻ WYRZUCONY Z KOŚCIOŁA SWOJEJ OBLUBIENICY.

Ten uzurpator otoczony żmijowym kołem, dał pozwolenie na zniszczenie Mojego Kościoła Świętego. Choć zbudowany na skale / Pietra Viva/ w tym ucisku, który trwa na Watykanie i prawie we wszystkich kościołach, oczyszczę świątynię Moją.

Ufam, że POLSKĘ TWOJĄ OJCZYZNĘ OCHRONIĘ O ILE POSŁUSZNA BĘDZIE MOJEJ ŚWIĘTEJ WOLI, ponieważ modlitwa maluczkich dociera do MOJEGO TRONU. CZEKAM NA DECYZJĘ EPISKOPATU, którzy ciągle wznawia konferencje i co z nich wynika?

Niech dadzą mówić Duchowi Świętemu. Gdy otworzą serca, bo jest tchnienie JEGO ŻYWE, to ich pouczy, bo proszą za WAMI wszyscy święci i dusze czyśćcowe. Nieustannie przed Tronem Waszej Królowej Polski, Święty Jan Paweł II powtarza to swoje zawierzenie TOTUS TUS MARYJO, a moc tej modlitwy potężna.

I dziś w godzinie Apelu Jasnogórskiej Królowej Polski i na Jej wszechmocną prośbę daję to święte pouczenie przez Jej najmniejszą służebnicę - niewolnictwem złączoną z JEJ NIEPOKALANYM SERCEM.

Ta mała mistyczna róża codziennie trwająca na modlitwie 3 - 5 godzin, na kolanach uwielbia Mój Majestat, i to co powiedziała Ci na tej audiencji Moja i twoja Umiłowana Matka jest prawdą. "Kocham cię i mam w tobie małe upodobanie".

I do wszystkich to mówię, co trwają na modlitwie w grupach modlitewnych. W rodzinie to trzeba kontynuować, bo ostoją się tylko te twierdze - Domy Modlitwy - gdy to " OSTRZEŻENIE” nastąpi, a stanie się to wkrótce.

Dlatego JA KRÓL POLSKI, CHOĆ NIE PEŁNY, BEZ BERŁA I KORONY – jeszcze czekam na waszą odpowiedź. A JUŻ PRAWIE BRAMA ZAMKNIĘTA I NIEROZTROPNY EPISKOPAT co uczyni?


Mówię też do proboszczów, kapłanów, zakonów, misjonarzy:

P O W S Z E C H N A  M O B I LI Z AC J A  

M O D L I T E W N A
.

Otwórzcie drzwi Chrystusowi, by mógł zamieszkać w waszych sercach. Zrzućcie te masońskie szkarłaty, by na nowo Mnie Swojego Mistrza nie przyodziać w purpurę jak w Sanhedrynie. Gorzej. Krzyżujecie Mnie na nowo, ale to wasz czas dopustu Bożego.  Szkoda Mi jednak owiec, które pogubiliście. Zmowa milczenia Biskupi wam na rękę. Zrzućcie te maski z twarzy. 

Jeszcze możecie obronić    O J C Z Y Z N Ę  W A S Z Ą -

ale trzeba chcieć wystawić  MNIE OBECNEGO Ż Y W E G O 

w Najświętszym Sakramencie Ołtarza,

a będę promieniował

i zapalał wasze już prawie martwe serca.


Niech adorują Mnie dzieci szkolne, młodzież, dorośli, starcy, babcie; by wybłagać łaski dla swoich parafii, otoczyć się murem warownym modlitwy, by przetrwać czas próby prześladowań Prawdziwego Kościoła i wytrwać w wierze ojców waszych.

Dokończymy jutro, Moja Mała Oblubienico. A teraz zanurz się w modlitwie, trwaj we MNIE a Ja w Tobie. /godz.24.00/

Godzina 15.00.Łaska Bożego Miłosierdzia dana. Przemówi mocą Ducha Świętego do swoich biskupów - SAM BÓG OJCIEC STWORZYCIEL. Na potwierdzenie "Słowa Bożego" Psalm 8 werset 6. Zapisz:  UczyniłeśÂ Â  go   niewiele   mniejszym   od   istot   niebieskich *,   chwałąÂ Â Â  i   czciąÂ Â  uwieńczyłeś.

Napisz AMM, że w czasie modlitwy usłyszałaś / podpowiedź Anioła Stróża Polski/: Włóż Szkaplerz i Krzyż Chrystusowy, by moce zła nie miały dostępu.

Nakryj głowę i spisz "Słowo Boże" wyproszone przez zasługi KRÓLOWEJ POLSKI U SWEGO SYNA I MEGO JEDNORODZONEGO Z NIEWIASTY.

Ja Bóg w Trójcy Jedyny w imię Moje - Stworzyciela i mojego Syna Odkupiciela Jezusa Chrystusa i w imię Ducha Świętego Nauczyciela, który ożywia Kościół Święty- błogosławię wszystkim, którym  będzie dana łaska zgłębiania  tego Wielkiego Pouczenia.

W szczególny sposób niech moc Mojego Ojcowskiego Majestatu dotknie serca wybranych synów w kapłaństwie chrystusowym; biskupów, kapłanów wszystkich stopni w hierarchii - Matki  Kościoła Świętego. Amen. Amen. Amen.

 

Polecam wysłać do EPISKOPATU POLSKI i biskupów, do których wcześniej było adresowane " Słowo Boże ".

AMM Moja mała najmniejsza różyczko mistyczna duszo i JA BÓG W TRÓJCYJEDYNY, mam w tobie upodobanie i moją świętą wolą jest, by ten tekst został opublikowany na stronie Domy Modlitwy imienia św. Jana Pawła II. Ostatnia Moja prośba brzmi, a winno być żądanie:

 

To Ja Bóg Ojciec, który was stworzył, wybrał was Mój SYN Najwyższy Kapłan, pouczał was Duch Święty Ożywiciel Kościoła Świętego, Matka Najświętsza Kapłanów was wychowała, pieściła, karmiła jak Dziecię Jezus, obdarowała łaskami, wypraszała przebaczenie itd. etc.

 

A teraz mówię wam - JAK NIE DOKONACIE TEGO PRAWDZIWEGO PRZYMIERZA ZE

MNĄ-WASZYM BOGIEM WG POUCZENIA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II I ZAWIERZENIA PODCZAS

INTRONIZACJI CHRYSTUSA KRÓLA NA WAWELU W KRAKOWIE

i całym tego słowa znaczeniu- 

insygniami, koroną i berłem, z całym oczyszczonym EPISKOPATEM I RZĄDEM wg wymagań w

święto CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

i nadaniem tytułu „CHRYSTUS KRÓL POLSKI”.........


TO WAS MOŻE TYLKO URATOWAĆ jak również Ojczyznę waszą,

której     WOLNOŚĆ  „wisi  na  włosku”  jak  to  wy  mówicie.


MÓJ GNIEW OJCOWSKI JEST WIELKI.  JEDYNIE PRZEZ N O W E  J E R U Z A L E M, które na prośbę waszej Królowej z Jasnej Góry i Świętych waszego Kościoła i Błogosławionych, przez wzgląd ofiary najmniejszych Sług Konsekrowanych i Laików- pragnę was ocalić.

 

Ufam, że tej Mojej prośbie nie odmówicie. Odpowiedzialność wasza jest przed Bogiem TrójJedynym, a nie przed przeciwnikiem antychrystem, który jest  gotowy  zasiąść  na  Tronie Piotrowym. Ten uzurpator przygotował wszystko.  Tak, oczyszczę Kościół Mojego Syna, bo wielkim cierpieniem i śmiercią na krzyżu, krwią przelaną zapłacił za wasze krnąbrne dusze.

 

Męczeństwo polskich kapłanów przybliża się z dnia na dzień, bo

nie wykonujecie nakazów Ducha Świętego.


Milczycie gdzie trzeba dać świadectwo i pouczyć Moje dzieci, które stworzyłem na obraz Mojego Syna, a kto zna Syna ten zna i Ojca, bo jedno jesteśmy z Duchem Świętym. A was biskupi już nie wszystkich mogę nazwać Moimi, bo diabła za ojca bierzecie. Macie to na co zasłużyliście.

Szkoda Mi tylko dzieci dobrych, choć w każdym widzę tą łezkę dobra, a przez krwawe łzy Matki Kościoła Świętego możecie jeszcze powstać, wyrzucając te szaty ciemne. Zdjąć je trzeba, przeoblec się w majestat pokory, a nie grać na dwóch trąbkach: " Panu Bogu świeczka a dla szatana ogarek".

Pouczać należy dzieci w kościołach ,

że to jest CZAS OS T A T N I, bić na alarm.!


W  kościołach N I E U S T A N E  A D O R A C J E !


Już zobaczyliście jak wam pod nosem zrealizowano film K L E R, by wlać nienawiść do kapłanów, zakonników, by pobudzić do działania sekty szatańskie. Oni też tworzą za pieniądze masońskie straże, podpuszczają młodzież. Te marsze tęczowe pokoju, równości -jak pięknie nazwane - to  S O D O M A   I  G O MO R A / gorzej w waszym kraju/. Co robi rząd parlament? Ale co się dziwić, gdy sprawia ten zamęt mgła demoniczna - spada. Zło zbiera swoje owoce, cóż jeszcze będę wam mówił, tłumaczył. Powiecie, że to wszystko jest okej.

 

Dlaczego nie tłumaczycie Pisma Świętego Apokalipsy na kazaniach, nie przygotowujecie moich dzieci na bój ostatni z Moim odwiecznym wrogiem. Dlaczego oficjalnie nic się nie mówi, że nauka na Watykanie nie jest zgodna z magisterium Kościoła?

Dlaczego ? Pytam? Bo się boicie o swoje stołki administracyjne, a komu składaliście przysięgę na Krzyż Mojego Syna? Czy na to szczudło, które na rozpoczęcie Synodu tak pięknie nazwanego „młodych”- miał w ręku ten co zdradził? Barka Piotrowa tonie. Może choć wy w Polsce ten prawdziwy ster uchwycicie i z miłością rządzić będziecie.


Sobór zwołać w Licheniu. U Matki Bożej Bolesnej stóp, wybierzcie prawdziwego Bożego sprawiedliwego Papieża, który poprowadzi MÓJ LUD. Do tego przygotowywał was WIELKI PAPIEŻ POLAK. To Polsce tłumaczył " DEKALOG", by go zachować, bo Polska wydała wielu godnych świętych i teraz niech poprowadzi KOŚCIÓŁ MÓJ ŚWIĘTY, APOSTOLSKI, KATOLICKI- WYBRANY NOWY PAPIEŻ.

Ten dwulicowy Pasterz Rzymu jak się zwie, zrujnował wszystko, tak jak zaplanowały masońskie elity. Pod pozorem pokory, pokazuje inne oblicze w walce ze swoimi podwładnymi. Jest nie obliczalny, sieje terror, wypowiada herezje. Pytam, czy nie ma odważnych synów Moich kardynałów, biskupów w hierarchii, by dać temu koniec? Tak, to ucisk kościoła zwiedzie do podziemia Prawdziwy Mój Kościół, jeżeli w czasie nie zainterweniujecie.  Zebrać mądrych, obalić tą herezję szerzącą sie na wskroś w Moim Kościele w Przybytku Mojego Syna Jezusa Chrystusa.

Czas życia prawdziwego Papieża Mojego Umiłowanego Syna BENEDYKTA XVI, dobiega końca. Dzięki Niemu, że dźwigał ten krzyż pontyfikatu jeszcze mam litość, ale to już Moje Ojcowskie ostatnie żądanie.

Zróbcie coś, niech WAS DUCH ŚWIĘTY POUCZY - WYRZUCIĆ  HERETYKA, OBALIĆ TEN  SPISEK MAFIJNY NA WATYKANIE. Tak, mógł bym to zrobić sam, Bóg potężny w mocy swojej, ale Ja daję próbę dla Moich Sług w kapłaństwie. Jak z niej wyjdziecie pokaże czas, którego już jest bardzo mało.

O c z y s z c z e n i e trwa, Moi Aniołowie oddzielają plewy od ziarna, a WY, pytam -jaki dacie owoc miłości do Boga i bliźniego?


WZYWAM WAS EXL. DO DZIAŁANIA, CZEGO SIĘ BOICIE? Denary też masońskie was nęcą- wyrzućcie je. Banki już wg światowych giełd, którymi rządzą, żydzi, masoni i iluminaci - kombinują krach  na giełdzie. Teraz jeszcze zróbcie użytek - dać dla dzieci chorych, domów starców. Wydajcie je jak najszybciej. JA ich nie chcę nawet na koronę i berło dla MOJEGO SYNA.

Żądam uczciwie zarobionych pieniążków, by dokonać tej I N T R O N I Z A C JI.

Wspomnę też o wyniesieniu na ołtarze Sługi Bożej Rozalii

Celakównej.

Co wam tak ciężko idzie? Materiały już dawno przygotował Mój syn Tadeusz Kiersztyn, Róża –Stowarzyszenie. Czy nikt z  biskupów tego nie polecił? Kraków dobry biskup.

Błogosławię  Was biskupi, kapłani a szczególnie PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EPISKOPATU, który jest osobiście odpowiedzialny za to co dzieje się u was. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Składam pocałunek pokoju na twoim policzku AMM, Moja umiłowana córko trwaj w pokoju. Co BÓG postanowił to się wypełni. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen. Ten pocałunek pokoju otrzymają wszyscy, którym z łaski Mojej Boga Wszechmogącego będzie dane to święte pouczenie kontemplować, a modląc się wypełnić. Amen. Amen. Amen.

 

Czy to już wszystko Duchu Święty Boże? Nie. Teraz przemówi DUCH ŚWIĘTY - III OSOBA BOSKA:  BŁOGOSŁAWIEŃSTWO  BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO OJCA SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO TO JEST MOJE. Zstąpię na ciebie AMM mała oblubienico i na wszystkich, którym z łaski Bożej będzie dane słuchać i czytać ten Boży przekaz. Amen. Amen. Amen. Napisz:

 

Niech arcybiskupi, biskupi, kapłani, zakonnicy, zakonnice,

nieustannie proszą BOGA NAJWYŻSZEGO,

by powstrzymał JEGO MAJESTATU KARZĄCĄÂ  DŁOŃ

NAD POLSKĄ.

A więc czas pokuty, postu, ADORACJI -

przede wszystkim NAJŚWIĘTSZEGO

SAKRAMENTU OŁTARZA - 

wg ustalonego harmonogramu, mocą

Różańca Świętego, Hymnami Uwielbienia.


Wtedy w ciszy serca JA DUCH ŚWIĘTY podam poradę jak zorganizować ten SOBÓR W LICHENIU u stóp Matki Bożej Bolesnej, JAK POWOŁAĆ KOMISJĘ MIĘDZYNARODOWĄ, by wezwać godnych kardynałów i biskupów na obrady.

JA SAM DUCH ŚWIĘTY III OSOBA BOSKA BĘDĘ DZIAŁAŁ. MODLIĆ SIĘ KORONKĄ DO DUCHA ŚWIĘTEGO TO JEST MNIE, WYŚPIEWAĆ RADOSNE Veni Creator, wzmocnić się darem ofiarnym/ post/. Wtedy zostaną napełnione wasze serca jak w Kanie Galilejskiej. Stągwie wody przemienię w wino i napełnię nowe bukłaki.

Wszystko będzie nowe, NOWE JERUZALEM - P O L S K A. 

Tylko trzeba CHCIEĆ. 

TO JEST TA  „ISKRA", KTÓRA  WYJDZIE  Z  P O L S K I,

a kłaniać się wam będąÂ 

WSZYSTKIE NARODY, KTÓRE SIĘ OSTANĄ.

 

Te katastrofy, które są w Italii, szczególnie dotkną Rzym.

Watykan już nie będzie istniał w takiej formie.  Trzeba by było dużo zadość uczynienia, by przetrwał - za duży grzech, ale wszystko w  RĘKACH WSZECHMOGĄCEGO.

Bóg Ojciec zna czas i godzinę istnienia dobra i zła. Ten ostatni będzie pokonany. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen

Napisz potwierdzenie „Słowa Bożego”: Apokalipsa według św. Jana, rozdz.16, werset 6. Zapisz: Ponieważ wylali krew świętych i proroków, krew również pić im dałeś. Godni są tego”.

 

Alicjo Mario Michalino-trwaj na modlitwie, pokoju serca. Tchnę nieustannie Swoje pouczenia bo otwarte jest Twoje serce. Wzywam was wszystkich otwórzcie Swoje  SERCA a będę działał z mocą, miłością by utwierdzić we wierze na prośbę Mojej Oblubienicy Królowej Polski Jasnogórskiej Hetmanki Jej dzieci. Amen. Amen. Amen. Błogosławię w imię Ojca i Syna i Moje Ducha Świętego III Osoby Boskiej. Amen. Amen. Amen. KOCHAM I CZEKAM NA WYKONANIE WOLI ŚWIĘTEJ. AMEN. AMEN. AMEN.

Napisz: Nie są to słowa twoje, ale jest to mowa Ducha Świętego, który nieustannie poucza prostaczków i uczonych w piśmie. Chwała Panu Bogu Najwyższemu - Ojcu Synowie i Duchowi Świętemu. Amen. Amen. Amen. Płomień cię rozpala, płoną ci policzki, jest ci gorąco, czujesz ból słodki w dłoniach- to moc Boża działa przy przyjęciu TEGO WAŻNEGO BARDZO  "SŁOWA BOŻEGO". /Podkreśl/

Czy to wszystko? Nie. Przypomnienie! ANIOŁ STRÓŻ POLSKI AVE CHCE MÓWIĆ DO CIEBIE.

/Słucham/.  Pozdrów Jezusa i Maryję:


Niech będzie uwielbiony Bóg Wszechmogący.

Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus Syn Boga Żywego.

Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel.

Niech będzie uwielbiona Trójca Przenajświętsza-

tak łaskawa dla mojego Narodu, gdzie z ich

Majestatu Świętej Woli Jesteś opiekunem-
nasz Aniele Stróżu Polski.

 

Tymi słowami też się modlić, wzywając Mnie do pomocy w tak ważnych sprawach dziejowych jak zorganizowanie S O B O R U  W  P O L S C E.

BĄDŹ SPOKOJNA, TO SIĘ DOKONA, BO TAKA JEST WOLA ŚWIĘTA BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO. AMEN. AMEN. AMEN.

 

/Dziękuję Święty Aniele Stróżu Polski i Mój Święty Aniele Stróżu/. Cieszę się, że Mnie wzywasz w tej Koronce do 9-ciu chórów anielskich. Ze Świętym Michałem Archaniołem idźcie w bój za wolność waszą i naszą, trwaj w dziękczynieniu moja mała podopieczno. Amen. Amen. Amen. Módl się: Aniele Boże Stróżu Mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano wieczór we dnie w nocy bądź mi zawsze ku pomocy....

Spisane na kolanach wg pouczenia Mojego Anioła Stróża. I tak się stało. Amen. Amen. Amen.

 

Księga Zachariasza - rozdział 8 werset 3.  Zapisz: To mówi Pan: "Powrócę znowu na Syjon i zamieszkam znowu w Jeruzalem. I znów Jeruzalem nazwę miastem wiernym a górę Pana Zastępów- Górą Świętą”.

AMM –Alicja Maria Michalina

 

Komentarz uzupełniający „DM św. JPII” do wyżej cytowanego orędzia z  dnia 3XI2018r. Wobec wielkiej wagi słów zawartych w powyższym orędziu cytujemy poniżej wizję mistyczki Ewy Rycielskiej – której orędzia zostały kilka lat temu zamieszczone na naszej stronie DM. W jednym z nich jest wizja dotycząca roli Lichenia. Cytujemy ją dosłownie, ponieważ prekursorsko wyprzedza orędzie Alicji MM z dnia 3XI 2018r.

DM św. JPII” „Orędzia - Ewa Rycielska”  /10)  Wizje, doświadczenia duchowe, modlitwy.... 6XI 2013  Eucharystia w Licheniu/.6XI 2013  Eucharystia w Licheniu

/Ewa Rycielska/

Wyszeptałam; Witaj Królowo, Matko Bolesna, Najsłodsza z Matek-Pani Licheńska.
Witaj, ach witaj Matko Jedyna, uproś mi łaskę u Swego Syna.

Dzisiaj Mateńko tutaj przybyłam, bo mnie wezwała  tu Boża siła.
Z Ducha Świętego to się zrodziło, że mam tu być, lecz nie wiem po co ?

Po tych  moich krótkich słowach rozpoczęła się Msza Święta. Wtem usłyszałam w moim sercu słowa:

„Chcę, abyś całą Eucharystię  klęczała, dziś Bogu Ojcu należy się szczególna Chwała”.

Posłuchałam głosu i pomimo wszyscy stali, siadali, klękali, ja trwałam w pozycji klęczącej uczestnicząc w Eucharystii. Zamknęłam powieki  i wysłuchiwałam się w Słowo Boże. Wtem odczułam, że unoszę się ponad ławki i przybliżona jestem do ołtarza na którym jest sprawowana Msza Święta.

Nagle ujrzałam przed sobą Pana Jezusa. Pan Jezu rzekł:

Oto Moje Królestwo i Tron  zapisany słowami ‘’. „Jestem Który Jestem”. „Tu jest Moje Królestwo’’. W tym miejscu, gdzie Potędze i Mocy Boga Ojca przez wypełnienie czynu ludu Bożego, w posłudze  Mojej Matki to  Królestwo zostało  zbudowane, gdzie zasiądę jako Król-mianowany przez Lud Boży i Mego Ojca, który mieszka w niebie jak i na każdym miejscu.

Po tych słowach Pana Jezusa wyszeptałam; O Panie Mój. Królu Mój. Potęgo i Władco. Dziękuję Ci, za oświecenie mnie  i przekaz tak pięknej wiadomości. W szczerości serca służę Ci i oddaję Ci Cześć i Chwałę, jako Królowi w dobroci mojej i w wierze.

Pan Jezus siedział na Tronie Królewskim, był w złotej szacie, w lewej dłoni  miał złotą kulę, a prawą dłoń uniesioną do błogosławieństwa, złotą koronę na głowie z szlachetnymi kamieniami  w kolorze bieli, czerwieni i błękitu. Tron był umieszczony nad ołtarzem pod napisem; „Jestem Który Jestem’’.

Wpatrzona w zachwycie i radości serca nie mogłam oderwać wzroku  od tej wizji, która była mi objawiona.

W wielkiej radości wirowałam z zachwytu, gdzie wyszeptałam: O Królu, pozwól mi ogłosić, to co mi dane było zobaczyć i usłyszeć. Pan Jezus wstał z Tronu.

W tym  czasie spojrzałam w dół i zobaczyłam wszystkie ludy

całej ziemi. Była ich ogromna liczba- sto tysięcy po sto tysięcy.

Wszyscy ukłony bili twarzą ku ziemi.

W tym czasie widziałam ogromne piękno, ład i porządek.

Wszystko było wypełnione pokojem i wdzięcznością, gdzie i ja

byłam napełniona tym pokojem.

 

-------------


/11.XI.2018 r./ Słowo Boże Anioła Stróża Polski do AMM /Alicji,Marii,

Michaliny/


+ ANIOŁ STRӯ  POLSKI  A V E -  dnia 11.XI.2018r. - 100 rocznica Niepodległości Polski W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Napisz: „Pan mój i Bóg mój”. Tak jak usłyszałaś podczas Ofiary Mszy Świętej, przyjmiesz "Słowo Boże". Po przyjęciu Eucharystii - zaproszenie Pana Jezusa:  „Zatrzymaj się,  to jest przy figurze Chrystusa Króla z wizerunkiem Najświętszego Serca. Słowo da - święte pouczenie - ANIOŁ STRÓŻ POLSKI AVE. Potwierdzenie: List św. Pawła Apostoła do Filipian. Zapisz: rozdz.3, werset 8. „CHRYSTUS najwyższą wartością".

„ I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania C H R Y S T U S A  J E Z U S A ,  P A N A mojego.  Dla Niego wyzułem się z wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał C  H  R  Y S T U  S  A”.

Odmów tą modlitwę, pozdrawiając Majestat Boga w Trójcy Jedynego, którą cię nauczył Anioł Polski AVE, który teraz do ciebie mówi moja mała podopieczno AMM.

Niech będzie uwielbiony  Bóg Ojciec Wszechmogący. 
    Niech  będzie uwielbiony Jezus Chrystus –
Syn  Boga Żywego Król Polski.                                     
Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel
i Ożywiciel Kościoła Świętego Katolickiego w Polsce.
Niech będzie uwielbiona Trójca Święta,
z której Świętej Woli, Ty Ave – Stróżu Polski jesteś opiekunem
mojej i Twojej Ojczyzny, której na imię Polska.

AMM! Słowo podziękowania niech popłynie z miłością do tej grupy modlitewnej zgromadzonej w U........  w KRÓLESTWIE JEZUSA KRÓLA I KRÓLOWEJ. Piękna była wasza modlitwa, przebłagania, uwielbienia, dziękczynienia w mocy Ducha Świętego, dana  przez oblubienicę Ducha Świętego Najświętszą Maryję Pannę ubogich.

Ty AMM modliłaś się w łączności ofiarowując Mszę Świętą ze MNĄ ANIOŁEM STRÓŻEM POLSKI AVE ZA POLSKĘ.

Między innymi, ta Wasza modlitwa dana w całości wzmocniła i zaważyła, że w pokoju " TEN MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI " odbył się, choć były zawirowania, ale w pełni zło nie miało mocy.

Cieszcie się, że zostaliście uratowani przez zasługi świętych i błogosławionych szczególnie za wstawiennictwem św. Jana Pawła II , św. Andrzeja Boboli, bł. Michała Sopoćki, bł. ks. J. Popiełuszko, św. Faustyny w Godzinie Miłosierdzia, gdzie błagała z wami MATKA BOLESNA KRÓLOWA POLSKI Z LICHENIA, Z OSTREJ BRAMY KRÓLOWA MIŁOSIERDZIA Z WILNA,  ZWYCIĘSKA Z WARSZAWY, HETMANKA NARODU POLSKIEGO JASNOGÓRSKA PANI.

Tak, Pan Jezus Król wam dziękuje i błogosławi na każdy czas, i imię Ojca Swoje i Ducha Świętego przez Niepokalane Serce Maryi Arki Przymierza. AMEN. Amen. Amen.

Ta Arka Przymierza, która was nosi w Swoim Sercu, tak jak noszona była Arka Starego Testamentu za czasów Mojżesza, Aarona itd., a w niej „Dekalog”, kamienne tablice wyryte palcem Boga Wszechmogącego.

To Przymierze zawarte wy też zachowujcie. To wasze przeproszenie poruszyło Serce Najwyższego Kapłana. Ufajcie, to czas łaski dany wam dzięki Najświętszej Maryi Pannie ubogich. Mówię wam: Szczęść Boże. Obiecuję wam Moją anielską opiekę dla was, waszych rodzin. Polski- Ojczyzny waszej. O pokój tylko prosić trzeba- wzywajcie Mnie  Anioła Stróża Polski - Ave.

To nazwa od Maryi. Tym zwrotem została pozdrowiona w momencie Zwiastowania. Tak - jest w waszym kraju, Ojczyźnie waszej Królową i Matką. Módlcie się nieustannie, a wyprosicie potrzebne łaski. Trwajcie w miłości Boga i bliźniego. Niech mowa wasza będzie „tak , tak- nie, nie”, nic poza tym. Daję wam wszystkim zgromadzonym na tej modlitwie pocałunek „chcieć”- muśnięcie serca w sercu. To dotknięcie święte przesyłam wam.

Bądźcie tymi aniołami, przyprowadzając innych do modlitw,

pojednania w rodzinach, szczególnie gdy czas „Ostrzeżenia” tuż,

tuż, już. Ale bardzo wiele zależy od modlitw maluczkich.


AMM-Anielino, to jest biała siostro pod osłoną Moją będąca z woli i potęgi Boga Najwyższego Wszechmogącego i wszystkim to mówię, do których z łaski Bożej to święte pouczenie będzie czytane, rozważane i zachowane. I niech się tak stanie. Amen. Amen . Amen. A teraz razem odmówmy vespri- nieszpory i Anioł Pański.

Dnia 11XI2018. Godzina Apeli Jasnogórskiej Hetmanki Królowej Polski. Bóg zapłać Aniele Boży Stróżu Polski Ave. Potwierdzenie dał Pan Jezus: a Ja uwielbienia moc tchnę w wasze serca. Magnifikat z Maryją wyśpiewać. Amen. Amen.Amen. I niech się tak stanie.

Italia, Porto Santo Stefano, godz.22.30. Uniżona sługa AMM.

------------