Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
49
616
599

+17

Odwiedziny
...1 268 788

Orędzia - Ostrzeżenia rok 2010

PDFDrukujEmail


Orędzia – Ostrzeżenia 2010r.                                                                                     /Wybór skrótowy
/

Źródłowe strony:
1) http://ostrzezenie.net/wordpress/
2) http://paruzja. info

Pierwsze orędzie od Dziewicy Maryi
8 listopada 2010

Moje dziecko, masz do wykonania odpowiedzialne zadanie i nie wolno ci dopuścić, aby ktokolwiek cię powstrzymał. Prawda musi wyjść na jaw. Zostałaś wybrana, aby tego dokonać. Moje dziecko, bądź silna. Wypatruj Boga, prosząc Go o prowadzenie w realizacji tego dzieła.

Moje dziecko, w tej pracy towarzyszyć ci będą wszyscy święci. Osoby, które ujrzałaś* (wyjaśnienie na końcu tego orędzia), są tutaj, aby ci pomóc rozpowszechnić Moje bezgraniczne przesłania na całym świecie, tak by każdy je usłyszał. Jesteś prowadzona. Nie będzie ci łatwo, ale przecież ty tak lubisz uporczywie się o coś starać. To, co się dzieje, zostało przepowiedziane. Jesteś narzędziem, za pomocą którego Bóg będzie się porozumiewał ze wszystkimi swoimi dziećmi. Nigdy nie zapominaj, że Bóg kocha wszystkie swoje dzieci, włącznie z grzesznikami, którzy Go obrażali. Błagaj o litość dla każdego z nich.

Święta Rodzina zjednoczy się ponownie. (Przerwa… Tym stwierdzeniem byłam zaskoczona. Zapytałam więc Matkę Bożą:— Czy dobrze zrozumiałam te słowa?
Ona uśmiechnęła się łagodnie i kontynuowała…)Weź do ręki pióro, tak jest dobrze, i rozgłaszaj prawdę, zanim nie będzie za późno. Te przesłania mają Boskie pochodzenie i muszą zyskać respekt. Wierzę, że zapewnisz im efektywny rozgłos w niewierzącym świecie. Jest bardzo ważne, żebyś pozostała silna; dla Mojego umiłowanego Syna. Wiem, że cierpisz dla Niego, z Nim i przez Niego. Raduj się; albowiem to jest dobra rzecz. Wybrano cię do tego dzieła, bo jesteś pobłogosławiona. Bądź silna. Módl się każdego dnia. Będzie przybywało ci sił. Nie lękaj się. Dzień w dzień jestem z Tobą i twoją rodziną. Zostałaś napełniona Duchem Świętym, tak iż będziesz w stanie objawić światu plan Mojego Ojca dla Ziemi.

Moje dziecko, porzuć wątpliwości. To posłanie nie jest żadnym przywidzeniem. Spełniają się prorocze pisma. Módl się za wszystkie dzieci Boga. Mój ukochany Syn jest codziennie tak bardzo raniony. On cierpi z powodu ludzkich grzechów. Jego cierpienie osiągnęło bezprzykładny poziom, jakiego nie miało od czasu Jego śmierci na krzyżu.

Masz moc i ducha, jakie są potrzebne, aby z Bożym błogosławieństwem wypełnić swoją misję. Twoje oczyszczenie jest zakończone. Jesteś gotowa, aby stoczyć bitwę, jaka cię oczekuje. Przywdziej swoją zbroję. Stań z wysoko uniesionym czołem i dopomóż w walce z diabłem. Nie załamuj się, kiedy raz po raz poczujesz się wyizolowana. Ty masz za sobą wszystkie anioły i wszystkich świętych — a wśród nich św. Jana Pawła II, św. Faustynę i św. Józefa — którzy prowadzą cię na każdym kroku. Moje dziecko, dziękuję ci za wiarę, jaką okazałaś. Jesteś typem wojownika i Bóg Ojciec oraz mój ukochany Syn bardzo cię kochają. Jesteś zjednoczona z Jezusem, a twoja ręka jest prowadzona przez Ducha Świętego.

Teraz idź, Moje dziecko, i bierz się do dzieła, i korzystaj w tym najważniejszym momencie w historii ludzkości ze wszystkich środków, jakie stoją do twojej dyspozycji. Niech Bóg ci błogosławi, Moje dziecko. Twoja kochająca Matka w Chrystusie Maryja, Królowa Ziemi

* Osoby te to postacie różnych świętych, którzy ukazali się wizjonerce w czasie prywatnego objawienia;  nie miała ona pojęcia, kim one są, aż do późniejszego czasu. Rozpoznała tylko tych podanych powyżej, a byli to Jan Paweł II, Święta Faustyna i Święty Józef; dwie inne postacie są ciągle jeszcze niezidentyfikowane.

===========

Ostrzeżenie przed Piekłem i obietnica Raju


13 listopada 2010

Szatan naprawdę istnieje

Ludzkość jest słaba. Nawet najbardziej święty człowiek pada łupem bezustannych pokus złego. Problem w tym, że ci, którzy szukają uciech, nie wierzą, że on istnieje. Niektórzy z nich wiedzą, że on istnieje i to oni właśnie sprawiają Mi największy ból.... Przebaczę wszystkim, którzy się wyspowiadają

Nie mogę łamać waszej wolnej woli, bo jest ona jednym z darów danym wam, kiedy byliście rodzeni w Światłości Boga. Przyjdę, jak mówią pisma bardzo szybko — szybciej niż ktokolwiek może to pojąć. Świat wpadnie w ciemność i rozpacz. Mimo to przebaczę wszystkim i każdemu Memu dziecku z osobna, każdemu kto — kiedy ujrzy swoje grzechy, bez względu jak one są wielkie — wyspowiada się. Dostąpicie Raju ciałem i duszą, kiedy Niebo i Ziemia staną się Jednym, gdzie wszyscy będziecie żyć wiecznie, razem ze swoją rodziną, na wieki wieków.....

Rzeczywistość Piekła

Nie odrzucajcie tego życia na rzecz życia obiecywanego wam przez szatana. Jesteście okłamywani. Jeżeli podążacie tą drogą, która nie jest Moją, Jezusa Chrystusa, Waszego Zbawiciela, wtedy jesteście na drodze do wiecznego potępienia. Będziecie krzyczeć z przerażenia, kiedy uświadomicie sobie wasz błąd. Wtedy będziecie błagać o miłosierdzie, łkać, rwać włosy z głowy. Ale ponieważ macie wolną wolę, dar od Ojca, ona nie może wam zostać zabrana. Kiedy wybierzecie tę fałszywą drogę, będziecie cierpieć wieczne potępienie. To jest bardzo realne. Największym przekleństwem będzie to, że istnieje Bóg. Że Ja, wasz Zbawca, Jezus Chrystus, naprawdę istnieję. I nie będzie już wtedy jak się uratować.

Wasze rodziny będą mogły na was patrzeć z drugiej strony. Kiedy to się wydarzy i uświadomicie sobie tę straszną prawdę, będzie już za późno. Zapamiętajcie te słowa. Największym przekleństwem będzie to, że będziecie wiedzieć, że już nigdy nie ujrzycie Boga. To będzie największa udręka, która będzie trwać wiecznie pośród ogni piekielnych, gdzie ból nigdy nie ustaje ani się nie zmniejsza.  Zamiast radować się w Raju, obiecanym wam, skończycie w Piekle przez kłamstwa szatana. Piekło to rzeczywistość i znaczy ono: wieczne cierpienie.....


Globalna władza, antychryst i znamię Bestii
15 listopada 2010

Znamię Bestii

Nie przyjmujcie znamienia. Im więcej z was go nie przyjmie, tym będziecie silniejsi liczebnie. Ten znak — znamię bestii, będzie waszym upadkiem. Nie jest on tym, na co wygląda. Zgadzając się na jego przyjęcie, będziecie się coraz bardziej oddalać.....

Antychryst
Wielu Moich wyznawców padnie ofiarą tego nikczemnego podstępu. Czuwajcie. Będzie on widziany jako wysłannik miłości, pokoju i harmonii na świecie. Ludzie padną na kolana i będą go adorować. Okaże on wam swoją moc i wielu pomyśli, że pochodzi ona z Boskiego źródła. Jednak tak nie jest. Będzie was prowadził w sposób, który będzie się niekiedy wydawał dziwny. Prawdziwi wierzący będą wiedzieli, że nie pochodzi on ze światła. Jego dumna i pompatyczna postawa będzie skrywana za czystym złem. Będzie kroczył dumnie i okazywał to, co będzie się wydawać prawdziwym współczuciem i miłością dla wszystkich. Pod tą fasadą jednak jest on pełen nienawiści do was, Moje dzieci. Śmieje się on za zamkniętymi drzwiami.

Moje dzieci, oszuka was on straszliwie. Będzie wyglądał na potężnego, pewnego siebie, dowcipnego, opiekuńczego, kochającego i będzie postrzegany jako zbawiciel. Jego przystojna twarz spodoba się wszystkim, jednak wkrótce się on zmieni.

Będzie siał spustoszenie na świecie i zamorduje wielu. Jego akty terroru będą widoczne dla wszystkich. Zniszczy on waszą niepodległość i będzie pomocny we wprowadzeniu Znaku — Znaku Bestii. Wy, Moje dzieci, będziecie musiały być silne. Nie przyjmujcie Znaku, ponieważ jeśli go przyjmiecie, znajdziecie się pod jego złym, hipnotycznym oddziaływaniem.

Wielu odda życie za wiarę we Mnie. Nie bójcie się, ponieważ jeśli cierpicie dla Mnie, we Mnie i ze Mną, jesteście wybrani. Módlcie się, módlcie się, by nie poddać się jego rządom terroru. Powstańcie i walczcie dla Mnie.

Nie pozwólcie antychrystowi, aby poprzez swój przekonujący i zwodzicielski urok pozyskał wasze dusze. Pozwólcie, abym trzymał was w Moich rękach, tulił was Moją Łaską teraz, by dać wam siłę do walki o prawdę. Moja miłość do was nigdy nie umrze. Nigdy nie powinniście wybierać tej drogi, gdyż bylibyście wtedy także straceni dla Mnie. Będzie trudno, jednak pomoc będzie dana Moim dzieciom na wiele, wiele sposobów, aby ulżyć waszym cierpieniom. Idźcie teraz i módlcie się o Moje Miłosierdzie Boże i przygotujcie się na finalną bitwę. Jezus Chrystus        Król Ludzkości     Zbawiciel i Sędzia Sprawiedliwy


Modlitwa o Wybawienie i Ratunek

Orędzie nr 11 wtorek, 16 listopada 2010


Wszystkie Moje dzieci muszą, nawet jeżeli miałyby to zrobić tylko dla miłości, którą mają dla swoich rodzin, obudzić się w obliczu tego zła, jeżeli chcą ocalić siebie nawzajem. Moja miłość ich poprowadzi, jeżeli teraz się do Mnie zwrócą. Niech nigdy nie boją się zwrócić do Mnie tymi słowami:

„O, mój Panie, poprowadź mnie do Twojego Królestwa i ochraniaj mnie przed  ciemnością, która ogarnęła moją duszę. Wysłuchaj mnie teraz, o Święte Serce, i przez Twoją dobroć niech rozbłyśnie blask Twojej miłości i opieki.

Wszystkie Moje dzieci, które pomodlą się w ten sposób, zostaną wysłuchane. Bóg odpowie na błaganie o ratunek dla nich i tych, których oni kochają.


Powstanie grup satanistycznych i kontrola nad światem

Zawiązane w każdym kraju, obecne wśród autorytetów na wszystkich szczeblach, spiskują w tajemnicy. Są też niewinni członkowie, część tego złego ugrupowania, którzy nie rozpoznają prawdziwych realiów. Zamiast tego omijają je, spełniając swe dobre czyny bez zrozumienia działań złego, którego przedstawiciele, seniorzy, w tajemnicy depczą prawo.

Nie popełnijcie błędu. Ci seniorzy są wiernymi zwolennikami szatana i angażują się w rytuały czci, na widok których innym ludziom zabrakłoby tchu ze zgrozy wobec obscenicznej, szatańskiej adoracji oraz lojalności wobec obietnic diabła, który jest trzonem ich organizacji.....

Wąż wyrusza teraz do ataku

 Sterują waszym życiem w taki sposób, że nie zdajecie sobie z tego sprawy. Ponieważ są prowadzeni przez zwodziciela, są sprytni, czarujący, elokwentni, chciwi, bezwzględni i mają wyłącznie jeden cel przed oczami. Poprzez banki, nowoczesne środki komunikacji, wojsko, przez organizacje religijne i rządy chcą nad wami wszystkimi panować. Uważajcie teraz i słuchajcie.

Nie są to żadne teorie spiskowe

Grupa ta — i mam teraz na myśli tylko jedną Grupę, która spiskuje od wieków i knuje plany — zawiązała się w najwyższych sferach społeczeństwa. Zamordowali tych, którzy ujawniali ich w przeszłości. Poprzez wieki mordowali liderów państw i rządów, w tym wybitne i utalentowane osobistości. Są braćmi krwi i pochłaniają ludzkie ciała.


Nawrócenie

Orędzie nr 15 z serii  21 listopada 2010


Nigdy nie wstydźcie się krzyży, które nosicie

Nie czujcie się obrażeni, kiedy niewierzący będą się z was wyśmiewać, widząc was modlących się. Nie wstydźcie się krzyży, które nosicie dla ochrony. Nie ukrywajcie tych symboli waszej miłości ku Mnie, waszemu Boskiemu Zbawcy, Mojemu Przedwiecznemu Ojcu czy Duchowi Świętemu. Poprzez dumne noszenie tych oznak świętej czci poprowadzicie innych do Mnie. Pomimo zewnętrznej pogardy, jaką ci ludzie będą do was żywić, w środku będą wam zazdrościć waszej wiary. Wielu z nich będzie czuć wewnętrzną pustkę z powodu braku wiary. Modlitwa, Moje dzieci, pomoże Mi zwyciężyć w ich duszach. Odmówcie za nich tę modlitwę:

„Mój drogi Panie, wznoszę ręce i proszę Cię, aby mój kochany brat/siostra został wzięty w Twe czułe ramiona. Pobłogosław ich swoją najświętszą krwią i daj im łaskę potrzebną, aby mogli otrzymać ducha Twojej miłości, aby poprowadzić ich do wiecznego zbawienia.”Wezwanie do wszystkich kościołów

Orędzie nr 16 z serii Ostrzeżenie  niedziela, 21 listopada 2010, godz.15.00


Obsesja na punkcie sławnych ludzi

Młodzi ludzie, którym od tak dawna brakuje dobrego wzorca, zostali teraz wciągnięci w otchłań bałwochwalstwa, która jest wyraźna i widoczna dla wszystkich. Idole, którzy są uwielbiani przez Moje młode dzieci, w większości nie pochodzą ze Światła. Wielu z nich zaprzedało dusze diabłu, czym publicznie się szczycą.

Ich hipnotyczne przesłanie, poprzez muzykę i słowa, przekonuje Moje dzieci, że to jest prawdziwa ścieżka, którą należy podążać. Ich pociągająca niemoralność zachęca ich fanów do naśladownictwa. Kiedy to zrobią, to i one, Moje dzieci, blokują Światło, ponieważ one również są wtedy wciągnięte w odwieczną ciemność. Obsesja na punkcie sławnych ludzi oznacza, że Moje dzieci usilnie dążą do tego, by wznieść się na  te same wyżyny, co ci, którzy podążają za wezwaniem zwodziciela do zabawy.


Wielkie Ostrzeżenie – Dar Miłosierdzia

Orędzie nr 17 z serii Ostrzeżenie  poniedziałek, 22 listopada 2010, godz. 2.00


Każde Moje dziecko ujrzy swoje życie, swoje grzechy, złe uczynki i każdą obrazę, jaką było winne w stosunku do swoich braci i sióstr. Będzie to mistyczne przeżycie i żadna kobieta, mężczyzna czy dziecko na tej ziemi nie będzie z tego wyłączone.

Niektórzy będą głęboko zszokowani i zasmuceni swoimi grzechami, natychmiast zwrócą się do Mnie, swojego sprawiedliwego sędziego i odkupią swoje winy. Będą w swojej miłości i boleści błagać o miłosierdzie. Inni zostaną napełnieni takim obrzydzeniem i szokiem, gdy ujrzą swoje grzechy, że padną martwi, zanim zdążą poprosić o przebaczenie.

I będą jeszcze ci, którzy podążają za kusicielem. Oni w swoim przerażeniu uciekną, kiedy ujrzą w mgnieniu oka swoje podłe grzechy. Będą chcieli się ukryć, ale nie będzie gdzie. Uchylając się przed tym, albo zaakceptują to, co widzą, i poproszą od razu o przebaczenie, albo się odwrócą i będą się wić ze wstydu i przerażenia, ale nie poproszą o Miłosierdzie. I jeszcze będą tacy, którzy widząc swoje grzechy, będą się chcieli wykłócać i zaprzeczać ciężkim obrazom, popełnionym przeciwko Bożym Przykazaniom. W ten sposób zaprzeczą prawdzie i odwrócą się w kierunku ciemności wiecznego piekła.....

Pozwólcie Mi poprowadzić się do Raju

Poprzez tego proroka i Księgę Prawdy proszę was jeszcze raz, powróćcie do Mnie, zanim minie czas. ... Poproście, abym powrócił do waszych serc. Daję tę obietnicę nawet tym najbardziej zatwardziałym duszom. Wystarczy, abyście wypowiedzieli jedno słowo. Poproście Mnie, abym ukazał wam swoją obecność, mówiąc:

„Jezu, czuję się zagubiony. Otwórz moje serce, abym zaakceptował Twoją miłość i ukaż mi prawdę, abym mógł być ocalony.”


Ostrzeżenie przed Wojną Nuklearną

Orędzie nr 18 z serii Ostrzeżenie wtorek, 23 listopada 2010, godz. 3.00


Powiedziałem ci już wcześniej, że musisz powiedzieć Moim dzieciom, aby zaczęły przygotowywać się teraz, zanim rozpocznie się przerażająca globalna wojna. Wojna, o której mówię, jest już przygotowywana przez czerwonego smoka. Smok, nowa siła świata, już obmyśla plan i zniszczy miasta na zachodzie. Czas się zbliża. Módlcie się, módlcie się o nawrócenie, gdyż to zło nie może zostać zatrzymane, ponieważ nie ma wystarczającej ilości modlitw, by je powstrzymać. Módlcie się o te dusze, które zginą podczas tego konfliktu nuklearnego.


Globalny Plan zmniejszenia populacji i obalenia światowych

przywódców

Orędzie nr 20 z serii Ostrzeżenie  piątek, 26 listopada 2010, godz. 3.00


Ostrzeżenie przed globalnymi szczepieniami

Nie ufajcie żadnym nagłym inicjatywom powszechnego szczepienia; będzie się wydawać, że intencja ich wprowadzenia to współczucie i litość. Miejcie się na baczności. Państwa będą ze sobą w zmowie, aby kontrolować jak największą liczbę ludzi.


Wezwanie do zaprzestania mordu — aborcji

Orędzie nr 27 z serii Ostrzeżenie   czwartek, 16 grudnia 2010, godz. 13.10


Napisz tak, Moja córko. Śmierć zadawana niewinnym ofiarom jest jednym z najcięższych grzechów, które człowiek jest w stanie wyrządzić swemu bratu. Jest to najbardziej dotkliwy grzech ciała i sprawia mi ogromny ból. Brak poszanowania, który ludzkość dziś okazuje w stosunku do ludzkiego życia, staje się coraz bardziej widoczny.

Życie jest cennym darem Boga. Nikt, żaden człowiek nie ma prawa odbierać życia innemu człowiekowi. Nikt nie ma prawa odbierać życia dziecku, które ciągle ma przed sobą swój pierwszy oddech, który nastąpi w momencie narodzin. Ten grzech jest ohydny i niewybaczalny. Wszystkie dusze pochodzą od Mojego Przedwiecznego Ojca i tworzone są w momencie poczęcia.


Wielki Ucisk

Orędzie nr 29 z serii Ostrzeżenie   poniedziałek, 20 grudnia 2010, godz.10.00


Zważ na to, Moja córko. Poprzez te orędzia ludzkość jest ostrzegana przed karą, która spadnie na tych, którzy ciągle będą odrzucać Przedwiecznego Ojca. Zbliża się czas nadejścia Wielkiego Ucisku. To wydarzenie rozpocznie się z końcem roku 2012 i nie może być mylone z datą Mojego Ponownego Przyjścia na ziemię. Bo to, Moje dziecko, nie jest zapowiadane w tych orędziach.

Ktokolwiek, kto spróbuje podać wam, Moje dzieci, datę Mojego Ponownego Przyjścia, jest kłamcą i nie jest prawdziwym prorokiem. Ja, za pomocą tej prorokini, odkrywam przed wami lata, w których nastąpią konkretne wydarzenia, prowadzące do Mojego Ponownego Przyjścia.


Fałszywi nauczyciele i prorocy

Orędzie nr 33 z serii Ostrzeżenie    sobota, 25 grudnia 2010, godz. 10.20


Moje nauki nigdy się nie zmieniają

Musicie zrozumieć, że Moje nauki są takie same zawsze. Ci, którzy przychodzą w Moim Imieniu, muszą być bacznie obserwowani. Jeżeli głoszą Moje słowo, to pochodzą oni ze światła. Jeżeli widzicie, że ich mowa zmienia Moje nauki, co wydaje się wam w jakiś sposób dziwne, odejdźcie od nich. Nie słuchajcie ich. Ci nieszczęśni ludzie zostali zwiedzeni przez złego, aby wypaczyć Moje nauczanie, celowo wprowadzając w was zamęt.

Jakakolwiek doktryna, która nie pochodzi z Pisma Świętego i która głosi, że jest prawdą — jest tak naprawdę kłamstwem. To jest grzech przeciwko Mnie i jest poważnym atakiem na Mnie i Mojego Przedwiecznego Ojca.

Fałszywy mesjasz

Ci fałszywi nauczyciele będą wkrótce ukazywać się światu. Znajdziecie ich wszędzie, krzyczących z całych sił. Szukających uwagi. Niektórzy wywrą takie wrażenie na Moich dzieciach, że nawet niektórzy z Moich prawdziwych wyznawców uwierzą w ich „boskie” moce. Szczególnie jeden z nich wywyższy się do takiego stopnia, że ludzie błędnie zaczną wierzyć, że jest mesjaszem.

==================