Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
63
616
599

+17

Odwiedziny
...1 268 802

Orędzia - Ostrzeżenia rok 2013

PDFDrukujEmail

...

Świątynia Boga zostanie zbezczeszczona nie do poznania

Wtorek, 01.01.2013, 19:20

Moje Plany są objawiane i ci spośród was, wybrani przeze Mnie, aby prowadzić Resztę Kościoła, będą szybko tworzyć bazy na całym świecie. Będą to miejsca, gdzie pójdziecie czcić Mnie w pokoju, kiedy wasze kościoły nie będą was witać w sposób, w jaki powinny.

Wasze kościoły staną się niczym więcej, jak miejscami rozrywki, gdzie pogańskie rytuały i muzyka przedstawiane będą w wymyślnych ceremoniach. Rzekomo wydarzenia te odbywać się będą ku czci Boga. Zamiast tego, będą wielbić grzeszne czyny i deklarować je, jako zgodne z Moimi Naukami.  Chociaż to Chrześcijanie będą głównym celem nienawiści, Dom Izraela będzie również poszukiwany, a Żydzi uczynieni zostaną kozłami ofiarnymi w tej wojnie o dusze. Nic z tego, co widzicie, nie będzie się wydawać z zewnątrz różne, niż we wcześniejszych dniach. W Rzymie zostanie niedługo zobaczony bogaty i potężny budynek, który stanie się miejscem spotkań. Wszystkie religie będą tu chętnie witane, dopóki nie zostaną zmuszeni do przełknięcia kłamstwa przedstawionego im przez Nowy Światowy Porządek. Z czasem stanie się niedopuszczalne, aby niektóre Chrześcijańskie praktyki odbywały się publicznie.

Będzie to obejmować Sakrament Chrztu i Komunii Świętej. Będą one uważane za nieakceptowalne we współczesnym i świeckim świecie, a ich otrzymanie będzie dla was niemożliwe. Sakrament Małżeństwa zostanie zmieniony, a małżeństwo dostępne będzie w innej formie. Jedyny sposób, aby na tym etapie otrzymać Prawdziwe Sakramenty, możliwy będzie poprzez Resztę Kościoła.


Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty (92) O Łaskę

Wytrwałości

Niedziela, 06.01.2013, 17:50

Proszę, weźcie ten nowy Dar Uzdrowienia, który wam teraz przedstawiam. Ma on formę Krucjaty Modlitwy i uleczy wasz umysł, ciało i duszę.

Modlitwą tą przekazuję wam cenny Dar Uzdrowienia. Odmawiając ją doświadczycie, że ta prośba o pomoc przyniesie wam i tym, których obejmujecie tą modlitwą, wielkie dary z Nieba. Jako taka, zawiera ona specjalną ochronę dla odnowienia tych zagubionych, którzy nie są pewni swojej wiary, i którzy doznają uczucia znużenia. Mogą cierpieć przez wątpliwości. Mogą cierpieć przez choroby fizyczne, które niszczą ich zdolność, aby pozwolić Mi przynieść im pokój, miłość i pocieszenie. Aby otrzymać to błogosławieństwo uzdrowienia, odmawiajcie proszę tę Modlitwę Krucjaty. Krucjata Modlitwy (94) – O uzdrowienie ciała, umysłu i duszyZostanie zrobione wszystko, aby spowodować zamęt w waszych

Grupach Modlitewnych.

Czwartek, 17.01.2013, 23:17

Grupy Modlitewne Jezusa do Ludzkości muszą być zakładane wszędzie. Będą one integralną częścią formowania i koordynacji Mojej Reszty armii na ziemi. Musicie działać ściśle, w miłości i harmonii, i pozostać w kontakcie z Moją córką, Marią. Poinstruowałem ją, aby pomogła tam gdzie to możliwe, w prowadzeniu was. Wysłałem jej grupę osób, które będą koordynować Grupy w różnych regionach świata. Każdy musi skupić się na swoim własnym regionie i łączyć się z wszystkimi innymi. Maria zostanie przeze Mnie poinstruowana, w jaki sposób chcę, aby byli zorganizowani oraz jakiego formatu pragnę.

Pobłogosławię każdą Grupę Modlitewną, kiedy zgodzi się na Moje Kierownictwo. Potrzebuję włączyć członków duchowieństwa i korzystanie z modlitewników. Maria przekaże wam, co będzie wkrótce oczekiwane.

Przygotujcie się do tej globalnej Misji, jak żadnej innej. Jest to końcowa Misja dla ratowania dusz, a każdy krok na tej drodze podyktowany jest przeze Mnie, Jezusa Chrystusa. Proszę więc, pokładajcie we Mnie całe wasze zaufanie. Radujcie się, bo zostaliście pobłogosławieni przyznaniem wam tej roli w najważniejszym czasie historii świata. Dlatego otrzymacie wiele darów ode Mnie, ponieważ potrzebuję waszej pomocy, aby ratować dusze. Pozwólcie Mi dać wam Błogosławieństwo Ochrony dla Grup Krucjaty Modlitwy Jezusa do Ludzkości w każdym pojedynczym miejscu, gdzie są one tworzone.


Zniesienie wszystkich znaków Mojego Syna oznaczać będzie

początek końca

Piątek, 18.01.2013, 19:

Zniesienie wszystkich znaków Mojego Syna oznaczać będzie początek końca. Kiedy to się wydarzy, będziecie wiedzieć, że czas Mojego Powtórnego Przyjścia jest blisko.

Dzieci, musicie trwać w modlitwie i nadal odmawiać Modlitwy Krucjaty, ponieważ są one bardzo potężne i pomogą złagodzić cierpienie, które jest planowane przez złą grupę. Ziemia zadrży teraz tam, gdzie znajdują się siedziby tych będących pod demonicznym wpływem przywódców. Ręka Najwyższego Boga uderzy ziemię, ale wielu z tych, którzy prowadzą grzeszne życie, może zostać uratowanych poprzez wasze modlitwy.


To są Misje prawdziwych proroków, które wywołują oburzenie.

Niedziela, 20.01.2013, 10:10


Kiedy złe duchy wędrują, poszukują miejsc, w których łatwo mogą wejść do duszy. Gdy raz znajdą się w duszy, pozbyć się ich jest bardzo trudno. Trzymają się tych biednych dusz, które nie mają wiary czy ufności w Boga. W podobny sposób atakują Moich wyznawców i jedynie ich modlitwy mogą zapewnić im ochronę. Kiedy na świat wysyłany jest prorok, szatan i jego demony użyją nadzwyczajnych metod, aby walczyć z Darem Proroctwa.

Ty, Moja córko, poddawana jesteś atakom szatana. Przybiera to różne formy. Ludzie, którzy reagują na Moje Orędzia będą również dręczeni. Najpierw przez ducha zła zasiewane będą w ich sercach wątpliwości, które następnie wywołają niepokój w duszy. To doprowadzi ich do kwestionowania i stawiania wyzwania Moim Przekazom, aż ich wątpliwości obrócą się w nienawiść.

Wiele związanych z tobą dusz, będzie bezwiednie nieustannie kuszonych, aby cię zdradzić. Pojawią się niektórzy obcy i powiedzą ci, że również są prorokami. Niektóre z tych dusz, które przyszły do ciebie od początku tej Misji pod pretekstem, że one również były Moimi prorokami ze specjalnymi darami ode Mnie, i że należą do ciebie, są twoimi największymi wrogami. Zostały zaatakowane przez złe duchy i wiele, niestety, nie uświadamia sobie tego. Ci Moi wyświęceni słudzy, którym zawierzyłaś, a którzy cię zdradzili, również zostali powstrzymani w wykonywaniu swoich obowiązków wobec Mnie, z powodu ducha zazdrości.

Istnieje bardzo niewielu, którym można zawierzyć pracę z Moimi prorokami, dlatego prawdziwi z nich muszą działać sami, jedynie z garstką ludzi, którym mogą zaufać. Wam, Moi wyznawcy, nie wolno nigdy czuć się urażonymi lub obrażonymi, jeśli nie zezwolę Mojemu prorokowi spotykać się z wami lub uczestniczyć w publicznych wydarzeniach.

Jako prorokowi czasów ostatecznych, nie mogę pozwolić na zajęcia odwracające uwagę. Potrzebuję całego czasu Marii i jej pobożności. To będę Ja, Jezus Chrystus, który poprowadzi was w waszych modlitwach, poprzez Moje Grupy Modlitewne. Nie lekceważcie nigdy ducha zła, który wywołuje wśród was wątpliwości i dyskusje wraz z pokusą, aby odejść. Rozpoznajcie powody tego. Jest to dlatego, że największa wojna szatana toczona jest w tym czasie. To są Misje prawdziwych proroków, które wywołują oburzenie. To Jestem Ja, Jezus, który prowadzi walkę przeciwko złemu i to Jestem Ja, Który ją wygra. Wasz Ukochany Jezus


Najświętsza Maria Panna: To przez moc modlitwy Miłosierdzie

Mojego Syna może być rozprzestrzeniane na cały świat.

Środa, 23.01.2013, 16:

Moje dzieci, musicie dążyć do przeznaczenia co najmniej piętnastu minut dziennie na odmawianie Modlitw Krucjaty, ponieważ jest to bardzo ważne.

Musicie znaleźć czas, aby odmawiać te modlitwy, ponieważ one już łagodzą wiele tragedii na świecie, spowodowanych przez tych nikczemnych ludzi, którzy dokonują aktów zła.

Nigdy nie wolno wam zapominać o mocy modlitwy, albo faktu, że poprzez Moje wstawiennictwo mogę wam pomóc w waszym borykaniu się z waszą Wiarą.... Oto mała Modlitwa Krucjaty (95) O pomoc w znalezieniu czasu na modlitwę. Oto mała Modlitwa Krucjaty (95) O pomoc w znalezieniu czasu na modlitwę.


Złagodzę wiele przepowiedzianych cierpień przez moc Mojej

Krucjaty Modlitwy.

Piątek, 25.01.2013, 20:00

Moja najmilsza córko, pragnę poinstruować Moje Grupy Krucjaty Modlitwy, aby zachowały czujność przy ich zakładaniu w swoich krajach. Muszą mieć przy sobie Święconą Wodę, Krucyfiks przedstawiający Mnie i odmawiać tę szczególną Modlitwę Krucjaty o Błogosławieństwo i Ochronę waszej Grupy Krucjaty Modlitwy.

Modlitwa Krucjaty (96) O Błogosławieństwo i Ochronę naszej Grupy

Krucjaty Modlitwy


Bóg Ojciec: Wymażę te narody, które plują Mi w Twarz.

Piątek, 01.02.2013, 16:20   


Nauki, które poślę, będą natychmiast rozpoznawalne.

Sobota, 02.02.2013, 15:30

Podczas gdy Moi wyznawcy zbierają się w Grupach Modlitewnych, będą również odczuwać Moją Boską Obecność i dam się im poznać na różne sposoby. Znaki, które poślę, będą natychmiast rozpoznawalne.

Wyleję Moją Miłość, Moje Uzdrowienie, Moje Łaski i Moje Błogosławieństwa. Jest to wiek, w którym nic nie jest niemożliwe dla dobra wszystkich, jeśli jest to zgodne z Wolą Boga.

Teraz, kiedy Moje Grupy Modlitewne łączą się razem, Moja Reszta armii rozkwitnie i urośnie. Podobnie jak nasiona zasiane na początku w zaledwie kilku sercach, urosły one i rozmnożyły się w ponad 200 krajach, z których wiele nie jest wam znanych, Moi drodzy wyznawcy.


Matka Boża: Wielu będzie osamotnionych w swoim dążeniu do tworzenia

grup modlitewnych

tłumaczenie ze strony ostrzezenie.net

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2013.02.05, 19.45

Moje dzieci, musicie szukać pocieszenia jeden u drugiego, kiedy tak gromadzicie się w każdym zakątku ziemi, aby uformować Resztę Armii Mojego Syna.

Wielu będzie osamotnionych w swoim dążeniu do tworzenia Grup modlitewnych i od czasu do czasu może odczuwać, że to jest bez sensu. Każdej z Grup modlitewnych, założonych, aby odmawiać Krucjaty Modlitwy, zostanie przez Mojego Drogiego Syna przyznana specjalna Łaska.


Matka Boża: Musicie modlić się za tych wszystkich, będących na wysokich

stanowiskach i sprawujących władzę nad waszymi narodami

środa, 6 lutego 2013, godz. 14.55

Musicie modlić się za tych wszystkich, będących na wysokich stanowiskach i sprawujących władzę nad waszymi narodami, ponieważ oni ogromnie cierpią. Codziennie są atakowani przez diabła, aby mogli stać się w jego rękach narzędziem wyzysku, wpędzającym Boże dzieci w biedę. Ich plan usunięcia wszelkich śladów Boga w życiu narodów, które kontrolują, jest już przygotowany. Po ujawnieniu swoich prawdziwych zamiarów i oni sami staną się ofiarami, tak jak będą nimi dusze, które będą cierpieć pod ich reżimem.


Oto Krucjata Modlitwy, którą musicie odmawiać, aby oświecić rządy, tak aby

Łaska Boża mogła osłonić światowych przywódców.

Krucjata Modlitwy (98) Aby Łaska Boża osłoniła światowych przywódców


Jestem waszym Nauczycielem i dzięki Mnie zrozumiecie Tajemnice Mojego

Ostatecznego Boskiego Planu

tłumaczenie ze strony ostrzezenie.net

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2013.02.08, 23.45

Musicie w tym czasie nie tylko postępować zgodnie z Moimi wskazówkami, ale musicie wziąć na siebie odpowiedzialność za pomoc w ratowaniu tych dusz, które w żaden sposób Mną się nie interesują oraz nie posiadają w ogóle pragnienia, aby zbawić swoje dusze, dążąc do odkupienia w Moich oczach czy przyjmując Sakramenty. Dzieje się tak dlatego, że podjęli oni świadomą decyzję, aby Moje Istnienie oddzielić od swojego życia, jakim żyją z dnia na dzień. Jestem (dla nich) Kimś, kogo może jakoś mgliście są świadomi — jako jakiejś duchowej idei; idei, której jednak nie potrafią zrozumieć. Dzieje się tak dlatego, że nie są oni zainteresowani wprowadzeniem (w swoim życiu) takich koniecznych zmian, dzięki którym staliby się godnymi Mojego Królestwa.

Te zagubione, letnie dusze są Moją największą troską, ponieważ ich liczba jest duża i powoli, powoli dryfują one coraz dalej ode Mnie. A Ja usycham za nimi z tęsknoty. Współczesne środki komunikacji to jedyny sposób, aby zdobyć ich uwagę. Każdy kamień zostanie wywrócony. Zostanie zrobione wszystko, co jest w Mojej Mocy, aby je do Mnie przyprowadzić.

I w końcu — istnieją takie dusze, które nigdy o Mnie nie słyszały, ale nie ze swojej własnej winy. I które nigdy nie dowiedziały się o Mojej śmierci na Krzyżu oraz o tym, jakie następstwa ona wnosi do przyszłości ich egzystencji. Ja muszę im ukazać Prawdę. Muszę je pouczyć. Muszę w prosty sposób przekazać Moje Przesłanie. Muszę ukazać im dowód na istnienie ich duszy, a wy, Moja Armia — pomożecie Mi to uczynić.

Wiele zadań, mających na celu zbawienie dusz, pojawi się przed wami, a ich realizacja będzie od was wymagana, Ja zaś, wasz Jezus, pokażę wam, jak tego dokonać. Nadal będę was pouczał i mam nadzieję, że odpowiecie na Moje Wezwanie bez względu na to, jak nie wykonywalne to zadanie wam się wyda.


Moje Słowo rozprzestrzeni się w Australii i Nowej Zelandii

niedziela, 10 lutego 2013, godz. 2.18

O Moi umiłowani uczniowie, wywołujecie łzy ulgi w Moich Świętych Oczach.

Wasze wspaniałe narody, tak zasobne w obfite bogactwa naturalne, są puste na duszy. Narody Australii i Nowej Zelandii z jednej strony są tak dorodne, ponieważ Mój Ojciec tak was obdarzył, ale z drugiej są tak jałowe.

Obecnie wzywam wasze Narody, aby Mi pomogły w rozpaleniu waszej wiary i rozpowszechnianiu Mojego Świętego Słowa, tak aby objąć opieką dusze wszystkich Bożych dzieci w waszych krajach.

Poprzez tę Moją ostatnią Misję ocalania dusz na ziemi Moje Słowo rozprzestrzeni się w Australii.


Masoneria przeniknęła Mój Kościół na ziemi i wkrótce schizma – jak

przepowiedziane – wywoła podział i niepokój pośród Moich wiernych sług

środa, 13 lutego 2013, godz. 11.20


Mój Święty Namiestnik został zmuszony do tego posunięcia i w rezultacie będzie ogromnie cierpiał. Masoneria przeniknęła Mój Kościół na ziemi i wkrótce schizma — jak przepowiedziane — wywoła podział i niepokój pośród Moich wiernych sług.

Wielu nie ma bladego pojęcia, jakie fałszerstwo im się prezentuje. Ani nie zdaje sobie sprawy, że fundament Mojego Kościoła, Kościoła Katolickiego, został rozbity w pył. W jego miejsce wzniesie się ohyda obrzydliwości, Ja zaś zainterweniuję i ześlę znaki, aby każdą duszę przestrzec, jak ważna jest modlitwa, umożliwiająca duszom odróżnienie Prawdy od fikcji.

To nie upadek Kościoła Katolickiego — który wkrótce stanie się ewidentny i który podzieli świat — to ich zaangażowanie w tworzenie Nowego Światowego Kościoła, jednej światowej religii, wprowadzi pogaństwo i kult fałszywych bożków.

Fałszywy prorok dobrze się przygotował się i nadchodzi jego czas. Wspólnie z antychrystem rzucą świat na kolana. Nie po to, aby czcić Boga — lecz bestię.

Nalegam na Moich uczniów, Moich Chrześcijańskich wyznawców, aby, wszędzie, gdzie się znajdują, zachowali spokój. Módlcie się o pokój i pozwólcie Mnie, waszemu Jezusowi, przewodzić wam w tym czasie.

Żądam od wszystkich Moich kardynałów, Moich biskupów i Moich wyświęconych sług, aby zjednali swoją owczarnię i zachowali wierność wobec Moich Nauk. Zwróćcie szczególną uwagę na to, czego będzie się od was wymagało, jeśli idzie o zawartość waszych kazań, gdyż to ulegnie zmianie. Wasze homilie zostaną obmyślone i napisane dla laickiego świata, i będą pobawione istotnych treści.

Aby zauważono, że Kościół Katolicki się modernizuje, zostanie wam przedstawiona oferta uniwersalnych kongregacji — wszystkie religie scalone w jedną, w tak zwany Zjednoczony Kościół Chrześcijański. Na samym początku wszystkie zewnętrzne symbole będą wydawać się takie same, ale dlatego, że jest to zamierzona taktyka. Z czasem jednak nie będzie się już w tym można dopatrzeć Mojego Pisma Świętego, gdyż nowe słowa, zwroty oraz nowe formuły przy udzielaniu Sakramentów zostaną wprowadzone na waszych oczach.

Ci prawdziwie wierni, konserwatywni kapłani zostaną zaalarmowani przyjęciem nowych, zmodernizowanych form, jakie przyswoi sobie Kościół, kiedy wystartuje ten nowy typ uwspółcześnionego, alternatywnego kościoła.

To poprzez powiązania z masonerią, która przeniknęła w każdy zakątek Katolickiego Kościoła, rządów i mediów, ta ohyda zostanie przedstawiona jako wielka odnowa.

To będzie początek końca. Moja Obecność zostanie dyskretnie anulowana celem wprowadzenia nowego obrządku Mszy.

Ta cała pompa i błazenada będzie służyć zamaskowaniu faktu, że tabernakulum jest puste — gdyż na Moją Boską Obecność już dłużej nie zezwoli Mój Ojciec.

Musicie pozostać zjednoczeni, jeżeli jesteście katolikami, i kontynuować uczęszczanie na codzienne Msze oraz przyjmować codzienną Komunię Świętą. A wy, wszyscy chrześcijanie, musicie wiedzieć, że wy także będziecie nęceni, aby przyjąć Nową Światową Religię, która została sformułowana przez narody, które znajdują się w koalicji ze zdrajcami Mojego Katolickiego Kościoła. Pragną oni stworzyć laicką, humanistyczną fasadę — fasadę, która ukrywa zło, jakie subtelnie będą promować.

Bitwa się rozpoczęła, ale wy, Moi umiłowani wyznawcy, jesteście mocniejsi, niż myślicie. Ja zawsze Jestem tutaj. Dobrze was przygotowałem. Musicie, aby ocaleć, odmawiać tę Krucjatę Modlitwy:


Ta bitwa jest już ostateczna. Mój Namiestnik upadł. Mój Kościół upadnie, ale

wkrótce na nowo się podniesie

czwartek, 14 lutego 2013,  godz. 18.00

Obecnie w Moim Kościele znajdujecie się pod kontrolą diabła i wielu stanie się ofiarą kłamstw, które zostaną wam teraz przedstawione jako Prawda.

Prawda Mojego Nauczania zostanie wkrótce uznana za rzecz niestosowną i niezgodną z prawdą. Szalony gniew Mojego Ojca z powodu tej plagi w Moim Kościele na ziemi stanie się wkrótce udziałem Jego sług w Moim Kościele w Rzymie. Ta bitwa jest już ostateczna. Mój Namiestnik upadł. Mój Kościół upadnie, ale wkrótce na nowo się podniesie. Wasz Jezus


Przed Moim Ołtarzem niedopuszczalne jest zawieranie związku

małżeńskiego, jeżeli dotyczy on dwóch osób tej samej płci

15 luty 2013, godz. 22.10

Przed Moim Ołtarzem niedopuszczalne jest zawieranie związku małżeńskiego, jeżeli dotyczy on dwóch osób tej samej płci. A jednak oni to
robią i Mnie obrażają. Oni Mnie usilnie proszą, abym zaakceptował grzech, usprawiedliwiający przekroczenia wobec Przykazań Mojego Ojca. Usiłują przekonać samych siebie, że jest to do przyjęcia w oczach Boga, choć tak nigdy stać się nie może.

Wszystkie Prawa Boże ustanowione są w Niebie. Grzech w Oczach Boga jest grzechem i nie może nigdy być usprawiedliwiany ludzkimi interpretacjami.

Ów zwodniczy sposób myślenia tych adwokatów modernistycznego chrześcijaństwa, którzy przy każdej okazji usiłują zmienić i dostosować Naukę Chrześcijańską, szkodzi Mojemu Kościołowi.

Wystawiają oni Boga i Moją Śmierć na Krzyżu na pośmiewisko.

Tak właśnie chrześcijanie powracają do pogaństwa; a przemiana ta może być szybka. Fałszywi Bogowie, fałszywe świątynie, fałszywe religie — to wszystko ma wspólny mianownik: Ich wyznawcy oddają cześć bogu, uczynionemu ręką ludzką. Takie religie są obrazą dla Boga. Natomiast jeden kościół, mianowicie świątynie masońskie, także oddaje cześć — lecz nie Bogu, a bestii.

To jest cena wolności, jaka ofiarowana została światu dzięki Mojej śmierci na Krzyżu. I to jest powód, dlaczego świat musi przyjąć Prawdę; i dlaczego nie wolno mu stać się ofiarą oszustwa, które z upływem czasu zostanie pomiędzy wami zasiane przez bestię.

Wasz Jezus


Fałszywy prorok przejmie teraz Siedzibę w Rzymie

niedziela, 17 lutego 2013, godz. 19.0

Moja wielce umiłowana córko, jak  przepowiedziane, cały świat teraz ujrzy schizmę w łonie Kościoła Katolickiego, stając się jej świadkiem. Odejście Mojego wielce umiłowanego Świętego Namiestnika, Papieża Benedykta XVI, oznacza początek końca. Ja, poprzez ciebie, Mojego wybranego proroka, przez ponad dwa lata próbowałem przygotować Mój Kościół na to smutne wydarzenie.

Elita Masońska przechwyciła kontrolę nad Moim Kościołem i będą oni narzucać katolikom najbardziej nikczemne oszustwo. Klucze Rzymu znajdują się obecnie w Moich Rękach, a zostały Mi one przekazane przez Mojego Ojca. Będę kierował Moimi wyznawcami, tak aby Prawda mogła zostać zachowana oraz aby Moje Święte Słowo pozostało nienaruszone.

Fałszywy prorok przejmie teraz Siedzibę w Rzymie, a Moje Słowo, tak samo jak to stało się podczas Mojego Życia na ziemi — zostanie potraktowane jak herezja.


Podporządkują Boże dzieci władzy małego rogu, który będzie siedział na

Tronie Piotrowym, otoczony nimbem pompatycznego splendoru

poniedziałek, 18 lutego 2013, godz. 18.00

Kiedy mówiłem ci o wielkim rozłamie Mojego Kościoła, nie powiedziałem ci, jak to się wydarzy. Posłuchaj więc Mnie teraz: Tak samo jak kapłani w czasie Mojego pobytu na ziemi odrzucili Moje Święte Słowo, tak samo kapłani tuż przed Moim Drugim Przyjściem Mnie odrzucą. Ale odrzucą oni nie tylko Moje Słowo, które ci przekazuję, lecz także zaakceptują zmiany, które zostaną na nich wymuszone. Ich święte dary utracą swoją moc tak szybko, jak szybko zaakceptują oni bluźnierstwa i nowe prawa, jakie zostaną przedstawione.

Wśród Moich wierzących wyznawców także dokona się podział, jeśli idzie o ich wierność Mojemu Kościołowi na ziemi. Wszystko co, musicie uczynić, to naśladować Moje Nauczanie, przekazane wam w Księdze Mojego Ojca. Nie ma potrzeby rozpraszać się na zewnątrz, ponieważ Ja Jestem obecny pomiędzy wami.


Powiedzą, że ponosi on winę za przestępstwo, choć jest zupełnie niewinny

wtorek, 19 lutego 2013, godz. 14.30

Moja wielce umiłowana córko, proszę, zawiadom Moich uczniów, że czas Mojego Panowania jest blisko.

Nie wolno się im niepokoić, ponieważ Ja — chociaż Korona Cierniowa została nałożona na Mojego Namiestnika, który został przeze Mnie wyznaczony, aby zarządzać Moim Świętym Katolickim i Apostolskim Kościołem, a który został brutalnie usunięty — nareszcie przychodzę, aby przynieść wam pokój.

Następny rok będzie dla was, Moi umiłowani uczniowie, i dla Mojego ostatniego Prawdziwego Papieża bardzo uciążliwy i bardzo przygnębiający. On — przeciwko któremu perfidnie i z premedytacją spiskowano, został potraktowany właśnie tak samo jak Ja, Jezus Chrystus  — był bity i biczowany. Teraz będą próbowali go zabić, tak jak zabili Mnie. Powiedzą, że ponosi on winę za przestępstwo, choć jest zupełnie niewinny.

Ja, wasz umiłowany Zbawiciel, ocalę was wszystkich od tej niegodziwości, która przez wielu będzie postrzegana  jako pochodząca ode Mnie, zakomenderowana Moją Dłonią.

Tak jak poprzednio — pouczę Mój Kościół, ale tylko poprzez Moc Ducha Świętego. Klucze Rzymu znajdują się pod komendą Mojego umiłowanego Ojca. Ja, Jezus Chrystus, jestem gotów, aby zstąpić ponownie przy Moim Drugim Przyjściu, i chciałbym (was) powiadomić, że wy, Moi uczniowie, będziecie cierpieć tak, jak Moi bliscy uczniowie w czasie Mojego pobytu na ziemi. Wy, Moi umiłowani, jesteście ze Mną, zamknięci w Moim Najświętszym Sercu, abyście mogli ze Mną jednoczyć się w boleści. Wylewam łzy nad Moim niewinnym, umiłowanym, ostatnim Papieżem na ziemi, Benedyktem XVI, wybranym przeze Mnie, aby przewodził Mojemu Kościołowi w czasie tych ostatnich dni.


To Wielkie Rozświetlenie Sumienia odbędzie się po tym, jak Mój Święty

Namiestnik opuści Rzym

środa, 20 lutego 2013, 19.30

To Wielkie Rozświetlenie Sumienia odbędzie się po tym, jak Mój Święty Namiestnik opuści Rzym.

Bądźcie przygotowani na to, aby ratować swoje dusze. A wy, te uparte dusze pośród was — będziecie mieli bardzo mało czasu, aby w pokorze ugiąć wasze kolana i prosić o Moje Miłosierdzie. A wówczas zagrzmią trąby*, a proroctwa przygotowujące was na koniec, zostaną, tak jak przepowiedziane, objawione.

Wasz Jezus

* Ap, od 8,07: I pierwszy zatrąbił. A powstał grad i ogień – pomieszane z krwią, i spadły na ziemię. A spłonęła trzecia część ziemi i spłonęła trzecia część drzew, i spłonęła wszystka trawa zielona. (i dalej)


Żyjecie w czasach, w których wiele dzieci Bożych stało się poganami

piątek, 22 lutego 2013, godz. 23.00

Moja wielce umiłowana córko, żyjecie w czasach, w których wiele dzieci Bożych stało się poganami. Nawet ci urodzeni jako żydzi i chrześcijanie uciekają się obecnie do różnorodnych form bałwochwalstwa, tak jak to przepowiedziano.

O, jak to Mnie obraża, kiedy widzę uznanie, jakie dzieci Boże mają w swoich sercach, jeśli idzie o zadowalanie samego siebie, oraz jak wierzą w fałszywe bożki, które istnieją tylko w ich umyśle.

Zachwyt dla duchowości New Age i traktowanie z pasją wszystkich przedmiotów, które mają związek z wyciszaniem umysłu, sprowadzają się do jednego problemu. Ludzie ci znajdują się w ciemności, ponieważ odmawiają uznania Mnie, Jezusa Chrystusa. Celowo blokując dopływ Światła Bożego, narażają się na oddziaływanie ciemnych, złych duchów. Szatan i jego demony polują na takie dusze i wywołują w nich straszną, całkowitą pustkę. Niezależnie od tego, jakiego rodzaju spirytualnych medykamentów New Age będą oni poszukiwać, nigdy nie zaznają ukojenia, gdyż nie jest to naturalne środowisko, do życia w którym się narodzili.

Pogaństwo, które zapanowało nad ludzkością, osiągnęło w obecnym okresie swój szczyt, licząc od czasu, kiedy Ja, Jezus Chrystus, narodziłem się na ziemi. Pomimo że światu została podarowana Prawda o Istnieniu Boga i pomimo że Ja poprzez Moją śmierć na Krzyżu ocaliłem ludzi od potępienia, oni wciąż odwracają się plecami.

Obsesja na własnym punkcie, gloryfikowanie siebie samego oraz zamiłowanie do światowych uciech są plagą ludzkości, a źródłem tego jest rozpaczliwy brak poczucia bezpieczeństwa, niepokój i duchowe wyjałowienie. Bałwochwalstwo — rozkochiwanie się w słynnych ludziach, fałszywe bóstwa oraz eksponowanie pogańskich akcesoriów  — przyciągają chmurę ciemności nad tych wszystkich, którzy pasjonują się takimi zajęciami. Chrześcijanie są przez takich ludzi szkalowani, ale dzięki ich cierpieniu i modlitwom mogą oni ocalić swoich współbliźnich od ognia piekielnego.

Kiedy flirtujecie z tymi fałszywymi idolami, zabawiacie się z demonami z piekieł, wysłanymi, aby was wciągnąć na wieczność do czeluści. Nigdy nie dajcie się przekonać, że takie pogańskie praktyki są nieszkodliwe, gdyż one szkodzą. Jeżeli tracicie swój czas i zajmujecie swój umysł takimi urozmaiceniami, to oddalacie się od Boga i życia wiecznego.

Przebudźcie się ku Prawdzie. Ja Jestem Prawdą. Nie ma innej drogi do szczęścia wiecznego, jak tylko przeze Mnie, Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego. Przybywam teraz, aby objawić Prawdę, tak bym mógł was ocalić na nowo i obdarzyć was życiem wiecznym, pomagając wam zbawić wasze dusze. Wasz Jezus


Będzie on bardzo bliskim sojusznikiem fałszywego proroka i nie ma on

adnych złudzeń co do tego, kim on jest — synem szatana

poniedziałek, 25 lutego 2013, godz. 23.00

Moja wielce umiłowana córko, nadchodzące czasy wytrącą świat z jego uśpienia, niezależnie od tego, którą religię, o ile w ogóle jakąś, ludzie wyznają, gdyż głos małego rogu* wzbudzi uwagę całego świata. Usadowiony na Tronie Piotra, ten oszust będzie głośno wykrzykiwał i dumnie głosił swoją propozycję, aby zjednoczyć wszystkie kościoły jako jeden. Obwołany współczesnym innowatorem, będzie oklaskiwany przez laicki świat, ponieważ uniewinni on grzech.

Wprowadzi on nowe prawa, które nie tylko że będą stały w sprzeczności z Naukami Kościoła Katolickiego, ale i będą się sprzeniewierzać wszystkim prawom chrześcijańskim. Kapłani, którzy zwalczają te Orędzia, będą przymuszeni na nowo je rozważyć, kiedy ta straszliwa prawda wyjdzie na jaw. Prawda Mojego Słowa, tobie przekazywanego, Moja córko, nareszcie powoli zacznie do nich docierać. O, jakże będą szlochać z żalu, kiedy sobie uświadomią, że to jestem Ja, Jezus Chrystus, Który — z Błogosławieństwem Mojego Ojca — drobiazgowo ujawniam ci proroctwa końca czasów.

Wówczas będą pochłaniać każde Słowo z Moich Świętych Warg, kiedy, aby przygotować ludzkość, będę ujawniał nadchodzenie kolejnych wydarzeń. Istotne jest, aby człowiek słuchał i odpowiadał na Moje Wezwanie, tak abym każdego mógł wyratować  z uścisku bestii.

Podczas gdy fałszywy prorok** będzie zajęty tym, aby swoimi wyniosłymi ambicjami wywierać na katolikach tego świata odpowiednie wrażenie, zostanie on na jakiś czas odsunięty na bok, ponieważ antychryst — jak przepowiedziane — wkroczy teraz na światową scenę. Kiedy usłyszycie, że media donoszą o nowym, rokującym nadzieję, utalentowanym negocjatorze pokojowym, będziecie wiedzieć, o kogo chodzi. Będzie on bardzo bliskim sojusznikiem fałszywego proroka i nie ma on żadnych złudzeń co do tego, kim on jest — synem szatana.

Niezależnie od tego, jak przerażające rzeczy będą się dziać, pamiętajcie, że to Ja, Jezus Chrystus, Jestem Królem. Żaden człowiek, żaden wróg nie ma więcej władzy niż Bóg. Ale bitwa o dusze musi się stoczyć, tak jak zostało przepowiedziane. Poprzez rozpowszechnianie Mojego Słowa, Moich Orędzi i Moich Modlitw dopomożecie Mi zbawić dusze, których potrzebuję, aby Mój Nowy Raj zapełnił się wszystkimi dziećmi Bożymi. Zawsze ufajcie Mnie, waszemu Jezusowi, albowiem to Ja będę was prowadził i chronił w czasie trwania tej ohydy na ziemi. Obiecuję, że ten okres będzie krótki. Wasz Jezus

*, ** Od tłumaczy: Pragniemy poinformować, że „mały róg” i „fałszywy prorok” wydają się być jedną i tą samą osobą, która jest religijnym przywódcą, antypapieżem Kościoła Katolickiego. „Mały róg” występuje w ST, w Księdze Daniela, natomiast „fałszywy prorok” w NT, w Księdze Apokalipsy. Proszę porównać z Orędziem z 18 lutego 2013, godz. 18.00.


Jeden z politycznych przywódców, o którym mówiłem jakiś czas temu,

zostanie wkrótce zamordowany

wtorek, 26 lutego 2013, godz. 22.00

Moja wielce umiłowana córko, jeden z politycznych przywódców, o którym mówiłem jakiś czas temu*, zostanie wkrótce zamordowany.

Pragnę, abyś — po tym, jak to się wydarzy —  ujawniła wszystkim, kim ta osoba jest, posługując się dowodem, jaki został tobie i innym teraz przekazany, tak aby więcej ludzi zaakceptowało Prawdę tych Orędzi. Ten biedak jakiś czas temu uniknął już śmierci, ale jego nowa popularność postawi go w niebezpiecznej sytuacji. Jest on wrogiem sił masońskich i nie będą go oni zbyt długi czas tolerować w roli przywódcy.

Kiedy wy, Moi wyznawcy, zobaczycie, że spełniają się proroctwa, jakie dawane są wybranej duszy, będziecie wówczas wiedzieć, że takie dusze mówią Prawdę i że została im ona przekazana z Nieba, gdyż nie byłyby one w stanie czegoś takiego same wymyślić.

Jest Moim pragnieniem, aby udowodnić tym, którzy gardzą Moimi Orędziami, że to jestem Ja, wasz umiłowany Jezus Chrystus, Który mówi do świata przez tego proroka. I chociaż wielką radość przynosi Mi, gdy widzę, jak bardzo Mnie kochacie i jak odmawiacie modlitwy, przekazane wam z Niebios, to właśnie ci sceptycy są tymi, których muszę przygarnąć.

W bardzo niedługim czasie w Europie nastąpi podział, który będzie miał związek z EU i krajem, w którym znajduje się Piotrowy Tron. Rezultatem tego będzie wojna, która będzie miała inny charakter niż inne wojny. Ale będzie ona bezwzględna. W Niemczech, we Włoszech i we Francji ludzie zwrócą się przeciwko sobie. Musicie się modlić, aby Moi wyznawcy pozostali silni oraz sprawili, aby Grupy Modlitewne „Jezus dla Ludzkości” zostały szybko założone w tych krajach.

Nadszedł czas dla Mnie, Jezusa Chrystusa, Baranka Bożego, aby ujawić więcej informacji zawartych w Pieczęciach**. Dokonam tego ze starannością, ponieważ musicie się przygotować zarazem duchowo, jak i fizycznie. Jako Bóg Sprawiedliwości sprawię, że będę wam wszystkim przewodził i was Moją Mocą błogosławił, podczas kiedy wszystko będzie, warstwa po warstwie, nabierać rozmachu.

Wasz umiłowany Jezus


Musicie nadal przyjmować Moją Komunię Świętą. Nie wolno wam wstrzymać

się od codziennej Ofiary, ponieważ to nie wy będziecie tymi, na których

będzie ciążyło podjęcie tej decyzji

środa, 27 lutego 2013, godz. 15.30

Moja wielce umiłowana córko, codzienne Msze Święte będą się nadal odbywały przez pewien czas, a Ja nalegam na Moich wyznawców, aby nadal w nich uczestniczyli, tak jak dotychczas.

Musicie nadal przyjmować Moją Komunię Świętą. Nie wolno wam wstrzymać się od codziennej Ofiary, ponieważ to nie wy będziecie tymi, na których będzie ciążyło podjęcie tej decyzji. Zostanie ogłoszone, że istnieje inny rodzaj Świętej Ofiary, a wy natychmiast dostrzeżecie, kiedy to się stanie, albowiem odprawianie Mszy Świętej zostanie przez fałszywego proroka powstrzymane. W miejsce Mszy Świętej pojawi się jeden-światowy pogański rytuał, a wy, Moi umiłowani wyznawcy, pobłogosławieni Darem Ducha Świętego, rozpoznacie natychmiast, czym on będzie.

Nie wolno wam nigdy opuścić Kościoła, który Ja dałem światu, a którego podstawą jest Moje Nauczanie, gdzie Ofiara Mojej Śmierci na Krzyżu jest wam podarowana pod postacią Najświętszych Darów.

Wielkość Mojego Kościoła na ziemi ulegnie zmniejszeniu i stanie się on, nie z jego własnej winy, resztą armii.

Mój Prawdziwy Namiestnik, ten, który został wyrzucony, będzie walczył, aby, wedle swoich możliwości, jak najlepiej przewodzić Bożym dzieciom. Lecz to będę Ja, Jezus Chrystus, który was będzie prowadził, podniesie was i uwolni was od zła, które zostanie wam narzucone; zło, które spotka gwałtowny i potworny koniec, dotykając tych wszystkich, którzy staną po stronie antychrysta i jego niewolników. Wasz Jezus


Proszę wszystkie Moje wyświęcone sługi, żeby wezwali Mnie, ich

umiłowanego Jezusa, abym mógł ich osłonić Moją Najdroższą Krwią

czwartek, 28 lutego 2013, godz. 23.55

Moja wielce umiłowana córko, zesłałem Ducha Świętego, aby osłonił w obecnym czasie wszystkie Boże dzieci, próbując rozrzedzić ciemności, jakie zło powoduje w świecie.

Musicie  gorąco się modlić za wszystkie Moje wyświęcone sługi, gdyż obecnie znajdują się oni w stanie strasznej dezorientacji. Ponieważ Mój Święty Namiestnik zakończył swoje panowanie, będą w ciągu następnych kilku tygodni pogrążeni w smutku, tak iż nie będą wiedzieć, w którą stronę się zwrócić.


Znaki wam wszystkim zostaną ukazane oraz wydarzą się cuda

wtorek, 5 marca 2013, godz. 15.30

Moja wielce umiłowana córko, oby nikt nie przeoczył zmian, które wybuchną na całym świecie, gdyż wszystko, co w Księdze Objawienia jest przepowiedziane, będzie miało miejsce. Wiele z tych wydarzeń będzie się różnić się od tego, w jaki sposób ludzie interpretują tajemnice, które zostały ujawnione Janowi Ewangeliście. A jednak nabiorą one sensu, kiedy dostrzeżecie w nich to, czym one są..... Nie jest Moim pragnieniem, aby was zastraszyć, lecz aby was przygotować. Obecnie udzielam specjalnych mocy i łask tym wszystkim, którzy spełniają Moje życzenie, aby odmawiać Krucjaty Modlitwy. Znaki wam wszystkim zostaną ukazane oraz wydarzą się cuda.

Będzie wzbierała w was Moja Moc, podczas gdy będę was wiódł Moją Ścieżką ku ocaleniu ludzkości.    Wasz Jezus


Modlitwa może uratować i uratuje ludzkość

czwartek, 7 marca 2013, godz. 11.05

Moja wielce umiłowana córko, ważne jest, aby Moi uczniowie na ziemi zrozumieli, jak modlitwa może ocalić i ocali ludzkość. Moc modlitwy — a w szczególności odmawianie Świętego Różańca, który sprawia, że bestia jest bezsilna — nie może być niedoceniana. Aby ocalić więcej dusz, musicie także odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Poselekcjonujcie Krucjaty Modlitwy, które wam przekazuję i odmawiajcie je tak, aby skupić się na odmiennych intencjach podczas każdego spotkania grupy modlitewnej.  Jeżeli, na przykład, odmawiacie Litanię (2) O Łaskę Wybawienia, to zorganizujcie to tak, żeby grupa modlitewna tego dnia mogła skoncentrować się na tych Krucjatach Modlitewnych, które nawołują o Bożą ochronę dla dusz. Następnie innego dnia skoncentrujcie się na wyborze modlitw, które są wam dane ku ochronie kapłanów i duchowieństwa, itd.

Te Grupy Modlitewne Krucjaty, kiedy uformują się dookoła świata, staną się niezbędną zbroją, aby pokonać szatana na o wiele więcej sposobów, niż uwierzylibyście, że to jest możliwe.

Będę wam nadal przekazywał Dary w postaci nowych modlitw, przynoszących ze sobą nadzwyczajne cuda. Bez takiej interwencji nie mógłbym ocalić dusz, których tak pragnę.

Idźcie i zaplanujcie wasze spotkania grup Krucjat Modlitewnych, biorąc za podstawę układ, w jakim modlitwy zostały wam przekazane, ale pogrupujcie je w taki sposób, abyście (każdorazowo) koncentrowali się na jakichś specyficznych intencjach. Nie ma potrzeby, aby za każdym razem odmawiać wszystkie modlitwy, chociaż apeluję do was, abyście w ciągu tygodnia odmawiali tak wiele z nich,  jak to jest możliwe.

Przynosicie Mi, Moi najdrożsi wyznawcy, tyle radości i pociechy. Udzielam wam Moich błogosławieństw mocy i odwagi, podczas kiedy wy będziecie czynić dalsze starania, aby ratować dusze. Kocham was.

Wasz Jezus

„Matka Zbawienia: Grupy Modlitewne Krucjaty ocalą miliardy dusz”


On został wysłany, aby zdemontować Mój Kościół i rozedrzeć go na

strzępy

piątek, 8 marca 2013, godz. 14.05

Moja wielce umiłowana córko, szatan jest wściekły na Mój Kościół na ziemi, a pochodząca od niego plaga wciąż rozprzestrzenia się wewnątrz jego murów.

Ten przebiegły oszust, który wyczekująco zagnieździł się w jego kulisach, wkrótce ogłosi swoją władzę nad Moimi biednymi, niczego niepodejrzewającymi, wyświęconymi sługami. Ból, jaki on wywoła, jest dla Mnie zbyt ciężki do zniesienia, jednak jego władanie osiągnie swoją kulminację w akcie ostatecznego oczyszczenia od zła, jaka będzie miała miejsce w rdzeniu Mojego Kościoła.

Wymanewrował on siebie bardzo starannie na swoją pozycję i wkrótce stanie się widoczny — w swoim pompatycznym sposobie bycia, w otoczeniu swojej okazałej świty. Na początku Jego pycha, arogancja i obsesja na własnym punkcie będą                                                                                                                                                                     starannie ukrywane przed światem. Świat zewnętrzny z ulgą przyjmie odgłos trąb, obwieszczający jego kadencję jako głowy Mojego Kościoła...... Ta dewastacja może spowodować rozpad struktury Mojego Kościoła. Budynki, które zostaną zmienione i zaadaptowane, nie wyłączając nowej świątyni, wzniesionej dla jednego światowego kościoła, będą wykonane i umiejscowione w Rzymie.

Zapewniam was, że właśnie tak, jak Moja Świątynia zostanie zbezczeszczona, tak samo Ja, Jezus Chrystus, Zbawiciel całej ludzkości, będę wyrzucony i — wrzucony do rynsztoka.    Wasz Jezus


Matka Zbawienia: Grupy Modlitewne Krucjaty ocalą miliardy dusz

niedziela, 10 marca 2013, 18.00

Grupy Modlitewne Krucjaty ocalą miliardy dusz i dlatego musicie się rozszerzać i pomnażać. Łaska Boża wylewa się na wszystkie z Jego Dzieci, które uczestniczą w tych grupach modlitewnych. Staną się one zbroją, która osłoni ludzkość od prześladowań, zaplanowanych przez antychrysta. Nigdy się, dzieci, nie poddawajcie. Pozostańcie w stanie Łaski przez cały czas i podążajcie nadal za wskazówkami Mojego Syna. On was nigdy nie [...], tak wielka jest Jego Miłość do was. Wasza umiłowana Matka Matka Zbawienia


Unaoczni się Trzecia Pieczęć — kiedy człowiek będzie walczył o

pożywienie po tym, jak ludzkość ogarnie głód 

sobota, 16 marca 2013, godz. 15.25

Moment pojawienia się fałszywego proroka zbiegnie się z czasem, kiedy na całym świecie będą wypowiadane wojny. Wojny będą wybuchały nagle, a ludzie będą kulić się ze strachu, kiedy jasne staną się konsekwencje. Będą one rozkwitały i wybuchały jak burze piaskowe na pustyni, gdzie nagle, jak złodziej, który przychodzi nocą, dopadną one wszystkich, którym się wyda, że ich pokój jest zagwarantowany.

Tak wiele krajów zostanie w to zaangażowanych, że wszyscy zostaną tym zaskoczeni. Wkrótce, pośród tej rzezi, ujawni się antychryst. Dezorientacja, trwoga i straty w zakresie płodów rolnych skomplikują problem. Niedługo potem unaoczni się Trzecia Pieczęć — kiedy człowiek będzie walczył o pożywienie po tym, jak  ludzkość ogarnie głód. Brak żywności, brak duchowości, brak pomocy spowodują, że ludzie będą chwytali się wszystkiego i każdego, kto przynosi ulgę.


Jego tron został skradziony. Jego moc nie

środa, 13 marca 2013, godz. 21.20

Obyście nie popełnili błędu, gdyż Prawda została wam objawiona. Powiedziałem wam, Moi wyznawcy, w jaki sposób zostaniecie oszukani. To  będzie dla was bardzo trudne, ponieważ będziecie poddawali w wątpliwość wiarygodność tego oszusta, który siedzi w Domu Mojego Ojca.

Mój umiłowany Papież Benedykt XVI był prześladowany i uciekł, jak przepowiedziane. Ja nie wyznaczyłem tej osoby, która twierdzi, że przychodzi w Moje Imię.

On, Papież Benedykt, poprowadzi Moich wyznawców w kierunku Prawdy. Ja go nie opuściłem i chowam go blisko Mojego Serca i udzielam mu pocieszenia, którego potrzebuje w tym straszliwym czasie. Jego tron został skradziony. Jego moc nie. Wasz Jezus


Orędzie dla kapłanów i tych wszystkich Moich wyświęconych sług,

którzy swoje życie oddali Świętej Służbie dla Mnie

niedziela, 17 marca 2013, godz. 18.50

Ostrzegam także inne Chrześcijańskie kościoły — ta zaraza przeniknie także do waszych kościołów. Z czasem stanie się dla was trudne, aby Moje Nauki czcić w taki sposób, jak zostały one przekazane światu. Wszyscy chrześcijanie będą cierpieć, znalazłszy się pod rządami fałszywego proroka i jego kohorty, antychrysta, którego twarz będzie wkrótce widniała wszędzie na świecie, jako najbardziej wpływowego przywódcy wszechczasów.    Wasz Jezus


Matka Zbawienia: Odmawiajcie Mój Różaniec za tych wszystkich, którzy

sprawują w Rzymie rządy

piątek, 15 marca 2013, godz. 22.30

Proszę, módlcie się o nadzieję i odmawiajcie Mój Święty Różaniec każdego dnia za tych wszystkich, którzy sprawują w Rzymie rządy. Musicie modlić się za wszystkich, którzy zarządzają Kościołem Katolickim. Proszę, włączajcie w to człowieka, który siedzi na Tronie Piotra, gdyż wielce są mu potrzebne wasze modlitwy.

Módlcie się, aby przyjął on Prawdę o śmierci Mojego Syna na Krzyżu oraz aby otworzył swoje serce na prośby Mojego Syna o miłosierdzie dla wszystkich Bożych dzieci.

Niezależnie od tego, jak ciężkie są te obecne czasy w Kościele Rzymskokatolickim, zło nie może odnieść i nie odniesie zwycięstwa nad Mocą Bożą.

Moja rola jako Pośredniczki wszelkich Łask wkrótce się wypełni i Mój czas — jako niewiasty, która została wybrana, aby zostać przyobleczoną w promienie słońca* — właśnie nadszedł, abym mogła dopomóc Mojemu Synowi w Jego ostatecznym planie zbawienia.

* Apokalipsa 12,01

** Księga Sofoniasza 1.07; Księga Abdiasza 0,15; Księga Joela 1,15 oraz 2,01 oraz 2,11 oraz 3,04 oraz 4,14; Księga Izajasza 13,06-13,13; Drugi List św. Piotra Apostoła 3,10; Drugi List do Tesaloniczan 2,02; Pierwszy List do Koryntian 3,13; Dzieje Apostolskie 2,20; Apokalipsa 1,10

Wasze przejście z tej ziemi do Mojego Nowego Królestwa będzie bezbolesne, błyskawiczne i tak nieoczekiwane, że ledwo będziecie mogli złapać jeden oddech


Wasze przejście z tej ziemi do Mojego Nowego Królestwa będzie bezbolesne, błyskawiczne i tak nieoczekiwane, że ledwo będziecie mogli złapać jeden oddech. Proszę, nie obawiajcie się Mojego Drugiego Przyjścia, jeżeli kochacie Boga. Bóg was kocha. Ja was kocham. Trójca Święta weźmie ziemię w objęcia i ci wszyscy, którzy akceptują Moją Dłoń Miłosierdzia, a okażą skruchę za ich grzeszne życie, będą bezpieczni.

Ci pomiędzy wami, którzy mają silną wiarę, zostaną błyskawicznie wzięci. Dla tych, którzy wleką się z tyłu, którym brakuje wiary i dla których niemożliwym będzie, aby ku Mnie sięgnąć — potrwa to dłużej...


Wkrótce Mój Umiłowany Papież Benedykt pokieruje Bożymi dziećmi

piątek, 29 marca 2013, godz. 8.45

Nikt nie może powstrzymać rozprzestrzeniania się Prawdziwego Słowa Bożego. Nikt. Rządy w Domu Piotra będą krótkotrwałe i wkrótce Mój Umiłowany Papież Benedykt pokieruje Bożymi dziećmi ze swojego miejsca wygnania. A Piotr, Mój Apostoł, założyciel Mojego Kościoła na ziemi, poprowadzi go w tych ostatnich, trudnych dniach, kiedy Mój Kościół walczy o swoje Przetrwanie.   Wasz Jezus


Bóg Ojciec: Ja, wasz umiłowany Ojciec, ustaliłem wreszcie datę

Ostrzeżenia. Datę tę znam tylko Ja

poniedziałek, 1 kwietnia 2013, godz. 17.22

Ja, wasz umiłowany Ojciec, ustaliłem wreszcie datę Ostrzeżenia. Datę tę znam tylko Ja. Znam też datę tego Wielkiego Dnia, gdy Mój Syn powróci, aby przejąć Królestwo, które  Mu Obiecałem.

Dzień Ostrzeżenia, ofiarowanego wam jako wspaniały Dar, podzieli ludzkość na dwie części. Pierwsza część przyjmie wielkie Miłosierdzie Mojego Syna. Druga część ukryje się i ucieknie. Będą oni wierzyć, że są zdolni, żeby przetrwać Bożą interwencję, ukierunkowaną na ich ocalanie. To, czego nie wiedzą, to to, że Ja będę deptać im po piętach, aż do Ostatniego Dnia, aby ich wybawić od ostatecznego horroru, z którego nie ma już żadnego powrotu.


Tylko ci z Pieczęcią Boga Żywego unikną tego ludobójstwa dusz

czwartek, 4 kwietnia 2013, godz. 19.45

Podczas kiedy wy zajmujecie się tym, żeby się wzajemnie przekrzykiwać, największy wróg, którym są armie szatana, planuje najgorsze okrucieństwa, jakich ludzkość od czasu stworzenia Adama i Ewy kiedykolwiek doświadczyła.

Rozpoczną się wojny, o których mówiłem, a plan zakłada unicestwienie całych populacji. Moglibyście pomyśleć, że te wojny toczą się pomiędzy poszczególnymi narodami, ale bylibyście w błędzie. Broń pochodzić będzie tylko z jednego źródła. Moje biedne Boże dzieci, jakże niewiele wiecie o tych potwornościach, jakie przeciwko Bożym dzieciom są planowane na najwyższych szczeblach sekt masońskich. Ich nikczemności nie potrafilibyście sobie wyobrazić, ale zwróćcie uwagę na określone znaki. Jeżeli wasze banki odbierają wam waszą wolność, wasze domy, uniemożliwiają wam wyżywienie waszych rodzin, to jest to tylko jedna część ich planu przeciwko ludzkości. Staniecie się niewolnikami, ale tym, którzy okazują Mi posłuszeństwo i pozostają wierni Mnie i Mojemu Nauczaniu, nigdy nie wolno zapominać o Moim Miłosierdziu.... Ci pośród was, którzy Mnie przeklinają, bezwzględnie Mnie odrzucając, będą Mnie błagać o Miłosierdzie, kiedy nastąpią te wydarzenia. Kiedy będziecie zmuszeni cierpieć i przyjąć znak bestii — lub umrzeć — wtedy będziecie za Mną głośno wołać. I będziecie się prześcigać, aby znaleźć Pieczęć Boga Żywego, którą przekazałem światu w tych Orędziach za pośrednictwem Mojego Ojca; ale wtedy będzie już za późno. Tylko ci, którzy przyjęli Pieczęć, przechowują ją w swoich domach lub noszą ją przy sobie, będą chronieni. Tylko ci z Pieczęcią Boga Żywego unikną tego ludobójstwa dusz.


Tak wielu dobrych i świętych kapłanów złączyło się razem, aby

rozedrzeć te Orędzia na strzępy

wtorek, 9 kwietnia 2013,  godz. 23.00

Każdy z was będzie musiał zdać przede Mną z tego sprawę. Ukarzę was — nie za waszą niewiarę, ale za wasz grzech pychy, który nakazuje wam wierzyć, że więcej wiecie na temat spraw duchowych niż Ja, Jezus Chrystus, Wasz Mistrz. O, jak wy Mnie ranicie. O, jak Mnie rozczarowujecie; ponieważ wasza zdrada przyniosła szkodę Mojej Misji — ostatniej tego rodzaju. Za duszę każdego grzesznika, którego ode Mnie odciągacie — poniesiecie odpowiedzialność. A następnie z ciężkim sercem, kiedy Prawda stanie się wam wiadoma, będziecie musieli odpowiedzieć na te pytania:

Dlaczego odrzuciliście Mój Kielich, kiedy, z miłością i ufnością, powierzono wam Prawdę, a w waszym sercu wiedzieliście, że pochodziło to ode Mnie? Dlaczego wtedy próbowaliście zniszczyć te Moje Orędzia? Czy wy macie w ogóle pojęcie, jak poważne są Święte śluby, które złożyliście w Moim Imieniu? Musicie teraz udać się na rekolekcje i przeczytać Moje Krucjaty Modlitwy. Jeżeli tak postąpicie, udzielę wam Mojego błogosławieństwa i mocy rozeznawania. Ale tylko ci o pokornych sercach mogą do Mnie przyjść.


Czas pojawienia się komety, o której mówiłem, kiedy to ludzie będą

wierzyć, że istnieją dwa słońca, jest blisko

sobota, 6 kwietnia 2013, godz. 17.00

Moja wielce umiłowana córko, gwiazdy wkrótce zmienią (położenie), a czas pojawienia się komety, o której mówiłem, kiedy to ludzie będą wierzyć, że istnieją dwa słońca, jest blisko. Niedługo ten zdumiewający spektakl ujrzy cała ludzkość i słychać będzie odgłos grzmotu, i wydawać się będzie, że zderzą się dwa słońca.

Moje Promienie Miłosierdzia spadną na każdą duszę ludzką, łącznie z tymi, którzy zostaną oślepieni Światłem, gdyż tak ciemne są ich dusze. Kiedy odgłos grzmotu przebrzmi, kompletny spokój zalegnie na całej ziemi, a cisza będzie wręcz ogłuszająca. Nie będzie dał się słyszeć żaden dźwięk — jedynie brzmienie Mojego Głosu odbije się na duszach nędzników.

Będę niczym promień słońca, który w oczach grzesznika wyrazistym uczyni każde jedno przewinienie, każdy grzech i każdy krzyk rozpaczy.

Będzie lament i ludzkie serca będą odczuwały głęboki smutek, kiedy ludzie zostaną skonfrontowani ze stanem swoich dusz. Wszytko zastygnie na piętnaście minut, a następnie życie powróci do swojego normalnego rytmu, jakby ten cud nigdy się nie wydarzył. Dla tych, których dusze zostaną dotknięte przez Prawdę, życie nie będzie mogło być i nigdy nie będzie już takie same. Będą oni podążać za Mną, Moim Nauczaniem, i miliardy się nawrócą.


Ta nowa świątynia — tak zostanie im powiedziane — jest kościołem,

który jednoczy wszystkich, jako że Bóg kocha wszystkie Swoje dzieci

niedziela, 7 kwietnia 2013, godz. 18.40

Ta nowa świątynia — tak zostanie im powiedziane — jest kościołem, który jednoczy wszystkich, jako że Bóg kocha wszystkie Swoje dzieci. A skoro Bóg kocha wszystkie Swoje dzieci, to chciałby, aby połączyły się one ze sobą w jedną całość; więc muszą się one wzajemnie wziąć w ramiona, niezależnie od ich wiary, ich religii, ich koloru skóry, ich rasy i ich praw. Wszyscy się zjednoczą — tak zostanie im powiedziane — w Obliczu Boga; oraz zostaną poproszeni o wysłanie swoich przedstawicieli do nowej świątyni, która będzie się znajdowała w Rzymie. Zostanie im powiedziane, że jest to Nowa Jerozolima, zapowiedziana proroctwami w Biblii, i chroniona przez wybranego Bożego przywódcę — fałszywego proroka.

Bardzo wielu da się nabrać na to wielkie kłamstwo, tę parodię Świętego Słowa Bożego, które zostało przekazane Janowi Ewangeliście. Każde Słowo, które zostało dane temu prorokowi na czasy ostateczne, zostanie wydobyte, nagięte i tak przeinaczone, aby pasowało do programu antychrysta.

Ci, którzy odmówią zaakceptowania tego nowego, tak zwanego inkluzywnego (niewykluczającego nikogo) kościoła, będą uważani za nie-chrześcijan. Będą tyranizowani i robieni na głupków. I gdyby nie Duch Święty, który im przewodzi, zostaliby wciągnięci do tej fałszywej i bezwstydnej świątyni, która będzie maskować ohydną prawdę, leżącą pod jej powierzchnią.

Antychryst już prawie, z wielką pompą, wkracza na światową scenę i to on będzie tym, który nie tylko będzie rządził tymi kościołami, ale który oszuka ludzi, tak iż uwierzą, że posiada on specjalne, boskie dary. Będzie on poważany za jego wielki wkład na rzecz humanitarnych ideałów. On, antychryst, otrzyma międzynarodowe nagrody za swoją działalność charytatywną. Następnie powiedzą, że posiada on charyzmę, upodobniającą go do ludzi świętych. Niedługo potem zostaną mu przypisane cuda, aż ostatecznie powie on o sobie, że jest prorokiem, wypełniającym misję Boga.

Wielu da się w ten sposób okropnie oszukać, gdyż będzie on popierany przez światowe kościoły i otrzyma uwierzytelniającą pieczęć od fałszywego proroka.

W końcu świat uwierzy, że jest on Mną, Jezusem Chrystusem. Moje Słowo nie będzie słyszane, obecność antychrysta pochłonie bowiem całą ludzkość, której aplauz uciszy głosy, szerzące Prawdziwe Słowo Boże. Ale z powodu Mojego wielkiego Miłosierdzia będę na każdym pojedynczym kroku tej drogi interweniował Ręką Mojego Ojca.

Moje Orędzia nigdy nie ustaną, aż do dnia ostatecznego. Mój Głos nigdy nie zamilknie. Boże dzieci, które pozostaną wierne Jego Świętemu Słowu, nigdy nie umrą.

Wasz Jezus


Bóg Ojciec: Modlitwa, by otrzymać Klucz do Nowego Raju

środa, 10 kwietnia 2013, godz. 16.45

Znak ten — a nie należy mylić go ze znamieniem bestii — będzie symbolizował nową Jedną Światową Religię

środa, 17 kwietnia 2013,  godz. 20.00

Sztormy się nasilą i w wielu krajach będzie się odczuwało niepokoje. Wśród wielu nacji widoczne będą rozruchy, kiedy ich rządy odbiorą wolność ludziom, którzy znajdują się pod ich jurysdykcją. Następnie kościoły, włączając w to wszystkie, które kochają Boga — jednego Trójjedynego Boga — zapoczątkują likwidowanie swojej posługi i zamykanie swoich drzwi.

We wszystkich krajach zachodnich dojdzie do tego, że wiele kościołów będzie zamykanych. Komunistyczny znak uwidoczni się jako szczególny symbol i pojawi się on w kościołach, które pozostaną (jeszcze) otwarte, w mediach, na odzieży, w filmach — i znak ten będzie dumnie noszony przez tych na wysokich stanowiskach. Będzie on postrzegany jako honorowa odznaka i będą się z nim obnosili członkowie hierarchii we wszystkich głównych kościołach i wyznaniach religijnych. Ujrzycie ten symbol w miejscach publicznych, na ołtarzach, na lotniskach oraz na szatach, jakie będą noszone przez hierarchów kościelnych. Znak ten — a nie należy mylić go ze znamieniem bestii — będzie symbolizował nową Jedną Światową Religię. Ci, którzy będą za nią odpowiedzialni, nie będą już dłużej obawiać się manifestowania jej znaku, który będzie też symbolem, oznaczającym pełnienie kontroli oraz posłuszeństwo wobec bestii.

Dzień, w którym codzienna Ofiara Mszy — w tej formie, w jakiej musi być ona sprawowana w Moim Świętym Imieniu — zostanie poniechana, stanie się dniem, w którym symbol ten pojawi się na ołtarzach i przed wszystkimi tabernakulami na całym świecie.


Matka Boża: Skoro Boże Dzieci są wprowadzane w błąd za pomocą

kłamstw — to one oddzielą się od Niego

niedziela, 14 kwietnia 2013, godz. 14.00

Ktokolwiek, kto, będąc w Kościele Mojego Syna na ziemi, przewodzi ludziom, a jednocześnie nie potrafi odmawiać Różańca przed swoją parafią — ten nie pochodzi od Boga. Wasza Matka Matka Boga Matka Zbawienia

Wieża Babel ponownie zostanie wzniesiona i zaprezentowana jako świątynia Boga

niedziela, 21 kwietnia 2013, godz. 14.45

ak samo jak już było to kiedyś, Wieża Babel ponownie zostanie wzniesiona i zaprezentowana jako świątynia Boga. Będzie ona zlokalizowana w Rzymie i będzie ją wyróżniał nowy symbol nowej, jednej, światowej religii. Symbol ten będzie uwidoczniony na dachu, przy wejściu oraz w centralnym miejscu na głównym ołtarzu. Moje drogocenne Tabernakulum ze złota, którego Godność zostanie splamiona, będzie umiejscowione w sposób widoczny dla wszystkich, w centralnym miejscu ołtarza. Ta zniewaga będzie oznaczać, że przed bestią zostaną otwarte drzwi, by wtargnąć do Mojego Tabernakulum. Wtedy to zaniknie Moja Obecność

Miliony  ludzi — z których wielu nie będzie sobie zdawało sprawy ze znaczenia tej obrzydliwości — uczynią wszystko, o co zostaną poproszeni, i będą się modlić przed bestią. Nowe szaty, wyszywane złotymi emblematami, ale  mające wygląd skromnych sutann, będą noszone przez tych, którzy będą służyć w tej tak zwanej świątyni. Ten złoty emblemat, który będzie w bezczelny sposób afiszowany, będzie symbolem nowej światowej religii.

Krzyże znikną. Nigdzie nie będzie można zobaczyć Mojego Krucyfiksu. Następnie ludzie zostaną prawnie zmuszeni, aby z niektórych publicznych miejsc, tam, gdzie krzyże będą jeszcze widoczne, zostały one usunięte.

Repliki nowej wieży, która będzie wyrazem czci dla szatana, znajdą się w wielu krajach — a wówczas druga część oszustwa zostanie ujawniona: Istnienie Piekła zostanie przez kościół publicznie ogłoszone jako nonsens. Ludzie zostaną uśpieni w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa, kiedy to rażące kłamstwo zostanie przyjęte przez wszystkie kościoły. Będzie się argumentować, że Bóg nigdy by nie zezwolił na istnienie takiego miejsca. Że On kocha wszystkich oraz że istnienie Piekła zostało rozpowszechnione przez religijnych fanatyków na przestrzeni wieków. I tak to ludzie zaczną patrzeć przez palce nawet na istnienie grzechu śmiertelnego. Grzech będzie tak dalece akceptowany, że ludzie już dłużej nie będą się modlić czy prosić o Moje Miłosierdzie, gdyż to nie Bóg będzie tym, kogo oni będą honorować. To jej, bestii oddadzą oni we władanie swoje dusze, a każdy krok, który będą robili w swojej podróży, będzie starannie wyreżyserowany przez wrogów Boga.    Wasz Jezus


Antychryst będzie pochodził ze Wschodu, a nie z Zachodu

piątek, 26 kwietnia 2013, godz. 12.30

Antychryst będzie pochodził ze Wschodu, a nie z Zachodu, ale zarówno przez Wschód jak i przez Zachód — jak również w każdym zakątku ziemi — będzie on kochany, czczony i szanowany. A rozpocznie się to w następujący sposób:

Z pomocą wrogów Boga antychryst szybko roznieci wojnę pomiędzy dwoma krajami, rządzonymi przez dwóch upartych i znaczących przywódców. Wojny te się nasilą, a następnie rozprzestrzenią się na inne kraje. Gdy zagrożenie stanie się tak poważne, że zacznie mieć ono wpływ na bardziej potężne narody, rozpoczną się pokojowe negocjacje.

Znikąd — wkroczy on, bestia. I z talentem, który zaimponuje światu, doprowadzi do zakończenia wojen. Jego głos będzie wielce wpływowy. Będzie on wysoce inteligentny, a jego wizerunek będzie imponujący i charyzmatyczny. Jego przystojny, miły wygląd, urok i poczucie humoru sprawią, że stanie się on czymś na kształt gigantycznego, hipnotycznego magnesu. Zbierze on wielkie pochwały od dobrze znanych, światowych przywódców, jak i ze strony mediów, i stanie się sławą. Jego postępowanie zrobi wrażenie na czołowych postaciach biznesu i ujrzą w nim oni narzędzie wspierające zbijanie majątków, kiedy rozwój gospodarczy w poszczególnych krajach nabierze rozpędu.

Antychryst wyda się czymś tak wyjątkowym, że narody będą się prześcigać we wrzaskliwym nawoływaniu, aby zachęcić go do odwiedzenia ich krajów. Będzie on uwielbiany i odwzoruje co do ostatniego szczegółu każdy moment Mojej Misji — z czasu, kiedy chodziłem po ziemi. Kiedy będzie nauczał na temat wagi miłości, pokoju i o tym, jakie znaczenie ma jedność pomiędzy narodami, zostanie zaobserwowany, jak dokonuje wielkich cudów, gdziekolwiek by się nie pojawiał. Nie jest to bowiem człowiek jak każdy inny. Nie jest to człowiek o pokroju każdej innej charyzmatycznej marionetki. Jego gwiazda będzie jaśnieć i lśnić, jak jeszcze niczyja gwiazda przed nim. Będzie postrzegany jako osobistość jednej światowej humanitarnej religii. To jemu będzie się przypisywać tak zwany „sukces“, jeśli chodzi tę obrzydliwości. Każdy będzie padał mu do stóp. Wszędzie będą jego portrety. Będzie się go widywało w towarzystwie wielu religijnych przywódców. Powie się wkrótce, że w jego obecności ludzie doznają spontanicznych uzdrowień. Za sprawą szatańskich mocy będzie on w stanie czynić takie rzeczy, które zaszokują wielu, i będzie to uznawane za cud.

W tym czasie będzie on przez tych, którzy nie wiedzą, w czym rzecz, postrzegany jako Mesjasz. Wówczas da on do zrozumienia, że został wysłany przez Boga, aby zbawić świat. Wielu na świecie, włączając w to tych, którzy nie akceptują Mojego Istnienia, będzie przekonanych, że ten mężczyzna jest Synem człowieczym, Jezusem Chrystusem. Ci, którzy oddadzą mu cześć i będą robili to, czego on od nich zażąda, oraz którzy będą go adorować, zostaną porażeni takim złem, że ich dusze zostaną wessane w pustkę, z której sami nie będą mogli już znaleźć drogi powrotnej.

Ci, którzy znają Prawdę Mojego Nauczania, rozpoznają to oszustwo, które zostanie zaaplikowane ludzkości, i nie dadzą się zwieść tej obrzydliwości. Ci, którzy jedynie mniemają, że znają Boga, choć są praktykującymi chrześcijanami, nie będą w stanie zrozumieć Obietnicy o Moim powrocie. Kiedy powrócę, to po to, aby Sądzić. I nigdy nie będę chodził po ziemi po raz drugi. Pomimo całej ich wiedzy na temat Mojego Nauczania, tego, co Ja powiedziałem, oni nie rozumieją. Teraz im to przypominam. Nie będę chodził w ciele. Każdy człowiek, który mówi, że jest Mną, jest kłamcą. Wasz Jezus


Zostanie wprowadzony Krzyż w nowej formie

wtorek, 30 kwietnia 2013, godz. 15.40

Naprawdę już wkrótce zakup Biblii stanie się niemożliwy, bo wiele narodów, głównie w Europie, dostosuje się do nowych praw, które będą zakazem obejmowały wszystkie książki, propagujące Słowo Boże.

Obecnie przygotowywany jest list, przeznaczony dla tych wszystkich, którzy służą Kościołowi Katolickiemu. Wkrótce wszyscy Moi wyświęceni słudzy zostaną poinformowani o zmianach, o których się im powie, że mają na celu dobro Kościoła.

Nowe regulacje będą dotyczyć poprawek w modlitwach odmawianych podczas Mszy Świętej — i będą wydawać się one niewinne. Wielu nawet nie zauważy doniosłości tych zmian, ale będą one odnosić się do Najświętszej Eucharystii i Mojej w Niej Obecności. Zostanie użyty zwrot „czczenie pamięci” — i wszystkie kościoły wkrótce zostaną ogołocone ze swoich skarbów. Pozbawianie kościołów skarbów, włącznie ze złotymi Tabernakulami — które zostaną wymienione na takie zrobione z drewna i z kamienia — będzie jednym ze znaków, że są one gromadzone na rzecz Jednej Światowej Religii.

Wnętrza kościołów zostaną zmienione, a to pociągnie za sobą profanację ołtarzy. Monstrancja, podtrzymująca Świętą Eucharystię, zacznie znikać, a dni, kiedy wystawiana jest Moja Święta Hostia, dobiegną końca.

Jeżeli teraz zlekceważycie Moje Słowo, będziecie wylewać łzy, kiedy staniecie się świadkami tych wydarzeń. Wkrótce, niedługo potem, szaty noszone przez Moje wyświęcone sługi zostaną przerobione i zostanie wprowadzony Krzyż w nowej formie. Ta nowa ohyda nie będzie opierać się na prostym krzyżu. Będzie ona natomiast dyskretnie odwzorowywać łeb bestii.

Proszę was, abyście gromadzili Moje święte Krzyże teraz i przechowywali je w waszych domach razem ze Święconą Wodą. Bardzo was proszę, żebyście Mi całkowicie zaufali. Nie wierzcie nigdy, że pozostawiam was na łasce diabła. Pozostanę blisko was przez cały czas. Wyleję szczególne łaski na głowy Moich umiłowanych, wiernych, wyświęconych sług, aby zachować ich łączność z Moim Najświętszym Sercem.


Zaraza ta będzie bardziej rozpowszechniona niż AIDS

wtorek, 7 maja 2013, godz. 22.35

Moja córko, wkrótce stanie się widoczny wybuch zarazy, gdyż Mój Ojciec zrzuci na ziemię karę, na te narody, które Go obrażają i które dopuszczają, aby biednych, niewinnych ludzi prześladowało zło i niesprawiedliwość. Zaraza ta będzie widoczna na twarzy, a rany (owrzodzenie) nie zostaną uleczone tak długo, jak długo nie zakończy się okres Wielkiej Kary. Zaraza ta będzie bardziej rozpowszechniona niż AIDS i będzie jednym z pierwszych znaków nadchodzącej Kary. Potem z kolei trzecia część ziemi zostanie dotknięta głodem, a będzie to miało miejsce w czasie rządów antychrysta.


Wzmogą się cuda, które obiecałem światu — dzięki Moim Krucjatom

Modlitwy

sobota, 11 maja 2013, godz. 20.20

O moją ochronę należy się ubiegać, a Pieczęć Boga Żywego musi zostać ofiarowana tak wielu duszom, jak tylko to możliwe.


Świat się rozraduje, bo — wraz z Moim Kościołem w Rzymie — nacje

żydowskie zostaną przetrzebione

piątek, 17 maja 2013, godz. 14.02

Światłość będzie walczyć z ciemnością. Światło Boga utrzymuje was przy życiu. Ciemność was unicestwia. Moje Światło będzie stawało się coraz jaśniejsze i jaśniejsze, dopóki Moja Najświętsza Eucharystia nie zostanie usunięta. Wówczas ono zgaśnie. Wtedy to Mój Kościół się rozpadnie i wydawać się będzie, że umarł. Świat się rozraduje, bo — wraz z Moim Kościołem w Rzymie — nacje żydowskie zostaną przetrzebione. Będzie to największe oszustwo, jakie spotka ludzkość; ci zaś, którzy przyjmą tę ohydną formę pogaństwa, zostaną zmiecieni w powodzi. A następnie, po tym jak przez ziemię przetoczą się pożary, Mój Kościół podniesie się na nowo, w pełni swojej chwały. Dla grzeszników, którzy odrzucają Moją Dłoń, będzie to koniec, ale dla tych, którzy Mnie kochają, będzie to początek życia wiecznego.

Wasz Jezus


Najpierw przyjdą do Mnie ci z kościołów chrześcijańskich. Potem, z

czasem, Żydzi zawrócą i ostatecznie Mnie zaakceptują

poniedziałek, 20 maja 2013, godz. 22.52

Wy, Moje najdroższe dzieci, wiecie, że gdy odpowiedzieliście na Moje Wezwanie, to Ja obdarzyłem was szczególnym Darem – błogosławieństwem, które pomoże wam wytrwać na tej ścieżce do życia wiecznego. Potrzebujecie tych darów, ponieważ będziecie stanowić kręgosłup Mojej Reszty armii i będziecie wieść innych, którzy ostatecznie za wami podążą.

Wielu ludzi, ze wszystkich narodów, będzie za wami podążać, kiedy nie będą mieli się gdzie zwrócić, by móc dzielić się Moim Nauczaniem. Wszyscy ci wierni Mnie, Jezusowi Chrystusowi, otrzymają nowe Dary, aby im dopomóc zjednoczyć się dookoła świata w jedności ze Mną. Najpierw przyjdą do Mnie ci z kościołów chrześcijańskich. Potem, z czasem, Żydzi zawrócą i ostatecznie Mnie zaakceptują. Wszystkie inne religie uświadomią sobie Prawdę Mojego Nauczania i oni także za Mną podążą. Ale nie wszyscy z nich przyjmą Prawdę, nawet jak będzie Ona zaprezentowana im wprost przed ich oczyma.


Kiedy nadejdzie dla bestii czas, by objawić antychrysta, widoczne będą

wielkie znaki

wtorek, 21 maja 2013, godz. 16.30

Moja wielce umiłowana córko, kiedy nadejdzie dla bestii czas, by objawić antychrysta, widoczne będą wielkie znaki. Grzmot, taki, jakiego nigdy jeszcze nie słyszano, przeżyje wiele stron świata, ale w szczególności to miejsce, gdzie antychryst się narodził.

Do tego czasu Mój Duch Święty, wylany na Moich wyznawców, we wszystkich Moich chrześcijańskich kościołach, zapewni to, że będą oni przygotowani. Oni, wspólnie z uczniami z tej Misji, uformują Resztę Kościoła. Ich moc będzie wielka, a żadna krzywda nie spotka tych z Pieczęcią Boga Żywego. Swoją moc będą zawdzięczać modlitwom przekazanym im przez Moją Matkę oraz pochodzącą z Krucjat Modlitwy.


Bóg Ojciec: Uderzę w każdy naród według miary ilości niewinnych,

których zamordowali

środa, 29 maja 2013, godz. 22.50

Moja umiłowana córko, Ja Jestem Początkiem i Końcem. Jestem Stworzycielem wszystkiego, co istnieje i co zaistnieje. Jestem Panem życia i śmierci. Nikt nie posiada władzy, by ingerować w życie czy w śmierć, jako że wyłącznie Ja, wasz Ojciec Wszechmogący, mogę ingerować w każde z nich.

Gdy człowiek zaczyna wierzyć, że jest tak dobry — o ile nawet nie bardziej potężny niż Ja — to próbuje on zrównać się ze Mną. Kiedy człowiek chce przejąć kontrolę nad Moim Stworzeniem, to jest on kuszony przez szatana, aby zgrzeszył. A skoro grzech pychy skaża duszę aż do takiego stopnia, to człowiek sprzeciwia się Mnie, niszcząc życie na ziemi.

Dlaczego człowiek chciałby tak postąpić? Gdy odbiera on życie dziecka w łonie matki, to dąży on, by posiąść władzę nad tym, co zostało mu darmo dane przeze Mnie. Skoro chce on kontrolować populację, to zniszczy on życie przed narodzeniem i zabije tych, o których uważa, że nie wolno im dłużej podtrzymywać procesu życia.

Istnieje plan pewnej grupy, Moja córko, aby zniweczyć wzrost światowej populacji. A realizuje się on za pomocą potwornego zła, które jest prawnie uchwalone jako aborcja. Nie jest przypadkiem wzrost aborcji oraz natychmiastowe zaprowadzanie jej dookoła świata. Jest ona rozpowszechniana w każdym narodzie. Narody, które sprzeciwią się aborcji, zostaną zepchnięte na margines przez bestię z dziesięcioma rogami oraz zmuszone do wprowadzenia tej ohydy.

Moją Dłonią zrzucę surową karę na te narody, które wprowadzają aborcję. Ujrzycie, gdy to nastąpi — z powodu kary, którą wymierzę — i to tak szybko, jak tylko te prawa zostaną wprowadzone. Będziecie wiedzieć, że to Moja Dłoń spadła z powodu takiej niegodziwości. Wy, którzy uważacie, że macie prawo odbierać życie, dowiedzcie się, że takie prawo nie istnieje. Odbierzcie życie, a sami nie będziecie mieć życia. Żadne wieczne życie nie będzie się wam należało, jeżeli bierzecie udział w tworzeniu jakiejkolwiek ustawy, która doprowadza te nikczemne prawa do wprowadzenia ich w życie. Taka sama kara zostanie wymierzona tym, którzy odważą się usprawiedliwiać eutanazję.

Moje Miłosierdzie jest niewyczerpane i przebaczę tym, którzy nie rozumieją różnicy pomiędzy dobrem, a złem. Ale jeżeli umyślnie bierzecie udział w globalnym planie niszczenia życia, w ramach grup satanistycznych, to jesteście potępieni. Wasza przyszłość została przypieczętowana przyrzeczeniem, które złożyliście bestii, a już wkrótce też przez waszą wierność wobec antychrysta.

Przez niszczenie niewinnego życia oraz wymuszanie, by prawa te wprowadzono w życie, otwarcie przeciwstawiacie się jednemu z Moich najważniejszych Przykazań — nie zabijaj. Skoro jednak planujecie takie ludobójstwo na światową skalę, to wykonujecie dzieło diabła — a za to Ja was zniszczę.

Najpierw was ostrzegam, ale potem, jeżeli te niegodziwe prawa nie zostaną ukrócone, nie pozostawicie Mi żadnego wyboru. Ziemia zatrzęsie się z taką mocą, że was pochłonie. Uderzę w każdy naród według miary ilości niewinnych, których zamordowali. Jeżeli nie zainterweniujecie, to bardzo szybko wasze narody zostaną pożarte przez bestię i żaden się nie ostoi. Musicie się dowiedzieć, że grzech zanieczyścił ziemię do takiego stopnia, że pozostało jedynie migoczące Światełko. Światło to jest Światłem Boga i jest obecne w Moim Synu i w Jego Mistycznym Ciele. Wasze grzechy nadal Go biczują, i to będzie się nasilać, aż do tego etapu, kiedy Jego Kościół zostanie ukrzyżowany. Gdy to nastąpi, zapadnie ciemność, a wówczas przyjdzie koniec.

Mój Gniew osiągnął granice swojej wytrzymałości. Wasze modlitwy dopomogą złagodzić pewne kary, które Ja zrzucę na ten niewdzięczny świat oraz na tych niegodziwych grzeszników, jednak nie na wszystkich; kary te bowiem muszą nastąpić po to, abym mógł wstrzymać owe plany, których celem jest, aby was zniszczyć. Gdybym nie spróbował zatrzymać rozprzestrzeniania się tych obrzydliwości, nie byłoby żadnej skruchy. Żadnego wstydu. Żadnej świadomości faktu, że to Ja, Bóg Najwyższy, stwarzam życie i je odbieram zgodnie z Moją Wolą. Nikt inny nie ma prawa tego czynić.

Moje dzieci poprzez wieki poznały już Mój Gniew, do tej pory jednak opierały się karom, które obecnie wyleję na tych, którzy winni są wprowadzenia uchwały o aborcji.

Wasz Ojciec  Bóg Najwyższy


To z wnętrza Imperium Rzymskiego wzniesie się przeciwko Mnie wielka obrzydliwość

sobota, 15 czerwca 2013, godz. 16.48

Bestią z dziesięcioma rogami jest Europa, ale to w Rzymie powstanie armia przeciwko Mnie. Jeszcze raz staną się oni odpowiedzialni za ukrzyżowanie, zanim nie nastąpi Wielki Dzień. Doprowadzą oni do ostatecznej zniewagi, gdy ukrzyżują i zniszczą Moje Mistyczne Ciało na Ziemi. Moje Ciało to Mój Kościół. Ci, którzy oddzielą się od Mojego Ciała, wybierając podążanie za nową doktryną — zdradzą Mnie; przy tym jednak okażą oni tyle tupetu, by powstać i stwierdzić, że przychodzą ode Mnie.


Zmiana formatu Mszy zostanie wkrótce przedstawiona w Moim

Kościele

sobota, 29 czerwca 2013, godz. 21.13

Słowa, które zostaną użyte, aby was oszukać, będą zawierać zwrot:  „dla dobra wszystkich – ku zjednoczeniu wszystkich Bożych dzieci”. Msza nabierze nowego znaczenia. Moja Śmierć na Krzyżu zostanie zapomniana, a wszystkie jej przyczyny zostaną na nowo zdefiniowane. Przypomnijcie sobie tego dnia Moje Słowa teraz do was kierowane: Jeżeli przyjmiecie ten substytut, to Moja Obecność zaniknie. Ja będę z wami, ale to nie będzie Moje Ciało, które będziecie spożywać.


Wkrótce nastąpią silne trzęsienia ziemi w Rosji i Chinach, a odbędą się

one jedno po drugim

środa, 3 lipca 2013, godz. 13.30

Interwencja Boga jest konieczna. Bez niej bylibyście straceni.

Wkrótce nastąpią silne trzęsienia ziemi w Rosji i Chinach, a odbędą się one jedno po drugim.

Uwidocznią się skrajności pogodowe oraz nagłe skoki temperatury — z zimna do wielkiego gorąca. Pory roku nie będą już tak przebiegały, jak to było w przeszłości.

Powodzie i sztormy wystąpią w tych częściach świata, które ich jeszcze do tej pory nigdy nie doświadczyły. Terytoria krajów, które zatwierdzają nikczemne prawa przeciwko Bogu, zostaną dotknięte przez trzęsienia ziemi, ci zaś, którzy Mnie znają, będą wiedzieli, dlaczego tak się dzieje.


Matka Zbawienia: Medalik Zbawienia ofiarowuje Dar Nawrócenia

czwartek, 18 lipca 2013, godz. 19.14

Proszę zaprojektować Mój Wizerunek oraz wybić Medalik, gdzie na jednej stronie zostanę umieszczona Ja, ze słońcem poza Moją Głową, na którą wciśnięta będzie korona cierniowa, z wplecionymi w nią dwunastoma gwiazdami. Na odwrotnej stronie tego Medalika życzę sobie wizerunek Najświętszego Serca Mojego Syna wraz z Dwoma Mieczami Zbawienia, które mają zostać wzajemnie ze sobą skrzyżowane... Medalik Zbawienia ofiarowuje Dar Nawrócenia i Zbawienia.


Matka Zbawienia: Ostatni Sekret z Fatimy nie został ujawniony, był on

bowiem zbyt przerażający

poniedziałek, 22 lipca 2013, godz. 20.17

Moje dziecko, oszustwo, z którym zostanie skonfrontowany świat, będzie tak trudne do rozpoznania, że tylko ci, którzy zawierzają się Bogu i bez reszty ufają Mojemu Synowi, będą w stanie przetrwać próby, które przed nimi stoją.

Ja przekazałam światu proroctwa w 1917 roku, ale ostatni sekret z Fatimy nie został ujawniony, był on bowiem zbyt przerażający dla tych w łonie Kościoła Katolickiego... Szczegóły, które objawiłam, mówią, że w czasach ostatecznych będzie dwóch mężczyzn, noszących Koronę Piotra. Jeden będzie cierpiał z powodu kłamstw, które zostały spreparowane, aby go zdyskredytować, i które z niego praktycznie uczynią więźnia. Ten wybrany jako drugi doprowadzi nie tylko do zniszczenia Kościoła Katolickiego, ale i wszystkich kościołów, które czczą Mojego Ojca i przyjmują Nauki Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Świata.

Może istnieć tylko jeden, autoryzowany przez Mojego Syna, zwierzchnik Kościoła na ziemi, i zwierzchnik ten musi pozostać papieżem aż do swojej śmierci. Ktokolwiek inny, kto twierdzi, że zasiada na tronie Piotra, jest oszustem. To oszustwo ma jeden cel, mianowicie wydanie dusz na pastwę Lucyfera; i dusze, które nie okażą w tym względzie więcej mądrości, będą miały mało czasu, aby się uratować.... Módlcie się, módlcie się, módlcie się na Moim Najświętszym Różańcu tak często, jak jest to tylko możliwe, każdego jednego dnia, aby osłabić wpływ zła, które was otacza. Wasza umiłowana Matka Zbawienia


Matka Zbawienia: Tak jakby wydarzył się cud — będzie się wydawać, że

fałszywy prorok powstał z martwych

czwartek, 25 lipca 2013, godz. 18.52

Inni, ślepi na Prawdę, podążą za fałszywym prorokiem, prosto w zamęt. Ich serca zostaną omamione, a za niedługo będą lamentować, kiedy fałszywy prorok stanie na progu śmierci. Ale wtedy, tak jakby wydarzył się cud — będzie się wydawać, że fałszywy prorok powstał z martwych. Powiedzą, że jest on pobłogosławiony wielkimi nadprzyrodzonymi mocami z Nieba i upadną przed nim z czcią na twarz. Będzie on kochany i uwielbiany przez tych, którzy nie potrafią widzieć.

Niebawem pojawi się antychryst, a jego sława swój początek weźmie w Jerozolimie. Kiedy tylko ujawni się publicznie, wszystko w Kościele Mojego Syna szybko się zmieni. Zostaną wprowadzone nowe zasady. ... Wielu kardynałów, biskupów, kapłanów, zakonnic i zwyczajnych ludzi zostanie ekskomunikowanych, jeżeli nie będą postępować według nowych zasad lub nie będą czcić fałszywego proroka. Na tym etapie musicie poszukiwać miejsc ucieczki, które zostały utworzone, abyście mogli w pokoju adorować Mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Kapłani muszą nadal udzielać Sakramentów i zapewnić Moim dzieciom Najświętszą Eucharystię.


Znamię bestii przyniesie ze sobą śmierć – śmierć duszy oraz śmierć

przez potworną chorobę

poniedziałek, 29 lipca 2013, godz. 11.23

Ci, którzy będą próbowali pociągnąć was wraz ze sobą do fałszywej wiary — tej niepochodzącej od Boga — będą wielce przekonywający. Nigdy nie zdradzą oni swojego prawdziwego zamiaru, dopóki nie będą przekonani, że tę walkę wygrają. Ale wtedy zniszczą wielu, którzy odmówią przyjęcia znamienia bestii. Powiedzą, że jest to znak prawdziwego pokoju światowego, miłości i jedności, ale — ukryte w jego paskudnym wnętrzu — będą cyfry 666, znak bestii.

Tak samo jak święte medaliki ofiarowują ochronę z Nieba dzięki Mocy Bożej, tak i znamię bestii przyniesie ze sobą śmierć — śmierć duszy oraz śmierć przez potworną chorobę. Ci, którzy to znamię odrzucą, będą musieli się ukryć i przygotować. Ja wiem, że jest to przerażające, ale jest to prawda. Zainterweniuję przy pomocy waszych modlitw, aby położyć kres tym prześladowaniom.

Ci, którzy będą próbowali pociągnąć was wraz ze sobą do fałszywej wiary — tej niepochodzącej od Boga — będą wielce przekonywający. Nigdy nie zdradzą oni swojego prawdziwego zamiaru, dopóki nie będą przekonani, że tę walkę wygrają. Ale wtedy zniszczą wielu, którzy odmówią przyjęcia znamienia bestii. Powiedzą, że jest to znak prawdziwego pokoju światowego, miłości i jedności, ale — ukryte w jego paskudnym wnętrzu — będą cyfry 666, znak bestii.

Tak samo jak święte medaliki ofiarowują ochronę z Nieba dzięki Mocy Bożej, tak i znamię bestii przyniesie ze sobą śmierć — śmierć duszy oraz śmierć przez potworną chorobę. Ci, którzy to znamię odrzucą, będą musieli się ukryć i przygotować. Ja wiem, że jest to przerażające, ale jest to prawda. Zainterweniuję przy pomocy waszych modlitw, aby położyć kres tym prześladowaniom.


Nigdy nie przyjmujcie krzyża, który nie przypomina Krzyża, na którym

Ja zostałem ukrzyżowany

wtorek, 30 lipca 2013, godz. 20.06

Wielu podąży fałszywą drogą, ponieważ będą się oni obawiać, aby powstać i zdecydowanie bronić Słowa Bożego. Początkowo będą ich dezorientowały nowe praktyki, nowe symbole, nowe szaty, nowe formy ołtarzy i nowe krzyże. Następnie zaakceptują oni te nowości jako znak czasu. To nowe, nowoczesne i tak zwane ujednolicone podejście do oddawania czci Bogu zostanie następnie przez te biedne dusze entuzjastycznie przyjęte. Ale ci, którzy są Moi, pozostaną wierni Mojemu Słowu po wsze czasy. Stanowią oni kręgosłup Mojego Kościoła na ziemi i nigdy się nie załamią...... Jeżeli jednak zaakceptujecie te satanistyczne rytuały i symbole, wystawicie siebie samych na działanie zła.


Kiedy zmienią Sakrament Chrztu, usuną wszystkie oświadczenia

wypierające się szatana, wyjaśniając, że owe deklaracje są staromodne

poniedziałek, 5 sierpnia 2013, godz. 04.05

Kiedy Moi wrogowie zmienią Sakramenty i wprowadzą nowe relikwie, nowe krzyże i nowe praktyki, i wtedy powiedzą, że Mój Kościół pozostaje takim, jakim był zawsze, to będzie to kłamstwo. Mój Kościół nigdy nie może się zmienić.

Tak wiele argumentów zostanie w każdym narodzie zgromadzonych, aby zbezcześcić Sakrament Małżeństwa. Oni, wrogowie Boga, chcą, aby chrześcijanie zaakceptowali małżeństwo pomiędzy partnerami tej samej płci, ale  chrześcijanom nie wolno tego zaakceptować, gdyż to obraża Mojego Ojca. Jest to nie do przyjęcia w Jego Oczach. Kiedy zmienią Sakrament Chrztu, usuną wszystkie oświadczenia wypierające się szatana, wyjaśniając, że owe deklaracje są staromodne i zbyt przerażające. Powiedzą, że to jest nieistotne.


Matka Zbawienia: Ta wojna o utrzymanie w mocy Słowa Bożego będzie

oznaczać, że ci kapłani, którzy pozostaną Mu wierni, będą musieli

szukać schronienia

poniedziałek, 5 sierpnia 2013, godz. 13.05

Ci z was, którzy będą kontynuować odprawianie tradycyjnej Mszy, będą tak długo dręczeni, dopóki nie zgodzą się tego w zupełności zaniechać. Wielu należących do waszych zakonów zdradzi was wrogowi poza waszymi plecami. Zostaniecie — tak samo jak Mój Syn przed wami — zawleczeni przed tych, którzy się mają za waszych pobratymców, i będziecie oskarżeni o herezję, ponieważ nadal będziecie obstawali przy tym, aby w czasie Mszy składać hołd Najświętszej Ofierze.... Ta wojna o utrzymanie w mocy Słowa Bożego będzie oznaczać, że ci kapłani, którzy pozostaną Mu wierni, będą musieli szukać schronienia. Aby to było możliwe, musicie rozpocząć przygotowania i znaleźć takie miejsca, gdzie będziecie mogli składać Świętą Ofiarę i udzielać Bożym dzieciom Sakramentów.

Bóg Ojciec: Antychryst jest teraz gotów, by się ujawnić    środa, 7 sierpnia 2013, godz. 18.50

Moja wielce umiłowana córko, świat musi przygotować się teraz na przybycie największego wroga ludzkości od czasu, kiedy Moje dzieci zostały umieszczone na Ziemi.

Antychryst jest teraz gotów, by się ujawnić, a jego plan jest następujący: Odczeka on, aż wojny będą wszędzie szaleć. Wtedy wkroczy i ustanowi fałszywy pokój w państwie Izraelskim, jednając je z Palestyną w wątpliwym sojuszu. Wszyscy będą obsypywali go pochwałami. On jednak na tym nie poprzestanie, gdyż następnie w tempie, które zadziwi wielu, wynegocjuje pokojowe porozumienia wśród licznych, rozdartych wojną narodów. I ponownie będzie wychwalany, a z czasem podziwiany z niezwykłym oddaniem przez miliardy ludzi na całym świecie.

Wtedy będzie się zdawało, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Bardzo szybko stanie się on filantropem i połączy ze sobą główne banki światowe, aby stworzyć nową, potężną instytucję finansową. Wielu biznesmenów i przywódców politycznych zostanie włączonych do wielu jego planów. Wkrótce, celem ożywienia światowej gospodarki, dojdzie do powstania nowego monstrum. Będzie to nowy Babilon, centrum wszelkiej władzy, gdzie światowa elita i bogacze uprawiali będą działalność handlową. Będzie ono uważane za źródło ważnych informacji, z którego ludzie będą mogli na wszelkie sposoby korzystać — poczynając od ofert pracy, poprzez oferty mieszkaniowe, aż po oferty żywnościowe, służące wykarmieniu własnej rodziny.

Antychrysta otoczy wszelka gloria. Wtedy wprowadzi on w życie, wraz z fałszywym prorokiem, instytucję globalnego partnerstwa, co przedstawione zostanie jako najdonioślejsza inicjatywa humanitarna. Świat będzie oklaskiwał ten nowy Babilon i każdy będzie się przepychał, żeby się w jego centrum choćby w minimalnym stopniu zaczepić.

Nowy Babilon — powie się wszystkim — istnieje, by gloryfikować geniusz, by dbać o środowisko, by objąć matkę-ziemię i wyeliminować  w świecie ubóstwo za pomocą bogactw — oto słowa, jakie będą się wylewały z jego obrzydliwej jadaczki.

Kiedy to się stanie, Moja Dłoń zainterweniuje i obrócę świat wokół własnej osi. Nie zamierzam stać bezczynnie, nie ostrzegając Moich dzieci o konsekwencjach, jakie by im przyniosło przyjęcie tej ustanowionej w głębinach piekła i wymierzonej w ludzkość ohydy obrzydliwości. Pojawią się Moje wielkie znaki jako omen dla tych, którzy z otwartymi ramionami przyjmują tę zniewagę i ją w Moim Świętym Imieniu akceptują.

Wstrząsnę światem, a on się przechyli. Żaden człowiek nie będzie w stanie zignorować Mojej interwencji. Następnie zrzucę ogień na jedną trzecią Ziemi. Wkrótce potem pojawi się głód, lecz nie wyjdzie on z Mojej Dłoni — będzie to umyślne skażenie ziemi przez antychrysta. Podczas gdy on i jego kohorta wyrządzą to zło niczego niepodejrzewającym ludziom z różnych narodów — Ja dokonam odwetu.

Choć to cierpienie będzie ciężko znieść, nie trwóżcie się, dzieci, gdyż to potrwa krótko. Moja Miłość do was wszystkich jest wielka, ale Moja Sprawiedliwość będzie rychła, a Moja kara potężna.

Nie wolno wam zaakceptować tego, co zostanie wam przedłożone. Kiedy ujrzycie człowieka pokoju, antychrysta, otrzymującego wyróżnienia i nagrody za jego wspaniałe dokonania w krajach rozdartych wojną, to wiedzcie, że Moja Interwencja jest blisko.

Musicie pozostawać w nieustannym zjednoczeniu z Moim Synem, Jezusem Chrystusem, i musicie się modlić, aby w tych leżących przed wami czasach prób, wierni kapłani umożliwili wam przyjmowanie Sakramentów.

Moja Wola się wypełni.

Nic nie może ani nie będzie w stanie wstrzymać wypełnienia się Ostatecznego Przymierza, gdzie Mój Syn będzie Królował w Pokoju. Wasz umiłowany Ojciec Bóg Najwyższy


Poprosi się ich, żeby ślubowali swoją lojalność, składając przysięgę pozostania

niedziela, 18 sierpnia 2013, godz. 17.45

Moja wielce umiłowana córko, rozpoczął się plan fałszywego proroka, aby wszędzie na świecie oszukać duchowieństwo.

Pod płaszczykiem odnowy i odrodzenia Kościoła Katolickiego wszyscy duchowni tego Kościoła zostaną wysłani na rekolekcje, aby zachęcić ich do akceptacji nowego apostolstwa. Rekolekcje te będą powszechne, a wielu się dowie, że celem jest zjednoczenie wszystkich na świecie w imię sprawiedliwości. Powie się im, że ta nowa misja obejmie żyjących na świecie w ubóstwie i będzie miała za cel doprowadzenie do jedności. Poprosi się ich, żeby ślubowali swoją lojalność, składając przysięgę pozostania wiernym Kościołowi. Nie zostaną poproszeni, żeby zaufać Mi lub Mojemu Świętemu Słowu. W zamian za to poprzysięgną wierność nowym, samozwańczym liderom, którzy przejmą Tron Piotra.


Moje Drugie Przyjście nie może nastąpić, zanim skażenie grzechem nie

ostanie wyeliminowane

środa, 21 sierpień 2013, godz. 18.05

Moja wielce umiłowana córko, obecnie rozpoczyna się odnowa i oczyszczenie Ziemi, gdyż zbliża się Mój Czas. Moje Drugie Przyjście nie może nastąpić, zanim skażenie grzechem nie zostanie wyeliminowane poprzez oczyszczenie, które na tej Ziemi jest konieczne.

Podczas gdy Ziemia będzie podlegać oczyszczeniu, dusze wszystkich wyznań zanurzone zostaną w odnawiającym duchu i wielu będzie przechodziło przez straszliwą duchową walkę. Nie będą oni rozumieli, przez co przechodzą, ale Ja – z powodu Mojego Miłosierdzia – do tego dopuszczę. Aby stać się godnym, żeby przede Mną stanąć, i aby otrzymać Życie Wieczne w Nowym Raju, dusze najpierw muszą zostać oczyszczone. Oczyszczenie to nastąpi na Ziemi dla tych, którzy przejdą przez prześladowania antychrysta, jak i dla tych, którzy (na własnej skórze) będą przeżywać przejście do Nowego Raju. W tym samym czasie Ziemia rozpocznie swoją własną odnowę i wszelkie zło zostanie krok po kroku wykorzenione.

Mój Ojciec dokona interwencji – z Miłości – aby szatańską moc uczynić bezsilną. Każda próba wprowadzenia szatańskiej wersji Boga Trójjedynego, składającego się z fałszywego proroka, antychrysta i złego ducha, zostanie rozbita. Ta bitwa będzie przykra, nie-fair dla wielu dusz, które będą zbyt słabe, aby oswobodzić się z uchwytu szatana – ale zostanie ona wygrana przez Boga Wszechmogącego.


Matka Zbawienia: Antychryst, oznajmiając swoje nadejście, oświadczy,

że jest pobożnym chrześcijaninem

piątek, 23 sierpnia 2013, godz.14.09

Chrześcijanie będą ogromnie cierpieć na wiele sposobów. Ich wiara zostanie im odebrana i jej miejsce zajmie na ich oczach ohyda obrzydliwości. Ich ból, który już trwa, jest w tym czasie tym samym bólem, którego doświadczył Mój Syn. Następnie będą musieli oni stać się świadkami zadziwiającego widowiska, gdy Antychryst, oznajmiając swoje nadejście, oświadczy, że jest pobożnym chrześcijaninem. Przemawiając do świata, wykorzysta on wiele ustępów z Biblii. Udręczeni chrześcijanie, którzy cierpieli aż do tego momentu, nagle poczują ulgę. Nareszcie – tak sobie pomyślą – jest to człowiek zesłany z Nieba jako odpowiedź na nasze modlitwy. Z jego ust będzie wychodzić wiele słodkich i pocieszających słów, a on sam będzie wydawał się wysłannikiem bożym w tym sensie, że będzie odnosiło się wrażenie, że naprawia on krzywdy wyrządzone chrześcijanom. Przemyśli sobie bardzo starannie, jak jest postrzegany przez chrześcijan, a szczególnie przez Katolików Rzymskich, gdyż oni staną się jego głównym celem.

Wszyscy będą podziwiać antychrysta i jego tak zwane uczynki chrześcijańskie i gesty, a jego rzekoma miłość do Pisma Świętego natychmiast uczyni go dla wielu godnym akceptacji. Zbliży on do siebie wszystkie narody i zacznie urządzać ceremonie dla innych religii, a w szczególności dla pogańskich organizacji, tak aby mogły one razem działać na rzecz przyniesienia światu pokoju. Odniesie on sukces, jednając ze sobą kraje, które dotąd były wobec siebie wrogie. W krajach rozdartych wojną zapanuje cisza, a jego wizerunek pojawi się wszędzie. Jego ostatnim wielkim osiągnięciem będzie sprowadzenie wszystkich tych narodów, które zostały przez niego pojednane, w obręb Kościoła Katolickiego i innych chrześcijańskich konfesji. To zjednoczenie ukształtuje nową, jedną światową religię. Począwszy od tego dnia piekło rozszaleje się na Ziemi i oddziaływanie demonów osiągnie swój najwyższy poziom od czasu wielkiego potopu. Będzie widać, jak ludzie w kościele-nowego-światowego-porządku czczą Boga i będą oni pod każdym względem pobożni. Potem zaś – na zewnątrz kościołów – będą otwarcie oddawać się grzechowi, gdyż żaden grzech nie będzie dla nich wstydem. Pod hipnotycznym wpływem fałszywej trójcy – trójcy utworzonej przez szatana – będą łaknąć każdego rodzaju grzechu jako środka do zaspokojenia swoich na nowo odkrytych apetytów.

To zło będzie się objawiać przez grzechy ciała, gdzie nagość zostanie zaakceptowana, gdyż człowiek zostanie wciągnięty w nieprzyzwoite grzechy cielesne w miejscach publicznych. Morderstwa będą nagminne i popełniane przez wielu, także przez dzieci.

Satanistyczne nabożeństwa i czarne msze będą odbywać się w wielu Kościołach Katolickich. Aborcja będzie widziana jako rozwiązanie na każdy problem i będzie dozwolona aż do dnia narodzin.

Wkrótce stanie się przestępstwem okazywanie jakiejkolwiek wierności wobec Jezusa Chrystusa. Jeżeli zostaniecie zobaczeni z prawdziwym Krzyżem, to okaże się, że popełniliście wykroczenie, ponieważ będzie to wykroczenie przeciwko przepisom prawa. Prawo w waszych krajach będzie prawem podwójnym – gdzie polityka i religia będą splecione w nowym-światowym-porządku.

To prześladowanie będzie oznaczać, że wielu, bezwiednie, będzie adorować bestię i staną się skażeni. Ulegną oni tak dalece temu skażeniu, że będą władzom zdradzali swojego brata, siostrę, matkę czy ojca, o ile pozostaną oni wierni chrześcijaństwu. Waszą jedyną nadzieją, dzieci, aby ten okres przetrwać, jest modlitwa.

Nalegam na was, abyście zachowali wszystkie święte przedmioty: różańce, poświęcone świece, wodę święconą, egzemplarz Biblii i święty, codzienny Mszał razem z modlitewnikiem Krucjat Modlitwy.* Musicie w domu przechowywać Pieczęć Boga Żywego i, o ile to możliwe, mieć ją przy sobie. Mój Medalik Zbawienia** nawróci tych, którzy będą go nosić i zostanie im przez Mojego Syna okazane Miłosierdzie. Proszę cię, Moje dziecko, abyś obecnie wykonała Medalik Zbawienia oraz Szkaplerz Pieczęci Boga Żywego.

Orędzie to jest ostrzeżeniem z Nieba na temat wydarzeń, które nadejdą. Musicie słuchać Mnie, Matki Zbawienia, ponieważ muszę was poprowadzić do Prawdy, tak abyście nieprzerwanie pozostawali wierni Mojemu Synowi.

Idźcie w pokoju, dzieci, i zachowajcie spokój, gdyż czas trwania tej próby – dzięki Bożemu Miłosierdziu – będzie krótki. Ufajcie Mi, waszej Matce, gdyż Ja podczas tych prób. zawsze będę z wami. Nigdy nie będziecie sami. Wasza Matka Matka ZbawieniaWielu z was — choć twierdzą, że Mi służą — nie jest godnych, aby powstać i

wyznać, że są sługami Bożymi

sobota, 31 sierpnia 2013, godz. 21.45

Moja wielce umiłowana córko, jakiś czas temu powiedziałem wam wszystkim, żebyście wysiewali nasiona, aby w czasie prześladowań wykarmić siebie i wasze rodziny. Uczyniłem to nie bez powodu. Musicie zasiać, chociażby niewiele, lecz zdrowych nasion, które nie zostały zmodyfikowane przez ingerencję człowieka. A Ja potem je rozmnożę i nastanie urodzaj; i gdy obrodzą, wszyscy będziecie mieć wystarczającą ilość pożywienia, choć świat będzie przeżywał wielki głód. Dni te nie są już odległe i one nastaną, i to z wielu przyczyn.

Z powodu ingerencji kierujących się chciwością rolników, plony zostaną skażone. Rezultatem tego będzie to, że plony te nie będą dla was przydatne do spożycia. Trwająca wojna sprawi, że tylko nieliczni będą w stanie uprawiać grunty. Potem nadejdzie pożoga ognia, która spadnie na cztery krańce ziemi i wszystko stanie się  nieużytkiem. Te okropne zajścia zostaną spowodowane rozprzestrzenianiem się zła, ale wielu ludzi ocaleje, o ile Mi ufają. Musicie przygotować się już teraz, tak jakby nadciągała wojna i tak jakby żywność miała być na kartki. Zgromadźcie duży zapas wody, ponieważ wszystko, co zmagazynujecie, zostanie przeze Mnie rozmnożone.

Proszę, nie wierzcie w to, że Ja was poproszę o opuszczenie waszych domów, gdyż to nie jest konieczne. Trochę przygotowań, podczas których wzajemnie zaoferujecie sobie pomoc, to jest już wszystko, co jest potrzebne. Moja Najdroższa Krew osłoni wszystkich tych, którzy wierzą w Moje Ostrzeżenie dla ludzkości, gdyż otwarcie Trzeciej Pieczęci* nastąpi, gdy przeminie czas wojny.


Matka Zbawienia: Każdy jeden Sakrament zostanie zmieniony nie do

poznania

czwartek, 5 września 2013, godz. 9.35

Zmienią hostie do Komunii Świętej oraz znaczenie tego, czym jest Święta Eucharystia. Powiedzą, że Ona, Święta Eucharystia, reprezentuje ludzkość i że jest znakiem nowej komunii – wspólnotą wszystkich ludzi, jakby byli jednym w Oczach Boga. Wam, moje dzieci, zostanie powiedziane, że wy wszyscy znajdujecie się ze sobą w komunie i że to jest powód do świętowania.... Każdy jeden Sakrament zostanie zmieniony nie do poznania. Wróg Mojego Syna będzie tak przebiegły, że święte ceremonie będą się wydawać tylko nieznacznie zmienione. Sakrament Spowiedzi zostanie zniesiony, gdyż bestia nie chce, aby dusze zostały oczyszczone, ponieważ byłoby to zwycięstwem Mojego Syna.


Bóg Ojciec: Dzieci, już tylko krótki czas dzieli nas od Wielkiego Dnia

piątek, 23 sierpnia 2013, godz. 15.00

Przyjmijcie też w końcu Moją Pieczęć jako jeden z największych Darów, jakich udzieliłem ludzkości, odkąd obdarowałem ją Życiem. Ponownie udzielę Życia wraz z Moimi Szczególnymi Łaskami, kiedy Pieczęć Boga Żywego będziecie trzymać blisko siebie. Tym wszystkim z Pieczęcią użyczone zostanie miejsce w Nowym Raju.


Moje Święte Słowo nie może zostać zmienione czy przystosowane – tak, aby stało się czymś innym

sobota, 7 września 2013, godz. 18.25

Wielu będzie – błędnie – wychodziło z założenia, że nowa liturgia i nowa msza święta – chociaż ogromnie zmieniona – nie może przynieść żadnej szkody. Tak więc wielu po cichu będzie stawiać pod znakiem zapytania część jej zawartości, tak samo jak i jej oprawę, która wyda im się dziwna. Jednak bardzo niewielu je zakwestionuje – będą bowiem wierzyć, że zawartość i forma sprawowania mszy mają błogosławieństwo Kościoła, i dlatego nie mogą być niewłaściwe. To, czego oni nie zrozumieją, to jest to, że Moje Święte Słowo nie może być zmienione czy przystosowane – tak, aby stało się czymś innym. Mój Kościół jest nieomylny, ale jeżeli w Moim Kościele któryś z tak zwanych sług czy przywódców przeinacza Słowo Boże lub na nowo określa znaczenie Najświętszej Eucharystii, to wówczas bluźni przeciwko Bogu.


Matka Zbawienia: Zostaniecie wydrwieni za to, że nie uznacie nowego

sposobu pojmowania katolicyzmu

środa, 11 września 2013, godz. 16.3


Zostaniecie poproszeni, aby złożyć ślubowanie – które będzie się odmawiać niczym * Apostolski symbol wiary, aby zdeklarować swoją wierność dla przerobionej formuły oddawania czci Bogu. Składając przysięgę poprzez to ślubowanie – nie znajdujące potwierdzenia w Przenajświętszej Biblii – narazicie swoją duszę na wielkie niebezpieczeństwo. Liturgia zostanie zmieniona i ogłoszone zostaną nowe dodatki, podczas gdy inne części, odmawiane przez wiele lat, nie będą już więcej znane. Ten nikczemny plan zostanie usprawiedliwiony, ponieważ przytoczą oni wszystkie atrybuty, kojarzące się z Moim Synem, i to je przedstawią jako powód do takich zmian.


Musicie się modlić za ich dusze, gdyż oni je sprzedali

czwartek, 29 sierpnia 2013, godz. 23.53

Moja wielce umiłowana córko, ci z was, którzy skwapliwie odmawiają Moje Krucjaty Modlitwy, zdają sobie sprawę, że przynoszę światu uwolnienie od szatańskich sideł.

Ten starodawny wąż upada i potyka się, tracąc wiele sił, gdy staracie się codziennie odmawiać Moje Krucjaty Modlitwy. I choć czasy wielkich prób trwają nadal, wasze modlitwy przyczynią się do upadku wielu planów, które nakreśliły siły Masońskie tego świata,  aby wywołać chaos, mający na celu objęcie słabych i wrażliwych kontrolą. Tylko jedna Krucjata Modlitwy, odmówiona z sercem — starcza Mi, aby zniszczyć władzę aroganckich przywódców politycznych, którzy nie mają sumienia.


Wielka radość zapanuje wszędzie. Będzie ona trwać 100 dni 

piątek, 30 sierpnia 2013, godz. 20.24

Wzywam żydów, muzułmanów i chrześcijan, jak i tych związanych z jakimikolwiek innymi wyznaniami, aby teraz Mnie wysłuchali: Nie będzie wśród was nikogo, kto by nie został dotknięty nikczemnością antychrysta. Ale jeżeli przygotujecie się teraz, to staniecie się — poprzez przyjęcie Pieczęci Boga Żywego i zachowanie Jej w waszych domach — odporni na cierpienie, które będzie zadawane światu.

Kiedy jest wam dawane Słowo Boże — Prawdziwe Słowo — musicie się zatrzymać i posłuchać, gdyż ono poprowadzi was do Bram Nowego Nieba i Nowej Ziemi. Ten Nowy Raj już czeka i stanie się domem dla miliardów dusz, łącznie z tymi, którzy oczekują w Czyśćcu oraz są w Niebie. Zjednoczę wszystkich tych, których serca są otwarte na Panowanie Boga, tych, którzy odczują Miłość Mojego Miłosierdzia.

Proszę, nie obawiajcie się tego Dnia, gdyż przyniesie On wam wielkie szczęście, pokój i radość. Moje Królestwo wprawi was w zachwyt z powodu Jego oszałamiającego piękna. Wielu z was lęka się Moich Orędzi, ponieważ sądzicie, że Powtórne Przyjście oznacza śmierć — koniec. Ale to przypuszczenie jest mylne.

Ci z was, którzy przychodzą do Mnie z nieprzymuszonej woli, nie stawiając jakichkolwiek warunków, z pokorą i miłością, nie zaznają bólu śmierci fizycznej. W zamian za to w mgnieniu oka znajdziecie się w swoim nowym otoczeniu. Na początku was to zaszokuje, ale potem, rozejrzawszy się dookoła, natychmiast napotkacie waszych najbliższych. Zbawię tak wiele dusz, że będziecie z waszymi rodzinami, także z tymi, których kochacie, a którzy już są ze Mną w Niebie, oraz z tymi, których uwolnię z ogni Czyśćca.

Wielka radość zapanuje wszędzie. Będzie ona trwać 100 dni. W Moim Nowym Raju będzie tylko jedna religia, a w Nowej Jerozolimie będzie się Mnie codziennie adorować. Wszystko  będzie trwało w jedności ze Świętą Wolą Mojego Ojca. Będzie istnieć dwanaście narodów, ale tylko jeden język, gdyż Ja nie zezwolę na podział.

Wyznaczę przywódców w każdym narodzie; nie będzie wam brakowało żywności, wody, domów i sił witalnych. Żadnej śmierci już nie będzie, ponieważ Ja dam tym wszystkim, którzy tam wejdą, Życie Wieczne. Wszystkie narody będą razem pracować nad upowszechnianiem Słowa Bożego, a poczucie szczęścia — które jest niemożliwe do osiągnięcia dzisiaj na Ziemi — będzie jednym z najwspanialszych Darów, który wam  sprezentuję. Będziecie bardzo gorąco kochani i będziecie kochać Mnie, tak jak Ja kocham was.

Wielu z was spotka przeszłe pokolenia z waszych rodzin, sięgające całych stuleci wstecz. Przyszłe pokolenia będą się rozwijać, tak że ujrzycie waszych synów i córki, wchodzących w związki małżeńskie i powołujących do życia doskonałe dzieci Boże — a  każde jedno z nich pobłogosławione wspaniałymi Łaskami. Zostanie mianowana Głowa Mojego Kościoła, a będzie to Piotr, gdyż Ja obiecałem, że on ukształtuje Mój Kościół na Ziemi. Tak więc w Nowym Raju będzie on stał na czele Mojego Kościoła.

Och, gdybym tylko mógł wam pokazać, co was oczekuje w przyszłości, szlochalibyście z radości i walczylibyście wówczas, by znaleźć się na waszej drodze ku Bramom Raju. Więc proszę was wszystkich: Zignorujcie próby powstrzymania was w waszych poszukiwaniach Życia Wiecznego. Zignorujcie tych, którzy wam mówią, że Ja nie Istnieję. Nie dawajcie wiary tym, którzy wykorzystują Moje Święte Słowo, aby was przekonać, że to nie Ja mówię do was teraz poprzez te Orędzia.

Musicie walczyć o każdego z was, abyście otrzymali to chwalebne dziedzictwo, gdyż żaden człowiek nie ma prawa nikomu innemu odmówić tej wspaniałej spuścizny, która należy się każdej pojedynczej duszy, bez względu na to, jak może być ona sczerniała. Ja Jestem tym, który daje wam narzędzia, służące sprowadzaniu do Mnie zewsząd dusz — zatem razem możemy obrócić wniwecz działalność szatana i szybko wprowadzić się do Nowego Świata.  Pokój Mój wam daję.   Wasz Jezus


Matka Zbawienia: Medaliki te nawrócą wszystkie dusze, które są otwarte na

Miłosierdzie Mojego Syna, Jezusa Chrystusa

sobota, 14 września 2013, godz. 16.10

Moim obowiązkiem jest zaoferować tak wielu grzesznikom, jak tylko możliwe, szansę ocalenia ich dusz. Czynię to poprzez objawienia, które są naocznie poświadczane, kiedy się ukazuję – aby rozpalić wszędzie wiarę wśród grzeszników. Obecnie uczynię to poprzez wręczenie Medalika Zbawienia. Moje dziecko, tak jak powiedziałam, Medalik ten musi stać się za twoim pośrednictwem dostępny dla całego świata, w zgodzie z wskazówkami, jakich ci udzieliłam. Wskazówki te znane są wyłącznie tobie. Medaliki te nawrócą wszystkie dusze, które są otwarte na Miłosierdzie Mojego Syna, Jezusa Chrystusa. A rezultatem tego będzie zbawienie milionów.

Dziękuję wam, dzieci, za otwarcie waszych serc dla Mnie, waszej Matki, i okazanie posłuszeństwa Mojemu umiłowanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, Zbawicielowi ludzkości. Wasza Matka Matka Zbawienia


Cztery regiony świata, do których nawiązuję, to cztery wielkie imperia —

USA, Rosja, Europa i Chiny 

Orędzia Ostrzeżenia

wtorek, 24 września 2013, godz. 11.18

Moja wielce umiłowana córko, cztery regiony świata, do których nawiązuję, to cztery wielkie imperia — USA, Rosja, Europa i Chiny. Wszystkie przepowiedziane proroctwa dotyczą tych mocarstw, wokół których będą się kształtować te radykalne zmiany w zakresie systemów religijnych i politycznych.

Syria i Egipt, z powodu zamieszek w tych krajach, staną się katalizatorem dla większej wojny, która uwikła cztery wielkie mocarstwa. Wszystkie te mocarstwa będą ze sobą połączone, aby stworzyć jednolity reżim, który zostanie wykorzystany do kontrolowania globalnych zasobów i światowej populacji. Wasz Jezus


Mój Prawdziwy Kościół zostanie wyrzucony z Rzymu i będzie musiał trwać

przez szereg lat w stanie spustoszenia

 sobota, 28 września 2013, godz. 15.23

Wielkie odstępstwo jest pierwszym znakiem. A polega ono na tym, że wiara w Prawdę — Słowo Boże — zanika i grzech gloryfikowany jest w każdym zakątku świata. Znakiem zaś tego, że Moje Drugie Przyjście bardzo szybko się przybliża, jest wielkie odstępstwo, opanowujące Mój Kościół na Ziemi od wewnątrz. Kiedy ujrzycie, jak ci, którzy twierdzą, że zostali wyznaczeni przeze Mnie, by przewodzić Mojemu Kościołowi na Ziemi, angażują się w świeckim świecie, aby pozyskać jego względy, to będziecie wiedzieć, że zmiany się rozpoczęły. Kiedy zobaczycie, że Moja Wielka Ofiara — Moje Ukrzyżowanie — staje się przedmiotem dyskusji oraz że Mojej Eucharystii przypisuje się nowe znaczenia, to będziecie wiedzieć, że Mój Kościół wygania się na pustkowie.

Przez Mój Kościół rozumiem tych, którzy nie odejdą od Prawdy i którzy nadal będą, tak jak wcześniej, przyjmowali Słowo Boże. Mój Prawdziwy Kościół zostanie wyrzucony z Rzymu i będzie musiał trwać przez szereg lat w stanie spustoszenia.


Zostanie wam niebawem powiedziane, żebyście wykorzystali swoją wiarę

celem zorganizowania na całym świecie kampanii politycznej na rzecz

ratowania ubogich

niedziela, 6 października 2013, godz. 23.20

Moja wielce umiłowana córko, głos fałszywego proroka rozbrzmiewa z wrzaskiem na temat wszystkiego, co jest święte w Moim Kościele. Ale niewiele będzie się mówiło o wadze podtrzymania Bożego Nauczania, Sakramentów i wadze Głoszenia Prawdy. Zamiast tego ujrzycie, że się różnymi sposobami odwraca waszą uwagę – tak jak sprawą troski o biednych i głodnych na świecie – i to zostanie uznane za wasze pierwszoplanowe zadanie jako sług Bożych.... W bardzo krótkim czasie posągi, pamiątki, plakaty, naczynia oraz olbrzymie, namalowane na zlecenie obrazy fałszywego proroka zostaną wykonane i umieszczone wszędzie w Kościołach. Jego wizerunek, razem z wizerunkiem antychrysta – który z czasem do niego dołączy – będą zdobić wiele miejsc publicznych, kościołów, ośrodków politycznych, także w tych krajach, których parlamenty będą postrzegane jako te, które Kościół Katolicki w „nowym świetle” ochotnie przyjmą. Spowoduje to nową formę fałszywej ewangelizacji, a ponieważ przypadnie to do gustu nowoczesnemu, świeckiemu społeczeństwu, przyciągnie to wielbicieli z całego świata.

Ani jedno słowo nie potwierdzi znaczenia Świętych Sakramentów, jakie zostały udzielone światu, czy też znaczenia Łask, którymi one owocują. Zamiast tego wszystkie sakramenty zostaną zbanalizowane – poprzez przypisanie im dodatkowych znaczeń, aby przyciągnąć tych, którzy nie przyjmują ich takimi, jakimi one są. Uczynione to zostanie w nadziei, że ohyda spustoszenia, która dotknie Moich Sakramentów, zostanie zaoferowana tak wielu ludziom, jak to tylko możliwe, aby – oderwawszy ich od Boga – wrogowie Boga mogli sfinalizować swój pakt z diabłem.


Bóg Ojciec: Szatan i jego demony zwerbowali bardzo liczną armię

wtorek, 8 października 2013, godz.15.40

Wizerunek Mojego Syna, tak powszechny na całym świecie, zostanie wkrótce zastąpiony wizerunkiem fałszywego proroka. Jego podobizna będzie adorowana w pierwszym rzędzie, a nie ta Mojego Syna. Potem z kolei pojawią się wielkie wizerunki bestii – dostępne w każdym formacie – której symbol 666 zostanie osadzony w każdym jednym znaku, jakim ona oznakuje niczego niespodziewający się świat. Zobaczycie ten symbol ukryty w całkowicie bezbożnych  przedmiotach, które będą tak obnoszone, jak gdyby były one czymś świętym. Wykonany zostanie rodzaj różańca, aby uczcić nową unię kościołów świata, która niebawem zostanie ogłoszona. Tę Nową Światową Religię będzie się celebrować w taki sposób, że dokonane zostanie zbezczeszczenie świętych ksiąg modlitewnych, medalików, szkaplerzy, różańców, Krzyży i ich zredukowanie do przynoszących szczęście amuletów.


Zachowajcie spokój, wy wszyscy, i przyjmijcie do wiadomości, że Bóg jest

Wszechpotężny i że nie ma żadnego działania, choćby nie wiadomo jak złego,

którego On by nie potrafił stratować

piątek, 11 października 2013, godz. 22.30

Musicie w waszych domach zawsze posiadać Poświęconą Pieczęć Boga Żywego oraz – w takim formacie, w jakim to jest możliwe – egzemplarz, który moglibyście nosić przy sobie. Ona was będzie chronić przed jakimkolwiek prześladowaniem, a wy uzyskacie siłę konieczną, aby pozostać wiernym Bogu i temu wszystkiemu, co zostało wyraźnie w Najświętszej Biblii ustanowione.


Kiedy tylko Niebiosa i Ziemia staną się jednym, Czyściec przestanie istnieć

sobota, 12 października 2013, godz. 17.10

Kiedy tylko Niebiosa i Ziemia staną się jednym, Czyściec przestanie istnieć. Jedyną ścieżkę, obraną przez te dusze, które odmówią przyjęcia Mojego Miłosierdzia, gdy zostanie Ono darmowo im wręczone – będzie ta, wiodąca do piekła. Wielu będzie zbyt upartych, ponieważ polegają oni praktycznie w zupełności na intelektualnym rozumowaniu, tak że oni, mimowolnie, wybiorą przebywanie na wieczność w ogniach piekła.

Ci, którzy nie wierzą w Boga czy nie akceptują Prawdy, nie wierzą też w istnienie szatana. On zaś, oszust, zaćmi kłamstwami ich umysły, tak aby ich zwabić do komór tortur. A kiedy tam się znajdą – wówczas, z powodu jego nienawiści do człowieka – będzie im nieprzerwanie, poprzez wieczność, zadawał cierpienia. Takim duszom nie będę mógł już pomóc. O, jakże gorzko i boleśnie szlocham z powodu dusz arogantów, ignorantów i tych o zatwardziałych sercach. Są oni tak nabrzmiali pychą, że nigdy Mnie nie ujrzą, ponieważ nie są w stanie. Nie ma takiej możliwości, aby ktokolwiek mógł Mnie zobaczyć czy zostać napełniony Moim Prawdziwym Słowem, jeżeli jest on porażony grzechem pychy. Z drugiej strony, ci z was, którzy Mnie znacie, ale którzy Mnie przyjmujecie na swoich własnych warunkach – wy także się ode Mnie oddalacie.

Dlaczego twierdzisz, że Mnie znasz, a następnie przekręcasz to, co ci powiedziałem na temat tego, aby Mnie naśladować. Jak możesz nazywać siebie chrześcijaninem, a jednocześnie być gotowym przyjąć fałszywą teologię i kłamstwa, które są wypaczeniem, bo dopasowujesz je do swojego własnego stylu życia? Kimże więc jesteś, skoro Mnie nie naśladujesz ani nie przyjmujesz całej Prawdy Mojego Nauczania? Jesteś zdrajcą! Zdradzasz Mnie! A kiedy raz Mnie zdradzisz, to będziesz kuszony, aby to zrobić ponownie i ponownie, aż w końcu w Moich Oczach pzestaniesz być chrześcijaninem.


Matka Zbawienia do kapłanów Kościoła Katolickiego: Nalegam na was,

abyście nosili przy sobie Mój Najświętszy Różaniec

poniedziałek, 14 października 2013, godz. 15.30

Wy wszyscy musicie odmawiać Krucjaty Modlitwy, gdyż nad Kościołem Mojego Syna na Ziemi zaczęła już zapadać ciemność i musicie być na nią przygotowani w każdej sekundzie.

Do kapłanów Kościoła Katolickiego: Nalegam na was, abyście przez cały czas nosili przy sobie Mój Najświętszy Różaniec i Krzyż Świętego Benedykta. Mój Święty Różaniec musicie odmawiać każdego jednego dnia oraz przypatrywać się tym wyższym rangą wewnątrz Mojego Kościoła, aby widzieć, kto z nich publicznie odmawia Mój Różaniec.


Antychryst zaoferuje dotacje, chcąc zachęcić firmy, organizacje oraz

instytucje charytatywne, żeby pracowały w jego nowym światowym centrum

handlowym

sobota, 19 października 2013, godz. 20.00

Kiedy Moje Wizerunki zaczną znikać i przestaną być widoczne, i kiedy Moje Krzyże, Święte Biblie, mszały, różańce, medaliki, szkaplerze oraz Krzyże Świętego Benedykta nie będą dostępne, to wówczas będziecie wiedzieć, że władanie bestii się rozpoczęło.

Świat będzie wyśpiewywał pieśni pochwalne na cześć antychrysta. Tak szybko, jak szybko zaprowadzi on pokój – fałszywy pokój, wprowadzony na skutek wojen, które on sam dopomoże wszcząć – tak samo szybko poczyni on zaskakujące stwierdzenia. On, antychryst, ogłosi, że otrzymuje przesłania od Boga Ojca, a te wydawać się będą autentyczne. Następnie, za sprawą okultystycznych mocy, będzie się go widzieć, jak wielu uzdrawia, i wydawać się będzie, że posiada wielkie dary duchowe. Wielu będzie zaskoczonych tymi  tak zwanymi „cudami”, kiedy ujrzą, jak on ich dokonuje, i świat go uwielbi i padnie na twarz do jego stóp. Potem on, antychryst, ogłosi się Jezusem Chrystusem, synem człowieczym, i powie, że oto nadszedł dla niego czas, aby odzyskać świat i zbawić całą ludzkość. Ktokolwiek ośmieli się zakwestionować plugastwo i nieczystości, które wylewać się będą z gęby bestii, zostanie surowo ukarany.... Wywiady telewizyjne antychrysta będą zwyczajną rzeczą, a ludzie będą się chwytać każdego słowa, które wyjdzie z jego ust. Będzie miał on wpływ na polityków wszystkich narodów, a ci, z którymi będzie widywany, będą traktowani jak należący do rodziny królewskiej. Ale to jeszcze nie koniec. Na podstawie jego cytatów będą głoszone kazania z ambon wszystkich kościołów. Będzie przyjmowany z wielkimi honorami i będzie poważany we wszystkich kościołach, aż w końcu zasiądzie na nowym tronie w nowej świątyni Babilonu. Wpływy jego rozciągną się na wszystkie banki, prawo handlowe i światową ekonomię. Antychryst zaoferuje dotacje, chcąc zachęcić firmy, organizacje oraz instytucje charytatywne, żeby pracowały w jego nowym światowym centrum handlowym. Do wielkiego bogactwa dojdą ci, którzy zechcą być częścią imperium antychrysta. Każdy, kto poprzysięgnie mu wierność, czy to poprzez ceremonie religijne, czy w ramach działalności biznesowej lub umów handlowych, będzie musiał przyjąć znak. Ci, którzy przyjmą znak – a będzie on miał postać karty bankowej i specjalnego chipu, który zostanie osadzony w dłoni każdego z nich – utracą swoje dusze na jego rzecz. Wszyscy ci, którzy noszą Pieczęć Boga Żywego, unikną szponów antychrysta i staną się odporni na tę zgrozę. Nie lekceważcie tego ostrzeżenia. Nie miejcie przed nim obaw, gdyż jeżeli będziecie postępować według Moich wskazówek, będziecie chronieni.

Wylałem wiele Łez, przekazując ci to Orędzie, i dlatego Mój obecny w tobie Ból, Moja córko, jest w tym czasie tak duży. Pocieszcie Mnie, wzywając Mojego Miłosierdzia i prosząc Mnie o Ochronę. Wasz Jezus

Podział w Moim Kościele będzie rozłożony na rozmaite etapy

Podział w Moim Kościele będzie rozłożony na rozmaite etapy. Pierwszy etap nastąpi wtedy, gdy tylko ci, którzy prawdziwie Mnie znają i rozumieją Prawdę Świętych Ewangelii, zdecydują, że nie mogą przyjąć szerzonych w Moim Imieniu kłamstw. Drugi etap nastanie, kiedy odmówi się ludziom udzielania Świętych Sakramentów takimi, jakimi one są. Trzeci etap będzie miał miejsce, kiedy Moje Kościoły zostaną zbezczeszczone; i to właśnie wtedy Moi wyświęceni słudzy nareszcie zrozumieją Prawdę zawartą w Apokalipsie.

Moi prorocy nie kłamią. Nie robią chętnie tego, o co są teraz proszeni. Oni tylko objawiają Moje Święte Słowo oraz to, co zawarte jest we wskazówkach, udzielanych im zgodnie ze Świętą Wolą Mojego Ojca. Znaki, że nadszedł ostatni prorok – jedyny prorok, któremu dzisiaj dane jest z Niebios pozwolenie, aby przygotować świat na Powtórne Przyjście – są teraz tu obecne. Kiedy zrozumiecie, że te dawane światu z Niebios proroctwa prowadzą do wzrostu wiary i mają sprawić, że pozostaniecie wierni Mojemu Świętemu Słowu, wtedy je zaakceptujecie. Kiedy będą się one spełniały, tak jak zostały ujawnione, wtedy dostrzeżecie Prawdę.


Wszyscy ci, którzy noszą trójkąt – znak najbardziej bezbożnej trójcy –

zostaną zmobilizowani, aby wspierać takie organizacje charytatywne

wtorek, 22 października 2013, godz. 13.20

Wszyscy ci, którzy noszą trójkąt – znak najbardziej bezbożnej trójcy – zostaną zmobilizowani, aby wspierać takie organizacje charytatywne, a to wyniesie ich w oczach świata. Ni stąd ni zowąd będzie się mówiło o nowym, potężnym, tak zwanym ruchu ewangelizacyjnym i ludzie będą dawali do dyspozycji swoje pieniądze, aby wesprzeć wysiłki, mające na celu niesienie pomocy światu ubogich. Wszyscy oni będą wierzyli, że działają na rzecz większego dobra, a niektórzy przywódcy Moich Kościołów będą podziwiani we wszystkich zakątkach świata. Bardzo niewielu będzie podważać ich intencje, ale kiedy zobaczycie, że największe światowe banki łączą się z nimi w wysiłkach, wówczas będziecie wiedzieć, że dzieło to jest tak zaplanowane, aby was oszukać. O, jakże bestia jest przebiegła! Jakże przemyślne zdaje się być to, co robi, i jak dobrze warstwa słodkiego lukru pokrywa jej oszustwa; warstwa, pod którą zajrzeć będą w stanie jedynie ci pobłogosławieni Darem Ducha Świętego. Ale w czasie całej tej gadaniny o tym, co dla człowieka stanowi wspólne dobro, i o tym, że byłoby rzeczą pożądaną połączenie wszystkich religii, aby uformować jedną, wielką, ludzką wspólnotę – nie padnie ani jedno słowo o Moim Nauczaniu, o tym, że dzieci Boże muszą wytrwać przy Moim Świętym Słowie.


Gdy tylko Duch Święty pochłania jakąś duszę, ona się unosi się i natychmiast

nagina się Woli Mojego Ojca, odpowiadając całkowitym wyrzeczeniem

środa, 30 października 2013, godz. 18.00

Gdy tylko Duch Święty pochłania jakąś duszę, ona się unosi się i natychmiast nagina się Woli Mojego Ojca, odpowiadając całkowitym wyrzeczeniem.... Duch Święty – pod postacią jakby ognistych mieczy – przeszyje serca tych wszystkich, którzy słuchają i przyjmują Prawdę. Wasz Jezus


Jeżeli brakuje wam pokory, pycha zaleje wasze dusze i zgrzeszycie przeciwko

Mnie

czwartek, 31 października 2013, godz. 23.30

Dopóki nie jesteście w stanie w sakramencie pojednania otwarcie wyjawić Mnie, Jezusowi Chrystusowi, waszych słabości, waszych grzechów i waszej wzajemnej nienawiści, dopóty nie staniecie się niewinni. Nie doszedłszy zaś do czystości duszy, nie macie jak stać się w Moich Oczach pokorni. A jeżeli brakuje wam pokory, pycha zaleje wasze dusze i zgrzeszycie przeciwko Mnie. Kiedy grzeszycie przeciwko Mnie, odbywa się to na wiele sposobów.

Zaczniecie od zaspokajania waszych pożądań, waszej chciwości i waszej pychy. Potem zaczniecie się tak zachowywać, jakbyście byli wszechwiedzący, mądrzejsi i lepsi od innych. Następnie zaczniecie innych osądzać. I wtedy przejdziecie do kolejnego etapu: Będziecie kpić sobie z tych, którzy znajdują się w prawdziwym zjednoczeniu ze Mną, szerząc przeświadczenie, że są oni niedoskonali. Potem z kolei dopuścicie się oszczerstwa przeciwko tym wszystkim, którzy pozostają wobec Mnie wierni. Paradoksalnie nabierzecie przekonania, że jesteście napełnieni Duchem Świętym. Ale to nie będzie Duch Święty, który was będzie inspirował. Wręcz przeciwnie, będzie to zły duch, który będzie napastował waszą duszę; ale wy będziecie wierzyć, że jesteście prowadzeni przez Niebiosa.


Nie dałem żadnemu człowiekowi zezwolenia, aby osądzał kogoś innego,

mówił źle o innych czy oszczerczo się wyrażał na temat duchowości innej

duszy

niedziela, 3 listopada 2013, godz. 19.07

Moja wielce umiłowana córko, sposobem, dzięki któremu można się przekonać, czy kogoś ogarnia szatański atak, jest przyjrzenie się, jak zachowują się dusze, które są opanowane przez diabła. One nigdy nie będą spokojne. Będą natomiast z gwałtowną nadpobudliwością wykrzykiwać bluźnierstwa i kłamstwa oraz gniewnie wrzeszczeć na tych, którzy są celem ich ataków. Szatan i jego demony są obecnie strasznie wściekli i będą w tych czasach atakować każdego, kto – głosząc Słowo Boże – stanie im w drodze.

Dusze, które w pełnym zakresie odznaczają się cechami, jakie kojarzą się  z diabłem, a więc pychą, arogancją i przesadnym szacunkiem wobec ich własnej, szwankującej, ludzkiej inteligencji, staną w pierwszej linii, aby zaatakować tych, którzy przewodzą Mojej Reszcie Armii. Każda taktyka, każde posunięcie oraz każda napaść werbalna będą sprzęgnięte z głęboką i nieugiętą nienawiścią do dusz, które staną się obiektami ich ataków. W rezultacie ich ataki będą kończyły się zawsze tak, jakbyście wy, ofiary, zostali kopnięci w żołądek, co jest zresztą wyrazem klasycznego, szatańskiego ataku..... Jeżeli w Moim Świętym Imieniu, z nienawiścią w swoim sercu, osądzacie kogoś innego, to wy też będziecie przeze Mnie sądzeni według swoich poczynań. Jeżeli ranicie inne dziecko Boże i piętnujecie ja jako złe, to i wy zostaniecie osądzeni jako źli w Moich Oczach. Dewiza “oko za oko” – to będzie wasza kara. Możecie się czuć usprawiedliwieni, kiedy napiętnujecie inną duszę w Moim Imieniu, ale to właśnie wy, a nie ona, zasługujecie w Moich Oczach na miano wrogów. Ci, którzy przed Moim Obliczem wywyższają siebie samych, roszcząc sobie prawo do tego, że ich ludzka wiedza w sprawach duchowych stawia ich wyżej, muszą się dowiedzieć, że staną się niczym. Jeżeli Mnie odrzucacie i Moje Święte Słowo kwalifikujecie jako wychodzące z ust diabła, to przypieczętowaliście swój los i nigdy nie ujrzycie Mojego Oblicza. Żadne Miłosierdzie nie może zostać wam okazane, gdyż dopuściliście się przeciwko Mnie bluźnierstwa.


Wielu wkrótce zacznie wykorzystywać swoją naukową wiedzę, aby poddać ocenie Najświętsze Ewangelie

sobota, 9 listopada 2013, godz. 11.48

Moja wielce umiłowana córko, wielu wkrótce zacznie wykorzystywać swoją naukową wiedzę, aby poddać ocenie Najświętsze Ewangelie. Zamiast głosić Prawdę Mojego Słowa, które swoje źródło ma w Bożej Mądrości, oni zaczną Je przeinaczać, aby nadać Mu bardziej nowoczesny wizerunek.

Wszystkie Moje Słowa, zawarte w Świętej Biblii, będą odmiennie interpretowane. Powiedzą, że Moje Słowa oznaczają coś nowego, co jest dla dzisiejszego świata bardziej znaczące. Spróbują podać wam przykłady, jak Ja bym was nauczał, gdybym w obecnym czasie chodził po Ziemi. Prostota Słowa Bożego, sprawiająca, że dostępne jest ono dla każdego, przestanie być dostrzegana. Ci, którzy są inteligentni, wykształceni i dumni z ludzkiego postępu w świecie nauki, zaczną się posługiwać obraźliwymi stwierdzeniami.

Kościół przyjmie tak zwane nowe naukowe odkrycia, które zdyskredytują to, co zawiera Święta Biblia. Ujawnią oni rzeczy, o których powiedzą, że są one nowym dowodem, poddającym w wątpliwość to, jak ten świat został stworzony. I wtedy powiedzą, że wiele z tego, co jest zawarte w Biblii, to po prostu metafory, których celem je zaprowadzenie pokoju pomiędzy ludźmi. Użyją oni humanistycznego przesłania o wzajemnej miłości, aby odwołać się do waszych umiejętności w zakresie troszczenia się o biednych, niewykształconych i potrzebujących – i potraktują to jako ekwiwalent Prawdy, która została wam przekazana w Ewangeliach. Następnie przez kapłanów zostaną przyjęte nowe, fałszywe doktryny, które będą wydawać się podobne do Prawdy – i tylko ci, którzy niewzruszenie trwać będą przy Moim Słowie, zachowają Prawdę przy życiu.

Bóg Ojciec: Żadna naukowa weryfikacja nie będzie mieć sensu, gdy staną się

widoczne dwa słońca

niedziela, 10 listopada 2013, godz. 15.00

Wkrótce gwiazdy nie będą już dłużej świecić ze swoją ogromną intensywnością. Wkrótce nowe, nieoczekiwane znaki, które zadadzą kłam wszelkiemu ludzkiemu, naukowemu rozumowaniu, zostaną przeze Mnie ukazane temu niewierzącemu światu – w początkowej fazie ujawniania się Mojej Interwencji. Żadna naukowa weryfikacja nie będzie mieć sensu, gdy staną się widoczne dwa słońca. Żadne wyjaśnienie, mające swoje źródło w ograniczonej wiedzy człowieka, nie będzie mieć sensu. A jednak, opierając się na wszystkich znakach, jakie zostaną dane z Nieba, oni powiedzą, że wskazują one na inne ludzkie życie istniejące we wszechświecie.

Ja jestem Twórcą wszelkiego życia. Ja stworzyłem człowieka. Ja stworzyłem świat. Nigdy temu nie zaprzeczajcie, ponieważ, jeżeli tak uczynicie, pójdziecie wówczas w ślady fałszywej doktryny. Każda interwencja z Nieba – a będzie ich wiele – zostanie naprędce wyjaśniona. Kiedy jednak ujrzycie te znaki, to wiedzcie, że Dzień Powtórnego Przyjścia jest blisko.

Proszę was, drogie dzieci, abyście nigdy się Mnie nie wyparły ani nie wyparły się Mojej Obietnicy o przyniesieniu światu ostatecznego pokoju i pojednania, które staną się waszym udziałem, o ile zaakceptujecie je na Moich Warunkach, a nie na swoich. Moja Wola nareszcie zostanie wypełniona. Aby was przygotować,  zaprezentuję światu na nieboskłonie, we wszechświecie i w obrębie układu planetarnego wiele cudów. Chciałbym, abyście się rozradowali, kiedy staniecie się świadkami tych wydarzeń, gdyż będziecie wówczas wiedzieć, że oto właśnie Ja zwiastuję powrót Mojego Syna, aby dopełnić Swojej Obietnicy o wiecznym zbawieniu


Pierwszym znakiem będzie to, że Ziemia będzie kręciła się szybciej. Drugi

zacznie wirować

wtorek, 12 listopada 2013, godz. 20.30

Pierwszym znakiem będzie to, że Ziemia będzie kręciła się szybciej. Drugi znak dotyczy słońca, które złowieszczo się powiększy, stanie się jaśniejsze i zacznie wirować. Obok niego widoczne się stanie drugie słońce. Potem pogoda wstrząśnie światem, a zmiany te będą oznaczały, że w wiele regionów Ziemi zostanie zniszczonych. Kary – a będzie ich wiele – obedrą ludzkość z jej arogancji, tak iż dusze będą błagać o Boże Miłosierdzie. Nic innego nie poruszy kamiennych serc tych, którzy wykluczyli miłość Boga ze swojego życia.


Nigdy wcześniej wiara ich nie została poddana takiej próbie

czwartek, 14 listopada 2013, godz. 12.00

Wszyscy ci, łącznie z tymi, którzy nigdy nie słyszeli o tych Moich Orędziach dla świata, zrozumieją wkrótce, co to znaczy – żyć we Mnie i ze Mną. Nigdy wcześniej wiara ich nie została poddana takiej próbie – i niestety wielu nie będzie w stanie wytrzymać presji, z jaką będą mieli do czynienia, a która spowodowana będzie okazywaną im nienawiścią. Uczynią wszystko, co w ich mocy, aby pozostać wiernym Świętym Ewangeliom, ale właśnie dlatego ściągną na siebie okropną nienawiść i zostaną nazwani kłamcami. Nie potrwa to już długo, a wszyscy chrześcijanie, którzy z uporem będą głosić Moje Słowo, zostaną oskarżeni o bycie prawicowymi despotami, podczas gdy prawdziwi winowajcy to ci, którzy będą obrzucać ich wyzwiskami.

Usilnie proszę was wszystkich, abyście zachowali milczenie i nigdy nie odpowiadali tym złoczyńcom, którzy próbują zniszczyć waszą wiarę i waszą miłość do Mnie. Ci, którzy będą opluwali was jadem i się na was wydzierali, potrzebują waszych modlitw i przebaczenia. Modląc się za takie dusze, zniwelujecie wpływ szatana i nie będzie mu łatwo wyładowywać na was swojej złości.


Matka Zbawienia: Proszę was, abyście teraz rozpoczęli Nowennę Zbawienia

niedziela, 1 grudnia 2013

Pragnę, aby się dowiedziano, że zostałam mianowana nie tylko Królową Nieba, ale także Królową dwunastu pokoleń Izraela. Dwunastu narodów, które będą władać w Nowej Jerozolimie. Dwanaście gwiazd w Mojej Koronie, którą Mój umiłowany Syn, Jezus Chrystus, umieścił na Mojej Głowie podczas koronacji, odnosi się do tego proroctwa. Każda z tych gwiazd reprezentuje jeden z dwunastu narodów, które wyłonią się w Dniu Sądu..... Teraz przekazuję wam wszystkim szczególny Dar, pobłogosławiony przez Mojego Syna, tak aby wszystkim duszom został przyznany immunitet od ogni piekła oraz podarowane im zostało zbawienie. Mój Syn pragnie, aby każda dusza została zbawiona, bez względu na to, jak ciężkimi są jej grzechy. Proszę was, abyście teraz rozpoczęli Nowennę Zbawienia. Musicie ją rozpocząć natychmiast oraz kontynuować, tak jak was pouczam, do końca czasu. Musicie odmawiać tę Modlitwę przez pełnych siedem dni z rzędu, podczas każdego miesiąca kalendarzowego, rozpoczynając ją w poniedziałek w godzinach porannych. Musicie ją odmawiać trzy razy dziennie podczas każdego z tych siedmiu dni, a w ciągu jednego z tych dni musicie pościć. Kiedy pościcie, wymagane jest od was, abyście w czasie tego dnia spożywali tylko jeden główny posiłek, a następnie jako dwa pozostałe posiłki przyjmowali wyłącznie chleb i wodę.

Oto modlitwa, którą musicie odmawiać trzykrotnie każdego z tych siedmiu dni. Krucjata Modlitwy (130)

Nowenna Zbawienia Krucjaty Modlitwy

Moja umiłowana Matko Zbawienia, proszę, pozyskaj dla wszystkich dusz Dar wiecznego zbawienia — dzięki Miłosierdziu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.Błagam Cię, abyś poprzez Twoje wstawiennictwo wymodliła uwolnienie wszystkich dusz z niewoli szatana.

Proszę, zwróć się do Twojego Syna z prośbą, aby okazał Miłosierdzie i przebaczenie tym duszom, które Go odrzucają, które Go ranią swoją obojętnością i które oddają hołd fałszywym doktrynom i fałszywym bożkom.

Błagamy Cię ponad wszystko, droga Matko, wypraszaj łaskę otwarcia serca dla tych dusz, które najbardziej potrzebują Twojej pomocy. Amen.


On, antychryst, będzie mówił wieloma językami, lecz po łacinie nie spłynie z

jego ust ani jedno słowo

poniedziałek, 9 grudnia 2013, godz. 19.46

On, antychryst, zmanipuluje Prawdę i ogłosi kłamstwo, że on jest Mną i że przychodzi, aby wam przynieść zbawienie. Kłamstwem, które ogłosi, będzie to, że on przychodzi w ciele. On  nigdy nie napomknie o Jezusie Chrystusie, Który przyszedł w ciele, czy o Jego Śmierci na Krzyżu, gdyż jest to niemożliwe. Nie, on zmieni kolejność wydarzeń na odwrotną. On powie, że nareszcie przyszedł w ciele w tym oto czasie. Wielu uwierzy, że jest on Chrystusem. On, antychryst, będzie mówił wieloma językami, lecz po łacinie nie spłynie z jego ust ani jedno słowo.


Matka Zbawienia: Przyznawać będą doktoraty honoris causa w nowo

odrestaurowanym kościele fałszywego proroka

środa, 11 grudnia 2013, godz. 22.05


Matka Zbawienia: Ta nowa i obsceniczna imitacja Słowa Bożego spowoduje,

że wielu uwierzy, że jest to jedynie nowoczesna, zaktualizowana wersja

Nowego Testamentu

poniedziałek, 23 grudnia 2013

Moje dziecko, ciemność tak nagle zapadnie w Kościele Mojego Syna, że wielu natychmiast zamilknie, tak będą oni zszokowani. Zostanie ogłoszone, że Mój Syn, Jezus Chrystus Król, nie jest już dłużej Królem. Na Jego miejsce zostaną wzniesione pogańskie bożki oraz wszystkie religie, łącznie z tymi, które nie pochodzą od Boga, zajmą miejsce w Kościele Mojego Syna na ziemi.

===============