"Krucjata Modlitwy"

Drukuj

...

 

"Krucjata Modlitwy"


W "Orędziach Prawdy" Marii Bożego Miłosierdzia, odczytujemy wielkie wołanie Nieba o modlitwę, jako podstawowy warunek ratunku świata i zmniejszenia kar. W ten sposób  proroctwa te wpisują się w zbawcze działanie całego Kościoła. Uwypuklają bezcenną wagę Różańca, Koronki do Bożego Miłosierdzia, litanii, nowenn itp.  jako kanonów  modlitwy. Oprócz tego, Bóg przekazuje wielką potrzebę rozszerzenia modlitw poprzez nowe zadanie jakim jest ”Krucjata Modlitwy”. Jest to zestaw  170 modlitw podyktowanych z myślą o najbardziej potrzebnych intencjach dotyczących „końca czasów”.  Jezus prosi, aby każdy chociaż jeden raz je odmówił, a wtedy lepiej zrozumie i przeżyje zapowiadany „Wstrząs Sumień” i czas prześladowań. Te krótkie modlitwy mogą być zestawiane w różne zestawy i odmawiane w dowolnym czasie.

05.05.2012, Bóg Ojciec Modlitwy te są z Nieba i nie pochodzą spod pióra człowieka. Przeznaczone są na te czasy i są potężną bronią przeciwko prześladowaniu. Te Modlitwy, wychodzące z waszych ust Moje dzieci, są słyszane za każdym razem. Przyniosą wam one wspaniałe nagrody”.

 Jezus poleca nam także zakładanie grup Krucjaty Modlitwy, byśmy modlili się wspólnie z innymi o zbawienie dusz i o ochronę w tych trudnych czasach. Grupy Krucjaty Modlitwy pomogą stworzyć Armię Jezusa Chrystusa Reszty Kościoła katolickiego, wierną Pismu Świętemu i Tradycji katolickiej.

"Przyciągam was do Siebie i nalegam na was, abyście odmawiali Moje Krucjaty Modlitwy, aby otrzymać Błogosławieństwa, które są konieczne na tę podróż, która was oczekuje. Duch Święty spoczywa na was i zostaniecie napełnieni każdym możliwym Darem, aby wytrwać w waszym oddaniu dla Mnie".

Wszyscy, którzy się nawrócą i przyjmą Boga, zostaną przez Jezusa zabrani w Dniu Ostatecznym do Nowego Raju, Nowego Nieba i Ziemi – Ery pokoju i szczęścia.


„Krucjata Modlitwy”

Lokucje przekazane Marii Bożego Miłosierdzia – Maria Divine Mercy
w latach 2011- 2014r.

Modlitwy Krucjaty, Litanie i inne modlitwy

Źródła:1)www.:ostrzeżenie.wordpress.com    2) www.internetgebetskreis.com /pl/ 3) paruzja. info   4) www.ostrzezenie.net/
Krucjata Modlitwy (1) Mój dar dla Jezusa, dla ratowania dusz

Mój najdroższy Jezu, Ty, który kochasz nas tak bardzo, pozwól mi na mój skromny sposób pomóc Ci ratować Twoje cenne dusze. Zmiłuj się nad wszystkimi grzesznikami bez względu na to, jak ciężko Cię obrażają. Pozwól mi przez modlitwę i cierpienie pomóc tym duszom, które mogą nie przetrwać Ostrzeżenia, aby szukały miejsca obok Ciebie w Twoim Królestwie. Wysłuchaj mojej modlitwy, o słodki Jezu, bo pragnę pomóc Ci zdobyć te dusze, za którymi tęsknisz. O Najświętsze Serce Jezusa, ślubuję moją wierność Twojej Najświętszej Woli o każdym czasie. Amen.

Krucjata Modlitwy (2) Modlitwa za światowych przywódców

Mój Przedwieczny Ojcze, w imieniu Twojego kochanego Syna, Jezusa Chrystusa, proszę, abyś ochronił swoje dzieci przed prześladowaniem, które jest planowane przez globalne siły w stosunku do niewinnych narodów. Modlę się o wybaczenie grzechów tym duszom, które są przyczyną tej trudnej sytuacji, tak aby mogły zwrócić się do Ciebie z pokornym i skruszonym sercem. Proszę, daj siłę swoim torturowanym dzieciom, aby mogły wytrzymać te cierpienia na przebłaganie za grzechy świata. Przez Chrystusa Pana  naszego. Amen.

Krucjata Modlitwy (3) Uwolnić świat od lęku

O Mój Panie, Jezu Chryste, błagam Cię, byś uwolnił świat od lęku, który oddziela dusze od Twojego kochającego Serca. Modlę się, aby ci, którzy doświadczą prawdziwego lęku podczas Ostrzeżenia, zatrzymali się i pozwolili Twojemu Miłosierdziu napełnić swoje dusze tak, aby mogły one zostać uwolnione i pokochały Cię tak, jak powinny. Amen.

Krucjata Modlitwy (4) Zjednoczyć wszystkie rodziny

Zjednocz, Jezu, wszystkie rodziny podczas Ostrzeżenia, aby mogły otrzymać wieczne zbawienie. Modlę się, aby wszystkie rodziny trwały w jedności z Tobą, Jezu, i aby mogły odziedziczyć Twój Nowy Raj na Ziemi. Amen.

Krucjata Modlitwy (5) Chwała Bogu Najwyższemu
Moja Córko, świat musi ofiarować tą specjalną modlitwę uwielbienia i dziękczynienia dla Boga Ojca za Miłosierdzie, które On zapewnia dla całego świata.

O Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci nasze modlitwy w radosnym dziękczynieniu za Twój cenny dar Miłosierdzia dla całej ludzkości. Radujemy się i ofiarujemy Ci, najwspanialszy Królu, naszą cześć i uwielbienie za Twoje kochające i czułe miłosierdzie. Ty, Boże Najwyższy, jesteś naszym Królem i za ten dar, który nam teraz przynosisz, leżymy u Twoich stóp jako Twoi pokorni słudzy. Proszę, Boże, zmiłuj się nad wszystkimi Twoimi dziećmi. Amen.

Krucjata Modlitwy (6) Modlitwa o powstrzymanie antychrysta

O Jezu, modlę się, aby Bóg w swoim miłosierdziu powstrzymał antychrysta i jego podłą armię od zadawania cierpień Bożym dzieciom i od udręki niepokoju. Modlimy się o powstrzymanie Antychrysta i aby Twoja karząca ręka została powstrzymana dzięki nawróceniu podczas Ostrzeżenia. Amen.

Krucjata Modlitwy (7)  Modlitwa za odrzucających Miłosierdzie

Jezu, nalegam, byś przebaczył tym grzesznikom z mrocznymi duszami, którzy odrzucają światło Twojego miłosierdzia. Przebacz im, Jezu. Błagam Cię, byś uwolnił ich od grzechów, do których tak trudno im się przyznać. Zalej ich serca promieniami Twojego miłosierdzia  i daj im szansę powrotu do Twojej owczarni. Amen.

Krucjata Modlitwy (8) Spowiedź
/Modlitwa ta powinna być odmawiana, aby błagać o łaskę przebaczenia grzechów w trakcie i po Ostrzeżeni/.

Najdroższy Jezu, proszę o wybaczenie wszystkich moich grzechów oraz zranień i krzywd, jakie wyrządziłem innym. Pokornie modlę się, aby dana była mi łaska, żebym Cię już ponownie nie obrażał oraz żebym ofiarował Ci pokutę zgodną z Twoją najświętszą wolą. Błagam o przebaczenie wszystkich przyszłych przewinień, w których mogę mieć udział, a które sprawią Ci ból i cierpienie. Zabierz Mnie ze sobą do nowej ery Pokoju, abym mógł stać się częścią Twojej rodziny na wieczność. Kocham Cię, Jezu. Potrzebuję Cię. Czczę Ciebie i wszystko, co jest z Tobą związane. Pomóż mi, Jezu, abym stał się godny wejścia do Twojego Królestwa. Amen.

Krucjata Modlitwy (9) Ofiarowanie cierpienia jako daru

O Najświętsze Serca Jezusa, naucz mnie w Twoje Święte Imię akceptować zniewagi, kiedy z pokorną wdzięcznością głoszę Twoje Słowo. Naucz mnie rozumieć, jak upokorzenie, ból i cierpienie przybliżają mnie do Twojego Najświętszego Serca. Pozwól mi przyjąć takie próby z miłością i szczodrością ducha, tak abym mógł ofiarować je jako dary, które są dla Ciebie tak cenne, jeśli idzie o ratowanie dusz. Amen.

Krucjata Modlitwy (10) Nieść płomień Twojej miłości

Pomóż nam, drogi Jezu, by bez lęku powstać w Twoje Imię, abyśmy mogli nieść płomień Twojej miłości do wszystkich narodów. Daj nam, Twoim dzieciom, siłę do stawienia czoła zniewagom, z którymi będziemy mieli do czynienia, przebywając pośród tych wszystkich, którzy nie są prawdziwymi wyznawcami Twojego miłosierdzia. Amen.

Krucjata Modlitwy (11) Powstrzymanie nienawiści wobec wizjonerów

O Najświętsze Serce Jezusa, proszę, powstrzymaj nienawiść i zazdrość, które wzbierają w tych czasach wśród Twoich wyznawców przeciwko Twoim prawdziwym wizjonerom. Modlę się, abyś wysłuchał mojej modlitwy i dał wizjonerom siłę, której potrzebują do głoszenia Twojego Najświętszego Słowa niewierzącemu światu. Amen.

Krucjata Modlitwy (12) Modlitwa o uniknięcie grzechu pychy

O Mój Jezu, pomóż mi uniknąć grzechu pychy, gdy przemawiam w Twoje Imię. Wybacz mi, jeśli kiedykolwiek w Twoje Święte Imię kimś pogardzałem. Pomóż mi słyszeć, Jezu, gdy mówisz, i napełnij mnie Twoim Duchem Świętym, abym mógł rozpoznać prawdę Twojego Słowa, kiedy wołasz do ludzkości. Amen.

Krucjata Modlitwy (13) Modlitwa o ochronę od potępienia
Każdemu z was, kto zobowiąże się do całego miesiąca modlitwy za te dusze, dane będą szczególne łaski.  Tutaj jest, o co proszę was, abyście mówili:

O Ojcze Niebieski, przez miłość Twojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, który przez mękę na krzyżu zbawił nas od grzechu, prosimy, zbaw wszystkich, którzy nadal odrzucają Jego rękę Miłosierdzia. Wypełnij ich dusze, drogi Ojcze, Twoim znakiem miłości. Błagam Cię, Ojcze Niebieski, wysłuchaj mojej modlitwy i uratuj te dusze od wiecznego potępienia. Przez Twoje miłosierdzie pozwól, aby one jako pierwsze weszły do Nowej Ery Pokoju na Ziemi. Amen.

Krucjata Modlitwy (14) Modlitwa do Boga Ojca o ochronę przed wojną atomową

O Wszechmogący Ojcze, Boże Najwyższy! Proszę, zmiłuj się nad wszystkimi grzesznikami. Otwórz ich serca, by przyjęli zbawienie i otrzymali obfitość łask. Usłysz moje prośby za moją rodzinę i spraw, aby każdy doznał łaski przez Twoje kochające Serce. O Boski, Niebiański Ojcze, uchroń wszystkie dzieci na ziemi od jakiejkolwiek wojny atomowej lub innych działań, które są planowane, aby zgładzić Twoje dzieci. Zachowaj nas od wszelkich krzywd i nas chroń. Oświeć nas, abyśmy mogli otworzyć nasze oczy i usłyszeć i przyjąć prawdę naszego zbawienia bez żadnego strachu w naszych duszach. Amen.

Krucjata Modlitwy (15) Podziękowanie za dar Bożego Miłosierdzia

O Mój Ojcze Niebieski! Czcimy Ciebie i jesteśmy pełni uznania dla ofiary, jakiej dokonałeś, wysyłając Zbawiciela na świat. Ofiarujemy Ci z radością i dziękczynieniem nasze modlitwy w pokornej wdzięczności za dar, który dajesz teraz Twoim dzieciom –Dar Bożego Miłosierdzia. O Boże Najwyższy, uczyń nas godnymi przyjęcia tego Wielkiego Miłosierdzia z wdzięcznością. Amen.

Krucjata Modlitwy (16) Przyjęcie łask ofiarowanych podczas Ostrzeżenia
Przygotujcie się do Ostrzeżenia i powiedzcie waszym rodzinom i dzieciom, aby odmawiali krótką modlitwę z prośbą o przebaczenie za ich grzechy.

O Mój Jezu, trzymaj mnie mocno podczas tej próby Twojego Wielkiego Miłosierdzia. Daj mi łaski, potrzebne do stania się małym w Twoich oczach. Otwórz moje oczy naprawdę Twojej obietnicy o Wiecznym Zbawieniu. Wybacz mi moje grzechy i okaż mi Twoją miłość oraz przyjacielską dłoń. Weź mnie w ramiona i przyłącz do Świętej Rodziny, abyśmy wszyscy znowu byli jedno. Kocham Cię, Jezu, i obiecuję, że począwszy od dnia dzisiejszego będę głosił Twoje Święte Słowo bez strachu w moim sercu i z czystością duszy na wieki wieków. Amen.

Krucjata Modlitwy (17) Modlitwa do Matki Zbawienia za Ciemne Dusze

O Niepokalane Serce Maryi, Matko Zbawienia i Pośredniczko wszystkich łask, Ty, która będziesz uczestniczyć w wybawieniu ludzkości od niegodziwości szatana, módl się za nami. Matko Zbawienia, módl się, aby wszystkie dusze mogły być zbawione i przyjęły miłość i miłosierdzie, okazywane przez Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który przychodzi ponownie, by uratować Ludzkość i dać nam szansę wiecznego zbawienia. Amen.

Krucjata Modlitwy (18)  Powstrzymanie antychrysta i jego grupy

O drogi Jezu, uratuj świat od antychrysta. Chroń nas od nikczemnych pułapek szatana. Wybaw ostatnie resztki Twojego Kościoła od zła. Daj wszystkim Twoim Kościołom siłę i łaski, które są im potrzebne, aby bronić się przed wojnami i prześladowaniem, planowanym przez szatana i jego armię terrorystów. Amen.


Krucjata Modlitwy (19) Modlitwa  za młodych ludzi

Matka Boża: Moje dziecko, wszystkie dusze są ważne dla Mojego Syna, ale to młode dusze w stanie grzechu śmiertelnego sprawiają Mu największy ból.   Módlcie się, aby odrzucili swe straszne życie, które wiodą w deprawacji i pustce. Módlcie się, aby wznieśli ręce  i błagali o miłosierdzie, gdyż w przeciwnym razie nigdy nie otrzymają łask, których potrzebują, aby wejść do Nowego Raju. Jakaż to strata tych młodych ludzi będzie dla reszty z was, którzy przyjmiecie Dar Ostrzeżenia i wejdziecie do Nowej Ery Raju na ziemi.

Matko Zbawienia, proszę, abyś modliła się o miłosierdzie dla młodych dusz, które przebywają w tak strasznej ciemności. Módl się, żeby rozpoznały Twojego Kochanego Syna, kiedy przyjdzie, aby odkupić całą ludzkość. Nie pozwól żadnej duszy upaść w drodze. Nie pozwól żadnej duszy odrzucić Jego Wielkiego Miłosierdzia. Modlę się, Matko, aby wszyscy zostali zbawieni, i proszę Cię o okrycie tych dusz Twoim Świętym Płaszczem, aby zapewnić im ochronę, której potrzebują przed oszustem. Amen.

Krucjata Modlitwy (20) Powstrzymanie antychrysta od zniszczenia świata

O Boże Ojcze, w imię Twojego drogiego Syna, wołam do Ciebie, abyś uniemożliwił antychrystowi zniewolenie dusz Twoich dzieci. Błagam Cię, Ojcze wszechmogący, abyś go powstrzymał od napełniania Twoich dzieci strachem. Błagam Cię też, powstrzymaj go od skażenia Twojego stworzenia, i proszę, zmiłuj się nad tymi biednymi duszami, które będą wobec niego bezsilne. Wysłuchaj mojej modlitwy, drogi Ojcze, i zbaw wszystkie Twoje   dzieci od tego strasznego zła. Amen.

Krucjata Modlitwy (21) Dziękczynienie Bogu Ojcu za zbawienie ludzkości

Wychwalamy Cię i dziękujemy Ci, o Święty Boże, Wszechmogący Stwórco ludzkości, za miłość i współczucie, jakimi ludzkość obdarzasz. Dziękujemy za ten dar zbawienia, który ofiarowałeś Twoim biednym dzieciom. Błagamy Cię, Panie, o uratowanie tych, którzy podążają za złym, i aby ich serca zostały otwarte na prawdę ich życia wiecznego. Amen.

Krucjata Modlitwy (22) Dla Księży katolickich o  podtrzymywanie nauczania  Kościoła

O mój Ukochany Jezu, zachowaj mnie silnym i utrzymuj płomień mojej miłości do Ciebie w każdym momencie mojego dnia. Nigdy nie dozwól, aby ten płomień miłości migotał lub zgasł. Nigdy nie dozwól, abym był słaby wobec pokus. Daj mi łaski potrzebne do szanowania mojego powołania, mojej pobożności, mojej wierności i do stania na straży nauczania Ortodoksyjnego Kościoła Katolickiego. Ofiaruję Ci moją wierność o każdym czasie. Ślubuję moje zaangażowanie do walki w Twojej armii, aby Kościół Katolicki mógł ponownie wzrosnąć w chwale na powitanie Ciebie, drogi Jezu, kiedy  powrócisz. Amen.

Krucjata Modlitwy (23) Modlitwa o bezpieczeństwo dla Benedykta XVI

O Mój Wieczny Ojcze, w imieniu Twojego kochanego Syna, Jezusa Chrystusa,
i przez cierpienie, jakie znosił, aby uratować świat od grzechu, modlę się teraz o ochronę Twojego Świętego Wikariusza, papieża Benedykta, Głowy Twojego Kościoła na ziemi, i o to, aby on także mógł pomóc w ratowaniu Twoich dzieci i wszystkich wyświęconych sług od udręk szatana i wysłanników jego królestwa – upadłych aniołów, które krążą po ziemi, kradnąc dusze. O Ojcze, chroń Twojego Papieża, aby Twoje dzieci mogły być prowadzone właściwą drogą do Twojego Nowego Raju na ziemi. Amen.

Krucjata Modlitwy (24) Odpust zupełny dla rozgrzeszenia

(Krucjata Modlitwy przekazana wraz z Orędziem Ostrzeżenia z dnia 2012.01.31, 21.30. Aby otrzymać dar całkowitego rozgrzeszenia i moc Ducha Świętego, modlitwę tę należy odmawiać przez 7 kolejnych dni.) „Mojej armii, z powodu jej miłości do Mnie, dawane będą teraz bardzo szczególne łaski.  Przyznaję im Odpust Zupełny, w celu umożliwienia im niesienia pochodni Mojego Ognia, tak żeby mogli rozprzestrzeniać nawrócenie. Ten Dar ode Mnie umożliwi im szerzenie Prawdy Mojego Świętego Słowa, tak że poruszy Ono serca wszędzie tam, dokąd pójdą.  Muszą odmawiać tą modlitwę przez    7 kolejnych dni i dany im będzie Dar całkowitego rozgrzeszenia oraz moc Ducha Świętego...... Musicie okazać prawdziwą skruchę i pójść teraz do spowiedzi. Jeśli nie możecie iść do spowiedzi, to odmawiajcie Moją „Modlitwę Krucjaty o Odpust Zupełny dla rozgrzeszenia”, przez okres siedmiu kolejnych dni".                                                                                            

24.05.2012, Katolicy muszą iść do spowiedzi. Ci, którzy nie są katolikami, muszą odmawiać Modlitwę Krucjaty (24), którą daję reszcie świata dla Mojego Zupełnego Odpustu. Ten Dar Mojego Zupełnego Odpustu jest dla wszystkich Bożych dzieci każdego wyznania i ofiaruje cudowne oczyszczenie.   Nie odrzucajcie tego Daru.  Podczas Ostrzeżenia ci, którzy odkupili się w Moich Oczach, nie doznają cierpienia czyśćca .

O Mój Jezu, jesteś Światłem ziemi. Jesteś Płomieniem, który dotyka wszystkie dusze. Twoje Miłosierdzie i Miłość nie znają granic. Nie jesteśmy godni ofiary, dokonanej przez Twoją Śmierć na krzyżu. Wiemy jednak, że Twoja Miłość do nas jest większa niż miłość, którą mamy dla Ciebie. Udziel nam, o Panie, daru pokory, abyśmy zasłużyli na Twoje Nowe Królestwo.

Napełnij nas Duchem Świętym, abyśmy mogli maszerować naprzód i prowadzić Twoją armię, aby głosiła prawdę o Twoim Świętym Słowie i przygotowała naszych braci i nasze siostry na chwałę Twojego Powtórnego Przyjścia na ziemię.Czcimy Ciebie, wysławiamy Ciebie, ofiarujemy Ci samych siebie, nasze smutki, nasze cierpienia jako dar dla Ciebie, aby ratować dusze. Kochamy Cię, Jezu. Zmiłuj się nad wszystkimi swoimi dziećmi, gdziekolwiek się  znajdują. Amen.

Krucjata Modlitwy (25)  O ochronę dla wizjonerów z całego świata

O Boże Najwyższy, błagam Cię o zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Twoim świętym posłańcom na całym świecie. Modlę się dla nich o ochronę przed nienawiścią. Proszę, aby Twoje Najświętsze Słowo szybko rozprzestrzeniało się po całym świecie. Chroń Twoich posłańców przed oszczerstwami, ubliżeniami, kłamstwami i wszelkiego rodzaju zagrożeniami. Chroń ich rodziny i osłaniaj je Duchem Świętym o każdym czasie, aby orędzia, które przekazują światu, były przyjmowane ze skruszonym i pokornym sercem. Amen.

Krucjata Modlitwy (26)   Módlcie się na Różańcu, aby uratować swój naród

W orędziu, danym Marii Bożego Miłosierdzia 5.02.2012, Najświętsza Mary­ja Panna
apeluje o odmawianie Jej Świętego Różańca, aby pomóc ratować swoje narody.


O Królowo Różańca Świętego, Tyś raczyła przybyć do Fatimy, aby odsłonić trojgu pastuszkom skarby Łask ukryte w Różańcu. Natchnij moje serce szczerą miłością ku tej modlitwie,  abym, medytując nad Tajemnicami naszego  Odkupienia, które są w niej rozważane, mógł zostać ubogacony jego owocami i wyprosić pokój dla świata, nawrócenie dla grzeszników i dla Rosji.

(W tym miejscu proszę wymienić swoją prośbę.) Proszę Cię o to dla większej chwały Bożej, dla Twojej własnej czci oraz dla dobra wszystkich dusz, a szczególnie dla mojej własnej duszy.  Amen.

Krucjata Modlitwy (27) Modlitwa o pokój na świecie

O Mój Jezu, błagam o miłosierdzie dla dotkniętych strasznymi wojnami. Błagam o zaszczepienie pokoju tym umęczonym narodom, które są ślepe na prawdę Twojego istnienia. Proszę o udzielenie tym narodom mocy Ducha Świętego, aby powstrzymały się od pogoni za władzą nad niewinnymi duszami. Zmiłuj się nad wszystkimi krajami, które są bezsilne wobec okropnych zbrodni, ogarniających cały świat. Amen.

Krucjata Modlitwy (28) Maryja Panna — Modlitwa o zjednoczenie wszystkich Kościołów Chrześcijańskich

O Boże Najwyższy, klękamy przed Tobą, błagając o zjednoczenie wszystkich Twoich dzieci w walce o zachowanie Twoich Chrześcijańskich Kościołów na ziemi. Niech występujące między nami różnice nie dzielą nas w tym czasie wielkiego światowego odstępstwa. Ze względu na naszą miłość do Ciebie, drogi Ojcze, błagamy Cię, udziel nam łaski, abyśmy się wzajemnie kochali w Imię Twojego Umiłowanego Syna, Naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Wielbimy Cię. Kochamy Cię. Łączymy się w walce o siłę dla zachowania Twoich Chrześcijańskich Kościołów na ziemi w czasie prób, na jakie możemy napotkać w przyszłych latach. Amen.

Krucjata Modlitwy (29) O ochronę chrześcijańskich praktyk religijnych

O Mój Panie, Jezu Chryste, błagam Cię, abyś wylał Twojego Ducha Świętego na wszystkie Twoje dzieci. Proszę Cię, wybacz tym, którzy w swoich duszach noszą wobec Ciebie nienawiść. Modlę się, aby ateiści otworzyli swoje zatwardziałe serca w czasie trwania Twojego Wielkiego Miłosierdzia i aby Twoje dzieci, które Cię kochają, czciły Ciebie z godnością, aby wznieść się ponad wszelkie prześladowania. Proszę, napełnij wszystkie Twoje dzieci darem Twojego ducha, aby mogły wzrastać z odwagą i poprowadzić Twoją armię do ostatecznej bitwy przeciw szatanowi, jego demonom oraz wszystkim tym duszom, które są niewolnikami jego fałszywych obietnic. Amen.

Krucjata Modlitwy (30) Bóg Ojciec: Modlitwa o uniknięcie wojny, głodu i prześladowań religijnych

O mój Odwieczny Ojcze, Boże Stwórco Wszechświata, w Imię Twojego drogiego Syna błagam Cię, abyśmy Cię bardziej kochali. Pomóż nam być odważnymi, nieustraszonymi i silnymi w obliczu przeciwności. Przyjmij nasze ofiary, cierpienia i próby jako dar, który składamy przed Twoim tronem, aby zbawić Twoje dzieci na ziemi. Skrusz serca nieczystych dusz. Otwórz ich oczy na prawdę o Twojej miłości, aby mogli oni, wraz ze wszystkimi Twoimi dziećmi, przyłączyć się do przebywających w Raju na ziemi, który zgodnie z Twoją Boską Wolą z taką troskliwością dla nas stworzyłeś. Amen.

Krucjata Modlitwy (31) Łańcuch ochrony

O mój Jezu, niech moja modlitwa przywoła Twojego Ducha Świętego do zstąpienia na tych przywódców, którzy kierują się pożądaniem, zachłannością, chciwością i  pychą, aby zaprzestali prześladowania Twoich niewinnych dzieci. Proszę Cię o zachowanie nas   od ubóstwa, głodu i wojen, które niszczą Twoje dzieci, i modlę się, żeby przywódcy europejscy otworzyli swoje serca naprawdę Twojej miłości. Amen.

Krucjata Modlitwy (32) Módlcie się o powstrzymanie aborcji w Irlandii

O Matko Zbawienia, módl się za Twoje dzieci w Irlandii, aby zapobiec niegodziwym czynom aborcji, które chce się nam narzucić. Chroń ten święty naród od coraz głębszego zanurzania się w rozpaczy i od ciemności, która zalewa nasz kraj. Uwolnij nas od złego, który chce zniszczyć Twoje jeszcze nienarodzone dzieci. Módl się za ich przywódców, aby mieli odwagę do wysłuchania tych, którzy kochają Twojego Syna, i aby postępowali zgodnie z nauczaniem Naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen.

Krucjata Modlitwy (33) Pieczęć Boga Żywego

6.05.2012 Maryja: „Nigdy nie zapominajcie o znaczeniu Pieczęci Boga Żywego. Ona ofiaruje wam i waszym rodzinom ochronę nie tylko duchową, ale również ochronę fizyczną”.       
17.05.2012  „Jest to jedna z ostatnich oraz największa Pieczęć Ochrony zesłana z Niebios, spośród wszystkich modlitw danych ludzkości. Ma ona pomóc podtrzymać wszystkich podczas przyszłych prześladowań, szczególnie w czasach dominacji i wojny. Pieczęć ta została przepowiedziana w Księdze Jana [Ap 7, 2-4. 9-14]  i jest z nią związanych wiele boskich mocy. Szanujcie ją i stosujcie dla ochrony nie tylko siebie, ale także waszych rodzin. To przypomnienie jest konieczne w tym czasie”.

01.06.2012   Jezus: Nie wolno wam przyjąć Znaku (tj.czipu). Zamiast tego poinstruuję was, co zrobić. Wielu przyjmie Znak, ponieważ będą się czuli bezradni. „Pieczęć Boga Żywego”, Moja Modlitwa Krucjaty (33) jest waszą ostatnią deską ratunku. Jeśli przyjmiecie Moją Pieczęć Ochrony, podarowaną wam przez Mojego Przedwiecznego Ojca, nie będziecie musieli akceptować Znaku (czipu). Nie zostaniecie tym dotknięci. Wasz dom nie będzie dostrzegany, poszukiwany lub nie stanie się celem, gdyż okaże się niewidoczny w oczach armii szatana.                                                
17.07.2012  Dopilnujcie, abyście od teraz w waszych domach mieli Wodę Święconą i Krzyż św. Benedykta wraz z Pieczęcią Boga Żywego zawieszoną w waszym domu. Wszystko to będzie chronić wasze rodziny. Postępujcie według Moich poleceń, a wszystko będzie dobrze.


Modlitwa: „Pieczęć Boga Żywego”
20.02.2012: Bóg Ojciec  Powstańcie teraz i przyjmijcie Moją Pieczęć, Pieczęć Boga Żywego. Z tą Pieczęcią Moja moc przepłynie przez was i żadna krzywda was nie dosięgnie.

O Mój Boże, Mój kochający Ojcze, przyjmuję z miłością i wdzięcznością Twoją Boską Pieczęć Ochrony. Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność. Chylę się w pokornym dziękczynieniu i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność, mój ukochany Ojcze. Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich tą szczególną Pieczęcią. Ślubuję moim życiem służyć Ci na wieki. Kocham Cię, Drogi Ojcze. Pocieszam Cię w tych czasach, Drogi Ojcze. Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego na przebłaganie za grzechy świata i dla zbawienia  wszystkich Twoich dzieci. Amen.

Krucjata Modlitwy (34) Mój dar Postu dla Jezusa

O mój Jezu, pomóż mi w mój skromny sposób naśladować Twoje życie pełne ofiary, aby ocalić ludzkość. Pozwól mi ofiarować dar postu jeden dzień w tygodniu przez cały okres Wielkiego Postu za zbawienie całej ludzkości, aby wszyscy ludzie mogli wejść do bram Nowego Raju na Ziemi. Składam Ci, drogi Jezu, moją ofiarę z miłością i radością w moim sercu, aby pokazać Ci wielkość mojej miłości. Poprzez tę ofiarę błagam Cię o zbawienie wszystkich dusz, które mogły utracić łaskę. Amen.

Krucjata Modlitwy (35) Modlitwa za dusze, aby weszły do Raju

O mój Jezu, pomóż mi przyczynić się do ocalenia resztki Twoich dzieci na ziemi. Modlę się, żebyś przez Twoje miłosierdzie uratował dusze od ducha ciemności. Przyjmij moje doświadczenia, cierpienia i smutki w tym życiu dla zbawienia dusz od ognia piekielnego. Wypełnij mnie łaskami, abym ofiarował te cierpienia z miłością i radością w moim sercu, tak żeby wszyscy złączyli się w jedno w miłości do Trójcy Przenajświętszej i żyli z Tobą jako jedna święta rodzina w Raju. Amen.

Krucjata Modlitwy (36) Pomóż mi czcić prawdziwego Boga
(Poniższą modlitwę odmawiają ci, którzy są wmieszani w okultyzm:  Reiki, Yoga, medytacje New Age, karty tarota, jasnowidztwo, itp.)

Jezu, pomóż mi, gdyż jestem zagubiony i zdezorientowany. Nie znam prawdy o życiu po śmierci. Wybacz mi, jeśli Cię obraziłem, oddając cześć fałszywym bogom, którzy nie są Bogiem prawdziwym. Zbaw mnie i pomóż mi jasno zobaczyć prawdę, i uratuj mnie od ciemności mojej duszy. Pomóż mi wejść do światłości Twojego Miłosierdzia. Amen.

Krucjata Modlitwy (37) O zjednoczenie wszystkich dzieci Bożych

O Drogi Jezu, zjednocz wszystkich swoich ukochanych wyznawców w miłości, abyśmy mogli głosić prawdę Twojej obietnicy dla wiecznego zbawienia całego świata. Błagamy, aby te oziębłe dusze, obawiające się ofiarować siebie Tobie w myśli, ciele i duszy, porzuciły swoją zbroję dumy, otworzyły swoje serca na Twoją Miłość i stały się częścią Twojej świętej rodziny na ziemi. Ogarnij, Drogi Jezu, te wszystkie zagubione dusze i pozwól naszą miłością, jako ich bracia i siostry, unieść ich z pustyni i zabrać z nami do wnętrza Miłości i Światła Trójcy Przenajświętszej. Pokładamy całą naszą nadzieję, ufność i miłość w Twoje Święte Ręce. Błagamy Cię, byś zwiększył naszą pobożność, abyśmy mogli zbawić więcej dusz. Amen.

Krucjata Modlitwy (38) Modlitwa o ratunek dla Kościoła Katolickiego
(Do odmawiania  przez miesiąc)

O Najświętsza Matko Zbawienia, proszę w tych trudnych czasach o Twoją modlitwę za Kościół Katolicki oraz za naszego ukochanego papieża Benedykta XVI. Aby złagodzić jego cierpienie, prosimy Cię, Matko Zbawienia, o okrycie wyświęconych sług Bożych Twoim świętym płaszczem,  żeby otrzymali łaski bycia silnymi, wiernymi i odważnymi podczas prób, które ich czekają. Módl się także, ażeby opiekowali się swoim stadem zgodnie z prawdziwym nauczaniem Kościoła Katolickiego. O Święta Matko Boża, daj nam, Twojej Reszcie Kościoła na ziemi, dar umiejętności dowodzenia, abyśmy pomogli prowadzić dusze - do Królestwa Twojego Syna. Prosimy Cię, Matko Zbawienia, trzymaj oszusta z dala od dążących do zachowania swoich dusz wyznawców Twojego Syna, tak aby byli godni wejścia do bram Nowego Raju na Ziemi. Amen.

Krucjata Modlitwy (39) O pomoc w przygotowaniu dusz do Nowego Raju

O Jezu, mój ukochany Zbawicielu, proszę Cię, byś zesłał na mnie Twojego Ducha Świętego, abym mógł głosić z mocą Twoje Najświętsze Słowo celem przygotowania wszystkich dzieci Bożych na Twoje Powtórne Przyjście. Błagam Cię, Panie Jezu, o wszystkie niezbędne łaski, abym mógł dotrzeć do wszystkich wyznań i narodowości, dokądkolwiek nie pójdę. Pomóż mi mówić Twoim językiem, uspokajać biedne dusze Twoimi ustami i kochać je wszystkie Twoją szczególną Bożą miłością, która wypływa z Twojego Najświętszego Serca. Pomóż mi ratować dusze tak bliskie Twojemu Sercu i pozwól mi Cię pocieszać, Drogi Jezu, gdy zagubione dusze nadal będą odrzucać Twoje Miłosierdzie. Jezu, jestem nikim bez Ciebie, ale z Twoją łaskawą pomocą będę walczył w Twoje Imię, aby pomóc Ci uratować całą ludzkość. Amen.

Krucjata Modlitwy (40) Modlitwa dla kapłanów na przygotowanie dusz na Powtórne Przyjście

O mój Jezu, jestem tylko pokornym sługą, który Ciebie potrzebuje, abyś mnie pouczył, tak abym mógł przygotować dusze na Twoje Chwalebne Powtórne Przyjście. Pomóż mi nawracać dusze i przygotować je zgodnie z Twoją Świętą Wolą, tak aby były one godne, by wejść do Nowego Nieba i Ziemi, które Ty obiecałeś całej ludzkości przez swoją śmierć na  Krzyżu. Udziel mi łask, których potrzebuję, tak abym mógł przekazać Twoje słowo spragnionym duszom i nigdy nie zaniedbał mojego obowiązku wobec Ciebie, drogi Jezu, któremu ślubowałem moją wierność przez Moją Świętą Przysięgę. Amen.

Krucjata Modlitwy (41) Za dusze niewierzących
Dusze te ranią Mnie głęboko i czuję przerażenie, gdy widzę je, jak niszczą życie w swoich duszach, w tym życiu na ziemi. Pomóżcie Mi, waszemu Jezusowi, ocalić ich dusze.

O mój Jezu, dopomóż Twoim biednym dzieciom, które są ślepe na Twoją obietnicę zbawienia. Błagam Cię, abyś –wspierając to moimi modlitwami i cierpieniami –otworzył oczy niewierzących, by mogli ujrzeć Twoją czułą miłość i pobiec w Twoje święte, opiekuńcze ramiona. Pomóż im ujrzeć prawdę i uprosić przebaczenie za wszystkie swoje grzechy, aby dzięki temu mogli zostać zbawieni i jako pierwsi wejść do Bram Nowego Raju. Modlę się za te biedne dusze mężczyzn, kobiet i dzieci oraz oręduję u Ciebie, abyś rozgrzeszył ich z ich przewinień. Amen.

Krucjata Modlitwy (42)

Modlitwa umartwienia, aby powstrzymać wprowadzenie Jednej Światowej Waluty

O Boże Najwyższy, ofiaruję Ci mój dar postu, abyś zatrzymał na świecie pętlę zła –planowaną, by pozbawić mój kraj pokarmu, łącznie z Chlebem Życia. Przyjmij moje ofiary i wysłuchaj moich błagań za inne narody, aby zapobiec ich cierpieniom, planowanym przez antychrysta. Wybaw nas, drogi Panie, od tej nikczemności i ocal naszą wiarę, abyśmy mogli Ciebie czcić w wolności, która jest nam potrzebna, by Ciebie kochać i adorować. Na wieki wieków. Amen.

Krucjata Modlitwy (43)  O ocalenie dusz w czasie Ostrzeżenia

Módlcie się za wszystkich grzeszników. Te dusze w ciemności mogą być ocalone tylko dzięki modlitwom wstawienniczym.

O Boże, Ojcze Wszechmogący, w imieniu Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, i na pamiątkę Jego śmierci krzyżowej dla ocalenia dusz, błagam Cię, zbaw te dusze, które już nie potrafią same siebie ocalić, a które mogą umrzeć w grzechu ciężkim w czasie Ostrzeżenia. Aby zadośćuczynić cierpieniom Twojego umiłowanego Syna, usilnie proszę o wybaczenie tym wszystkim, którzy nie są w stanie szukać odkupienia, ponieważ nie będą żyć wystarczająco długo, aby poprosić Jezusa, Twojego Syna, o Miłosierdzie uwolnienia ich od grzechu. Amen.

Krucjata Modlitwy (44) O siłę, by bronić swojej wiary przed Fałszywym Prorokiem

Umiłowany Jezu Chryste, daj mi siłę, abym cały czas był skupiony na Twojej Nauce i głosił Twoje Święte Słowo. Nigdy nie dopuść, abym uległ pokusie czczenia Fałszywego Proroka, który będzie próbował podszyć się pod Ciebie. Podsycaj moją gorącą miłość do Ciebie. Daj mi łaskę rozeznania, nie dopuszczając, abym kiedykolwiek zaprzeczał prawdzie zawartej w  Świętej Biblii. I to bez względu na to, ile kłamstw zostanie mi przedstawionych, abym się od Ciebie odwrócił. Amen.

Krucjata Modlitwy (45) O pokonanie złych myśli

O Jezu, wiem o Tobie bardzo niewiele. Jednak proszę, pomóż mi otworzyć moje serce,abym pozwolił Ci wejść do mojej duszy, żebyś mnie uzdrowił, pocieszył i napełnił Twoim pokojem. Pomóż mi odczuć radość, pokonać wszystkie negatywne myśli oraz zrozumieć, jak mogę Cię pocieszyć, aby wejść do Twojego Nowego Raju, gdzie będę żył wraz z Tobą życiem pełnym miłości, radości i zachwytu na wieki wieków. Amen.

Krucjata Modlitwy (46) Uwolnij mnie z więzów szatana
(do odmawiania przez tych, którzy są uwikłani w sieć fałszu i zła, i z której nie mogą uciec)

O Jezu, jestem zagubiony. Jestem zdezorientowany i czuję się jak więzień, złapany w sieć, z której nie potrafię uciec. Ufam Tobie, Jezu, że przyjdziesz mi z pomocą i uwolnisz mnie z więzów szatana i jego demonów. Pomóż mi, bo jestem zagubiony. Potrzebuję Twojej miłości, która da mi siłę, abym uwierzył w Ciebie i Tobie zaufał, że będę mógł być uwolniony od tego zła i będę mógł zobaczyć Światło, w którym wreszcie odnajdę spokój, miłość i szczęście. Amen.


Krucjata Modlitwy (47) O ponowne rozpalenie mojej miłości do Jezusa

O błogosławiona Matko, Matko Zbawienia całego świata, módl się, aby moja miłość do Jezusa mogła ponownie zapłonąć. Pomóż mi poczuć płomień Jego miłości tak, aby wypełnił moją duszę. Pomóż mi bardziej kochać Jezusa. Módl się, żeby moja wiara, miłość i oddanie dla Niego stały się silniejsze. Rozwiej wszelkie wątpliwości, które mnie zadręczają, i pomóż mi wyraźnie zobaczyć Boskie Światło prawdy, które promieniuje od Twojego umiłowanego Syna, Zbawiciela całej ludzkości. Amen.

Krucjata Modlitwy (48) Modlitwa o Łaskę, aby głosić Powtórne Przyjście Chrystusa

O mój Jezu, udziel mi łaski, by głosić Twoje Święte Słowo całej ludzkości,  aby dusze mogły być zbawione. Wylej Twojego Ducha Świętego na mnie, Twojego pokornego sługę, żeby Twoje Święte Słowo zostało przyjęte sercem zwłaszcza przez te dusze, które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia. Pomóż mi uszanować Twoją Świętą Wolę przez cały czas i nigdy nie obrażać ani nie potępiać tych, którzy odrzucają rękę Twojego Miłosierdzia. Amen.

Krucjata Modlitwy (49) Ślub wierności dla chrześcijańskich duchownych

O Jezu, jestem Twoim pokornym sługą. Ślubuję Ci moją miłość i wierność. Błagam Cię, daj mi znak, że to jest Twoje wołanie. Pomóż mi otworzyć oczy i świadczyć o Twojej obietnicy. Pobłogosław mnie łaską Ducha Świętego, abym nie został oszukany przez tych, którzy twierdzą, że przychodzą w Twoim Imieniu, lecz nie mówią prawdy. Pokaż mi prawdę. Pozwól mi odczuć Twoją miłość, abym wypełnił Twoją Najświętszą Wolę. Proszę pokornym sercem, abyś mi pokazał, w jaki sposób  mogę Ci pomóc zbawić dusze ludzkości. Amen.

Krucjata Modlitwy (50) Jezu, pomóż mi zrozumieć, Kim jesteś

O Drogi Jezu, pomóż mi zrozumieć, kim jesteś. Wybacz, że dotąd z Tobą nie rozmawiałem. Pomóż mi odnaleźć spokój w tym życiu i dostrzec prawdę o życiu wiecznym. Uspokój moje serce. Uwolnij mnie od zmartwień. Daj mi pokój. Otwórz teraz moje serce, abyś mógł wypełnić moją duszę Twoją miłością. Amen.

Krucjata Modlitwy (51) O dar Ducha Świętego

O przyjdź, Duchu Święty, wlej dar miłości, mądrości i wiedzy do mojej pokornej duszy. Napełnij mnie Światłem Prawdy, abym mógł odróżnić prawdę o Bogu od kłamstwa rozpowszechnianego przez szatana i jego demony. Pomóż mi uchwycić pochodnię i rozpalić płomień zrozumienia w tych wszystkich, których spotykam. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Krucjata Modlitwy (52) Modlitwa do Ojca

Mój najdroższy Ojcze, oto wzywam Cię w imieniu Twojego najdroższego Syna i na pamiątkę Jego Męki na Krzyżu. Ty, Boże Najwyższy, Stwórco świata i wszystkiego, co istnieje, dzierżysz nasze zbawienie w Twoich Świętych Rękach. Obejmij wszystkie Twoje dzieci, w tym także te, które Cię nie znają,   i te, które Cię znają, ale się od Ciebie odwracają. Przebacz nam nasze grzechy i uchroń nas przed prześladowaniami szatana i jego armii. Weź nas w Twoje ramiona i napełnij nas nadzieją, której potrzebujemy, aby zobaczyć drogę prawdy. Amen.                                                            

Krucjata Modlitwy (53) Modlitwa za Kościół Katolicki

O Boże Ojcze,  w imię umiłowanego Syna Twojego błagamy Cię, daj siłę i potrzebne łaski, by pomóc kapłanom przetrzymać prześladowania, które przechodzą. Pomóż im być wiernymi prawdzie Nauczania Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, i by nigdy się nie zachwiali, nie osłabli ani nie poddali kłamstwom na temat  Świętej Eucharystii. Amen.

Krucjata Modlitwy (54) Modlitwa do Ojca o osłabienie wpływu III wojny światowej

O Ojcze Niebieski, w imię Twojego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, który tak wiele wycierpiał za grzechy ludzkości, prosimy, pomóż nam w tych trudnych czasach, w których przyszło nam żyć. Pomóż nam przetrwać prześladowania, planowane przez chciwych władców i tych, którzy chcą zniszczyć Twoje Kościoły i Twoje dzieci. Błagamy Cię, Drogi Ojcze, abyś pomógł nam nakarmić nasze rodziny i uratować życie tych, którzy będą zmuszeni do wojny wbrew ich woli. Kochamy Cię, Drogi Ojcze. Błagamy Cię, abyś pomógł nam w potrzebie. Ocal nas z uścisku antychrysta. Pomóż nam uchować się od jego znaku, znamienia bestii, poprzez odmówienie jego przyjęcia. Pomóż tym, którzy Cię kochają, pozostać wiernymi Twojemu Świętemu Słowu w każdym czasie, abyś mógł obdarzyć nas łaskami potrzebnymi do przetrwania w Ciele i Duszy. Amen.

Krucjata Modlitwy (55) Przygotowanie do Ostrzeżenia
Przybliża się czas Ostrzeżenia. Rozpowszechniaj Moje Słowo — tak szybko, jak tylko potrafisz.

O mój Drogi Jezu, proszę, otwórz serca wszystkich dzieci Bożych na dar Twojego Wielkiego Miłosierdzia. Pomóż im przyjąć Twoje Boże Miłosierdzie z miłością i wdzięcznością, aby stały się pokorne przed Tobą.  I błagam o przebaczenie ich grzechów, aby mogli się oni stać częścią Twojego Chwalebnego Królestwa. Amen.

Krucjata Modlitwy (56) Dla Kapłanów pragnących obrony Świętej Eucharystii

O Drogi Ojcze, w imię Twojego Drogiego Syna, który ofiarował Siebie na Krzyżu za całą ludzkość, pomóż mi pozostać wiernym Prawdzie. Okryj mnie Przenajdroższą Krwią Twojego Syna i udziel mi Łask, abym nadal służył Ci w wierze, zaufaniu i szacunku przez resztę mojej posługi. Nigdy nie pozwól mi odejść od prawdziwego znaczenia Ofiary Mszy Świętej ani od celebrowania Eucharystii dla Twoich dzieci. Daj mi siłę do reprezentowania i karmienia Twojego stada w taki sposób, w jaki musi być ono karmione Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela ludzkości. Amen.

Krucjata Modlitwy (57) Modlitwa dla Duchowieństwa: Jezu, pozwól mi usłyszeć Twoje wołanie

O Mój drogi Jezu, otwórz moje uszy na dźwięk Twojego głosu, otwórz moje serce na Twoje miłosierne wołanie, wypełnij moją duszę Duchem Świętym, abym mógł Cię rozpoznać w tym czasie. Ofiaruję Ci moje pokorne posłuszeństwo we wszystkim, o co mnie poprosisz. Pomóż mi dostrzec prawdę, w niej wzrastać, odpowiadać Ci i podążać za Twoim głosem, abym pomógł Ci zbawić dusze wszystkich ludzi. Twoja wola jest dla mnie rozkazem. Daj mi odwagę, bym pozwolił Ci mną sterować, abym mógł chwycić za zbroję potrzebną do prowadzenia Twojego Kościoła do Twojego Nowego Królestwa. Amen.

Krucjata Modlitwy (58) Krucjata Modlitwy o nawrócenia

O drogi Jezu, proszę Cię, obejmij wszystkie dzieci Boże Twoimi ramionami, osłoń je Twoją Najdroższą Krwią. Osłoń każdą duszę jedną kroplą Twojej Krwi i uchroń ją od zła. Otwórz wszystkie serca, zwłaszcza serca zatwardziałych dusz i tych, którzy Cię wprawdzie znają, ale są splamieni Grzechem Pychy – niech padną na kolana i Cię proszą, żeby Światło Twojej Miłości zalało ich dusze. Otwórz ich oczy na Prawdę, aby brzask Twego Bożego Miłosierdzia rozlał się na nich i rozświetlił ich Jego promieniami. Nawróć wszystkie dusze poprzez łaski, o które Cię teraz proszę. Drogi Jezu (tu proszę podać swoją intencję), błagam Cię o Miłosierdzie i ofiaruję Ci ten dar postu: jeden dzień tygodniowo przez cały czerwiec na przebłaganie za wszystkie grzechy. Amen.

Krucjata Modlitwy (59) Przyrzeczenie wierności Bożej Woli

Ci, których grzechy są tak czarne, poczują się chorzy, odczują cierpienie i nie będą w stanie znieść grozy, na którą będą musieli patrzeć. Będą potrzebowali wszystkich sił, aby wytrzymać oczyszczenie niezbędne dla umożliwienia im przetrwania i podążania drogą Prawdy. Proszę wszystkie Boże dzieci...aby pomóc ratować dusze wszystkich Bożych dzieci, w tym zatwardziałych grzeszników, aby powzięły to ślubowanie.

O Boże Najwyższy, o Ojcze Niebieski, przyrzekam, że będąc Ci na stałe wiernym, będę Tobie okazywał cześć i posłuszeństwo we wszystkim, co zgodne jest z Twoją Bożą Wolą na ziemi. Ofiaruję Ci przez wzgląd na Świętą Krew Twojego Jedynego, kochanego Syna, Prawdziwego Mesjasza, w imieniu wszystkich dusz, mój umysł, moje ciało i moją duszę, abyśmy mogli się zjednoczyć w Twoim Niebieskim Królestwie, które właśnie nadchodzi, i aby Twoja Boska Wola spełniała się tak na ziemi, jak i w Niebie. Amen.

Krucjata Modlitwy (60) Modlitwa o nawrócenie rodzin podczas Ostrzeżenia
Poszukajcie wśród was tych zagubionych dla Mnie dusz, które pozornie Mnie odrzucają. Następnie proszę, abyście modlili się mocno za nie w tym czasie.

O Drogi, Słodki Jezu, błagam o Miłosierdzie dla dusz z mojej rodziny (tu wymień ich imiona). Ofiaruję Ci moje cierpienia,  moje utrapienia i moje modlitwy, aby wybawić ich dusze od ducha ciemności. Nie dopuść, aby którekolwiek z Twoich dzieci zaparło się Ciebie albo odrzuciło Twoją Dłoń Miłosierdzia. Otwórz ich serca, splatając je z Twoim Najświętszym Sercem, aby mogli zabiegać o przebaczenie, konieczne do ich zbawienia od ognia piekielnego. Daj im szansę zadośćuczynienia, aby mogli zostać nawróceni promieniami Twojego Bożego Miłosierdzia. Amen.

Krucjata Modlitwy (61) O niedopuszczenie do powstania Jednego Światowego Rządu

O Drogi Ojcze Niebieski, wspominając Ukrzyżowanie Twojego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, błagamy Cię, abyś uchronił nas, Twoje dzieci, od Ukrzyżowania, jakie w celu zniszczenia Twoich dzieci planowane jest przez antychrysta i jego zwolenników. Daj nam łaski, których potrzebujemy, by odmówić przyjęcia Znaku Bestii i  obdarz nas pomocą, która jest nam niezbędna do walki ze złem na świecie. Złem rozpowszechnianym przez tych, którzy podążają drogą szatana. Błagamy Cię, Drogi Ojcze, chroń wszystkie Twoje dzieci w tych strasznych czasach i uczyń nas wystarczająco silnymi, aby powstać i w każdej chwili głosić Twoje Święte Słowo. Amen.

Krucjata Modlitwy (62) Dla zagubionych i bezradnych grzeszników

21.06.2012  Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy czujecie się niegodni.  Czekam na was. Wszystko, o co proszę, to abyście mówili do Mnie tymi słowami.

O Jezu, pomóż mi, gdyż jestem grzesznikiem, zagubionym, bezradnym i pogrążonym w ciemności. Jestem słaby i brakuje mi odwagi, aby Cię szukać. Daj mi siłę, by wołać teraz do Ciebie, bym mógł zerwać z mrokiem mojej duszy. Doprowadź mnie do Twojego światła, Drogi Jezu, i przebacz mi. Pomóż mi ponownie stać się zdrowym i przywróć mnie Twojej Miłości, pokojowi i Życiu Wiecznemu. Ufam Ci całkowicie i proszę Cię, żebyś mnie przyjął z umysłem, ciałem i duszą, gdyż oddaję się Twojemu Bożemu Miłosierdziu. Amen.

Krucjata Modlitwy (63) Chroń mnie w tej wędrówce

Maryja: Oto specjalna Krucjata Modlitwy, aby pomóc zachować was silnymi w waszej misji.

Moja kochana Matko Zbawienia, proszę Cię o modlitwę, aby Pokarm Życia, który przyjmuję, chronił mnie w tej wędrówce, tak abym mógł dopomóc w uratowaniu wszystkich dzieci Bożych. Proszę o pomoc dla wszystkich, którzy są oszukiwani przez fałszywych idoli i fałszywych bogów, aby otworzyli swoje oczy na prawdę o Śmierci Twojego Syna na Krzyżu, której celem jest ratowanie każdego dziecka Bożego i przyprowadzenie wszystkich do życia wiecznego. Amen.

Krucjata Modlitwy (64) Zbaw moich braci i moje siostry

O mój najdroższy Zbawicielu, Jezu Chryste, przyjmij mój dar modlitwy i wyrzeczenia, aby pomóc uratować moich braci i moje siostry z więzienia ciemności, w którym się znajdują. Zezwól, abym dopomógł w zbawieniu ich dusz. Błagam Cię, przebacz im ich grzechy, oraz proszę o to, aby ich dusze zostały wypełnione Duchem Świętym, tak aby pobiegły do Twoich ramion jako do schronienia, którego tak rozpaczliwie potrzebują, zanim nie zostaną utracone na zawsze. Ofiaruję Ci za te dusze w pokornej służbie i dziękczynieniu mój dar. Amen.

Krucjata Modlitwy (65) Za tych w grzechu śmiertelnym

O Drogi Jezu, Zbawicielu ludzkości, poprzez Twoje Boskie Miłosierdzie błagam Cię o łaskę uniewinnienia dla tych wszystkich biednych dusz pogrążonych w grzechu, które mogą być wzięte z tej ziemi w czasie Ostrzeżenia. Przebacz im ich grzechy na pamiątkę Twej Męki. Błagam Cię, abyś użyczył mi tej specjalnej łaski dla zadośćuczynienia za ich grzechy. Ofiaruję się Tobie umysłem, ciałem i duszą jako pokutę za zbawienie ich dusz i aby przynieść im życie wieczne. Amen.

Krucjata Modlitwy (66) Dla duchowieństwa: Pomóż mi pozostać wiernym Twojemu Najświętszemu Słowu

O pomóż mi, Drogi Jezu, pozostać wiernym Twojemu Najświętszemu Słowu o każdym czasie. Daj mi siłę, bym mimo przeciwności utrzymał w mocy Prawdę Twojego Kościoła. Napełnij mnie łaską, abym udzielał Sakramentów Świętych w taki sposób, jak Ty nas tego nauczyłeś. Pomóż mi karmić Twój Kościół Chlebem Życia i pomóż, bym pozostał Ci wierny nawet wówczas, kiedy mi się tego zabroni. Uwolnij mnie z tej zwodniczej sieci, z którą mogę      zostać skonfrontowany, głosząc prawdziwe Słowo Boże. Osłoń wszystkie Swoje wyświęcone sługi Swą Najdroższą Krwią, tak abyśmy pozostali odważni, oddani  i niewzruszeni w naszej lojalności wobec Ciebie, Naszego Umiłowanego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen.

Krucjata Modlitwy (67) Uchroń Moje dzieci przed królem kłamstwa

Proszę Cię, drogi Jezu, błagam Cię, uchroń moje dzieci przed królem kłamstwa. Poświęcam moje dzieci (tu proszę podać imiona) Twojemu Najświętszemu Sercu i proszę Cię, oświeć ich dusze mocą Twojej Najdroższej Krwi, i daj im bezpieczne schronienie w Twoich Ramionach, aby nie stała im się żadna krzywda. Proszę Cię, abyś w czasie aktu Rozświetlenia ich Sumienia otworzył ich serca i wlał w ich dusze Twojego Świętego Ducha, aby zostali oczyszczeni z każdej nieprawości. Amen.

Krucjata Modlitwy (68) Ochroń mnie od wpływu szatana

Matko Boga, Matko Zbawienia, okryj mnie Twym najświętszym płaszczem i ochroń Moją rodzinę od wpływu szatana i jego upadłych aniołów. Pomóż mi nieustannie ufać Boskiemu Miłosierdziu Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Podtrzymaj mnie w mojej miłości do Niego i nigdy nie pozwól mi, abym odszedł od Prawdy Jego nauczania, niezależnie od tego, ile pokus stanie przede mną. Amen.

Krucjata Modlitwy (69) Modlitwa do Boga Ojca, by przyjąć Jego Bożą Wolę

Boże Ojcze Wszechmogący, przyjmuję Twoją Bożą Wolę. Dopomóż Twoim dzieciom, by i one Ją przyjęły. Wstrzymaj szatana, aby nie miał możliwości odbierania Twoim dzieciom prawa do Twojego Dziedzictwa. Nigdy nie dopuść, abyśmy zaprzestali walki o nasze dziedzictwo w Raju. Usłysz nasze prośby o wygnanie szatana i jego upadłych aniołów. Proszę Cię, Drogi Ojcze, o oczyszczenie ziemi Twoim Miłosierdziem i o to, abyś nas osłonił Twoim Duchem Świętym. Kieruj nami podczas tworzenia Twojej Najświętszej Armii, aby wyposażyć ją w moc, pozwalającą na wygnanie bestii na zawsze. Amen.

Krucjata Modlitwy (70) Modlitwa za Duchownych, aby pozostali niewzruszeni i wierni Świętemu Słowu Boga

O Najdroższy Jezu, dopomóż Twoim wyświęconym sługom rozpoznać, jak w łonie Twojego Kościoła postępuje schizma. Pomóż Twoim wyświęconym sługom pozostać niezłomnymi i wiernymi Twemu Świętemu Słowu. Nie dopuść nigdy, aby światowe ambicje przyćmiły ich czystą miłość do Ciebie. Udziel im łask, by pozostali czyści i pokorni wobec Ciebie i aby czcili Twoją Najświętszą Obecność w Eucharystii. Dopomóż im i poucz wszystkie te wyświęcone sługi, którzy mogą się okazać zbyt letnimi w ich miłości do Ciebie, i rozpal na nowo ogień Ducha Świętego w ich duszach. Dopomóż im rozpoznać, że pokusa, z którą staną oko w oko, służy temu, aby ich rozproszyć. Otwórz ich oczy, aby nieustannie widzieli Prawdę. Błogosław im w tym czasie, Drogi Jezu, i okryj ich Twoją Najdroższą Krwią, by zachować ich bezpiecznie od krzywdy. Obdarz ich siłą, aby oparli się kłamstwom szatana, gdyby byli kuszeni, aby zaprzeczyć istnieniu grzechu. Amen.

Krucjata Modlitwy (71) Modlitwa o ocalenie nas od prześladowań

O Jezu, ratuj Boże dzieci przed Antychrystem. Obroń nas przed planami kontrolowania ziemi. Panie, wybaw nas od prześladowań. Obroń ciemne dusze przed Antychrystem, aby mogły się wykupić w Twoich Oczach. Dopomóż nam w przezwyciężeniu naszych słabości.  Umocnij w nas ducha, abyśmy powstali i prowadzili jeden drugiego, maszerując w Twojej Armii ku Bramom Raju. Potrzebuję Cię, Drogi Jezu. Kocham Cię, Drogi Jezu. Oddaję Chwałę Twojej Obecności na ziemi. Unikam ciemności. Uwielbiam Ciebie i poddaję siebie Tobie ciałem i duszą, abyś mógł ujawnić mi Prawdę o Swojej Obecności, a ja żebym miał do Ciebie zaufanie. Nigdy nie przestanę ufać Twojemu Miłosierdziu, w żadnym czasie. Amen.

Krucjata Modlitwy (72) Modlitwa ucznia

Poproście Mnie o pomoc tą specjalną Modlitwą Krucjaty, aby uczynić was silnymi.

Drogi Jezu, jestem gotów, aby siać Twoje Święte Słowo. Daj mi odwagę, siłę i wiedzę do przekazywania Prawdy, aby jak najwięcej dusz przybyło do Ciebie. Zabierz mnie do Twojego Najświętszego Serca i osłoń mnie Twą Najdroższą Krwią, tak abym został napełniony łaskami służącymi do szerzenia nawróceń ku zbawieniu wszystkich Bożych dzieci w każdym zakątku świata, niezależnie od ich wyznania. Zawsze Ci  ufam. Twój umiłowany uczeń........ (wstaw swoje imię). Amen.

Krucjata Modlitwy (73) Za młode dusze, za małe dzieci

O Jezu, pomóż mi ocalić dusze młodych ludzi na całym świecie. Za  przyczyną Twej łaski dopomóż im w ujrzeniu prawdy o Twoim istnieniu. Sprowadź je do Twojego Najświętszego Serca i otwórz ich oczy na Twoją Miłość i Miłosierdzie. Ocal ich od ognia piekielnego i okaż Miłosierdzie ich duszom za przyczyną mojej modlitwy. Amen.

Krucjata Modlitwy (74) O Dar rozeznania

O Matko Boża, dopomóż mi przygotować moją duszę na przyjęcie Daru Ducha Świętego. Weź mnie jak dziecko, za rękę, i poprowadź drogą Daru Rozeznania dzięki mocy Ducha Świętego. Otwórz moje serce i naucz mnie, jak zawierzyć Ci swoje ciało, umysł i duszę. Uwolnij mnie od grzechu pychy i módl się,  aby zostały mi przebaczone wszystkie grzechy z przeszłości, tak aby moja dusza została oczyszczona i abym stał się zdolny,  aby móc otrzymać Dar Ducha Świętego. Dziękuję Ci, Matko Zbawienia, za Twoje wstawiennictwo  i oczekuję z miłością w moim sercu na ten Dar, za którym tak radośnie tęsknię.  Amen.

Krucjata Modlitwy (75) Przekazuję Ci moje cierpienie, drogi Jezu
Mówcie do Mnie tą Modlitwą Krucjaty

Jezu, łączę mój ból i cierpienie z tym, które Ty przecierpiałeś w czasie Swej Agonii na Kalwarii. Każde urąganie i każdy słowny atak, przez które cierpię, ofiaruję Tobie w hołdzie dla Ukoronowania Ciebie Cierniami. Każdą niesprawiedliwą krytykę mojej osoby ofiaruję Tobie na cześć Twojego upokorzenia przed Piłatem. Każde fizyczne cierpienie, zadawane mi rękami innych, ofiaruję Tobie na cześć Twojego biczowania przy Słupie. Każdą obelgę, która mnie dotyka, ofiaruję Tobie na cześć okrutnej fizycznej tortury, którą przecierpiałeś w czasie   Ukoronowania Cierniem, kiedy przeszyte zostało Twoje Oko.  Za każdym razem, gdy staję się Twoim odbiciem, udziel mi Twojej Nauki, a kiedy ze mnie drwią, pozwól mi pomóc Ci w drodze na Kalwarię. Dopomóż mi wykorzenić z siebie pychę i nigdy mi nie pozwól bać się przyznać, że Cię kocham, drogi Jezu. A kiedy wszystko wydaje się być w moim życiu beznadziejne, drogi Jezu, wesprzyj mnie odwagą, przypominając mi, że dobrowolnie pozwoliłeś Siebie ukrzyżować w tak nikczemny i okrutny sposób. Pomóż mi powstać i być poczytywanym za prawdziwego Chrześcijanina, prawdziwego żołnierza w Twojej armii, pokornego i o skruszonym sercu na pamiątkę Ofiary, jakiej dokonałeś dla mnie. Trzymaj mnie za rękę, drogi Jezu, i pokaż mi, jak moje własne cierpienie może natchnąć innych, aby włączyli się do Twojej armii dusz, które myślą podobnie i Ciebie kochają. Pomóż mi przyjąć cierpienie i ofiarować je Tobie jako dar, aby ocalić dusze w tej ostatecznej bitwie przeciwko tyranii złego. Amen.

Krucjata Modlitwy (76) Modlitwa ateistów
Kiedy Prawda zostanie wam przedstawiona, i gdy jeszcze będą was dręczyć wątpliwości, proszę, zwróćcie się do Mnie o pomoc. Oto jest, co Ja chcę, abyście Mi powiedzieli.

Jezu, pomóż mi przyjąć miłość Boga, tak jak zostanie mi ona ukazana. Otwórz moje oczy, mojego ducha, moje serce i moją duszę, abym mógł zostać uratowany. Pomóż mi uwierzyć – wypełniając moje serce Twoją miłością. I wtedy mnie podtrzymaj i zachowaj mnie od dręczących wątpliwości. Amen.

Krucjata Modlitwy (77) Za Wielką Brytanię
Dzieci Wielkiej Brytanii, pamiętajcie, że nawrócenie, które wkrótce ogarnie wasz kraj, przyniesie wam wielkie łaski. Wtedy pomożecie prowadzić Moją armię wraz z innymi narodami do Mojego Chwalebnego Królestwa.

O Najwyższy Ojcze Niebieski, Boże, Stworzycielu człowieka, proszę, usłysz moją modlitwę. Błagam Cię,  ocal Anglię ze szpon zła i dyktatury. Proszę Cię, abyś zjednoczył nas wszystkich, wszystkie religie, wyznania i rasy, tak abyśmy stali się w Twoich Oczach jedną rodziną. Obdarz nas siłą, by zjednoczyć się w ruchu oporu wobec każdego prawa postulującego nielegalność Twojego Nauczania. Obdarz nas mocą i odwagą, abyśmy nigdy Ciebie nie zapomnieli i dopomóż nam ocalić wszystkie Twoje dzieci poprzez nasze modlitwy. Doprowadź wszystkich moich braci i siostry do jedności, aby złożyć hołd Twojej obietnicy obdarzenia nas życiem wiecznym, i zaprowadź nas do Twojego Raju. Amen.

Krucjata Modlitwy (78) Ocal mnie od złego
Tak wielu ludzi, którzy chcą uciec ze szponów szatana, i którzy w swoich sercach wiedzą, że zostali wciągnięci w wir zła, musi się zwrócić do Mnie i poprosić Mnie o pomoc przez tę specjalną modlitwę:

O Jezu, obroń mnie od władzy szatana. Zabierz mnie do Swojego Serca, podczas gdy ja zrywam z całym moim przywiązaniem do niego i do jego nikczemnych dróg. Oddaję Ci moją wolę i przychodzę do Ciebie na kolanach z pokornym i skruszonym sercem. Powierzam moje życie w Twoje Święte Ramiona. Ocal mnie od złego. Uwolnij mnie i mnie zabierz do Twojego bezpiecznego i pewnego portu teraz i na wieki wieków. Amen.


Krucjata Modlitwy (79) Za 2 miliardy zagubionych dusz
Wzywam was wszystkich,  do odmawianie tej Modlitwy aby ratować te dusze, które będą uparcie odrzucać  Boga.

O Drogi Jezu, błagam Cię, abyś wylał Swoje Miłosierdzie na zagubione dusze. Wybacz im, że Cię odrzucają, i wykorzystaj moją modlitwę i cierpienie, wylewając na nich za przyczyną Twojego Miłosierdzia Łaski, których potrzebują do uświęcenia swoich dusz. Proszę Cię o dar łaski dla ich dusz. Proszę Cię o otwarcie ich serc, tak aby podeszli do Ciebie i Cię poprosili o napełnienie ich Duchem Świętym, żeby mogli przyjąć Prawdę o Twojej Miłości i żyć z Tobą i całą Bożą rodziną na wieki. Amen.

Krucjata Modlitwy (80) Za dusze tych, którzy są mordercami

O drogi Jezu, błagam Cię o miłosierdzie dla tych, którzy popełniają morderstwo. Usilnie proszę o ułaskawienie dla tych, którzy żyją w grzechu śmiertelnym. Ofiaruję Ci moje własne cierpienia i problemy, abyś otworzył Swoje Serce i przebaczył im ich grzechy. Proszę Ciebie, abyś okrył wszystkich tych, którzy mają w swoich duszach złe intencje, Swoją Najdroższą Krwią, tak aby zostali obmyci do czysta ze swych nieprawości. Amen.


Krucjata Modlitwy (81) O Dar Komunii Świętej

O Hostio Niebiańska, napełnij moje ciało pokarmem, którego ono potrzebuje. Napełnij moją duszę Boską Obecnością Jezusa Chrystusa. Udziel mi łask, aby wypełnić Świętą Wolę Boga. Napełnij mnie pokojem i ciszą, które wywodzą się z Twej Świętej Obecności. Nigdy nie dopuść, abym zwątpił w Twoją Obecność. Dopomóż mi Ciebie przyjąć Ciałem i Duszą jako Świętą Eucharystię i aby Łaski, które zostały mi udzielone, pomogły mi w głoszeniu Chwały Naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Oczyść Moje serce. Otwórz moją duszę i uzdrów mnie, kiedy otrzymuję wspaniały Dar Świętej Eucharystii. Obdarz mnie łaskami i przywilejami, które Ona ze sobą niesie dla wszystkich Bożych dzieci, i pozwól mi uniknąć ogni czyśćca. Amen.

Krucjata Modlitwy (82) O Zwycięstwo Reszty Kościoła

Jezu, Królu i Zbawicielu świata, Tobie ślubujemy nasz honor, naszą wierność oraz nasze poczynania, aby wszystkim głosić Twoją Chwałę. Dopomóż nam nabrać siły i śmiałości, aby powstać i o każdym czasie głosić Prawdę. Nigdy nie dopuść, abyśmy się zachwiali czy opóźnili w naszym marszu do zwycięstwa i w naszym planie ratowania dusz. Ślubujemy nasze oddanie, nasze serca i wszystko, co posiadamy, tak aby nic nam nie przeszkadzało, kiedy będziemy podążać ciernistą drogą do bram Nowego Raju. Kochamy Cię, najdroższy Jezu, nasz ukochany Zbawicielu i Odkupicielu. Jednoczymy się ciałem, umysłem i duchem z Twoim Najświętszym Sercem. Wylej na nas Łaskę, dającą nam Twoją Ochronę. Osłoń nas Twoją Drogocenną Krwią, tak abyśmy zostali napełnieni odwagą i miłością, by powstać i głosić Prawdę o Twoim Nowym Królestwie. Amen.

Krucjata Modlitwy (83) O złagodzenie kar
Moje Modlitwy Krucjaty pomogą złagodzić wiele z grozy, spowodowanej przez grzechy ludzkości. Proszę, odmawiajcie tę modlitwę dla złagodzenia kar.

O drogi Ojcze, Najwyższy Boże, my, Twoje nędzne dzieci, padamy przed Twym Chwalebnym Tronem w Niebiosach. Błagamy Cię, abyś świat oczyścił ze zła. Błagamy Cię o Twoje Miłosierdzie wobec tych dusz, które wpędzają Twoje dzieci na ziemi w okropną niedolę. Prosimy, wybacz im. Prosimy, usuń antychrysta, kiedy tylko się ujawni. Prosimy Cię, drogi Boże, abyś złagodził kary pochodzące z Twej Dłoni. Przyjmij w zastaw, błagamy Ciebie, nasze modlitwy i nasze cierpienia, aby ulżyć niedoli Twoich dzieci w tym nadchodzącym czasie. Ufamy Tobie. Czcimy Ciebie. Dziękujemy Ci za bezgraniczną ofiarę, jaką uczyniłeś, kiedy zesłałeś Swojego Jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, aby wybawić nas od grzechu. Ponownie witamy Twojego Syna jako Zbawiciela ludzkości. Prosimy, otocz nas ochroną. Zachowaj nas od niedoli. Dopomóż naszym rodzinom. Zmiłuj się nad nami. Amen.

Krucjata Modlitwy (84) O oświecenie dusz elit, które rządzą światem

Potrzebuję waszej pomocy. Tak jak potrzebowałem Moich apostołów i uczniów, kiedy chodziłem po ziemi. Musicie działać szybko, a dusze te, jeśli tylko raz odmówią Moje Modlitwy Krucjaty, zostaną do was przyciągnięte.

O drogi Jezu, błagam Cię o oświecenie dusz elit, które rządzą światem. Ukaż im dowód Twojego Miłosierdzia. Dopomóż im otworzyć serca i okazać prawdziwą pokorę ku czci Twojej wielkiej Ofiary poprzez Twą śmierć na Krzyżu, kiedy to skonałeś za ich grzechy. Pomóż im rozpoznać, kto jest ich Prawdziwym Stworzycielem, ich Prastwórcą, oraz napełnij ich łaskami, tak aby ujrzeli Prawdę. Proszę, powstrzymaj ziszczenie się ich planów skrzywdzenia milionów ludzi za pomocą szczepionek, niedostatku żywności, przymusowej adopcji niewinnych dzieci i rozbijania rodzin. Uzdrów ich. Otocz ich Swoim Światłem i zabierz ich na łono Twojego Serca, aby wyratować ich z sideł złego. Amen.

Krucjata Modlitwy (85) O ocalenie Stanów Zjednoczonych Ameryki z ręki oszusta

O drogi Jezu, otocz nasz naród Swoją drogocenną opieką. Wybacz nam nasze grzechy przeciwko Przykazaniom Bożym. Dopomóż narodowi amerykańskiemu powrócić do Boga. Nakieruj jego umysł ku Prawdziwej Ścieżce Pańskiej. Odemknij zatwardziałe serca, tak aby mogły powitać Twoją Dłoń Miłosierdzia. Dopomóż naszemu narodowi, aby sprzeciwił się bluźnierstwom, które mogą zostać nam narzucone, aby nas zmusić do wyparcia się Twojej Obecności. Błagamy Ciebie, o Jezu, ocal nas i ochroń od wszelkiego zła, i zamknij nasz naród w Swoim Najświętszym Sercu. Amen.

Krucjata Modlitwy (86) O wyzwolenie mnie od udręki zwątpienia

Staję przed Tobą zdezorientowany, niepewny i sfrustrowany, o Drogi Jezu, ponieważ martwi Mnie Prawda, którą głosisz w Swoich Orędziach. Przebacz Mi, jeżeli Cię skrzywdziłem. Wybacz Mi, że nie potrafię Ciebie usłyszeć. Otwórz moje oczy, aby mogło mi zostać ukazane to, co według Ciebie muszę zrozumieć. Usilnie Cię błagam, udziel mi Mocy Ducha Świętego, by ukazać mi Prawdę. Kocham Cię, Drogi Jezu, i proszę Cię o uwolnienie mnie  od udręki zwątpienia. Dopomóż mi, tak abym odpowiedział na Twoje wołanie. Przebacz mi, jeżeli Cię uraziłem, i sprowadź Mnie bliżej Swojego Serca. Poprowadź mnie do Twojego Nowego Królestwa i udziel mi tej łaski, abym –  dzięki moim osobistym modlitwom i cierpieniu – dopomógł Ci zbawiać dusze, które są tak drogocenne dla Twojego Najświętszego Serca. Amen.


Krucjata Modlitwy (87) Chroń nasz naród przed złem
Aby złagodzić te złe prawa, które będą wprowadzane w waszych krajach, gdzie Prawda zostanie przed wami ukryta, musicie odmawiać tę Modlitwę Krucjaty (87) o ochronę narodów przed złem.

O Ojcze, za przyczyną Twojego Syna uratuj nas od komunizmu. Ocal nas od dyktatury. Wybaw nasz naród od pogaństwa. Zachowaj nasze dzieci od krzywdy. Dopomóż nam ujrzeć Boże Światło.  Otwórz nasze serca na Nauczanie Twojego Syna. Pomóż wszystkim kościołom  pozostać wiernymi Słowu Bożemu.  Błagamy Ciebie, abyś zachował nasze narody wolne od prześladowań. Najdroższy Jezu, spójrz na nas z Miłosierdziem, nie zważając na to, jak bardzo Ciebie obrażamy. Jezu, Synu Człowieczy, osłoń nas Swoją Najdroższą Krwią. Wybaw nas z szatańskich sideł. Błagamy Cię, o drogi Boże, wkrocz i powstrzymaj zło, aby tym razem nie pochłonęło ono świata. Amen.

Krucjata Modlitwy (88) Za dusze po Ostrzeżeniu
Wiele, wiele, dusz przyjmie Moją Rękę Miłosierdzia, ale dusze, które popełniły grzech śmiertelny, będą tak zatwardziałe, że będą unikać Mojego Miłosierdzia. Ta Modlitwa Krucjaty musi być odmawiana za dusze po Ostrzeżeniu.

O Najświętsze Serce Jezusa, okaż każdemu z nas, biednych grzeszników, Twoje Miłosierdzie. Oświeć te serca z kamienia, które tak rozpaczają w poszukiwaniu przewodnictwa. Przebacz im ich winy. Dopomóż odnaleźć im w swoich sercach, za przyczyną Twojej Miłości i Miłosierdzia, Twój wielki Dar Zbawienia. Błagam Cię o przebaczenie dla wszystkich dusz, które odrzucają Prawdę o Bogu. Okryj ich Twoim Światłem, Drogi Jezu, tak aby byli oni osłonięci od niegodziwości i zasadzek szatana, który próbuje oddzielić ich od Ciebie na wieczność. Błagam, daj wszystkim dzieciom Boga siłę, aby okazały Ci wdzięczność za Twoje Wielkie Miłosierdzie. Proszę Cię, otwórz drzwi do Swojego Królestwa przed wszystkimi zagubionymi duszami, które bezradnie i nie mając nadziei krążą po ziemi. Amen.

Krucjata Modlitwy (89) Dla nędznych grzeszników
Wołam do was wszystkich, którzy nie jesteście pewni Mojego Istnienia. Proszę, zaufajcie Mi. Ja odpowiem i poczujecie to w waszym sercu, gdy będziecie odmawiać Modlitwę Krucjaty o Łaskę Mojego Miłosierdzia dla nieszczęsnych grzeszników.

Drogi Jezu, dopomóż mi, biednemu, nędznemu grzesznikowi, przyjść do Ciebie ze skruchą w mojej duszy. Oczyść mnie z moich grzechów, które zniszczyły moje życie. Udziel mi daru nowego życia, wolnego od kajdan grzechu, i udziel mi wolności, która grzechu do mnie nie dopuści. Niech mnie odnowi Światło Twojego Miłosierdzia. Niech mnie Twoje Serce weźmie w swoje objęcia. Pozwól mi odczuć Twoją Miłość, tak abym potrafił przybliżyć się do Ciebie i aby moja miłość ku Tobie się rozpaliła. Zmiłuj się nade mną, o Jezu, i zachowaj mnie wolnym od grzechu. Uczyń mnie godnym wejścia do Twego Nowego Raju. Amen.

Krucjata Modlitwy (90) Dziękczynienie za Twoje pełne chwały, Powtórne Przyjście
|Obdarzam was dziś tym Specjalnym Błogosławieństwem. Pragnę, abyście przyjęli Moje Błogosławieństwo Ochrony poprzez tę Modlitwę Krucjaty dla powitania Mnie, Mesjasza, gdy będę odsłaniał Moje Nowe Królestwo.

O Mój Jezu, ofiaruję Ci uwielbienie i dziękczynienie za Twoje Pełne Chwały, Powtórne Przyjście. Ty, Mój Zbawiciel, narodziłeś się, aby Mi dać Życie Wieczne i uwolnić Mnie od grzechu. Ofiaruję Ci Moją miłość, moje dziękczynienie i adorację, podczas gdy przygotowuję Moją duszę na Twoje Wspaniałe Przyjście. Amen.

Krucjata Modlitwy (91) Spraw, abym pozostał wierny mojej Wierze
Kiedy będziecie prowokowani, zastraszani i prześladowani przez innych Chrześcijan, aby zaakceptować nowe prawa, o których będziecie wiedzieć w waszych sercach, że nie pochodzą od Boga, musicie dla zachowania wierności wobec waszej Wiary odmawiać tę Modlitwę Krucjaty.

Błogosławiona Matko Zbawienia, ochroń mnie w godzinie próby, podczas której zostanę skonfrontowany ze złem. Dopomóż mi bronić Słowa Bożego z mocą i odwagą, bez najmniejszego strachu w mojej duszy. Módl się, abym dochował wierności Nauczaniu Chrystusa i abym potrafił w pełni i do końca powierzyć Mu moje lęki, moje zmartwienia i mój smutek. Pomóż mi, abym nieustraszenie kroczył naprzód tą samotną ścieżką, głosząc Prawdę Świętego Słowa Bożego, i to nawet wtedy, kiedy wrogowie Boga uczynią to zadanie prawie nie wykonywalnym. O Błogosławiona Matko, proszę Cię, aby dzięki Twojemu wstawiennictwu wiara wszystkich chrześcijan pozostała silna przez cały okres tego prześladowania. Amen.

Krucjata Modlitwy (92) O Łaskę wytrwałości
Od tego dnia, przy każdym zadaniu, które podejmujecie, aby pomóc Mi ratować dusze przed Moim Powtórnym Przyjściem, dam wam szczególną łaskę, którą natychmiast rozpoznacie . Jest to Łaska Wytrwałości w obliczu przeciwności.

O drogi Jezu, proszę Cię o Łaskę Wytrwałości. Błagam Cię, abyś przyznał mi łaski, których potrzebuję, aby utrzymać w mocy Twoje Najświętsze Słowo. Proszę Cię, abyś oddalił ode Mnie wszystkie pozostałe wątpliwości. Proszę Cię, abyś zalał moją duszę uprzejmością, cierpliwością i wytrwałością. Dopomóż mi wytrwać w godności, kiedy jestem w Twoje Święte Imię znieważany. Uczyń mnie silnym i otocz mnie łaską, aby przeć do przodu – nawet jeżeli jestem zmęczony, brak mi sił i w obliczu tego całego ucisku, jaki nadchodzi  i niestrudzenie pracować, aby Ci dopomóc w uratowaniu ludzkości. Amen.

Krucjata Modlitwy (93) O Łzy nawrócenia
Ból odrzucenia – odrzucenia Mojego Słowa, Mojego Istnienia i Moich Nauk – jest odczuwany nie tylko przeze Mnie, ale przez te wszystkie biedne dusze, które czczą Mnie, które głoszą Moje Święte Słowo, i które Mnie kochają. Moje Serce jest splecione z nimi w miłości i cierpieniu. Doświadczą tego natychmiast, ponieważ przyznam im teraz Łaskę Łez Miłości i Nawrócenia, gdy będą odmawiać tę Modlitwę Krucjaty.

O Mój umiłowany Jezu, Jesteś blisko mojego serca. Jestem z Tobą jednym. Kocham Ciebie. Jesteś mi tak drogi. Daj mi odczuć Twoją Miłość. Daj Mi odczuć Twój Ból. Daj Mi odczuć Twoją Obecność. Udziel mi Łaski pokory, abym okazał się godzien Twojego Królestwa na ziemi, na wzór tego w Niebie. Użycz Mi Łez Nawrócenia, tak abym się Tobie szczerze powierzył jako prawdziwy uczeń, aby dopomóc Ci w Twojej Misji ocalania każdej pojedynczej duszy na ziemi, zanim powrócisz, aby sądzić żywych i umarłych. Amen.

Krucjata Modlitwy (94) O uzdrowienie umysłu, ciała i duszy
Modlitwą tą przekazuję wam cenny Dar Uzdrowienia.

O drogi Jezu, padam przed Tobą wyczerpany, schorowany, cierpiący, pragnąc usłyszeć Twój głos. Pozwól mi, abym został dotknięty Twoją Boską Obecnością, tak aby Twoje Boskie Światło rozlało się na mój umysł, ciało i duszę. Ufam Twemu Miłosierdziu. Składam całkowicie przed Tobą swój ból i cierpienie oraz proszę, abyś udzielił mi łaski zawierzenia się Tobie, tak abyś uleczył mnie z bólu i ciemności, abym odzyskał siły, aby móc kroczyć ścieżką Prawdy i pozwolić Ci poprowadzić mnie do życia w Nowym Raju. Amen.

Krucjata Modlitwy (95) O pomoc w znalezieniu czasu na modlitwę

O Matko Zbawienia, przybądź mi z pomocą, ponieważ mam trudności ze znalezieniem czasu na modlitwę. Dopomóż mi w ofiarowaniu Twojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, czasu, jaki Mu się słusznie należy, aby Mu okazać, jak bardzo Go kocham. Proszę Cię, Moja Błogosławiona Matko Zbawienia, uproś mi Łaski, których potrzebuję, i wypraszaj u Twojego drogiego Syna wszelką łaskawość i przychylność, aby mógł On mnie wziąć na Łono Swojego Najświętszego Serca. Amen.

Krucjata Modlitwy (96) Błogosław i chroń Twoją Grupę Modlitewną Krucjaty

O mój Najdroższy Jezu, pobłogosław nas i nas chroń  – Twoją Grupę Modlitewną  –tak abyśmy się stali odporni na nikczemne ataki diabła oraz wszelkich złych duchów, które mogłyby nas gnębić w trakcie tej Świętej Misji ratowania dusz. Obyśmy pozostali wierni i silni, podczas gdy wytrwale strzeżemy Twojego Świętego Imienia wobec świata, i obyśmy nigdy nie poddali się w naszej walce, aby szerzyć Prawdę Twojego Świętego Słowa. Amen. 

Krucjata Modlitwy (97) O zjednoczenie Grup Modlitewnych Krucjaty Modlitwy

O umiłowana Matko Zbawienia, błagam Cię, abyś poprzez Swoje modlitwy zjednoczyła na świecie wszystkich przynależnych do Reszty Bożej Armii. Okryj wszystkie Grupy Modlitewne Krucjaty Modlitwy Łaską Zbawienia, która jest na was wylewana dzięki Miłosierdziu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Wyślij Swoje anioły, aby osłoniły każdego z nas, a szczególnie tych kapłanów, którzy przewodzą Grupom Modlitewnym Krucjaty Modlitwy. Dopomóż nam, aby uniknąć rozproszenia, które staje się przyczyną podziału pomiędzy nami, i ochraniaj nas swoim podarowanym nam orężem, tak abyśmy się stali odporni na ataki, które będziemy musieli wytrzymać z powodu naszej miłości do Jezusa Chrystusa w czasie tej Świętej  Misji ratowania dusz. Amen.

Krucjata Modlitwy (98) Aby Łaska Boża osłoniła światowych przywódców

O moja Błogosławiona Matko Zbawienia, proszę, uproś Swojego Syna, aby wylał Swoje Łaski oraz Miłość na tych przywódców, którzy kontrolują świat. Módl się, aby Światło Boga uleczyło ich zaślepienie i odemknęło ich kamienne serca. Powstrzymaj ich od zadawania niewinnym ludziom prześladowań. Proszę, módl się, aby Jezus mógł ich poprowadzić oraz powstrzymać, tak aby nie mogli blokować szerzenia Prawdy Jego Nauk wśród narodów całego świata. Amen.

Krucjata Modlitwy (99) O uratowanie Australii i Nowej Zelandii

O Boże, Wszechmogący Ojcze, w Imię Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa,  okaż Miłosierdzie wszystkim Twoim dzieciom w Australii i Nowej Zelandii. Wybacz nam, że odrzuciliśmy Twoje Święte Słowo. Wybacz nam grzech obojętności. Uwolnij nas od naszej pogańskiej kultury i obsyp nas Łaskami, jakich potrzebujemy, aby wśród naszych braci i sióstr wzbudzić  nadzieję, wiarę i miłość bliźniego. Błagamy Ciebie o Dar Rozeznania i Ciebie prosimy, udziel nam wszystkim Twoich Błogosławieństw, koniecznych, aby sprawić, żeby słyszalna mogła być tylko Prawda Twojego Świętego Słowa, i żeby wszystkim duszom przyznane zostały klucze do życia wiecznego. Amen.

Krucjata Modlitwy (100) O ocalenie chrześcijaństwa
Bitwa się rozpoczęła. Musicie, aby ocaleć, odmawiać tę Krucjatę Modlitwy

O drogi Jezu, błagamy Ciebie, abyśmy byli zdolni do przetrwania prób,  które oczekują nas teraz, kiedy ostatni Prawdziwy Papież zakończy Misję, jaką wypełniał dla Ciebie. Pomóż nam przetrwać te straszne złorzeczenia, które teraz, na skutek upadku Kościoła, jaki kiedyś był nam znany, na nas spadną. Nigdy nie dopuść, abyśmy odeszli od Prawdy Twojego Boskiego Słowa. Dopomóż nam zachować milczenie, kiedy nasze ramiona  obciąży brzemię ataków, które będą nas prowokować, aby odwrócić się plecami do Ciebie i do Sakramentów, które Ty dałeś światu. Osłoń Twoją Armię potęgą Miłości, której potrzebujemy jak tarczy, aby była nam ochroną przed fałszywym prorokiem i antychrystem. Pomóż Twojemu Kościołowi na ziemi rozrastać się i pomnażać, tak aby mógł przylgnąć do Prawdy i dopomóc Ci prowadzić naszych braci i siostry po ścieżce Prawdy, abyśmy mogli odpowiednio się  przygotować na Twoje Powtórne Przyjście. Amen.

Krucjata Modlitwy (101) Cudowna Modlitwa, aby odczuć obecność Jezusa

O Drogi Ojcze Wszechmogący,   Stwórco wszystkiego, co jest i co będzie, dopomóż nam wszystkim, którzy potrafią rozpoznać Obecność Twojego umiłowanego Syna w dzisiejszym Kościele, by stali się bardzo silni. Pomóż mi pokonać mój strach, moją samotność i odrzucenie, które cierpię ze strony moich najbliższych, podążając za Twoim Synem, Jezusem Chrystusem, moim Zbawicielem. Proszę, chroń moich najbliższych, aby nie wpadli w tę zasadzkę i nie uwierzyli kłamstwom, które zostały wymyślone przez szatana, aby zniszczyć wszystkie dzieci Boże oraz wywołać między nimi podział i dokonać spustoszenia. Proszę, dopomóż tym wszystkim, którzy idą śladami tej ohydy w Twoim Kościele, aby zostali ocaleni od wieczystych ogni piekła. Amen.

Krucjata Modlitwy (102) O podtrzymanie ufności i wiary w Boże Przesłanie dla świata

Najdroższy Jezu, kiedy upadam, podnieś mnie. Kiedy mam wątpliwości, oświeć mnie. Kiedy jest mi smutno, ukaż mi Twoją Miłość. Kiedy krytykuję, pomóż mi zachować milczenie. Kiedy kogoś publicznie osądzam, zapieczętuj moje usta. Kiedy wypowiadam bluźnierstwa, w Twoje Imię, wybaw mnie i zapewnij mi na powrót Twoją ochronę. Kiedy brak mi odwagi, podaruj mi miecz, którego potrzebuję, aby walczyć i ratować dusze, których pragniesz. Kiedy przeciwstawiam się Twojej Miłości,  dopomóż mi się Tobie zawierzyć i zrzec się samego siebie na rzecz Twojej przepojonej Miłością troski. Kiedy zbłądzę, dopomóż mi znaleźć Ścieżkę Prawdy. Kiedy nie dowierzam Twojemu Słowu, udziel mi odpowiedzi, których poszukuję. Pomóż mi być cierpliwym, kochającym i życzliwym także wobec tych, którzy Tobie złorzeczą. Dopomóż mi przebaczać tym, którzy mnie obrażają, i udziel mi łaski, której potrzebuję, aby iść za Tobą na krańce ziemi. Amen.

Krucjata Modlitwy (103) Aby podzielić kielich cierpienia  z Chrystusem
Jeżeli ją przyjmiecie — jako ofiarę za grzechy śmiertelnego człowieka — uratujecie wówczas miliony dusz. Odmawiajcie ją trzy razy pod rząd, gdy tylko możecie, ale najlepiej w czasie, kiedy w jakikolwiek sposób pościcie.

Padam przed Tobą, Drogi Jezu, do Twych Stóp, abyś uczynił ze mną to, co chcesz, dla dobra wszystkich. Pozwól mi dzielić Twój Kielich Cierpienia. Weź ode mnie ten dar, abyś mógł ocalić te nędzne dusze, które są zgubione i pozbawione nadziei. Przyjmij mnie, z moim ciałem, abym miał udział w Twoim Bólu. Trzymaj moje serce w Twoich Najświętszych Dłoniach i doprowadź moją duszę do zjednoczenia z Tobą. Za sprawą mojego daru cierpienia pozwalam, aby Twoja Boska Obecność objęła moją duszę, tak abyś mógł zbawić wszystkich grzeszników i zjednoczyć wszystkie Boże dzieci na wieki wieków. Amen.

Krucjata Modlitwy (104) Oswobódź tę duszę od zniewolenia
To jest po prostu kolejny Dar, którym was Błogosławię, a łaski, jakie otrzymacie, kiedy będziecie odmawiać tę Krucjatę Modlitwy, będą przeobfite.

Najdroższy Jezu, przedstawiam Ci duszę mojego brata i siostry, którzy zawierzyli swoje dusze szatanowi. Przyjmij tę duszę i odkup ją w Twoich Świętych Oczach. Oswobódź tę duszę od zniewolenia przez bestię i przynieś jej wieczne zbawienie. Amen.


Krucjata Modlitwy (105) Dar nawrócenia dla innych

O Mój najdroższy Jezu, proszę, za przyczyną miłości, którą mam dla Ciebie, przyjmij moją duszę, tak by zjednoczyła się z Tobą. Weź Moją duszę i osłoń ją Twoim Duchem Świętym oraz dopomóż mi ocalić poprzez tę Modlitwę tych wszystkich, z którymi wchodzę w kontakt. Otocz każdą duszę, którą napotykam, Swoim Świętym Miłosierdziem i udziel im zbawienia, którego potrzebują, aby wkroczyć do Twojego Królestwa. Usłysz moje modlitwy. Wysłuchaj moich błagań i dzięki Twojemu Miłosierdziu uratuj dusze wszystkich ludzi. Amen.

Krucjata Modlitwy (106) O Miłosierdzie dla młodych ludzi, którzy nie uznają Boga
Trzeba się za nie modlić, szczególnie zaś teraz. Ja zaś, nie ociągając się, zanurzę je w Moim Miłosierdziu, jeżeli poprosicie Mnie o to tą Krucjatą Modlitwy.

Drogi Jezu, weź pod Swoją ochronę dusze tych Bożych dzieci, które Ciebie nie znają, które nie uznają Twojej Miłości i które nie przyjmują Twojej Obietnicy. Wylej Twoją łaskę nawrócenia i daj im życie wieczne. Bądź miłosierny dla tych wszystkich, którzy nie wierzą w Twoją Obecność i którzy nie będą poszukiwać pokuty za swoje grzechy. Amen.


Krucjata Modlitwy (107) Wybaw mnie od ogni piekła
Wszyscy grzesznicy, a szczególnie ci, którzy dopuścili się straszliwych rzeczy, muszą przyjść do Mnie. Proszę o ich uwagę i pragnę przyprowadzić ich do Mojego Serca, gdyż Ja ich kocham. Natychmiast zostanie im przebaczone, jeżeli tylko zdobędą się na odwagę i Mnie zawołają, by im pomóc wydobyć się ze swojej niedoli.

Jestem potwornym grzesznikiem, Jezu. Przez moje uczynki zadałem innym straszliwe cierpienie. Dlatego jestem odrzucony precz. Nie jestem już na ziemi nigdzie tolerowany. Uratuj mnie z tego pustkowia i ustrzeż mnie od uścisku zła. Pozwól mi odczuć żal. Przyjmij moją skruchę. Napełnij mnie Twoją Mocą i dopomóż mi podnieść się z głębin rozpaczy. Oddaję Tobie, Drogi Jezu, moją wolną wolę, abyś uczynił ze mną, co chcesz, tak abym został wybawiony od ogni piekła. Amen.

Krucjata Modlitwy (108) Wspinanie się na Wzgórze Kalwarii

Jezu, pomóż mi zdobyć się na odwagę, męstwo i odporność, aby powstać i aby można było na mnie liczyć, że przyłączę się do Twojej Reszty Armii oraz że będę się wspinać na to samo Wzgórze Kalwarii, które Ty musiałeś przejść za Moje Grzechy. Udziel mi mocy do niesienia Twojego Krzyża i Twojego brzemienia, tak abym mógł dopomóc Ci ratować dusze. Uwolnij Mnie od moich słabości. Rozprosz moje obawy. Zmiażdż wszystkie moje wątpliwości. Otwórz moje oczy na Prawdę. Pomóż mi oraz tym wszystkim, którzy odpowiedzą na to Wezwanie, aby nieść twój Krzyż i podążać za Tobą z żarliwym i pokornym sercem, i aby poprzez mój przykład inni zdobyli się na odwagę, by podobnie czynić. Amen.

Krucjata Modlitwy (109) O Dar zaufania
Poproście Mnie o Dar Ufności poprzez tę Krucjatę Modlitwy.

O Mój Najdroższy Jezu, dopomóż mi Tobie zaufać. Zaufać Twojej Obietnicy, że znowu powrócisz. Przyjąć Prawdę o Twoim Powtórnym Przyjściu. Zaufać Obietnicy Boga Ojca, skoro On powiedział, że odda Tobie Twoje Królestwo. Pomóż mi zaufać Twojemu Nauczaniu, Twojemu Planowi zbawienia świata. Pomóż mi, dzięki Łasce, przyjąć Twoje Dary. Dopomóż mi Tobie zaufać, tak abym pozbył się obaw, a przez to dopuścił, by Twoja Miłość zalała moje serce i duszę. Amen.

Krucjata Modlitwy (110) Dla kapłanów — o pozostanie wiernym Twojemu Świętemu Słowu
Ja uroczyście obiecuję każdemu z was z osobna, Moi najdrożsi wyświęceni słudzy, nadzwyczajne Łaski, po to, abyście mogli wytrwać w obliczu prześladowań, jako że wasza wiara zostanie wypróbowana do wszelkich granic... Moi wyświęceni słudzy, udzielę wam
jeszcze jednego słowa ostrzeżenia. Musicie bronić Daru (Sakramentu) Pojednania i rozpoznać, że tylko ci, którzy szukają skruchy za swoje grzechy oraz akceptują Mnie, Jezusa Chrystusa, jako klucz do swojego zbawienia, przyłączą się do Mnie w Raju. Wasz Jezus

O mój najdroższy Jezu, błagam Ciebie, zachowaj mnie mocnym i odważnym, abym potrafił bronić Prawdy w Twoim Najświętszym Imieniu. Błagam Cię żarliwie, udziel mi Łaski, której potrzebuję, abym nieustannie dawał świadectwo Twojemu Świętemu Słowu. Uczyń mnie zdolnym do tego, abym się oparł naciskom, by promować kłamstwa, wiedząc w swoim sercu,  że one Ciebie obrażają. Dopomóż mi pozostać  wiernym Twojemu Świętemu Słowu aż do dnia mojej śmierci. Amen.

Krucjata Modlitwy (111) Poświęcenie swoich dzieci Jezusowi Chrystusowi

O droga Matko Zbawienia, poświęcam moje dzieci (podać tutaj imię dziecka/dzieci) Twojemu Synowi, tak aby obdarzył On je pokojem ducha i miłością serca. Proszę, módl się, aby moje dzieci zostały przyjęte w Miłosierne Ramiona Twojego Syna, i chroń je od krzywdy. Dopomóż im pozostać wiernymi wobec Świętego Słowa Bożego, a szczególnie w tych chwilach, gdy są kuszone, aby od Niego się odwrócić. Amen.

Krucjata Modlitwy (112) O Łaskę zbawienia

Najdroższy Jezu, wzywam Ciebie, pokryj Twoją szczególną, Zbawczą Łaską dusze tych, którzy zostali zaatakowani przez szatana. Uwolnij ich biedne dusze od brzemienia niewoli,  z której nie potrafią się wyrwać. Amen.


Krucjata Modlitwy (113) O pokonanie zła w naszym kraju

O Matko Zbawienia, przybądź pomiędzy nas bi weź nasz kraj pod Swoją obronę. Zmiażdż głowę bestii i podepcz zły wpływ, jaki przez nią jest wśród nas roztaczany. Pomóż Twoim nędznym, zagubionym dzieciom powstać i mówić Prawdę, kiedy jesteśmy otoczeni przez kłamstwa. Proszę, o Matko Boża, ochroń nasz kraj i zachowaj naszą siłę, abyśmy potrafili pozostać wierni  Twojemu Synowi  w czasach naszych prześladowań. Amen.


Krucjata Modlitwy (114) Dla Kapłanów o otrzymanie Daru prawdy

O Panie Mój, otwórz moje oczy. Pozwól mi ujrzeć wroga oraz zamknij moje serce na to oszustwo. Wszystko powierzam Tobie, Drogi Jezu. Ufam Twojemu Miłosierdziu. Amen.

Krucjata Modlitwy (115)  O Dar nawrócenia

O Matko Zbawienia, pokryj mą duszę Twoimi Łzami Zbawienia. Uwolnij mnie od wątpliwości. Wznieś moje serce, tak abym odczuł Obecność Twojego Syna. Przynieś mi pokój i ukojenie. Módl się, abym szczerze się nawrócił. Dopomóż mi przyjąć Prawdę i otwórz moje serce na przyjęcie Miłosierdzia Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.

Krucjata Modlitwy (116) Wybaw mnie ze zła kłamstw
Kiedy zauważycie, że wasza dusza uległa ekscytacji — w następstwie nowych rozporządzeń, zaprezentowanych przez tych, którzy twierdzą, że pochodzą ode Mnie — to musicie Mnie wezwać poprzez tę Krucjatę Modlitwy:

Drogi Jezu, pomóż mi. Tonę we łzach smutku. Moje serce jest zdezorientowane. Nie wiem, komu mam ufać. Proszę, napełnij mnie Swoim Świętym Duchem, tak abym mógł wybrać właściwą ścieżkę do Twojego Królestwa. Dopomóż mi, drogi Jezu, abym zawsze pozostawał wierny Twojemu Słowu, przekazanemu światu przez Piotra, i nigdy nie odszedł od tego, czego nas  nauczyłeś, i abym nigdy nie przeczył Twojej śmierci na Krzyżu. Jezu, Ty jesteś Drogą. Ukaż mi tę Drogę. Trzymaj mnie mocno i ponieś mnie w tej Twojej wędrówce Wielkiego Miłosierdzia. Amen.

Krucjata Modlitwy (117)  Za tych, którzy sprzedali swoje dusze

Najdroższy Jezu, poświęcam dusze (przytocz listę z imionami) i wszystkich, którzy oddali swoje dusze za cenę sławy. Uwolnij ich od tego skażenia. Odsuń od nich  zagrożenie ze strony Iluminatów, którzy ich pożerają. Daj im odwagę, aby bez strachu wyrwali się z tej nikczemnej niewoli. Weź je w Swoje Miłosierne Ramiona i przywróć ich z powrotem do Stanu Łaski, aby okazały się godne stanąć przed Tobą. Za przyczyną Twojej Boskości dopomóż mi, aby dzięki tej mojej modlitwie za dusze zaadoptowane przez szatana odsunąć je z dala od Masonerii. Uwolnij je z kajdan, które je zniewalają i które przynoszą okropne tortury w lochach piekła. Dopomóż im, aby dzięki cierpieniu dusz wybranych, dzięki moim modlitwom i dzięki Twojemu Miłosierdziu stanęły w pierwszym szeregu, gotowe, aby przekroczyć Bramy Nowej Ery Pokoju, wiodące do Nowego Raju. Błagam Ciebie, uwolnij je z niewoli. Amen.

Krucjata Modlitwy (118) Za stracone pokolenie młodych dusz

Drogi Jezu, wołam o Twoje Miłosierdzie dla straconego pokolenia młodych dusz. Przyoblecz Darem wzroku tych, którzy Ciebie nie znają. Przyciągnij z powrotem do Twojego Miłosierdzia tych, którzy Cię znają, ale którzy Cię ignorują. Proszę, daj im wkrótce dowód Twojego Istnienia i poprowadź ich do tych, którzy mogą im pomóc, kierując ich na drogę Prawdy. Napełnij ich umysły i dusze tęsknotą ku Tobie. Dopomóż im rozpoznać istniejącą w nich pustkę, bowiem nie odczuwają oni Twojej Obecności. Błagam Cię, Umiłowany Panie, nie opuszczaj ich, a w Miłosierdziu Swoim obdarz ich Życiem Wiecznym. Amen.

Krucjata Modlitwy (119) Aby odczuć Miłość Jezusa
Moja wielce umiłowana córko, oto naszedł czas, kiedy muszą zostać założone Grupy Modlitewne Krucjaty Modlitwy oraz rozprzestrzenić się na cały świat. Modlitwy te zostały przekazane z Bożej Mocy i związane są z nimi wielkie cuda. Modlitwy te rozprzestrzenią nawrócenie, spowodują uzdrowienia fizyczne i osłabią wpływ wojny, głodu i niedostatku. Dzisiaj zostawiam wam nową Modlitwę, która pomoże zmniejszyć okropne cierpienia, jakie przyniesie wojna.

Jezu, dopomóż mi, bo jestem całkiem zdezorientowany. Moje serce się na Ciebie nie otwiera. Moje oczy nie potrafią Ciebie ujrzeć. Mój umysł się na Ciebie zamyka. Moje usta nie potrafią wymówić słów, które by były dla Ciebie pocieszeniem. Moja dusza jest okryta ciemnością. Proszę, ulituj się nade mną, nędznym grzesznikiem. Jestem bezsilny, pozbawiony Twojej Obecności. Napełnij Mnie Twoimi Łaskami, tak abym miał odwagę zwrócić się do Ciebie, by błagać o Twoje Miłosierdzie. Pomóż mi Twojemu zagubionemu uczniowi, który Ciebie kocha, ale który już dłużej nie czuje miłości, która by go pobudzała, aby ujrzeć i przyjąć Prawdę. Amen.

Krucjata Modlitwy (120) Zatrzymaj szerzenie się wojny

O Mój Słodki Jezu, ukróć wojny, które niszczą ludzkość. Ustrzeż niewinnych od cierpienia. Chroń dusze, które próbują wnosić prawdziwy pokój. Otwórz serca tych, których dotknęło spowodowane wojną cierpienie. Chroń młodych i wrażliwych. Uratuj wszystkie dusze, których życie zostało zniszczone wojną. Umocnij nas wszystkich, drogi Jezu –tych, którzy modlą się za dusze wszystkich Bożych dzieci –i obdarz nas Łaską, aby znieść cierpienia, które mogą zostać nam zadane w czasie tych wojennych konfliktów. Błagamy Cię, zatrzymaj szerzenie się wojny i doprowadź  dusze do Najświętszej Ostoi Twojego Serca. Amen.

Krucjata Modlitwy (121) Ślubowanie wierności Armii Jezusa Chrystusa

Trwamy zjednoczeni z Twym Najświętszym Sercem, drogi Jezu. Głosimy z przekonaniem Prawdziwe Słowo Boże. Pójdziemy na krańce ziemi, aby szerzyć Prawdę. Nigdy nie zaakceptujemy żadnej nowej, głoszonej w Twoim Imieniu doktryny –innej od tej, którą Ty Sam nam wyłożyłeś. Pozostaniemy oddani, wierni i niezłomni w naszej wierze. Tych, którzy Ciebie zdradzą, potraktujemy z miłością i współczuciem – w nadziei, że oni do Ciebie powrócą. Będziemy stanowczy, lecz cierpliwi dla tych, którzy w Twoje Imię nas prześladują. Będziemy triumfująco kroczyć naprzód, aż do Twojego Nowego Raju. Obiecujemy że przez nasz ból i cierpienie sprowadzimy Ci wszystkie te zagubione dusze, które łakną Twojej Miłości. Proszę, przyjmij nasze modlitwy za wszystkich grzeszników na świecie, tak abyśmy stali się jedną rodziną, zjednoczoną w miłości do Ciebie w Nowej Erze Pokoju. Amen.

Krucjata Modlitwy (122) Aby zostać uświęconym Najdroższą Krwią Jezusa Chrystusa
Moja wielce umiłowana córko, proszę was wszystkich – odmawiajcie tę specjalną Krucjatę Modlitwy, by uświęcić wszystkich, którzy są wam bliscy, tak żebym mógł ich okryć Moją Najdroższą Krwią.

Drogi Jezu, proszę Cię, abyś uświęcił mnie, moją rodzinę, moich przyjaciół i mój naród dla Ochrony Twoją Najdroższą Krwią. Umarłeś za mnie i Twoje rany są moimi ranami, gdyż wdzięcznie przyjmuję cierpienie, które będę znosił, podążając ku Twojemu Drugiemu Przyjściu. Cierpię z Tobą, Drogi Jezu, podczas gdy Ty starasz się nas, wszystkie Dzieci Boże, zgromadzić w Twoim Sercu, abyśmy posiedli życie wieczne. Okryj mnie i wszystkich tych, którzy potrzebują Twojej Ochrony, Twoją Najdroższą Krwią. Amen.

Krucjata Modlitwy (123) Podarowanie wolnej woli Bogu

O Mój Najdroższy Jezu, usłysz tę moją modlitwę, modlitwę całkowicie niegodnej duszy, i dopomóż mi bardziej Ciebie kochać. Ofiaruję Ci z powrotem w Darze moją wolną wolę, drogi Jezu, tak abym mógł się stać Twoim pokornym sługą i pozostał posłuszny Woli Bożej. Moja wola jest Twoją Wolą. Twoje Zwierzchnictwo oznacza, że jestem posłuszny każdemu Twojemu pragnieniu. Moja wolna wola należy do Ciebie, abyś uczynił z nią to, co jest potrzebne, aby na całym świecie ratować ludzi, którzy są od Ciebie oddzieleni. Udostępniam ten podarunek, który został mi dany przy narodzinach, w Najświętszej Służbie dla Ciebie. Amen.


Krucjata Modlitwy (124)  Usłysz moje błaganie o wolność
Bóg Ojciec: To jest Wezwanie, aby ocalić tych z was, którzy nie zaoponują przeciwko herezjom, jakie już za niedługo zostaną ogłoszone.  

O Boże, Mój Miłosierny Ojcze, Stworzycielu wszystkiego, co istnieje, usłysz moją prośbę o wolność. Wyzwól mnie z łańcuchów zniewolenia i uchroń mnie od złowrogich prześladowań. Dopomóż mi zobaczyć Prawdę i przybądź mi na ratunek, nawet jeżeli jestem zdezorientowany i być może nie dowierzam Twojemu Słowu. Wybacz mi, jeżeli Ciebie obrażam, i zabierz mnie do siedziby Twojego Nowego Raju na Ziemi. Amen.

Krucjata Modlitwy (125) O obronę Najświętszego Słowa Bożego

O Matko Zbawienia, dopomóż mi, pokornemu słudze Boga, bym bronił Jego Najświętszego Słowa w czasach udręki. Poświęć mnie, o droga Matko, Twojemu Synowi, tak aby mógł On mnie osłonić Swoją Najdroższą Krwią. Obdarz mnie, poprzez Wstawiennictwo u Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, łaską mocy i woli, abym pozostał prawdziwie wierny Naukom Chrystusa w tych czasach Ucisku, który pochłonie większość Jego Najświętszego Kościoła na Ziemi. Amen.

Krucjata Modlitwy (126) O przetrwanie prześladowań religijnych

Drogi Jezu, dopomóż mi, w Twoje Święte Imię, przetrzymać każdy rodzaj prześladowań. Dopomóż tym, którzy błądzą, będąc przekonanym, że świadczą o Twoim Dziele. Otwórz oczy tych wszystkich, którzy mogą zostać skuszeni, aby niszczyć innych poprzez nikczemne działania, uczynki i gesty. Chroń mnie przed wrogami Boga, którzy powstaną, by spróbować stłumić Twoje Słowo oraz Ciebie przegnać. Pomóż mi przebaczyć tym, którzy Cię zdradzą ,i udziel mi Łaski pozostania niewzruszonym w mojej Miłości dla Ciebie. Pomóż mi żyć Prawdą, której nas nauczałeś,  i pozostać na zawsze pod Twoją Ochroną. Amen.

Krucjata Modlitwy (127)  O ocalenie mojej duszy i dusz moich najbliższych

O Jezu, przygotuj mnie, tak abym przyszedł do Ciebie bez wstydu. Pomóż mi i moim najbliższym (tu podać imiona...), abyśmy byli gotowi wyznać wszystkie nasze przewinienia. Abyśmy przyznali się do naszych wad. Abyśmy poprosili o przebaczenie wszystkich grzechów. Abyśmy okazali miłość tym, których skrzywdziliśmy. Abyśmy błagali o Miłosierdzie, by uzyskać zbawienie. Abyśmy ukorzyli się przed Tobą, tak aby w Dniu Wielkiego Ostrzeżenia moje sumienie i sumienie (tu podać imiona...) było czyste i abyś zalał moją duszę Swoim Bożym Miłosierdziem. Amen.


Krucjata Modlitwy (128) Aby zgromadzić i zjednoczyć wszystkie dusze

Najdroższy Jezu, dopomóż nam, Twoim umiłowanym uczniom, aby w Twoich Ramionach zjednoczyć świat i przedstawić Ci dusze, które najbardziej potrzebują Twojego Wielkiego Miłosierdzia. Umocnij nas Darem Ducha Świętego, sprawiając, że Płomień Prawdy pochłonie wszystkich tych, którzy zostali od Ciebie oddzieleni. Zbierz wszystkich grzeszników, tak aby każdy otrzymał za wszelką cenę szansę na pojednanie. Obdarz nas wszystkich siłą, abyśmy pozostali nieugięcie wierni Twojemu Świętemu Słowu, gdy będziemy przymuszani, żeby odrzucić Prawdę, która została przekazana światu w Najświętszych Ewangeliach. Trwamy w Tobie, z Tobą i dla Ciebie przy każdym pojedynczym kroku, jaki robimy na tej naszej drodze do zbawienia. Amen.


Krucjata Modlitwy (129) O Dar Miłości
Ja Jestem Miłością. Jeżeli prawdziwie będziecie Mnie kochali, to zaleję wasze dusze nadmiarem miłości — i mając tę miłość, dopomożecie Mi ocalić świat.

O Boże, proszę, napełnij mnie Twoją Miłością. Dopomóż mi dzielić Dar Miłości ze wszystkimi, którzy potrzebują Twojego Miłosierdzia. Dopomóż mi więcej Ciebie kochać. Dopomóż mi kochać wszystkich, którzy potrzebują Twojej Miłości. Dopomóż mi kochać Twoich wrogów. Dozwól, aby miłość, którą mnie Błogosławisz, pochłaniała serca wszystkich ludzi, z którymi mam do czynienia. Dopomóż mi — dzięki Miłości, jaką wlewasz do mojej duszy — zwyciężać wszelkie zło, nawracać dusze i udaremniać plany diabła i wszystkich, którzy są na jego usługach i usiłują  zniweczyć Prawdę Twojego Świętego Słowa. Amen.

Krucjata Modlitwy (130) Nowenna Zbawienia Krucjaty Modlitwy
(Proszę was, abyście teraz rozpoczęli Nowennę Zbawienia. Musicie ją rozpocząć  natychmiast oraz kontynuować, tak jak was pouczam, do końca czasu. Musicie odmawiać tę Modlitwę przez pełnych siedem dni z rzędu, podczas każdego miesiąca kalendarzowego, rozpoczynając ją w poniedziałek w godzinach porannych. Musicie ją odmawiać trzy razy dziennie podczas każdego z tych siedmiu dni, a w ciągu jednego z tych dni musicie pościć. Kiedy pościcie, wymagane jest od was, abyście w czasie tego dnia spożywali tylko jeden główny posiłek, a następnie jako dwa pozostałe posiłki przyjmowali wyłącznie chleb i wodę.)

Moja umiłowana Matko Zbawienia, proszę, pozyskaj dla wszystkich dusz Dar wiecznego zbawienia — dzięki Miłosierdziu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Błagam Cię, abyś poprzez Twoje wstawiennictwo wymodliła uwolnienie wszystkich dusz z niewoli szatana. Proszę, zwróć się do Twojego Syna z prośbą, aby okazał Miłosierdzie i przebaczenie tym duszom, które Go odrzucają, które Go ranią swoją obojętnością i które oddają hołd fałszywym doktrynom i fałszywym bożkom. Błagamy Cię ponad wszystko, droga Matko, wypraszaj łaskę  otwarcia serca dla tych dusz, które najbardziej potrzebują Twojej pomocy. Amen.


Krucjata Modlitwy (131) Modlitwa o Miłosierdzie

Matka Zbawienia:  Moje dziecko, Mój Syn Mi polecił, aby przynieść światu tę ważną wiadomość. On pragnie, aby wszyscy ci, których rodziny i przyjaciele odrzucają Boga i Mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, obecnie się dowiedzieli, że obsypie On ich Swymi łaskami, jeżeli będą odmawiać tę specjalną Modlitwę Krucjaty. Jeżeli będziecie odmawiać tę modlitwę, okaże On każdemu z nich wielkie współczucie oraz ich uratuje i powstrzyma od upadku poza krawędź spustoszenia. Misja ta sprawi, że ci, którzy potrzebują Jego Miłosierdzia, zostaną przez Mojego Syna zalani fontanną nadzwyczajnych Łask. On zawsze będzie tak hojny, jeżeli dusze będą żyły zgodnie z Jego Świętym Słowem i przyjmą Go do swoich serc.  Idźcie i się radujcie, bo jest to jeden z najbardziej niezwykłych Darów, jakie daje On tym wszystkim, którzy odpowiadają na to wezwanie z Nieba.

„O moja droga Matko Zbawienia, proszę, zwróć się do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby zechciał On im (tu wymienić wszystkie imiona) udzielić Miłosierdzia podczas Ostrzeżenia, a także w Dniu Ostatecznym, zanim staną oni przed Twoim Synem. Proszę, módl się, aby każdy z nich został ocalony i zaznał owoców życia wiecznego. Chroń ich każdego dnia i zabierz ich do Swojego Syna, aby doświadczyli Jego obecności i aby dany im został pokój ducha i wielkie Łaski. Amen.”


Krucjata Modlitwy (132) Wyrzeczenie się szatana dla ochrony tej Misji
Proszę was, abyście — po to, żeby zachować tę Misję od nikczemności szatana — rozpoczęli odmawianie tej potężnej Modlitwy w celu wyrzeczenia się szatana.

O Matko Zbawienia, przybądź na pomoc tej Misji. Dopomóż nam, Reszcie Bożej Armii, wyrzec się szatana. Błagamy Ciebie, byś Swoją piętą zmiażdżyła głowę bestii usunęła wszystkie przeszkody na drodze naszej Misji ocalania dusz. Amen.

 Krucjata Modlitwy (133) Wezwanie, aby powrócić do Boga
Matka Zbawienia:  Tym Modlitwom, drogie dzieci, towarzyszą wielkie Łaski. Moje dziecko, duszom, które już poznały Mojego Syna i, oddaliwszy się od Niego, zbłądziły, trudniej jest do Niego ponownie powrócić, niż tym, którzy Go w ogóle nie znali. Jeżeli pragniecie wezwać Mojego Syna, to musicie Go zwyczajnie poprosić, aby przyjął was do swojego Miłosierdzia — we wszystkim innym zdając się na Niego.  Oto szczególna Krucjata Modlitwy.

Drogi Jezu, wybacz mi, odseparowanej od Ciebie duszy, która była zaślepiona i się Ciebie wyrzekła. Wybacz mi, że — zamiast na Twoją miłość —postawiłem na bezużyteczne, niemające znaczenia sprawy. Pomóż mi nabrać odwagi, aby iść u Twego boku i z wdzięcznością przyjąć Twoją Miłość i Miłosierdzie. Pomóż Mi pozostać blisko Twojego Świętego Serca i nigdy się od Ciebie nie oddalać. Amen.

 

Krucjaty Modlitwy (134) O wiarę w Istnienie Boga
Maryja: Ci zaś, którzy Mojego Syna nie znają, ale chcieliby zostać przyprowadzeni przed Tron Najwyższego Boga, muszą modlić się tą  modlitwą Krucjaty Modlitwy (134) O wiarę w Istnienie Boga. Te modlitwy, drogie dzieci, przyniosą wiele łask, i tym, którzy się nimi modlą, zostanie pokazana Prawda i ich serca zostaną wypełnione wielką Miłością, jakiej wcześniej na Ziemi nigdy nie doświadczyli. A wtedy ich dusze zostaną oczyszczone. Idźcie teraz i miejcie świadomość, że — jeżeli jesteście blisko Boga — zostaniecie pobłogosławieni Łaską głębokiego pokoju Wasza umiłowana Matka - Matka Zbawienia

Najwyższy Boże, pomóż mi uwierzyć w Twoje Istnienie. Odrzuć wszystkie moje wątpliwości. Otwórz moje oczy na prawdę życia po tym życiu i poprowadź mnie na drogę do Życia Wiecznego. Proszę, daj mi odczuć Twoją Obecność i udziel mi Daru prawdziwej wiary, zanim nadejdzie dzień mojej śmierci. Amen.

 

Krucjata Modlitwy (135) O Obronę Prawdy
Pragnę, aby wszyscy kapłani, którzy muszą stanąć twarzą w twarz wobec tych bolesnych prób, (aby złożyć przysięgę, która będzie zaprzeczać Boskości Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa) odmawiali tę Krucjatę Modlitwy (135) O Obronę Prawdy.

 O umiłowana Matko Zbawienia, dopomóż mi, kiedy jestem w potrzebie. Módl się, żebym został pobłogosławiony Darami, które, dzięki Mocy Ducha Świętego, wylewane są na moją niegodną duszę — abym nieustannie bronił Prawdy. Wspieraj mnie zawsze, kiedy będę proszony, aby zaprzeć się Prawdy, jak i Słowa Bożego, Świętych Sakramentów i Najświętszej  Eucharystii. Dopomóż mi skorzystać z Łask, które otrzymuję, aby niezłomnie przeciwstawiać się nikczemności szatana i tych wszystkich nędznych dusz, które on wykorzystuje, aby znieważać Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Dopomóż mi w godzinie, kiedy jestem w potrzebie. Dla dobra dusz obdarz mnie odwagą niesienia Sakramentów każdemu dziecku Bożemu, nawet gdyby  wrogowie Boga mieli mi zabronić, abym to czynił. Amen.

Krucjata Modlitwy (136) Aby zachować Twoje Słowo
Zdradzi Mnie wielu z was, którzy teraz mówicie, że Mnie kochacie — tak jak to uczynił Judasz. Najpierw upadną ci słabi. Ci letni jako następni pójdą w ich ślady; ustoją zaś tylko ci, którzy są czystego serca i nieustraszeni. Musicie odmawiać tę Modlitwę Krucjaty jako pomoc, aby pozostać wiernym Mojemu Słowu.

Najukochańszy Jezu, pozwól mi słyszeć Twoje Słowo. Twoim Słowem żyć. Twoje słowo głosić. Twoje Słowo przekazywać. Daj mi siłę dla podtrzymania Prawdy, także jeżeli będę za to prześladowany. Daj mi siłę dla zachowania Twojego Słowa przy życiu, kiedy będzie ono zagłuszane przez Twoich wrogów. Pozwól mi odczuć Twoją odwagę, kiedy jestem zdruzgotany. Napełnij mnie Twoją Mocą, kiedy jestem słaby. Kiedy zaś bramy piekielne mnie przemogą, obdaruj mnie Łaską zachowania godności, aby pozostać wiernym Twojemu Najświętszemu Słowu. Amen.

Krucjata Modlitwy (137) Modlitwa o odrodzenie się na nowo
Jeżeli zauważycie, że zaczynacie powątpiewać w Boga lub zaczynacie tracić zaufanie do Jego Miłości i Jego Obietnic, wtedy musicie odmówić tę modlitwę Krucjaty Modlitwy, znaną jako modlitwa o odrodzenie się.

O Jedyny Wszechpotężny Boże, Boże Najwyższy, spojrzyj na mnie, Twojego pokornego sługę z Miłością i Współczuciem w Twoim Sercu. Przywróć mnie z powrotem Twojej Światłości. Stań się ponownie dla mnie przychylny. Napełnij mnie Twoją Łaską, abym zawierzył Ci się w pokornym oddaniu i w zgodzie z Twoją Świętą Wolą. Uwolnij mnie od grzechu pychy i od wszystkiego, co Ciebie obraża, i dopomóż mi Ciebie pokochać, z głębokim i niezłomnym pragnieniem, aby służyć Ci przez wszystkie moje dni i na wieki wieków. Amen.

Krucjata Modlitwy (138) O ochronę przed nienawiścią
Unikajcie wszelkiego rodzaju nienawiści, ponieważ nienawiść nigdy nie może pochodzić od Boga. Istnieje tylko jedno źródło, z którego wywodzi się nienawiść, a jest nim szatan. Jeżeli angażujecie się w spory z tymi, których serca napełnia on nienawiścią, to ten jad wlewa się do waszych dusz. Ignorujcie takie sytuacje. Zachowajcie milczenie. Módlcie się za te dusze, które nienawidzą innych. Musicie odmawiać Mój Święty Różaniec, aby chronić się przed tą pokusą.

O Matko Zbawienia, uchroń mnie od nienawiści w jakiejkolwiek formie. Dopomóż mi zachować milczenie, kiedy z nienawiścią mam do czynienia. Wspieraj Mnie mocno w mojej wierności dla Jezusa Chrystusa, kiedy stanę się bardzo słaby. Zapieczętuj moje usta. Pomóż mi odwrócić się plecami do tych, którzy swoimi słowami mnie prowokują, aby wyprzeć się Nauczania Twojego Syna, czy też do tych, którzy wyśmiewają mnie z powodu mojej wiary. Módl się za te dusze, droga Matko, aby wyparły się one szatana i odczuły pokój Twojej miłości oraz Panowanie Ducha Świętego w swoich duszach. Amen.

Krucjata Modlitwy (139) O siłę, aby pokonać zło
Nalegam na was wszystkich, abyście modlili się za dusze, które stały się ofiarami podłych knowań i zamysłów szatana. Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę:

 Drogi Jezu, chroń mnie od zła pochodzącego od diabła. Osłoń Swoją Najdroższą Krwią mnie i wszystkich, którzy w jego obecności stają się słabi i bezbronni. Daj mi odwagę, by się go wyrzekać i pomagaj mi każdego dnia odrzucać każdą jego próbę zwerbowania mnie na jego usługi. Amen.


Krucjata Modlitwy (140) O Ochronę ze strony Hierarchii Aniołów
Jeżeli chcecie Mnie uprosić, abym rozproszył wasze obawy i otarł łzy, i zapewnić sobie oswobodzenie od prześladowań, proszę was o odmawianie tej modlitwy

 Najdroższy Ojcze, Boże, który jesteś Panem całego Stworzenia, Boże Najwyższy, obdarz mnie Łaską i Ochroną ze strony Hierarchii Twoich Aniołów. Uczyń mnie zdolnym, aby skupić się na Twojej Miłości dla każdego z Twoich dzieci bez względu na to, jak one Ciebie obrażają. Dopomóż mi bez lęku w moim sercu szerzyć wieść o Twoim Ostatnim Przymierzu, aby świat przygotować na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa. Udziel mi Twoich szczególnych Łask i Błogosławieństw, abym wzniósł się ponad prześladowania, zadawane mi przez szatana, jego demony i jego agentów na Ziemi. Nigdy nie dopuść, abym się bał Twoich wrogów. Daj mi siłę, abym miłował moich nieprzyjaciół i tych, którzy mnie w Imię Boga prześladują. Amen.

 Krucjata Modlitwy (141) O ochronę przed prześladowaniem
Aby uchronić się przed prześladowcami, którzy przyniosą ujmę Mojemu Kościołowi oraz tym wszystkim, którzy pozostaną wierni Słowu Bożemu, proszę, odmawiajcie tę Krucjatę Modlitwy

 Drogi Jezu, wspieraj mnie w mojej walce, aby za wszelką cenę pozostać wiernym Twojemu Słowu. Chroń mnie przed Twoimi wrogami. Strzeż mnie przed tymi, którzy mnie prześladują z Twojego powodu. Dziel ze mną mój ból. Ulżyj mojemu cierpieniu. Wznieś mnie do Światłości Twojego Oblicza aż po ten Dzień, w którym znowu przyjdziesz, aby światu przynieść Zbawienie. Przebacz tym, którzy mnie prześladują. Weź moje cierpienie, aby zadośćuczynić ich grzechom, tak by mogli odnaleźć pokój w swoich sercach i — ze skruchą w swoich duszach — powitać Ciebie w Dniu  Ostatecznym. Amen.


Krucjata Modlitwy (142) Przygotowanie do śmierci

 Mój najdroższy Jezu, przebacz mi moje grzechy. Oczyść moją duszę i przygotuj mnie, tak abym wszedł  do Twojego Królestwa. Obdarz Mnie Łaskami, które przygotują mnie na zjednoczenie z Tobą. Pomóż mi pokonać wszelki strach. Obdarz mnie odwagą, abym tak przygotował mój umysł i moją duszę, żebym był zdolny stanąć przed Tobą. Kocham Ciebie. Ufam Tobie. Powierzam siebie Tobie ciałem, umysłem i duszą na wieczność. Niech Twoja Wola stanie się moją i uwolnij mnie od bólu, zwątpienia oraz od zamętu. Amen.


Krucjata Modlitwy (143) O ochronę dla Misji Zbawienia

Matka Zbawienia: Poproście Mnie, waszą umiłowaną Matkę, abym udzieliła wam siły, by kontynuować i chronić Misję Zbawienia Musicie odmawiać tę Krucjatę Modlitwy (143) O ochronę dla Misji Zbawienia 

O Matko Zbawienia, chroń tę Misję, dar od Boga, aby wszystkim Bożym dzieciom wszędzie na świecie przynieść Życie Wieczne. Prosimy, wstawiaj się w naszym imieniu u Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, aby dał nam On odwagę, żeby o każdym czasie wypełniać nasze obowiązki w służbie Bogu, a szczególnie wtedy, gdy cierpimy z tego powodu. Dopomóż tej Misji, aby, zgodnie ze Świętą Bożą Wolą, nawróciła miliardy dusz i dokonała przemiany w tych mających serca z kamienia, tak aby stali się miłującymi sługami Twojego Syna. Daj nam wszystkim, którzy służymy Jezusowi w tej Misji, siłę, aby przezwyciężyć nienawiść i przeciwstawić się szykanowaniu Krzyża oraz aby — ze szczodrością serca i w pełni akceptując to, co może jeszcze nadejść — powitać cierpienie, które temu towarzyszy. Amen.

Krucjata Modlitwy (144) O ochronę wiary chrześcijańskiej

O Matko Zbawienia, proszę, wstawiaj się za duszami chrześcijan na całym świecie. Proszę, dopomóż im zachować ich wiarę i pozostać wiernymi Naukom Jezusa Chrystusa. Módl się, żeby mogli posiąść moc umysłu i ducha, aby podtrzymywać swoją wiarę w każdym czasie. Wstawiaj się, umiłowana Matko, za nimi, aby otwarli swoje oczy na Prawdę, i obdarz ich Łaską, tak aby potrafili dostrzec każdą fałszywą doktrynę, przedstawianą im w Imieniu Twojego Syna. Pomóż im pozostać prawdziwymi i wiernymi sługami Bożymi oraz wyrzec się zła i kłamstw, nawet jeżeli będą musieli cierpieć z tego powodu ból i wykpienie. O Matko Zbawienia, chroń wszystkie swoje dzieci i módl się, aby każdy chrześcijanin podążał Pańską ścieżką, aż do swojego ostatniego tchnienia. Amen.


Krucjata Modlitwy (145) Napełnij mnie Twoim Darem Miłości

Najdroższy Jezu, napełnij mnie, to puste naczynie, Darem Twojej Miłości. Zalej moją duszę Twoją Obecnością. Pomóż mi tak kochać innych, jak Ty miłujesz mnie. Pomóż mi stać się naczyniem Twojego Pokoju, Twojego Ukojenia i Twojego Miłosierdzia.  Zawsze otwieraj Moje serce na niedolę innych i udziel mi Łaski, bym umiał przebaczać tym, którzy Ciebie odrzucają, i tym, którzy wobec mnie zawinili. Pomóż mi głosić Twoją Miłość poprzez mój własny przykład, tak jakbyś Ty to uczynił, gdybyś był na moim miejscu. Amen.

 Krucjata Modlitwy (146) Ochrona przeciwko oszustwom

 Droga Matko Zbawienia, strzeż mnie Łaską ochrony przeciwko oszustwom ze strony szatana, których celem jest zniszczenie wiary chrześcijan. Chroń nas przed tymi, którzy są wrogami Boga. Strzeż nas od kłamstw i herezji, mających na celu osłabić naszą miłość do Twojego Syna. Otwórz nasze oczy na nieprawdę, oszustwo i wszelkie próby, którym możemy zostać poddani i które będą nas zachęcały, abyśmy wyparli się Prawdy. Amen.


Krucjata Modlitwy (147) Boże Ojcze, okaż Miłosierdzie tym, którzy wypierają się Twojego Syna

O Boże, mój Przedwieczny Ojcze, proszę Ciebie, okaż Miłosierdzie tym, którzy wypierają się Twojego Syna. Wstawiam się za duszami tych, którzy próbują niszczyć Twoich proroków. Błagam o nawrócenie dusz, które są dla Ciebie utracone, i proszę, abyś dopomógł wszystkim Twoim dzieciom przygotować ich dusze i tak poprawić swoje życie, aby było ono zgodne z Twoją Boską Wolą podczas oczekiwania na Powtórne Przyjście Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.


Krucjata Modlitwy (148) Przyjdź mi z pomocą
Zawsze Mnie wzywajcie, ilekroć jesteście smutni i znajdujecie się w potrzebie, a Ja wam obiecuję, że otrzymacie znak, że odpowiadam na wasze wołanie do Mnie, waszego umiłowanego Zbawiciela.

O mój Jezu, dopomóż mi, kiedy dotyka Mnie wielka rozpacz. Trzymaj mnie w Swoich Ramionach i zabierz Mnie do Schronienia Twojego Serca. Obetrzyj moje łzy. Ucisz moją zatwardziałość. Podnieś mojego ducha i napełnij mnie Twoim Pokojem. Proszę, odpowiedz mi na tę szczególną prośbę (wymienić ją tutaj…).Przyjdź mi z pomocą, tak aby na moją prośbę przyszła odpowiedź i aby moje życie stało się spokojne w jedności z Tobą, drogi Panie. Jeżeli moja prośba nie może zostać spełniona, to napełnij mnie Łaską pogodzenia się z Twoją Świętą Wolą —jako właściwą dla mojej duszy — i spraw, abym na zawsze pozostał wierny Twojemu Słowu, z łagodnym i łaskawym sercem. Amen.


Krucjata Modlitwy (149) Szukając Bożej Miłości

 O Jezu, napełnij mnie Bożą Miłością. Napełnij Mnie Swoim Boskim Światłem i zalej mnie miłością, której potrzebuję, aby siać ziarno Bożego Miłosierdzia pośród wszystkich narodów. Spraw, aby Twoja Boża Miłość szerzyła się przy moim udziale pomiędzy tymi wszystkimi, z którymi wchodzę w kontakt. Szerz Swoją Miłość, tak aby opadła jak mgła na wszystkie dusze, wszystkie religie, wszystkie wyznania, wszystkie narody — porywając wszystkie Boże dzieci ku jedności. Pomóż nam szerzyć Miłość Boga, aby mogła Ona pokonać i pokonała wszelkie zło na świecie. Amen.


Krucjata Modlitwy (150) Aby ocalić dusze niewierzących
Dzisiaj, kiedy przemawiam do was przed Wielkim Dniem, to pragnę, abyście przyprowadzili do Mnie dusze niewierzących.

Drogi Jezu, proszę Cię, abyś ocalił wszystkich tych, którzy, bez własnej winy, odmawiają, aby Ciebie uznać. Ofiaruję Ci moje cierpienie, aby sprowadzić do Ciebie dusze tych, którzy Ciebie odrzucają, raz przez wzgląd na Miłosierdzie, które wylejesz na cały świat, ulituj się nad tymi duszami. Weź je do Swojego Niebiańskiego Schronienia i przebacz im ich grzechy. Amen.


Krucjata Modlitwy (151) O Obronę wiary
Przyjdźcie i poproście Mnie, waszą umiłowaną Matkę Zbawienia, abym modliła się za każdego z was, byście pozostali wierni Prawdzie — dzięki odmawianiu tej Modlitwy o Obronę Waszej Wiary.  Każdy z was jest błogosławiony wielką odwagą, jeżeli odmawia tę Krucjatę Modlitwy.

 O Matko Boża, o Niepokalane Serce Maryi, Matko Zbawienia, módl się, abyśmy pozostali wierni nieustannie Prawdziwemu Słowu Boga. Przygotuj nas, aby bronić Wiary i podtrzymać Prawdę oraz odrzucić herezję. Chroń wszystkie Twoje dzieci w tych trudnych czasach i udziel każdemu z nas Łask, aby być odważnym, kiedy rzuci się nam wyzwanie, aby odrzucić Prawdę i zrzec się Twojego Syna. Módl się, Święta Matko Boża, abyśmy doczekali się Bożej Interwencji, aby móc pozostać chrześcijanami, zgodnie ze Świętym Słowem Bożym. Amen.

 

Krucjata Modlitwy (152)  Pomóż mi w godzinie mojej bezsilności

 Drogi Jezu, pomóż mi w godzinie mojej bezsilności. Uwolnij mnie od grzechu i pozwól mi ujrzeć moimi oczami, moim sercem i moją duszą oszustwo diabła i jego złe drogi. Napełnij mnie Twoją Miłością, kiedy odczuwam nienawiść w moim sercu. Napełnij mnie Twoim Pokojem, kiedy odczuwam smutek. Napełnij mnie Twoją Mocą,  kiedy jestem słaby. Wybaw mnie z więzienia, w którym się znalazłem, tak abym stał się wolny i bezpieczny w Twoich Świętych Ramionach. Amen.

 Krucjata Modlitwy (153) Dar Ochrony dla dzieci
Musicie odmawiać tę Modlitwę, raz w tygodniu, przed Moim wizerunkiem — wizerunkiem waszej umiłowanej Matki — oraz pobłogosławić siebie Wodą Święconą, zanim ją odmówicie.

 O Matko Boża, Matko Zbawienia, proszę Ciebie, abyś zawierzyła dusze tych dzieci (wymienić tutaj ich imiona) i przedstawiła je Twojemu umiłowanemu Synowi. Módl się, aby Jezus na wszelkie możliwe sposoby Mocą Swojej Najdroższej Krwi osłaniał i chronił te małe dusze od złego. Proszę Ciebie, droga Matko, abyś chroniła moją rodzinę w czasach wielkich perypetii i aby Twój Syn z łaską spojrzał na moją prośbę o zjednoczenie mojej rodziny w jedno z Chrystusem i udzielił nam Wiecznego Zbawienia. Amen.


Krucjata Modlitwy (154) Modlitwa na Święto Matki Zbawienia
Idźcie i bądźcie wdzięczni za Miłość, którą Bóg ma dla Swoich dzieci. Wielkie Miłosierdzie i Błogosławieństwa zostaną przyznane każdemu dziecku i każdej młodej osobie, której imię zostanie Mnie przedstawione dla zawierzenia Mojemu Synowi. Wasza umiłowana Matka

 O Matko Zbawienia, dzisiaj, 4  czerwca, w dniu Święta Matki Zbawienia, przedstawiam Ci następujące dusze (lista z imionami). Proszę, udziel mi i wszystkim tym, którzy Ciebie czczą, droga Matko, i którzy rozdają Medalik Zbawienia, wszelkiej ochrony przed diabłem i przed tymi wszystkimi, którzy odrzucają Miłosierdzie Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, oraz wszystkie Dary, którymi obdarowuje On ludzkość. Módl się, droga Matko, aby wszystkim duszom został udzielony Dar Wiecznego Zbawienia. Amen.


Krucjata Modlitwy (155) O Ochronę Misji Zbawienia

 O najdroższa Matko Zbawienia, usłysz nasze wołanie o ochronę Misji Zbawienia i o ochronę Bożych dzieci. Modlimy się za tych, którzy przeciwstawiają się Woli Bożej w tym ważnym momencie w historii. Prosimy Ciebie, abyś chroniła tych wszystkich, którzy odpowiadają na Twoje wezwanie i na Słowo Boże, aby ocalić każdego z wrogów Boga. Prosimy Ciebie, uwolnij te dusze, które padają ofiarą diabelskiego oszustwa, i otwórz ich oczy na Prawdę. O Matko Zbawienia, dopomóż nam, biednym grzesznikom, abyśmy się stali godnymi otrzymania Łaski wytrwałości — w Imię Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa — w czasach naszej niedoli. Chroń tę Misję. Chroń Swoje dzieci od prześladowań. Okryj nas wszystkich  Twoim Najświętszym Płaszczem i obdarz nas Darem zachowania naszej wiary za każdym razem,  kiedy rzuca się nam wyzwanie za to, że mówimy Prawdę, za to, że przekazujemy Święte Słowo Boże — na resztę naszych dni teraz i na wieki. Amen.


Krucjata Modlitwy (156)  Ochrona przed nienawiścią

Drogi Jezu, daj mi Swoją Miłość i otwórz moje serce, abym przyjął Twoją Miłość z wdzięcznością. Za przyczyną Mocy Ducha Świętego, pozwól, niech Twoja Miłość we mnie zajaśnieje, tak abym się stał znakiem Twojego Miłosierdzia. Otocz Mnie Twoją Miłością i pozwól mojej miłości do Ciebie osłabić każdy rodzaj nienawiści, który napotkam, kiedy szerzę przesłania o Twoim Słowie. Wylej na nas Swoje Miłosierdzie i przebacz tym, którzy Ciebie odrzucają, Ciebie obrażają i którzy są obojętni na Twoją Boskość, i udziel im Daru Miłości. Niech Twoja Miłość promienieje w tych czasach niepewności, słabej wiary, prób i niedoli, i niech Moc Ducha Świętego pomoże mi sprowadzić do Prawdy tych, którzy najbardziej potrzebują Twojej Pomocy. Amen.


Krucjata Modlitwy (157) Za dusze w niewoli

O drogi Jezu, wybaw te dusze, które są niewolnikami fałszywych bożków i szatana. Dopomóż, aby poprzez nasze modlitwy dane im było wyzwolenie z tej męki opętania.
Otwórz bramy ich więzienia i pokaż im drogę do Królestwa Bożego, zanim nie zostaną zabrani jako zakładnicy szatana do piekielnej otchłani. Błagamy Cię, Jezu, osłoń te dusze Mocą Ducha Świętego, tak aby poszukiwały Prawdy, i pomóż im zdobyć się na odwagę, aby odwrócić się plecami do diabelskich sideł i nikczemności. Amen.


Krucjata Modlitwy (158) Zachowaj mnie od jednej światowej religii
Gdy nadejdą dni prześladowań za wiarę w Chrystusa- odmawiać modlitwę 158  trzy razy dziennie, albowiem presja, jakiej będzie się was poddawać — abyście wyparli się Mojego Syna — będzie przytłaczająca.

 Drogi Jezu, zachowaj mnie od zła —nowej jednej światowej religii, która nie pochodzi od Ciebie. Wesprzyj mnie w mojej podróży ku wolności, ścieżką do Twojego Świętego Królestwa.  Podtrzymuj mnie w jedności z Tobą, jeżeli jestem zadręczany i zmuszany do przełknięcia kłamstw, które są szerzone przez Twoich wrogów, aby zniszczyć dusze. Dopomóż mi przetrzymać prześladowanie i pozostać przy Prawdziwym Słowie Bożym, które sprzeciwia się fałszywym doktrynom i innym świętokradztwom, do których przyjęcia mogę być zmuszany. Za sprawą Daru mojej wolnej woli zabierz mnie do sfery Twojego Królestwa, by umożliwić mi powstanie i głoszenie Prawdy, gdy zostanie Ona ogłoszona kłamstwem. Nigdy nie pozwól mi ulegać, wahać się czy uciekać ze strachu w obliczu prześladowań. Pomóż mi stanowczo i niezłomnie trwać w Prawdzie — tak długo, jak żyję. Amen.


Krucjata Modlitwy (159) Błaganie o Miłość Boga
Jeżeli odczuwacie jakąkolwiek nienawiść do innego człowieka, to musicie błagać Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby wykorzenił z was tę zarazę
.                                                 

O Matko Zbawienia, proszę Cię, abyś wstawiała się w moim imieniu, kiedy błagam o Miłość Boga. Napełnij moją duszę — to puste naczynie — Bożą Miłością, tak aby, gdy będzie się przelewać, wylała się ona na te dusze, którym tak trudno jest mi okazać współczucie. Przez Moc Boga proszę o uwolnienie Mnie od odczuwania jakiejkolwiek nienawiści, jaką mógłbym żywić dla tych, którzy zdradzają Twojego Syna. Ukorz mojego ducha i napełnij mnie wielkodusznością, tak abym naśladował Nauczanie Chrystusa i rozszerzył Jego Miłość na każdą cząstkę Mojego życia. Amen.

Krucjata Modlitwy (160) Pomóż mi Cię bardziej kochać
Chcąc pozostać wiernym Jezusowi Chrystusowi, musicie Go kochać bezwarunkowo. Kochać Go prawdziwie  to wielkie błogosławieństwo i jest to także Dar od Boga. Proszę tych, których miłość do Mojego Syna osłabła, aby przyjęli tę Modlitwę:

O mój Jezu, Zbawicielu świata, pomóż mi kochać Cię bardziej. Pomóż mi, abym wzrastał w mojej miłości do Ciebie. Napełnij moje serce Twoją Miłością i Współczuciem, tak abym mógł zyskać Łaski — aby kochać Cię tak, jak Ty kochasz mnie. Napełnij moją niewdzięczną duszę głęboką i trwałą miłością do Ciebie i do wszystkiego, co Ty reprezentujesz. Za sprawą Mocy Twoich Łask pomóż mi kochać mojego bliźniego tak, jak Ty kochasz każde dziecko Boże, i okazywać współczucie tym, którzy potrzebują Twojej Miłości i którzy są bez wiary. Zjednocz mnie ze Sobą, tak abym mógł prowadzić takie życie chrześcijańskie, jakiego nas nauczałeś, dając nam przykład podczas Twojego pobytu na Ziemi. Amen.


Krucjata Modlitwy (161) O ufność i pokój

 Jezu, ufam Tobie. Pomóż mi bardziej Ciebie kochać. Napełnij mnie ufnością, abym w pełni i ostatecznie zawierzył się zjednoczeniu z Tobą. Dopomóż mi, aby moje zaufanie do Ciebie wzrastało w tych trudnych czasach. Napełnij mnie Twoim Pokojem. Przychodzę do Ciebie, drogi Jezu, jako dziecko wolne od więzi światowych, wolne od wszelkich zastrzeżeń, i wręczam Ci moją wolę, abyś z nią uczynił to, co uważasz za stosowne ze względu na mnie i na inne dusze. Amen.


Krucjata Modlitwy (162  O ochronę słabych i niewinnych
Musicie prosić Boga, aby złagodził cierpienie, które na świecie jest powodowane przez ludzi, których serca są zimne, pełne złości i nienawiści. Ci, którzy innym narzucają terror, potrzebują waszych modlitw. Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę, aby ochronić słabych i niewinnych i aby ulżyć okropnościom, które ludzie muszą w tym czasie przetrzymać.

 O Boże, Ojcze Wszechmogący, proszę, chroń słabych i niewinnych, którzy cierpią z rąk tych, którzy mają nienawiść w swoich sercach. Uśmierz cierpienie, które znoszą Twoje biedne, bezbronne dzieci. Obdarz je wszelkimi Łaskami, których potrzebują, aby uchronić samych siebie przed Twoimi wrogami. Napełnij ich odwagą, nadzieją i miłosierdziem, tak aby zdobyli się na to, aby w swoich sercach przebaczyć tym, którzy ich zadręczają. Proszę Cię, drogi Panie, mój Przedwieczny Ojcze, abyś przebaczył tym, którzy przeciwstawiają się Prawu Życia, i dopomógł im dostrzec, jak bardzo ich poczynania Ciebie obrażają, tak aby mogli odmienić swoje drogi i poszukać w Twoich Ramionach ukojenia. Amen.


Krucjata Modlitwy (163) Uratuj mnie od prześladowań
Kiedy nieporządek, który nawiedza świat, przybiera na intensywności, musicie złożyć całą waszą broń i, aby siebie uchronić, zaniechać jakiegokolwiek wzbraniania się przede Mną, i wtedy przywołać Mnie tą modlitwą:

O Jezu, zachowaj mnie od bólu prześladowania w Twoje Imię. Uczyń mnie drogim Twojemu sercu. Uwolnij mnie od pychy, chciwości, zła, mojego ego i nienawiści w mojej duszy. Dopomóż mi, abym prawdziwie zawierzył się Twojemu Miłosierdziu. Uwolnij mnie od mojego strachu. Pomóż mi złagodzić mój ból i oddal ode mnie wszystkie szykany, tak abym mógł naśladować Cię jak małe dziecko, wiedząc, że wszystko znajduje się pod Twoją Kontrolą. Uwolnij mnie od nienawiści, okazywanej mi przez tych wszystkich, którzy  twierdzą, że są Twoimi, ale którzy w rzeczywistości Ciebie odrzucają. Nie dopuść, aby biczowały mnie ich cięte języki i aby ich niecne postępki zawróciły mnie ze ścieżki Prawdy. Pomóż mi skupić się jedynie na Twoim nadchodzącym Królestwie i bym z godnością przetrwał każdą zniewagę, którą być może będę musiał znieść ze względu na Ciebie. Przynieś mi pokój umysłu, pokój serca, pokój duszy. Amen.


Krucjata Modlitwy (164) Modlitwa o pokój dla narodów
|(Matka Boża prosi o codzienne odmawianie tej modlitwy).

O Jezu, przynieś mi pokój. Przynieś pokój mojemu narodowi i tym wszystkim narodom, które są rozdarte na skutek wojny i podziałów. Zasiej ziarna pokoju pośród tych zatwardziałych serc, które innym zadają cierpienie w imię sprawiedliwości. Obdarz wszystkie dzieci Boże Łaskami, żeby mogły zyskać pokój, tak aby miłość i zgoda mogły rozkwitać, i aby miłość do Boga zatriumfowała nad złem, i aby duszom zostały zaoszczędzone demoralizujące fałszerstwa, okrucieństwa i złe ambicje. Niech pokój zapanuje wśród tych, którzy swoje życie poświęcają Prawdzie Twojego Świętego Słowa, a także wśród tych, którzy Cię w ogóle nie znają. Amen.


Krucjata Modlitwy (165) O Dar Życia Wiecznego

Jezu, pomóż mi uwierzyć w Twoje Istnienie. Daj mi znak, tak aby moje serce mogło Ci odpowiedzieć. Napełnij moją pustą duszę Łaską, której potrzebuję, aby otworzyć mój umysł i moje serce na Twoją Miłość. Ulituj się nade mną i oczyść moją duszę z wszelkich grzechów, które popełniłem w moim życiu. Przebacz mi to, że Cię odrzuciłem, jednak proszę, napełnij mnie miłością, której potrzebuję, aby stać się godnym Życia Wiecznego. Dopomóż mi Ciebie poznać, dopomóż mi dostrzec Twoją Obecność w innych ludziach i napełnij mnie Łaską rozpoznania Znaków Bożych we wszystkich wspaniałych Darach, jakie dałeś ludzkości. Pomóż mi zrozumieć Twoje Drogi i ocal mnie od separacji i bólu ciemności, który odczuwam w mojej duszy. Amen.


Krucjata Modlitwy (166)  O ograniczenie mordowania niewinnych

Najdroższa Matko Zbawienia, proszę, zanieś tę naszą usilną prośbę — aby ograniczyć mordowanie niewinnych — twojemu umiłowanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi. Prosimy, aby, w Swoim Miłosierdziu, odsunął On wszelkiego rodzaju zagrożenia, związane z wymierzonymi przeciwko Bożym dzieciom ludobójstwem, prześladowaniami i terrorem. Prosimy, błagamy ciebie, droga Matko Zbawienia, usłysz nasze wołanie o miłość, jedność i pokój w tym nieszczęsnym świecie. Prosimy o to, aby Jezus Chrystus, Syn Człowieczy, chronił nas wszystkich w tych czasach wielkiego bólu i cierpienia na ziemi. Amen.


Krucjata Modlitwy (167) Chroń moją rodzinę

O Boże, mój Przedwieczny Ojcze, proszę — za sprawą Łaski Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa — chroń nieustannie moją rodzinę od złego. Daj nam siłę, aby wznieść się ponad złe intencje i aby pozostać zjednanymi w naszej miłości do Ciebie i w miłości do siebie nawzajem.

Podtrzymuj nas w każdej próbie i cierpieniu, które może się stać naszym udziałem, i podtrzymaj przy życiu miłość, którą się obdarzamy, abyśmy trwali w jedności z Jezusem. Błogosław naszym rodzinom i obdarz nas Darem Miłości, nawet w czasach niezgody. Umacniaj naszą miłość, tak abyśmy mogli z innymi dzielić radość obecną wśród naszych rodzin i aby Twoja Miłość mogła zostać udostępniona całemu światu. Amen.

Krucjata Modlitwy (168) O Dar Bożej Miłości

O Najdroższy Ojcze, O Przedwieczny, O Najwyższy Boże, Uczyń mnie godnym Twojej Miłości. Proszę, wybacz mi, że ranię innych, i wybacz mi każdą niesprawiedliwość, która spowodowała cierpienie któregokolwiek z Twoich dzieci. Otwórz moje serce, tak abym serdecznie Ciebie powitał w Mojej duszy, i oczyść mnie z wszelkiej nienawiści, którą być może odczuwam wobec kogoś innego. Dopomóż mi przebaczyć Moim wrogom i rozsiewać nasiona Twojej Miłości wszędzie, dokąd bym się nie udał, i pomiędzy tymi, których spotykam każdego dnia. Ofiaruj mi, Drogi Ojcze, Dar Wytrwałości i Dar Ufności, abym mógł podtrzymać Twoje Święte Słowo, zachowując dzięki temu przy życiu w tym pogrążonym w mroku świecie płomień   Twojej Wielkiej Miłości i Miłosierdzia. Amen.

Krucjata Modlitwy (169) O zbawienie tych, którzy odrzucają Chrystusa
Proszę, odmawiajcie tę modlitwę, aby ocalić wszystkich grzeszników.

Najdroższy Jezu, za sprawą Twojego Współczucia i Miłosierdzia błagam Cię o ocalenie tych, którzy Ciebie odrzucają; którzy przeczą Twojemu Istnieniu; którzy celowo przeciwstawiają się Twojemu Świętemu Słowu i których zgorzkniałe serca zatruły ich dusze na Światło i Prawdę Twojej Boskości. Zmiłuj się nad wszystkimi grzesznikami. Przebacz tym, którzy bluźnią przeciwko Trójcy Świętej, i pomóż mi, abym — na mój własny sposób i poprzez moje osobiste ofiary — tych grzeszników, którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia. Składam Ci moją obietnicę, że poprzez moje myśli, moje uczynki i poprzez wypowiadane przeze mnie słowa będę Ci służyć w Twojej Misji Zbawienia najlepiej, jak umiem. Amen.

Krucjata Modlitwy (170) O podtrzymanie Świętego Słowa Bożego
Daję wam teraz ostatnią modlitwę Krucjaty.  (środa, 8 października 2014, godz. 21.10) Moja wielce umiłowana córko, jakże Moje Serce jest w tym czasie złamane. Zdrajcy przeszyli Mój Bok i obecnie ziemia jest zalewana potokiem Mojego Bólu, który jest tak intensywny, że nie można Mnie pocieszyć. Pytam teraz — kto pomiędzy Moimi wyświęconymi sługami okaże się wystarczająco silny, aby podtrzymać Prawdę? Daję wam ostatnią modlitwę Krucjaty. Jest to modlitwa dla kapłanów. Proszę, aby Moi wyświęceni słudzy odmawiali ją codziennie.

 O Drogi Panie, mój ukochany Jezu Chryste! Podtrzymaj mnie. Chroń mnie. Pozostaw mnie w Świetle Swojego Oblicza, w miarę jak nasila się moje prześladowanie i kiedy moim jedynym grzechem jest podtrzymywanie Prawdy — Świętego Słowa Bożego. Dopomóż mi zdobyć się na odwagę, aby przez cały czas wiernie Ci służyć. Udziel mi Twojej Odwagi i Twojej Siły, kiedy walczę, aby bronić Twojego Nauczania przeciwko zawziętej opozycji. Nigdy, o Jezu, mnie nie opuszczaj w tym krytycznym dla mnie czasie i obdarz mnie wszystkim, czego potrzebuję, aby nadal Ci służyć poprzez udostępnianie Świętych Sakramentów i poprzez Ofiarę Mszy Świętej. Błogosław mi, Jezu. Bądź przy mnie. Odpocznij we mnie. Zostań ze mną. Amen.

 


Litanie Krucjaty

 

Jezus dla Ludzkości — Litania (1) O ochronę przed fałszywym prorokiem

Chcę, abyście wszyscy rozpoczęli nową litanię modlitw dla ochrony przed fałszywym prorokiem i odmawiali je od tej chwili raz dziennie.

Najdroższy Jezu, ocal nas przed oszustwem fałszywego proroka.
Jezu, zmiłuj się nad nami. Jezu, ocal nas od prześladowań.
Jezu, zachowaj nas od antychrysta.
Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.
Najdroższy Jezu, osłoń nas Swoją Drogocenną Krwią.
Najdroższy Jezu, otwórz nasze oczy na kłamstwa fałszywego proroka.
Najdroższy Jezu, zjednocz Swój Kościół.
Jezu, ochroń nasze Sakramenty.
Jezu, nie dozwól fałszywemu prorokowi podzielić Twojego Kościoła.
Najdroższy Jezu, pomóż nam odrzucić kłamstwa podane nam za prawdę.
Jezu, daj nam Siłę.
Jezu, daj nam Nadzieję.
Jezu, napełnij nasze dusze Duchem Świętym.
Jezu, zachowaj nas od bestii.
Jezu, obdarz nas darem rozpoznania, tak abyśmy mogli nieustannie podążać

ścieżką Twojego prawdziwego Kościoła, na wieki wieków. Amen.


Jezus dla Ludzkości — Litania (2)  O łaskę wybawienia

 

O Najwyższy Ojcze Niebieski, kocham Cię. Oddaję Ci cześć.
Panie, zmiłuj się. Panie, przebacz nam nasze winy.

Uwielbiam Cię. Wychwalam Cię.

Dziękuję Ci za wszystkie Twoje specjalne Łaski.

Błagam Cię o Łaskę Wybawienia od ognia piekielnego dla tych, których kocham.

(Proszę tu wymienić wszystkich,
którzy są na waszej liście.)

Ofiaruję Ci Moją wierność już na zawsze.
Tobie, o Najwyższy Ojcze Niebieski, Stwórco wszystkiego, Stwórco Wszechświata,

Stwórco ludzkości.

Ty jesteś początkiem wszystkiego, co istnieje.

Ty jesteś źródłem Miłości, Ty jesteś samą Miłością.

Kocham Cię. Oddaję Ci cześć. Padam przed Tobą.

Błagam Cię o Miłosierdzie dla wszystkich tych dusz, które Cię nie znają,
które nie oddają Ci czci, które odrzucają Twą Miłosierną Dłoń.

Powierzam się Tobie z moim umysłem, ciałem i duszą,
abyś ujął je w Swoje Dłonie i ocalił od złego.

Błagam Cię, abyś otworzył Bramę Raju,
|tak aby wszystkie Twoje  dzieci mogły nareszcie się zjednoczyć i objąć dziedzictwo, 
które Ty przygotowałeś dla nas wszystkich. Amen.

 


Jezus dla Ludzkości — Litania (3)   O obronę Słowa Bożego

O Jezu drogi, uchroń nas przed kłamstwami obrażającymi Boga.
Obroń nas przed szatanem i jego armią.

Pomóż nam jeszcze bardziej Ciebie kochać.

Podtrzymaj nas w naszym zmaganiu.

Broń nas, by utrzymać naszą wiarę.

Prowadź nas do Twojego bezpiecznego schronienia.

Dopomóż nam powstać i bronić Twojej Świętej Woli.

Umocnij naszą wolę, abyśmy byli Twoimi prawdziwymi uczniami.

Daj nam odwagę. Daj nam ufność.

Prowadź nas na ścieżce Prawdy.

|Obroń nas przed wrogiem.

Wylej na nas Twoje ochronne Łaski.

Pomóż nam unikać pokusy.

Przyprowadź nas bliżej Twojego Najświętszego Serca.

Dopomóż, abyśmy trwali wiernie przy Tobie przez cały czas. Amen.

 

Jezus dla Ludzkości – Litania (4)    O złagodzenie przez Boga Ojca kary

O Boże Najwyższy.
Błagamy Cię o Przebaczenie grzechów Twoich dzieci.

Dziękujemy Ci za Dar, jakim jest Ziemia.
Dziękujemy Ci za Dar ludzkiego życia.

Doceniamy Dar życia. Czcimy Dar życia.

Dziękujemy Ci za Dar Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Dziękujemy Ci za Dar Odkupienia.

Wysławiamy Twoją Boskość.

Całkowicie Ci się powierzamy,
tak aby Twoja Święta Wola mogła się spełnić zarówno na ziemi, jak i w Niebie.

Dziękujemy Ci za Dar Oświetlenia Sumienia.

Dziękujemy Ci za obietnicę życia wiecznego.

Witamy z radością Nowy Raj.

Błagamy Cię, abyś ocalił wszystkie dusze,  łącznie z tymi,
które Cię zadręczają,
jak i z tymi, które są dla Ciebie stracone.
Dziękujemy Ci za Miłość, jaką okazujesz wszystkim Swoim dzieciom.

Dziękujemy Ci za Dar proroctwa. Dziękujemy Ci za Dar modlitwy.

Prosimy Cię, daj nam pokój i zbawienie. Amen.

 

Jezus dla Ludzkości – Litania  (5)   O Zbawienie tych będących w grzechu śmiertelnym (do codziennego odmawiania)

Tak niewielu ludzi wierzy w istnienie Piekła .  Pomóżcie Mi ich ocalić dzięki tej Litanii.

 O Jezu, ocal wszystkich grzeszników od ogni piekła.
Wybacz tym sczerniałym duszom. Dopomóż im Ciebie zobaczyć.

Wydobądź je z ciemności. Otwórz ich oczy. Odemknij ich serca. Pokaż im Prawdę.

Ocal je. Dopomóż im słuchać. Uwolnij je od buty, pożądliwości i zawiści.

Uchroń je od złego. Wysłuchaj ich wołania o pomoc. Pochwyć je za dłonie.

Przyciągnij je do Siebie. Wybaw je od szatańskiego podstępu. Amen.

 

Jezus dla Ludzkości – Litania (6) O Dar łask

„Jeżeli będziecie odmawiali tę nową Litanię w czasie, kiedy będziecie ciężko doświadczani, przyniosę wam ulgę”

 

O najdroższy Jezu,  mój ukochany Zbawicielu,
Napełnij mnie Twoją Miłością.

Napełnij mnie Twoją Mocą.

Napełnij mnie Twoją Mądrością.

Napełnij mnie Twoją Wytrwałością.

Napełnij mnie Twoją Pokorą.

Napełnij mnie Twoją Odwagą.

Napełnij mnie Twoją Żarliwością. Amen.

 

 Modlitwy dodatkowe

 

Mój drogi Panie, wznoszę ręce i proszę Cię, aby mój kochany brat/siostra został wzięty w Twe czułe ramiona. Pobłogosław ich swoją Najświętszą Krwią i daj im łaskę, która jest im potrzebna, aby mogli otrzymać ducha Twojej miłości, by poprowadził on ich do wiecznego zbawienia.

 Modlitwa, aby Jezus ujawnił Ci Swoją obecność

 Jezu, czuję się zagubiony. Otwórz moje serce, abym zaakceptował Twoją Miłość, i ukaż mi Prawdę, abym mógł zostać ocalony.

 Modlitwa, aby nawrócić innych

 O Jezu, usilnie Cię proszę, osłoń przez Twoje Boskie Miłosierdzie te oziębłe dusze Twoją Najdroższą Krwią, tak aby mogły się one nawrócić.

 Modlitwa zachęty

 Napełnij mnie teraz, o Panie, darem Ducha Świętego, abym niósł Twoje Najświętsze Słowa do grzeszników, których w Twoim Imieniu muszę Ci pomóc uratować. Pomóż mi, dzięki mojej modlitwie, okryć ich Twoją Najdroższą Krwią, aby mogli zostać przyciągnięci do Twojego Najświętszego Serca.  Daj mi dar Ducha Świętego, aby te biedne dusze mogły upajać się Twoim Nowym Rajem.

 Modlitwa na każdy dzień

 O mój najdroższy Jezu, weź mnie w swoje objęcia i daj złożyć mi głowę na Twoim ramieniu, tak abyś mógł podnieść mnie we właściwym momencie do chwały Twojego Królestwa. Pozwól, aby Twoja Najdroższa Krew przepływała przez moje serce, żebyśmy mogli stać się jednym.

 

Modlitwa, aby móc dostrzec,  że te orędzia są pochodzenia Bożego

 Jezu, jeśli jest to prawdą, napełnij proszę moją duszę znakiem Twojej miłości, abym mógł uznać Cię za tego, kim Jesteś. Nie pozwól, abym został zwiedziony kłamstwami. W zamian za to okaż mi Twoje Miłosierdzie przez otwarcie moich oczu naprawdę oraz na drogę, wiodącą do Twojego Nowego Raju na ziemi.

 Bóg Ojciec: Modlitwa, by otrzymać Klucz do Nowego Raju
Tym, którzy wyczekują Daru Nawrócenia — tym Moim nędznym, pustym duszom — zapowiadam Ja, Wasz Kochający Ojciec, i wam obiecuję, że wezmę was w objęcia i otworzę wasze serca, kiedy wypowiecie tę modlitwę:

 Drogi Ojcze, oto jestem ja, Twoje zagubione dziecko, które jest tak zdezorientowane i zaślepione, że bez Twojej Pomocy, bez Twojej Miłości jest niczym. Ocal mnie przez wzgląd na Miłość Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, i podaruj mi Klucz do Twojego Nowego Raju na ziemi. Amen.

 Modlitwa o Zbawienie

 O mój Panie, poprowadź mnie do Twojego Królestwa i chroń mnie przed ciemnością,  która ogarnęła moją duszę. Wysłuchaj mnie teraz. O Najświętsze Serce i przez Twoją dobroć niech rozbłyśnie blask Twojej miłości i opieki.

 Modlitwa ateisty

Kiedy nadejdzie czas i gdy na własne oczy zobaczycie swoje grzechy podczas Ostrzeżenia, proszę odmówcie tę modlitwę.  Jeżeli odmówicie tę modlitwę nigdy więcej nie będziecie zagubieni.

 Boże, jeżeli naprawdę istniejesz, daj mi znak swojej miłości.  Otwórz moje serce i mnie poprowadź. Jeżeli istniejesz, daj mi odczuć Twoją miłość, abym poznał prawdę. Módl się za mnie. Modlitwa za niewierzących, którzy kpią sobie z tych, którzy się modlą, oraz jawnie nimi pogardzają.

 Jezu, błagam o Miłosierdzie

 (Modlitwę tę należy wypowiedzieć w dniu, w którym będzie miał miejsce akt Ostrzeżenia.)

Jezu, błagam o Miłosierdzie dla tych wszystkich, którzy Ciebie odrzucają i którzy najbardziej potrzebują Twojej pomocy. Amen

---------------------------------