Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
60
616
599

+17

Odwiedziny
...1 268 799

Pieczęć Boga Żywego

PDFDrukujEmail

...

                     "Pieczęć Boga Żywego"Pieczęć ta została przepowiedziana w Księdze Jana (Ap 7,2-4.9-14):  Ap 7,02 :

I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego.

Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: Ap 7,03  ”Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego”.

Mimo tych słów, wielu duchowych autorytetów krytycznie się wypowiadało o znaczeniu pieczęci. Jednak w miarę jak  orędzia zaczęły się sprawdzać, tych głosów jest coraz mniej. Wobec takiego zamętu jaki towarzyszył onego czasu "Pieczęci Boga Żywego", wielu mistyków pytało Pana Jezusa jak jest prawda?

Jedna z nich,  znana nam Ewa Rycielska, mistyczka i pątniczka, której orędzia znajdują się na naszej stronie  zapytała :

2 XI 2012 Ewa Rycielska:  „ Panie Jezu, proszę Cię daj  mi odpowiedź-czy ta pieczęć Boga Ojca jest prawdziwa, którą mamy w posiadanie [Pieczęć Boga Żywego]?"

Pan Jezus: Tak – moje kochane owieczki. Bóg wam dał jeszcze jeden ratunek, aby ochronić cały świat przed zniszczeniem, przez plan organizacji zbrodniczej. Uwielbiajcie Boży Majestat przez modlitwy tej pieczęci.

--------

Oto bardzo znamienna wypowiedź Jezusa na  temat „proroctw”,  przekazana  Alicji Lenczewskiej, zamieszczonej w jej dzienniku / pt.  „Świadectwo-dziennik duchowy ”/Wyd. Agape, Poznań 2016  /str.412//z imprimatur: Wikariusz Generalny, bp Henryk Wejman/.

Jezus: „Przez różne sytuacje pokazuję ci problemy, o których chcę z tobą rozmawiać, by cię wychowywać i prowadzić. A ty zależnie od tego, na ile masz otwarte oczy i serce, widzisz, przeżywasz i pytasz. Zwróć uwagę na cel rozmów: nie, by zaspokoić twą ciekawość, ale aby cię wychowywać.

Taki sam cel ma Pismo Święte i wszelkie proroctwa. A  wszystko po to, aby dać wam szczęście życia we Mnie. Chcę przygotować każdego do pełni szczęścia. Każdy otrzyma na miarę swojego pragnienia i gorliwości w miłosnym współżyciu ze Mną” .


Wśród 170 modlitw, które tworzą 'Krucjatę Modlitwy"  pod numerem 33 znajduje się modlitwa zatytułowana: 

"Pieczęć Boga Żywego".


W Orędziach -  Ostrzeżeniach znajdujemy szczególnie dużo słów odnoszących się do tej modlitwy. Oto niektóre objaśnienia, które najlepiej oddają jej duchową wartość, jako fundamentalną modlitwę "czasów ostatecznych".


Maryja 6.05.2012 

Dar Pieczęci Boga Żywego będzie waszą największą ochroną w czasie wojny lub konfliktu.
Deklarując wierność Bogu Ojcu, poprzez przyjęcie tego nieograniczonego Daru, pozostaniecie wolni. Nigdy nie zapominajcie mocy modlitwy i tego, że może ona zmniejszyć skutki  takich wydarzeń. Niestety, wiele z tych wydarzeń musi nastąpić, gdyż zostały przepowiedziane.

Maryja:16.05.2012

Tak więc wzrastajcie i idźcie przygotować swoje narody do otrzymania zbroi, której potrzebują, aby uniknąć Znaku Bestii. Nigdy nie zapominajcie o znaczeniu Pieczęci Boga Żywego. Będzie ona chronić was i wasze rodziny, nie tylko duchowo, ale da wam także ochronę fizyczną. Jesteście pobłogosławieni, aby otrzymać Pieczęć, a waszym obowiązkiem jest to, aby wszędzie, jak najwięcej dzieci Bożych ją otrzymało.

Maryja:17.05.2012

  „Jest to jedna z ostatnich oraz największa Pieczęć Ochrony zesłana z Niebios, spośród wszystkich modlitw danych ludzkości. Ma ona pomóc podtrzymać wszystkich podczas przyszłych prześladowań, szczególnie w czasach dominacji i wojny. Pieczęć ta została przepowiedziana w Księdze Jana [Ap 7, 2-4. 9-14]  i jest z nią związanych wiele boskich mocy. Szanujcie ją i stosujcie dla ochrony nie tylko siebie, ale także waszych rodzin. To przypomnienie jest konieczne w tym czasie”.

01.06.2012   Jezus:

Nie wolno wam przyjąć Znaku (tj.czipu). Zamiast tego poinstruuję was, co zrobić. Wielu przyjmie Znak, ponieważ będą się czuli bezradni. „Pieczęć Boga Żywego”, Moja Modlitwa Krucjaty (33) jest waszą ostatnią deską ratunku. Jeśli przyjmiecie Moją Pieczęć Ochrony, podarowaną wam przez Mojego Przedwiecznego Ojca, nie będziecie musieli akceptować Znaku (czipu). Nie zostaniecie tym dotknięci. Wasz dom nie będzie dostrzegany, poszukiwany lub nie stanie się celem, gdyż okaże się niewidoczny w oczach armii szatana.                                                

17.07.2012  Dopilnujcie, abyście od teraz w waszych domach mieli Wodę Święconą i Krzyż św. Benedykta wraz z Pieczęcią Boga Żywego zawieszoną w waszym domu. Wszystko to będzie chronić wasze rodziny. Postępujcie według Moich poleceń, a wszystko będzie dobrze.

23 VIII 2013    Przyjmijcie ostatecznie Moją Pieczęć, jako jeden z największych Darów, jakie zostały dane ludzkości odkąd dałem jej Życie. Ponownie daję Życie poprzez Moje Szczególne Łaski, kiedy trzymacie blisko siebie Pieczęć Boga Żywego. Wszystkim z Pieczęcią zostanie przyznane miejsce w Nowym Raju.


Pieczęć ta występuje w formie tekstowej, w formie graficznej i graficzno-tekstowej. Nadrzędną wartością jest tu tekst, odnoszący  się do Boga Ojca oraz Jego Syna w wyrazie fragmentarycznej Koronki do Bożego Miłosierdzia. 

Pieczęć Boga Żywego, Modlitwę Krucjaty 33, trzeba nosić zawsze przy sobie w jakiejkolwiek formie (treść tej Modlitwy) i mieć w swoich domach. Pieczęć należy odmawiać codziennie. Ona nas chroni, nasze ciała i dusze, i żadna krzywda nie stanie się tym, którzy mają Pieczęć. Nie wolno jej sprzedawać i powinna być dostępna dla każdego. W Orędziach znajdujemy także wiele nawiązań do Pieczęci. Tłumaczy się w nich jej rolę i znaczenie.


  alt alt


Modlitwa: „Pieczęć Boga Żywego”

20.02.2012: Bóg Ojciec  Powstańcie teraz i przyjmijcie Moją Pieczęć, Pieczęć Boga Żywego. Z tą Pieczęcią Moja moc przepłynie przez was i żadna krzywda was nie dosięgnie.

O Mój Boże, Mój kochający Ojcze, przyjmuję z miłością i wdzięcznością Twoją Boską Pieczęć Ochrony. Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność. Chylę się w pokornym dziękczynieniu i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność, mój ukochany Ojcze. Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich tą szczególną Pieczęcią.

Ślubuję moim życiem służyć Ci na wieki. Kocham Cię, Drogi Ojcze. Pocieszam Cię w tych czasach, Drogi Ojcze. Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego na przebłaganie za grzechy świata i dla zbawienia  wszystkich Twoich dzieci. Amen."Medalik zbawienia" i "Szkaplerz Pieczęci Boga Żywego".


Czym jest Medalik Zbawienia?

Polecenie utworzenia i wybicia Medalika zostało przez Matkę Bożą przekazane Marii od Bożego Miłosierdzia w Orędziu z 18 lipca 2013 roku, godz. 19.14:
„Moje dziecko, proszę, daj ten Medalik do zaprojektowania i wykonania. Będę cię prowadziła na każdym kroku tej drogi, a potem musisz zadbać o to, żeby był on dostępny na całym świecie…”
Matka Boża przekazała w tym Orędziu także wygląd Medalika. Medalik Zbawienia niesie ze sobą wiele Łask duchowych i ma wielkie znaczenie w obecnych czasach . Zgodnie ze wspomnianym Orędziem, wszyscy, którzy otrzymują ten Medalik, powinni odmawiać Modlitwę Krucjaty 115 (poniżej). Medalik powinien zostać poświęcony przez kapłana.

Modlitwa Krucjaty 115

O Dar Nawrócenia
O Matko Zbawienia, okryj moją duszę Swoimi Łzami Zbawienia.
Uwolnij mnie od wątpliwości.
Podnieś moje serce, abym odczuł Obecność Twojego Syna.
Przynieś mi pokój i ukojenie.
Módl się, abym się szczerze nawrócił.
Pomóż mi zaakceptować Prawdę i otwórz moje serce,
abym przyjął Miłosierdzie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Amen.

Maryja 23.08.2013, 14:09. Nalegam abyście zachowali wszystkie poświęcone przedmioty, różaniec, pobłogosławione świece, wodę święconą, egzemplarz Biblii i święty codzienny Mszał wraz z modlitewnikiem Modlitw Krucjaty.

Musicie trzymać Pieczęć Boga Żywego w domu i jeśli to możliwe, przy sobie. Mój Medalik Zbawienia nawróci tych, którzy go będą nosili, a mój Syn okaże im Miłosierdzie. Proszę cię teraz, dziecko, abyś obecnie produkowała Medalik Zbawienia i wykonała Szkaplerz Pieczęci Boga Żywego.


Druk:

ostrzeżenie.net/wordpress/pieczec-boga-zywego/

Zamawianie: http://armiajezusachrystusa.pl/zamowienia/

http://armiajezusachrystusa.pl/pieczec-boga-zywego/pieczec-do-pobrania/