Reguła Intronizacji w sercach

Drukuj
„Budowanie  Królestwa Bożego w ludzkich sercach"

Osobista Intronizacja Chrystusa Króla na Króla swojego serca2XII2018r. Maryja do Alicji M.M.
Orędz-Alicja M.M./cz. IV/ Krwawy bicz

"Kochane dzieci Matki Kościoła Świętego w Polsce i na świecie, nie usłuchaliście wezwania do Intronizacji można rzec publicznej z rządem, parlamentem, episkopatem Polski, więc zostało to zadanie:

„Budowania Królestwa Bożego w ludzkich oczyszczonych sercach”

wg reguły jaką podał Mój Syn w dniach- 25-26-27 listopada 2018 r. przez moje narzędzie Alicję Marię Michalinę od Apokalipsy.

To trzeba wdrażać w grupach modlitewnych, opublikować na stronie internetowej św. Jana Pawła II, wysłać jeszcze raz do biskupów wg/wzoru polecanego wcześniej".


Reguła

I


"Osobista Intronizacja Chrystusa Króla

na Króla swojego serca"1) Msza - Eucharystia- Ofiarowanie Eucharystii /za siebie /.

2) Modlitwa o uwolnienie z nałogów   i nawiązanie do Aktu zawierzenia według reguły głoszonej przez S.B. ks. Don Dolindo Ruotolo /za siebie /.


W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Ja........../wymienić swoje imię/ proszę Cię Panie Jezu Chryste Królu, byś dotknął  moich uszu, bym usłyszał Twoje Słowo Boże, byś dotknął mojego języka, bym uwielbiał Boga w Trójcy Jedynego a nie wypowiadał bluźnierstw i przekleństw. Proszę byś uleczył moje oczy bym zobaczył dzieła Boże i abyś zdjął bielmo z moich oczu. Proszę byś dotknął mego serca, byś skruszył te kamienie przekleństw pokoleniowych i wyrzucił węża, którego wyhodowałem, bym zaprosił do życia Ciebie Chrystusa Króla,  byś mocą Ducha Świętego odnowił, odrodził miłość, pokój wewnętrzny we mnie, który może dać tylko Bóg Sprawiedliwy,  a jest Miłosierny dla swoich nieroztropnych, nierozsądnych dzieci, które nie są współwinne.

Proszę o uleczenie z chorób szczególnie psychicznych w pokoleniu oraz dziedzicznych,  pozostawiających znamiona. Przez wstawiennictwo ks. Don Dolindo wołam do Ciebie jego słowami: „Jezu, Ty się Tym zajmij”.

3) Koronka do B. Miłosierdzia  /W sytuacjach trudnych 4 koronki za 4 pokolenia/.

4) Akt Intronizacji Chrystusa Króla na Króla  swojego serca”/opr. DM/


Panie Jezu obecny w przyjętej Eucharystii, ja uniżony sługa oddaję Tobie moje serce i proszę Cię gorąco, zamieszkaj w nim na nowo. Buduj  we mnie Królestwo Boże i mocą Ducha Świętego odnów miłość, pokój i łaskę wiernego poddaństwa w pełnieniu świętej Woli Twojej na wzór pokornej Służebnicy Pańskiej Maryi, za wstawiennictwem świętego Józefa męża sprawiedliwego.

Przyjmij ten Akt Intronizacji jako wyraz uznania Cię za Króla i Pana mego serca i poddania się pod Twoją królewską władzę. Pragnę we wszystkich obszarach mego życia wypełniać Twoje  przykazania i głosić nieustannie Twoją chwałę. Niech to zawierzenie i ufność płynąca z mego serca do Ciebie mojego Króla, będzie wiecznym budulcem dla Twojej Królewskiej Korony jakiej pragniesz od wszystkich serc ludzkich po wszystkie wieki.

Znając moją niedoskonałość, wzywam pomocy mojego Anioła Stróża i zanoszę przed Twój Królewski Tron wołanie, które głosił ks. Don Dolindo: „Jezu, Ty się Tym zajmij”. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.


II


„Intronizacja Chrystusa Króla na Króla w drugim ludzkim

sercu”


1) Msza Święta - Eucharystia- Ofiarowanie Eucharystii /za polecaną osobę /.

2) Modlitwa o uwolnienie z nałogów   i nawiązanie do Aktu zawierzenia według reguły głoszonej przez S.B. ks. Don Dolindo Ruotolo /za polecaną osobę/.


W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Proszę Cię Panie Jezu Chryste Królu za................./wymienić imię itp. polecanej osoby/, byś dotknął  jego uszu, by usłyszał Twoje Słowo Boże, byś dotknął jego języka, by uwielbiał Boga w Trójcy Jedynego, a  nie wypowiadał bluźnierstw i przekleństw. Proszę byś uleczył jego oczy, by zobaczył  dzieła Boże i abyś zdjął  bielmo z jego oczu.
Proszę, byś dotknął jego serca, byś skruszył te kamienie przekleństw pokoleniowych i wyrzucił węża, którego wyhodował, by zaprosił do życia Ciebie Chrystusa Króla,  byś mocą Ducha Świętego odnowił, odrodził miłość, pokój wewnętrzny, który może dać tylko Bóg Sprawiedliwy,  a jest Miłosierny dla swoich nieroztropnych, nierozsądnych dzieci, które nie są współwinne.
Proszę o uleczenie z chorób szczególnie psychicznych w pokoleniu oraz dziedzicznych,  pozostawiających znamiona. Przez wstawiennictwo ks. Don Dolindo wołam do Ciebie jego słowami: „Jezu, Ty się Tym zajmij”.

3) Koronka do B. Miłosierdzia   /W sytuacjach trudnych 4 koronki za 4 pokolenia/.

4) "Akt Intronizacji Chrystusa Króla na Króla  w drugim ludzkim sercu"/opr. DM/


Panie Jezu obecny w przyjętej Eucharystii, ja uniżony sługa oddaję Tobie serce................./ wymienić imię itp. polecanej osoby/ i proszę Cię gorąco, zamieszkaj w nim na nowo. Buduj w nim Królestwo Boże i mocą Ducha Świętego odnów miłość, pokój i łaskę wiernego poddaństwa w pełnieniu świętej Woli Twojej na wzór pokornej Służebnicy Pańskiej Maryi, za wstawiennictwem świętego Józefa męża sprawiedliwego.

Niech przez ten Akt Intronizacji, uzna Ciebie za Króla i Pana swego serca i podda się pod Twoją królewską władzę. Pragnę, aby we wszystkich obszarach swego życia wypełniał Twoje przykazania i głosił nieustannie Twoją chwałę. Niech to zawierzenie w jego imieniu będzie źródłem nowej ufności płynącej z jego serca do Ciebie – naszego wspólnego Króla i wiecznym budulcem dla Twojej Królewskiej Korony jakiej pragniesz od wszystkich serc ludzkich po wszystkie wieki.

Spraw Panie, niech na drodze swej niedoskonałości, wzywa stale pomocy swojego Anioła Stróża i przez Jego wstawiennictwo zanosi przed Twój Królewski Tron wołanie, które głosił ks. Don Dolindo: „Jezu, Ty się Tym zajmij”.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Żródła: www.domymodlitwyjp2.pl/ Orędzia-Alicja M.M./cz. IV/ Krwawy bicz


Reguła cz.I-II/Intronizacja w swoim sercu/ drukuj-------> Reguła cz.I Reguła cz.II


-----------