Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
59
435
494

-59

Odwiedziny
...1 246 755

Pilne intencje - wielki dar

PDFDrukujEmail


Pilne intencje- wielki dar

                                                    Cz. I

Intencje związane z Intronizacją- Koronacją

Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski

/Intencje najważniejsze ze wszystkich/

25III2019r.

Ponowna prośba Nieba o zamawianie Mszy Świętych

"Niech wasze serca rozpalone miłością błagają - tak jak twoje teraz do Mojego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi przez Przeczyste Serce  Świętego Józefa, zamawiając Msze Święte wynagradzające za wszelkie zaniedbania zarówno co do nie przestrzegania Dekalogu - co daje upust dla siedmiu grzechów głównych jak i natchnień Ducha Świętego. Spłacajcie ten dług wdzięczności dopóki jeszcze ofiara Mszy Świętej, Moja Ofiara Syna Człowieczego nie została wszędzie przefarbowana".Ponowna prośba Nieba o zamawianie Mszy Świętych

22.04.2019 . Kto może niech da zadośćuczynienie zamawiając "Mszę Świętą wynagradzającąÂ  za nieprzyjaciół Kościoła świętego w Polsce i na świecie".

25VI2019

Zamawiajcie Msze Święte wynagradzające Dwóm Najświętszym Sercom przez Przeczyste Serce św. Józefa,  św. JPII i wszystkich świętych, szczególnie ze św. Magdaleną, by zadość uczynić za te grzechy Sodomy i Gomory, bym mogła ochronić mój lud wybrany NOWE JERUZALEM POLSKĘ.


 Intencje wynikająca ze Słowa Bożego z 27XI 2018r. i następnych, dotyczących "Ratunku indywidualnego poprzez osobistą Intronizację Jezusa Króla, na Króla naszych serc". Patrz menu strony: "Reguła Intronizacji w sercu".

Przykładowe intencje:

1) O tryumf Chrystusa Króla we wszystkich sercach mieszkańców Warszawy ( Łodzi, Poznania....... itp).

2) O potrzebne łaski na drodze Budowania Królestwa Bożego, przez osobistą Intronizację Jezusa na Króla oczyszczonych serc.

3) O potrzebne łaski w rodzinie ....................na drodze Budowania Królestwa Bożego, przez osobistą Intronizację Jezusa na Króla oczyszczonych serc.Ponowna prośba Nieba o zamawianie Mszy Świętych- Nowenn.


24XII 2019r. Boże Dziecię Król Królów, Król Polski bez berła i korony:

Proście Ducha Świętego i Jego Oblubienicę Dziewicą Moją umiłowaną Mamę o siedem darów i owoców do wypełnienia woli  świętej Boga w Trójcy Jedynego. Ta petycja winna być bardzo szybko podpisana dla Mojej Koronacji.

To jest przynaglenie, by poprzeć to Mszą Świętą-NOWENNĄ w tej intencji. Kto może niech to uczyni,  a nagroda was nie ominie.

27/28 XII2019r.Święty Jan Apostoł Pana Jezusa, Ewangelista:

Wy Polacy proście Pana Boga o to, by ta pełna Intronizacja Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski się dokonała.  Tak, jak było podane - Nowenna  Mszy Świętych; i niech się tak stanie.


Świadectwo zaangażowania w realizację Słów Bożych o zamawianiu Mszy Świętych:

Przed Wolną Elekcją z inicjatywy 18-tu „DM św. JPII” w Diecezji tarnowskiej w intencji „Ojczyzny, Episkopatu oraz Bogu wiadomych/ to znaczy Intronizacji Chrystusa Króla/, oraz dziękczynna za otrzymane łaski”, zostały zamówione 2 tury  Mszy św. po 30 Mszy Św. oraz 1 indywidualna tj. 30 Mszy Św./ od 12XI-12XII2019 r.

Po Wolnej Elekcji 9 DM św. JPII” zamówiło  30 Mszy Św. – 3XII 2019-3-I- 2020.

Przyjęliśmy informację, o zamówionych 15o Mszach Świętych w diecezji Tarnowskiej w 2018r. oraz obecnych 90 Mszy za 2019r. w intencjach wynagradzających i Królowania Chrystusa w ludzkich sercach i w Polsce. Dopisujemy je do tych, które przez poprzednie lata były zamawiane przez Kolegium DM św. JPII  i inne "ośrodki" przez nas inspirowane. Ogólnie na koniec 1919r. w historii działania DM św. JPII było zamówionych około 1240 Mszy Św.


--------------


Pilne intencje- wielki dar


Cz. II

Intencje mszalne- wielki dar

dla rodzin, ojczyzny, nieba i  czyśćca

Zapraszamy do analizy tekstów z orędzi do Alicji M.M. od Apokalipsy, podkreślające wielką potrzebę zamawiania Mszy Świętych, przede wszystkim w intencjach nadrzędnych. Msza Święta jest największą modlitwą Jezusa do Boga Ojca. Jezus czeka, abyśmy  Jego Krew "uaktywniali" na drodze naszego zbawienia.

Prosimy o aktywność i organizowanie nowenn mszalnych. Zapełniajmy nasze ręce dobrymi uczynkami. Życzymy odwagi w wypełnianiu pragnień nieba i czyśćca.

 

Jerozolima Terra Santa 26V2012r.

Cieszę się bardzo, że usłyszałaś prośbę Mojej umiłowanej Matki Królowej Polski, żebrząc mocą Mszy świętej, na Górze Tabor .

Intencja: „O przemianę  serc Polaków, bym Ja Pan panów, Król królów zechciał już tylko łaskawie zakrólować  w waszych sercach, a prośba była ufna i to przejednało Moje królewskie Serce. Uronił też łzę Mój Ojciec Niebieski-rozrzewniłÂ  się i Duch Święty-wlewając  Płomień Miłości  dla maluczkich. Są to jednak jednostki-prosiły zastępy świętych pańskich i błogosławionych, wzywałaś wstawiennictwa proroków  ziemskiego i niebieskiego Jeruzalem / Eliasza i Mojżesza /. Ofiarna to była modlitwa aż do wskrzeszenia umarłych, oby więcej było takich gorących i ofiarnych serc....

Jestem w Betlejem.  Słyszę duchowo: „Post milczenia”. Staram się wyciszyć, by usłyszeć  głos serca . Słyszę: /Msza  święta- intencja dyktowana/:

Za Palestyńczyków  /Palestyna/, by zobaczyli „światłość wielką” jak w tej kolędzie i przyjęli Boże Dziecię, uznali za Króla swojego narodu

17.02.2013.r. Kapłani! Zarządźcie zgromadzenie święte, módlcie się, módlcie się ............ bo OJCIEC MÓJ NIEBIESKI już dłużej nie będzie zwlekał, zapadnie wyrok nad światem jak w Sodomie i Gomorze. Nie rozdzierajcie waszych szat kapłani i ludu mój, ale wasze serca i całym duchem wróćcie do PANA BOGA WSZECHMOGĄCEGO.

Odprawić - 10 Mszy  Świętych za nie przestrzeganie PRAW DEKALOGU - by zadośćuczynić za lekceważenie Sakramentów Świętych, by uśmierzyć gniew Boga samego, Ojca Syna i Ducha Świętego przez Niepokalane Najboleśniejsze Serce Maryi   Matki Kościoła Świetego  w  Polsce i na świecie, zasługi świętych i błogosławionych.

27.12.2013 Sytuacja i stan Kościoła świętego tj. Matki Kościoła potrzebuje uzdrowienia dla umocnienia Pasterza Benedykta XVI  zamów 2- Msze św. I-dną już zamówiłaś w intencjach  Mojego Niepokalanego Serca za przyczyną przeczystego  Serce św. Józefa w I-szą sobotę miesiąca, to należy powtórzyć bym Ja Matka Zbawiciela mogła działać. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

2II2019r. Słowo Boże  o odprawienie 3 Mszy Świętych Wotywnych  w każdy Piątek Wielkiego Postu :

Niech każdy arcybiskup i wy biskupi w swoich diecezjach dacie zadośćuczynienie z miłością przez odprawienie trzech Mszy Świętych wotywnych w  każdy  z piątków Wielkiego Postu, by przebłagać  Majestat Boga w Trójcy Jedynego”. /www.domymodlitwyjp2.pl/Orędz-Alicja M.M./cz.IV,2II2019/

20I2018r. Słowo Boże  do kapłanów o odprawienie co piątek 1 Mszy Świętej wynagradzającej:
Dajcie wyraz swojej miłości kapłani, odprawiając co tydzień Mszę Świętą to jest Przenajświętszą Ofiarę EucharystycznąÂ  przebłagalną w piątek, każdy piątek.
Tak jak to uczyniłaś ty moja mała różyczko - zamawiając trzy Msze Św. Przenajświętszej Ofiary w intencji :„O Światło Ducha  Świętego dla Episkopatu i Rządzących za przyczyną Niepokalanej Oblubienicy  Ducha Świętego”./ Orędz-Alicja M.M.cz.I. 20.I.2018/

A teraz razem ze swoim Aniołem Stróżem opisz te wizje, które otrzymałaś w czasie odprawiania 33 Mszy Świętych - liczby życia na ziemi  Mojego Umiłowanego Syna Chrystusa z woli Boga Wszechmogącego i zasługi męki krzyżowej i Moich boleści na oczyszczenie drzewa genealogicznego od strony matki i ojca, żyjących i Miłosierdzie Boże dla przodków i współwinnych w czyśćcu cierpiących, tj. przecięcia konsekwencji grzechów dziedzicznych idących z pokolenia na pokolenie. I niech tak się stanie. Amen. Amen. Amen.

/Na polecenie mojego Anioła Stróża/ Napisz, że nieustannie modlisz się za tą rodzinną miejscowość i dał ci Bóg poznać w wizji zależność i konsekwencje grzechu dziedzicznego. Zobaczyłaś osobę zakutą sztabą żelazną szerokości około 7 centymetrów grubości palca wokół ciała na wysokości piersi, wyciągająca ręce w błagalnym geście / Wcześniejszy obraz tej osoby płci  męskiej przybitej do krzyża Chrystusa -   to  człowiek żyjący/B.M/,  cierpiący jak nasz Pan Jezus Chrystus, należy mu pomóc.

Łącząc się duchowo w czasie odprawiania Ofiary Mszy Świętej /podpowiedz Mojego Anioł Stróża/ połóż się krzyżem i odmów 4 Koronki do Miłosierdzia Bożego na uwolnienie dusz z czterech pokoleń. Zobaczyłam osobę, a raczej miejsce w głębinach lochu - małe okienko za  kratą pokutną, raczej w pozycji leżącej na betonie wyłożonym trzciną można rzec legowisko. Widziałam cztery mury warowne tak zwane kręgi czyśćcowe, wysokie  i grube jak kiedyś fortyfikacje przy zamkach - na końcu schodzące  w jedną drogę do wyjścia.......................................... Czas nagli i BÓG W TRÓJCY JEDYNY chce już w swoim Miłosierdziu zakończyć ten rozrachunek w tej rodzinie./ Orędzia cz.II/

Będąc  u Św. Piotra na zaproszenie duchowe świętego Ojca Pio  jako dziecko duchowe jak zwykle nawiedziłam również relikwie świętego Jana Pawła II. Zamówiłam  3 - Msze św; które będą odprawione przez kolejne 3 czwartki u grobu naszego patrona DM jego imienia z prośbą:-I -O Miłosierdzie Boże dla wszystkich zjednoczonych w Jego szeregach w tym roku Miłosierdzia .
II –O Intronizację Chrystusa Króla i wyniesienie na ołtarze Rozalii  Celakównej. III Za oczyszczenie Watykanu.. /Wizja: Widzę duchowo dwa rzędy franciszkanów szpaler /droga / czkają na  kogoś w bazylice św. Piotra jest pełno dymu tj. ta mgła demoniczna. MOże Bóg w Swoim Miłosierdziu sprawi , że modlitwy zakonu serafickiego Franciszka w pewnym stopniu oczyszczą .

2III2019 To są jednostki, tak jak wasza grupa wybrana, błagała przez wstawiennictwo świętych i błogosławionych ofiarowując Msze Święte - 3 Nowenny „O siedem darów i owoce Ducha Świętego dla Episkopatu i rządzących”, za co wam dziękuję i mówię : Ofiara Wielka w Oczach Ojca Przedwiecznego została przyjęta. ....

Bóg zapłać za wasze /chcieć/ Msze Święte ofiarowane z prośbą o Moje dary i owoce. Ja słucham waszych serc, choć usta kapłana nie zawsze to wypowiedzą, by się przyznać do zaniedbania....

Dawać dziesięcinę to prawo Boże-więc Bóg zapłać wszystkim, którzy to uczynili. Hojnego dawcę Bóg miłuje i ma upodobanie w tobie i w was. Tak to jest czas trudny dla mojego Narodu, a szczególnie kapłanów Episkopatu Polski.

----------

Przykładowe intencje na ogólne potrzeby duchowe:

"Na wynagrodzenie i zadośćuczynienie Trójcy Przenajświętszej za nieprzestrzeganie praw Dekalogu i lekceważenie Sakramentów Świętych wśród mieszkańców /wymienić miejscowość lub kraj/ uśmierzyć gniew Boga samego, Ojca, Syna i Ducha Świętego przez Najboleśniejsze Serce Maryi- Matko Kościoła Świętego, zasługi świętych, błogosławionego Władysława Bukowińskiego i wszystkich błogosławionych".

Wynagrodzenie  Ojcu  Niebieskiemu za wszystkie mordy, oszczerstwa, kradzieże, nienawiści i przekleństwa, okultyzm i nieprzestrzeganie praw Dekalogu  na  przestrzeni  wieków wśród mieszkańców  /wymienić nazwę miejscowości lub kraj/ i o miłosierdzie Boże dla nich przez zasługi odkupieńczej Krwi i Ran Pana Jezusa, Krwawych łez Maryi i cierpień męczenników polskich”.

 

O przemianę  serc Polaków, bym Chrystus -Pan panów, Król królów zechciał tylko zakrólować  w naszych sercach”.

„Wynagrodzenie za nieprzestrzeganie praw Dekalogu w naszej Ojczyźnie i o przemianę Polaków, by Chrystus Król  został uznany za Króla ich oczyszczonych serc”.

„Wynagrodzenie za nieprzestrzeganie praw Dekalogu w naszej Ojczyźnie, o przemianę Polaków i tryumf Chrystusa Króla we wszystkich sercach ludzkich”.

Intencja wynagradzająca za nie przestrzeganie PRAW DEKALOGU - by zadośćuczynić za lekceważenie Sakramentów Świętych, by uśmierzyć gniew Boga samego, Ojca Syna i Ducha Świętego przez Niepokalane Najboleśniejsze Serce Maryi   Matki Kościoła Świetego  w  Polsce i na świecie, zasługi świętych i błogosławionych.

„O Światło Ducha  Świętego dla Episkopatu i Rządzących za przyczyną Niepokalanej Oblubienicy  Ducha Świętego”.

O siedem darów  i owoce Ducha Świętego dla Episkopatu Polskiego  i Rządzących z wynagrodzeniem za zaniedbania na drodze Intronizacji Chrystusa Króla w każdym sercu i Króla Polski.

Za Episkopat Polski, o przygotowanie mocą Ducha Świętego do Intronizacji Chrystusa Króla Wszechświata Syna Maryi w każdym sercu ludzkim i na Króla Polski w łączności z władzami świeckimi, przez wstawiennictwo Maryi- Matki kapłanów”.

 O siedem darów  i owoce Ducha Świętego dla Episkopatu Polskiego  i Rządzących z wynagrodzeniem za zaniedbania na drodze Intronizacji Chrystusa Króla w każdym sercu i Intronizacji Króla Polski.


Przykładowa intencja o przecięcie grzechów dziedzicznych w

rodzinie:

O uzdrowienie i uwolnienie drzewa genealogicznego np.:Katarzyny, Marcina/, i Współwinnych o  wynagrodzenie za grzechy ich praprzodków -   o uleczenie żyjących od wszelkich zranień duchowych,  fizycznych, psychicznych i obronę przed siłami zła  przez zasługi Najświętszych Ran i Krwi Jezusa Najboleśniejszego Serca Maryi, świętych i męczenników.

O przecięcie konsekwencji  grzechów dziedzicznych w rodzinach /np.Tomasza, Iwony/,  i współwinnych oraz wynagrodzenie za grzechy ich praprzodków.

Przez wstawiennictwo Dworu Niebieskiego intencja za  /np. Janinę i Emilię/, o przecięcie wszelkich więzów zła, które wstrzymująÂ  do nich dopływ   łask Ducha Świętego.
O Intronizację Jezusa Chrystusa na Króla Polski i rychłą beatyfikację S.B. Rozalii Celakównej przez wstawiennictwo św.Andrzeja Boboli, św.Kazimierza i całego Dworu Niebieskiego, dusz czyśćcowych i dzieci nienarodzonych.
„O wynagrodzenie Trójcy Przenajświętszej za grzechy praprzodków i obecnie żyjących w  rodzinie /np./Jolanty i Andrzeja/, przez wstawiennictwo Dworu Niebieskiego.

„O przecięcie konsekwencji grzechów  dziedzicznych w rodzinie /np.Haliny , Romana/ oraz wynagrodzenie za grzechy ich praprzodków, przez  Najświętsze i Najdroższe Krew i Rany Pana Jezusa, łzy Maryi, zasługi świętych i błogosławionych”.

O rychłąÂ  beatyfikację S.B. Rozalii Celakównej i pokonanie wszystkich sił zła w naszej Ojczyźnie Polsce, przez  Najboleśniejsze Serce Maryi, zasługi ,świętych i błogosławionych.

Intencja wynagradzająca Ojcu Niebieskiemu za  satanizm i wszystkie grzechy mieszkańców Warszawy, a w tym hierarchii kościelnej.

"O władzę Chrystusa Króla nad Polską, o zgodę,  miłosierdzie i jedność  wśród wszystkich jej mieszkańców, o wypełnienie wszystkich intencji, jakie zanosi Królowa Polski, Anioł Stróż Polski z wszystkimi Aniołami Stróżami, Patronami i świętymi, Przodkami Ojczyzny, duszami czyśćcowymi i dziećmi nienarodzonymi”.

Msza Święta o światło Ducha Świętego w wypełnianiu woli Bożej na drodze  rozwijania działań dla Intronizacji Jezusa na Króla Polski, przez wstawiennictwo Dworu Niebieskiego, dusz czyśćcowych i dzieci nienarodzonych

---------------------

Zamawianie wynagradzających intencji mszalnych za Warszawę itp.Intencja za Warszawę

Wynagrodzenie i zadośćuczynienie Trójcy Przenajświętszej za nie przestrzeganie praw Dekalogu i lekceważenie Sakramentów Świętych przez mieszkańców Warszawy, aby uśmierzyć gniew Boga samego, Ojca, Syna i Ducha Świętego przez Niepokalane Serce Maryi Matki Kościoła Świętego, zasługi świętych i błogosławionych”.

Za ojczyznę- Polskę, o zachowanie wiary i odwrócenie klęsk przyrodniczych i losowych”, przez wstawiennictwo  Matki Bożej Ostrobramskiej i św. Andrzeja Boboli".


Intencje za daną miejscowość

Wynagrodzenie i zadośćuczynienie Trójcy Przenajświętszej za nie przestrzeganie praw Dekalogu i lekceważenie Sakramentów Świętych przez mieszkańców / wpisać daną miejscowość.............................../, aby uśmierzyć gniew Boga samego, Ojca, Syna i Ducha Świętego przez Niepokalane Serce Maryi Matki Kościoła Świętego, zasługi świętych i błogosławionych”.

„O Maryjny płaszcz opieki i straż chórów Anielskich nad Polską, a szczególnie
/wymienić miejscowość lub  obszar geograficzny itp..................../


Intencje za daną rodzinę

„Wynagrodzenie i zadośćuczynienie Trójcy Przenajświętszej za nie przestrzeganie praw Dekalogu i lekceważenie Sakramentów Świętych  w rodzinie / wpisać np. imiona małżonków.............................../, aby uśmierzyć gniew Boga samego, Ojca, Syna i Ducha Świętego przez Niepokalane Serce Maryi Matki Kościoła Świętego, zasługi świętych i błogosławionych”.

„O Maryjny płaszcz opieki i straż chórów Anielskich nad rodziną /wymienić np. imiona małżonków..................../


Intencja wynagradzająca Ojcu Niebieskiemu

Intencja wynagradzająca Ojcu Niebieskiemu za  satanizm i wszystkie grzechy mieszkańców Warszawy, a w tym hierarchii kościelnej  oraz o Maryjny płaszcz opieki i Straż Aniołów Niebieskich dla ........./wymienić Imiona osób itp./ i ich środowiska.

Za DM

Intencja Mszy Świętej: „Za wszystkie Rodziny tworzące „Domy Modlitwy św. JPII”, aby mocą Eucharystii zostały zamknięte  w Arce Niepokalanego Serca Maryi, w Najśw. Sercu Jezusa i Przeczystym Sercu Józefa, a także o Straż Aniołów dla nich”.

 

--------