Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
243
216
244

-28

Odwiedziny
...1 451 588

Wizja JPII o islamie

PDFDrukujEmail


 Niecodzienna wizja o islamie

św. JPII


Konfrontacja z chrześcijaństwem

i inne
zagrożenia Polski
JPII- Full-Niemcy, 1981r.:


„Musimy przygotować się w niedługim czasie do przetrzymania wielkich rzeczy, które będą od nas wymagać gotowości, nawet utraty życia i oddania całego siebie Chrystusowi i dla Chrystusa..... Ile razy odnowa Kościoła kąpała się we krwi? Tym razem też nie będzie inaczej".

Wszystko wskazuje na to, że powyższe słowa JPII o przyszłym oczyszczeniu Kościoła,  „utracie życia i oddania całego siebie Chrystusowi ” dotyczą przewidywanej otwartej wojny islamu z „niewiernym światem ” tj. z całym chrześcijaństwem. Ta smutna perspektywa   przybiera coraz więcej realnych kształtów.

Państwo Islamskie formalnie już nie istnieje w Syrii, lecz jego ukryte struktury działają nadal i zapraszają swoich zwolenników do  wypełniania „woli Allaha” tam gdzie przebywają- w Europie. W tej sytuacji, wielkiego znaczenia nabierają zarówno dawniejsze słowa JPII jak i te odkrywane w ostatnim czasie.

Nowe fakty opublikował  prałat Mauro Longhi w Biennie Val Camonica na konferencji zorganizowanej dla uczczenia  pamięci Jana Pawła II-22 października 2017 r. w dniu, w którym Kościół celebruje pamięć liturgiczną świętego Jana Pawła II. Ks. prałat Mauro Longhi cieszył się osobistym szacunkiem nie tylko Jana Pawła II, ale także Benedykta XVI.

W 1997r.został powołany  do Rady Watykańskiej Kongregacji ds. Duchowieństwa. Przez 10 lat gościł Papieża JPII w  Międzynarodowym Seminarium Prałatury Opus Dei /początkowo prostym wiejskim domu w Abruzji.

Według portalu „La Nuova Bussola Quotidiana”, Longhi relacjonował, że Jana Pawła II można było zastać w nocy klęczącego przed tabernakulum w kaplicy domu w górach. Ci, którzy w domu mieszkali, słyszeli, jak rozmawiał, „czasami nawet z ożywieniem” z naszym Panem albo „Jego umiłowaną Matką, Maryją Dziewicą”.

Ponadto Longhi powiedział, że największy przyjaciel Jana Pawła, kardynał Andrzej Deskur, przekazał mu, iż święty posiadał „dar wizji”. Kiedy Longhi spytał, co to znaczy, Deskur odparł: „Rozmawia z Bogiem wcielonym, Jezusem; widzi Jego oblicze, jak również oblicze Jego Matki”.

 


                           Niecodzienna wizja o islamie
                                         
                                         św. JPIIWedług prałata Mauro Longhi, upływ czasu wraz z początkiem choroby Parkinsona spowodował, że Papież odczuł w marcu 1993r..pilną potrzebę przekazania jemu  niecodziennej  mistycznej wizji  o następującej treści:

Przypomnij to tym, których napotkasz w Kościele trzeciego tysiąclecia. Widzę Kościół dotknięty śmiertelną raną. Głębszą, bardziej bolesną niż rany tego tysiąclecia /odnosząc się do komunizmu i nazistowskiego totalitaryzmu/.Nazywa się: islam.”  „Najadą Europę. Widziałem, jak hordy przybywają z Zachodu na Wschód” i wymienia mi jedną po drugiej nazwy krajów: od Maroka po Libię do Egiptu i tak dalej, aż do wschodu. Ojciec Święty dodał:

Najadą Europę, Europa będzie piwnicą, starociem, półmrokiem, pajęczyną, rodzinnym wspomnieniem. Wy, Kościół trzeciego tysiąclecia, musicie powstrzymać inwazję. Ale nie za pomocą broni, broń nie wystarczy, a waszą wiarą przeżywaną w integralności”.


Źródło: Youtube: MONS.MAURO LONGHI testimone di Papa Wojtyła-22ott 2017 /konferencja z udziałem ks. prałata Mauro Longhi /.

-------

 

Zapowiedzi męczeństwa za wiarę w  orędziach

Alicji M.M. od Apokalipsy


W Słowie Bożym otrzymywanym przez Alicję M.M. od Apokalipsy, od 2017r. spotykamy treści, które potwierdzają wielkie zagrożenie chrześcijaństwa ze strony islamu. Prawdopodobnie nie będzie to jedyny kierunek, ponieważ wskazywane są i inne w tym wewnętrzne. Nasuwa się tu analogia do 1939r. kiedy to do agresji Niemiec z zachodu dołączyła Rosja sowiecka ze wschodu. Zagrożenia jawią się ze strony przeciwników wiary katolickiej jak i przeciwników niepodległości Polski.

Tak jak w 1917r. Maryja ostrzegała świat przed wybuchem wojny i rozszerzeniem błędów bezbożnej Rosji/ i to się sprawdziło/, tak teraz Niebo woła o Intronizację Chrystusa Króla w sercach ludzkich /indywidualnie/ i o Intronizację Narodowo – Państwową  Chrystusa na Króla Polski jako jednoznaczne warunki ratunku indywidualnego i narodowo-państwowego.

O losach Polski  i osobistych decyduje teraz każdy z nas,  realizując lub odrzucając „Regułę Intronizacyjną”.


24.12.2017r. Czas prześladowań i w waszym kraju się zbliża. Wielu duchownych wykąpie  swoje szaty we krwi, bo  Baranka Bożego  w Eucharystii zlekceważyli, przyjmując inną formę Przeistoczenia  Krwi Pańskiej, zmieniając regułę podaną przez Mojego Syna, co jest „ohydą spustoszenia" w oczach samego Ojca Przedwiecznego.

Będzie wielu męczenników, którzy z miłością oddadzą życie w obronie Eucharystii za wiarę żywą w Mojego Syna Jezusa Chrystusa.

/05.I. 2019 r/. Ważą się losy waszej Ojczyzny, Mojego Królestwa, a Ja nie mogę powstrzymać karzącej dłoni Boga w Trójcy Jedynego. Nie będzie więc pokoju, kraj wasz rozgrabią. Na nowo Polska zginie z mapy świata.

Zło czyni  ostatnie swoje wysiłki, chcąc rozłączyć Kościół od Państwa. Jeśli teraz wy Exl. nie dokonacie tej godnej Intronizacji Mojego Syna Jezusa Chrystusa na Króla Polski - to daremna jest wasz fikcyjna wiara, bo przejdziecie na wiarę w antychrysta.

Całe pokolenia Polaków moich dzieci będą wychowywać w islamie. Będziecie torpedowani, wyśmiewani, lekceważeni, wasze kobiety uczynią muzułmankami; rzeczą, którą się bierze by wykorzystać i wyrzucić lub dać innym do zabawy: seks, pedofilia, lejsbijki.

Cała manifestacja zła zostanie zakorzeniona. W  świecie już jest, a u was będzie, gdy nie wysłuchacie próśb i poleceń, pouczeń  Matki  Najświętszej Niepokalanej Królowej Polski.


27.01.2018r.   Czas skończyć z tą plagą aborcji, porywania dziewcząt do haremów muzułmańskich i tą głupią pedagogiką przyjmowania uchodźców-terrorystów, którzy za wszelką cenę chcą zniszczyć chrześcijaństwo w Europie - co już prawie się stało.
A teraz pragną uderzyć z całą siłą na Polskę - ten bastion wiary tak MI drogi Ojcu WszechmogącemuTo oni synowie pogańskich bogów winni się nawrócić na wiarę katolicką, a nie wy macie budować meczety.

3III2019

Intronizacja i nadanie tego tytułu: Jezus Chrystus Król Polski. Jest władny was uratować i cały

Naród Polski. Czy nie widzicie, że Islam wam zagraża?

01.04. 2019r. Są też osoby, które w czasie ucisku kościoła zdradzą - islam wkroczy i tu.


22.04.2019r.

Trzeba się przygotować, to już wiele razy zostało objawione, nie mniej nie wszystkie dzieci Królowej Polski w kraju i za granicą są przygotowane- BIĆ WIĘC NA ALARM!!

Polecam opublikować na blogu „DM św. JPII”i Faceoboku....

Ja też moja mała oblubienico daję wam pouczenia godne chwały, co należy czynić by Królestwo Moje  przez tą "REGUŁĘ INTRONIZACYJNĄ", którą podałem rozszerzać  wielokroć  wszerz i wzdłuż.

Budować trzeba nieustannie w waszych sercach jak było powiedziane; wyprosiła Moja Mama - Wasza Hetmanka - Narodu Polskiego Królowa.

30.04.2019r. Trwać w pokoju to jest łaska dana dla wybranych kapłanów na te czasy, gdzie pożoga, męczeństwo  sług Jezusa Chrystusa  idzie  nieodzownie. Wy też tak jak Ja oddacie życie w obronie wiary i tradycji ojców waszych. Czas prześladowania, oczyszczenia trwa, Apokalipsa opisana przez Świętego Jana apostoła wypełni się co do joty...

30IV 2019r. Wasza współpraca w dziele zbawienia przez  I N T R O N I Z A C J Ę  JEZUSA CHRYSTUSA Syna  Maryi Królowej waszej na KRÓLA POLSKI, da możliwość zmiażdżenia tej szatańskiej przewrotności we wszystkich dziedzinach życia religijnego, świeckiego, państwowego, moralnego.

Rozbroi tą od wieków przygotowywaną masońską, heretycką przemianę w Kościele świętym, począwszy od Watykanu, diecezji po najmniejszą polską parafię i na całej ziemi.


03.05.2019. Tu gdzie mieszkacie na kresach jest wielkie zagrożenie

zła, idzie od wschodu, więc trzeba budować mury  warowne mocą różańca świętego,

by  obronić was kapłani, by nie doszło do męczeńskiej śmierci, jak i lud mój ochroni.

======

Rozszerzenie tematu:------->Punk menu: MB Ostrobramska - patronka na czasy ostatnie.

=======