Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
85
472
488

-16

Odwiedziny
...1 293 760

Wolna Elekcja- -Orędzia MM cz.VII

PDFDrukujEmail

Orędz. MM cz. VII-Wołanie o koronację

22/23IX2019r.-31XII2019/1 I 2020r.


Wolna Elekcja Jezusa Chrystusa

na Króla Polski- Kraków

Słowo wprowadzające:  W  imię Trójcy Przenajświętszej i przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II.
Chryste Królu, króluj w naszych sercach i w całej Polsce!

 Internetowy Ruch Katolicki  "Domy Modlitwy św. JPII przekazuje nadzwyczajne Słowo Boże /6 orędzi/ otrzymane w ostatnim czasie przez członka naszego Ruchu, mistyczkę  (Alicję) Marię Michalinę od Apokalipsy, dotyczące warunku duchowego ratowania Polski przed III wojną światową, która według Maryi „wisi na włosku”. Ratunkiem jest Obwołanie Chrystusa Króla Wszechświata  Królem POLSKI poprzez przeprowadzenie Wolnej Elekcji na Błoniach Krakowa w dniu święta Chrystusa Króla Wszechświata tj. 24XI2019. Promotorami tego wydarzenia mają według Maryi być Pan Prezydent Andrzej Duda jako reprezentant najwyższej władzy państwowej i ks. abp Marek Jędraszewski metropolita Archidiecezji Krakowskiej. Na nich ma się opierać główna oś działań organizacyjnych, a wspomagać ma abp Wacław Depo. Maryja na zasadach Wolnej Elekcji zaprasza wszystkich i Rząd, nowy Parlament i Episkopat. Pragnie powtórzenia tego co zrobił król Jan Kazimierz we Lwowie w 1656r.:„Trzeba to powtórzyć wraz z Episkopatem Polski z wolnej woli jak zechcą, tak jak S.B. Rozalia Celakówna to podała: „z Rządem na czele”. Dodajmy, że Wolna Elekcja jest najbardziej demokratyczną formę wyboru, nie wymagającąÂ  kolegialności urzędowej czy kościelnej, więc Maryja ma nadzieję, na „pospolite ruszenie” i na to, że przybędą ci, którzy autentycznie pragną realizować to wiekowe wyznanie wobec Polski: „Bóg, honor i Ojczyzna”. Takie ukierunkowanie wypływa również z dalszych słów Maryi: „Wzywam osobiście Rząd, Parlament jak się ustabilizuje, możecie to uczynić w wolnej woli, którą wam dał BÓG, a nie w zaślepieniu służąc „dwóm panom”..... Powtarzam: III wojna wisi w  powietrzu, jeśli POLSKA - Naród mój nie dokona tej „INTRONIZACJI MOJEGO SYNA W WOLNEJ ELEKCJI”....... Błagać, by ta Intronizacja w Wolnej Elekcji godnie się dokonała. I niech się tak stanie. Amen . Amen. Amen. /6/7X2019r.

Nie trudno się domyśleć, że dla wypełnienia tego największego w historii zadania duchowego  Polski powinny być uruchomione wszystkie pomocne Polsce siły, te wielkie i te małe. Według Maryi, powinien być dany „Manifest ogłoszeniowy w mediach państwowych i katolickich, by moje dzieci się zebrały, czas i miejsce”. Niezależnie od tego, od każdego z nas potrzebna jest szybka medialna komunikacja informacyjna o tym przedsięwzięciu, oraz chęć współdziałania z głównymi organizatorami w zadaniach, które mogąÂ  pojawić się w najbliższym czasie. Już teraz potrzebna jest wielka modlitwa, post, komunie duchowe za organizatorów i zamawiane Msze Święte, by Przygotować tron dla Króla Polski”.

„Domy Modlitwy św. JPII” jako same w sobie, mają skromne środki działania, ale zobowiązują się jak dotychczas do modlitwy oraz pełnienia funkcji bezpośrednich przekaźników treści orędziowych przez nasze skromne środki medialne, tj. stronę internetową, e-maile, telefony itp.

Polska była z różańcem na granicach, Polska była przy Krzyżu, teraz św.JPII proponuje w swoim orędziu: „Polska przy tronie Chrystusa Króla w Wolnej Elekcji" / Kraków 24XI 2019r./ To jest hasło naszego działania. Wszystkim, którzy pragną włączyć się w działania dla Intronizacji Jezusa na Króla Polski, życzymy wszelkiego potrzebnego umocnienia duchowego przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II. Pasterzy naszego Kościoła prosimy o błogosławieństwo i aktywny udział.

Kolegium „Domów Modlitwy św. JPII”

www.domymodlitwyjp2.pl 
; 24X2019r.

P.S. Podajemy kilka propozycji do zamawiania intencji Mszy Świętych/ do wyboru, jeśli kapłani się nie zgodzą na tą główną/  Zbierajmy ofiary na 9 Mszy/ Nowenny mszalne/

1)Intencja podana duchowo: "O łaskę Intronizacji  Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski w Wolnej Elekcji na Błoniach Krakowa za przyczyną Królowej Polski, św. Józefa, św. JPII, św. Królowej Jadwigi, św. Kazimierza Królewicza, św. Faustyny, św. Franciszkanów, bł. ks. Jerzego Popiełuszki, Straż św. Michała Archanioła, św. Anioła Ave Stróża Polski i wszystkich Aniołów i Świętych”.

2)"O łaskę Intronizacji Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski za przyczyną
św. Józefa,wszystkich patronów Polski i całego Dworu Niebieskiego.


3)"O wypełnienie woli Bożej przez Polaków na drodze Intronizacji Chrystusa Króla"

4) W intencji znanej Bogu.Słowo Boże (cz.VII) do (Alicji) Marii Michaliny od

Apokalipsy w sprawie Wolnej Elekcji Jezusa na

Króla Polski

/Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”
22/23IX2019r.


+++ Od godz. 3.00 rano do 10.00 przez dwa dni burza. Na modlitwie Słowo Boże: "SMOK PRZEKAZUJE WŁADZĘ BESTII. Wśród niepojętej potęgi, Bóg w Trójcy Jedyny WSTRZĄŚNIE POSADY ZIEMI”.

/Na modlitwie koronki do Bożego Miłosierdzia nieustanne grzmoty i błyskawice chodzące po niebie, wichura, deszcz. Modlę się więc nieustannie za przyczyną św. Faustyny, by tu gdzie teraz jestem  - ITALIA, ta burza nie zrobiła szkody. Staram się jeszcze odmówić Koronkę do Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Dziewicy, ale zmęczenie bierze górę. Wizja ranna: Widzę napis: „BÓG BOGATY W MIŁOSIERDZIE”. Tak i daj to świadectwo Mario Michalino od Apokalipsy. Zapisz też Słowa jakie usłyszałaś od PANA JEZUSA po przyjęciu EUCHARYSTII I POTWIERDZENIE. Tak, św.Jan Apostoł chce do ciebie mówić, TŁUMACZĄC APOKALIPSĘ. I niech się tak stanie, bo w tym jest wola Boża.


Pouczenie ANIOŁA STRÓŻA POLSKI AVE

Należy codziennie czytać rozważając jeden rozdział Apokalipsy, a komentarz da św. Jan Apostoł Ewangelista. Byłaś na wyspie Patmos, pielgrzymując śladami św. Pawła Apostoła do Grecji. Dotknęłaś na żywo tych kamieni Groty gdzie Ja św. Jan najmłodszy z Apostołów skazany za wiarę w Chrystusa Mojego Mistrza i twoim jest mistrzem i chce bym cię pouczył. Zostałem więźniem z miłości. W tej grocie teraz kaplica, wiele łask BÓG przygotował dla tych, którzy GO miłują, ty jesteś jedną z nich, wybrana, więc nie lękaj się przyjąć słów pouczenia danych mocą Ducha Świętego na rozkaz CHRYSTUSA KRÓL WSZECHŚWIATA I KRÓLA POLSKI, który na ten czas wypełniania się Apokalipsy błogosławi w imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie Słowa Bożego. Psalm 30, werset 6: "Gniew Jego* bowiem trwa tyko przez chwilę, a Jego łaskawość- przez  całe życie. Płacz nadchodzi z wieczora a rankiem okrzyki radości'.


Św. Jan Apostoł Ewangelista:

I rozdział/ Apokalipsy/ - Listy " Do siedmiu Kościołów, które są w Azji" dotyczą szczególnie krajów, teraz tych biskupów, którzy wezmą udział w tych manipulacjach, by rozbić odwieczny zamysł Boga w Trójcy Jedynego - Jego nauczanie co do wierności praw szczególnie dotyczących kapłanów namaszczonych mocą Ducha Świętego, celibat jako ślub czystości na wzór Jezusa Chrystusa Oblubieńca kościoła.

I to nie może być naruszone. Żadnego wybierania mężów żonatych i kobiet na kapłanów i kapłanki do sprawowania Eucharystii, bo to będzie profanacja sacrum, nie mówiąc już o szafarzach i szafarkach roznoszących Komunię świętą, bo to daje przekleństwo na rodziny, kościół, państwo. Wara od tych zamiarów.

Tylko osoby konsekrowane są powołane do tej dystrybucji Hostii świętych, gdzie w każdej cząstce konsekrowanego chleba jest obecny Chrystus Syn Boga Żywego i przyjmowanie do ust i na kolanach.

Jeżeli prawa Boże, zarządzenia dane od wieków nie zostaną zachowane, to Bóg w Trójcy Jedyny wstrząśnie posady ziemi, a was biskupi, którzy winniście być tymi świecznikami, w których mieszka Duch Święty - na wasze życzenie unicestwi duch pogaństwa, gdy wprowadzicie rytuały szamańskie, wierzenia nie zgodne z tradycją Kościoła katolickiego, chrześcijańskiego, apostolskiego.

To mówi mocą Ducha Świętego św. Jan Apostoł - umiłowany uczeń Jezusa Chrystusa, świadek we wierze apostolskiej, chrześcijańskiej, katolickiej.  Instrumentum laboris - to jest złe tłumaczenie, zrobione i opracowane wg masońskich zasad. Potwierdzenie: Ostatni werset zapisz: "Kto ma uszy niech posłyszy co mówi Duch do kościołów”.

II- rozdział/Apokalipsy/ dotyczy autentycznie DNIA GNIEWU BOŻEGO. Siedem pieczęci - obrazuje Zasiadającego na tronie otoczonego tęczą szmaragdową/ ty duszo szmaragdowa pisz/, a dwudziestu czterech  starców dokoła obleczonych w białe szaty, a na głowach złote wieńce, a z tronu wychodzą błyskawice i głosy i gromy. To widziałaś w wizji jak Bóg po raz pierwszy oddzielił twoją duszę od ciała i usłyszałaś głos, by wynagradzać za grzechy swoje, za rodziny szczególnie za grzechy Sodomy i Gomory, co teraz jest szczególnie widoczne w twoim kraju, Królestwie Hetmanki Narodu Polskiego.                    

+++ dnia 24/25 IX 2019r. -/Wigilia urodzin MM od Apokalipsy/.  Z woli Bożej Ja Maryja Królowa serca twojego błogosławię w Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.  I pozdrawiam córko Moja MM od Apokalipsy mówiąc: Jak Mnie Mój Syn Jezus Chrystus Król Wszechświata - ufaj Król Polski, z krzyża oddał w opiekę najwierniejszemu z Apostołów św. Janowi, tak Ja, Matka Twoja daję więc cię pod Jego opiekę do pomocy, daję to co najcenniejsze. Słuchaj Jego pouczeń, spisuj i przekazuj innym dzieciom Moim w tym czasie schizmy kościoła, która już jest przygotowana i dokument końcowy szybko zostanie ogłoszony, tak - „Czarny Synod Amazoński”. Bóg Mój Syn daje ostatnie ostrzeżenie na Moją prośbę Matki Kościoła w Polsce -Moim królestwie.

Św. Jan Apostoł Ewangelista/c.d./

Drugi rozdział /Apokalipsy/  bardzo dobrze obrazuje ks. Adam Lenik. /Apel ks. Lenika popierający wezwanie kard. L. Burke i bp A.Schneidera- twórców dokumentu „O krucjacie postu i modlitwy”, aby „błąd i herezja nie wypaczyły Specjalnego Zgromadzenia Synodu biskupów dla Regionu Panamazońskiego”/X2019/ Źródło: www.W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej/. Ks. A.Lenik proponuje Akcję „Przy Skale- Piotrze”, jako kontynuację  Akcji „Polska pod krzyżem”: „Z tym Apelem zwracam się do moich współbraci kapłanów, aby do dnia 26.10.br. włączyli do Modlitwy Powszechnej każdej Mszy Świętej końcowy fragment w/w. Wezwania: 

Niech Bóg, za wstawiennictwem świętych, których dały Kościołowi rdzenne ludy Ameryki, m. in. św. Juana Diego i św. Kateri Tekakwikwa, a w szczególności za wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy Maryi, Królowej Różańca Swiętego, pozwoli, aby członkowie nadchodzącego Specjalnego Zgromadzenia Biskupów dla Regionu Panamazońskiego oraz Ojciec Święty zostali zachowani od niebezpieczeństwa zaaprobowania błędów i niejasności doktrynalnych oraz podważania apostolskiej  zasady celibatu kapłańskiego”.  Kraków- Podstolice 14.10.2019r./

/Św. Jan Apostoł/: Ta Akcja Modlitewna /„Przy Skale- Piotrze”/ma być na skalę „Polska pod Krzyżem’, „Różaniec do Granic” i teraz, w Imię Boga w Trójcy Jedynego.


Św. Jan Apostoł:

Żądam modlitwy do obwołania Chrystusa Króla Wszechświata na

Króla POLSKI w Wolnej Elekcji na błoniach Krakowa.


Mobilizacja powszechna Narodu Polskiego, wszystkich Grup Intronizacyjnych z ks. dr hab. Piotrem Natankiem,  Arcybiskupów, Biskupów w wolnej woli Episkopat z łaski Bożej z abp M.J. na czele, jednym słowem „pospolite ruszenie”.

I obyście zdążyli w dniu święta  Syna Bożego dać koronę i berło z Rządem jak będzie, oraz Zawierzyć się Trójcy Świętej. Dokonać czym Polska jest i posiada: Lud Mój, kapłanów, którzy się ostaną. Wykonać.

Niech pomocą wam będą te osoby świeckie co organizowały w/w Akcje, a więc p. Maciej Bodasiński i ta cała Armia wybranych na te czasy wraz z błogosławieństwem św. Jana Apostoła, św. JPII – patrona DM i wszystkich świętych i błogosławionych tej polskiej ziemi za przyczyną Królowej Hetmanki Polskiego Narodu, błogosławi Bóg w Trójcy Jedyny, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen .Amen. Amen.  

Powiadomić z rozkazu Królowej w/w przedstawicieli Polski- Ojczyzny twojej.

MM od Apokalipsy napisz: Ty jesteś tylko narzędziem - mocą Ducha Świętego dane "Słowo pouczenia". I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen. Tak się stanie, bo taka jest wola święta Boga Ojca Przedwiecznego.


Mówi teraz Anioł Stróż Ave Polski- Nowe Jeruzalem- Polska

Era pokoju będzie, gdy te zadania zostaną wykonane. Wykonać trzeba.

Potwierdzenie: Księga Ezechiela, rozdz.2, temat: „Zagłada ludu i króla”, werset 1 do 2 /całość zgłębić/. „Pan skierował do mnie te słowa: Synu człowieczy, mieszkasz wśród ludu* opornego, który ma oczy na to by widzieć, a nie widzi, i ma uszy na to by słyszeć a nie słyszy, ponieważ jest ludem opornym. Synu człowieczy, przygotuj sobie rzeczy na drogę zesłania* za dnia i na ich oczach wyjdź z miejsca tego pobytu na inne miejsce. Może to zrozumieją, chociaż to lud zbuntowany". 

+++ Dnia 26/27.09.2019r. Św.Jan Apostoł: Wy jesteście w trzeciej trąbie. "I ujrzałem jednego orła lecącego przez środek nieba, mówiącego donośnym głosem". Dotyczy tej asteroidy , która spadnie na Amerykę Środkową, zahaczy południowąÂ  część wybrzeża a ludność zginie. Tak, to mówi św. Jan od Apokalipsy.

Błogosławię mocą Ducha Świętego, Pan z Tobą MM od Apokalipsy. Czemu jesteś tak toporna w spisywaniu tego pouczenia świętego, danego z woli Boga w Trójcy Jedynego. Otwórz serce i ducha, bo nie  są to słowa twoje ale Ja Jan święty Apostoł mówię. Wiem, nie czujesz się godna w swojej maleńkości, ja też czułem się najmniejszy, najmłodszy, ale Pan mnie wybrał, ciebie też.

Napisz: Gniew Boga Ojca Przedwiecznego jest bardzo duży. To lekceważenie praw Dekalogu przybrało na sile, waga bilansuje na „nie”. Można rzec, nie ma ratunku dla tych dzieci, które  wybrały zło i samego Lucyfera za ojca, który działa w pełni i jak było powiedziane:

Zasiądzie szybko na tronie w świątyni pańskiej, a wtedy wojna III światowa zniszczy można rzec wszystko, całe wybrzeże Ameryki, bo przyłożyła RĘKI by wejść w środek konfliktów wojennych, sama zbrojąc się i wydając  rozkazy w porozumieniu z Izraelem. Ten konflikt nasili się na IRAN rzekomo w obronie, a wtedy ruszą inne mocarstwa, które są złączone: Rosja, potajemnie Niemcy,  zakotłują się Chiny, Japonia, Indonezja itd......

Wasz kraj Królowej Polski, było wolą Bożą by was obronić, ale nie wypełniacie natchnień Ducha Świętego wy EXL w Episkopacie Polskim. 

Jak w wtedy w Sanchedrynie nie chcieli Jezusa Chrystusa Króla Syna Boga Żywego, którego Piłat ogłosił, a wybrali Cezara, tak i teraz wy Polacy, wasz Rząd, władze Kościoła nie chcą BOGA KRÓLEM POLSKI OGŁOSIĆ, a za tym, by poszły inne narody ościenne w myśl objawień S. B. Rozalii  Celakównej.

Jednak służba dla dwóch panów w Polskim  Rządzie i Polskim Episkopacie jest determinacją. Jak za czasów Mojej służby jest im na rękę wszystko na „nie” dla Mistrza, Nauczyciela, bo do ręki wzięli mamonę i z tego nie potrafią się uwolnić. Masoneria swoje macki zarzuciła i trzyma w szachu zarówno Rząd jak i Episkopat.

Rząd PIS teraz przed wyborami mógłby zadziałać wspólnie z EP, ale jedni jak i drudzy są na usługach Antychrysta,  który już jest i obejmuje władzę. 

MM od Apokalipsy będąca teraz we Włoszech- dziecko NMP Królowej, jak dziś usłyszałaś  informację; biskup RZYMU Bergolio oficjalnie po konsultacji z medykami lekarzami potwierdził wolne prawo do eutanazji. Wszystkie działania jego są kontrą BOGA NAJWYŻSZEGO.

Wasz PIS przez ten czas swojej kadencji nie podpisał tej ustawy przeciw aborcji, nie wypowiedział się też co do oficjalnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.

Teraz jedynie ta Konfederacja wpisała do swojego programu te dwa aspekty, a co mówi na obczyźnie ten Premier III RP? Czy dać wiarę- tu jest za małe poparcie.

Wy Polacy bazujecie niby na prawie, ale jak robicie te przekręty, to tu nic nie jest pewnego.

Jedyna droga jaka pozostała to zwrócić się do Chrystusa Króla i w Wolnej Elekcji ogłosić GO KRÓLEM POLSKI -LUDU MARYI KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ.

To uczynić trzeba, ale trzeba przywódców katolickich mądrych mądrością Boga Wszechmogącego, berło i korona dana w wielkim zaufaniu. To was i wasz kraj obroni od tego plugastwa LOBBY, UPOZORATORÓW RZĄDZĄCYCH NIE POLSKIEGO POCHODZENIA I EPISKOPATU ŻYDOWSKIEGO.

MM- od Apokalipsy, napisz, że nie są to twoje słowa, ale mocą Ducha Świętego mówi Święty Jan Apostoł od Apokalipsy, najwierniejszy uczeń Pana Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata i opiekun Matki JEGO Umiłowanej Królowej Waszego Narodu. Błogosławię: W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Ogłosić to swojemu ludowi w Królestwie Hetmanki Narodu Polskiego. Amen. Amen. Amen. Bóg zapłać św. Janie Apostole. Jak mam podziękować? Dokończ tą modlitwę 100x Ojcze Nasz przepraszając za nie zachowanie Dekalogu błagając razem ze Mną - Jezusa i Maryję

. Spisany po Mszy Świętej godz. 21.00 APEL Jasnogórskiej Pani , 21.30- czytanie Objawień św. Jana , 22.00 do 23.30 pisanie św. pouczenia. Potwierdzenie: Księga Izajasza, 2 werset * Stanie się to na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną. Rozważyć do wersetu 5. Temat: Trwały pokój mesjański *

-------------


Słowo Boże do (Alicji) Marii Michaliny od Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”
6/7X2019r.

Wigilia Królowej Różańca Świętego z Pompei

+++ W IMIĘ OJCA SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN. AMEN. AMEN.

Rozkazuję Królowa Różańca Świętego z Pompei, córo moja MM od Apokalipsy:

Idź, zmów Koronkę do Miłosierdzia Bożego razem ze św. Faustyną i wróć do spisywania "Słowa Bożego". Potwierdzenie otrzymałaś podczas Mszy Świętej: Psalm 30 werset 3, zapisz: "Panie Mój Boże do Ciebie wołałem, a Tyś mnie uzdrowił". Temat: „Podzięka za wybawienie od śmierci”.

Już jesteś gotowa, teraz nałóż Mój Święty Szkaplerz i słuchaj uważnie, co Duch Święty mocą swoją przez Moje Niepokalane Serce będzie mówił. Amen. Amen. Amen.

OGŁASZAM ALARM NADZWYCZAJNY

dla wszystkich dzieci Moich wybranych - można  rzec pożogi wojennej, która jak to wy mówicie, „wisi na włosku”. Mobilizacja Polaków do modlitwy, bo to jest ostatnia batalia w obronie Królestwa Mojego, któremu na imię POLSKA.

Wybór należy do was. Zasygnalizował już MÓJ SYN JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI /nie oficjalnie nazwany/ przez posługę słowa św. Jana Apostoła od Apokalipsy, by zwołać

WOLNĄ ELEKCJĘ na Błoniach Krakowa, by Jego Majestat Syna Boga Żywego, ogłosić oficjalnie Królem Polski

Potwierdzam to jako Hetmanka Waszego Narodu, wzywam by to „pospolite ruszenie” wszystkich ludzi, którym leży na sercu dobro ojczyzny-  wykonali w wolnej woli czyniąc ten wybór. Zarówno EP, arcybiskupi, biskupi, kapłani, lud mój, który pierwszy uwierzy w ten
„Apel Nadzwyczajny”.

Tak jak było powiedziane, napisane - ogłoszone winno być na stronie internetowej DM św. JP II i nie tylko, na wszystkich portalach zainteresowanych tą tak ważną sprawą.

Poinformować wszystkie Grupy Intronizacyjne i odpowiedzialnych za tą nominację biskupów w Episkopacie Polskim, którzy tą zaszczytną z wybraństwa  Polskę opóźniają- jako „Nowe Jeruzalem”.

Wzywam osobiście Rząd, Parlament jak się ustabilizuje, możecie to uczynić w wolnej woli, którą wam dał BÓG, a nie w zaślepieniu służąc „dwóm panom”.

=Polecenie do arcybiskupa Krakowa M.J.: Należy już zdjąć tą nie słuszną suspensę z ks. Piotra Natanka, którego Duch Święty przygotował i tą Armię Rycerzy Chrystusa Króla na ten czas wojny duchowej.

I niech wraz z Waszą EXL działa, ratując Moje Królestwo, Mój Lud i kapłanów oddanych MI w niewolę macierzyńskiej miłości, którzy są w Moim Maryjnym  Ruchu Kapłańskim.Ten czas jest „brewe”, z łaski Bożej.

Mój wybrany syn ks. P. N. ma media, a więc ogłosić trzeba mojemu
ludowi czas, miejsce, by dokonać tej WOLNEJ ELEKCJI jak najszybciej-
to jest w dniu święta Chrystusa Króla Wszechświata -
proklamując nominację na KRÓLA POLSKI wraz ze wszystkimi atrybutami władzy.

Berło i korona winna być dana z godnością i pokorze  serca, „suplika” by zechciał przyjąć. Przymierze winno być na wzór św.Jana Pawła II przygotowane i „Zawierzeniem” przez Moje Niepokalane Serce Królowej Korony Polski i Litwy, Przeczyste Serce św. Józefa – oddane Trójcy Przenajświętszej.

Teraz Ja Królowa Różańca Świętego  z Pompei, Gietrzwałdu, Fatimy mówię: Błagajcie tą nowenną, by wrócili synowie biskupi z EP na łono Ojca Przedwiecznego. Tak jak ten marnotrawny syn mówiąc: „Zgrzeszyliśmy, popełniliśmy błąd nie uznając -Moich Królowej Pokoju- Objawień Oławskich”- bo wtedy, by była inna wasza droga do nawrócenia. „Zaprzepaściliśmy dary Ducha Świętego, jesteśmy w potrzebie, ratuj Matko Królowo Korony Polskiej, bo giniemy”.

Ojcowie Paulini módlcie się z waszym arcybiskupem Depo i nie idźcie na zaparte. Obraz Chrystusa Króla Polski - dar Polonii w tym dniu oficjalnie podwyższyć do godności wg Matki waszej życzenia, umieścić na poczesnym miejscu w Mojej Kaplicy, bo to BÓG ŻYWY winien królować w tym znaku jako KRÓL POLSKI. Basta - tyle czasu i łask zmarnowanych przez zarządzenia wasze.

Trzeba pytać Boga w Trójcy Jedynego co należy czynić, a nie słuchać podpowiedzi złego ducha, który  niektórych z was / nie będę wymieniać po imieniu/ ujarzmił przez mamonę. Mówię wam synowie Moi, bo jeszcze mam miłość macierzyńską do zbłąkanych owiec. Ale teraz basta wypełnia się – „połowa czasu i czas” już jest, czy chcecie, aby w Polsce zapanował Antychryst? Na co czekacie?

Odwagi, odwagi! Czy myślicie, że dadzą wam nominacje kardynalskie na Watykanie? Ignorują was, bo nie jesteście bardzo skłonni / zaznaczam nie wszyscy/ wypełniać co wam polecą, jak zagrają, choć nierozumni są w zmowie, bo judzą przeciw św. JPII, chcą wam wcisnąć nowe reguły Przeistoczenia Najświętszego Ciała I Krwi Pańskiej.

Ta Ohyda Spustoszenia już jest wdrażana i ten Synod Amazoński to „Czarny Synod”, bo prawa Boskie zostaną przewrócone do góry nogami. To poganie winni się nawracać na wiarę katolicką, chrześcijańską, apostolską, a nie wy macie przyjmować ducha pogaństwa szamanów na Watykanie, zasadzając drzewko w dniu św. Franciszka w Ogrodach watykańskich w kulturowych pląsach tanecznych „matki ziemi” mówiąc.

To parodie te powtarzane „ocieplenia klimatu”, czyniąc z tego aspekt religijny, by odwrócić uwagę od spraw ważniejszych, jak na nowo zechcą ukrzyżować Mojego Syna przez „zaprzestanie Ofiary Mszy Świętej” to jest Eucharystii.

Na to nie pozwoli Bóg Ojciec  Przedwieczny. Jego gniew jest WIELKI W POTĘDZE.

Powtarzam: III wojna wisi w  powietrzu, jeśli POLSKA - Naród mój nie dokona tej „INTRONIZACJI MOJEGO SYNA W WOLNEJ ELEKCJI!.

To prawdziwie zostanie was BARDZO MAŁO.  Te wszystkie kataklizmy przyrody były i są ostrzeżeniem dla całego świata, a jednak od swoich złych nałogów, zasad profanacji  Bożych, szkoły LBGT nie odwróciliście się! A za tym czas się wypełnia wg proroctwa św. Jana od Apokalipsy, bo Bóg jest miłosierny ale i sprawiedliwy, a za tym: „Prześwietlenie Sumień” da wam wgląd do waszej duszy.

I zobaczycie waszą małość i węża, jakiego wy wszyscy szczególnie pasterze, kapłani i ludu mój wykarmiliście w sercu przez wasze "JA". EGOIZM to Wasz Bóg.

Ale BÓG W TRÓJCY JEDYNY nierychliwy lecz miłosierny jeszcze czeka. Co zrobicie wg waszej woli - wam się stanie. A święta wola Boża wypełni się szybko i tak się stanie.

Nie lękaj się córko moja umiłowana MM od Apokalipsy, nie są to słowa twoje, ale mocą Ducha  Świętego mówi Królowa Polskiego Narodu, Wasza Hetmanka bolejąca nad dziećmi swoimi - Matka Bolesna z Lichenia, gdzie Biały Orzeł będzie rozerwany, królestwo rozbite, wydane dzieci moje na poniewierkę , gdy zapanuje Antychryst.

Wyrwie miłość Moją z serc waszych. To chce unicestwić, rozbić, uderzyć w rodzinę, zmasakrować dzieci nienarodzone, żywić się ich krwią, łona matek niewdzięcznych uczynić cmentarzem.

Młodzież ugościć narkomanią, pijaństwem, rozpustą, dzieci małe zdeprawować przez posługę LOBBY. Czy wy na urzędach państwowych tuż przed wyborami chcecie iść na takie ustępstwa, byle tylko do celu- swoje „ja” wybrać, wygrać?

Dla kogo pracujecie i komu wcisnąć chcecie tą ciemnotę, jak to wy mówicie? Zwą się katolikami, a przebarwili się tylko, byle by tylko do celu! Jedni drugich obwiniają plując sobie w twarz. A jak plują na Mojego Syna, profanując Eucharystię, Moje wizerunki? Gorzej, jak było powiedziane w Sodomie i Gomorze.

Obudźcie się wy na piedestałach w EP w kuriach diecezjalnych, parafiach. Głoście miłość Boga Najwyższego, piętnujcie grzech po imieniu, a nie serwować poprawność polityczną.  „Było już o tym mówione”, tak, ale nigdy za dużo "Słów Matki Boga" w takich okolicznościach „pożogi wojennej”, tak można rzec.

Narody przygotowują się, jak Bóg Ojciec dopuści, to nie pozostanie i tu w Polsce „kamień na kamieniu”. ODWAGI! UPAŚĆ NA KOLANA WY EXL W EP, wy ludu Mój- żebrząc przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi NAJDROŻSZEJ KRWI PANA JEZUSA –ofiarowanej na każdym ołtarzu.

A co będzie, gdy zniknie ta „Ofiara chleba wina”, która jest samą MĘKĄ, co was oczyszcza? A co was oczyści- szamańskie ochłapy, czary, pląsające tańce, zwyczaje z piekła rodem, gdy POŁĄCZONE zostaną WSZYSTKIE SEKTY SZATAŃSKIE, WYZNAWANIE BUDDY, UWIELBIANIE WĘŻA STARODAWNEGO SMOKA.???

Na tym zakończymy córko moja MM od Apokalipsy. Amen. Amen. Amen. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Wysłać do w/w osób, błagać by Rozalia Celakówna została wyniesiona na ołtarze, jak i śp. Sługa Boży Tadeusz Kiersztyn i jego dorobek duchowy uwidoczniony. Błagać, by ta INTRONIZACJA - W WOLNEJ ELEKCJI GODNIE SIĘ DOKONAŁA. I NIECH SIĘ TAK STANIE. AMEN. AMEN. AMEN.

Potwierdzenie Psalm 100 werset 2 zapisz: "Służcie Panu z weselem! Wśród okrzyków radości stawajcie przed NIM”.

Jeszcze"Słowo Boże " chce przekazać św. Jan Apostoł z woli świętej Matki Kościoła w Polsce-

dotyczy zapowiedzi sądu - Apokalipsa św. Jana - werset 7,  rozdział, 14 zapisz: "Wołał on /anioł-/głosem donośnym << Ulęknijcie się Boga i oddajcie Mu chwałę bo godzina sądu Jego nadeszła. Oddajcie pokłon Temu, co niebo uczynił i ziemię i morze i źródła wód ! >>

„Duchu Święty przyjdź, niech miłość zagości, nadzieja zagości”....... Tak  MM od Apokalipsy – „Niech wiara zagości w was”, a wiary ludzkości-brak, odstąpiła od odwiecznych Praw Boga w Trójcy-Jedynego, dlatego interwencja „Małego Sądu Ducha Świętego” musi się dokonać i to w niedługim czasie. CAŁE NIEBO, to jest jego mieszkańcy - drżą na samą myśl wspomnienia, wszyscy święci chcą uchylić  nieba, dać łaski. Ale człowiek ignoruje wszystko - sam sobie chce być BOGIEM.

Proście nieustannie, wzywając nas Litanią do  wszystkich świętych, błagając ze łzami w oczach „sercem gorejącym” jak mówił wasz wielki papież Polak -patron tych  DM św.  Jego Imienia.

Dlatego nie lękajcie się wysyłać powiadomień przez aniołów, by działali modląc się. Czas nagli! Macie teraz wiele możliwości: poczta elektroniczna, TV Chrystus VINCI, TV- Gloria- TV Real, TV Republika, RADIO CHRYSTUSA  KRÓLA w Chicago. Wysłać na Katolickie Radio Maryja, ale czy ogłosi, poda do publicznej wiadomości?

 A wszystko w Imieniu BOGA  W TRÓJCY JEDYNEGO za przyczyną św. Jana Pawła II- patrona Polski. TA MOBILIZACJA WINNA BYĆ SZYBKO PRZEKAZANA.

Niech brat B.Z.stanie na wysokości zadania, które jest mu dane, bo tak zaplanował PAN JEZUS SYN BOGA ŻYWEGO. I NIECH SIĘ TAK STANIE. Pozdrawiam was wszystkich zbierających się na modlitwie w tych DM św. JPII.  Zapraszajcie i mnie -świadka tamtych czasów, służby przy boku Jezusa Chrystusa, a teraz w pośrednictwie braterskim.

Suplikacje śpiewać, odwołać się do  Przypowieści Mądrość Syracha jako potwierdzenie 17/8:  "Połóż oko * swoje na ich sercu. Aby im pokazać wielkość swoich dzieł''.

 Oko to zdolność poznania prawd Bożych. Dopóki jeszcze dany jest czas, w tym się ćwiczyć trzeba na adoracjach Najświętszego Sakramentu, kontemplacji, medytacji j. /rozważyć całość/.

Szczęść Boże MM od Apokalipsy, kocham was uczniowie Jezusa i Maryi, umacniam przez błogosławieństwo Boga w Trójcy Jedynego Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. ALLELUJA, by zaśpiewać w wieczności.

Pytam gdzie jest ten "Hymn dla Króla " może ks. proboszcz J.S przewielebny pomoże? Pozdrawiam wszystkie dzieci Boże Maryi z Jej świętej woli zgromadzone na tej Konferencji różańcowej, wszystkich kapłanów szczególnie ks. proboszcza i ks. J.B odpowiedzialnego z ramienia Kurii. Bóg zapłać za wasze otwarte serca - opiekunowie, katecheci Szkolnej Armii Różańcowej, pomocnicy Maryi w przygotowaniu tej Świętej Eucharystii. Niech wam błogosławi Bóg Ojciec Syn Boży Duch Święty. Amen. Amen. Amen.

I całą Rodzinę różańcową i organizatora B.Z. i jego żonę J.Z. wybranych inicjatorów tego dzieła misyjnego z woli świętej Bożej. I niech się tak stanie.  Amen. Amen. Amen. „Alleluja”, śpiewajcie  dzieci Maryi złączeni różańcem świętym w tej Szkolnej Armii Różańcowej, to wy jesteście te kwiaty Maryi. Amen. Amen. Amen. I tak się staje. Amen. Amen. Amen. 

Bóg zapłać za to święte pouczenie Kochana Mamusiu Królowo Różańca Świętego i Tobie św. Janie Apostole. Uniżona sługa MM od Apokalipsy. Zmów dziękczynienie mocą różańca św. - tajemnice chwalebne . I tak się stało. Amen. Amen. Amen. ALLELUJA.

-----------Słowo Boże do (Alicji) Marii Michaliny

od Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”
18X2019r.


PAN PREZYDENT POLSKI ANDRZEJ DUDA

Słowo Boże dnia 18. 10. 2019r.

W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Mario Michalino os Apokalipsy -córo Moja umiłowana, potwierdzenie na modlitwie otrzymałaś: Psalm 12 werset 3, zapisz:  "Wszyscy mówią kłamliwie do bliźniego, mówią podstępnymi wargami i sercem obłudnym".

Ja Królowa Polski Hetmanka Narodu mówię Słowa Prawdy mocą Ducha Świętego, do których należy się zastosować, stając w prawdzie i duchu przed Moim tronem na Jasnej Górze, gdzie po wyborach zawierzyłeś siebie, Kraj i lud Mój Mojej macierzyńskiej władzy. „Totus tuus” powtórzyłeś za św. Janem Pawłem II.

Ja Hetmanka dotrzymałam słowa, błogosławiąc na pracę, trud administracji, choć i wiele łask zmarnowałeś, pomału odchodząc od Boga w Trójcy Jedynego, zawierzając kłamliwym wargom sojuszników co na ustach mają słowa pochlebstwa, a w sercu knują zasadzki. Teraz w obliczu zbliżającej się katastrofy totalnej wielkich mocarstw tego świata, Polskę Moje Królestwo chcę ocalić.

Powierzam Ci synu Mój będący na Urzędzie Prezydenckim z Mojej i Mojego Syna Jezusa Chrystusa świętej woli tą Misję OBWOŁANIA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA NA KRÓLA POLSKI JEGO MAJESTATU BOGA ŻYWEGO NA BŁONIACH KRAKOWSKICH, TO JEST 24.XI.2019r. i od tego terminu NIE ODSTĄPIĘ!

Ty Synu Mój masz zadanie najprzedniejsze, by Polska rosła w siłę i wróg Jej nie dotknął. Zorganizuj w porozumieniu z J.E. abp Krakowa Markiem Jędraszewskim i władzami tego królewskiego miasta tą uroczystość ze wszystkimi honorami, by prawdziwie w twojej ojczyźnie, a Moim Królestwie rządził Mój Syn Jezus Chrystus Król Polski w każdej dziedzinie życia, zarówno państwowego, socjalnego, kościelnego to jest duchowego.

Konstytucja winna być proklamowana, tak jak jest ten zapis: BÓG, HONOR, OJCZYZNA.  Żądam, byś ofiarował berło i koronę dla Króla Polski, oddając Mu władzę symbolicznie, a to się dokona w rzeczywistości. Figura Chrystusa Króla Polski niech będzie przygotowana – wybrana przez abp Krakowa, dostojna w całej swojej godności. Przymierze zawarte Aktem na wzór św. Jana Pawła II, wszystko co Polskę stanowi, tak jak to uczynił Król Jan Kazimierz u stóp Moich- Pani Łaskawej we Lwowie. Według historii te Księstwa Mi podlegają, bo Bóg jest wierny w Swej Aleance. Trzeba to powtórzyć wraz z Episkopatem Polski z wolnej woli jak zechcą, tak jak S.B. Rozalia Celakówna to podała: z Rządem na czele”.  I niech się tak stanie.

Synu Mój, zostałeś wybrany do tej misji mianowania Mojego Syna na Króla Polski, to jest najwyższa godność, jaką Ja Królowa Korony Polskiej ci wyprosiłam i żądam, by to pragnienie Mojego Bolejącego Serca zostało wypełnione. Do pomocy daję zastępy aniołów i świętych polskiej ziemi to jest dziedzictwo św. JP.II, którego nie można zaprzepaścić.

Tylko Król Polski w tej nominacji i w tym tytule Mu nadanym jest mocen ochronić Moje Królestwo, a Twoją Ojczyznę, której na imię Polska – wybrane Nowe Jeruzalem.

Wtedy potęga wasza wzrośnie, jak mówią te proroctwa księdza Klimuszki i to się dokona. Wolna Elekcja na Błoniach Krakowa to jest pospolite ruszenie Narodu, Ludu Mojego, którego jestem przede wszystkim Matką. To jest Mój „APEL NADZWYCZAJNY”, by tą Intronizację Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski dokonać. I to jest dziecko Moje jedyna szansa na przetrwanie w obliczu III wojny światowej.

Odpowiedzialność Twoja jako Prezydenta jest wielka, ufam, że nie zawiedziesz Matki Najświętszej, która Tobie zaufała dając Ci ten Urząd, wiele popełniłeś błędów, jednak Moje zaufanie jako Matki do ciebie jest.

Napisz; córko Moja MM od Apokalipsy, że nie są to słowa twoje, ty tylko jesteś narzędziem gdzie Duch Święty otwiera twoje serce, by służyć słowem Jego mocą jako ten przekaźnik w DM św. JPII.

 Błogosławię i żądam szybkiego kontaktu z J.E. abp Markiem Jędraszewskim, ks. abp Wacławem Depo. Czas i miejsce Wolnej Elekcji winny być podane przez środki masowego przekazu, niech też ks. Piotr Natanek dołączy z Armią Rycerzy Chrystusa Króla, która jest do tej walki duchowej przygotowana w tej ciszy odosobnienia trwając. Ale teraz tą niesłuszną jak powiedziałam suspensę  niech ks. abp Krakowa Marek Jędraszewski odważnie odwoła.

Powtarzam, jeżeli Moje polecenia, a wręcz żądania KRÓLOWEJ NARODU POLSKIEGO nie zostaną wypełnione, to prawdziwie po "Prześwietleniu Sumień" co jest wielkim aktem Bożego Miłosierdzia, które wam wskaże miejsce po śmierci piekło, czyściec lub niebo; to po tym wydarzeniu zostanie was Polaków bardzo mało, choć i tak was trują "chemistram" rzekomi przyjaciele, o czym mówi prorok Pana Jezusa Cyprian Polak, jak również jest Słowo Boże dotyczące Urzędników Krakowa.

Ja Matka Jezusa Chrystusa Syna Mojego mówię; należy zapoznać się i sercem odpowiedzieć na wezwanie Boże - czas brewe. Dołączyć orędzie, wysłać też do abp Krakowa, Częstochowy, opublikować na stronie internetowej DM św. JPII. Powtórzyć z woli Mojej Matki Kościoła na portalu Krzysztofa Michałowskiego. Pozdrawiam w/w EXL, ufam Ja Królowa Polski, że nie odmówią Mojej prośbie przy wsparciu Prezydenta Polski Andrzeja Dudy. I to zadanie zostanie wykonane. I niech się tak stanie,  bo mój lud tego pragnie - wywyższenia Króla Jezusa Chrystusa na Króla Polski na Błoniach Krakowa, oraz w Mojej Kaplicy Jasnogórskiej Pani umieścić ten obraz Chrystusa Króla podarowanego przez Polonię. I niech sie tak stanie. Amen. Amen. Amen.

 Potwierdzenie ''Słowa Bożego": Apokalipsa św. Jana 13 werset 6: "Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstwa przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi, i mieszkańcom nieba". To już w Polsce trwa: profanacja Eucharystii, Moich świętych wizerunków, szkoły LGTB, czarne marsze kobiet co są za aborcją, „tęczowe” co słusznie abp Krakowa odważnie nazwał „zarazą”. .................

Jeżeli tej Intronizacji nie dokonacie według w/w świętego pouczenia, to Antychryst zapanuje u was i w was. A więc odwagi synowie Moi na urzędach w Rządzie, EXL w Episkopacie Polski - odwagi, odwagi wspomaga was św. Andrzej Bobola patron Polski. Amen. Amen. Amen.

Błogosławię Ja Królowa Polski przez zasługi świętych i błogosławionych Polskiej ziemi. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie, by alleluja zaśpiewać w wieczności. To podpowiada Anioł AVE- Stróż Polski, przypomina też, by to konklawe w Licheniu zwołać i wybrać nowego Piotra, bo obecny biskup Rzymu - sam się tak nazywa – pobłądził. Przez swoich doradców wszedł w ducha pogaństwa, świętuje wraz z szamanami i szamankami idąc w pląsach z wieloma kardynałami, chce poprowadzić lud mój na manowce, a więc do piekła. Tak jak mówi ten tytuł psalmu 12  „Wśród zakłamanego świata" trwa, werset 8:  "Ty nas zachowasz, o Panie, ustrzeżesz nas na wieki od tego plemienia".

I tak się stanie, gdy wykonacie to najważniejsze zadanie OBWOŁANIA W WOLNEJ ELEKCJI CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA NA KRÓLA POLSKI. Amen. Amen. Amen. Wysłać do Prezydenta Polski - Ojczyzny twojej z zaznaczeniem: „ Pilne i do rąk własnych”.  

(Alicja)MM DM św. JPII:To jest nasz drugi list z woli Bożej wysłany do Waszej EXL. Bóg zapłać za tamtą odpowiedź. Pozdrawiam w imieniu Kolegium DM św. JPII.  18.X.2019r.

Bóg zapłać Królowo Korony Polskiej za Twoje święte słowo pouczenia.
Uniżona niewolnica MM od Apokalipsy w posłudze ewangelicznej słowa dla braci i sióstr.

Złóż dziękczynienie za tą łaskę daną dla Moich dzieci wybranych i niech się tak stanie.

Zamawiajcie Msze Święte dla wykonania tego wielkiego zadania jakie Bóg w Trójcy Jedyny dał dla waszego Narodu, by być przykładem i wzorem dla upadającej Europy i innych kontynentów. Ta intencja 9-ciu Mszy Świętych, które ofiarowałaś z natchnienia Ducha Świętego brzmi:

„O łaskę Intronizacji Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski w Wolnej Elekcji na Błoniach Krakowa za wstawiennictwem Królowej Polski, św. Józefa, św. Jadwigi Królowej, św. Kazimierza Królewicza, św. Faustyny, św. Jana Pawła II, za przyczyną świętych Franciszkanów, świętych męczenników to jest św. Andrzeja Boboli, błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, Straży św. Michała Archanioła, Anioła Stróża AVE – Polski, aniołów i wszystkich świętych”.

DM św. JPII z łaski Bożej zamówiły III pełne nowenny w tej intencji, zapraszamy do działania dopóki liturgia Mszy Świętych nie jest zmieniona, co daj Boże, by nie dotknęło Episkopatu Polski. Amen. Amen. Amen.

---------------------

 

Słowo Boże do (Alicji) Marii Michaliny od Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”
20X2019r.


„O Stworzycielu Duchu przyjdź nawiedź dusz wiernych Tobie krąg, niech w drodze za przewodem Twym miniemy zło co kusi nas”. Proszę przyjdź i udziel łaski zapisania słowa Bożego pouczenia danego mocą Twojego Świętego Majestatu przez Niepokalane Serce Królowej Polski panującej w kaplicy w U........ parafia M..........

Tak MM od Apokalipsy, potwierdzenie SŁOWA BOŻEGO otrzymałaśÂ  na modlitwie uniżenia Koronki do Bożego Miłosierdzia   łącząc się duchowo usłyszałaś tak: Otrzymasz słowo Psalm 32 werset 8, zapisz: <Pouczę Cię i wskażę drogę, którą pójdziesz, umocnię Moje spojrzenie na Tobie>.

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.   Pozdrawiam moje wybrane dzieci trwające na modlitwie Adoracji Najświętszego Sakramentu, których po imieniu zaprosił Mój Syn  Jezus Chrystus Syn Boga Żywego, Król Polski i waszych serc. Miła jest Mu wasza modlitwa, szczególnie Różańca ŚWIĘTEGO - Mnie również, i CHĘĆ ZNOSZENIA TRUDNOŚCI DLA NIEKTÓRYCH SIÓSTR WEZWANYCH do cierpienia: Marzeny, Anny, udręczenia Bożenki, Wioli i innych, ale też jest potrzebne, by ratować rodziny wasze i inne.

Za Polskę Ojczyznę waszą trzeba wielkiej modlitwy, by ta Intronizacja Syna Mojego Króla Wszechświata na Króla Polski w Wolnej Elekcji na błoniach Krakowa dokonała się.

To jest syzyfowa praca duchowa i fizyczna, ale  ŁASKĄ BOŻĄ za wstawiennictwem świętych i błogosławionych, oraz dusz czyśćcowych, którym Bóg Wszechmogący pozwolił przyjść, szczególnie patriotom, by błagać za Ojczyzną.

Wspomagało Was całe niebo z woli Królowej Różańca Świętego bo łaskę wyprosiła Moja córa, oblubienica Jezusa Chrystusa Janina B. mająca wielką wolę by tą Adorację Mojego Syna obecnego w  EUCHARYSTII zorganizować, gdzie pomocą JEJ byli aniołowie i święci. Tak, wy wszyscy jesteście tymi małymi iskrami, by zapalić Płomień Mojego Niepokalanego Serca w tej miejscowej wspólnocie chrześcijańskiej, bym mogła otworzyć ich serca na działanie łaski Bożej. Czas jest bardzo trudny- Sodoma i Gomora pokazuje swoje języki jaźni. Marsze chce organizować różowe, tęczowe, by znowu edukować dzieci Moje w kierunku seksu źle pojętego.

Ogólnie mówiąc, choć wybory wygrała prawica, to jednak nie daje znaku "RZĄD" w cudzysłowiu, by zabronić tych deprawacji. Za mało też o tym mówią kapłani, bo są tresowani na poprawność polityczną. Nie nazywają grzech po imieniu, a za to jest wielka odpowiedzialność wobec Boga Najwyższego - Jego Przykazań Dekalogu. Ale w myśl przysłowia „ryba psuje się od głowy”, a głowa na Watykanie pląsa w tanecznym korowodzie z demonami, jak już mówiłam przy aplauzie kardynałów.

Zamiast ogłosić Chrystusa Króla Wszechświata Królem Wszystkich Narodów Intronizując GO, to Bergolio intronizował na oczach wszystkich zebranych w Bazylice św. Piotra „Boginię Płodności Amazonii”. Pytam JA- MATKA CHRYSTUSA KRÓLA Pośredniczka łask, kto mu to prawo dał bezbożne, by wyznawać Belzebuba?

To jest profanacja zrobiona w białych rękawiczkach i prawie nikt się temu nie sprzeciwia. Pytam, gdzie są godni kardynałowie, arcybiskupi, biskupi, kapłani i lud mój? Tak jest na rozdrożu. Co wy robicie, szamanów przyjmujecie, pogaństwo wprowadzacie? To jest schizma w Kościele świętym, katolickim, apostolskim, chrześcijańskim. Tego Bóg Wszechmogący nie wybaczy, Amen. Amen. Amen.

 I mówi wam: pokuty, pokuty, pokuty, postu by ta Wolna Elekcja na błoniach Krakowskich się dokonała to mianowanie na Króla Polski  w Moim Królestwie. To będzie zwycięstwo.

Trzeba wielkiego zaangażowania hierarchów kościoła Świętego EP, władz państwowych, ale najważniejszy jest mój lud, jeżeli nie odpowiedzą wszyscy wezwani po imieniu to jest: Pan Prezydent z rządem na czele, władze miasta Krakowa, arcybiskupi z EP, szczególnie Krakowa i Częstochowy.

Winni dać Manifest ogłoszeniowy w mediach państwowych i  katolickich, by moje dzieci się zebrały, czas i miejsce, bo ich chęć i miłość do Mojego Syna jest tą siłą , która dodaje MI Skrzydeł Białego Orła by działać.  

Również zapraszam  J.E. Mojego Syna królewskiego abp Jana Pawła Legę, którego św. Jan Paweł II bardzo cenił.

Zapraszam też suwerennie wybraną Konfederację, która w swoim programie deklarowała obwołanie Mojego Syna Jezusa Chrystusa Królem POLSKI, TO NIECH TERAZ SIĘ WYKAŻE DZIAŁAJĄC WSPÓLNIE Z PREZYDENTEM ANDRZEJEM DUDĄ , BY ZAŻEGNAĆ TE WAŚNIE, A DZIAŁAĆ W MIŁOŚCI DO BOGA I BLIŹNIEGO, bo ta Koalicja zjednoczona w ruchu lewicowym, będzie bardzo przeszkadzać.

Trzeba modlitwy – różaniec dać   za każdego senatora i posła, jak powiedział Mój Syn Jezus Chrystus do proroka /Cypriana Polaka/, jak czyniła ta mała grupka zgromadzona przy Chrystusie Królu z Domu Modlitwy Panny Ubogiej i św. JPII. Szczęść wam Boże.  


 Pozdrawiam Ja Matka kapłanów proboszcza i wikariusza za ich „tak” na Adorację Mojego Syna Jezusa Chrystusa w Eucharystii. Dziękuję i przypominam; należy wystawić do publicznej czci Najświętszy Sakrament tak jak to czynił Mój umiłowany Syn proboszcz Jerzy S. co najmniej na jedną godzinę jak  w Ogrójcu , bo Ogrójec  się zbliża dla kapłanów Polski, ludu Mój - krzyżują Mojego Syna na nowo. Błagam otwórzcie swoje serca, sami wiecie ile łask daje ta jedna godzina Adoracji- to jest balsam kojący, wynagradzający wasze grzechy.

Gdy was Bóg powoła do wieczności to wtedy usłyszycie Jego słowo: Błogosławieni cisi i pokornego serca, albowiem oni dostąpią miłosierdzia Bożego. Dlatego parafianie winniście dziękować za tą Adorację zarówno kapłanom jak i organizatorom. Potwierdzenie Słowa Bożego: św. Jan Apokalipsa 16 werset 7, napisz: I usłyszałem, jak mówił ołtarz. .

Temat: Wizja siedmiu czasz i siedmiu plag. I to się wypełni bardzo szybko, „bo lud ten dojrzał do kary”- to podpowiada Anioł AVE -Stróż Polski- jak zadania podane przez Matkę Jasnogórską Hetmankę Narodu Polskiego się nie wypełnią.

A Matka Boża mówi: „Uczyńcie wszystko co mówi Mój Syn” , a Syn Boży mówi tak w Słowie Bożego pouczenia Mojej Umiłowanej Matki Hetmanki Waszego Narodu co do tej Wolnej Elekcji: „Przygotować tron dla Króla Polski”.  

Bóg zapłać Królowo Polski, kochana Mateńko za twoje słowo pouczenia.

Kocham was, kocham dzieci tu zebrane i łączące się duchowo -kocham. Napisz MM od Apokalipsy, że nie są to twoje słowa, ale mocą Ducha Świętego mówi Królowa Polski. I tak się stało. Amen. Amen. Amen.

Bóg zapłać. Złóż dziękczynienie mocą różańca świętego do Moich siedmiu boleści. I niech się tak stanie. Amen.  Amen. Amen.. Dnia. 20. X. 2019r. Italia. Godz. 23.00.

Powiadomić J. E. abp Jana Pawła Lengę, Posłów Konfederacji..............Wykonać i prosić św. Jana Pawła II, by wam duchowo przewodniczył w tych działaniach. I niech się tak stanie.

-------------

 


Słowo Boże do  Marii Michaliny od Apokalipsy

Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”

22X2019r.

Św. Jan Paweł II: W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.  Na rozkaz Królowej Polski i za Jej majestatu pozwoleniem z łaski Boga Najwyższego mocą Ducha Świętego mówi św. Jan Paweł II do was  Polacy, który całym sercem kochał i kocha swoją OJCZYZNĘ, a wy wybrani, dostojnicy w Episkopacie Polskim, pytam razem z kandydatem na ołtarze prymasem Polski, dlaczego  wasze serca nie kochają Ojczyzny Matki Swojej? Dokąd będziecie trwać w tej zmowie milczenia, czy nie widzicie, że schizma w kościele świętym już trwa, odstępstwo od wiary w Boga w Trójcy Jedynego na Watykanie i pośród was jest? Tak przyjmujecie ducha pogaństwa, bo chcecie zapewne, by  zapanował Antychryst w rodzinach polskich.

Co was opętało? Demony - jak Biskupa Rzymu, który już dawno nie ma Ducha Świętego asystencji? Zbezczeszczono Bazylikę św. Piotra - Przybytek Pański, a wy nic sobie z tego nie robicie. Za pan brat grasuje z szamanami, wywyższa Boginie Płodności Amazonii zamiast Intronizować Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Wszystkich Narodów. Całe niebo płacze nad waszą głupotą, a wasze serca jak ten mur - młotkiem i sierpem uderzyć trzeba wy dostojnicy kościoła świętego w Polsce, by usłyszeć głos Matki Królowej Polski Jasnogórskiej Hetmanki, której Ja całe swoje życie, kapłaństwo, jako biskup, arcybiskup Krakowa, pontyfikat papieski- oddałem w tym Zawierzeniu „TOTUS TUUS”.

Wolna Elekcja powinna się dokonać na Krakowskich Błoniach ze wszystkimi honorami- według świętej woli Bożej, obwołania Króla Wszechświata na Króla Polski w pełnym prawa majestacie, należnym dla Boga Żywego, ponieważ wezwała was po imieniu Królowa Polski Matka Jezusa Chrystusa z woli i potęgi Boga Trójjedynego.

Arcybiskupie Krakowa, arcybiskupie Częstochowy- was EXL z E.P. w onym dniu nie powinno zabraknąć.

Czy sobie sami chcecie być bogami? Basta / wystarczy, dość już tego/ w mojej Ojczyźnie tej profanacji sacrum, wizerunków Matki Bożej, tych fundacji za pieniądze z masońskich loży, szkół LGBT - nie będę wyliczał waszych grzechów, bo Sąd Ducha Świętego, tak zwane „Prześwietlenie sumień” to wam okaże i to bardzo szybko. Tego się nie spodziewałem, że tak szybko odeszliście od Boga, przekreślając moją pracę i całe dziedzictwo łaski jaką wam wybłagałem i teraz błagam leżąc krzyżem przed tronem Mojej Matki i Królowej, która płacze nad dziećmi swoimi pod opiekę JEJ danych. Polsko Ojczyzno Moja, kto cię stracił ten tylko do Ciebie Matki woła......

Bracie w Chrystusie Panie Prezydencie Andrzeju Duda! W Ojczyźnie Mojej i Twojej zrób wszystko, o co Matka Królowa Polski woła. To jest zaszczytna funkcja mianowania Boga Żywego Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski. To jest łaska nad łaski, niech Cię nic nie powstrzyma.

Sejm, Senat wszystko runie, jeżeli nie oprzecie się na prawach Boga w Trójcy Jedynego. Konstytucja Narodu wybranego - Nowe Jeruzalem, niech mieści się w tych słowach i to obejmuje: „Bóg, rodzina, ojczyzna i honor”.

Proroctwa się wypełniają na waszych oczach. III wojna światowa  zmiażdży wszystko  życie na planecie "ZIEMIA". Polskę z łaski Boga Najwyższego Bóg  Ojciec chce ocalić, ale  nie widzi waszego zaangażowania.  Wy w Rządzie, Senacie, Parlamencie – wy wysokiej rangi EXL i Moi koledzy w E.P. nierozumni.  Przed kim macie schylać głowy?  

Króla Jezusa Chrystusa Syna Maryi trzeba prosić, by zechciał to berło i koronę przyjąć.

INTRONIZACJA to zadanie najważniejsze. TO TYLKO URATUJE NARÓD MÓJ - OJCZYZNĘ MOJĄ, której służyłem do ostatniego oddechu Mojego życia ziemskiego, a teraz wiecznego jako kapłan, biskup, arcybiskup, kardynał, papież. I wy tak czyńcie.

Zwołać to konklawe, o czym ciągle przypomina Anioł AVE Stróż Polski, wybrać nowego papieża u stóp Królowej Bolesnej  w Licheniu, by Polska wybrana - Nowe Jeruzalem, wykonała wolę świętą OJCA PRZEDWIECZNEGO. INTRONIZACJA to dzieło teraz i ten sobór papieski szybko po tym.

Tyle słów Bożych, proroctw, danych przez osoby zakonne i świeckie, ale nie chcecie słuchać maluczkich. Oby nie było za późno. Macie też mądrych kapłanów Ducha Świętego – ich chcecie ujarzmić? To Bestię trzeba ujarzmić mocą różańca świętego Królowej z Gietrzwałdu, ale wy dostojnicy kościoła  następnych akcji modlitewnych jak „Różaniec do Granic” powtórzyć nie chcieliście? „Polska pod Krzyżem” doszła do skutku za pozwoleniem włocławskiego biskupa M....

A teraz akcja modlitewna „Polska przy tronie Chrystusa Króla w Wolnej Elekcji”. To wasz egzamin rodacy.

Ja św. Jan Paweł II mówię, przyobleczcie się w wory pokutne, posypcie głowy popiołem, bo na nowo krzyżują Jezusa Chrystusa Mistrza, Nauczyciela, Oblubieńca, który jest fundamentem kościoła pietra wiwa, dająca sakramenty kościoła. Pokutujcie,  bo ta bestia przybiera różne formy zła, za mamonę stracicie życie wieczne. Wam EXL więcej dano i z tego was Bóg rozliczy.

Mario Michalino od Apokalipsy, nie martw się. ''Słowo Boże'', które z łaski Bożej spisujesz nie jest twoje, ty jesteś tylko przekaźnikiem w DM mojego imienia. Trwaj w pokoju. Błogosławię przez Niepokalane Bolesne Serce Królowej Narodu Polskiego. W mię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Królowej Anielskiej słuchał Syn Boży i teraz Jej Majestatu prośby nie odmówi, słuchają wszystkie zastępy anielskie, wszyscy święci, cały dwór niebieski. A wy dostojnicy w królewskim kapłaństwie Kościoła świętego w Polsce nie chcecie otworzyć serca na prośbę żądania Intronizacji CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA NA KRÓLA POLSKI? Nie wszyscy słuchają natchnień Ducha Świętego, który ożywia wiarę. Gdy wykonujecie Jego Majestatu polecenia, wzmacnia miłość i jedność.

Mówię, grzech nazywać po imieniu, Dekalog zachować, Eucharystię sprawować wg reguły Przeistoczenia Krwi i Ciała Pańskiego jaką dał Chrystus Król podczas ostatniej wieczerzy.

Niech ks. abp Ryś odstąpi od tego święcenia mężów żonatych, kto mu dał to prawo co w jedno idzie z Bergolio? Schizma w kościele świętym, apostolskim, katolickim, chrześcijańskim trwa. Musicie się Wy EXL zjednoczyć w działaniu z miłością, a nie rozdwojenie jaźni.

Czy nie widzicie co ten Synod Amazoński  - „Czarny Synod” jak powiedziała Najświętsza Dziewica dokonał? Powtarzam: Ukrzyżował na nowo Chrystusa Króla Wszechświata!

A wy oddajcie Mu chwałę na Błoniach Krakowskich w Wolnej Elekcji obwołując Go Królem Polski. Tego żądam i niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Potwierdzenie "Słowa Bożego" otrzymałaś córeczko Moja mała sekretarko MM od Apokalipsy, zapisz: Psalm 36, temat: „O przewrotności człowieka i o Bożej Opatrzności”, werset 2 zapisz: "Nieprawość * mówi do bezbożnika w głębi jego serca; bojaźni Boga nie ma przed jego oczyma" i zakończ wersetem 8: "Jak cenna jest Twoja łaska, synowie ludzcy przychodzą do Ciebie, chroniąc się w cieniu twych skrzydeł" i oby się tak stało przez tą Intronizację. Amen. Amen. Amen. Złóż dziękczynienie odmawiając Kompletę ze Mną to jest  św. Janem Pawłem II.

Pozdrawiam wszystkich złączonych w tych Domach Mojego Imienia, całe Kolegium, szczególnie Mojego syna B.Z z rodziną, wszystkich czytających, słuchających i zapraszam do działania-przygotowania tej Wolnej Elekcji, obudźcie się. Przytulam was do Mojego Ojcowskiego serca, was wszystkich, którzy odpowiecie na ten Nadzwyczajny Apel Królowej Polski Jasnogórskiej Hetmanki.

Opublikować na naszej stronie internetowej i portalu Krzysztofa Michałowskiego. Ja św. Jan Paweł II pozdrawiam i mówię Ci synu, odwagi w tym działaniu na rzecz Chrystusa Króla Polski i twojej w tym misji, bo tu o Polskę chodzi i lud Mój.

Z jaką wiarą zamanifestujecie miłość do Chrystusa Króla waszych serc na Błoniach Krakowa w tej Wolnej Elekcji to takie będzie ZWYCIĘSTWO. 

Błogosławię,  w imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. I mówię z łaską Bożą trzeba współpracować na chwałę Boga Ojca Przedwiecznego i z tymi z grup intronizacyjnych krakowskich rozmawiać i przeprosić za swoje zachowanie, bo włączą się do tej misji Stowarzyszenia smoleńskiego, o które prosi Sam Król Polski Jezus Chrystus.  To podpowiada święty Anioł Stróż Polski AVE.
Bóg zapłać św. JP. II za Twoje błogosławieństwo i święte słowo pouczenia, uniżona służebnica Najświętszej Dziewicy Matki Chrystusa Króla Polski- ufam, oraz Twoja podopieczna - napisz sekretarka.

A propos korony. Korona  dla Chrystusa Króla Polski i sarkofag na relikwie z inicjatywy ojca Tadeusza Kiersztyna były przygotowana przez mieszkańców Krakowa, którzy kochają S.B. Rozalię Celakówną. A więc figura Chrystusa Jezusa w Kościele Najświętszego Serca jest, korona jest, brakuje tylko berła.  Trzeba przygotować, procesyjnie doczesne szczątki przenieść do tego Kościoła - co jest wolą ludu, a lud tu jest najważniejszy. Jeżeli biskup miejsca tego nie uczyni, to proszę niech dokona tej procedury abp Jan Paweł LĘGA.

Grupa intronizacyjna krakowska- Stowarzyszenie „Róża”, niech to przygotuje. I nie ma się czego bać. Wola ludu Bożego jest święta i niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Macie wiele możliwości, tylko prosić Boga w Trójcy Jedynego, by Jezus Chrystus Syn Boga Żywego zechciał przyjąć to mianowanie na Króla Polski. To musi być Akt wielkiej waszej miłości, rodacy moi, ludu Polski wierny tradycji, zachowujący wiarę z pokolenia na pokolenie.

Niech mieszkańcy Krakowa Mojego Krakowa wszystko zrobią, aby się to dokonało. Moje miasto, Mój Kraj, ufam, że nie zawiedziecie.   Następna rocznica niepełnej Intronizacji Chrystusa Króla w Łagiewnikach – to wszystko można połączyć, tylko chcieć trzeba EXL w E.P.- ale o mądrość Bożą prosić trzeba Ducha Świętego.

Maryja Królowa Narodu Polskiego czuwa nad wszystkim, niech każdy z was udzieli ze swego. Na Jasnej Górze obrzędy równoczesne - więziony Obraz Chrystusa Króla podarowany przez Polonię w procesji przebłagalnej wprowadzić, okadzić też Figurę na placu Chrystusa Króla ze wszystkimi honorami godnymi tego Majestatu Boga Żywego. 

Ja św. JP II tego żądam, niech każdy z was będzie tą żertwą jak mówi ks. Piotr Natanek i nie ma co iść na zaparte EXL, niech ks. abp Krakowa tą karę suspensy ANULUJE. Ja św. JP II papież, duchowo, oficjalnie to odwołuję, bo władza rzekomego papieża Bergolio jest nieważna i witam Cię Synu w łonie Kościoła świętego, katolickiego, apostolskiego, chrześcijańskiego.

To wszystko było zanurzone w Opatrzności Bożej, byś wraz z Rycerzami Chrystusa Króla tą ważną najważniejszą WOLNĄ ELEKCJĘ NA OBWOŁANIE CHRYSTUSA KRÓLA NA KRÓLA POLSKI PRZYGOTOWAŁ. I niech się tak stanie.

Błagam Boga w Trójcy Jedynego przez wstawiennictwo Królowej Polski niech wstąpi na was, EXL, kapłani, rodacy, ludu mój, młodzieży, na to miasto królewskie i wiernych zebranych, którzy tu przybędą - błogosławieństwo w imię Ojca Syna i Ducha Świętego . Amen. Amen. Amen.

I niech was wspomagają aniołowie wszyscy święci i błogosławieni i całe niebo. I niech się tak stanie. Potwierdzenie. Apokalipsa św. Jana  8/2. "Ujrzałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem i dano im siedem trąb".

Anioł Stróż Polski przypomina: W muzeach  narodowych i w skarbcu na Jasnej Górze jest wiele koron /berła też/, które można nie tylko w Krakowie użyć do koronacji Króla Wszechświata na Króla Polski. Italia, dnia 22.X. 2019r. Godzina 22.00 do 24.00.

----------

 Potwierdzenie konieczności przeprowadzenia Intronizacji Jezusa Króla na Króla Polski w Wolnej Elekcji w orędziach, które otrzymuje  Cyprian Polak- Krzysztof Michałowski.

Czwartek 24 X 2019:

 Pan Jezus: Czeka was ucisk, gdy nie obierzecie Mnie Królem Polski, Ucisk będzie taki, aż to zrobicie. Jeśli tego nie zrobicie- zginiecie. Może was zostać nawet mniej niż dziesięć procent.

-Czyli tyle co teraz Ukraińców w Polsce?
-Nawet mniej dziecko!
Ważne jest serce, które Mi Polacy okażą na Błoniach Krakowskich,
ci co przyjdą.

Ty, masz blisko.-Tak Panie Jezu.
-Przyjdziesz z biało- czerwoną flagą.-Tak Panie Jezu.
Dziękuję Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste.

27X2019r.

Co do Wolnej Elekcji na Błoniach Krakowa i „obwołania” Mnie  Królem Polski. Ofiary są tu potrzebne i małe i duże. Co do ofiary z życia w tej intencji, można taką ofiarować, ofiarować siebie i swoje życie. Lecz teraz nie jest czas, że można  zginąć jak w 1920r. gdy taką ofiarę złożyli ks. Skorupko i oficer Pogonowski. I została przyjęta. Ofiara będzie musiała dokonać się później.....Kto chce złożyć taką intencję, ma pragnąć całym sercem, by Wolna Elekcja z Prezydentem, Metropolitą krakowskim i Urzędnikami Krakowa odbyła się 24XI na Błoniach Krakowskich. Kto takiej intencji nie potrafi w sobie wzbudzić, niech to zostawi, a modli się o to bez składania takiej ofiary, by Mnie nie obrazić i przede wszystkim nie obrazić Ojca.


http://cyprianpolakwiara.blogspot.com

-------------------
Słowo Boże do  Marii Michaliny od

Apokalipsy

Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”
2XI2019r.

+++ I- SOBOTA MIESIĄCA 2XI2019r. W imię Boga w Trójcy Jedynego, Ja Królowa Polski- Matka Ludu Mojego, MM od Apokalipsy błogosławię cię i pozdrawiam, przytulając również do Mojego krwawiącego Niepokalanego Serca. Amen. Amen. Amen.

Nie patrz dziecko i nie zważaj na te niechętne opinie ludzi obojętnych na Moje''Słowo Boże” dane mocą Ducha Świętego co do WOLNEJ ELEKCJI OBWOŁANIA MOJEGO SYNA JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI NA BŁONIACH KRAKOWSKICH. Napisz dziecko moje córko królewska: PAN MÓJ I BÓG MÓJ”. 

Pozdrawiam wybrane dzieci Moje do tej Wielkiej Misji i powtarzam:   
Apel nadzwyczajny trwa!
Mobilizacja Narodu Polskiego!
„Pospolite ruszenie”!

 To dla was Polacy winna być wielka duma. Moje Królestwo – wasza Ojczyzna, Mój lud jest zagrożony ze wszystkich stron i na każdej płaszczyźnie życia zarówno politycznego, ekonomicznego, a najgorsze - religijnego. Czy nie widzą tego Exl. w Rządzie i uczeni hierarchowie w Episkopacie- można rzec, z nazwy Polskim?


Bóg Wszechmogący czeka na waszą konkretną decyzję, na wasze „tak” dla Króla Polski.


Czy z wami Exl. czy bez was – ważne jest serce człowieka. Z jaką miłością staniecie na ten moment w myśl hasła medialnego:
„Polska przy tronie Jezusa Króla na Błoniach Krakowskich

/jak zapisał mój syn wybrany B.Z./ takie będzie zwycięstwo.

Z wolnej woli i w pokorze serca i wielkiej miłości trzeba to uczynić. To jest jedyna szansa na przetrwanie pośród tego czasu chaosu, zbliżającej się pożogi wojennej, poniewierki Ludu Mojego i nielicznych synów godnych w kapłaństwie.

To, co powiedział Mój Syn Jezus Chrystus Syn Boga Żywego do Rozalii Celakównej winno się było wypełnić już wiele lat temu, a teraz ponownie w obliczu katastrofy totalnej-upadku wielkich mocarstw, a wręcz III wojny światowej.

Powtarzam, było wolą Boga w Trójcy Jedynego, by Moje Królestwo zachować i obronić ojczyznę waszą, której na imię POLSKA- NOWE JERUZALEM.

Powodem Mojego trudu i Moich Krwawych Łez jest też ten „Czarny Synod Amazoński” i wasze milczenie w odpowiedzi na „Słowo Boże” skierowane do J.E. abp Krakowa, abp Częstochowy i do was Exl. w Episkopacie Polskim, jak również do wybranych władz w suwerennej Polsce: Exl. Pana Prezydenta Andrzeja Dudy i Grzegorza Brauna.

Wam, którzy zechcecie rywalizować co do wyboru na przyszły rok o fotel Prezydenta Polski – mówię wam, będą też inni chętni – z nazwy Polacy, a nie z rodowodu. Oby doczekać, to nie jest pewne - stawiam wielki znak zapytania??? Pytam, jaka jest teraz wasza odpowiedzialność i wasza współpraca  wobec Boga w Trójcy Jedynego i Ludu Mojego? Czynicie rozgrywki polityczne, a czas jest teraz dany, już, już........... To pokolenie dojrzało do chłosty, tak jak MM zobaczyłaś tą wizję duchowo na modlitwie różańca świętego w październiku:

Św. JPII w złotych szatach na Błoniach Krakowskich pośród Ludu Mojego kroczy. W jednej ręce trzyma pastorał - jakby chciał go użyć, jest zdenerwowany, groźny, pełen potęgi, w drugiej bicz. Okno w Pałacu Biskupim zamknięte. Pośród dzieci moich, tylko jeden pasterz- wybrany syn królewski Jan Paweł Lenga.

Oby tak nie było. Trzeba waszej modlitwy i ofiarowania jak powiedział Mój Syn Jezus Chrystus do proroka Krzysztofa Michałowskiego.

WIZJA II- JESTEM DUCHOWO W KAPLICY MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI, za kratą jest dużo biskupów. Czyżby uhonorowali Chrystusa Króla Polski w tym obrazie podarowanym przez Polonię? Oby tak się stało. Ale kiedy? I niech tak się stanie. Amen. Amen. Amen.

Napisz: Twoja pielgrzymka do Wiecznego miasta Rzymu /ale nie będzie wieczne/ w dniu 30.X.2019r. w intencji WOLNEJ ELEKCJI OBWOŁANIA CHRYSTUSA KRÓLA NA KRÓLA POLSKI i twoje ofiarowanie za wstawiennictwem św. JPII i św. Faustyny podczas Mszy Świętej w Kościele Polskim została przyjęta, jak duchowo powiedział św. JPII, bo dana z miłością, oczyszczona przez sakrament spowiedzi. Błagałaś ze łzami w oczach i sercem gorejącym, plus trzy Koronki do Bożego Miłosierdzia za Ojczyznę w tym jedną za Prezydenta Polski wg woli /napisz:/ Królowej Bolesnej Polski z Lichenia.

Tak dziecko MM od Apokalipsy, pokorna niewolnico Mojego Niepokalanego Serca, dałaś modlitwę różańca świętego wg pouczenia Anioła Stróża. Część bolesną u stóp św. JPII i zaproszenie, by razem odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia, potem Adoracja Najświętszego Sakramentu w Bazylice św. Piotra mocą tajemnic chwalebnych, błagalna modlitwa uniżenia - trzy dziesiątki i pouczenie, by ucałować posadzkę w czterech rogach świątyni na oczyszczenie, oraz przy bocznych ołtarzach. /Do głównego ołtarza jest wejście zamknięte, więc całuję posadzkę na vis a vis. U stóp ołtarza św. Józefa wzywam wszystkich świętych, odmawiam Różaniec do Siedmiu Boleści wg pouczenia, polecam rodziny Edyty i G. chorą Annę, Marzenkę ....................../

Szkoda tylko, że Mój syn ks. P.N. tak pochopnie potraktował te orędzia, bez modlitwy do Ducha Świętego i Bożego rozeznania. Ja oblubienica Ducha Świętego mam swój plan Boży ratowania Mojego Królestwa, moich kapłanów, a ksiądz-nie pomijając tytułów- swoją wizję. Ale to wszystko trzeba łączyć i mocą Ducha Świętego rozeznać, bo nie obrażacie „przekaźnika”, który jest tylko narzędziem spisując "Słowo Boże", które winno być respektowane, medytowane, ale  Mnie – Matkę Królową Narodu Polskiego.

Do wszystkich to mówię, co złą dają odpowiedź, ośmieszając, opluwając święte Boże pouczenia.

Wiem dziecko moje MM od Apokalipsy, że nie chcesz tego tłumaczenia, chętnie przyjmujesz wszelkie upokorzenia w tej jednej jedynej intencji, by Mój Syn Jezus Chrystus został „Królem Polski”.  Dziękuję ci dziecko Moje za tą pielgrzymkę do Rzymu, gdzie ponowiłaś swoje ofiarowanie w tej zaszczytnej intencji prosząc ze św. JPII i św. Faustyną w Kościele Polskim, gdzie kult Bożego Miłosierdzia jest kontynuowany. Ofiara wg pouczenia została przyjęta podczas Mszy Świętej. Uczyniłaś to z wolnej woli. Ofiarowałaś te modlitwy na Watykanie, by oczyścić świątynię PańskąÂ  w Bazylice św. Piotra. Ja Królowa Polski- twoja Mamusia jestem dumna, że nie zawiodłaś. Wspomagało cię całe niebo w tej intencji. Mój Syn Jezus Chrystus twój oblubieniec kocha cię bardzo. Trwaj w pokoju.

Teraz wróć do Polski i organizuj ten wyjazd do Krakowa, zbieraj Moje wybrane dzieci.
Czy z Rządem czy z Episkopatem Polski, ta Wolna Elekcja Ludu Polskiego jest najważniejsza.

Potwierdzenie „Słowa Bożego” otrzymałaś: Apokalipsa św. Jana, rozdział ostatni to jest 22, werset 5/8, zapisz: "I (odtąd) już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi, i będą królować na wieki wieków. I rzekł im: .

Bóg zapłać kochana Mamusiu Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego.

Dzień zaduszny - /c.d. 2XI2019r./  modlitwą trzeba wesprzeć DUSZE CZYŚĆCOWE, szczególnie patriotów Polski, by pomogli w tym dziele Intronizacji obwołania Chrystusa Króla na Króla Polski. I niech się tak stanie, o ile wy wszyscy Polacy odpowiecie pozytywnie na wezwanie Królowej Polski. To podpowiada Anioł Ave Stróż Polski.

Jeszcze św. Jan Paweł II mówi:

Ja ciągle proszę i powtarzam to swoje „Totus Tuus Maryjo” i wy też błagajcie tym zawierzeniem.  Pozdrawiam w imię Jezusa i Maryi wszystkich wybranych i powołanych do tej misji obwołania Chrystusa Króla na Króla Polski.

I Ja tam będę i cały Dwór Niebieski Najświętszej Dziewicy Hetmanki Narodu Polskiego. Oby tylko serc Polaków, moich krakowskich krajanów i młodzieży nie brakło.

Mała sekretarko DM Mojego imienia MM od Apokalipsy, ufaj tak jak Ja zaufałem. Trwaj w pokoju, bo oddać życie w słusznej sprawie to jest łaska, ciesz się i raduj, że ten dar otrzymałaś. Dziękujcie, bo całe niebo stawiało się za wami, wy którzy z miłością złożyliście ofiarę ze swojego życia /Wołanie Jezusa to Cypriana Polaka o ofiarę z życia w intencji Wolnej Elekcji i „obwołania” Jezusa Królem Polski/ http://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2019/. Szczęść wam Boże.

 Z łaski Boga w Trójcy Jedynego, na rozkaz Królowej Polski i przez Jej majestat Niepokalanego Serca, błogosławię powołanych i wybranych synów i córy, Was Exl. w Rządzie i Episkopacie Polskim dostojnicy wg hierarchii - do wypełnienia posłannictwa dla Króla Polski. Myślę, że nie zawiedziecie. 

 Pozdrawiam i błogosławię sługę Chrystusa Króla - Krzysztofa Michałowskiego. Ogarniaj duchowo Kraków, jego mieszkańców, młodzież, kler. To Moja prośba i zadanie.  Pozdrawiam i błogosławię syna mojego wybranego prowadzącego tą naszą stronę internetową DM Mojego imienia  B.Z. z rodziną, oraz wszystkich, którzy ofiarowali swoją modlitwę, cierpienie w tej sprawie WOLNEJ ELEKCJI.  Bóg zapłać za każdą ofiarę Mszy Świętej, oraz kapłanom, którzy rozumieją teraz powagę sytuacji Polski.

W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie świętego pouczenia Bożego: Apokalipsa św. Jana 8/2: „ I ujrzałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem i dano im siedem trąb''.  

Dnia 2 XI2019r. Italia. Kocham cię św. Janie Pawle II. Bóg zapłać za pomoc i troskę i św. Faustynie i wszystkim świętym.      Uniżona sługa MM.  godz. 22.30  do 24.00.   

-------------
Słowo Boże do  Marii Michaliny od Apokalipsy

Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”

9XI2019r.

+++ W IMIĘ OJCA SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. Amen. Amen. Amen. Po modlitwie Różańca świętego do Moich Siedmiu Boleści i wysłuchaniu Mszy świętej; polecenie- pouczenie Matki Kościoła Świętego w Polsce i na świecie. Spisz „Słowo Boże” Mojego świętego pouczenia dotyczące „Wolnej Elekcji –wyboru i obwołania Mojego Syna Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Napisz „Pan Mój i Bóg Mój”.

MM od Apokalipsy moja niewolnico, która z miłości do Oblubieńca potwierdzasz Jego szczególną godność królewską jako Boga Żywego co Mu się należy i z dziedzictwa Matki tj. Mnie- Królowej Obojga Narodów, a więc Polski i Litwy.

Ja KRÓLOWA KORONY POLSKIEJ błogosławię wszystkie moje wybrane dzieci, które w obliczu zagrożenia OJCZYZNY winne zamanifestować swoją miłość do Mojego Syna Jezusa Chrystusa na Błoniach Krakowskich stając w prawdzie przy „Jego Majestatu Tronie”.

TO JEST WIELKA CHWILA DZIEJOWA, by burza dziejowa nie dotknęła waszych serc, które trzeba oczyścić w sakramencie pokuty jak powiedział Mój Syn do proroka Cypriana Polaka, bo Mały Sąd Ducha Świętego, tak zwane „Prześwietlenie sumień” zbliża się nieuchronnie. Sprawiedliwość  Boga  w Trójcy Jedynego jest święta i dokona się w wielkim milczeniu, a Was wszystkich ogarnie wielka trwoga.  

Wobec milczenia WAS EXL W  RZĄDZIE I  EPISKOPACIE  POLSKIM, braku odpowiedzi na wezwanie MOJE HETMANKI NARODU, polecam  ORGANIZACJĘ tego Świętego Zgromadzenia na Błoniach Krakowskich ANIOŁOWI STRÓŻOWI POLSKI AVE, który poda plan działania. Ja Królowa Jasnogórska Pani Hetmanka waszego Narodu – Mojego Królestwa, któremu na imię Polska, błogosławię w imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie.

Czekam na was dzieci Boże ocierając łzy, płacząc nad tymi nieroztropnymi i nierozsądnym, a więc wy na urzędach państwowych i wybrani w kapłaństwie, którzy mówicie, że brak teologii w tych orędziach. Ja mówię językiem prostym do ludu mojego - ukochanych dzieci BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO. Język uczonych w piśmie a więc teologów niejednokrotnie jest podmieniany, by wprowadzić w błąd maluczkich. A tego BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY NIE PRZYJMUJE i opadnie Jego Majestatu karząca dłoń, bo nie chcieli przyjąć Jego po Trzykroć Świętego Majestatu łaski, a to jest  Krąg Bożej Miłości Ojca SYNA I Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

 MM od Apokalipsy dziecko wybrane moje, zarówno Boga w Trójcy Jedynego, Ojca Syna i Ducha  Świętego - trwaj w pokoju, przyjmuj cierpienia, udręczenia, a wszystko na chwałę BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO. Amen. Amen. Amen.

CZEKAM na wszystkich, którzy w wolnej woli przybędą, by stanąć przy TRONIE CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI.

A teraz  plan organizacyjny poda Anioł Ave Stróż Polski:

Trzy części Różańca świętego na Błoniach, prowadzone przez grupy wybrane, co zgłoszą swój udział. Jedna/ czwarta/  część różańca w ciszy przy Tronie Chrystusa Króla Żywego obecnego w NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE wystawionym do publicznej adoracji  w wielkim uwielbieniu sercem i dziękczynieniu: na Wawelu-ołtarzu Ojczyzny, lub w Łagiewnikach u stóp Jezusa Miłosiernego Króla.  Najlepiej w milczeniu. Niech wierni się podzielą. Nawiedzenie grobu Sługi Bożej Rozalii Celakównej, nawiedzenie grobu rodziców św. Jana Pawła II.

Niech mój syn B.Z. przygotuje Akt intronizacyjny, rozważania/ referat na temat: KRÓLEWSKIEJ GODNOŚCI MOJEGO SYNA I JEGO PANOWANIA JAKO KRÓLA POLSKI. Niech mój syn K.M. też przygotuje się do rozważania Koronki do Bożego Miłosierdzia przy doczesnych szczątkach S.B. Rozalii Celakównej.

Jak mój umiłowany syn abp  Jan Paweł Lenga przyjął zaproszenie i będzie obecny - niech ogarnia całość, błogosławi, prowadzi modlitwę na Błoniach Krakowskich i Zawierzenie Aktem dokona. Jemu jest dana ta łaska z woli Królowej Obojga Narodów.

Niech wasze serca POLACY zabiją jednym echem dla KRÓLA POLSKI. I niech się tak stanie. Potwierdzenie Słowa Bożego'': Psalm 8 werset 3: Sprawiłeś, że [nawet] usta dzieci i niemowląt oddają ci chwałę, na przekór twym przeciwnikom, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga.

Przypominam- „Manifest”/ogłoszeniowy/ rozmieścić w Królewskim mieście Krakowie. To niech czyni prorok Cyprian Polak, przy pomocy innych, którzy zechcą się zaangażować jako pomocnicy Maryi Królowej waszej i Mojej Królowej Anielskiej. 

Wzywać pomocy wszystkich świętych i dusz w  czyśćcu cierpiących. Podać też, o której godzinie w najbliższych kościołach jest Msza Święta, by wszyscy, którzy przybędą mogli obowiązkowo uczestniczyć.

Rozpocząć o godz. 10.00-Apelem Jasnogórskiej Hetmanki. I niech na Błoniach – zabrzmi „Chrystus wodzem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus władcą nam”. Niech też zabrzmi „Magnifikat”, zakończyć „Te Deum”.

Wszyscy jesteście zaproszeni- zarówno J.E. Biskupi, Kapłani, Rząd, Lud Mój, Młodzież Krakowa i napisz: Wszechpolska /też/ w wolnej woli niech stanie przy Tronie Chrystusa Króla Polski, choć niewidzialnym dla oczu, ale widoczny dla ducha. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

„To takie będzie wasze zwycięstwo” – powtarzam za Królową Polski – Ja święty Anioł Ave – Stróż Polski. Amen. Amen. Amen.

Dziękuję Boże w Trójcy Jedyny za Słowa Bożego pouczenia Najdroższej MATKI KORONY POLSKIEJ i LITWY i Tobie święty Aniele Ave Stróżu Polski.

Szczęść Boże mówię wam i do zobaczenia w pielgrzymce życia teraz, a potem w wieczności. Amen. Amen. Amen. Złóż dziękczynienie: 9x AVE MARYJA na cześć chórów anielskich i św. Michała Archanioła.


Bóg zapłać. Czy jeszcze jakieś potwierdzenie Matko kochana? Dodasz, otwórz   Apokalipsę św. Jana 2 werset 8, zapisz: „To mówi Pierwszy i Ostatni, który był martwy a ożył''. Napisz: Italia, sobota 9XI 2019r. godzina 9.00-10.00.

---------------
Słowo Boże do  Marii Michaliny od Apokalipsy
/Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”
25XI2019r.

+++  W  imię Ojca  Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Rozpocząć pisanie „Słowa Bożego” po modlitwie uniżenia, błagając ciągle o miłosierdzie Boże w godzinie Apelu Jasnogórskiej  Hetmanki Narodu Polskiego. Potwierdzenie otrzymałaś po przyjęciu Pana Jezusa w Eucharystycznym chlebie.

Pouczenia: Drugi list św. Piotra, rozdz. 3, werset 2. Temat: „Przyjście dnia Pańskiego”. „Abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy i na przykazanie Pana i Zbawiciela, podane przez apostołów waszych” w imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.  

Pisz.  Moje dzieci czekają na Słowa Pozdrowienia, których Ja Królowa Polski zgromadziłam w dn. 24XI 2019r. na Placu Elekcyjnym na Błoniach Krakowskich, by obwołać Mojego Syna Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski.

Wasze gorące serca Moich kochanych synów i córek, dały Mu wieniec Korony Żywej, bo pragnął Korony z waszych żywych serc. Jego po Trzykroć święty Majestat przyjął tą Koronę za Moim pośrednictwem. I tak się stało.

Jestem dumna, że nie zawiedliście.  Na wezwanie Królowej Polski przybyliście Apostołowie wybrani na te Czasy Ostatnie.  Ta Wolna Elekcja ogłoszenia Królem  Boga Żywego Jezusa Chrystusa dokonała się. Kocham was, kocham, kocham. Trwajcie w pokoju. Bóg w Trójcy Jedyny dziękuje wszystkim, którzy stanęli przy tronie Chrystusa Króla Polski na Placu Elekcyjnym na Błoniach Krakowskich.

Potwierdzam to świadectwo, które dała Moja wybrana córa z DM św. JPII. Tekst dołączyć:

„Na głos prowadzącego: "Stajemy do apelu / śpiew "Maryjo Królowo Polski"/, ujrzałam Maryję. Niebo zaczęło się otwierać. Po oby stronach otwartego nieba stanęli Aniołowie i Święci. Po prawej stronie Maryi stał św. Jan Paweł II, po lewej: św. Andrzej Bobola, za nim  bł. ks. Jerzy Popiełuszko, św. Faustyna, S.B. kard. Stefan Wyszyński, S.B. Rozalia Celakówna. Widzenie trwało cały czas. Po "obwołaniu Jezusa Królem Polski" westchnęłam do Maryi i usłyszałam: "Przyjęłam". J. S.  z DM św. JPII.”

 Niebo otwarte, łaski spłynęły na Ojczyznę twoją, a Moje Królestwo, któremu na imię Polska. Przytulam was wszystkich do Mojego Niepokalanego Macierzyńskiego Serca, tych wybranych, którzy zaświadczyli, będąc obecni na tym Polu Elekcyjnym, jak i tych, którzy łączyli się duchowo, pogrążeni w cierpieniu, szczególnie Mój Syn wybrany, prorok K.M. Całe niebo, aniołowie, święci i błogosławieni radowali się.

Wy również odczuliście radość w sercu po wypełnieniu woli Bożej. Oprawa godna Mojego Syna Króla Bożego.Wszystkie warunki jeśli chodzi o Mój Lud, podane przez Anioła Stróża Ave Polski wypełnione.

Pozdrawiam zaangażowanych organizatorów- DM św. JPII, szczególnie Mojego syna B.Z., któremu była dana łaska przeprowadzenia tej Wolnej Elekcji.

Tych, którzy mają wątpliwości, że nie było kapłana, mówię, że duchowo łączył się abp JAN Paweł Lenga, jak duchowo zobaczyłaś i kilku innych anonimowo.

Nie mniej wyjaśniam: Wolna Elekcja to wybór ludu, co jest dobrze wyjaśnione i opracowane historycznie na stronie internetowej i wątek podany na plakatach i ulotkach Cypriana Polaka. Dlatego dalszy etap w rękach Episkopatu Polski, a więc Prymasa, Rządu, Prezydenta- tak zwany obrzęd „namaszczenia”, tj. poświęcenia berła i korony- insygni władzy królewskiej.

Nie mniej jednak wzgardzili zaproszeniem Królowej Polski, to jest Mnie- waszej Hetmanki. Wasza władza na polskiej ziemi i wasze władanie stoi pod wielkim znakiem zapytania??? DUSZE Moich dzieci chcecie zatracić? Nie znacie dnia ni godziny waszego doczesnego żywota. Nie chcecie trwać w miłości Boga i bliźniego, to nikt was nie będzie błagał.

Macie wolną wolę, którą dał wam Bóg Ojciec Wszechmogący, więc róbcie co chcecie do czasu jak za czasów Noego: jedli, pili, żenili się, za mąż wychodzili, aż przyszedł potop. Teraz ten potop będzie miał inny wymiar Bożej chłosty. Chrzest ognia dotknie tych nieposłusznych prawom Boga. Ucisk trwa  i będzie trwał dotąd, jak powiedział MÓJ SYN do proroka Cypriana Polaka, aż to uczynicie, wy którzy jeszcze po „Prześwietleniu sumień” się ostaniecie. 

Polski, Polsko, Polsko. Mówi teraz Mój Syn Chrystus Syn Boga Żywego -Król Polski: Nowe Jeruzalem -Polskę chciałem skryć pod  Swoje skrzydła jak kokoch, ale odrzuciliście wy EXL. w Episkopacie Polskim i Rządzie.

Błogosławię Moich elektów, którzy przybyli na Błonia Krakowskie na wezwanie Królowej waszej Hetmanki, by obwołać Mnie Królem waszych serc, Królem Polski.

Wasze serca gorące, bijące miłością przyjąłem z radością jako Koronę Żywą.  Trwaj w pokoju Moja  oblubienico, namaszczona córo królewska MM od Apokalipsy, do tego dzieła wybrana. Posłannictwo wypełniłaś, trwając w pokorze serca. Kocham cię i wpatruję się w twoje serce bijące tą szczególną miłością, by ta Intronizacja się dokonała.

Mówię to do każdego i każdej wybranej duszy obecnej, by  Mnie Bożego Syna Króla królów i Pana panów uhonorować na Króla Polski. Przyjąłem z miłością tą waszą ofiarowaną Mi Koronę z waszych serc otwartych na tchnienie Ducha Świętego, powołanych przez Moją i waszą ukochaną Mamę – Królową Narodu Polskiego.

Błogosławię Mojego wybranego syna B.Z. Potwierdzam tą nową misję do wypełnienia, którą duchowo otrzymałeś i zobaczyłeś. Tak, to jest ten telefon Boży. Trzeba realizować, plan oprzeć na modlitwie i rozeznawać. Szczęść Boże. Tak, to jest dla was wszystkich nowy rozdział życia i nowe zadania do wypełnienia Mojej świętej woli w waszym kraju nad Wisłą.  Was zachowam i wasze rodziny. Błogosławię w imię Ojca  Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Wyprosiliście wiele. To była i jest ciągle wielka próba. Mój Ojciec i wasz, bada wasze serca i zachowa tych, którzy z drżeniem serca wykonują Jego po Trzykroć świętą wolę, to jest Boga  Wszechmogącego, Boga Syna człowieczego, Boga Ducha Świętego ożywiciela, przez Niepokalane Serce Królowej Obojga Narodów i Przeczystego Serca św. Józefa. Amen. Amen. Amen. 

Teraz przemówi z woli św. Jan Paweł II. Pozdrawiam was ja św. Jan Paweł II  i wszyscy święci i błogosławieni: św. Andrzej Bobola, św. Faustyna, św. Jadwiga, św. Kazimierz, św. Maksymilian Kolbe, bł. Ks. Jerzy Popiełuszko, kandydat na ołtarze ks. kard. Stefan Wyszyński prymas Polski oraz S.B. Rozalia Celakówna itd. Kocham was wszystkich, wy zebrani na wezwanie Królowej Polski Hetmanki z woli Boga w Trójcy Jedynego i błogosławimy w imię Ojca  Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

 I mówimy- uratowaliście Ojczyznę , choć nie w pełni. Niech to błogosławieństwo was umacnia do wypełnienia nowych wezwań działania misyjnego. To będzie nowy rozdział w rodzinach polskich, gdy schizma Kościoła Świętego Apostolskiego, chrześcijańskiego w pełni się objawi. Wy Apostołowie wybrani na te czasy apokaliptyczne, będziecie tymi latarniami, w których przetrwa wiara ojców naszych i o tym trzeba mówić, modlić się, a te Domy mojego imienia, jak te twierdze przetrwają.

Ja św. JPII nie poskąpię mojej krytyki dla wybranych w Kościele arcybiskupów, biskupów, kapłanów, mówiąc: Nie poznaliście znaku czasu i łaski, jaki Matka Najświętsza wam wyprosiła, te warunki podane przez Anioła Stróża Polski Ave- pytam dlaczego nie wypełniliście? Straciliście szansę i zagrożone  jest wasze życie wieczne. Sami sobie los zgotowaliście, jak mówi to polskie przysłowie: „Każdy jest kowalem  swojego życia- księga zamknięta. Potwierdzenie Słowa Bożego, psalm 14, werset 6, zapisz: „Doznacie zawodu w zamyśle przeciw ubogiemu, gdyż Pan jest jego schronieniem”.

Ojciec Przedwieczny błogosławi tych wszystkich uczestniczących w Wolnej Elekcji na Błoniach Krakowskich zaproszonych po imieniu dzieci Maryi Królowej Polski, którzy dokonali wyboru Jej  Syna Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, obwołując Go Królem Polski.

To wasze wołanie, to wasze śpiewanie, to wyśpiewane Te Deum dało upust Jego wielkiego miłosierdzia i przez Niepokalane Serce Królowej Polski, Przeczyste Serce Jej oblubieńca św. Józefa, zasługi świętych i błogosławionych, pobłogosławił Naród, Królestwo Maryi, twoją Ojczyznę.

MM Moja córeczko królewska, wybranko Syna Bożego Króla Polski, gołąbko Ducha Świętego, trwaj w pokoju. To samo mówi do proroków, a więc Mojego syna K.M. oraz Grzegorza W. kocha was  i przytula do swego Ojcowskiego Serca i wszystkim, którzy trwali na modlitwie uwielbienia, łącząc się duchowo. Kocham was dzieci Maryi, Moje stworzenia.

Już wkrótce uczynię wszystko nowe. Trwajcie w pokoju, wy macie Pieczęć Boga Żywego. Amen. Amen. Amen. Błogosławieństwo Boga Żywego w Trójcy Jedynego, niech spłynie na was dzieci Maryi Królowej Polski. W imię Ojca  Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Duch Święty  pragnie dać swoje pouczenie. Temat: „Modlitwa o pomoc przed kłamcami”. Psalm 12, werset 3. Zapisz: „Kłamliwie mówią jeden do drugiego pochlebstwa, mówią nieszczerym  sercem”. To dotyczy was EXL w Episkopacie Polskim i w  Rządzie nie polskim. 

Pokoju nie będzie, bo nie zostały wypełnione natchnienia Ducha Świętego, tj. Mnie. Zlekceważone posłannictwa i ostrzeżenia dla was dane. Bóg Wszechmogący nie będzie dłużej zwlekał. Opadnie Jego  po Trzykroć Świętego Majestatu karząca dłoń, którą błogosławi, ale i tą samą ręką daje karę na swoje nierozsądne dzieci, które winne są posłuszeństwu woli Bożej, szczególnie duchowni.

Zapomnieliście o swoich obowiązkach wobec Boga i bliźniego. Napisz AMM, że nie są to twoje słowa, ale mocą Ducha Świętego to powiedział Duch Święty III Osoba Boska. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen.

Dziękuję za te uwielbienia wyśpiewane na Placu Elekcyjnym na Błoniach Krakowa. Błogosławię w imię Ojca Syna  i Moje tj. Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Jeszcze Anioł Ave Stróż Polski z woli Króla Polski poda swoje spostrzeżenia. Wola Boża jest święta.

Wypełniliście „Mała reszto” zadanie wam dane. Cieszcie się. Ta łaska była wam dana. Dziękujcie, dziękujcie, dziękujcie w wielkim uniżeniu i w pokorze serca.

Zapisz MM Moja biała siostro. Kocham was, kocham was i będę pomagał, gdy z wiarą Mnie zaprosicie. A teraz zmów Koronkę Anielską ze Mną, dokończ.

Bóg zapłać Kochana Mamusiu Królowo Korony Polskiej, Bóg zapłać Królu Wszechświata Królu Polski, Bóg zapłać Duchu Święty Boże, Bóg zapłać Boże Ojcze Tatusiu Wszechpotężny i wam św. Archaniołowie Michale, Gabrielu, Rafale, Tobie św. Aniele Ave Stróżu Polski i wam bracia Aniołowie. Spisane,

Spisane, godz. 21.00- 23.00. Uniżona służebnica Królowej Polski powiernica. AMM.         
======


 

Koronka z rozważaniami / napisał Cyprian Polak/

Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Wierzę w Boga....

1. Pięć ran Jezusa

Panie Jezu. Ty pokazujesz nam swoich pięć ran: Najgłębsza jest rana serca. Serce może ranić wiele rzeczy. Szczególnie jednak rani obojętność. Jak obojętność duszy wybranej rani szczególnie Twoje serce, tak i obojętność narodu wybranego.

Polacy, Twój drugi naród wybrany, wybrany zwłaszcza po to aby w Końcu Czasów nieść światło innym narodom, jest obojętny na Twój Głos, na Twoją naukę. Oto w swojej większości przestaje nawet oddawać Ci cześć przez „przesiedzenie” niecałej godziny na mszy, raz w tygodniu, w niedzielę. Zamiast tego ma innych bożków, bo bez tego człowiek się nie obywa. I wybiera innych bożków nie dając Ci nawet tego minimum. Nie chcąc wygubić narodu wybranego musisz przywołać go do porządku, posłuszeństwa i miłości - przez ucisk.

Okaż jednak, Panie, swoje Miłosierdzie, w tej godzinie, przy grobie swojej Służebnicy, przez którą chciałeś okazać Miłosierdzie polskiemu narodowi. Zważ na jego krzywdy i gnębienie przez zewnętrznych ale i wewnętrznych wrogów przez cały czas od drugiej wojny, opluwanie i znieważanie na Twoje podobieństwo. Uczeń naśladuje Mistrza choć jest bardzo grzeszny. Tobie spodobało się przez starożytnego przodka o imieniu Iz pochodzić z naszego narodu. Zważ i na to.

Przyjmij to nasze wynagrodzenie za obojętność narodu polskiego względem Ciebie. Obyśmy Ciebie chwalili na wieki, wieków. Amen.

Pierwsza dziesiątka Koronki

2. Polski naród nie rani jednak tylko Jezusa, swego Boga. Rani także Jego Matkę, którą uczynił swoją królową, choć wiemy, że nim uczynił to naród polski, Matka Boska taką się objawiła. Nie byłoby jednak tego Objawienia poprzez ojca Mancinellego gdyby nie wcześniejsza, szczególna cześć narodu polskiego dla Matki Zbawiciela, od początku chrześcijaństwa w Polsce, mająca swój wyraz w pieśni Bogurodzica.

Ponieważ Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, ma ludzkie geny tylko od Matki, zatem przodek naszego Zbawiciela to przodek Matki Boskiej. Spraw Panie abyśmy mogli czcić także Matkę Bożą jako pochodzącą przez swego przodka z naszej krwi. I tym bardziej Jej nie ranili. Najświętsza Dziewica domaga się wynagrodzenia za pięć zniewag jej wyrządzanych. Te zniewagi to bluźnierstwa przeciw Jej Boskiemu Macierzyństwu, Niepokalanemu Poczęciu, Dziewictwu. Wyrządzane Jej w wizerunkach i przez wpajanie nienawiści do Najświętszej Dziewicy u dzieci i młodzieży. Te wszystkie winy wobec Matki Bożej dotyczą i narodu polskiego.

Przepraszamy Cię Panie Jezu szczególnie za winy przeciw naszej Królowej. Zanurzamy winy nasze w Krwi Twojej, owocu Twej Męki na Krzyżu.

Druga Dziesiątka Koronki

3. Sprzysięgają się, Panie, nieprzyjaciele wewnętrzni i zewnętrzni przeciw Polsce, knują przeciw niej. Lecz to wina naszych grzechów, niewierności i zaniedbań.

Oto sprowadziliśmy trzy miliony niechętnych Polsce Ukraińców i nawet często wrogich, wychowanych w kulcie Bandery przez ostatnie lata na Ukrainie. I przychodzą nowi. Sprowadziliśmy islamistów z całego świata, którym cywilizacja Zachodu jest obca i często wroga. Dajemy pieniądze obcym a nie mamy ich dla dzieci ojczyzny? Któż tak czyni? Oto w Krakowie jest wielu bezdomnych Polaków. Patrzą na nich sprowadzani do Polski z całego świata emigranci ekonomiczni, którzy mają chleb, jest im ciepło i sucho, stać ich także na rozrywkę. Gdzie są serca Polaków i pomyślenie choćby że to nie w porządku, że obcy ma chleb w ojczyźnie a nie ma go swój? Obojętność? Trzeba za nią wynagrodzić wedle Bożej logiki. Tak, to robią wysługujący się wrogim Polsce siłom, ale nie ma serc. W sprawach kraju zabrakło zdrowego rozsądku przeciętnemu Polakowi. Ty Panie mówisz aby posługiwać się sercem ale i rozumem. Przywróć Polakom serca i rozum i postąp z nimi wedle swego Miłosierdzia.

 

Trzecia dziesiątka Koronki

4.Panie Jezu Ty sam głosem z Nieba przez swoją Matkę wezwałeś nas do ogłoszenia Cię Królem w Wolnej Elekcji. Mimo nieodpowiedzenia prezydenta, hierarchy Krakowa i hierarchy Częstochowy wezwałeś swój lud. A wszystkie Twoje Łaski płyną z krzyża. Także dla naszego narodu. Dziękujemy Ci, Panie Jezu za Twą mękę serdeczną, którą rozważamy w tej godzinie. Spraw abyśmy rozważając Twą mękę naśladowali św. Faustynę i Służebnicę Bożą Rozalię Celakównę. Prosimy Cię bardzo o jej beatyfikację.


Czwarta dziesiątka Koronki

5. Panie, ześlij Łaski z krzyża w godzinie Twej Męki na Kraków i Polskę. Spraw aby Kościół w Polsce był wedle Twego upodobania. Błagamy Cię o to aby w czasie Apokalipsy nie uległ podszeptom antychrysta i aby nie było w nim ohydy spustoszenia. Aby nie było podziału na prawdziwy Kościół Chrystusowy i na fałszywy, który pójdzie za światem, a tym samym będzie prześladował prawdziwy Kościół Chrystusowy, który zejdzie do katakumb. Błagamy aby to ominęło Polskę. A jeśli to niemożliwe złagodź Panie ucisk swoich dzieci wtedy. Wysłuchaj jednak próśb świętych, którzy proszą za Polską i dusz czyśćcowych. Nakłoń ucho na nasze błagania, choć niczego nie jesteśmy godni i na nic nie zasłużyliśmy, aby wrogowie Twoi nie mogli mówić: „Oto ten naród, choć niewierny, najbardziej trwał przy nim spośród innych narodów i Pan go opuścił i dał na pożarcie”. I aby Panie Twoja chwała, choć niczego od ludzi nie potrzebujesz i nic Cię umniejszyć nie może, nie doznała uszczerbku. Święci Polacy, przyczyńcie się za nami. Święci krakowscy i związani z Krakowem, przyczyńcie się za nami. Rozalio Celakówno przyczyń się za nami.

Piąta dziesiątka Koronki

Święty Boże.. O krwi i wodo...... Jezu ufam Tobie.

 

Słowo Boże do Marii Michaliny od

Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”

8XII2019r.

+++ W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.  Błogosławieństwo Boga w Trójcy Jedynego niech spłynie na ciebie MM od Apokalipsy mała oblubienico. Ja Pan Jezus Chrystus Syn Boga Żywego, Król Królów, Pan panów, Król twojego serca oraz serc Polaków, którzy obwołali MNIE Królem Polski na Błoniach Krakowskich pozdrawiam Was, jak również tych, którzy łączyli się duchowo; mówiąc: „Kocham was, kocham, kocham”.

Przypominam potwierdzenie "Słowa Bożego". Otrzymałaś w czasie "Godziny łaski" podczas Eucharystii Mszy Świętej przyjmując Mnie w chlebie życia. Apokalipsa św. Jana rozdział 2 werset 3, zapisz: „Ty masz wytrwałość: i zniosłeś cierpienie dla imienia mego – niezmordowany”. Temat: „List do Kościoła  w Efezie”/Polska/  Napisz: „Pan mój i Bóg mój”.

Już teraz jesteście Moimi niewolnikami, poddanymi w dobrym tych słów znaczeniu, a więc jesteście Rycerzami  Chrystusa Króla Polski i pod Mojej Świątobliwości panowaniem. To jest wielka łaska.

Trwajcie więc w pokoju dzieci Bożych, których Królową jest Moja umiłowana Matka Królowa Korony Polskiej. Dlatego w waszych sercach jest radość i miłość.

Moja królewska moc, Moja oblubieńcza miłość będzie was wspierać w czasie totalnej pożogi – tak, przelania krwi jak podałem przez mojego proroka Cypriana Polaka. Te pouczenia należy przyjąć i przygotować się o tym wszystkim. Na modlitwie rozważyć, rozeznać, bo każdy przypadek w rodzinach jest indywidualny. Pomocą niech wam będzie Anioł Stróż osobisty i Anioł Polski AVE.

Rodzinę trzeba bronić i Polskę trzeba ochronić. Błogosławię was wszystkich, wybrani elekci, bo złagodziliście Mój ból w pewnym stopniu.

Módlcie się, módlcie bardzo gorąco, by wasze rodziny odrodziły się stając w prawdzie i w duchu  "mała reszto" w obecności Boga Wszechmogącego w Trójcy Jedynego.

Królowa Polski Hetmanka was wezwała, by ratować najbliższych  i Ojczyznę waszą. Wy wszyscy, którzy byliście obecni na Polu Elekcyjnym z miłości do Mnie to jest Boga Żywego Króla Bożego, Króla Polski, mówię: Twórzcie tą „koalicję”, a nazwa niech brzmi:

„Przymierze Bożej Miłości dla Koronacji Chrystusa Króla

Wszechświata na  Króla Polski”.

Petycja winna być podpisana i wysłana do Rządu, Parlamentu i Episkopatu Polski. I niech się tak stanie. Zebrać te podpisy też przy kościołach w grupach modlitewnych intronizacyjnych, na portalach internetowych.

Tą łaskę w dniu 08.12.2019r. wyprosiła wam Niepokalana, Niepokalanie Poczęta Maryja Królowa Polskiego Narodu. Za tą łaskę dziękować i zastosować  do Jej Majestatu Matki Boga Żywego prośby. A teraz  Ja, Król królów, Pan panów, Król Polski oddaję głos Jej- Królowej Hetmance waszego Narodu.

Napisz MM od Apokalipsy, moja córo umiłowana przez Mojego Syna Bożego i do wszystkich elektów to mówię, zarówno będących osobiście jak i duchowo łączących się sercem w tej doniosłej chwili dziejowej na Błoniach Krakowskich w obwołaniu JEGO MAJESTATU KRÓLEM POLSKI.

Jeszcze raz dziękuję wam i proszę wg woli świętej Króla Polski i o dalsze wspomaganie, by to dzieło Boże zostało zakończone mianowaniem przez Episkopat Polski, Prymasa, Prezydenta z udziałem Rządu - założeniem korony i daniem berła. I niech się tak stanie.

Z łaski Boga w Trójcy Jedynego, jeszcze uprosiłam Miłosierdzie Boże w łączności świętych i błogosławionych polskiej ziemi w „Godzinie łaski” tą łaskę do wykonania.

Jeżeli teraz tego nie uczynicie, to innego czasu nie ma. Tak, jak usłyszałaśÂ  w czasie Wolnej Elekcji na Błoniach Krakowskich: „Połóż się krzyżem" to jest modlitwą uniżenia podczas  rozważań tajemnicy różańcowej  „Cierniem ukoronowania” -słowo po trzykroć powtórzone: „Czas, czas, czas".

Tak, to jest ten czas, obyście nie zatracili sensu tego czasu duchowego i tego namaszczenia Ducha Świętego do wypełnienia po trzykroć świętej woli Boga w Trójcy Jedynego.

Tylko modlitwa, post, jałmużna, obwołana przez E.P. może tą Koronację przyśpieszyć i złagodzić gniew Ojca Przedwiecznego.

Ile razy i na ile sposobów trzeba to wam EXL w E.P. i Rządzie powtarzać? Czy nie chcecie ratować Ojczyzny waszej, której na imię POLSKA - NOWE JERUZALEM? Dość już tego zakłamania narodu, moich dzieci  w Moim Królestwie, tego wyuzdania, nowych prądów LGBT w wydaniu masonów i Żydów  w białych rękawiczkach ograbiania Polski.

Tak, przeleje się krew! Ukraina pod płaszczykiem Władz nie polskich zada nową ranę, rzeź jak na Wołyniu, wy odpowiecie tym samym. Tak powiedział Mój Syn, Król Wszechświata, Król waszych serc i Polski Król, który ciągle czeka na dopełnienie tej godnej Intronizacji. Ale miara się przebrała, jaką miarą wy mierzycie to taką wam odda Bóg Wszechmogący, choć Miłosierny jest, jednak Sprawiedliwy. I sąd się dokona.

Tak dziecko moje wybrane MM od Apokalipsy, nie masz się czego lękać, bo nie są to słowa twoje, ale mocą Ducha Świętego przymówił Mój Syn Jezus Chrystus Syn Boga Żywego i Ja Królowa Matka Wasza, Niepokalana Maryja  Hetmanka Waszego  Narodu i wszystkich Królestw w opiekę Mi danych przez Króla Jana Kazimierza przy Moim Tronie Pani Łaskawej we Lwowie powierzonych.

A więc Ja Królowa Korony Polskiej czekam na ten dar Korony Polskiej - oficjalnie dany Mojemu Synowi podczas prawdziwie godnej wg S. B. Rozalii Celakównej religijno- państwowej manifestacji KORONACJI. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Potwierdzenie  "Słowa Bożego ". Tak jak otworzyłaś Stary Testament, Księga Nehemiasza  rozdział 10,  temat: „Odnowienie przymierza”.

Zapisz: „W związku z tym wszystkim /powyżej wymienionym/ zawieramy i spisujemy umowę, którą po opieczętowaniu podpisują nasi książęta, Lewici i kapłani. Na opieczętowanym piśmie są podpisani: namiestnik Nehemiasz, syn Chakaliasza i Sedekiasz, Serajasz, Azariasz, Jeremiasz , Paszchur, Amariasz..... /długa lista ksiażąt, Lewitów, kapłanów, naczelników ludu i reszta ludu jako całość/, że będą postępować według  Zakonu Bożego, który został nadany za pośrednictwem Mojżesza, sługi Bożego, i że będą przestrzegać i wypełniać wszystkie przykazania Pana, Boga naszego, Jego prawa i przepisy”.


To dać na stronę internetową DM ŚW JP II, Cypriana Polaka, Posłów..............w tym Poseł / IV kadencji/ Halina Szustak.

Czy Duch Święty da swoje pouczenie – proszę? Przyjdź Duchu Święty Boże przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, Twojej Umiłowanej Oblubienicy, przyjdź prosimy..................................

Błogosławię Was przez Niepokalane Serce Mojej Oblubienicy Małżonki; W Imię Boga Ojca Syna i Moje III Osoby Boskiej do wypełnienia Nowenny do Mnie to jest Ducha Świętego przez Niepokalaną z wiarą i ufnością razem z Nowenną do Dzieciątka Jezus do wypełnienia woli Bożej w polskim narodzie. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Pozdrawiam was dzieci wybrane Oblubienicy Mojej to jest  Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie. Apokalipsa św. Jana. rozdział 3 werset 7- 8. Zapisz: „To mówi Święty prawdziwy ten, który ma klucz Dawida ten, który otwiera i nikt nie zamknie ........Znam uczynki twoje.....................i nie zaparłeś się mojego imienia”.

Anioł Stróż Polski AVE- Dziękuj za założenie  DM imienia Niepokalanego Serca Maryi i wstawiennictwa św.  JP II u wybranej córy B.B. Niech się nie załamuje trudnościami, a trwa w pokoju modląc się w ciszy każdej I soboty miesiąca, zapraszając rodzinę i tych, których Anioł Stróż podpowie.

Bóg zapłać za to spotkanie modlitewne z ks. A...... , a szczególnie za sprawowaną Mszę Świętą jako dziękczynienie za Wolną Elekcję z prośbą o błogosławieństwo do działania na drodze Intronizacji Chrystusa Króla z uwieńczeniem  tego Aktu przez Koronację Godną Króla Polski. Amen. Amen. Amen.

Bóg zapłać wszystkim braciom i siostrom, którzy uczestniczyli sercem oraz dali dar serca szczególnie Janina B i Lucynka i przybyli z daleka. Złóż dziękczynienie odmawiając różaniec święty, adorując Żywego Króla obecnego w Eucharystii wystawionego do publicznej całodniowej /codziennej/ adoracji w twojej parafii.Amen. Amen. Amen.

Aniele Boże Stróżo mój...../razem dziękujcie/. I niech się tak stanie.  Uniżona służebnica  Królowej Korony Polskiej - powiernica AMM od Apokalipsy. Chwała Niech Będzie Bogu w Trójcy Jedynemu. Amen. Amen. Amen.

Słowo Boże do Marii Michaliny od

Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”
24XII2019r. 25.XII. 2019r. 27/28 XII2019r.

+++ 24XII2019r. Błogosławi Boże Dziecię Król Królów, Król Polski bez berła i korony - swoich elektów, wszystkie dzieci Maryi waszej Hetmanki , którzy miesiąc temu ogłosili Mnie i obrali na Króla Polski w Wolnej Elekcji  tym tytułem. W imię Ojca Przedwiecznego Mnie Syna Człowieczego i Ducha Świętego Ożywiciela. Amen. Amen. Amen.

Życzenie Moje to godna Koronacja insygniami królewskimi wg woli świętej Mojego i Waszego Ojca Wszechmogącego. Dlatego niech to Przymierze Bożej Miłości dla Koronacji zostanie jak najszybciej uwiarygodnione przez podpis wystosowanej petycji do władz Rządu i Episkopatu Polski.

Ciągle czekam, ale ile można czekać, patrząc na waszą bezczynność synowie Królowej Polski, Matki Kapłanów  - nie wszyscy jesteście w Episkopacie Polski  Moimi sprawiedliwymi kapłanami, bo innym bożkom służycie, mówiąc delikatnie. Ten psalm 2, MM od Apokalipsy, wybranko, mała różo, mistyczna duszo, zapisz na potwierdzenie. Temat: „Mesjasz Królem” werset 1 do 3-Dlaczego narody się buntują, czemu ludy knują daremne zamysły? Królowie ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nimi przeciw Panu i przeciw Jego Pomazańcowi* <>  Zapisz też / werset/  11 i 12: Służcie Panu z  bojaźnią i Jego nogi z drżeniem całujcie*, bo zapłonie gniewem i poginiecie w drodze, gdyż gniew Jego prędko wybucha. Szczęśliwi wszyscy, co w Nim szukają ucieczki.

AMM trwaj w pokoju. Apokalipsa się wypełnia na waszych oczach. Tylko ślepy i  głupiec nie pojmuje co dzieje się wokoło. Świat w tym dzieci Maryi Mojej i Waszej Umiłowanej Mamy idzie na zatracenie. Pobłądzili kapłani, trwają w milczeniu arcybiskupi, biskupi. Ta zmowa trwa, niemy sejm, ale wkrótce przemówi Mój Ojciec Przedwieczny przez spadające gromy z nieba. Czas tej epoki się kończy, nastanie Nowa ERA, stworzy wszystko nowe, nowa ziemia i nowe niebo.

Teraz Mały Sąd Ducha Świętego okaże wam  wasze miejsce w szeregu, jak to wy mówicie. Każdy, kto ma choć trochę rozsądku w tym dzieci Maryi - wybrani elekci,  niech trwają w pokoju. Namaszczeni, przygotowani mocą Ducha Świętego przetrwają ten czas grozy, pożogi, o którym już tyle razy była mowa. 

Przybędzie do was Anioł Pokoju i poprowadzi za rękę wskazując drogę. Teraz jest jeszcze krótki czas na refleksję przygotowania dusz. I o ciało też trzeba zadbać, bo nic nie będzie można kupić bez znaku bestii. Masoni działają.

Wydaje się im precyzyjnie, ale moc Boża Mi dana, bo mocą Ducha Świętego wszedłem w łono Przeczystej Dziewicy, da wam wybrani elekci z woli Mojej Dzieciątka Jezus Króla Polski, wartości niezmierzone do działania - przetrwania tej próby, która jest dla Kościoła Apostolskiego, Katolickiego ostatnim etapem wyboru do opamiętania się.  „Bóg z wami” to jest Emanuel lub Antychryst, który parodiuje Moje przyjście powtórne. Bądźcie bardzo uważni, ten czas już jest.

Trwajcie w ciszy serca i przygotujcie się do sprawowania Eucharystii w ukryciu. Bardzo szybko banki runą, bezgotówkowa procedura to przyśpiesza, religie rzekomo się zjednoczą, jeden rząd, jeden pieniądz elektroniczny, jeden kościół ale nie Mój a szatański - w to nie wchodzić.

Zostaniecie ukryci wy dzieci Maryi Waszej Hetmanki Królowej Polski i Moi elekci, którzy zaświadczyliście o swojej miłości wobec Króla Królów, Pana Panów, KRÓLA POLSKI.

JA JESTEM MIŁOŚCIĄ, KTÓRA UDZIELA SIĘ TYM, którzy Mnie kochają, a kochajcie Mnie Dziecię Jezus mocno całym sercem i duszą, a będę wam błogosławił, mimo zakusów złego ducha. „ JA JESTEM, KTÓRY JESTEM”- JESTEM MIŁOŚCIĄ I ZAWSZE ZWYCIĘŻAM.

Proście Ducha Świętego i Jego Oblubienicę Dziewicą Moją umiłowaną Mamę o siedem darów i owoców do wypełnienia woli  świętej Boga w Trójcy Jedynego. Ta petycja winna być bardzo szybko podpisana dla Mojej Koronacji.

To jest przynaglenie, by poprzeć to Mszą Świętą-NOWENNĄ w tej intencji. Kto może niech to uczyni,  a nagroda was nie ominie.

Błogosławię - W Imię Boga Ojca Wszechmogącego, Moje Syna Człowieczego, Boga z Boga, Światłość ze Światłości oraz Ducha Świętego Uzdrowiciela Narodu Polskiego. Amen. Amen. Amen.

25.XII. 2019r. godz.0.35 Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Napisz: „ Pan Mój i Bóg Mój”.  Ja Królowa Polskiego Narodu, tak jak MNIE WIDZISZ NIEPOKALANA, jestem blisko ciebie teraz, gdy spisujesz to święte pouczenie.  W Imię Ojca Syna Mojego Dzieciątka Jezus oraz Ducha Świętego proszę dla was wybrane dzieci Moje o wielkie błogosławieństwo. Amen. Amen. Amen. Na ten czas jak było powiedziane; trwogi, pożogi, przelania krwi i oczyszczenia Mojego ludu, a szczególnie Episkopatu Polski, Rządu, Parlamentu, który tak bardzo ignoruje prawa Boże, Dekalogu nie przestrzega.

Było powiedziane, że tylko Król Polski godnie intronizowany, mianowany przez Rząd  i Episkopat Polski, insygniami królewskimi ukoronowany da pokój, dostatek w tej polskiej krainie.

Jego panowanie jako Króla Polski zniweczy plan Antychrysta w moim narodzie, o którego  proszę nieustannie łzy wylewając nad moimi wydawało by się poddanymi specjalnie wybranymi synami w Episkopacie Polskim, w Rządzie, Parlamencie.

A jednak ból Mój jest nieutulony, znieważane są moje wizerunki. Grzechy Sodomy i Gomory rozrywają Moje Niepokalane Serce pełne miłości i boleści ogromnej. Płaczę nad każdym dzieckiem, jak dobra Matka. Szukam sposobu, by was synowie, tak jeszcze do was mówię, z tej pułapki szatana wyrwać.

Ale krnąbrne są wasze serca wybrani kapłani Mojego Syna. Zastanówcie się co wybieracie: śmierć przez potępienie to jest miejsce w piekle z  diabłami?  Czy szczerą spowiedź, oddając swoją wolę w Moje władanie, bym mogła was uratować to jest wasze dusze, bo ciała i tak pójdą na spalenie, gdy zostanie zrzucona bomba atomowa jak w  Hiroszymie to jest  na Warszawę? Wielkie potępienie, życie wieczne zagrożone, co tak się rozbijacie w senacie i sejmie?

Czas jest krótki. Odrzuciliście Moje zaproszenie na Wolną Elekcję, by obwołać Mojego Syna, Syna Boga Żywego Królem Polski, co was tak powstrzymało? Bo maluczkich nie chcecie słuchać, uczonych w piśmie, proroków w zakonach, klasztorach. Kapłanów, przez których Duch Święty przemawia też prześladujecie. Pytam, kto wam dał takie prawo? To jest wręcz bezprawie.!!!...............

O czym wkrótce się przekonacie sami, oby tylko nie było za późno. Przyszedł Jezus, Boże Dziecię narodziło się w Betlejem, oby na nowo narodziło się w waszych sercach dając Swoje błogosławieństwo pokoju. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie. Niech to światło z Betlejem-Żywy Mój Syn Jezus Chrystus Król Boże Dziecię was oświeci, byście mogli ten ogień miłości rozpalić w duszy. Niech dotknie waszych serc, byście mogli wyrzucić precz węża, którego karmiliście przez wiele lat.

Niech dotknie waszych oczu i zdejmie bielmo, byście na nowo zobaczyli dzieła stworzone przez Boga. Niech dotknie waszego umysłu i odnowi w was wewnętrznie, dając swoje błogosławieństwo przez Moje Niepokalane Serce Królowej Polski. W Imię Ojca Przedwiecznego Syna Bożego i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Pobłogosław Jezu Drogi, Tych co Serce Twe Kochają, niechaj Skarb ten cenny drogi na wiek wieków wychwalają. Amen, Amen. Amen. I niech się tak stanie. Napisz, że cały czas czułaś bliskość i momentami widziałaś Niepokalaną Dziewicę Bogarodzicę Jasnogórską Hetmankę Królowa Narodu, napisz: Obojga Narodów KORONY POLSKIEJ. Amen. Amen. Amen.

Napisz, że mocą Ducha Świętego mówił Mój Syn Dziecię Jezus i Ja Niepokalanie Poczęta, więc nie są to słowa twoje moja mała córeczko, oblubienico Mojego Syna Jezusa Chrystusa Króla Polski. Trwaj w pokoju. Napisz, że spisujesz to święte pouczenie po dwu - godzinnej adoracji NSPJCH i po sakramencie pokuty. To podpowiada mój Anioł Stróż.  godz. 1,15.

Złóż dziękczynienie adorując razem Dziecię Jezus Koronką Anielską . I niech się  tak sie stanie. Amen. Amen. Amen.  Potwierdzenie dane podczas Mszy Świętej Apokalipsa św. Jana, 21 rozdział, temat: Nowe stworzenie- Jeruzalem niebieskie* werset 2, zapisz:  I Miasto Święte- Jeruzalem Nowe ujrzałem stępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. Werset  5. I rzekł Zasiadający na tronie; I mówi   .

27/28 XII2019r. Święty Jan Apostoł Pana Jezusa, Ewangelista, umiłowany uczyń w dniu swojego święta błogosławi  wszystkich elektów Chrystusa Króla Polski, wezwanych po imieniu przy pomocy Anioła Stróża AVE Polski zebranych na placu nazwanym Błonia Krakowskie z woli Królowej Polski Hetmanki Jasnogórskiej   waszego narodu. W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Dziękuję Ci św. Janie - za twoją pomoc przy zwołaniu Wolnej Elekcji, której byłeś inicjatorem przepraszam, że tak późno, nie mniej proszę, razem z moim Aniołem Stróżem i Stróżem Polski AVE Ojczyzny Mojej, Królestwa Maryi, weźÂ  to dziękczynienie dane na Mszy Świętej. Potwierdzenie tego pouczenia: Psalm 20 werset 6.

„Chcemy się cieszyć z twego ocalenia i w imię Boga naszego podnieść  sztandary. Niech Pan wypełni wszystkie twoje prośby." Temat: „Modlitwa o ocalenie Króla”- podał AniołÂ  Polski Stróż AVE . Napisz: „Pan Mój i Bóg Mój”, któremu chwała na wieki. Amen. Amen. Amen. Uczyć się ciągle trzeba miłości do Boga, Bożego Dzieciątka, które przyszło do swoich, ale GO nie rozpoznali, tak jest i teraz, a Słowo Ciałem się stało i zamieszkało pośród was i mocą Ducha Świętego ponawia się nieustannie podczas godnie sprawowanej Eucharystii.

Ja św. Jan jestem tego świadkiem, ustanowienia tego sakramentu przez Mistrza z Nazaretu wg pierwotnej reguły ustanowionej na Ostatniej Wieczerzy. I nikt i nic tego nie może zmienić, musicie to mieć w sercu. Wiara czyni cuda i takiej wiary mocnej teraz w czasie prześladowań Kościoła Katolickiego,Apostolskiego wam dzieci Maryi Królowej Polski i Króla Polski wam potrzeba.

Tyko na kolanach i do ust ten pokarm niebieski chleb życia drodzy elekci da wam moc do przetrwania na ten czas próby w jaki teraz wchodzi  prawdziwy Kościół Chrystusowy. Ufajcie, módlcie się, oczekując prawdziwego przyjścia to jest paruzji. To będzie poprzedzone znakami z nieba, Prześwietleniem Sumień, kiedy ohyda spustoszenia  będzie ziajać grozą.

To ten czas, to wtedy Anioł Pokoju wam wskaże drogę ucieczki, w Arce Niepokalanego Serca schowa was Bogarodzica Dziewica. Trwajcie więc w pokoju dzieci Bożych, wam jest dana ta łaska, wybrani Apostołowie tych czasów Apokalipsy.

Ty AMM od Apokalipsy wybranko Mistrza Jezusa Chrystusa, Króla Polski masz wielką misję do spełnienia, ale wszystko w swoim czasie. Sam Pan okaże ci swoje oblicze i da wskazania przez Anioła AVE - Stróża Polski co czynić trzeba. Nie lękaj się i do wszystkich to mówię Apostołowie Miłości jak nazywa was Matka Królowa  Pokoju.

Kiedy sekrety z Medziugorje  zaczną się wypełniać i uwiarygodnią się orędzia przepowiedziane w La Sallete  i będą widoczne „słupy ognia” o czym była mowa w Garabandal, to wiadomo będzie, że Apokalipsa się wypełnia. Wola Boga w Trójcy Jedynego jest święta. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen.

Wy Polacy proście Pana Boga o to, by ta pełna Intronizacja Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski się dokonała. Tak, jak było podane - Nowenna Mszy Świętych; i niech się tak stanie.

Pozdrawiam was wszystkich posłańców Bożej Miłości, którzy tworzycie to „Przymierze Miłości Bożej dla Koronacji Chrystusa Króla Polski”. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Anioł AVE Stróż Polski poleca:

Obstawiać codziennie granice Polski Aniołami, odmawiając Koronkę do 9-ciu Chórów . I niech się tak stania.

A teraz złóżmy wspólne dziękczynienie, uwielbiając Boże Dziecię - Maleńkiego Jezusa, prosząc by Ojczyźnie błogosławił, Polskę uratował. Jak ta kolęda, Podnieś Rękę Boże Dziecię błogosław ................ +++Italia 27/28 XII2019r.


Słowo Boże do Marii Michaliny
od Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”
31XII2019/1 I 2020r.

+++ NAPISZ: „Nowy Rok bieży w jasełkach leży, a gdzie, gdzie? W Betlejem mieście tam się pośpieszcie, znajdziecie”. Błogosławię Ja Bóg Ojciec Przedwieczny, „Jestem, który Jestem” i Syn, który Jest i Duch Święty, który Trwa.  Wszyscy Jesteśmy Miłością Niepojętą. Amen. Amen. Amen. A kto znajdzie się w kręgu tej Miłości Boga Najwyższego, ten otrzyma to błogosławieństwo z czytania liturgii: Księga Liczb rozdział 6, werset 22 do 27. Zapisz od 24: Niech Pan cię błogosławi i strzeże. 25: Niech Pan rozpromieni oblicze swoje nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. 26: Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem.

MM moja najmniejsza córeczko, różyczko, duszo mistyczna. Napisz potwierdzenie na przyjęcie Mojego Ojcowskiego „Słowa Bożego". Otrzymałaś po przyjęciu Eucharystii-Msza Święta dziękczynna z wyśpiewanym Te Deum w której jest Żywy Mój Syn. JEGO CIAŁO JEST PRAWDZIWE I JEGO KREW JEST PRAWDZIWA. Tą wizję otrzymałaś podczas adoracji Mojego Syna Jezusa Chrystusa. Zobaczyłaś, że ten opłatek chleba białego Hostii Świętej konsekrowanej jest żywy i ma żyłki z krwią widoczną.  I to świadectwo trzeba dać dla innych dzieci, moich elektów Chrystusa Króla Polski, Króla Boga Wszechmogącego.

Potwierdzenie to Psalm 1, werset  2 do 5. Zapisz, Temat: Bóg Najwyższym dobrem w życiu i po śmierci.  Mówię Panu:   Ku świętym, którzy są na Jego ziemi, wzbudził On we mnie miłość przedziwną! * Ci,, którzy idą za obcymi               {bogami} pomnażają swoje boleści. Nie wylewam krwi w ofiarach dla nich, imion ich nie wymawiam swoimi wargami. Pan częścią dziedzictwa i kielicha mego*. To właśnie Ty mój los zabezpieczasz.
Ten psalm mówi wszystko. Tak Ja Bóg Wszechmogący  daję dla swoich stworzeń wszystko: życie i śmierć. Wszystko zabezpieczam, daję miłość. Kto pije z tego kielicha zgadzając się z wolą Moją świętą - szczególnie wybrani synowie, wy arcybiskupi, biskupi, kapłani, których powołał Mój Syn Jezus Chrystus, Król Wszechświata, Bóg z Boga i Światłość ze Światłości zrodzony a nie stworzony z woli Mojej mocą Ducha Świętego wam dany za przyzwoleniem pokornej Dziewicy, Bogarodzicy.

Tak, aniołowie zwiastowali wam radość wielką, ale teraz aniołowie śmierci zejdą na ziemię, bo bardzo zwlekaliście z wypełnieniem poleceń Ducha Świętego co do godnej Intronizacji i Koronacji Mojego Syna Boga Żywego zrodzonego z Bogarodzicy.

Królowa Wasza Hetmanka Narodu Polskiego, jest nie pocieszona. Wasza opieszałość przybrała do potęgi entej. Polacy - Jej łez nikt nie jest w stanie otrzeć. Jedynie Ja Bóg Wszechmogący to uczynić mogę. Wy, którzy dobrowolnie tej Koronacji nie dokonacie, więc was zmuszę. Jak było powiedziane u proroka mojego syna Krzysztofa Michałowskiego, przez ucisk, by uratować tych wybranych "małą resztę " synów i córy Niepokalanej Oblubienicy Trójcy Przenajświętszej.

Moje polecenie jest krótkie i życzenie do wypełnienia lekkie, ale trzeba dobrej woli, którą z miłości wam dałem; „Wolna wola- liberta”, co z tym darem uczyniliście? Jaki jest teren waszej duszy, waszych serc? Pytam, czy wy należycie do Mojego Syna Boga Żywego, Umiłowanego Syna Niepokalanej. Zastanówcie się co Mu zawdzięczacie? Odkupił was z grzechu Adama i Ewy, krwią swoją najdroższą zadośćuczynił, krwią i ciałem wziętym z Dziewicy, która teraz wylewa krwawe łzy w wielu sanktuariach.

Również w Polsce w Jej Jasnogórskim Paulińskim Zakonie, czekam na poprawę i konsekwentne działanie w tej sprawie Episkopatu Polskiego i arcybiskupów odpowiedzialnych za tą nie subordynację. Zadanie prawdziwej Intronizacji i Koronacji Mojego Syna Jezusa Chrystusa, którego lud wybrał na swojego Króla mianując koroną swoich żywych serc na Króla Polski. I ten wasz gest drodzy elekci, którzy potwierdziliście swoją obecnością, miłość do Mojego Syna Jezusa Chrystusa, Pana Panów i Króla Królów dał Mnie Ojcu Przedwiecznemu wielką niezmierzoną satysfakcję.

Choć  grupka mała, ale jak to wy mówicie nie chodzi o ilość, a jakość. Wy będący na Krakowskich Błoniach, na tym placu elekcyjnym - macie Moje Ojcowskie błogosławieństwo potrójne i będzie wam towarzyszyć zawsze i waszym rodzinom. I niech się tak stanie. W imię Moje Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Godzina 23.OO do O.20   A teraz łącz się w dziękczynieniu i proś o błogosławieństwo na Nowy Rok 2020, oraz dary Ducha Świętego, dla wszystkich złączonych w „DM św. JP II” i tym „Przymierzu Bożej Miłości dla Koronacji Mojego Syna na Króla Polski”. Prosić Koronką do Miłosierdzia Bożego oraz zamawiać Msze Święte- Nowenny w tych intencjach. Czas jest już bardzo krótki  - Nowa Era, Nowe Niebo, Nowe Jeruzalem zastanie moich wybranych dzieci Maryi Królowej Polski bardzo szybko.

Credo- wierzcie, że czasy pomsty się zbliżą, nie złośliwej, ale sprawiedliwej. Bo Ja „Który Jestem", Jestem Bogiem Ojcem Miłości - Sprawiedliwym, Kochającym, ale wszystko ma swoje granice. Jak cała ziemia drżeć będzie to i wasze serca zadrżą z bojaźni Bożej, która jest darem Ducha Świętego i początkiem wszystkich Jego darów. Oblubienica Ducha Świętego cały czas prosi za wami i jak widzisz MM od Apokalipsy i teraz czuwa przy tobie, gdy spisujesz to święte Słowo mocą Jego, to jest Ducha Świętego. Trwaj więc w pokoju  mała stokrotko, różo, duszo mistyczna.

Wypełniaj Moją Świętą Wolę, prosząc nieustannie o pomoc Anioła Stróża Polski AVE i swojego Anioła Stróża. Teraz wrócisz do Polski , bo są sprawy bardzo ważne do wypełnienia i będziesz czuwać  otwierając swoje serce na działanie Ducha Świętego i podpowiedzi Anioła Stróża.

Nad wszystkim czuwa Królowa Polski Jasnogórska Hetmanka, a drogę ci prorocką wyprasza Królowa Świętego Szkaplerza, dziś szczególnie w święto Bożej Rodzicielki. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen. Czy to już wszystko?

Nie. Jutro zapiszemy potwierdzenie, Apokalipsa św. Jana. rozdział 22, werset 6.  „I rzekł Mi. Te słowa wiarogodne są i prawdziwe, a Pan Bóg duchów proroków, wysłał swojego anioła, by sługom swoim ukazać, co musi się stać niebawem".                                                                                                         
Kochany Ojcze, Tatusiu, uniżam się przed Twoim po TRZYKROĆ ŚWIĘTYM MAJESTATEM W DZIĘKCZYNIENIU TRWAJĄC. TWOJA CÓRA, PODDANA  KRÓLA POLSKI , KOCHAJĄCA DUCHA ŚW I KRÓLOWEJ POLSKI SŁUŻEBNICA. MM. Italia 01.01.2020r.

Dalszy ciąg orędzi: menu: MM od Apokalipsy- Orędzia

2020r.