Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
68
472
488

-16

Odwiedziny
...1 293 743

Zabezpieczenia duchowe

PDFDrukujEmail

Gdy ujrzę krew, przejdę obok [pasachti] i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską” (Wj 12,13).


Zabezpieczenia duchowe na „końcowe czasy”

                            

Pomoc Izraelitom w dawnym Egipcie

Historia świata i kościoła wskazuje, że Bóg na drodze zbawienia podawał ludzkości różne środki zaradcze, często bardzo trudne.  Wszystko po to, aby zrodzone z Jego woli dzieci, nie zaznały potępienia.

Faraon długo opierał się wypuszczeniu Izraelitów z niewoli, dlatego Bóg doświadczał Egipt  plagami. /Księdze Wyjścia, w rozdziałach 7 – 12/ Dziewiątą plagą była ciemność. Na ruch ręki Mojżesza w całej ziemi nastąpiła totalna ciemność, która trwała 3dni. Wszyscy stali w miejscu, bo nikt nie wiedziała gdzie może iść. Wydarzeniem niecodziennym było to, że ciemność nie obejmowała domów  izraelskich –tam było światło. Mimo tego znaku Faraon nie chciał myśleć o ustępstwie. Zbliżała się więc od Boga plaga dziesiąta. Miało nią być zabicie w całym Egipcie każdego syna pierworodnego – zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. Nim to się stało, Bóg podał izraelitom swoją pomocną dłoń.

Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej:  „Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu...  Będziecie go strzec aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu...

Krew będzie wam służyła do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską”...( Stary testament- Księga wyjścia  Wj 12) Izraelici mieli spożyć w całości mięso zabitych przez nich baranków wraz z chlebem niekwaszonym oraz gorzkimi ziołami. Spożywając ten posiłek, mieli być ubrani jak osoby przygotowane do natychmiastowej podróży, czyli z przepasanymi biodrami, sandałami na nogach i laskami w ręku.

Postawione warunki, Izraelici wypełnili. Naznaczyli swoje drzwi krwią zabitego baranka i to ich uratowało - wyszli z Egiptu bez strat. Zadecydowała  wiara Mojżesza i całego ludu w moc Boga, który posłużył się krwią baranka –zapowiadającą w świetle Nowego Testamentu Najświętszą Krew  Baranka Bożego  Jezusa Chrystusa, która wybawiła nas od śmierci wiecznej.


„Egipska”  sytuacja dzisiaj?

Od powstania chrześcijaństwa, najlepszym całościowym zabezpieczeniem dla  człowieka jest Jezus Chrystus i Jego nauka. Oto środki duchowe wynikające z doktryny, Słowa Bożego i Tradycji, które Kościół proponuje na drodze zbawienia:
1)Sakramenty święte
2)Sakrament pokuty i Eucharystia
3)Adoracja eucharystyczna, post, pokuta
4)Wstawiennictwo św. Michała Archanioła i chórów anielskich i wszystkich świętych
5)Modlitwy tworzące skarbiec Kościoła, a wśród  nich: Różaniec, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Droga Krzyżowa, Litanie, Nowenny itp.

Wymienione środki jednak nie wystarczają. Współczesna ludzkość odchodzi  od Chrystusa i wpada pod coraz większe działanie złego ducha.  To prowadzi  do katastrofy narodów. Bóg więc wysyła na wzór Egiptu swoich współczesnych proroków, by jak wtedy Mojżesz  i Aaron, tak teraz oni- przemówili i podali Boże warunki ratunku przed globalną karą, która wisi nad światem. Ich głos jest w większości „pustynny”, a sytuacja ”egipska”. Jak Mojżesz był wyrzucony z pałacu faraona, tak i oni są ignorowani  i lekceważeni. Na świat spadły plagi I i II wojny światowej, ucisków totalitarnych i komunistycznych, powodzi i trzęsień ziemi. Maryja i prorocy przestrzegają,  a nawet sami politycy już mówią głośni, że III atomowa wojna wisi na włosku, a proroctwa są dalej odrzucane i lekceważone. Często się mówi, że nas do niczego nie zobowiązują, bo są „prywatne”.

Umacniajmy się jednak przykładem Mojżesza. Mógł zwątpić w moc Boga. Tyle przecież plag zesłał Bóg na Egipt i nic - faraon był nie ugięty. Zaufanie Izraelitów do proroka wisiało na włosku. Mojżesz jednak wierzył do końca słowom Boga i jako prorok doprowadził Izraelczyków do opuszczenia Egiptu.

Działania Boga owego czasu w Egipcie szły w 2 kierunkach jednocześnie. Z jednej strony Pan szykował się do plagi niszczycielskiej  by karać ziemię egipską, a z drugiej- przygotowywał proroków i Izraelitów do ostatniej żydowskiej paschy / mieli spożyć w całości mięso zabitych przez nich baranków wraz z chlebem niekwaszonym oraz gorzkimi ziołami/, która miała się stać zalążkiem przyszłej paschy- zbawczego wydarzenia, jakim stała się śmierć Chrystusa i Jego zmartwychwstanie.


Ukryte   działanie Pana Boga

Pan Jezus do Ewy Rycielskiej: 13 X 2010

Kiedy się objawię to wszyscy uwierzą. Wtedy będą wołać, że do mnie należą. Lecz Ja poznam swoich, po znaku na czole, i ich wynagrodzę za ich mocną wiarę. Ci co służą Mi wiernie, będą naznaczeni, Świętym Krzyżem na czole, będą oświetleni. Kto tego znaku nie będzie posiadał, bo nie słuchał Ojca, biada temu biada.
Tych co się modlą i do mnie przyznają, tych, Moi synowie czoła namaszczają, choć wielkim uciskiem są dotykani będą za swe trudy wynagrodzeni.

25 II 2012  Bóg niebawem spuści Aniołów, aby naznaczyli- kto jest przy Bogu. Tych, których Aniołowie nie zaznaczą, pójdą na potępienie. Biada temu kto się nie nawróci, bo wtedy taki w popiół się obróci.

13 II 2015  Czyńcie Przymierze i wypełniajcie je, a Bóg wyciśnie pieczęć i obdarzy dobrem. Strzeżcie mej mowy i ustaw. Berło Mojej Potęgi trzymam nad każdym. Wasze czoła są już naznaczane. Oddaleni od źródła łask Bożych mają czarne krzyże.  Przybliżający się do Tronu łaski –cieliste. Ci, którzy złączeni w modlitwie są naznaczeni świetlanym blaskiem. Nadchodzi klęska –trwajcie w ufności i ‘’nie lękajcie się, bo Ja Jestem’’. Idź do mego ludu i przekaż to, Błogosławię Cię.

12 VIII 2015   Luz de Maria

Drogi Ludu Mój: Moi słudzy pieczętują Moich wiernych, Świętą Resztę, Malutką Owczarnię, która pozostanie wierna, a która będzie walczyć z Miłością w swoim słowie, w swym spojrzeniu, w swoim spojrzeniu, w swoim sercu; pomagając tym, którzy będą potrzebowali pomocy, aby zrobić krok, który doprowadzi do Życia Wiecznego.


Oleje święte w kościele

"Pan Bóg nie uczyni niczego, jeśli nie objawi swego zamiaru sługom swym, prorokom" (Am 3:7) Wszyscy mistycy współcześni potwierdzają, że żyjemy w czasach ostatecznych.

Tak jak kiedyś  Izraelitom kazał zabezpieczać  swoje domy krwią Baranka, tak i dziś przez współczesnych proroków przekazuje jak się zabezpieczyć duchowo, np. przez namaszczenie olejem egzorcyzmowanym!!!

Sam Jezus doradzał w swoim czasie  stosowanie oleju. W Mk 6, 12 – 13 czytamy, że dwunastu apostołów zostało wysłanych z misją.  Wzywali oni do nawrócenia, wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

Oleje używane w kościele obejmują:

1. Oleje,   które poświęca biskup  w Wielki Czwartek do stosowania przy sakramentach:  sakrament chorych, chrzest, bierzmowanie, święcenia kapłańskie, biskupie, a także namaszczenie ołtarza i ścian kościoła itp.

2.Oleje, które poświęcane są  na osobisty użytek wiernych.  Każdy kapłan oprócz zwykłego poświecenia,  może egzorcyzmować olej   ( podobnie jak  sól   i wodę), odmawiając   modlitwę    według starego rytu. Tą praktykę stosują przeważnie kapłani przy Mszach św. z intencją o uwolnieni i uzdrowienie.  Szczególnym skutkiem zastosowania oleju egzorcyzmowanego jest oddzielenie wpływu nieszczęść na ciało co prowadzi do zdrowia i radości.  W znaczeniu biblijnym olej  (jest to zazwyczaj olej z oliwek)  jest symbolem mocy Bożej i  namaszczenia przez Ducha Świętego.  Olejem egzorcyzmowanym  namaszczać mogą wierni swoje czoło osobiście lub nawzajem jak również nacierać chore miejsca.

Orędzie Pana Jezusa Chrystusa   do Służebnicy Miłości Bożej  Ewy Rycielskiej - 13 V 2010 (  „Pan blisko jest” str.179)

...” Miej olejek też do namaszczenia, on ci będzie służył pomocą. Tylko poświęć to wszystko   u księdza, oraz trwaj w modlitwach z wiarą mocną”.


„Olejek wybraństwa”

Pan Jezus Chrystus do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy:- Jerozolima Santa Terra 26.06.2012.r.

” W tym czasie trudnym, już   wkrótce [czas] udręki, próby ognia, ucisku moich umiłowanych  dzieci nastąpi ... namaszczę Was  <>... Jest to bardzo wielka łaska , którą nie można zmarnować , to was będzie chronić od złego , bo już wkrótce całe bataliony zła zejdą na polską ziemię ale jej nie przemogą, bo jest  Moje błogosławieństwo Jezusa Chrystusa Syna Człowieczego, a jak pięknie by było, by to błogosławieństwo było Królewskie, błogosławieństwo Ojcowskie i błogosławieństwo Ducha Świętego Pocieszyciela”.

Namaszczenie „Olejkiem  wybraństwa”: trzymać zapaloną  świecę, pobłogosławić siebie lub każdą z osobna osobę znakiem krzyża i namaścić   olejem egzorcyzmowanym również przez  znak  krzyża.


Duchowa wartość poświęconych przedmiotów


Przy poświęceniu każdego przedmiotu wezwana jest  Trójca Święta, bo zawsze w rytuale jest ona wezwana w słowach: „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Od tego momentu Bóg jest dysponentem tego co poświęcamy i jest to jedna z dróg rozsyłania opiekuńczych łask. W obecnym czasie musimy mieć wszystkie podstawowe sakramentalia przy sobie w zasięgu ręki. To co jest możliwe- nosić na sobie!!!

Maryja do Marii Bożego Miłosierdzia 23.08.2013, 14:09:  Nalegam abyście zachowali wszystkie poświęcone przedmioty, różaniec, pobłogosławione świece, wodę święconą, egzemplarz Biblii i święty codzienny Mszał wraz z modlitewnikiem Modlitw Krucjaty.

Matka Boża 23.08.2013, 14:09 : Tak, jak Mój Syn zmartwychwstał trzeciego dnia, tak też objawi się On w trzecim dniu, po trzech dniach ciemności, przy swoim Powtórnym Przyjściu. Pragnę, abyście byli świadomi tych trzech dni ciemności i się ich nie bali. Tylko poświęcone świece zapewnią jedyne światło, na które przyzwalam, aby tym, którzy Mnie kochają, dać możność widzenia i oczekiwania z radością Powrotu Mojego Syna

Do Heleny 02.09.2016 r.:  Proszę was moje drogie dziatki, przygotujcie sobie pobłogosławione świece, abyście nie byli w ciemności kiedy to nastąpi. Miejcie przy sobie sakramentalia i nie rozstawajcie  się z nimi ani na chwilę. Musicie mieć koło siebie Pismo Święte, własne modlitwy napisane na papierze, aby wam nie zabrakło niczego. Bo gdy wam zabraknie waszych modlitw, to będziecie bardzo tym zmartwieni. Przygotujcie się kochane o modlić się z Moją Mamą. Różaniec miejcie w zanadrzu i proście o przebaczenie waszych grzechów i ich odpuszczenie. Kto z wiarą przyzna się do Mnie i nie będzie skupiony na tym co się dzieje, a zawierzy nam, to osłonimy was tak, że będziecie bezpieczni.

Zapomnijcie o kłopotach, które was w tej chwili dotykają, a skupcie się jeszcze raz nad własnym rachunkiem sumienia i idźcie do konfesjonałów do swoich kapłanów. Jest to już czas pilny i nie zwlekajcie...I nie szukajcie już dat ani nie gdybajcie, bo wszystko nastąpi w oznaczonym przez Stwórcę  czasie. Bóg zawsze mówił przez swoich proroków do świata, bo wiedział, że ludzie o Nim zapominają, gdy dzieje im się za dobrze. Ciągle ich upominał, jak ojciec wychowuje własne dzieci. Kto chciał poznać prawdę, która się przybliża to ją poznał, a kto chciał zakopać majątki to tylko o nich myślał i nie znalazł czasu na Boga w Trójcy Świętej”.

 

„Pieczęć Boga Żywego”


Pieczęć Boga Żywego” jest duchową propozycją głoszoną w  „Księdze Prawdy” -  orędziach - „ostrzeżeniach”, które od Pana Jezusa otrzymywała w latach 2010-2015 wizjonerka  Maria  Bożego Miłosierdzia.
Maryja do Marii Bożego Miłosierdzia 20 12 2010:

On cię kocha, Moje dziecko, i wybrał cię do wypełnienia jednego z najważniejszych zadań w tym stuleciu. Twoje dzieło jest porównywalne z tym, co realizowała Siostra Faustyna. Doświadczasz podobnych cierpień jak ona. Nie lękaj się ich, zwłaszcza braku zdolności modlitwy czy codziennych wątpliwości — to jest normalne. One przeminą. Wszyscy święci, wraz ze Świętą Faustyną, są z tobą, Moje dziecko, i prowadzą cię każdego dnia.

Po kilku latach są już potwierdzenia prawdziwości  orędzi-ostrzeżeń tworzących „Księgę Prawdy”.
1)Sprawdziła się z dwuletnim wyprzedzeniem zapowiadana abdykacja fundamentalnej osoby w Kościele katolickim , tj. papieża Benedykta XVI. Jezus ukazał się Marii 11 lutego 2012 roku o 11:30, i powiedział: „Papież Benedykt XVI zostanie wkrótce usunięty ze Stolicy Apostolskiej w Rzymie”. Dokładnie rok później o 11:30, 11 lutego 2013 roku, Papież ogłosił swoją abdykację.

2)Głównym celem orędzi jest przygotowanie przygotować ludzkość  na nadejście największego 15 minutowego globalnego zjawiska fizyczno- duchowego jakim ma być „Ostrzeżenie –wstrząs sumień”, podczas którego każdy odczuje obecność Boga i stan swojej duszy w perspektywie życia wiecznego. Zaistnienie tego faktu potwierdza  sama Matka Boża.
W zatwierdzonych orędziach Adama Człowieka jaką jest książka:  „Oto czynię wszystko nowe- orędzia z lat 2013-2014 z imprimatur ks. abp Andrzej Dzięgi, Maryja 3-krotnie podkreśla wagę przygotowania się do mającego nastąpić światowego „ostrzeżenia-wstrząsu sumień”, poprzedzającego powtórne przyjście Chrystusa.

Oto fragment tego bardzo ważnego potwierdzenia: „Pamiętajcie o tym i przygotowujcie się na objawienie prawdy, która wstrząśnie sumieniami. Musicie jednak wiedzieć, moje drogie dzieci, że niektórzy trwać będą w zatwardziałości swoich serc, nie chcąc odczytywać znaków.

W chwili, gdy objawi się Chwała Mojego Syna i wielu ludzi będzie miało widzenie własnej nędzy, a zarazem ogromu łaski, jaka otrzymali inni- pozostaną ślepi na Miłość i Miłosierdzie”. 

/str.74-Adam Człowiek- „Oto czynię wszystko nowe. Orędzia z lat 2013-2014”, Instytut Wydawniczy św. Jakuba   ul. Papieża Pawła VI nr4, Szczecin. Imprimatur: ks. abp Andrzej Dzięga.

3) Orędzia wskazują na bliski czas zaistnienia schizmy w kościele. Ten proces już trwa. Bardzo wyraźnie rozrasta się linia podziału w kościele pomiędzy zwolennikami zachowania  dotychczasowej doktryny, Słowa Bożego i Tradycji, a zwolennikami zmian równającymi miłosierdzie ze  sprawiedliwością i wszystkimi skutkami z tego wynikającymi.

Na dzień dzisiejszy wiele przekazów  może nas nawet bulwersować, ale czy nie ma coraz więcej potwierdzeń,  że ta część Kościoła, która będzie chciała zachować niezmienną naukę Chrystusa np. Mszę Świętą taką jak obecnie, będzie zmuszona to robić może w niedalekiej przyszłości bez szat liturgicznych i po domach prywatnych - jak pisała s. Faustyna / Dzienniczek" nr 991/. Swego widzenia nie rozumiała, ale je przyjęła i zapisała. Bóg daje swoje zapowiedzi z pewnym wyprzedzeniem, aby dać nam czas na przemyślenia, dlatego nim coś odrzucimy lub zlekceważymy, oddajmy sprawę Duchowi Świętemu, który nas o wszystkim pouczy.

Orędzia- „ostrzeżenia” mają wiele wspólnego z orędziami Matki Bożej z Fatimy oraz z zatwierdzonymi orędziami Matki Bożej do Adama-Człowieka, którymi się posługujemy. Na temat postępującego,  bardzo niebezpiecznego podziału w Kościele Matka Boża mówiła już 23 III 2014r:

„Zachwiane zostały podstawowy jedności biskupów, przez co  zaczęły się wypełniać słowa moich matczynych ostrzeżeń, że biskupi będą występować przeciw sobie./str.237/

4)Orędzia zapowiadają nieuchronny wybuch III  wojny światowej. Na dzień dzisiejszy, gdy jeszcze mamy względny spokój, te zapowiedzi lekceważymy. Dopiero jak się to stanie, powiemy, że orędzia były prawdziwe.

5)Orędzia ukierunkowują nie na zmiany w Kościele, ale na zachowanie dotychczasowych reguł ewangelicznych i sakramentów świętych i bardzo, ale to bardzo nawołują do modlitwy w różnych kultywowanych formach. Daje to wielką nadzieję, że choć może coś jeszcze jest dla nas nie jasne, to Bóg w rozmowie z nami to wyjaśni, jak nie dziś to jutro lub pojutrze.  

Jeszcze o Pieczęci Boga Żywego”

Powracając do „Pieczęci Boga Żywego”  wskazujemy, że ma ona swoje bezpośrednie uzasadnienie w dwóch źródłach. Pierwszym jest znana mistyczka Maria Valtorta- 1897-1961. Zapisała słowa,  w których Jezus mówi do swoich wybranych, że przybędzie , ale  nie zaraz, ponieważ  wiele spraw się wypełnia. Jakie? Trwa rozstawianie po ziemi zastępów anielskich, które są Chrystusowymi narzędziami do umieszczania „chwalebnych pieczęci” na czołach tych, którzy zasługują na zbawienie. To jest proces dla nas niewidoczny, ale się dokonuje. Oto słowa zapisane przez Valtortę:

Pokój, moi wybrani! Jeszcze trochę i przybędę. Suma ofiar, zdolna usprawiedliwić stworzenie człowieka i Ofiarę Syna Bożego, nie dopełniła się jeszcze. Nie zakończyło się jeszcze rozstawianie moich zastępów i aniołowie znaku nie umieścili jeszcze chwalebnej pieczęci na czołach wszystkich tych, którzy zasłużyli na wybranie do chwały”. /Maria_Valtorta-KONIEC_CZASOW.pdf

04.04. 2018r.

O Pieczęci Boga Żywego”wspomina także MATKA I KRÓLOWA MIŁOSIERDZIA do Alicji M.M. od Apokalipsy:

Dnia 04.04.2018r.

Pouczenie - / 271 dni to jest ucisku dzieci moich nastąpi od dnia13 miesiąca, a więc tak jak usłyszałaś w Oktawie Bożego Miłosierdzia. Znak o północy Świetlisty Krzyż MOJEGO SYNA będzie widoczny; trwać więc na modlitwie w Domach Modlitwy Św. Jana Pawła II i Św. Józefa w wyznaczonych miejscach i kościołach, tam gdzie wskaże przewodnik duchowy i was zaprowadzi. W ufności trwać wierząc w niezgłębione MIŁOSIERDZIE BOŻE. JA MATKA I KRÓLOWA MIŁOSIERDZIA WSKAŻĘ CZAS I OPIEKĘ DAM. MÓJ ŚWIĘTY SZKAPLERZ WAS OSŁONI. UFAJCIE DZIECI MOJE, CÓRY I SYNOWIE NAZNACZENI ZNAMIENIEM BOŻYM, PIECZĘCIĄ BOGA ŻYWEGO.


Apokalipsa.7:2-3

Rola „Olejków wybraństwa” czy „pieczęci” w czasach ostatecznych nie może  nas szokować, gdyż nawiązania do nich spotykamy bardzo wyraźnie w tekstach Apokalipsy.  Czy chcemy, czy też nie, Bóg Żywy ma swoje pieczęcie, które oddał do dyspozycji aniołów. Oni pieczętują nimi „czoła sługi  Boga naszego”. Ostatnia pieczęć zostanie złożona na Czeluści, w której będzie zamknięty szatan na 1000 lat.


I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca,
mającego pieczęć Boga żywego.
Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów,
którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu:
3)“Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom,
aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego”.

Ap.8:1 A gdy otworzył pieczęć siódmą, zapanowała w niebie cisza jakby na pół godziny.
Ap.9:4 I powiedziano jej, by nie czyniła szkody trawie na ziemi ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu, lecz tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach.

Ap.20:3 I wtrącił go do Czeluści, i zamknął, i pieczęć nad nim położył,
by już nie zwodził narodów, aż tysiąc lat się dopełni.
A potem ma być na krótki czas uwolniony.

----------

Powstaje pytanie: Którzy to są słudzy Boga mający dostąpić łaski „opieczętowania”?

Na pewno nikt z pokornych żyjących na ziemi nie może powiedzieć, że to jest właśnie on.  Pewne jest to, że  Bóg pragnie, aby aniołowie opieczętowali wszystkich. Być może dlatego na „końcu czasów” daje nam „Pieczęć Boga Żywego”- prostą modlitwę, którą może odmawiać każdy, kto w swoim sercu nosi choćby odrobinę bojaźni Bożej i pragnienia szczęścia wiecznego. Jest w niej zawarty fragment koronki do Bożego Miłosierdzia, co szczególnie podkreśla wagę tej modlitwy. Wygląda na to, że Bóg złożył w niej swoje ostatnie nadzieje na pomoc ludzkości w zbawieniu.  Nie bez znaczenia jest też zapewnienie, że tą modlitwą, możemy wypraszać „łaskę opieczętowania” i miłosierdzia nie tylko dla siebie, ale i dla innych- obojętnych i wyziębionych.

Urząd Nauczycielski w konfrontacji z mistykami znajduje się czasami w sytuacji Józefa, który nie wiedział, że Maryja nosi w sobie dzieło Ducha Świętego. W danym momencie, rzeczywiście nie zawsze jest łatwo rozeznać to, co autentyczne, i jesteśmy świadkami różnego rodzaju "oddalania z ostrożności". Trzeba jednak dobrze odróżnić uzasadnioną ostrożność od niewiary, która charakteryzowała postawę faryzeuszy. Im Chrystus powiedział: Dlaczego Mi nie wierzycie? "Kto jest z Boga, słów Bożych słucha" (J 8,47).

Cytujemy wypowiedź mistyczki Ewy Rycielskiej do tego  tematu. Wspomnieć należy, że jest to  osoba o niesamowitej determinacji duchowej w oddaniu Jezusowi.  Na Jego życzenie, od 2010 realizuje 14-letni post ścisły 3x w roku po 40 dni. Oto jej wypowiedź:

2 XI 2012 Ewa Rycielska: Panie Jezu, proszę Cię daj  mi odpowiedź-czyta pieczęć Boga Ojca jest prawdziwa, którą mamy w posiadanie [Pieczęć Boga Żywego]? Pan Jezus: „Tak – moje kochane owieczki. Bóg wam dał jeszcze jeden ratunek, aby ochronić cały świat przed zniszczeniem, przez plan organizacji zbrodniczej. Uwielbiajcie Boży Majestat przez modlitwy tej pieczęci”.

Istotą „Pieczęci Boga Żywego” jest tekst- modlitwa do codziennego odmawiania, trzymanie jej w domu i przy sobie. W użyciu jest również tekst w połączeniu z symboliczną pieczęcią. 

Krucjata Modlitwy (33)  -  „Pieczęć Boga Żywego”

Bóg Ojciec  (20.02.2012): Powstańcie teraz i przyjmijcie Moją Pieczęć, Pieczęć Boga Żywego. Z tą Pieczęcią Moja moc przepłynie przez was i żadna krzywda was nie dosięgnie.

O Mój Boże, Mój kochający Ojcze, przyjmuję z miłością i wdzięcznością Twoją Boską Pieczęć Ochrony. Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność. Kłaniam się w pokornym dziękczynieniu i ofiaruję Tobie moją głęboką miłość i lojalność Dla Ciebie, mój Ukochany Ojcze. Błagam Cię, abyś chronił mnie i moich ukochanych tą specjalną Pieczęcią i ślubuję moje życie Twojej służbie teraz i na zawsze. Kocham Cię Drogi Ojcze. Pocieszam Cię w tych czasach Drogi Ojcze. Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, na przebłaganie za grzechy świata i dla Ocalenia wszystkich Twoich dzieci. Amen.

17.05.2012  Maryja o  „Pieczęci Boga Żywego”.

Jest to jedna z ostatnich oraz największa Pieczęć Ochrony zesłana z Niebios, spośród wszystkich modlitw danych ludzkości. Pieczęć ta została przepowiedziana w Księdze Jana i jest z nią związanych wiele boskich mocy. Szanujcie ją i stosujcie dla ochrony nie tylko siebie, ale także waszych rodzin. (6.05.2012)  „Nigdy nie zapominajcie o znaczeniu Pieczęci Boga Żywego. Ona ofiaruje wam i waszym rodzinom ochronę nie tylko duchową, ale również ochronę fizyczną”.

------------

Krzyżyk z La Salette 

/ Młotek i obcęgi jako narzędzia męki Pańskiej/


Zgodnie z obietnicą,  będzie świecił w dniach ciemności, tak, że i wątpiący to zobaczą i nawrócą się.


Krzyż Pasyjny końca czasów

/ Fragmenty z książki „Pere Eternel" (Ojciec Przedwieczny)/

altKrzyż Pasyjny jest dany na obecne czasy, gdzie nienawiść szatana i oddanych mu ludzi do Boga i Jego Świętych Praw osiągnęła niespotykane dotąd rozmiary.  Modlący się przed tym Krzyżem doświadczą umocnienia i bliskości Boga, a grzesznicy doznają skruchy i żalu za grzechy, a ich domy będą cieszyły się błogosławieństwem Bożym i będą szczególniej chronione przed szatanem i jego sługami.


Krzyż końca czasu-drogocenny, wielki, mistyczny Krzyż Łask, jest jednym z ostatnich środków zaradczych dla świata. To ostatnie wyzwanie dla tych wszystkich, którzy nie chcą pozostawić losu świata szatanowi i jego wspólnikom. Chodzi tu o objawienie prywatne z Francji z 1964 roku. Ta uprzywilejowana dusza jest znana Kościołowi. Wolą Bożą jest, by możliwie na wielką skalę i to jak najszybciej, z powodu zbliżającego się Ostrzeżenia, te Krzyże rozpowszechniać. Sam Bóg Ojciec przyrzekł niewypowiedzianie wysoką nagrodę tym, którzy do tej wielkiej sprawy przyłożą rękę, zwłaszcza dla ich dusz i dla ich wiecznej szczęśliwości. Już teraz w tym najbardziej przewrotnym i zepsutym czasie otrzymają szczególne światło Ducha Świętego. Bóg Ojciec:

Jest moją Wolą, żeby okres pokoju podarowany światu, został wykorzystany na uwielbienie Mojego Ukrzyżowanego Syna! Znak czy podobizna Jego Boskich Ran musi być ukazana możliwie jak największej liczbie ludzi, przede wszystkim młodym ludziom, żeby przygotować świat na skuteczne i owocne dla jego wiecznego zbawienia stawienie czoła przewrotom, które wyprzedzą odnowienie wszystkich rzeczy. Ci, którzy nie będą zjednoczeni ze Świętymi Ranami Mojego Syna ani z cierpieniami Jego Świętej Matki, będą mieli wielkie trudności jeśli chodzi o wytrwanie w wierze".

Jezus Ukrzyżowany: „Mój Ojciec ponownie odnawia obietnice, które dał tym, którzy oddają cześć Mojej Męce: Mojemu Świętemu Sercu, Mojej Świętej Głowie, Mojemu Świętemu Obliczu, Mojej Najdroższej Krwi, Moim Świętym Ranom na dłoniach, stopach, na boku, na Moim całym zamęczonym na śmierć Ciele... Moja agonia, Mój Krzyż, Moja cierniowa korona i boleści Mojej Niepokalanej Świętej Matki... Tych nabożeństw Ojciec oczekuje od świata, by przygotować Mój powrót w Chwale.

Zakrwawiony i chwalebny Krzyż wraz z ofiarowaniem musi być wszędzie ustawiany (zawieszany), bo nadeszła Godzina Wielkiego Przyjścia Pana:

«Tak, jak domy Izraelitów, które zostały naznaczone krwią baranka paschalnego, zostały zachowane od nieszczęścia, gdy Anioł Niszczyciel przechodził, tak też zostaną zachowane rodziny, wspólnoty i narody, gdzie Mój Pasyjny Krzyż będzie ustawiony i czczony. Zostaną ochronione od nienawiści, rozpaczy i niewiary w czasie przyszłych plag»".

Pan Jezus: „Będą się działy wielkie Znaki i Cuda. Jakże bardzo ukochałem was i świat i proszę Mojego Ojca o zmiłowanie. Ojcze, zmiłuj się. Oni nie wiedzą, co czynią. Ten Krzyż powinien być czczony i adorowany przez ludzi. To jest ostatni środek ratujący tę zepsutą i grzeszną ludzkość".

Pan mówi: "Najpierw przychodzę z Moim Miłosierdziem, zanim przyjdę jako Sędzia Sprawiedliwy".

Domy, wioski, lasy, łąki i ogrody nie ulegną zniszczeniu. Aniołowie Sądu przejdą obok i gniew Ojca nie porazi tego miejsca. Ale człowiek musi prosić Boga o zmiłowanie i przebaczenie. Szczególne błogosławieństwo otrzymują ci ludzie, którzy wprowadzili ten Krzyż do swoich domów dla adorowania Go. Przed zakończeniem oczyszczania świata Jezus, prawdziwy Bóg, będzie widziany na niebie ze Swym Krzyżem przez wszystkich ludzi i narody, cały w Ranach i Krwi. Ludzie otrzymają wgląd w stan swojej duszy i uświadomią sobie  swoje grzechy. Jest to Krzyż Pojednania, nawrócenia, Zmartwychwstania i Życia Wiecznego.

=========


Zabezpieczenie duchowe poprzez „Domy Modlitwy św. JPII”


Św. JPII jeszcze jako kardynał, na dwa lata przed wyborem na papieża wołał:

"Stoimy dziś w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość...Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a anty-Kościołem, Ewangelią a jej zaprzeczeniem. Ta konfrontacja została wpisana w plany Boskiej Opatrzności.

W 1981r. w miejscowości Full w Niemczech, już jako Papież na pytanie: Co się stanie z Kościołem w świetle III Tajemnicy Fatimskiej powiedział:  „Musimy przygotować się w niedługim czasie do przetrzymania wielkich rzeczy, które będą od nas wymagać gotowości, nawet utraty życia i oddania całego siebie Chrystusowi i dla Chrystusa..... Ile razy odnowa Kościoła kąpała się we krwi? Tym razem też nie będzie inaczej.... Musimy być silni i przygotowani, aby stawić czoło zbliżającym się próbom”. (Przegląd niemiecki - "Głos Wierzących", październik 1981r.)


Św. JPII –współczesny Mojżesz- 

pomocnik  rodzin  Polski i świata.


JPII gdy był papieżem, odwiedzał kraje na wszystkich  kontynentach świata. Teraz też nie chce być w niebie „bezczynny”, chce ratować rodziny. W 2011r. duchowo z Domu Boga Ojca powiedział:

"Szukam ludzi, którzy by zakładali Domy Modlitwy mojego imienia, przynajmniej 100 Domów na diecezję".

Regulamin DM św. JPII jest bardzo prosty. Praktycznie, każda rodzina, która 2,16 i 22 każdego miesiąca odmówi podane modlitwy, może być  „Domem św. JPII”.  Nie trudno się domyśleć, że diecezja, która będzie miała co najmniej 100 Domów Modlitwy, będzie pod szczególną opiekę św. JPII.

Tak jak kiedyś, Bóg podał rękę Izraelitom poprzez proroków Mojżesza i Aaraona, tak dziś przychodzi z propozycją obrony rodzin przez  posłańców współczesnych. Trzeba wierzyć bardzo mocno jak Mojżesz i Izraelici, że jak wtedy w Egipcie, Pan ujrzał domy naznaczone krwią baranka i je ominął, -„przeszedł obok” i zachował od „plagi niszczycielskiej”, tak ominie od podobnej plagi Domy Modlitwy św. JPII gdy przyjdzie czas oczyszczenia!

Pan Jezus do Heleny:07.04.2015 o 18:08..... A to, że Jan Paweł II przygotował wam tajemnicę świata, to właśnie na te czasy to przygotował. Wasz papież Jan Paweł II miał duże zjednoczenie w modlitwach z Bogiem Ojcem i on miał wizję dla przyszłości świata. W tej tajemnicy jest przyjście Królestwa Niebieskiego i dlatego módlcie się i głoście Ewangelię, bo ono właśnie teraz nadchodzi. Czasu zostało naprawdę niewiele i prostujcie swoje ścieżki do Mnie, trwając w łasce uświęcającej.

25.04.2015 o 18:52 Teraz drogie dziecko nasilą się kataklizmy w wielu częściach świata. Będzie ich coraz więcej i częściej, oraz przyjdzie kara na Twoją Ojczyznę (nie mylić kary z wkroczeniem wroga na nasze terytorium) za te wszystkie zmarnowane łaski, które wcześniej jej dałem od Jana Pawła II. Mieliście wspaniałego przewodnika duchowego na długie lata, jednak wielu z was rodaków  zapomniało o nim i teraz zostaliście opuszczeni i już nie ma was kto przybliżać do Mnie.

------------------

Nasze przemyślenia kończymy 3 świadectwami, które wskazują na wielką moc Bożego działania, w sytuacjach, gdy życie nasze opieramy na "zabezpieczeniach duchowych".

 


Niezwykłe ocalenie kilkunastu osób w Hiroszimie i Nagasaki

podczas wybuchu bomby atomowej- Japonia 6 i 9 VIII 1945


Na sześć miesięcy przed atomowym atakiem lotnictwa USA w miastach tych, jak mówili potem świadkowie, pojawiło się dwóch mężczyzn. Trzem milionom katolików głosili konieczność nawrócenia, odmawiania Różańca i pokuty jako jedynego ratunku przed zbliżającym się nieszczęściem. Nawoływali do życia w stanie łaski uświęcającej, częstego przyjmowania sakramentów, do noszenia sakramentaliów, do trzymania w swoich domach wody święconej oraz gromnicy i do codziennego odmawiania przynajmniej jednej części Różańca. Po ataku atomowym okazało się, że w Hiroszimie i Nagasaki prawie wszystko zostało zrównane z ziemią — z wyjątkiem dwóch budynków. W jednym było 12 osób, a w drugim – 18. Mieszkańcy przeżyli.

Otaczające dom podwórka, a nawet trawa, również pozostały niezniszczone. Nie została zniszczona ani jedna szyba czy dachówka! Specjaliści Armii Stanów Zjednoczonych przez kilka miesięcy obserwowali domy próbując zrozumieć niezwykły fenomen: w jaki sposób oba domy wraz z ich mieszkańcami i otaczającym je dobytkiem mogły ocaleć? W końcu doszli do przekonania, że nie było tam niczego, co po ludzku mogłoby ocalić te domy przed zburzeniem. Stwierdzili, że musiała zadziałać jakaś siła nadprzyrodzona.Natomiast sami uratowani opowiadali, że w noc poprzedzającą atak bombowy usłyszeli puknie do drzwi.

Twierdzą, że ukazał się im Anioł, który zaprowadził ich do domu, w którym mieszkała rodzina wierna wezwaniom Matki Bożej i wypełniająca Jej polecenie, by codziennie, przez sześć miesięcy odmawiać różaniec. Ocaleni żyli jeszcze przez wiele lat. Jeden z nich, Hubert Schiffler, został księdzem. Powiedział, że od czasu ataku atomowego setki ekspertów zastanawiało się, czym mógłby różnić się ów ocalały dom od kompletnie zburzonych. Ks. Schiffler twierdził, że różnił się jednym: w tym domu posłuchano wezwań Matki Bożej do codziennego odmawiania Różańca!

Z naukowego punktu widzenia to, co się przytrafiło tym jezuitom w Hiroszimie, wciąż przekracza wszelkie prawa fizyki. Trzeba przyznać, że musiała tam być obecna inna siła, której moc była w stanie przemienić energię i materię tak, by były one znośne dla ludzi.

 -------------


Świadectwo rodziny, która przeżyła niedawny tajfun na

Filipinach, a którym podzielono się na Facebooku


Cudowna historia przeżycia rodziny Lorny Amora w Tacloban! Zgodnie z obietnicą, Bóg ochronił ich swoją Pieczęcią! Chwała niech będzie Bogu!

Pieczęć Boga żywego: YPHOON HAIYAN (Yolanda), Tacloban, Filipiny,
8 listopada 2013 roku.

Wcześniej tego roku, w styczniu 2013r., kiedy byłam na wakacjach na Filipinach, moja rodzina zaczęła modlić się Pieczęcią Boga Żywego. Po tym jak otrzymałam Księgę Prawdy, pobrałam Pieczęć, poświęciłam ją i zawiesiłam w naszym salonie. Co wieczór odmawiali oni Pieczęć Boga Żywego wraz z innymi modlitwami krucjaty, Różańcem Św. i Koronką do Miłosierdzia Bożego. Ja sama odmawiam te modlitwy każdego dnia tu w Kanadzie.

Na Filipinach, moje dzieci zawiesiły oprawioną Pieczęć na głównych drzwiach wejściowych, od zewnątrz. W dniu tajfunu, byłam ciągle w kontakcie z nimi, aż do chwili kiedy tajfun uderzył w ląd a oni powiedzieli mi, że wyjący wiatr wraz z deszczem był tak silny, że cały budynek wibrował, a dach tak, jakby ktoś strzelał z karabinu maszynowego. Kazałam im uklęknąć i modlić się Pieczęcią Boga Żywego, Różańcem i Koronką Bożego Miłosierdzia, podczas kiedy my modliliśmy się za nich także tu, w Kanadzie.


Tajfun trwał 4-5 godzin. Kiedy wiatr i deszcz ustąpił usłyszeli oni głośne „pukanie” do drzwi, ale kiedy je otworzyli, nikogo tam nie było. Co mój syn i córka zobaczyli, była to oprawiona Pieczęć Boga Żywego uderzająca w drzwi mimo, ze nie było już wiatru.


DLACZEGO UDERZAŁA ONA W DRZWI? KTO NIĄ PORUSZAŁ? Wzięli ją więc i zawiesili wewnątrz domu.

Nie doświadczyli oni wcale żadnej powodzi, ani zniszczenia i śmierci na ulicy wkoło swojego miejsca zamieszkania. Sąsiedzi zeznali, że po raz pierwszy ich lokalizacja nie została w ogóle zalana. Podczas gdy sąsiednie domy i mieszkania zostały uszkodzone, z dachami pozrywanymi przez wiatr, rozbitymi szybami czy mniejszymi domami całkowicie zabranymi przez wiatr, ich apartament był całkowicie nienaruszony, nawet najmniejsza szyba nie została naruszona. Jest niesamowite, że Pieczęć Boga Żywego wisząca na drzwiach jednej rodziny ochroniła cały budynek!

3 dni oczekiwania na telefon od nich bardzo się dłużyły, ale głęboko w środku czułam spokój i poczucie pewności, że wszyscy byli bezpieczni.

Daję to świadectwo by oddać dziękczynienie, chwałę i cześć Bogu, który jest zawsze wierny swoim obietnicom... chroń siebie i rodzinę Pieczęcią Boga Żywego.

Lorna Amora z rodziną    
(Źródło)

-----------------------
22II2017

Jestem odnalezioną owieczką

/za wstawiennictwem św. JPII/Witam serdecznie. Dziękuję za rejestrację. Mały jest mój Dom Modlitwy - ja sama. Skromne jest również moje świadectwo, choć cała historia jest długa, dla mnie piękna, pełna otrzymanych znaków i symboli. Jestem odnalezioną owieczką. Za wstawiennictwem obecnie już Świętego[JPII], a wtedy jeszcze nie. 30.11w 2006r. podczas pobytu w szpitalu za granicą otrzymałam drugą szansę. Badanie w trakcie ataku wykazało zawał serca.

Ten zawał jakoś "podział się gdzieś", a lekarze nie umieli mnie zdiagnozować. Spędziłam 11 dni w szpitalu. Nie mam do chwili obecnej większych problemów z sercem. Nie opisuję tu szczegółów. Kto ma uwierzyć, nie są mu potrzebne szczegóły. Dane mi było poznać i zrozumieć co się stało i KTO za tym stał. Jan Paweł II był ze mną podczas wypadku rowerowego 9 m-cy później i jeszcze przez długi czas, opiekował się, pouczał, ostrzegał. Na początku nie byłam rozeznana, kto mi towarzyszy.

Zawdzięczam Mu życie i Dar Wiary.  Byłam oddalona od Kościoła wiele lat, 40 lat bez spowiedzi. Doprowadził mnie do Bierzmowania. Potem w 2009 pożegnał się ze mną. Wiedziałam, że odchodzi przygotowywać się do świętości. Moje życie nabrało sensu i składa się od ponad 10 lat z wielu małych "cudów", szczęśliwych "zbiegów okoliczności".

Poznałam co to zapach róż, mówienie w językach obcych, na drodze mojej zawsze stają we właściwym czasie odpowiednie osoby, by móc poprowadzić mnie dalej, niby przypadkiem znajduję odpowiednie informacje. Zdarzyły się też i upadki. Wiem jednak, że Pan Bóg nie opuścił mnie nigdy, to ja zawiodłam wiele razy. Ostatnio ponad m-c temu mój ukochany Święty podczas wielkiego załamania pojawił się znowu i pokazał, że pomoże mi dźwigać mój krzyż.

Mój dom nie może się więc nie stać Domem Modlitwy św. Jana Pawła II. Dzięki Mu za   to. Chwała  Bogu Najwyższemu, Chwała Jezusowi Chrystusowi, Chwała Duchowi Świętemu i Najświętszej Pannie Maryi.

„Ritrovata” /nawrócona/       -          Pozdrawiam w Panu. Luty 2017

============

www.domymodlitwyjp2.pl

Pochyleni nad sprawami zbawienia-
członkowie Kolegium „Internetowego Ruchu Katolickiego „Domy Modlitwy” św. JPII” .
Duchu Święty  prowadź nas!

22 II 2017 r.

=========