Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
96
472
488

-16

Odwiedziny
...1 293 771

Zabezpieczenie żywności

PDFDrukujEmailZabezpieczenie żywności


Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy” św. JPII” dzieli się z Państwem przemyśleniami na powyższy temat, mając nadzieję, że przyniosą one określone owoce duchowe i fizyczne na ziemskiej drodze do zbawienia, gdy zajdzie potrzeba.Co czeka Polskę i świat?

Bóg  nas ostrzega. Wysyła nieustannie do ludzkości  swoich proroków i swoją Matkę, która płacze w kilkunastu miejscach na ziemi i wzywa do modlitwy, pokuty do nawrócenia, bo „czasy ostateczne” dobiegają końca. Wskazuje  nam razem z Jezusem na potrzebę odpowiedniego wykorzystania obecnego czasu na przygotowanie duchowe, ale i na przygotowanie zapasów żywności, a zwłaszcza wody i rzeczy poświęconych.

Przyzwyczajeni do codziennego chleba i otwartych sklepów, nie dopuszczamy do siebie potrzeby  działań prowadzących do robienia większych zapasów żywności, czy gromadzenia poświęconych sakramentaliów.  Pochylmy się jednak nad  przesłankami, które  w tym kierunku prowadzą.

Bóg poucza nas, że głód i pragnienie będą źródłem szalonych decyzji. Przeleje się wiele krwi o trochę jedzenia i wody. Z powodu głodu, ślady śmierci i zniszczeń będą widoczne w wielu częściach świata. Należy przeczytać biadolenie Jeremiasza - rozdział 4, dzięki czemu można będzie lepiej zrozumieć to wszystko.

"Pan Bóg nie uczyni niczego, jeśli nie objawi swego zamiaru sługom swym, prorokom"

Około 2500 lat temu prorok Daniel otrzymał wizję czasów ostatecznych z pouczeniem końcowym:  „Ty jednak, Danielu, ukryj słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych. Wielu będzie dociekało, by pomnożyła się wiedza”.

(Am 3:7)/ Bóg przez  współczesnych  mistyków odkrywa teraz pieczęcie  proroka Daniela, aby każdy wiedział co ma robić na ostatniej prostej tego świata. Według s. Faustyny Kowalskiej, przed dniem sprawiedliwości będzie dany ludziom  znak:
Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. Wtenczas ukaże się znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, będą wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to na krótki czas przed dniem ostatecznym. / Dzienniczek-83/.

Zapowiedziane jest „Ostrzeżenie” jako największe wydarzenie duchowe - fizyczne świata, będące najbardziej wymiernym Aktem Miłosierdzia Bożego dla ludzkości. Do ziemi będzie się zbliżała kometa i wszystko będzie wskazywało, że w nią uderzy. Każdy powyżej 7 roku życia dozna podczas „Ostrzeżenia” osobistego  mistycznego spotkania z Jezusem Chrystusem.  Zostaną nam pokazane wszystkie nasze grzechy i konsekwencje tego co by się  z nami stało, gdyby śmierć nastąpiła już teraz. Niektórzy poczują tak wielkie  obrzydzenie i doznają takiego wstrząsu z powodu swoich grzechów,  że umrą i nie zdążą żałować i wołać  o przebaczenie. Dla tych co zostaną będzie to jak dzień  sądu szczegółowego po śmierci, tylko że tym razem jeszcze nie będzie wyroku skazującego. Zamiast niego dostaniemy szansę, aby poprosić o przebaczenie.

Miliardy ludzi wróci do Boga, choć nie wszyscy. Ci ostatni przeciwnicy staną się w następnym krótkim czasie ostatnimi prześladowcami Kościoła w niespotykanej skali. Pod wpływem komety zajdą zmiany fizyczne na ziemi, między innymi przestanie działać sieć elektryczna, co przyniesie ludzkości niespodziewane utrudnienia. Po około 10 dniach, życie powróci do normy, choć już nigdy nie będzie tak jak było. Po tym wydarzeniu nastąpi etap wojen i kataklizmów, po czym nastąpią „3 dni ciemności”, a po nich zapowiadane -Nowa Ziemia i Nowe Niebo.

Zadaniem proroków jest obudzić ludzkość, aby Chrystus, który przyjdzie w nocy niespodziewanie, zastał wszystkich czuwających z lampami pełnymi oliwy.
W czasie „Ostrzeżenia” nazywanego też „prześwietleniem sumień”, nikt nie będzie myślał o „produkcji”, każdy będzie zajęty sobą i swoim zbawieniem. Nie będzie prądu i nie będzie czasu i możliwości „produkcji”, dlatego w przekazach mistyków znajdujemy informacje o gromadzeniu sakramentaliów jak i  gotowych produktów spożywczych , aby mogły być pod ręką w każdej chwili do użycia.  Poświęcone nawet w małych ilościach pokarmy, Bóg będzie na wołanie człowieka rozmnażał.


Polskę nie ominie cierpienie

S. Faustyna Kowalska /1934 r./ Gdy się modliłam za Polskę, usłyszałam te słowa: Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje./1732/

1.Rozalia Celakówna 1VII 1938

Rozalia Celakówna widziała wizję strasznej katastrofy świata. Na jej pytanie: „czy to koniec świata, a ten ogień i lawa, czy to jest piekło”, otrzymała odpowiedź:

To nie jest koniec świata ani piekło, tylko straszna wojna, która ma dopełnić dzieła zniszczenia...Ostoją się tylko te państwa, w których będzie Chrystus Królował..Państwa oddane pod panowanie Chrystusa i Jego Boskiemu Sercu dojdą do szczytu potęgi i będzie już jedna Owczarnia i jeden Pasterz. Trzeba wszystko uczynić, by Intronizacja była przeprowadzona. Jest to ostatni wysiłek  Miłości Jezusowej na te ostatnie czasy”.

Polska częściowo wypełniła zapisane przez Rozalię słowa,  poprzez Jubileuszowy  Akt  Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana” w 2016r. odczytany 15X 2016r.najpierw w Częstochowie po Mszy św. podczas tzw. „Wielkiej Pokuty” a następnie 19XI w Krakowie Łagiewnikach i 20XI we wszystkich świątyniach Polski. Polska wywyższyła po raz pierwszy w swej historii  publicznie  Jezusa jako Króla. Był to pewien stopień Intronizacji Chrystusa Króla w Polsce przez Episkopat w imieniu Narodu Polskiego. Zabrakło natomiast oficjalnego stanowiska władz państwowych, uznających Jezusa za Króla Polski i dlatego, słowa Pana Jezusa do Rozalii Celakównej czekają jeszcze na pełne wykonanie, aby przełożyło się to na zmianę prawa w naszej Ojczyźnie. Wszystko wskazuje na to, że stanie się to ale wtedy, kiedy jako naród i państwo znajdziemy się w krytycznej, bez wyjścia sytuacji.


Potwierdzeniem tej tezy mogą być słowa Pana Jezusa do mistyczki Anny[Dąbskiej]. Anna „Boże wychowanie” Wyd. Wam –Kraków 1994. Książka z imprimatur-Nihil Obstat. Przełożony Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego, ks. Mieczysąłw Kożuch SJ Kraków 14 VII 1993r.L.dz. 100/93, str. 141.

1.05.83
Pan Jezus do Anny:

Wasze powszechne nawrócenie się na moją drogę nastąpi wtedy, kiedy stanie przed wami groźba całkowitej zagłady. Ona obudzi społeczny zryw w obronie wartości najwyższej dla was i wspólnej – waszego bytu narodowego. Wobec takiej grozy, która zawiśnie nad światem, zjednoczycie się i zwrócicie wasze serca ku Mnie, jako jedynej waszej obronie i tarczy. Moja Matka stanie się w tym czasie rzeczywistą Królową narodu polskiego. Wtedy gdy dokoła was ginąć będą i rozpadać się kraje o wiele od was bogatsze i potężniejsze, kiedy śmierć straszliwa, natychmiastowa i zaskakująca zagarniać będzie miliony waszych braci w jednej sekundzie – bo użyjecie przeciw sobie broni jądrowej (przed którą ostrzegała was od lat Maryja, Matka moja i wasza) – wtedy lęk o życie stłumi wszelkiej inne pragnienia. Nie Tylko w Polsce, lecz na całym świecie nastąpi przemiana duchowa.

Te kraje, które wierzyły Mi i uznawały Mnie swym Panem, zwrócą się ku Mnie i skupią swoją ufność i wierność wokół mojego Krzyża. Inne, które praktycznie odrzuciły Mnie, bo od dawna byłem dla nich tylko symbolem i wspomnieniem, pozostaną w swojej agonii same i nie znajdą oparcia. Tam zapanuje chaos, panika i zbiorowe szaleństwo: jedni przez drugich i przeciw drugim będą dążyć do zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Tak stanie się w krajach, którym zazdrościcie mojej opieki (USA i kraje Europy Zachodniej). Zobaczysz też, jak bogactwo i poczucie siły zniszczyły odporność społeczeństw, a podkopując – z dawna i planowo – moje prawa, rządy zgotowały zgubę własnym ludom. Wtedy zobaczysz i przekonasz się, czy miałaś rację wątpiąc w swój naród. Bo Ja wierzę w waszą głęboko ukrytą wierność moim słowom, która ujawni się, gdy zamrą niskie emocje i pożądania.

Dam wam moją pomoc w osobie Papieża. Mój syn, Jan Paweł II ufa Mi i rozumie Mnie. On was przygotuje. Teraz zaś szykuję ziarno na zasiew. Nie wielu potrzeba Mi, lecz ufających Mi, żyjących ze Mną w przyjaźni bliskiej i oddaniu. Przygotowuję was sobie. /1.05.83/


Zagrożenia dla Polski ze strony Zachodu, Wschodu

oraz Ameryki


Nie spoglądajcie ani na Wschód, ani na Zachód.  Ameryka chce sprzedać was i oddać pod wpływ Rosji, która dąży do militarnej ekspansji... /Adam Człowiek- Anioł Stróż Polski-orędzia dla Polski i Polaków (2009-2014), str.22,Instytut wydawniczy św. Jakuba ul. Papieża Pawła VI nr 4, Szczecin, imprimatur- bp Andrzej Dzięga/.

Dosięgnie was próba jeszcze większa, ponieważ staniecie w konfrontacji przeciwko mocarstwom, które nie tylko ideologią, lecz siłą narzucają swoją strategię /jw. str.53/....

Nie spoglądajcie ani na Zachód, ani na Wschód, gdyż otaczają was wrogowie, którzy pragną waszego upadku /j.w. str.69


Polska i oczyszczający ogień


Przez Polskę przejdzie jednak oczyszczający ogień, podobny do tego, który Bóg posłał w  odpowiedzi na modlitwę Eliasza, by pokonać wrogów prawdziwego Boga /jw. str.88/.

17 II 2013 Słowa do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy z obszaru działania Domów Modlitwy św. JPII.  Napisz: Pan Mój i Bóg  Mój.

„Czas jest trudny i już wkrótce, Bóg Ojciec Wszechmogący obije ziemię i ziemian, którzy lekceważą Boże przykazania, dekalog, sakramenty święte. Panoszą się na tej ziemi, sposobią złoto, a to wszystko jak miedz brzęcząca jak mówi święty Paweł, a gdzie miłość i zgoda tam znajdziesz BOGA ŻYWEGO.   Pytam, JA MATKA KAPŁANÓW- gdzie ? Jedni drugich lekceważą, ujadają jak hieny, czynią harce, bezczeszczą świątynię Pańską szukając sprzymierzeńców do walki; jakiej walki- o pieniądz, rozpustę, opasanie ?

A JA wam mówię : zadrży ziemia - czyńcie pokutę, nie róbcie sobie tronów -wypychając MOJEGO SYNA JEZUSA na drugi plan, ON MESJASZ ODKUPICIEL W CIERNIOWEJ KORONIE - przepłacił życiem, miłością by wam dać prawo do życia w wieczności. Wy kapłani czyńcie to samo; ofiarować się za owce, oddać życie w ofierze na ołtarzu pańskim w uniżeniu, bo wielu jest pokornych z ludu co modlą się za was. O POLSKO, jak zaprzedałaś swoją tożsamość,  a PAN przyjdzie już wkrótce , wyjdźcie MU na spotkanie.  Kto z was wiary ustrzeże,  by w pokorze choć  z poniesionym czołem dotknąć skrawka szaty JEGO -CHRYSTUSA KRÓLA ?”

28.02.2015r. KRÓLOWA ŚWIĘTEGO SZKAPLERZA  - JEJ WSPOMOŻYCIELKI  święte pouczenia i  polecenia.

„Rozkazuję Alicjo Mario Michalino córo moja umiłowana, spisz to święte polecenie..... Napisz ..... Bóg Ojciec już nie będzie zwlekał, opadnie Jego Wszechmogącego Dłoń Karząca. Gdy trzecia wojna się rozjątrzy, można rzec nie pozostanie tu kamień na kamieniu, a ludzie będą umierać z bólu i pragnienia. Żywność będzie zatruta, powietrze też. Jedynym źródłem będzie ta studnia. Dlatego żądam by została wybudowana - jest to sprawa pilna.

Niech ks. Dziekan nie zwleka , niech kapłani i biskupi modlą się wspólnie,  niech poświęcą i egzorcyzmują. Będzie to jedyne źródło łask danych za darmo, nie mniej jednak wyproszony ratunek przez małą trzódkę, która tu się modli nieustanie na Stacjach Drogi Krzyżowej Mojego Umiłowanego Syna Jezusa  Chrystusa  i Adoracji Najświętszego Sakramentu we wszystkich kościołach waszego miasta. Dlatego miasto zostało obwarowane i ma straż św. Aniołów. Odprawione też przez kapłanów Msze Św. wynagradzające za nie przestrzeganie Dekalogu wg/natchnienia w ilości 10 w każdej parafii, co uśmierzyło Ból Ojca Przedwiecznego.

Bóg zapłać wam kochane moje dzieci za ofiarne serca. Kocham was, kocham, kocham - i jestem dumna z Was - Wasza Kochająca Matka Niepokalana Maryja.
/Czułam to pragnienie Matki Bożej od dawna, przepraszam, że opierałam się łasce, myślałam, że może ktoś godniejszy, bo ja to marny pył i słabe narzędzie, ale w Twoich Matczynych Dłoniach/. Jednak w lutym, gdy wróciłam do Polski, wezwanie ANIOŁA Św. było wyraźne i polecenia modlitwy.... Usłyszałam też duchowo w sercu  te słowa: "Kto z wiarą napije czy obmyje się tą wodą, otrzyma uzdrowienie na duszy i ciele. Idzie wielka pożoga i epidemia”/.

-----------              
Ewa  Rycielska-„Owieczka” -„Pan blisko jest oczekuj go
” /wyd. I, 2010r.str.179/ i inne pozycje/.

Orędzie Pana Jezusa 13.V2010r.

Będzie burza ogromna w Twoim kraju, i dlatego chcę Ci to przekazać. Poświęć świecę, zapałki i ocet, abyś miała jak innych ratować....Świeca będzie potrzebna zamiast światła, a zapałki do jej podpalenia. Ocet po to by mieszkanie skrapiać, bo wam będzie brakowało powietrza. Wielka duszność ogarnie Twą Ojczyznę. Z tej duszności będziecie umierać. Miej też wodę święconą przy sobie, aby zwilżać usta swe spragnione. Miej olejek też do namaszczenia, on Ci będzie służył pomocą.

Tylko poświęć to wszystko u księdza, oraz trwaj w modlitwach z wiarą mocną. Jeszcze sól  też Ci będzie potrzebna, by usypać krzyżyki w rogach mieszkań. To znaczy w pokojach i przy drzwiach, oraz na kamiennych parapetach. Nasusz sobie chleba i bułek, byś Owieczko to wszystko przetrwała. Nie nasłuchuj co o Tobie mówią, lecz zrób wszystko, abyś się przygotowała.

13 VI 2010  Mój Ojciec dał mądrość człowiekowi, by ją używał w swym życiu. A człowiek przez mądrość swoją niszczy drugiego człowieka. Są tacy synowie na Bożym świecie, którzy w Boga nie wierzą. Skonstruowali różne maszyny, w których trucizny przewożą.

[Ewa Rycielska] Po tych słowach Panu Jezusowi mowę przerwałam. Do Pana Jezusa powiedziałam:  Panie Jezu wytłumacz mi bardziej, bo twych słów nie zrozumiałam.

Pan Jezus do mnie powiedział:

Weź kartkę i zapisz dokładnie, nie omijając ani jednego słowa. Tak jeszcze raz posłuchaj uważnie, każdego mojego słowa.

Są tacy ludzie co nie śpią w nocy, tylko nad ziemią latają. W nocy, kiedy wy smacznie spicie, a wasze ciała odpoczywają, oni z samolotów ową truciznę po niebie w powietrzu rozpylają. Trucizna, rtęć i chemikalia, są bardzo szkodliwe dla życia. Owa trucizna na ziemię osiada, niszcząc i trując wszystko. Owieczko moja niech twa odwaga, będzie dla innych pomocą. Te oto choroby przeróżne na świecie, rany, wrzody, bóle głowy, krwawienia. To ta trucizna rozchodząca się, doprowadza do wielkiego cierpienia- i rodzaj ludzki do zniszczenia. Błogosławię Cię, idź odważnie i głoś to.

25 IX 2010  Owieczko Moja- Czemu nie słuchasz wszystkich Moich słów? Czemu nie suszysz chleba i bułek? Przygotuj się- albowiem będziecie dotknięci doświadczeniem...Zaprawdę powiadam Ci, miej oczy i uszy otwarte. Serce miłością i posłuszeństwem wypełnione, albowiem słowa w biblii muszą się wypełnić. Co prorocy napisali, tak też się i stanie.

13 IV 2012 Głód będzie srożył się w mieście i dachy zostaną porwane....Ludu mój- wtedy uciekniesz z miast, bo będziecie sycić się zdobywaniem pożywienia. Będziecie wypiekać mace, bo ziarna zabraknie na chleb. Ziemia wysuszona przestanie rodzić, bo splamiona będzie waszym przestępstwem. Wiele pokoleń pójdzie w rozsypkę i wydadzą wyrok na siebie. Wymordują, wyłupią w złości za bogactwem, reszta skazana będzie na wygnanie.. Rolnik ucałuje ziemię i powróci ,by ją zaorać. Orać będzie własnymi rękami, bo wszelki pług w przepaści się utopi. Czyńcie starania w spisaniu to co mądre. Niebawem żaden pisarz nie spisze spraw mądrych, ponieważ zabraknie papieru, a i pióro blokadę uczyni. Bóg ukaże srogość nad światem i zabije co jest przewrotne.

13 I 2013  Powietrze zostało zatrute, przez mędrców świata. To  oni wypuścili truciznę, aby dokonać samozniszczenia.  Laboratoryjnie połączono bakterie i zmutowano truciznę, która została wypuszczona, aby zatruć glob ziemski. Nie wszystko co was dotyka jest karą Bożą. Wypisz to na tablicy i opisz w księdze, jako wieczyste świadectwo. Świat jest pogrążony w zbrodniach i grzechu. Wiele jest wykonanych poczynań przez zawiść ludzką. To wojna, która w niewidzialny sposób niszczy was. Nie giniecie od kuli, czy miecza, lecz jesteście zabijani biologicznie. Cały czas organizacja knuje spisek jak za czasów Heroda. Zło bardzo jest rozwinięte w rodzaju ludzkim. Módlcie się. Módlcie się. Módlcie się. Tylko przez modlitwy otrzymacie ukojenie w bólu i cierpieniu. Błogosławię Cie, idź do mego ludu i powiedz; To mówi Pan.

13 VI 2013  Ziemia nie będzie rodziła, gdyż dotknę was głodem. Wielu nie chce, abym przyszedł jak Król, bo jak poszanujesz króla jak nie szanujesz matki i ojca. W poście i pokucie bawicie się, upijacie, tańczycie dla belzebuba, a Ja Pan płaczę z powodu waszej rozpusty. Jak mam okazać Miłosierdzie, jak wasze serca zlodowaciały i jesteście oziębli.

25X2013 W żywności pokładasz nadzieję, a nie w łasce. Spadnie wiele śniegu, aby noc stała się widoczna.  Gwiazdy bystrość ukażą, aby powstał z grobu ten, kto jest martwy. I każdy pozbiera swe kości. Wielki żal będzie na świecie i czas opłakany. Wszystkie pomniki, które są dla pychy wystawione będą zniszczone. Kamień z kamienia spadnie i piramidy zapadną się. Wysokie kolumny się zniżą. Nadejdzie wielkie nieszczęście dla tych którzy płyną pod prąd. Ziemią Bóg potrząchnie i góry się zatrzęsą.

Zniszczone będą zapasy żywności na rozkaz to i wtedy wielu odpowie własnymi słowami na wytłumaczenie się. Za czasów Noego jedli, pili, bawili się, aż nadszedł dzień gniewu Bożego. Tak i teraz-bawicie się, upijajcie, objadajcie się do syta, nie zachowujcie postów i Prawa Przymierza. A nadejdzie dzień, że wszystkie tańce przejdą w żałobę. Wycisnę z was łzy jak wino z tłoczni, aż zrozumiesz lud mój, że Ja Jestem Bóg Surowy i Sprawiedliwy.

13 III  2015r W błogosławieństwie Ojca twoje czyny zanurzone. Twoja twardość samozaparcia nad pokusami jest wypróbowana na brylant . W serdeczności serca ofiaruj każdy dzień postu i wyrzeczenia. Każda chwila jest wartością w oczach Pańskich. Ucz innych tego, czego Ja uczę Ciebie. Zrób studnię. Gdy będzie odebrany prąd zostaniesz bez wody i będziesz zmuszona chodzić do źródełka po wodę. Wszystko z mojego polecenia  przekazuj  i wypełniaj, aby serce twoje było spokojne a dusza nie była przyćmiona grzechem zaniedbania. Błogosławię Cię, idź do mego ludu i głoś: To mówi Pan.

13V2015
Ludu mój- nadchodzi zagłada. Zsyłam ciemność i mrokiem ogarniam tych, którzy nie przestrzegają Słów Moich. Robactwo się zjawi i komary w całym Twym kraju. Ześlę grad zamiast deszczu i drzewa połamię przez wichurę. Płody osłabną na roli i lęk odczują niewierzący. Tych, którzy proszą nasycę chlebem z nieba i dam wytchnienie za wierność. Za to, że strzegą Przykazań i Prawa zachowują- nagrodzę. Rozweselę wybranych moich i poprowadzę do radości. Ci, są Moi słudzy, którzy pamiętają o Świętym Słowie. Ja Jestem Dobrym Bogiem i nie narażam nikogo na kłopoty.

Sami ściągacie na siebie nieszczęścia przez niewierność i chciwość. Świat jest chory, a chory powinien być leczony. Módlcie się  do Ducha Prawdy! Módlcie się sercem czułym na ludzki smutek. Dusze są w stanie śmiertelnego grzechu. Jedyna siła to modlitwa i pokuta...... Skrócone i bolesne dni otoczcie wynagrodzeniem. Miłość z ludzkich serc została wygnana przez szatana. Zepsute są przez niego dusze, a Aniołowie zasłaniają twarz. Każdy zda rachunek sumienia z wszystkiego. Ludzie powinni uczyć się wzajemnej miłości. Kto otrzymuje łaskę na misje głoszenia Ewangelii, a tego nie czyni, osłabia samego siebie. Idź do mego ludu i przekaż to. Błogosławię Cię.

==========
XII 2010 

Pan Jezus do Mieczysławy:
Tak drogie dzieci - w każdym domu powinien być zrobiony zasób żywności, wody, świece i zapałki. Także środki higieny, ciepła odzież oraz materiał do palenia - potrzebny do gotowania strawy - żebyście nie umierali z głodu, chociaż i to nadejdzie. Modlitwa potrzebna jest wam, żebyście nie wpadali w rozpacz, bo Ja jestem, który nad wami czuwam, ale lepiej jest ''mieć'' i pomóc innemu - niż prosić tego samego od głodnego. /
DZIENNICZEK 2010 r -echomatkibozejniepokalaniepoczetej.com/embnp/?strona=dzienniczek&miesiac...


Helenaurbietorbi-apokalipsa.net/pl/ap/helena.html/

07.03.2014 Niedługo przyjdę ze Swoim Miłosierdziem, tak jak Ci napisałem, że to będzie pierwsze. A potem będzie ogromna wojna. Cały czas róbcie zapasy, bo jeszcze macie na to czas, stopniowo i spokojnie. A wtedy będzie ogromna kara za grzech na Świecie, który mówiłem wcześniej, że jest ogromny (Jezus we wcześniejszym orędziu powiedział, że jest gorszy od Sodomy i Gomory) i na zawsze ukarzę tych nieugiętych o skamieniałych sercach i rozjuszonych z nienawiści swojej do dzieci Bożych.

13.02.2015  Nie zapominajcie, że wszystko musi się wypełnić, za nim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy. A wy, dzieci, bądźcie przygotowane dobrze do ostrzeżenia, czyli do oświetlenia sumień. Ja cię.....upewniłem, że Garabandal jest prawdziwym objawieniem Maryjnym i ono się wypełni już wkrótce.

22 Marzec 2015     Wybuchnie duży wulkan i pochłonie wiele istnień ludzkich. Zaburzy to atmosferę, że popioły zabiorą wam  świeże powietrze. Przygotujcie się na to. Bóg musi zatrzymać wroga, aby nie przekroczył waszej granicy....Przygotujcie ciepłe ubrania dla dzieci, bo będą potrzebne i miałem już tego nie przypominać, ale woda jest bardzo konieczna.......

18.09. 2015  ( Chodzi o zapasy na okres ostrzeżenia-około 10 dni) 

Przygotujcie  Moje dzieci, także żywność. Powiedz też tym swoim dzieciom. Nie muszą to być duże  zapasy tylko na 10 dni i woda. Miałem tego już nie powtarzać, ale ty nawet nie masz jak o tym pomyśleć, bo dużo jak na swój .......dla mnie pracujesz i wciąż mi przyprowadzasz utracone dusze.

Maria od Bożego Przygotowania Serc - 31 X 2015

Wpierw nadejdzie Ostrzeżenie, kochane Dzieci, wtedy musicie być gotowe! Amen. Kocham was. Wszystkie Przesłania (Orędzia), które wam ofiarowujemy, służą waszemu Ocaleniu Dusz....„RÓBCIE ZAPASY (żywność),moje dzieci. Będziecie jej potrzebować. Amen.” Wasza Matka w Niebie. Matka wszystkich Bożych Dzieci i Matka Zbawienia z Jezusem. Amen.

Maria  Bożego Miłosierdzia
23 XI 2010

Uprawiajcie już teraz wasze własne jedzenie. Kupujcie teraz nasiona, które nie będą dostępne w sprzedaży w przyszłości. To nakarmi waszą rodzinę, gdy przyjdzie globalny głód.

30 listopada 2010 Nasiona do uprawiania waszego jedzenia będą znaczyły więcej niż milion dolarów. Zwyczajny owoc będzie miał większą wartość niż samochód.

8 lipca 2011 (Chodzi o zapasy na okres długi-po ostrzeżeniu) 

Zaplanujcie już teraz zapasy nasion i żywności. Róbcie zapasy artykułów spożywczych, kupujcie nasiona, które pomogą wam utrzymać się przy życiu. Zróbcie zapasy poświęconych świec, aby móc utrzymać światło. Planujcie już teraz, aby nie stać się ich niewolnikami.
Kupcie kuchenki na butle gazowe, koce, suszone  pożywienie i konserwy, tabletki do oczyszczania wody, świece oraz obrazy religijne dla siebie i waszych rodzin, abyście mogli przetrwać wielką karę, która nastąpi po ostrzeżeniu.

29 września 2011

Przygotujcie w waszych domach poświęcone świece oraz zaopatrzcie się w wodę i żywność na okres kilku tygodni. Następstwa będą trudne, ale nie musicie się obawiać.


2 październik 2011

Słońce zacznie pulsować i wirować jako wprowadzenie świata przygotowującego się do Ostrzeżenia. Najpierw pojawi sie Mój Krzyż. Będziecie zszokowani, ale dany będzie jako Znak, abyście mogli przygotować wasze dusze i poprosić o przebaczenie za popełnione
przez was grzechy. Czyniąc tak, nie ucierpicie podczas Ostrzeżenia. Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Moi wyznawcy na całym świecie, radujcie się gdy niebo eksploduje, gdyż będziecie wiedzieć, że Ja naprawdę przychodzę do tego świata. W końcu ludzkość nie będzie mogła się Mnie wyprzeć. Moja Miłość promieniować będzie w każdym zakątku świata, w czasie gdy Ja spróbuję wniknąć we wszystkie dusze, wszędzie. Wydarzenie to będzie tak nagłe, że świat zatrzyma się w wielkim szoku.

Kiedy powoli wróci do normalnego stanu, wielu nadal nie będzie pewnych, co się stało. Kiedy przyjdę Ja, uczyni to też i szatan, i demony z piekła rodem, które będą usiłować porwać dusze Moich dzieci. To dlatego muszę usilnie was ponaglić, abyście  wszyscy pokropili domy święconą wodą i posiadali wszędzie poświęcone gromnice. Musicie nieustannie ochraniać samych siebie. Zanim to nastąpi proszę was o to: módlcie sie za wszystkich tych, którzy nie potrafią przyjąć
w swoich sercach Prawdy Moich Nauk. Módlcie sie, aby ich uratować, a zwłaszcza za tych, którzy tak przemożnie czynią wszystko, aby wyrzec się Mnie, chociaż są świadomi Mojego Ukrzyżowania.

23.04.2012, 20:00 Moi wyznawcy, nachodzi czas ujawnienia Trzeciej Pieczęci. Mimo, że nie zostanie jeszcze otwarta przez jakiś czas, to mówię wam, żebyście starali się sporządzać jedzenie z własnych upraw, a artykuły spożywcze przechowywali tak, by się nie popsuły. Z czasem dostęp do żywności, jak również do wody pitnej będzie ograniczony.

16.05.2012, 03:10 Z powodu wojny i braku pieniędzy, dużo zbiorów zostanie utraconych, a to doprowadzi do otwarcia Trzeciej Pieczęci oznaczającej głód. Dlatego teraz wzywam wszystkie dzieci Boże, aby próbowały magazynować suszoną i trwałą żywność do wyżywienia swoich rodzin. Ważne jest, aby hodować swoje uprawy, jeśli to możliwe. Pamiętajcie jednak, że modlitwa może złagodzić wiele z tego cierpienia.

01.06.2012, 20:15 Pieczęć Boga Żywego, Moja Modlitwa Krucjaty (33) jest waszą ostatnią deską ratunku. Po otrzymaniu Mojej Pieczęci Ochrony, przekazanej wam przez Mojego Ojca Przedwiecznego, nie będziecie musieli przyjmować Znaku (chipu). Nie tkną was. Wasz dom nie będzie widoczny, poszukiwany czy wzięty na cel, bowiem stanie się niewidzialny w oczach armii szatana. Będziecie musieli przechowywać w ukryciu żywność o kilkuletniej trwałości. Będziecie musieli hodować własne uprawy, przechowywać własną wodę, a wokół siebie trzymać wszystkie święte przedmioty.

06.2012 Nawet jeden bochenek chleba i jedna ryba mogą być rozmnożone. Tak więc nie ma znaczenia, jeśli macie tylko trochę jedzenia, gdyż Ja będę was chronić i będziecie bezpieczni. Zaopatrzcie się w srebrne lub złote monety, aby móc nabyć niezbędne rzeczy.

09.07.2012, 23:00 Nie zapomnijcie Moich wskazówek dotyczących posiadania zapasów żywności na dziesięć dni, pobłogosławionych świec i poświęconych przedmiotów w domu

17.07.2012  Dopilnujcie, abyście od teraz w waszych domach mieli Wodę Święconą i Krzyż św. Benedykta wraz z Pieczęcią Boga Żywego zawieszoną w waszym domu. Wszystko to będzie chronić wasze rodziny.

17.08.2013, 11:50 O tej pustce powiedziano prorokowi Danielowi. W wielu miejscach to oznacza koniec Mojej Świętej Eucharystii i koniec Mszy, jaką znacie. Ale Moi umiłowani wierni słudzy przygotowują teraz wyrób Świętych Hostii. Muszą oni zachować Święte Mszały, szaty, Pismo Święte i Święte Krzyże. To wszystko zostanie zastąpione. 

31.08.2013, 21:45 Musicie posadzić choćby kilka nasion - czystych nasion, które nie zostały zmodyfikowane przez ingerencję człowieka. Rozmnożę wtedy owoce, które one wydadzą i wszyscy będą mieli co jeść, gdy świat doświadczy wielkiego głodu...Przechowujcie dużo wody,  gdyż wszystko, co będziecie przechowywali, zostanie przeze Mnie rozmnożone.

23 VIII 2013 Przyjmijcie ostatecznie Moją Pieczęć, jako jeden z największych Darów, jakie zostały dane ludzkości odkąd dałem jej Życie. Ponownie daję Życie poprzez Moje Szczególne Łaski, kiedy trzymacie blisko siebie Pieczęć Boga Żywego. Wszystkim z Pieczęcią zostanie przyznane miejsce w Nowym Raju.

sobota, 31 sierpnia 2013, godz. 21.45

Moja wielce umiłowana córko, jakiś czas temu powiedziałem wam wszystkim, żebyście wysiewali nasiona, aby w czasie prześladowań wykarmić siebie i wasze rodziny. Uczyniłem to nie bez powodu. Musicie zasiać, chociażby niewiele, lecz zdrowych nasion, które nie zostały zmodyfikowane przez ingerencję człowieka. A Ja potem je rozmnożę i nastanie urodzaj; i gdy obrodzą, wszyscy będziecie mieć wystarczającą ilość pożywienia, choć świat będzie przeżywał wielki głód. Dni te nie są już odległe i one nastaną, i to z wielu przyczyn.

Z powodu ingerencji kierujących się chciwością rolników, plony zostaną skażone. Rezultatem tego będzie to, że plony te nie będą dla was przydatne do spożycia. Trwająca wojna sprawi, że tylko nieliczni będą w stanie uprawiać grunty. Potem nadejdzie pożoga ognia, która spadnie na cztery krańce ziemi i wszystko stanie się  nieużytkiem. Te okropne zajścia zostaną spowodowane rozprzestrzenianiem się zła, ale wielu ludzi ocaleje, o ile Mi ufają. Musicie przygotować się już teraz, tak jakby nadciągała wojna i tak jakby żywność miała być na kartki. Zgromadźcie duży zapas wody, ponieważ wszystko, co zmagazynujecie, zostanie przeze Mnie rozmnożone.

Proszę, nie wierzcie w to, że Ja was poproszę o opuszczenie waszych domów, gdyż to nie jest konieczne. Trochę przygotowań, podczas których wzajemnie zaoferujecie sobie pomoc, to jest już wszystko, co jest potrzebne. Moja Najdroższa Krew osłoni wszystkich tych, którzy wierzą w Moje Ostrzeżenie dla ludzkości, gdyż otwarcie Trzeciej Pieczęci* nastąpi, gdy przeminie czas wojny.

 


Streszczenie, czyli skrót o zabezpieczeniu

niezbędnych świętych akcesoriów i żywności

Izraelici przygotowujący się do opuszczenia Egiptu, „mieli być ubrani jak osoby przygotowane do natychmiastowej podróży, czyli z przepasanymi biodrami, sandałami na nogach i laskami w ręku”. Bóg współczesną ludzkość też przygotowuje do podróży, do przejścia z „czasów ostatecznych” do „Nowego nieba i Nowej ziemi”. Nie zostawia nas samych, lecz daje wskazówki, wytyczne do spraw duchowych i  materialnych, z tematem ”Zabezpieczenie żywności” włącznie.


Etap I -„Ostrzeżenie”- oświetlenie sumień


„Ostrzeżenie” ma trwać około od 10 dni do 2 tygodni. Nie będzie prądu, nie będą działały urządzenia elektroniczne. Ludzkość będzie poddana dużym utrudnieniom fizycznym.

1)Od tego momentu zacznie się wielkie zainteresowanie na całym świecie Bogiem, wiarą katolicką, a w związku z tym wszelkiego rodzaju sakramentaliami, które należy mieć poświęcone: różańce, medaliki, książeczki do nabożeństwa, modlitwy osobiste,  Pismo święte, obrazki, obrazy, poświęcone, krzyże [krzyż św. Benedykta, Krzyż z La Salette, Krzyż Pasyjny], świece poświęcone, gromnice, /zapałki/. One będą zbliżały do Boga.  Szczególnie polecany jest obraz Miłosierdzia Bożego „Jezu ufam Tobie” i krzyż saletyński -krucyfiks z narzędziami Męki Pańskiej, objawiony przez Maryję w La Salette. One będą rozpraszać ciemności. Dzięki ich promieniowaniu, nawet sceptycy będą mogli się nawracać. Już teraz należy codziennie odmawiać następującą modlitwę: „Najdroższa Krwi i Wodo Jezusa, wylana za nasze grzechy, oczyść to miejsce i jego mieszkańców, obejmij ten dom Twoją Opieką”.

2)Ważne jest, aby poświęcone rzeczy mieć w miarę możliwości przy sobie. Trzymajcie swoje dewocjonalia (święcone krzyże, medaliki, różańce, szkaplerze) przy sobie, w swoim domu i w samochodzie razem z Biblią i książeczką modlitewną. Dopilnujcie, abyście od teraz w waszych domach mieli Wodę Święconą i Krzyż św. Benedykta wraz z Pieczęcią Boga Żywego zawieszoną w waszym domu.... Trzymajcie przy sobie święconą wodę, sól i olej.. Miejcie poświęcone świece dla światła.


3) Z żywności na pierwszym planie będzie potrzebna woda  i konserwy. Woda i żywność w tym okresie jeszcze nie będzie zatruta, bo nie będzie to okres wojenny. Poświęcona woda będzie bardzo potrzebna, aby poświęcać mieszkania. Teraz udrażniać zwykłe studnie, święcić, egzorcyzmować miejsca ich umiejscowienia.

4)Światło świec będzie bardzo potrzebne, ponieważ ziemię pokryje całkowita ciemność. O tym wydarzeniu ziemskim pisze s. Faustyna Kowalska: Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. Wtenczas ukaże się znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, będą wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię.  /Dzienniczek-83/.

5)Wszystkie gatunki głogu zostały przez Matkę Bożą pobłogosławione. Nawet gdy głóg będzie kilkakrotnie gotowany w wodzie, to zachowa swoje właściwości lecznicze.


Etap  II  - czas wojenny


Po „ostrzeżeniu”, „rozjątrzanie” konfliktów ma doprowadzić do wybuchu III wojny światowej.  Ma ona trwać około pół roku. Wojny same wygasną z powodu wzajemnych, globalnych zniszczeń. Więcej ludzi zginie z pragnienia aniżeli z głodu. W wielu miejscach będzie zatrute powietrze, produkty i woda.

1) Z czasem dostęp do żywności, jak również do wody pitnej będzie ograniczony. Na tym etapie będzie bardzo potrzebna woda  poświęcona [egzorcyzmowana], np. ze  studni poświęconych, /wyegzorcyzmowanych/.  Wodę święconą nosić przy sobie, aby zwilżać spragnione usta, a także by oddalać złe duchy. Gdy nie będziemy mieli dostatecznej ilości wody poświęconej, należy do wody zwykłej lub przegotowanej dolać trochę wody święconej. W ten sposób cały zapas wody będzie poświęcony. Gdy nie będzie możliwości poświęcenia wody poprzez kapłana lub pomnożenia wody święconej poprzez dolanie wody święconej [gdy nie ma jej w pobliżu pod ręką], wtedy możemy poświęcić wodę poprzez poświęcony „cudowny medalik”. Wymawiamy następujące słowa:

”Za przyczyną Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i mocą tego w Jej Imieniu poświęconego cudownego medalika, nich ta woda będzie błogosławioną, poświęcona, uświęcona i niech będzie skuteczną obroną dla wszystkich, którzy ją używać będą pobożnie i z ufnością przeciw złym mocom i choroba ciała i duszy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”. Odmawiając tą modlitwę, należy zanurzyć medalik w wodzie.

2) Olej będzie potrzebny do namaszczenia oraz na oparzenia. Przy oparzeniu należy nalać trochę oleju na czyste płótno i nałożyć na  oparzelinę. Do butelki oleju najlepiej wlać kilka kropel święconego oleju, w ten sposób cała zawartość oleju będzie poświęcona. Jeśli nie ma możliwości poświęcenia przez kapłana to zarówno olej, ocet, zapałki jak i inne przedmioty możemy poświęcić sami. Należy postawić na stole krzyżyk i 2 zapalone świece oraz nabożnie odmówić: ”Wierzę w Boga”....3 x Zdrowaś Maryja, poprosić Pana Jezusa, aby te rzeczy pobłogosławił w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego oraz zakreślić trzy krzyże  nad tymi rzeczami.

3) Ocet będzie służył do skrapiania  mieszkań, gdy będzie brakowało powietrza/zatrute powietrze, pył wulkaniczny itp./

4)Sól potrzebna między innymi do usypywania krzyżyków w rogach mieszkań, to znaczy w pokojach i przy drzwiach, oraz na kamiennych parapetach.

6) Pokrapianie domu święconą wodą i posiadanie poświęconych gromnic, będzie nas nieustanne ochraniało duchowo.

7)Zapasy nasion- ważne jest, aby hodować swoje uprawy, jeśli to możliwe. Z powodu zniszczeń, wrócimy do ręcznego uprawiania roli.

8) Magazynować suszoną i trwałą żywność do wyżywienia swoich rodzin: woda, chleb i bułki suszone, suchary, makarony, kasze, konserwy, owoce suszone itp. Nawet jeden bochenek chleba i jedna ryba mogą być rozmnożone.

9) Zakupy: kuchenki na butle gazowe, koce, suszone  pożywienie i konserwy, tabletki do oczyszczania wody, świece oraz obrazy religijne dla siebie i waszych rodzin -aby  przetrwać wielką karę, która nastąpi po ostrzeżeniu.

10)Mieć ciepłe ubrania dla dzieci, koce i środki pierwszej potrzeby pod ręką.

11) Zaopatrywać się w srebrne lub złote monety, aby móc nabyć niezbędne rzeczy.

----------


Jaka jest różnica pomiędzy wodą święconą a wodą

egzorcyzmowaną?


Woda egzorcyzmowana posiada oprócz błogosławieństwa egzorcyzm. Jest to dodatkowa siła, a jaka jest różnica, trudno to zmierzyć po ludzku. Różnica polega na formie błogosławienia (święcenia) i egzorcyzmowania (wypędzania złych duchów).

„Woda egzorcyzmowana (zwana także pobłogosławioną, nie mylić z wodą święconą), sól i olej egzorcyzmowane są to środki, które stosowane z wiarą (!), pomagają przepędzić moc złych duchów, spożywane służą zdrowiu duszy i ciała oraz chronią miejsca przed wpływem sił demonicznych. Woda święcona służy również obronie przed złym duchem” (por. G. Amorth, Wyznania egzorcysty, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2002, s.125-130).

Woda święcona i egzorcyzmowana chroni osoby, domy, przedmioty przed zasadzkami zła. Można ją pić, skrapiać ciało oraz przedmioty. Pomaga w neutralizowaniu znaków objawianych przez złego ducha. Olej egzorcyzmowany usuwa magiczne, zatrute i nieczyste pokarmy, które znalazły się w ciele zniewolonego poprzez spożycie lub wypicie. Można używać go do przyprawiania pokarmów. Powoduje to szybkie wydalenie danego przedmiotu. Nacieranie olejem wspomaga działanie łaski w walce ze złym duchem i jego oddziaływania na opętanego. Sól egzorcyzmowaną można stosować oddzielnie od wody. Rozsypuje się ją w pomieszczeniach uważanych za skażone działaniem sił demonicznych, np. w miejscach, gdzie były wywoływane duchy czy odbywało się coś bardzo złego: zabójstwo, kazirodztwo, zaparcie się wiary. Stosuje się także sól egzorcyzmowaną do ochrony domów, mieszkań, zabudowań gospodarczych oraz pól, gdy zachodzi przypuszczenie, że mogą być pod działaniem klątw. Poświęcone kadzidło wykorzystuje się w specyficznych warunkach, gdy złe duchy obezwładniają zniewoloną osobę pozbawiając ją kontaktu z otoczeniem. Dym poświęconego kadzidła drażni złe duchy, ujawnia ich obecność i je wygania.

Nowy rytuał poświęcenia wody
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chcesz, aby przez wodę, która podtrzymuje życie i służy do oczyszczenie, także nasze dusze zostały oczyszczone i otrzymały zadatek życia wiecznego, prosimy Cię, pobłogosław + tę wodę, którą będziemy pokropieni w dniu Twoim, Panie. Odnów w nas źródło swojej łaski i broń od wszelkiego zła nasze dusze i ciała, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. W.Amen.

Rytuał egzorcyzmowania wody
Exorcizo te, creatura aquae, in nómine Dei + Patris omnipótentis, et in nómine Jesu + Christi Filii ejus Dómini nostri, et in virtute Spiritus + Sancti: ut fias aqua exorcizata ad effugandam omnem potestatem inimici, et ipsum inimicum eradicare et explantare valeas cum angelis suis apostaticis per virtutem ejusdem Dómini nostri Jesu Christi: qui venturus est judicare vivos et mórtuos, et saeculum per ignem. Am
en

========


Etap  III - powojenny „fałszywy pokój”, ucisk Kościoła,

globalna władza, chipowanie.

1) Bardzo będą potrzebne zachowane dotychczasowe święte Mszały, szaty, Pismo Święte, Święte Krzyże oraz dokonane zapasy świętych hostii - będą służyły kapłanom do odprawiania Mszy Świętych po kryjomu, w domach prywatnych. Będą to robili tylko nieliczni kapłani, którzy odmówią przyjęcia zmian w Kościele. Stale będą potrzebne wszystkie możliwe zabezpieczenia duchowe.

2) To będzie ostatni etap ucisku Kościoła. Będzie pomoc Aniołów. Duch Święty będzie pouczał tych, którzy będą wsłuchiwali się w Jego natchnienia i przyjdzie pomoc Aniołów.
Maryja do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy: 5.07.09.
” Otrzymacie czas, jasność  umysłu w wypełnianiu natchnień  Ducha Świętego, współpracy  Aniołów, pomoc wyraźną świętych patronów swoich…w ciszy twego serca, sam Duch Święty się modli, poucza. Tej ciszy serca strzeż bardzo, bo ostrzeżenia będą krótkie”.

3) Bardzo pomocną będzie „Pieczęć Boga Żywego /Maryja:17.05.2012/

„Jest to jedna z ostatnich oraz największa Pieczęć Ochrony zesłana z Niebios, spośród wszystkich modlitw danych ludzkości. Ma ona pomóc podtrzymać wszystkich podczas przyszłych prześladowań, szczególnie w czasach dominacji i wojny. Pieczęć ta została przepowiedziana w Księdze Jana [Ap 7, 2-4. 9-14]  i jest z nią związanych wiele boskich mocy. Szanujcie ją i stosujcie dla ochrony nie tylko siebie, ale także waszych rodzin. To przypomnienie jest konieczne w tym czasie”.

4)„Znamię” Bestii – ostatnia broń złego świata

Ostatnią kartą przetargową jaką użyje szatan w walce z chrześcijaństwem będzie „znamię” Bestii. Znamię będzie  miało negatywne skutki duchowe i fizyczne   w losach narodów.

 Znamię – skutki duchowe
Przyjęcie „znamienia” będzie prowadziło do zgody człowieka na potępienie i będzie największym jego grzechem.! 

«Jeśli kto wielbi Bestię, i obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę,  ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nierozcieńczone, w kielichu Jego gniewu; i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka. A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele Bestii i jej obrazu, i ten, kto bierze znamię jej imienia».

Znamię – skutki fizyczne

Odmówienie przyjęcia „znamienia” będzie  prowadziło do wielkiego cierpienia egzystencjalnego. Brak znamienia będzie wykluczał człowieka ze wszelkiej sprzedaży i kupna, z czynności porządkowych, rejestracyjnych i innych spraw niezbędnych w codziennym życiu.

/Ap 13:17:  I nikt nie może nic kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia – imienia Bestii lub liczby jej imienia.
Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka.
A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.

Nie ma wśród teologów wielu wyników przeliczania liczby Bestii z uwzględnieniem liczby 666. Nie liczni, którzy się tą tematyką zajmują wskazują, że realizacja tych słów z Apokalipsy następuje stopniowo przez wieki z finałem, który ma nastąpić  w specjalnym systemowym „czasie ucisku”, który opisuje Apostoł Jan w 13-tym rozdziale. Można sądzić, że ci co według Ewangelisty „mają rozum”,  już widzą, jak  ziarna tego systemu są zasiewane już od dawna i mogą wydać plon w niedalekiej przyszłości. Jezus nie tylko ostrzegał przed fałszywymi mesjaszami i prorokami, ale napominał:

"Baczcie, aby was kto nie zwiódł" /Mat.24:4/. Innymi słowy, mamy zwracać uwagę  w jakim czasie żyjemy, aby nie dać się zwieść. Musimy to ostrzeżenie poważnie wziąć sobie do serca i zachęcać innych do tego samego. Generalnie odniesienia starochrześcijańskie i starotestamentowe bardzo jasno pokazują, że  liczby 666 mają przede wszystkim głębokie znaczenie symboliczne. Liczbą Boga jest 777 i oznacza trzykrotną, czyli całkowitą doskonałość.

Liczba człowieka - 666 oznacza trzykrotnie powtórzoną niedoskonałość, czyli niedoskonałość zupełną. Symbolizuje wszystko co jest przeciwstawne Bogu. Nie wskazuje daty, ale osobę reprezentującą dany diaboliczny system, finansjerę, korporację, rząd, ideę, religię. Jest liczbą człowieka, -znamieniem potwierdzającym własność diabła.


Czy chip jest znamieniem Bestii?


Znamię imienia Bestii lub liczby jej imienia ma być umiejscowione na prawej ręce lub czole. Nie musi to być znak widzialny, chociaż z definicji znaku tak by wynikało.

O przykazaniach, które otrzymał naród izraelski, Bóg powiedział: „Przywiążcie je jako znak do swej ręki i będą wam służyć za przepaskę między waszymi oczami” (Księga Powtórzonego Prawa 11:18). Nie chodziło o to, by Izraelici literalnie oznaczali czymś ręce lub czoła, ale by pozwalali Bożym słowom kierować swoimi czynami i myślami. Można sądzić, że ze znamieniem Bestii jest podobnie. Znamię będzie wszczepione fizycznie, ale jego oddziaływanie odbierać się będzie przede wszystkim w wymiarze duchowym. Po przez tą „rzeczywistość” najlepiej będzie wiadomo kto jest owcą, a kto kozłem. W życiu codziennym będzie to się przekładało na życie z Bogiem i życie w opozycji wobec Boga /Ap 14:9,10; 19:19-21/ .

Plany cyfryzacji światowej zakładają wprowadzenie chipów na globalną skalę jako wielkie udogodnienie systemowe. W rzeczywistości, spowoduje ono, że człowiek  stanie się więźniem fizycznym, /będzie namierzony gdzie jest/ i więźniem duchowym złego  ducha przez liczbę 666. Ten numer jest świadomie  wprogramowany w pełny numer identyfikacyjny chipów, jaki ma otrzymać  każdy mieszkaniec  globu ziemskiego. Nie łudźmy się, że liczba ta nie ma nic wspólnego z walką duchową w ramach tego cyfrowego zamierzenia. Wiele o tym mówią świadectwa egzorcystów i ludzi, którzy zajmowali się okultyzmem. Właśnie Księga Objawienia 13.18 przestrzega,  że zrozumienie tego wymaga mądrości. Gdy ukaże się antychryst (2 Tesaloniczan 2.3-4), będzie wiadome kim jest i w jaki sposób liczba 666 na niego wskazuje.


Pomoc Boża w sprawie chipu, znaku Bestii


/Daniela 12:4/  <<Ty jednak, Danielu, ukryj słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych. Wielu będzie dociekało, by pomnożyła się wiedza>>.

Przyszedł czas na otwarcie Księgi Daniela. Technologia wszczepienia chipów pod skórę przeszła błyskawiczną ewolucję i nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Od dawna już wiadomo, że mózg wytwarza wokół siebie określone pole, które można zmierzyć. Są to fale mózgowe, inaczej pole myśli. Fale te są efektem pracy mózgu. Naukowcy usilnie pracują nad tym, żeby te fale odkodować, czyli odczytać nasze myśli z zewnątrz. Skoro myślenie wytwarza pole, to nietrudno zgadnąć, że określone pole może także wpływać na nasze myśli (prawdopodobnie w ten sposób złe duchy atakują ludzi przez przekazywanie im swoich destrukcyjnych myśli).

Chip, który ma być umieszczony na czole (czyli bezpośrednio przy mózgu), z natury jest nadajnikiem i odbiornikiem. Jeżeli globalna władza będzie dysponować falowym słownikiem naszego mózgu, nietrudno sobie wyobrazić, do czego również zastosuje wszczepiony chip - DO KONTROLI LUDZKIEGO MYŚLENIA. Przy okazji oczywiście kontrolować będzie wszystkie dziedziny ludzkiego życia, czyniąc z ludzi swoich niewolników na każdym poziomie. Wiemy dobrze, że uzurpatorzy globalnej władzy nie są sługami Jezusa Chrystusa, więc nie można się po nich spodziewać przychylności wobec chrześcijan.

Z tego powodu największym niebezpieczeństwem dla Kościoła mógłby okazać się chip, bombardujący umysł dzień i noc treściami wrogimi Bogu i usuwającymi w efekcie żywą wiarę w Zbawiciela. A to z kolei mogłoby zamknąć drzwi do wiecznego życia. Jeżeli tak jest, to nietrudno teraz zrozumieć, dlaczego chrześcijanom nie wolno przyjąć chipa, choćby nawet w nim nie miało by być liczb „666”!!
Bóg  przez swoich proroków ostrzega ludzkość o zagrożeniu zbawienia płynącego z tego obszaru. Oto dwa cytaty z Orędzi- „Ostrzeżeń” Marii Bożego Miłosierdzia to tego tematu:

1) Nigdy nie przyjmujcie chipu, znaku Bestii (...). / Orędzie nr 136 z serii Ostrzeżenie. Piątek, 8 lipca 2011 /

2) Niespodziewanie wszyscy zostaną poproszeni o zaakceptowanie jednego światowego Znaku Wierności. Zjednoczonego świata, w którym wszyscy ludzie będą musieli uczestniczyć. Kontrolować on będzie wasze pieniądze, wasz dostęp do żywności i to, jak żyjecie. Przepisy, wiele z nich, będą oznaczać, że staniecie się więźniami. Kluczem do waszej celi, który utrzyma was pod ich kontrolą, będzie Znak Bestii.
666 zostanie wprowadzone z ukrytym numerem, w chipie, który będziecie zmuszeni przyjąć tak samo, jak przyjęlibyście jakąś szczepionkę. Raz wprowadzony, zatruwał będzie nie tylko wasz umysł i duszę, ale także wasze ciało. Ponieważ spowoduje zarazę mającą na celu zniszczenie większości ludności świata.

Nie wolno wam przyjąć Znaku (tj. chipu). Zamiast tego poinstruuję was, co zrobić. Wielu przyjmie Znak, ponieważ będą się czuli bezradni. „Pieczęć Boga Żywego”, Moja Modlitwa Krucjaty (33) jest waszą ostatnią deską ratunku. Jeśli przyjmiecie Moją Pieczęć Ochrony, podarowaną wam przez Mojego Przedwiecznego Ojca, nie będziecie musieli akceptować Znaku (chipu). Nie zostaniecie tym dotknięci. Wasz dom nie będzie dostrzegany, poszukiwany lub nie stanie się celem, gdyż okaże się niewidoczny w oczach armii szatana.


Człowiek ze światłem Boga lub bez

Chipy zakamuflowane na prawej ręce lub czole np. jako kropeczka pod skórą, jako kod kreskowy itp. będą odczytywane przez antychrysta. On i jego zwolennicy będą chcieli wiedzieć,  kto do nich należy.

Ale  i Bóg pieczętuje swoich. Warto przypomnieć bardzo ważne słowa z Apokalipsy, omawiane przy temacie „Pieczęci Boga żywego”:
„I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: ”Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego” /Księga Jana Ap 7, 2-4/.

W czasach wypełniania się Apokalipsy, czeka nas wiele bardzo trudnych momentów. Będą i takie, w których „pieczątki” na czole będą miały i takie znaczenie, o którym pisze  Patricia Mundrof - Amerykanka. Matka Boża objawiała się jej od 1995 roku. Patricia Mundrof w jednym z przesłań otrzymała zapowiedź zburzenia wież w Nowym Jorku między 10-12 września. Zmarła ostatniego dnia września 2001 roku. Oto fragment Orędzia Matki Bożej Królowej Świata:

Wiele naszych dzieci będzie musiało udać się do miejsc ukrycia, kiedy sztormy zniszczą ich domy. Patrzcie wtedy na znak świetlny. Będziecie nim prowadzeni. W czasie tym wszystko będzie wam dostarczone. Będziecie mieli mannę i wodę. Trzymajcie się w modlitwie i pomagajcie tym, którzy potrzebują pomocy. Prowadźcie naszych bliźnich do bezpiecznych miejsc. W czasie tej podróży starajcie się oszczędzić dusze innych, lecz nie wolno brać wam tych, którzy nie mają znaku Boga naznaczonego na czole (krzyża). Oni nie będą mogli znieść prowadzonego światła. /Orędzia Matki Bożej Królowej Świata/.

To ostrzeżenie powinno być brane pod uwagę już teraz przez tych, którzy tak chętnie deklarują pomoc obcokrajowcom o odmiennej wierze w osiedlaniu się, zwłaszcza w, krajach chrześcijańskich. Jak wynika z powyższych słów, zgoda duchowa miedzy nimi, a wierzącymi w Chrystusa nie jest możliwa, a to z tej przyczyny, że nie   znoszą oni szerzącego się światła Bożego.

Wobec licznych  globalnych zagrożeń świata, podstawowym  zadaniem wierzących w Chrystusa będzie odrzucenie chipów. Najlepiej, gdy dokonamy tego poprzez znaki, które na nas samych złożyć pragnie sam Bóg w Trójcy Jedyny.

-----------------


IV Trzy dni ciemności


Ostatnim etapem „końca czasów”, będą  „Trzy dni ciemności”. Nie będzie światła przez 3 dni i noce na całej kuli ziemskiej. Jedyne światło jakie może być, to światło od poświęconych świec [gromnic]. Trzeba poświęconą wodą pokropić dom, zwłaszcza drzwi i okna.

Patricia Mundrof - Fragment Orędzia Matki Bożej Królowej Świata:

Moje dzieci głoście Panu, waszemu Bogu i czyńcie przygotowania na ponowne przyjście Mojego Syna Jezusa na ziemię.

Do tego czasu powinniście mieć domy przygotowane na tę chwilę. Będzie wielu, którzy nie mają mieszkań i możecie przygarnąć ich do swoich domów, pod warunkiem, że mają znak Boga (krzyż) na czole. Będziecie potrzebowali święcone świece, ciepłe koce i ubrania, drzewo jeśli macie kominki lub piece. Zasłońcie okna zasłonami, żaluzjami, kocami albo czarnym plastikiem, abyście nic nie widzieli na zewnątrz. Musicie mieć krzyż zawieszony na zewnątrz, nad każdym wejściem. Trzymajcie wodę święconą i sól pod ręką. Trzymajcie także Biblię, różańce i dewocjonalia ze sobą. Wyłóżcie dużo pokarmu dla swoich zwierząt i nie martwcie się o nie.

Poznacie, że trzy dni ciemności nadchodzą po tym, jak słońce zmieni się na czarne, a księżyc ma kolor krwi. Ziemia stanie się bardzo zimna. To jest czas abyście udali się do swoich mieszkań i zamknęli się w nich. Nie słuchajcie tych przy drzwiach wołających do was, jako że są to demony szatana, a jeśli otworzycie im drzwi, będziecie skazani na potępienie wieczne, ponieważ było wam powiedziane, aby trzymać drzwi zamknięte. Podczas tego okresu ciemności i zimna utrzymajcie świece zapalone, spędzajcie czas na modlitwie oraz czytaniu Pisma św. Śpiewajcie pieśni ku chwale i miłości Boga. Będą trzy dni i dwie noce, podczas których nie będziecie spali, a będziecie trwali w modlitwie. Nie będziecie widzieli, ani słyszeli, co się dzieje na zewnątrz. To będzie tak jakbyście byli wyniesieni w obłoki.


V Nowe niebo i nowa ziemia

„Nowe niebo i nowa ziemia" nie będą powtórzeniem tych, które znamy, cyklicznym powrotem tych samych rzeczy. Będzie to niebo i ziemia o innej jakości.  Zasadnicza różnica polega właśnie na tym, że w nich „zamieszka sprawiedliwość". Apokalipsa św. Jana zapewnia, że gdy tylko ludzie przekroczą próg tego życia, Bóg „otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły" (Ap 21, 4).

Apostoł Piotr zakończył swoją zachętę adresowaną do pierw­szych chrześcijan tymi słowami, które są skierowane również do współczesnych wiernych: „Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby [On] was znalazł bez plamy i skazy - w pokoju". Oto jedno z wielu orędzi współczesnych, otwierających to, co zapieczętował kiedyś prorok Daniel.


Bóg Ojciec: Ujawniam Moje przyszłe plany Nowych Niebios i

Nowej Ziemi.

Orędzie nr 477 z serii Ostrzeżenie do Marii Bożego Miłosierdzia.

Środa, 27.06.2012, godz.20.00

Moja najdroższa córko, ujawniam dziś wszystkim Moim dzieciom Moje przyszłe plany Nowych Niebios i Nowej Ziemi. Kiedy połączą się w jeden Chwalebny Raj, będzie dwanaście narodów. Narody te składać się będą z niektórych nacji na świecie, które okazały wierność Mnie, Bogu Ojcu, Mojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi i Matce Bożej, Królowej Nieba. Ci, którzy będą rozproszeni, zostaną zebrani razem, aby przyłączyć się do tych pozostałych narodów, jako jedna zjednoczona Święta Rodzina. Moja Wola będzie honorowana. Wszyscy będziecie mieli dar wolnej woli, ale zostanie ona spleciona z Moją. Dopiero wówczas prawda Raju zostanie właściwie objawiona. Moich Dwanaście narodów oznaczonych jest w dwunastu gwiazdach Niewiasty w Księdze Objawienia.

Niewiasta jest Matką Boga i niesie dwanaście gwiazd dla oznaczenia dwóch rzeczy. Dwunastu apostołów pomogło Mojemu Synowi założyć Jego Kościół na Ziemi.

Dwanaście specjalnie wybranych narodów ustanowi jeden prawdziwy apostolski Kościół na Nowej Ziemi, kiedy Niebo i Ziemia połączą się w jedno w Moim Nowym Chwalebnym Raju.

Jest to moment, na który cierpliwie czekałem. Moja Boska Wola, którą dla Adama i Ewy stworzyłem Raj, odrzucony na bok na skutek kuszenia przez złego, zostanie teraz wypełniona i tym razem Raj będzie doskonały. Mój Syn, Król Ludzkości, Król Wszechświata, panował będzie nad Moim Nowym Rajem na Ziemi.

On wyznaczy przywódców w każdym narodzie, wszystkich połączonych razem Moją Bożą Wolą. Ludzie z tych narodów czcić będą Mojego Syna w sposób, w jaki On musi być czczony, w jedyny sposób, w pokoju i wzajemnej miłości. Jego Najświętsza Matka, Matka Zbawienia, ukoronowana została na Królową Nieba i będzie również panować jako Królowa Nowego Raju.

Jej Koronacja w Niebie była bardzo szczególną Boską Manifestacją Jej roli w przyszłości w Zbawieniu świata. Została ukoronowana w wielkiej czci i chwale dla roli, nie tylko jaką odegrała jako Boża Matka i jako małżonka Ducha Świętego, ale roli Matki Zbawienia, obdarzonej mocą zniszczenia szatana.

To był Mój Ukochany Syn, który z miłością umieścił koronę dwunastu gwiazd na głowie Bożej Matki podczas Jej Koronacji. To będzie Mój syn, który umieści koronę na Jej głowie w Nowym Raju, jako Królowej wszystkich Bożych dzieci.

Mój Boski plan uratowania ludzkości już się rozpoczął. Moim pragnieniem jest, aby ta Misja pomogła Mi zebrać zagubione dusze w każdym zakątku ziemi i ocalić je od wroga, zanim będzie za późno. Moja Boska interwencja udowodni Moją Miłość do wszystkich Moich dzieci. Nic nie jest niemożliwe. Nic nie jest beznadziejne w Mojej walce przeciwko armii szatana.

Przyniosę wam nowy świat, który zadziwi was w całej swojej wspaniałej chwale. Jest on gotowy. Jego piękno i splendor wykraczają poza waszą ludzką zdolnością przewidywania. Kiedy go doświadczycie, otrzymacie wieczne życie.

Módlcie się, aby  te Moje słabe dzieci, które nie wierzą we Mnie, Najwyższego Boga, które nie przestrzegają Moich Praw, i które popełniają straszliwe zbrodnie przeciwko innym, okazały skruchę.

Nie chcę utracić ani jednego Mojego dziecka. Pomóżcie Mi przynieść im to cudowne chwalebne dziedzictwo. Niestety, to musi się stać z ich własnej woli. Dzieci, kocham was z pasją nieznaną ludzkości. Przyjdźcie do Mnie jak jedno, poprzez Mojego Syna. Czas na Nowy Raj na ziemi jest bardzo blisko, ale przyznany wam został czas, aby pomóc nawrócić ludzkość za pośrednictwem tej Misji siódmego Anioła na ziemi, który pracuje wraz z Moim Synem, aby przyprowadzić Moją rodzinę do Mnie.

Wasz Kochający Ojciec

Stwórca wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych
Bóg Najwyższy

=======

Komentarz końcowy


Życzymy Państwu i sobie przede wszystkim głębokich zabezpieczeń duchowych, takich co to, „nie zniszczy ich ani mól, ani rdza, ani nie skradną złodzieje” ( Mt 6, 20).

Zabezpieczajmy się codziennie całym arsenałem  modlitw,  środkami pokutnymi i darami eucharystycznymi. Jezus do nas mówi:

« «Starajcie się najpierw o królestwo Boże i Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane».

Bóg doda nam, pomoże zrobić właściwe zapasy żywności, pod warunkiem, że  będziemy  o to prosić intensywnie w modlitwie. Przez problem żywności poruszony w orędziach, nabieramy  przeświadczenia, że Bóg naprawdę troszczy się o całość spraw człowieka. Mówi do nas i  przekazuje nam nadzieję:

Nawet jeden bochenek chleba i jedna ryba mogą być rozmnożone. Tak więc nie ma znaczenia, jeśli macie tylko trochę jedzenia, gdyż Ja będę was chronić i będziecie bezpieczni”.


Panie Boże!
|

Daj nam chleba codziennego – nie za dużo, nie za mało,
tak, aby dla innych z twego niebieskiego przydziału,
też się trochę zostało.

Błogosław dary Twe, chleb, wodę, ocet i sól,
niech w chwilach trwogi, uleczą ludzki strach i ból.

Naznacz nas już teraz swoimi pieczęciami miłości,
a wszystko dla dobra całej ludzkości.

Pomóż posprzątać nam to ziemskie panowanie,
abyśmy byli gotowi, na twoje królowanie.

Zrób dla nas miejsce  w tym Nowym Raju,
po trzydniowej ziemskiej burzy,
niech oblicze naszej Królowej,
  w wieczności na nasz widok -
rozjaśni się i rozchmurzy.


W drodze wypełniania Woli Bożej -
Kolegium Domów Modlitwy św. JPII

3 III 2017r.

=========